Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet"

Transkript

1 Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed fastsættes: 1 Område Bestemmelserne gælder for arkivalier, som er skabt af Rigsarkivet og rigsarkivarembedet i perioden fra 1907 til Arkivalier som skal bevares eller kasseres Arkivalierne bevares og kasseres efter retningslinjerne i bilag. 3 Kassation af arkivalier som ikke skal bevares Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til afsnit 2, kasseres, når opbevaringspligt efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter Rigsarkivets egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning. 4 Ikrafttrædelse mv. Bestemmelserne træder i kraft straks. Arkivalierne skal i øvrigt behandles efter de almindelige retningslinier, som er anført i Arkivhåndbogen En brugervejledning til offentlige myndigheder (2. oplag 2000) på web-adressen samt de løbende ajourførte retningslinjer på Statens Arkivers hjemmeside, Rigsarkivet den 26. maj Kirsten Villadsen Kristmar Arkivchef RA J. nr , Rigsarkivet, side 1

2 BILAG til Statens Arkivers bestemmelse om bevaring og kassation af arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Arkivalier, som er registreret i Rigsarkivet og rigsarkivarembedet i perioden 1907 til 1996, bevares. Dog kasseres arkivalier, henlagt på følgende saggrupper: Journalperioderne , og Større flytninger Praktisk tilrettelæggelse af rejse Internationale historikermøder Praktisk tilrettelæggelse af rejse 1205 DHF s møder Arkivkursus i udlandet. Udenlandske arkivskoler Uddannelse af personale i forvaltningen, kurser m.m Udenlandske stipendier m.m Kulturaftaler m.m. 207 Ændring af Rigsarkivets åbningstid 208 Forespørgsler om åbningstider 210 Historisk museum 212 Omvisninger og anden pædagogisk virksomhed 213 Kataloger, prospektkort, plakater m.m. 219 Forskelligt 22 Kursus, som afholdes af og i Rigsarkivet, foredragsvirksomhed 231 Forhandlinger og aftaler med forlag 232 Oversigter over distribution, aftaler om udveksling o.l. 233 Enkelte publikationer 234 Nordisk Arkivnyt 235 Arkiv 236 Intern Information. 25 Forespørgsler og rekvisitioner 26 Bestillinger af fotografisk materiale og seglafstøbninger 274 Udlånssager, som ikke indgår i udlånsbogen, eller som først senere overgår dertil 275 Indlånssager, som ikke indgår i indlånsbogen, eller som først senere overføres dertil 29 Forskelligt 41 Rigsarkivet (bygninger på Slotsholmen) 42 Særlige magasiner RA J. nr , Rigsarkivet, side 2

3 43 Inventar 44 Materialer 501 Anskaffelse af bøger 502 Henvendelse om aflevering af bøger og publikationer 503 Takkeskrivelser af ikke helt rutinemæssigt karakter 504 Bøger til Hærens Arkiv 511 Landsarkivernes indsendelse af arkivalier til konservering 512 Konservering for embeder og private 521 Landsarkivernes indsendelse af arkivalier til fotografering 522 Fotografering for enheder og private 544 Fotografering, kopiering, fremkaldelse m.m. uden for huset 55 Reproduktion, Xerox o.l. / Elektrokopiering 56 Indbinding af bøger og arkivalier 61 Opslag af stillinger, ansøgninger, indstillinger og udnævnelser 621 Oversigter over tjenestemænds løn og arbejdstid m.m. 622 Meddelelse om bestillingstillæg 623 Meddelelse om overenskomstansatte løn 624 Oversigter over assistenters og andet kontorpersonales løn 625 Betaling til henvist arbejdskraft 626 Studenters aflønning 627 Rengøringspersonalets løn 628 Løn til bogbindere 629 Andre lønspørgsmål 631 Varmebidrag 632 Tjenestetelefon 64 Tjenestekørsel og parkering 651 Uniformer specielt 66 Personalets ferie, orlov og sygdom 68 De enkelte medarbejdere (dog bevares chefer og personer født den 1. i måneden) 70 Budget og bevillinger 711 Rigsarkivets månedsregnskaber 711 Landsarkivernes månedsregnskaber 72 Anvisningsskrivelser 74 Lønningslister 75 Salg af publikationer 76 OMS 77 Kildeskat 79 Forskelligt 83 Månedsberetninger 8521 Kursus, udstillinger o.l. RA J. nr , Rigsarkivet, side 3

4 8522 Udlån, dispensationer m.m. 854 Bygninger, inventar og materialer m.m. 855 Tekniske afdelinger 859 Forskelligt 8621 Kursus, udstillinger o.l Udlån, dispensationer m.m. 864 Bygninger, inventar og materialer m.m. 865 Tekniske afdelinger 869 Forskelligt 8721 Kursus, udstillinger o.l Udlån, dispensationer m.m. 874 Bygninger, inventar og materialer m.m. 875 Tekniske afdelinger 879 Forskelligt 8821 Kursus, udstillinger o.l Udlån, dispensationer m.m. 884 Bygninger, inventar og materialer m.m. 885 Tekniske afdelinger 889 Forskelligt 98 Nytårskort o.l. Rutinemæssige takkeskrivelser for tilsendte publikationer m.m. Journalperioderne , og LAK samarbejdsudvalg 0244 LAO samarbejdsudvalg 0245 LAV samarbejdsudvalg 0246 LAÅ samarbejdsudvalg 027 Intern kommunikation, herunder Intern Information 029 Forskelligt 030 Budget og bevillinger 031 Beskæftigelsesforanstaltninger 032 EFG-bevillinger 033 Bevillinger fra fonde m.m. 034 Regnskab 041 Klassificering og omklassificering 0421 Ledige stillinger. Ansættelser 0422 Forflyttelse, turnus 0423 Orlov 0424 Afskedigelse 0431 Overenskomster 0432 Arbejds- og tjenestetider RA J. nr , Rigsarkivet, side 4

5 0434 Ferie, sygdom 045 Tjenesterejser, tjenestekørsel, parkeringstilladelse. Tjenestebolig. Boligtjenestetelefon. Uniformer. Legitimation 049 Forskelligt 05 Konkrete personalesager 0611 Bestående bygninger; bygningssyn og forarbejde hertil. Vedligeholdelse 0612 Nybygning. Køb eller leje af jord og bygninger. Byggeudvalg 0613 Skatter og afgifter 0614 Vægterordning, rengøring 0615 Udlån og udlejning af lokaler 0616 Temparatur- og fugtighedsforhold, lysforhold, undersøgelser og bestemmelser 0621 Bestående bygninger; bygningssyn og forarbejde hertil. Vedligeholdelse 0622 Nybygning. Køb eller leje af jord og bygninger. Byggeudvalg 0623 Skatter og afgifter 0624 Vægterordning, rengøring 0625 Udlån og udlejning af lokaler 0626 Temparatur- og fugtighedsforhold, lysforhold, undersøgelser og bestemmelser 0629 Forskelligt 0631 Bestående bygninger; bygningssyn og forarbejde hertil. Vedligeholdelse 0632 Nybygning. Køb eller leje af jord og bygninger. Byggeudvalg 0633 Skatter og afgifter 0634 Vægterordning, rengøring 0635 Udlån og udlejning af lokaler 0636 Temparatur- og fugtighedsforhold, lysforhold, undersøgelser og bestemmelser 0637 Tjenestebolig og lejebolig 0639 Forskelligt 0641 Bestående bygninger; bygningssyn og forarbejde hertil. Vedligeholdelse 0642 Nybygning. Køb eller leje af jord og bygninger. Byggeudvalg 0643 Skatter og afgifter 0644 Vægterordning, rengøring 0645 Udlån og udlejning af lokaler 0646 Temparatur- og fugtighedsforhold, lysforhold, undersøgelser og bestemmelser 0647 Tjenestebolig og lejebolig RA J. nr , Rigsarkivet, side 5

6 0649 Forskelligt 0651 Bestående bygninger; bygningssyn og forarbejde hertil. Vedligeholdelse 0652 Nybygning. Køb eller leje af jord og bygninger. Byggeudvalg 0653 Skatter og afgifter 0654 Vægterordning, rengøring 0655 Udlån og udlejning af lokaler 0656 Temparatur- og fugtighedsforhold, lysforhold, undersøgelser og bestemmelser 0657 Tjenestebolig 0659 Forskelligt 066 Inventar og udstyr 067 Materialer 0711 Bogindkøb 0712 Anmodning om aflevering af bøger til Rigsarkivet 0713 Aflevering af bøger fra Rigsarkivet til biblioteker, arkiver m.v Indbinding, restaurering, konservering 0715 Katalogisering, omordning 0718 Takkeskrivelser 0721 Oversigter over distribution, aftaler om udveksling o.lign Reproduktionstilladelser til arkivvæsenets publikationer 0723 Nordisk Arkivnyt 0724 Arkiv 0725 Årsberetninger, meddelelser og lignende 0726 Enkelte forskningsprojekter og publikationer 0729 Forskelligt 073 Blanketter, omslag, skilte, journalblade m.m. 181 Kurser ang. arkivforhold 182 Foredrag, omvisninger 189 Forskelligt 281 Kurser ang. arkivforhold 282 Foredrag, omvisninger 289 Forskelligt 43 Indbinding af arkivalier og kopier 44 Pakning/ompakning af arkivalier 45 Flytning af arkivalier 53 Kopiering 621 Åbningstid 631 Indlån, aftaler med arkiver m.v. 632 Udlån, aftaler med arkiver m.v. 633 Udlån til administrationen RA J. nr , Rigsarkivet, side 6

7 64 Forespørgsler og rekvisitioner 66 Oplysningsforbundenes (o.l.) kurser i Rigsarkivet 67 Omvisninger for publikum 9 Forskelligt Forespørgsler. Ind- og udlånssager Forespørgsler samt ind- og udlånssager kasseres. Personalesager Personalesager for chefer og personer født den 1. i måneden bevares. Øvrige personalesager kasseres. Afdelingsarkiver Afdelingsarkiver bevares. Dog kasseres rigsarkivar Vagn Dybdahls brevkopier. Endvidere kasseres bestillingssedler 1917ff. Diverse materiale Følgende arkivalier bevares: Arkivudlevering til Norge ( og ) Arkivvæsenets strukturudvalg Bog over arkivarers arbejde Dansk-norske studiegruppe 1986 ( ) Forskningsprojekter og publikationer ( , og ) Ledelsesstruktur ( og ) Udkast til Indenrigsministeriets cirkulære om kassation i kommuners arkiver (1532-9/71) Institutionsopmålinger Protokol over arkiver, arkivskabere og personer, 1900-tallets begyndelse Referater af over- og landsarkivarmøder Samarbejdsudvalgsmøder (j.nr ) Strukturudvalget Årsberetninger LA erne Årsberetninger RA s afdelinger Øvrige diverse arkivalier kasseres. RA J. nr , Rigsarkivet, side 7

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Teknisk Forvaltnings sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12 Offentlig information og indsigt Bind 12 Offentlig information og indsigt Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: SPØRGESKEMA Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: Senest revideret i februar 2007 Vejledning Spørgeskemaet besvares af museets leder i samarbejde med museets bestyrelsesformand

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1 Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet KL Lærernes Centralorganisation 50.81 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Ansættelsesform... 5 3. Løn... 6 4. Grundløn...

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted Afsnit 2 Anerkendelsen Afsnit 3 Medlemsretten Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Afsnit 5 Medlemmernes pligter Afsnit 6

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere