Johan van RR Hui. IT68D3F54 en CAMPINGPASORDNINGEN. 8 München IT68D3F54. Deutschl. Vejledning i udstedelse af campingpas til brug i Europa 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Johan van. 1272 RR Hui. IT68D3F54 en CAMPINGPASORDNINGEN. 8 München IT68D3F54. Deutschl. Vejledning i udstedelse af campingpas til brug i Europa 2013"

Transkript

1 Johan van der Weteri ng Amersfoor tsestraatwe g RR Hui zen , Amsterdam The Nether lands CAMPINGPASORDNINGEN Max Muste rmann Am Westp ark Mü nch en München Deutschl and Vejledning i udstedelse af campingpas til brug i Europa Max Muste rmann Am Westp ark Mü nch en München Deutschl and CKE Groen creditcard _rob.indd 1

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...Side 3 Schengensamarbejdet - Kort fortalt om samarbejdet - Registrering af udlændinge - Registrering af danskere - Bestillingsformularer til campingpas - Transitpas - Straffebestemmelser 2. Materiale...Side Campingpas 2.2 Årsmærker 2.3 Transitpas 3. Priser...Side Campingpas 3.2 Årsmærker 3.3 Transitpas 4. EDB....Side Elektronisk overførsel 4.2 Krav til din PC 4.3 Online salg af campingpas 5. Udstedelse af campingpas...side Bestillingsformularer 5.2 Bestillinger, der overføres elektronisk 5.3 Produktion 5.4 Transitpas 6. Fornyelse og ændring af campingpas....side Fornyelse af campingpas 6.2 Ændring af gyldigt campingpas 7. Hvem kan få udstedt et campingpas?...side Enkeltpersoner og familier 7.2 Grupper 8. Hvilke campingpas kan benyttes i Danmark?...Side Camping Key Europe 8.2 Camping Card International 9. Økonomi....Side Købs- og salgspriser 9.2 Afregning/fakturering 9.3 Slutopgørelse 10. Genbestilling....Side Sæson Side 7 ALLE - både danskere og udlændinge - der overnatter på campingpladser, som er tilsluttet Campingrådets godkendelsesordning, skal være i besiddelse af et gyldigt campingpas. Dette gælder også for sæsongæster og de gæster, der lejer telte, hytter og campingvogne. Camping Key Europe er et flerårigt plastickort, hvor der på forsiden bl.a. er præget navn, adresse og fødselsdata. Magnetstriben på bagsiden af passet indeholder de samme oplysninger, som er præget på forsiden. Campingpasset er gyldigt i det kalenderår, der svarer til det trykte årstal eller årsmærket på forsiden af kortet. The danish camping board

3 1. Indledning Schengensamarbejdet Kort fortalt om samarbejdet Den 25. marts 2001 indtrådte Danmark i Schengensamarbejdet. De lande der er omfattet af dette samarbejde er EU-medlemsstaterne (med undtagelse af UK og Irland) samt Island og Norge. Samarbejdet indebærer at personkontrollen ved grænserne mellem Schengenlandene er ophævet, hvilket betyder, at en person, der rejser fra et Schengenland, ikke vil få kontrolleret sit pas ved indrejsen i et andet Schengenland. Men samarbejdet indebærer også, at man som rejsende i et andet Schengenland fortsat skal være i besiddelse af pas eller anden gyldig rejselegitimation. Statsborgere i de nordiske lande kan imidlertid fortsat rejse inden for Norden uden at medbringe pas. Registrering af udlændinge En af konsekvenserne af dette samarbejde er, at overnatningsstedet er forpligtet til at føre protokol, kartotek eller EDB-kartotek over alle ankomne udenlandske gæster, og til at give de lokale myndigheder oplysning om udlændinge, der befinder sig i Danmark, hvis der overnattes på hotel, pensionat, herberg, campingplads eller lignende. Når der er tale om familier eller grupper er det kun den, passet bliver udstedt til, der skal skrive under. Ifølge bekendtgørelse nr. 181 af 20. marts 2001, 52, stk. 5 skal udlændingen personligt udfylde og underskrive en anmeldelse og skal fremvise rejselegitimation til kontrol af rigtigheden af de givne oplysninger. Lejrchefen eller en repræsentant skal ved underskrift og/eller stempel bekræfte de afgivne oplysninger. Når der er tale om familier eller grupper, er det kun den passet bliver udstedt til, der skal skrive under. Statsborgere fra de øvrige nordiske lande skal ikke registreres med hverken pas nr. eller ID-nr. Der skal blot fremvises legitimation. Registreringen skal indeholde følgende oplysninger: Udlændingens fulde navn, fødselsdata, nationalitet, adresse, postnr., by, land, pas nr. eller ID-nr., samt ankomst- og afrejsedato i forbindelse med overnatningen. 3 Registreringen, som kan være elektronisk, skal opbevares i mindst 1 år og højst 2 år fra ankomstdatoen. Registrering af danskere Danske statsborgere skal p.t. ikke registreres med hverken pas nr. eller ID-nr. Bestillingsformularer til campingpas Det er vigtigt, at alle felterne i indtastningsprogrammet bliver udfyldt og at formularen bliver underskrevet af gæsten og udleveret ved afrejsen. Hele blanketten skal udleveres, da alle oplysnigner er gemt elektronisk. Transitpas Transitblanketten, der skal udleveres til gæsten med transitmærke på, kan ikke mere bruges til registrering af udlændinge, så det er vigtigt, at I selv foretager registreringen. Enten manuelt eller elektronisk. Straffebestemmelser Overtrædelse af bekendtgørelse nr. 181 af 20. marts 2001 om udlændinges adgang her til landet, kan straffes med bøde. 2. Materiale 2.1 Campingpas Camping Key Europe er et plastickort, der kan bruges i flere år. Forside bliver præget med gæstens navn, adresse og fødselsdata samt det årstal passet er gældende. Disse data indlæses samtidig på magnetstriben på bagsiden af kortet. Campingpasset deponeres hos lejrchefen under opholdet. Temporary Camping Card Johan van der Wet ering Amersfoo rtsestraa tweg RR Huizen IT68D3F , Ams terdam The Neth erlands ADACl Max Mus termann Am Wes tpar Mün k 8 IT68D3F chen Mün chen Deutsch land AD 20 Cut and fold Passportnumber Camping Key Europe, samt det midlertidige pas kan benyttes i alle europæiske lande. Name Address Zip code City Date of birth DD/MM/YY Country Issued by Ur sequ ist eca litionsequ i sera Max Mus termann Am Wes tpar Mün k 8 IT68D3F chen Mün chen Deutsch land CKE Gro T h e da n i s h c a m p i n g b oa r d en cred itcard_ro b.indd 1 ADAC-Ca

4 4 2.2 Årsmærker Årsmærket 13 er et sikkerhedsklæbemærke. Årsmærkerne leveres på nummererede ark á 25 stk. Fra den 1. januar påklæbes 13 årsmærke ved fornyelse. Campingpasset kan i årene herefter fornyes ved påsætning af et gyldigt årsmærke på forsiden af passet. 13 angiver at passset er gyldigt i hele kalenderåret. Gruppepas fornyes og udstedes efter samme retningslinier som et alm. campingpas. 2.3 Transitpas Transitblanketterne leveres i hæfter med 25 blanketter i hvert hæfte, og skal påsættes TRANSITMÆRKE et transitmærke ved overnatning. Campingpladser, der opretter elektroniske pas, kan bruge de samme blanketter, som de bruger til almindelige pas til transitpas. Transitpasset skal benyttes i de tilfælde, hvor gæsten ikke er i besiddelse af et gyldigt campingpas, og kun skal have en enkelt overnatning på campingpladsen. Der må kun påsættes et transitmærke på transitblanketten på campingpladsen, og transitblanketten skal udleveres til kunden ved afrejsen. Hvis kunden har haft én overnatning på tre forskellige campingpladser og skal have en fjerde overnatning, skal det fjerde transitmærke ikke påsættes, men der skal oprettes et almindeligt campingpas. Transitblanketten skal gemmes og indsendes sammen med returmaterialet ved sæsonafslutningen. Vi gør opmærksom på, at det er dyrere for gæsten på denne måde at få et campingpas. 3. Priser 3.1 Campingpas Campingpasset betales ved bestillingen, dvs. når bestillingsformularen er udfyldt og underskrevet. Campingpasset produceres med 13 påtrykt. Prisen for et gyldigt 13 campingpas er kr. 110,- inkl. moms, hvad enten det er til enkeltpersoner, familier eller grupper. 3.2 Årsmærker Årsmærket betales ved fornyelsen. Prisen er for et 13 årsmærke er kr. 110,- inkl. moms, hvad enten det er til enkeltpersoner, familier eller grupper. 3.3 Transitpas Prisen for et transitmærke er kr. 35,- inkl. moms, hvad enten det er til enkeltpersoner, familier eller grupper. 4. EDB CKE Groen creditcard_rob.indd : Elektronisk overførsel Campingpasset kan bestilles over internettet (via elektronisk overførsel), hvilket kræver, at du skal have adgang til internettet, for at kunne gå ind på Campingrådets hjemmeside på adressen: - (Se i øvrigt pkt. 4.2). På skal du efter log ind, i menuen klikke på»indtast nyt pas«. For at få adgang til hjemmesiden kræves en adgangskode. Hver enkelt campingplads/pasudsteder er blevet tildelt og har fået tilsendt en individuel kode i Koden består af udsteders officielle nummer og et password (adgangskode). Hvis du ikke kan huske/finde din adgangskode, kan du få den oplyst hos Campingrådets sekretariat. Er du i tvivl, eller har du problemer med programmerne, er du altid velkommen til at kontakte Campingrådets sekretariat. 4.2 Krav til din PC For at kunne benytte mulighederne på og de programmer, du kan vælge at hente her, skal din PCinstallation opfylde følgende: Microsoft Windows 95, 98, 2000, XP eller NT 4.0 installeret korrekt. Microsoft Internet Explorer 4.0 eller nyere. Internetforbindelse via netværk eller modem. The danish camping board

5 5 4.3 Onlinesalg af campingpas 5.1 Bestillingsformularer Det er muligt for gæsterne at bestille og betale campingpasset på samt på de enkelte campingpladsers hjemmeside, som har tilmeldt sig onlinesalg af campingpas. Vi kan kun anbefale flere at tilmelde sig onlinesalg af campingpas på Fordelen for campingpladserne er, at gæsten har sit campingpas med ved ankomsten, så I ikke skal bruge tid på det, og samtidig er jeres fortjeneste den samme. Pasformularen skal lægges i printeren, og er ikke mere perforeret på midten, da hele formularen skal udleveres til gæsten. Da alle campingpladser laver pas elektronisk, gemmes oplysningerne automatisk i pasdatabasen, hvor de altid kan printes ud fra. For at I kan få linket ind på jeres hjemmeside, skal I gå ind på og logge jer på med brugernummer og password. I menuen klikker I på tilmeld onlinesalg af pas skriver jeres adresse og sætter flueben ved tilmeld BrugerSalgPas. De fire links nederst skal kopieres og indsættes på jeres egen hjemmeside. Afslut med at trykke på send. Hvis alle felter ikke er udfyldt, kan passet ikke produceres. Undtaget er dog: feltet med ankomstdato pas nr./id-nr. i forbindelse med danske og øvrige nordiske statsborgere. Bestillingsformularerne danner grundlag for de oplysninger, der skal præges på campingpassene og indlæses på magnetstriberne. Den udfyldte og betalte pasformular anvendes som et midlertidigt campingpas, indtil plastickortet modtages. 5. Udstedelse af campingpas 5.2 Bestillinger, der overføres elektronisk Temporary Sådan gør du: Når bestillingen udfyldes på nettet eller i udsteders bookingsystem, bliver den sendt elektronisk over internettet (se i øvrigt pkt. 4.1 og 4.2), så skal du vælge at skrive bestillingen ud på printer. rd Camping Ca Formularen - det midlertidige campingpas - opbevares i receptionen og udleveres først til gæsten, når opholdet på campingpladsen er afsluttet. Temporary Camping Card Pasnummer / Pasport number / Passnummer Efternavn / Surname / Nachname Ander sen Fornavn / Christian name Ander s Født DD.MM.åå / Born / Vorname DD.MM.YY / Geboren TT.MM.YY Selve bestillingen overføres elektronisk og bliver automatisk gemt i den samlede database Adresse / Adress / Anschrift Algad e Postnummer / Postal code / Postleitzahl By / City / Wohnort Valby Land / Country / Land Danma rk Registreret / Registered / Registriert Campingcardnr Campingpasset sendes til: Privatadresse The campingcard will be sent to the private address or to the campsite Die Campingkarte wird an die Privatadresse zugesende t oder auf dem Campingp latz X Cut Udsteder Ved min underskrift i nedenståe nde signaturfelt, bekræfter Dette er et midlertidigt jeg at ovenstående information campingpas, det rigtige er korrekt. campingpas med gyldigt Hvis årsmærke kommer med and foldcampingpasset ikke er modtaget inden 30 dage, kontakt posten. da venligst udstederen With my signature in the signaturebox, I confirm that the information above The ordinary campingca is correct. This is a temporary rd with validity stamp will be sent to you. If you haven t received campingcard. your camping card within er 30 days, please contact the issuer. Passportnumb Mit meiner Unterschrift im Unterschriftsfeld, bestätige Campingkarte. Die entgültige ich die Campingkarte mit Gültigkeits obenstehenden Information korrekt sind. Dies Falls Sie innerhalb von ist eine vorläufige marke wirdt zugesende 30 Tagen noch nicht den t. Campingpass erhalten haben, bitte ature den Aussteller kontaktiere Sign n Cut and fold Name Address Zip code Date of birth Country City DD/MM/YY Name Issued by ANDERS ANDERSEN Passportnumber Address ALGADE 12 Zip code 2500 City VALBY Date of birth DD/MM/YY Danske og øvrige nordiske statsborgere skal p.t. ikke registreres med pas nr./id-nr., men skal fremvise legitimation. Country DK Issued by 2020 Pas godt på dette pas Take good care of this card Bitte verwahren Sie diese Karte gut 5.3 Produktion Camping Key Europe vil senest 3 hverdage efter bestillingerne er modtaget, blive fremsendt til modtager. Den korte leveringstid betinger, at det indsendte materiale er brugbart, dvs. alle felter er udfyldt korrekt og læseligt. Er de ikke det, kan passet ikke produceres. T h e da n i s h c a m p i n g b oa r d

6 6 5.4 Transitpas Transitpas består nu af en transitblanket og et transitmærke. 1. Transitpasset udfyldes med gæstens navn, fødselsdata, adresse, postnummer, by, landekode, ankomst- og afrejsedato, samt pas nr./ ID-nr. for alle udlændinge, med undtagelse af danske og øvrige nordiske statsborgere. 2. Til grupper skrives kun skolens, institutionens, børnehavens, efterskolens og idrætsforeningers navn, og det er gyldigt fra 5 til 11 personer. 3. Udsteder påstempler/skriver campingpladsens navn og adresse. 4. Gæsten underskriver den udfyldte blanket. 5. Da transitblanketten udleveres til kunden ved afrejsen er det vigtigt I selv registrerer udlændinge enten manuelt eller elektronisk. 6. Fornyelse og ændring af campingpas 6.1 Fornyelse af campingpas Når gæsten allerede er i besiddelse af et plastickort, skal campingpasset blot fornyes med et ny årsmærke. Årsmærket påsættes forsiden af kortet, hvor der er indrettet plads til det. Passet vil herefter være gyldigt i det kalenderår, der svarer til årstallet på det nye årsmærke. Johan van der Wetering Amersfoortsestraatweg RR Huizen , Amsterdam The Netherlands 6.2 Ændring af gyldigt campingpas Hvis en gæst ønsker et nyt campingpas p.g.a. adresse/navneændring, efter at det er fornyet, koster det kr. 25,00. Gæsten indsender det gamle pas sammen med de nye oplysninger til Campingrådet, Mosedalvej 15, 2500 Valby og indbetaler samtidig kr. 25,00 på bank nr eller vedlægger beløbet i frimærker/check. 7. Hvem kan få udstedt et campingpas? 7.1 Enkeltpersoner og familier (både danskere og udlændinge) Passet kan udstedes til personer over 15 år. - Der kan dog udstedes pas til børn under 15 år, men kun med forældrenes skriftlige tilladelse. - Legitimation skal forevises, og bestillingsformularen skal underskrives af indehaveren. - Enkeltpersoner/ægtefæller/samboende par, inkl. hjemmeboende børn under 18 år. - Børnebørn kan undtagelsesvis accepteres på bedsteforældrenes pas. - Børn som rejser alene kan ikke benytte forældrenes campingpas, men skal have selvstændige pas. - Campingpasset skal, når det er modtaget, underskrives af pasindehaveren. 7.2 Grupper (både danskere og udlændinge) Gruppepas er gyldig til: Skoler, institutioner, børnehaver, efterskoler, og idrætsfor eninger. - Gruppepas kan udstedes til mindst 5 personer og højst 11 personer. - Gruppens leder skal være fyldt 18 år. - Gruppens leder er ansvarlig for gruppen. - Gruppens leder udfylder og underskriver bestillingsformularen. - Bestillingsformularen udfyldes med institutionens navn og adresse, samt gruppelederens fødselsdato. - Legitimation skal forevises, og campingpasset skal, når det modtages, underskrives af den daglige leder af institutionen. - Deltagerliste udfærdiges (fornavn, efternavn, adresse, fødselsdata). Det anføres på deltagerlisten, hvem der er leder og dermed ansvarlig for gruppen. - En aktuel deltagerliste skal altid medbringes sammen med campingpasset. - Der kan udprintes en deltagerliste på eigendom van ANWB postbus BA Den Haag Nederland CKE Groen creditcard_rob.indd :06 The danish camping board

7 8. Hvilke campingpas kan benyttes i Danmark? 8.1 Camping Key Europe (Det danske campingpas) Det danske campingpas er fra identisk med Camping Key Europe, der er et plastickort - der kan bruges i flere år - med præget navn, adresse, fødselsdata samt magnetstribe, som indeholder de samme oplysninger, som er præget på forsiden af kortet. Det midlertidige campingpas der nu er ens i alle europæiske lande, accepteres også. 9.2 Afregning/fakturering Bestillingsformularer bliver leveret uden fakturering, idet der kun afregnes for det antal pas, der bliver produceret. Første faktura vil blive fremsendt den 1. maj, dækkende alle pasudstedelser fra den 1. januar og frem til den 30. april. Herefter vil der den 1. juni, 1. juli, 1. august og 1. september blive fremsendt faktura på den seneste måneds pasudstedelser til betaling den 15. juni, 15. juli, 15. august og 15. september. CKE Groen creditcard_rob.indd :06 Faktura på den fremsendte startpakke, dvs. årsmærker, transit pas m.m., vil blive sendt den 1. juli til betaling den 15. juli. Hele startpakken faktureres til betaling på en gang Camping Card International Camping Card International (FICC-FIA-AIT) er i Danmark gyldigt efter de samme regler som det danske campingpas, bortset fra, at de ikke må udstedes/være udstedt i forbindelse med grupper (udstedelse kræver medlemskab af en organisation/- forening). Camping Card International er både gyldigt i Danmark og i udlandet. 9. Økonomi 9.1 Købs- og salgspriser Indkøbspris Udsalgspris (eks. moms) Campingpas elektronisk/internet Enkeltperson, familie og gruppe kr. 58,96 kr. 110,00 Årsmærke - enkeltperson, familie og gruppe kr. 58,96 kr. 110,00 Transitmærke Enkeltperson, familie og gruppe kr. 18,76 kr. 35,00 Transitblanket Uden beregning Alle genbestillinger faktureres i forbindelse med leveringen og forfalder 14 dage senere. 9.3 Slutopgørelse Senest 14 dage efter pladsen har lukket indsendes slutopgørelsen sammen med returmaterialet. De pladser, der har åbent hele året bedes vente med at indsende returmaterialet indtil januar Genbestilling Bestillinger af materiale kan foretages enten på eller til: Campingrådet Mosedalvej Valby Tlf Fax: Sæson 2014 I løbet af december måned, vil der blive udsendt 2014 årsmærker til alle de pladser, der har åbent hele året. Alle andre pladser vil få deres materiale ud ca. 14 dage før de åbner i The danish camping board

8 Mosedalvej Valby Telefon Telefax

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af PD U2. A-kassernes Samvirke/EØS-team. 16.

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af PD U2. A-kassernes Samvirke/EØS-team. 16. EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 A-kassernes Samvirke/EØS-team 16. maj 2012 1 1 Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere håndbog dateret

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med

PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team 23. januar 2015 1 1 Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Sydbank Dankort og Visa/Dankort

Sydbank Dankort og Visa/Dankort Sydbank Dankort og Visa/Dankort Kortservice Regler April 2011 Indholdsfortegnelse Kortregler Kortregler Kortregler 3 Regler Fortrydelsesret privatkunder 19 Gode råd om Dankort, Visa/Dankort og BlueCard

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Sydbank Dankort og Visa/Dankort

Sydbank Dankort og Visa/Dankort Sydbank Dankort og Visa/Dankort Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortregler Kortregler 4 Fortrydelsesret privatkunder 20 Gode råd om Dankort, Visa/Dankort og BlueCard 22 Gode råd, når

Læs mere

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS.

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS. Visumservice ApS Postboks 815 2100 København Ø VEDRØRENDE VISUM TIL INDIEN Vi håber, at du glæder dig til den spændende rejse, du har bestilt. Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret

Læs mere

Sydbank MasterCard Private

Sydbank MasterCard Private Sydbank MasterCard Private Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private 10 Ordliste 29 Gode råd om Sydbank MasterCard

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Regler Juni 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Banking 10 Ordliste 28 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen...3 Sikkerhedsvejledningen...3 Sikker brug af internettet...3 Sikkerhedsløsninger i...3 Hvad er sikkerhed i?...4

Læs mere

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af. PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af. PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team 3. januar 2014 1 1 Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Bruger og sikkerhedsvejledning til Nykredit Netbank på mitnykredit

Bruger og sikkerhedsvejledning til Nykredit Netbank på mitnykredit Bruger og sikkerhedsvejledning til Nykredit Netbank på mitnykredit Oktober 2013 Velkommen Nykredit Netbank mitnykredit Nykredits netbank er en fleksibel måde at gå i banken på, når det passer dig. Du finder

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Brugerregler. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum

Brugerregler. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Brugerregler for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Brugerreglerne indeholder de regler, der gælder for MasterCard Business og MasterCard business Platinum. Virksomheden og kortholder

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Kortservice Regler Juli 2013 Version 2.1 Gældende fra 1. juli 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard

Læs mere