Sct. Georg. Sct. Georg på lydbånd At komme sammen Stor hjælp til flygtninge Sct. Georgs Fonden NUMMER. December ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Georg. Sct. Georg på lydbånd At komme sammen Stor hjælp til flygtninge Sct. Georgs Fonden NUMMER. December 2004 71. ÅRGANG"

Transkript

1 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg på lydbånd At komme sammen Stor hjælp til flygtninge Sct. Georgs Fonden Sct. Georg December ÅRGANG 6

2 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Vester Alle 48, Laurbjerg, 8870 Langå Tlf.: Mobil: Landsgildekansler Bente Christensen Borgmestervænget 3, 3600 Frederikssund Tlf.: Landsgildeskatmester Nils Henning Nordstrøm Ribevej 158, Ødsted, 7100 Vejle Tlf.: International sekretær Rigmor Lauridsen Solskrænten 6, 8400 Ebeltoft Tlf./fax: Uddannelsessekretær Bjarne Knudsen Korsgade 4, 9500 Hobro Tlf.: PR-sekretær Henning Rose Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen Tlf.: Øvrige landsgildeadresser på side Redaktør af Sct. Georg Ingrid Danstrup Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft Tlf.: , fax: Bladet udsendes 6 gange årligt: 12/2, 11/4, 10/6, 10/8, 11/10 og 10/12. Deadline: Den 15. i måneden forud SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon , giro nr Telefax: Internet: Kontortid: man.-tors Generalsekretær: Kirsten Christensen Arrangementer på landsplan Gildernes Højskole Debatoplæg udsendes 1. oktober og 15. december 2004 samt 1. marts Samling 28. april - 1. maj 2005 på Rødding Højskole januar 2005 Distriktsforum på Danhoster Odense, Kragsbjerggård maj 2005 Landsgildets Udviklingsstævne, Odense september 2005 Landsgildeting i Odense. Internationale arrangementer januar 2005 Det 37. Europæiske Gilde Forum i Grossarl, Østrig juni 2005 ISGF s Verdenskonference i Lillehammer, Norge. Tilmeldingsblanketter kan rekvireres på landsgildekontoret. Læs om Kursusudvalget... 4 Rodbjerggaard... 5 Gilderne og de andre... 6 Fokus på gildebevægelsen... 7 Fra gildebror til gildebror Opslagstavlen Forsiden: Lydstudiet på Vejle Lydavis er en travl arbejdsplads - læs mere side 12. Oplag: eksemplarer. Produktion: O mega Kommunikation A/S, 4200 Slagelse. ISSN: Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter 2

3 At komme sammen er en begyndelse. At holde sammen er et fremskridt. At tænke sammen er et fællesskab, men at arbejde sammen er en succes. Af Rigmor Lauridsen, landsgildets internationale sekretær Vi nutidens mænd og koner har stress og ambitioner. Vi glemmer fortidens kildevæld, - glemmer hinanden - har nok i os selv. Men har du i tanken Ygdrasil, og af og til ta r dig et lille hvil i skyggen, - der ved Livstræets fod, og lader sjæl og tanke slå rod, så bli r du en bedre samarbejdspartner og kan blive ansat - som livets gartner! Ovenstående udsagn passer godt på den udvikling, som det baltisk-nordiske gildesamarbejde har været igennem og vi er stadig på vej! At komme sammen: Det var i 1992, de nordiske lande besluttede at støtte og bakke op om etableringen af gildebevægelserne i de baltiske lande samt Polen. Man kan godt skabe kontakt via breve, fax eller , men det er når mennesker mødes og de personlige kontakter skabes, at grunden bliver lagt til det kommende samarbejde. At holde sammen: Selv om vi synes, at vi har meget til fælles med de baltiske lande, så må vi lære at forstå og respektere de sproglige og kulturelle forskelle og det er lykkedes at holde sammen. At tænke sammen: Det er i processen, hvor tanker skal forklares og beskrives for andre, at tankerne bliver bevidste. Når vi deler tanker med hinanden opstår en samhørighed; vi udvikler os sammen gennem indblik i hinandens historie og kultur. At arbejde sammen: Nordisk Underregion (NUR) har søgt og fået støtte fra Nordisk Kulturfond til at gennemføre et seminar og et opfølgende møde, for at landsgildeledelserne i de baltiske og nordiske lande sammen kan debattere og finde frem til den bedst egnede samarbejdsform - og forhåbentlig kan få lov til at udgøre en selvstændig ISGF region. Seminaret blev afholdt i oktober. Hele seminaret gennemførtes på engelsk - en udfordring for alle deltagere - en udfordring, der betød, at vi alle var i samme båd - et godt udgangspunkt for et udvidet samarbejde. Der blev arbejdet i 5 grupper, som vurderede at der skal satses på: netværks-samarbejde mellem alle 8 internationale sekretærer; sidste nyt fra det baltisk-nordiske samarbejde i vore nationale gildeblade; hjemmesider på engelsk; Frimærkebanken; vidensdeling mellem landenes spejdermuseumsfolk. Desuden skal der fortsat bygges videre på de broer, som er etableret mellem landene to og to, og der skal udveksles idéer, erfaringer, viden og inspiration om samarbejdet med spejderkorpsene og den fortsatte udvikling af de nationale gildebevægelser. Hvert land fik mulighed for at snakke sammen på sit eget sprog om de medvinde og modvinde et forstærket baltisk-nordisk samarbejde vil støde på i eget land. Alle ser klart, at der vil være sproglige barrierer, ligesom de geografiske afstande vil sætte visse begrænsninger. Men de medvinde som deltagerne kan se, vil være langt de stærkeste: Et mangeårigt nordisk samarbejde bliver nu udvidet. Ikke kun land til land samarbejde, men et nordisk-baltisk samarbejde om udvikling af gildebevægelserne - på trods af forskelle De nordiske lande kan støtte de baltiske lande i udviklingen af en tættere kontakt de tre lande imellem Landsgildeledelserne kan støtte de grupper af gildemedlemmer, som ihærdigt prøver på at få skabt kontakt til gildemedlemmer i et af de andre lande Næste møde afvikles i marts i København. Til den tid har alle lande haft en samarbejdsaftale til udtalelse, således at den endelige udgave af dette nye udvidede samarbejde kan skrives under som en afslutning på projektet, som vi har fået bevilget penge til. Nu skal vi vise, at vi kan og vil klare os selv det er nu vi sammen skal skabe succesen! 3

4 Kursusudvalget meddeler Halvårsmøde for DUS er i gildernes hus i Odense Fra kursusudvalget Kursusudvalget og Distrikternes Uddannelsessekretærer holdt den 6. november halvårsmøde i Gildernes Hus i Odense. Halvårsmøderne er vigtige, dels for at vedligeholde det samarbejde, kursusudvalget allerede har med distrikterne, og dels er det af stor betydning at få kontakt med de mange nytiltrådte uddannelsessekretærer, således kom der i foråret en ny på posten i ni ud af 23 distrikter. Det første punkt på dagsordenen var emnet At afholde studiekredse i gilderegi. I oplægget blev det påpeget, at det er vigtigt, at vi som gildebrødre vil stå frem og være ved vore værdier. Ved at udvælge emner ud fra de ti punkter i gildeloven kan man styrke sammenhængen mellem gildernes etiske grundlag og studiekredsene. I det efterfølgende indlæg blev der fortalt om den dynamiske proces, det er at tilrettelægge studiekredse. Efter frokosten blev der gennemgået et udkast til en ny udgave af instruktørmaterialet til Optagelsesudvalg, Svendeorientering og Væbnerforberedelse. Materialet er ændret ud fra de erfaringer en række instruktører har fået gennem flere års arbejde med stoffet. Hver mødedeltager fik hæfterne med hjem med en opfordring om at afprøve materialet, så vi ved et kommende møde kan gøre revisionen færdig. DUS en er som medlem af distriktsgildeledelsen med i team-samarbejdet. Det blev stærkt fremhævet, hvor vigtigt det er, at der er et godt samarbejde mellem de fem, der sidder i distriktets ledelse, og at alle informationer og alle aktiviteter er et fællesanliggende for distriktets ledelsesteam. Sidste punkt på dagsordenen var Gildernes nye hjemmeside på: hvor deltagerne ønskede, at der fremover vil være adgang til mange informationer og materialer fra kursusudvalget. Der vil blive udsendt et fyldigt referat fra mødet til alle DGM og Distrikternes Uddannelsessekretærer. DUS erne formidler referatet ud til alle uddannelsesmedarbejdere i distriktets gilder. Landsgildets udviklingsstævne maj 2005 Af Bjarne Knudsen, Landsgildets Uddannelsessekretær Landsgildet afholder udviklingsstævne på Danhostel Odense Kragsbjerggården den maj med ankomst fredag fra kl. 18 og med sluttidspunkt lørdag klokken 16. Deltagerne er Gildernes Uddannelsesmedarbejdere, Distrikternes Uddannelsessekretærer, Kursusudvalget og medlemmer fra landsgildeledelsen. Kursusudvalget dækker DUS ers og egne udgifter, de enkelte gilder betaler for gildets uddannelsesmedarbejder. Mødeudgifterne, som det enkelte gilde skal afholde, er sat til 650 kr. plus transportudgifter. Da det første udviklingsstævne blev afholdt i 2003 blev gilderne gjort opmærksomme på, at Landsgildet herved startede en 4 ny tradition, hvor der fremover i ulige år vil blive afholdt udviklingsstævne, hvor deltagelse kræver, at gilderne afsætter et beløb på budgettet. Kursusudvalget, som har til opgave at arrangere stævnet, opfordrer herved endnu engang gilderne til at have et beløb i budgettet i lige år til LIS-stævne og i ulige år til udviklingsstævne. Der vil være meget mere at læse om udviklingsstævnet i februarnummeret af Sct. Georg, men sæt allerede nu kryds i kalenderen og skatmestrene bør være opmærksomme på den kommende udgift.

5 Rodbjerggaard Årets gang på Rodbjerggaard Af Hartvig Kjeldgaard, bestyrer af Rodbjerggaard Der har i år ikke været så mange gæster som sidste år. Det skyldes sikkert den dårlige forsommer med regn og megen blæst. Vi har dog haft en god udlejning trods tre afbud, hvoraf to var fra egne rækker. Det er synd for dem som må aflyse - håber det lykkes anden gang. Mange gilder og grupper er kommet på søndagsudflugt med frokost-pakke. Nogle har jeg guidet en tur rundt i omegnen - næsten alle har jeg været ude at hilse på og har vist stedet frem. Det var en god oplevelse at se over 40 gildemestre besøge Rodbjerggaard i forbindelse med GM stævne. Distriktsgildemestrene spiste frokost efter deres møde i vinter. Gildebrødre fra Ruths og min gruppe i 2. Vejle stod for arrangementet - biksemad med spejlæg og ost med kaffe. Jeg håber at se rigtig mange i 2005 både under før og efter Træf. Sovesalen er nu indrettet til 3 værelser og lederrummet er skilt fra. Det var en lynaktion fra fredag morgen til tirsdag aften. Klip fra gæstebogen: - En hilsen fra 3 unge, på vandretur fra Jels til Jelling (tidligere spejdere nu studerende). - Regnfuldt og blæsende, men en dejlig lille ferie. Thomas 5 år, Peter 6½ år og Bent. - 4 forskellige hestekøretøjer, hvoraf det ene var Bove, som er kendt fra sin tur i hestevogn til Nordkap. Et hold var også på besøg sidste år med deres hestekøretøjer. De skrev alle tak for god græsning til hestene og var meget tilfredse især med udsigten. - Vi sov i shelters i nat, et dejligt sted, I har mange kirsebær (de smager godt). Hilsen Margit og Inger fra Ringe. - Vejle ådal fremmedartet, i forhold til Sjællands flade veje. Vi vender tilbage. Inge og Helge, Vestvold gildet. - Det er et pænt sted, jeg så lige ind. - Tak Hartvig. Great camping, jeg nyder at være på ferie i Danmark, kommer igen. Lyndal, Australien - Tak for nu, Ellen og Aksel - Tak for en dejlig lejr plads, vi er meget imponeret af den orden og renlighed der på lejrpladsen. Chr., Mads, Palle og Morten - Tak fordi vi måtte spise vores medbragte mad, som en del af mors 80 års dag. Tove. - Nok engang faldt valget på Vork. Vi har nydt faciliteterne og kommer helt sikkert igen. Dem fra Gadbjerg - Tak for vi måtte spise vores mad og nyde stedet. Foreningen Morfan syndrom - Et dejligt sted til vores lille familie træf, vi har nydt den flotte natur og sommer med sol og regn. Helle og Preben Grenå gildet. - I september lå et par gildebrødre i shelter i 14 dage og tog på udflugter på to gamle Nimbus. Kirsten og Peter skriver om mange og lange udflugter i omegnen, om at opleve et stykke Danmarkshistorie og kombinere ferie og genoptræning af primitive spejderfærdigheder. På et loppemarked fandt de en bog fra svenskekrigen, den tog de med på ferie. Bogen viser sig at handle om egnen her, bl.a. er Randbøl-Nørup-Ødsted og Egtved nævnt flere steder. Da de rejste hjem forærede de mig bogen, som er meget interessant læsning. Bogen I Kongens Ærinde får plads på Rodbjerggaard til fornøjelse for andre. En af hovedpersonerne er en dreng, hans adfærd med at hjælpe ligner til forveksling én der har lært spejderfaget. I ønskes alle en rigtig hyggelig vinter i såvel familiens skød som i gildet. 5

6 Gilderne og de andre Stor hjælp til flygtninge Fra Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp er tilfreds med resultatet af dagens landsindsamling. Vi har samlet 10,3 millioner kr. ind på selve dagen, med efterbetalinger bliver resultatet i alt på omkring 11 millioner kr. Det er omkring en million mere end sidste år. Rigtigt mange mennesker - cirka har været rundt med indsamlingsbøssen. Det er fantastisk, at så mange mennesker har begivet sig ud i efteråret og samlet ind til flygtninge i verdens brændpunkter. Vi er også rigtigt glade for, at folk har valgt at støtte vores arbejde, ved at putte penge i indsamlingsbøssen. Det er et vidnesbyrd om, at mange danskerne har en humanitær indstilling og gerne vil hjælpe flygtninge. De penge, der er samlet ind går bl.a. til Darfur og til minerydning. De rækker langt i en flygtningelejr i Darfur. Og de vil betyde livet til forskel for de børn, der får ryddet miner. Siger Generalsekretær Andreas Kamm om indsamlingen. Dansk Flygtningehjælp har mobiliseret indsamlere gennem netværk, uddannelsesinstitutioner og lokale ildsjæle. En strategi, der har givet gode resultater. Vi har haft et godt samarbejde med en række netværk, der sætter handling bag gode intentioner om at hjælpe andre. Sct. Georgs Gilderne, og de politiske ungdomspartier er blandt dem, der har lagt virkelig meget arbejde i at finde indsamlere. Og så har vi rigtigt mange frivillige koordinatorer, der lægger et stort arbejde i indsamlingen - stor tak til dem.«slutter Andreas Kamm. Dem, der ikke var hjemme, da indsamleren kom forbi, kan stadig nå at give et bidrag på giro , med dankort på eller ringe 100 kr. ind på Yderligere information kontakt kommunikationschef Susse Maria Holst på / Og for yderligere kommentarer kontakt Generalsekretær Andreas Kamm på Jubilæum hos Kjellerup Spejderne KFUM Spejderne i Kjellerup kan i 2005 fejre deres 75 års jubilæum. Derfor søger de efter navne, adresse m.m. på spejdere, der har været medlem af Kjellerup Gruppen. I dagens anledning holder KFUM Spejderne i Kjellerup stor fest den 21. maj 2005, hvorfor de gerne vil have sendt invitationer ud til flest mulige tidligere ledere og spejdere. Hvem kan hjælpe med at finde frem til disse tidligere spejdere. Har du adressen på en forhåndenværende spejder eller har du selv været spejder, så send adressen til os på Mail: rne.dk eller send den med post til: John Mikkelsen, Lindevej Kjellerup Så håber man I Kjellerup, at rigtig mange vil være med til at fejre jubilæet. Du kan også se mere om, hvad Kjellerup-gruppen laver for tiden på 6

7 Fokus på gildebevægelsen En handlingsplan bliver til Af Henning Rose, landsgildets PR-sekretær På landsgildetinget i Odense skal vi bl.a. vedtage en ny handlingsplan for den kommende periode. Den nuværende har under overskriften Vi bygger broer løbet siden landsgildetinget i 1999, og selv om der naturligvis skal være en passende kontinuitet i vores gøren og laden, er det tiden at tage vores langsigtede planer op til vurdering og justering. Mange gilder har i løbet af det indeværende år brugt tid på at diskutere gildebevægelsens kerneværdier bl.a. (og forhåbentligt) inspireret af nogle af de pro&contra - sider, der har været i de seneste numre af Sct. Georg. Vores kerneværdier var også hovedemnet på dette års gildemesterstævne, og udsagnene herfra har en referatgruppe efterfølgende bearbejdet. Referatgruppen fortæller andetsteds i bladet om deres arbejde, og resultaterne heraf kan i øvrigt hentes ned fra Dermed er processen imidlertid ikke slut. Debatten skal fortsætte i gilderne, så distriktsgildemestrene kan tage indtryk herfra med til Distriktsforum efter nytår. Men heller ikke Distriktsforum vil markere afslutningen på debatten. Den fortsætte i gilder og distrikter, og først et stykke hen i foråret kan distrikterne skabe sig et samlet billede af det udspil, der kommer fra gilderne, så der kan ske en samlet videregivelse til landsgildeledelsen af forslag til, hvilke aktiviteter og opgaver vi ønsker at påtage os lokalt, i distriktet og fælles i hele gildebevægelsen. Derefter skal tiden op til sommerferien bruges til at sammenskrive et oplæg til ny handlingsplan, så alle gilder kan modtage det oplæg før sommerferien, så det kan forelægges landsgildetinget i september. Alle gilder og gildebrødre opfordres til at tage aktiv del i debatten. Kun på den måde kan man gøre sin indflydelse gældende. Målet må være, at vi alle føler et ejerskab til den handlingsplan, som landsgildetinget i Odense vedtager. Gruppe Aktivitet Venskab Netværk Af Hanne Borgstrøm, Referatgruppen Arbejdet med at finde de elementer, som gildebevægelsens fremtidsplan skal indeholde, er forhåbentlig rigtig godt i gang rundt omkring i grupper og gilder over hele landet, så resultatet af dette arbejde kan indgå i den fremtidsplan, der skal vedtages på landsgildetinget i Odense. Vi håber i Referatgruppen, at I får en lige så spændende oplevelse med arbejdet, som vi havde i weekenden den oktober i Tåstrup. Det blev en spændende og også lærerig weekend, hvor der blev arbejdet hårdt fra kl til lørdag og igen fra kl søndag til kl , hvor vi kunne sende det første udkast til landsgildeledelsen, der holdt møde i København. Efterfølgende blev der så brugt noget tid på at finpudse resultatet og klargøre dokumentationen, så den kunne stilles til rådighed for de, der måtte ønske at få det. 7

8 Referatgruppen er en broget flok gildebrødre, nemlig Anker Nebel, Ringkøbing, optaget i nu gildemester på 4. år, Bodil Jølver, Vejle, optaget i nu igen gildemester, Ole Rafn Petersen, Hillerød, optaget i 1983 og nu distriktsgildemester i Arresø Distrikt, Svend Erik Andersen, Ringe, optaget i nu igen gildemester. Hanne Borgstrøm, Rødovre, optaget i nu stadsgildemester (DGM) i Københavns Stadsgilde. Vi har alle i tidens løb haft forskellige ledelses- og tillidsposter i gilde, provincial, distrikt og på landsgildeplan, Og vi synes alle 5, der er en udfordring i at være med til at holde bevægelsen i gang. Det var spændende at møde ukendte gildebrødre i en arbejdsgruppe, hvor alle i den grad medvirkede til at holde processen i gang samtidig med, at der udviklede sig et kammeratskab, hvor det gode humør var i højsædet, så det var et træt hold gildebrødre, der tog hjem søndag eftermiddag og efterfølgende har holdt kontakten ved hjælp af utallige mails så vi kan kun opfordre andre til at tage imod en tilsvarende udfordring fra landsgildeledelsen. Det er nemlig også en måde at danne netværk på. GAVN det er, hvad man har ud af at være gildebror. Fokus på gildebevægelsen Af Niels-Chr. Falk, Vojens Gildet Gildemesterstævne september I sidste nr. af Sct. Georg havde redaktøren et kort referat fra Gildemesterstævne 2004 (GMS). Jeg kunne konstatere, at alt hvad der var af indlæg og debat, gåes der let hen over. Iflg. Landskontoret kommer der ikke andet fra GMS. Jeg var så naiv at tro, at med nedsættelse af en referatgruppe, ville vi denne gang få et fyldigt referat, men der kom kun et sammenkog af gruppernes arbejde. Gildemestrene i Sønderjyllands Distrikt havde et indlæg om Fremtiden i Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Vi ønskede det skulle komme til alle gildebrødres kendskab, og havde derfor indsendt det til redaktøren, for at få det med i Sct. Georg. Da indlægget er over 1½ side er det ikke muligt at få det i bladet! Det nye ritual Af Steen C. Andersen, landsgildemester På gildemesterstævnet fik vi den gode dialog, vi alle har behov for, og der var da også engagerede indlæg for og imod det forhold, at landsgildeledelsen har indført et nyt ritual. Ritual for distriktsgildehaller med ridderoptagelse har afløst den røde ritualbog for ridderhaller, og det nye ritual indgår nu i Håndbog om gildehaller. 8 Vi er af den opfattelse, at det er vigtigt, at gildebrødre får kendskab til hvad LGM svar var til bl.a. det nye ridderritual. Indlægget kan læses i sin helhed på vores hjemmeside og vælg Debat forum, indlægget er desuden sendt til samtlige DGM. På spørgsmålet om det nye ridderritual, var Landsgildemesterens svar følgende: 5 i landsgildets vedtægter er ikke sat ud af kraft, og de nye Ridderritualer er kun vejledende. Det betyder, at distrikterne på landsplan frit kan vælge, om det fremover er efter de gamle eller nye ritualer, man afholder Ridderhaller. Som det fremgår af 5 i Love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, er ritualerne vejledende. I Håndbog om gildehaller kan man i afsnittet Beskrivelse af gildehaller læse om bl.a. ritualerne. Her står, at Ritualet skal altså ikke følges slavisk, men betragtes som en vejledning, der afstikker nogle (vide)

9 rammer og giver nogle (eksempelvise) anvisninger. I mit svar på Gildemesterstævnet bestræbte jeg mig med flere eksempler på at gøre det klart, at det er denne tolkning, Landsgildeledelsen anvender, også når vi ser på distriktsgildernes anvendelse af det nye ritual. Og vi gør det naturligvis med en forventning om at grundtanken bag de nye ritualer for Distriktsgildehaller med ridderoptagelse respekteres. Ellers er der jo ingen mening i, at Landsgildetinget giver landsgildeledelsen beføjelse til at udarbejde gildernes ritualer, således som det også fremgår af Love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Den distriktsgildehal med ridderoptagelse, der nu har afløst den tidligere ridderhal, er åben for alle gildebrødre. Det er landsgildeledelsens håb og forventning, at det nye ritual vil danne en god og højtidelig ramme om ridderoptagelser i årene fremover med ret fokus på gildebevægelsens indhold, holdninger og kerneværdier. Alt fra gildemesterstævnet Alt materiale fra Gildemesterstævnet kan nu downloades på Her kan du også hente håndbog for gildebrødre. Så er det nemt at få fat i. Gildernes Højskole Har du set, at der under højskolens hjemmeside er en samtalemulighed for alle deltagere og andre, der har lyst til at være med i debatten? Gå ind på find højskolen - og gå videre derfra. Højskoleudvalget håber, at der på denne måde kan komme gang i en debat på en lidt anden led end den hidtil mulige. Det er udvalgets ønske, at flest muligt vil give udtryk for tanker og meninger, som andre kan svare på eller uddybe. Og så ønsker udvalget naturligvis alle - såvel højskoledeltagere som øvrige gildebrødre - en rigtig god jul. Vis, at du er gildebror Af Jan Larsen, Vestvold Gildet I sidste nummer af Sct. Georg kunne ses en annonce: Vis, at du er gildebror. Der annonceres med, at landsgildekontoret nu er leveringsdygtige i badges med navn og logo. Fint nok. En badge. Hvor er tørklæder, uniformer, kasketter, store logo i stof til at sy på. Jeg har kun været medlem i nogle få år, og er stadigt dybt forundret over, at det stort set er umuligt af finde disse ting. Jeg var tidligere KFUM-spejder med dertil hørende uniform og reklame. Hvorfor findes det ikke hos Sct. Georgs Gilderne? En fælles stil, som vi kan bruge når vi skal ud og reklamere, kunne være mægtigt smart. Det skal ikke være dyrt, men det skal kunne sende signaler. Hvis vi f.eks, er med på et ulveløb med 70 ulve og 10 spejderledere, så kunne det være flot, hvis vi stillede i en fælles udrustning, hvoraf det fremgik, at her var Sct. Georgs Gilderne. Som det er i dag, kommer vi komplet anonyme og står på posterne. Eneste fælles træk er den grånende tot hår for oven. Vi skal da ud og sælge os selv. Et forslag kunne være, at man laver en vest med gode funktionelle lommer jævnt placeret. Den skal så være i klare hvide, røde og blå farver, og det skal tydeligt fremgå med logo, at hér er en gildebror. Vesten skal helst være så stor, at man kan have den uden på overtøjet, det er dér reklamen skal ses. Bare en kommentar til en annonce og et forslag til en debat. Nyt på hjemmesiden Sct. Georgs Gildernes hjemmeside er under ændring, så den i højere grad kan bruges både som vindue udadtil og som opslagsværk for gildebrødre. Andetsteds i dette nummer af Sct. Georg kan man læse om referatgruppens arbejde. Hele materialet ligger tilgængeligt på hjemmesiden, og kan hentes ned derfra. Har du ikke selv adgang til Internettet, kan en anden i dit gilde nok hjælpe dig. Ellers kan man som altid få assistance på landsgildekontoret. 9

10 Kun ét gildeløfte Af Søren Bastholm, 1. Sct. Georgs Gilde Frederikshavn Af de interessante temaer, som landsgildeledelsen har lagt ud til debat, er spørgsmålet om kun et gildeløfte nok det mest yderligtgående, og som vel fortsat drøftes i gilderne. Når emnet behandles, er der naturligvis synspunkter både for og imod, men samtidig er det svært at tage stilling, når vi ikke har set hvilke muligheder, der udgør alternativet til de nugældende løfter. Hvad er det vi kan vælge imellem? Som principiel tilhænger af kun et løfte, har jeg søgt at formulere et alternativ, som måske kan være inspirerende i drøftelserne: Hermed et forslag til et nyt gildeløfte. Ordlyd: Indledning. Jeg lover oprigtigt, og af al min evne Begrundelse: Ordet oprigtigt kendes fra det nuværende gildeløfte, men er her tilføjet af al min evne, som vi kender det fra væbnerløftet. Jeg kan ikke love yderligere. Første led. - at leve efter gildeloven som en ansvars- I dette første led henvises til gildeloven, som det bevidst, hjælpsom og nyttig borger også sker i det nuværende løfte og indirekte i væbnerløftet. Ansvarsbevidst, hjælpsom og nyttig kendes fra væbnerløftet. Betegnelsen borger siger mig, at løftet også dækker i min dagligdag i samfundet. Andet led. - at virke for fred og retfærdighed I andet led finder vi, som delvis kendes fra ridderløftet, en forpligtelse til at gå imod uretfærdighed og til at medvirke for fred, såvel i vores nærhed som i videre forstand. Tredje led. - at tage aktivt del i gildets arbejde, og I tredje led giver vi som i væbnerløftet tilgennem fællesskabet medvirke til personlig udvikling sagn om at være aktive i gildets arbejde.. Vi giver også tilsagn om, at medvirke til at praktisere for målsparagraffens ord om i fællesskab at arbejde med personlig udvikling. Dermed har vi også sagt, at vi har til hensigt at tage del i det udviklingsforløb, der ligger i gildebevægelsens kursusvirksomhed og/ eller studiekredse. Dette nye gildeløfte indeholder en større forpligtelse end det nugældende. Bl.a. fordi der her gives tilsagn om at være aktiv i gildets arbejde. En forpligtelse som vi først påtager os i det nuværende væbnerløfte. Derfor må der formuleres en anden indgang til gildebevægelsen, hvor man eksempelvis i første omgang efter optagelsesudvalgets orientering - indgår som medlem og bydes velkommen i en gildehal uden løfteaflæggelse. Efter at have gennemgået et forløb med svendeorientering og deltagelse i gildets 10 dagligliv måske i et års tid optages man som gildespejder og aflægger gildeløftet. Betegnelserne svend, væbner og ridder kan udmærket, men ikke nødvendigvis, bevares, og tilknyttes udviklingsfaser i lighed med de nuværende væbner-og ridderforberedelser. Vigtigst er det dog, at der løbende som nu, og mere til foreligger uddannelses-og udviklingstilbud af både etisk og praktisk art.

11 Fra gildebror til gildebror Er du forvirret - så læs her Vi er stødt på lidt forvirring omkring Baden-Powell Stammens rolle i forhold til Sct. Georgs Gilderne. Der er stadig nogle der tror, at Baden-Powell Stammen er et sted for utilfredse gildemedlemmer. DET ER DET IKKE Vi er bare nogle, der er lidt yngre end gennemsnittet i gilderne og stadig syntes, at det er sjovt at ligge i telt, og vil prøve at være sammen på en anden måde end den traditionelle - en måde hvor vi kan få vores travle hverdag til at passe sammen med spejderlivet. Og vi håber på at kunne få opbygget et godt samarbejde med de gamle, så vi er flere generationer, der kan gå sammen om forskellige projekter til glæde og gavn for os alle. Giv os lidt tid At søsætte et sådant projekt kræver lidt tid det var trods alt kun i juni måned vi fik godkendt projektet husk på, vi starter helt fra bunden. GULDBORGSUNDLEJREN Skal du med? I har fået et brev, hvor I skal tage stilling til, om I kommer med, og om I har gode ideer, der bare må prøves af på lejren. Lejrledelsen hos KFUM-spejderne skal have en tilbagemelding fra os, så de ved, hvad vi har af ønsker, når de skal planlægge den store lejr. Vi glæder os!!! Vi klør stadig på! I ønskes en rigtig glædelig jul vi ses i det nye år 11

12 Sct. Georg på lydbånd - igen Af Annelise Debois, 2. Vejle Sct. Georgs Gilderne i Vejle der, i forvejen producerer Vejle Lydavis, er nu klar til at udsende Sct. Georg på lydbånd fra starten af det nye år. Arbejdet med at producere Sct. Georg lydbånd bliver udført af gildebrødre, der således har et vist kendskab til en opgave af den art. Tilbud om at modtage Sct. Georg på lydbånd er beregnet for vore blinde eller svagtseende gildebrødre. Ønsker du at modtage dette tilbud kan du rette henvendelse til Sct. Georgs Gildernes kontor. Har du tidligere modtaget Sct. Georg på lydbånd, hjælper du os ved at blive tilmeldt på ny. Vi glæder os til i fremtiden at kunne glæde vore blinde og svagtseende gildebrødre over hele landet. Tilmelding sker til Sct. Georgs Gildernes kontor, tlf På forsiden ses Annelise Debois og Lis Petersen fra Vejle Gilderne, der har haft travlt med at klargøre materiale og teknik, inden Sct. Georg på lydbånd kan sendes ud først i det nye år. Vejle lydavis har 28 gildebrødre og andre interesserede medarbejdere. Lydstudiet har til huse i Vejle Handicap Center, hvor der er indrettet et dejligt lokale. Her arbejdes ugen igennem med redaktion, indlæsning, kopiering og forsendelse. Vi udsender Vejle Amts Folkeblad med lokale nyheder til blinde og svagtseende borgere i Vejle Kommune i samarbejde med Dansk Blindesamfund. Arbejdet med Sct. Georg bliver en særskilt opgave med 4 medarbejdere. Skal der være træf i 2005? Der søges fortsat interesserede gildebrødre, der vil være med til at arrangere TRÆF 2005 på Gildecenter Rodbjerggaard. I skrivende stund, dvs. medio november, har der kun meldt sig én gildebror. Uden et træfudvalg vil der ikke kunne arrangeres et træf i 2005, så kom ud af busken. LGPR Landsgildeting 2005 Af Henning Rose, LGPR Valg til landsgildeledelsen Landsgildetinget i Odense nærmer sig, og som altid er hele landsgildeledelsen på valg. På nuværende tidspunkt ved vi, at der som minimum skal vælges tre nye medlemmer til landsgildeledelsen: International sekretær Rigmor Lauridsen har med indeværende valgperiode siddet på posten i 6 år og skal derfor jf. vores love udtræde af landsgildeledelsen. Derudover har såvel landsgildemester Steen C. Andersen som landsgildeskatmester Nils Henning Nordstrøm begge valgt ikke at genopstille. Sct. Georgs Gildernes hæderspris Der er stadig god tid (forslag til prismodtager skal være landsgildekontoret i hænde senest 1. april), men det skal ikke hindre nogen i at begynde at tænke på relevante emner til at modtage Sct. Georgs Gildernes hæderspris Hædersprisen tildeles en person som anerkendelse for humanitær og etisk handlemåde. Landsindsamling Af Ulla Frederiksen, Ledøje-Smørum Gildet Tirsdag den 9. november havde Ledøje- Smørum Gildet besøg af generalsekretær Andreas Kamm, Dansk Flygtningehjælp. Gildet skulle for 2. år i træk stå for koordinering af kommunens indsamling, der fandt sted den 14. november. Resultatet blev, at 32 personer indsamlede kr , hvilket er et flot resultat i en kommune med indbyggere. Næste indsamling finder sted den 29. maj På Dansk Flygtningehjælp s hjemmeside roser Andreas Kamm Sct. Georgs Gilderne over hele landet for deres store engagement i forbindelse med landsindsamlingen. 12

13 On the road again.. Af Mogens Tangaa-Andersen, afgået bestyr.medlem Den kække overskrift skal fortælle, at Sct. Georgs Fonden nu for alvor er på banen igen. Det blev konstateret ved et ekstra indkaldt møde i oktober, hvor desværre få fremmødte, men ivrigt engagerede gildebrødre fra diverse institutioners bestyrelser fik en grundig orientering om Fondens nye, reorganiserede bestyrelse og de nye vedtægter, der nu skal arbejdes efter. Det blev til et overmåde godt møde med megen debat i en god og positiv stemning. Sct. Georgs Fonden er nu økonomisk stabil og det giver den fornødne ro til at arbejde med fremtiden og med nye tiltag. Der er planer om oprettelse af netværk for gildebrødre i de 35 institutioner, så disse igen skal være glade for at påtage sig arbejdet; de gode kontakter med kommunerne skal genoprettes- og hen ad vejen forhåbentlig, oplæg til løsning af andre opgaver indenfor det humanitære sigte. Jeg ønsker fondsbestyrelsen alt mulig held og lykke fremover og siger tak for det gode samarbejde, jeg oplevede i min korte embedstid Sct. Georgs Fondens nye struktur Af Landsgildekansler Bente Christensen, tidl. formand for Sct. Georgs Fonden Sct. Georgs Fonden har afholdt ordinært årsmøde i juni samt et ekstraordinært i oktober. På årsmødet i juni var der en generel snak omkring fondens virke og der var enighed om at Fonden i samarbejde med de enkelte institutionsbestyrelser skal arbejde på at få et bedre samarbejde. Den eksisterende bestyrelse på 9 personer er for stor, og det blev besluttet at arbejde på at ændre vedtægterne således at bestyrelsen kommer til at bestå af 5 personer, 2 udpeget på årsmødet og 3 udpeget af landsgildeldelsen. Der var enighed om at den siddende bestyrelse skulle fortsætte indtil vedtægterne blev ændret. Da fonden i dag kun administrerer bygningerne og ikke har anden indtægt var der enighed om at dette ikke er holdbart, og at bestyrelsen i samarbejde med de enkelte institutionsbestyrelser skal arbejde for at få dette ændret. På det ekstraordinære årsmøde blev de nye vedtægter forelagt. Følgende blev valgt til den nye bestyrelse: bestyrelsesmedlem Ole Chr. Pedersen, 2. Hillerød, bestyrelsemedlem Birgit Kristensen, Helsingør, suppleant Niels Nybjerg, Nykøbing Sjælland gildet. Efterfølgende har landsgildeledelsen udpeget bestyrelsesmedlem Søren Silving, Ravnsholt gildet, bestyrelsesmedlem Finn Viggo Lauridsen, Nykøbing Sjælland gildet, bestyrelsesmedlem Birgit Rosenbom, BP Stammen suppleant Dorte Baunsgaard, Nykøbing Sjælland gildet. Bestyrelsen konstituerer sig ved det førstkommende bestyrelsesmøde. Fondens fremtid blev debatteret, og der var enighed om at Fonden på en etisk forsvarlig måde skal leve op til sit formål om at fremme enhver form for socialt og humanitært arbejde. Fondens årsrapport følger på næste side. 13

14 14

15 Nyt fra Frimærkebanken Af Nils Liljeberg, bankdirektør Vi bliver i Frimærkebanken en gang imellem spurgt om, hvad formålet med frimærkebanken er og hvordan vi arbejder. Spørgsmålene kommer ofte til gilderne og derefter til frimærkebanken fra de virksomheder og institutioner, som er leverandører af frimærker fra deres indkommende post, men såmænd også fra gildebrødre, der er i gang - eller forhåbentlig vil i gang - med at indsamle brugte frimærker til Frimærkebanken. Sådanne spørgsmål vil vi selvfølgelig gerne besvare både her i Sct. Georg og ved besøg i distrikts- og stadsgilder samt i de enkelte gilder Når et gilde påbegynder indsamling af brugte frimærker og indsender dem til frimærkebankens adresse: Postboks 55, 8310 Tranbjerg J., bliver der oprettet en konto i banken. På denne konto indsættes det kvantum (vægt), som gildet har indsendt. Frimærkerne skal være sorterede i danske og udenlandske frimærker og skal være klippede som angivet i den fremsendte vejledning. Gildernes indeståender på kontoen bliver af frimærkebanken pakket og solgt, og i overensstemmelse med bankens vedtægter bliver de herved fremkomne midler tilsendt Sct. Georgs Gildernes danske og internationale hjælpefonde, hvor de hertil valgte bestyrelser videreformidler pengene. Og at mange bække små gør en stor å ses tydeligt af, at Frimærkebanken hvert år i de seneste mange år har kunnet sende kroner til ligelig deling mellem de to fonde ja, i år har vi endda kunnet aflevere kroner til de gode formål! Disse store beløb kunne vi jo ikke stille til rådighed for Sct. Georgs Gildernes hjælpefonde, hvis ikke de enkelte gilder havde kontaktpersoner i firmaer og institutioner, som dagligt lagde brugte frimærker til side til afhentning af gildet og senere fremsendelse til Frimærkebanken. Disse kontaktpersoner skylder vi en stor tak, men da Frimærkebanken ikke kender dem, beder vi herved gilderne om at viderebringe denne tak. Indsamlingen foregår som en konkurrence, der løber i perioden mellem 2 landsgildeting, altså en periode på 2 år. Det gilde, der på landsgildetinget har flest kilo stående på sin konto, vinder udover æ- ren et flot diplom samt en fornem præmie! Nedenfor kan I se nuværende status på kontoen. Ovenstående orientering benytter vi os naturligvis gerne af ved enhver lejlighed, ligesom vi på landsgildetingene aflægger beretning om vores arbejde. Vi plejer endvidere at fortælle lidt om frimærkebanken til de forsamlede gildemestre ved gildemesterstævnerne, men besynderligt nok og til vores store forundring - blev vores sædvanlige korte taletid nægtet os af landgildeledelsen, så desværre måtte man ved den lejlighed undvære vores tilstedeværelse. Lad mig afslutningsvis sende de bedste jule- og nytårsønsker til alle frimærkebankens nuværende og kommende kunder! Og så til status-top-10-listen for indvejede frimærker: Gilde Indvejet 1. Frederikshavn ,000 kg 2. Århus ,975 kg 3. Hobro Stad 20,800 kg 4. Rudkøbing 18,800 kg 5. Fredericia 2 15,680 kg 6. Slagelse 1 12,800 kg 7. Hammel 11,370 kg 8. Præstø 11,355 kg 9. Næstved 2 9,400 kg 10. Maribo 9,000 kg 11. Kerteminde 8,300 kg 12. Åbenrå 2 7,900 kg 13. Hirtshals 7,860 kg 14. Svinninge 7,465 kg fortsættes næste side... 15

16 LANDSGILDETING 2005 Det er ganske vist at der lørdag bliver ledsagertur til Trente Mølle på Sydfyn. Det er ganske vist at Fåborg Gildet står for frokosten lørdag. Det er ganske vist at der søndag bliver ledsagertur. Byvandring i H.C. Andersens Fodspor. Det er ganske vist at gildebrødrene i Odense arbejder på at gøre det til en Eventyrlig oplevelse. Glædelig Jul 15. Middelfart 5,700 kg 16. Fakse 5,400 kg 17. Ringsted 1-2 5,350 kg 18. Helsingør 2 5,300 kg 19. Århus 8 4,965 kg 20. Silkeborg 1 4,400 kg 21. Esbjerg 2 3,720 kg 22. Viborg 2 3,700 kg 23. Bornholm 1 3,400 kg 24. Stubbekøbing 3,380 kg 25. København 2 3,000 kg 26. Bagsværd 2,900 kg 27. Svendborg 1 2,600 kg 28. Århus 4 2,520 kg 29. Odder 2,515 kg 30. Holstebro 1 Sct. Gilde 2,500 kg 31. Nykøbing F 1 2,500 kg 32. Frederikssund 1 2,430 kg 33. Sorø 1 2,400 kg 34. Greve - Solrød 2,300 kg 35. Odense 3 2,000 kg 36. Helsingør 3 1,900 kg 37. Sakskøbing 1,900 kg 38. Århus 6 1,815 kg 39. Lemvig 1,700 kg 40. Århus 9 1,700 kg 41. Toftlund 1,670 kg 42. Skanderborg 1 1,500 kg 43. Svendborg 2 1,500 kg 44. Århus 2 1,465 kg 45. Haslev 1,400 kg 46. Skanderborg 2 1,400 kg 47. Odense 7 1,200 kg 48. Odense 8 1,000 kg 49. Brønderslev 1,000 kg 50. Køge 1 0,920 kg 51. Nordborg 0,800 kg 52. Glostrup 2 0,700 kg 53. Thyholm 0,700 kg 54. Grindsted 0,600 kg 55. Ølgod Hjeddinggildet 0,500 kg 56. Ebeltoft 0,450 kg 57. Århus 3 0,450 kg 58. Silkeborg 4 0,300 kg 59. Fåborg 0,255 kg 60. Esbjerg 1 0,225 kg 61. Rungsted 0,225 kg 62. København - Hvidovre 4 0,200 kg 63. Odense 9 0,200 kg 64. Horsens Gilderne 0,040 kg 16

17 Hvad kan vi bruge hinanden til? Af 7. gruppe, 1. Skanderborg Gilde I november havde vi i 1. Sct. Georgs Gilde i Skanderborg et meget dejligt møde, hvor vi hørte om foreningen Dan-Lith s projekt i Lithauen og så lysbilleder derfra. På børnehjemmet Saltinelis i Lithauen bor 100 børn i alderen 0-18 år. De bor typisk i grupper på børn under meget trange forhold. Børnene er enten forældreløse eller tvangsfjernede pga. forældrenes alkoholmisbrug, og mange af børnene har derfor psykiske problemer. En stor udgift er f.eks. bleer til børn i alderen år. Hjemmet er velorganiseret, men man mangler midler, da al hjælp skal komme fra private. Vil du støtte projektet med brugt tøj (både voksen- og børnetøj), legetøj m.m., beder man om, at det bliver pakket i store plastsække. Kravet til tøjet er, at det er vasket og helt. Redaktøren ønsker alle gildebrødre med familie en rigtig god jul og et godt nytår. Tak for det forgangne år, hvor jeg efter bedste evne, men med varierende succes, har forsøgt at stille alle tilfreds - det lykkes langt fra hver gang, men hvem har også lovet andet. Fra Dan-Lith følger man selv hver container for at være sikker på, at hjælpen når dem, den er tiltænkt. Indsamlingen er løbende, og man påregner at sende en container hver 2. måned. Er I interesserede i yderligere oplysninger om projektet, kan I kontakte Flemming og Astrid Rousseau, tl.f Vi formidler gerne kontakt til foreningen Dan-Lith. Ferielejlighed Montepulciano i Toscana Via vort venskabsgilde i Rom har vi fået tilbudt at leje ferielejligheder i en nyrestaureret familieejendom i Toscana. Der er foreløbig 4 lejligheder med plads til op til 4 personer i hver. viser billeder af byen, huset og lejlighederne, og her kan man læse om priser, udflugtsmuligheder m.v. Nærmere information (og evt. booking) ved en af ejerne på: (Margherita Bracci Denti) eller til Merete Pedersen,9. Århus tlf Roskilde-Hedebro Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med ridderoptagelse tirsdag den 22. februar 2005 kl (BP og Lady BP s fødselsdage - Thinking Day) Glostrup Sognegård, Østervej 8, Glostrup Vandrehal fra kl Gildehallen ledes af DGM Mogens Tangaa-Andersen Efter gildehallen serveres et let traktement. Tilmelding senest den 13. februar til Dory Madsen, tlf

18 Opslagstavlen Familie Højskole 2005 Nordborg Gildet har valgt, ikke at afholde Familie højskole i Det er flere grunde til, at vi vil venter med at afholde en familiehøjskole på Nordborg slot. En af dem er at skolen er under ombygning, og vi vil gerne at vores gæster får det bedste, og da vi ikke mener at vi kan give dem det i 2005, har vi valgt at se tiden ad, til Vi vil informere, igen i 2005, og se hvordan situationer er. M.V.H. Til pigerne Halssmykke med gildeemblem påsat hvid roset kr porto Bestilles hos 2. Sct. Georgs Gilde i Ballerup Frode Grydelund, Dr. Margrethes Vej Ølstykke, tlf Udsendt fra landsgildet september og oktober: Fellowship Day Budskab Fredslys brochure/tilmelding Referatgruppens oplæg vedr. værdidebatten ved GM-stævnet Brev til DGM og GM vedr. den fortsatte værdidebat Nytårskur i Gildegården Vanløse Allé 41, Vanløse søndag den 2. januar 2005 kl. 14:00-16:00 Københavns Stadsgildes nytårskur er en hyggelig anledning til at - ønske sine gildevenner et godt nytår, - få en musikalsk oplevelse, - høre en inspirerende nytårstale, - nyde lidt lækkert til tungen og til ganen, - lære gildebrødre fra andre gilder at kende, kort sagt at - hygge sig et par timer i godt selskab. Alle er meget velkomne. Pris: 50 kr. Tilmelding af hensyn til indkøb senest onsdag den 29. december - gerne før - til Hanne Borgstrøm, tlf.: , e-post: eller Ole Olesen, tlf.: , Stadsgildeledelsen Gildetelegram Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 12,00 Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 8,00 Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 4,00 Minna Sandahl Christensen Damsbovej 71, 7000 Fredericia Tlf

19 BERLIN Efter 3 ture til Berlin for gildebrødre med familie og venner er der stadig en venteliste. Derfor bliver turen gentaget i For dem, der har været med én gang vil der være nye oplevelser på turen. Berlin bliver man aldrig færdig med, der sker nyt ustandseligt. Vi skal naturligvis bo hos Gästehaus der Polizei, hvor vi oplever en atmosfære, man ikke fi nder magen til andre steder samt et rigtig godt køkken. Prisen er kr ,- og incl. transport i 4-stjernet bus med servering, ophold i dobbeltværelse, helpension (- frokost 1 dag) fra aftensmad første dag til og med frokost (madpakke) sidste dag, alle udfl ugter, byrundtur med guide, tur med guide til Potsdam/ Cecilienhof/Sanssouci, teaterbillet til Friedrichstadt Palast Teater, Sejltur på Spree, besøg i TV-turm incl. opfart og kaffe/kage, vandring gennem det tidligere Østberlin med besøg i Nicolaiviertel og det Røde Rådhus bl.a. Du skal kun selv betale for drikkevarer. Hotellet ligger nær S-banestation, hvis man vil tage til centrum på egen hånd, ellers tranporterer bussen os, når vi samlet skal på ture. Tillæg for enkeltværelse kr. 300,- Yderligere oplysninger og program fås hos: Birthe Mikkelsen, Østergade 35 F, 8300 Odder, tlf e.mail: 1. SCT. GEORGS GILDE I HØRSHOLM fejrer 50-års jubilæum og i den anledning inviterer vi til festgildehal Lørdag d. 12 februar 2005 kl. 17 (vandrehal fra kl ) i Kokkedal Kirke, Højmose Vænge 2A, 2970 Hørsholm Efter gildehallen kører vi til Breelteparken, Breeltevej 1, 2970 Hørsholm HVOR VI BYDER PÅ: Velkomstdrink, 3-retters festmiddag, underholdning, sang og efterfølgende dans. Påklædning: festtøj Pris: 250 kr. (drikkevarer kan købes) Tilmelding til Lise Bouet, tlf , mail: eller Birgit Svensson tlf Betaling pr. check til Lise Bouet, Lonevej 3, 2970 Hørsholm eller til konto Husk at anføre navn og gilde og husk I er først tilmeldt, når betaling er registreret. Bemærk: max 100 deltagere. Sidste frist for tilmelding og betaling er 12. januar Vi glæder os til at se rigtig mange GB fra hele landet. 19

20 Grossarl i Østrig 30/7-7/ Rejse for gildebrødre, familie og venner. Mange gildebrødre kender Grossarl fra træffene om vinteren, andre ønsker at se dette smukke sted om sommeren. I 2004 blev turen prøvet af, og nu kan den udbydes til interesserede. Stedet er utroligt smukt om sommeren, og der er masser af muligheder for vandreture, man ikke kan tage om vinteren. Vi skal bo på henholdsvis Neuwirt og Krone, middagene indtages dog alle på Neuwirt, hvor der serverer valgfri 4-retters gourmét-middag hver aften. Alle værelser er med bad/toilet. På turen ud og hjem overnatter vi på gode hoteller i Tyskland og bussen er en 4-stjernet langtursbus med god benplads og servering undervejs. Prisen er kr ,- incl. halvpension fra middag første aften og til morgenmad sidste dag. Desuden transport, udfl ugter, tur med gondolliften i Grossarl, hyttetur med taxa og servering af en lækker Jausse, musikaften på hotellet, en eftermiddag med kaffe og Strudel i hotellets have. Ikke incl. er evt. entreer på udfl ugterne. Tillæg for enkeltværelse kr. 700,-. Udfl ugterne går til Grossglockner, Salzburg, Lichstensteinerklamme og St.Johann m.m. Yderligere oplysninger og program fås hos: Birthe Mikkelsen, Østergade 35 F, 8300 Odder, tlf Til salg Lejlighed i Jeckels Hotel, Gl. Skagen Timeshare-lejlighed nr. 13 udbydes herved til salg. Lejligheden benyttes i uge 13 (før eller efter påske). Den er komplet møbleret og har alle faciliteter. Lejligheden har en pæn stue i 1. sal. Over en trappe i lejligheden nås sovværelset og badeværelset. Fra stuen er der udblik til Vesterhavet. Golf- og tennisbane m.m. kan frit benyttes. De årlige vedligeholdelses- og rengøringsomkostninger andrager ca kr.. Hele hotellet gør et meget velholdt og rent indtryk. Priside: kr. Interesseret, så ring HARESKOV-DYREHAVE DISTRIKTSGILDE Indbyder til DISTRIKTSGILDEHAL (åben for alle gildebrødre) evt. med ridderoptagelse i Præstebro Kirke Tornerosevej, Herlev Onsdag den 2. feb. 2005, kl. 20 Vandrehal fra kl Efter gildehallen serveres en let anretning Pris kr Tilmelding og betaling senest 16. januar 2005 til Karen Kjelsmark, Marie Grubbes Allé 51, 2800 Lyngby, tf giro

21 Internationalt udvalg (IU) Rigmor Lauridsen, formand for IU Adresse m.v. under Landsgildeledelsen Søren Silving Stutmestervej 21 C, 2. tv., 3400 Hillerød Tlf Kursusudvalget (KU) Bjarne Knudsen, formand for KU Adresse m. v. under Landsgildeledelsen Anne Haastrup-Nielsen Esrumvej 261, 3000 Helsingør Tlf Jørgen Gybel Jensen Sejerøvej 6, Vor Frue, 4000 Roskilde Tlf PR-udvalget (PR) Henning Rose, formand for PR Adresse m. v. under Landsgildeledelsen Webmaster Kjeld Krabsen, Brørupvej 21, 8660 Skanderborg Tlf Fax , John Høst Schmidt Strandgårdsvej 3, Strøby Egede, 4600 Køge Tlf Narkolauget Formand Else Gall, Dragør Stationsplads 5, 2791 Dragør Tlf Gambia Projekt Formand Karin Boldsen, Havnevej 28. Jegindø 7790 Thyholm, Tlf

22 Sct. Georgs Fonden Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør Formand for bestyrelsen Søren Silving, Stutmestervej 21 C, 2. tv., 3400 Hillerød tlf , fax , bil , Frimærkebanken Postadresse: Hans Fink Postbox 55, 8310 Tranbjerg Tlf Liljeberg Tlf Gildetroplaug Rigmor Lauridsen Adresse m. v. under Landsgildeledelsen Good-Turn Mærket v/ formand Jørgen Olsen Gødvad Bakke 11, 8600 Silkeborg Tlf Friluftsrådet Ingvar Frier, Hjortfølgegård Gødstrupvej 13, 4684 Holme-Olstrup Tlf GILDECENTER RODBJERGGAARD Bestyrer Hartvig Kjeldgaard, Ørvigvej 100, 6040 Egtved Tlf.: Mobil: Rodbjerggaards adresse Vorkvej 73, 6040 Egtved 23

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. April 2007 NUMMER 74. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. April 2007 NUMMER 74. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg April 2007 74. ÅRGANG 2 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Hanne Borgstrøm Ruskær 15, st. tv., 2610 Rødovre Tlf.: 36 75 94 85 E-mail: lgm@sct-georg.dk

Læs mere

Sct. Georg. Gildespejderlejr i Portugal Åbent hus 2007 - Danmarks dragedag Har Sct. Georgs Gilderne mod på mere?? NUMMER. Oktober 2006 73.

Sct. Georg. Gildespejderlejr i Portugal Åbent hus 2007 - Danmarks dragedag Har Sct. Georgs Gilderne mod på mere?? NUMMER. Oktober 2006 73. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Gildespejderlejr i Portugal Åbent hus 2007 - Danmarks dragedag Har Sct. Georgs Gilderne mod på mere?? Sct. Georg Oktober 2006 73. ÅRGANG 5 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Sct. Georg. Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen NUMMER. Februar 2008 75. ÅRGANG

Sct. Georg. Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen NUMMER. Februar 2008 75. ÅRGANG NUMMER Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Februar 2008 75. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Hanne

Læs mere

Sct. Georg. Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste NUMMER. December 2007 74.

Sct. Georg. Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste NUMMER. December 2007 74. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste Sct. Georg December 2007 74. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen

Læs mere

Sct. Georg. 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn NUMMER. April 2008 75. ÅRGANG

Sct. Georg. 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn NUMMER. April 2008 75. ÅRGANG NUMMER 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg April 2008 75. ÅRGANG 2 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2003 Beretning Regnskab Akureyri, Island 4 IRC_scand 70. ÅRGANG LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej

Læs mere

Sct. Georg. TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum NUMMER. Februar 2007 74. ÅRGANG

Sct. Georg. TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum NUMMER. Februar 2007 74. ÅRGANG Sct. Georg NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum Februar 2007 74. ÅRGANG 1 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Hanne Borgstrøm

Læs mere

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr Sct. Georg December 2009 76. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115

Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115 NUMMER Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Oktober 2009 76. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne Sct. Georg April 2010 77. ÅRGANG 2 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women Sct. Georg Juni 2012 79. ÅRGANG 3 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Hvad er meningen? Mod på (endnu) mere Café Georg & Dragen

Hvad er meningen? Mod på (endnu) mere Café Georg & Dragen Hvad er meningen? Mod på (endnu) mere Café Georg & Dragen NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Februar 2010 77. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2002 NUMMER 69.

Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2002 NUMMER 69. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften Sct. Georg MAJ 2002 69. ÅRGANG 4 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl.

Læs mere

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne Sct. Georg LANDSGILDETING 2011 Februar 2011 78. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole Sct. Georg August 2010 77. ÅRGANG 4 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa. Sct. Georg. Februar 2012 NUMMER 79.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa. Sct. Georg. Februar 2012 NUMMER 79. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa Februar 2012 79. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 1. MARTS 2007 4-10: Aktivér dit medlemskab 14: Ny til ungearrangement 20: Hiv et sørgeligt jubilæum BløderNyt Terkel Andersen

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne

Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne NUMMER Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Oktober 2012 79. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 INNER WHEEL DANMARK NR. 111 december 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Sønderborg garden Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 Indhold Den nationale Repræsentant...................................4

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag

Læs mere