Vejrægthedstest af malinger og coatinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejrægthedstest af malinger og coatinger"

Transkript

1 Vejrægthedstest af malinger og coatinger Af Allen Zielnik, seniorkonsulent, Atlas Material Testing Technology LCC Vi har brugt maling nærmest siden civilisationens begyndelse, og i 1907 så man de første referencer til formelle malingstest. Allerede i 1906 havde man konstrueret en række vertikale prøvestativer beklædt på begge sider med 4 typer af tømmer. I 1907 afgav Paint Manufacturers Association bestilling på en eksponeringstest af forskellige formuleringer af hvide, grå og gule udendørsmalinger; alle ikke-kommercielle formuleringer så man ikke kom til at udhænge produkter fra en specifik producent. Stativerne blev opstillet i North Dakota og justeret nord-syd, og malingerne eksponeret såvel øst- som vestvendt (se Figur 1). I dag foretages de fleste test i mere barske klimaer, fx subtropisk klima i det sydlige Florida, og panelerne vender mod syd eller nord (se Figur 2). Men ellers er der, som det kan ses i ASTM s Paint and Coating Testing Manual [2], ikke sket de store forandringer i de mellemliggende 106 år hvad angår størstedelen af udendørs vejrpåvirkningstest af træoverfladebehandlingsmidler. Figur 1: Det tidligst kendte prøvestativ til vejrpåvirkning af maling, 1906, Fargo ND, vendt mod øst og vest. Rustne søm plettede coatingerne. Grundprincipper for vejrpåvirkning af maling Uanset om det drejer sig om en basal husmaling, en højtydende lak til automobiler eller fly, en holdbar arkitektonisk maling eller en beskyttende bromaling hhv. funktionel antigraffiticoating, skal alle produkter leve op til 3 grundlæggende krav i forbindelse med vejrbestandighed: For det første skal bindemidlet (til filmdannerne) forblive intakt og ikke nedbrydes. For det andet skal coatingen forblive vedhæftet til underlaget. Og for det tredje skal coatingen bevare de vigtige kvaliteter udseende (fx farve og glans) og funktionel ydeevne (fx refleksionsfaktor i en tagmaling med kølende effekt, eller korrosionsbeskyttelse til broer eller industrianlæg). Udendørs er der mange faktorer som kan forringe disse 3 grundlæggende egenskaber, og få coatingen til at svigte. Det er vigtigt at teste produkter i forbindelse med forskning og udvikling for at forstå hvordan deres holdbarhed kan forbedres, og for at kunne fastsætte deres brugslevetid. Men test er også vigtige for at kunne forstå produkternes ydeevne i forskellige klimaer, med forskellige påføringsmetoder og på forskellige underlag samt andre kritiske variabler. Figur 2: Syd- (vist) og nordvendte malingspaneler i Florida. Panelerne er forskudt for at undgå kontaminering ved afstrømning. 1

2 Effekten af vejret på coatinger De mest skadelige vejrfaktorer er solstråling, fugt og varme. Den ultraviolette (UV) del af sollyset indeholder nok energi til at bryde kemiske bindinger og starte de frie radikalers nedbrydningsmekanismer i de fleste organiske materialer. Dette gælder især for de korte UV-A- og UV-Bbølgelængder. Nogle kemiske coatingstoffer, såsom epoxy og polyester, er følsomme over for den type UV-stråling, og holder ikke længe udendørs, mens andre, som fx fluoropolymer, er ekstremt UV-bestandige. Mange coatingers UV-bestandighed kan forbedres væsentligt med stabiliseringsadditiver men ikke ubegrænset. Mange stabiliseringssystemer lader i det store hele coatingoverfladen ubeskyttet, og det er herfra de fleste skader udspringer. Overfladenedbrydning ses ofte som glanstab, kridtning, mikrorevnedannelse og krakelering, falmning af pigmentfarven eller gulfarvning af bindemidlet. UV-A med længere bølgelængde og synligt lys kan også aktivere fotonedbrydning, og mange farvestoffer, især de organiske, og fotonedbrydningsprodukter, såsom hydroperoxyd, er følsomme over for disse bølgelængder. Det nærinfrarøde område i sollys varmer mange farver op; et fænomen der kendes af alle som har haft en mørk bil i et varmt klima. Denne varme kan direkte forårsage nedbrydning på samme måde som en termisk-mekanisk bevægelse, men den kan også øge stabilisatorers tabsandel, og accelerere kemisk nedbrydning og mekanismer. Fugt er en nøglefaktor i forbindelse med nedbrydningen af en lang række coatinger og underlag, såvel organiske som uorganiske. Mange coatinger nedbrydes på grund af hydrolysereaktioner. Andre svigter pga. den fysiske påvirkning hydrodynamisk hævelse og krympning når tilstanden skifter fra våd til tør og tilbage igen. Fugt kan udvaske stabilisatorer og give grobund for biologiske organismer som mug og skimmel. Visse coatinger skal være fugtgennemtrængelige for at underlaget kan ånde (fx betonlag), mens andre skal være uigennemtrængelige for fugt og beskytte underlaget (fx rustbeskyttelsesmidler). Figur 3: Fiskeøjeperspektiv af nogle af prøvestativerne hos South Florida Test Service i nærheden af Miami, verdens største eksponeringsanlæg og primære standardklima for coatinger. Disse 3 vigtige vejrfaktorer (varme, lys, fugt) er ikke indbyrdes uafhængige: lys kan påvirke temperatur som på sin side påvirker fugt. Desuden er udendørsforhold ikke stationære: faktorerne ændres alle steder i cyklusser og intervaller der varierer time for time, dag for dag og år for år i komplekse, ikke-reproducerbare mønstre. Coatinger til servicebrug som fx rørbeklædning i et industrianlæg eller offshore skibsmalinger og -lakker, kan blive udsat for mange andre væsentlige stressfaktorer. Til denne liste føjes mange sekundære klimatiske faktorer såsom vind, luftforurenende stoffer m.fl., og der er en lang række stressfaktorer som coatinger skal kunne holde til. 2

3 Figur 4: EMMAQUA solkoncentrator til accelererede vejrtest. Vigtige vejrtestklimaer Figur 5: EMMAQUA vandspray skaber termisk chok eller befugtning som fra nattedug. Der er mange klimaer i verden. De 3 klimaer der gennemgående anses for at have størst nedbrydningseffekt på materialer, inkl. coatinger, er: varm/våd (subtropisk/tropisk), varm/tør (ørken) og tempereret (højere breddegrader, frys/tø). En specifik coating kan, afhængigt af dens kemi og funktionelle krav, præstere meget forskelligt i hvert af disse miljøer. Derfor skal der generelt foretages udendørs test i mere end ét klima. Når dette er sagt, så er det varme/våde subtropiske klima på Floridas sydlige spids historisk blevet brugt som det primære standardmiljø til vejrpåvirkningstest af alle typer coatinger. Dette skyldes kombination af kraftig solstråling, høje temperaturer og ekstrem fugt som har vist sig at være stærkt nedbrydende for organiske materialer. Eksponeringsanlæg andre steder i verden (fx Atlas anlæg i Chennai, Indien) har samme klima, men det sydlige Florida har vist sig at være den faktiske primære standard til sammenlignende coatingtest. 3

4 Figur 6: Xenonapparaterne Weather-Ometer model Ci5000 med roterende prøveholder og SUNTEST XXL+ flatbed. Mange præstationsstandarder fastslår at coatinger skal eksponeres i det sydlige Florida. Derfor har mange globale coatingvirksomheder testanlæg i det sydlige Florida ligesom kommercielle testvirksomheder på linje med Atlas South Florida Test Service (se Figur 3). Atlas har dog etableret et verdensomspændende eksponeringsnetværk med over 25 globale testanlæg til producenter der kræver test i andre regionale klimaer. Eksponering i det sydlige Florida kan foretages i forskellige retninger. I dag er det normal praksis at vende prøveemnerne direkte mod ækvator (fx stik syd på den nordlige halvkugle), og de fleste globale testanlæg ligger i området breddegrader hvor solstrålingen er kraftig, og temperaturerne er høje. Men der findes også anlæg i tempererede og kolde klimaer, og disse kan være vigtige for coating/underlag-systemer der er følsomme over for fugt og fryse/tø-betingelser. Også varme, tørre steder bruges til coatingtest, især af autolakker (sammenholdt med det sydlige Florida). Disse steder er fx Atlas DSET Laboratorier i den amerikanske Sonoran ørken i nærheden af Phoenix, Arizona eller Kalahari ørkenen i Sydafrika. I gennemsnit bestråles Arizona med ca. 20 % mere total UV end det sydlige Florida, men har mindre end 5 % af den våde tid og meget højere sommer- og lavere vinter- (under frysepunktet) temperaturer. Eksponeringer i Arizona kan være mere barske i tilfælde hvor UV-nedbrydning er den dominerende fejlårsag, og ved farvefalmning hvor nedbrydning af farvestof primært er en direkte fotoabsorptionsproces. Et spørgsmål om grader Mens de originale Fargo-prøvestativer fra 1906 var lodrette, er der siden kommet andre eksponeringsvinkler til. Da malet træ oftest bruges vertikalt, er det mest almindelige en 90 skrå eksponering mod ækvator, dog med vekslende eksponering vendt væk fra ækvator og den direkte solstråling for at kunne teste for skimmel. Men træ der bruges horisontalt (fx plankegulv) eller coatinger på andre horisontale underlag (såsom betonbejdse, vejmarkeringer osv.) eksponeres typisk ved en næsten vandret 5 hældning for at undgå stagnerende vand. Fordi solen står så højt på himlen, får en vertikal eksponering ca. halvt så meget solstråling som en horisontal eksponering (dette afhænger dog i høj grad af breddegraden og andre faktorer). I Florida varer den våde tid længere hos et vandret placeret prøveemne end hos et lodret. Arkitektoniske coatinger og coatinger på andre underlag end træ, inklusive metal og syntetisk træplast, eksponeres ofte ved enten 45 hældningsvinkel eller den lokale breddegrad som er 26 for det sydlige Florida og 34 for Arizona. Globalt set er 45 eksponering den mest udbredte da den stemmer godt overens med direkte normal forekomst i løbet at et år. Det skyldes at solens højde varierer efter årstiden med en rimelig våd tid selvom 5 og 26 giver ca. 10 % mere UV årligt. I Arizona hvor der pga. den lille mængde atmosfærisk fugt er mere UV i den direkte solstråle, giver 5 ca. 7 % højre UV-dosis, mens 34 giver næsten 11 % højere UV-dosis. Sammenlignet med Tyskland, eksponeres et prøveemne for ca. 75 % kraftigere solstråling i det sydlige Florida og ca. 100 % kraftigere i Arizona. 2 års eksponering på disse anlæg svarer altså ca. til 4 års UV i Tyskland. Naturligvis er andre faktorer som fx fugt og temperatur ikke sammenlignelige. 4

5 Accelerer vejret Figur 7: Inde i en Atlas UVTest ses UV-lamper, Black Panel temperaturkontrol og ergonomisk designede klemmer til fastholdelse af prøveemner. I forbindelse med FoU samt ved test af coatinger kan man ikke altid vente på naturlige udendørs eksponeringstest der tager for lang tid hvis der skal tages beslutninger om formuleringen. Derfor er der behov for accelererede test, og de 2 primære metoder er: accelereret udendørs test med koncentreret sollys og laboratorietest med simuleret sollys og klima. Atlas var i 1958 pioner inden for brugen af koncentreret sollys til coatingtest. Dette var i kraft af apparater som fx EMMA og EMMAQUA (se Figur 4) som bruger 10 specialiserede Fresnel reflektorer til at koncentrere sollyet, inklusive UV, på prøveemnerne. Apparaterne sporer solen i løbet af dagen, og reflekterer 10 billeder af solen ned på testmålet. Prøveemnerne køles samtidig ned så deres temperaturer ligger tæt på hvad de ville være på et statisk prøvestativ. Periodisk vandspray kan programmeres så den giver befugtning eller termisk chok i løbet af dagen og/eller simulerer nattedug som er typisk for det sydlige Florida. Der kan også køres en tør test (se Figur 5). Da kun den direkte solstråle er fokuseret, er den faktiske koncentrationsfaktor ca. 8x højere end ved naturlig eksponering. Denne acceleration er sæsonbestemt, og afhænger af solen. Testaccelerationen er derfor størst om sommeren. Der er mulighed for specielle variationer af temperatur og fugtkontrol for bedre korrelation med statiske eksponeringer til disse faktorer. Teknikken anvendes i vid udstrækning til autolakker og arkitektoniske coatinger på metal; den ringe varmeledningsevne og træets følsomhed over for temperatur/fugt er ikke optimale for denne metode. Grundet de specielle krav til tør atmosfære er disse apparater kun egnede til brug i tørre klimaer som fx Arizona. Flyt vejret ind i laboratoriet Laboratorieinduceret vejrpåvirkning blev introduceret i 1916 med Atlas lancering af testapparater med kulbuelamper til UV-test af farvefalmning. Efterfølgende udviklede man teknikken inden for kilder til simuleret sollys og miljøkontroller, og i dag er den primære metode til accelererede coatingtest specielle xenonlamper der sammen med optiske filtre simulerer udendørs eller indendørs (bag vinduer) sollys. Sammen med avancerede kontroller af temperatur, fugt og vandforsyning, udgør disse xenonapparater den gyldne standard inden for accelereret laboratorievejrpåvirkning (se Figur 6), især hvad angår deres evne til at matche fuldspektret solstråling. Dette spektrale match har, mere end alle andre faktorer, været en teknisk udfordring for udviklere af testapparater. Et alternativt eksponeringsapparat kendt som et fluorescerende kondenserende -apparat, er baseret på UVA-340 fluorescerende UV-lamper (se Figur 7). Lyseksponering veksler typisk med en mørk kondens-periode. Disse apparater, som fx Atlas UVTest, anvendes ofte inden for FoU af coatinger. Teknikken er relativt billig og velegnet til test af UV- og fugtbestandigheden hos et stort antal bindemiddelformuleringer. Da korrelationen med udendørs vejrpåvirkning kan være dårlig hvad angår egenskaber for udseendet, fx falmning af glans og farve, anses UV-testapparater generelt ikke for at være vejrpåvirkningsapparater. Mangel på korrelation med udendørs forhold skyldes for 5

6 en stor del UV-lampernes begrænsede spektrum og temperaturkontrol sammenlignet med xenonapparater. Det spektrale match med faktisk solstråling kombineret med god temperaturkontrol og fugttilførsel, har gjort xenontest uundværlig iht. ISO, DIN ASTM og andre standarder, og metoden er en nøglekomponent til forskning og udvikling af coatinger samt estimering af deres levetid. Xenonapparater til vejrpåvirkning først blev introduceret af Atlas i 1954, og efter 1979 vandt teknikken udbredelse med indførelsen af automatisk overvågning og kontrol af irradians (lysintensitet). Særligt automobilindustrien indførte denne teknik til udvendig maling og udsmykning i kølvandet på nogle fundamentale svigt hos tidlige baselak/klarlak-systemer. Senere blev teknikken også taget i brug til test af interiør hvor der var problemer med instrumentpaneler og tekstiler. Forbedrede testmetoder I dag er de autolakker der anvendes blandt de højest ydende systemer. Der er krav til at deres udseende forbliver uændret i 10 år, og de skal kunne holde til mange forskellige klimaer verden over og dette endda på et vanskeligt underlag. For at understrege deres vigtighed, er malingslinjen den dyreste del af en automobilfabrik og malingssystemet er den dyreste del af vognen. I kølvandet på den vigtige forskning med EMMAQUA -apparater, eksperimenterede en sammenslutning af forskere fra bl.a. Ford Motor, Boeing og Atlas med forbedrede xenonbuefiltre med spektralt match samt testcyklusser til auto- og flylakker. Målet var en bedre korrelation med eksponeringer i det sydlige Florida [3]. For især autolakker har såvel det spektrale match som mængden og formen af vandtilførsel vist sig at være vigtig. Det skyldes at jo mere en kunstig test afviger fra de naturlige processer, jo mindre sandsynligt er det at resultaterne stemmer overens med realtid. Dette arbejde har resulteret i en væsentligt forbedret testmetode (i det mindste for autolakker med høj ydeevne) som kan anbefales som international standard. Denne videnskabsbaserede tilgang skulle være model for alle organisationer der udvikler coatingsstandarder. Sammendrag Kun udendørs vejrpåvirkning i forskellige faktiske klimaer er virkelighedstro. Men med de meget modstandsdygtige coatingsystemer der findes i dag, vil det tage alt for lang tid at udføre udendørs test der overholder de krav der er i forbindelse med forskning og udvikling. Derfor er der behov for accelererede test som generelt kan give op til 5-10x acceleration i forhold til realtid (afhængigt af testmetode og materiale). Dette behov har affødt 2 accelererede metoder til vejrpåvirkningstest: Fresnel sollyskoncentratorer og xenonapparater. Begge teknikker kræver en høj grad af teknologi, men som redskaber kræver de stadig god videnskab og testmetoder hvis de skal anvendes korrekt. Alle accelererede testresultater skal i sidste ende valideres op imod udendørs test i realtid i mere end et klima. Referencer [1] Edwin F. Ladd, Practical Paint Tests In 1907; 81. udgave af nyhedsbrevet (North Dakota Agricultural Experiment Station, Fargo), North Dakota Agricultural College, Government Agricultural Experiment Station for North Dakota, [2] [3] Joseph V Koleske, redaktør, Paint and Coating Testing Manual: 15th Edition of the Gardner- Sward Handbook, ASTM International, Mark Nichols, et al, Accelerated Weathering Testing: A new approach to anticipating Florida weathering results, præsentation 2011 Coatings Science International, Noordwijk, Holland, 30. juni

Byggematerialers vejrbestandighed

Byggematerialers vejrbestandighed Byggematerialers vejrbestandighed Af Scott Zimmerman, salgsdirektør, Atlas Weathering Services Group, Atlas Material Testing Technology LLC. Overalt i den moderne verden spiller arkitekturen en vigtig

Læs mere

Marabu INFO. Teknisk. Lys og Vejrbestandighed af trykte produkter. Indhold. 1.0 Teori

Marabu INFO. Teknisk. Lys og Vejrbestandighed af trykte produkter. Indhold. 1.0 Teori Lys og Vejrbestandighed af trykte produkter Aw/enk 2006 06 Maj Udendørs-reklamer er blevet mere almindelige og i dag findes der meget få busser, tog, lastbiler eller taxaer, som ikke har en eller anden

Læs mere

Træbeskyttelse med lang holdbarhed

Træbeskyttelse med lang holdbarhed Træbeskyttelse med lang holdbarhed ÅR Unik varmereflekterende træbeskyttelse med køleeffekt, der reflekterer solens varme og skadelige infrarøde (IR) stråler Se alt om COOLINGPAINT på coolingpaint.dk SOLENS

Læs mere

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ KEIM Lignosil Silikatfarve til træ Træ et byggemateriale med sjæl og karakter Der findes næppe noget andet bygge- og konstruktionsmateriale, der er så knyttet til mennesket som træ. I træ fornemmer man

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 MIPA INDUSTRI ISO 12944 Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 Korrosion påvirker alle konstruktioner. Derfor vil C. Flauenskjold gerne hjælpe dig med at finde det malesystem,

Læs mere

VÅDLAK. Kontrol ved industrilakering med vådlak STRENOMETER INFORMATION VISKOSITET

VÅDLAK. Kontrol ved industrilakering med vådlak STRENOMETER INFORMATION VISKOSITET STRENOMETER INFORMATION VÅDLAK Kontrol ved industrilakering med vådlak Ønsker man en god, ensartet kvalitet ved pålægning af vådlak, bør man kontrollere de enkelte parametre. De vigtigste parametre er:

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Ny ASTM-standard afløser SAE J1960 Atlas Weather-Ometre opfylder den nye standard

Ny ASTM-standard afløser SAE J1960 Atlas Weather-Ometre opfylder den nye standard Nummer 2, september 2013 I dette nummer: Atlas MTT 1! Atlas Weather-Ometre overholder den nye ASTM-metode Atlas UVTest en økonomisk startløsning til kunstig vejrpåvirkning Nu kan man spå om fremtiden:

Læs mere

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 MIPA INDUSTRI ISO 12944 Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 Korrosion påvirker alle konstruktioner. Derfor vil C. Flauenskjold gerne hjælpe dig med at finde det malesystem,

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 402;2521 1 2521 zinkepoxy ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent polyamidhærdende epoxy coating med højt zink indhold. Produkt med et meget højt indhold af zink støv.

Læs mere

LYS- OG VEJRÆGTHEDSTEST SUNTEST XXL/XXL+/XXL+ FD, XLS+ & CPS+

LYS- OG VEJRÆGTHEDSTEST SUNTEST XXL/XXL+/XXL+ FD, XLS+ & CPS+ STRENOMETER INFORMATION LYS- OG VEJRÆGTHEDSTEST SUNTEST XXL/XXL+/XXL+ FD, XLS+ & CPS+ BESKRIVELSE Vejrpåvirkning er den negative reaktion som et materiale eller et produkt kan have på klimaet, og som ofte

Læs mere

NYHED. Din stil. Dit valg. Beskyttelsesbriller der passer til dit behov. #protectiveeyewear

NYHED. Din stil. Dit valg. Beskyttelsesbriller der passer til dit behov. #protectiveeyewear NYHED Din stil. Dit valg. Beskyttelsesbriller der passer til dit behov. #protectiveeyewear six hundred 3M SecureFit 3M SecureFit er allerede de professionelles foretrukne beskyttelsesbrille, og med den

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 18380;18340 1 18340 zinkepoxy ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent polyaminhærdende epoxy coating med højt zink indhold. Produkt med højt tørstofindhold og meget højt

Læs mere

Et kig på accelereret fotostabilitetstest af emballerede levnedsmidler

Et kig på accelereret fotostabilitetstest af emballerede levnedsmidler Et kig på accelereret fotostabilitetstest af emballerede levnedsmidler Effekten af lys og temperaturer på emballerede føde- og drikkevarer samt de test der foretages for at fastsætte de rette krav. Der

Læs mere

Farver. pigmenter og teknikker på bygninger

Farver. pigmenter og teknikker på bygninger Farver pigmenter og teknikker på bygninger Indhold Farvens og malingens egenskaber Restaureringsarkitektens daglige arbejde med farver Historisk malings bestanddele med særlig vægt på pigment og bindemiddel

Læs mere

Tekniske data for TZ-tape

Tekniske data for TZ-tape Tekniske data for TZ-tape P-touch labels er designet til at holde, uanset hvor du anvender dem. Hvad enten du har brug for en professionel labelløsning til kontoret, industrien eller hjemmet, er Brother

Læs mere

Approved. Præ-kvalificeringstest iht. NORSOK M-501, Rev. 5, System 1, velegnet til eksponering udendørs i offshore miljøer, under 120 C.

Approved. Præ-kvalificeringstest iht. NORSOK M-501, Rev. 5, System 1, velegnet til eksponering udendørs i offshore miljøer, under 120 C. Approved 402;2521 1,2 2521 zinkepoxy ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent polyamidhærdende epoxy coating med højt zink indhold. Produkt med et meget højt indhold af zink støv.

Læs mere

UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER

UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER TEKNOLOGISK INSTITUT BYGGERI FREMSTILLING Industrielt blandeanlæg Beton-bladeanlægget giver mulighed for at demonstrere de

Læs mere

TRÆBESKYTTELSE Flottere finish med norsk træbeskyttelse

TRÆBESKYTTELSE Flottere finish med norsk træbeskyttelse TRÆBESKYTTELSE Flottere finish med norsk træbeskyttelse NORSK TRÆBESKYTTELSE Fra det ekstreme nord til dit træværk siden 1972 DEMIDEKK Holdbar træbeskyttelse til det skandinaviske klima Demidekk er norsk

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter ISO 3233 volumen Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter ISO 3233 volumen Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 2124;7720 1,2 7720 zinkepoxy ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent polyamidhærdende zink epoxy coating. Giver korrosiv beskyttelse som en del af et komplet malingsystem.

Læs mere

FØRSTE BOG OM KLIMA OG VEJR BERNDT SUNDSTEN & JAN JÄGER

FØRSTE BOG OM KLIMA OG VEJR BERNDT SUNDSTEN & JAN JÄGER Forskerne tror, at jordens klima forandres, fordi vi slipper alt for meget ud i naturen. Forstå, hvorfor jordens klima er ved at blive varmere. For at kunne løse dette store problem, må vi hjælpes ad.

Læs mere

Sigmalife. Træbeskyttelse til professionelt arbejde SÅDAN. SIGMA.

Sigmalife. Træbeskyttelse til professionelt arbejde SÅDAN. SIGMA. Sigmalife Træbeskyttelse til professionelt arbejde SÅDAN. SIGMA. Skal træet bevare sit smukke udseende, skal det både plejes og beskyttes Lige meget hvor mange materialer, der er til rådighed i byggeindustrien,

Læs mere

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Rekvirent: Nordic Construction Solution ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Danmark Att.: Brian Bjørnskov Udført af Civilingeniør Arash Ehtesham I samarbejde

Læs mere

Nøjagtig måling af prøvetemperatur i accelererede xenonapparater til vejrpåvirkningstest

Nøjagtig måling af prøvetemperatur i accelererede xenonapparater til vejrpåvirkningstest Nøjagtig måling af prøvetemperatur i accelererede xenonapparater til vejrpåvirkningstest Af Matthew McGreer og Dr. Jacob Zhang Atlas Material Testing Technology LLC Resumé Materialetemperaturen under en

Læs mere

S600-2VE - Glasklæde - 600g/m2. Med 2 sider vermiculit.

S600-2VE - Glasklæde - 600g/m2. Med 2 sider vermiculit. S600-2VE - Glasklæde - 600g/m2. Med 2 sider vermiculit. S600-2VE er en Silikaklæde med 2 sider verculit coating. Ubehandlede silikafibre tåler 1000ºC. I modsætning til andre produkter der er behandlet

Læs mere

Elektromagnetisk spektrum

Elektromagnetisk spektrum 1 4 7 3 3. Bølgelængde nm Varme og kolde farver Af Peter Svane Overflader opvarmes af solen, men temperaturen afhænger ikke kun af absorption og refleksion i den synlige del af spektret. Det nære infrarøde

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 773;774;775 1 773 zinkepoxy ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en trekomponent vandbaseret polyamidhærdende epoxy coating med højt zinkindhold. Meget hurtigtørrende produkt med et

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Krav til accelereret vejrpåvirkning af tredjegeneration kunstgræs

Krav til accelereret vejrpåvirkning af tredjegeneration kunstgræs Krav til accelereret vejrpåvirkning af tredjegeneration kunstgræs Af Dr. Arthur Schönlein og Dr. Oliver Rahäuser, Atlas Material Testing Technologies GmbH Field Turfs udvikling af tredjegenerations kunstgræs

Læs mere

MicroShade. Vejledning til energirammeberegning med Be10

MicroShade. Vejledning til energirammeberegning med Be10 Vejledning til energirammeberegning med Be1 Dette er en vejledning til energirammeberegning for byggeri med Micro- Shade facade- og tagglas. Vejledningen tager afsæt i den beregningsprocedure, der er angivet

Læs mere

AvantGuard. redefinering af anti-korrosion

AvantGuard. redefinering af anti-korrosion AvantGuard redefinering af anti-korrosion AvantGuard redefinering af anti-korrosion Hempel introducerer AvantGuard, en helt ny innovativ korrosionsbeskyttende teknologi, baseret på aktiveret zink, som

Læs mere

NYHED! HOLDER DIT HUS HVIDT OG SMUKT I LANG TID

NYHED! HOLDER DIT HUS HVIDT OG SMUKT I LANG TID Værdi 45, BRILLIANT WHITE SPECIALUDVIKLET TIL HVIDE HUSE HOLDER DIT HUS HVIDT OG SMUKT I LANG TID SPECIALUDVIKLET TIL HVIDE HUSE HOLDER DIT HUS HVIDT OG SMUKT I LANG TID N Y H ED D EM I D EK K B R I LLIA

Læs mere

1. Er Jorden blevet varmere?

1. Er Jorden blevet varmere? 1. Er Jorden blevet varmere? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Ja, kloden bliver varmere. Stille og roligt får vi det varmere og varmere. Specielt er det gået stærkt gennem de sidste 50-100

Læs mere

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet V3. Marstal solvarmeanlæg a) Den samlede effekt, som solfangeren tilføres er Solskinstiden omregnet til sekunder er Den tilførte energi er så: Kun af denne er nyttiggjort, så den nyttiggjorte energi udgør

Læs mere

Supertæt med illmod 600 fugebånd

Supertæt med illmod 600 fugebånd Supertæt med illmod 600 fugebånd Nr. 1 båret af stærke kompetencer 31.876.652 meter illmod 600 forpligter 31.876.652 meter, 31.876.653 meter, 31.876.654 meter, 31.876.655 meter... Fugebånd i lange baner

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

PTFE Tætningssystemer

PTFE Tætningssystemer M-STEP M-GLIDE M-TURN M-CAP M-WIPE M-GUIDE M-FLEX PTFE Tætningssystemer 05092 DK VER.1 PTFE Tætningssystemer. PTFE tætninger M-SEALS program af PTFE tætninger består af en række statiske og dynamiske højtydende

Læs mere

FORSKELLEN LIGGER I DETALJERNE. de vigtigste konkurrencefordele for lg solar

FORSKELLEN LIGGER I DETALJERNE. de vigtigste konkurrencefordele for lg solar FORSKELLEN LIGGER I DETALJERNE. de vigtigste konkurrencefordele for lg solar INDHOLD 01 TEKNISK KOMPETENCE Førende - også fremadrettet 02 INNOVATION NeON sætter nye standarder 03 KVALITET LG kan holde

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

Infrarød-terrassevarmer princippet

Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød varmestråling fungerer efter et helt naturligt princip nemlig varmen fra solen. De infrarøde stråler har den egenskab, at de ikke opvarmer luften, men alle objekter

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Cembrit planker & Cembrit paneler

Cembrit planker & Cembrit paneler Cembrit planker & Cembrit paneler 15 ÅRS CEMBRIT GARANTI Fibercement - et stærkt byggemateriale Et godt mix af egenskaber Cembrit fibercement er et enestående byggemateriale, der er ideelt til alle former

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN NATUR OG TEKNOLOGI. Lærer: IG. Forord til faget i klassen

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN NATUR OG TEKNOLOGI. Lærer: IG. Forord til faget i klassen 42016 Lærer: IG Forord til faget i klassen Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og der opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne

Læs mere

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde.

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Kameraindstillinger Det digitale kamera har mange indstillinger, som beskrives i den medfølgende manual på mere eller mindre forståelig vis. Da mulighederne for individuel indstilling varierer fra kamera

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton STÆRK PÅ OVERFLADEN Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton Betonrenovering Overfladebehandling Wire Wrapping Glass Flake Lining Specialbelægninger Unikke kompetencer styrker samarbejdet

Læs mere

Henkel Leverandøren af løsninger

Henkel Leverandøren af løsninger Henkel Leverandøren af løsninger Henkel Autoindustriens partner Med udgangspunkt i den kemiske industri s løsninger og proces knowhow, hjælper Henkel producenter med at sikre en fremragende kvalitet gennem

Læs mere

EVA LED CANDLE. - levende LED lys. NEWTEK Kærvej 39, DK-5220 Odense SØ +45 2124 2454 / mny@newtek.dk og +45 2184 3715 / gea@newtek.

EVA LED CANDLE. - levende LED lys. NEWTEK Kærvej 39, DK-5220 Odense SØ +45 2124 2454 / mny@newtek.dk og +45 2184 3715 / gea@newtek. EVA LED CANDLE - levende LED lys Hollandske EVA Optic B.V. har specialiseret sig indenfor udvikling af høj kvalitets LED løsninger til specielle applikationer. Alle produkter udvikles og fremstilles i

Læs mere

Side 1 af 6 Jorden koger og bliver stadig varmere, viser ny klimarapport. 2015 var rekordvarm og fyldt med ekstreme vejrhændelser. På mange parametre går det faktisk præcis, som klimaforskerne har advaret

Læs mere

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666 Særtryk Elevhæfte Natur/teknologi Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA alinea.dk Telefon 3369 4666 Når vi har vinter og koldt vejr i Danmark, er der andre steder, hvor det er stegende hedt. Det er

Læs mere

VEDHÆFTNING. Dollymetoden STRENOMETER INFORMATION ELCOMETER MODEL 106. Tekniske data:

VEDHÆFTNING. Dollymetoden STRENOMETER INFORMATION ELCOMETER MODEL 106. Tekniske data: STRENOMETER INFORMATION VEDHÆFTNING Dollymetoden Når man belægger en overflade, er der mange ting der har indflydelse på det endelige resultat. Blandt disse kan nævnes ruhed, renhed, malingssystemet, vedhæftningen

Læs mere

Belægningens overfladetemperatur ved kunstig vejrpåvirkning: Temperaturens betydning for den forventede levetid

Belægningens overfladetemperatur ved kunstig vejrpåvirkning: Temperaturens betydning for den forventede levetid Belægningens overfladetemperatur ved kunstig vejrpåvirkning: Temperaturens betydning for den forventede levetid Af Florian Feil og Artur Schönlein, Atlas Material Testing Technology GmbH, og Matthew McGreer,

Læs mere

DSStålprofil. SINUSprofIlEr. WWW.DS-StaalprofIl.DK DS SINUSPROFIL 18-75 DS SINUSPROFIL 35-143

DSStålprofil. SINUSprofIlEr. WWW.DS-StaalprofIl.DK DS SINUSPROFIL 18-75 DS SINUSPROFIL 35-143 DSStålprofil SINUSprofIlEr DS SINUSPROFIL 18-75 DS SINUSPROFIL 35-143 WWW.DS-StaalprofIl.DK DS SINUS 18-75 SINUSprofilER 14 DS Markant Dækbredde 1000 mm 142 34 Højde Sinus TP 18-75 Tagprofil 18 mm Dækbredde

Læs mere

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse 5 sider Revision af februar 2010 BESKRIVELSE EGENSKABER KULØR OG GLANS PRODUKT DATA VED 20 C Vægtfylde Volumen tørstof VOC (leveret) VOC2 Anbefalet tørfi lmstykkelse Teoretisk strækkeevne Berøringstør

Læs mere

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat AKRALUX GRECA OVENLYS Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat Havnepladsen 12 DK-9 Frederikshavn Tlf. (+45) 98 43 02 44 Fax (+45) 98 43 82 44 info@lumex.dk www.lumex.dk AKRALUX GRECA Profilerede

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Flammepunkt ISO 3679 Method 1 26 C

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Flammepunkt ISO 3679 Method 1 26 C Approved 720 1,2 720 siliconeakryl ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en enkomponent fysisk tørrende silikoneakryl maling. Varmeresistent op til 600 C. Kan anvendes over vand som primer, mellemlag

Læs mere

Begge bølgetyper er transport af energi.

Begge bølgetyper er transport af energi. I 1. modul skal I lære noget omkring elektromagnetisk stråling(em-stråling). Herunder synligt lys, IR-stråling, Uv-stråling, radiobølger samt gamma og røntgen stråling. I skal stifte bekendtskab med EM-strålings

Læs mere

Bilag 1, Baggrundsanalyser. Baggrundsanalyser. Branchevejledning for indeklimaberegninger

Bilag 1, Baggrundsanalyser. Baggrundsanalyser. Branchevejledning for indeklimaberegninger Baggrundsanalyser 1 Indhold Atmosfærisk indeklima i boliger... 3 Sæsonopdeling af vejrdataåret... 3 Solafskærmning... 7 Varmeafgivelse fra personer... 1 2 Luftmængde [l/s] Bilag 1, Baggrundsanalyser Atmosfærisk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 Besigtigelse d. 17. august 2012. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea HardiePlank brædder HardiePanel plader - HardieLinea Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

I alle fag inddrages skolens værdigrundlag med dens temaer samt målsætningen om Why -tilgangen i alle meningsfulde sammenhænge.

I alle fag inddrages skolens værdigrundlag med dens temaer samt målsætningen om Why -tilgangen i alle meningsfulde sammenhænge. 2015-16 Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen Formålet med faget Natur/Teknik er at eleverne stifter bekendtskab med vigtige fænomener. Undervisningen skal, især i starten, bygge på elevernes egne

Læs mere

TEKNISK DATABLAD. Tekniske rensere

TEKNISK DATABLAD. Tekniske rensere STRENOV INFORMATION Grundlag: 07/2005 Trykdato: TEKNISK DATABLAD Tekniske rensere Til bl.a. materialebearbejdning; metalomformning; præfabrikering, mellembearbejdning, montering, istandsættelse; skrue-

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Fontecryl SC 50. En vandbaseret akryl til metal industrien 09/02/12

Fontecryl SC 50. En vandbaseret akryl til metal industrien 09/02/12 Fontecryl SC 50 En vandbaseret akryl til metal industrien 09/02/12 Farverige visioner siden 1862 Tikkurila har i 150 år tilbudt skønhed og beskyttelse. En lille olie udvindende virksomhed er vokset til

Læs mere

Paint Remover. 20 lag. tæller for. Fremstillet til professionelle formål. Fjerner effektivt avancerede coating systemer og blyholdig maling

Paint Remover. 20 lag. tæller for. Fremstillet til professionelle formål. Fjerner effektivt avancerede coating systemer og blyholdig maling Fjerner op til 20 lag Når yde lsen tæller lig r a v ns ing a ø j Mil muler for by Professional-Strength Paint Malingsfjerner Remover Paint Remover Fjerner effektivt avancerede coating systemer og blyholdig

Læs mere

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning MicroShade Datablad Type: MS-A MicroShade er en effektiv solafskærmning, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af rustfrit stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet)

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet) 10200;11420 1,2 10200 zinkethyl silikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent uorganisk zinc ethyl silikatmaling, der udhærder i fugtige miljøer. Tank coating og lining med enestående

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

DeN originale stonepanel

DeN originale stonepanel DeN originale stonepanel 2 StonePanel Ægte håndkløvet natursten fra Kongebro Hvorfor StonePanel Hidtil har stenbeklædning af væg og mur været dyrt og vanskeligt. Med StonePanel fra Kongebro er det nu blevet

Læs mere

- elegance, kvalitet og æstetik.

- elegance, kvalitet og æstetik. - elegance, kvalitet og æstetik. FORÅR 2015 FLOTTE UDENDØRS GULVE Keramiske %liser til udendørs anvendelse. Vores keramiske fliser består af ét stykke porcelæn stentøj plade der er perfekt firkantede,

Læs mere

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm.

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. 1900 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der noget, eller

Læs mere

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Indhold: Vedligeholdsopgaver og interval 2013 2017... 2 Vejledning 1 - Rens og smør beslag... 3 Vejledning 2 - Kontrol af vindues træ rammer... 4 Vejledning

Læs mere

Meget mere end bare fugebånd

Meget mere end bare fugebånd Meget mere end bare fugebånd Bedre isoleringseffekt Markedets bedste garantier Sikker support på byggepladsen December 2015 Professionelle fugeløsninger til professionelle fagfolk Stærke løsninger overalt

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

&TAILOR-MADE TECHNOLOGY

&TAILOR-MADE TECHNOLOGY TOTAL FLEXIBILITY &TAILOR-MADE TECHNOLOGY C.500.0202 Selemix System and the Selemix logo are trademarks of PPG Industries 2003 PPG Industries. All rights reserved. PPG Industries Scandinavia Midtager 29

Læs mere

Tagoverdækket Terrasse Forlæng din sommer

Tagoverdækket Terrasse Forlæng din sommer Tagoverdækket Terrasse Forlæng din sommer Nyhed 2016/17 1 Indhold Cool-Quick Elementer, lav dit terrassetag til en JED Udestue Side 8 JED NIVEAU terr Mangfoldighed aner 2 Nyd de første solstråler i foråret,

Læs mere

Larsen&væggene. Millionaire Vægpaneler er den nye trendy måde, at dekorere dine vægge på! Klar på 5 minutter

Larsen&væggene. Millionaire Vægpaneler er den nye trendy måde, at dekorere dine vægge på! Klar på 5 minutter Larsen&væggene Millionaire Vægpaneler er den nye trendy måde, at dekorere dine vægge på! Klar på 5 minutter 499109 Millionaire Wall 4 plader, Zebrano Mål: 67x67x0,8 cm 499106 Millionaire Wall 4 plader,

Læs mere

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De Montagevejledning: Brænderum vare nr. 16632-1 Grundmål: 198x198 cm. 2050 2868 2170 1980 2170 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der

Læs mere

Udemaling tilbud. Udemaling tilbud

Udemaling tilbud. Udemaling tilbud Udemaling tilbud Vore allerbedste tilbud på udendørs produkter. Vandig eller oliebaseret træbeskyttelse, tagmaling m.m. Også facademaling til stærke priser Her gør du en god handel.. PENSELSÆT LUXUS 3

Læs mere

Materialer til vinduesrammer og -karme

Materialer til vinduesrammer og -karme Materialer til vinduesrammer og -karme 1. generation [nu] Rammer og karme af massivt eller lamineret træ (PVA/PVAc lim), træ-alu eller PVC. Overfladelevetid 5-7 år. 2. generation [2020] Modificeret træ

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

Bonair horisontal / vertikal synlig / indbygget Installation. Elitair - design horisontal / vertikal synlig Installation. horisontal / vertikal

Bonair horisontal / vertikal synlig / indbygget Installation. Elitair - design horisontal / vertikal synlig Installation. horisontal / vertikal Komfort lufttæpper Bonair horisontal / vertikal synlig / indbygget Installation Elitair - design horisontal / vertikal synlig Installation Bonair hos Daniels i München Tournair - top / vertikal Konstrueret

Læs mere

Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1

Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1 Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1 Indhold Sol celler... 3 Elektroner... 3 Optimal placering... 4 Opbygning... 5 Miljø... 6 Soltimer... 7 Solstråler... 8 Konklusion... 9 Robot... 9 Effekt forsøge... 10

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

EF14mm f/2.8l II USM DEN. Brugsvejledning

EF14mm f/2.8l II USM DEN. Brugsvejledning EF14mm f/2.8l II USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF14mm f/2,8l II USM er et highperformance super-vidvinkel objektiv udviklet til EOS kameraer. USM står for ultrasonisk

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Bilag II IKKE-KOHÆRENT OPTISK STRÅLING

Bilag II IKKE-KOHÆRENT OPTISK STRÅLING 26. maj 2010 6 Nr. 562. IKKE-KOHÆRENT OPTISK STRÅLING Bilag II De biofysisk relevante eksponeringsværdier for optisk stråling kan fastlægges ved hjælp af nedenstående formler. De formler, der skal anvendes,

Læs mere

Gødningsåret. Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L

Gødningsåret. Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L Gødningsåret Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L 57 mm 123 33 63 0,0 º C 5,0-0,9 3,6 Jordprøver kan udtages i ikke frossen jord. Nåleprøver kan udtages. Jorden er både kold og våd. Udvaskning

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere