Referat fra BaptistKirken i Danmarks Landskonference 1 Den 20. juli 2015 i Lindenborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra BaptistKirken i Danmarks Landskonference 1 Den 20. juli 2015 i Lindenborg."

Transkript

1 Referat fra BaptistKirken i Danmarks Landskonference 1 Den 20. juli 2015 i Lindenborg. 1. Valg af ordstyrere og sekretærer Ordstyrere: Ole Broholm Andersen, Østervrå Frikirke Pia Duebjerg Andersen, Lyngby Sekretærer: Anita Lindholst, Aarhus Silas Anhøj Soelberg, Købnerkirken 2. Valg af stemmetællere Erik Andreasen, Give Lone Gotfredsen, Østervrå Frikirke Niels Kristensen, Vodskov Simone Dahl, Holbæk Peter Johansen, Bethelkirken Ulla Holm, sekretariatet 3. Fortegnelse over stemmeberettigede Ordstyrerne konstaterede, at Landskonference 1 var indkaldt i overensstemmelse med BaptistKirkens vedtægter. Der var 129 stemmeberettigede i alt fra 41 menigheder, 5 organisationer samt ledelsen. 4. Forelæggelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt med en bemærkning om, at punkt 9 af praktiske grunde behandles umiddelbart efter punkt Forslag om optagelse af ny menighed på LK1 og LK2: Koinonia, Aalborg Indledningsvis præsenteredes forsamlingen for en kort videohilsen fra KOINONIA. Lone Møller Hansen forklarede herefter, hvorfor der ikke var repræsentanter fra den nye menighed til stede: Koinonia består hovedsageligt af udenlandske studerende, hvoraf næsten alle p.t. er på sommerbesøg hos familien i de lande, de kommer fra. Lars Midtgaard fra Bethelkirken i Aalborg anbefalede herefter, at Koinonia optages i BaptistKirken i Danmark. Landskonferencen vedtog ved håndsoprækning optagelsen af Koinonia i Baptistkirken i Danmark. 5. Formandens beretning Bent Hylleberg sagde: Ud over ledelsens skriftlige beretning er det formandens opgave at aflægge sin personlige beretning over BaptistKirkens situation (Forretningsordenen for LK 3.2.). I år vil jeg tage det personlige bogstaveligt. Vi har alle som ledere i en menighed eller i andre sammenhænge stået i et velkendt dilemma: Den måde, du gør tingene på, deler vandene; nogle er begejstrede, andre

2 forstår dig ikke. Og du bliver selv i tvivl om din lederstil og det, du gerne vil arbejde for. Sådan er det også at være formand for BaptistKirken. Jeg vil for at blive forstået derfor skitsere, hvad jeg forstår ved BaptistKirken. Jeg har to punkter på min dagsorden. Det ene tager sit udgangspunkt i Jesu budskab. Det andet i nutiden. Lad os tage det det første først. Guds Rige og Guds Folk BaptistKirken er til for at gavne medlemmerne og inspirere dem. Og medlemmerne er jo menighederne. Det er liv og vækst i jeres menigheder, det hele drejer sig om. Som menigheder har vi sluttet os sammen, fordi vi vil inspirere hinanden til at være kirke i folket for dét gør vi nu engang bedst og mest troværdigt, når vi arbejder sammen. Derfor samarbejder vi også som baptistkirke med alle andre kristne kirker her i landet ja, ud over kloden. Vi ønsker at leve som ét Gudsfolk i én global verden den verden, Gud elsker. Det er dét perspektiv, jeg som formand ønsker at tjene med Jesu budskab i centrum. Men kirken er ikke til for sin egen skyld. Vor Herre Jesus har lært os, at hans disciple er til som kirke for at tjene Guds rige Hans herredømme på jord. Han ønsker at se sit Rige vokse indeni os som dyb fred, som tilgivelse og som livsmod. Han ønsker også, at Riget skal blive synligt imellem os som tillid til hinanden, som kærlighed mellem søstre og brødre, som virkelyst for det gode for dét, der behager ham, og for dét, der sigter mod målet i hans Rige. Gud er i færd med at skabe en ny verden. Det er vores bestemmelse som menigheder, at vi skal være synlige tegn på dén nye virkelighed, Gud ønsker, skal komme. Som menigheder er vi altså de redskaber, Gud bruger med henblik på at skabe hans nye virkelighed. Jesus bruger mange billeder herom. Som menigheder er vi til som evangeliets lys i vores lokale område. Som Guds Riges salt skal vi påvirke en mangfoldig kultur. Ja, som menigheder er vi Guds rigets byer, der ligger på bjerget og derfor ikke kan skjules. Hertil hører, hvad en af vores dygtige præster har sagt: En kirke som et fællesskab, hvor man er sikker på at finde nåde, når man fejler se, det vil være en kirke til tiden. Det er vores opgave at være sådanne menigheder dér, hvor vi hver især hører hjemme rundt omkring i landet. Vi må derfor bestandigt øve os på at blive, hvad vi allerede er! Der er nok at kritisere, hvis vi ser på vores egen menighed og endnu mere, hvis vi ser på nabomenigheden! I stedet for vil jeg tage ved lære af Paulus. Da han skrev til menigheden i Korinth gik han i rette med de kristne dér på mange måder. Men han sagde ikke: Når I får styr på jer selv, jeres indbyrdes partier, jeres kritisable måder at leve på så bliver I Jesu Kristi menighed! Derimod sagde han: I er Guds hus, Guds bygning (1 Kor 3:9). Gudstjeneste og praktikker Når vi fejrer gudstjeneste, kommer vi sammen for at fastholde vores gudgivne egenart: Gudstjenesten er som én stor parabol, der henter Guds riges kræfter ned til os i hverdagen! Når vi er blevet varme om hjertet af Guds ord, så eksperimenterer vi med forskellige former for diakoni og mission. På den måde får mennesker i vores omegn livsmod og erfarer frelsens kræfter fordi de hos os har set ind af vinduer til Guds Rige. I menighederne må vi bestandigt spørge: Er det sådan, det forholder sig hos os? Jesus har lært os en række praktikker, som vi må tage i brug, for at Guds Rige kan få form og farve på en foreløbig måde. Jeg vil pege på to af disse praktikker. Den første er talens brug. Når vi

3 bruger vores tunge med omtanke, kan vi som kristne blive i stand til at løse de konflikter, som vi aldrig undgår. Og når vi løser konflikter gennem en respektfuld samtale, bliver vi som fredens folk et tegn på det Gudsrige, der er virksomt allerede her og nu. På den måde fortæller vi folk og nationer rundt omkring os om det, der er Guds vilje hvordan Gudsrigets praktikker har potentiale til at forvandle både hjemmets og klodens konflikter. Det er meningen med at være menighed og kirke. Én af de praktikker, vi hører og læser mest om i NT, er netop talens brug. Når vi giver vores adfærd og fællesskab form efter Jesu budskab, så er vi inde ved fællesskabets inderste kerne hjemme i menigheden og her, hvor vi samles som menigheder i Baptistkirken. Ved ret brug af vores talegaver vidner vi om de nyheder, der efter påske og pinse allerede er i spil i Guds iturevne verden. Og vi bliver et vindue, hvor igennem mennesker kan ane noget af Guds Rige! Når jeg taler om Guds menigheder og om fællesskabet i BaptistKirken på den måde, så er det også klart, at vi endnu ikke er fremme ved målet. Det burde være en selvfølgelighed for alle os, der i årevis har lyttet til Jesu budskab og kender vores egen virkelighed. Vi har endnu ikke nået det fuldkomne. Alligevel opfører vi os ind imellem som om, vi var ved vejs ende! Det sker, når vi dømmer hinanden. En anden af Jesu praktikker lyder: Døm ikke før tiden! (Mt 7:1; 1. Kor 4:5). Dommen hører ikke os til, den er forbeholdt Gud. Mens vi er undervejs mod Guds rige, ser vi med Paulus ord kun stykkevist og delt. Først til sidst skal vi erkende sandheden fuldt ud. Indtil da skal vi være sandheden så langt vi forstår den tro i kærlighed. Vi skal i al ydmyghed ikke være herrer over hinandens tro, men medarbejdere på hinandens glæde! Mit ønske for BaptistKirken er, at vi alle må lære at udleve Jesu praktikker. Og mens vi er på vej, må vi glæde os over, at Guds Rige ifølge Paulus består i retfærdighed og fred og glæde i Helligånden. Når vi tjener Kristus på den måde, så er vi Gud til behag og bliver agtet af mennesker. Lad os derfor tage ved lære af apostlen, når han opmuntrer os til at stræbe efter det, der tjener freden og den indbyrdes opbyggelse (Rom 14:13 19). På den måde er vi som Guds folk tegn på, at Guds Riges kræfter er på spil allerede her og nu! Når det skal siges kort er det nogenlunde dét, der er første del i min forståelse af os som menigheder, når vi samvirker derhjemme, og når vi samarbejder i BaptistKirken. Det er det perspektiv, vi har peget på med de hilsener, vi har sendt til menighederne: Hyrdebrevet om homofili sidste år, vores nytårshilsen og nu sidst pinsehilsnen. Lad mig nøjes med at citere et enkelt afsnit fra den sidste: I en kristen kirke er det i sig selv et kald, at vi bevarer og udbygger dialogen imellem os. Også på den måde bliver vi som menigheder et tegn på Guds Riges nye virkelighed, som pinsens Ånd skaber midt i en splittet verden. Menigheder i mission Inden vi går til anden del af min dagsorden, vil jeg nævne to ting, der har optaget os i ledelsen, siden vi slap den skrevne beretning, som I har læst i Håndbogen. Det handler først om arbejdet i det nye udvalg med navnet: Mission i Danmark (MiD). Det er en stor glæde for os i ledelsen, at et dygtigt udvalg netop er gået i gang. I de senere år har flere menigheder fået øje på lokale muligheder i mission og diakoni på baggrund af inspirerende træning (KPN). Disse erfaringer vil udvalget bygge videre på. De vil senere her i vores møde give os en invitation, der kan forvandle menigheder og kirkesamfund over et kort åremål. De får selv lov til at præsentere deres tanker,

4 der bygger på den indsigt, at vi som menigheder har uudnyttede ressourcer, som vi slet ikke er bevidste om. Her skal vi lytte til, hvordan vi kan investere i fremtiden. Det drejer sig dernæst om en særlig indsats for migrant menighederne i vores fællesskab. De møder hos os i det danske samfund meget nyt i forhold til de kulturer, de kommer fra. Hvis vi mener noget med gæstfrihed og fællesskab, må vi vise det med vores praksis. Vi har derfor arbejdet med muligheden for at ansætte en integrations medarbejder på deltid. Det har vi gjort sammen med vore unge i BBU og vore spejdere i DBS. Og med Integrationsudvalget, der har indledt en dialog med migranterne om, hvordan en sådan tjeneste kan skrues sammen. Det er ikke enkelt, fordi migranterne er så forskellige. Men det er påkrævet; ikke mindst, hvis de mange børn og unge i migrant menighederne skal blive en del af vores kirke. I vil høre mere herom i efteråret. Vi håber på, at vi på den måde kan styrke migrant menighederne. Vi taler om ca. 1/5 del af os alle og tilmed den del, der bringer de fleste børn og unge ind i vores kirke. Jeg vil gerne nævne en sidegevinst af samarbejdet med BBU og DBS. Vi har aftalt, at disse to arbejdsgrene fra og med det nye konferenceår deltager med hver sin repræsentant i ledelsens møder. Vi får på den måde et tættere samarbejde mellem vort børne og ungdomsarbejde og BaptistKirkens ledelse. En sådan styrkelse af arbejdet er mulig indenfor de gældende regler ( 4.1.). Vi tror, at den vil bringe både inspiration og sammenhængskraft til vort arbejde. Kirke i tiden og til tiden Nu er jeg kommet til det andet punkt på min dagsorden for BaptistKirken. Det er ikke kun evangeliets forkyndelse om Guds Rige, der sætter dagsordenen for et kirkesamfund, der lever ca år efter Jesu liv, død og opstandelse. Vi er af den faste overbevisning, at Jesus lever og at Gud ved sin Ånd stadigvæk ønsker at udruste og bruge sin kirke. Vi ønsker at være kirke i tiden og til tiden. Derfor må vores arbejde også blive bestemt af den dagsorden, der sættes i det danske og internationale samfund, som vi er en del af. Når vi nærlæser de skriftlige beretninger i Håndbogen, fremgår det allerede af dem. Her har vi læst om udvikling og nødhjælp; om spare og låneprojekter; om at forvalte skaberværket; om krige og kriser; om mennesker, der er på flugt pga. forfølgelser eller på flugt fra økonomisk undergang; om menneskehandel og prostitution; om vold og overtrædelse af menneskerettigheder; om intolerance overfor kristne minoriteter og mere af samme slags. Det hele er nævnt i Håndbogen. Det er en del af den virkelighed, vi må forholde os til. I år har vi fået meget af dette ekstra tæt ind på livet. Når det gælder Burundi og vores søstre og brødre i UEBB Baptistkirken i Burundi er der sket meget, siden den skriftlige beretning gik i trykken. På grund af politikere, der søger egen vinding på bekostning af folkets ve og vel, ser vi et afrikansk samfund på vej mod kaos uden skolegang, uden sikkerhed og med en polarisering, der til dato har sendt ca flygtninge ud over landets grænser. Baptistkirken dernede står derfor nu med endnu større udfordringer og vores udsendinge har som mange andre internationale medarbejdere vanskeligt ved at opholde sig i landet. Det vil vi høre mere om senere. Her i landet kan vi heldigvis gennemføre et valg i henhold til de demokratiske spilleregler. Vi fik valgt to medlemmer fra vores menigheder til Folketinget. Tillykke med det! Vi har derpå fået en ny

5 regering og et regeringsgrundlag, hvori der står, at Danmark er et kristent land. Samtalen herom har lignet en diskussion om kejserens skæg altså en strid om et spørgsmål, der ikke let kan afgøres. Men når det nu er skrevet ind i regeringsgrundlaget, må vi forvente, at regeringen vil følge, hvad evangeliet indbyder til den har jo forpligtet sig på at være regering i et kristent land! Men ligegyldigt, hvilken regering vi har, så sker der i disse år et skred i det danske samfund. Vi bevæger os langsomt fra et velfærdssamfund hen imod en konkurrencestat. Om det er godt eller dårligt, kan vi diskutere. Men det sætter i hvert fald nye emner på vores dagsorden i menighederne og i BaptistKirken. I flere menigheder har vi set, at der er brug for julehjælp til mange udsatte familier. Og flere og flere børn vokser op med kun én forældre pga. skilsmisser eller på grund af et bevidst fravalg af kernefamilien med mor, far og børn. I tiden, der kommer, vil vi også opleve, at mange flygtninge kommer til at leve under vilkår, der gør det særdeles vanskeligt at opretholde en værdig levestandard. Jeg behøver ikke fortsætte. Vi kender situationen her til lands. Strømme af flygtninge Alt dette kalder på os i menighederne. Diakoni og social mission er en stadig voksende udfordring for os. Derfor er det afgørende, at vi melder os på banen ved at skabe nye fællesskaber som modvægt til ensomhed og udsathed. Sidste år på LK2 blev det foreslået, at vi bør have et forum for social mission i BaptistKirken et tiltag, som vi ikke har haft kræfter til at etablere endnu. Men det vil være en god idé, at vi puljer vores kræfter. Vi bør også lære at trække på offentlige midler til en social indsats i og ud fra menighederne på samme måde som vi trækker på den slags midler til international udvikling, når vi samarbejder med de lokale baptistkirker fx i Burundi, Rwanda og Ghana. Strømmen af flygtninge ud af Burundi er desværre kun en brøkdel af verdens befolkning, der er på flugt. Efter anden verdenskrig har vi ikke set så mange mennesker på flugt rundt omkring i verden. Presset på Europa hen over Middelhavet vokser eksplosivt med druknedøden til følge. Det er der mange årsager til i en verden, hvor goderne er skævt fordelt, og hvor vi europæere sidder på mere af kagen end retfærdigt er. I den tidlige europæiske historie hed Middelhavet Mare Nostrum. Det betyder Vores hav. Det gælder nu mere end før, hvor vi fra alle dele af Europa bor i det samme europæiske hus. Vi har glemt evangeliets kerneværdier, hvis vi ikke sætter den del af virkeligheden i relief af evangeliet. Hvorfor er der ingen, der tænker over og formulerer for os, hvad Jesus ville have sagt og gjort i det europæiske hus? Barmhjertighed er kun den ene side af den indsats, der skal til for at vende nøden. Vi bør have mod og overskud til at gå op imod vores politikere og andre, når vi lukker os omkring os selv i vores del af verden. Vi må holde fast i, at vi lever i én verden dén, der er elsket af Gud. Derfor er det også her vores opgave at pege på de praktikker, der hører evangeliet til: Forsvar for de underprivilegerede og svage; fred med retfærdighed; næstekærlighed og storsind. Evangeliet kender ikke til grænsebomme, der udelukker mennesker i nød fra vores del af verden. Her mangler vi i de danske kirker en profet, der med myndighed kan råbe vores politikere op, standse dem og få dem og os alle! til at lytte og handle med evangeliets grænsesprængende fantasi. Profetiens nådegave er ikke afgået ved døden. Profeti handler om klarsyn. Men så længe, vi spejder efter en samfundsrevsende, profetisk røst, må vi have lov at pege på det næstbedste. Her tænker jeg på en bog, som jeg tidligt fik præsenteret hos én af præsterne og som andre også har

6 løftet frem: Pave Frans bog: Evangeliets glæde. Her går evangelium og social etik hånd i hånd. Her er klarsyn i tiden både til lokale og globale sammenhænge! Pave Frans bog burde læses af mange iblandt os. Her er uhørt inspiration til at leve efter sommerstævnets tema: Sendt til verden! Til det næstbedste hører også betydningen af, at vi baptister hører til i store internationale sammenhænge som Baptisternes Verdensalliance og i Kirkernes Verdensråd. Fordi vi står sammen her, bliver kirkernes profetiske røst lettere hørt og det gode budskab, som alle på hele kloden skal leve af, får form og farve i folkeslagene. Den verden, Gud elsker Her kan vi også hente styrke og forbøn, når vi er trængte. Netop i dag beder baptister over hele Europa for os. Vi har på en henvendelse fra de europæiske baptister (EBF) ønsket, at vores trosfæller i dag beder for os på tre områder: 1) At der må skabes en fredelig løsning på krisen i Burundi, så vore venner dér trives og deres land må bygges fredeligt op og at vores missionærer kan vende tilbage i august. 2) At vi på denne landskonference må finde veje til at styrke menighedernes lokale mission, ja, at vi endog må turde tage skridt til at stifte nye menigheder. 3) At vi må se værdien i at arbejde sammen, selv om vi har forskellige holdninger, fordi vi har det samme håb, nemlig at Guds Rige må vokse i vores kultur, at mennesker må blive frelst og at menighederne må trives i kraft af Guds nåde! Så vidt europæiske baptisters forbøn for os fra Ægypten i syd til Norge i nord, fra Ukraine i øst til Wales i vest! Et sådant internationalt bønsfællesskab vil jeg nødig undvære! Når vi er ved omtalen af de store internationale fællesskaber, som vi kan hente styrke fra, er det en glæde at nævne, at ledelsen i Baptisternes Verdensalliance (BWA) har spurgt os, om vores generalsekretær, Lone Møller Hansen, må stille op til BWAs ledelse (eksekutivkomitéen) for en treårig periode I ledelsen har vi set det som et privilegium, at Lones arbejdskraft kan bruges i en global baptist sammenhæng. Det er sket tidligere med to af vores generalsekretærer: Knud Wümpelmann og Ole Jørgensen. Vi støtter gerne Lones indsats her, og vi tror, vi finder fælles midler til det. I marts måned oplevede vi en god lederkonference på Vingsted Centeret, hvor vi var samlet mere end 100 ledere under temaet: Frygt ikke, tro kun! Jeg oplevede med glæde og jeg hørte mange sige at vi her mærkede fællesskab frem for modsætninger. Lad os bede om, at det fortsat må være virkeligheden. Der er så meget godt at sige om BaptistKirken. Dag ud og dag ind arbejder I i menighederne og vi i BiD ihærdigt for at bringe evangeliet i spil i menneskers liv. Hertil kommer det lange seje træk fra vore ansatte og de mange frivillige. Overalt, hvor tillid, samarbejde og fællesskab går op i en højere enhed med formidling af de gode nyheder, er der næsten ingen grænser for dét, vi kan og dét, vi kan blive til! I BaptistKirken bør der være plads både til forskellighed og til fælles retning. Forskellighed, fordi Ånden udruster os med forskellige gaver, og fordi Han velsigner os med en stor variation af trossøskende fra mange kulturer. Men også fælles retning, fordi det er Guds Rige, vi alle ønsker at tjene. Vi skal ikke nødvendigvis være enige om alt. Vi skal derimod alle sammen med frimodighed bidrage til samtalen om dét, der er ret og godt ud fra den indsigt, vi hver især foreløbigt er nået til. Vi er sammen på vej. Lad os rejse sammen! Lad os tage os kærligt af

7 hinanden og lad os bygge kirke undervejs, fordi Den Opstandne Herre sender os til den verden, Gud elsker! Efterfølgende debat: Formandens beretning gav anledning til enkelte, kritiske bemærkninger vedrørende ledelsen og formandens arbejde især i forbindelse med ledelsens opbakning til den tidligere ledelses tilkendegivelse fra 2012 om ikke at støtte en udelukkelse af de menigheder, som ikke følger landskonferencens anbefaling vedrørende vielse og velsignelse af homofile par. Dette blev fulgt op af flere indlæg, som bakkede op om formandens og den samlede ledelses holdning og arbejde. Den mundtlige beretning blev herefter taget til efterretning. 6. Forelæggelse af BaptistKirkens årsberetning til godkendelse. Lone Møller Hansen sagde, at hun som repræsentant for frikirkerne i Danmark har takket ja til at deltage i et tværreligiøst samtaleforum, som Københavns biskop har inviteret til. Hanne Kiel fortalte, at Casper Jonstrup efter Håndbogens trykning er trådt ind i baptist.dk s redaktion. Årsberetningen godkendtes med et komfortabelt flertal. 7. Forelæggelse af BaptistKirkens reviderede årsrapport med status til godkendelse. Regnskabsfører Ulla Holm fremlagde årsregnskabet for 2014 i hovedtræk: Den komplette udgave med noter er sendt ud i en menighedsforsendelse og ligger på BaptistKirkens hjemmeside. Basisindtægterne er 3,01 mio. kroner, hvilket er ca kroner over budgettet. Menighedernes bidrag er den største indtægtskilde, men indtægterne lå her kroner under budgettet. Dette kompenseres af højere indtægter på andre poster. I 2014 har vi f.eks. for første gang søgt og modtaget momskompensation. Menighedernes bidrag til projekterne i 2014 var højere end i 2013, hvilket skyldes jubilæumsindsamlingen. Ser man bort fra denne indsamling, er der et fald i menighedernes projektbidrag. Dette kan formentlig forklares med, at menighederne i højere grad selv kører projekter. De samlede indtægter (basisindtægter samt indtægter til projekter) blev på 9,3 mio. kroner i På omkostningssiden var basisomkostningerne på 2,7 mio. kroner, hvilket er ca kroner mindre end budgetteret. Den største afvigelse er på sekretariatet, hvor der er brugt ca kroner mindre. Projektomkostningerne udgjorde i 2014 i alt næsten 9 mio. kroner, hvilket er ca. 1,5 mio. kroner mere end i Alt i alt giver dette et samlet overskud på kroner i 2014 mod et budgetteret overskud på kroner. Herefter supplerede Svend Eli Jensen med nogle overordnede bemærkninger til regnskabet, herunder at BaptistKirken har en god likviditet. Den er også helt nødvendig, fordi basisindtægterne (menighedsbidragene) ikke er jævnt fordelt over året og især samlet sidst på året. Samtidig oplyste Svend Eli Jensen, at Lone Møller Hansen, som opbakning til hendes arbejde i BWA s eksekutivkomité, i de 3 år tjenesten varer, vil få udbetalt en ekstra månedsløn, beregnet efter Lone Møller Hansens ansættelsestid.

8 BaptistKirkens arkiv er foreslået flyttet til Rigsarkivet i løbet af Dette forudsætter en omfattende revidering og ændring af arkivsystemet med et stort ekstraarbejde til følge. Udgifterne hertil tages af basisregnskabet for 2015 og gennemføres i øvrigt hovedsagelig ved frivillig arbejdskraft. Landskonferencen godkendte regnskabet. 8. Vedtagelse af budget 2016 (behandles på Landskonference 2) Punktet behandles under LK2. Efter en kort kaffepause fortalte Gerda Flensted Jensen fra Danske Baptister for Sundhed og Udvikling om arbejdet i DBSU, som har 70 årsjubilæum i Forslag om optagelse af ny menighed på LK1 og LK2: Koinonia, Aalborg Punkt 9 blev behandlet efter punkt Forslag om ændringer i Norm for lokale menigheders vedtægter Svend Eli Jensen redegjorde for ledelsens forslag, som var udsendt sammen med dagsordenen for LK1, og som blev vist for forsamlingen via PowerPoints. Der fremkom to ændringsforslag: 3, II: At ændre ordet medmennesket til mennesker 8: At man sletter ordlyden: annonceret ved en af menighedens ordinære gudstjenester Begge ændringsforslag blev godkendt. Herefter blev den samlede normvedtægt godkendt af landskonferencen ved håndsoprækning. 11. Forslag om afholdelse af sommerstævner på Lindenborg i Ledelsens begrundelse for forslaget er udsendt med en menighedsforsendelse d. 28. januar Svend Eli Jensen nævnte de forbedringer, stævnepladsen har undergået i år og redegjorde for BaptistKirkens økonomiske involvering heri samt, at der er aftalt håndtering af situationen, hvis BaptistKirken ikke ønsker at forlænge samarbejdet ud over Formanden motiverede herefter ledelsens forslag og kommenterede de indsigelser, der var kommet fra nogle nordjyske menigheder. Ledelsen vil således sørge for, at der bliver mulighed for at reservere campingvogn i god tid inden næste sommerstævne. Herefter blev forslaget vedtaget af landskonferencen. 12. Forslag om udvidelse af landskonferencetiden på LK1 Formanden begrundede ledelsens forslag med et stigende behov for tid til samtale menighederne imellem. Konferencetiden foreslås fra og med 2016 udvidet med 50% og fordeles over 2 af stævnets sammenhængende hverdage. Efterfølgende var der debat om behovet for at udvide landskonferencen: Måske ville det være bedre at omprioritere tiden på landskonferencen og f.eks. bruge mindre tid på beretningerne. Der lød endvidere en opfordring til at fastholde mandag som konferencedag samt et spørgsmål til ledelsen om forslagets koordinering med Missionsforbundet. Formanden afrundede debatten og bekræftede, at forslaget er stillet efter samtale med DDM. Ledelsens forslag blev støttet med overvejende flertal.

9 13. Orientering om kommende temadage i Lone Møller Hansen redegjorde for de temadage: Rum og tid til samtalen, som ledelsen har taget initiativ til at afholde i den kommende tid. Lederkonferencen i foråret 2017 vil i øvrigt komme til at omhandle emnet: Anabaptisme i dag. De førstkommende to temadage bliver lørdag den 5. september i Silkeborg om Små og/eller ressourcesvage menigheder og herefter lørdag den 3. oktober i Aarhus om Bibelsyn og bibelbrug. Der lød en stor tak for oplægget til sidstnævnte konference. Deltagelse i årets samtalemøder betales af BiD fællesskabet. 14. Valg af formand for BaptistKirken (valgperiode et år) Der var opstillet 1 kandidat: Bent Hylleberg, som var villig til at genopstille. Bent blev efter skriftlig afstemning valgt med 115 stemmer. Der var 10 blanke stemmesedler og 1 ugyldig. 15. Valg af to medlemmer til ledelsen (valgperiode to år) Der skulle vælges 2 medlemmer af ledelsen. Der var opstillet 2 kandidater, Lotte Holm Boeriis og Svend Eli Jensen, som begge var villige til genvalg, Svend Eli dog kun for 1 år. Svend Eli Jensen fik 118 stemmer og Lotte Holm Boeriis fik 119 stemmer. 16. Sendt til verden Glimt af mission Vicegeneralsekretær Pastor Samson Saw Latt fra Myanmar Baptist Convention fik ordet og overbragte en hilsen og tak for støtte fra baptisterne i Myanmar. Morten Kofoed orienterede om sommerstævnets sektionsmøder om BaptistKirkens internationale mission. Han gav herefter ordet til Rasmus Hylleberg, som nylig hjemkommet fra Burundi gav en kort orientering om den aktuelle politiske situation i det uroprægede land. Rasmus havde deltaget i UEBB s årlige generalforsamling, som lykkeligvis foregik i en god og forsonlig stemning. Baptistkirken i Danmark fik gennem Rasmus en hjertelig hilsen og tak for opbakning og støtte fra Baptistkirken i Burundi i en tid præget af frygt pga. politisk kaos i forbindelse med præsidentvalget. Det var endnu usikkert, om familien Hylleberg kunne vende tilbage til Burundi sidst på sommeren. Lone Møller Hansen præsenterede via PowerPoint BaptistKirkens nuværende frivillige medarbejdere i forskellige udvalg. Det nye skud på stammen er udvalget: Mission i Danmark (MiD), som Thomas Willer fik lejlighed til at præsentere. Projektet Mission i Danmark vil arbejde for: udvikling af nye fællesskaber, så der kan plantes 5 menigheder inden for 2 til 3 år. udvikling af nye metoder til at nå mennesker med evangeliet i samarbejde med 10 lokale menigheder (5 i 2016 og 5 i 2017) lederudvikling af unge baptister, så 100 unge baptister kan komme i ledertræning. Projektet skal drøftes nærmere på Landskonference 2 i november.

10 17. Kommende sommerstævner og landskonferencer Fastsættelse af tid og sted Følgende var forslået Landskonferencens 2. samling 2015: Lørdag 14. nov. på Rosborg Gymnasium, Vejle Sommerstævnet 2016 foreslås afholdt i uge 30 på Lindenborg Landskonferencens 1. samling 2016: 27. og 28. juli (begge eftermiddage) Landskonferencen godkendte forslaget 18. Eventuelt Gitte Elleby Jørgensen, sekretariatet, opfordrede alle menigheder til at tage plakater med BaptistKirkens nye logo med hjem. Bente Sørensen, Kristuskirken, meddelte, at hun efter sin mand, Eriks, død indstiller den mangeårige frimærkeindsamling til fordel for International Mission. Jørn Nielsen, Korskirken, bemærkede, at det er vigtigt, at der er god tid til debatterne på landskonferencen. Konferencen sluttede med, at Mogens Andersen, Odense, ledede forsamlingen i forbøn for BaptistKirkens ledelse og ansatte. Tiltrædelse af referat: Ole Broholm Andersen, ordstyrer Pia Duebjerg Andersen, ordstyrer Bent Hylleberg, formand Svend Eli Jensen, næstformand

Formandstale af Bent Hylleberg Lindenborg 20. juli 2015

Formandstale af Bent Hylleberg Lindenborg 20. juli 2015 Formandstale af Bent Hylleberg Lindenborg 20. juli 2015 Ud over ledelsens skriftlige beretning er det formandens opgave at aflægge sin personlige beretning over Baptistkirkens situation (Forretningsordenen

Læs mere

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Program

Læs mere

Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/Dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen - 1

Læs mere

Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense

Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense Dagen indledtes med velkomst og andagt ved BiDs formand Bent Hylleberg. Herefter fulgte missionsdrøftelsen Café BiD

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle

Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle Formand Bent Hylleberg indledte dagen med at byde forsamlingen velkommen, og efter

Læs mere

Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl til 17.30

Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl til 17.30 Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl. 13.30 til 17.30 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/Dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Præsentation

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Referat fra landskonference I - 2013

Referat fra landskonference I - 2013 Referat fra landskonference I - 2013 Efter en mindestund, hvor vi mindedes dem, der var gået hjem til Gud siden sidste sommerstævne og takkede for nye medlemmer i vore menigheder, bød formanden velkommen.

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission

VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Øster Snede Indre Mission, kaldet Øster Snede IM. 1.2 Foreningens hjemsted er Hedensted kommune. 2 Grundlag og formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge uge 04 jan 2014 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge I dette nyhedsbrev - Børnestævne 2014? Hvem vil være MBU s KIDZ koordinator? - Værdier for fællesarbejdet i MBU. Hvad betyder det

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer 1. Menighedens navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Det Danske Missionsforbund Thylands Menighed. 2. Menigheden blev stiftet i 1885 og er tilsluttet Det Danske Missionsforbund. 3. Kirkens hjemsted

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften.

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften. Skrtorsdag 2014 Der er noget uheldsvarslende tungt over Skærtorsdag. Derfor skulle vi også begynde gudstjenesten med at synge Jakob Knudsens tunge mørke natteskyer, for det er sådan, stemningen er i fortællingen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Formandstalen på BaptistKirkens landskonference den 27. juli 2016

Formandstalen på BaptistKirkens landskonference den 27. juli 2016 Formandstalen på BaptistKirkens landskonference den 27. juli 2016 Af Bent Hylleberg Min mundtlige formandstale supplerer den skriftlige beretning fra ledelsen (se Baptisternes Håndbog 2016, s.25-29) og

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Menighedens navn er. (tidligere benævnt..) 2. Menigheden blev stiftet den. og er tilsluttet kirkesamfundet Det Danske

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31) 1. s. e. påske I 23. april 2017 Sundkirken 10 Salmer: 408 Nu ringer alle klokker 749 I østen 875 Tak Gud 582 At tro er at komme 427 Tak for al 235 Verdens igenfødelse Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere