Maritimt Knudepunkt Storebælt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maritimt Knudepunkt Storebælt"

Transkript

1 Maritimt Knudepunkt Storebælt

2 hvordan det hele startede processen og vigtige beslutninger undervejs resultatet og realisering havneudvidelserne på Omø og Agersø

3 møde 18. december 2007 Landudvikling Slagelse, Småøernes Auktionsgruppe samt Plan og Erhverv dagsorden: en fælles indsats vedrørende udvikling af Slagelse som maritimt knudepunkt incitament: Bisserup, Agersø, Omø og til dels Skælskør ligger i landområder (udkantsområder)

4 efterfølgende politisk beslutning At igangsætte idéværksteder i de forskellige havne med henblik på at undersøge udvidelsesmuligheder for havnene samt formulere en generel ø-politik

5 ø-politikken færge bosætning, boliger og boligsanering børn og unge sundhed og beredskab erhverv og turisme ø-kultur demokrati miljø -at udvikle Agersø og Omø som maritime knudepunkter, med bl.a. udbygning af lystbådehavne og tilhørende faciliteter samt havnerelaterede erhverv

6 Agersø Kapacitet ifølge Region plan Nuværende pladser venteliste fordi et antal pladser holdes ledige til gæstesejlere Fastliggere Venteliste Dybde i m Faciliteter Antal gæstebåde årligt 2 Bademulighed, toilet, Cykel-udlejning, kiosk/ forretning/ proviantering, møntvask, off. Telefon, restaurant/cafe Antal gæstebåde pr. døgn Antal Blå døgn pr. flag gæstebåd Oplevelser Ønsket udvidelse antal pladser 3500 ja Strand på øens vestside, natur, landbymiljø, ø- stemning Eksisterende forhold Principskitse for udvidelse Planlægning tillæg Bemærkninger

7 Omø Kapacitet ifølge Region plan Nuværende pladser ingen på venteliste Fastliggere Venteliste Dybde i m Faciliteter Antal gæstebåde årligt 3 Bademulighed, toilet, Cykel-udlejning, kiosk/ forretning/ proviantering, møntvask, off. Telefon, restaurant/cafe Antal gæstebåde pr. døgn Antal Blå døgn pr. flag gæstebåd 5000 ja Strand natur, landsbymiljø, ø-stemning Oplevelser Ønsket udvidelse antal pladser Planlægning 40 lokalplan nr. 47 Bemærkninger Eksisterende forhold Principskitse for udvidelse

8 opstart forår 2010 inden da hentet tilladelse fra de internationale myndigheder til at udvide havnene indenfor Natura 2000-områder samt gå videre med tang og muslinger. møder i de fem lystbådehavne med: havnefogeder bestyrelsesmedlemmer fra lystbådehavne repræsentanter fra de blå foreninger erhvervsfiskere brugere mm. maks. 16 i hver gruppe, alle udpeget af havnefogeden

9 rapport Slagelse Havne 2010 SLAGELSE HAVNE 2010 JUNI 2010

10 AGERSØ Landgang Mole Ikke friseret havneidyl Havnen i dag og udviklings ønsker. Agersø er en rolige ø kun 12 min. fra Sjælland. Havnen er øens port og et vigtigt udflugtsmål for alle på øen. Udover fastboende ankommer turister til øen via havnen. Havnen er delt i to - én åben færgehavn og en med fælles indsejling til fiskerihavn og lystbådehavn. Der er et stort behov for udbygning af lystbådehavnen - dels pladser til fastliggere og dels bedre plads til sommerens mange gæstesejlere i højsæsonen. Det et stort ønske, at samspillet imellem udviklingsmulighederne på lystbådehavnen og landsbyen tænkes sammen. Uanset ønskerne til udvikling af liv og aktiviteter på havnen skal gæsterne stadig trækkes op i landsbyen, så hele øen åbnes som en attraktion og kvalitet for de besøgende. Det er Agersøs intention at tiltrække flere turister. Færgehavnen. Der er overvejelser i gang om en ny færge, kan nødvendiggøre ændringer af de to nuværende færgelejer, så der evt. fremover kun er behov for ét færgeleje på øen. Ventesal og toilet er i dårlig stand og skal fornyes. Fiskerihavnen deler mole med færgehavnen og grej og opbevaring sker på arealer på færgens side af molen. I lystbådehavnen ligger der ca.60 fastliggere (heraf ca.60%lokale). Alle faste pladser er eftertragtede og flere kan udlejes, da der er trygt på øen. Der er ønske om ca. 40 nye bådpladser. Heraf 8-10 småbåde på venteliste. Derudover er der pt. 4 ansøgninger om fast adresse i havnen i husbåde - ikke moderne husbåde, men både der kan bebos. Havnen ønsker at indsejlingsforholdene ændres med en orientering mod nord for at begrænse indskylning af tang i havnen. Det er ideen, at en nordvendt indsejling vil være en bedre løsning end den nuværende, der er orienteret mod sydøst. Det oplyses at dybdeforholdene i havnen gode. Endelig er det væsentligt, at udviklingen kan etapedeles i lyset af, at det samlet set er en ambitiøs og økonomisk omfattende plan, der er ønsker til. Landarealer. Der foregår meget på havnen og det er væsentligt at havnens aktiviteter bidrager til det samlede bilede af øens kultur- og handelsliv. I dag findes: havbrug, børstenbindere, privat værft, kiosk, minigolf, service/bad/toilet), sejlerstue m. billard, fiskeudsalg på havnen. Det er vigtigt havnens aktiviteter understøtte aktiviteten i den fine landsby og øens øvrige udflugtsmål. Udover placering af aktiviteter understøttes øens attraktionerne ved et udbygget ruter og stisystem. Ønskeliste til aktivitet på havnen er lang: café, tatovør, kajakker, hurtigt internet, røgeri, grill, kiosk, toilet (incl. handicaptoilet), service, udstillinger/gallerier (fisk og havmiljø), servicebutik, turistinformation, apteringsværksted m. småreparation, cykeludlejning (flere og i bedre stand), fiskerestaurant. Udover fysisk planlægning er der på Agersø ønsker om fl ere færgeafgange og billigere 1. dags billetter. Camping. Som en del af debatten har der været ønske om at udvikle/udvide camping mulighederne på øen. Der er to eksisterende campingpladser, som begge ligger indenfor kystnærhedszonens meget restriktive bestemmelser. Dette indebærer at yderligere udvidelser ikke synes mulige. Campingpladserne har store kvaliteter ved deres nære beliggenhed til vandet. Pladsen nord for havnen ligger derudover også nær havnen og landsbyen. Pladsen i det syd-vestlige hjørne af øen ligger lidt hemmeligt og har ledig kapacitet. Bedre henvisning/skiltning (turistinfo.) vil kunne løse dette. På havnen kan det undersøges om det er muligt, om der kan gives tilladelse til at campere (specielt campingvogne) på vinteropbevaringsarealet i sommermånederne. SLAGELSE HAVNE JULI

11 NORD Plads for store både Bænk AGERSØ FREMTIDIGE FORHOLD -SKITSE Promenade Plads for store både Bro med stenfyld Klitter op plæne Evt. vinteropbevaring Evt. camping - hytter/telt Ny cafe/ventesal/toilet Sti Udsigt og aftensol Udsigt og middagssol Lille opfyldning grej Havbrug Ophold- legeplads Skure/bad/toilet/havefoged Skure Skure Evt. vinteropbevaring Beplantning omkring genbrugsplads Fiskehus Børstenbindere Værft Kiosk/minigolf 1:1000 i A m

12 OMØ Fiskeri Nyt erhverv xxx Havnen i dag og udviklings ønsker. Havnen er Omøs entré og et vigtigt udflugtsmål for alle på øen. Udover fastboende ankommer turister her, enten som sejlere eller som besøgende med færgen en enkelt dag eller som campingturister. Havnen har én indsejling til 3 hovedområder: Fiskerihavn, færgehavn og lystbådehavn. Fiskerihavnen er arbejdsplads og et vigtigt i element i havnens liv. Fiskeriet ønskes opretholdt. Der er et udviklingsprojekt i gang med dyrkning af muslinger. Der er ikke forventninger om større forandringer, men der er skaffet økonomi til, at østbroen i fi skerihavnen bliver renoveret i år. Hvis der bliver behov for udvidede bygningsmæssige rammer, skal der i en havneplan kunne peges på muligheder. Fiskerihavnen bruges lejlighedsvis til sommerens gæstende lystfartøjer. Der fi ndes en del mindre erhverv på havnen, eller i umiddelbar nærhed af den. Her er en restaurant, kiosk, cykeludlejning (selvbetjening), fi skeudsalg (3.mdr. om året), brugskunst og en mindre campingplads. Færgehavnen ligger centralt i havnen og råder over to lejer. På sigt regnes der med, at det lille reserveleje tages ud af brug, fordi den fremtidige afløserfærge vil kunne besejle det store leje. Det er en ændring, der ventes gennemført inden for få år og giver mulighed for, at en del af færgehavnsområdet kan tænkes sammen med udviklingsplanerne for lystbådehavnen. Der blev gjort opmærksom på et særligt problem, at færgen på sit korte anløb til havnen bruger bovpropellen, som skaber en ganske kraftig strøm ind i lystbådehavnens bassin. Bovpropellen bruges for at kunne gennemføre hurtige anløb, men det er et problem, der skal tages ind i planerne for havnen. skabes i samspil med en attraktiv gæstehavn, drejer sig i høj grad om de samlede oplevelsesmuligheder for øens turister i sommermånederne. Lystbådehavnens kapacitet ønskes øget fra ca.50 med nye pladser. Der er ikke truffet beslutning, om det skal være faste broer eller flydebroer, men de nuværende broer har en begrænset restlevetid pga. pæleorm, så på sigt er der også frihed til at indrette havnebassinet på en anden måde. Den samlede kapacitet må også meget gerne muliggøre, at der bliver bedre plads til at huse gæsterne på de helt særlige dage, hvor alle pladser er optaget, men at der derudover både kan være 25, 30 og 40 både mere, som gerne vil ligge over i havnen. Ud over de almindelige lystbåde, hvor gennemsnitsstørrelsen i dag er på ca. 35 fod og med en bredde på 3,5-4 meter og et ønske til vanddybde på op imod 2,5 m, skal der også være plads til større besøgende fartøjer, som i dag ligger ved det gamle færgeleje. Besøg af større fartøjer er et fint islæt i havnelivet. Der kommer op imod 25 af dem igennem sæsonen. Det er vigtigt at fastholde og skabe udviklingsmuligheder for dem. Det årlige gæstetal har tidligere været helt oppe på omkring 6.500, og er i disse år på ca og med et lavpunkt for nogle år siden på ca både. Der synes at være gode muligheder for at øge antallet af overnatninger, primært ved at gæsterne vælger at blive længere pga. et attraktivt havnemiljø. Havnen har kun 3 hjemmehørende både, dvs. at havnen stort set 100 % skal disponeres til gæstesejlere. Ø-idyl xxx Lystbådehavnens pladsbehov for gæstesejlere ligger i sommerperioden. Det stiller helt specielle krav til havnen, fordi der i modsætning til en traditionel havneudvidelse ikke er behov for større landarealer til fx parkering, vinteropbevaring o.l. Gæstesæsonen er forholdsvis kort, så den helhed, der skal SLAGELSE HAVNE JULI

13 NORD OMØ FREMTIDIGE FORHOLD -SKITSE Promenade Fiskeudsalg Færge Grillplads Store både Fiskehavn Grillplads Slæbested Promenade Grillplads Badebro 25m bane Maritime hytter Telte og campingvogne Gæstehavn Shelters Rekreativt areal Dagligvarebutik Promenade Eksisterende campingvogne m 1:1000 i A3

14 løbende dialog internt med planlæggerne i kommunen eksternt med Miljøcenter Nykøbing Falster (myndighed på strandbeskyttelseszoner) og Kystdirektoratet (statens interesser på kystterritoriet)

15 brugerundersøgelse sommer 2010 BRUGERUNDERSØGELSE - SLAGELSE HAVNE FOR SLAGELSE KOMMUNE 18 OKT. 2010

16 AGERSØ HAVN - GÆSTETYPER ANTAL S KEMAPØ R G E S KEMAER: 127 S KEMA MED KO MMENTARER: 75 % IKKE ALLE SKEMAER ER FULDSTÆNDIGT BESVARET; CA 60% HAR BESVARET ANTAL AF OVERNATNINGER I HAVNEN OG CA. 80% HAR ANGIVET SEJLRUTE, Nationalitet Bådtype Bådsstørrelse Ferieform Besætning 47% Dansk 34% Tysk 8% Svensk 2% Norsk 2% Engelsk 6% Hollandsk 1% Tjekkisk 70% Sejlbåd 15% Motorsejler 15% Motorbåd 16% <8,5m / 28 31% 8,5-10m / % 10-12m / % 12-14m / % >14m / 46 9% < 1 uge 30%1-2 uger 28% 2-3 uger 10% 3-4 uger 9% 4-8 uger 14% >8 uger 71% 2 prs. eller mindre 8% Gruppe uden børn 21% Gruppe med børn Overordnet sammenfatning I Agersø havn er halvdelen af de besøgende danske og 3 die tysk hver 10 ende svensk og resten fra et andet europæisk land. De ankommer fortrinvis i sejlbåde, dog er hver 3 die båd en motorbåd eller motorsejler. Næsten halvdelen af bådene er mellem 10m og 12m. Den anden halvdel er mindre, kun 1 af 10 er større. De ankommer oftest som par eller alene, i hver 5 te båd er der børn. Hver tiende båd er på farten i mindre end en uge, hver tredie 1-2 uger, hver fjerde i 2-3 uger og resten i længere tid. Bådene ankommer oftest Lolland men generelt tegner mønsteret at ankomst sker fra øst og afgang sker vestover. Af de angivede overnatningsoptegnelser ses at de fl este overnatter en enkelt nat og ca, 1/4 tager et par dage OKT BRUGERUNDERSØGELSE SLAGELSE HAVNE

17 AGERSØ HAVN - SEJLMØNSTER Tid i havnen Sejlmønster Denne sides oversigter indikerer overnatningsfrekvens i havnen og sejlmønster, da ikke alle skemaer har besvaret disse punkter fuldstændigt. Kerteminde Nyborg Nordfyn Sydfyn Samsø Jylland Nord på Agersø Syd på Agersø Skælskør Slagelse havne Lohals Lundeborg Svendborg Femø Dybvig Tyskland Lolland Øvr. Sydsjælland Karrebæksminde Storstrømmen Vordingborg / Masnedø Kalvehave Stubbekøbing g 1 nat 2 nætter 3 nætter 4 nætter 5 nætter nat 3 nat 4 nat 5 nat 6-10 nat nat 68% 24% 5% 1% 2% Fra til Nord på 4% Nord på 14% Slagelse 5% Slagelse 15% Øvr. Sydsj. 22% Øvr. Sydsj. 2% Storstrømmen 21% Storstrømmen 5% Lolland 31% Lolland 6% Syd på Syd på Sydfyn 5% Sydfyn 40% Nordfyn 12% Nordfyn 18% BRUGERUNDERSØGELSE SLAGELSE HAVNE 15 OKT

18 AGERSØ HAVN - UDTALELSER MEGET GOD OG HURTIG SERVICE. OPRYDNING OMKRING SMEDIE / VÆRFT? PÅ DEN GAMLE DEL AF HAVNEN MÅSKE LIDT MERE SPÆNDENDE TING PÅ LEGEPLADS. EL- LERS EN DEJLIG HAVN. DET ER SMUKT SOM DET ER. FISKEHUS, INTERNET OG KIOSK. LIDT FLERE TOILETTER. SMÅ INDKØBSMULIGHEDER DIREKTE PÅ HAVNEN. ALT PERFEKT INGEN ÆNDRINGER. HOLD FAST I DET HELE SOM DET ER, ÆNDRINGER VIL VÆRE LIG MED FORRINGELSER. HER ER EN UNIK ATMOSFÆRE. DET ER UDMÆRKET, BLOT ALT VEDLIGEHOLDES OG RENHOLDES. RIGTIG FLOT OG FIN SERVICE PÅ HAVNEN. FLINK OG AKTIV HAVNEFOGED. FORSLAG: SÆT IKKE RYGER SKILT OP PÅ TOILETTET. DESVÆRRE SKÆMMER RODERIET OMKRING VÆRFTET! NEJ, HYGGELIG HAVN AT BESØGE. GODT BADEVAND. LIGGER MEST FOR ANKER. CYKELSTIER / RUTER RUNDT PÅ ØEN OG KORT. CYKELUDLEJNING PÅ HAVNEN. INFORMATION / SIGHTSEEING / AKTIVITETER SÅSOM BYVANDRING UDLEVERES VED HAV- NEKONTORET. DEJLIGT STED GODE FACILITETER. DER KAN ØNSKES EN BEDRE CYKELUDLEJNING DELS I FORHOLD TIL ANTALLET AF CYKLER SAMT STANDEN AF DISSE. BENZIN PÅ EN BRO / MOLE. LIDT LANGT MELLEM AFFALDSSTATIVER. DEJLIG HAVN SØDE MENNESKER. AT ANDRE HAVNEFOGEDER I OMRÅDET VAR LIGE SÅ NÆRVÆRENDE SOM I AGERSØ HAVN. BADEFORHÆNG MELLEM BRUS OG TØJBÆNK. FLERE I HAVNEN. ABSOLUT DEJLIGT OG HYGGELIGT STED MEN BADE- OG TOILETFACILI- TETERNE KUNNE VÆRE BEDRE OG RENERE. EVT. BYKORT MED GADEHAVNE. VI SYNES DET FUNGERER GODT HER I HAVNEN. EN FLINK OG SERVICEMINDED HAVNEFOGED. DET ENESTE VI SYNES IKKE FUNGERER SÅ GODT ER STRØMSTANDERNE. HVIS I UDVIDER, SÅ VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT BEVARE MILJØET. PÆNE RENE TOILETTER IKKE ET FORSLAG, MEN ET FAKTUM. SEPARER BAD OG TOILET PÅ FISKERIHAVNSSIDEN! GENÅBN DE BADE- / TOILETRUM PÅ SYDSIDEN I SAMME BYGNING, SOM DER VAR FOR ÅR TILBAGE!! MINIGOLFBANE. RYD OP VED VÆRFTET, DER SER MEGET RODET UD. INFORMATION OM ØENS HISTORIE, INDBYGGERE O.L. LET TILGÆNGELIG PÅ HAVN, FX I BROCHURE. FIN HAVN GOD STEMNING OG VENLIGHED FRA FASTLIGGERE. DOG SIDDER HAVNEPENGEAUTOMATEN MEGET HØJT. OVERDÆKKET SPISE- / GRILL- PLADS. BØJE MEGET DÅRLIG. HAVNELØBET TIL SPORTSBÅDEHAVNEN I STUBBEKØBING BEDRE MARKERET. ROS: GOD ANVISNING AF PLADS. DEJLIG HAVN, GRILL OG BAD SUPERBØRNEVENLIG. TRÅDLØS INTERNETFORBINDELSE. FLERE BADE- OG TOILETFACILITETER. DIESELAUTOMAT I HAVNEN, SÅ MAN SELV KAN TANKE. LILLE SKRALDESPAND I DAMEBADET. ALT OK MEGET HYGGELIGT. MANGE HAVNE ER SMÅ I FORHOLD TIL SØGNINGEN I HØJSÆSONEN. ALLE BÅDE BRUGER EL I DAG = 1 STIK PR. PLADS. SAMMENHÆNG MELLEM PRIS OG KVALITET (BAD, TOILET, NETADGANG OSV.). ADVARSELSSKILT UDE I TILFÆLDE AF HAVNEFEST. BEDRE INFOTAVLER OG KOMFUR I KØKKENET. FLERE VANDSLANGER PÅ BROERNE. HVORFOR I ALVERDEN ER DER IKKE ET SPEJL TIL HVER VASKEKUMME HOS HERRERNE. DET ER JO IKKE ALLE, DER BRUGER EL-SHAVER!! HAVNEFOGEDEN ER UTROLIG HJÆLPSOM. REDNINGSSTIGER OG MARKERINGSSTÆN- GER PÅ BROER, HVOR SKIBE LIGGER LANGSKIBS, ER ØDELÆGGENDE FOR FRIBORDET. STÆNGERNE BURDE SIDDE I ET BESLAG PÅ BROEN. FX SOM FORTØJNINGSRINGENE. SELV BOLTENE, SOM HOLDER STÆNGERNE, RAGER UD OG ØDELÆGGER FRIBORDET. DET ER SVÆRERE MED STIGERNE, MEN DE BURDE VÆRE INDFÆLDET I BROEN. I DET MINDSTE BURDE STIGERNE VÆRE FORSYNET MED FENDERE ELLER KRAFTIGE GUMMIKLODSER VED SIDEN AF STIGEN. STIGER OG BØJLER LAVER DYBE REVNER I FRIBORDET, OG SPØRGSMÅLET ER IKKE OM, MEN HVOR MANGE SKADER, DER SKER FREMOVER. JEG HÅBER HAVNEN VIL TAGE MIN HENVENDELSE OP TIL OVERVEJELSE OG UDBEDRE. MÅ IKKE VÆRE DYRERE. FÅ RYDDET OP OMKRING VÆRFTET! I HAR MASSER AF FRISK VAND, MEN INGEN BADESTRAND. SE HVORDAN NIBE BY HAR LØST DEN OPGAVE. HELD OG LYKKE! MÅSKE EN BEDRE STI MELLEM GL. HAVN OG NY HAVN (LYSTBÅDE). MERE INFORMATION PÅ ENGELSK. TRÅDLØS INTERNETFORBINDELSE. DET VILLE VÆRE DEJLIGT MED PAPIR TIL HÆNDERNE PÅ TOILET- TET. ELLERS ER ALT FIN OG OK. SUPER HAVNEFOGED, SUPER SERVICE. RART HVIS BAD VAR MED I PRISEN. EVT. KODE HVIS NØDVENDIGT. INGEN, DET ER MEGET FINT. MANGLER EN BARNECYKEL I CYKELUDLEJNINGEN OKT BRUGERUNDERSØGELSE SLAGELSE HAVNE

19 afsluttende borgermøde 25. november 2010 alle interessentgrupper samlet høringssvar og brugerundersøgelse indarbejdet i projekterne smagsprøver fra produkterne fra den anden del af Maritimt Knudepunkt Storebælt forsigtig økonomi

20 Korsør Lystbådehavn SLAGELSE HAVNE Skælskør Havn Agersø Havn Omø Havn Bisserup Havn Agersø Havn Omø Havn Skælskør Havn Korsør Lystbådehavn Bisserup JANUAR 2011

21 AGERSØ EKSISTERENDE FORHOLD -LUFTFOTO Havbrug Genbrugsplads Fiskehus Værft Mølle SLAGELSE HAVNE 1:1000 i A3 JANUAR 2011

22 NORD Promenade AGERSØ HAVNEPLAN Vinterbadere Klitter og plæne Promenade - Udsigt og aftensol Udsigt og middagssol grej Fiskehus Promenade Kajakbro kajakstativer Vandtrappe Sti Skure Værft - Åbent værksted??? Gl. mejeri SLAGELSE HAVNE 15 1:1000 i A3 JANUAR 2011

23 NORD NORD NORD AGERSØ Lystbådehavn Dato: Overslag ETAPE 1 Sag nr.: 1023 Enh. Anh. Pris Pris Delsum 1 Pos. Tekst Antal Dækværker Permanent dækmole (1,7 m vand) m³ 2.2 Tværmole (tømmerkiste m. stenfyld) m³ Midlertidig tværmole m³ Uddybning til 2,5 Promenade, inkl. midlertidig promenade over midlertidig lbm tværmole (b = 4 m) Agterfortøjningspæle 30 stk Kajudstyr Vand 14 stk Bøjler / stiger Lys/el I ALT excl. moms Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) m AGERSØ ETAPEDELING 1.ETAPE Overslag ETAPE 2 Enh. Anh. Pris Pris Delsum 1 Pos. Tekst Antal Anstilling og afrigning Fjernelse af østre dækmole og del af søndre dækmole samt m³ midlertidig tværmole inkl. genanvendelse i ny indfatning 2 mod syd m³ Bassinindfatning m³ m³ Uddybning for sydlig bassinudvidelse inkl. Genanvendelse 5 Opfyldning, fyld tilført udefra (indpumpet sandfyld) Promenade 150 lbm stk Agterfortøjningspæle lbm Nye bådebroer i bassin Udsigtspunkter 4 stk 10 Kajudstyr Vand 30 stk Bøjler / stiger Lys/el I ALT excl. moms Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) m 2.ETAPE Overslag ETAPE 3 Enh. Anh. Pris Pris Delsum Pos. Tekst Antal 2 Nedbrydning af nordmole inkl. Genanvendelse i østmole m³ Anstilling og afrigning 3.1 Forlængelse af østmole inkl. molehoved Nye moler m³ Forlængelse af vestmole inkl. molehoved Bådebroer Afkortning af bådebro Forlængelse af bådebro 30 lbm Kajudstyr Vand 11 stk Lys/el Bøjler / stiger I ALT excl. moms Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) m 3.ETAPE SLAGELSE HAVNE JANUAR 2011

24 AGERSØ Lystbådehavn Dato: Overslag ETAPE 1 Sag nr.: 1023 Pos. Tekst Antal Enh. Anh. Pris Pris Delsum 1 Anstilling og afrigning Dækværker 2.1 Permanent dækmole (1,7 m vand) m³ Tværmole (tømmerkiste m. stenfyld) Midlertidig tværmole 350 m³ Uddybning til 2, m³ Promenade, inkl. midlertidig promenade over midlertidig lbm tværmole (b = 4 m) 5 Agterfortøjningspæle 30 stk Kajudstyr 6.1 Vand Lys/el 14 stk Bøjler / stiger Sum Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) I ALT excl. moms Overslag ETAPE 2 Pos. Tekst Antal Enh. Anh. Pris Pris Delsum 1 Anstilling og afrigning Fjernelse af østre dækmole og del af søndre dækmole samt 2 midlertidig tværmole inkl. genanvendelse i ny indfatning m³ mod syd 3 Uddybning for sydlig bassinudvidelse inkl. Genanvendelse m³ Bassinindfatning m³ Opfyldning, fyld tilført udefra (indpumpet sandfyld) m³ Promenade 150 lbm Agterfortøjningspæle 100 stk Nye bådebroer i bassin 100 lbm Udsigtspunkter 4 stk Kajudstyr 10.1 Vand Lys/el 30 stk Bøjler / stiger Sum Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) I ALT excl. moms Overslag ETAPE 3 Pos. Tekst Antal Enh. Anh. Pris Pris Delsum 1 Anstilling og afrigning Nedbrydning af nordmole inkl. Genanvendelse i østmole m³ Nye moler 3.1 Forlængelse af østmole inkl. molehoved m³ Forlængelse af vestmole inkl. molehoved Bådebroer 4.1 Afkortning af bådebro Forlængelse af bådebro 30 lbm Kajudstyr 5.1 Vand Lys/el 11 stk Bøjler / stiger Sum Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) I ALT excl. moms

25 AGERSØ Planmæssige forhold De ønskede udvidelser vurderes at holde sig inden for gæl- - - Selvom udvidelserne ligger inden for gældende planlæg- - Vandtrappe JANUAR 2011 SLAGELSE HAVNE

26 Nationalitet Bådtype Bådsstørrelse Ferieform Besætning A L S KEMA PØR G E S KEMA E R: 12 7 S KEMA MED KO MMENT A RER: 75 % IKKE ALLE SKEMAER ER FULDSTÆNDIGT BESVARET; CA 60% HAR BESVARET ANTAL AF OVERNATNINGER I HAVNEN OG CA. 80% HAR ANGIVET SEJLRUTE, BRUGERUNDERSØGELSE FRA AGERSØ Tid i havnen Sejlmønster Denne sides oversigter indikerer overnatningsfrekvens i disse punkter fuldstændigt. Samsø Nord på Agersø Skælskør Slagelse havne Øvr. Sydsjælland Karrebæksminde Sammenfatning af brugerundersøgelsen g 1 nat 2 nætter 5 nætter Nordfyn Kerteminde Sydfyn Agersø Lohals Lundeborg Svendborg Femø Syd på Lolland Storstrømmen Kalvehave Stubbekøbing ler. resten i længere tid. steret af at ankomst sker fra øst og afgang sker vestover. SLAGELSE HAVNE JANUAR 2011

27 AGERSØ HAVN - GÆSTERNES UDTALELSER MEGET GOD OG HURTIG SERVICE. LETTER.ALT PERFEKT DESVÆRRE SKÆMMER RODERIET OMKRING VÆRFTET! DER KAN ØNSKES EN BEDRE CYKELUDLEJNING AT ANDRE HAVNEFOGEDER I OMRÅDET VAR LIGE SÅ NÆRVÆRENDE SOM I AGERSØ HAVN. Gæsternes oplevelse. navne og oversigt over provianteringsmuligheder. - - EVT. BYKORT MED GADEHAVNE. DET ENESTE VI SYNES IKKE FUNGERER SÅ GODT ER STRØMSTANDERNE FIN HAVN GOD STEMNING OG VENLIGHED FRA FASTLIGGERE OVERDÆKKET SPISE- / GRILLPLADS. FISKEHUS, INTERNET OG KIOSKLIDT FLERE TOI FLERE VANDSLANGER PÅ BROERNE. HVORFOR I ALVERDEN ER DER IKKE ET SPEJL TIL HVER VASKEKUMME HOS HERRERNE. DET ER JO IKKE ALLE, DER HAVNEFOGEDEN ER UTROLIG HJÆLPSOM MÅSKE EN BEDRE STI MELLEM GL. HAVN OG NY HAVN (LYSTBÅDE). MERE INFORMATION PÅ ENGELSK. TRÅDLØS INTERNETFORB- INDELSE. INGEN, DET ER MEGET FINT. MANGLER EN BARNECYKEL I CYKELUDLEJNINGEN. Gæsternes forslag: 20 JANUAR 2011 SLAGELSE HAVNE

28 OMØ EKSISTERENDE FORHOLD -LUFTFOTO Grej Fiskeudsalg Genbrugsstation Fiskehavn Slæbested SLAGELSE HAVNE JANUAR 2011

29 NORD OMØ HAVNEPLAN Promenade Fiskeudsalg Færge Grillplads Fiskehavn Grillplads Slæbested Promenade Grillplads l 25m bane Gæstehavn Dagligvarebutik Promenade 1:1000 i A m SLAGELSE HAVNE 25 JANUAR 2011

30 OMØ Planmæssige forhold. Havneudvidelsen i sit fulde omfang vil kræve udarbejdelse af Gl. færgeleje indrettes til store gæstefartøjer Prisoverslag udarbejdet af: OMØ Lystbådehavn Dato: Grejskurer Overslag Sag nr.: 1023 Tekst Antal Enh. Enh. Pris Pris Delsum Anstilling og afrigning 1 2 Ny gæstehavn 2.1 Gennembrydning af eksist. Østmole (fjernelse og genanvendelse) 800 m³ Færdiggørelse af ydermole m³ Skråningsindfatninger i bassin 850 m³ Uddybning i bassin (sand, ler, dynd) m³ Bådebro med estacade i indsejling 25 lbm m promenadedæklangs nordmole inkl.grillpladser 75 lbm m promenade langs mole og bassinindfatning, inkl. Grillpladser 260 lbm Agterfortøjninger 100 stk Kajudstyr 3.2 Vand Lys / el stk Bøjler / stiger mv Bro til store både Havneudvidelsen set fra færgen 4.1 Afkortning af bro Estacadevæg 30 lbm lbm Badebro for vinterbadere Sum Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) I ALT excl. moms JANUAR 2011 SLAGELSE HAVNE

31 Prisoverslag udarbejdet af: OMØ Lystbådehavn Dato: Overslag Sag nr.: 1023 Pos. Tekst Antal Enh. Enh. Pris Pris Delsum 1 Anstilling og afrigning Ny gæstehavn Gennembrydning af eksist. Østmole (fjernelse og m³ genanvendelse) 2.2 Færdiggørelse af ydermole m³ Skråningsindfatninger i bassin 850 m³ Uddybning i bassin (sand, ler, dynd) m³ Bådebro med estacade i indsejling 25 lbm m promenadedæklangs nordmole inkl.grillpladser 75 lbm m promenade langs mole og bassinindfatning, inkl lbm Grillpladser 2.8 Agterfortøjninger 100 stk Kajudstyr 3.1 Vand Lys / el 35 stk Bøjler / stiger mv Bro til store både 4.1 Afkortning af bro Estacadevæg 30 lbm Badebro for vinterbadere 25 lbm Sum Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) I ALT excl. moms

32 Nationalitet Bådtype Bådsstørrelse Ferieform Besætning ANTA L S KEM A PØR G E S KEM A E R: 160 S KEMA MED KO MMENTA RER: 79 % IKKE ALLE SKEMAER ER FULDSTÆNDIGT BESVARET; CA 60% HAR BESVARET ANTAL AF OVERNATNINGER I HAVNEN OG CA. 80% HAR ANGIVET SEJLRUTE, BRUGERUNDERSØGE FRA OMØ Tid i havnen Sejlmønster Sammenfatning af brugerundersøgelsen Disse oversigter indikerer overnatningsfrekvenser i havnene disse punkter fuldstændigt. Omø 1 nat 2 nætter 3 nætter 4 nætter 5 nætter 6-10 nætter 1 nat 2 nætter 5 nætter Nordfyn Kerteminde Samsø Sydfyn Nord på Omø Agersø Skælskør Lohals Lundeborg Svendborg Femø Syd på Slagelse havne Lolland Øvr. Sydsjælland Karrebæksminde Storstrømmen Kalvehave Stubbekøbing pæisk land. SLAGELSE HAVNE JANUAR 2011

33 OMØ HAVN - GÆSTERNES UDTALELSER HÆVEAUTOMAT OG INTERNETFORBINDELSE. GOD STEMNING LIDT STØRRE UDVALG AF DAGLIGVARER I KIOSKEN, À LA GAMLE DAGE! FLERE STRØMUDTAG PÅ BROERNE. PROBLEM HVIS MAN IKKE HAR FORDELER. - RESTAURANTEN PÅ HAVNEN BØR VÆRE ÅBEN. MED FÅ, MEN GODE RETTER. EN LYDHØR HAVNEMES- TER ER MEGET BEDRE END EN AUTOMAT! EN LILLE BUTIK MED ALMINDELIGE FORNØDENHEDER. PENGEVEKSELAUTOMAT TUR- / RABATKORT TIL HAVNENE, HVIS DE SAMARBEJDERKØKKENFACILITETER PÅ LAND BEDRE RENGØRING PÅ TOILETTERNE. FOR FÅ TOILETTER- OPHÆNG VENLIGST VEJRUDSIGT TRÆFFETID FOR HAVNEFOGED - FANTASTISK DEJLIGT STED MED ALT, HVAD MAN KAN ØNSKE SIG INTERNETFORBINDELSE. INGEN MUSIK EFTER MIDNAT. FLERE PLADSER, EN DEJLIG STRAND, STØRRE DYBDE I HAVNEN. Gæsternes oplevelse. STØRRE LEGEPLADS men besvarelserne varierer dog af denne grund alligevel ikke - ikke er tilstrækkeligt med toiletter og bad. nen. Gæsternes forslag: Sejlerstue med mulighed for opvask og madlavning Sjovere legeplads JANUAR 2011 SLAGELSE HAVNE

34 status fortsat dialog med Naturstyrelsen ansøgning hos kystdirektoratet dialog med interessenter om finansiering politisk prioritering

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Resultater af turistinterview, juli og august 2013 Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark - Resultater af turistinterview, juli og august

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

LAG SYDSJÆLLAND. Udviklingsstrategi 2014-2020

LAG SYDSJÆLLAND. Udviklingsstrategi 2014-2020 LAG SYDSJÆLLAND Udviklingsstrategi 2014-2020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kort Resume af strategien 3 A Navn og adresse 4 B Kontaktperson 4 C Bilag 4 D Udarbejdelse af strategien 6 E Analyse af området 7 E.1

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere Udarbejdet for ERFA-gruppen for primitive overnatningspladser Af Jens Erik Larsen, De Frie Fugle, oktober 2007 1 Lav en teltplads En guide til teltpladsholdere 2 Indhold Indledning...3 1. Hvad er en teltplads?...

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Fra hav til maw En undersøgelse af maritimt smagsoplevelseskoncept i turismesammenhæng

Fra hav til maw En undersøgelse af maritimt smagsoplevelseskoncept i turismesammenhæng Fra hav til maw En undersøgelse af maritimt smagsoplevelseskoncept i turismesammenhæng Undersøgelsen er gennemført for Midtjysk Turisme af kommunikationsbureauet Konvers 1 Indhold Formål... 3 Opbygning

Læs mere

De Grafiske Feriehuse. velkommen til en dejlig ferie på. samsø

De Grafiske Feriehuse. velkommen til en dejlig ferie på. samsø De Grafiske Feriehuse velkommen til en dejlig ferie på samsø Gode kollega Velkommen til din egen Ferieby! Bestyrelsen for de grafiske sommerhuse på Samsø (Sælvig Feriehuse) har med denne brochure fornøjelsen

Læs mere

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister Indhold Side Opdrag & metode 3 o Proces & struktur o Opdrag & præmisser o Mikrosegmentering De 8 hovedgrupper 10 Summary 27 Potentiale

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Udlejnings magasinet. Sådan gør du sommerhusgrunden mere attraktiv. Fornyelse og forbedringer i Fåborg. Sommerhusudlejning og fremtiden. #2.

Udlejnings magasinet. Sådan gør du sommerhusgrunden mere attraktiv. Fornyelse og forbedringer i Fåborg. Sommerhusudlejning og fremtiden. #2. Udlejnings magasinet #2. Juni 2008 Fornyelse og forbedringer i Fåborg Sommerhusudlejning og fremtiden Sådan gør du sommerhusgrunden mere attraktiv Leder af Kim Holmsted, Produktdirektør og Hans Jørgen

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 November 2014 Forord Indhold Grøn Blå Strategi Handleplan er arbejdsplanen for realiseringen af Grøn Blå Strategi Udviklingsprogram. Det er et dynamisk dokument,

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Fortællingen om Det Sydfynske Øhav fra velbevaret hemmelighed til national stolthed Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere