IT-Vest Nyt. NR. 2 Efterår Artikler. Nyt om uddannelser. Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra pressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Vest Nyt. NR. 2 Efterår 2001. Artikler. Nyt om uddannelser. Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra pressen"

Transkript

1 Artikler Hellere kreativ end teknisk Syddansk Universitet i Sønderborg starter ny uddannelse i IT-produktudvikling. side 2 Design dagen lang Glæden ved formgivning fik pottemager til at gå i gang på IT Produktudvikling. side 3 Multimedier med det hele Ikke alt er lige let, når man er kandidatstuder ende på IT-Vests multimedieuddannelse ved Aarhus Universitet. Især ikke, når den klassiske konflikt mellem humaniora og naturvidenskab endnu en gang stikker hovedet frem. side 4 E-learning - den virtuelle skolebænk To multimediestuderende fra Aalborg Universitet laver e-learning-kursus for KMD. side 5 Kreativ Blæksprutte En multimediestuderende fra Aalborg Universitet fortæller om sine erfaringer med praktikophold. side 6 Nyt om uddannelser Fleksibel netbaseret uddannelse IT-Vest igangsætter nu et projekt, der skal videreudvikle og udbrede udbudet af den netbaserede undervisning og uddannelse. Målgruppen er primært erhvervsaktive der efterlyser fleksible uddannelsestilbud inden for de IT-faglige områder. side 7 Aktiviteter side 8-9 Nyt fra direktionen side 9 Klip fra pressen side 10 Nyt fra IT-Vest udgives af IT-Vest direktionen Åbogade 34 C, 8200 Århus N telefon Redaktion: Anne Bøgh Hansen (IT-Vest) (ansv.) Gitte Stavad Andersen (Handelshøjskolen i Århus) Dorte Larsen (Aalborg Universitet) Per Harup (Syddansk Universitet) Michael E. Caspersen (Aarhus Universitet)

2 Hellere kreativ end teknisk IT produktudvikling er en uddannelse i et tværfagligt og internationalt miljø Lav en vision for fremtiden og præsenter den på en planche! Lær hvordan man laver et antropologisk feltstudium af brugeradfærd, og beskriv den kultur, der styrer en virksomhed! Umiddelbart er det ikke den type opgaver, man forbinder med en uddannelse med fokus på udvikling af nye industriprodukter, hvor IT indgår. Ikke desto mindre er det tilfældet på den nye kandidatuddannelse i IT-produktudvikling, der havde premiere den første september i år. Feltstudier hos varmemesteren - På uddannelsen sætter vi brugerne i centrum og inddrager dem direkte i fremstillingen af nye "intelligente" industriprodukter, som for eksempel udviklingen af et varmestyringsanlæg til huse, siger professor Jacob Buur, der er underviser på IT-produktudvikling. Uddannelsen hører under Mads Clausen Instituttet på Syddansk Universitet i Sønderborg, der er hjemsted for både forskning og uddannelse inden for mekatronik, der står for integrationen af elektronik, mekanik og software. På instituttet er der tradition for at inddrage brugerne i udviklingen af nye produkter. Derfor er der blandt andet ansat tre antropologer,som udover at forske også underviser de studerede på IT-produktudvikling - De studerende lærer blandt andet, hvordan man laver feltstudier blandt brugerne. Hvis det som tidligere nævnt drejer sig om udviklingen af et nyt varmestyringsanlæg, kan de eksempelvis følge arbejdsdagen hos en varmemester i en ejendom, fortæller Jacob Buur. Design på tværs af fag Samtlige studerende på IT-produktudvikling har en uddannelse i forvejen. Men dem med en teknisk bag De studerende på IT-produktudvikling på Syddansk Universitet i Sønderborg rykkede ind i helt nyindrettede lokaler, da uddannelsen startede. grund er ikke i overvægt. Blandt de studerende er der både ingeniører, designere, humanister og handelsuddannede. Undervisningssproget på uddannelsen er engelsk, og ud af ti studerende på det første hold kommer de fire fra udlandet. Det er blandt andet en slovakisk landskabsarkitekt og en canadisk filosof. - En kandidatgrad i IT-produktudvikling fungerer som en overbygning på mange forskellige former for uddannelser. Det sker ud fra den betragtning, at tværfaglighed er en forudsætning for produktudvikling af intelligente IT-produkter, siger Jacob Buur. Per Harup Syddansk Universitet 2

3 Design dagen lang Glæden ved formgivning fik pottemager til at gå i gang på IT Produktudvikling En arbejdsdag på timer blev det til for Mads Vedel Jensen og hans studiekammerater i de første tre uger på uddannelsen IT Produktudvikling på Syddansk Universitet i Sønderborg. De 10 nystartede studerende samarbejdede om at udvikle et brætspil, Silent Game, som en opgave i både design og samarbejde. - Vi er 10 meget forskellige studerende, så det har været spændende, men alle har vist stor åbenhed her i begyndelsen, fortæller han. Og jeg er blevet positivt overrasket over uddannelsen, fordi vi går logisk frem og hele forløbet er skruet godt sammen. Bliver det ved på den måde, er det flot. Fritid bliver til gengæld en knap ressource, erkender Mads. For de studerende arbejder ofte i projekter af halvanden uges varighed, og så går den sidste halve uge af en 14 dages periode med at forberede sig på næste projekt. Med to tidligere uddannelser som pottemager fra Håndværkerskolen i Sønderborg og som designer fra Designhøjskolen i Højer har Mads et solidt fagligt fundament at bygge på. I Højer fik han en bred generalistuddannelse, hvor han groft sagt designede alt, der kan sættes til en stikkontakt. I Sønderborg forventer han at få en overbygning på sine hidtidige uddannelser, så han efter endt uddannelse måske ikke blot er industriel designer, men også interface designer (interface er snitfladen mellem menneske og maskine). Funktionelt design For Mads var det lysten til at udnytte mulighederne og begrænsningerne i et materiale, der fik ham til at blive designer. Men designere skal ikke bare skabe smukke ting, design skal også være funktionelt. Og det nytter ikke noget kun at kunne at tegne fantastisk, der skal være en snor tilbage til virkeligheden og til den produktion, tingene skal fremstilles i. Designeren skal både tænke på materialer og på, hvordan delene kan produceres mest økonomisk. Blandt de 10 internationale studerende er Mads alderspræsident med sine 40 år, de øvrige studerende er mellem 22 og 29. Men selv om han har en for studerende moden alder, tænker han som alle andre studerende på karrieremulighederne efter endt uddannelse. Jeg håber, at jeg ender i udviklingsafdelingen i en større virksomhed, hvor jeg kan indgå i et hold med for eksempel antropologer, fortæller han. Per Harup Syddansk Universitet Fakta om IT-produktudvikling Kandidatuddannelsen i IT-produktudvikling varer to år og fører til titlen cand.it. På første semester gennemgår de studerende en række redskabskurser i at lave design. Dernæst gives der en generel introduktion til designforskning i form af fem projekter, der hver især skal resultere i et produkt. De studerende får blandt andet til opgave at udvikle tangible brugergrænseflader, der udnytter det, mennesker kan med hænderne, langt bedre end tastatur og mus. Andet semester sætter fokus på det, som er uddannelsens bærende filosofi: "Brugerinddragelse i udviklingen af nye produkter". Samtidig skabes et produkt sammen med studerende fra Cand.merc.-studiet og civilingeniørstudiet. På tredie semester handler det om de forskellige opfattelser, der findes inden for området "udvikling af nye produkter". De studerende kommer i praktik på en virksomhed og skal blandt andet beskrive virksomhedens kultur og syn på produktudvikling. Fjerde og sidste semester er afsat til at skrive speciale. Optagelse på kandidatuddannelsen i IT produktudvikling kræver en afsluttet bacheloruddannelse inden for enten naturvidenskab, humaniora eller samfundsvidenskab. Man kan også søge om optagelse med en treårig designuddannelse. 3

4 Nyt fra IT-Vest Multimedier med det hele Ikke alt er lige let, når man er kandidatstuderende på IT-Vests multimedieuddannelse ved Aarhus Universitet. Især ikke, når den klassiske konflikt mellem humaniora og naturvidenskab endnu en gang stikker hovedet frem. - Behøver vi virkelig lære så meget om programmering. Når vi får job køber vi det da bare ude i byen, lyder det blandt andet fra flokken af nye studerende, som vi har samlet til en snak om multimedier med det hele. De er kun fem uger inde i studiet, der kører under en ny, revideret studieordning. Ordningen forsøger blandt andet at integrere forskellige humanistisk og naturvidenskabeligt orienterede discipliner, så de studerende fra dag ét får en sammenhæng i deres nye viden. Men den opgave har indbyggede problemer. Også selv om lærerne via fælles projekter forsøger at relatere de tre søjler multimedieproduktion, multimediedesign og multiomedieprogrammering til hinanden. Og her er det især programmeringsfaget, der er de studerendes smertensbarn. - Lærerne kommer til hinandens timer og forsøger på den måde at få en sammenhæng i undervisningen. Det er da ret godt, konstaterer man undervejs i snakken, der dog langt fra kun kredser om frustrationerne ved den stejle indlæringskurve i programmeringsfaget. Snakken kredser først og fremmest om de projekter, som skal samle den nye viden, og som man er i færd med at løbe i gang. Der er samlet syv af de 18 studerende på holdet, og de har kastet sig over to projekter. Det ene er et IT-springbræt for seniorer. Det andet er en interaktiv cdrom med titlen Festivand. Festivand-projektet skal ende som et multimedie-cdrom til handicappede. Projektet bygger på en populær begivenhed, der hvert år samler handicappede til en Syv nye multimediestuderende. Fra venstre mod højre er det Ann Dyhr, Jesper Hedegaard, Niels Schuldt, Nanna Ellegaard, Allan Lysholt, Luis-Emilio Reyes og Marlene Nybro Thomsen. Den sidste i flokken, Mads Ole Melballe Thomsen, var ikke til stede da dette billede blev taget.. storstilet vand-festival i Them Svømmehal. I anledning af Festivand bygges svømmehallen om til en sansehal med musik, farver, lugte og meget andet. Cd-rom en tager udgangspunkt i film og billeder fra begivenheden og supplerer dem med interaktive funktioner, der skal være både underholdende og lærerige. IT-springbrættet er en nøgle til Internet Explorer, skræddersyet til ældre. De studerende bag dette projekt har allerede været på feltarbejde på Århus Kommunes Ældrecenter i Østergade for at tale med kommende brugere. Målet er et ældrevenligt Internetkursus på cd-rom, der skal lette brugernes adgang til for eksempel slægtsforskning og online bridge. De syv studerende bag de to projekter har alle en humanistisk eller erhvervssproglig baggrund. Blandt andet derfor har de anselige problemer med programmeringsfaget. - Det er lidt nørdet, og vi føler os lidt overvurderet, siger en af dem. - Men på den anden side: nu taler jeg bedre med dataloger end jeg gjorde før. Arne Vollertsen f. Aarhus Universitet 4

5 NR.2 Efterår 2001 E-learning - den virtuelle skolebænk Stadig flere virksomheder satser aggressivt på anvendelsen af Internet og Intranet til læring og kompetenceudvikling. Hos KMD, som befinder sig i en branche, hvor der stilles store krav til kompetence og effektivitet, indtager e-learning således en central position. -I forbindelse med vores praktikophold ved KMD, er vi blevet stillet overfor den spændende opgave at udvikle et e-learning kursus. Kursets mål er at give KMDs undervisningskonsulenter et kendskab til e-learning som undervisningsform, samt at belyse dets muligheder og begrænsninger. KMD afholder hvert år tusindvis af kursustimer i forbindelse med implementering og brug af nye datasystemer. En stor del af denne traditionelle kursusundervisning skal i fremtiden overgå til elektronisk form. Det vil sige, at kurserne i større eller mindre grad skal foregå som fjernundervisning. Men for at sikre en succesfuld og effektiv overgang til denne nye undervisningsform, er det vigtigt, at alle implicerede parter deler den samme vision og arbejder mod de samme mål. Fremtidens undervisning -Vores praktikprojekt skal således fungere som appetitvækker og være med til at give KMDs undervisningskonsulenter en grundlæggende forståelse for e- learning og dets betydning for fremtidig undervisning. Groft sagt foregår traditionel undervisning ved at læreren hælder viden i hovedet på kursisterne. På den måde får kursisten nemt rollen som passiv tilskuer. E- learning derimod mener vi, er med til at sikre, at kursisten bliver sat mere i fokus og får større spillerum til at skræddersy sit eget undervisningsforløb. E-learning dækker imidlertid over en vifte af forskellige former for undervisning. Det er ikke ensbetydende med at al undervisning bliver terminal-baseret. E- learning, eller e-læring som er det danske udtryk, lægger tværtimod op til en langt mere fleksibel og interaktiv læringsproces, som skal foregå i spændingsfeltet mellem lærer/kursist kursist/undervisningsressource. Der er mange teknologiske, læringsmæssige og pædagogiske aspekter, der vil ændre sig, når dele af KMDs kurser overgår til det virtuelle rum. Derfor er det vigtigt allerede nu at belyse, hvad disse ændringer er, og hvordan de vil påvirke de vante rutiner. Kort fortalt, står det klart, at underviseren i sin nye rolle skal være synlig gennem kurserne, være med til at skabe et virtuelt socialt miljø og sikre et fagligt, solidt fundament. Ligeledes skal kursisten også påvirke forløbet ved aktiv deltagelse og fremmøde. Implementering og afvikling af et sådan system kræver en kritisk bearbejdning, en omfattende strategisk planlægning og enorm kompetence. Hans Peter Bjørn og Lars Bjerregaard. er studerende på kandidatuddannelsen i multimedier ved Aalborg Universitet. Vi har som led i vores projekt gjort os mange overvejelser om, hvordan kurset skal struktureres. I den første fase, Idefasen, har vi haft mange modeller på skrivebordet før det endelige udkast forelå. Vores mål er at skabe et spændende e-læringskursus, som kan bygge på nogle af de vante former for undervisning og derigennem danne bro til det nye medie. Selvom overgangen fra universitetsmiljøet til erhvervslivet er mærkbar, er det tydeligt, at vores teoretiske og praktiske bagage er særdeles applikabel i den virkelige verden. Specielt den problemorienterede og analytiske tilgang til medier har vi under projektudviklingen draget stor nytte af. Med andre ord, den projektorienterede arbejdsform er et vitalt redskab i et dynamisk og teambaseret udviklingsmiljø. Praktikforløbet ved KMD vil naturligvis ikke blot bestå i udvikling til KMD. Forholdet er gensidigt, idet vi får tilført uvurderlig viden og erfaring. Vi får chance for at opnå helt nye syn på, hvordan IT og multimedier bruges i erhvervslivet til løbende kompetenceudvikling og hurtigere indlæring. Hans Peter Bjørn og Lars Bjerregaard Aalborg Universitet. 5

6 Kreativ blæksprutte : -Rapport fra et praktikophold. Lasse Dahl Andersen fortæller om sine erfaringer med at være i praktik. Den 15. august 2001 startede jeg i praktik hos et større dansk multimediefirma. Praktikaftalen lød på, at jeg skulle arbejde som projektkoordinator og projektleder på en række multimedieprojekter, primært i forbindelse med web-projekter. Opstarten var hård - det var efter devisen lige på og hårdt og der er ingen tvivl om at de første dage blev brugt til at firmaet kunne vurdere mine evner og kompetencer. Rollen som projektkoordinator virkede umiddelbart fjern fra det koncentrerede projektforløb, jeg kendte fra mine studier, men det var hurtigt tydeligt at de analytiske evner - samt evnen til at overskue kompleks information - som universitetsstudierne i høj grad er baseret på, kommer til sin ret! Kandidatuddannelsen i Multimedier, fokuserer i høj grad på de enkelte produktionsmetoder (programmering, design mv.) i forhold til den samlede formidling i forhold til den specifikke bruger. Dette brede fokus giver den multimediestuderende en unik position og indgangsvinkel i en multimedieproduktion: Det er mit klare indtryk, at bindeleddet mellem kunde (kravspecifikation) og de interne processer imellem ofte er problematisk; projektlederen koncentrerer sig om forholdet imellem kunde og firma/overordnede produktion, grafikerne koncentrerer sig om designet og kravspecifikationens punkter og endelig er udviklerne næsten udelukkende involverede i udviklingen og programmeringen. Bindeleddet imellem disse fire grupper (kunde, projektledere, grafikere, udviklere) mangler ganske enkelt og det er netop denne position/stilling jeg fik tilbudt den 10. september. Mit job har betegnelsen Kreativ koordinator, hvilket i sig selv siger en del om min funktion, men sat på spidsen, lyder den: Jeg er tilknyttet den grafiske gruppe som bindeled mellem denne, udviklergruppen og kunderne. Jeg har overblik og ansvar for gruppens igangværende projekter. -Altså en slags kreativ blæksprutte. Jobbet er i høj grad et spørgsmål om at være involveret i samtlige projekter, forsøge at forene de grafiske og udviklingsmæssige kompetencer i forhold til kundens ønsker. Denne proces kræver meget af gruppernes eksterne- og interne samarbejdsevne, og her mener jeg, at mit studium har bidraget med væsentlig erfaring, nemlig: AAU s projektorienterede indlæringsform, hvor de studerende arbejder i projektgrupper. Denne arbejdsform styrker de formidlingsmæssige kompetencer hos den studerende en arbejdsform, jeg tror, de fleste af os kommer til at bruge i det virkelige liv. For mig er ordet formidling grundkompetencen hos multimediestuderende; i alle projekter omkring multimedier, hvad enten vi arbejder med brugerfladedesign, IKT, web eller andre former for multimedieret formidling, så er det netop forholdet mellem budskab og bruger, vi fokuserer på. Formidlingskompetencen er uundværlig i samarbejdet på arbejdspladsen, i forbindelse med kunderne og i den endelige udførelse af multimedieproduktet. Kort sagt: Multimediestuderende er attraktive for arbejdsgiveren og især for multimedieproducenten! Når alt dette er sagt, vil jeg huske alle på, at vi skal huske at blive helt færdige: Der er ingen tvivl om, at jeg skal tilbage til mit studium og skrive mit speciale færdig, når jeg er færdig med min praktik. Jeg har været heldig at møde forståelse for dette hos min nye arbejdsgiver, og min plads i firmaet vil blive sat på hold til jeg forhåbentlig får min kandidatgrad. Lasse Dahl Andersen Aalborg Universitet Lasse Dahl Andersen er studerende på kandidatuddannelsen i Multimedier ved Aalborg Universitet. 6

7 Fleksibel netbaseret uddannelse IT-Vest igangsætter nu et projekt, der skal videreudvikle og udbrede udbudet af den netbaserede undervisning og uddannelse. Målgruppen er primært erhvervsaktive der efterlyser fleksible uddannelsestilbud inden for IT-faglige områder. Fra både uddannelsessøgende og arbejdsgivere er der et stort ønske om at udbudet af fleksible netbaserede uddannelsestilbud øges og videreudvikles. De erhvervsaktive studerende efterspørger blandt andet tid- og steduafhængig undervisning, modulopbyggede uddannelsesforløb samt nye lærings- og undervisningformer, der understøtter såvel faglig som personlig kompetenceudvikling. Derudover er der et stort ønske om at undervisningen bliver tilrettelagt så den studerende får mulighed for at inddrage og udnytte egne erfaringer fra nuværende jobfunktion. Idag udbyder IT-Vest 10 deltidsuddannelser inden for i alt 5 uddannelsesområder. Disse uddannelser er primært rettet mod personer, der er i arbejde og som ønsker at videreuddanne sig inden for IT. Søgningen til disse uddannelser har været stor. Siden IT-Vests start i 1999 er der optaget godt 300 studerende på deltid. En del af disse uddannelser er allerede tilrettelagt som aften- og/eller weekendundervisning i kombination med Internetbaseret undervisning. Flexnet et projekt til udvikling netbaseret undervisning IT-Vests fokus på erhvervsrettede IT-uddannelser giver et særligt incitament til at udvikle og udbrede netbaseret undervisning. IT-Vest har derfor taget initiativ til at etablere et konsortium, der vil accellerere udviklingen af nye og videreudviklingen af eksisterende netbaserede undervisningsforløb. Ud over de fire IT-Vestinstitutioner deltager en række samarbejdspartnere fra uddannelse og erhvervsliv i konsortiet. Projektet har fået titlen Flexnet og sættes i gang hen over vinteren En af opgaverne er at skabe et netbaseret læringsmiljø med en modulbaseret softwareplatform, der tager hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende, når undervisning foregår via nettet. Målet er at skabe synergi mellem de tekniske løsninger og de pædagogiske overvejelser. Projektet vil i stor udstrækning trække på erfaringerne fra de IT- Vest-uddannelser, der allerede nu er tilrettelagt helt eller delvist som netbaseret undervisning. Studerende og undervisere skal have adgang til værktøjer, der gør det let at organisere og strukturere undervisnings- og informationsmaterialer. I den anledning har projektet blandt andet indgået et samarbejde med Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, der har en lang række erfaringer med udvikling af sådanne værktøjer. Projektet vil desuden realisere visionen om fleksibel uddannelse. Det skal være nemt for studerende at få et overblik over det samlede udbud af netbaserede kurser og deres indbyrdes afhængigheder, så det bliver lettere at tilrettelægge individuelle uddannelsesforløb tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Konkret er der planer om at udvikle uddannelsesforløb inden for områderne: Softwarekonstruktion, Multimedier, IT og læring, IT, kommunikation og organisation og Religionsinformatik. Gruppen af uddannelser forventes at blive udvidet med op til 5 i løbet af efteråret. I første omgang vil uddannelserne blive udbudt gennem IT-Vest, men på sigt vil de forventeligt blive tilknyttet portalen for Danmarks Virtuelle Universitet. Lena Bundgaard Mortensen IT-Vest Lena Bundgaard Mortensen er uddannelseschef i IT-Vest. 7

8 Aktiviteter XML-baseret tekstproduktion i større international virksomhed (proces, oversættelse og udgivelse på papir og Web) 25. oktober, 14.00, lok. 1.73, Syddansk Universitet, Kolding Torben Kolind, Danfoss Drives Torben Kolind, som er ansvarlig for teknisk litteratur i Danfoss Drives, fortæller i sit foredrag om, hvordan man i Danfoss Drives har indført en slags single source-strategi til effektivisering af virksomhedens produktion af teknisk dokumentation på en række sprog. Torben vil komme ind på de overvejelser, der ligger bag implementeringen af strategien, de teknologier, der indgår i den (SGML/XML, databasepublicering og automatisk trykning) samt de ændringer, strategien har medført i det daglige arbejde med produktion og oversættelse af teknisk information. Tilmelding til studiesekretær Kirsten Busk Eskildsen senest mandag d NIC Digital visions and User Reality 31. oktober - 3. november, Bella Centeret, København Nordic Interactive afholder til efteråret en stor nordisk konference i København. På konferencen præsenterer forskere og erhvervsfolk den seneste forskning og udvikling inden for interaktiv digital teknologi. I konferencens EXPO vil der desuden være mulighed for at se og afprøve de nyeste forskningsinitiativer fra de førende forskningslaboratorier i Norden. Læs mere om konferencen på Forelæsninger på Aarhus Universitet Institut for Informations- og medievidenskab på Aarhus Univeristet inviterer alle interesserede til at deltage i efterårets forelæsningsrækker: The Internet and the Challenges of Late Modernity 24. oktober, Associate Professor James Slevin, University of Amsterdam. Rumvokabularer i virtual reality fiktion 29. oktober, Ph,d.-studerende Betinna Lamm, Arkitektskolen, København. Børn, computermediet og receptionsforskning 31. oktober, Adjunkt Carsten Jessen, SDU. Ud ad linktangenten? - om r efleksiv praksis i netuddannelse 12. november, Lektor Sisse Siggaard Jensen, Handelshøjskolen, København. Actor Network Theory and After 19. november, Professor John Law, Lancaster University. Forelæsningerne finder alle sted i lokale 340, Trøjborgkomplekset, Niels Juelsgade 84, 8200 Århus N., Se instituttets samlede forlæsningsrække på Sprogteknologi i anvendelse: Maskinoversættelse hos Lingtech 15. november, , lok Direktør Annelise Bech, Lingtech A/S, København Lingtech er et oversættelsesbureau, der gør udstrakt brug af sprogteknologiske værktøjer, såsom maskinoversættelse (MT), oversættelseshukommelser (TM), termbaser o.lign. I sit foredrag vil A.B. give et spændende indblik i, hvordan arbejdet foregår hos Lingtech. Hun vil diskutere de nye arbejdsgange og opgaver, som sproglig IT har medført, ligesom hun vil komme ind på hvilke konsekvenser, de nye muligheder og udfordringer, som sprog og IT giver, har set både fra en ledelses- og medarbejdermæssig vinkel. Med andre ord vil væsentlige temaer være: Til hvad og hvordan kan teknologien bruges faldgrupper og udfordringer? Hvilke krav stilles der til fr emtidens sprogmedarbejder og leder? Hvordan skal man forholde sig til sprogteknologi i anvendelse? Hvad bringer fremtiden hvordan kan/vil vi påvirke den? Tilmelding til studiesekretær Kirsten Busk Eskildsen senest mandag d

9 NR.2 Efterår 2001 Aktiviteter Foredrag: Bill Verplank, Stanford University 14.november, 14:00-16:00, IT Products Co-Lab (8.17), Syddansk Universitet, Grundtvigs Alle 150, Sønderborg Bill Verplank er interaktionsdesigner og har arbejdet for blandt andet Xerox og IDEO, hvor han udviklede grafiske brugergrænseflader og senere arbejdede med den mere håndgribelige interaktion med produkter. Bill har undervist i grafisk brugergrænsefladedesign og brugerscenarier, blandet andet ved ACM konferencer og på Stanford universitet. Han arbejder nu med research og design indenfor tangibilitet og musik. Design Show: IT Product Design 1.år 11. januar 2002, 9:00-16:00, IT Products Studio (8.15), Syddansk Universitet, Grundtvigs Alle 150, Sønderborg De studerende på den nye kandidatuddannelse 'IT Product Design' laver et designshow over deres projecter fra det første semester. Showet i sig selv er en designopgave med fokus på samarbejde og selvorganisering. Projekterne, der vises er 'Design is a game', 'Tangible Interaction', 'Video Design Material', 'Pervasive Computing' og 'Interactive Lamp Design'. Nyt fra direktionen Ny bestyrelsesformand IT- og forskningsministeriet har den 22. august beskikket Søren Damgaard som ny bestyrelsesformand for IT-Vest. Søren Damgaard er afdelingschef i IBM og er bla. formand for Naturvidenskabeligt Uddanneslesråd og forsknings- og uddannelsesudvalget i IT- Brancheforeningen. Nye studerende på IT-Vest Vi kan i år byde velkommen til godt 300 nye studerende på IT-Vest hvoraf ca. halvdelen er startet på en deltidsuddannelse. De mest populære uddannelsesområder er Multimedier og IT, kommnikation og organisation der hver har optaget mere end 80 nye studerende. Hvis man ser på enkeltuddannelser er masteruddannelsen i IKT og læring igen i år topscorer på listen med over 45 optagne. Samlede opgørelser over optag og indskrevne fordelt på områder er at finde på IT-Vests hjemmeside. Samarbejde på tværs IT-Vest har i løbet af sommeren etableret en tværinstitutionel koordinationsgruppe, der skal stå for den overordnede planlægning af initiativer til udvikling af IT-Vest som en netværksorganisation. Et af målene er at forbedre kommunikationen både lokalt og på tværs af institutionerne i samarbejdet. Dette sker bla. gennem en udbygning af de fysiske og virtuelle rammer for både studerende, undervisere og administrationen. Et vigtigt indsatsområde vil være at forbedre og udvide samarbejdet med erhvervslivet. Koodinationsudvalget består af en underviser, en studerende og en medarbejder fra administrationen fra hver institution. Samarbejde med IT-C Efter at de to IT-højskoler nu er ved at være godt etablerede er det tiden for at få sat gang i samarbejdet. Direktionen har derfor holdt et par møder med IThøjskolen i København med henblik på at få etableret et tættere samarbejde mellem de to institutioner. Foreløbig diskuterer vi mulighed for samarbejde omkring udvikling af netbaseret undervisning i relation til Flexnet-projektet, merit af kurser på tværs af de to institutioner og eventuelt fælles arrangementer i form af en Summer School eller lignende. 9

10 Klip fra Pressen Humanister skal have IT-viden Det kan ikke nytte bare at satse på generalistkvalifikationer når man som humanistisk uddannet vil have job i IT-branchen. Det siger flere eksperter, Magisterbladet har talt med. Det er nødvenidgt at kunne noget IT-håndværk for at få fodfæste... Branchen efterspørger især folk med lange uddannelser. Jo længere ens uddannelse er, jo mindre er risikoen for at blive fyret og jo større er sandsynligheden for at man får et job som nyuddannet. Magisterbladet IT-selvbetjening Mange af de cirka studerende på IT-højskolerne og universiteterne får frem over bedre og nemmere mulighed for at kommunikere med undervisere, aflevere opgaver osv. via internettet. IT- og forskningsministeriet har nemlig uddelt over 12 mio. kr. til forskellige projekter, der har til formål at etablere selvbetjening for studerende via internettet. Berlingske Tidende, 11. august 2001 Højuddannede skaber arbejdspladser IT-brancheforeningen efterlyser initiativ fra regeringen om at flerdoble antallet af højtuddannede IT-folk. De trækker nemlig flere arbejdspladser med sig, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, mener formanden.... IT-Brancheforeningen mener, at produktionen af ITkandidater er for lav. Der bliver uddannet cirka 650 nye IT-kandidater om året (dataloger, ingeniører og cand.it er). Det betyder, at omkrin 40 virksomheder i dag må deles om hver nyuddannet, har IT-brancheforeningen regnet sig frem til. Computerworld, 17. august

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e rethink copyright authorship identity ethics aesthetics rhetorics logic knowledge e-learning design communication rethink copyright

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Er du interesseret i at tage et tilvalg med IT, der er rettet mod erhvervslivet? Hvis ja, så har du følgende muligheder:

Er du interesseret i at tage et tilvalg med IT, der er rettet mod erhvervslivet? Hvis ja, så har du følgende muligheder: Er du interesseret i at tage et tilvalg med IT, der er rettet mod erhvervslivet? Hvis ja, så har du følgende muligheder: Informationsvidenskab i Kolding Informationsvidenskab i Odense Kommunikation og

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION DIN DIGITALE FREMTID Synes du, det er spændende at arbejde med digitale medier? Vil du gerne udfordre og designe de digitale medier

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

hvilke slags arbejde kan man have som uddannet tøj designer hvilke ting skal man være god til som tøj designer Hvorfor er mænd løn højere end kvinders

hvilke slags arbejde kan man have som uddannet tøj designer hvilke ting skal man være god til som tøj designer Hvorfor er mænd løn højere end kvinders 2014/2015 tøj designer Indledning: jeg er ikke helt klar på endnu om hvad jeg gerne vil være når jeg bliver ældre. Jeg har valgt tøj designer hvor jeg specielt har fokus på Tekstil/tøjområdet. Det har

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i. fra København og Århus til Gedser og Skagen?

Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i. fra København og Århus til Gedser og Skagen? Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i uddannelsestilbudene... fra København og Århus til Gedser og Skagen? Hør mere om Global Classroom og deltag

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 1475 E-mail: katan@ifpr.sdu.dk 20. oktober 2015 Ref.: HT/katan Møde med aftagerpanel for Masteruddannelsen i børne-

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK OPTIMER DIN SPROGUNDERVISNING Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik

Læs mere

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation Virksomhedsophold 2008-2009 Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL?

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? FORSKELLEN PÅ LIV ELLER DØD FOR EN VIRKSOMHED! Hvor må det dog være kedeligt! Sidde og revidere små detaljer i virksomheders regnskaber. Forkert! En revisor kan

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2012 9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Hvilken bachelorbaggrund har du? Respondenter

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk ny uddannelse MATERIALETEKNOLOGI 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk I vores højteknologiske samfund er der et stort behov for avanceret materialeviden, fordi det i høj grad er materialerne, der

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Fagpakken It-forretningsforståelse og tilbudsproces Linjen i Organisation Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Om IA Sprog 3 Områder med særligt fokus i 2012 Fortsat udbygning af IA Sprogs digitale læringstilbud 4 Ny kombination: Online undervisning og møder i den virkelige

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

UNIVERSITETSPÆDAGOGISK NETVÆRK

UNIVERSITETSPÆDAGOGISK NETVÆRK Kursus i Universitetspædagogik for adjunkter Universitetspædagogisk netværk Torben K. Jensen Koordinator Dato: 31. oktober 2011 Side 1/5 Universitetspædagogisk Netværk, AU afholder også i foråret 2012

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

VELKOMST, RAMMESÆTNING OG MÅL

VELKOMST, RAMMESÆTNING OG MÅL VELKOMST, RAMMESÆTNING OG MÅL Konference om Blended Learning for undervisere og ledere på Aarhus BSS, 26. november 2015, Comwell Aarhus CENTER FOR UNDERVISNING OG LÆRING KONFERENCES FORMÅL Velkommen til

Læs mere

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET Vi gør Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med it OM IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-Universitetet i København er et selvstændigt,

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2 NOVEMBER, 2012. Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG.

DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2 NOVEMBER, 2012. Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG. 2 NOVEMBER, 2012 Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG csaudk Bachelororientering hvorfor? Bachelor Specialisering Kandidat.Alle skal træffe valg i løbet af bachelorudannelsen, som kan have indflydelse

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING BLIV BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING HVEM STUDERER SOFTWAREUDVIKLING? Verdens mest succesfulde virksomheder som Google og Apple er skabt af mennesker

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Indhold Bachelorbeskrivelsen (Full Degree Undergraduate)... 3... 3... 3 Fagligt indhold... 3 Kombinations- & kandidatmuligheder...

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, Aalborg Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur Navn på universitet i udlandet: Université Paris Ouest Nanterre la Défense Land: Frankrig Periode: Fra:04.02.13

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01-02-2013 Til: 01-07-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde for Medie- og IT-uddannelserne

Referat af uddannelsesudvalgsmøde for Medie- og IT-uddannelserne Referat af uddannelsesudvalgsmøde for Medie- og IT-uddannelserne Mødet er afholdt den 9.5.16 Dato for udarbejdelse af referat: 9.5.16. Deltagere: Lars Due Juhre Jørn Vesterdal Michael Lundorff-Hansen Anders

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ADMINISTRATIVE UDDANNELSER SERVICEØKONOM erhvervsuddannelse + specifikke krav SPORTSMANAGEMENT, PROF.BA (overbygning) ADGANGSKRAV: Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom INTERNATIONAL HOSPITALITY

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger

Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger Menneskers omgang med den digitale teknik Af redaktionen Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger deres mobiltelefon, ser tv, søger oplysninger på Wikipedia,

Læs mere

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU Biblioteksudvalgsmøde 27.5.09 Karen Harbo, udviklingskonsulent, ASB bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 1 Initiativets historie Dokumenter:

Læs mere

5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud

5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud 5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud De studerende besvarer i det følgende spørgsmål vedrørende deres deltagelse under åben uddannelse i foråret 2001. Desuden giver de deres bud på, hvilke fremtidige

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 69 studerende den 4. februar 2014.

Læs mere