Johan van RR Hui. IT68D3F54 en CAMPINGPASORDNINGEN. 8 München IT68D3F54. Deutschl. Vejledning i udstedelse af campingpas til brug i Europa 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Johan van. 1272 RR Hui. IT68D3F54 en CAMPINGPASORDNINGEN. 8 München IT68D3F54. Deutschl. Vejledning i udstedelse af campingpas til brug i Europa 2013"

Transkript

1 Johan van der Weteri ng Amersfoor tsestraatwe g RR Hui zen , Amsterdam The Nether lands CAMPINGPASORDNINGEN Max Muste rmann Am Westp ark Mü nch en München Deutschl and Vejledning i udstedelse af campingpas til brug i Europa Max Muste rmann Am Westp ark Mü nch en München Deutschl and CKE Groen creditcard _rob.indd 1

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...Side 3 Schengensamarbejdet - Kort fortalt om samarbejdet - Registrering af udlændinge - Registrering af danskere - Bestillingsformularer til campingpas - Transitpas - Straffebestemmelser 2. Materiale...Side Campingpas 2.2 Årsmærker 2.3 Transitpas 3. Priser...Side Campingpas 3.2 Årsmærker 3.3 Transitpas 4. EDB....Side Elektronisk overførsel 4.2 Krav til din PC 4.3 Online salg af campingpas 5. Udstedelse af campingpas...side Bestillingsformularer 5.2 Bestillinger, der overføres elektronisk 5.3 Produktion 5.4 Transitpas 6. Fornyelse og ændring af campingpas....side Fornyelse af campingpas 6.2 Ændring af gyldigt campingpas 7. Hvem kan få udstedt et campingpas?...side Enkeltpersoner og familier 7.2 Grupper 8. Hvilke campingpas kan benyttes i Danmark?...Side Camping Key Europe 8.2 Camping Card International 9. Økonomi....Side Købs- og salgspriser 9.2 Afregning/fakturering 9.3 Slutopgørelse 10. Genbestilling....Side Sæson Side 7 ALLE - både danskere og udlændinge - der overnatter på campingpladser, som er tilsluttet Campingrådets godkendelsesordning, skal være i besiddelse af et gyldigt campingpas. Dette gælder også for sæsongæster og de gæster, der lejer telte, hytter og campingvogne. Camping Key Europe er et flerårigt plastickort, hvor der på forsiden bl.a. er præget navn, adresse og fødselsdata. Magnetstriben på bagsiden af passet indeholder de samme oplysninger, som er præget på forsiden. Campingpasset er gyldigt i det kalenderår, der svarer til det trykte årstal eller årsmærket på forsiden af kortet. The danish camping board

3 1. Indledning Schengensamarbejdet Kort fortalt om samarbejdet Den 25. marts 2001 indtrådte Danmark i Schengensamarbejdet. De lande der er omfattet af dette samarbejde er EU-medlemsstaterne (med undtagelse af UK og Irland) samt Island og Norge. Samarbejdet indebærer at personkontrollen ved grænserne mellem Schengenlandene er ophævet, hvilket betyder, at en person, der rejser fra et Schengenland, ikke vil få kontrolleret sit pas ved indrejsen i et andet Schengenland. Men samarbejdet indebærer også, at man som rejsende i et andet Schengenland fortsat skal være i besiddelse af pas eller anden gyldig rejselegitimation. Statsborgere i de nordiske lande kan imidlertid fortsat rejse inden for Norden uden at medbringe pas. Registrering af udlændinge En af konsekvenserne af dette samarbejde er, at overnatningsstedet er forpligtet til at føre protokol, kartotek eller EDB-kartotek over alle ankomne udenlandske gæster, og til at give de lokale myndigheder oplysning om udlændinge, der befinder sig i Danmark, hvis der overnattes på hotel, pensionat, herberg, campingplads eller lignende. Når der er tale om familier eller grupper er det kun den, passet bliver udstedt til, der skal skrive under. Ifølge bekendtgørelse nr. 181 af 20. marts 2001, 52, stk. 5 skal udlændingen personligt udfylde og underskrive en anmeldelse og skal fremvise rejselegitimation til kontrol af rigtigheden af de givne oplysninger. Lejrchefen eller en repræsentant skal ved underskrift og/eller stempel bekræfte de afgivne oplysninger. Når der er tale om familier eller grupper, er det kun den passet bliver udstedt til, der skal skrive under. Statsborgere fra de øvrige nordiske lande skal ikke registreres med hverken pas nr. eller ID-nr. Der skal blot fremvises legitimation. Registreringen skal indeholde følgende oplysninger: Udlændingens fulde navn, fødselsdata, nationalitet, adresse, postnr., by, land, pas nr. eller ID-nr., samt ankomst- og afrejsedato i forbindelse med overnatningen. 3 Registreringen, som kan være elektronisk, skal opbevares i mindst 1 år og højst 2 år fra ankomstdatoen. Registrering af danskere Danske statsborgere skal p.t. ikke registreres med hverken pas nr. eller ID-nr. Bestillingsformularer til campingpas Det er vigtigt, at alle felterne i indtastningsprogrammet bliver udfyldt og at formularen bliver underskrevet af gæsten og udleveret ved afrejsen. Hele blanketten skal udleveres, da alle oplysnigner er gemt elektronisk. Transitpas Transitblanketten, der skal udleveres til gæsten med transitmærke på, kan ikke mere bruges til registrering af udlændinge, så det er vigtigt, at I selv foretager registreringen. Enten manuelt eller elektronisk. Straffebestemmelser Overtrædelse af bekendtgørelse nr. 181 af 20. marts 2001 om udlændinges adgang her til landet, kan straffes med bøde. 2. Materiale 2.1 Campingpas Camping Key Europe er et plastickort, der kan bruges i flere år. Forside bliver præget med gæstens navn, adresse og fødselsdata samt det årstal passet er gældende. Disse data indlæses samtidig på magnetstriben på bagsiden af kortet. Campingpasset deponeres hos lejrchefen under opholdet. Temporary Camping Card Johan van der Wet ering Amersfoo rtsestraa tweg RR Huizen IT68D3F , Ams terdam The Neth erlands ADACl Max Mus termann Am Wes tpar Mün k 8 IT68D3F chen Mün chen Deutsch land AD 20 Cut and fold Passportnumber Camping Key Europe, samt det midlertidige pas kan benyttes i alle europæiske lande. Name Address Zip code City Date of birth DD/MM/YY Country Issued by Ur sequ ist eca litionsequ i sera Max Mus termann Am Wes tpar Mün k 8 IT68D3F chen Mün chen Deutsch land CKE Gro T h e da n i s h c a m p i n g b oa r d en cred itcard_ro b.indd 1 ADAC-Ca

4 4 2.2 Årsmærker Årsmærket 13 er et sikkerhedsklæbemærke. Årsmærkerne leveres på nummererede ark á 25 stk. Fra den 1. januar påklæbes 13 årsmærke ved fornyelse. Campingpasset kan i årene herefter fornyes ved påsætning af et gyldigt årsmærke på forsiden af passet. 13 angiver at passset er gyldigt i hele kalenderåret. Gruppepas fornyes og udstedes efter samme retningslinier som et alm. campingpas. 2.3 Transitpas Transitblanketterne leveres i hæfter med 25 blanketter i hvert hæfte, og skal påsættes TRANSITMÆRKE et transitmærke ved overnatning. Campingpladser, der opretter elektroniske pas, kan bruge de samme blanketter, som de bruger til almindelige pas til transitpas. Transitpasset skal benyttes i de tilfælde, hvor gæsten ikke er i besiddelse af et gyldigt campingpas, og kun skal have en enkelt overnatning på campingpladsen. Der må kun påsættes et transitmærke på transitblanketten på campingpladsen, og transitblanketten skal udleveres til kunden ved afrejsen. Hvis kunden har haft én overnatning på tre forskellige campingpladser og skal have en fjerde overnatning, skal det fjerde transitmærke ikke påsættes, men der skal oprettes et almindeligt campingpas. Transitblanketten skal gemmes og indsendes sammen med returmaterialet ved sæsonafslutningen. Vi gør opmærksom på, at det er dyrere for gæsten på denne måde at få et campingpas. 3. Priser 3.1 Campingpas Campingpasset betales ved bestillingen, dvs. når bestillingsformularen er udfyldt og underskrevet. Campingpasset produceres med 13 påtrykt. Prisen for et gyldigt 13 campingpas er kr. 110,- inkl. moms, hvad enten det er til enkeltpersoner, familier eller grupper. 3.2 Årsmærker Årsmærket betales ved fornyelsen. Prisen er for et 13 årsmærke er kr. 110,- inkl. moms, hvad enten det er til enkeltpersoner, familier eller grupper. 3.3 Transitpas Prisen for et transitmærke er kr. 35,- inkl. moms, hvad enten det er til enkeltpersoner, familier eller grupper. 4. EDB CKE Groen creditcard_rob.indd : Elektronisk overførsel Campingpasset kan bestilles over internettet (via elektronisk overførsel), hvilket kræver, at du skal have adgang til internettet, for at kunne gå ind på Campingrådets hjemmeside på adressen: - (Se i øvrigt pkt. 4.2). På skal du efter log ind, i menuen klikke på»indtast nyt pas«. For at få adgang til hjemmesiden kræves en adgangskode. Hver enkelt campingplads/pasudsteder er blevet tildelt og har fået tilsendt en individuel kode i Koden består af udsteders officielle nummer og et password (adgangskode). Hvis du ikke kan huske/finde din adgangskode, kan du få den oplyst hos Campingrådets sekretariat. Er du i tvivl, eller har du problemer med programmerne, er du altid velkommen til at kontakte Campingrådets sekretariat. 4.2 Krav til din PC For at kunne benytte mulighederne på og de programmer, du kan vælge at hente her, skal din PCinstallation opfylde følgende: Microsoft Windows 95, 98, 2000, XP eller NT 4.0 installeret korrekt. Microsoft Internet Explorer 4.0 eller nyere. Internetforbindelse via netværk eller modem. The danish camping board

5 5 4.3 Onlinesalg af campingpas 5.1 Bestillingsformularer Det er muligt for gæsterne at bestille og betale campingpasset på samt på de enkelte campingpladsers hjemmeside, som har tilmeldt sig onlinesalg af campingpas. Vi kan kun anbefale flere at tilmelde sig onlinesalg af campingpas på Fordelen for campingpladserne er, at gæsten har sit campingpas med ved ankomsten, så I ikke skal bruge tid på det, og samtidig er jeres fortjeneste den samme. Pasformularen skal lægges i printeren, og er ikke mere perforeret på midten, da hele formularen skal udleveres til gæsten. Da alle campingpladser laver pas elektronisk, gemmes oplysningerne automatisk i pasdatabasen, hvor de altid kan printes ud fra. For at I kan få linket ind på jeres hjemmeside, skal I gå ind på og logge jer på med brugernummer og password. I menuen klikker I på tilmeld onlinesalg af pas skriver jeres adresse og sætter flueben ved tilmeld BrugerSalgPas. De fire links nederst skal kopieres og indsættes på jeres egen hjemmeside. Afslut med at trykke på send. Hvis alle felter ikke er udfyldt, kan passet ikke produceres. Undtaget er dog: feltet med ankomstdato pas nr./id-nr. i forbindelse med danske og øvrige nordiske statsborgere. Bestillingsformularerne danner grundlag for de oplysninger, der skal præges på campingpassene og indlæses på magnetstriberne. Den udfyldte og betalte pasformular anvendes som et midlertidigt campingpas, indtil plastickortet modtages. 5. Udstedelse af campingpas 5.2 Bestillinger, der overføres elektronisk Temporary Sådan gør du: Når bestillingen udfyldes på nettet eller i udsteders bookingsystem, bliver den sendt elektronisk over internettet (se i øvrigt pkt. 4.1 og 4.2), så skal du vælge at skrive bestillingen ud på printer. rd Camping Ca Formularen - det midlertidige campingpas - opbevares i receptionen og udleveres først til gæsten, når opholdet på campingpladsen er afsluttet. Temporary Camping Card Pasnummer / Pasport number / Passnummer Efternavn / Surname / Nachname Ander sen Fornavn / Christian name Ander s Født DD.MM.åå / Born / Vorname DD.MM.YY / Geboren TT.MM.YY Selve bestillingen overføres elektronisk og bliver automatisk gemt i den samlede database Adresse / Adress / Anschrift Algad e Postnummer / Postal code / Postleitzahl By / City / Wohnort Valby Land / Country / Land Danma rk Registreret / Registered / Registriert Campingcardnr Campingpasset sendes til: Privatadresse The campingcard will be sent to the private address or to the campsite Die Campingkarte wird an die Privatadresse zugesende t oder auf dem Campingp latz X Cut Udsteder Ved min underskrift i nedenståe nde signaturfelt, bekræfter Dette er et midlertidigt jeg at ovenstående information campingpas, det rigtige er korrekt. campingpas med gyldigt Hvis årsmærke kommer med and foldcampingpasset ikke er modtaget inden 30 dage, kontakt posten. da venligst udstederen With my signature in the signaturebox, I confirm that the information above The ordinary campingca is correct. This is a temporary rd with validity stamp will be sent to you. If you haven t received campingcard. your camping card within er 30 days, please contact the issuer. Passportnumb Mit meiner Unterschrift im Unterschriftsfeld, bestätige Campingkarte. Die entgültige ich die Campingkarte mit Gültigkeits obenstehenden Information korrekt sind. Dies Falls Sie innerhalb von ist eine vorläufige marke wirdt zugesende 30 Tagen noch nicht den t. Campingpass erhalten haben, bitte ature den Aussteller kontaktiere Sign n Cut and fold Name Address Zip code Date of birth Country City DD/MM/YY Name Issued by ANDERS ANDERSEN Passportnumber Address ALGADE 12 Zip code 2500 City VALBY Date of birth DD/MM/YY Danske og øvrige nordiske statsborgere skal p.t. ikke registreres med pas nr./id-nr., men skal fremvise legitimation. Country DK Issued by 2020 Pas godt på dette pas Take good care of this card Bitte verwahren Sie diese Karte gut 5.3 Produktion Camping Key Europe vil senest 3 hverdage efter bestillingerne er modtaget, blive fremsendt til modtager. Den korte leveringstid betinger, at det indsendte materiale er brugbart, dvs. alle felter er udfyldt korrekt og læseligt. Er de ikke det, kan passet ikke produceres. T h e da n i s h c a m p i n g b oa r d

6 6 5.4 Transitpas Transitpas består nu af en transitblanket og et transitmærke. 1. Transitpasset udfyldes med gæstens navn, fødselsdata, adresse, postnummer, by, landekode, ankomst- og afrejsedato, samt pas nr./ ID-nr. for alle udlændinge, med undtagelse af danske og øvrige nordiske statsborgere. 2. Til grupper skrives kun skolens, institutionens, børnehavens, efterskolens og idrætsforeningers navn, og det er gyldigt fra 5 til 11 personer. 3. Udsteder påstempler/skriver campingpladsens navn og adresse. 4. Gæsten underskriver den udfyldte blanket. 5. Da transitblanketten udleveres til kunden ved afrejsen er det vigtigt I selv registrerer udlændinge enten manuelt eller elektronisk. 6. Fornyelse og ændring af campingpas 6.1 Fornyelse af campingpas Når gæsten allerede er i besiddelse af et plastickort, skal campingpasset blot fornyes med et ny årsmærke. Årsmærket påsættes forsiden af kortet, hvor der er indrettet plads til det. Passet vil herefter være gyldigt i det kalenderår, der svarer til årstallet på det nye årsmærke. Johan van der Wetering Amersfoortsestraatweg RR Huizen , Amsterdam The Netherlands 6.2 Ændring af gyldigt campingpas Hvis en gæst ønsker et nyt campingpas p.g.a. adresse/navneændring, efter at det er fornyet, koster det kr. 25,00. Gæsten indsender det gamle pas sammen med de nye oplysninger til Campingrådet, Mosedalvej 15, 2500 Valby og indbetaler samtidig kr. 25,00 på bank nr eller vedlægger beløbet i frimærker/check. 7. Hvem kan få udstedt et campingpas? 7.1 Enkeltpersoner og familier (både danskere og udlændinge) Passet kan udstedes til personer over 15 år. - Der kan dog udstedes pas til børn under 15 år, men kun med forældrenes skriftlige tilladelse. - Legitimation skal forevises, og bestillingsformularen skal underskrives af indehaveren. - Enkeltpersoner/ægtefæller/samboende par, inkl. hjemmeboende børn under 18 år. - Børnebørn kan undtagelsesvis accepteres på bedsteforældrenes pas. - Børn som rejser alene kan ikke benytte forældrenes campingpas, men skal have selvstændige pas. - Campingpasset skal, når det er modtaget, underskrives af pasindehaveren. 7.2 Grupper (både danskere og udlændinge) Gruppepas er gyldig til: Skoler, institutioner, børnehaver, efterskoler, og idrætsfor eninger. - Gruppepas kan udstedes til mindst 5 personer og højst 11 personer. - Gruppens leder skal være fyldt 18 år. - Gruppens leder er ansvarlig for gruppen. - Gruppens leder udfylder og underskriver bestillingsformularen. - Bestillingsformularen udfyldes med institutionens navn og adresse, samt gruppelederens fødselsdato. - Legitimation skal forevises, og campingpasset skal, når det modtages, underskrives af den daglige leder af institutionen. - Deltagerliste udfærdiges (fornavn, efternavn, adresse, fødselsdata). Det anføres på deltagerlisten, hvem der er leder og dermed ansvarlig for gruppen. - En aktuel deltagerliste skal altid medbringes sammen med campingpasset. - Der kan udprintes en deltagerliste på eigendom van ANWB postbus BA Den Haag Nederland CKE Groen creditcard_rob.indd :06 The danish camping board

7 8. Hvilke campingpas kan benyttes i Danmark? 8.1 Camping Key Europe (Det danske campingpas) Det danske campingpas er fra identisk med Camping Key Europe, der er et plastickort - der kan bruges i flere år - med præget navn, adresse, fødselsdata samt magnetstribe, som indeholder de samme oplysninger, som er præget på forsiden af kortet. Det midlertidige campingpas der nu er ens i alle europæiske lande, accepteres også. 9.2 Afregning/fakturering Bestillingsformularer bliver leveret uden fakturering, idet der kun afregnes for det antal pas, der bliver produceret. Første faktura vil blive fremsendt den 1. maj, dækkende alle pasudstedelser fra den 1. januar og frem til den 30. april. Herefter vil der den 1. juni, 1. juli, 1. august og 1. september blive fremsendt faktura på den seneste måneds pasudstedelser til betaling den 15. juni, 15. juli, 15. august og 15. september. CKE Groen creditcard_rob.indd :06 Faktura på den fremsendte startpakke, dvs. årsmærker, transit pas m.m., vil blive sendt den 1. juli til betaling den 15. juli. Hele startpakken faktureres til betaling på en gang Camping Card International Camping Card International (FICC-FIA-AIT) er i Danmark gyldigt efter de samme regler som det danske campingpas, bortset fra, at de ikke må udstedes/være udstedt i forbindelse med grupper (udstedelse kræver medlemskab af en organisation/- forening). Camping Card International er både gyldigt i Danmark og i udlandet. 9. Økonomi 9.1 Købs- og salgspriser Indkøbspris Udsalgspris (eks. moms) Campingpas elektronisk/internet Enkeltperson, familie og gruppe kr. 58,96 kr. 110,00 Årsmærke - enkeltperson, familie og gruppe kr. 58,96 kr. 110,00 Transitmærke Enkeltperson, familie og gruppe kr. 18,76 kr. 35,00 Transitblanket Uden beregning Alle genbestillinger faktureres i forbindelse med leveringen og forfalder 14 dage senere. 9.3 Slutopgørelse Senest 14 dage efter pladsen har lukket indsendes slutopgørelsen sammen med returmaterialet. De pladser, der har åbent hele året bedes vente med at indsende returmaterialet indtil januar Genbestilling Bestillinger af materiale kan foretages enten på eller til: Campingrådet Mosedalvej Valby Tlf Fax: Sæson 2014 I løbet af december måned, vil der blive udsendt 2014 årsmærker til alle de pladser, der har åbent hele året. Alle andre pladser vil få deres materiale ud ca. 14 dage før de åbner i The danish camping board

8 Mosedalvej Valby Telefon Telefax

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS.

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS. Visumservice ApS Postboks 815 2100 København Ø VEDRØRENDE VISUM TIL INDIEN Vi håber, at du glæder dig til den spændende rejse, du har bestilt. Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret

Læs mere

Klag over markedsføring til Forbrugerombudsmanden.

Klag over markedsføring til Forbrugerombudsmanden. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 117 Offentligt 120104 Klag over markedsføring til Forbrugerombudsmanden. De virkemidler, som en erhvervsdrivende bruger for at sælge varer

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg:

Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg: Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg: Tilmeldingen gælder både for enkeltpersoner og grupper af personer. Beskrivelse af tilmeldingssystemet: Som noget nyt er tilmeldingen bygget op omkring grupper af

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3 Onlinebooking.dk Book online nemt som 1 2 3 Med onnlinebooking kan du tilbyde din kunder at booke deres ferie direkte hjemme fra deres stue. Derved slipper campingpladsen for al administration, og butikken

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Registrering af klovlidelser Klovbeskærere. Lovkrav Nødvendigt udstyr Økonomisk tilskud

Registrering af klovlidelser Klovbeskærere. Lovkrav Nødvendigt udstyr Økonomisk tilskud Klovbeskærere Lovkrav Nødvendigt udstyr Økonomisk tilskud Indhold Lovkrav før opstart brugernavn og adgangskode landmandens skriftlige tilladelse Nødvendigt udstyr hardware (touchskærm) software (programmet)

Læs mere

Vejledning om betaling af kontingent

Vejledning om betaling af kontingent Vejledning om betaling af kontingent Indledning Eksisterende medlemmer kan betale kontingent online via Club Danois hjemmeside. Alternativt kan der betales med check. Nye medlemmer kan ligeledes betale

Læs mere

TIS-Web 3.0 27. 01. 2006 1

TIS-Web 3.0 27. 01. 2006 1 TIS-Web 3.0 27. 01. 2006 1 Lovgivningen 5. I et køretøj med et digitalt kontrolapparat må førerkortet først udtages ved afslutningen af den daglige arbejdsperiode, jf. artikel 8 i køre- og hviletidsforordningen

Læs mere

Vejledning til BadmintonPeople

Vejledning til BadmintonPeople Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger. 1. Opret bruger Hvis du har fået en invitation tilsendt fra klubben gå da direkte til pkt. 1.b. 1.a.

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Vejledning i brug af Skolepenge

Vejledning i brug af Skolepenge Vejledning i brug af Skolepenge Velkommen til Skolepenge. Skolepenge er fremtidens kontantløse betalingssystem til skoler og uddannelsessteder. Skolepenge består af et Skolepenge kort, hvor der kan indsættes

Læs mere

Hvis resultatet af kontrollen af de foreliggende oplysninger er positivt og stemmer overens med sømandens angivelser eller dokumenter, kan de

Hvis resultatet af kontrollen af de foreliggende oplysninger er positivt og stemmer overens med sømandens angivelser eller dokumenter, kan de Del 1 REGLER FOR UDSTEDELSE AF VISUM VED GRÆNSEN TIL VISUMPLIGTIGE SØMÆND I TRANSIT Disse regler vedrører udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne for så vidt angår

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Brugsanvisning til tilmeldingsformularen til NORDLEK 2012

Brugsanvisning til tilmeldingsformularen til NORDLEK 2012 Brugsanvisning til tilmeldingsformularen til NORDLEK 2012 Side 1 af tilmeldingsformularen Skriv en gyldig E-mailadresse. Det vil være denne adresse NORDLEK skriver til i påkommende tilfælde. Klik på denne

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG3_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin Kære rejsende I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. På denne rejse skal du søge om

Læs mere

Vejledning om arrangementer på Club Danois hjemmeside

Vejledning om arrangementer på Club Danois hjemmeside Vejledning om arrangementer på Club Danois hjemmeside Indledning Mange af Club Danois arrangementer (f.eks. trave- og vandreture, der er gratis) kræver ikke forudgående tilmelding. For andre arrangementer

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

Mangler du inspiration

Mangler du inspiration Mangler du inspiration til hvad du kan foretage dig udenfor hotellet? Odense 5% 20% Benyt dette hæfte og få rabat og ekstra fordele på lokale restauranter, butikker og andre spændende steder her i byen.

Læs mere

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt Sådan tager du mytnt i brug 1. Gå til TNTs hjemmeside www.tnt.dk 2. Klik på linket send - mytnt i menuen til venstre 3. Opret dig

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

QUICK GUIDE StorePortal Forhandlerportal - Juni 2017 Quickguide til Ikano Banks forhandlerportal. Her&Nu Lån

QUICK GUIDE StorePortal Forhandlerportal - Juni 2017 Quickguide til Ikano Banks forhandlerportal. Her&Nu Lån Quickguide til Ikano Banks forhandlerportal Her&Nu Lån 1 Indhold: Kontaktinfo til Ikano Bank Kontaktinfo til Ikano Bank.... 2 Sådan ansøger du... 3 Sådan får du svar på ansøgningen... 4 Sådan kommer du

Læs mere

Sådan opsætter du dit CompuBook bookingsystem med henblik på online salg via TouristOnline. Manual 2010 - version 2.0

Sådan opsætter du dit CompuBook bookingsystem med henblik på online salg via TouristOnline. Manual 2010 - version 2.0 Sådan opsætter du dit CompuBook bookingsystem med henblik på online salg via TouristOnline Manual 2010 - version 2.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDENDE FORKLARING...3 2. SÅDAN STARTER DU!...3 3. ADGANG

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

QUICK GUIDE StorePortal Forhandlerportal - Juni 2017 Quickguide til Ikano Banks forhandlerportal. Billån

QUICK GUIDE StorePortal Forhandlerportal - Juni 2017 Quickguide til Ikano Banks forhandlerportal. Billån Quickguide til Ikano Banks forhandlerportal Billån 1 Indhold: Kontaktinfo til Ikano Bank Kontaktinfo til Ikano Bank.... 2 Sådan ansøger du... 3 Sådan får du svar på ansøgningen... 4 Sådan kommer du videre

Læs mere

Check in inden du rejser!

Check in inden du rejser! Check in inden du rejser! I denne guide finder du: Introduktion til online check-in... 2 Vigtig info... 2 Costa Cruises... 3 MSC Cruises...6 Norwegian Cruise Line... 8 Princess Cruises... 10 Royal Caribbean

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Vejledning til Mitsubishi Serviceaftale

Vejledning til Mitsubishi Serviceaftale Vejledning til Mitsubishi Serviceaftale Tegning af en aftale foregår i 5 faser: 1. Aftale beregnes sammen med kunden på ADP Exchange/DealerBridge (se side 2). 2. Der foretages tilmelding til PBS via link

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg:

Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg: Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg: Tilmeldingen gælder både for enkeltpersoner og grupper af personer. Beskrivelse af tilmeldingssystemet: Som noget nyt er tilmeldingen bygget op omkring grupper af

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG3_da_200616

Læs mere

Vejledning til Mitsubishi FUSO Service Aftale

Vejledning til Mitsubishi FUSO Service Aftale Vejledning til Mitsubishi FUSO Service Aftale Tegning af en aftale foregår i 5 faser: 1. Aftale beregnes sammen med kunden på forhandlerversionen (se side 2). 2. Der foretages tilmelding til PBS via link

Læs mere

AgiPro brugervejledning.

AgiPro brugervejledning. AgiPro brugervejledning på dansk side 1 AgiPro brugervejledning. Det allerførste du skal gøre er at oprette dig som bruger. KLIK på Register new AgiPro user! AgiPro brugervejledning på dansk side 2 Side

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Dropbox. Dit online USB-stick

Dropbox. Dit online USB-stick Dropbox Dit online USB-stick Brug af Dropbox Overvejer du at begynde at bruge Dropbox? Så savner du måske en dansk vejledning til Dropbox? Det følgende er ment som en vejledning i at komme i gang med at

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har NemID. Har du ikke NemID, kan det bestilles online via dette link eller

Læs mere

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10 Eurocard e-admin en kort introduktion August 2013, version 1.10 1 Indledning... 3 2 Log in... 4 2.1 Log in med NemID Erhverv (nøglekort)... 4 2.1.1 Sådan får du adgang... 4 2.2 Log in med SMS OTP... 6

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk

Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk Log ind... 2 Glemt kodeord... 2 Ny bruger... 2 Tilmeld dig et møde... 3 Arrangementsdetaljer... 4 Valg af priser og ydelser... 5 Valg af betalingsadresse...

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Vejledning start Test Indberetning i ENAO

Vejledning start Test Indberetning i ENAO Vejledning start Test Indberetning i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvordan man foretager indberetning af Test indberetning i Energitilsynets nye indberetningssystem, ENergiAnmeldelse

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

MakeRoute. Bruger manual

MakeRoute. Bruger manual MakeRoute Bruger manual Indholdsfortegnelse MakeRoute... 3 MakeRoute hjemmesiden... 4 Log på hjemmeside... 6 Opret tur... 7 Se ture... 9 Indtast adresse... 11 Upload tur... 13 MakeRoute app... 14 Download

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Vi anbefaler NemID.

Læs mere

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr.

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA6_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE. - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE. - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes Vers. 12. maj 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med eksempler

Læs mere

Vejledning til fakturering

Vejledning til fakturering Faktureringsvejledning Vejledning til fakturering hvor ofte faktureres der? Fakturering sker gang pr. måned (medio) Abonnementer faktureres kvartalvis forud Trafik (tale og data) faktureres månedsvis bagud

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 17.08.2015 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart Link til vejledning, login data, og Digimatch kan findes her: http://boxerligaerne.dk/klubsider/kamprapport/ Det er

Læs mere

Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges, når en hjælper

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere