Maritimt Knudepunkt Storebælt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maritimt Knudepunkt Storebælt"

Transkript

1 Maritimt Knudepunkt Storebælt

2 hvordan det hele startede processen og vigtige beslutninger undervejs resultatet og realisering havneudvidelserne på Omø og Agersø

3 møde 18. december 2007 Landudvikling Slagelse, Småøernes Auktionsgruppe samt Plan og Erhverv dagsorden: en fælles indsats vedrørende udvikling af Slagelse som maritimt knudepunkt incitament: Bisserup, Agersø, Omø og til dels Skælskør ligger i landområder (udkantsområder)

4 efterfølgende politisk beslutning At igangsætte idéværksteder i de forskellige havne med henblik på at undersøge udvidelsesmuligheder for havnene samt formulere en generel ø-politik

5 ø-politikken færge bosætning, boliger og boligsanering børn og unge sundhed og beredskab erhverv og turisme ø-kultur demokrati miljø -at udvikle Agersø og Omø som maritime knudepunkter, med bl.a. udbygning af lystbådehavne og tilhørende faciliteter samt havnerelaterede erhverv

6 Agersø Kapacitet ifølge Region plan Nuværende pladser venteliste fordi et antal pladser holdes ledige til gæstesejlere Fastliggere Venteliste Dybde i m Faciliteter Antal gæstebåde årligt 2 Bademulighed, toilet, Cykel-udlejning, kiosk/ forretning/ proviantering, møntvask, off. Telefon, restaurant/cafe Antal gæstebåde pr. døgn Antal Blå døgn pr. flag gæstebåd Oplevelser Ønsket udvidelse antal pladser 3500 ja Strand på øens vestside, natur, landbymiljø, ø- stemning Eksisterende forhold Principskitse for udvidelse Planlægning tillæg Bemærkninger

7 Omø Kapacitet ifølge Region plan Nuværende pladser ingen på venteliste Fastliggere Venteliste Dybde i m Faciliteter Antal gæstebåde årligt 3 Bademulighed, toilet, Cykel-udlejning, kiosk/ forretning/ proviantering, møntvask, off. Telefon, restaurant/cafe Antal gæstebåde pr. døgn Antal Blå døgn pr. flag gæstebåd 5000 ja Strand natur, landsbymiljø, ø-stemning Oplevelser Ønsket udvidelse antal pladser Planlægning 40 lokalplan nr. 47 Bemærkninger Eksisterende forhold Principskitse for udvidelse

8 opstart forår 2010 inden da hentet tilladelse fra de internationale myndigheder til at udvide havnene indenfor Natura 2000-områder samt gå videre med tang og muslinger. møder i de fem lystbådehavne med: havnefogeder bestyrelsesmedlemmer fra lystbådehavne repræsentanter fra de blå foreninger erhvervsfiskere brugere mm. maks. 16 i hver gruppe, alle udpeget af havnefogeden

9 rapport Slagelse Havne 2010 SLAGELSE HAVNE 2010 JUNI 2010

10 AGERSØ Landgang Mole Ikke friseret havneidyl Havnen i dag og udviklings ønsker. Agersø er en rolige ø kun 12 min. fra Sjælland. Havnen er øens port og et vigtigt udflugtsmål for alle på øen. Udover fastboende ankommer turister til øen via havnen. Havnen er delt i to - én åben færgehavn og en med fælles indsejling til fiskerihavn og lystbådehavn. Der er et stort behov for udbygning af lystbådehavnen - dels pladser til fastliggere og dels bedre plads til sommerens mange gæstesejlere i højsæsonen. Det et stort ønske, at samspillet imellem udviklingsmulighederne på lystbådehavnen og landsbyen tænkes sammen. Uanset ønskerne til udvikling af liv og aktiviteter på havnen skal gæsterne stadig trækkes op i landsbyen, så hele øen åbnes som en attraktion og kvalitet for de besøgende. Det er Agersøs intention at tiltrække flere turister. Færgehavnen. Der er overvejelser i gang om en ny færge, kan nødvendiggøre ændringer af de to nuværende færgelejer, så der evt. fremover kun er behov for ét færgeleje på øen. Ventesal og toilet er i dårlig stand og skal fornyes. Fiskerihavnen deler mole med færgehavnen og grej og opbevaring sker på arealer på færgens side af molen. I lystbådehavnen ligger der ca.60 fastliggere (heraf ca.60%lokale). Alle faste pladser er eftertragtede og flere kan udlejes, da der er trygt på øen. Der er ønske om ca. 40 nye bådpladser. Heraf 8-10 småbåde på venteliste. Derudover er der pt. 4 ansøgninger om fast adresse i havnen i husbåde - ikke moderne husbåde, men både der kan bebos. Havnen ønsker at indsejlingsforholdene ændres med en orientering mod nord for at begrænse indskylning af tang i havnen. Det er ideen, at en nordvendt indsejling vil være en bedre løsning end den nuværende, der er orienteret mod sydøst. Det oplyses at dybdeforholdene i havnen gode. Endelig er det væsentligt, at udviklingen kan etapedeles i lyset af, at det samlet set er en ambitiøs og økonomisk omfattende plan, der er ønsker til. Landarealer. Der foregår meget på havnen og det er væsentligt at havnens aktiviteter bidrager til det samlede bilede af øens kultur- og handelsliv. I dag findes: havbrug, børstenbindere, privat værft, kiosk, minigolf, service/bad/toilet), sejlerstue m. billard, fiskeudsalg på havnen. Det er vigtigt havnens aktiviteter understøtte aktiviteten i den fine landsby og øens øvrige udflugtsmål. Udover placering af aktiviteter understøttes øens attraktionerne ved et udbygget ruter og stisystem. Ønskeliste til aktivitet på havnen er lang: café, tatovør, kajakker, hurtigt internet, røgeri, grill, kiosk, toilet (incl. handicaptoilet), service, udstillinger/gallerier (fisk og havmiljø), servicebutik, turistinformation, apteringsværksted m. småreparation, cykeludlejning (flere og i bedre stand), fiskerestaurant. Udover fysisk planlægning er der på Agersø ønsker om fl ere færgeafgange og billigere 1. dags billetter. Camping. Som en del af debatten har der været ønske om at udvikle/udvide camping mulighederne på øen. Der er to eksisterende campingpladser, som begge ligger indenfor kystnærhedszonens meget restriktive bestemmelser. Dette indebærer at yderligere udvidelser ikke synes mulige. Campingpladserne har store kvaliteter ved deres nære beliggenhed til vandet. Pladsen nord for havnen ligger derudover også nær havnen og landsbyen. Pladsen i det syd-vestlige hjørne af øen ligger lidt hemmeligt og har ledig kapacitet. Bedre henvisning/skiltning (turistinfo.) vil kunne løse dette. På havnen kan det undersøges om det er muligt, om der kan gives tilladelse til at campere (specielt campingvogne) på vinteropbevaringsarealet i sommermånederne. SLAGELSE HAVNE JULI

11 NORD Plads for store både Bænk AGERSØ FREMTIDIGE FORHOLD -SKITSE Promenade Plads for store både Bro med stenfyld Klitter op plæne Evt. vinteropbevaring Evt. camping - hytter/telt Ny cafe/ventesal/toilet Sti Udsigt og aftensol Udsigt og middagssol Lille opfyldning grej Havbrug Ophold- legeplads Skure/bad/toilet/havefoged Skure Skure Evt. vinteropbevaring Beplantning omkring genbrugsplads Fiskehus Børstenbindere Værft Kiosk/minigolf 1:1000 i A m

12 OMØ Fiskeri Nyt erhverv xxx Havnen i dag og udviklings ønsker. Havnen er Omøs entré og et vigtigt udflugtsmål for alle på øen. Udover fastboende ankommer turister her, enten som sejlere eller som besøgende med færgen en enkelt dag eller som campingturister. Havnen har én indsejling til 3 hovedområder: Fiskerihavn, færgehavn og lystbådehavn. Fiskerihavnen er arbejdsplads og et vigtigt i element i havnens liv. Fiskeriet ønskes opretholdt. Der er et udviklingsprojekt i gang med dyrkning af muslinger. Der er ikke forventninger om større forandringer, men der er skaffet økonomi til, at østbroen i fi skerihavnen bliver renoveret i år. Hvis der bliver behov for udvidede bygningsmæssige rammer, skal der i en havneplan kunne peges på muligheder. Fiskerihavnen bruges lejlighedsvis til sommerens gæstende lystfartøjer. Der fi ndes en del mindre erhverv på havnen, eller i umiddelbar nærhed af den. Her er en restaurant, kiosk, cykeludlejning (selvbetjening), fi skeudsalg (3.mdr. om året), brugskunst og en mindre campingplads. Færgehavnen ligger centralt i havnen og råder over to lejer. På sigt regnes der med, at det lille reserveleje tages ud af brug, fordi den fremtidige afløserfærge vil kunne besejle det store leje. Det er en ændring, der ventes gennemført inden for få år og giver mulighed for, at en del af færgehavnsområdet kan tænkes sammen med udviklingsplanerne for lystbådehavnen. Der blev gjort opmærksom på et særligt problem, at færgen på sit korte anløb til havnen bruger bovpropellen, som skaber en ganske kraftig strøm ind i lystbådehavnens bassin. Bovpropellen bruges for at kunne gennemføre hurtige anløb, men det er et problem, der skal tages ind i planerne for havnen. skabes i samspil med en attraktiv gæstehavn, drejer sig i høj grad om de samlede oplevelsesmuligheder for øens turister i sommermånederne. Lystbådehavnens kapacitet ønskes øget fra ca.50 med nye pladser. Der er ikke truffet beslutning, om det skal være faste broer eller flydebroer, men de nuværende broer har en begrænset restlevetid pga. pæleorm, så på sigt er der også frihed til at indrette havnebassinet på en anden måde. Den samlede kapacitet må også meget gerne muliggøre, at der bliver bedre plads til at huse gæsterne på de helt særlige dage, hvor alle pladser er optaget, men at der derudover både kan være 25, 30 og 40 både mere, som gerne vil ligge over i havnen. Ud over de almindelige lystbåde, hvor gennemsnitsstørrelsen i dag er på ca. 35 fod og med en bredde på 3,5-4 meter og et ønske til vanddybde på op imod 2,5 m, skal der også være plads til større besøgende fartøjer, som i dag ligger ved det gamle færgeleje. Besøg af større fartøjer er et fint islæt i havnelivet. Der kommer op imod 25 af dem igennem sæsonen. Det er vigtigt at fastholde og skabe udviklingsmuligheder for dem. Det årlige gæstetal har tidligere været helt oppe på omkring 6.500, og er i disse år på ca og med et lavpunkt for nogle år siden på ca både. Der synes at være gode muligheder for at øge antallet af overnatninger, primært ved at gæsterne vælger at blive længere pga. et attraktivt havnemiljø. Havnen har kun 3 hjemmehørende både, dvs. at havnen stort set 100 % skal disponeres til gæstesejlere. Ø-idyl xxx Lystbådehavnens pladsbehov for gæstesejlere ligger i sommerperioden. Det stiller helt specielle krav til havnen, fordi der i modsætning til en traditionel havneudvidelse ikke er behov for større landarealer til fx parkering, vinteropbevaring o.l. Gæstesæsonen er forholdsvis kort, så den helhed, der skal SLAGELSE HAVNE JULI

13 NORD OMØ FREMTIDIGE FORHOLD -SKITSE Promenade Fiskeudsalg Færge Grillplads Store både Fiskehavn Grillplads Slæbested Promenade Grillplads Badebro 25m bane Maritime hytter Telte og campingvogne Gæstehavn Shelters Rekreativt areal Dagligvarebutik Promenade Eksisterende campingvogne m 1:1000 i A3

14 løbende dialog internt med planlæggerne i kommunen eksternt med Miljøcenter Nykøbing Falster (myndighed på strandbeskyttelseszoner) og Kystdirektoratet (statens interesser på kystterritoriet)

15 brugerundersøgelse sommer 2010 BRUGERUNDERSØGELSE - SLAGELSE HAVNE FOR SLAGELSE KOMMUNE 18 OKT. 2010

16 AGERSØ HAVN - GÆSTETYPER ANTAL S KEMAPØ R G E S KEMAER: 127 S KEMA MED KO MMENTARER: 75 % IKKE ALLE SKEMAER ER FULDSTÆNDIGT BESVARET; CA 60% HAR BESVARET ANTAL AF OVERNATNINGER I HAVNEN OG CA. 80% HAR ANGIVET SEJLRUTE, Nationalitet Bådtype Bådsstørrelse Ferieform Besætning 47% Dansk 34% Tysk 8% Svensk 2% Norsk 2% Engelsk 6% Hollandsk 1% Tjekkisk 70% Sejlbåd 15% Motorsejler 15% Motorbåd 16% <8,5m / 28 31% 8,5-10m / % 10-12m / % 12-14m / % >14m / 46 9% < 1 uge 30%1-2 uger 28% 2-3 uger 10% 3-4 uger 9% 4-8 uger 14% >8 uger 71% 2 prs. eller mindre 8% Gruppe uden børn 21% Gruppe med børn Overordnet sammenfatning I Agersø havn er halvdelen af de besøgende danske og 3 die tysk hver 10 ende svensk og resten fra et andet europæisk land. De ankommer fortrinvis i sejlbåde, dog er hver 3 die båd en motorbåd eller motorsejler. Næsten halvdelen af bådene er mellem 10m og 12m. Den anden halvdel er mindre, kun 1 af 10 er større. De ankommer oftest som par eller alene, i hver 5 te båd er der børn. Hver tiende båd er på farten i mindre end en uge, hver tredie 1-2 uger, hver fjerde i 2-3 uger og resten i længere tid. Bådene ankommer oftest Lolland men generelt tegner mønsteret at ankomst sker fra øst og afgang sker vestover. Af de angivede overnatningsoptegnelser ses at de fl este overnatter en enkelt nat og ca, 1/4 tager et par dage OKT BRUGERUNDERSØGELSE SLAGELSE HAVNE

17 AGERSØ HAVN - SEJLMØNSTER Tid i havnen Sejlmønster Denne sides oversigter indikerer overnatningsfrekvens i havnen og sejlmønster, da ikke alle skemaer har besvaret disse punkter fuldstændigt. Kerteminde Nyborg Nordfyn Sydfyn Samsø Jylland Nord på Agersø Syd på Agersø Skælskør Slagelse havne Lohals Lundeborg Svendborg Femø Dybvig Tyskland Lolland Øvr. Sydsjælland Karrebæksminde Storstrømmen Vordingborg / Masnedø Kalvehave Stubbekøbing g 1 nat 2 nætter 3 nætter 4 nætter 5 nætter nat 3 nat 4 nat 5 nat 6-10 nat nat 68% 24% 5% 1% 2% Fra til Nord på 4% Nord på 14% Slagelse 5% Slagelse 15% Øvr. Sydsj. 22% Øvr. Sydsj. 2% Storstrømmen 21% Storstrømmen 5% Lolland 31% Lolland 6% Syd på Syd på Sydfyn 5% Sydfyn 40% Nordfyn 12% Nordfyn 18% BRUGERUNDERSØGELSE SLAGELSE HAVNE 15 OKT

18 AGERSØ HAVN - UDTALELSER MEGET GOD OG HURTIG SERVICE. OPRYDNING OMKRING SMEDIE / VÆRFT? PÅ DEN GAMLE DEL AF HAVNEN MÅSKE LIDT MERE SPÆNDENDE TING PÅ LEGEPLADS. EL- LERS EN DEJLIG HAVN. DET ER SMUKT SOM DET ER. FISKEHUS, INTERNET OG KIOSK. LIDT FLERE TOILETTER. SMÅ INDKØBSMULIGHEDER DIREKTE PÅ HAVNEN. ALT PERFEKT INGEN ÆNDRINGER. HOLD FAST I DET HELE SOM DET ER, ÆNDRINGER VIL VÆRE LIG MED FORRINGELSER. HER ER EN UNIK ATMOSFÆRE. DET ER UDMÆRKET, BLOT ALT VEDLIGEHOLDES OG RENHOLDES. RIGTIG FLOT OG FIN SERVICE PÅ HAVNEN. FLINK OG AKTIV HAVNEFOGED. FORSLAG: SÆT IKKE RYGER SKILT OP PÅ TOILETTET. DESVÆRRE SKÆMMER RODERIET OMKRING VÆRFTET! NEJ, HYGGELIG HAVN AT BESØGE. GODT BADEVAND. LIGGER MEST FOR ANKER. CYKELSTIER / RUTER RUNDT PÅ ØEN OG KORT. CYKELUDLEJNING PÅ HAVNEN. INFORMATION / SIGHTSEEING / AKTIVITETER SÅSOM BYVANDRING UDLEVERES VED HAV- NEKONTORET. DEJLIGT STED GODE FACILITETER. DER KAN ØNSKES EN BEDRE CYKELUDLEJNING DELS I FORHOLD TIL ANTALLET AF CYKLER SAMT STANDEN AF DISSE. BENZIN PÅ EN BRO / MOLE. LIDT LANGT MELLEM AFFALDSSTATIVER. DEJLIG HAVN SØDE MENNESKER. AT ANDRE HAVNEFOGEDER I OMRÅDET VAR LIGE SÅ NÆRVÆRENDE SOM I AGERSØ HAVN. BADEFORHÆNG MELLEM BRUS OG TØJBÆNK. FLERE I HAVNEN. ABSOLUT DEJLIGT OG HYGGELIGT STED MEN BADE- OG TOILETFACILI- TETERNE KUNNE VÆRE BEDRE OG RENERE. EVT. BYKORT MED GADEHAVNE. VI SYNES DET FUNGERER GODT HER I HAVNEN. EN FLINK OG SERVICEMINDED HAVNEFOGED. DET ENESTE VI SYNES IKKE FUNGERER SÅ GODT ER STRØMSTANDERNE. HVIS I UDVIDER, SÅ VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT BEVARE MILJØET. PÆNE RENE TOILETTER IKKE ET FORSLAG, MEN ET FAKTUM. SEPARER BAD OG TOILET PÅ FISKERIHAVNSSIDEN! GENÅBN DE BADE- / TOILETRUM PÅ SYDSIDEN I SAMME BYGNING, SOM DER VAR FOR ÅR TILBAGE!! MINIGOLFBANE. RYD OP VED VÆRFTET, DER SER MEGET RODET UD. INFORMATION OM ØENS HISTORIE, INDBYGGERE O.L. LET TILGÆNGELIG PÅ HAVN, FX I BROCHURE. FIN HAVN GOD STEMNING OG VENLIGHED FRA FASTLIGGERE. DOG SIDDER HAVNEPENGEAUTOMATEN MEGET HØJT. OVERDÆKKET SPISE- / GRILL- PLADS. BØJE MEGET DÅRLIG. HAVNELØBET TIL SPORTSBÅDEHAVNEN I STUBBEKØBING BEDRE MARKERET. ROS: GOD ANVISNING AF PLADS. DEJLIG HAVN, GRILL OG BAD SUPERBØRNEVENLIG. TRÅDLØS INTERNETFORBINDELSE. FLERE BADE- OG TOILETFACILITETER. DIESELAUTOMAT I HAVNEN, SÅ MAN SELV KAN TANKE. LILLE SKRALDESPAND I DAMEBADET. ALT OK MEGET HYGGELIGT. MANGE HAVNE ER SMÅ I FORHOLD TIL SØGNINGEN I HØJSÆSONEN. ALLE BÅDE BRUGER EL I DAG = 1 STIK PR. PLADS. SAMMENHÆNG MELLEM PRIS OG KVALITET (BAD, TOILET, NETADGANG OSV.). ADVARSELSSKILT UDE I TILFÆLDE AF HAVNEFEST. BEDRE INFOTAVLER OG KOMFUR I KØKKENET. FLERE VANDSLANGER PÅ BROERNE. HVORFOR I ALVERDEN ER DER IKKE ET SPEJL TIL HVER VASKEKUMME HOS HERRERNE. DET ER JO IKKE ALLE, DER BRUGER EL-SHAVER!! HAVNEFOGEDEN ER UTROLIG HJÆLPSOM. REDNINGSSTIGER OG MARKERINGSSTÆN- GER PÅ BROER, HVOR SKIBE LIGGER LANGSKIBS, ER ØDELÆGGENDE FOR FRIBORDET. STÆNGERNE BURDE SIDDE I ET BESLAG PÅ BROEN. FX SOM FORTØJNINGSRINGENE. SELV BOLTENE, SOM HOLDER STÆNGERNE, RAGER UD OG ØDELÆGGER FRIBORDET. DET ER SVÆRERE MED STIGERNE, MEN DE BURDE VÆRE INDFÆLDET I BROEN. I DET MINDSTE BURDE STIGERNE VÆRE FORSYNET MED FENDERE ELLER KRAFTIGE GUMMIKLODSER VED SIDEN AF STIGEN. STIGER OG BØJLER LAVER DYBE REVNER I FRIBORDET, OG SPØRGSMÅLET ER IKKE OM, MEN HVOR MANGE SKADER, DER SKER FREMOVER. JEG HÅBER HAVNEN VIL TAGE MIN HENVENDELSE OP TIL OVERVEJELSE OG UDBEDRE. MÅ IKKE VÆRE DYRERE. FÅ RYDDET OP OMKRING VÆRFTET! I HAR MASSER AF FRISK VAND, MEN INGEN BADESTRAND. SE HVORDAN NIBE BY HAR LØST DEN OPGAVE. HELD OG LYKKE! MÅSKE EN BEDRE STI MELLEM GL. HAVN OG NY HAVN (LYSTBÅDE). MERE INFORMATION PÅ ENGELSK. TRÅDLØS INTERNETFORBINDELSE. DET VILLE VÆRE DEJLIGT MED PAPIR TIL HÆNDERNE PÅ TOILET- TET. ELLERS ER ALT FIN OG OK. SUPER HAVNEFOGED, SUPER SERVICE. RART HVIS BAD VAR MED I PRISEN. EVT. KODE HVIS NØDVENDIGT. INGEN, DET ER MEGET FINT. MANGLER EN BARNECYKEL I CYKELUDLEJNINGEN OKT BRUGERUNDERSØGELSE SLAGELSE HAVNE

19 afsluttende borgermøde 25. november 2010 alle interessentgrupper samlet høringssvar og brugerundersøgelse indarbejdet i projekterne smagsprøver fra produkterne fra den anden del af Maritimt Knudepunkt Storebælt forsigtig økonomi

20 Korsør Lystbådehavn SLAGELSE HAVNE Skælskør Havn Agersø Havn Omø Havn Bisserup Havn Agersø Havn Omø Havn Skælskør Havn Korsør Lystbådehavn Bisserup JANUAR 2011

21 AGERSØ EKSISTERENDE FORHOLD -LUFTFOTO Havbrug Genbrugsplads Fiskehus Værft Mølle SLAGELSE HAVNE 1:1000 i A3 JANUAR 2011

22 NORD Promenade AGERSØ HAVNEPLAN Vinterbadere Klitter og plæne Promenade - Udsigt og aftensol Udsigt og middagssol grej Fiskehus Promenade Kajakbro kajakstativer Vandtrappe Sti Skure Værft - Åbent værksted??? Gl. mejeri SLAGELSE HAVNE 15 1:1000 i A3 JANUAR 2011

23 NORD NORD NORD AGERSØ Lystbådehavn Dato: Overslag ETAPE 1 Sag nr.: 1023 Enh. Anh. Pris Pris Delsum 1 Pos. Tekst Antal Dækværker Permanent dækmole (1,7 m vand) m³ 2.2 Tværmole (tømmerkiste m. stenfyld) m³ Midlertidig tværmole m³ Uddybning til 2,5 Promenade, inkl. midlertidig promenade over midlertidig lbm tværmole (b = 4 m) Agterfortøjningspæle 30 stk Kajudstyr Vand 14 stk Bøjler / stiger Lys/el I ALT excl. moms Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) m AGERSØ ETAPEDELING 1.ETAPE Overslag ETAPE 2 Enh. Anh. Pris Pris Delsum 1 Pos. Tekst Antal Anstilling og afrigning Fjernelse af østre dækmole og del af søndre dækmole samt m³ midlertidig tværmole inkl. genanvendelse i ny indfatning 2 mod syd m³ Bassinindfatning m³ m³ Uddybning for sydlig bassinudvidelse inkl. Genanvendelse 5 Opfyldning, fyld tilført udefra (indpumpet sandfyld) Promenade 150 lbm stk Agterfortøjningspæle lbm Nye bådebroer i bassin Udsigtspunkter 4 stk 10 Kajudstyr Vand 30 stk Bøjler / stiger Lys/el I ALT excl. moms Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) m 2.ETAPE Overslag ETAPE 3 Enh. Anh. Pris Pris Delsum Pos. Tekst Antal 2 Nedbrydning af nordmole inkl. Genanvendelse i østmole m³ Anstilling og afrigning 3.1 Forlængelse af østmole inkl. molehoved Nye moler m³ Forlængelse af vestmole inkl. molehoved Bådebroer Afkortning af bådebro Forlængelse af bådebro 30 lbm Kajudstyr Vand 11 stk Lys/el Bøjler / stiger I ALT excl. moms Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) m 3.ETAPE SLAGELSE HAVNE JANUAR 2011

24 AGERSØ Lystbådehavn Dato: Overslag ETAPE 1 Sag nr.: 1023 Pos. Tekst Antal Enh. Anh. Pris Pris Delsum 1 Anstilling og afrigning Dækværker 2.1 Permanent dækmole (1,7 m vand) m³ Tværmole (tømmerkiste m. stenfyld) Midlertidig tværmole 350 m³ Uddybning til 2, m³ Promenade, inkl. midlertidig promenade over midlertidig lbm tværmole (b = 4 m) 5 Agterfortøjningspæle 30 stk Kajudstyr 6.1 Vand Lys/el 14 stk Bøjler / stiger Sum Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) I ALT excl. moms Overslag ETAPE 2 Pos. Tekst Antal Enh. Anh. Pris Pris Delsum 1 Anstilling og afrigning Fjernelse af østre dækmole og del af søndre dækmole samt 2 midlertidig tværmole inkl. genanvendelse i ny indfatning m³ mod syd 3 Uddybning for sydlig bassinudvidelse inkl. Genanvendelse m³ Bassinindfatning m³ Opfyldning, fyld tilført udefra (indpumpet sandfyld) m³ Promenade 150 lbm Agterfortøjningspæle 100 stk Nye bådebroer i bassin 100 lbm Udsigtspunkter 4 stk Kajudstyr 10.1 Vand Lys/el 30 stk Bøjler / stiger Sum Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) I ALT excl. moms Overslag ETAPE 3 Pos. Tekst Antal Enh. Anh. Pris Pris Delsum 1 Anstilling og afrigning Nedbrydning af nordmole inkl. Genanvendelse i østmole m³ Nye moler 3.1 Forlængelse af østmole inkl. molehoved m³ Forlængelse af vestmole inkl. molehoved Bådebroer 4.1 Afkortning af bådebro Forlængelse af bådebro 30 lbm Kajudstyr 5.1 Vand Lys/el 11 stk Bøjler / stiger Sum Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) I ALT excl. moms

25 AGERSØ Planmæssige forhold De ønskede udvidelser vurderes at holde sig inden for gæl- - - Selvom udvidelserne ligger inden for gældende planlæg- - Vandtrappe JANUAR 2011 SLAGELSE HAVNE

26 Nationalitet Bådtype Bådsstørrelse Ferieform Besætning A L S KEMA PØR G E S KEMA E R: 12 7 S KEMA MED KO MMENT A RER: 75 % IKKE ALLE SKEMAER ER FULDSTÆNDIGT BESVARET; CA 60% HAR BESVARET ANTAL AF OVERNATNINGER I HAVNEN OG CA. 80% HAR ANGIVET SEJLRUTE, BRUGERUNDERSØGELSE FRA AGERSØ Tid i havnen Sejlmønster Denne sides oversigter indikerer overnatningsfrekvens i disse punkter fuldstændigt. Samsø Nord på Agersø Skælskør Slagelse havne Øvr. Sydsjælland Karrebæksminde Sammenfatning af brugerundersøgelsen g 1 nat 2 nætter 5 nætter Nordfyn Kerteminde Sydfyn Agersø Lohals Lundeborg Svendborg Femø Syd på Lolland Storstrømmen Kalvehave Stubbekøbing ler. resten i længere tid. steret af at ankomst sker fra øst og afgang sker vestover. SLAGELSE HAVNE JANUAR 2011

27 AGERSØ HAVN - GÆSTERNES UDTALELSER MEGET GOD OG HURTIG SERVICE. LETTER.ALT PERFEKT DESVÆRRE SKÆMMER RODERIET OMKRING VÆRFTET! DER KAN ØNSKES EN BEDRE CYKELUDLEJNING AT ANDRE HAVNEFOGEDER I OMRÅDET VAR LIGE SÅ NÆRVÆRENDE SOM I AGERSØ HAVN. Gæsternes oplevelse. navne og oversigt over provianteringsmuligheder. - - EVT. BYKORT MED GADEHAVNE. DET ENESTE VI SYNES IKKE FUNGERER SÅ GODT ER STRØMSTANDERNE FIN HAVN GOD STEMNING OG VENLIGHED FRA FASTLIGGERE OVERDÆKKET SPISE- / GRILLPLADS. FISKEHUS, INTERNET OG KIOSKLIDT FLERE TOI FLERE VANDSLANGER PÅ BROERNE. HVORFOR I ALVERDEN ER DER IKKE ET SPEJL TIL HVER VASKEKUMME HOS HERRERNE. DET ER JO IKKE ALLE, DER HAVNEFOGEDEN ER UTROLIG HJÆLPSOM MÅSKE EN BEDRE STI MELLEM GL. HAVN OG NY HAVN (LYSTBÅDE). MERE INFORMATION PÅ ENGELSK. TRÅDLØS INTERNETFORB- INDELSE. INGEN, DET ER MEGET FINT. MANGLER EN BARNECYKEL I CYKELUDLEJNINGEN. Gæsternes forslag: 20 JANUAR 2011 SLAGELSE HAVNE

28 OMØ EKSISTERENDE FORHOLD -LUFTFOTO Grej Fiskeudsalg Genbrugsstation Fiskehavn Slæbested SLAGELSE HAVNE JANUAR 2011

29 NORD OMØ HAVNEPLAN Promenade Fiskeudsalg Færge Grillplads Fiskehavn Grillplads Slæbested Promenade Grillplads l 25m bane Gæstehavn Dagligvarebutik Promenade 1:1000 i A m SLAGELSE HAVNE 25 JANUAR 2011

30 OMØ Planmæssige forhold. Havneudvidelsen i sit fulde omfang vil kræve udarbejdelse af Gl. færgeleje indrettes til store gæstefartøjer Prisoverslag udarbejdet af: OMØ Lystbådehavn Dato: Grejskurer Overslag Sag nr.: 1023 Tekst Antal Enh. Enh. Pris Pris Delsum Anstilling og afrigning 1 2 Ny gæstehavn 2.1 Gennembrydning af eksist. Østmole (fjernelse og genanvendelse) 800 m³ Færdiggørelse af ydermole m³ Skråningsindfatninger i bassin 850 m³ Uddybning i bassin (sand, ler, dynd) m³ Bådebro med estacade i indsejling 25 lbm m promenadedæklangs nordmole inkl.grillpladser 75 lbm m promenade langs mole og bassinindfatning, inkl. Grillpladser 260 lbm Agterfortøjninger 100 stk Kajudstyr 3.2 Vand Lys / el stk Bøjler / stiger mv Bro til store både Havneudvidelsen set fra færgen 4.1 Afkortning af bro Estacadevæg 30 lbm lbm Badebro for vinterbadere Sum Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) I ALT excl. moms JANUAR 2011 SLAGELSE HAVNE

31 Prisoverslag udarbejdet af: OMØ Lystbådehavn Dato: Overslag Sag nr.: 1023 Pos. Tekst Antal Enh. Enh. Pris Pris Delsum 1 Anstilling og afrigning Ny gæstehavn Gennembrydning af eksist. Østmole (fjernelse og m³ genanvendelse) 2.2 Færdiggørelse af ydermole m³ Skråningsindfatninger i bassin 850 m³ Uddybning i bassin (sand, ler, dynd) m³ Bådebro med estacade i indsejling 25 lbm m promenadedæklangs nordmole inkl.grillpladser 75 lbm m promenade langs mole og bassinindfatning, inkl lbm Grillpladser 2.8 Agterfortøjninger 100 stk Kajudstyr 3.1 Vand Lys / el 35 stk Bøjler / stiger mv Bro til store både 4.1 Afkortning af bro Estacadevæg 30 lbm Badebro for vinterbadere 25 lbm Sum Adm. og uforudseelige udgifter (20 %) I ALT excl. moms

32 Nationalitet Bådtype Bådsstørrelse Ferieform Besætning ANTA L S KEM A PØR G E S KEM A E R: 160 S KEMA MED KO MMENTA RER: 79 % IKKE ALLE SKEMAER ER FULDSTÆNDIGT BESVARET; CA 60% HAR BESVARET ANTAL AF OVERNATNINGER I HAVNEN OG CA. 80% HAR ANGIVET SEJLRUTE, BRUGERUNDERSØGE FRA OMØ Tid i havnen Sejlmønster Sammenfatning af brugerundersøgelsen Disse oversigter indikerer overnatningsfrekvenser i havnene disse punkter fuldstændigt. Omø 1 nat 2 nætter 3 nætter 4 nætter 5 nætter 6-10 nætter 1 nat 2 nætter 5 nætter Nordfyn Kerteminde Samsø Sydfyn Nord på Omø Agersø Skælskør Lohals Lundeborg Svendborg Femø Syd på Slagelse havne Lolland Øvr. Sydsjælland Karrebæksminde Storstrømmen Kalvehave Stubbekøbing pæisk land. SLAGELSE HAVNE JANUAR 2011

33 OMØ HAVN - GÆSTERNES UDTALELSER HÆVEAUTOMAT OG INTERNETFORBINDELSE. GOD STEMNING LIDT STØRRE UDVALG AF DAGLIGVARER I KIOSKEN, À LA GAMLE DAGE! FLERE STRØMUDTAG PÅ BROERNE. PROBLEM HVIS MAN IKKE HAR FORDELER. - RESTAURANTEN PÅ HAVNEN BØR VÆRE ÅBEN. MED FÅ, MEN GODE RETTER. EN LYDHØR HAVNEMES- TER ER MEGET BEDRE END EN AUTOMAT! EN LILLE BUTIK MED ALMINDELIGE FORNØDENHEDER. PENGEVEKSELAUTOMAT TUR- / RABATKORT TIL HAVNENE, HVIS DE SAMARBEJDERKØKKENFACILITETER PÅ LAND BEDRE RENGØRING PÅ TOILETTERNE. FOR FÅ TOILETTER- OPHÆNG VENLIGST VEJRUDSIGT TRÆFFETID FOR HAVNEFOGED - FANTASTISK DEJLIGT STED MED ALT, HVAD MAN KAN ØNSKE SIG INTERNETFORBINDELSE. INGEN MUSIK EFTER MIDNAT. FLERE PLADSER, EN DEJLIG STRAND, STØRRE DYBDE I HAVNEN. Gæsternes oplevelse. STØRRE LEGEPLADS men besvarelserne varierer dog af denne grund alligevel ikke - ikke er tilstrækkeligt med toiletter og bad. nen. Gæsternes forslag: Sejlerstue med mulighed for opvask og madlavning Sjovere legeplads JANUAR 2011 SLAGELSE HAVNE

34 status fortsat dialog med Naturstyrelsen ansøgning hos kystdirektoratet dialog med interessenter om finansiering politisk prioritering

BRUGERUNDERSØGELSE - SLAGELSE HAVNE

BRUGERUNDERSØGELSE - SLAGELSE HAVNE BRUGERUNDERSØGELSE - SLAGELSE HAVNE FOR SLAGELSE KOMMUNE 18 OKT. 2010 BRUGERUNDERSØGELSE - SLAGELSE HAVNE INDLEDNING Brugerundersøgelse Slagelse Kommune har gennemført en planlægning af udviklingsmulighederne

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN - er det godt sted at være som sejler, som bådejer, som medlem, som bestyrelse fordi: Vi har en god beliggendehed Vi har bygning og

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, der bruger havnen på forskellig måde. kr. 1000 900

Læs mere

Frederiksværk Havn a.m.b.a. Masterplan for Frederiksværk Havn - bæredygtig udvikling. til glæde og gavn for ejere, brugere og kommunens borgere

Frederiksværk Havn a.m.b.a. Masterplan for Frederiksværk Havn - bæredygtig udvikling. til glæde og gavn for ejere, brugere og kommunens borgere Frederiksværk Havn a.m.b.a. Masterplan for Frederiksværk Havn - bæredygtig udvikling til glæde og gavn for ejere, brugere og kommunens borgere Bestyrelsen for Frederiksværk Havn A.m.b.a. har udarbejdet

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

UDBYHØJ HAVN. Havneudvidelse og -renovering. Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn.

UDBYHØJ HAVN. Havneudvidelse og -renovering. Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn. UDBYHØJ HAVN Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn. Havneudvidelse og -renovering Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger 3 Side Beskrivelse af projektet 4 Idégrundlag

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark for udvikling af Hvidovre Strandpark Udarbejdet af By- og Teknikforvaltningen 4. december 2013 BilagTMU_140115_pkt.18.02 Indledning By- og Teknikforvaltningen har i efteråret 2013 indsamlet idéer til udviklingen

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

11. oktober 2012 Borgermøde på Lemvig havn. - Løse idéer l udvikling af ak viteter på Lemvig Havn

11. oktober 2012 Borgermøde på Lemvig havn. - Løse idéer l udvikling af ak viteter på Lemvig Havn 11. oktober 2012 Borgermøde på Lemvig havn - Løse idéer l udvikling af ak viteter på Lemvig Havn Løse ideer fra Borgermøde på Lemvig Havn 11. oktober 2012, frasorterede ideer efter trin 3 Friluftsfitness

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning Greve Kystplan - om en plan der er mere end klimatilpasning Proces og borgerinddragelse Greve Kommune og kystplanlægning Udfordringer og potentialer Processen i Greve Strandvandring og workshops og ønsker

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Notat. Detailplan, FTL-havnens østside. Baggrund for detailplanen. Aarhus Kommune

Notat. Detailplan, FTL-havnens østside. Baggrund for detailplanen. Aarhus Kommune Notat Detailplan, FTL-havnens østside Baggrund for detailplanen Juni 2012 vedtog byrådet Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/Risskovstien,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING HAVNEUDVIDELSE Signaturforklaring: Ny havn/nye havnearealer Vindmøller Bølgeenergi anlæg Forstærkning/ny stensætning

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område?

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Den Nye børnevenlige Vestkyst Med centrum i Bade Byerne Skælskør og Korsør Strand. Lidt ideer og nytænkning til Korsør og hele Slagelse kommune. Kamp nr. 1

Læs mere

FerieCamp. Danmarks sjoveste

FerieCamp. Danmarks sjoveste FerieCamp Danmarks sjoveste Lyst til femstjernet ferie i det fri? Så ta familien med på opdagelse i vandkanten på Camp Hverringe nær Kerteminde. Ikke langt fra godset, skoven, byen og en ægte øde ø med

Læs mere

Priser camping og udlejning sæson 2014. Priser 2014. Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning

Priser camping og udlejning sæson 2014. Priser 2014. Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning Priser camping og udlejning sæson 2014 Priser 2014 Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning Camping sæson 2014 Alle priser er opgivet pr. nat. Camping 04.04 21.09 INKLUSIV I PRISEN: Fri

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN KORTE KURSER VELKOMMEN OM NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer til både ro og inspiration.

Læs mere

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5 REFERAT Det Maritime Råd Møde nr. 5 Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 18.30 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009.

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Carl Larsen (CL), Theis Wieder (TW), Jess Brønden (JB), Arne Holten

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

HAVNE- OG MILJØPLAN FOR BØNNERUP LYSTBÅDEHAVN

HAVNE- OG MILJØPLAN FOR BØNNERUP LYSTBÅDEHAVN HAVNE- OG MILJØPLAN FOR BØNNERUP LYSTBÅDEHAVN Planer beskrivelser oversigtskort Dette er udarbejdet for at optimere forholdene for havnens brugere, gæstesejlere samt besøgende til havnens område, hvor

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder.

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 12 til Kommuneplanrevision 2005. Erhvervsudvikling på Dragør Havn

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 12 til Kommuneplanrevision 2005. Erhvervsudvikling på Dragør Havn Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 12 til Kommuneplanrevision 2005 Erhvervsudvikling på Dragør Havn Planen er udarbejdet af Dragør Kommune, Plan og Teknik i maj/juni 2009 2 Erhvervsudvikling på Dragør Havn

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011.

Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011. 1 Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011. Der var lagt op til et meget spændende stormøde i aulaen på Rosborg Gymnasium.

Læs mere

Ferielandet Danmark - camping

Ferielandet Danmark - camping Ferielandet Danmark - camping I skal nu udforske Danmark med campingbriller på. 3 familier eller venner skal på camping, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har hver især

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2012

DCUs PLADSER & TAKSTER 2012 CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-ALBUEN STRAND CAMPING 54 94 87 62 23.03-21.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

R O S K I L D E F J O R D B A D

R O S K I L D E F J O R D B A D I 2010 blev konkurrencen Vision Roskilde udskre vet, her var opgaven at komme med ideer til nye initiativer i Roskilde. 3.pladsen blev delt i mellem 5 deltagere, fælles for de 5 ideer var at de alle havde

Læs mere

Der afholdtes generalforsamling i Skive Søsports Havn den 18. marts 2009 med følgende dagsorden:

Der afholdtes generalforsamling i Skive Søsports Havn den 18. marts 2009 med følgende dagsorden: Generalforsamling i Skive Søsports Havn 18. marts 2009. Der afholdtes generalforsamling i Skive Søsports Havn den 18. marts 2009 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3.

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2013 CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN

DCUs PLADSER & TAKSTER 2013 CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-ALBUEN STRAND CAMPING 54 94 87 62 22.03-20.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

Luksus Sommerhuse Udlejes

Luksus Sommerhuse Udlejes Luksus Sommerhuse Udlejes Udbyhøj Syd Djursland Booking. Benny Vittrup Tlf. 0045 40812270 www. Luksussommerhuse.com E.mail. bennyvittrup1@gmail.com Eller på www.djurspakken.dk og få hele ferien som pakkeløsning

Læs mere

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat Referat fra brugerrådsmødet den 17/11-2014 om Gudhjem og Nørresand havne Deltagere: Gudhjem By- og mindeforening v/ Erling Aabye Dam

Læs mere

Teambuilding Møder Events. KonferenceR

Teambuilding Møder Events. KonferenceR Teambuilding Møder Events KonferenceR MARCUSSENS & ARENA ASSENS LAD MARCUSSENS HOTEL & ARENA ASSENS DANNE RAMMEN OM DIN NÆSTE KONFERENCE Konference, events og teambuilding Individuel sparring, rådgivning

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Idékatalog til udvikling af Hou Havn

Idékatalog til udvikling af Hou Havn Idékatalog til udvikling af Hou Havn Til Odder Kommune Udarbejdet af Hou Fællesforum Januar 2011 Kontaktpersoner for Hou Fællesforum Formand Jon Jensen markfoged@jensen.mail.dk Næstformand Ryan Moric ryan@moric.dk

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2011

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2011 DCUs ER OG TAKSTER 2011 - SIDE 1 TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-CAMPING BLOMMEHAVEN 86 27 02 07 25.03-23.10 Ørneredevej

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. marts 2014 Tid 15.00 bustur 17.00 havnebestyrelsesmøde Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto

Læs mere

udviklingsplan for Bogense Havn og Marina Marts 2015

udviklingsplan for Bogense Havn og Marina Marts 2015 udviklingsplan for Bogense Havn og Marina Marts 2015 Havnen skal være et levende sted, ikke et museum. Havnens udvikling må ikke ske på bekostning af de eksisterende martime aktiviteter, men skal i stedet

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale )

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Kræver: Udholdenhed [4/5] : En del udholdenhed (Har du før roet 40 km, på en dag og kommet nogenlunde igennem, kan du også være med her)

Læs mere

Fraværende: Arne Holten (AH) 1. Godkendelse af dagsorden 1. Nyt punkt 9. Ansøgning fra Museum Amager om afgift fritagelse for museets fartøj Ravnen

Fraværende: Arne Holten (AH) 1. Godkendelse af dagsorden 1. Nyt punkt 9. Ansøgning fra Museum Amager om afgift fritagelse for museets fartøj Ravnen Møde i Dragør havns Brugerbestyrelse den 18. august 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Jørgen Riber (JR), Theis Wieder (TW), Jess Brønden(JB). Mødet

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst -[forside]- -[overmenu]- Lejligheder og værelser Lejligheder og værelser Naturperlen er en hyggelig landejendom med en fantastisk udsigt over den

Læs mere

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2010

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2010 - SIDE 1 DCUs ER OG TAKSTER 2010 TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-CAMPING BLOMMEHAVEN 86 27 02 07 Ørneredevej 35, 8270 Højbjerg

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Præstø Strand, Præstø. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Præstø Strand, Præstø. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Præstø Strand, Præstø Ansvarlig myndighed: Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Email: post@vordingborg.dk Tlf. 55 36 36 36 Hvis

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00 Badevandsprofil Badevandsprofil for Lundeborg Strand, Lundeborg Ansvarlig myndighed: Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00 Hvis

Læs mere

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012 Referat fra medlemsmøde Søndag d. 26. februar var der mødt ca. 45 aktive klubmedlemmer op i klubhuset til medlemsmøde nr. 2 om Lærkeager. Jens Peter bød velkommen og gennemgik kort dagsorden og formål

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00 Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 18.09.15 Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration)

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer Byudvikling på havnearealer 26. maj 2015 2 Indhold 1. Sadolin & Albæk kort fortalt 2. Projekterfaring 3. Områdets kvaliteter 4. Potentiale 5. Havneprojekter 6. Anbefalinger 3 Sadolin & Albæk - kort fortalt

Læs mere

Sail Training International Tall Ships Race 2007. STI Tall Ships Race 2007 i Århus. Budget: Udgifter STI

Sail Training International Tall Ships Race 2007. STI Tall Ships Race 2007 i Århus. Budget: Udgifter STI Sail Training International Tall Ships Race 2007. STI Tall Ships Race 2007 i Århus. Budget: Udgifter STI 1.november 2003: 25.000,- euro Restbeløb betales efterfølgende med sidste rate 1.februar 2007: 75.000,-

Læs mere

RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS

RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS GINNERUPARKITEKTER FORORD Af Horsens Borgmester Jan Trøjborg Længst mod øst - hvor Horsens Havn og Horsens Fjord mødes - ønsker Horsens Sejlklub at opføre et nyt klubhus.

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Der er aircondition, trådløs Internetadgang og telefon. Huset er lyst og venligt med dobbelt garage. Desuden er der vaskemaskine og tørretumbler.

Der er aircondition, trådløs Internetadgang og telefon. Huset er lyst og venligt med dobbelt garage. Desuden er der vaskemaskine og tørretumbler. Vores Summerhome er beliggende i Highland Reserve, Davenport, 15 min. kørsel syd for Orlando og lige midt i Florida. Perfekt beliggenhed, hvis man vil opleve Floridas mangfoldighed. Det er dejligt bolig/ferie

Læs mere