Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste"

Transkript

1 Folkeskolens afgangsprøve Maj /23 G3

2 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster og dermed gode levevilkår. Der er stor forskel på landenes indbyggertal og arealer, idet Danmark har mindst areal med km 2, mens Sverige har et areal på km 2. Indbyggertallene ligger mellem 0,3 mio. i Island og 8,9 mio. i Sverige. 2/23 G3

3 Opgave 1 / 20 De nordiske lande, Danmark, Norge, Sverige og Finland har en udstrækning fra nord til syd på mere end 2000 km. Se på kort 1 side 1 i materialesamlingen, og tag stilling til hvert udsagn. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Sverige grænser op til Rusland Finland grænser op til Danmark Skagerrak adskiller Danmark og Sverige Den botniske bugt adskiller Finland og Sverige Vättern er den største sø i Sverige 3/23 G3

4 Opgave 2 / 20 De nordiske lande strækker sig fra ca. 54 grader nordlig bredde til ca. 72 grader nordlig bredde og fra ca. 4 grader østlig længde til ca. 32 grader østlig længde. Find Sverige på kort 1 side 1 i materialesamlingen og anvend din viden om længde- og breddegrader. Tag stilling til hvert udsagn. Der er 4 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Sverige ligger syd for 70 grader nordlig bredde 20 grader vestlig længde går gennem Sverige Stockholm ligger syd for Göteborg Stockholm ligger øst for 16 grader østlig længde 4/23 G3

5 Opgave 3 / 20 Man siger, at Solen står i zenit, når dens stråler rammer vinkelret ind på en vandret jordoverflade. På den nordlige halvkugle falder julen næsten sammen med vintersolhverv, og sankthans falder sammen med sommersolhverv. Hvilket udsagn er korrekt? Der er 4 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Nord for polarcirklen er der midnatssol i vinterhalvåret Solen står i zenit en gang om året ved polarcirklen Ved polarcirklen står solen højest på himlen 21. december Ved polarcirklen er der en dag om året, hvor solen ikke kommer under horisonten 5/23 G3

6 Opgave 4 / 20 Fugtige luftmasser fra vest og sydvest er årsag til, at de nordiske lande får rigeligt med nedbør året rundt. Aflæs nedbørskortet, kort 2 på side 2 i materialesamlingen, og sæt kryds ved det rigtige udsagn. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Oslo får mindre nedbør end Stockholm I Jokkmokk falder der over 600 mm nedbør om året I Göteborg falder der mere end 1500 mm nedbør årligt Det nordlige Sverige får mere nedbør end det sydlige Sverige Visby på Gotland har samme årlige nedbør som Stockholm 6/23 G3

7 Opgave 5 / 20 Nedbør kan have mange former afhængigt af luftens temperatur. Er det koldt, falder der sne og slud. Er det varmt, falder der regn. Tag stilling til følgende udsagn. Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Skyer kan bestå af vanddamp Kraftige tordenbyger kan dannes, ved at den varme luft stiger op Slud er en blanding af sne og hagl Stigningsregn kan dannes, når fugtig luft passerer op ad en bjergside Nedbøren ved koldfronten kan falde som kraftige byger Når varm luft stiger til vejrs, kan der dannes skyer 7/23 G3

8 Opgave 6 / 20 Havstrømme i oceanerne transporterer varmt og koldt vand rundt i verdenshavene. Se på kort 3 side 3 i materialesamlingen, og anvend din viden om havstrømme og deres betydning for klimaet. Tag stilling til, hvilke udsagn der er rigtige og forkerte. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Golfstrømmen ender syd for Island Områder med fastlandsklima har kolde vintre og varme somre Golfstrømmen bringer koldt havvand fra Atlanterhavet ind i Østersøen Større havområder betyder, at klimaet bliver koldere om vinteren Kystklima betyder, at forskellen på de gennemsnitlige sommerog vintertemperaturer er større end 18 o C 8/23 G3

9 Opgave 7 / 20 Östersund Aflæs hydrotermfiguren for Östersund, og anvend din viden om vejr og klima. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Middeltemperaturen i maj måned er 20 o C Der falder 50 mm nedbør i august måned I september falder der mere nedbør end i oktober Middeltemperaturen i januar måned er -4 o C Forskellen mellem varmeste og koldeste måned er over 18 o C 9/23 G3

10 Opgave 8 / 20 På grund af Jordens hældning i forhold til Solen er der forskel på den varmeenergi, Jordens forskellige egne modtager, og dermed også på klimaet. Se på tegningen. Angiv med numre på betegnelserne herunder, hvor de skal placeres på tegningen. De korrekte par 1 : Nordlige polare klimazone 2 : Nordlige tempererede klimazone 3 : Nordlige subtropiske klimazone 4 : Ækvator 5 : Sydlige tempererede klimazone 6 : Sydlige polare klimazone 10/23 G3

11 Opgave 9 / 20 De 4 hydrotermfigurer i materialesamlingen på side 5 og 6 er fra de 4 områder, der er markeret på erdenskortet. Verdenskortet har kort nr. 4 og står på side 4 i materialesamlingen. Hydrotermfigurerne er fra nordligt tempereret klima, nordligt subtropisk klima, tropisk klima, og sydligt tempereret klima. Se på kortet og de 4 hydrotermfigurerne, og skriv det rigtige områdenummer fra kortet ud for den korrekte hydrotermfigur. De korrekte par Hydrotermfigur A Område 3 Hydrotermfigur B Område 4 Hydrotermfigur C Område 1 Hydrotermfigur D Område 2 11/23 G3

12 Opgave 10 / 20 Vandets kredsløb i naturen er en uundværlig form for genbrug. Enorme vandmængder bringes år efter år rundt i kredsløbet. Tegningen viser nogle af vandets veje, fra det forlader havet, til det atter ender i havet. Skriv tallene ud for de korrekte ord, så de passer med figuren. De korrekte par 1 : Fordampning 2 : Fortætning 3 : Nedsivning til grundvand 4 : Afstrømning gennem grundvand 12/23 G3

13 Opgave 11 / 20 Nedbøren i Sverige kan falde som dagsregn eller som kraftige regn- eller snebyger. Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 4 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Når luften fortættes, afgives der varmeenergi Ved fortætning dannes der vanddamp Når der er dannet skyer, kan luften fortsætte med at stige til vejrs, men afkøles nu kun med ½ o C pr. 100 meter Skyer består af vanddamp 13/23 G3

14 Opgave 12 / 20 Sverige har mange store elve, der næsten alle sammen udmunder i Østersøen. Se på kort 5 side 7 i materialesamlingen, brug din viden, og sæt kryds ved det rigtige udsagn. Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Göta-elven har sit udløb i Kattegat Göta-elven afvander Siljan-søen Den største del af nedbøren i Sverige ledes ud i Skagerrak og Øresund Lagan har sit udløb i Skagerrak Dalelven har sit udløb i Østersøen 14/23 G3

15 Opgave 13 / 20 Der er stor forskel på, hvordan man i de nordiske lande fremstiller el-energi. Kun Finland og Sverige benytter atomkraft, mens en meget stor del af elektriciteten i Norge, Sverige og Finland kommer fra vandkraft. I Danmark kommer størstedelen af el-energien fra moderne kulkraftværker, samtidig med at man udnytter stadig mere vindkraft. Tal fra 2001 Danmark Norge Sverige Finland Indbyggertal (mio.) 5,3 4,5 8,9 5,2 CO 2 -udslip i alt (mio. ton) CO 2 -udslip pr. indbygger ( ton) 8,85 12,2 5,81 12,0 Elforbrug i alt (mio. Kwh) Elforbrug pr. indbygger (Kwh) Se i tabellen, brug din viden, og sæt kryds ved det rigtige svar. Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Danmarks el-forbrug pr. indbygger er mindre end halvt så stort som elforbruget Sverige Vindenergi bidrager til CO 2 -udslip Kulkraftværker udleder ikke CO 2 i atmosfæren CO 2 -udslippet pr. indbygger er større i Finland end i Norge Afbrænding af olie bidrager ikke til CO 2 -udslip 15/23 G3

16 Opgave 14 / 20 Kuldioxid i atmosfæren har betydning for klimaet. Derfor er der lavet regler for mængden af kuldioxid-udslip for de enkelte lande. Tabel 1 side 8 i materialesamlingen viser udviklingen i CO 2 -udslip for grupper og af lande og for enkelte lande i perioden 1980 til Se i tabellen. Sæt sætningerne sammen, så de danner 3 rigtige udsagn ved at skrive det korrekte nummer på sidste del af sætningen i felterne. Skriv tal i de tomme kasser Danmark har haft en nedgang i udslippet af CO 2 fra 63 mio. ton til 45 mio. ton 2 Afrika syd for Sahara har haft vækst i udslippet af CO 2 på 34,5 % 4 Mellemindkomstlandene er i 2000 nede på et udslip på 3,2 ton pr. indbygger 5 1: men USA er endnu det land, der udleder mindst pr. indbygger målt i ton 2: og har i 2000 et udslip på 8,4 ton pr. indbygger 3: og har i 1980 et udslip på mindre end 1 ton pr. indbygger 4: men målt pr. indbygger er udslippet faldet til 0,7 ton 5: men den samlede vækst i udslippet har været voksende med 24,4 % over hele perioden 16/23 G3

17 Opgave 15 / 20 I Norge og Sverige er der gode muligheder for at udnytte de mange elve til vandkraft, mens især Danmark og Norge har store forekomster af olie i havet. Anvend din viden om energiproduktion, og sæt kryds ved det rigtige udsagn. Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Energi fremstillet ved hjælp af vedvarende energikilder giver et større CO 2 -udslip end energi fremstillet ved hjælp af olie og naturgas I de år, hvor der falder meget regn i Norge, vil en større del af landets samlede energiproduktion stamme fra vandkraft Energiproduktion ved hjælp af vindkraft giver store ændringer i naturen omkring vindmøllen og er derfor ikke miljøvenlig Danmark henter den største del af sin energiproduktion fra vedvarende energikilder De største olieforekomster i Norden findes i det nordlige Norge 17/23 G3

18 Opgave 16 / 20 I oversigten nedenfor er angivet en række af verdens lande. Sæt kryds ud for den verdensdel, som landet tilhører. Der er 10 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Afrika Asien Europa Sydamerika Italien Burma Peru Norge Japan Algeriet Zambia Tanzania Chile Malaysia 18/23 G3

19 Opgave 17 / 20 En vigtig faktor for et lands økonomiske udvikling er en god infrastruktur, som betyder transport og kommunikationslinjer. Hvad betyder det, at et land har god og veludviklet infrastruktur? Tag stilling til hvert udsagn. Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert At landet har mange jernbaner At landet har mange og store skoler At landet har mange skibsruter At landet har mange bjerge At landet har mange bilfabrikker At landet har mange skovarealer 19/23 G3

20 Opgave 1 / 20 Opgave 18 / 20 Anvend din viden om forhold, der har indflydelse på stigende dødsrate i et lands befolkning. Hvis dødsraten i et lands befolkning stiger, kan det skyldes Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Mange sygehuspladser pr indbyggere Sund ernæring Vitaminmangel Hungersnød i forbindelse med tørke Få læger pr indbyggere 20/23 G3

21 Opgave 19 / 20 Modellens øverste (blå) kurve viser fødselsraten, som den udvikler sig i et land gennem mange år. Modellens nederste (grønne) kurve viser dødsraten, som den udvikler sig i et land gennem mange år. Vælg de ord, der passer med punkterne på figuren, og skriv dem ind i de tomme kasser. Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Høj dødsrate Lille befolkningsvækst Voksende befolkningstilvækst Faldende fødselsrate Voksende befolkningstilvækst Høj dødsrate Faldende fødselsrate Voksende dødsrate Lille befolkningstilvækst 21/23 G3

22 Opgave 20 / 20 Modellens øverste (blå) kurve viser fødselsraten, som den udvikler sig i et land gennem mange år. Modellens nederste (grønne) kurve viser dødsraten, som den udvikler sig i et land gennem mange år. Tag stilling til, hvilke af nedenstående udsagn der passer på faserne i modellen. Der er 4 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Fase 4: Faldende fødselsrate og lav dødsrate giver faldende befolkningstilvækst Fase 2: Høj fødselsrate og faldende dødsrate giver stigende befolkningstilvækst Fase 5: Lav fødselsrate og lav dødsrate giver stor befolkningstilvækst Fase 3: Faldende fødselsrate og faldende dødsrate giver stor befolkningstilvækst 22/23 G3

23 Pointoversigt Opgavens nummer Point i alt Items Point ved antal rigtige Opgave Opgave ,5 5 Opgave ,5 5 Opgave Opgave ,7 3,3 5 Opgave Opgave Opgave ,8 1,7 2,5 3,3 4,2 5 Opgave ,3 2,5 3,8 5 Opgave ,3 2,5 3,8 5 Opgave ,5 5 Opgave Opgave Opgave ,7 3,3 5 Opgave Opgave ,3 1 1,7 2,3 3 3,7 4,3 5 Opgave ,7 3,3 5 Opgave Opgave ,3 2,5 3,8 5 Opgave ,5 5 I alt 87 23/23 G3

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir Forfatter: Trine Bang Hansen Medforfattere: Asbjørn Wejdling, Christian Ege & Philipp von Hessberg Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

Orkaner - vejrgudernes hvirvlende dans

Orkaner - vejrgudernes hvirvlende dans Orkaner - vejrgudernes hvirvlende dans Frygtindgydende hvirvler i atmosfæren - orkaner, stærke storme og tornadoer - er heldigvis forholdsvis sjældne. Det skal blæse op mod 120 kilometer i timen, før man

Læs mere

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DU STORE VERDEN Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Du store verden Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om?

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Vejret - hvad er det?

Vejret - hvad er det? Dette lille vejrkompendium er tænkt som baggrund til lærerne og vil dels prøve at afklare forskellige begreber omkring vejret, dels komme med forslag til, hvordan man kan arbejde med emnet. At arbejde

Læs mere

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Klimaændringer i Arktis et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis ORDLISTE AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme Arktis Ofte defineret som Jordens overflade nord for 66

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

Skyerne - himlens vejrudsigt

Skyerne - himlens vejrudsigt Af John Cappelen, DMI Storm P. sagde engang : Der findes ikke dårligt vejr - kun forkert påklædning! Det kan der selvfølgelig være en vis form for sandhed i, men det er nu engang rarere og mere bekvemt

Læs mere

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage.

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage. Vidste du VIDSTE DU Når eleverne arbejder med Agent Footprint, vil de møde et antal popups, som vi har kaldt Vidste du Nedenstående er en samlet oversigt over alle de udsagn, som eleverne møder i denne

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge 1 Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*):

Læs mere

Danmarks Klimacenter rapport 13-06 Ozonlaget over Danmark og Grønland 1979-2012. Paul Eriksen, Nis Jepsen, Helge Jønch-Sørensen og Niels Larsen

Danmarks Klimacenter rapport 13-06 Ozonlaget over Danmark og Grønland 1979-2012. Paul Eriksen, Nis Jepsen, Helge Jønch-Sørensen og Niels Larsen 13-06 Ozonlaget over Danmark og Grønland 1979-2012 Paul Eriksen, Nis Jepsen, Helge Jønch-Sørensen og Niels Larsen København 2013 www.dmi.dk/dmi/dkc side 1 af 67 Kolofon Serietitel: Danmarks Klimacenter

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

5. Indlandsisen smelter

5. Indlandsisen smelter 5. Indlandsisen smelter Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Indlandsisen på Grønland Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden kun overgået af Antarktis iskappe. Indlandsisen dækker

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69)

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69) TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? 3-01.a Når vinden blæser op over bjerge og ned i lavland bag bjergene, ændres luftens temperatur og fugtighed ofte. Der dannes fønvind, som forekommer i

Læs mere

Hav og klima. - Atlantens rolle i klimasystemet

Hav og klima. - Atlantens rolle i klimasystemet A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 5 23 Hav og klima - Atlantens rolle i klimasystemet Oceanerne har en stor rolle i klimaets udvikling. Men beskrivelsen af vandmassernes bevægelser i oceanerne

Læs mere

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget?

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Jes Fenger Afdeling for Atmosfærisk Miljø Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2000 TEMA-rapport fra DMU, 31/2000 - Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Forfatter:

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

1. Hvad er forskellen på oceanbunds plader og kontinent plader? 4. Hvor i verden kan man opleve sidelæns bevægelses zoner?

1. Hvad er forskellen på oceanbunds plader og kontinent plader? 4. Hvor i verden kan man opleve sidelæns bevægelses zoner? Opgave 1a.01 Geologiske kredsløb Spørgsmålene her kan besvares ved at læse teksterne omkring Vulkaner & jordskælv fra Geologisk Museum 1. Hvad er forskellen på oceanbunds plader og kontinent plader? Oceanbundspladerne

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Geotoper 3 Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Redaktion: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivan Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere til de enkelte

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere