FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?"

Transkript

1 FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015 FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 10. september 2015

2 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-, Forsynings- og Klimaministerium Nye muligheder for samarbejde i forsyningssektoren Nyt Dansk Fjernvarme kontor i København Nye muligheder for alliancer bl.a. med DANVA Medlemmerne bliver multiforsyning Herunder ejere af store produktionsanlæg (HOFOR, Fjernvarme Fyn, AffaldVarme, Aalborg Forsyning, Helsingør, Hillerød mfl.) Investeringer i grøn omstilling Solvarme, biomasse kedler osv. Krav om effektivisering af fjernvarmesektoren Blandes sammen med ændret regulering Ny aftale om energibesparelser Omkostningerne er blevet alt for store Den politiske regulering herunder skatter og afgifter Afgørende for at grøn omstilling lykkedes

3 FJERNVARMENS PUNKTER TIL MINISTERIERNE Punkter til hurtig handling Afgiftsanalysen af energisektoren Ny regulering af fjernvarmesektoren Grundbeløb for decentrale kraftvarmeværker Beskatning af varmepumper varme fra el løsninger Konsolidering af fjernvarmesektoren Fremme af udvikling og grønne investeringer Afgifter på brændsler PSO-tarif systemet Energibesparelserne Ny energikommission må ikke blive syltekrukke

4 FJERNVARMEANALYSEN LANDEDE GODT Energistyrelsens analyser Fjernvarmen rolle i det fremtidige energisystem, frem til 2035 og perspektiver frem til 2050 Der gennemføres også analyser af el og gas samt biomasse områderne Fjernvarmeanalysen anbefaler udbygning af fjernvarmen Fjernvarme skal dække 62 % af varmebehovet i 2035 (nu 54 %) Ingen kul og olie efter 2030 (udfasning af oliefyr) Ingen fossile brændsler efter 2035 (naturgaskonvertering) Naturgasområder skal omlægges til fjernvarme eller individuelle varmepumper Analyser ud fra vind- eller biomassescenarie

5 STOR UDBREDELSE AF KRAFTVARME I DANMARK 460 værker leverer fjernvarme Varmeværker, kraftvarmeværker og industrielle anlæg. Centrale og decentrale værker Mange forskellige brændsler Kul, biomasse, naturgas, affald, sol og biogas Stor udbredelse km fjernvarmenet 65 % af boligerne er fjernvarmekunder Kilde: Energistyrelsen

6 SOLVARME I FJERNVARME DET NYE VÆKSTOMRÅDE

7 AMBITIØS DANSK ENERGIPOLITIK Danmark har målsætning om 100 % vedvarende energi (VE) i de samlede energisystemer i 2050 Allerede fra 2035 skal alt el og varme være 100 % baseret på vedvarende energi % vind 48 % VE elforsyning 50 % vind 70 % VE elforsyning 0 % kul og olie elforsyning + varme 100 % VE elforsyning + varme 100 % VE energi inkl. transport Politiske planer og aftaler

8 DEN AKTUELLE POLITISKE DAGSORDEN Markant skifte i klimamål fra Regeringen Dansk Fjernvarme er bekymret! Politisk usikkerhed medføre stop for investeringer! Kommuner og Regioner har udarbejdet værdifulde strategiske energianalyser til hvilken nytte? Omstilling til biomasse på store værker er sat i gang. Fortsat kulkraft bliver konkurrenceforvridende. Konvertering af oliefyr er i alle tilfælde en god indsats, men sker kun, hvis der er en frist. Vindkraften bør i stigende omfang omsættes til varme. Mangel på incitamenter. Momentum fra 2012 energiaftalen tabes på gulvet

9 DANSKE UDFORDRINGER EFTER SCENESKIFTET De største udfordringer Kulkraft kommer ikke tilbage Få kraftværker kan levetidsforlænges Ombygning til biomasse er besluttet Gassektoren får nyt liv Afgifter skal sænkes så gas bliver et konkurrencedygtigt brændsel Omstilling til biogas kan fortsætte Biomasse vil fortsat vinde frem Afgiftsfordelen er en stærk motivering Investeringer skal beskyttes i en årrække Vindkraft vil komme over 50 % af elforbruget El fra vindkraft skal anvendes indenlands Afgifter og tariffer skal moderniseres Afgiftssystemet skal ændres Klart skel mellem fiskale mål og adfærd PSO systemet har udtømt sin rolle

10 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive energisystemer med optimal samdrift for bæredygtig energiforsyning - Smart Energy Energieffektivitet mindre er mere! Vindkraft, solceller, biomasse, biogas, termisk solvarme, affald fra renovation, og naturgas er primære energi ressourcer. Elektrificering af energi services og markedsintegration med stærke udlandsforbindelser. Transport Elforsyning Varme Naturgas infrastrukturen og lagerkapacitet kan blive anvendt for både N-metan og B-metan. Mulighed for brint. Gas Transport med elbiler og biobrændstoffer. Varme fra mange ressourcer i effektive fjernvarmesystemer. Fjernvarme er et effektivt energilager for fluktuerende elproduktion fra vind og sol.

11 FJERNVARMEN CENTRALT I SMART ENERGY Ingen Smart City uden fjernvarme Effektiv fjernvarme er helt centralt Konkurrencedygtig levering af komfort og betalbar grøn omstilling med høj forsyningssikkerhed Genbruge varme fra industrier og anvende mange typer brændsler Termisk energi er lettere at lagre end el El fra vindkraft kan omsættes til varme Fjernkøling i samdrift med varme Forskningsprojekter AAU med 4. generation fjernvarme - AU med READY -

12 MEGATRENDS INDEN FOR ENERGIUDVIKLINGEN De fossile brændsler bliver billigere Grøn omstilling bliver relativt dyrere LNG gas vinder frem også i Europa Elektrificering tager fart El kan produceres billigere med vind og sol Effektiv anvendelse af el fx LED og AA++ Selvforsyning vinder frem Både for lande og for borgere EU vil reducere afhængighed af russisk energi Urbanisering med ønske om lokal energibalance Grønne omstilling skal give job og vækst Fokus er ikke længere kun på klimaet Stigende krav om at kunne høste fra lokal udvikling

13 FJERNVARMEBRANCHEN MERE EFFEKTIVT? Fjernvarme er en non-profit sektor Dansk Fjernvarme vil ikke opgive non-profit Fjernvarmeselskaberne konsolideres og effektivisere hver dag. De store kommunale selskaber overgår til aktieselskaber med multiforsyning Fjernvarmeanlæg er gode investeringer og låner i realkreditselskaber i konkurrence med kommunegaranterede lån Investeringsbehovet er 5 mia. kr. om året skaber 6000 arbejdspladser I det syd- og sønderjyske er der i 2015 investeret over 1 mia. kr. af fjernvarmeselskaberne i grøn omstilling særligt solvarme anlæg Fjernvarme skal altid produceres billigst muligt

14 EFFEKTIVISERING I FJERNVARMESEKTOREN Tværministeriel arbejdsgruppe er i gang med; Udregne et effektiviseringspotentiale Udarbejde fælles regnskabsstandarder og kontoplan Årlige benchmark Vurdere behovet for en ændret regulering af sektoren Maj 2015 kom regeringen med Vækstinitiativ 2015 Ny regering har adopteret og fastholdt kravet om effektivisering

15 DANSK FJERNVARME VIL HAVE FOKUS PÅ Dansk Fjernvarme indsatsområder; Central rolle i den grønne omstilling Vækst, eksport og arbejdspladser Et konkurrencedygtigt produkt Grøn varmeforsyning i de større byer Bortfald af grundbeløbet i 2018 Fremtidig regulering med inspiration fra vandsektorens nye regulering Strategiske samarbejder i forsyningssektoren f.eks. med DANVA Den Europæiske dagsorden

16 FJERNVARME ER NU MED I EU ENERGIPOLITIKKEN Fjernvarme har en vigtig rolle i Energi Unionen kapitel om; Øget energieffektivitet i byggesektoren Opvarmning og afkøling er den største kilde til energiefterspørgsel i Europa og størstedelen af Europas gasimport anvendes til disse formål. Der kan høstes enorme effektiviseringsgevinster ved brug af fjernvarme og fjernkøling, hvilket Kommissionen vil udarbejde en strategi for. Dette er eksportmuligheder for Danmark

17 Februar 2015 EU kommissionen holder første store fjernvarme konference

18 HVORFOR ER FJERNVARME INVITERET MED I EU? EU energiafhængighed 2014 EU har energiimport på over 500 mia., svarende til 53 % af energibehovet. 94 % af EU transport er oliebaseret Udfasning af kul, olie og a-kraft øger energiafhængigheden. 75 % af ejendomme i EU er energi ineffektive energien skal anvendes mere effektivt. EU omsætningen i brancher for VE var på 129 mia. i EU har behov for 1 billion investeringer i energiteknologier frem mod Kilde: Eurostat

19 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGIER GÅR GODT Eksportsucces med energi Energiteknologier tegner sig for 75 mia. kr. eksport i Mest markant vækst i de grønne energiteknologier til 45 mia. kr. Fjernvarmeteknologi tegner sig for ca. 6 mia. kr. med forventet vækst til over 10 mia. kr. i Nærmarkederne i EU udgør klart den største andel. Fornuftigt at satse på øget eksport af fjernvarmeteknologi til Tyskland og UK. Kilde: Energistyrelsen, Dansk Energi og DI Energi

20 EKSPORTMULIGHEDER I EU OG RESTEN AF VERDENEN Samarbejde om eksport Komponentindustri, rådgivere og leverandører af fjernvarmeløsninger. Samarbejde i en række organisationer for at fremme dansk eksport. Både fokus på de nære markeder i EU og på eksport til udvalgte lande. Udenrigsministeriet har prioriteret lande som UK, Tyskland og Kina.

21 EKSPORT AF FJERNVARMESYSTEMER Dansk Fjernvarme vil; Fokus på den europæiske dagsorden for fjernvarme gennem Euro Heat & Power Deltagelse i europæiske F&U projekter, der kan styrke de danske positioner Styrket samarbejde med DI Energi og medlemskab af State of Green Grøn Energi er vært for en workshop med konkrete handlinger i november 2015 Ændring af varmeforsyningsloven så enkelte fjernvarmeselskaber kan etablere datterselskaber med henblik på deltagelse i systemeksport, skal undersøges Fordobling af eksporten i 2020 er realistisk

22 FJERNVARME OGSÅ EN DEL AF FREMTIDEN Et hjul? Det er da et varmerør! Ha ha ha

23 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Dansk Fjernvarme Fjernvarmens Hus Merkurvej Kolding Tlf Fax

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Hvordan energiplanlægger vi? Resumé af

Hvordan energiplanlægger vi? Resumé af Året er 2050 Hvordan energiplanlægger vi? Resumé af scenarieanalyser Baggrund Klimaet ændrer sig, og afbrænding af fossile brændsler bidrager til øget CO 2 niveau i atmosfæren og global opvarmning. Som

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

energistrategi 2050 Sammenfatning fra kul, olie og gas til grøn energi

energistrategi 2050 Sammenfatning fra kul, olie og gas til grøn energi Sammenfatning energistrategi 25 fra kul, olie og gas til grøn energi Energistrategi 25 fra kul, olie og gas til grøn energi Sammenfatning Februar 211:6 Henvendelse om udgivelsen kan ske til: Klima- og

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2012. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2012. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2012 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 9. maj 2012 1. Ny ambitiøs energiaftale der skaber en grøn økonomi i vækst Den 22.

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Ingeniørforeningens Energiplan 2030

Ingeniørforeningens Energiplan 2030 %-4)$%. %.%2') 4), &2 Ingeniørforeningens Energiplan 2030 HOVEDRESULTAT Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Sammenfatning: Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Visionerne i Ingeniørforeningens Energiplan

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem. Fjernvarmens landsmøde

Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem. Fjernvarmens landsmøde Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem Fjernvarmens landsmøde Aalborg kongrescenter den 30. oktober 2009 Hans Henrik Lindboe a/s www.eaea.dk 30 års udvikling i Danmark Kilde: Energistyrelsen ..Og

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi midt.energistrategi OPLÆG TIL Energıdebatten 28. november 2014 9:00-13:00 Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36 Silkeborg Dette debatoplæg skal bidrage til, at vi den 28. november får en politisk pejling

Læs mere

Systemeksport af fjernvarme

Systemeksport af fjernvarme Grøn Energi Systemeksport af fjernvarme Februar 2015 Systemeksport af fjernvarme Plan for danske virksomheders muligheder for at eksportere fjernvarmesystemer 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Risici

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken

Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken Bilag Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken En omkostningseffektiv indsats Regeringens energipolitiske udspil skal sikre en omkostningseffektiv indfrielse af de overordnede målsætninger

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

Varmeplan Danmark - Sammendrag. Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK. Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet

Varmeplan Danmark - Sammendrag. Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK. Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet Side 1 2008 Varmeplan Danmark - Sammendrag Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet Side 2 INDHOLD Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Forord af Jørgen G. Jørgensen Konklusion:

Læs mere

Energianalyserne. Kristoffer Böttzauw Vicedirektør

Energianalyserne. Kristoffer Böttzauw Vicedirektør Energianalyserne Kristoffer Böttzauw Vicedirektør Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien i gasnet og gaslagre Fjernvarme Hvor skal det være:

Læs mere

Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne

Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne 13. april 2012 BAGGRUNDSRAPPORT Denne rapport er en uddybede baggrundsrapport til CONCITO-rapporten Billigere energi, bedre miljø grøn omlægning

Læs mere

Energiforsyningssikkerhed. Redegørelse om forsyningssikkerheden i Danmark

Energiforsyningssikkerhed. Redegørelse om forsyningssikkerheden i Danmark Energiforsyningssikkerhed Redegørelse om forsyningssikkerheden i Danmark Februar 2010 www ISBN: 978-87-7844-824-8 Forord En sikker og stabil energiforsyning er en forudsætning for et samfund som det danske.

Læs mere

Ingeniørforeningens Energiplan 2030

Ingeniørforeningens Energiplan 2030 %-4)$%. %.%2') 4), &2 Ingeniørforeningens Energiplan 2030 HOVEDRAPPORT Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Hovedrapport Omslag: Sylvester Hvid & Co. A/S Tryk: IDAs Printcenter ISBN: 87-87254-64-6 Udgivet

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Biomasse på kraftvarmeværkerne - ressourcer, marked og bæredygtighed

Biomasse på kraftvarmeværkerne - ressourcer, marked og bæredygtighed Juni 2010 Biomasse på kraftvarmeværkerne Biomasse og affald (PJ) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Mere biomasse til kraftvarme I flere af de store danske byer vil kraftvarmeværkerne i de kommende

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere