Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK e-mail: ysmen@ysmen.dk"

Transkript

1 Til præsidenterne i Distrikt Østjyllands klubber DGE, DGEE, webmaster og BF-assistent/skatmester (distriktsledelsen) RLM og RLME sektion Nord 2 Hermed indkaldes til distriktsrådsmøde Risskov, den 26. januar 2015 torsdag den 26. februar kl i Ellevang Kirkes Sognegaard, Jellebakken 42, Risskov 1. Indledning og præsentation v/ DG 2. Siden sidst v/ DG 3. Beretning og nyt fra regionen v/ RLM Jens Byskov 4. Beretning v/ BF-assistent og skatmester Ernst Justsen 5. Fastsættelse af distriktskontingent for næste år - ledelsen foreslår uændret kontingent 6. Beretning v/ webmaster Lars Olesen (substitut) 7. Beretning fra klubberne herunder extensionarbejde 8. Tilretning af vedtægternes bilag Folkekirkens Ungdomskors Landstævne (FUK) i Aarhus juli 2015 praktisk hjælp 10. Orientering om distriktskonferencen lørdag den 11. april Kort orientering om det kommende års projekter i regionen v/ DGE Vera Hareskov 12. Eventuelt 13. Afslutning Denne indkaldelse er sendt til præsidenterne, der bedes videresende den til præsidiet, idet hele præsidiet hermed er indbudt til mødet Af hensyn til det praktiske arrangement bedes I give besked til undertegnede senest den 21. februar, om hvor mange I kommer fra jeres klub. Med venlig hilsen Ruth Stidsen

2 Bilag 1 til vedtægter for Distrikt Østjylland: Turnusplan for valg af distriktsguvernør elect elect (DGEE). Den klub, der står for tur til at vælge DGEE, skal finde frem til et forslag, som fremsendes til DG inden distriktsrådsmødet, der afholdes i februar/marts. Hvis turnusplanen ikke lykkes, har alle klubber i distriktet lejlighed til at foreslå en DGEE jf. vedtægternes punkt 5. Region Danmarks love 21: Hvert distrikt ledes af en distriktsguvernør (DG), som 2 år før sin tiltræden vælges til distriktsguvernør elect elect (DGEE) (VR 703 og 705) på den årlige distriktskonference. Næste år rykker vedkommende op som distriktsguvernør elect (DGE). Distriktsguvernørens valgperiode følger regionslederens valgperiode. Distriktsguvernørerne fungerer normalt i et år. Undtagelsesvis kan genvalg finde sted én gang (VR ). Posterne i distriktsledelsen går på skift mellem klubberne: Turnus for DG-posten Klub DGEE i klubår DGE i klubår DG i klubår Sirius Sct. Clemens Frijsenborg Nordstjernen Marselisborg Skanderborg Odder Frederiksbjerg Sirius Sct. Clemens Senior deltager ikke i denne turnus. Turnusplanen er fortløbende efter samme rækkefølge. Turnusplanen ajourføres på distriktets hjemmeside (eller lignende).

3 Bilag 2 til vedtægter for Distrikt Østjylland: Turnusplan for tilrettelægning og afvikling af det årlige distriktsarrangement. Der arrangeres hvert år i oktober et fælles arrangement, hvortil samtlige klubber inviteres med led-sager. Den arrangerende klub fastsætter tidspunkt og sted for arrangementet og udarbejder en beskrivelse af arrangementet, som sendes til distriktets webmaster og DG. Den arrangerende klub skal give en orientering om arrangementet under den årlige distriktskonfe-rence, således, at klubberne kan medtage arrangementet i klubprogrammerne. Den arrangerende klub udarbejder et budget for arrangementet. Omkostningerne dækkes ved op-krævning af deltagerafgift. Deltagerafgiften betales klubvis på grundlag af det antal deltagere, der er tilmeldt. Distriktkassen kan efter forudgående ansøgning yde tilskud til foredragsholdere i forbindelse med distriktsarrangementet. Tilskuddet kan maks. udgøre kr. og maks. et beløb svarende til dæk-ning af arrangementets eventuelle underskud. Hvert år i oktober afholder en af klubberne et distriktsarrangement: Arrangerende klub Klubår Frederiksbjerg Odder Marselisborg Sirius Skanderborg Frijsenborg Sct. Clemens Nordstjernen Frederiksbjerg Sct. Clemens Senior deltager ikke i denne turnus. Turnusplanen er fortløbende efter samme rækkefølge. Turnusplanen ajourføres på distriktets hjemmeside (eller lignende).

4 Bilag 3 til vedtægter for Distrikt Østjylland: Turnusplan for klubvekslingsbesøg. Udvikslingsbesøg aftales mellem klubberne indbyrdes og medtages i klubprogrammerne. Gæsterne der besøger en anden klub betaler en afgift til værtsklubben, der beregnes af værtsklub-ben i overensstemmelse med de faktiske udgifter til traktementet. Hvert år besøger klubberne hinanden efter en fastlagt plan: Besøger i klubåret (1. Klub Juli Juni) Marselisborg Sirius Frijsenborg Sct. Clemens Sen. Sct. Clemens Frederiksbjerg Frijsenborg Sct. Clemens Sen. Sct. Clemens Marselisborg Skanderborg Sct. Clemens Sen. Sct. Clemens Marselisborg Frederiksbjerg Odder Sct. Clemens Marselisborg Frederiksbjerg Skanderborg Nordstjernen Marselisborg Frederiksbjerg Skanderborg Odder Sirius Frederiksbjerg Skanderborg Odder Nordstjernen Frijsenborg Skanderborg Odder Nordstjernen Sirius Sct. Clemens Sen. Odder Nordstjernen Sirius Frijsenborg Sct. Clemens Nordstjernen Sirius Frijsenborg Sct. Clemens Sen. Turnusplanen ajourføres på distriktets hjemmeside (eller lignende).

5 Bilag 4. Retningslinier for vedligeholdelse af Distrikt Østjyllands hjemmeside. Hjemmesiden der er hosted ved region Danmark med domæne vedligeholdes og videre udvikles af Distrikt Østjyllands webmaster (DW) i samarbejde meddistriktsledelsen. Hjemmesiden er oprettet med det formål først og fremmest at styrke den interne kommunikationen mellem distriktsledelsen og klubberne og klubberne indbyrdes. Det er samtidig formålet at give en bedre orientering om hele K-familien som vi er tjenesteklubber for. Hjemmesiden skal som minimum indeholde. Info side En kort orientering om Distrikt Østjylland med links til bevægelsens formål og historie på Region Danmarks hjemmeside. Distriktsledelsen Fortegnelse over medlemmerne af distriktsledelsen omfattende: funktion, navn, postadresse, telefon, og evt. foto. Distriktskalender Skal omfatte datoer og oplysninger om planlagte arrangementer, der har fælles interesse for distriktsledelsen og klubberne. Arrangementer, der er optaget på Region Danmarks hjemmeside medtages ikke i distriktets egen kalender. Meddelelser Relevante meddelelser herunder distriktsmeddelelser og mødeindkaldelser. Nyheder Relevante nyheder, som skønnes at kan have fælles interesse for klubberne og distriktsledelsen. KlubberneLinks til klubbernes hjemmesider m.v. Beretninger fra møder i distriktsrådet og distriktskonferencer. Billeder lægges op efter forudgående aftale med den enkelte klub.

6 Distriktskonference Indbydelse til distriktskonference, dagsorden, konferencehæfte og beretninger fra generalforsamlingen, beretninger afgivet af klubberne. Samtlige bilag opbevares i 5 år. Fælles arrangementer Oplysninger om fælles arrangementer omfattende tid, sted, tilmelding, betaling og en beskrivelse af arrangementets indhold. Links Der opretholdes og udbygges en samling af relevante links med en kort vejledende beskrivelse af de enkelte link. Hjemmesiden skal løbende ajourføres og kontrolleres min. en gang hver måned. Hjemmesiden skal løbende ajourføres og kontrolleres min. en gang hver måned. DW skal holde sig orienteret om lovgivningen inden for IT området, og skal særlig være opmærksom på ophavsretsloven og persondataloven, samt påse at der ikke sker krænkelser i strid med god skik. Personhenførende oplysninger og fotos må kun bringes efter forudgående aftale og i det omfang som betinges af formålet. Ved indsigelser fra klubmedlemmer eller andre skal DW fjerne de oplysninger eller fotos, der er gjort indsigelse imod. Nugældende lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 27. februar 2010 med de ændringer, der følger af lov nr. 380 af 17. april 2013 og lov nr. 741 af 25. juni Persondataloven af 15. juli 2000.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Den lille Opslagsbog er en vejledning for klubbens medlemmer til at forstå klubbens daglige funktion og drift.

Den lille Opslagsbog er en vejledning for klubbens medlemmer til at forstå klubbens daglige funktion og drift. Den lille Opslagsbog er en vejledning for klubbens medlemmer til at forstå klubbens daglige funktion og drift. SØGNING PÅ DENNE SIDE KAN FORETAGES MED CTRL+F A Ad hoc udvalg Adresseliste Adressebogen Adventsfest

Læs mere

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

LOVE og VEDTÆGTER 2014. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB

LOVE og VEDTÆGTER 2014. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB LOVE og VEDTÆGTER 2014 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVE... 3 NAVN OG MOTTO... 3 FORMÅL OG OPGAVER... 3 MEDLEMSSKAB... 3 OPGØR AF MEDLEMSSKAB... 4

Læs mere

Chartret 6. april 1974. Klubhåndbog

Chartret 6. april 1974. Klubhåndbog Chartret 6. april 1974 Klubhåndbog Opdateret 14. februar 2011 FORORD Denne klubhåndbog indeholder en samling af klubbeslutninger og retningslinjer, som har blivende betydning for klubbens virke. Klubben

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med håndbogen 2. Beskrivelse af Distrikt 1460 3. Distriktets organisation 3.1. Guvernørgruppen/Distriktsledelsen 3.2. Distriktsrådet

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder.

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder. KLUBBERNES HUSKELISTE 2015-2016 GENERELT Klubbernes huskeliste er en vejledning til bestyrelsens medlemmer og skal kun betragtes som et supplement til Inner Wheels love for klubber, distrikter og Dansk

Læs mere

LADIES CIRCLE DANMARK

LADIES CIRCLE DANMARK LADIES CIRCLE DANMARK Distriktsformandens opgaver 15 under love for Landsforeningen og vejledende sider under distriktet i den røde bog fortæller helt konkret om, hvad distriktsformanden skal gøre. Distriktsformandens

Læs mere

Retningslinjer/vejledning for deltagelse i bestyrelsesarbejdet i grundejerforeningen Møgelkær

Retningslinjer/vejledning for deltagelse i bestyrelsesarbejdet i grundejerforeningen Møgelkær Retningslinjer/vejledning for deltagelse i bestyrelsesarbejdet i grundejerforeningen Møgelkær 1. Bestyrelsens målsætninger og intentioner Foreningens formål er i henhold til Viborg Kommunes lokalplan nr.

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

REGIONSKONFERENCE i Grindsted

REGIONSKONFERENCE i Grindsted Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Denne vejledning erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2013. REVIDERET 4.12.2013 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING AF 2004 Skotsk Single Malt Whisky Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtaget 19. juni 2004 rev. 12. september 2009 rev. 8. september 2012 Navn og hjemsted

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Disse retningslinjer erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2014. REVIDERET 3.12.2014 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening 26. august 2014 Indholdsfortegnelse side Formål med denne håndbog 2 Elektroteknisk Forenings struktur 2 Sektionerne Fælles opgaver for bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER

UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER Det her er 2005 års udgaven af Klubbens ledelsesplan (245-EN). Informationen i denne publikation er baseret på Anbefalede vedtægter for Rotaryklubber og Rotarys

Læs mere