Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012"

Transkript

1 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat Offentlige tyske tilskud Øvrige tilskud Diverse indtægter Udgifter 5 Personale Administration Bygningsudgifter Driftsudgifter Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Finansielle indtægter ÅRETS RESULTAT

2 Balance pr. 31. december NOTE AKTIVER Euro t. euro Anlægsaktiver 10 Inventar IT-udstyr Biler & busser Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender Mellemregning Forskningsafdeling 0 6 Diverse tilgodehavender Diverse debitorer Dansk moms Tilgodehavender i alt Periodeafgrænsningsposter Forudbetalt løn Forudbetalte regninger Periodeafgrænsningsposter i alt Aktier Aktier Flensborg Avis, nominel beholdning Aktier Sydbank A/S, kursværdi Aktier i alt Likvide midler Kassebeholdning Indestående i pengeinstitutter: Union-Bank, Flensborg Sydbank, Flensborg Sydbank, Kruså Nord-Ostsee Sparkasse, Husum Union-Bank, Slesvig Likvide midler i alt Aktiver i alt

3 Balance pr. 31. december NOTE PASSIVER Euro t. euro Egenkapital Statens mellemregningskonto Korrektion primo Årets resultat Egenkapital pr Hensættelser Pensionsforpligtelse Gæld Mellemregning Forskningsafdeling Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig tysk moms Revisoromkostning for årsregnskab Skyldig feriepenge og overtidsbetaling Skyldig løn, skat og afgifter Periodeafgrænsningsposter Modtaget indbetalinger for Gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 3

4 Forskningsafdelingens regnskab Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2012 t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter Statens tilskud SOF tilskud Salg af bøger Gaver og formålsbestemte gaver Diverse Indtægter Udgifter Lønninger Trykning af publikationer og administration Øvrige udgifter Driftsudgifter Inventar småanskaffelser EDB i alt Udgifter i alt Resultat før renter Finansielle poster ÅRETS RESULTAT

5 Forskningsafdelingens regnskab Balance pr. 31. december AKTIVER Euro t. euro Tilgodehavender Debitorer Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende tysk moms Mellemregning med Dansk Centralbibliotek Bankindestående Union-Bank, Flensborg Sydbank, Kruså Sydbank, Flensburg AKTIVER I ALT PASSIVER Forskningsafdelingens tyske Dispositionsfond Årets resultat Forskningsafdelingens danske Dispositionsfond Årets resultat Statens mellemregning Årets resultat Kapitalkonti Leverandørgæld Mellemregning med Dansk Centralbibliotek 0 6 Anden gæld 0 3 Gæld i alt PASSIVER I ALT

6 Noter til årsregnskabet Indtægter t. euro Euro t. euro t. euro 1 Tilskud fra den danske stat Offentlige tyske tilskud Kommunale tilskud Tilskud Flensborg by Tilskud Kiel by Amtskommunale tilskud Landstilskud Øvrige tilskud SOF tilskud Diverse indtægter Indtægter drift Bøder Kopier Bogerstatning Salg kasserede bøger Øvrige indtægter Diverse indtægter Indtægter Danskkurser Diverse indtægter 19 % Lejeindtægt Momsfrie indtægter Entre m.v Folkeuniversitetet i Flensborg Forsikringserstatninger Gaver og formålsbestemte gaver Diverse indtægter i alt Indtægter i alt

7 Noter til årsregnskabet Udgifter t. euro Euro t. euro t. euro 5 Personale Lønninger Løn bibliotekarer ATP, feriepenge, gruppeliv, JØ Vikar og projektmedarbejder Løn kontorister Løn til chauffør husmester, rengøring Vikar Sociale afgifter (D) Pensionsforsikring (D) Pensioner (DK) Ændring i pensionsforpligtelse Diverse personaleudgifter Forskellige ydelser Møder og rejser Personale omkostninger kaffe m.v Kurser Samarbejdsudvalg Tysk MWSt af køb i DK Andre driftsomkostninger 6 Administrationsudgifter Revision Advokat Fremmed assistance Diverse kontorudgifter incl. kontorartikler Stregkoder, PDF, Katalogisering Markedsføring / Annoncering Porto og fragt Telefon Vedligeholdelse af kontormaskiner Repræsentationer Diverse kontorudgifter Administrationsudgifter Bankgebyr Kasse- og kursdiff. og tabte fordringer Tysk Ust. af EU-indkøb Ikke refunderbar tysk moms

8 Noter til årsregnskabet Udgifter t. euro Euro t. euro t. euro 7 Bygningsudgifter Vedligeholdelse af bygninger Honorar - arkitekt Almene driftsudgifter Varme El og vand Rengøringsmidler m.m Vedligeholdelse af haven Skatter og forsikringer Flensborg i alt Husum husleje Husum lys Husum varme Husum rengøring Husum i alt Slesvig leje Slesvig lys Slesvig varme Slesvig diverse bygningsudgifter Slesvig i alt Bygningsudgifter i alt Driftsudgifter Bogkøb e Reolen Lydbøger Netlydbøger Læsesal Aviser Tidsskrifter Indbindinger DVD - film Musik Spil/CD-rom Formidling og dekoration Udstillinger i huset Arrangementer Slesvigsk Samling Tysk UMSt. af EU indkøb - Materialer Lærerkræfter Danskkursus TRANSPORT

9 Noter til årsregnskabet Udgifter t. euro Euro t. euro t. euro 8 Driftsudgifter Overført Inventar Vedligehold inventar Årets tilgang EDB EDB Hardware & software Heraf overført til anlægsaktiver EDB kommunikation EDB drift Driftsomkostninger biler Brændstof til biler Kørsel oplandsafdeling Vedligeholdelse af biler Skatter/forsikringer biler Diverse driftsudgifter Driftsudgifter i alt Udgifter i alt Finansielle indtægter Renter, pengeinstitut Kursregulering på værdipapirer

10 Noter til årsregnskabet Biler & Inventar IT-udstyr busser 10 Anlægsaktiver Anskaffelsessum primo Årets tilgang Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger Akkumuleret afskrivninger primo Årets afskrivninger Akkumuleret afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Bogført værdi primo Årets afskrivninger Gevinst ved salg af anlægsaktiver 0 Afskrivninger i alt Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Sikkerhedsstillelser Foreningen har ikke stillet garantier eller afgivet andre sikkerhedsstillelser. 10

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Konto Kontonavn Kontotype Moms

Konto Kontonavn Kontotype Moms 1 9999 RESULTATOPGØRELSEN Overskrift 10000 Omsætning Overskrift 10112 Varesalg Drift U 10115 Varesalg EU (B) Drift 10120 Eksport øvrige lande (C) Drift 10122 Varesalg Drift U 10130 Momsfrit varesalg Drift

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN Stationsvej 2 DK_7830 Vinderup Tlf. 97 44 22 85 Fax 97 44 17 49 Giro 565-1387 Internet: www.visitholstebro.dk www.vinderupegnen.dk.dk E-mail: vinderup@visitholstebro.dk

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Nørre Aaby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7836. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Nørre Aaby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7836. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Nørre Aaby Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7836 CVR-nr. 54649215 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holstebro Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8813. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holstebro Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8813. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Holstebro Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8813 CVR-nr. 30731948 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

Årsrapport 2004/05. Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14

Årsrapport 2004/05. Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14 Årsrapport 2004/05 Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14 1 Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Budget Budget 2004/05 2005/06 Regnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841 ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 4447 CVR-nr. 21266841 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Provstiudvalgets

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere