Retningslinjer for benyttelse af. Nationalpark Mols Bjerges LOGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for benyttelse af. Nationalpark Mols Bjerges LOGO"

Transkript

1 Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges LOGO Version 3 af 2. oktober 2012

2 Indholdsfortegnelse: Side Overordnede retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo 3 Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo inden for PRODUKTION, FORARBEJDNING, SALG OG MARKEDSFØRING AF FØDEVARER 4 Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo inden for PRODUKTION, FORARBEJDNING, SALG OG MARKEDSFØRING AF NONFOOD PRODUKTER 6 Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo inden for TURISMESEKTOREN 8 Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo inden for GEOLOGI, NATUR, KULTUR OG FRILUFTSFORMIDLING 10 Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo i PUBLIKATIONER OG ANNONCER M.V. 12 Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo i forbindelse med ARRANGEMENTER OG EVENTS 14 2

3 Overordnede retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo Lovgivning I henhold til Nationalparklovens 26 kan Miljøministeren træffe beslutning om eller fastsætte regler for markedsføring af nationalparkerne. På den baggrund har Miljøministeriet udarbejdet og tildelt en lokal logoserie til hver nationalpark i Danmark samt opsat nogle overordnede retningslinjer for logoernes anvendelse. LOGO Miljøministeriets retningslinjer 1 Må anvendes til piktogramstandere i Nationalparken, på hjemmesiden, bestyrelsens produkter, tryksager, arrangementer og events i Nationalparken. 2 Må anvende til brevpapir, visitkort og informationstavler. Bestyrelsens præciseringer Hvis Nationalparken er medarrangør må eksterne parter anvende logoet i forbindelse med arrangementet og events i Nationalparken 3 Når logoet optræder sammen med det nationale logo for de Danske Nationalparker skal kronen på det lokale mærke undlades Nationalparkbestyrelsen kan give skriftlig tilladelse til, at det lokale logo uden kongekrone kan benyttes på produkter mv., der har tilknytning til nationalparken, og som er i overensstemmelse med nationalparkens formål og målsætninger. Produkterne skal leve op til den standard, som bestyrelsen gerne ser forbundet med Nationalpark Mols Bjerge. Bestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen til at anvende logoet. Efter tilladelse må logoet anvendes til arrangementer som Nationalparken ikke har støttet eller er part i. 3

4 Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo inden for PRODUKTION, FORARBEJDNING, SALG OG MARKEDSFØRING AF FØDEVARER o At udvikle og fremme kvalitetsprodukter med tilknytning til Nationalpark Mols Bjerge. Formålet med at benytte Nationalpark Mols Bjerges logo med de krav der følger inden for produktion, forarbejdning, salg og markedsføring af fødevarer er: o At styrke natur og kulturværdierne i Nationalparken o At understøtte producenternes omsætning. o At stille krav til produkternes autenticitet, sporbarhed samt økonomiske og miljømæssige bæredygtighed. o At synliggøre Nationalpark Mols Bjerge Vilkår: Producenterne kan ansøge om at benytte logoet, hvis de opfylder et eller flere af nedenstående vilkår: Vilkår i forhold til produktion: Planteproduktion: Planter, urter, frugt og bær, der anvendes direkte i fødevaren, skal fortrinsvis være dyrket, eller forekomme vildt og være høstet i Nationalparkområdet. Husdyrproduktion: Husdyr og produktion herfra skal være opdrættet inden for Nationalparken. Øvrige fødevarer: Andre fødevarer som fx honning skal være produceret inden for Nationalparken. Vilkår i forhold til forarbejdning: Forarbejdningen eller væsentlige dele heraf skal være udført i Nationalparkområdet. I tilfælde, hvor hovedingredienserne eller unikke ingredienser, der er dyrket, eller forekommer vildt i Nationalparkområdet, af praktiske grunde ikke kan forarbejdes der, kan forarbejdningen ske uden for. Øvrige vilkår: Produktet, forarbejdningen, salget og markedsføringen skal kunne relateres til et eller flere af Nationalparkbekendtgørelsens formål og målsætninger. Produktet, forarbejdningen, salget og markedsføringen må ikke 4

5 være i konflikt med bekendtgørelsens formål og målsætninger. Godkendelsesprocedure: Bestyrelsens Styregruppe for Erhverv og brug af Logo er besluttende myndighed i forhold til ansøgninger om benyttelse af logo. Logotype 2, 4 og 6 Styregruppen vurderer indkomne ansøgninger og herunder om den indsendte dokumentation er fyldestgørende til at behandle anmodningen. Hvis dette ikke er tilfældet kan der indhentes yderligere oplysninger. Styregruppen fastsætter vilkår, omfang og herunder tidsperioden for logoets anvendelse, som maksimalt kan være på to år. Styregruppen kan endvidere indhente udtalelser og anbefalinger fra eksterne parter vedrørende en ansøgning. Styregruppen kan basere godkendelsen af brug af logo på en egenkontrol og vil i tilladelsen fastsætte de nærmere vilkår herfor. Såfremt en løbende indsendt egenkontrol ikke opfylder kravene længere, kan godkendelsen trækkes tilbage. Logoer til brug på beklædning, skiltning og varegrupper anvises eller udleveres af sekretariatet. Eksterne udgifter i forbindelse med godkendelser og kontrol af krav opsat af Nationalparken i forbindelse med brug af logoet dækkes af Nationalparken. Virksomheder, som har fået tilladelse til at benytte logoet, har pligt til at informere Nationalparken, såfremt der foretages væsentlige ændringer i produktionen. En generel tilladelse til at benytte logoet inden for produktion og forarbejdning skal fornyes hvert anden år. Hvis logoet anvendes på en for styregruppen uacceptabel måde, kan godkendelsen trækkes tilbage. Rettigheder i forhold til benyttelse af logoet: En producents godkendelse til benyttelse af logoet inden for produktion, forarbejdning og salg af fødevare giver ikke eneret til logoet i forhold til det pågældende produkt eller produktgruppe. 5

6 Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo inden for PRODUKTION, FORARBEJDNING, SALG OG MARKEDSFØRING AF NONFOOD PRODUKTER Formålet med at benytte Nationalpark Mols Bjerges logo med de krav der følger inden for produktion, forarbejdning, salg og markedsføring af nonfood varer er: o At udvikle og fremme kvalitetsprodukter med tilknytning til Nationalpark Mols Bjerge. o At understøtte producenternes omsætning. o At stille krav til produkternes autenticitet, sporbarhed samt økonomiske og miljømæssige bæredygtighed. o At synliggøre Nationalpark Mols Bjerge. Vilkår: Produkterne kan ansøge om at benytte logoet, hvis de opfylder et eller flere af nedenstående vilkår: Vilkår i forhold til produktion: Vilkår i forhold til forarbejdning: Øvrige vilkår: Produktet eller unikke dele heraf skal stamme fra Nationalparkområdet. Forarbejdningen eller væsentlige dele heraf er udført i Nationalparkområdet. Produktet, forarbejdningen, salget og markedsføringen skal kunne relateres til et eller flere af Nationalparkbekendtgørelsens formål. Produktet, forarbejdningen, salget og markedsføringen må ikke være i konflikt med bekendtgørelsens formål. Godkendelsesprocedure: Bestyrelsens Styregruppe for Erhverv og brug af Logo er besluttende myndighed i forhold til ansøgninger om benyttelse af logo. Styregruppen vurderer indkomne ansøgninger og herunder om den indsendte dokumentation er fyldestgørende til at behandle ansøgningen. Hvis dette ikke er tilfældet kan der indhentes yderligere oplysninger. Styregruppen kan endvidere indhente udtalelser og anbefalinger fra eksterne parter vedrørende en ansøgning. Styregruppen fastsætter vilkår, omfang og herunder tidsperioden for logoets anvendelse, som maksimalt kan være på to år. Styregruppen kan basere godkendelsen af brug af logo på en 6

7 egenkontrol og vil i tilladelsen fastsætte de nærmere vilkår herfor. Såfremt en evt. løbende indsendt egenkontrol ikke opfylder kravene længere, kan godkendelsen trækkes tilbage. Logoer til brug på beklædning, skiltning og varegrupper anvises eller udleveres af sekretariatet. Eksterne udgifter i forbindelse med godkendelser og kontrol af krav opsat af Nationalparken i forbindelse med brug af logoet dækkes af Nationalparken. Virksomheder, som har fået tilladelse til at benytte logoet, har pligt til at informere Nationalparken, såfremt der foretages væsentlige ændringer i produktionen. En generel tilladelse til at benytte logoet inden for produktion og forarbejdning skal fornyes hvert anden år. Hvis logoet anvendes på en for styregruppen uacceptabel måde, kan godkendelsen trækkes tilbage. Logotype 2, 4 og 6 Rettigheder i forhold til benyttelse af logoet En producents godkendelse til benyttelse af logoet inden for en varegruppe giver ikke eneret til logoet i forhold til det pågældende produkt eller produktgruppe. 7

8 Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo inden for TURISMESEKTOREN o At synliggøre Nationalpark Mols Bjerge. Formålet med at benytte Nationalpark Mols Bjerges logo med de krav der følger inden for turismesektoren er: o At understøtte turismesektoren. o At styrke og udvikle en økonomisk og miljømæssig bæredygtig turisme i Nationalpark Mols Bjerge. o At fremme kvalitetsprodukter med tilknytning til Nationalpark Mols Bjerge inden for turismesektoren. o At styrke og udvikle turismevirksomhedernes informationsindsats i forhold til formidling af Nationalpark Mols Bjerges natur, geologi, kultur og friluftsværdier. Vilkår: Turismevirksomheder kan ansøge om at benytte logoet, hvis de opfylder et eller flere af nedenstående vilkår: Turistvirksomheden skal være placeret og have hovedparten af sine aktiviteter i Nationalparken eller i dens nærhed. Turismeproduktet skal kunne relateres til et eller flere af Nationalparkbekendtgørelsens formål og målsætninger. Turismeproduktet må ikke være i konflikt med bekendtgørelsens formål og målsætninger. Virksomheder, der ønsker at distribuere Nationalparkens foldere og andet formidlings materiale kan søge styregruppen direkte herom. Krav til turismevirksomheder: Hvis virksomheden ønsker at bruge Nationalpark Mols Bjerges logo bredere fx at have det opstillet i receptionen eller trykt på virksomhedens brevpapir m.v. skal der søges herom, og der kan i forbindelse med en godkendelse blive stillet krav om, at virksomheden deltager i kursusforløb. Godkendelsesprocedure: Bestyrelsens Styregruppe for Erhverv og brug af Logo er besluttende myndighed i forhold til ansøgninger om benyttelse af logo. Styregruppen vurderer indkomne ansøgninger om brug af logoet og herunder om den indsendte dokumentation er fyldestgørende til at behandle anmodningen. Hvis ikke kan der indhentes yderligere oplysninger. Styregruppen kan indhente udtalelser og anbefalinger 8

9 fra eksterne parter vedrørende en anmodning. Styregruppen fastsætter vilkår, omfang og herunder tidsperioden for logoets anvendelse og evt. krav om deltagelse i kursusaktiviteter. Logoer til brug på beklædning, skiltning og varegrupper anvises eller udleveres af sekretariatet. Eksterne udgifter i forbindelse med godkendelser og kontrol af krav opsat af Nationalparken i forbindelse med brug af logoet dækkes af Nationalparken. Virksomheder og institutioner m.v., som har fået tilladelse til at benytte logoet, har pligt til at informere Nationalparken, såfremt der foretages væsentlige ændringer i deres produktion eller formål m.v. En generel tilladelse til at benytte logoet inden for turismesektoren skal fornyes hvert anden år. Hvis logoet anvendes på en for styregruppen uacceptabel måde, kan godkendelsen trækkes tilbage. Logotype 2, 4 og 6 Rettigheder i forhold til brug af logoet Godkendelse til brug af logo til personer og virksomheder m.v. giver ikke eneret til logoet i forhold til deres turismeprodukt. 9

10 Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo inden for NATIONALPARKFORMIDLING o At synliggøre Nationalpark Mols Bjerges kvaliteter og værdier. Formålet med at benytte Nationalpark Mols Bjerges logo med de krav der følger inden for Nationalparkformidling er: o At koordinere og understøtte formidling og formidlingsinstitutionerne i og omkring Nationalpark Mols Bjerge. o At øge kvaliteten af formidlingen om Nationalpark Mols Bjerges. o At øge kvaliteten af de besøgendes oplevelser af Nationalpark Mols Bjerges geologi, natur, kultur og friluftsværdier. o At styrke kendskabet til adgangsregler for besøgende inden for såvel private som fredede og offentlige områder i Nationalpark Mols Bjerge. Vilkår: Formidlings institutioner og virksomheder samt private og frivillige formidlere kan ansøge om at benytte logoet, hvis de opfylder et eller flere af nedenstående vilkår: Formidleren og eller formidlingsinstitutionen skal være placeret i Nationalparken eller i dens nærhed. I særlige tilfælde kan der dispenseres herfor. Formidlingens indhold skal vedrøre Nationalparken og dens forhold. Formidleren og formidlingsinstitutionen aktiviteten skal være med til at understøtte Nationalparkbekendtgørelsens formål. Personer, der formidler i og om Nationalparken, kan ansøge om brugsret til logoet til enkeltstående arrangementer. Personer der efter aftale med Nationalparken udfører frivilligt arbejde for parken kan ansøge om eller tildeles en brugsret til logoet i forbindelse hermed. Krav til formidler: Personer, der ønsker brugsret til logoet i forbindelse med en generel frivillig formidling om Nationalparken, skal gennemgå et kursusforløb med et indhold fastlagt af Styregruppen for Erhverv og brug af Logo. Formidlingsinstitutioner der ønsker brugsret til logoet for institutionen og dens formidlere skal gennemgå et kursusforløb med 10

11 et indhold fastlagt af Styregruppen for Erhverv og brug af Logo. Erhverv eller virksomheder, der ønsker at formidle om Nationalparken og have brugsret til logoet, skal gennemgå et kursusforløb med et indhold fastlagt af Styregruppen for Erhverv og brug af Logo. Godkendelsesprocedure: Bestyrelsens Styregruppe for Erhverv og brug af Logo er besluttende myndighed i forhold til ansøgninger om benyttelse af logo. Styregruppen vurderer indkomne ansøgninger og herunder om den indsendte dokumentation er fyldestgørende til at behandle anmodningen. Hvis dette ikke er tilfældet kan der indhentes yderligere oplysninger. Styregruppen kan endvidere indhente udtalelser og anbefalinger vedrørende en anmodning fra eksterne parter. Styregruppen fastsætter vilkår, omfang og herunder tidsperioden for logoets anvendelse og evt. krav om deltagelse i kursusaktiviteter. Logoer til brug på beklædning, skiltning og varegrupper anvises eller udleveres af sekretariatet. Eksterne udgifter i forbindelse med godkendelser og kontrol af krav opsat af Nationalparken i forbindelse med brug af logoet dækkes af Nationalparken. Institutioner m.v., som har fået tilladelse til at benytte logoet, har pligt til at informere Nationalparken, såfremt der foretages væsentlige ændringer i deres vilkår og formål. En generel tilladelse til at benytte logoet inden for formidling skal fornyes hvert anden år. Hvis logoet anvendes på en for styregruppen uacceptabel måde, kan godkendelsen trækkes tilbage. Logotype 2, 4 og 6 Rettigheder i forhold til brug af logoet Godkendelse til brug af logo til personer og institutioner m.v. giver ikke eneret til logoet i forhold til deres formidlingsprodukt. 11

12 Formålet med at benytte Nationalpark Mols Bjerges logo med de krav der følger I eksterne parters publikationer, foldere og annoncer m.v.: Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo i PUBLIKATIONER, FOLDERE OG ANNONCER o At synliggøre Nationalpark Mols Bjerges kvaliteter og værdier. o At synliggøre Nationalparken som den koordinerende aktør i forhold til i Nationalparken o At synliggøre Nationalparkens samarbejdspartnere o At understøtte lokale tiltag på formidlings, kultur og friluftsområdet. Vilkår: Eksterne parter og institutioner m.v. kan ansøge om at benytte Nationalpark Mols Bjerges logo i publikationer, annoncer og andet markedsføringsmateriale, hvis det opfylder et eller flere af nedenstående vilkår: Publikationer: Publikationen eller væsentlige dele heraf skal vedrøre Nationalpark Mols Bjerge Publikationen skal kunne relateres til et eller flere af Nationalparkbekendtgørelsens formål og målsætninger. Publikationen må ikke være i konflikt med nogle af Nationalparkbekendtgørelsens formål. Annoncering af arrangementer: Arrangementet eller de væsentligste dele heraf skal være placeret i Nationalparken. Arrangementet skal kunne relateres til et eller flere af Nationalparkbekendtgørelsens formål og målsætninger. Arrangementet må ikke være i konflikt med bekendtgørelsens formål. Godkendelsesprocedure: Bestyrelsens nedsatte styregruppe for Erhverv og brug af Logo er besluttende myndighed i forhold til anmodninger fra eksterne parter om brug af Nationalparkens logo i publikationer og annoncering af arrangementer m.v. Styregruppen vurderer indkomne ansøgninger og herunder om den indsendte dokumentation er fyldestgørende til at behandle anmodningen. Hvis dette ikke er tilfældet kan der indhentes 12

13 yderligere oplysninger. Styregruppen kan indhente udtalelser og anbefalinger fra eksterne parter vedrørende en anmodning. Styregruppen fastsætter vilkår, omfang og herunder tidsperioden for logoets anvendelse, som maksimalt kan være på to år. Logoer til brug på beklædning, skiltning og varegrupper anvises eller udleveres af sekretariatet. Eksterne udgifter i forbindelse med godkendelser og kontrol af krav opsat af Nationalparken i forbindelse med brug af logoet dækkes af Nationalparken. En generel tilladelse til at benytte logoet inden til publikationer, foldere og annoncer m.v. skal fornyes hvert anden år. Hvis logoet anvendes på en for styregruppen uacceptabel måde, kan godkendelsen trækkes tilbage. Logotype Alle. Dog må 1, 3 og 5 kun benyttes hvis Nationalparken er medarrangør eller medudgiver. Rettigheder i forhold til brug af logoet Godkendelse til brug af logo til personer og virksomheder m.v. giver ikke eneret til logoet i forhold til deres aktivitet. 13

14 Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo i forbindelse med ARRANGEMENTER OG EVENTS o At synliggøre Nationalpark Mols Bjerge. Formålet med at benytte Nationalpark Mols Bjerges logo med de krav der følger inden for eksterne parters arrangementer og events er: o At synliggøre Nationalparkens samarbejdspartnere. o At understøtte lokale aktiviteter, som er i henhold til Nationalparkens formål. Vilkår: Eksterne og institutioner m.v. kan ansøge om at benytte Nationalpark Mols Bjerges logo i forbindelse med arrangementer og events, hvis det opfylder et eller flere af nedenstående vilkår: Arrangementet eller aktiviteten eller de væsentligste dele heraf skal være placeret i Nationalparken. Arrangementet eller aktiviteten skal kunne relateres til et eller flere af Nationalparkbekendtgørelsens formål og målsætninger. Arrangementet eller aktiviteten må ikke være i konflikt med bekendtgørelsens formål og målsætninger. Godkendelsesprocedure: Bestyrelsens nedsatte styregruppe for Erhverv og brug af Logo er besluttende myndighed i forhold til anmodninger fra eksterne parter om brug af Nationalparkens logo i forbindelse med arrangementer og events. Ansøgning om af brug af logo i forbindelse med arrangementer vil blive behandlet inden for ti arbejdsdage. Styregruppen vurderer indkomne ansøgninger og herunder om den indsendte dokumentation er fyldestgørende til at behandle anmodningen. Hvis dette ikke er tilfældet kan der indhentes yderligere oplysninger. Styregruppen kan indhente udtalelser og anbefalinger fra eksterne parter vedrørende en anmodning. Styregruppen fastsætter vilkår, omfang og herunder tidsperioden for logoets anvendelse, som maksimalt kan være på to år. Logoer til brug på beklædning, skiltning og varegrupper anvises eller udleveres af sekretariatet. Eksterne udgifter i forbindelse med godkendelser og kontrol af krav opsat af Nationalparken i forbindelse med brug af logoet dækkes af 14

15 Nationalparken. En generel tilladelse til at benytte logoet inden til arrangementer og events m.v. skal fornyes hvert anden år. Hvis logoet anvendes på en for styregruppen uacceptabel måde, kan godkendelsen trækkes tilbage. Logotyper Alle. Dog må 1, 3 og 5 kun benyttes hvis Nationalparken er medarrangør Rettigheder i forhold til brug af logoet Godkendelse til brug af logo til personer og virksomheder m.v. giver ikke eneret til logoet i forhold til deres arrangement eller events. 15

RETNINGSLINJER FOR BENYTTELSE AF NATIONALPARK MOLS BJERGES LOGO

RETNINGSLINJER FOR BENYTTELSE AF NATIONALPARK MOLS BJERGES LOGO RETNINGSLINJER FOR BENYTTELSE AF NATIONALPARK MOLS BJERGES LOGO 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. De danske nationalparkers logoer 3 2. Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo inden for

Læs mere

Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land

Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land 2017 Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land Udviklingen af Nationalpark Skjoldungernes Land er i høj grad båret af samarbejde og inddragelse af de omgivende lokalsamfund. Som et led i

Læs mere

Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb

Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb 1 of 5 Ansøgningsskema til: Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb 1. Ansøger Oplysninger om ansøger: Navn, adresse, kontaktperson samt øvrige kontaktoplysninger Syddjurs Kommune Lundbergsvej

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Vejledning TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Alle organisationer, partier, virksomheder og private, der ønsker at optræde som officielle arrangører på Folkemødet 2014, skal have deres event optaget

Læs mere

PARTNERSKABSKRITERIER

PARTNERSKABSKRITERIER PARTNERSKABSKRITERIER Naturpark Vesterhavet indgår partnerskab med lokale aktører i naturparkområdet. Ønsket er lokal forankring og bred formidling af natur- og kulturværdierne i Naturparken til fordel

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. Et initiativ af SEGES i samarbejde med Danmarks nationalparker

INSPIRATIONSKATALOG. Et initiativ af SEGES i samarbejde med Danmarks nationalparker Et initiativ af SEGES i samarbejde med Danmarks nationalparker ET er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 8200 Aarhus N +45 8740 5000 seges.dk December 2016 SIDE 3 5 7 8 INDHOLD Initiativet Muligheder

Læs mere

Nationalpark ambassadør. Nationalpark. Nationalpark uddannelse og forskning. partner. Partnerprogram. Verdensarvs partner. Nationalpark.

Nationalpark ambassadør. Nationalpark. Nationalpark uddannelse og forskning. partner. Partnerprogram. Verdensarvs partner. Nationalpark. Nationalpark ambassadør Nationalpark uddannelse og forskning Partnerprogram Nationalpark partner Nationalpark produkter Verdensarvs partner Adgang til NPV-ydelser Nationalpark ambassadør Alle der vil være

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

DU ER MED TIL AT BESTEMME

DU ER MED TIL AT BESTEMME DU ER MED TIL AT BESTEMME Nationalpark Mols Bjerge forventes indviet tidligst i sommeren 2009. Du har allerede nu mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Formålet med en nationalpark er at bevare,

Læs mere

Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre

Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Lovmæssigt grundlag... 3 Samspil med andre politikker... 3 Hvad er et forebyggende

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge BEK nr 868 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

0.00 Forord Danmarks Nationalparker

0.00 Forord Danmarks Nationalparker 0.00 Forord Danmarks Nationalparker Design for Danmarks nationalparker Danmarks nationalparker er fyrtårne for den danske natur og har et nationalt naturindhold. Det er her, vi alle får mulighed for enestående

Læs mere

Profil af ernæringsassistenten

Profil af ernæringsassistenten Profil af ernæringsassistenten Indholdsfortegnelse Indledning Faglige kompetencer Rådgivning, vejledning og samarbejde Personlige kompetencer Indledning Formålet med profilen er at beskrive de ansvarsområder,

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

KULTURUDVIKLINGS- PULJEN BUDGET 2016 VEJLEDNING OG RETNINGSLINJER VERSION 1,0 - DECEMBER 2015

KULTURUDVIKLINGS- PULJEN BUDGET 2016 VEJLEDNING OG RETNINGSLINJER VERSION 1,0 - DECEMBER 2015 KULTURUDVIKLINGS- PULJEN BUDGET 2016 VEJLEDNING OG RETNINGSLINJER VERSION 1,0 - DECEMBER 2015 GULDBORGSUND KOMMUNE DECEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Om Kulturudviklingspuljen...2 Tema for Kulturudviklingspuljen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Beslutningsoplæg: Vækstfremmepulje ved Esbjerg Kommune

Beslutningsoplæg: Vækstfremmepulje ved Esbjerg Kommune Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 13. feb. 2012 Journal nr. Sagsbehandler Per Godiksen Beslutningsoplæg: Vækstfremmepulje ved Esbjerg Kommune Beslutningsoplægget er fastlagt af styregruppen, som har ansvar

Læs mere

JANUAR Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger

JANUAR Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger JANUAR 2016 Docent i UCL Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger Docent i UCL Indhold 1. Baggrund... 3 2. Opslag og internt ansættelsesudvalg... 3 3. Opslag og ansøgninger... 4

Læs mere

DESIGN- MANUAL. Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.0 OKTOBER 2016 SIDE 1

DESIGN- MANUAL. Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.0 OKTOBER 2016 SIDE 1 DESIGN- MANUAL Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.0 OKTOBER 2016 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Mærket er forbrugertestet Identitet og

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Partnerundersøgelse. 13. september Tilfredshedsundersøgelse af partnere i Nationalpark Vadehavets partnerprogram. Af Jannik Lorenzen.

Partnerundersøgelse. 13. september Tilfredshedsundersøgelse af partnere i Nationalpark Vadehavets partnerprogram. Af Jannik Lorenzen. Partnerundersøgelse 13. september 2016 Tilfredshedsundersøgelse af partnere i Nationalpark Vadehavets partnerprogram. Af Jannik Lorenzen Forord Én af Nationalpark Vadehavets 12 målsætninger lyder på, at

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr. I medfør af 5, 6, stk. 1 og stk. 2, 8, stk. 1, 9, 12 og 15, stk. 2 i landstingslov nr. 5 af 2. maj

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Retningslinje for design i Region Nordjylland

Retningslinje for design i Region Nordjylland Retningslinje for design i Region Nordjylland Formål Formålet med regionens design er at sikre en sammenhængende og ensartet visuel identitet, der skaber genkendelse hos modtageren. Retningslinjen beskriver

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N

F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N 1/11 F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N 6 om dagen spis mere frugt og grønt Logomanual Oktober 2011, revideret august 2012, revideret juni 2013 2/11 Indholdsfortegnelse 1 Retningslinier for organisationers

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

ADMINISTRATIONSVEJLEDNING KULTURRING ØSTJYLLAND

ADMINISTRATIONSVEJLEDNING KULTURRING ØSTJYLLAND Dato: 12. juni 2015 ADMINISTRATIONSVEJLEDNING KULTURRING ØSTJYLLAND Indholdsfortegnelse. 1. Organisering 1.1 Regionsbestyrelse og styregruppe. 1.2.Arbejdsgrupper. 1.3 Koordinatorfunktion 1.4 Projektbeskrivelser

Læs mere

IT- og Telestyrelsen: Forretningsgangsbeskrivelse puljeadministration

IT- og Telestyrelsen: Forretningsgangsbeskrivelse puljeadministration Notat : Forretningsgangsbeskrivelse puljeadministration Støtte til udvikling og præsentation af digitale tjenester på basis af offentlige data i forbindelse med konkurrencen Offentlige Data I Spil 1 Baggrund

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

0.00 Forord Danmarks Nationalparker

0.00 Forord Danmarks Nationalparker 0.00 Forord Indledning Forsidefoto: Thomas Retsloff 2 0.01 Indholdsfortegnelse 1.00 Nationalt: Kronen / Farvevariationer 1.01 Nationalt: Logo A / Navnetræk og krone i 2 linjer 1.02 Nationalt: Logo B /

Læs mere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Kulturel udvikling i et nordjysk lokalområde Indhold 1. Indledning 2. Hvem kan søge KULTUR PUNKT 2013? 3. Hvad kan man søge til, og hvad lægges

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Nordre Fasanvej Kvarteret Et GRØNT, SPISELIGT og KLIMATILPASSET kvarter d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Vores kvarter skal være et mere grønt og spiseligt kvarter. Vi skal bruge regnvand og klimatilpasning

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008

Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008 Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008 Generelt Roskilde Handelsskole ønsker generelt at udvikle og konsolidere skolens internationale dimensioner i overensstemmelse med regeringens og undervisningsministeriets

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

DESIGN- MANUAL. Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.1 FEBRUAR 2017 SIDE 1

DESIGN- MANUAL. Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.1 FEBRUAR 2017 SIDE 1 DESIGN- MANUAL Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.1 FEBRUAR 2017 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Introduktion Side 14 Produktlogoerne Frizone Side 4 Mærket er forbrugertestet Side 15 Produktlogoer hældning

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Aftale om tilslutning til ordningen

Aftale om tilslutning til ordningen MELLEM ANSØGER/FORHANDLER (i det følgende kaldet virksomheden) Navn på virksomhed (står på certifikatet) CVR nr. for virksomhed Adresse på virksomhed Postnr. By, land Kontaktperson Tlf./ mobil nr. Mail

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Søren Lund advokat (H) V E D T Æ G T E R F O R 06.05.2009 SL-06175 / c 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning. Foreningens hjemsted er: Syddjurs Kommune. Foreningens

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

PARTNERSKABSKRITERIER

PARTNERSKABSKRITERIER PARTNERSKABSKRITERIER Naturpark Vesterhavet indgår partnerskab med lokale aktører i naturparkområdet. Ønsket er lokal forankring og bred formidling af natur- og kulturværdierne i Naturparken til fordel

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR december 2015

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR december 2015 Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol HR december 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund 3 2.0 Opslag og internt ansættelsesudvalg 3 3.0 Opslag og ansøgninger

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR august 2015

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR august 2015 Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol HR august 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund 3 2.0 Opslag og internt ansættelsesudvalg 3 3.0 Opslag og ansøgninger

Læs mere

Madmarkeder og byudvikling i Købenavn

Madmarkeder og byudvikling i Købenavn Madmarkeder og byudvikling i Købenavn Program Baggrund og rammer Lokal forankring Erfaringer med madmarkeder Spørgsmål og svar Baggrund og behov En by med fokus på sundhed, mad og bæredygtighed, men uden

Læs mere

Bibelselskabets logo og design En introduktion til grafikere og andre samarbejdspartnere

Bibelselskabets logo og design En introduktion til grafikere og andre samarbejdspartnere Bibelselskabets logo og design En introduktion til grafikere og andre samarbejdspartnere Bomærket Størrelser Obs! Alternativer Bredde 20 mm Forkert 16 mm Grundform sort Bomærket kan bruges i særlige tilfælde.

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 20. juni 2017 Erstatter version af 3. februar 2017 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg, november 2008 05-11-2008Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Produktionsafgiften på juletræer

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at dyrke og

Læs mere

Information. til eksterne samarbejdsparter og entreprenører. omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø. 2.4.B1 1. udgave

Information. til eksterne samarbejdsparter og entreprenører. omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø. 2.4.B1 1. udgave Information til eksterne samarbejdsparter og entreprenører omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø 1 2.4.B1 1. udgave - 2016 Velkommen til DIN Forsyning Generelt Når du arbejder for DIN Forsyning, er du forpligtet

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Infomøde og workshop om brugerråd Viborg Naturpark

Infomøde og workshop om brugerråd Viborg Naturpark Viborg Naturpark Infomøde og workshop om brugerråd Viborg Naturpark PROGRAM Velkomst v/ Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Klima- og Miljøudvalget Oplæg om frivillighed og samskabelse v/ Lars Stentoft, kulturdirektør

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE

DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE BILAG 1 UDDRAG TIL HANDICAPRÅDET DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE På levering af høretekniske hjælpemidler til KomUdbud Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 Parterne...3 4 Rammeaftalen...3 Stk. 4.5. Aftaleperiode...3

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere