Sct. Georg. Sct. Georg på lydbånd At komme sammen Stor hjælp til flygtninge Sct. Georgs Fonden NUMMER. December ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Georg. Sct. Georg på lydbånd At komme sammen Stor hjælp til flygtninge Sct. Georgs Fonden NUMMER. December 2004 71. ÅRGANG"

Transkript

1 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg på lydbånd At komme sammen Stor hjælp til flygtninge Sct. Georgs Fonden Sct. Georg December ÅRGANG 6

2 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Vester Alle 48, Laurbjerg, 8870 Langå Tlf.: Mobil: Landsgildekansler Bente Christensen Borgmestervænget 3, 3600 Frederikssund Tlf.: Landsgildeskatmester Nils Henning Nordstrøm Ribevej 158, Ødsted, 7100 Vejle Tlf.: International sekretær Rigmor Lauridsen Solskrænten 6, 8400 Ebeltoft Tlf./fax: Uddannelsessekretær Bjarne Knudsen Korsgade 4, 9500 Hobro Tlf.: PR-sekretær Henning Rose Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen Tlf.: Øvrige landsgildeadresser på side Redaktør af Sct. Georg Ingrid Danstrup Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft Tlf.: , fax: Bladet udsendes 6 gange årligt: 12/2, 11/4, 10/6, 10/8, 11/10 og 10/12. Deadline: Den 15. i måneden forud SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon , giro nr Telefax: Internet: Kontortid: man.-tors Generalsekretær: Kirsten Christensen Arrangementer på landsplan Gildernes Højskole Debatoplæg udsendes 1. oktober og 15. december 2004 samt 1. marts Samling 28. april - 1. maj 2005 på Rødding Højskole januar 2005 Distriktsforum på Danhoster Odense, Kragsbjerggård maj 2005 Landsgildets Udviklingsstævne, Odense september 2005 Landsgildeting i Odense. Internationale arrangementer januar 2005 Det 37. Europæiske Gilde Forum i Grossarl, Østrig juni 2005 ISGF s Verdenskonference i Lillehammer, Norge. Tilmeldingsblanketter kan rekvireres på landsgildekontoret. Læs om Kursusudvalget... 4 Rodbjerggaard... 5 Gilderne og de andre... 6 Fokus på gildebevægelsen... 7 Fra gildebror til gildebror Opslagstavlen Forsiden: Lydstudiet på Vejle Lydavis er en travl arbejdsplads - læs mere side 12. Oplag: eksemplarer. Produktion: O mega Kommunikation A/S, 4200 Slagelse. ISSN: Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter 2

3 At komme sammen er en begyndelse. At holde sammen er et fremskridt. At tænke sammen er et fællesskab, men at arbejde sammen er en succes. Af Rigmor Lauridsen, landsgildets internationale sekretær Vi nutidens mænd og koner har stress og ambitioner. Vi glemmer fortidens kildevæld, - glemmer hinanden - har nok i os selv. Men har du i tanken Ygdrasil, og af og til ta r dig et lille hvil i skyggen, - der ved Livstræets fod, og lader sjæl og tanke slå rod, så bli r du en bedre samarbejdspartner og kan blive ansat - som livets gartner! Ovenstående udsagn passer godt på den udvikling, som det baltisk-nordiske gildesamarbejde har været igennem og vi er stadig på vej! At komme sammen: Det var i 1992, de nordiske lande besluttede at støtte og bakke op om etableringen af gildebevægelserne i de baltiske lande samt Polen. Man kan godt skabe kontakt via breve, fax eller , men det er når mennesker mødes og de personlige kontakter skabes, at grunden bliver lagt til det kommende samarbejde. At holde sammen: Selv om vi synes, at vi har meget til fælles med de baltiske lande, så må vi lære at forstå og respektere de sproglige og kulturelle forskelle og det er lykkedes at holde sammen. At tænke sammen: Det er i processen, hvor tanker skal forklares og beskrives for andre, at tankerne bliver bevidste. Når vi deler tanker med hinanden opstår en samhørighed; vi udvikler os sammen gennem indblik i hinandens historie og kultur. At arbejde sammen: Nordisk Underregion (NUR) har søgt og fået støtte fra Nordisk Kulturfond til at gennemføre et seminar og et opfølgende møde, for at landsgildeledelserne i de baltiske og nordiske lande sammen kan debattere og finde frem til den bedst egnede samarbejdsform - og forhåbentlig kan få lov til at udgøre en selvstændig ISGF region. Seminaret blev afholdt i oktober. Hele seminaret gennemførtes på engelsk - en udfordring for alle deltagere - en udfordring, der betød, at vi alle var i samme båd - et godt udgangspunkt for et udvidet samarbejde. Der blev arbejdet i 5 grupper, som vurderede at der skal satses på: netværks-samarbejde mellem alle 8 internationale sekretærer; sidste nyt fra det baltisk-nordiske samarbejde i vore nationale gildeblade; hjemmesider på engelsk; Frimærkebanken; vidensdeling mellem landenes spejdermuseumsfolk. Desuden skal der fortsat bygges videre på de broer, som er etableret mellem landene to og to, og der skal udveksles idéer, erfaringer, viden og inspiration om samarbejdet med spejderkorpsene og den fortsatte udvikling af de nationale gildebevægelser. Hvert land fik mulighed for at snakke sammen på sit eget sprog om de medvinde og modvinde et forstærket baltisk-nordisk samarbejde vil støde på i eget land. Alle ser klart, at der vil være sproglige barrierer, ligesom de geografiske afstande vil sætte visse begrænsninger. Men de medvinde som deltagerne kan se, vil være langt de stærkeste: Et mangeårigt nordisk samarbejde bliver nu udvidet. Ikke kun land til land samarbejde, men et nordisk-baltisk samarbejde om udvikling af gildebevægelserne - på trods af forskelle De nordiske lande kan støtte de baltiske lande i udviklingen af en tættere kontakt de tre lande imellem Landsgildeledelserne kan støtte de grupper af gildemedlemmer, som ihærdigt prøver på at få skabt kontakt til gildemedlemmer i et af de andre lande Næste møde afvikles i marts i København. Til den tid har alle lande haft en samarbejdsaftale til udtalelse, således at den endelige udgave af dette nye udvidede samarbejde kan skrives under som en afslutning på projektet, som vi har fået bevilget penge til. Nu skal vi vise, at vi kan og vil klare os selv det er nu vi sammen skal skabe succesen! 3

4 Kursusudvalget meddeler Halvårsmøde for DUS er i gildernes hus i Odense Fra kursusudvalget Kursusudvalget og Distrikternes Uddannelsessekretærer holdt den 6. november halvårsmøde i Gildernes Hus i Odense. Halvårsmøderne er vigtige, dels for at vedligeholde det samarbejde, kursusudvalget allerede har med distrikterne, og dels er det af stor betydning at få kontakt med de mange nytiltrådte uddannelsessekretærer, således kom der i foråret en ny på posten i ni ud af 23 distrikter. Det første punkt på dagsordenen var emnet At afholde studiekredse i gilderegi. I oplægget blev det påpeget, at det er vigtigt, at vi som gildebrødre vil stå frem og være ved vore værdier. Ved at udvælge emner ud fra de ti punkter i gildeloven kan man styrke sammenhængen mellem gildernes etiske grundlag og studiekredsene. I det efterfølgende indlæg blev der fortalt om den dynamiske proces, det er at tilrettelægge studiekredse. Efter frokosten blev der gennemgået et udkast til en ny udgave af instruktørmaterialet til Optagelsesudvalg, Svendeorientering og Væbnerforberedelse. Materialet er ændret ud fra de erfaringer en række instruktører har fået gennem flere års arbejde med stoffet. Hver mødedeltager fik hæfterne med hjem med en opfordring om at afprøve materialet, så vi ved et kommende møde kan gøre revisionen færdig. DUS en er som medlem af distriktsgildeledelsen med i team-samarbejdet. Det blev stærkt fremhævet, hvor vigtigt det er, at der er et godt samarbejde mellem de fem, der sidder i distriktets ledelse, og at alle informationer og alle aktiviteter er et fællesanliggende for distriktets ledelsesteam. Sidste punkt på dagsordenen var Gildernes nye hjemmeside på: hvor deltagerne ønskede, at der fremover vil være adgang til mange informationer og materialer fra kursusudvalget. Der vil blive udsendt et fyldigt referat fra mødet til alle DGM og Distrikternes Uddannelsessekretærer. DUS erne formidler referatet ud til alle uddannelsesmedarbejdere i distriktets gilder. Landsgildets udviklingsstævne maj 2005 Af Bjarne Knudsen, Landsgildets Uddannelsessekretær Landsgildet afholder udviklingsstævne på Danhostel Odense Kragsbjerggården den maj med ankomst fredag fra kl. 18 og med sluttidspunkt lørdag klokken 16. Deltagerne er Gildernes Uddannelsesmedarbejdere, Distrikternes Uddannelsessekretærer, Kursusudvalget og medlemmer fra landsgildeledelsen. Kursusudvalget dækker DUS ers og egne udgifter, de enkelte gilder betaler for gildets uddannelsesmedarbejder. Mødeudgifterne, som det enkelte gilde skal afholde, er sat til 650 kr. plus transportudgifter. Da det første udviklingsstævne blev afholdt i 2003 blev gilderne gjort opmærksomme på, at Landsgildet herved startede en 4 ny tradition, hvor der fremover i ulige år vil blive afholdt udviklingsstævne, hvor deltagelse kræver, at gilderne afsætter et beløb på budgettet. Kursusudvalget, som har til opgave at arrangere stævnet, opfordrer herved endnu engang gilderne til at have et beløb i budgettet i lige år til LIS-stævne og i ulige år til udviklingsstævne. Der vil være meget mere at læse om udviklingsstævnet i februarnummeret af Sct. Georg, men sæt allerede nu kryds i kalenderen og skatmestrene bør være opmærksomme på den kommende udgift.

5 Rodbjerggaard Årets gang på Rodbjerggaard Af Hartvig Kjeldgaard, bestyrer af Rodbjerggaard Der har i år ikke været så mange gæster som sidste år. Det skyldes sikkert den dårlige forsommer med regn og megen blæst. Vi har dog haft en god udlejning trods tre afbud, hvoraf to var fra egne rækker. Det er synd for dem som må aflyse - håber det lykkes anden gang. Mange gilder og grupper er kommet på søndagsudflugt med frokost-pakke. Nogle har jeg guidet en tur rundt i omegnen - næsten alle har jeg været ude at hilse på og har vist stedet frem. Det var en god oplevelse at se over 40 gildemestre besøge Rodbjerggaard i forbindelse med GM stævne. Distriktsgildemestrene spiste frokost efter deres møde i vinter. Gildebrødre fra Ruths og min gruppe i 2. Vejle stod for arrangementet - biksemad med spejlæg og ost med kaffe. Jeg håber at se rigtig mange i 2005 både under før og efter Træf. Sovesalen er nu indrettet til 3 værelser og lederrummet er skilt fra. Det var en lynaktion fra fredag morgen til tirsdag aften. Klip fra gæstebogen: - En hilsen fra 3 unge, på vandretur fra Jels til Jelling (tidligere spejdere nu studerende). - Regnfuldt og blæsende, men en dejlig lille ferie. Thomas 5 år, Peter 6½ år og Bent. - 4 forskellige hestekøretøjer, hvoraf det ene var Bove, som er kendt fra sin tur i hestevogn til Nordkap. Et hold var også på besøg sidste år med deres hestekøretøjer. De skrev alle tak for god græsning til hestene og var meget tilfredse især med udsigten. - Vi sov i shelters i nat, et dejligt sted, I har mange kirsebær (de smager godt). Hilsen Margit og Inger fra Ringe. - Vejle ådal fremmedartet, i forhold til Sjællands flade veje. Vi vender tilbage. Inge og Helge, Vestvold gildet. - Det er et pænt sted, jeg så lige ind. - Tak Hartvig. Great camping, jeg nyder at være på ferie i Danmark, kommer igen. Lyndal, Australien - Tak for nu, Ellen og Aksel - Tak for en dejlig lejr plads, vi er meget imponeret af den orden og renlighed der på lejrpladsen. Chr., Mads, Palle og Morten - Tak fordi vi måtte spise vores medbragte mad, som en del af mors 80 års dag. Tove. - Nok engang faldt valget på Vork. Vi har nydt faciliteterne og kommer helt sikkert igen. Dem fra Gadbjerg - Tak for vi måtte spise vores mad og nyde stedet. Foreningen Morfan syndrom - Et dejligt sted til vores lille familie træf, vi har nydt den flotte natur og sommer med sol og regn. Helle og Preben Grenå gildet. - I september lå et par gildebrødre i shelter i 14 dage og tog på udflugter på to gamle Nimbus. Kirsten og Peter skriver om mange og lange udflugter i omegnen, om at opleve et stykke Danmarkshistorie og kombinere ferie og genoptræning af primitive spejderfærdigheder. På et loppemarked fandt de en bog fra svenskekrigen, den tog de med på ferie. Bogen viser sig at handle om egnen her, bl.a. er Randbøl-Nørup-Ødsted og Egtved nævnt flere steder. Da de rejste hjem forærede de mig bogen, som er meget interessant læsning. Bogen I Kongens Ærinde får plads på Rodbjerggaard til fornøjelse for andre. En af hovedpersonerne er en dreng, hans adfærd med at hjælpe ligner til forveksling én der har lært spejderfaget. I ønskes alle en rigtig hyggelig vinter i såvel familiens skød som i gildet. 5

6 Gilderne og de andre Stor hjælp til flygtninge Fra Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp er tilfreds med resultatet af dagens landsindsamling. Vi har samlet 10,3 millioner kr. ind på selve dagen, med efterbetalinger bliver resultatet i alt på omkring 11 millioner kr. Det er omkring en million mere end sidste år. Rigtigt mange mennesker - cirka har været rundt med indsamlingsbøssen. Det er fantastisk, at så mange mennesker har begivet sig ud i efteråret og samlet ind til flygtninge i verdens brændpunkter. Vi er også rigtigt glade for, at folk har valgt at støtte vores arbejde, ved at putte penge i indsamlingsbøssen. Det er et vidnesbyrd om, at mange danskerne har en humanitær indstilling og gerne vil hjælpe flygtninge. De penge, der er samlet ind går bl.a. til Darfur og til minerydning. De rækker langt i en flygtningelejr i Darfur. Og de vil betyde livet til forskel for de børn, der får ryddet miner. Siger Generalsekretær Andreas Kamm om indsamlingen. Dansk Flygtningehjælp har mobiliseret indsamlere gennem netværk, uddannelsesinstitutioner og lokale ildsjæle. En strategi, der har givet gode resultater. Vi har haft et godt samarbejde med en række netværk, der sætter handling bag gode intentioner om at hjælpe andre. Sct. Georgs Gilderne, og de politiske ungdomspartier er blandt dem, der har lagt virkelig meget arbejde i at finde indsamlere. Og så har vi rigtigt mange frivillige koordinatorer, der lægger et stort arbejde i indsamlingen - stor tak til dem.«slutter Andreas Kamm. Dem, der ikke var hjemme, da indsamleren kom forbi, kan stadig nå at give et bidrag på giro , med dankort på eller ringe 100 kr. ind på Yderligere information kontakt kommunikationschef Susse Maria Holst på / Og for yderligere kommentarer kontakt Generalsekretær Andreas Kamm på Jubilæum hos Kjellerup Spejderne KFUM Spejderne i Kjellerup kan i 2005 fejre deres 75 års jubilæum. Derfor søger de efter navne, adresse m.m. på spejdere, der har været medlem af Kjellerup Gruppen. I dagens anledning holder KFUM Spejderne i Kjellerup stor fest den 21. maj 2005, hvorfor de gerne vil have sendt invitationer ud til flest mulige tidligere ledere og spejdere. Hvem kan hjælpe med at finde frem til disse tidligere spejdere. Har du adressen på en forhåndenværende spejder eller har du selv været spejder, så send adressen til os på Mail: rne.dk eller send den med post til: John Mikkelsen, Lindevej Kjellerup Så håber man I Kjellerup, at rigtig mange vil være med til at fejre jubilæet. Du kan også se mere om, hvad Kjellerup-gruppen laver for tiden på 6

7 Fokus på gildebevægelsen En handlingsplan bliver til Af Henning Rose, landsgildets PR-sekretær På landsgildetinget i Odense skal vi bl.a. vedtage en ny handlingsplan for den kommende periode. Den nuværende har under overskriften Vi bygger broer løbet siden landsgildetinget i 1999, og selv om der naturligvis skal være en passende kontinuitet i vores gøren og laden, er det tiden at tage vores langsigtede planer op til vurdering og justering. Mange gilder har i løbet af det indeværende år brugt tid på at diskutere gildebevægelsens kerneværdier bl.a. (og forhåbentligt) inspireret af nogle af de pro&contra - sider, der har været i de seneste numre af Sct. Georg. Vores kerneværdier var også hovedemnet på dette års gildemesterstævne, og udsagnene herfra har en referatgruppe efterfølgende bearbejdet. Referatgruppen fortæller andetsteds i bladet om deres arbejde, og resultaterne heraf kan i øvrigt hentes ned fra Dermed er processen imidlertid ikke slut. Debatten skal fortsætte i gilderne, så distriktsgildemestrene kan tage indtryk herfra med til Distriktsforum efter nytår. Men heller ikke Distriktsforum vil markere afslutningen på debatten. Den fortsætte i gilder og distrikter, og først et stykke hen i foråret kan distrikterne skabe sig et samlet billede af det udspil, der kommer fra gilderne, så der kan ske en samlet videregivelse til landsgildeledelsen af forslag til, hvilke aktiviteter og opgaver vi ønsker at påtage os lokalt, i distriktet og fælles i hele gildebevægelsen. Derefter skal tiden op til sommerferien bruges til at sammenskrive et oplæg til ny handlingsplan, så alle gilder kan modtage det oplæg før sommerferien, så det kan forelægges landsgildetinget i september. Alle gilder og gildebrødre opfordres til at tage aktiv del i debatten. Kun på den måde kan man gøre sin indflydelse gældende. Målet må være, at vi alle føler et ejerskab til den handlingsplan, som landsgildetinget i Odense vedtager. Gruppe Aktivitet Venskab Netværk Af Hanne Borgstrøm, Referatgruppen Arbejdet med at finde de elementer, som gildebevægelsens fremtidsplan skal indeholde, er forhåbentlig rigtig godt i gang rundt omkring i grupper og gilder over hele landet, så resultatet af dette arbejde kan indgå i den fremtidsplan, der skal vedtages på landsgildetinget i Odense. Vi håber i Referatgruppen, at I får en lige så spændende oplevelse med arbejdet, som vi havde i weekenden den oktober i Tåstrup. Det blev en spændende og også lærerig weekend, hvor der blev arbejdet hårdt fra kl til lørdag og igen fra kl søndag til kl , hvor vi kunne sende det første udkast til landsgildeledelsen, der holdt møde i København. Efterfølgende blev der så brugt noget tid på at finpudse resultatet og klargøre dokumentationen, så den kunne stilles til rådighed for de, der måtte ønske at få det. 7

8 Referatgruppen er en broget flok gildebrødre, nemlig Anker Nebel, Ringkøbing, optaget i nu gildemester på 4. år, Bodil Jølver, Vejle, optaget i nu igen gildemester, Ole Rafn Petersen, Hillerød, optaget i 1983 og nu distriktsgildemester i Arresø Distrikt, Svend Erik Andersen, Ringe, optaget i nu igen gildemester. Hanne Borgstrøm, Rødovre, optaget i nu stadsgildemester (DGM) i Københavns Stadsgilde. Vi har alle i tidens løb haft forskellige ledelses- og tillidsposter i gilde, provincial, distrikt og på landsgildeplan, Og vi synes alle 5, der er en udfordring i at være med til at holde bevægelsen i gang. Det var spændende at møde ukendte gildebrødre i en arbejdsgruppe, hvor alle i den grad medvirkede til at holde processen i gang samtidig med, at der udviklede sig et kammeratskab, hvor det gode humør var i højsædet, så det var et træt hold gildebrødre, der tog hjem søndag eftermiddag og efterfølgende har holdt kontakten ved hjælp af utallige mails så vi kan kun opfordre andre til at tage imod en tilsvarende udfordring fra landsgildeledelsen. Det er nemlig også en måde at danne netværk på. GAVN det er, hvad man har ud af at være gildebror. Fokus på gildebevægelsen Af Niels-Chr. Falk, Vojens Gildet Gildemesterstævne september I sidste nr. af Sct. Georg havde redaktøren et kort referat fra Gildemesterstævne 2004 (GMS). Jeg kunne konstatere, at alt hvad der var af indlæg og debat, gåes der let hen over. Iflg. Landskontoret kommer der ikke andet fra GMS. Jeg var så naiv at tro, at med nedsættelse af en referatgruppe, ville vi denne gang få et fyldigt referat, men der kom kun et sammenkog af gruppernes arbejde. Gildemestrene i Sønderjyllands Distrikt havde et indlæg om Fremtiden i Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Vi ønskede det skulle komme til alle gildebrødres kendskab, og havde derfor indsendt det til redaktøren, for at få det med i Sct. Georg. Da indlægget er over 1½ side er det ikke muligt at få det i bladet! Det nye ritual Af Steen C. Andersen, landsgildemester På gildemesterstævnet fik vi den gode dialog, vi alle har behov for, og der var da også engagerede indlæg for og imod det forhold, at landsgildeledelsen har indført et nyt ritual. Ritual for distriktsgildehaller med ridderoptagelse har afløst den røde ritualbog for ridderhaller, og det nye ritual indgår nu i Håndbog om gildehaller. 8 Vi er af den opfattelse, at det er vigtigt, at gildebrødre får kendskab til hvad LGM svar var til bl.a. det nye ridderritual. Indlægget kan læses i sin helhed på vores hjemmeside og vælg Debat forum, indlægget er desuden sendt til samtlige DGM. På spørgsmålet om det nye ridderritual, var Landsgildemesterens svar følgende: 5 i landsgildets vedtægter er ikke sat ud af kraft, og de nye Ridderritualer er kun vejledende. Det betyder, at distrikterne på landsplan frit kan vælge, om det fremover er efter de gamle eller nye ritualer, man afholder Ridderhaller. Som det fremgår af 5 i Love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, er ritualerne vejledende. I Håndbog om gildehaller kan man i afsnittet Beskrivelse af gildehaller læse om bl.a. ritualerne. Her står, at Ritualet skal altså ikke følges slavisk, men betragtes som en vejledning, der afstikker nogle (vide)

9 rammer og giver nogle (eksempelvise) anvisninger. I mit svar på Gildemesterstævnet bestræbte jeg mig med flere eksempler på at gøre det klart, at det er denne tolkning, Landsgildeledelsen anvender, også når vi ser på distriktsgildernes anvendelse af det nye ritual. Og vi gør det naturligvis med en forventning om at grundtanken bag de nye ritualer for Distriktsgildehaller med ridderoptagelse respekteres. Ellers er der jo ingen mening i, at Landsgildetinget giver landsgildeledelsen beføjelse til at udarbejde gildernes ritualer, således som det også fremgår af Love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Den distriktsgildehal med ridderoptagelse, der nu har afløst den tidligere ridderhal, er åben for alle gildebrødre. Det er landsgildeledelsens håb og forventning, at det nye ritual vil danne en god og højtidelig ramme om ridderoptagelser i årene fremover med ret fokus på gildebevægelsens indhold, holdninger og kerneværdier. Alt fra gildemesterstævnet Alt materiale fra Gildemesterstævnet kan nu downloades på Her kan du også hente håndbog for gildebrødre. Så er det nemt at få fat i. Gildernes Højskole Har du set, at der under højskolens hjemmeside er en samtalemulighed for alle deltagere og andre, der har lyst til at være med i debatten? Gå ind på find højskolen - og gå videre derfra. Højskoleudvalget håber, at der på denne måde kan komme gang i en debat på en lidt anden led end den hidtil mulige. Det er udvalgets ønske, at flest muligt vil give udtryk for tanker og meninger, som andre kan svare på eller uddybe. Og så ønsker udvalget naturligvis alle - såvel højskoledeltagere som øvrige gildebrødre - en rigtig god jul. Vis, at du er gildebror Af Jan Larsen, Vestvold Gildet I sidste nummer af Sct. Georg kunne ses en annonce: Vis, at du er gildebror. Der annonceres med, at landsgildekontoret nu er leveringsdygtige i badges med navn og logo. Fint nok. En badge. Hvor er tørklæder, uniformer, kasketter, store logo i stof til at sy på. Jeg har kun været medlem i nogle få år, og er stadigt dybt forundret over, at det stort set er umuligt af finde disse ting. Jeg var tidligere KFUM-spejder med dertil hørende uniform og reklame. Hvorfor findes det ikke hos Sct. Georgs Gilderne? En fælles stil, som vi kan bruge når vi skal ud og reklamere, kunne være mægtigt smart. Det skal ikke være dyrt, men det skal kunne sende signaler. Hvis vi f.eks, er med på et ulveløb med 70 ulve og 10 spejderledere, så kunne det være flot, hvis vi stillede i en fælles udrustning, hvoraf det fremgik, at her var Sct. Georgs Gilderne. Som det er i dag, kommer vi komplet anonyme og står på posterne. Eneste fælles træk er den grånende tot hår for oven. Vi skal da ud og sælge os selv. Et forslag kunne være, at man laver en vest med gode funktionelle lommer jævnt placeret. Den skal så være i klare hvide, røde og blå farver, og det skal tydeligt fremgå med logo, at hér er en gildebror. Vesten skal helst være så stor, at man kan have den uden på overtøjet, det er dér reklamen skal ses. Bare en kommentar til en annonce og et forslag til en debat. Nyt på hjemmesiden Sct. Georgs Gildernes hjemmeside er under ændring, så den i højere grad kan bruges både som vindue udadtil og som opslagsværk for gildebrødre. Andetsteds i dette nummer af Sct. Georg kan man læse om referatgruppens arbejde. Hele materialet ligger tilgængeligt på hjemmesiden, og kan hentes ned derfra. Har du ikke selv adgang til Internettet, kan en anden i dit gilde nok hjælpe dig. Ellers kan man som altid få assistance på landsgildekontoret. 9

10 Kun ét gildeløfte Af Søren Bastholm, 1. Sct. Georgs Gilde Frederikshavn Af de interessante temaer, som landsgildeledelsen har lagt ud til debat, er spørgsmålet om kun et gildeløfte nok det mest yderligtgående, og som vel fortsat drøftes i gilderne. Når emnet behandles, er der naturligvis synspunkter både for og imod, men samtidig er det svært at tage stilling, når vi ikke har set hvilke muligheder, der udgør alternativet til de nugældende løfter. Hvad er det vi kan vælge imellem? Som principiel tilhænger af kun et løfte, har jeg søgt at formulere et alternativ, som måske kan være inspirerende i drøftelserne: Hermed et forslag til et nyt gildeløfte. Ordlyd: Indledning. Jeg lover oprigtigt, og af al min evne Begrundelse: Ordet oprigtigt kendes fra det nuværende gildeløfte, men er her tilføjet af al min evne, som vi kender det fra væbnerløftet. Jeg kan ikke love yderligere. Første led. - at leve efter gildeloven som en ansvars- I dette første led henvises til gildeloven, som det bevidst, hjælpsom og nyttig borger også sker i det nuværende løfte og indirekte i væbnerløftet. Ansvarsbevidst, hjælpsom og nyttig kendes fra væbnerløftet. Betegnelsen borger siger mig, at løftet også dækker i min dagligdag i samfundet. Andet led. - at virke for fred og retfærdighed I andet led finder vi, som delvis kendes fra ridderløftet, en forpligtelse til at gå imod uretfærdighed og til at medvirke for fred, såvel i vores nærhed som i videre forstand. Tredje led. - at tage aktivt del i gildets arbejde, og I tredje led giver vi som i væbnerløftet tilgennem fællesskabet medvirke til personlig udvikling sagn om at være aktive i gildets arbejde.. Vi giver også tilsagn om, at medvirke til at praktisere for målsparagraffens ord om i fællesskab at arbejde med personlig udvikling. Dermed har vi også sagt, at vi har til hensigt at tage del i det udviklingsforløb, der ligger i gildebevægelsens kursusvirksomhed og/ eller studiekredse. Dette nye gildeløfte indeholder en større forpligtelse end det nugældende. Bl.a. fordi der her gives tilsagn om at være aktiv i gildets arbejde. En forpligtelse som vi først påtager os i det nuværende væbnerløfte. Derfor må der formuleres en anden indgang til gildebevægelsen, hvor man eksempelvis i første omgang efter optagelsesudvalgets orientering - indgår som medlem og bydes velkommen i en gildehal uden løfteaflæggelse. Efter at have gennemgået et forløb med svendeorientering og deltagelse i gildets 10 dagligliv måske i et års tid optages man som gildespejder og aflægger gildeløftet. Betegnelserne svend, væbner og ridder kan udmærket, men ikke nødvendigvis, bevares, og tilknyttes udviklingsfaser i lighed med de nuværende væbner-og ridderforberedelser. Vigtigst er det dog, at der løbende som nu, og mere til foreligger uddannelses-og udviklingstilbud af både etisk og praktisk art.

11 Fra gildebror til gildebror Er du forvirret - så læs her Vi er stødt på lidt forvirring omkring Baden-Powell Stammens rolle i forhold til Sct. Georgs Gilderne. Der er stadig nogle der tror, at Baden-Powell Stammen er et sted for utilfredse gildemedlemmer. DET ER DET IKKE Vi er bare nogle, der er lidt yngre end gennemsnittet i gilderne og stadig syntes, at det er sjovt at ligge i telt, og vil prøve at være sammen på en anden måde end den traditionelle - en måde hvor vi kan få vores travle hverdag til at passe sammen med spejderlivet. Og vi håber på at kunne få opbygget et godt samarbejde med de gamle, så vi er flere generationer, der kan gå sammen om forskellige projekter til glæde og gavn for os alle. Giv os lidt tid At søsætte et sådant projekt kræver lidt tid det var trods alt kun i juni måned vi fik godkendt projektet husk på, vi starter helt fra bunden. GULDBORGSUNDLEJREN Skal du med? I har fået et brev, hvor I skal tage stilling til, om I kommer med, og om I har gode ideer, der bare må prøves af på lejren. Lejrledelsen hos KFUM-spejderne skal have en tilbagemelding fra os, så de ved, hvad vi har af ønsker, når de skal planlægge den store lejr. Vi glæder os!!! Vi klør stadig på! I ønskes en rigtig glædelig jul vi ses i det nye år 11

12 Sct. Georg på lydbånd - igen Af Annelise Debois, 2. Vejle Sct. Georgs Gilderne i Vejle der, i forvejen producerer Vejle Lydavis, er nu klar til at udsende Sct. Georg på lydbånd fra starten af det nye år. Arbejdet med at producere Sct. Georg lydbånd bliver udført af gildebrødre, der således har et vist kendskab til en opgave af den art. Tilbud om at modtage Sct. Georg på lydbånd er beregnet for vore blinde eller svagtseende gildebrødre. Ønsker du at modtage dette tilbud kan du rette henvendelse til Sct. Georgs Gildernes kontor. Har du tidligere modtaget Sct. Georg på lydbånd, hjælper du os ved at blive tilmeldt på ny. Vi glæder os til i fremtiden at kunne glæde vore blinde og svagtseende gildebrødre over hele landet. Tilmelding sker til Sct. Georgs Gildernes kontor, tlf På forsiden ses Annelise Debois og Lis Petersen fra Vejle Gilderne, der har haft travlt med at klargøre materiale og teknik, inden Sct. Georg på lydbånd kan sendes ud først i det nye år. Vejle lydavis har 28 gildebrødre og andre interesserede medarbejdere. Lydstudiet har til huse i Vejle Handicap Center, hvor der er indrettet et dejligt lokale. Her arbejdes ugen igennem med redaktion, indlæsning, kopiering og forsendelse. Vi udsender Vejle Amts Folkeblad med lokale nyheder til blinde og svagtseende borgere i Vejle Kommune i samarbejde med Dansk Blindesamfund. Arbejdet med Sct. Georg bliver en særskilt opgave med 4 medarbejdere. Skal der være træf i 2005? Der søges fortsat interesserede gildebrødre, der vil være med til at arrangere TRÆF 2005 på Gildecenter Rodbjerggaard. I skrivende stund, dvs. medio november, har der kun meldt sig én gildebror. Uden et træfudvalg vil der ikke kunne arrangeres et træf i 2005, så kom ud af busken. LGPR Landsgildeting 2005 Af Henning Rose, LGPR Valg til landsgildeledelsen Landsgildetinget i Odense nærmer sig, og som altid er hele landsgildeledelsen på valg. På nuværende tidspunkt ved vi, at der som minimum skal vælges tre nye medlemmer til landsgildeledelsen: International sekretær Rigmor Lauridsen har med indeværende valgperiode siddet på posten i 6 år og skal derfor jf. vores love udtræde af landsgildeledelsen. Derudover har såvel landsgildemester Steen C. Andersen som landsgildeskatmester Nils Henning Nordstrøm begge valgt ikke at genopstille. Sct. Georgs Gildernes hæderspris Der er stadig god tid (forslag til prismodtager skal være landsgildekontoret i hænde senest 1. april), men det skal ikke hindre nogen i at begynde at tænke på relevante emner til at modtage Sct. Georgs Gildernes hæderspris Hædersprisen tildeles en person som anerkendelse for humanitær og etisk handlemåde. Landsindsamling Af Ulla Frederiksen, Ledøje-Smørum Gildet Tirsdag den 9. november havde Ledøje- Smørum Gildet besøg af generalsekretær Andreas Kamm, Dansk Flygtningehjælp. Gildet skulle for 2. år i træk stå for koordinering af kommunens indsamling, der fandt sted den 14. november. Resultatet blev, at 32 personer indsamlede kr , hvilket er et flot resultat i en kommune med indbyggere. Næste indsamling finder sted den 29. maj På Dansk Flygtningehjælp s hjemmeside roser Andreas Kamm Sct. Georgs Gilderne over hele landet for deres store engagement i forbindelse med landsindsamlingen. 12

13 On the road again.. Af Mogens Tangaa-Andersen, afgået bestyr.medlem Den kække overskrift skal fortælle, at Sct. Georgs Fonden nu for alvor er på banen igen. Det blev konstateret ved et ekstra indkaldt møde i oktober, hvor desværre få fremmødte, men ivrigt engagerede gildebrødre fra diverse institutioners bestyrelser fik en grundig orientering om Fondens nye, reorganiserede bestyrelse og de nye vedtægter, der nu skal arbejdes efter. Det blev til et overmåde godt møde med megen debat i en god og positiv stemning. Sct. Georgs Fonden er nu økonomisk stabil og det giver den fornødne ro til at arbejde med fremtiden og med nye tiltag. Der er planer om oprettelse af netværk for gildebrødre i de 35 institutioner, så disse igen skal være glade for at påtage sig arbejdet; de gode kontakter med kommunerne skal genoprettes- og hen ad vejen forhåbentlig, oplæg til løsning af andre opgaver indenfor det humanitære sigte. Jeg ønsker fondsbestyrelsen alt mulig held og lykke fremover og siger tak for det gode samarbejde, jeg oplevede i min korte embedstid Sct. Georgs Fondens nye struktur Af Landsgildekansler Bente Christensen, tidl. formand for Sct. Georgs Fonden Sct. Georgs Fonden har afholdt ordinært årsmøde i juni samt et ekstraordinært i oktober. På årsmødet i juni var der en generel snak omkring fondens virke og der var enighed om at Fonden i samarbejde med de enkelte institutionsbestyrelser skal arbejde på at få et bedre samarbejde. Den eksisterende bestyrelse på 9 personer er for stor, og det blev besluttet at arbejde på at ændre vedtægterne således at bestyrelsen kommer til at bestå af 5 personer, 2 udpeget på årsmødet og 3 udpeget af landsgildeldelsen. Der var enighed om at den siddende bestyrelse skulle fortsætte indtil vedtægterne blev ændret. Da fonden i dag kun administrerer bygningerne og ikke har anden indtægt var der enighed om at dette ikke er holdbart, og at bestyrelsen i samarbejde med de enkelte institutionsbestyrelser skal arbejde for at få dette ændret. På det ekstraordinære årsmøde blev de nye vedtægter forelagt. Følgende blev valgt til den nye bestyrelse: bestyrelsesmedlem Ole Chr. Pedersen, 2. Hillerød, bestyrelsemedlem Birgit Kristensen, Helsingør, suppleant Niels Nybjerg, Nykøbing Sjælland gildet. Efterfølgende har landsgildeledelsen udpeget bestyrelsesmedlem Søren Silving, Ravnsholt gildet, bestyrelsesmedlem Finn Viggo Lauridsen, Nykøbing Sjælland gildet, bestyrelsesmedlem Birgit Rosenbom, BP Stammen suppleant Dorte Baunsgaard, Nykøbing Sjælland gildet. Bestyrelsen konstituerer sig ved det førstkommende bestyrelsesmøde. Fondens fremtid blev debatteret, og der var enighed om at Fonden på en etisk forsvarlig måde skal leve op til sit formål om at fremme enhver form for socialt og humanitært arbejde. Fondens årsrapport følger på næste side. 13

14 14

15 Nyt fra Frimærkebanken Af Nils Liljeberg, bankdirektør Vi bliver i Frimærkebanken en gang imellem spurgt om, hvad formålet med frimærkebanken er og hvordan vi arbejder. Spørgsmålene kommer ofte til gilderne og derefter til frimærkebanken fra de virksomheder og institutioner, som er leverandører af frimærker fra deres indkommende post, men såmænd også fra gildebrødre, der er i gang - eller forhåbentlig vil i gang - med at indsamle brugte frimærker til Frimærkebanken. Sådanne spørgsmål vil vi selvfølgelig gerne besvare både her i Sct. Georg og ved besøg i distrikts- og stadsgilder samt i de enkelte gilder Når et gilde påbegynder indsamling af brugte frimærker og indsender dem til frimærkebankens adresse: Postboks 55, 8310 Tranbjerg J., bliver der oprettet en konto i banken. På denne konto indsættes det kvantum (vægt), som gildet har indsendt. Frimærkerne skal være sorterede i danske og udenlandske frimærker og skal være klippede som angivet i den fremsendte vejledning. Gildernes indeståender på kontoen bliver af frimærkebanken pakket og solgt, og i overensstemmelse med bankens vedtægter bliver de herved fremkomne midler tilsendt Sct. Georgs Gildernes danske og internationale hjælpefonde, hvor de hertil valgte bestyrelser videreformidler pengene. Og at mange bække små gør en stor å ses tydeligt af, at Frimærkebanken hvert år i de seneste mange år har kunnet sende kroner til ligelig deling mellem de to fonde ja, i år har vi endda kunnet aflevere kroner til de gode formål! Disse store beløb kunne vi jo ikke stille til rådighed for Sct. Georgs Gildernes hjælpefonde, hvis ikke de enkelte gilder havde kontaktpersoner i firmaer og institutioner, som dagligt lagde brugte frimærker til side til afhentning af gildet og senere fremsendelse til Frimærkebanken. Disse kontaktpersoner skylder vi en stor tak, men da Frimærkebanken ikke kender dem, beder vi herved gilderne om at viderebringe denne tak. Indsamlingen foregår som en konkurrence, der løber i perioden mellem 2 landsgildeting, altså en periode på 2 år. Det gilde, der på landsgildetinget har flest kilo stående på sin konto, vinder udover æ- ren et flot diplom samt en fornem præmie! Nedenfor kan I se nuværende status på kontoen. Ovenstående orientering benytter vi os naturligvis gerne af ved enhver lejlighed, ligesom vi på landsgildetingene aflægger beretning om vores arbejde. Vi plejer endvidere at fortælle lidt om frimærkebanken til de forsamlede gildemestre ved gildemesterstævnerne, men besynderligt nok og til vores store forundring - blev vores sædvanlige korte taletid nægtet os af landgildeledelsen, så desværre måtte man ved den lejlighed undvære vores tilstedeværelse. Lad mig afslutningsvis sende de bedste jule- og nytårsønsker til alle frimærkebankens nuværende og kommende kunder! Og så til status-top-10-listen for indvejede frimærker: Gilde Indvejet 1. Frederikshavn ,000 kg 2. Århus ,975 kg 3. Hobro Stad 20,800 kg 4. Rudkøbing 18,800 kg 5. Fredericia 2 15,680 kg 6. Slagelse 1 12,800 kg 7. Hammel 11,370 kg 8. Præstø 11,355 kg 9. Næstved 2 9,400 kg 10. Maribo 9,000 kg 11. Kerteminde 8,300 kg 12. Åbenrå 2 7,900 kg 13. Hirtshals 7,860 kg 14. Svinninge 7,465 kg fortsættes næste side... 15

16 LANDSGILDETING 2005 Det er ganske vist at der lørdag bliver ledsagertur til Trente Mølle på Sydfyn. Det er ganske vist at Fåborg Gildet står for frokosten lørdag. Det er ganske vist at der søndag bliver ledsagertur. Byvandring i H.C. Andersens Fodspor. Det er ganske vist at gildebrødrene i Odense arbejder på at gøre det til en Eventyrlig oplevelse. Glædelig Jul 15. Middelfart 5,700 kg 16. Fakse 5,400 kg 17. Ringsted 1-2 5,350 kg 18. Helsingør 2 5,300 kg 19. Århus 8 4,965 kg 20. Silkeborg 1 4,400 kg 21. Esbjerg 2 3,720 kg 22. Viborg 2 3,700 kg 23. Bornholm 1 3,400 kg 24. Stubbekøbing 3,380 kg 25. København 2 3,000 kg 26. Bagsværd 2,900 kg 27. Svendborg 1 2,600 kg 28. Århus 4 2,520 kg 29. Odder 2,515 kg 30. Holstebro 1 Sct. Gilde 2,500 kg 31. Nykøbing F 1 2,500 kg 32. Frederikssund 1 2,430 kg 33. Sorø 1 2,400 kg 34. Greve - Solrød 2,300 kg 35. Odense 3 2,000 kg 36. Helsingør 3 1,900 kg 37. Sakskøbing 1,900 kg 38. Århus 6 1,815 kg 39. Lemvig 1,700 kg 40. Århus 9 1,700 kg 41. Toftlund 1,670 kg 42. Skanderborg 1 1,500 kg 43. Svendborg 2 1,500 kg 44. Århus 2 1,465 kg 45. Haslev 1,400 kg 46. Skanderborg 2 1,400 kg 47. Odense 7 1,200 kg 48. Odense 8 1,000 kg 49. Brønderslev 1,000 kg 50. Køge 1 0,920 kg 51. Nordborg 0,800 kg 52. Glostrup 2 0,700 kg 53. Thyholm 0,700 kg 54. Grindsted 0,600 kg 55. Ølgod Hjeddinggildet 0,500 kg 56. Ebeltoft 0,450 kg 57. Århus 3 0,450 kg 58. Silkeborg 4 0,300 kg 59. Fåborg 0,255 kg 60. Esbjerg 1 0,225 kg 61. Rungsted 0,225 kg 62. København - Hvidovre 4 0,200 kg 63. Odense 9 0,200 kg 64. Horsens Gilderne 0,040 kg 16

17 Hvad kan vi bruge hinanden til? Af 7. gruppe, 1. Skanderborg Gilde I november havde vi i 1. Sct. Georgs Gilde i Skanderborg et meget dejligt møde, hvor vi hørte om foreningen Dan-Lith s projekt i Lithauen og så lysbilleder derfra. På børnehjemmet Saltinelis i Lithauen bor 100 børn i alderen 0-18 år. De bor typisk i grupper på børn under meget trange forhold. Børnene er enten forældreløse eller tvangsfjernede pga. forældrenes alkoholmisbrug, og mange af børnene har derfor psykiske problemer. En stor udgift er f.eks. bleer til børn i alderen år. Hjemmet er velorganiseret, men man mangler midler, da al hjælp skal komme fra private. Vil du støtte projektet med brugt tøj (både voksen- og børnetøj), legetøj m.m., beder man om, at det bliver pakket i store plastsække. Kravet til tøjet er, at det er vasket og helt. Redaktøren ønsker alle gildebrødre med familie en rigtig god jul og et godt nytår. Tak for det forgangne år, hvor jeg efter bedste evne, men med varierende succes, har forsøgt at stille alle tilfreds - det lykkes langt fra hver gang, men hvem har også lovet andet. Fra Dan-Lith følger man selv hver container for at være sikker på, at hjælpen når dem, den er tiltænkt. Indsamlingen er løbende, og man påregner at sende en container hver 2. måned. Er I interesserede i yderligere oplysninger om projektet, kan I kontakte Flemming og Astrid Rousseau, tl.f Vi formidler gerne kontakt til foreningen Dan-Lith. Ferielejlighed Montepulciano i Toscana Via vort venskabsgilde i Rom har vi fået tilbudt at leje ferielejligheder i en nyrestaureret familieejendom i Toscana. Der er foreløbig 4 lejligheder med plads til op til 4 personer i hver. viser billeder af byen, huset og lejlighederne, og her kan man læse om priser, udflugtsmuligheder m.v. Nærmere information (og evt. booking) ved en af ejerne på: (Margherita Bracci Denti) eller til Merete Pedersen,9. Århus tlf Roskilde-Hedebro Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med ridderoptagelse tirsdag den 22. februar 2005 kl (BP og Lady BP s fødselsdage - Thinking Day) Glostrup Sognegård, Østervej 8, Glostrup Vandrehal fra kl Gildehallen ledes af DGM Mogens Tangaa-Andersen Efter gildehallen serveres et let traktement. Tilmelding senest den 13. februar til Dory Madsen, tlf

18 Opslagstavlen Familie Højskole 2005 Nordborg Gildet har valgt, ikke at afholde Familie højskole i Det er flere grunde til, at vi vil venter med at afholde en familiehøjskole på Nordborg slot. En af dem er at skolen er under ombygning, og vi vil gerne at vores gæster får det bedste, og da vi ikke mener at vi kan give dem det i 2005, har vi valgt at se tiden ad, til Vi vil informere, igen i 2005, og se hvordan situationer er. M.V.H. Til pigerne Halssmykke med gildeemblem påsat hvid roset kr porto Bestilles hos 2. Sct. Georgs Gilde i Ballerup Frode Grydelund, Dr. Margrethes Vej Ølstykke, tlf Udsendt fra landsgildet september og oktober: Fellowship Day Budskab Fredslys brochure/tilmelding Referatgruppens oplæg vedr. værdidebatten ved GM-stævnet Brev til DGM og GM vedr. den fortsatte værdidebat Nytårskur i Gildegården Vanløse Allé 41, Vanløse søndag den 2. januar 2005 kl. 14:00-16:00 Københavns Stadsgildes nytårskur er en hyggelig anledning til at - ønske sine gildevenner et godt nytår, - få en musikalsk oplevelse, - høre en inspirerende nytårstale, - nyde lidt lækkert til tungen og til ganen, - lære gildebrødre fra andre gilder at kende, kort sagt at - hygge sig et par timer i godt selskab. Alle er meget velkomne. Pris: 50 kr. Tilmelding af hensyn til indkøb senest onsdag den 29. december - gerne før - til Hanne Borgstrøm, tlf.: , e-post: eller Ole Olesen, tlf.: , Stadsgildeledelsen Gildetelegram Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 12,00 Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 8,00 Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 4,00 Minna Sandahl Christensen Damsbovej 71, 7000 Fredericia Tlf

19 BERLIN Efter 3 ture til Berlin for gildebrødre med familie og venner er der stadig en venteliste. Derfor bliver turen gentaget i For dem, der har været med én gang vil der være nye oplevelser på turen. Berlin bliver man aldrig færdig med, der sker nyt ustandseligt. Vi skal naturligvis bo hos Gästehaus der Polizei, hvor vi oplever en atmosfære, man ikke fi nder magen til andre steder samt et rigtig godt køkken. Prisen er kr ,- og incl. transport i 4-stjernet bus med servering, ophold i dobbeltværelse, helpension (- frokost 1 dag) fra aftensmad første dag til og med frokost (madpakke) sidste dag, alle udfl ugter, byrundtur med guide, tur med guide til Potsdam/ Cecilienhof/Sanssouci, teaterbillet til Friedrichstadt Palast Teater, Sejltur på Spree, besøg i TV-turm incl. opfart og kaffe/kage, vandring gennem det tidligere Østberlin med besøg i Nicolaiviertel og det Røde Rådhus bl.a. Du skal kun selv betale for drikkevarer. Hotellet ligger nær S-banestation, hvis man vil tage til centrum på egen hånd, ellers tranporterer bussen os, når vi samlet skal på ture. Tillæg for enkeltværelse kr. 300,- Yderligere oplysninger og program fås hos: Birthe Mikkelsen, Østergade 35 F, 8300 Odder, tlf e.mail: 1. SCT. GEORGS GILDE I HØRSHOLM fejrer 50-års jubilæum og i den anledning inviterer vi til festgildehal Lørdag d. 12 februar 2005 kl. 17 (vandrehal fra kl ) i Kokkedal Kirke, Højmose Vænge 2A, 2970 Hørsholm Efter gildehallen kører vi til Breelteparken, Breeltevej 1, 2970 Hørsholm HVOR VI BYDER PÅ: Velkomstdrink, 3-retters festmiddag, underholdning, sang og efterfølgende dans. Påklædning: festtøj Pris: 250 kr. (drikkevarer kan købes) Tilmelding til Lise Bouet, tlf , mail: eller Birgit Svensson tlf Betaling pr. check til Lise Bouet, Lonevej 3, 2970 Hørsholm eller til konto Husk at anføre navn og gilde og husk I er først tilmeldt, når betaling er registreret. Bemærk: max 100 deltagere. Sidste frist for tilmelding og betaling er 12. januar Vi glæder os til at se rigtig mange GB fra hele landet. 19

20 Grossarl i Østrig 30/7-7/ Rejse for gildebrødre, familie og venner. Mange gildebrødre kender Grossarl fra træffene om vinteren, andre ønsker at se dette smukke sted om sommeren. I 2004 blev turen prøvet af, og nu kan den udbydes til interesserede. Stedet er utroligt smukt om sommeren, og der er masser af muligheder for vandreture, man ikke kan tage om vinteren. Vi skal bo på henholdsvis Neuwirt og Krone, middagene indtages dog alle på Neuwirt, hvor der serverer valgfri 4-retters gourmét-middag hver aften. Alle værelser er med bad/toilet. På turen ud og hjem overnatter vi på gode hoteller i Tyskland og bussen er en 4-stjernet langtursbus med god benplads og servering undervejs. Prisen er kr ,- incl. halvpension fra middag første aften og til morgenmad sidste dag. Desuden transport, udfl ugter, tur med gondolliften i Grossarl, hyttetur med taxa og servering af en lækker Jausse, musikaften på hotellet, en eftermiddag med kaffe og Strudel i hotellets have. Ikke incl. er evt. entreer på udfl ugterne. Tillæg for enkeltværelse kr. 700,-. Udfl ugterne går til Grossglockner, Salzburg, Lichstensteinerklamme og St.Johann m.m. Yderligere oplysninger og program fås hos: Birthe Mikkelsen, Østergade 35 F, 8300 Odder, tlf Til salg Lejlighed i Jeckels Hotel, Gl. Skagen Timeshare-lejlighed nr. 13 udbydes herved til salg. Lejligheden benyttes i uge 13 (før eller efter påske). Den er komplet møbleret og har alle faciliteter. Lejligheden har en pæn stue i 1. sal. Over en trappe i lejligheden nås sovværelset og badeværelset. Fra stuen er der udblik til Vesterhavet. Golf- og tennisbane m.m. kan frit benyttes. De årlige vedligeholdelses- og rengøringsomkostninger andrager ca kr.. Hele hotellet gør et meget velholdt og rent indtryk. Priside: kr. Interesseret, så ring HARESKOV-DYREHAVE DISTRIKTSGILDE Indbyder til DISTRIKTSGILDEHAL (åben for alle gildebrødre) evt. med ridderoptagelse i Præstebro Kirke Tornerosevej, Herlev Onsdag den 2. feb. 2005, kl. 20 Vandrehal fra kl Efter gildehallen serveres en let anretning Pris kr Tilmelding og betaling senest 16. januar 2005 til Karen Kjelsmark, Marie Grubbes Allé 51, 2800 Lyngby, tf giro

21 Internationalt udvalg (IU) Rigmor Lauridsen, formand for IU Adresse m.v. under Landsgildeledelsen Søren Silving Stutmestervej 21 C, 2. tv., 3400 Hillerød Tlf Kursusudvalget (KU) Bjarne Knudsen, formand for KU Adresse m. v. under Landsgildeledelsen Anne Haastrup-Nielsen Esrumvej 261, 3000 Helsingør Tlf Jørgen Gybel Jensen Sejerøvej 6, Vor Frue, 4000 Roskilde Tlf PR-udvalget (PR) Henning Rose, formand for PR Adresse m. v. under Landsgildeledelsen Webmaster Kjeld Krabsen, Brørupvej 21, 8660 Skanderborg Tlf Fax , John Høst Schmidt Strandgårdsvej 3, Strøby Egede, 4600 Køge Tlf Narkolauget Formand Else Gall, Dragør Stationsplads 5, 2791 Dragør Tlf Gambia Projekt Formand Karin Boldsen, Havnevej 28. Jegindø 7790 Thyholm, Tlf

22 Sct. Georgs Fonden Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør Formand for bestyrelsen Søren Silving, Stutmestervej 21 C, 2. tv., 3400 Hillerød tlf , fax , bil , Frimærkebanken Postadresse: Hans Fink Postbox 55, 8310 Tranbjerg Tlf Liljeberg Tlf Gildetroplaug Rigmor Lauridsen Adresse m. v. under Landsgildeledelsen Good-Turn Mærket v/ formand Jørgen Olsen Gødvad Bakke 11, 8600 Silkeborg Tlf Friluftsrådet Ingvar Frier, Hjortfølgegård Gødstrupvej 13, 4684 Holme-Olstrup Tlf GILDECENTER RODBJERGGAARD Bestyrer Hartvig Kjeldgaard, Ørvigvej 100, 6040 Egtved Tlf.: Mobil: Rodbjerggaards adresse Vorkvej 73, 6040 Egtved 23

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 395 Side 1 Stafetten Inge Hallum Dagen i dag er en mærkelig dag - den er din! Dagen i går slap dig ud af hænderne;

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelse af den nye ledelse Mandag den 3. september

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

DEN KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Marts DEN 2007 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 298 Side 1 Christian Petersen 1. Marts Anna Rasmussen 25. Marts Ingrid Petersen 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Udvikling

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

Sct. Georg. Forberedelser Landsgildets Udviklingsstævne Eventyrlejr på Rodbjerggaard Indsamling til ofrene for flodbølgen NUMMER.

Sct. Georg. Forberedelser Landsgildets Udviklingsstævne Eventyrlejr på Rodbjerggaard Indsamling til ofrene for flodbølgen NUMMER. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Februar 2005 72. ÅRGANG Forberedelser Landsgildets Udviklingsstævne Eventyrlejr på Rodbjerggaard Indsamling til ofrene for flodbølgen 1

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU December DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr. 325 Side 1 Birgitte Friis-Mikkelsen 18. December Redaktionen ønsker tillykke Nye SØS aktiviteter december

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting!

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting! GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 1 0 April 2016 Stafetten De små ting! Sct. Georgs Gilderne I Danmark Hvad er det som virkelig betyder noget i hverdagen? Er det om

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus.

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. juli - august 2013 København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. Fødselsdage i juni: Engsig, Jan Helge 02-07 Karl Kæraa, 06-07 Nicolai E. Bach 25-07

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

DEN KNU April. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side

DEN KNU April. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side KNU April DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 339 Side Lisbet HovgårdJensen Benny Larsen Kaj Frandsen Poul Kaltoft Inge Hallum 7. April 10. April 18. April

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook.

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook. Formands Nyt Nr. 4-2013 Formands Nyt nr.4, december 2013 Kære formænd. Julen er glædens og traditionernes tid, som oftest tilbringes i familiens skød. Det er tidspunktet hvor vi alle bør tænke på dem,

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Afholder fællesmøde. Tirsdag d. 18. febr. 2014, kl , i Kirkecenter Højvangen

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Afholder fællesmøde. Tirsdag d. 18. febr. 2014, kl , i Kirkecenter Højvangen S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2014 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Afholder fællesmøde Tirsdag d. 18. febr. 2014, kl. 18.30, i Kirkecenter

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Januar Febuar

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Januar Febuar MÅNEDSBREV Nummer 1 46. årgang Januar 2013 Denne måneds aktiviteter Januar Nytårsgildehal onsdag den 16. januar kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Febuar Æ

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

Oktober 2005. Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig

Oktober 2005. Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig Oktober 2005 Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig Centrum oktober 2005 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Ændring af tidspunktet for receptionen i anledning af vores 40-års

Læs mere

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse FM i fodbold 2013 VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september Indbydelse Forbundsmesterskaber i Fodbold. Horsens KFUM har i år fornøjelsen at invitere ungdomsspillere til tre festlige dage med fodbold,

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J DHF VESTEGNEN BLAD NR. 2 MAJ 2016 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 25. maj FOLKETINGET Onsdag den 8. juni ZOO Lørdag den 9. juli HANDICAP STRAND Lørdag den 30. juli SKOVTUR Torsdag den 25. august LØVFALDSTUR

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG OG SVENDEORIENTERING SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK 1 OPTAGELSESUDVALGET FORORD / VEJLEDNING Formål. Hensigten med denne vejledning er at inspirere optagelsesudvalget i

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017 GildeNyt GildeNyt Side 1 120 marts 2017 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 2 0 Marts 2017 Stafetten At rejse er at leve.. Det var H. C. Andersen der sagde disse ord. Det er dejligt

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD

Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN S E J E R B O R G NYT FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B.

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 7 November 2014 INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Mary Ørts fra 1. gilde kan

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kilden. Velkommen til et nyt gildeår og en ny årgang af Kilden. 63. årgang Nr.: 1 Januar 2016. 2. Gildes julefrokost - referat side 10.

Kilden. Velkommen til et nyt gildeår og en ny årgang af Kilden. 63. årgang Nr.: 1 Januar 2016. 2. Gildes julefrokost - referat side 10. Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 63. årgang Nr.: 1 Januar 2016 Velkommen til et nyt gildeår og en ny årgang af Kilden. Distriktets Fellowshipdag - referat side 6. 2. Gildes julefrokost -

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Et nyt år er blevet til

Et nyt år er blevet til Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 52. årgang Januar Nr. 1 2014 Et nyt år er blevet til Så er der gået endnu et år, og vi skal nu skrive

Læs mere

DEN 2012. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2012. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347 Side 1 Lise Linderstrøm 8 februar Vibeke Raae 15 februar Mogens Nielsen 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

DEN KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr. 310 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Knuden, igen. For godt 1

Læs mere