Vejrægthedstest af malinger og coatinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejrægthedstest af malinger og coatinger"

Transkript

1 Vejrægthedstest af malinger og coatinger Af Allen Zielnik, seniorkonsulent, Atlas Material Testing Technology LCC Vi har brugt maling nærmest siden civilisationens begyndelse, og i 1907 så man de første referencer til formelle malingstest. Allerede i 1906 havde man konstrueret en række vertikale prøvestativer beklædt på begge sider med 4 typer af tømmer. I 1907 afgav Paint Manufacturers Association bestilling på en eksponeringstest af forskellige formuleringer af hvide, grå og gule udendørsmalinger; alle ikke-kommercielle formuleringer så man ikke kom til at udhænge produkter fra en specifik producent. Stativerne blev opstillet i North Dakota og justeret nord-syd, og malingerne eksponeret såvel øst- som vestvendt (se Figur 1). I dag foretages de fleste test i mere barske klimaer, fx subtropisk klima i det sydlige Florida, og panelerne vender mod syd eller nord (se Figur 2). Men ellers er der, som det kan ses i ASTM s Paint and Coating Testing Manual [2], ikke sket de store forandringer i de mellemliggende 106 år hvad angår størstedelen af udendørs vejrpåvirkningstest af træoverfladebehandlingsmidler. Figur 1: Det tidligst kendte prøvestativ til vejrpåvirkning af maling, 1906, Fargo ND, vendt mod øst og vest. Rustne søm plettede coatingerne. Grundprincipper for vejrpåvirkning af maling Uanset om det drejer sig om en basal husmaling, en højtydende lak til automobiler eller fly, en holdbar arkitektonisk maling eller en beskyttende bromaling hhv. funktionel antigraffiticoating, skal alle produkter leve op til 3 grundlæggende krav i forbindelse med vejrbestandighed: For det første skal bindemidlet (til filmdannerne) forblive intakt og ikke nedbrydes. For det andet skal coatingen forblive vedhæftet til underlaget. Og for det tredje skal coatingen bevare de vigtige kvaliteter udseende (fx farve og glans) og funktionel ydeevne (fx refleksionsfaktor i en tagmaling med kølende effekt, eller korrosionsbeskyttelse til broer eller industrianlæg). Udendørs er der mange faktorer som kan forringe disse 3 grundlæggende egenskaber, og få coatingen til at svigte. Det er vigtigt at teste produkter i forbindelse med forskning og udvikling for at forstå hvordan deres holdbarhed kan forbedres, og for at kunne fastsætte deres brugslevetid. Men test er også vigtige for at kunne forstå produkternes ydeevne i forskellige klimaer, med forskellige påføringsmetoder og på forskellige underlag samt andre kritiske variabler. Figur 2: Syd- (vist) og nordvendte malingspaneler i Florida. Panelerne er forskudt for at undgå kontaminering ved afstrømning. 1

2 Effekten af vejret på coatinger De mest skadelige vejrfaktorer er solstråling, fugt og varme. Den ultraviolette (UV) del af sollyset indeholder nok energi til at bryde kemiske bindinger og starte de frie radikalers nedbrydningsmekanismer i de fleste organiske materialer. Dette gælder især for de korte UV-A- og UV-Bbølgelængder. Nogle kemiske coatingstoffer, såsom epoxy og polyester, er følsomme over for den type UV-stråling, og holder ikke længe udendørs, mens andre, som fx fluoropolymer, er ekstremt UV-bestandige. Mange coatingers UV-bestandighed kan forbedres væsentligt med stabiliseringsadditiver men ikke ubegrænset. Mange stabiliseringssystemer lader i det store hele coatingoverfladen ubeskyttet, og det er herfra de fleste skader udspringer. Overfladenedbrydning ses ofte som glanstab, kridtning, mikrorevnedannelse og krakelering, falmning af pigmentfarven eller gulfarvning af bindemidlet. UV-A med længere bølgelængde og synligt lys kan også aktivere fotonedbrydning, og mange farvestoffer, især de organiske, og fotonedbrydningsprodukter, såsom hydroperoxyd, er følsomme over for disse bølgelængder. Det nærinfrarøde område i sollys varmer mange farver op; et fænomen der kendes af alle som har haft en mørk bil i et varmt klima. Denne varme kan direkte forårsage nedbrydning på samme måde som en termisk-mekanisk bevægelse, men den kan også øge stabilisatorers tabsandel, og accelerere kemisk nedbrydning og mekanismer. Fugt er en nøglefaktor i forbindelse med nedbrydningen af en lang række coatinger og underlag, såvel organiske som uorganiske. Mange coatinger nedbrydes på grund af hydrolysereaktioner. Andre svigter pga. den fysiske påvirkning hydrodynamisk hævelse og krympning når tilstanden skifter fra våd til tør og tilbage igen. Fugt kan udvaske stabilisatorer og give grobund for biologiske organismer som mug og skimmel. Visse coatinger skal være fugtgennemtrængelige for at underlaget kan ånde (fx betonlag), mens andre skal være uigennemtrængelige for fugt og beskytte underlaget (fx rustbeskyttelsesmidler). Figur 3: Fiskeøjeperspektiv af nogle af prøvestativerne hos South Florida Test Service i nærheden af Miami, verdens største eksponeringsanlæg og primære standardklima for coatinger. Disse 3 vigtige vejrfaktorer (varme, lys, fugt) er ikke indbyrdes uafhængige: lys kan påvirke temperatur som på sin side påvirker fugt. Desuden er udendørsforhold ikke stationære: faktorerne ændres alle steder i cyklusser og intervaller der varierer time for time, dag for dag og år for år i komplekse, ikke-reproducerbare mønstre. Coatinger til servicebrug som fx rørbeklædning i et industrianlæg eller offshore skibsmalinger og -lakker, kan blive udsat for mange andre væsentlige stressfaktorer. Til denne liste føjes mange sekundære klimatiske faktorer såsom vind, luftforurenende stoffer m.fl., og der er en lang række stressfaktorer som coatinger skal kunne holde til. 2

3 Figur 4: EMMAQUA solkoncentrator til accelererede vejrtest. Vigtige vejrtestklimaer Figur 5: EMMAQUA vandspray skaber termisk chok eller befugtning som fra nattedug. Der er mange klimaer i verden. De 3 klimaer der gennemgående anses for at have størst nedbrydningseffekt på materialer, inkl. coatinger, er: varm/våd (subtropisk/tropisk), varm/tør (ørken) og tempereret (højere breddegrader, frys/tø). En specifik coating kan, afhængigt af dens kemi og funktionelle krav, præstere meget forskelligt i hvert af disse miljøer. Derfor skal der generelt foretages udendørs test i mere end ét klima. Når dette er sagt, så er det varme/våde subtropiske klima på Floridas sydlige spids historisk blevet brugt som det primære standardmiljø til vejrpåvirkningstest af alle typer coatinger. Dette skyldes kombination af kraftig solstråling, høje temperaturer og ekstrem fugt som har vist sig at være stærkt nedbrydende for organiske materialer. Eksponeringsanlæg andre steder i verden (fx Atlas anlæg i Chennai, Indien) har samme klima, men det sydlige Florida har vist sig at være den faktiske primære standard til sammenlignende coatingtest. 3

4 Figur 6: Xenonapparaterne Weather-Ometer model Ci5000 med roterende prøveholder og SUNTEST XXL+ flatbed. Mange præstationsstandarder fastslår at coatinger skal eksponeres i det sydlige Florida. Derfor har mange globale coatingvirksomheder testanlæg i det sydlige Florida ligesom kommercielle testvirksomheder på linje med Atlas South Florida Test Service (se Figur 3). Atlas har dog etableret et verdensomspændende eksponeringsnetværk med over 25 globale testanlæg til producenter der kræver test i andre regionale klimaer. Eksponering i det sydlige Florida kan foretages i forskellige retninger. I dag er det normal praksis at vende prøveemnerne direkte mod ækvator (fx stik syd på den nordlige halvkugle), og de fleste globale testanlæg ligger i området breddegrader hvor solstrålingen er kraftig, og temperaturerne er høje. Men der findes også anlæg i tempererede og kolde klimaer, og disse kan være vigtige for coating/underlag-systemer der er følsomme over for fugt og fryse/tø-betingelser. Også varme, tørre steder bruges til coatingtest, især af autolakker (sammenholdt med det sydlige Florida). Disse steder er fx Atlas DSET Laboratorier i den amerikanske Sonoran ørken i nærheden af Phoenix, Arizona eller Kalahari ørkenen i Sydafrika. I gennemsnit bestråles Arizona med ca. 20 % mere total UV end det sydlige Florida, men har mindre end 5 % af den våde tid og meget højere sommer- og lavere vinter- (under frysepunktet) temperaturer. Eksponeringer i Arizona kan være mere barske i tilfælde hvor UV-nedbrydning er den dominerende fejlårsag, og ved farvefalmning hvor nedbrydning af farvestof primært er en direkte fotoabsorptionsproces. Et spørgsmål om grader Mens de originale Fargo-prøvestativer fra 1906 var lodrette, er der siden kommet andre eksponeringsvinkler til. Da malet træ oftest bruges vertikalt, er det mest almindelige en 90 skrå eksponering mod ækvator, dog med vekslende eksponering vendt væk fra ækvator og den direkte solstråling for at kunne teste for skimmel. Men træ der bruges horisontalt (fx plankegulv) eller coatinger på andre horisontale underlag (såsom betonbejdse, vejmarkeringer osv.) eksponeres typisk ved en næsten vandret 5 hældning for at undgå stagnerende vand. Fordi solen står så højt på himlen, får en vertikal eksponering ca. halvt så meget solstråling som en horisontal eksponering (dette afhænger dog i høj grad af breddegraden og andre faktorer). I Florida varer den våde tid længere hos et vandret placeret prøveemne end hos et lodret. Arkitektoniske coatinger og coatinger på andre underlag end træ, inklusive metal og syntetisk træplast, eksponeres ofte ved enten 45 hældningsvinkel eller den lokale breddegrad som er 26 for det sydlige Florida og 34 for Arizona. Globalt set er 45 eksponering den mest udbredte da den stemmer godt overens med direkte normal forekomst i løbet at et år. Det skyldes at solens højde varierer efter årstiden med en rimelig våd tid selvom 5 og 26 giver ca. 10 % mere UV årligt. I Arizona hvor der pga. den lille mængde atmosfærisk fugt er mere UV i den direkte solstråle, giver 5 ca. 7 % højre UV-dosis, mens 34 giver næsten 11 % højere UV-dosis. Sammenlignet med Tyskland, eksponeres et prøveemne for ca. 75 % kraftigere solstråling i det sydlige Florida og ca. 100 % kraftigere i Arizona. 2 års eksponering på disse anlæg svarer altså ca. til 4 års UV i Tyskland. Naturligvis er andre faktorer som fx fugt og temperatur ikke sammenlignelige. 4

5 Accelerer vejret Figur 7: Inde i en Atlas UVTest ses UV-lamper, Black Panel temperaturkontrol og ergonomisk designede klemmer til fastholdelse af prøveemner. I forbindelse med FoU samt ved test af coatinger kan man ikke altid vente på naturlige udendørs eksponeringstest der tager for lang tid hvis der skal tages beslutninger om formuleringen. Derfor er der behov for accelererede test, og de 2 primære metoder er: accelereret udendørs test med koncentreret sollys og laboratorietest med simuleret sollys og klima. Atlas var i 1958 pioner inden for brugen af koncentreret sollys til coatingtest. Dette var i kraft af apparater som fx EMMA og EMMAQUA (se Figur 4) som bruger 10 specialiserede Fresnel reflektorer til at koncentrere sollyet, inklusive UV, på prøveemnerne. Apparaterne sporer solen i løbet af dagen, og reflekterer 10 billeder af solen ned på testmålet. Prøveemnerne køles samtidig ned så deres temperaturer ligger tæt på hvad de ville være på et statisk prøvestativ. Periodisk vandspray kan programmeres så den giver befugtning eller termisk chok i løbet af dagen og/eller simulerer nattedug som er typisk for det sydlige Florida. Der kan også køres en tør test (se Figur 5). Da kun den direkte solstråle er fokuseret, er den faktiske koncentrationsfaktor ca. 8x højere end ved naturlig eksponering. Denne acceleration er sæsonbestemt, og afhænger af solen. Testaccelerationen er derfor størst om sommeren. Der er mulighed for specielle variationer af temperatur og fugtkontrol for bedre korrelation med statiske eksponeringer til disse faktorer. Teknikken anvendes i vid udstrækning til autolakker og arkitektoniske coatinger på metal; den ringe varmeledningsevne og træets følsomhed over for temperatur/fugt er ikke optimale for denne metode. Grundet de specielle krav til tør atmosfære er disse apparater kun egnede til brug i tørre klimaer som fx Arizona. Flyt vejret ind i laboratoriet Laboratorieinduceret vejrpåvirkning blev introduceret i 1916 med Atlas lancering af testapparater med kulbuelamper til UV-test af farvefalmning. Efterfølgende udviklede man teknikken inden for kilder til simuleret sollys og miljøkontroller, og i dag er den primære metode til accelererede coatingtest specielle xenonlamper der sammen med optiske filtre simulerer udendørs eller indendørs (bag vinduer) sollys. Sammen med avancerede kontroller af temperatur, fugt og vandforsyning, udgør disse xenonapparater den gyldne standard inden for accelereret laboratorievejrpåvirkning (se Figur 6), især hvad angår deres evne til at matche fuldspektret solstråling. Dette spektrale match har, mere end alle andre faktorer, været en teknisk udfordring for udviklere af testapparater. Et alternativt eksponeringsapparat kendt som et fluorescerende kondenserende -apparat, er baseret på UVA-340 fluorescerende UV-lamper (se Figur 7). Lyseksponering veksler typisk med en mørk kondens-periode. Disse apparater, som fx Atlas UVTest, anvendes ofte inden for FoU af coatinger. Teknikken er relativt billig og velegnet til test af UV- og fugtbestandigheden hos et stort antal bindemiddelformuleringer. Da korrelationen med udendørs vejrpåvirkning kan være dårlig hvad angår egenskaber for udseendet, fx falmning af glans og farve, anses UV-testapparater generelt ikke for at være vejrpåvirkningsapparater. Mangel på korrelation med udendørs forhold skyldes for 5

6 en stor del UV-lampernes begrænsede spektrum og temperaturkontrol sammenlignet med xenonapparater. Det spektrale match med faktisk solstråling kombineret med god temperaturkontrol og fugttilførsel, har gjort xenontest uundværlig iht. ISO, DIN ASTM og andre standarder, og metoden er en nøglekomponent til forskning og udvikling af coatinger samt estimering af deres levetid. Xenonapparater til vejrpåvirkning først blev introduceret af Atlas i 1954, og efter 1979 vandt teknikken udbredelse med indførelsen af automatisk overvågning og kontrol af irradians (lysintensitet). Særligt automobilindustrien indførte denne teknik til udvendig maling og udsmykning i kølvandet på nogle fundamentale svigt hos tidlige baselak/klarlak-systemer. Senere blev teknikken også taget i brug til test af interiør hvor der var problemer med instrumentpaneler og tekstiler. Forbedrede testmetoder I dag er de autolakker der anvendes blandt de højest ydende systemer. Der er krav til at deres udseende forbliver uændret i 10 år, og de skal kunne holde til mange forskellige klimaer verden over og dette endda på et vanskeligt underlag. For at understrege deres vigtighed, er malingslinjen den dyreste del af en automobilfabrik og malingssystemet er den dyreste del af vognen. I kølvandet på den vigtige forskning med EMMAQUA -apparater, eksperimenterede en sammenslutning af forskere fra bl.a. Ford Motor, Boeing og Atlas med forbedrede xenonbuefiltre med spektralt match samt testcyklusser til auto- og flylakker. Målet var en bedre korrelation med eksponeringer i det sydlige Florida [3]. For især autolakker har såvel det spektrale match som mængden og formen af vandtilførsel vist sig at være vigtig. Det skyldes at jo mere en kunstig test afviger fra de naturlige processer, jo mindre sandsynligt er det at resultaterne stemmer overens med realtid. Dette arbejde har resulteret i en væsentligt forbedret testmetode (i det mindste for autolakker med høj ydeevne) som kan anbefales som international standard. Denne videnskabsbaserede tilgang skulle være model for alle organisationer der udvikler coatingsstandarder. Sammendrag Kun udendørs vejrpåvirkning i forskellige faktiske klimaer er virkelighedstro. Men med de meget modstandsdygtige coatingsystemer der findes i dag, vil det tage alt for lang tid at udføre udendørs test der overholder de krav der er i forbindelse med forskning og udvikling. Derfor er der behov for accelererede test som generelt kan give op til 5-10x acceleration i forhold til realtid (afhængigt af testmetode og materiale). Dette behov har affødt 2 accelererede metoder til vejrpåvirkningstest: Fresnel sollyskoncentratorer og xenonapparater. Begge teknikker kræver en høj grad af teknologi, men som redskaber kræver de stadig god videnskab og testmetoder hvis de skal anvendes korrekt. Alle accelererede testresultater skal i sidste ende valideres op imod udendørs test i realtid i mere end et klima. Referencer [1] Edwin F. Ladd, Practical Paint Tests In 1907; 81. udgave af nyhedsbrevet (North Dakota Agricultural Experiment Station, Fargo), North Dakota Agricultural College, Government Agricultural Experiment Station for North Dakota, [2] [3] Joseph V Koleske, redaktør, Paint and Coating Testing Manual: 15th Edition of the Gardner- Sward Handbook, ASTM International, Mark Nichols, et al, Accelerated Weathering Testing: A new approach to anticipating Florida weathering results, præsentation 2011 Coatings Science International, Noordwijk, Holland, 30. juni

Satellitter og kortlægning fra rummet

Satellitter og kortlægning fra rummet Satellitter og kortlægning fra rummet Et materiale til undervisning i Geovidenskab A Philip Jakobsen, 2014 Spørgsmål og forslag til forbedringer sendes til: pj@sg.dk 1 Indhold Indledning... 3 Måling på

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING Dansk Naturvidenskabsfestival 2011

LÆRERVEJLEDNING Dansk Naturvidenskabsfestival 2011 LÆRERVEJLEDNING Dansk Naturvidenskabsfestival 2011 INDHOLD Klassens hud på prøve Masseeksperiment 2011... 3 Indledning... 3 Faglig baggrund... 7 Forsøgsvejledning... 12 Supplerende niveaudelte aktiviteter...

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

37/2001 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

37/2001 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening 37/2001 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening Danmarks Miljøundersøgelser 2001 Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

Læs mere

Optimering af termoruders montering i vinduer Slutrapport omfattende fase 1 og fase 2 - J.nr. 75661/00-0020

Optimering af termoruders montering i vinduer Slutrapport omfattende fase 1 og fase 2 - J.nr. 75661/00-0020 Optimering af termoruders montering i vinduer Slutrapport omfattende fase 1 og fase 2 - J.nr. 75661/00-0020 Udført for: Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Att.: Sergio G. Fox Udført af: Civilingeniør

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

Lys og indeklima i storrumskontorer

Lys og indeklima i storrumskontorer Slutrapportering af ELFORSK-projekt 336-017 Lys og indeklima i storrumskontorer Ásta Logadóttir Jens Christoffersen Kjeld Johnsen Henrik N. Knudsen Indhold Indhold... 2 Forord... 3 Resumé... 4 Baggrund...

Læs mere

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed - med særligt fokus på Danmark Titel: Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Redaktion: Louise Grøndahl

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Vejledning i bygningstermografi. December 2014

Vejledning i bygningstermografi. December 2014 Vejledning i bygningstermografi December 2014 December 2014 Forord Vejledningen tager udgangspunkt i DS/EN 13187 suppleret med viden fra andre relevante standarder, anvisninger og krav, samt erfaring

Læs mere

Kompendium i Naturvidenskabeligt Grundforløb

Kompendium i Naturvidenskabeligt Grundforløb Kompendium i Naturvidenskabeligt Grundforløb Egå Gymnasium 2007 NV Forløb 3 Lys og farver Navn: Klasse: Egå Gymnasium 2007 side 2 af 46 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 NV Forløb 3: Indledning

Læs mere

Isoleringsmaterialer. Speciale rapport

Isoleringsmaterialer. Speciale rapport Speciale rapporten omhandler isoleringsmaterialer til byggebranchen. Specialet er en del af min uddannelse, som bygningskonstruktør i Aalborg. Rapporten er skrevet med henblik på at synliggøre markedet

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Engangsartikler i bioplast i Danmark

Engangsartikler i bioplast i Danmark Engangsartikler i bioplast i Danmark Marked, egenskaber og miljø December 2010 Kristian Dammand Nielsen, Hanna Merrild, Nanja Hedal Kløverpris, Pia Brunn Poulsen og Anders Schmidt Afdelingen for Anvendt

Læs mere

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber BYG DTU U-014 2003 Version 1 29-12-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Tak, fordi du har valgt Hempel

Tak, fordi du har valgt Hempel - Tak, fordi du har valgt Hempel Velkommen til Hempels Den Lille Søstærke, som du kan bruge som en hjælp til enhver maleopgave. Denne manual giver dig ikke kun oplysninger om hele vores sortiment, men

Læs mere

General guide til ZEOvit systemet Dansk

General guide til ZEOvit systemet Dansk Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse 1. Udvalgt blanding af zeolit sten (ZEOvit )...4 2. Mikroorganisme opløsning (ZEObac)...7 3. Kombinationsprodukt af bakterie og koral mad(zeofood7)...8 5. Konstant filtrering

Læs mere

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger.

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger. Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger. Slutrapport for ELFORSK-projekt 337-094 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport DTU Byg R-187 2008 ISBN 9788778772626 1

Læs mere

Vejrudsigten: nu med

Vejrudsigten: nu med 10 BIOLOGI Vejrudsigten: nu med Atmosfæren er fyldt med bakterier, der er blæst derop fra jordoverfl aden fx fra overfl aden af blade på planter og træer. Nogle af disse bakterier har evnen til at hæve

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sussanne Blegaa Niels Hartling Henry Nørgaard

Bæredygtig udvikling. Sussanne Blegaa Niels Hartling Henry Nørgaard Bæredygtig udvikling af Sussanne Blegaa Niels Hartling Henry Nørgaard 1 Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Forord BÆREDYGTIG UDVIKLING Agenda 21 Indikatorer FODSPOR Det økologiske fodspor Dit eget

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

Coating af pumper. Et projekt støttet af Elfor, under F&U midlerne

Coating af pumper. Et projekt støttet af Elfor, under F&U midlerne Coating af pumper Et projekt støttet af Elfor, under F&U midlerne November 2005 Projekttitel: Coating af pumper, Elfor projekt 336-008 Projektet startede i 2004 og finansieres på basis af PSO-midler, som

Læs mere

0-Energihuse. Casper Christensen

0-Energihuse. Casper Christensen Casper Christensen 0-Energihuse 7.sem. speciale. Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Campus Aarhus Vejleder: Per Charles Secher Schwartz-Jensen Afleveret den. 13. maj 2013 (Figur 1)

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

Guide til køb af nye fælge

Guide til køb af nye fælge Guide til køb af nye fælge Introduktion Du sidder nu med en guide der kan hjælpe dig i dit køb af nye fælge. Der vil også være svar på en række af de oftest stillede spørgsmål, som vi håber kan hjælpe

Læs mere

Alternativ energi i undervisningen solcelleprojekt

Alternativ energi i undervisningen solcelleprojekt Alternativ energi i undervisningen solcelleprojekt På Den jydske Haandværkerskole har vi som en del af et større projekt (EFP projekt 33033 0020 Solceller i undervisningen ) udarbejdet en lærebog (solcellenoter)

Læs mere