Din brugermanual YAMAHA PSR-740/640

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual YAMAHA PSR-740/640"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i YAMAHA PSR-740/640 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning YAMAHA PSR-740/640 Betjeningsvejledning YAMAHA PSR-740/640 Brugervejledning YAMAHA PSR-740/640 Brugermanual YAMAHA PSR-740/640 Brugsvejledning YAMAHA PSR-740/640 Din brugermanual YAMAHA PSR-740/640

2 Manual abstract: er sikker på, at vores metoder i produktionen og valget af materialer lever op til vores krav i denne henseende. For at overholde lovenes bogstaver og ånd vil vi bede dig om at overholde disse retningslinier: Batterier: Dette instrument KAN have et indbygget batteri, som ikke kan genoplades. Det er i så fald loddet fast. Levetiden for et sådant batteri er cirka fem år. Udskiftning bør foretages af en fagmand. Der kan måske også findes almindelige batterier. Nogle af disse kan måske genoplades. vær sikker på hvilken type, batterierne i dette instrument er. Ved udskiftning af batterier må man ikke blande nye og gamle batterier, eller blande batterier af forskellige slags. Batterierne SKAL sættes i på den rigtige måde. Overholdes disse regler ikke, kan det forårsage skader på batterier og instrumentet. MULIGE ÆNDRINGER AF SPECIFIKATIONER: Alle oplysninger i denne vejledning var korrekte på det tidspunkt, hvor vejledningen blev skrevet. Men Yamaha forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel for at opdatere firmaets keyboards. Dette keyboard -- enten alene, med hovedtelefoner eller med en ekstern forstærker -- kan give lydtryk, der er så høje, at det resulterer i permanente tab i hørelsen. Altså: Brug ikke i længere tid meget kraftig lydstyrke! Hvis du mærker et tab i hørelsen, eller får en rigning for ørene, bør du konsultere en læge. VIGTIGT: Jo kraftigere lydstyrke, des kortere tid er der, til høreskader opstår. Advarsel: Prøv ikke at adskille eller destruere batterierne. Hold batterierne langt væk fra børn. Batterier skal kasseres efter de normale regler i dit område. Se efter hvilke forretninger, der opsamler gamle batterier. BEMERK: Beløb for service, der er begrundet i manglende kendskab til dette keyboard og dets funktioner og effekter, dækkes ikke af fabrikantens garanti. Fejlbetjening er alene brugerens ansvar. Læs derfor denne vejledning grundigt og tal med din forhandler, før du ønsker service på keyboardet. Skrotning: Skulle dette instrument blive så beskadiget, at det ikke kan repareres, eller for den sags skyld blive udtjent på grund af alder, skal det skrottes ifølge de regler, der gælder i din kommune. Bemærk at det gælder bly, batterier, plastik med mere. Hvis der er tvivl, kan man kontakte Yamaha direkte. PLACERING AV NAVNEPLADEN: Navnepladen er placeret i bunden af instrumentet. Her kan man se nummeret på modellen, serie nummeret, strømforsyning m.m. Disse data bør noteres herunder, og det bør opbevares til måske senere brug. Model Serienummer Købsdato GEM VENLIGST DENNE VEJLEDNING 2 REGLER OM FORSIGTIGHED LÆS VENLIGST DETTE FØRST * Læg venligst denne vejledning på et godt sted -- måske bliver der brug for den senere. ADVARSEL Følg altid de nævnte regler om forsigtighed for at undgå skader som følge af elektriske stød, kortslutninger, skader og ildebrand med mere. Disse forholdsregler omfatter -- men er ikke begrænset til -- følgende: Luk ikke instrumentet op, eller rør ved de interne komponenter. Instrumentet rummer ikke nogle dele, der kan indstilles på. Skulle der opstå problemer med funktionen, bør man afbryde strømforsyningen og kontakte forhandleren. Udsæt ikke instrumentet for regn eller damp, eller andre fugtige omgivelser. Og hold flasker og glas med drikkevarer langt væk fra instrumentet. Det kan ikke tåle fugtighed i elektronikken. Hvis adapteren bliver beskadiget, eller hvis lyden lige pludselig mistes, skal man straks slukke for instrumentet og strømforsyningen. Tag forbindelsen til lysnettet ud, og kontakt din forhandler. Brug kun en adapter PA-6 (eller anden, som Yamaha anbefaler). Forkert adapter kan forårsage skader på såvel instrumentet som adapteren. Ved rengøring af instrumentet skal man altid først fjerne forbindelsen til lysnettet. Og gør det aldrig med våde hænder. Kontroller med jævne mellemrum forbindelsen til lysnettet. Eventuelt støv og snavs skal fjernes. ADVARSEL Følg altid de nævnte regler om forsigtighed for at undgå skader som følge af elektriske stød, kortslutninger, skader og ildebrand, skader på instrumentet med mere. Disse forholdsregler omfatter -- men er ikke begrænset til -- følgende: Lysnet adapterens ledning må ikke placeres tæt ved varmekilder som f.eks. radiatorer, og ledningen må ikke bøjes for meget. Der må heller ikke placeres tunge ting oven på ledningen. Ledningen må heller ikke lægge de steder, hvor man træder eller kører tunge ting over. Tag altid fat i stikket, men ikke i ledningen, hvis stikket skal fjernes fra stikkontakten. Brug aldrig et "juletræ" af forbindelser. Mange samtidige kontakter kan forringe lyden af instrumentet, og i værste tilfælde forårsage opvarmning af stikket. Fjern stikket, hvis instrumentet ikke skal bruges i længere tid, eller under et tordenvejr. Sluk altid for apparaterne, hvis der skal kobles nogle til dette instrument. Samtidig skal knapperne for lydstyrkerne sættes til minimum. Når forbindelserne er etableret, kan lydstyrkerne tilpasses et rimeligt niveau. Udsæt ikke instrumentet for støv, kraftige vibrationer eller stærk varme (direkte sollys eller dagligt i bilen). Det er for at undgå forkerte visninger på displayet, samt ødelæggelse af instrumentets integrerede kredse. Brug ikke instrumentet tæt ved andre elektriske apparater som for eksempel TV-apparater eller højttalere. Det er for at undgå interferens mellem instrumentet og de andre apparater. Sæt ikke instrumentet på steder, hvor det ved uheld kan falde på gulvet. Hvis instrumentet skal flyttes, skal man sørge for, at alle ledningsforbindelser er taget fra. Ved rengøring af instrumentet bruges en tør og blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler eller klude, der er imprægneret med rengøringsmidler. Og sæt ikke ting af vinyl, plastik eller gummi på instrumentet, da det kan resultere i misfarvning af keyboardet. Brug ikke mange kræfter på at betjene knapperne, eller på at lægge tunge ting -- inklusiv dig selv -- på keyboardet. Brug kun det stativ, der er beregnet til dette instrument. Og brug kun de vedlagte skruer. Din brugermanual YAMAHA PSR-740/640

3 Ellers kan instrumentet blive beskadiget, eller det kan vælte for nemt. Brug ikke instrumentet i for lang tid med stor lydstyrke, fordi det kan give høreskader. Hvis du konstaterer tab i hørelsen eller hører ringning for ørerne, bør du søge læge. sgem DINE DATA Med jævne mellemrum bør du gemme dine data på disketten. Det kan du måske senere få glæde af, hvis der sker fejl med keyboardet. Yamaha kan ikke gøres ansvarlig for fejl, der skyldes ændringer i eller forkert brug af instrumentet, eller for data, der mistes. Sluk altid for strømmen, når instrumentet ikke bruges. 3 1 Tillykke! Du er nu den lykkelige ejer af et flot keyboard. Yamaha PSR-640 og PSR-740 PortaTone er en kombination af den mest avancerede tonegenerering og elektronisk teknologi, som tilsammen giver den mest musikalske fornøjelse ved at spille. Et stort display giver sammen med et let-at-bruge interface det ekstra nemt at bruge instrumentet. Men for at kunne bruge alle de faciliteter, der er i instrumentet, bør du læse denne vejledning godt. Og gem denne vejledning, for der kan nok blive brug for den senere. Liste over tilbehør Kontroller venligst, at disse dele er leveret sammen med keyboard PSR-640 / PSR-740. Keyboard PSR-740/PSR-640 Nodestativ (side 14) Diskette Brugerens vejledning Dette produkt (PSR-740) er fremstillet under licens fra U.S Patents nr , , og gennem IVL Technologies Ltd. 4 2 Hvordan vejledningen bruges Indstilling side 12 Det anbefales stærkt at læse dette afsnit, inden der fortsættes. Det viser, hvordan man nemmest begynder med at spille på det nye PSR-640 og PSR-740 side 8 Når indstillingen af keyboardet er klar, kan man læse dette kapitel for at orientere sig om de mange specielle fordele og funktioner, der er hos PSR-640 og PSR-740. side 17 Dette afsnit omtaler de grundlæggende funktioner hos PSR-640 og PSR-740. Det er om editering af forskellige indstillinger, samt brugen af Help og Direct Access funktionerne. side 6 Samtlige funktioner og specielle fordele er listet her i den rækkefølde, de er nævnt i vejledningen. side 10 Dette afsnit omhandler alle de knapper og kontroller, der er på panelet hos PSR-640 og PSR-740. side 16 Afsnittet omhandler visningerne på displayet og forklarer, hvordan man får maksimal ydelse af at forstå dem. side 22 Her vises alle funktionerne hos PSR-640 og PSR-740, samt hvordan de hører sammen. Det letter oversigten over sammenhængene af funktionerne, og man får en let beskrivelse af informationerne. side 140 Her kan ses en liste over forskellige vigtige ting som f.eks. Voice List, Preset Style List, Effect List, MIDI Data List, samt MIDI Implementation Chart. side 162 Hvis PSR-640 eller PSR-740 ikke fungerer som forventet, bør dette afsnit læses, inden der aktiveres en Yamaha servicemand. Mange problemer er egentlig ret simple, og kan snildt løses hos dig selv. Vigtige fordele Grundleggende funktioner Inhold Kontrollene på panelet Visninger på displayet Funktions træet Appendiks Fejlfinding Index side 181 Her kan man læse om alle funktioner m.m. i alfabetisk rækkefølge. Man finder så let og hurtigt de informationer, som man søger. Illustrationerne og billederne af displayet er kun til instruktion, og de kan være forskellige fra dit instrument. De fleste illustrationer stammer fra PSR Indhold Pakke liste Hvordan bruges vejledningen Vigtige fordele Spil med klange Vælg en klang Spil samtidig med to klange (R1, R2)..... Spil med forskellige klange imed venstre og højre hånd.... Keyboardets funktioner Transpose.. Pitch Bend hjulet...

4 ... Modulation hjulet (PSR-740).... Sustain Keyboard Percussion Panel logos. 9 Panel kontroller og terminaler 10 Forreste panel kontroller Bageste panel kontroller Organ Flutes (PSR-740) 32 Editering af Organ Flutes Indstilling Strømforsyning.... Fodkontakt...

5 ... Forbindelse til HiFi udstyr... Mikrofon (PSR-740) Eksternt MIDI apparat.. I transmission... Indstilling af MIDI modtagelse..... Lokal kontrol..... Clock... Initial Setup Send Afspilning af melodi på diskette Song (melodi) afspil...

6 ... Dæmpning af spor.... Melodiens lydstyrke Afspil fra en bestemt takt.... Gentaget afspilning (Repeat)... Transponering af melodien Andre funktioner Metronom Oktav..... Master Tuning (stemning)..... Skala Tuning.

7 Split Point. Anslagsfølsomhed Indstilling af klang... Fodkontakt... Lydstyrke, pedal. Pitch Bend område..... Modulation hjulet (PSR-740) Vocal Harmony (PSR-740) Indstilling.

8 ... Brugen af Vocal Harmony effekten.... Ændring af Harmony indstillinger Talk (tale) indstilling Indstilling af Part 88 Appendiks Voice List..... PSR-740 Panel Voice List.... PSR-640 Panel Voice List... PSR-740/640 XG Voice List. Drum Kit List..... Style List Multi Pad Bank List.

9 About the Digital Effects (Reverb/Chorus/DSP).. Reverb Type List (PSR-740/640)... Chorus Type List (PSR-740/640)... DSP Type List (PSR-640)..... DSP Type List (PSR-740)..... DSP 1-4 Type List (PSR-740).... Harmony/Echo Type List... Vocal Harmony Type List (PSR-740)... Data Backup og Initialisering. Fejlmeddelelser (Alert Message List)... Fejlfinding..... MIDI Data Format... MIDI Implementation Chart... Index

10 ... Specifications Ændring af klang.. 89 Mixer 90 Editering af parametre Song (melodi) indspilning 92 Hurtig indspilning Multi spor indspilning Om-indspilning -- Punch In / Out og start takten.. 98 Quantize...

11 Editering af Setup data Navngivning af brugerens melodier Sletning af data for en melodi Multi Pad indspilning Multi Pad indspilning.... Chord Match..... Navngivning af User Pads.... Sletning af User Pads data Style indspilning -- Rytme sporet 110 Style indspilning -- Rhythm sporet Style indspilning -- Bass/Phrase/Pad/Chord spor Quantize Navngiv User Styles.

12 Sletning af User Styles data CTAB Parametre Vigtige fordele Fordi PSR-640 og PSR-740 rummer så mange funktioner, kan det umiddelbart være lidt uoverskueligt. Hvordan skal man bruge dem, og hvordan er sammenhængen med musikken. Men bare rolig. Det er faktisk nemt at spille på keyboardet, og alle funktioner -- lige meget hvor avanceret -- kan styres let. Dette kapitel vil vise hvordan. Og så får du et indstryk af, hvordan PSR-640 og PSR-740 skal betjenes. Din brugermanual YAMAHA PSR-740/640

13 Der introduceres med korte forklaringer samt henvisninger til de sider, hvor funktionerne forklares mere indgående. Læs om de funktioner, der er mest interessante for dig, og gå til de sider, hvor de mere detaljerede forklaringer findes. Auto accompaniment (Styles) Det automatiske akkompagnement giver dig et fuldt "backing" orkester med tilsammen 160 Styles (rytme og akkompagnement) ( side 34) One Touch Setting funktionen bruges til umiddelbart at vælge passende klange og effekter til den valgte Style -- blot ved et tryk på en knap ( side 44) Hos PSR-740 findes en avanceret Groove funktion, som kan ændre "følingen" af den valgte Style med rytme og akkompagnement ( side 45) Man kan også komponere eget specielle akkompagnement og indspille dem direkte fra keyboardet ( side 110) Grundlæggende operationer PSR-640 og PSR-740 er fuld af sofistikerede funktioner, men alligevel nem at bruge. Knapperne på panelet bruges hurtigt og effektivt, og der er let at hente hjælp ved "on-line" meddelelserne på displayet ( side 17) Direct Access funktionen bruges til straks at finde en bestemt menu eller display, som der lige nu er brug for ( side 21) Multi Pads Lyt til PSR-740/640 PSR-640 og PSR-740 rummer mange melodier i forskellige genre ( side 15) Hertil kommer 10 melodier, der findes på den vedlagte diskette ( side 76) En rigtig stærk Auto Akkompagnement funktion rummer 160 Styles (rytme + akkompagnement), hvilket giver et professionelt back-up af din musik ( side 34) Specielle Multi Pads gør det muligt at spille korte, rytmiske sekvenser, som kan give variation i din musik ( side 48) Man kan spille korte melodiske eller rytmiske fraser ved at trykke på en Multi Pad knap. Man kan også selv danne Multi Pad fraser, og indspille dem direkte med keyboardet ( side 106) Registration Memory Via Registration Memory funktionen kan man gemme praktisk taget alle panelindstillinger i en af de 128 Registration Memory pladser. Derefter kan disse indstillinger straks genkaldes blot ved at trykke på en knap ( side 62) Song (melodi) indspilning Brug den effektive Song Recording funktion til at danne dine egne komplette og fuldt orkestrerede kompositioner, og derefter at gemme dem på en diskette som en User Song. Hver enkelt User Song kan indspilles i 16 uafhængige spor ( side 92) * Man kan nemt omsætte sine musikalske ideer til komplette melodier, når man bruger Quick Recording metoden ( side 94) * Man kan også opbygge en melodi del for del og spor for spor med Multi Track Recording metoden ( side 96) * Man kan også "fin-stemme" en indspillet melodi med de effektive editeringer i PSR-640 og PSR-740 ( siderne ) At spille på PSR-740/640 PSR-640 og PSR-740 keyboards har 61 tangenter, hvor alle er anslags følsomme (Touch Response). Det giver en dejlig følsom styring af musikken ( side 136) Der kan bruges en stor mængde forskellige instrumenter og klange hos PSR-640 og PSR-740 ( side 26) Der er to forskellige slags klange: Panel klangene og XG klangene. * PSR-740 rummer 267 panel klange, 13 trommesæt samt 480 XG klange. * PSR-640 rummer 223 panel klange, 12 trommesæt samt 480 XG klange. Med klangene i R1, R2 og L kan man samtidig spille med to klange (stemmer), eller spille med forskellige klange i højre og venstre hånd ( siderne 27, 28) Organ Flutes (PSR-740) Denne specielle funktion kan danne en rig og grænsende til forførisk orgel klang. Man kan selv indstille klangen, som på et traditionelt orgel, ved at indstille mængden af lyd fra de forskellige orgelpiber. Dertil kan tilføjes forskellige Percussions ( side 32) Digital effekter Der er indbygget mange digitale effekter i PSR-640 og PSR-740, og med disse effekter kan klangene ændres på mange måder. Disse effekter inkluderer Reverb, Chorus, DSP, Harmony / Echo og (hos PSR-740) også Master EQ ( side 50) * Reverb kan bruges til mange forskellige efterklange som for eksempel koncertsal eller den mere dæmpede natklub ( side 50) 8 6 Vigtige fordele * Chorus funktionen gør klangene varmere og mere fyldige -- som hvis der spilles på flere instrumenter samtidig ( side 52) * DSP effekterne gør uventede ting ved klangene -- for eksempel indfører forvrængning (distortion) eller tremolo til udvalgte dele. PSR-640 har èt DSP system, og PSR740 har tre DSP systemer, som kan bruges samtidig ( side 53-55) * Harmony / Echo funktionerne gør, at man kan overføre harmonier og ekko til spillet med højre hånd ( side 56) * Master EQ (hos PSR-740) bruges til at styre klangene i fem separate frekvensområder ( side 59) MIDI MIDI (Musical Instrument Digital Interface) er en verdensstandard, hvormed elektroniske musik instrumenter, computere og andre apparater kan kommunikere med hinanden. Ved hjælp af MIDI kan PSR-640 og PSR-740 let integreres med forskellige systemer som for eksempel: * Spil på andre instrumenter med PSR-640 / 740 ( side 124) * Spil med klangene (incl. Auto Accompaniment) hos PSR-640 / 740 via tangenterne fra et andet keyboard ( side 124) * Man kan forbinde PSR-640 / 740 direkte til en computer, hvor man så kan indspille, editere og afspille melodi data ( side 126) * Brug for-programmerede registreringer for at indstille PSR-640 / 740 omgående til et bestemt MIDI system og formål ( side 128) Disk Drive Både PSR-640 og PSR-740 er forsynet med et disk drev. Her kan man gemme vigtige data (som f.eks. User Songs, User Styles, User Multi Pads, Registration Memory og så videre) og så senere genkalde dem ( side 65) Vocal Harmony (PSR-740) Den flotte funktion Vocal Harmony (hos PSR-740) giver en "backing group", når der synges i mikrofonen. Og man kan endog lade den "backing group" klinge med kvindestemmer eller som mandskor efter ønske ( side 82) Panel logoer De logoer, der er trykt på panelet af PSR-640 og PSR-740 viser de standarder og formater, som ligger i keyboardet. GM System Level 1 "GM System Level 1" er en udvidelse af MIDI standarden, hvilket garanterer, at alle data, som opfylder standarden, vil blive spillet nøjagtigt med en hvilken som helst GM-kompatibel tone generator eller synth fra enhver fabrik. XG XG er en ny Yamaha MIDI standard, der afgørende forbedrer GM System Level 1 standarden. Man får større frihed til at styre klangene og effekterne samtidig med, at man bibeholder den fulde kompatibilitet med GM. Ved at bruge XG stemmerne i PSR-640 og PSR-740, er det muligt at indspille XG-kompatible melodi-filer. Din brugermanual YAMAHA PSR-740/640

14 XF Yamaha XF format udvider yderligere SMF (Standard MIDI File) standarden med forberedelse til fremtiden. PSR-640 og PSR-740 kan vise tekster, når der afspilles en XF fil indeholdende sangtekster. Vocal Harmony Vocal Harmony er en flot digital processing funktion, som automatisk lægger harmoniske stemmer til det, der synges i mikrofonen. Med Vocal Harmony kan man oven i købet ændre karakter af sangstemmen og give et stort antal harmoni effekter. DOC DOC klangenes format gør, at der kan afspilles melodier sammen med mange andre Yamaha instrumenter og MIDI apparater, inklusive Yamaha Clavinova pianoer. Style File Format Style File Format -- SFF -- er Yamaha's eget format. Det bruger en helt speciel konvertering til at give HiFi Auto Accompaniment med rigtig mange akkorder. Både PSR-640 og PSR-740 bruger internt SFF formatet, kan læse optiske SFF Style disketter, og kan indspille SFF Styles med Style Recording funktionen. 9 7 Panel kontroller og forbindelser PSR-740!3!2!7 EXIT t q w #4 START/STOP SONG ACMP SYNC STOP BACK NEXT y u e r i o!0!4!5!1 #6 #7 #8 MAIN/AUTO FILL !8 #0 #1! #2 VOICE R2 DISK LOAD SAVE #3 UTILITY SYNC START #5 A ACMP ON/OFF FINGERING GROOVE ON/OFF #9 4 5 ON/OFF 6 7 REVERB 8 9 DSP TALK VOICE R1 VOICE L PART ON/OFF COUNT INTRO INTRO SIMPLE ENDING ENDING MEMORY $3 1 $0 STOP DISK IN USE REGISTRATION MEMORY FREEZE MULTI PAD $5 $1 B $2 C D 2 3 ONE TOUCH SETTING $ $6 $7 C1 CLICK 36 T 37 D1 38 S 39 E1 40 F1 R 41 G1 42 L 43 A1 44 L 45 B1 46 M 47 C2 H 48 D2 49 M 50 E2 51 H 52 F2 L 53 G2 54 H 55 A2 56 L 57 B2 58 M 59 L C3 M 60 H C 61 1 D3 H 62 R 63 1 E3 64 F3 R 65 G3 66 S 67 A3 68 C 69 2 B3 70 R 71 2 C4 H 72 L 73 D4 74 H 75 E4 L 76 F4 H 77 L 78 G4 H 79 L 80 A B4 H 83 C5 L 84 S 85 D5 L 86 E5 87 H 88 F5 L 89 M 90 G5 O 91 A $9 %0 $8 PSR-640!3 BACK!2 NEXT!7 EXIT y q w #4 START/STOP SONG ACMP SYNC STOP r o!0!4!5!1 #6 #7 FINGERING MAIN/AUTO FILL #0 #1 e u RHYTHM SUB RHYTHM MAIN BASS CHORD 1 CHORD 2 PAD PHRASE 1 PHRASE 2 ACCOMPANIMENT! SONG #2 VOICE R2 DISK LOAD SAVE #3 UTILITY SYNC START #5 A ACMP ON/OFF INTRO ENDING MEMORY $0 $3 1 VOICE L PART ON/OFF VOICE R1 DISK IN USE REGISTRATION MEMORY FREEZE STOP MULTI PAD $5 $1 B $2 C D 2 3 ONE TOUCH SETTING $ $6 PHONES C1 CLICK 36 T 37 D1 38 S 39 E1 40 F1 R 41 G1 42 L 43 A1 44 L 45 B1 46 M 47 C2 H 48 D2 49 M 50 E2 51 H 52 F2 L 53 G2 54 H 55 A2 56 L 57 B2 58 M 59 L C3 M 60 H C 61 1 D3 H 62 R 63 1 E3 64 F3 R 65 G3 66 S 67 A3 68 C 69 2 B3 70 R 71 2 C4 H 72 L 73 D4 74 H 75 E4 L 76 F4 H 77 L 78 G4 H 79 L 80 A B4 H 83 C5 L 84 S 85 D5 L 86 E5 87 H 88 F5 L 89 M 90 G5 O 91 A $9 $8 PSR-740/640 %1 %2 %3 %4 %5 %6 % Panel kontroller og forbindelser Kontroller på frontpanelet q STANDBY/ON kontakt w MASTER VOLUME kontrol e DEMO/SPROG knappen r HJÆLP/DIREKTE ADGANG knap.. 18, 21 t INPUT VOLUME kontrol (PSR-740) y RECORD knappen... 17, 25, 92, 106, 110 u DSP 50 DSP1, DSP2, DSP3 knapper (PSR-740) DSP knappen (PSR-640) FAST/SLOW knappen #4 SYNC STOP knappen.. 43 #5 SYNC START knappen #6 ACMP ON/OFF knappen , 35 #7 FINGERING knappen..

15 40 #8 GROOVE ON/OFF knappen (PSR-740) #9 VOCAL HARMONY ON/OFF knappen (PSR-740). 83 REVERB knappen (PSR-740) DSP4 knappen (PSR-740) TALK knappen (PSR-740) $0 PART ON/OFF VOICE L knappen VOICE R1 knappen VOICE R2 knappen B C6 96 i MASTER EQ knappen (PSR-740) o HARMONY/ECHO knappen.. 50!0 TOUCH knappen !1 SUSTAIN knappen.. 31!2 BACK og NEXT knapperne !3 LCD display !4 VOICE CHANGE knappen !5 MIXER knappen.

16 90!6 TRACK 1-16 knapperne. 39, 78!7 EXIT knappen... 17!8 ORGAN FLUTES knappen (PSR-740). 32!9 GROOVE knappen (PSR-740) MULTI EFFECT knappen (PSR-740).... VOCAL HARMONY knappen (PSR-740)... VOICE L knappen VOICE R1 knappen.... VOICE R2 knappen.... FUNCTION knappen , 91, SONG knappen , 25, STYLE knappen , 25, TEMPO/TAP knappen.. TRANSPOSE knappen 30 #0 ACMP/SONG VOLUME knappen... 39, 78 #1 Tal tastaturet [1]-[0], [-/NO], [+/YES]..

17 20 #2 Data drejeknappen.. 20 $1 START/STOP knappen , 76 $2 Auto Accompaniment delen INTRO knappen COUNT INTRO knappen (PSR-740) MAIN A, B, C, D knapperne ENDING knappen SIMPLE ENDING knappen (PSR-740) $3 REGISTRATION MEMORY knapper $4 ONE TOUCH SETTING knapper $5 MULTI PAD knapper $6 PITCH BEND hjulet $7 MODULATION hjulet (PSR-740) $8 Disk Drive. 65 $9 PHONES udgang %0 MIC/LINE IN forbindelse (PSR-740) Bageste panel B C6 96 #3 DISK SAVE knappen.. 17, 68 LOAD knappen , 70 UTILITY knappen , 72, 75 %1 Stik til FOOT VOLUME.

18 %2 TO HOST forbindelse %3 HOST SELECT omskifter %4 MIDI IN/OUT forbindelser %5 Stik til FOOT SWITCH. 12 %6 AUX OUT R, L/L+R stik %7 DC IN 10-12V stik Indstillinger Dette afsnit indeholder oplysninger om indstilling af PSR-640 og PSR-740, før man begynder at spille. Læs venligst dette afsnit grundigt, inden der tændes for keyboardet. Forbindelse af strømforsyning VIGTIGT Afbryd aldrig strømforsyningen (f.eks. ved at tage stikket ud af stikkontakten), mens PSR-640 eller PSR-740 er midt i en operation. Man kan risikere at miste data. 1 2 Kontroller at STANDBY/ON omskifteren på PSR-640 eller PSR-740 er stillet til STANDBY. Forbind den inkluderede lysnet adapter (PA-6 eller andre, der anbefales af Yamaha) til stikket på det bageste panel. ADVARSEL Brug KUN en Yamaha PA-6 lysnet adapter (eller en anden, der anbefales af Yamaha). Brug af andre adaptere kan resultere i fatale fejl på såvel adapter som keyboard. Tag adapteren ud af stikkontakten, hvis keyboardet ikke skal bruges i længere tid, eller under et tordenvejr. 3 Sæt adapterens stik i stikkontakten, og tænd for STANDBY/ON knappen. Man afbryder for strømmen ved at trykke endnu en gang på STANDBY/ON knappen. Forbindelse af en fodkontakt s FOOT SWITCH bøsningen Sustain funktionen gør, at du kan bestemme, hvornår der skal tilføres en naturlig efterklang ved at trykke på fodkontakten. Din brugermanual YAMAHA PSR-740/640

19 Sæt en Yamaha fodkontakt FC4 eller FC5 (ekstra udstyr) til denne bøsning, og brug den til at sætte sustain til og fra. Fodkontakten kan omstilles til styring af andre funktioner som for eksempel til at starte og stoppe auto akkompagnement (side 137). OBS Tryk ikke på fodkontakten, når der tændes for keyboardet. Dette vil medføre, at funktionen af fodkontakten bliver byttet om. Når man bruger Sustain eller Sostenuto pedal funktionerne (side 137), kan nogle klange lyde vedvarende eller have en meget lang udklingningstid (decay), når man slipper tangenten med fodkontakten aktiveret. s FOOT VOLUME bøsningen En Yamaha FC7 (ekstra udstyr) er en pedal, der forbindes denne bøsning. Med den kan man styre lydstyrken for hele keyboardet (expression function). Funktionen af denne pedal kan omstilles til kun at gælde lydstyrken for akkompagnementet eller melodien (side 138) Indstillinger Forbindelse til HiFi udstyr s AUX OUT R og L/L+R bøsningerne Udgangssignaler kan hentes på bagsiden via AUX OUT R og L/L+R bøsningerne. Så kan keyboardet kobles sammen med andet udstyr som for eksempel stereo system, mikser konsol eller båndoptager. Ved sammenkobling til et mono system, bruges kun L/L+R udgangen hos PSR-640 og PSR-740. Så vil højre og venstre kanal mikses sådan, at man ikke mister noget. VIGTIGT Når keyboardet kan kobles sammen med andet elektronisk udstyr, bør der være slukket for alle apparater. Forebyg skader på højttalere ved at sætte alle lydstyrke kontroller til minimum, før der tændes. Hvis disse anvisninger ikke følges, kan der opstå skader på apparaterne. Stereo System s PHONES bøsning Et almindeligt sæt hovedtelefoner kan tilsluttes her, hvis man vil øve sig uden at forstyrre andre. Når et jack stik sættes i, afbrydes de indbyggede højttalere automatisk. Lyt ikke for længe med hovedtelefoner og stor lydstyrke. Man kan risikere høretab. Forbindelse af en mikrofon (PSR-740) s MIC/LINE IN bøsningen PSR-740 har en indgang for mikrofon eller Line, hvor en almindelig dynamisk mikrofon med et 1/4" jackstik kan tilkobles. Det anbefales at bruge en 250 ohm mikrofon. Mikrofon og Line indgangen kan bruges sammen med Vocal Harmony funktionen hos PSR-740 (side 82). Kontakten MIC/LINE indstilles til den tilsvarende lydkilde, og INPUT VOLUME indstilles til en passende lydstyrke. Den ideelle indstilling kan kontrolleres via SIGNAL og OVER lamperne på panelet: Den grønne SIGNAL lampe lyser, når der er signal på indgangen, mens den røde OVER lampe viser, hvis styrken er for høj, og så bør der skrues ned med INPUT VOLUME knappen. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, skal der dæmpes for lydkildens styrke. OBS Det anbefales at bruge Yamaha MZ106s mikrofon sammen med PSR-740. Lydstyrken kan variere alt efter hvilken mikrofon, der bruges. Drej INPUT VOLUME helt ned ved til- og frakobling af en mikrofon. En mikrofon, der er tilsluttet PSR-740 må ikke placeres for tæt ved keyboardet eller ved eksternt udstyr med forstærker og højtalere, der er sat til PSR-740. Man kan risikere akustisk tilbagekobling (rundhyl). Find en god placering, og indstil såvel INPUT VOLUME som MASTER VOLUME til en passende lydstyrke, så rundhyl undgås Indstillinger Forbindelse af eksterne MIDI apparater Se side 123, hvor der er mere information om MIDI. Nodestativ Der følger et nodestativ med PSR-640 og PSR-740. Dette skal monteres i slidsen ved bagsiden af panelet Demo Song Playback Når PSR-640 eller PSR-740 er sat op og tilsluttet, kan man prøve at lytte til de forprogrammerede demo melodier. Der er 8 demo melodier i PSR-640, og 10 i PSR Tænd for strømmen ved at sætte [STANDBY/ON] knappen til ON stilling. Der slukkes senere ved et nyt tryk på [STANDBY/ON] knappen. VIGTIGT I STANDBY position bruges der en lille smule strøm i keyboardet. Hvis keyboardet ikke skal bruges i længere tid, bør man fjerne stikket fra stikkontakten. Tryk på [DEMO/LANGUAGE] knappen. Vælg en demo melodi Man vælger en bestemt demo melodi med Data drejeknappen, [+/YES] knappen, [-/NO] knappen eller via tal tastaturet [1] - [0] Den valgte demo melodi startes med [START/STOP] knappen. START/STOP SONG ACMP COUNT INTRO INTRO Indstil til passende lydstyrke med [MASTER VOLUME] knappen. Demo'en stoppes ved at trykke endnu en gang på [START/STOP] knappen. 15 Visninger på displayet Der er stort multi-funktions display på PSR-640 og PSR-740. Her kan man se alle de vigtigste indstillinger. Dette afsnit beskriver kort betydningen af de forskellige indikeringer og ikoner på displayet. e Transponering r Tempo t Takt q Menu display w Akkord y Taktslag u Melodi spor / Akkompagnement spor OBS Efter længere tids brug, kan displayet miste kontrasten og blive vanskelig af aflæse. Skulle det ske, kontaktes forhandleren, som så -- for et aftalt beløb -- kan sørge for en udskiftning af displayet. q Menu display Her ses menuerne for hver funktion hos PSR-640 og SPR-740. Her vises også relevante meddelelser for den øjeblikkelige operation. Se afsnittet "Grundlæggende operationer" (side 17), hvor menu og meddelelser forklares nærmere. y Taktslag (Beat) Markeringerne blinker i takt med det indstillede tempo under auto akkompagnement og Song afspilning. 4/4 takt 4/4 time 1st beat 1. taktslag 2nd beat 2.taktslag 3rd beat 3.taktslag 4th beat 4.taktslag 3/4 takt 3/4 time w Akkorder Her vises navnet på den øjeblikkelige akkord ved AUTO ACCOMPANIMENT, eller ved SONG indog afspilning (side 35). u Melodi spor / Akkompagnement spor Cm Grundtone Akkordtype e Transponering Viser den øjeblikkelige værdi af transponering (Transpose) (side 30). r Tempo Her ses det øjeblikkelige tempo for akkompagnementet eller Song afspilning (side 38). t Takt Viser nummeret på den øjeblikkelige takt under Song (melodi) ind- og afspilning. Med Song funktionen (side 25) og med Demo Song funktionen (side 15): Ikonerne viser alle spor og deres ON/OFF status og indstilling af lydstyrke og anslag. I Style funktionen (side 25): Ikonerne for sporene 9-16 vises ON/OFF status samt indstillinger af lydstyrke og anslag for hvert af de 8 spor for akkompagnementet. Med Record funktionen (side 25): Ikonerne viser ON/OFF status samt indstillinger af lydstyrke og anslag. Din brugermanual YAMAHA PSR-740/640

20 "REC" mærket indikerer status indspilning Grundlæggende Operationer I dette afsnit introduceres de grundlæggende operationer for PSR-640 og PSR-740. Du vil her lære, hvordan displayet for Menu og Meddelelser på panelet kan bruges. Aktivering af display for operationerne... side 17 Hjælp... side 18 Valg af menu... side 19 Ændring (Editering) af værdier..... side 20 Navngivning..

21 .. side 21 Direkte adgang.... side 21 Aktivering af display for operationerne Tryk på de knapper, er nævnes herunder, for at aktivere displayet for de forskellige funktioner hos PSR-640 og PSR-740. DEMO/LANGUAGE knappen... siderne 15, 18 VOICE R1 knappen... side 27 VOICE R2 knappen.... side 27 VOICE L knappen.. side 28 STYLE knappen... siderne 25, 34 SONG knappen.

22 ... siderne 25, 76 MIXER knappen..... side 90 VOICE CHANGE knappen... side 89 FUNCTION knappen... siderne 91, 134 ACMP/SONG VOLUME knappen.. side 39, 78 TRANSPOSE knappen.... side 30 TEMPO/TAP knappen..... side 38 FINGERING knappen side 40 DISK LOAD knappen..... side 70 DISK SAVE knappen. side 68 DISK UTILITY knappen. siderne 72, 75 RECORD knappen siderne 25, 92, 106, 110 ORGAN FLUTES knappen (PSR-740).... side 32 GROOVE knappen (PSR-740).

23 . side 45 MULTI EFFECT knappen (PSR-740) side 54 VOCAL HARMONY knappen (PSR-740).. side 82 DISK LOAD SAVE UTILITY DISK IN USE N/OFF FINGERING GROOVE ON * Denne illustration stammer fra PSR-740. Et tryk på en af disse knapper fremkalder øjeblikkelig det relevante display for vedkommende funktion. Se side 22, hvor der er detaljer herom. Hvis man har valgt flere funktioner efter hinanden, kan man "spore" frem og tilbage i rækkefølgen med [BACK] og [NEXT] knapperne til venstre for displayet. Naturligvis kan man også vælge en ønsket funktion ved at trykke på dens knap (som i listen herover). BACK NEXT Hvordan man forlader det øjeblikkelige display Som vist i oversigten (side 22) er der en stor mængde funktioner i PSR-640 og PSR-740. Hver funktion har sit eget display. Hvis man vil forlade display visningerne, skal man blot trykke på [EXIT] knappen. Siden der er så mange forskellige displays i keyboardet, kan man godt blive lidt forvirret en gang i mellem. Hvis det sker, kommer man retur til udgangspunktet ved at trykke flere gange på [EXIT] knappen. Så vil man se det samme display, som når der tændes for instrumentet. EXIT Grundlæggende Operationer Help -- Hvordan man læser hjælpe og operations vejledningen Afhængig af den valgte funktion eller operation, kan PSR-640 og PSR-740 vise mange displays og indikationer. Inkluderet heri er "Help" meddelelser, som kan guide dig igennem forskellige operationer. Der er to typer meddelelser som vist herunder. q Help Hold [HELP/DIRECT ACCESS] knappen nede, hvorefter der vises en "taleboble", som hjælper dig til at forstå den valgte funktion, og finder en passende operation. Hvordan det læses Denne meddelelse betyder "Vælg en klang med data drejeknappen, med [+/YES], med [-/NO] knapperne, eller med taltastaturets knapper [1] - [0]". q Operation Guide Her gives relevante oplysninger om den øjeblikkelige operation, og displayet slettes først, når den næste operation aktiveres. Hvordan det læses Denne meddelelse betyder "Tryk på [+/YES] knappen for at aktivere SAVE (gem) operationen". OBS Alle eksempler i Operation Guide er vist på engelsk. Vælg det sprog, der skal bruges ved Help meddelelserne Help meddelelserne kan vises med et af følgende sprog: Engelsk, japansk, tysk, fransk, spansk og italiensk Tryk på [DEMO/LANGUAGE] knappen. Tryk på [NEXT] knappen. BACK NEXT Vælg det ønskede sprog. Brug Data drejeskiven, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. 18 Grundlæggende Operationer Valg af menu Der er bestemte operationer hos PSR-640 og PSR-740, hvor man ikke behøver at vælge forskellige menuer på displayet. Dette display herunder (for valg af Function) fremkommer, når der trykkes på [FUNCTION] knappen. Herefter kan man vælge den ønskede funktion med Data drejeknappen, eller flytte markeringen med [+/YES] og [-/NO] knapperne. Hvis man drejer knappen med uret, flyttes markeringen nedad, men markeringen flyttes opad ved at dreje mod uret. Et tryk på [+/YES] knappen flytter markeringen nedad, og den flyttes opad ved at trykke på [-/NO] knappen. Displayet herunder (at vælge klange) kommer, hvis der trykkes på [VOICE R1] knappen. Her kan man også vælge den ønskede klang med data drejeknappen eller med [+/YES] og [-/NO] knapperne som nævnt tidligere. Men man kan også indtaste klangens nummer direkte på tal tastaturet med knapperne [1] - [0] (se næste side) Grundlæggende Operationer Ændring (Editering) af værdier I dette afsnit omtales, hvordan man indstiller de numeriske værdier i PSR-640 og PSR-740, som for eksempel klang (Voice) nummer, Song/Style nummer samt forskellige parametre. Numrene indstilles fra tal tastaturet med knapperne [1] - [0], eller med [+/YES] og [-/NO] knapperne. Tal knapperne [1] -[0] beskrives herunder. Drej data drejeknappen med uret for at øge værdierne, og mod uret for at mindske dem. Et tryk på [+/YES] knappen øger værdien med 1. Et tryk på [-/NO] knappen mindsker værdien med 1. Hvis en af de to knapper holdes nede, sker ændringen kontinuert. For funktioner, der er "født" med en bestemt værdi, kan denne genkaldes ved at trykke samtidig på [+/YES] og [-/NO] knapperne. Numerisk indtastning Denne forklaring gælder kun for funktioner, som har et maksimum af tre cifre som for eksempel for klange og rytmer (Voices og Styles). OBS 1- og 2-cifrede tal kan indtastes uden indledende nuller. For at vælge tallet "12", trykkes på tal knapperne [1] og [2]. Bjælkerne under nummeret på displayet blinker et par sekunder. De forsvinder, når keyboardet har accepteret indtastningen. I nogle tilfælde ses "- - -" på displayet ved aktivering af Part Value parameteren. Det indikerer, at man har indtastet en forkert værdi, eller at parameteren ikke kan ændres (med reference til de øjeblikkelige indstillinger af panelet). Indtastning af 1- og 2-cifrede numre 1- og 2-cifrede kan indtastes med et eller to indledende nuller. Din brugermanual YAMAHA PSR-740/640

24 For eksempel indtastes "12" med tallene "012" ved at trykke på tal tasterne i samme rækkefølge [0], [1] og [2]. Indtastning af tal med tre cifre Indtastningen af nummeret på den ønskede klang sker direkte med knapperne på tal tastaturet. Så behøver man ikke at steppe igennem hele rækken af klange. Klang nr. 106 indtastes med talknapperne [1], [0] og [6] i denne rækkefølge Grundlæggende Operationer Navngivning Man kan navngive sine egne kompositioner som for eksempel Songs, Style og indstillinger i Registration Memory. Og man kan også navngive de data, der nævnes herunder. Disk files (User melodier, etc)... siderne 69, 73, 74, 104 User Styles (rytmer)... side 118 User Pad banker.. side 108 Registration Memory banker. side 64 I dette eksempel vises displayet, hvis man vil navngive en melodi på en Floppy disk (side 69). Indtast et originalt navn ved hjælp af tangenterne. Bogstaver og karakterer er markeret over tangenterne. C1 OBS Små bogstaver kan ikke bruges i filnavne. Indtastning af karakter Flytning af markering Indtastning af navn med små bogstaver Med hver tangent kan der indtastes den karakter, der er mærket lige over tangenten. Brug A#5 og B5 tangenterne til at flytte markeringen frem og tilbage i filens navn. C1 tangenten bruges til at skifte mellem små og store bogstaver: Hold denne tangent nede mens der trykkes på en karakter tangent, så får man små karakterer. Delete tangenten (C6) sletter den karakter, der er markeret. Delete (slet) Direkte Adgang Ved at bruge [HELP/DIRECT ACCESS] knappen kan man direkte aktivere et ønsket display. Hvis man for eksempel trykker på [REGISTRATION MEMORY] knappen, mens [HELP/DIRECT ACCESS knappen holdes nede, kan man vælge display for indprogrammering navnet på en Registration Memory bank. MEMORY Liste over funktioner Knap Visning på display Funktion Se side DEMO/LANGUAGE VOICE R1 DEMO Valg af Demo melodi LANGUAGE... Hjælpe sektionens sprog

25 .. 18 VOICE RIGHT VOICE GROUP RIGHT1... DSP TYPE... RETURN LEVEL DEPTH Valg af klang R1. 26 Valg af klanggruppe R Valg af DSP type (kun sammen med Style Record for PSR-740) 50 DSP Return niveau (kun sammen med Style Record for PSR-740). 50 DSP dybde (kun sammen med Style Record for PSR-740) VOICE R2 VOICE L STYLE SONG VOICE RIGHT2.. Valg af klang R2...

26 VOICE GROUP RIGHT2... Valg af klanggruppe R VOICE L... Valg af klang L VOICE GROUP L... Valg af klanggruppe L.. 28 STYLE...

27 ... Valg af akkompagnement rytme STYLE GROUP.. Valg af akkompagnement rytme gruppe SONG.. SONG UTILITY SONG PLAY MODE..... SONG START MEASURE SONG REPEAT.. SONG TRANSPOSE... Valg af Song (melodi).. 76 Valg af Song Play metode.... Starttakt for Song afspilning...

28 ... Indstilling af Song repetering..... Indstilling af Song transponering VOICE CHANGE MIXER VOICE. Valg af del R1/R2/L/Style/Song Track.. 89 VOICE GROUP Valg af klanggruppe R1/R2/L/Style/Song.. 89 R1/R2/L... STYLE

29 . SONG VOCAL HARMONY..... FOOTAGE.... ATTACK MODE.. ORGAN TYPE... SPEED GROOVE TYPE. GROOVE SWING... DYNAMICS TYPE... DYNAMICS DEPTH..... MULTI EFFECT CONNECTION.. MULTI EFFECT BLOCK SETTING.. MULTI EFFECT TYPE MULTI EFFECT DRY/WET.... Lydstyrke indstilling R1/R2/L.

30 .. 1, 2, Lydstyrke indstilling af akkompagnementet... Lydstyrke indstilling af Song sporet. Lydstyrken for Vocal Harmony delen (PSR-740)..... Indstilling af "fod" klang (PSR-740) Indstilling af Attack (PSR-740).... Indstilling af orgel type (PSR-740)... Indstilling af hastighed (PSR-740) Indstilling af Groove type (PSR-740).

31 ... Indstilling af Groove Swing (PSR-740)..... Valg af Dynamic type (PSR-740).... Indstilling ad Dynamic dybde (PSR-740)... Indstilling af Multi Effect forbindelse (PSR-740) Indstilling af Multi Effect Part (PSR-740)... Valg af Multi Effect type (PSR-740)... 4, 5, 6, 7 Indstilling af Multi Effect Dry/Wet (PSR-740) ORGAN FLUTES GROOVE MULTI EFFECT VOCAL HARMONY VOCAL HARMONY TYPE Valg af Vocal Harmony (PSR-740) VOCAL HARMONY LEAD GENDER TYPE... Valg af Gender type (PSR-740)..

32 VOCAL HARMONY LEAD PITCH CORRECTION Retning af Lead stemning (PSR-740)... VOCAL HARMONY PITCH TO NOTE.... Indstilling af "stemning til node" (PSR-740).... VOCAL HARMONY PART..... Indstilling af Part (PSR-740) VOCAL HARMONY SONG TRACK. Indstilling af Song spor (PSR-740).. ACMP/SONG VOLUME TRANSPOSE TEMPO/TAP FINGERING DISK LOAD DISK SAVE DISK UTILTY ACMP VOLUME Indstilling af akkompagnement lydstyrke SONG VOLUME..... Indstilling af melodi lydstyrke...

33 TRANSPOSE..... Indstilling af transponering TEMPO..... Indstilling af tempo.. 38 FINGERING... Valg af Fingering DISK LOAD... Hent (Load) data fra disk...

34 DISK SAVE.... Gem (Save) data til disk DISK UTILTY FORMAT.. Formattering af disk COPY Kopiering af melodi på disk DELETE...

35 Sletning af en fil på disk Liste over funktioner Knap Visning på display F1 MULTI PAD BANK.. CHORD MATCH..... F2 REGISTRATION MEMORY BANK NAME.. F3 DIGITAL EFFECT REVERB TYPE RETURN LEVEL.... CHORUS TYPE... RETURN LEVEL..... DSP TYPE... RETURN LEVEL HARMONY/ECHO TYPE... VOLUME.. PART... EQ TYPE LOAD..

36 ... EQ GAIN.. F4 UTILITY METRONOME... PART OCTAVE... MASTER TUNING... SCALE TUNING..... SPLIT POINT..... TOUCH SENSITIVITY VOICE SET... FOOT SWITCH FOOT VOLUME. PITCH BEND RANGE.. MODULATION WHEEL..... F5 MIDI TEMPLATE.... TRANSMIT... RECEIVE.. LOCAL CONTROL CLOCK.

37 ... INITIAL SETUP SEND. F6 PARAMETER EDIT OCTAVE R1/R2/L... OCTAVE SONG..... PAN R1/R2/L.... PAN STYLE.. PAN SONG PAN VOCAL HARMONY.. REVERB DEPTH R1/R2/L... REVERB DEPTH STYLE. REVERB DEPTH SONG REVERB DEPTH VOCAL HARMONY.. CHORUS DEPTH R1/R2/L... CHORUS DEPTH STYLE CHORUS DEPTH SONG..... CHORUS DEPTH VOCAL HARMONY. DSP DEPTH R1/R2/L.. DSP DEPTH STYLE... DSP DEPTH SONG... F7 TALK SETTING TALK VOLUME.. TOTAL VOLUME ATTENUATER. DSP TYPE..... VOCAL HARMONY TYPE PARAMETER EDIT..... Funktion Se side FUNCTION Valg af Multi bank.... Indstilling af Chord Match On/Off. Valg af Registration Memory bank Navngiv Registration Memory bank

38 Valg af Reverb type 50 Indstilling af Reverb Return niveau.. 51 Valg af Chorus type Indstilling af Chorus Return niveau Valg af DSP type (PSR-640) Indstilling af DSP Return niveau (PSR-640)..

39 . 53 Valg af Harmony/Echo Indstilling af Harmony/Echo lydstyrke... Indstilling af Harmony part..... Valg af Master EQ type/loading (PSR-740).... Indstilling af Master EQ forstærkning (PSR-740) Indstilling af Metronome On/Off Indstilling af Part oktav , 18, 19.. Indstilling af Master tuning... Indstilling af skala tuning.

40 Indstilling af Split Point (delested) Indstilling af anslagsfølsomhed Indstilling af Voice On/Off Vælg funktion for fodkontakt... Vælg funktion for fodpedal lydstyrke. Din brugermanual YAMAHA PSR-740/640

41 Indstilling af Pitch Bend område Valg for Modulation hjulet (PSR-740) Valg af MIDI Template..... Indstilling af MIDI Transmit kanal.... Indstilling af MIDI Receive kanal... Indstilling af Local Control On/Off... Valg af intern eller ekstern Clock.... Initial Setup data send...

42 .. Indstilling af oktav for klangene R1/ R2/L Indstilling af oktav for Song sporet.. Indstilling af panorering for klangene R1/R2/L... Indstilling af pan for akkompagnementets spor... Indstilling af pan for Song sporet..... Indstilling af pan for Vocal Harmony (PSR-740).. Indstilling af Reverb dybden for klangene R1/R2/L.. Indstilling af Reverb dybden for akkompagnement sporet Indstilling af Reverb dybden for Song sporet.. Indstilling af Reverb dybden for Harmony (PSR-740)

43 26 Indstilling af Chorus dybden for klangene R1/R2/L.. Indstilling af Chorus dybden for akkompagnement sporet Indstilling af Chorus dybden for Song sporet.. Indstilling af Chorus dybden for Harmony (PSR-740)... Indstilling af DSP dybden for klangene R1/R2/L (PSR-640).... Indstilling af DSP dybden for akkompagnement sporet (PSR-640)... Indstilling af DSP dybden for Song sporet (PSR-640)... Indstilling af mikrofon lydstyrke (PSR-740).. 27 Indstilling af Master lydstyrke (ikke MIC.) (PSR-740)... Valg af Vocal Harmony DSP type (PSR-740). Valg af Vocal Harmony type (PSR-740)... Editering af Vocal Harmony parameter (PSR-740) (PSR-740) Liste over funktioner Knap Visning på display Funktion Se side RECORD SONG QUICK. User Song Quick indspilning...

44 .. 94 MULTI TRACK.... User Song Multi spor indspilning PUNCH IN/OUT..... Punch In/Out indstilling START MEASURE Start takt ved afspilning EDIT QUANTIZE.... Quantize SETUP DATA..... Editering af Setup data..

45 NAME Navngivning af User melodi CLEAR.... Sletning af User Song data STYLE RECORD.. User Style indspilning EDIT QUANTIZE.... Quantize...

46 NAME.. Navngivning af User Styles CLEAR..... Sletning af User Styles CTAB EDIT.... CTAB indstilling NOTE LIMIT.

47 HIGH KEY SOURCE CHORD PAD RECORD User Pad indspilning EDIT CHORD MATCH..... Chord Match On/Off indstilling...

48 108 NAME.. Navngivning af User Pads CLEAR.... Sletning af User Pad data Liste over Direct Access Funktionens nummer/funktion Indstilling af lydstyrke for klang L Indstilling af lydstyrke for klang R1 Indstilling af lydstyrke for klang R2 Valg af Multi effekt type (DSP1) Valg af Multi effekt type (DSP2) Valg af Multi effekt type (DSP3) Valg af Multi effekt type (DSP4 for mikrofon lyden) Valg af Vocal Harmony type Valg af Multi Pad bank Chord Match indstilling (On/Off) Valg af Registration Memory bank Navngiv Registration Memory bank Valg af DSP type Valg af Harmony/Echo type Indstilling af Master EQ styrke Indstilling af Metronome On/Off Indstilling af Part Octave Voice L Indstilling af Part Octave Voice R1 Indstilling af Part Octave Voice R2 Indstilling af Split Point Indstilling af anslags følsomhed Valg af fodkontaktens funktion Valg af fodpedalens lydstyrke Indstilling af Pitch Bend området Valg af Modulation Wheel funktion Reverb dybde for Vocal Harmony Indstilling af Talk lydstyrke PSR-740 PSR-740 PSR-740 PSR-740 PSR-640 PSR-740 PSR-740 PSR-740 PSR-740 PSR-740 Operation: + knapperne i listen herunder PART ON/OFF [VOICE L] PART ON/OFF [VOICE R1] PART ON/OFF [VOICE R2] [DSP1] [DSP2] [DSP3] VOCAL HARMONY [DSP4] VOCAL HARMONY [ON/OFF] MULTI PAD [STOP] MULTI PAD [1]-[4] REGISTRATION MEMORY [1]-[4] REGISTRATION MEMORY [MEMORY] [DSP] [HARMONY/ECHO] [MASTER EQ] [TEMPO/TAP] [VOICE L] [VOICE R1] [VOICE R2] [ACMP ON/OFF] [TOUCH] Footswitch Foot Volume Pitch bend hjulet Modulation Wheel VOCAL HARMONY [REVERB] VOCAL HARMONY [TALK] Mode (funktion) Afhængig af indstillingen af panelets knapper findes der mange fundamentale konditioner (eller operationer) hos PSR-640 og PSR-740. Hver af disse konditioner eller funktioner kaldes en Mode. I dette afsnit forklares de vigtigste Modes hos instrumentet. Style Mode Denne funktion eller Mode vælges ved at trykke på [STYLE] knappen. Dette er forprogrammeret, når der tændes for keyboardet. Style Mode bruges til at spille på hele keyboardet, og når man bruger Auto Accompaniment. Styles er rytme og akkompagnement mønstre, der spilles med Auto Accompagniment funktionen. ACMP ON/OFF side 34 START/STOP SONG ACMP COUNT INTRO INTRO q Auto accompaniment (ACMP) On/Off..... side 35 [ACMP ON/OFF] lampen tændes og slukkes. Når Auto Accompaniment er aktiveret, bruges venstre del af klaviaturet til at spille akkorder. q Synkroniseret start (SYNC START) On/Off...

Dansk vejledning 1999 Yamaha Corporation

Dansk vejledning 1999 Yamaha Corporation Dansk vejledning SPECIELLE MEDDELSER Dette keyboard bruger batterier eller en ekstern strømforsyning (adapter). Forbind IKKE keyboardet til andre forsyninger eller adaptere end de, der er nævnt i vejledningen,

Læs mere

Ekstraudstyr [PK 25A: 25 tangenter (C2 til C4), PK 7A: 20 tangenter (C2 til G3)]

Ekstraudstyr [PK 25A: 25 tangenter (C2 til C4), PK 7A: 20 tangenter (C2 til G3)] KEYBOARDS/PEDALBOARD Tangenter Upper: 56 tangenter (C3 til G7) med 10 niveauer Initial Touch Lower: 76 tangenter (E1 til G7) Waterfall type med 10 niveauer Initial Touch samt aftertouch 2 stk (på expression

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Din brugermanual YAMAHA PSR-2100/PSR-1100 http://da.yourpdfguides.com/dref/840616

Din brugermanual YAMAHA PSR-2100/PSR-1100 http://da.yourpdfguides.com/dref/840616 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i YAMAHA PSR-2100/PSR-1100 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Tips og Tricks 2. Indholdsfortegnelse. 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2. 2. Brug af Sequenceren...3. 3. Audio Track demo...

Tips og Tricks 2. Indholdsfortegnelse. 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2. 2. Brug af Sequenceren...3. 3. Audio Track demo... Tips og Tricks 2 Indholdsfortegnelse Side 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2 2. Brug af Sequenceren...3 Optag Trommer, Bas og Keyboard Brug af Arpeggio og Chord Memory 3. Audio Track

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD BRUGER MANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volume indstillinger 32-level tempo kontrol Optag / afspil /

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

HP-506: Digital Piano

HP-506: Digital Piano HP-506: Digital Piano The classic home piano with a four-speaker sound system Keyboard Klaviatur 88 tangenter (PHA-4 Concert Keyboard: med Escapement og Ebony/Ivory Feel) Anslagsfølsomhed Keyboard Mode

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Indstilling af niveauer: Referer eventuelt til illustrationen af frontpanalet på side 4. 1. Sæt LEAD, HARMONY, EFFECTS og INPUT knapperne

Indstilling af niveauer: Referer eventuelt til illustrationen af frontpanalet på side 4. 1. Sæt LEAD, HARMONY, EFFECTS og INPUT knapperne QUICKSTART For at du hurtigst muligt kommer igang med at bruge din nye VoicePrism, bør du læse denne Quick Guide, der forklarer de mest essentielle ting. Selve manualen er mere detaljeret, men vi er overbeviste

Læs mere

midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler

midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler Kom i gang Version 5.0 2002-2013 Jørgen Sørensen Web site: http://www.jososoft.dk/yamaha/software/midi2style E-mail: js@jososoft.dk

Læs mere

Din brugermanual YAMAHA PSR-340 http://da.yourpdfguides.com/dref/840624

Din brugermanual YAMAHA PSR-340 http://da.yourpdfguides.com/dref/840624 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Din brugermanual YAMAHA CLP-130/CLP-120

Din brugermanual YAMAHA CLP-130/CLP-120 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i YAMAHA CLP-130/CLP-120 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

HP-504: Digital Piano

HP-504: Digital Piano HP-504: Digital Piano Oplev helt nye grader af inspiration, kreativitet og læring Keyboard Klaviatur 88 tangenter (PHA-4 Concert Keyboard: med Escapement og Ebony/Ivory Feel) Anslagsfølsomhed Keyboard

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 VK-8M DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 Tillykke med dit nye instrument! Uanset om du er nybegynder eller har spillet i mange år, er det altid dejligt at få et nyt instrument. Vi har skrevet denne Quick Guide,

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Din bruksanvisning YAMAHA PSR-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/4533728

Din bruksanvisning YAMAHA PSR-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/4533728 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Din brugermanual YAMAHA PSR-240 http://da.yourpdfguides.com/dref/840617

Din brugermanual YAMAHA PSR-240 http://da.yourpdfguides.com/dref/840617 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Vejledning til Baghusets lydanlæg

Vejledning til Baghusets lydanlæg Vejledning til Baghusets lydanlæg Denne vejledning er inddelt i følgende kapitler med farvekoder: 1. Forstærker og Afbrydere 2. Minimixeren 3. Monitorhøjtalere (Medhør) 4. Subwhoofer 5. PA-mixeren 6. Linedrivere

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Din brugermanual YAMAHA DJX-II

Din brugermanual YAMAHA DJX-II Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i YAMAHA DJX-II i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307 http://da.yourpdfguides.com/dref/839989

Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307 http://da.yourpdfguides.com/dref/839989 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i YAMAHA CVP-309/CVP-307 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold. Miljørigtigt, energibesparende design DIGITAL PIANO. Quick guide (frontpanel) Bruge Bluetooth fuktionen... 6

Indhold. Miljørigtigt, energibesparende design DIGITAL PIANO. Quick guide (frontpanel) Bruge Bluetooth fuktionen... 6 DIGITAL PIANO Indhold Quick guide (frontpanel)..................................... Vælge en lyd............................................... Indstille volumen...........................................

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Panel Descriptions...8 Frontpanel...8 Bagpanels-tilslutninger...9 Bundpanel (tilslutte hovedtelefoner eller hukommelse)...

Indholdsfortegnelse. Panel Descriptions...8 Frontpanel...8 Bagpanels-tilslutninger...9 Bundpanel (tilslutte hovedtelefoner eller hukommelse)... QUICK GUIDE Indholdsfortegnelse Betjening...3 Performe...3 Afspille sange...5 Brug automatisk akkompagnement (Rhythm) der matcher dine akkorder...6 Optages Performance....7 Panel Descriptions...8 Frontpanel...8

Læs mere

Din brugermanual YAMAHA EZ-30

Din brugermanual YAMAHA EZ-30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning Sennheiser DW 800 Guide 1 Installation & Tilslutning DW 800 pakken indeholder følgende 2 Mobile enheder 1 Lade station 1 Mellemkabel 1 Strømforsyning 1 PC-kabel 1 Manual Tilslut mellemkablet til din DW

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Quick Guide. Indhold. Specifikationer Roland F-140R: Digital Piano

Quick Guide. Indhold. Specifikationer Roland F-140R: Digital Piano Quick Guide Indhold Hurtig introduktion...2 Spil på instrumentet...2 Afspil sange...4 Spil med automatisk akkompagnement (Rhythm)....5 Optagelse...6 Afspil sange fra USB-stik....7 Panelbeskrivelse...8

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

HP-508: Digital Piano

HP-508: Digital Piano HP-508: Digital Piano The ultimate home piano with a six-speaker sound system Keyboard Klaviatur 88 tangenter (PHA-4 Concert Keyboard: med Escapement og Ebony/Ivory Feel) Anslagsfølsomhed Keyboard Mode

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger. 56Droplet AirDock by Alva Design Group

Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger. 56Droplet AirDock by Alva Design Group Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger 56Droplet AirDock by Alva Design Group INTRODUKTION SIDE 1 AF 3 INDHOLD Introduktion...02 Funktioner...05 Via lightning connector...06 Trådløs forbindelse

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Sterling Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 12 Watt Mk 1 & 2 Stereo Plus 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated Remote 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Parallel

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

BRUGER MANUAL. Dansk

BRUGER MANUAL. Dansk BRUGER MANUAL Dansk 7 CAUTION Fare for elektrisk stød MÅ IKKE ÅBNES ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, FJERN IKKE DÆKSLET. INGEN BRUGER SERVICE DELE INDE I INSTRUMENTET. OVERLAD SERVICERING

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere