106B INFO nr. 8 Februar Privat. Primær firmaa dresse Adresseli nje 2 Adresseli nje 3 Adresseli nje 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "106B INFO nr. 8 Februar 2009. Privat. Primær firmaa dresse Adresseli nje 2 Adresseli nje 3 Adresseli nje 4"

Transkript

1 Primær firmaa dresse Adresseli nje 2 Adresseli nje 3 Adresseli nje 4 106B INFO nr. 8 Februar 2009 Klubben uddelte kvart million kroner i anledning af sit 40 års jubilæum. Lions Club i Holstebro fejrede sidst i november sit 40 års jubilæum med en reception i Anlægspavillonen i Holstebro, og det var der mange, der fik glæde af. I anledning af jubilæet har klubben uddelt ,- kr. til forskellige personer, aktiviteter og organisationer. Privat Tre personer, fik en særlige anerkendelse. De fik en Lions pris på kroner for at have gjort Holstebro mere kendt eller for gennem medierne at have fremmet borgernes sag. De tre prismodtagere er læge Michael Poulsen, forsvarsminister Søren Gade og Natteravnene ved formand Torben Frederiksen. Lions Club uddelte desuden et større beløb til en række organisationer, som yder en stor humanitær indsats. Scleroseforeningen ved formand Vibeke Follesen fik kroner, Lederen af Kirkens Korshær i Holstebro, Linda Hatfeldt, fik kroner til korshærens varmestue og kroner til korshærens julehjælp. Café Utopia fik kroner, og tidligere bodybuilder og hjerneskadet foredragsholder Ditlev F. Nielsen fik også kroner, mens aktivitets- og udviklingscentret Bo-Træning Sportsvej fik kroner er doneret til blinde- og landbrugsprojekt i Burkina Faso og kr anvendt til den festlige promenadekoncert forrige torsdag i Musikteatret Holstebro, hvor 1000 pensionister glædede sig over Prinsens Livregiment med solisterne Ole Jørgensen og Mette Jakobsen. Læs bl.a. i dette blad Lederkursus Gæs og Grand i lange baner Julemærkehjemmet Lions Adventure Nyt om hjemmesider Distrektsmødet Lars Lilholt Hvad er fastelavn 1

2 Udstilling eller salgs bod Distriktsmødet 2009 Lions Klub Fjerritslev holder Distriktsmødet for 106B lørdag den 25.april 2009,. Der vil blive udsendt indbydelser i begyndelsen af det nye år og vi glæder os til at se Jer. Styregruppen har besluttet i lighed med Årsmødet i Randers, at de klubber Ret eller til medlemmer ændringer der ønsker at udstille eller lave en salgs bod i forbindelse med Distriktsmødet 2009 skal have mulighed, under følgende betingelser: Det skal være en Lions-relateret udstilling Det skal overholde Lions etiske regler -evt. salg skal gå ubeskåret til Lions aktivitetsformål Der skal indhentes tilladelse fra Lions Fjerritslev Hvad sker der i distriktet. 7/ Præsidentseminar i Viborg. Læs mere på Lions Office Lederkursus. Så er det snart tiden for tilmelding til årets lederkursus, som afholdes i Odense i dagene marts. Det har vist sig de seneste år, at efterspørgslen for en plads på kurset er stor, hvorfor det ikke er skadeligt, at være i god tid med ansøgningen. DERFOR: Har du planlagt at søge optagelse på årets lederkursus, så send din ansøgning hurtigst muligt. Indbydelsen får du ved din præsident. Her finder I DG Her er DG i februar: 04. febr.: LC Vadum 05. febr.: LC Hals Sofie Hedvig 09. febr.: LC Ikast 10. febr.: LC Nørresundby 11. febr.: LC Rønde 28. febr.: Chartring LC Aars, AarsTidens Kvinder Stof til The Lion sendes til PRC Anette Hjorth Møllebakken Sindal / B INFO Udgives af distrikt 106B. PRC Anette Hjorth Møllebakken Sindal Tlf / Husk deadlines: INFO : d. 15 Februar 2009 The Lions : d. 20 Februar 2009 Så mange lions er vi Pr A: = B: = C: = D: = 1041 Total: = 6968 medlemmer i 313 klubber (LC Bagsværd og LC Søborg 106 D er slået sammen til LC Gladsaxe) 2

3 Hjemmeside KlubCMS CMS betyder Content Management System, på dansk indholds administrations system. Det betyder, at du kan koncentrere dig om indholdet i stedet for tekniske koder. KlubCMS kan anvendes blot du har Internet adgang og har lidt kendskab til tekstbehandling. Næsten alle klubber i 106B har en hjemmeside. Pr. 1/07-09, altså ved udgangen af dette klubår, lukkes der for - siderne, som 34% af vores klubber stadig bruger. 49% af klubberne bruger nu Klub- CMS, 11% bruger eget web-system og 6% har ingen hjemmeside. Det er blevet vedtaget at indføre klub CMS i det omfang klubberne ønsker, og at det er gratis. Der er sat et mål om at 90% af de danske klubber er på KCMS inden juli Det er jo i sig selv meget positivt, især fordi det kan være medvirkende til at klubberne får OPDATERET deres hjemmesider. Opdateringen sker direkte over internettet UDEN behov for særligt programmel eller programmerings færdigheder. Der vil løbende over året blive afholdt kurser efter ønske og behov. Spørg din ZF eller ITC. KlubCMS er blevet gratis Hjemmesiden er en profilering af Lions i lokal samfundet og derfor har Guvernørrådet besluttet at alle klubber i MD106, tilbydes GRATIS oprettelse af hjemmesider i det nye KlubCMS system. Som led i kommunikationsstrategien i Lions Danmark er det væsentligt, for at nå visionen, at klubberne opretter en hjemmeside via KlubCMS, der er et færdigt system som er koblet til informationer fra LionsOffice. Det vil sige at relevante data fra LionsOffice automatisk kan opdatere den enkelte klubs hjemmeside. Når KlubCMS er oprettet kan hjemmesiden anvendes til en hel vifte af formål, - som aktiviteter, mødetid og lokaler, og internationale tiltag, klubbens profil og klubbens idegrundlag, for at promovere Lions overfor offentligheden. Klubbens IT ansvarlige skal blot: Vælge på LionsOffice i menubjælken mailsupport Skrive CMS i emne feltet Skrive Min klub ønsker KCMS i indholds feltet Klikke på SEND ANMODNING knappen Derefter oprettes siden og der oplyses, hvem der hjælper klubben i gang med de praktiske ting som knytter sig til arbejdet med at tilpasse og opdatere den nye KlubCMS hjemmeside. Nederst på første side af LionsOffice er der en genvej til vejledning. Kontakt evt. jeres zoneformand og find ud af om der måske er basis for et CMS - hjemmesidekursus i jeres område. Det eksterne, altså det der retter sig mod ikke-lions, ligger på lions.dk og klub.lions.dk Det interne, som kræver adgangskode, herunder LionsForum osv, ligger på lionsoffice.dk Husk, at - IT i Lions er et tilbud til klubmedlemmerne som frit kan vælges til eller fra. Jeg håber på at der vælges til og at alle vil være med til at gøre det bedre. IT Chairman Jens Peder Nielsen 3

4 Ingen ændringer af zonestørrelser På kabinetsmødet d. 3. januar i Aalborg, blev efterårets tema om ZF / VZF s opgaver, samt om zonernes størrelser afsluttet. Af de mange tilbagemeldinger vi har modtaget fra hhv. zoner og klubber fremgår det, at det primært er zonestørrelsen, der har givet anledning til overvejelser. Der er i tilbagemeldingerne en helt klar holdning til, at de zonestørrelser vi har i dag ønskes fastholdt, idet de giver en overskuelighed og en nærhedsfølelse for klubberne, og gør et evt. samarbejde om aktiviteter muligt som zoneaktivitet. Der i mod har der ikke været så mange indlæg omkring ZF s rolle, men alle indkomne bemærkninger vil blive brugt i de forestående arbejder. D Det er besluttet, at der ikke ændres på antallet af zoner og derved zonestørrelserne. Derimod vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på ZF s / VZF s opgaver, så de tilpasses især klubbernes behov for en koordinering af aktiviteter, samt som talerør til distriktsledelsen. I øvrigt vil der fremad fortsat være fokus på kabinettets organisering, så der med skyldig hensyntagen til organisationens love og vedtægter, er tilpasset klubbernes behov for større og hjælp til fremme af SYNLIG- HED, TRIVSEL OG FORNYELSE. Tak for de mange indsendte indlæg. Distriktsmødet i Fjerritslev indkaldelse af forslag. Tiden nærmer sig for sidste frist for indsendelse af forslag til behandling på Distriktsmødet samt for fremsendelse af kandidater til de forskellige poster, der skal besættes i det kommende klubår. Forslag skal være undertegnede i hænde senest d. 28. februar. Vedtægtsændringer. Jeg kan oplyse om, at der skal behandles et forslag til vedtægtsændring i Distriktsmødevedtægterne. Som en konsekvens af beslutningen på Convention i Bangkok i 2008 om indførelse af 2.VDG, skal vi have beslutning indarbejdet i vore vedtægter. Lions Danmarks juridiske konsulent er pt. i gang med at se på sagen. Peter Møllnitz, DG Lørdag d. 25. april 2009 mødes vi igen til Distriktsmøde, denne gang i Fjerritslev. På dette års distriktsmøde skal vi vælge repræsentanter fra distriktet til henholdsvis Katastrofe- og Hjælpefonden samt Lions Kollegiets bestyrelser for perioden 2009 til 2011 I Katastrofe- og Hjælpefondens bestyrelse er Simon Agesen, LC Aabybro, vor repræsentant og Simon modtager gerne genvalg. I Lions Kollegiets bestyrelse er Jo Klan, LC Viborg Borgvold, vor repræsentant og Jo modtager gerne genvalg. Klubbernes indstillinger til disse to bestyrelsesposter skal være Distriktsguvernør Peter Møllnitz, i hænde senest 28. februar Erik Jørgensen Vice Distriktsguvernør 4

5 LC Skagen Lions Club Skagen har i mange år afholdt et julelotteri med salg af lodsedler i Skagen og Ålbæk området. Lotteriet har stor opbakning af de lokale forretninger og virksomheder, som sponsorerer gaver til lotteriet. Lodsedlerne har kostet det samme siden starten, kr. 2,50 per stk. og er en medvirkende årsag til at der bliver solgt så mange. Lodsedlerne sælges i et fint samarbejde med ugeavisen Skagen Onsdag fra Nordjyske Medier samt en skoleklasse, som har opgaven at sælge i løssalg. I år var det 8b fra Hedeboskolen. Selv om der i år var lavet ekstra mange lodsedler til Lions Club Skagens julelotteri, blev de lodsedler solgt på rekordtid, og der var også tale om rekordsalg for én elev, der nåede op på at sælge lodsedler. Der var da også stor ros fra præsident for Lions Club Skagen, Johnny Sørensen, til de 25 elever i Hedeboskolens 8b, der har stået for salget af de fleste lodsedler, da han forleden sammen med andre lokale løver mødte op på Hedeboskolen for at overrække eleverne en check på kroner som tak for den flotte indsats. At det gik så fint og så hurtigt med at få solgt de mange lodsedler skyldes selvfølgelig en stor indsats af eleverne, men også det store arbejde, som kontaktforældrene, har udført er prisværdigt. Klasselærer Inge-Lis Jørgensen fortæller, at projekt salg af Lions lodsedler har været med til at samle klassen og øge fællesskabet både mellem elever og forældre. De kroner, som eleverne har fået for at sælge lodsedlerne, skal bruges i forbindelse med en skoleudflugt til København i maj måned. Pengene vil være med til at gøre besøget i København endnu mere attraktivt, idet man nu kan besøge flere steder, bl.a. Eksperimentariet og andre steder, som der ikke før var penge til. Overskuddet er ca kr. og er en vigtig aktivitet for klubben og dens muligheder for at hjælpe i lokalsamfundet. Lions Club Skagen Jørgen M. Christensen Nekrolog Søndag d. 14. december indløb den sørgelige meddelelse, at medlem af Lions Club Frederikshavn Henrik Carlsen samme dag var afgået ved døden i en alder af 70 år. Henrik har gennem flere år været alvorlig syg, og har været gennem mange og lange behandlingsforløb. Desværre var sygdommen så fremskreden at yderligere behandling ikke var mulig. Henrik blev 70 år d. 2. november, og havde en dejlig fødselsdag sammen med den nærmeste familie. Fødselsdagen blev fejret i Egypten. Henrik har været et meget engageret menneske i Lions regi. Henrik var meget afholdt, og han var et oplivende moment ved klubmøderne, altid i godt humør og med en munter bemærkning på læben. Han vil blive savnet i klubben, hvor vi samtidig udtrykker vor dybe medfølelse overfor Else. Æret være Henrik s minde. Niels Chr. Jensen Lions Club, Frederikshavn 5

6 Gæs og gran i lange baner Det var en utrolig dejlig novemberdag med høj sol som skinnede om kap med alle de glade Guldgæs fra LC Nibe Guldgåsen, der var mødt frem for at producere juledekorationer. Mange af Nibes butikker og virksomheder havde forudbestilt juledekorationer for herigennem at støtte op om Lions arbejdet. Det var et par hyggelige timer, hvor Guldgæssene, under kyndig og kreativ vejledning af Helle Bering, fremstillede juledekorationer på samlebånds maner. Overskuddet er øremærket til vort misbrugs forebyggende arbejde på lokalt plan. Det er blevet til en tradition, hvor det ikke bliver Jul i mange af Nibes butikker og virksomheder før LC Nibe Guldgåsen har været forbi med årets jule-dekoration. Ulli Parkner LC Nibe Guldgåsen Lilholt på Knivholt 2009 Så er billetsalget i gang til Lilholt på Knivholt Lørdag d. 8. August 2009 afholder Lions Club Frederikshavn koncert Lars Lilholt Band. En koncerttradition der startede helt tilbage i 1992 om som næsten hvert år siden har været afholdt på Knivholt s gårdsplads i Frederikshavn. Det er faktisk 15. gang at det populære orkester gæster Herregården Knivholt. Ingen sommer uden Lilholt på Knivholt de lyse nætters orkester. Opvarmning med Østre Gasværk. Billetter kan købes på Billetnet & Posthuset, pris 150 kr. + gebyr. Niels Chr. Jensen LC Frederikshavn 6

7 Lions Club Nibe Guldgåsen samlede ind til Julemærkehjemmet i Hobro Der var fuldt hus, da de lokale guldgæs, også kaldet Lions Club Nibe Guldgåsen, afholdt Oktoberfest den 27. september 2008 på Nibe Bryghus. Det var det første arrangement af slagsen nogensinde, da festen løb af stabelen på det lokale bryghus ledsaget af en gylden strøm af skummende lokaløl og massevis af tørstige og festglade nibenitter. Et par piger fra Lions Club Nibe, Guldgåsen, fik for et års tid siden den ide at arrangere en Oktoberfest for byens borgere, og naturligvis med det formål at kunne donere et eventuelt overskud til velgørende formål. 200 betalende gæster og ikke mindst velvillige sponsorere, som Nibe Bryghus og Nørresundby Bank, var medvirkende til at festen skabte et flot overskud på kr , som i december 2008 blev doneret til Julemærkehjemmet i Hobro. Beløbet blev overrakt til Julemærkehjemmets forstander Marie Høgsbro sammen med en masse dejlige og glade børn fra julemærkehjemmet, som trods julekalender i fjernsynet stillede op til fotografering. Det var præsident for Lions Club Nibe Guldgåsen, Ulli Parkner, samt Susanne Lyngby der overrakte den store check til Julemærkehjemmet i Hobro. Lions Club Nibe Guldgåsen er meget tilfredse og stolte over at kunne donere kr til Julemærkehjemmet i Hobro, og håber både børn og voksne vil få glæde af pengene. Jette Grønhøj LC Guldgåsen Fasten forsvandt, men festen, der fungerede som optakt til højtiden bestod. Fastelavn er en skik, der har rødder tilbage til tiden før reformationen. I den katolske tid var fastelavn indgangen til den 40 dage lange faste. Udover at give mulighed for at nyde alle de spiser, der snart ville blive forbudt, er fastelavnen også en ventiltradition. En periode, hvor verden vendes på hovedet, og hvor de almindelige normer ikke gælder. Forberedelse til påske Fastetiden var en fysisk og åndelig forberedelse til påsken, og genopstandelsens mirakel. Fastelavn, på tysk:"fastelabend", dvs. "faste-aften" var aftenen før fasten. I syd-europæiske lande kaldes den lignende fest karneval. "Carne vale" betyder "Farvel kød!" Før reformationen i 1536 var fastetidens mad groft brød, fisk og lignende. Før fastens start ville man naturligvis - så vidt pengepungen tillod det - gerne smovse i lidt af dét, der snart ville være forbudt, i over en måned: fint brød, kød og fede spiser. Efter reformationen blev fasten i katolsk forstand afskaffet, men fastelavnen blev bibeholdt som folkelig skik. 7

8 LIONS ADVENTURE 2009 Distrikt 106 B SPÆNDING - KAMMERATSKAB - EVENTYRLYST Et eventyrligt togt med skonnerten Marilyn Anne er slut for denne gang forhåbentligt venter et nyt forude - sådan lød overskriften til en artikel om Lions Adventure projektet i årets første udgave af The Lion. Skal man dømme ud fra forhåndsinteressen, ser det heldigvis ud til at forhåbningerne vil gå i opfyldelse, og da holdet bag Lions Adventure atter er klar til at kaste sig ud i nye eventyr, for sammen med en flok unge mennesker at få nogle fantastiske oplevelser - så er der jo kun at blæse Klart Skib. Igen i år vil skonnerten Marilyn Anne, som er hjemmehørende i Struer, være rammen om en sejlerlejr der strækker sig fra den 3. - til den 11. juli I turen deltager i alt 24 unge fra 106 B s område, som under ledelse af de professionelle sømænd på Marilyn Anne samt togtets lejrledelse, herunder 2-3 lejrassistenter, vil komme til at deltage i en sejlerlejr, hvor spænding, eventyrlyst og ikke mindst kammeratskabet vil være en naturlig del af hverdagen, hvor også den gensidige tillid og afhængighedsforhold vil stå sin prøve. Deltagerne vil på turen med Marilyn Anne komme til at opleve dagligdagen på et gammelt sejlskib, hvor man i tæt teamsamarbejde kommer til at udføre forskellige opgaver, herunder madlavning, vagt, opvask og rengøring. Men også havsejlads, nat sejlads, opankring til søs og meget andet spændende, vil være oplevelser, som unge med lidt eventyrlyst i blodet sent vil glemme. Lejren vil blive indledt med et ophold på en lejrskole på land, hvor man mødes fredag den 3. juli om formiddagen, medens påmønstringen af Marilyn Anne først sker lørdag den 4. juli. Til orientering skal nævnes, at endelig geografisk placering af lejrskole, samt på - og afmønstringshavn først kan forventes i løbet af foråret, idet dette afhænger af skibets øvrige aktiviteter. Deltagende klubber vil modtage besked så hurtigt som muligt. Der er en kolossal interesse for alternative projekter som dette, hvor man er i stand til at tilbyde unge med behov for en lidt anderledes form for lejrskoleophold en positiv ferieoplevelse i tæt kammeratskab, som de måske ellers ikke ville have mulighed for. Deltagerne skal søges blandt unge normalt fungerende mellem 15 og 17 år, som ikke har misbrugsproblemer, psykiske sygdomme eller er kriminelle. Dette er et ufravigeligt krav. Der tilgår klubberne brochure og informationsmateriale med P-post i februar måned, som sammen med tilmeldingsblanket vil vær tilgængelig på Lions Office fra den 1. februar 2009, hvor der åbnes for tilmelding. Der er stor forhåndsinteresse for projektet og pladserne fordeles efter først til mølle princippet, så interesserede klubber bedes evt. henvende sig til nedenstående for nærmere information. Niels Kr. Fenger Lauridsen Lions Adventure 8

9 3. kabinetsmøde afholdt 3. jan i Ålborg. DG Peter Møllnitz ønskede alle et godt nytår og velkommen hos Cowi i Ålborg til det 3 kabinetsmøde. De fremmødte var alle friske på opgaverne i anden halvdel af Lions-året. Den første orientering omfattede bla. synliggørelsen af Lions der er en kamp (Gadekamp). Derfor skal der gennemføres uddannelse af Lions-folk, så det bliver en succes. En af måderne er alle Lions-aktiviteterne, hvor det er vigtigt at få alle de indsamlede midler ud at arbejde i relevante projekter. Fra distrikt 106B har LC Gug indstillet Per Christensen som ID-kandidat. Selve valget foregår på Årsmødet den 13. juni 2009 i Herning. DG opfordrede til at så mange som muligt deltager i Distriktsmødet den 25. april 2009 og årsmødet den 13. juni Bemanding i distriktet næste år: VDG-kandidat efterlyses DG redegjorde for at der efterlyses en kandidat til VDG-posten i næste klubår. Mulige kandidater opfordres til at komme på banen i nær fremtid. VDG Erik Jørgensen redegjorde for planlægningen af det kommende klubår, hvor bemandingen næsten er på plads. Slogan er også fastlagt ligesom de fleste fokus-områder. Fagområder Fra fagomåderne var der orientering om LEO-klubber, der har behov for coaching på en helt anden måde end traditionelle Lions klubber. Ikke unaturligt, da det er en anden aldersgruppe. Denne coaching er derfor sat i system. Der er også planer om opstart af LEO-klub et nyt sted. Skal der laves projekter mht. holdning og handling i det kommende år, så er deadline faktisk allerede 1. mar. 2009, da det er her skolerne begynder deres planlægning. Det er vigtigt, at klubberne ikke benytter tidl. misbrugere, da unge mennesker nemt drager en forkert konklusion: Han har klaret det, så er det nok ikke farligt. IR-arbejdet har ønske om selv små beløb, der virker store ude i verdenen. Vigtigt at klubberne støtter NSR-projekter fra de andre lande, da vi har forholdsvis større gavn af deres støtte. Uddannelsen af embedsmænd står for døren her i foråret, og alle klubber opfordres til at sende deres folk af sted. Zonestruktur ændres ikke. Forslaget om mere kompetence til VZF+ZF bliver trukket tilbage. Der blev fokuseret meget på zonegrænser undervejs i debatten. Konklusionen: der ændres ikke på zonegrænserne. Udfordringen bliver dernæst at få de gode forslag indarbejdet i ZF-arbejdet. Salget af de forskellige projekter er godt i gang, nogle er allerede udsolgt, men der vil hen ad vejen blive fyldt nye projekter på, således at der til stadighed forefindes et bredt udvalg til interesserede købere. Distriktssekretær Ole Kjærsgaard 9

10 Lions minikatalog finder du på nettet Ved at klikke dig ind på kan du få en oversigt over de mange lande og de mange projekter, der kan støttes. 10 kg Alfalfa frø for kr. 800 til en fattig familie i Bolivia, en julekurv til en grønlandsk familie for kr eller renovering af et værelse på et plejehjem i Letland til kr er blot nogle af de mange gode formål, der kan støttes. Salget af de forskellige projekter er godt i gang, nogle er allerede udsolgt, men der vil hen ad vejen blive fyldt nye projekter på, således at der til stadighed forefindes et bredt udvalg til interesserede købere. Minikataloget er udformet som en WEB-Butik, hvor vi via henvender os til både private og virksomheder der har mulighed for at støtte lions med skattefradrag op til kr. Vi har sendt pressemeddelelser ud til klubberne, for at de den vej igennem kan bringe disse videre til de lokale aviser for at lancere på det plan, hvor klubberne normalt ikke har problemer med pressedækning. Herudover opfordres klubberne til at sætte et link på deres egne hjemmesider med henvisning til så vi ad denne vej også promoverer det nye salgssted for projekterne. Dette gøres i CMS udgaven, ved at klubberne sætter det ind i nyhedsdelen til venstre. Kopier fra Distrikt 106 B solgte i miniprojekter for kr. 311,540 kr. og jeg håber hermed, at vil komme op i samme højder målet er alle klubber gerne skulle købe mindst ét miniprojekt i Vi håber på, at din klub også vil hjælpe med at realisere de mange gode projekter i det store udland. Husk på, at vi er den internationale organisation, der formidler humanitær hjælp i Danmark og udlandet ubeskåret. Derfor rækker pengene langt, og med vort stort forgrenede netværk overalt i verden sikrer vi, at pengene også kommer de rigtige steder hen. Salget har til dato gået strygende (som sædvanlig) i distrikt 106 B herunder ses salget pr. 31/12: Af Fritz R. Frederiksen, IRC/GC 10

Privat. 106B INFO nr. 9 Marts 2009. Indstillinger til distriktsmødet: Læs bl.a. i dette blad

Privat. 106B INFO nr. 9 Marts 2009. Indstillinger til distriktsmødet: Læs bl.a. i dette blad Primær firmaa dresse Adresseli nje 2 Adresseli nje 3 Adresseli nje 4 106B INFO nr. 9 Marts 2009 Indstillinger til distriktsmødet: Ved redaktionens slutning var flg. Lions indstillet til valg på distriktsmødet

Læs mere

NYT DG s NYHEDSBREV 106B

NYT DG s NYHEDSBREV 106B Billeder der kan bruges til DG s klumme: DISTRIKT 106B NYT DG s NYHEDSBREV 106B NR. 9 - Marts 2013 - Lionsåret 2012-2013 DG s klumme Så har vi taget hul på kalenderårets første forårsmåned. Marts er kommet,

Læs mere

106B INFO nr. 5 November 2008

106B INFO nr. 5 November 2008 Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3 Adresselinje 4 106B INFO nr. 5 November 2008 Italiensk Charme Dansk showbusiness grand old man, the Dario Campeotto in real live, har været en tur i Frederikshavn,

Læs mere

Glædelig Jul & Godt Nytår.

Glædelig Jul & Godt Nytår. DG s Nyhedsbrev Klubår 2007/2008 december 6 2007 nr. Af DG Kirsten Reimers WE SERVE Lions Frihed til forandring - CHALLENGE TO CHANGE Der er nu gået snart et halvt år, siden jeg tiltrådte som DG. På mine

Læs mere

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009.

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009. I dette nummer: Marts 2009 1 Løvebrokker 2 Indbydelse 3 Referat fra klubmøde 4 D-Nyt 5 Convention 2009 6 Støtte til Grønland 7 Guvenørrådsformandens klumme 10 Lions Messe 2009 11 Vigtig information 12

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 120 Marts 2010. 31. Årgang. Prinsen på besøg hos Inner Wheel

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 120 Marts 2010. 31. Årgang. Prinsen på besøg hos Inner Wheel INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 120 Marts 2010 31. Årgang Prinsen på besøg hos Inner Wheel 2 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 40 års jubilæum i Virum Inner Wheel... 13 Aabenraa IW sælger

Læs mere

På gensyn næste gang...

På gensyn næste gang... Lions - med Hjertet DistriktsGuvernør Niels Erik Kjær A-Nyhedsbrev januar 2010 Medlemsblad for Lions Danmark Distrikt 106A Nr. 7 I dette nummer: Årgang 10, Nummer 7 Side 1 - DG's leder. Side 2 - Eventkalender

Læs mere

6Juli 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve

6Juli 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve 6Juli 2009 LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Af Vagn Jørgensen, PCC Årets musikkonkurrence ved Europa Forum havde rekorddeltagelse, idet ikke mindre end 17 lande havde sponseret et ungt musiktalents

Læs mere

Nr. 4. oktober 2010 Lionsåret 2010 11

Nr. 4. oktober 2010 Lionsåret 2010 11 Kim Larsen Bramsvej 11, 2920 Charlottenlund dg.d@lions.dk Tlf: 39 64 41 18 Mob. 28 10 48 42 kim@lionslarsen.info Siden sidst har vi afholdt det første Kabinetsmøde, det blev afholdt hos GVI s Sports Café.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11.

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11. Holstebro Nr. 1 Marts 2015 Hovedbanegården København 11. februar 2015 Murer Jens Peter Vestergaard og flisemurer Daniel Brodde Thomsen lægger sidste hånd på opgaven, som gav dem billetten til World Skills

Læs mere

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE 2007 DECEMBER nr. 3 LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Indhold: Tema: Europa Forum i Bukarest...10-13 s Danmark... 2 s Internationalt... 3 Aktuelt...4-6 Organisationen...7-9 Nyt fra klubberne...14-22

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

FRIVILLIG MAJ 2014. Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse. Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk!

FRIVILLIG MAJ 2014. Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse. Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk! FRIVILLIG MAJ 2014 Katastrofeberedskab: 24 Frivillige deltager i Beredskabsstyrelsens opgave i Bosnien Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant NR. 33 SEPTEMBER 2011. Læs i dette nummer blandt andet: www.3f.dk/hr. Læs side 5

22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant NR. 33 SEPTEMBER 2011. Læs i dette nummer blandt andet: www.3f.dk/hr. Læs side 5 22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant Læs side 5 NR. 33 SEPTEMBER 2011 Læs i dette nummer blandt andet: Leder: Medlemmerne er det vigtigste side 2 En stolt kokkefaglærer takker af side 3 Pensionist- og

Læs mere

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE APRIL 5 2008 nr. LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE Indhold: Tema: Årsmøde i Randers...9-20 s Danmark... 2 s Internationalt... 3 Aktuelt...4-8 s Kamp mod blindhed...21-22 Nyt fra klubberne...23-27 Vi mindes...

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

nyt DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Skoleleder søges til BOS Side 12 Side 19

nyt DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Skoleleder søges til BOS Side 12 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund September 2008 Årgang 14 Nummer 9 DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Side 12 Skoleleder søges til BOS Side 19 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 1. MARTS 2007 4-10: Aktivér dit medlemskab 14: Ny til ungearrangement 20: Hiv et sørgeligt jubilæum BløderNyt Terkel Andersen

Læs mere

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE FEBRUAR 4 2008 nr. LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Indhold: Tema: Nordisk Samråd...11-14 s Danmark... 2 s Internationalt...3-4 Aktuelt...5-9 Organisationen... 10 s Kamp mod blindhed...15-16 Nyt fra

Læs mere

REGIONSKONFERENCE i Grindsted

REGIONSKONFERENCE i Grindsted Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014

Læs mere

Februar 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve

Februar 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve 4 Februar 2009 LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Guvernørrådsformanden Kay C Pedersen Jeg oplever, at mange lions ikke er opdateret om den organisation, de er medlem af. Det skal der gøres noget ved.

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

Chartret 6. april 1974. Klubhåndbog

Chartret 6. april 1974. Klubhåndbog Chartret 6. april 1974 Klubhåndbog Opdateret 14. februar 2011 FORORD Denne klubhåndbog indeholder en samling af klubbeslutninger og retningslinjer, som har blivende betydning for klubbens virke. Klubben

Læs mere