Din brugermanual YAMAHA PSR-340

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual YAMAHA PSR-340 http://da.yourpdfguides.com/dref/840624"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: butikker har aftaler om forsvarlig afskaffelse af batterier. Destruktion: RET TIL ÆNDRINGER AF SPECIFIKATIONER: Alle oplysninger i denne vejledning var korrekte, da vejledningen blev skrevet. Yamaha forbeholder sig dog ret til at opdatere specifikationerne uden yderligere varsel. Dette keyboard kan -- enten alene eller sammen med ekstern forstærker -- hovedtelefoner eller højttalere afgive store lydtryk, som kan være skadelige for hørelsen ved længere tids påvirkning. Derfor må man IKKE spille i længere tid med høj lydstyrke, eller en lydstyrke, der føles ubehagelig. Hvis Du opdager et tab i hørelsen, eller får ringning for ørene, bør Du snarest søge hørelæge. VIGTIGT: Jo højere lydstyrken er, des hurtigere kan man pådrage sig en høreskade. Skulle det ske, at dette instrument bliver beskadiget så meget, at det ikke kan repareres, skal de lokale regler om destruktion absolut følges. Vær opmærksom på, at elektronikken indeholder bly, batterier, plastic og så videre. NAVNESKILT: Navneskiltet er anbragt på instrumentets underside. Her kan læses model nummer, serie nummer, arten af strømforsyning og så videre. Man bør notere sig model nummer, serie nummer samt dato for købet i rubrikkerne herunder. Model Serie nummer (S/N) Købsdato MILJØET: Alle Yamaha's produkter er fremstillet med hensyn tagen til såvel sikkerhed som miljø. Vi er overbevist om, at vores produkter og produktionsmetoder lever op til kravene. For at overholde lovenes ånd og bogstav, beder vi Dig være opmærksom på følgende: Batterier: Dette keyboard KAN indeholde et lille ikke-genopladeligt batteri, som (hvis det findes) er loddet fast. Levetiden for denne type batterier er cirka fem år. Det bør være en fagmand, der udskifter et nedslidt batteri. Keyboardet kan måske også bruge almindelige batterier. Nogle af disse typer kan være genopladelige. Vær opmærksom på forskellen, for det kan gå gruelig galt, hvis man prøver at oplade en normalt batteri, der ikke er beregnet til genopladning. Ved isætning af nye batterier, må man ikke blande nye og gamle batterier. Man skal også anvende batterier af samme type. Batterierne SKAL isættes korrekt. Der kan ske ulykker, hvis et eller flere batterier vendes forkert. BEHOLD VENLIGST DENNE VEJLEDNING 2 FORSIGTIGHED OG HENSYN LÆS VENLIGST DETTE FØR INSTRUMENTET TAGES I BRUG * Vejledningen bør opbevares et sikkert sted ADVARSEL Følg altid disse grundlæggende regler for at undgå skader på personer -- i værste tilfælde død -- af elektriske stød. Det gælder også for kortslutninger, mekaniske ødelæggelser, ildebrand og andre skadelige hændelser. Forsigtigheden inkluderer -- men er ikke begrænset til -- disse anvisninger. Luk ikke instrumentet op, og prøv ikke på at adskille eller modificere dele i keyboardet. Instrumentet indeholder ingen dele, der kan indstilles. Skulle instrumentet ikke fungere efter hensigten, skal man henvende sig til en forhandler eller et værksted, der er godkendt af Yamaha. Udsæt ikke instrumentet for regn, og brug det ikke tæt ved våde (damp) områder. Og sæt for himlens skyld ikke våde varer på instrumentet, så der kan spilles vand, vin eller øl ned i elektronikken. Sluk straks for strømmen og fjern lysnet adapteren, hvis der lugter brændt, hvis ledningen fra adapteren er blevet beskadiget, eller hvis der kommer røg ud af keyboardet. Instrumentet skal så kontrolleres hos et værksted, godkendt af Yamaha. Brug kun den medfølgende lysnet adapter, eller en anden, der er godkendt af Yamaha. En forkert lysnet adapter kan resultere i skader på såvel adapter som keyboard. Fjern altid adapteren fra netstikket ved rengøring af keyboardet. Fjernelse og isætning af lysnet adapter må ikke foretages med våde hænder. Forbindelsen til lysnettet skal kontrolleres med jævne mellemrum, og snavs og andet fedteri bør straks fjernes. ADVARSEL Følg altid disse grundlæggende regler for at undgå skader på personer -- i værste tilfælde død -- af elektriske stød. Det gælder for skader på dette instrument samt på tilsluttet udstyr. Forsigtigheden inkluderer -- men er ikke begrænset til -- disse anvisninger. Læg ikke ledningen fra adapteren tæt ved varmekilder såsom radiatorer. Buk ikke ledningen i skarpe knæk. Og læg ikke ledningen på steder, hvor man kan træde på den eller belaste den på andre måder. Når man fjerner adapteren, skal man tage fat i selve adapteren og ikke i ledningen. Tilslut ikke adapteren til lysnettet gennem et "juletræ" af fordelere. Resultatet kan blive en forringelse af lydkvaliteten, eller muligvis overophedning af lysnettets stikkontakt. Fjern adapteren fra stikkontakten, hvis keyboardet ikke skal bruges i længere tid, samt under tordenvejr. Kontroller altid, at batterierne er isat korrekt med hensyn til + og -. Fejl kan resultere i overophedning, ildebrand eller udslip af batterisyre. Udskift altid alle batterier samtidig, og brug ikke gamle og nye batterier samtidig. Man må heller ikke blande forskellige typer batterier, for eksempel alkaline og mangan batterier, eller batterier fra forskellige leverandører. Dette kan også resultere i skader. Udsæt ikke batterierne for ild. Prøv aldrig at oplade batterier, der ikke er beregnet til det. Fjern batterierne, hvis keyboardet ikke skal bruges i længere tid. Derved forhindres udsivning af batterisyre. Hold batterierne væk fra børn. Inden keyboardet kobles sammen med andre elektroniske apparater, skal man sikre sig, at der er slukket for alle apparaterne. Før der tændes igen, skal alle kontrollerne for lydstyrke indstilles til minimum. Efter sammenkoblingen kan man så gradvis skrue op for lydstyrken hos de forskellige apparater. Udsæt ikke instrumentet for støv eller vibrationer, eller for ekstrem kulde eller varme (for eksempel direkte sollys, tæt ved en radiator eller i en bil). Derved undgås skader på display og de indre elektroniske komponenter. Brug ikke instrumentet tæt ved andet elektronisk udstyr som for eksempel TV, radio eller højttalere, idet forstyrrelser kan forekomme.

3 Sæt altid instrumentet et stabilt sted, så det ikke kan falde på gulvet. Fjern alle ledninger, hvis instrumentet skal flyttes. Ved rengøring bruges en blød, tør klud. Brug aldrig opløsningsmidler eller klude, der er imprægneret med rengøringsmidler. Sæt ikke genstande af kunststof (vinyl, plast og så videre) på instrumentet, idet misfarvninger da kan forekomme. Tunge genstande (incl. Dig selv) må ikke placeres på keyboardet, og brug ikke unødige kræfter på at betjene knapper, kontakter og stik. Brug kun de stativer, der anbefales af Yamaha. Og brug kun de skruer m.m., der er beregnet til monteringen. Forkert behandling kan resultere i, at instrumentet vælter. Spil ikke for længe med fuld lydstyrke. Det kan resultere i høreskader. Hvis man opdager en høreskade, eller hvis man får ringning for ørerne, bør man søge læge. sgem DINE DATA Gem ofte Dine data på en diskette. Dette kan forhindre frustrationer, hvis man ved et uheld (= fejlbetjening) mister sine indstillinger. Yamaha kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af fejlbetjening eller indgreb i elektronikken, eller for data, der er mistet eller ødelagt. Sluk altid for strømmen, når instrumentet ikke bruges. Brugte batterier destrueres efter den gældende lov. * Illustrationerne og LCD-billederne i denne manual er alene for vejledning. Der kan være enkelte forskelle fra det, som Du ser på keyboardet i forhold til billederne i vejledningen. 3 1 Til lykke med Dit nye Yamaha PSR-340 PortaTone! Du er nu ejer af et elektronisk keyboard, som kombinerer de nyeste digitale funktioner, en flot lyd med en betjening, der er meget nem. Læs denne vejledning grundigt for virkelig at få gavn af instrumentets mange funktioner. Største fordele PSR-340 er et sofistikeret keyboard, der er let at spille på, og dets største fordele og vigtigste funktioner er: Portable Grand (flygel). side 24 Der er også en Portable Grand funktion med realistiske flygel klange. Blot et tryk på PORTABLE GRAND knappen aktiverer disse autentiske "Stereo Samplet Piano" klange, og omstille hele keyboardet for det mest optimale piano spil. Der findes også specielle Pianist Styles (rytmer) -- med piano alene akkompagnement. Indbygget Disk Drive..... siderne Der findes et udmærket Disk Drive i keyboardet. Blot sæt en floppy diskette i drevet, og så er der adgang til mange forskellige kraftfulde funktioner. For eksempel kan man ind- og afspille sine egne originale melodier, gemme og genkalde User One Touch Settings og User EZ Chord data. PortaTone keyboardet er kompatibel med mange forskellige disk formater, og man kan derfor afspille mange kommercielt leverede melodi data såsom GM, DOC og Clavinova Disklavier Piano Soft disketter. Andre stærke effekter inkluderer: Utrolig realistiske og dynamiske klange med over 100 stemmer, der anvender digitale indspilninger af de aktuelle instrumenter. Dual klang og Split klang funktionerne gør, at man kan lægge to klange sammen eller tildele en klang til hver sin del af keyboardet. Fire effekter af høj kvalitet -- Reverb (efterklang), Chorus (kor), DSP (Digital signal processing) og Harmony -- hver med mange variationer. 100 Auto Accompaniment Styles (rytmer), hver med en egen Intro, Main A og B samt Ending sektioner. Alle Styles (undtagen Pianist) har deres egne fire Fill-Ins. PortaTone tillader også en fin kontrol over Accompaniment Styles -- inklusive Tempo og uafhængig lydstyrke. Operationer for effektive melodi ind- og afspilninger af hele kompositioner (mulighed for tre User melodier). Der kan indspilles op til seks spor for en melodi, inklusive et specielt akkord spor for Style akkompagnementet. One Touch Setting (OTS) aktiverer automatisk den klang, der passer bedst til den valgte Style (rytme og akkompagnement). Desuden er der 16 User OTS Memory pladser, hvor man kan gemme og genkalde egne panel indstillinger. Touch Response (anslags følsomhed) via en knap på panelet giver maksimal styring af lydstyrken og det musikalske udtryk. Denne funktion fungerer sammen med Dynamic Filter, der indstiller klangen i forhold til, hvor hårdt eller blødt, anslaget er. Nøjagtigt som på et akustisk instrument. En god fodkontakt (ekstra udstyr) hvormed man kan styre forskellige funktioner -- inklusive Sustain, Start/Stop og flere andre. GM (General MIDI) kompatibelt, og fuldt GM sæt af klange. Det store LCD display (med lys på baggrunden) viser på en overskuelig måde alle de vigtigste indstillinger samt akkorder og visning af noder. Omfattende MIDI funktioner, som gør, at keyboardet nemt kan integreres i andre MIDI musik systemer, for eksempel til Sequence indspilning og andre avancerede anvakkompagnement LYDSTYRKE.. 55 BRUG AUTO ACCOMPANIMENT -- MULTI FINGERING Single Finger akkorder Fingered akkorder INDSTILLING AF ACCOMPANIMENT SPLIT POINT 58 Function parametre -- Accompaniment Split Point 59 HVAD ER EN AKKORD? ANGIVELSE AF AKKORD NAVNE Intervaller i skalaen..

4 Andre akkorder.. 61 CHORD GUIDE Dictionary (leksikon) Smart Liste Smart akkorder 65 EZ Chord.. 66 EZ Chord -- afspilning Banker i kæde EZ Chord -- indspilning Indspilning af en pause. 69 Spil akkompagnement mens der bruges EZ Chord indspilning 69 TIPS -- brugen af pauser Sletning af EZ Chord bank.. 71 INDSPILNING AF EN USER SONG -- REAL TIME INDSPILNING. 80 Brugen af metronomen Andre operationer INDSPILNING AF EN USER SONG -- STEP INDSPILNING Indspilning af toner.. 85 Andre operationer Ændring af en tone eller en pause Brugen af Velocity kurver Liste over Velocity kurver...

5 89 SLETNING AF EN SONG (melodi).. 90 DISK OPERATIONER 91 Brugen af Floppy Disk Drive (FDD) og en Floppy Disk DISK SONG (melodi) AFSPILNING SAVE (gem).. 94 LOAD (hent) UTILITY -- DELETE (slet) UTILITY -- FORMATTERE EN UFORMATTERET DISK UTILITY -- FORMATTERE EN TIDLIGERE FORMATTERET DISK. 99 FOOTSWITCH (fodkontakt) 100 Funktioner for fodkontakten MIDI FUNKTIONER 102 HVAD ER MIDI? Kanal meddelelser System meddelelser MIDI terminalerne HVAD MAN KAN GØRE VED MIDI FORBINDELSE TIL EN PC FUNCTION PARAMETRE -- MIDI BRUGEN AF INITIAL SETUP SEND MED EN SEQUENCER Send Initial Setup Data ONE TOUCH SETTING (OTS) 72 ONE TOUCH SETTING -- USER. 72 Indspilning af en User One Touch indstilling.

6 . 72 Genkald en User One Touch Setting. 73 Valg af en User bank ONE TOUCH SETTING -- PRESET Valg af en Preset One Touch indstilling.. 74 VÆLG OG SPIL SONGS -- SONG MODE FEJLSKEMA DATA BACKUP OG INITIALISERING SPECIFIKATIONER SONG noder (EZ Chord banker 1, 2) LISTE OVER KLANGE (stemmer) LISTE OVER STYLES (rytmer) LISTE OVER TROMMESÆT LISTE OVER MIDI IMPLEMENTERING INDEKS EFFEKTER 40 REVERB (efterklang) VÆLG OG SPIL EN SONG ÆNDRING AF TEMPO. 76 LIDT OM BEAT DISPLAY.. 77 INDSTILLING AF SONG LYDSTYRKE PANEL KONTROLLER OG TERMINALER Forreste panel DC IN 10-12V PHONES/OUTPUT FOOT SWITCH OUT MIDI IN 8BEAT MARCH & WALTZ LATIN 16BEAT 6/8 BALLAD CARIBBEAN DANCE DISCO ROCK-A-BALLAD ROCK 8BEAT SWING ROCK&ROLL RHYTHM&BLUES JAZZ BALLAD CONTEMPORARY JAZZ 2BEAT TRADITIONAL JAZZ BOOGIE AMERICAS RAGTIME COUNTRY&WESTERN ARPEGGIO BALLROOM LATIN WALTZ BALLROOM STANDARD HAPPY DISK MAIN VOICE DUAL VOICE SPLIT VOICE EFFECT ONE TOUCH SETTING STYLE SONG UTILITY MIDI TEMPO TRANSPOSE TUNING ACMP/SONG VOLUME VOICE STYLE 001GrandPno TEMPO METRONOME VOLUME MEASURE PIANO MALLET ORGAN GUITAR BASS ENSEMBLE STRINGS BRASS REED PIPE SYNTH LEAD SYNTH PAD DRUM KITS PIANO CHROMATIC ORGAN GUITAR BASS STRINGS ENSEMBLE BRASS REED PIPE SYNTH LEAD SYNTH PAD SYNTH EFFECTS ETHNIC PERCUSSIVE SOUND EFFECTS» ³ ² º ¾ µ ¹ ³ MASTER VOLUME knap Fastsætter lydstyrken for hele keyboardet º PORTABLE GRAND knappen Øjeblikkelig indstilling til Grand Piano klangen i Voice Mode (side 24). OVERALL knapper (v, w, +, -) Bruges til indstilling af forskellige OVERALL funktioner og deres værdier (se siderne 22, 24). ¾ METRONOME knappen Tænder og slukker for metronomen (side 24).» FUNCTION knappen Bruges til valg af Function Mode (se side 20). µ ACCOMPANIMENT ON/OFF knappen Sætter Auto Accompaniment ON og OFF, når Style funktionen er aktiveret (side 52). Denne knap har ingen funktion sammen med Song Play Mode. SONG knappen Til valg af Song Mode (siderne 12 og 75). STYLE knappen Til valg af Style Mode (siderne 16 og 47). SYNC-START knappen Denne knap sætter Sync-Start funktionen ON og OFF (se side 48). ² VOICE knappen Til valg af VOICE Mode (siderne 14 og 27).

7 Tal tastaturet, + og - knapperne Disse bruges til at vælge Song, Voices og Styles (se siderne 28, 47 og 76). De bruges også til indstilling af forskellige værdier som for eksempel: Valg og ændring af Function parametre (side 20). Indstilling af nodeværdier og andre indstillinger for Step indspilning funktionen (side 85). Indstilling af takt-typen for metronomen (side 25). Indstilling af nodeværdi for Smart Chord funktionen (side 64). 6 ¹ START/STOP knappen Med aktiveret Style Mode kan man skifte mellem at tænde og slukke for Auto Accompaniment (se side 48). I Song Mode kan man tænde og slukke for Song afspilning (se side 76). INTRO/ENDING knappen Med aktiveret Style Mode kan man styre Intro og Ending med denne knap (se siderne 49 og 51). 4 PANEL KONTROLLER OG TERMINALER MAIN A/B (AUTO FILL) knapperne Når Style Mode er aktiveret, bruges disse knapper til at ændre Auto Accompaniment sektionerne, samt til at styre Auto Fill funktionen (se side 54). CHORD GUIDE knappen Når Style Mode er aktiveret, bruges denne knap til at styre Chord Guide funktionen (se side 62). RECORD knappen Denne knap bruges til at aktivere Record (indspilning) funktionerne: Song (melodi) (siderne 80, 84), EZ Chord (side 68) og One Touch indstillingen (side 72). ONE TOUCH SETTING / SONG MEMORY knapperne Med aktiveret Style Mode bruges disse knapper til at vælge One Touch Setting registreringerne (se side 73). Med aktiveret Song Mode bruges knapperne til at vælge et bestemt spor (siderne 81 og 85). HARMONY knappen Bruges til at tænde og slukke for Harmony effekten (side 43). REVERB knappen Tænder og slukker for Reverb (efterklang) effekten (se side 40). DUAL knappen Bruges til at tænde og slukke for Dual funktionen (se side 34). TOUCH knappen Tænder og slukker for Touch funktionen (anslags følsomheden) (se side 38). Hovedkontakten (STANDBY/ON) DEMO knappen Den bruges til at spille Demo melodier (se side 12). LOAD, SAVE, UTILITY knapperne Disse knapper bruges til respektive disk operationer (se siderne 94, 96, 97). EXECUTE knappen Bruges til at udføre disk operationerne (se side 95). Disk Drive Bruges til at gemme data på og hente data fra en floppy diskette (se side 92). Bageste panel IN MIDI OUT FOOT SWITCH PHONES/ OUTPUT DC IN 10 12V DC IN 10 12V AC POWER ADAPTOR YAMAHA PA-5B/5C/51» AC POWER ADAPTOR YAMAHA PA-5B/5C/51 ³ ³ DC IN 10-12V bøsning Det er for tilkobling af en PA-5B, PA-5C eller PA-51 lysnet adapter (se side 8).» FOOT SWITCH jackstik Bruges til forbindelse af en fodkontakt FC4 eller FC5 (ekstra udstyr). Normalt bruges fodkontakten til sustain, men den kan omstilles til en anden af mange forskellige funktioner (se siderne 9, 100). PHONES/OUTPUT jackstik Her kan der tages udgangssignaler til hovedtelefoner eller til et eksternt forstærkeranlæg med højttalere (se side 9). MIDI IN, OUT terminaler Bruges til at forbinde dette keyboard med andre MIDI instrumenter og apparater (se side 103). 7 5 FORBEREDELSER Dette afsnit indeholder oplysninger, om hvordan PortaTone indstilles, før der spilles. Læs dette grundigt, før Du bruger instrumentet. STRØMFORSYNING PSR-340 kan forsynes enten af batterier (sælges separat) eller fra stikkontakten via den medfølgende lysnet adapter. Yamaha anbefaler at bruge adapteren, hvor det er muligt, af hensyn til miljøet. ADVARSEL BATTERIES 1.5V x 6 Afbryd aldrig strømforsyningen (udtag batterier eller frakoble lysnet adapteren), mens der er gang programmering af PSR-340! Resultatet kan blive tab af data. Brugen af lysnet adapter Man bruger den medfølgende lysnet adapter (eller en anden, der anbefales af Yamaha) for at koble PortaTone til stikkontakten. Sæt adapteren i det nærmeste vægudtag, og det runde stik til DC IN V på bagpanelet af PortaTone. ADVARSEL s Når batterierne er brugt op Når batterierne begynder at blive svage, og deres spænding falder under et bestemt niveau, kan det ske, at PortaTone lyder mærkeligt, og ikke fungerer korrekt. Når dette sker, skal alle batterier erstattes af seks nye. ADVARSEL Bland aldrig gamle og nye batterier sammen, eller batterier af forskellige typer (f.

8 eks. alkaliske og brunsten batterier). Hvis instrumentet ikke skal bruges i længere tid, bør man tage batterierne ud. Det er for at undgå udslip af syre fra batterierne. Brug KUN den medfølgende lysnet adapter eller en anden, der anbefales af Yamaha. Forkert adapter kan resultere i fatale skader på PSR-340 og på adapteren. Fjern adapteren fra lysnettet, hvis keyboardet ikke skal bruges i længere tid, samt under tordenvejr. TÆND FOR STRØMMEN Når lysnet adapteren og/eller batterierne er sat i, trykkes der på STANDBY knappen sådan, at den låses i ON stillingen. Når man er færdig med at spille, trykkes der nok engang på knappen for at slukke for instrumentet. Brugen af batterier s Isætning af batterier Vend instrumentet om på hovedet. Tag dækslet til batteri rummet væk. Sæt seks stk. 1,5 batterier af D format (eller Sum-1, R-20 eller tilsvarende) i rummet (se tegningen) og kontroller, at alle batterier vender rigtigt. Sæt dækslet på plads igen. ADVARSEL Når afbryderen er i "STANDBY", bruger instrumentet en lille smule strøm. Derfor bør lysnet adapteren og/eller batterierne fjernes, hvis PSR-340 ikke skal bruges i længere tid. 8 6 FORBEREDELSER UDTAG FOR TILBEHØR s Brugen af hovedtelefoner Hvis man vil spille eller øve sig uden at PHONES/ forstyrre andre, OUTPUT kan et par almindelige stereo hovedtelefoner kobles til udtaget PHONES/OUTPUT på det bageste panel. Samtidig afbrydes de indbyggede højttalere. s Brugen af en forstærker eller et stereo system Selvom PortaTone har indbyggede højttalere, kan man få forbedret gengivelsen af klangene ved hjælp af et eksternt lydsystem. Ved tilslutning skal man slukke for PortaTone og den eksterne forstærker. Derefter tilsluttes et stereo kabel til LINE IN eller AUX IN på forstærkeren, og ledningens anden ende sættes i PHONES/ OUTPUT jackstikket på keyboardets bageste panel. s Brugen af en fodkontakt Man kan bruge en fodkontakt Yamaha FC4 eller FC5 (ekstra tilbehør) til at få sustain klang på musikken, eller til at styre en af mange andre funktioner (se side 100). Når fodkontakten bruges til sustain, virker den på samme måde som forte pedalen på et akustisk piano -- aktivering af pedalen forlænger tiden, hvor tonen klinger ud. FOOT SWITCH OBS Kontroller at fodkontakten er korrekt tilsluttet, når der tændes for instrumentet. Pas på ikke at trykke på pedalen, når der tændes for PortaTone. I så fald bliver ON og OFF funktionen for pedalen byttet om. PHONES/ OUTPUT Stereo system s Brugen af MIDI PortaTone er udstyret med MIDI terminaler sådan, at dette keyboard kan kobles sammen med andre MIDI instrumenter og apparater (se side 102 om flere oplysninger om MIDI). IN MIDI OUT MIDI instrument ADVARSEL Man forhindrer skader på højttalerne ved at skrue helt ned for alle lydkontroller ved sammenkoblingen af PortaTone og den eksterne forstærker. Derefter kan der forsigtigt skrues op for lydstyrkerne til et passende niveau. Pakkeliste PSR-340 Nodestativ Prøvediskette Vejledning 9 7 Hurtig Guide -- Hurtig Guide -- Sådan bruges Din nye Sådan bruges Din nye PSR-340 PortaTone PSR-340 PortaTone Dette kortfattede og meget forenklede kapitel viser, hvordan man anvender de grundlæggende funktioner og finesser i Dit nye PSR-340 PortaTone keyboard. Hvis Du aldrig før har spillet på et elektronisk keyboard, vil afsnittet sætte Dig i gang sådan, at Du meget hurtigt bliver bekendt med de mange funktioner. Det er også et grundlag til at gå på opdagelse i de mange avancerede muligheder, som instrumentet har. Instrumentet kan så bruges mest effektivt til Din musik. God fornøjelse -- held og lykke. ^^^^^ UUUUU TTTTT EEEEE bbbbb aaaaa ````` YYYYY XXXXX WWWWW VVVVV IIIII HHHHH GGGGG FFFFF ZZZZZ PPPPP OOOOO KKKKK JJJJJ ]]]]] \\\\\ [[[[[ SSSSS RRRRR QQQQQ NNNNN MMMMM LLLLL Trin 1 Brugen Der er et indbygget disk drev i PSR-340. Dette kan bruges til at afspille melodi data fra en stor mængde kommercielle disketter, samt afspilning af Dine egne melodi data. Sammen med PSR-340 leveres også en prøve diskette med forskellige melodier til afspilning. Se venligst side 92, hvor der flere oplysninger om, hvordan man bruger Floppy Disk Drive (FDD) og en diskette. TEMPO TRANSPOSE TUNING ACMP/SONG VOLUME VOICE STYLE 001GrandPno TEMPO v x c b METRONOME VOLUME MEASURE cb n x zz Afspilning af en diskette melodi z Sæt disketten ind i Disk Drive. Når der sættes en melodi diskette i drevet, skifter PSR-340 automatisk om til Song Mode (melodi funktion). c Start den valgte melodi. Tryk på START/STOP knappen. Viser at Song Mode er valgt Song navn og nummer SONG 101D-Song01 Foruden at afspille en enkelt melodi, kan man få alle melodierne på disketten afspillet i rækkefølge. Det gøres ved at trykke på + knappen, indtil "ALL" er valgt, og derefter at trykke på START/STOP knappen for at starte afspilningen. v For at skifte til en anden melodi, skal man gentage trin 2. x Vælg nummeret på den ønskede melodi. Brug tal tastaturet. b Stop melodien. Tryk endnu en gang på START/STOP knappen. Vide mere? Se venligst side aaaaa `````` ^^^^^^ ]]]]] \\\\\ [[[[[[ ZZZZZZ XXXXX WWWWWW WWWWW VVVVVV UUUUUU TTTTTT SSSSS RRRRR QQQQQQ PPPPPP OOOOOO NNNNN MMMMM LLLLLL KKKKKK JJJJJJ HHHHH GGGGGG FFFFFF EEEEEE bbbbb YYYYY IIIII af det inbyggede Floppy Disk Drive Indlæs en Style File og spil med Auto Accompaniment z Isæt en Style (rytme) File diskette (ekstra udstyr) i disk drive. b Udfør Load operationen. Tryk på + knappen ("YES"), hvorefter Load operationen startes. Nå først den er begyndt, kan den ikke afbrydes. Under operationen ses "Loading" øverst på displayet. x Tryk på LOAD knappen. StyLoading stybebop Når operationen er færdig, ses dette display kort. c Vælg den fil, der skal hentes. Brug + og - knapperne. End n Aktiver Style Mode (funktionen). stybebop m Vælg den indlæste Style (nummer 101). v Tryk på EXECUTE knappen. STYLE 101BEBOP, Spil Auto Accompaniment (side 47). YESBEBOP Vide mere? Se side Trin 2 At spille en melodi ^^^^^ UUUUU TTTTT EEEEE bbbbb aaaaa ````` YYYYY XXXXX WWWWW VVVVV IIIII HHHHH GGGGG FFFFF ZZZZZ PPPPP OOOOO KKKKK JJJJJ ]]]]] \\\\\ [[[[[ SSSSS RRRRR QQQQQ NNNNN MMMMM LLLLL Songs (melodier) Afspil alle tre melodier Afspil en enkelt melodi Naturligvis kan man udpege og afspille en bestemt melodi fra PortaTone.

9 Der er indbygget tre Demo melodier i PSR-340. Disse demonstrerer de flotte klange og dynamiske akkompagnement hos keyboardet. z Aktiver Song Mode (funktion). SONG z Tryk på DEMO knappen. ALLMy heart TEMPO MEASURE SONG ALLMy heart x Vælg en Song. TEMPO 1 2 MEASURE SONG 002TakeOff! x Stop melodien. c Start (og stop) melodien. or Vide mere? Se venligst side 75. Vide mere? Se venligst side 75. Ændring af melodiens tempo (hastighed) Ændring af melodiens lydstyrke q Tryk på en af OVERALL v/w knapperne indtil "Tempo" ses på displayet. TEMPO SONG q Tryk på en af OVERALL v/w knapperne indtil "SongVol" ses på displayet. 100Tempo SONG 100SongVol TEMPO ACMP/SONG MEASURE TEMPO VOLUME 1 2 MEASURE w Tryk på OVERALL + eller - knapperne for henholdsvis at øge eller mindske tempoet. w Tryk på OVERALL + eller - knapperne for at øge eller mindske lydstyrken. Vide mere? Se venligst side 76. Vide mere? Se venligst side aaaaa `````` ^^^^^^ ]]]]] \\\\\ [[[[[[ ZZZZZZ XXXXX WWWWWW WWWWW VVVVVV UUUUUU TTTTTT SSSSS RRRRR QQQQQQ PPPPPP OOOOOO NNNNN MMMMM LLLLLL KKKKKK JJJJJJ HHHHH GGGGGG FFFFFF EEEEEE bbbbb YYYYY IIIII Trin 2 Songs (melodier) Indspilning af Din egen melodi Man kan indspille melodier i PSR-340 på to forskellige måder -- Realtime eller Step. Prøv at arbejde med begge metoder... 1 Vælg den ønskede metode ved at trykke på RECORD knappen. Realtime indspilning Denne metode virker på samme måde som en almindelig tape recorder. Spil melodien og overfør dens data til hukommelsen, mens Du spiller. Step indspilning Step indspilning svarer til, at man skriver de enkelte noder ned en ad gangen. Vide mere? Se venligst siderne q w A TEMPO TRANSPOSE TUNING ACMP/SONG VOLUME VOICE STYLE 001GrandPno TEMPO METRONOME VOLUME MEASURE x e z xc z wt 1 rb At danne sine egne One Touch Settings Man kan danne sine egne One Touch indstillinger -- for eksempel omdanne de "medfødte" One Touch Settings. Der er mulighed for 16 forskellige indstillinger (4 User banker x 4 User knapper). q Udfør alle de ønskede indstillinger af PortaTone. w Vælg User One Touch Setting Record Mode. STYLE t Afslut User One Touch Setting Record Mode. Aktivering af en User One Touch Setting 1OTS User RECORD A Vælg Function #41, og vælg den ønskede bank (1-4). STYLE FUNCTION e Vælg den ønskede User bank (1-4). STYLE F41UserBank 2UserBank B Tryk på den ønskede USER knap (1-4) for øjeblikkeligt at aktivere Din egen panel indstilling. r Vælg den ønskede User knap (USER 1-4). Vide mere? Se venligst side Trin 3 At spille med piano klangen Portable Grand (flygel) ^^^^^ UUUUU TTTTT EEEEE bbbbb aaaaa ````` YYYYY XXXXX WWWWW VVVVV IIIII HHHHH GGGGG FFFFF ZZZZZ PPPPP OOOOO KKKKK JJJJJ ]]]]] \\\\\ [[[[[ SSSSS RRRRR QQQQQ NNNNN MMMMM LLLLL Voices (klange) x Spil på keyboardet. VOICE STYLE z Tryk på PORTABLE GRAND knappen. 001GrandPno TEMPO MEASURE Flygel klangen aktiveres automatisk. Vide mere? Se venligst side TEMPO TRANSPOSE TUNING ACMP/SONG VOLUME VOICE STYLE 001GrandPno TEMPO x q METRONOME VOLUME MEASURE z zq Valg af andre klange Der er 238 klange af meget høj kvalitet i PSR-340. Prøv et par stykker af dem... Panel Voices (klange) (100 Voices) (10 trommesæt) GM Voices (128 Voices) z Aktiver Voice funktionen. c Spil på keyboardet. x Vælg en Voice (klang). VOICE STYLE 002BritePno Vide mere? Se venligst side aaaaa `````` ^^^^^^ ]]]]] \\\\\ [[[[[[ ZZZZZZ XXXXX WWWWWW WWWWW VVVVVV UUUUUU TTTTTT SSSSS RRRRR QQQQQQ PPPPPP OOOOOO NNNNN MMMMM LLLLLL KKKKKK JJJJJJ HHHHH GGGGGG FFFFFF EEEEEE bbbbb YYYYY IIIII Trin 3 Voices (klange) At spille med metronomen q Tryk på METRONOME knappen. Indstilling af metronomens lydstyrke 1 Tryk på en af OVERALL v/w knapperne indtil "MtrVol" ses på displayet. Vide mere? Se venligst side 24. Ændring af metronomens taktart VOICE STYLE q Hold METRONOME knappen nede, mens Du trykker på en knap på tal tastaturet (1-9) METRONOME VOLUME MEASURE 100MtrVol TEMPO Normalt er metronomen indstillet til at spille i 4/4 takt. Dette kan ændres til 2/4 takt ved at trykke på "2" knappen. Eller skift til 3/4 takt ved at trykke på "3" knappen. 2 Tryk på OVERALL + eller - knapperne for at øge eller mindske værdien for lydstyrken. Vide mere? Se venligst side 25. Vide mere? Se venligst side 26. Liste over panel klange Nr Voice Name PIANO Grand Piano Bright Piano Honky-tonk Piano Funky Electric Piano DX Electric Piano MIDI Grand Piano CP 80 Hyper Electric Piano Bell Electric Piano Harpsichord Clavi Celesta MALLET Vibraphone Marimba Xylophone Tubular Bells Timpani Steel Drums Music Box ORGAN Jazz Organ 1 Jazz Organ 2 Jazz Organ 3 Nr Voice Name Full Organ Rock Organ 1 Rock Organ 2 16'+2' Organ 16'+4' Organ Church Organ Reed Organ Musette Accordion Traditional Accordion Bandoneon GUITAR Classical Guitar Folk Guitar 12Strings Guitar Jazz Guitar Octave Guitar Clean Guitar Muted Guitar Overdriven Guitar Distortion Guitar BASS Acoustic Bass Finger Bass Pick Bass Fretless Bass Nr Voice Name Slap Bass Synth Bass Techno Bass Dance Bass ENSEMBLE Strings Chamber Strings Synth Strings Slow Strings Tremolo Strings Pizzicato Strings Choir Choir Aahs Choir Oohs Synth Choir Orchestra Hit STRINGS Violin Cello Contrabass Banjo Harp BRASS Trumpet Muted Trumpet Nr Voice Name Trombone Trombone Section French Horn Tuba Brass Section Synth Brass Jump Brass Techno Brass REED Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet Harmonica PIPE Piccolo Flute Pan Flute Recorder Ocarina Nr Voice Name SYNTH LEAD Square Lead Sawtooth Lead Voice Lead Crystal Brightness Analog Lead SYNTH PAD Fantasia Bell Pad Xenon Pad Angels Dark Moon DRUM KITS Standard Kit 1 Standard Kit 2 Room Kit Rock Kit Electronic Kit Analog Kit Dance Kit Jazz Kit Brush Kit Symphony Kit Trin 4 Brugen af Auto Akkompagnement funktionerne PSR-340 har et meget effektivt Auto Accompaniment, som er nemt at bruge.

10 Man skal blot tage akkorderne med venstre hånd -- og PortaTone spiller så automatisk bas, akkorder og rytmer, som supplement til dit spil. Og når man så bruger højre hånd til melodi stemmen, får man klangen som fra et helt orkester. ^^^^^ UUUUU TTTTT EEEEE bbbbb aaaaa ````` YYYYY XXXXX WWWWW VVVVV IIIII HHHHH GGGGG FFFFF ZZZZZ PPPPP OOOOO KKKKK JJJJJ ]]]]] \\\\\ [[[[[ SSSSS RRRRR QQQQQ NNNNN MMMMM LLLLL Auto Accompaniment Akkompagnement sektionen Venstre hånd Auto Accompaniment (f.eks. bas + guitar + trommer) + Højre hånd Melodi z Aktiver Style Mode. STYLE v Aktiver Sync-Start funktionen. 0018BtPop1 TEMPO MEASURE b Tag en akkord med Din venstre hånd. Man kan lære at tage akkorder ved at se i "Brugen af Chord Guide funktionen" på side 18. Akkompagnement sektionen x Vælg en Style. En liste over Styles findes på side 17. STYLE 0028BtPop2 n Vælg en del. Prøv at spille med Intro, Main A/B og Ending delene. c Sæt Auto Accompaniment til "ON". m Stop Auto Accompaniment. Vide mere? Se siderne TEMPO TRANSPOSE TUNING ACMP/SONG VOLUME VOICE STYLE 001GrandPno TEMPO METRONOME VOLUME MEASURE x x cvm 16 n zz c 14 aaaaa `````` ^^^^^^ ]]]]] \\\\\ [[[[[[ ZZZZZZ XXXXX WWWWWW WWWWW VVVVVV UUUUUU TTTTTT SSSSS RRRRR QQQQQQ PPPPPP OOOOOO NNNNN MMMMM LLLLLL KKKKKK JJJJJJ HHHHH GGGGGG FFFFFF EEEEEE bbbbb YYYYY IIIII Trin 4 Auto Accompaniment Vælg en komplet Music Style (rytme med akkompagnement) sammen med den bedste klang og andre indstillinger -- One Touch Setting PortaTone har 100 forskellige Styles i forskellige musiske genrer. Med One Touch Setting funktionen kan man aktivere klange og andre indstillinger, der passer bedst til den valgte Style. Hver Style er forprogrammeret med to Preset One Touch Settings. z Aktiver Style funktionen. STYLE c Tryk på en af One Touch knapperne: Preset A eller B. 0018BtPop1 TEMPO MEASURE v Spil på keyboardet. x Vælg en Style. Herunder findes en liste over de 100 Styles. STYLE 0028BtPop2 Vide mere? Se venligst side 74. Liste over Styles Nr Style Name 8BEAT 8Beat Pop 1 8Beat Pop 2 8Beat Uptempo 8Beat Standard Folkrock Pop Rock 8Beat Medium 8Beat Ballad Epic Ballad Piano Ballad 16BEAT 16Beat Shuffle 1 16Beat Shuffle 2 16Beat Pop Funk 1 16Beat Ballad 1 16Beat Ballad 2 Soul Ballad 6/8 BALLAD Slow Rock 1 Slow Rock 2 6/8 Ballad Nr Style Name DANCE Dance Pop 1 Dance Pop 2 Techno Eurobeat Euro House Hip Hop Synth Boogie DISCO 70s Disco Disco Tropical Polka Pop ROCK 8Beat Rock Ballad 16Beat Rock Ballad Hard Rock Rock Shuffle 6/8 Heavy Rock US Rock ROCK & ROLL Rock & Roll 1 Rock & Roll 2 Boogie Twist Style Name RHYTHM & BLUES 41 R&B 42 Funk 2 43 Soul 44 Gospel Shuffle 45 6/8 Gospel 46 4/4 Blues CONTEMPORARY JAZZ 47 Cool Jazz 48 Jazz Ballad 49 Jazz Waltz 50 Fusion TRADITIONAL JAZZ 51 Swing 52 Big Band Swing 53 Big Band Ballad 54 Jazz Quartet 55 Dixieland AMERICAS 56 Cajun 57 Banda 58 Mariachi 59 Tejano 60 Cumbia Nr Nr Style Name COUNTRY & WESTERN 61 Bluegrass 62 Country 2/4 63 Country Rock 64 Country Ballad 65 Country Shuffle 66 Country Waltz BALLROOM LATIN 67 Cha Cha 68 Rhumba 69 Pasodoble 70 Tango Continental BALLROOM STANDARD 71 Foxtrot 72 Jive MARCH & WALTZ 73 March 1 74 March /8 March 76 Polka 77 Standard Waltz 78 German Waltz 79 Viennese Waltz 80 Musette Waltz Style Name LATIN 81 Bossa Nova 1 82 Bossa Nova 2 83 Salsa 84 Samba 85 Mambo 86 Beguine 87 Merengue 88 Bolero Lento CARIBBEAN 89 Reggae Pop Reggae PIANIST 91 Rock-A-Ballad 92 8Beat 93 Swing 94 Jazz Ballad 95 2Beat 96 Boogie 97 Ragtime 98 Arpeggio 99 Waltz 100 Happy 101 Disk Style Nr Trin 5 Brugen af Chord (akkord) Guide funktionen Lær at spille bestemte akkorder ^^^^^ UUUUU TTTTT EEEEE bbbbb aaaaa ````` YYYYY XXXXX WWWWW VVVVV IIIII HHHHH GGGGG FFFFF ZZZZZ PPPPP OOOOO KKKKK JJJJJ ]]]]] \\\\\ [[[[[ SSSSS RRRRR QQQQQ NNNNN MMMMM LLLLL Chord Guide Eksempel: Her kan Du lære, hvordan man bruger Chord Guide funktionen til at vise akkordernes enkelte toner. G M7 Grundtonen Akkord type z Aktiver Style funktionen, og tryk så på CHORD GUIDE knappen indtil "Dict" ses på displayet. c Angiv akkordens type. ACMP ON M7 MEASURE STYLE Dict. ACMP ON TEMPO TEMPO CHORD TYPE M7 v Spil på de tangenter, som vises på displayet. MEASURE x Angiv akkordens grundtone. STYLE Dict. ACMP ON På displayets diagram blinker tangenterne, når akkorden tages korrekt. Vide mere? Se venligst side 62. ROOT G At spille de rigtige akkorder med èn finger Med PortaTone kan man let danne de rigtige akkorder i en bestemt skala ved at spille med kun èn finger. z Aktiver Style funktionen og tryk på CHORD GUIDE knappen, indtil "Smart" ses på displayet. STYLE c Start Auto Accompaniment. Smart ACMP ON v Spil grundtonen med en tangent på MEASURE TEMPO keyboardet. For at spille disse akkorder tryk på disse tangenter (grundtoner) F Dm Gm Dm x Indstil tonearten, der passer til melodien, som skal spilles. Indtast antallet af "kryds for" og "b for" i den valgte toneart. STYLE 15b=1 Vide mere? Se venligst side aaaaa `````` ^^^^^^ ]]]]] \\\\\ [[[[[[ ZZZZZZ XXXXX WWWWWW WWWWW VVVVVV UUUUUU TTTTTT SSSSS RRRRR QQQQQQ PPPPPP OOOOOO NNNNN MMMMM LLLLLL KKKKKK JJJJJJ HHHHH GGGGGG FFFFFF EEEEEE bbbbb YYYYY IIIII Trin 5 Chord Guide At spille akkordforløb (melodier) med kun èn finger EZ Chord funktionen giver Dig en fantastisk nem måde at spille akkorder til en melodi. Blot tryk på de enkelte tangenter i rækkefølge, og PortaTone spiller automatisk de rigtige akkorder! q Aktiver Style funktionen og tryk på CHORD GUIDE knappen, indtil "EZ" ses på displayet. STYLE 1EZ ACMP ON TEMPO Tryk på den samme tangent hver gang, der skal høres en ny akkord. Akkompagnement sektionen w Vælg en EZ Chord bank. STYLE Man kan også bruge en fodkontakt til at aktivere akkorderne i rækkefølge. Så kan man samtidig bruge hele keyboardet til melodien, og have nytte af EZ Chord funktionen (se side 100). 2EZ t Spil melodien med højre hånd efterhånden, som Auto Accompaniment spilles. Vide mere? Se venligst side 66. e Start Auto Accompaniment. Indspilning i egne EZ Chord banker Man kan også danne sine egne akkordforløb, og spille sammen med dem, hvis man har lyst til det.

11 Vide mere? Se venligst side 68. r Tryk på en tangent på keyboardet for at spille en akkord. TEMPO TRANSPOSE TUNING ACMP/SONG VOLUME VOICE STYLE 001GrandPno TEMPO METRONOME VOLUME MEASURE ce zzq Tangenter til spil af akkompagnement (C1 -- F#2) xw Brug disse tangenter for Chord Guide Dictionary funktionen Tangenter til angivelse af akkordtype Tangenter til angivelse af akkordens grundtone (C3 -- B4) (C5 -- B5) Trin 6 Brugen af Function parametrene Der er mange muligheder i PSR-340 for indstilling af mange Function parametre. Dette giver en detaljeret styring af mange af PSR-340's egenskaber. ^^^^^ UUUUU TTTTT EEEEE bbbbb aaaaa ````` YYYYY XXXXX WWWWW VVVVV IIIII HHHHH GGGGG FFFFF ZZZZZ PPPPP OOOOO KKKKK JJJJJ ]]]]] \\\\\ [[[[[ SSSSS RRRRR QQQQQ NNNNN MMMMM LLLLL Function parametre c Når "FUNCTION" på displayet holder op med at blinke, kan funktionens værdi eller indstilling ændres. Efter et par sekunder stopper "FUNCTION" på displayet med at blinke, og lyser så konstant. Samtidig skiftes funktionens nummer ("F02") i eksemplet til at vise den øjeblikkelige værdi for funktionens parameter. STYLE STYLE FUNCTION z Tryk på FUNCTION knappen. x Vælg nummeret på en funktion. Se side 21, hvor der er en liste over funktionerne. F02M.Octave 0M.Octave FUNCTION Nummeret på funktionen kan vælges, mens "FUNCTION" ses blinkende på displayet. Den øjeblikkelige værdi af den valgte funktions parameter. v Brug tal tastaturet til at sætte den nye værdi eller indstilling. ON/OFF indstilling foretages med + og - knapperne. Angiv nummeret på funktionen med tal tastaturet. Tryk på FUNCTION knappen. Ved hvert tryk skridtes der frem i numrene. Holdes knappen nede, sker ændringen kontinuert. STYLE FUNCTION 1M.Octave Vide mere? Se venligst side 30. TEMPO TRANSPOSE TUNING ACMP/SONG VOLUME VOICE STYLE 001GrandPno TEMPO METRONOME VOLUME MEASURE zx 20 v 18 aaaaa `````` ^^^^^^ ]]]]] \\\\\ [[[[[[ ZZZZZZ XXXXX WWWWWW WWWWW VVVVVV UUUUUU TTTTTT SSSSS RRRRR QQQQQQ PPPPPP OOOOOO NNNNN MMMMM LLLLLL KKKKKK JJJJJJ HHHHH GGGGGG FFFFFF EEEEEE bbbbb YYYYY IIIII Trin 6 Function parametre Liste over Function parametre Function side 31 Function side 44 F01 M.Volume Main Voice Volume F02 M.Octave Main Voice Octave F03 M.Pan Main Voice Pan F31 Reverb Reverb On/Off Reverb Type F32 RevType F33 Chorus F34 ChoType F35 Dsp F36 DspType F37 Harmony Chorus On/Off Chorus Type DSP On/Off DSP Type Harmony On/Off F04 M.RevLvl Main Voice Reverb Send Level F05 M.ChoLvl Main Voice Chorus Send Level F06 M. DspLvl Main Voice DSP Effect Send Level F11 D.Volume Dual Voice Volume F12 D.Octave Dual Voice Octave F13 D.Pan Dual Voice Pan F38 HarmType Harmony Type F39 HarmVol Harmony Volume F14 D.RevLvl Dual Voice Reverb Send Level F15 D. ChoLvl Dual Voice Chorus Send Level F16 D.DspLvl Dual Voice DSP Effect Send Level F17 D.Voice F18 Dual Dual Voice Dual On/Off F41 UserBank One Touch Setting User Bank F51 AcmpSPnt Accompaniment Split Point F61 USng1Clr User Song 1 Clear F62 USng2Clr User Song 2 Clear F63 USng3Clr User Song 3 Clear F71 FootSw Footswitch F21 S.Volume Split Voice Volume F22 S.Octave Split Voice Octave F23 S. Pan Split Voice Pan F72 VoiceSet Voice Set F73 TouchSns Touch Sensitivity F81 RemoteCh Remote Channel F82 KbdOut F83 AcmpOut F84 Local Keyboard Out Accompaniment Out Local On/Off F24 S.RevLvl Split Voice Reverb Send Level F25 S.ChoLvl Split Voice Chorus Send Level F26 S.DspLvl Split Voice DSP Effect Send Level F27 S.Voice F28 Split Split Voice Split On/Off F85 ExtClock External Clock F86 InitSend Initial Data Send F29 SplitPnt Split Point VISNINGER PÅ DISPLAYET Der findes et stort multi-funktion display på PortaTone, hvor man kan se alle de vigtigste indstillinger. Dette afsnit beskriver kort de forskellige ikoner og visninger på displayet. OBS LCD displayet vil langsomt blive svagere efter lang tids brug. Hvis displayet bliver vanskeligt at læse, kan man kontakte den butik, hvor instrumentet blev købt, for at få udskiftet LCD displayet. Det kommer til at koste noget. ³ Visning af Mode Visning af Overall funktion µ Visning af Accompaniment ON TEMPO º Song/Voice/Style navn og nummer VOICE STYLE TRANSPOSE TUNING ACMP/SONG VOLUME 001GrandPno ACMP ON TEMPO ² Takt visning Akkord METRONOME VOLUME MEASURE ¾ Ikon vindue 1 2 CHORD Taktslag og tempo Tangenter» Visning af noder Visning af Song spor ³ Visning af Mode (funktion) Her ses den nu valgte Mode -- Voice, Style, Song eller Function -- med navnet på Mode inde i et afrundet rektangel. Når "STYLE" eller "SONG" ses udenfor rammen, er vedkommende funktion aktiv i baggrunden. I det første eksempel er Style Mode valgt. Overall Function visningen PortaTone har fem Overall funktioner eller kontroller. Den nuværende aktiverede funktion vises med en mørk streg, som ses ved siden af dens navn (se også på panelet).» Visning af noder Tangenter Disse to dele af displayet viser først og fremmest noderne. Når der spilles en User Song (med akkorder), kan man her se akkordernes noder i rækkefølge. Når der er valgt Style Mode sammen med Auto Accompaniment, viser displayet også de bestemte noder for den aktuelle akkord. OBS STYLE 00 I det andet eksempel er der valgt Voice Mode, mens Style Mode stadig er aktiv i baggrunden. Det betyder, at kontrollerne for Style stadig er aktive, og kan bruges til at spille den valgte Style. VOICE STYLE For nogle få akkorder kan ikke alle noder eller toner vises på displayet. Det skyldes mangel af plads på displayet VISNINGER PÅ DISPLAYET Takter og tempo Her ses det øjeblikkelige taktslag under afspilning af en melodi, samt indstillingen af tempo for akkompagnementet. ¾ Ikon vinduet Afhængig af den valgte Mode eller Function, viser dette vindue forskellige symboler (ikoner) for at give nogle hurtige oplysninger om PortaTone operationerne. For eksempel vises her niveauet af de enkelte instrumenter, når der spilles en Song eller et Accompaniment. ² Visning af takt Disse mørke streger (en stor og tre små) blinker helt i takt med den valgte Song eller Style. Den største streg angiver det første taktslag i en takt (se også side 77).

12 Chord (akkord) Når der spilles en melodi (med akkorder), ses her den øjeblikkelige akkords grundtone og akkordens type. Man kan også se de akkorder, der spilles i ACMP delen af keyboardet, når Style Mode og Auto Accompaniment er aktiveret. µ Visning af Accompaniment ON Dette ses, når Auto Accompaniment er aktiveret (se side 52). Visning af Song sporet Ved Song ind- eller afspilning ses her en status for sporene (se siderne 75 og 83). º Song/Voice/Style navn og nummer Denne del af displayet viser navn og nummer på den valgte Song, Voice eller Style. Der vises også navn og nuværende indstilling af Overall funktionen samt Function parametrene, såvel som andre interessante meddelelser for operationerne. Nodestativ Det medfølgende nodestativ sættes i den revne, der er bagest på det øverste panel. Vær sikker på, at det bliver monteret korrekt PORTABLE GRAND Denne funktion gør, at man nemt forlader enhver anden indstilling og øjeblikkelig aktiverer Grand Piano (flygel) klangen. AT SPILLE MED PORTABLE GRAND Tryk på PORTABLE GRAND knappen. Når man trykker på denne knap, aflyses alle andre funktioner, og resetter keyboardet til at spille med den specielle "Stereo Samplet Piano" Grand Piano Voice (klang 001). Der vælges automatisk Voice Mode (med aktiveret Style Mode), samt Style #91 (Rock-A-Ballad). Samtidig resettes fodkontaktens funktion til Sustain operation. Indstillingen af Portable Grand er designet til at spille med de specielle Pianist Styles (#91 - #100). Med aktiveret Auto Accompaniment får man et flot piano akkompagnement med forskellige Music Styles (se side 52). BRUGEN AF METRONOM 1 Indstil det ønskede tempo med Tempo funktionen i Overall menuen. Tryk på en af OVERALL v/w knapperne, måske flere gange, indtil "Tempo" ses på displayet. Viser at Tempo er valgt TEMPO VOICE STYLE Øjeblikkelige værdi for Tempo 116Tempo PORTABLE GRAND 2 Ændring af værdien. OBS Brug OVERALL + og - knapperne til at øge eller sænke værdien for Tempo. Holdes en af knapperne nede, sker ændringen kontinuert. Øger værdien for Tempo Tal tastaturet kan ikke bruges til indstilling af metronomens hastighed via Overall menuen. OBS Mindsker værdien for Tempo Metronomen kan ikke bruges, når der er valgt en Song data med Free-Tempo i funktionen Song Mode. Tempoet for nogle kommercielle melodier er fastsat. Disse melodier kaldes "Free-Tempo Software". Når der afspilles sådan en melodi på PSR-340, vil displayet vise "- - -" for tempoet, og takt displayet blinker ikke. Ligeledes vil takt nummeret på displayet ikke passe til den afspillere melodi, men giver i stedet for en visning af hvor meget af melodien, der er spillet. 3 Tænd for metronomen. Tryk på METRONOME knappen TEMPO Tryk igen på METRONOME knappen for at stoppe metronomen TEMPO Indstilling af metronomens takt Taktslagene for metronomen kan indstilles til forskellige kvart-node baserede taktslag. OBS Takten ændres automatisk, hvis der aktiveres en ny Style eller Song. Tryk samtidig på METRONOME knappen og på den knap på tal tastaturet, der svarer til den ønskede takt (se listen her til højre). Talknapp Takt 1/4 -- Der høres kun det 1. taktslag (alle med højt klik) 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 Der høres ikke et 1. taktslag (alle klik er svage) TEMPO Viser nummeret på det aktuelle taktslag PORTABLE GRAND Indstilling af metronomens lydstyrke Man kan indstille metronomens lydstyrke uafhængigt af lydstyrken af andre PortaTone klange. Området for lydstyrken er fra 000 til Vælg Metronome Volume funktionen på Overall menuen. Tryk på en af OVERALL v/w knapperne -- måske gentagne gange -- så "MtrVol" ses på displayet. Den øjeblikkelige Metronome Volume værdi VOICE STYLE 100MtrVol TEMPO METRONOME VOLUME MEASURE Viser at der er valgt Metronome Volume 2 Indstil værdien. Brug OVERALL + og - knapperne til at øge eller mindske værdien for Metronome Volume. Holdes en af knapperne nede, sker ændringen kontinuert. Øger værdien for metronomens lydstyrke Mindsker værdien for metronomens lydstyrke Genkald metronomens oprindelige lydstyrke værdi Man kan genkalde metronomens oprindelige værdi (100) ved at trykke samtidig på OVERALL + og - knapperne (når Metronome Volume er valg på Overall menuen) SPIL MED KLANGE -- VOICE FUNKTIONEN Voice funktionen har 228 autentiske klange (inklusiv 128 General MIDI klangene), plus 10 specielle trommesæt. Alle klangene er dannet med Yamaha's avancerede AWM (Advanced Wave Memory) dannelsen af de enkelte toner. Voice Mode (funktion) giver et utal af muligheder for at spille med -- og ændre -- de forskellige klange. Klangene er opdelt i kategorier efter de forskellige instrumenter, hvor grupperne er trykt på keyboardets panel. Se side 115, hvor der er en komplet liste over klangene. Voice Mode (klangene) er opdelt i tre grupper: Main, Dual og Split. I Main Voice funktionen (se senere) kan man spille med en enkelt klang på hele keyboardet. Dual Voice (side 34) lægger to klange eller stemmer sammen til en mere sammensat klang. Split Voice funktionen (side 36) deler keyboardet op i adskilte dele. Endvidere kan man kombinere alle de forskellige indstillinger sådan, at klangene kan blive meget interessante. Dette inkluderer Reverb (efterklang), Chorus (kor) og Harmony såvel som en "DSP" funktion, der tilfører mange forskellige effekter som for eksempel tremolo, ekko, delay, distortion, equalization og wah (se side 40). Der er andre Voice funktioner inklusiv Voice Set (side 38), hvormed man automatisk kan aktivere de bedste indstillinger for hver klang. Og der er Touch Sensitivity (side 38), hvor man kan bestemme anslagets følsomhed. PortaTone har også specielle trommesæt -- #101 - # hvor man kan spille på en masse forskellige trommer (se også listen over trommesæt på side 30). Symbolerne for de forskellige tromme instrumenter kan ses på keyboardet ved de enkelte tangenter. SPIL MED EN KLANG -- MAIN VOICE 1 Vælg Voice Mode Tryk på VOICE knappen. Viser at Voice Mode er aktiveret VOICE STYLE 001GrandPno SPIL MED KLANGE -- VOICE FUNKTIONEN 2 Vælg nummeret på den ønskede klang. Brug tal tastaturet.

13 Powered by TCPDF ( Grupperne af klange kan læses på højre side af panelet. En komplet liste over klange kan ses på side 115. PIANO MALLET ORGAN GUITAR BASS ENSEMBLE STRINGS BRASS REED PIPE SYNTH LEAD SYNTH PAD DRUM KITS PIANO CHROMATIC ORGAN GUITAR BASS STRINGS ENSEMBLE BRASS REED PIPE SYNTH LEAD SYNTH PAD SYNTH EFFECTS ETHNIC PERCUSSIVE SOUND EFFECTS Man kan vælge en klang (stemme) på tre måder: 1) Indtast direkte Voice klangens nummer på tal tastaturet, 2) Brug + og - knapperne til at taste op eller ned mellem numrene af klangene, eller 3) Tryk mange gange på VOICE knappen til et øge værdierne. Brugen af tal tastaturet Indtast cifrene for det Voice nummer, der er trykt på panelet. For eksempel kan man vælge klang #42 ved først at trykke "4" på tal tastaturet, og derefter på "2". OBS Alle klange med to cifre kan indtastes uden indledende "0". Men hvis man vælger klangene fra 1 til 23, holdes der automatisk en kort pause, inden klangen kan høres. Denne pause gør, at man kan indtaste numre som for eksempel "235". Indtastning af "2" og derefter "4" effektueres straks, fordi der ikke er klange med nummer 240 og derover. Hvis man ønsker øjeblikkelig skift af en klang, kan det klares ved at bruge et eller to indledende nuller. Klangen #9 kan indtastes "0", "0" og "9". At trykke på "0" alene medfører ingen ændringer. VOICE STYLE 042Aco.Bass ACMP ON SPIL MED KLANGE -- VOICE FUNKTIONEN Brugen af + og - knapperne Tryk på + knappen for at komme frem til det næste højere nummer, og tryk på - knappen for at komme tilbage til det forrige lavere nummer. Holdes en af knapperne nede, sker ændringen kontinuert. + og - knapperne har en "sløjfe" funktion. Hvis man for eksempel har klang nummer 238, og der trykkes på + knappen, kommer man til klang nummer 1. Brugen af VOICE knappen Et tryk på VOICE knappen aktiverer den klang, der har det næste højere nummer. Den fungerer altså på samme måde som + knappen. OBS Hver klang kaldes frem med det mest passende oktavområde. Hvis man derfor spiller det midterste C, kan tonen være højere eller dybere afhængig af den valgte klang. 3 Spil med den valgte klang. OBS Man kan få en ny klang ved at gentage trin 2. Fordi enten Style eller Song Mode er aktiv i baggrunden (ses på displayet med navn uden ramme), kan man også spille med Style eller Song sammen med Voice funktionen. Man skal blot trykke på START/STOP knappen. Den sidst valgte Style eller Song bliver så spillet. Når man vælger en klang, vil PortaTone automatisk aktivere forskellige indstillinger, der er passende til klangen. [Dette passer når Voice Set (Function #72, side 39) er indstillet til ON -- den forprogrammerede indstilling.] Lidt om panel klange og GM klange Husk at der er to sæt klange hos PortaTone: 100 panel klange og 128 GM (General MIDI) klange. GM klangene kan også bruges til det mest optimale spil af GM kompatible Song data. Det betyder, at GM Song data (spillet på en Sequencer eller andet MIDI apparat) lyder præcist sådan, som komponisten ønsker. Når der er valgt en GM klang, ses General MIDI ikonen øverst til venstre på displayet SPIL MED KLANGE -- VOICE FUNKTIONEN Liste over trommesæt (Voices ) Når der er valgt et af de 10 trommesæt, kan man spille på forskellige trommer og perkussions instrumenter på tangenterne. De forskellige slaginstrumenter er markeret med symboler under tangenterne. VOICE STYLE 101Std.Kit1 Nr Navn Standard Kit 1 Standard Kit 2 Room Kit Rock Kit Electronic Kit Analog Kit Dance Kit Jazz Kit Brush Kit Symphony Kit Display Std.Kit1 Std.Kit2 Room Kit Rock Kit Elct.Kit AnlogKit DanceKit Jazz Kit BrushKit SymphKit Function parametre -- Main Voice Function parametrene bruges til at foretage forskellige indstillinger for Main Voice. Disse indstillinger er specielt rare, når man bruger en anden klang i Dual eller Split Mode, fordi man kan bestemme lyden fra Main Voice uafhængig af Dual eller Split Voice. Disse indstillinger inkluderer: Volume Octave Pan Reverb Send Level Chorus Send Level DSP Effect Send Level 1 Vælg Function Mode. Blinker for at vise, at Function parametrene kan indstilles. Tryk på FUNCTION knappen. STYLE FUNCTION F61USng1Clr TEMPO MEASURE Vælg nummeret på den ønskede Function parameter. VIGTIGT Mens "FUNCTION" på displayet blinker, kan man via tal tastaturet vælge nummeret på den ønskede Function parameter (1-6). Se parameter listen på næste side. Function parameter kan vælges på samme måde som for Voices (se side 28). Direkte valg med tal tastaturet, steppe op og ned med + og - tasterne, eller steppe op gennem numrene med FUNCTION knappen. 30 Vælg parameter ret hurtigt efter trin 1, for "FUNCTION" blinker nemlig kun i et par sekunder. 28 SPIL MED KLANGE -- VOICE FUNKTIONEN 3 Ændring af parameter indstilling eller værdi. Når "FUNCTION" på displayet er holdt op med at blinke, kan man bruge tal tastaturet eller + og - knapperne til at ændre værdi eller indstilling. Værdien eller indstillingen ses til venstre for parameterens navn. Parameter værdi eller indstilling Parameter navn Genkald de oprindelige værdier Hvis der er ændret noget i parameter indstillingerne, kan de oprindelige indstillinger genkaldes ved at trykke samtidig på + og - knapperne. Negative værdier Enkelte parametre kan have negative værdier. De indtastes ved samtidig at holde - knappen nede mens der trykkes på den ønskede tal knap. OBS STYLE FUNCTION 100M.Volume 4 5 Indstilling af andre parametre, hvis det ønskes. Afslut Function Mode. Man kan indstille andre parametre ved at gentage trin 1-3. Disse indstillinger gemmes ikke, hvis der slukkes for strømmen. Hvis de skal gemmes, kan det ske i en User bank i One Touch Setting funktionen (side 72). Når man er færdig med indstillingerne, skal man blot trykke på en af de andre Mode knapper (SONG, STYLE eller VOICE) som afslutning. Function parametre Nr F01 Parameter navn Main Voice Volume Navn på displayet Område/Indstilling M.Volume Beskrivelse Her bestemmes lydstyrken for Main Voice. Man kan så danne det mest optimale mix med Dual eller Split klangene.

Din brugermanual YAMAHA PSR-240 http://da.yourpdfguides.com/dref/840617

Din brugermanual YAMAHA PSR-240 http://da.yourpdfguides.com/dref/840617 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk vejledning 1999 Yamaha Corporation

Dansk vejledning 1999 Yamaha Corporation Dansk vejledning SPECIELLE MEDDELSER Dette keyboard bruger batterier eller en ekstern strømforsyning (adapter). Forbind IKKE keyboardet til andre forsyninger eller adaptere end de, der er nævnt i vejledningen,

Læs mere

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD BRUGER MANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volume indstillinger 32-level tempo kontrol Optag / afspil /

Læs mere

Din brugermanual YAMAHA PSR-740/640

Din brugermanual YAMAHA PSR-740/640 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i YAMAHA PSR-740/640 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tips og Tricks 2. Indholdsfortegnelse. 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2. 2. Brug af Sequenceren...3. 3. Audio Track demo...

Tips og Tricks 2. Indholdsfortegnelse. 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2. 2. Brug af Sequenceren...3. 3. Audio Track demo... Tips og Tricks 2 Indholdsfortegnelse Side 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2 2. Brug af Sequenceren...3 Optag Trommer, Bas og Keyboard Brug af Arpeggio og Chord Memory 3. Audio Track

Læs mere

Ekstraudstyr [PK 25A: 25 tangenter (C2 til C4), PK 7A: 20 tangenter (C2 til G3)]

Ekstraudstyr [PK 25A: 25 tangenter (C2 til C4), PK 7A: 20 tangenter (C2 til G3)] KEYBOARDS/PEDALBOARD Tangenter Upper: 56 tangenter (C3 til G7) med 10 niveauer Initial Touch Lower: 76 tangenter (E1 til G7) Waterfall type med 10 niveauer Initial Touch samt aftertouch 2 stk (på expression

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler

midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler Kom i gang Version 5.0 2002-2013 Jørgen Sørensen Web site: http://www.jososoft.dk/yamaha/software/midi2style E-mail: js@jososoft.dk

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

HP-506: Digital Piano

HP-506: Digital Piano HP-506: Digital Piano The classic home piano with a four-speaker sound system Keyboard Klaviatur 88 tangenter (PHA-4 Concert Keyboard: med Escapement og Ebony/Ivory Feel) Anslagsfølsomhed Keyboard Mode

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Dansk vejledning http://www.yamahapkclub.com/ http://www2.yamaha.co.jp/manual/english/

Dansk vejledning http://www.yamahapkclub.com/ http://www2.yamaha.co.jp/manual/english/ Dansk vejledning SPECIELLE MEDDELELSER Dette keyboard bruger batterier eller en ekstern strømforsyning (adapter). Forbind IKKE keyboardet til andre strømforsyninger eller adaptere end dem, der er nævnt

Læs mere

Din brugermanual YAMAHA PSR-2100/PSR-1100 http://da.yourpdfguides.com/dref/840616

Din brugermanual YAMAHA PSR-2100/PSR-1100 http://da.yourpdfguides.com/dref/840616 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i YAMAHA PSR-2100/PSR-1100 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Indhold. Miljørigtigt, energibesparende design DIGITAL PIANO. Quick guide (frontpanel) Bruge Bluetooth fuktionen... 6

Indhold. Miljørigtigt, energibesparende design DIGITAL PIANO. Quick guide (frontpanel) Bruge Bluetooth fuktionen... 6 DIGITAL PIANO Indhold Quick guide (frontpanel)..................................... Vælge en lyd............................................... Indstille volumen...........................................

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Din brugermanual YAMAHA CLP-130/CLP-120

Din brugermanual YAMAHA CLP-130/CLP-120 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i YAMAHA CLP-130/CLP-120 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quick Guide. Indhold. Specifikationer Roland F-140R: Digital Piano

Quick Guide. Indhold. Specifikationer Roland F-140R: Digital Piano Quick Guide Indhold Hurtig introduktion...2 Spil på instrumentet...2 Afspil sange...4 Spil med automatisk akkompagnement (Rhythm)....5 Optagelse...6 Afspil sange fra USB-stik....7 Panelbeskrivelse...8

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Panel Descriptions...8 Frontpanel...8 Bagpanels-tilslutninger...9 Bundpanel (tilslutte hovedtelefoner eller hukommelse)...

Indholdsfortegnelse. Panel Descriptions...8 Frontpanel...8 Bagpanels-tilslutninger...9 Bundpanel (tilslutte hovedtelefoner eller hukommelse)... QUICK GUIDE Indholdsfortegnelse Betjening...3 Performe...3 Afspille sange...5 Brug automatisk akkompagnement (Rhythm) der matcher dine akkorder...6 Optages Performance....7 Panel Descriptions...8 Frontpanel...8

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

http://www.yamahapkclub.com/ Dansk manual http://www2.yamaha.co.jp/manual/english/

http://www.yamahapkclub.com/ Dansk manual http://www2.yamaha.co.jp/manual/english/ Dansk manual SPECIELLE MEDDELELSER Dette instrument bruger batterier eller ekstern strømforsyning (adapter). Brug IKKE andre strømforsyninger eller adaptere til instrumentet end dem, der er nævnt i manualen,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER El.nr. 63 98 941 011 DAGATRON SM-02 side 2 1. Beskrivelse af frontpanel LED indikator for horisontal eller vertikal polarisation niveau checker Genopladelige batteri

Læs mere

HP-504: Digital Piano

HP-504: Digital Piano HP-504: Digital Piano Oplev helt nye grader af inspiration, kreativitet og læring Keyboard Klaviatur 88 tangenter (PHA-4 Concert Keyboard: med Escapement og Ebony/Ivory Feel) Anslagsfølsomhed Keyboard

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual YAMAHA PSR-170 http://da.yourpdfguides.com/dref/840613

Din brugermanual YAMAHA PSR-170 http://da.yourpdfguides.com/dref/840613 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper.

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper. 911804 EA1251E - ipod Clarion EA1251E er et CeNet interface som kan tilsluttes de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en ipod eller ipod mini afspiller. Interface adapteren

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning FRANÇAIS

Brugervejledning FRANÇAIS D I G I T A L k l a v e r Brugervejledning FRANÇAIS DA OBSERVERA! Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts

Læs mere

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 VK-8M DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 Tillykke med dit nye instrument! Uanset om du er nybegynder eller har spillet i mange år, er det altid dejligt at få et nyt instrument. Vi har skrevet denne Quick Guide,

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

FAQ for jump starteren

FAQ for jump starteren 511025 Før betjening af denne enhed, bør du læse vejledningen omhyggeligt. Denne vejledning vil informere brug af jump starteren, specifikationer og korrekte procedurer, sikkerheds-, advarsels- og andre

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Dansk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Silver Night Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo Integrated 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo PX25 Mk2 8 Watt Stereo Integrated PX25-8 Watt Mk2 Parallel Single Ended

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Din bruksanvisning YAMAHA PSR-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/4533728

Din bruksanvisning YAMAHA PSR-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/4533728 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere