Maritimt Knudepunkt Storebælt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maritimt Knudepunkt Storebælt"

Transkript

1 Maritimt Knudepunkt Storebælt

2 hvordan det hele startede processen og vigtige beslutninger undervejs resultatet og realisering havneudvidelserne på Omø og Agersø

3 møde 18. december 2007 Landudvikling Slagelse, Småøernes Auktionsgruppe samt Plan og Erhverv dagsorden: en fælles indsats vedrørende udvikling af Slagelse som maritimt knudepunkt incitament: Bisserup, Agersø, Omø og til dels Skælskør ligger i landområder (udkantsområder)

4 efterfølgende politisk beslutning At igangsætte idéværksteder i de forskellige havne med henblik på at undersøge udvidelsesmuligheder for havnene samt formulere en generel ø-politik

5 ø-politikken færge bosætning, boliger og boligsanering børn og unge sundhed og beredskab erhverv og turisme ø-kultur demokrati miljø -at udvikle Agersø og Omø som maritime knudepunkter, med bl.a. udbygning af lystbådehavne og tilhørende faciliteter samt havnerelaterede erhverv

6 Agersø Kapacitet ifølge Region plan Nuværende pladser venteliste fordi et antal pladser holdes ledige til gæstesejlere Fastliggere Venteliste Dybde i m Faciliteter Antal gæstebåde årligt 2 Bademulighed, toilet, Cykel-udlejning, kiosk/ forretning/ proviantering, møntvask, off. Telefon, restaurant/cafe Antal gæstebåde pr. døgn Antal Blå døgn pr. flag gæstebåd Oplevelser Ønsket udvidelse antal pladser 3500 ja Strand på øens vestside, natur, landbymiljø, ø- stemning Eksisterende forhold Principskitse for udvidelse Planlægning tillæg Bemærkninger

7 Omø Kapacitet ifølge Region plan Nuværende pladser ingen på venteliste Fastliggere Venteliste Dybde i m Faciliteter Antal gæstebåde årligt 3 Bademulighed, toilet, Cykel-udlejning, kiosk/ forretning/ proviantering, møntvask, off. Telefon, restaurant/cafe Antal gæstebåde pr. døgn Antal Blå døgn pr. flag gæstebåd 5000 ja Strand natur, landsbymiljø, ø-stemning Oplevelser Ønsket udvidelse antal pladser Planlægning 40 lokalplan nr. 47 Bemærkninger Eksisterende forhold Principskitse for udvidelse

8 opstart forår 2010 inden da hentet tilladelse fra de internationale myndigheder til at udvide havnene indenfor Natura 2000-områder samt gå videre med tang og muslinger. møder i de fem lystbådehavne med: havnefogeder bestyrelsesmedlemmer fra lystbådehavne repræsentanter fra de blå foreninger erhvervsfiskere brugere mm. maks. 16 i hver gruppe, alle udpeget af havnefogeden

9 rapport Slagelse Havne 2010 SLAGELSE HAVNE 2010 JUNI 2010

10 AGERSØ Landgang Mole Ikke friseret havneidyl Havnen i dag og udviklings ønsker. Agersø er en rolige ø kun 12 min. fra Sjælland. Havnen er øens port og et vigtigt udflugtsmål for alle på øen. Udover fastboende ankommer turister til øen via havnen. Havnen er delt i to - én åben færgehavn og en med fælles indsejling til fiskerihavn og lystbådehavn. Der er et stort behov for udbygning af lystbådehavnen - dels pladser til fastliggere og dels bedre plads til sommerens mange gæstesejlere i højsæsonen. Det et stort ønske, at samspillet imellem udviklingsmulighederne på lystbådehavnen og landsbyen tænkes sammen. Uanset ønskerne til udvikling af liv og aktiviteter på havnen skal gæsterne stadig trækkes op i landsbyen, så hele øen åbnes som en attraktion og kvalitet for de besøgende. Det er Agersøs intention at tiltrække flere turister. Færgehavnen. Der er overvejelser i gang om en ny færge, kan nødvendiggøre ændringer af de to nuværende færgelejer, så der evt. fremover kun er behov for ét færgeleje på øen. Ventesal og toilet er i dårlig stand og skal fornyes. Fiskerihavnen deler mole med færgehavnen og grej og opbevaring sker på arealer på færgens side af molen. I lystbådehavnen ligger der ca.60 fastliggere (heraf ca.60%lokale). Alle faste pladser er eftertragtede og flere kan udlejes, da der er trygt på øen. Der er ønske om ca. 40 nye bådpladser. Heraf 8-10 småbåde på venteliste. Derudover er der pt. 4 ansøgninger om fast adresse i havnen i husbåde - ikke moderne husbåde, men både der kan bebos. Havnen ønsker at indsejlingsforholdene ændres med en orientering mod nord for at begrænse indskylning af tang i havnen. Det er ideen, at en nordvendt indsejling vil være en bedre løsning end den nuværende, der er orienteret mod sydøst. Det oplyses at dybdeforholdene i havnen gode. Endelig er det væsentligt, at udviklingen kan etapedeles i lyset af, at det samlet set er en ambitiøs og økonomisk omfattende plan, der er ønsker til. Landarealer. Der foregår meget på havnen og det er væsentligt at havnens aktiviteter bidrager til det samlede bilede af øens kultur- og handelsliv. I dag findes: havbrug, børstenbindere, privat værft, kiosk, minigolf, service/bad/toilet), sejlerstue m. billard, fiskeudsalg på havnen. Det er vigtigt havnens aktiviteter understøtte aktiviteten i den fine landsby og øens øvrige udflugtsmål. Udover placering af aktiviteter understøttes øens attraktionerne ved et udbygget ruter og stisystem. Ønskeliste til aktivitet på havnen er lang: café, tatovør, kajakker, hurtigt internet, røgeri, grill, kiosk, toilet (incl. handicaptoilet), service, udstillinger/gallerier (fisk og havmiljø), servicebutik, turistinformation, apteringsværksted m. småreparation, cykeludlejning (flere og i bedre stand), fiskerestaurant. Udover fysisk planlægning er der på Agersø ønsker om fl ere færgeafgange og billigere 1. dags billetter. Camping. Som en del af debatten har der været ønske om at udvikle/udvide camping mulighederne på øen. Der er to eksisterende campingpladser, som begge ligger indenfor kystnærhedszonens meget restriktive bestemmelser. Dette indebærer at yderligere udvidelser ikke synes mulige. Campingpladserne har store kvaliteter ved deres nære beliggenhed til vandet. Pladsen nord for havnen ligger derudover også nær havnen og landsbyen. Pladsen i det syd-vestlige hjørne af øen ligger lidt hemmeligt og har ledig kapacitet. Bedre henvisning/skiltning (turistinfo.) vil kunne løse dette. På havnen kan det undersøges om det er muligt, om der kan gives tilladelse til at campere (specielt campingvogne) på vinteropbevaringsarealet i sommermånederne. SLAGELSE HAVNE JULI

11 NORD Plads for store både Bænk AGERSØ FREMTIDIGE FORHOLD -SKITSE Promenade Plads for store både Bro med stenfyld Klitter op plæne Evt. vinteropbevaring Evt. camping - hytter/telt Ny cafe/ventesal/toilet Sti Udsigt og aftensol Udsigt og middagssol Lille opfyldning grej Havbrug Ophold- legeplads Skure/bad/toilet/havefoged Skure Skure Evt. vinteropbevaring Beplantning omkring genbrugsplads Fiskehus Børstenbindere Værft Kiosk/minigolf 1:1000 i A m

12 OMØ Fiskeri Nyt erhverv xxx Havnen i dag og udviklings ønsker. Havnen er Omøs entré og et vigtigt udflugtsmål for alle på øen. Udover fastboende ankommer turister her, enten som sejlere eller som besøgende med færgen en enkelt dag eller som campingturister. Havnen har én indsejling til 3 hovedområder: Fiskerihavn, færgehavn og lystbådehavn. Fiskerihavnen er arbejdsplads og et vigtigt i element i havnens liv. Fiskeriet ønskes opretholdt. Der er et udviklingsprojekt i gang med dyrkning af muslinger. Der er ikke forventninger om større forandringer, men der er skaffet økonomi til, at østbroen i fi skerihavnen bliver renoveret i år. Hvis der bliver behov for udvidede bygningsmæssige rammer, skal der i en havneplan kunne peges på muligheder. Fiskerihavnen bruges lejlighedsvis til sommerens gæstende lystfartøjer. Der fi ndes en del mindre erhverv på havnen, eller i umiddelbar nærhed af den. Her er en restaurant, kiosk, cykeludlejning (selvbetjening), fi skeudsalg (3.mdr. om året), brugskunst og en mindre campingplads. Færgehavnen ligger centralt i havnen og råder over to lejer. På sigt regnes der med, at det lille reserveleje tages ud af brug, fordi den fremtidige afløserfærge vil kunne besejle det store leje. Det er en ændring, der ventes gennemført inden for få år og giver mulighed for, at en del af færgehavnsområdet kan tænkes sammen med udviklingsplanerne for lystbådehavnen. Der blev gjort opmærksom på et særligt problem, at færgen på sit korte anløb til havnen bruger bovpropellen, som skaber en ganske kraftig strøm ind i lystbådehavnens bassin. Bovpropellen bruges for at kunne gennemføre hurtige anløb, men det er et problem, der skal tages ind i planerne for havnen. skabes i samspil med en attraktiv gæstehavn, drejer sig i høj grad om de samlede oplevelsesmuligheder for øens turister i sommermånederne. Lystbådehavnens kapacitet ønskes øget fra ca.50 med nye pladser. Der er ikke truffet beslutning, om det skal være faste broer eller flydebroer, men de nuværende broer har en begrænset restlevetid pga. pæleorm, så på sigt er der også frihed til at indrette havnebassinet på en anden måde. Den samlede kapacitet må også meget gerne muliggøre, at der bliver bedre plads til at huse gæsterne på de helt særlige dage, hvor alle pladser er optaget, men at der derudover både kan være 25, 30 og 40 både mere, som gerne vil ligge over i havnen. Ud over de almindelige lystbåde, hvor gennemsnitsstørrelsen i dag er på ca. 35 fod og med en bredde på 3,5-4 meter og et ønske til vanddybde på op imod 2,5 m, skal der også være plads til større besøgende fartøjer, som i dag ligger ved det gamle færgeleje. Besøg af større fartøjer er et fint islæt i havnelivet. Der kommer op imod 25 af dem igennem sæsonen. Det er vigtigt at fastholde og skabe udviklingsmuligheder for dem. Det årlige gæstetal har tidligere været helt oppe på omkring 6.500, og er i disse år på ca og med et lavpunkt for nogle år siden på ca både. Der synes at være gode muligheder for at øge antallet af overnatninger, primært ved at gæsterne vælger at blive længere pga. et attraktivt havnemiljø. Havnen har kun 3 hjemmehørende både, dvs. at havnen stort set 100 % skal disponeres til gæstesejlere. Ø-idyl xxx Lystbådehavnens pladsbehov for gæstesejlere ligger i sommerperioden. Det stiller helt specielle krav til havnen, fordi der i modsætning til en traditionel havneudvidelse ikke er behov for større landarealer til fx parkering, vinteropbevaring o.l. Gæstesæsonen er forholdsvis kort, så den helhed, der skal SLAGELSE HAVNE JULI

13 NORD OMØ FREMTIDIGE FORHOLD -SKITSE Promenade Fiskeudsalg Færge Grillplads Store både Fiskehavn Grillplads Slæbested Promenade Grillplads Badebro 25m bane Maritime hytter Telte og campingvogne Gæstehavn Shelters Rekreativt areal Dagligvarebutik Promenade Eksisterende campingvogne m 1:1000 i A3

14 løbende dialog internt med planlæggerne i kommunen eksternt med Miljøcenter Nykøbing Falster (myndighed på strandbeskyttelseszoner) og Kystdirektoratet (statens interesser på kystterritoriet)

15 brugerundersøgelse sommer 2010 BRUGERUNDERSØGELSE - SLAGELSE HAVNE FOR SLAGELSE KOMMUNE 18 OKT. 2010

16 AGERSØ HAVN - GÆSTETYPER ANTAL S KEMAPØ R G E S KEMAER: 127 S KEMA MED KO MMENTARER: 75 % IKKE ALLE SKEMAER ER FULDSTÆNDIGT BESVARET; CA 60% HAR BESVARET ANTAL AF OVERNATNINGER I HAVNEN OG CA. 80% HAR ANGIVET SEJLRUTE, Nationalitet Bådtype Bådsstørrelse Ferieform Besætning 47% Dansk 34% Tysk 8% Svensk 2% Norsk 2% Engelsk 6% Hollandsk 1% Tjekkisk 70% Sejlbåd 15% Motorsejler 15% Motorbåd 16% <8,5m / 28 31% 8,5-10m / % 10-12m / % 12-14m / % >14m / 46 9% < 1 uge 30%1-2 uger 28% 2-3 uger 10% 3-4 uger 9% 4-8 uger 14% >8 uger 71% 2 prs. eller mindre 8% Gruppe uden børn 21% Gruppe med børn Overordnet sammenfatning I Agersø havn er halvdelen af de besøgende danske og 3 die tysk hver 10 ende svensk og resten fra et andet europæisk land. De ankommer fortrinvis i sejlbåde, dog er hver 3 die båd en motorbåd eller motorsejler. Næsten halvdelen af bådene er mellem 10m og 12m. Den anden halvdel er mindre, kun 1 af 10 er større. De ankommer oftest som par eller alene, i hver 5 te båd er der børn. Hver tiende båd er på farten i mindre end en uge, hver tredie 1-2 uger, hver fjerde i 2-3 uger og resten i længere tid. Bådene ankommer oftest Lolland men generelt tegner mønsteret at ankomst sker fra øst og afgang sker vestover. Af de angivede overnatningsoptegnelser ses at de fl este overnatter en enkelt nat og ca, 1/4 tager et par dage OKT BRUGERUNDERSØGELSE SLAGELSE HAVNE

17 AGERSØ HAVN - SEJLMØNSTER Tid i havnen Sejlmønster Denne sides oversigter indikerer overnatningsfrekvens i havnen og sejlmønster, da ikke alle skemaer har besvaret disse punkter fuldstændigt. Kerteminde Nyborg Nordfyn Sydfyn Samsø Jylland Nord på Agersø Syd på Agersø Skælskør Slagelse havne Lohals Lundeborg Svendborg Femø Dybvig Tyskland Lolland Øvr. Sydsjælland Karrebæksminde Storstrømmen Vordingborg / Masnedø Kalvehave Stubbekøbing g 1 nat 2 nætter 3 nætter 4 nætter 5 nætter nat 3 nat 4 nat 5 nat 6-10 nat nat 68% 24% 5% 1% 2% Fra til Nord på 4% Nord på 14% Slagelse 5% Slagelse 15% Øvr. Sydsj. 22% Øvr. Sydsj. 2% Storstrømmen 21% Storstrømmen 5% Lolland 31% Lolland 6% Syd på Syd på Sydfyn 5% Sydfyn 40% Nordfyn 12% Nordfyn 18% BRUGERUNDERSØGELSE SLAGELSE HAVNE 15 OKT

18 AGERSØ HAVN - UDTALELSER MEGET GOD OG HURTIG SERVICE. OPRYDNING OMKRING SMEDIE / VÆRFT? PÅ DEN GAMLE DEL AF HAVNEN MÅSKE LIDT MERE SPÆNDENDE TING PÅ LEGEPLADS. EL- LERS EN DEJLIG HAVN. DET ER SMUKT SOM DET ER. FISKEHUS, INTERNET OG KIOSK. LIDT FLERE TOILETTER. SMÅ INDKØBSMULIGHEDER DIREKTE PÅ HAVNEN. ALT PERFEKT INGEN ÆNDRINGER. HOLD FAST I DET HELE SOM DET ER, ÆNDRINGER VIL VÆRE LIG MED FORRINGELSER. HER ER EN UNIK ATMOSFÆRE. DET ER UDMÆRKET, BLOT ALT VEDLIGEHOLDES OG RENHOLDES. RIGTIG FLOT OG FIN SERVICE PÅ HAVNEN. FLINK OG AKTIV HAVNEFOGED. FORSLAG: SÆT IKKE RYGER SKILT OP PÅ TOILETTET. DESVÆRRE SKÆMMER RODERIET OMKRING VÆRFTET! NEJ, HYGGELIG HAVN AT BESØGE. GODT BADEVAND. LIGGER MEST FOR ANKER. CYKELSTIER / RUTER RUNDT PÅ ØEN OG KORT. CYKELUDLEJNING PÅ HAVNEN. INFORMATION / SIGHTSEEING / AKTIVITETER SÅSOM BYVANDRING UDLEVERES VED HAV- NEKONTORET. DEJLIGT STED GODE FACILITETER. DER KAN ØNSKES EN BEDRE CYKELUDLEJNING DELS I FORHOLD TIL ANTALLET AF CYKLER SAMT STANDEN AF DISSE. BENZIN PÅ EN BRO / MOLE. LIDT LANGT MELLEM AFFALDSSTATIVER. DEJLIG HAVN SØDE MENNESKER. AT ANDRE HAVNEFOGEDER I OMRÅDET VAR LIGE SÅ NÆRVÆRENDE SOM I AGERSØ HAVN. BADEFORHÆNG MELLEM BRUS OG TØJBÆNK. FLERE I HAVNEN. ABSOLUT DEJLIGT OG HYGGELIGT STED MEN BADE- OG TOILETFACILI- TETERNE KUNNE VÆRE BEDRE OG RENERE. EVT. BYKORT MED GADEHAVNE. VI SYNES DET FUNGERER GODT HER I HAVNEN. EN FLINK OG SERVICEMINDED HAVNEFOGED. DET ENESTE VI SYNES IKKE FUNGERER SÅ GODT ER STRØMSTANDERNE. HVIS I UDVIDER, SÅ VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT BEVARE MILJØET. PÆNE RENE TOILETTER IKKE ET FORSLAG, MEN ET FAKTUM. SEPARER BAD OG TOILET PÅ FISKERIHAVNSSIDEN! GENÅBN DE BADE- / TOILETRUM PÅ SYDSIDEN I SAMME BYGNING, SOM DER VAR FOR ÅR TILBAGE!! MINIGOLFBANE. RYD OP VED VÆRFTET, DER SER MEGET RODET UD. INFORMATION OM ØENS HISTORIE, INDBYGGERE O.L. LET TILGÆNGELIG PÅ HAVN, FX I BROCHURE. FIN HAVN GOD STEMNING OG VENLIGHED FRA FASTLIGGERE. DOG SIDDER HAVNEPENGEAUTOMATEN MEGET HØJT. OVERDÆKKET SPISE- / GRILL- PLADS. BØJE MEGET DÅRLIG. HAVNELØBET TIL SPORTSBÅDEHAVNEN I STUBBEKØBING BEDRE MARKERET. ROS: GOD ANVISNING AF PLADS. DEJLIG HAVN, GRILL OG BAD SUPERBØRNEVENLIG. TRÅDLØS INTERNETFORBINDELSE. FLERE BADE- OG TOILETFACILITETER. DIESELAUTOMAT I HAVNEN, SÅ MAN SELV KAN TANKE. LILLE SKRALDESPAND I DAMEBADET. ALT OK MEGET HYGGELIGT. MANGE HAVNE ER SMÅ I FORHOLD TIL SØGNINGEN I HØJSÆSONEN. ALLE BÅDE BRUGER EL I DAG = 1 STIK PR. PLADS. SAMMENHÆNG MELLEM PRIS OG KVALITET (BAD, TOILET, NETADGANG OSV.). ADVARSELSSKILT UDE I TILFÆLDE AF HAVNEFEST. BEDRE INFOTAVLER OG KOMFUR I KØKKENET. FLERE VANDSLANGER PÅ BROERNE. HVORFOR I ALVERDEN ER DER IKKE ET SPEJL TIL HVER VASKEKUMME HOS HERRERNE. DET ER JO IKKE ALLE, DER BRUGER EL-SHAVER!! HAVNEFOGEDEN ER UTROLIG HJÆLPSOM. REDNINGSSTIGER OG MARKERINGSSTÆN- GER PÅ BROER, HVOR SKIBE LIGGER LANGSKIBS, ER ØDELÆGGENDE FOR FRIBORDET. STÆNGERNE BURDE SIDDE I ET BESLAG PÅ BROEN. FX SOM FORTØJNINGSRINGENE. SELV BOLTENE, SOM HOLDER STÆNGERNE, RAGER UD OG ØDELÆGGER FRIBORDET. DET ER SVÆRERE MED STIGERNE, MEN DE BURDE VÆRE INDFÆLDET I BROEN. I DET MINDSTE BURDE STIGERNE VÆRE FORSYNET MED FENDERE ELLER KRAFTIGE GUMMIKLODSER VED SIDEN AF STIGEN. STIGER OG BØJLER LAVER DYBE REVNER I FRIBORDET, OG SPØRGSMÅLET ER IKKE OM, MEN HVOR MANGE SKADER, DER SKER FREMOVER. JEG HÅBER HAVNEN VIL TAGE MIN HENVENDELSE OP TIL OVERVEJELSE OG UDBEDRE. MÅ IKKE VÆRE DYRERE. FÅ RYDDET OP OMKRING VÆRFTET! I HAR MASSER AF FRISK VAND, MEN INGEN BADESTRAND. SE HVORDAN NIBE BY HAR LØST DEN OPGAVE. HELD OG LYKKE! MÅSKE EN BEDRE STI MELLEM GL. HAVN OG NY HAVN (LYSTBÅDE). MERE INFORMATION PÅ ENGELSK. TRÅDLØS INTERNETFORBINDELSE. DET VILLE VÆRE DEJLIGT MED PAPIR TIL HÆNDERNE PÅ TOILET- TET. ELLERS ER ALT FIN OG OK. SUPER HAVNEFOGED, SUPER SERVICE. RART HVIS BAD VAR MED I PRISEN. EVT. KODE HVIS NØDVENDIGT. INGEN, DET ER MEGET FINT. MANGLER EN BARNECYKEL I CYKELUDLEJNINGEN OKT BRUGERUNDERSØGELSE SLAGELSE HAVNE

19 afsluttende borgermøde 25. november 2010 alle interessentgrupper samlet høringssvar og brugerundersøgelse indarbejdet i projekterne smagsprøver fra produkterne fra den anden del af Maritimt Knudepunkt Storebælt forsigtig økonomi

20 Korsør Lystbådehavn SLAGELSE HAVNE Skælskør Havn Agersø Havn Omø Havn Bisserup Havn Agersø Havn Omø Havn Skælskør Havn Korsør Lystbådehavn Bisserup JANUAR 2011

21 AGERSØ EKSISTERENDE FORHOLD -LUFTFOTO Havbrug Genbrugsplads Fiskehus Værft Mølle SLAGELSE HAVNE 1:1000 i A3 JANUAR 2011

22 NORD Promenade AGERSØ HAVNEPLAN Vinterbadere Klitter og plæne Promenade - Udsigt og aftensol Udsigt og middagssol grej Fiskehus Promenade Kajakbro kajakstativer Vandtrappe Sti Skure Værft - Åbent værksted??? Gl. mejeri SLAGELSE HAVNE 15 1:1000 i A3 JANUAR 2011

23 NORD NORD NORD AGERSØ Lystbådehavn Dato: Overslag ETAPE 1 Sag nr.: 1023 Enh. Anh. Pris Pris Delsum 1 Pos. Tekst Antal Dækværker Permanent dækmole (1,7 m vand) m³ 2.2 Tværmole (tømmerkiste m. stenfyld) m³ Midlertidig tværmole m³ Uddybning til 2,5 Promenade, inkl. midlertidig promenade over midlertidig lbm tværmole (b = 4 m) Agterfortøjningspæle 30 stk Kajudstyr Vand 14 stk Bøjler / stiger Lys/el I ALT excl. moms Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) m AGERSØ ETAPEDELING 1.ETAPE Overslag ETAPE 2 Enh. Anh. Pris Pris Delsum 1 Pos. Tekst Antal Anstilling og afrigning Fjernelse af østre dækmole og del af søndre dækmole samt m³ midlertidig tværmole inkl. genanvendelse i ny indfatning 2 mod syd m³ Bassinindfatning m³ m³ Uddybning for sydlig bassinudvidelse inkl. Genanvendelse 5 Opfyldning, fyld tilført udefra (indpumpet sandfyld) Promenade 150 lbm stk Agterfortøjningspæle lbm Nye bådebroer i bassin Udsigtspunkter 4 stk 10 Kajudstyr Vand 30 stk Bøjler / stiger Lys/el I ALT excl. moms Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) m 2.ETAPE Overslag ETAPE 3 Enh. Anh. Pris Pris Delsum Pos. Tekst Antal 2 Nedbrydning af nordmole inkl. Genanvendelse i østmole m³ Anstilling og afrigning 3.1 Forlængelse af østmole inkl. molehoved Nye moler m³ Forlængelse af vestmole inkl. molehoved Bådebroer Afkortning af bådebro Forlængelse af bådebro 30 lbm Kajudstyr Vand 11 stk Lys/el Bøjler / stiger I ALT excl. moms Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) m 3.ETAPE SLAGELSE HAVNE JANUAR 2011

24 AGERSØ Lystbådehavn Dato: Overslag ETAPE 1 Sag nr.: 1023 Pos. Tekst Antal Enh. Anh. Pris Pris Delsum 1 Anstilling og afrigning Dækværker 2.1 Permanent dækmole (1,7 m vand) m³ Tværmole (tømmerkiste m. stenfyld) Midlertidig tværmole 350 m³ Uddybning til 2, m³ Promenade, inkl. midlertidig promenade over midlertidig lbm tværmole (b = 4 m) 5 Agterfortøjningspæle 30 stk Kajudstyr 6.1 Vand Lys/el 14 stk Bøjler / stiger Sum Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) I ALT excl. moms Overslag ETAPE 2 Pos. Tekst Antal Enh. Anh. Pris Pris Delsum 1 Anstilling og afrigning Fjernelse af østre dækmole og del af søndre dækmole samt 2 midlertidig tværmole inkl. genanvendelse i ny indfatning m³ mod syd 3 Uddybning for sydlig bassinudvidelse inkl. Genanvendelse m³ Bassinindfatning m³ Opfyldning, fyld tilført udefra (indpumpet sandfyld) m³ Promenade 150 lbm Agterfortøjningspæle 100 stk Nye bådebroer i bassin 100 lbm Udsigtspunkter 4 stk Kajudstyr 10.1 Vand Lys/el 30 stk Bøjler / stiger Sum Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) I ALT excl. moms Overslag ETAPE 3 Pos. Tekst Antal Enh. Anh. Pris Pris Delsum 1 Anstilling og afrigning Nedbrydning af nordmole inkl. Genanvendelse i østmole m³ Nye moler 3.1 Forlængelse af østmole inkl. molehoved m³ Forlængelse af vestmole inkl. molehoved Bådebroer 4.1 Afkortning af bådebro Forlængelse af bådebro 30 lbm Kajudstyr 5.1 Vand Lys/el 11 stk Bøjler / stiger Sum Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) I ALT excl. moms

25 AGERSØ Planmæssige forhold De ønskede udvidelser vurderes at holde sig inden for gæl- - - Selvom udvidelserne ligger inden for gældende planlæg- - Vandtrappe JANUAR 2011 SLAGELSE HAVNE

26 Nationalitet Bådtype Bådsstørrelse Ferieform Besætning A L S KEMA PØR G E S KEMA E R: 12 7 S KEMA MED KO MMENT A RER: 75 % IKKE ALLE SKEMAER ER FULDSTÆNDIGT BESVARET; CA 60% HAR BESVARET ANTAL AF OVERNATNINGER I HAVNEN OG CA. 80% HAR ANGIVET SEJLRUTE, BRUGERUNDERSØGELSE FRA AGERSØ Tid i havnen Sejlmønster Denne sides oversigter indikerer overnatningsfrekvens i disse punkter fuldstændigt. Samsø Nord på Agersø Skælskør Slagelse havne Øvr. Sydsjælland Karrebæksminde Sammenfatning af brugerundersøgelsen g 1 nat 2 nætter 5 nætter Nordfyn Kerteminde Sydfyn Agersø Lohals Lundeborg Svendborg Femø Syd på Lolland Storstrømmen Kalvehave Stubbekøbing ler. resten i længere tid. steret af at ankomst sker fra øst og afgang sker vestover. SLAGELSE HAVNE JANUAR 2011

27 AGERSØ HAVN - GÆSTERNES UDTALELSER MEGET GOD OG HURTIG SERVICE. LETTER.ALT PERFEKT DESVÆRRE SKÆMMER RODERIET OMKRING VÆRFTET! DER KAN ØNSKES EN BEDRE CYKELUDLEJNING AT ANDRE HAVNEFOGEDER I OMRÅDET VAR LIGE SÅ NÆRVÆRENDE SOM I AGERSØ HAVN. Gæsternes oplevelse. navne og oversigt over provianteringsmuligheder. - - EVT. BYKORT MED GADEHAVNE. DET ENESTE VI SYNES IKKE FUNGERER SÅ GODT ER STRØMSTANDERNE FIN HAVN GOD STEMNING OG VENLIGHED FRA FASTLIGGERE OVERDÆKKET SPISE- / GRILLPLADS. FISKEHUS, INTERNET OG KIOSKLIDT FLERE TOI FLERE VANDSLANGER PÅ BROERNE. HVORFOR I ALVERDEN ER DER IKKE ET SPEJL TIL HVER VASKEKUMME HOS HERRERNE. DET ER JO IKKE ALLE, DER HAVNEFOGEDEN ER UTROLIG HJÆLPSOM MÅSKE EN BEDRE STI MELLEM GL. HAVN OG NY HAVN (LYSTBÅDE). MERE INFORMATION PÅ ENGELSK. TRÅDLØS INTERNETFORB- INDELSE. INGEN, DET ER MEGET FINT. MANGLER EN BARNECYKEL I CYKELUDLEJNINGEN. Gæsternes forslag: 20 JANUAR 2011 SLAGELSE HAVNE

28 OMØ EKSISTERENDE FORHOLD -LUFTFOTO Grej Fiskeudsalg Genbrugsstation Fiskehavn Slæbested SLAGELSE HAVNE JANUAR 2011

29 NORD OMØ HAVNEPLAN Promenade Fiskeudsalg Færge Grillplads Fiskehavn Grillplads Slæbested Promenade Grillplads l 25m bane Gæstehavn Dagligvarebutik Promenade 1:1000 i A m SLAGELSE HAVNE 25 JANUAR 2011

30 OMØ Planmæssige forhold. Havneudvidelsen i sit fulde omfang vil kræve udarbejdelse af Gl. færgeleje indrettes til store gæstefartøjer Prisoverslag udarbejdet af: OMØ Lystbådehavn Dato: Grejskurer Overslag Sag nr.: 1023 Tekst Antal Enh. Enh. Pris Pris Delsum Anstilling og afrigning 1 2 Ny gæstehavn 2.1 Gennembrydning af eksist. Østmole (fjernelse og genanvendelse) 800 m³ Færdiggørelse af ydermole m³ Skråningsindfatninger i bassin 850 m³ Uddybning i bassin (sand, ler, dynd) m³ Bådebro med estacade i indsejling 25 lbm m promenadedæklangs nordmole inkl.grillpladser 75 lbm m promenade langs mole og bassinindfatning, inkl. Grillpladser 260 lbm Agterfortøjninger 100 stk Kajudstyr 3.2 Vand Lys / el stk Bøjler / stiger mv Bro til store både Havneudvidelsen set fra færgen 4.1 Afkortning af bro Estacadevæg 30 lbm lbm Badebro for vinterbadere Sum Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) I ALT excl. moms JANUAR 2011 SLAGELSE HAVNE

31 Prisoverslag udarbejdet af: OMØ Lystbådehavn Dato: Overslag Sag nr.: 1023 Pos. Tekst Antal Enh. Enh. Pris Pris Delsum 1 Anstilling og afrigning Ny gæstehavn Gennembrydning af eksist. Østmole (fjernelse og m³ genanvendelse) 2.2 Færdiggørelse af ydermole m³ Skråningsindfatninger i bassin 850 m³ Uddybning i bassin (sand, ler, dynd) m³ Bådebro med estacade i indsejling 25 lbm m promenadedæklangs nordmole inkl.grillpladser 75 lbm m promenade langs mole og bassinindfatning, inkl lbm Grillpladser 2.8 Agterfortøjninger 100 stk Kajudstyr 3.1 Vand Lys / el 35 stk Bøjler / stiger mv Bro til store både 4.1 Afkortning af bro Estacadevæg 30 lbm Badebro for vinterbadere 25 lbm Sum Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) I ALT excl. moms

32 Nationalitet Bådtype Bådsstørrelse Ferieform Besætning ANTA L S KEM A PØR G E S KEM A E R: 160 S KEMA MED KO MMENTA RER: 79 % IKKE ALLE SKEMAER ER FULDSTÆNDIGT BESVARET; CA 60% HAR BESVARET ANTAL AF OVERNATNINGER I HAVNEN OG CA. 80% HAR ANGIVET SEJLRUTE, BRUGERUNDERSØGE FRA OMØ Tid i havnen Sejlmønster Sammenfatning af brugerundersøgelsen Disse oversigter indikerer overnatningsfrekvenser i havnene disse punkter fuldstændigt. Omø 1 nat 2 nætter 3 nætter 4 nætter 5 nætter 6-10 nætter 1 nat 2 nætter 5 nætter Nordfyn Kerteminde Samsø Sydfyn Nord på Omø Agersø Skælskør Lohals Lundeborg Svendborg Femø Syd på Slagelse havne Lolland Øvr. Sydsjælland Karrebæksminde Storstrømmen Kalvehave Stubbekøbing pæisk land. SLAGELSE HAVNE JANUAR 2011

33 OMØ HAVN - GÆSTERNES UDTALELSER HÆVEAUTOMAT OG INTERNETFORBINDELSE. GOD STEMNING LIDT STØRRE UDVALG AF DAGLIGVARER I KIOSKEN, À LA GAMLE DAGE! FLERE STRØMUDTAG PÅ BROERNE. PROBLEM HVIS MAN IKKE HAR FORDELER. - RESTAURANTEN PÅ HAVNEN BØR VÆRE ÅBEN. MED FÅ, MEN GODE RETTER. EN LYDHØR HAVNEMES- TER ER MEGET BEDRE END EN AUTOMAT! EN LILLE BUTIK MED ALMINDELIGE FORNØDENHEDER. PENGEVEKSELAUTOMAT TUR- / RABATKORT TIL HAVNENE, HVIS DE SAMARBEJDERKØKKENFACILITETER PÅ LAND BEDRE RENGØRING PÅ TOILETTERNE. FOR FÅ TOILETTER- OPHÆNG VENLIGST VEJRUDSIGT TRÆFFETID FOR HAVNEFOGED - FANTASTISK DEJLIGT STED MED ALT, HVAD MAN KAN ØNSKE SIG INTERNETFORBINDELSE. INGEN MUSIK EFTER MIDNAT. FLERE PLADSER, EN DEJLIG STRAND, STØRRE DYBDE I HAVNEN. Gæsternes oplevelse. STØRRE LEGEPLADS men besvarelserne varierer dog af denne grund alligevel ikke - ikke er tilstrækkeligt med toiletter og bad. nen. Gæsternes forslag: Sejlerstue med mulighed for opvask og madlavning Sjovere legeplads JANUAR 2011 SLAGELSE HAVNE

34 status fortsat dialog med Naturstyrelsen ansøgning hos kystdirektoratet dialog med interessenter om finansiering politisk prioritering

BRUGERUNDERSØGELSE - SLAGELSE HAVNE

BRUGERUNDERSØGELSE - SLAGELSE HAVNE BRUGERUNDERSØGELSE - SLAGELSE HAVNE FOR SLAGELSE KOMMUNE 18 OKT. 2010 BRUGERUNDERSØGELSE - SLAGELSE HAVNE INDLEDNING Brugerundersøgelse Slagelse Kommune har gennemført en planlægning af udviklingsmulighederne

Læs mere

SlagelSe Havne 2010 juni 2010

SlagelSe Havne 2010 juni 2010 SlagelSe Havne 2010 juni 2010 indhold Slagelse Havne 2010 3 Bisserup 4 agersø 8 Omø 14 Skælskør 18 Korsør 22 Havneplanerne og denne rapport er udarbejdet for Slagelse Kommune i forbindelse med Maritimt

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014:

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: 1. Velkomst og formål med mødet ved Birger Jensen, Formand - Miljø, Klima og Trafi k 2. Præsentationsrunde 3. Oplæg v. Hasløv og Kjærsgaard. 4. Emner til debat v. Haslev

Læs mere

Lynæs Havn Spørgeskema Undersøgelse 2008

Lynæs Havn Spørgeskema Undersøgelse 2008 27-1-9 Lynæs Havn Spørgeskema Undersøgelse 8 Svar Pct per bro 9 8 7 6 4 B1 B2 B3 B4 B B6 B7 B8 B9 B B11 B12 B13 B14 B1 B16 B18 Konklusion : Rimeligt fordelt intet brokup 1 27-1-9 Svar pct for postnummer-intervaller

Læs mere

HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN

HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN Borgermøde 12. november 2013 HVAD FIK VI UD AF BORGERMØDET DEN 28. AUGUST? Havn og udsigt / fyrtårn Bilfri promenade hele vejen langs vandkanten Adskillelse mellem færgehavn

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter og butikker.

Læs mere

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 1 Indholdsfortegnelse Præsentation og historie... 3 Banjen... 4 Lohals / Hou... 5 Lohals Havn i dag... 6 Projektet... 7 Fremtidsønsker...

Læs mere

Ribe Sejlklub. Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie. - det maritime Ribe. ved

Ribe Sejlklub. Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie. - det maritime Ribe. ved ved Ribe Sejlklub - det maritime Ribe Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie Indledning Området indenfor Ribe Kammersluse har sit eget helt unikke miljø med små hytter på den nordlige kanalvold

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR ISHØJ HAVN

HELHEDSPLAN FOR ISHØJ HAVN HELHEDSLAN FOR DAGSORDEN Byrådsseminar den 3.5.2005 'Byggeprogram' lanforudsætninger Alternative skitser lanområder, eksisterende havneøer, campingplads, nyt område, erhvervsområde, Arken Overslagsøkonomi

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

Skælskør Amatør Sejlklub. Oplæg til projekter for Skælskør Amatør Sejlklub i forbindelse med MKS

Skælskør Amatør Sejlklub. Oplæg til projekter for Skælskør Amatør Sejlklub i forbindelse med MKS Oplæg til projekter for i forbindelse med MKS SAS i fremtiden hvor er vi nu 325 medlemmer Ca. 350 overnatninger Godt klubliv Godt ry hos gæster Attraktiv stævnearrangør Voksende juniorafdeling Flere danske

Læs mere

Kalvehave Strandpark. Foreningen Den Gule Stald - Kalvehave Havn - www.dengulestald.dk - tlf. +45 26212703 19. oktober 2013

Kalvehave Strandpark. Foreningen Den Gule Stald - Kalvehave Havn - www.dengulestald.dk - tlf. +45 26212703 19. oktober 2013 Kalvehave Strandpark Havneomdannelse i et yderområde Der har været meget N fokus på omdannelsen af de store havne, hvor man har kunnet profitere af beliggenheden midt i større byer. De små havne som f.eks.

Læs mere

Kommissorium for Gl. Havn

Kommissorium for Gl. Havn Trafik- og Vejafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 12. maj 2010 Sagsnr.: 201001613-15 Kommissorium for Gl. Havn Indledning I forbindelse med budgetforhandlinger

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. kr. 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Antal gæstesejlere 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn otentialer i Bork 11. august 2016 otentialeplan - Bork Havn Bork Havn i billeder Adgangsvej til Bryggen Surferstranden syd for havnen Lystbådehavnen Bryggen Fiskehuset Legeplads ved Bryggen Det gule hus

Læs mere

Udvikling af Bønnerup Havn 12. december 2008

Udvikling af Bønnerup Havn 12. december 2008 Udvikling af Bønnerup Havn 12. december 2008 Kysten ved Bønnerup Strand Som led i Norddjurs Kommunes arbejde med en udviklingsplan for Bønnerup Havn er der udarbejdet en illustrativ helhedsplan for havneområdet.

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

RISTINGE SOMMERCAMP MODERNE SANITÆRE FACILITETER HYTTER OG FERIELEJLIGHEDER FLOT 18 HULLERS MINIGOLFBANE

RISTINGE SOMMERCAMP MODERNE SANITÆRE FACILITETER HYTTER OG FERIELEJLIGHEDER FLOT 18 HULLERS MINIGOLFBANE 206 RISTINGE SOMMERCAMP FERIEPARK LANGELAND MODERNE SANITÆRE FACILITETER HYTTER OG FERIELEJLIGHEDER FLOT 8 HULLERS MINIGOLFBANE EN AF ØHAVETS ALLERBEDSTE BADESTRANDE... Ristingevej 04 5932 Humble Tel.

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, der bruger havnen på forskellig måde. kr. 1000 900

Læs mere

ÅBENT BORGERMØDE MIDTVEJSMØDE HAVNEOMDANNELSE OMKRING HVALPSUND LYSTBÅDEHAVN ETAPE 1 7. MARTS 2012

ÅBENT BORGERMØDE MIDTVEJSMØDE HAVNEOMDANNELSE OMKRING HVALPSUND LYSTBÅDEHAVN ETAPE 1 7. MARTS 2012 ÅBENT BORGERMØDE MIDTVEJSMØDE 7. MARTS 2012 HAVNEOMDANNELSE OMKRING HVALPSUND LYSTBÅDEHAVN ETAPE 1 1 DAGSORDEN 19.00 - VELKOMST V/ Niels Krebs Hansen, formand for Teknik og miljøudvalget 19:05 - SIDEN

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Udvikling af Bønnerup Havn 17. juni 2010

Udvikling af Bønnerup Havn 17. juni 2010 Udvikling af Bønnerup Havn 17. juni 2010 Kysten ved Bønnerup Strand Som led i Norddjurs Kommunes arbejde med en udviklingsplan for Bønnerup Havn er der udarbejdet en illustrativ helhedsplan for havneområdet.

Læs mere

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Omø - udvidelse af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN - er det godt sted at være som sejler, som bådejer, som medlem, som bestyrelse fordi: Vi har en god beliggendehed Vi har bygning og

Læs mere

Sælvigbugtens Camping Samsø. Hytter, værelser og camping

Sælvigbugtens Camping Samsø. Hytter, værelser og camping Sælvigbugtens Camping Samsø Hytter, værelser og camping Camping på Samsø for enhver smag og alder Charmen ved Samsø er ikke til at tage fejl af. Her er et rigt kulturliv med musik og kunst for børn og

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

DAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4

DAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4 DAGSORDEN Det Maritime Råd Møde nr. 4 Mandag den 27 august 2012 kl. 17.00 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Velkommen til Feriecenter Samsø!

Velkommen til Feriecenter Samsø! Feriecenter Samsø Velkommen til Feriecenter Samsø! Introduktion Det skønne Feriecenter Samsø byder på noget for enhver smag. Der tilbydes et hav af aktiviteter som f.eks. bowling, bueskydning, fodboldgolf,

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere

Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere VORDINGBORG KOMMUNE AFDELINGEN FOR PLAN OG BY Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere nov. 2017 vordingborg.dk Ideoplæg - Campingplads for autocampere INDLEDNING

Læs mere

P r æ s e n t a t i o n a f l y s t b å d e h a v n s p r o j e k t e t

P r æ s e n t a t i o n a f l y s t b å d e h a v n s p r o j e k t e t L o k a l p l a n o m r å d e t M a s t e r p l a n m a r t s 2 0 0 9 M a s t e r p l a n m a r t s 2 0 0 9 M a s t e r p l a n m a r t s 2 0 0 9 H a v n e p r o j e k t e t H a v n e p r o j e k t e t

Læs mere

Prioritering af havnearbejder Dato: 10/4 2014

Prioritering af havnearbejder Dato: 10/4 2014 9 4 7b Bagenkop havn 9 6 8 7a Ristinge havn 9 Strynø havn 1+2 5 310 9 Oplæg til Prioritering af havnearbejder Dato: 10/4 2014 1. Grillhytter (kr 250.000,-) 2. Solceller på Grillhytter (tænkes betalt via

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

HAVNENYT FORÅRET 2014

HAVNENYT FORÅRET 2014 HAVNENYT FORÅRET 2014 En forårsmorgen i Dragør Status på havnen I løbet at denne korte vinter er der igen foretaget en hel del vedligeholdelsesarbejde på havnen. Vores dygtige medarbejdere har udskiftet

Læs mere

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bolværkerne (revideret april 2015)

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bolværkerne (revideret april 2015) Bådlauget Halvtolv Husorden for Bolværkerne (revideret april 2015) Indhold 0 Skal læses... 3 1 Alment om Bolværkerne... 4 1.1 Dybdeforhold... 4 1.2 Besejlingsforhold... 4 1.3 Placering af strøm- og vandudtag...

Læs mere

# SKITSEN: DISPOSITIONSFOR- SLAG KØGE MARINA

# SKITSEN: DISPOSITIONSFOR- SLAG KØGE MARINA # SKITSEN: DISOSITIONSFOR- SLAG KØGE MARINA otentialer på kysterne i Køge 8 Dispositionsforslag Dispositionsforslaget opdeler det store område i i alt 5 hovedområder. 1. Strandområdet Mod nord udvikles

Læs mere

Indsatsområdets navn: Fra Ø til Ø - Havn til Havn

Indsatsområdets navn: Fra Ø til Ø - Havn til Havn Indsatsområdets navn: Fra Ø til Ø - Havn til Havn Kort/billede eller tegning Kort vises på separat billede. Rutenet: Som et oplæg foreslår vi et rutenet, hvor det centrale mødested er Drejø Havn. Det foreslås

Læs mere

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Detailplan for Vestsiden af FTL-havnen Side 1 af 11 Baggrund for detailplanen Juni 2012 vedtog byrådet Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/

Læs mere

På mødet blev der opfordret til at nedfælde 3 punkter til ønsker i forbindelse med havneudvidelse.

På mødet blev der opfordret til at nedfælde 3 punkter til ønsker i forbindelse med havneudvidelse. Referat 30. juni 2014 Udvidelse Fur Havn Borgermøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.00 19.00 i Fur Forsamlingshus Til stede: Mette Kirstine Thomsen, COWI Karin Munch Nielsen, Schønherr Kim Hald, Skive

Læs mere

Danmarks Museum For Lystsejlads

Danmarks Museum For Lystsejlads Danmarks Museum For Lystsejlads MARITIMT KULTURCENTER PÅ SVENDBORG HAVN 2 OPLÆG TIL ETABLERING AF ET MARITIMT KULTURHUS PÅ FREDERIKSØEN INTRO Siden lukningen af Svendborg Værft i 2001 er der tænkt mange

Læs mere

Svendborg Kommunes Lystbådehavne:

Svendborg Kommunes Lystbådehavne: Svendborg Kommunes Lystbådehavne: Svendborg Lystbådehavn består af to bassiner samt pladserne langs kysten ved Tuxensvej og ved Vestbroen inklusiv vandarealerne rundt om de dækkende værker. - Havnens vestlige

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Renoveringsbehov for RUDKØBING HAVN BAGENKOP HAVN RISTINGE HAVN STRYNØ HAVN

Renoveringsbehov for RUDKØBING HAVN BAGENKOP HAVN RISTINGE HAVN STRYNØ HAVN Renoveringsbehov for RUDKØBING HAVN BAGENKOP HAVN RISTINGE HAVN STRYNØ HAVN Indholdsfortegnelse Konklusion: Samlet vurdering af investeringsbehov... 3 Økonomisk oversigt... 4 Årstal for bol og broværksbyggeri

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering Opsummering Pos. Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Miljø Sum FASE 1 sum - - - 10.874.357 Heraf deponeringsafgift og miljøtekniske undersøgelser 2.742.082 FASE 2 sum - - - 18.417.854 Heraf deponeringsafgift

Læs mere

Frederiksværk Havn a.m.b.a. Masterplan for Frederiksværk Havn - bæredygtig udvikling. til glæde og gavn for ejere, brugere og kommunens borgere

Frederiksværk Havn a.m.b.a. Masterplan for Frederiksværk Havn - bæredygtig udvikling. til glæde og gavn for ejere, brugere og kommunens borgere Frederiksværk Havn a.m.b.a. Masterplan for Frederiksværk Havn - bæredygtig udvikling til glæde og gavn for ejere, brugere og kommunens borgere Bestyrelsen for Frederiksværk Havn A.m.b.a. har udarbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev september 2017 LYSBÅDEHAVNE. TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk/lystbådehavne

Nyhedsbrev september 2017 LYSBÅDEHAVNE. TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk/lystbådehavne Nyhedsbrev september 2017 LYSBÅDEHAVNE TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk/lystbådehavne HAVNENYT Tilfredshedsundersøgelser i 4 havne I juli måned 2017 har vi foretaget tilfredshedsundersøgelser i Vordingborg

Læs mere

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

Notat om Fremtidens havne og maritime miljøer i Vordingborg Kommune - organisering, udvikling og markedsføring

Notat om Fremtidens havne og maritime miljøer i Vordingborg Kommune - organisering, udvikling og markedsføring Claus Christensen, Havnedrift, Vordingborg Kommune Jan Kanne, Vordingborg Udviklingsselskab A/S Notat om Fremtidens havne og maritime miljøer i Vordingborg Kommune - organisering, udvikling og markedsføring

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 79003 Brevid. 1420166 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde

Læs mere

EMMERBØLLE STRAND CAMPING FERIEPARK LANGELAND

EMMERBØLLE STRAND CAMPING FERIEPARK LANGELAND 2016 EMMERBØLLE STRAND CAMPING FERIEPARK LANGELAND VELKOMMEN INDHOLD 2 www.emmerbolle.dk CAMPING PÅ 1. KLASSE www.emmerbolle.dk 3 LUKSUS FACILITETER 4 www.emmerbolle.dk HYTTER MED UNIK BELIGGENHED www.emmerbolle.dk

Læs mere

11. Endelig vedtagelse af "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016"

11. Endelig vedtagelse af Helhedsplan for Nyborg Marina 2016 11. Endelig vedtagelse af "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016" Sagsnr. 450-2014-15421 Initialer JEL Åbent Sagsfremstilling Helhedsplanen for Nyborg Marina er i en løbende proces blevet tilvejebragt i samarbejde

Læs mere

Rejsebrev 8, efterår 2014.

Rejsebrev 8, efterår 2014. Rejsebrev 8, efterår 2014. Mandag den 6. oktober. Det trænger sig mere og mere på, at finde en vaskemaskine, så vi kan få bund i vasketøjskurven. Vi har været på landevejen i over tre uger, og kan ikke

Læs mere

HAVNENYT EFTERÅRET 2013

HAVNENYT EFTERÅRET 2013 HAVNENYT EFTERÅRET 2013 HAVHINGSTEN besøgte også Dragør Havn i sommer. Havhingsten der i 2008 sejlede fra Dublin til Roskilde. Besætningen kan variere fra 60 til 70 mand. Der er 55 årer ombord og sejlarealet

Læs mere

Friluftsliv på havnen

Friluftsliv på havnen Lærervejledning Tidsforbrug Klassetrin 1-2 timer 6.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET FRILUFTSLIV PÅ HAVNEN Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i tre typer mennesker, der færdes på havnen: A) Familien,

Læs mere

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning Greve Kystplan - om en plan der er mere end klimatilpasning Proces og borgerinddragelse Greve Kommune og kystplanlægning Udfordringer og potentialer Processen i Greve Strandvandring og workshops og ønsker

Læs mere

Promenade. Naturstrand

Promenade. Naturstrand STRUKTURPLAN INDSATSOMRÅDER 11 Strandeng 1 Grøn tæt by Vej til strand Park 15 Kyststi 2 3 Promenade 4 17 11 5 12 13 SIGNATURFORKLARING Landskab med aktiviteter 14 Landskab med natupræg Indsatsområder 0m

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2017 Hanstholm Camping - Thy Feriepark

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2017 Hanstholm Camping - Thy Feriepark Hytte No. 9 + 11, 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm Gældende for perioden 1/1 til 31/12-2017 Dag Kr. Uge Kr. Dag Euro Uge Euro 2017 Pris højsæson 23/6-6/8 490 3430 69 483 Pris mellemsæson

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Skælskør Amatør Sejlklub. Oplæg til VISION 2015 for Skælskør Amatør Sejlklub

Skælskør Amatør Sejlklub. Oplæg til VISION 2015 for Skælskør Amatør Sejlklub Oplæg til VISION 2015 for være Slagelse Kommunes foretrukne havn og sejlklub udvikle havnefaciliteter så klubben sikres et solidt medlemsgrundlag fremover have plads til både motorbåds-, kølbåds- og småbådssejlere

Læs mere

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen.

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. HAVNEREGLEMENT Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Til at forestå den daglige drift og udøvelse af havnemyndighed, er en havnefoged og bestyrelse valgt jf. Arresø

Læs mere

Lolland ANDET OG MERE END LALANDIA OG KNUTHENBORG

Lolland ANDET OG MERE END LALANDIA OG KNUTHENBORG Katja Rasmussen er taget på eventyr til en af Danmarks sydøstlige øer, Lolland og opdager nogle af øens mindre kendte attraktioner. Lolland ANDET OG MERE END LALANDIA OG KNUTHENBORG Lolland! Hvad er det

Læs mere

Københavns Tømrerlaug

Københavns Tømrerlaug Københavns Tømrerlaug tømrerprisen 2010 Grøn og blå storby København skal være en grøn og blå storby. Så vi har sat det mål for 2015, at 90 procent af alle københavnere skal kunne gå til en park, en strand,

Læs mere

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne for Middelfart Lystbådehavne Forslag Forord Middelfart Lystbådehavne ejes af Middelfart Kommune og drives af Byrådet ved Teknisk Udvalg som fungerende Havneudvalg og omfatter havnene: 1. Middelfart Marina

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

FESTIVAL VED GATEWAY BLOKHUS 2 + 3 + 4 JUNI 2016

FESTIVAL VED GATEWAY BLOKHUS 2 + 3 + 4 JUNI 2016 FESTIVAL VED GATEWAY BLOKHUS 2 + 3 + 4 JUNI 2016 KUNSTNERE FRA HELE VERDEN VISER LAND ART FOR BØRN & VOKSNE + MASSER AF WORKSHOPS + OMFATTENEDE SYMPOSIUMPROGRAM + MASSER AF FERNISERINGER + STORT FOLKEKØKKEN

Læs mere

Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus

Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus NAPPEDAM BÅDELAUG Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus Side!1 NAPPEDAM BÅDELAUG NAPPEDAM BÅDELAUG BYGGER NYE KLUBFACILITETER FOR JOLLE- OG KAJAKAFDELING Baggrundsinformation en bådehavn for foden af

Læs mere

3.5 Havne og søtransport

3.5 Havne og søtransport 19-12-2005 18:16 Side 2 Odense Havn Foto: Fyns Amt 3.5 Havne og søtransport 3.5 Havne.qxd Amtsrådets mål Det er amtsrådets overordnede målsætninger på området, at: 104 at fastholde og fremme Odense Havn

Læs mere

Hver forening må stille med én person som repræsenterer foreningen.

Hver forening må stille med én person som repræsenterer foreningen. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 25. november 2013 Referat fra brugerrådsmøde, Svaneke Havn. Mødet

Læs mere

7. Bilag. Delområde 1A - Eksisterende forhold. DELOMRÅDE 1 A Eksisterende forhold NORD. Delområde 1A - Eksisterende forhold. Prøvestenen.

7. Bilag. Delområde 1A - Eksisterende forhold. DELOMRÅDE 1 A Eksisterende forhold NORD. Delområde 1A - Eksisterende forhold. Prøvestenen. Delområde 1A - forhold røvestenen Lille Bedding Institution Strand Forening Forening Forening Fritløbsområde for hunde midlertidigt boldbur toiletbygning Adgangsvej Kolonihaver Kolonihaver Kolonihaver

Læs mere

UDBYHØJ HAVN. Havneudvidelse og -renovering. Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn.

UDBYHØJ HAVN. Havneudvidelse og -renovering. Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn. UDBYHØJ HAVN Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn. Havneudvidelse og -renovering Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger 3 Side Beskrivelse af projektet 4 Idégrundlag

Læs mere

Samsø rundt i kajak. Distance: 70 km. Tre etaper med overnatning i Klitgaard camping og Sælvig bugtens camping. Sværhedsgrad: EPP 2.

Samsø rundt i kajak. Distance: 70 km. Tre etaper med overnatning i Klitgaard camping og Sælvig bugtens camping. Sværhedsgrad: EPP 2. Samsø rundt i kajak. Distance: 70 km. Tre etaper med overnatning i Klitgaard camping og Sælvig bugtens camping Sværhedsgrad: EPP 2. http://www.klitgaardcamping.dk/ http://www.saelvigbugtenscamping.dk/

Læs mere

Handleplan for Brugerrådet 15.10.2015

Handleplan for Brugerrådet 15.10.2015 Handleplan for Brugerrådet 15.10.2015 Udpegning af ét eller flere større støttepunkter Et støttepunkt er defineret som et sted, der har meget at byde på med hensyn til natur og kultur. Stedet har fysiske

Læs mere

Havne, færgelejer og promenader

Havne, færgelejer og promenader Havne, færgelejer og promenader Uddybning af havnebassin og renovering af kaj i Næstved Havn, 2011-2012. 2 HAVNE, FÆRGELEJER OG PROMENADER Lystbådehavn i Juelsminde. Få et attraktivt havnemiljø Gamle havneområder

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

HAVNENYT FORÅRET 2013

HAVNENYT FORÅRET 2013 HAVNENYT FORÅRET 2013 Foråret er så småt på vej. Vedligehold på havnen: Ja sådan indledte vi også forårets udgave af Havnenyt i 2011. Men det er jo fortsat uhyre aktuelt, da vi jo heldigvis befinder os

Læs mere

Kommuneplan for Langeland Kommune

Kommuneplan for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Havneområder 1.H.1 Lystbådehavnen 1.H.2 Trafikhavnen Fremtidig anvendelse Bebyggelsens art og ydre fremtræden Lystbåde og fiskerihavn med faciliteter

Læs mere

Informations & Debatmøde

Informations & Debatmøde Informations & Debatmøde HØRUPHAV BROLAUG 15. november 2017 1 Agenda: kl. 18.30 Velkomst Vin og ost. kl. 19.00 Informationer fra Bestyrelsen. Vin & ost. kl. 19.30 Debat, indlæg fra Bestyrelsen. Vin & ost.

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Bilag 1 Driftsmål 2010 Havnen

Bilag 1 Driftsmål 2010 Havnen Bilag 1 Driftsmål 2010 Havnen Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater Resultater i forhold til produktivitet

Læs mere

hhv. via en mindre tømmerflåde eller ved joller, der har anløbsbro ved land.

hhv. via en mindre tømmerflåde eller ved joller, der har anløbsbro ved land. 17-01-2014 Kystdirektoratet Højbovej 1, 2620 Lemvig Att: Hans Erik Cutoi-Toft, het@kyst.dk Sagsnr. 2013-0253806 Dokumentnr. 2013-0253806-3 Københavns Kommunes høringssvar til Kystdirektoratets høring om

Læs mere

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark for udvikling af Hvidovre Strandpark Udarbejdet af By- og Teknikforvaltningen 4. december 2013 BilagTMU_140115_pkt.18.02 Indledning By- og Teknikforvaltningen har i efteråret 2013 indsamlet idéer til udviklingen

Læs mere

Den nye lystbådehavn i Fredericia

Den nye lystbådehavn i Fredericia Den nye lystbådehavn i Fredericia Dette er den fjerde informationsskrivelse fra ungdomsafdelingenn i Fredericia Sejlklub om den nye lystbådehavn. Den næste store udgravning er startet op, og lige nu ligner

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

Referat fra Brugerbestyrelsesmødet den 8 januar 2008

Referat fra Brugerbestyrelsesmødet den 8 januar 2008 Referat fra Brugerbestyrelsesmødet den 8 januar 2008 Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Arne Holten (AH), Jess Brønden (JB), Theis Wieder (TW), Carl Larsen (CL) og Richard

Læs mere

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE 24.9.2015

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE 24.9.2015 BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE 24.9.2015 Dagsorden 1) Orientering om borgermøde på biblioteket den 20.8 2) Status på igangsatte initiativer: - Wakeboardbane - Filmtorvet - Husbåde

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2017 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere