Den Europæiske Unions Tidende L 156/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 156/13"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 156/13 BILAG I»BILAG Ia LISTE OVER UDSTYR, VARER OG TEKNOLOGI SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2a DEL 1 Indledende noter 1. Denne del omfatter varer, software og teknologi, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009 ( 1 ). 2. Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene i nedenstående kolonne med overskriften»«til nummeret i kontrollisten, og nedenstående kolonne med overskriften»«henviser til kontrolbeskrivelserne af produkter med dobbelt anvendelse, som findes i bilag I til forordning (EF) nr. 428/ Udtryk i 'enkelte anførselstegn' defineres i en teknisk note under det pågældende punkt. 4. Udtryk i»dobbelte anførselstegn«defineres i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009. Generelle noter 1. Kontrolforanstaltningerne i dette bilag gælder også ved eksport af et ikke-kontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål. NB: Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet. 2. De produkter, der er specificeret i dette bilag, omfatter både produkter som nye og i brugt tilstand. Generel teknisk note (GTN) (Læses i forbindelse med denne dels afsnit B) 1. Det salg, den levering, overførsel eller eksport af»teknologi«, der»kræves«til»udvikling«,»produktion«eller»brug«af varer, hvis salg, levering, overførsel eller eksport kontrolleres i medfør af denne dels afsnit A, B, C og D, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit E. 2. Den»teknologi«, der»kræves«til»udvikling«,»produktion«eller»brug«af varer, der er underlagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på varer, der ikke er underlagt eksportkontrol. 3. Kontrol anvendes ikke på den»teknologi«, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de varer, der ikke kontrolleres, eller hvortil der tidligere er givet tilladelse i overensstemmelse med denne forordning. 4. Kontrol anvendes ikke på»teknologi«til»fri offentlig anvendelse«eller til»videnskabelig grundforskning«eller på de oplysninger, der som minimum kræves til patentansøgninger. A. UDSTYR I.B.1A004 Beskyttelses- og detekteringsudstyr og komponenter hertil ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, som følger: a. Gasmasker, filterbeholdere og dekontamineringsudstyr hertil, der er udviklet eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil: ( 1 ) Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af , s. 1).

2 L 156/14 Den Europæiske Unions Tidende Biologiske kampmidler»til krigsbrug«2. Radioaktive materialer»til krigsbrug«3. Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW), eller 4.»Kampmidler til oprørskontrol«, herunder: a. α-bromobenzenacetonitril, (Bromobenzylcyanide) (CA) (CAS ) b. [2-chlorphenyl) metylen] propandinitril, (o-chlorbenzylidenmalonsyredinitril (CS) (CAS ) c. 2-Chlor-1-phenylethanon, phenylacylchlorid (ω-chloroacetophenon) (CN) (CAS ) d. Dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS ) e. 10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazin, (phenarsazinchlorid), (Adamsite), (DM) (CAS ) f. N-Nonanoylmorpholin, (MPA) (CAS ). b. Beskyttelsesdragter, -handsker og -sko, der er specielt udviklet eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende: 1. Biologiske kampmidler»til krigsbrug«2. Radioaktive materialer»til krigsbrug«, eller 3. Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW). c. Detekteringssystemer, der specielt er udviklet eller modificeret til detektering eller identifikation af en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil: 1. Biologiske kampmidler»til krigsbrug«2. Radioaktive materialer»til krigsbrug«, eller 3. Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW). d. Elektronisk udstyr, der er udviklet til automatisk detektering eller identifikation af tilstedeværelse af restmængder af»sprængstoffer«, og som anvender 'trace detection'-teknikker (f.eks. akustisk overfladebølge, ionmobilitetsspektronomi, differential mobilitetsspektronomi og massespektrometri). 'Trace detection' defineres som evnen til at detektere mindre end 1 ppm damp eller 1 mg fast stof eller væske. Note 1: 1A004.d lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der specielt er udviklet til laboratoriebrug. Note 2: 1A004.d lægger ikke eksportkontrol på kontaktfrie sikkerhedsentréer Note: 1A004 lægger ikke eksportkontrol på: a. Dosimetre til personlig bestrålingsovervågning b. Udstyr, der i udformning eller funktion er begrænset til at beskytte mod risici, der er specifikke for beboelseskvarterer og for ikke-militære industrier som f.eks. 1. miner 2. stenbrud 3. landbrug 4. den farmaceutiske industri 5. medicinalindustrien

3 Den Europæiske Unions Tidende L 156/15 Tekniske noter: 6. den veterinære sektor 7. miljøsektoren 8. affaldshåndtering 9. levnedsmiddelindustrien. 1A004 omfatter udstyr og komponenter, der er blevet identificeret, med held afprøvet efter nationale standarder, eller som på anden måde har vist sig effektive med henblik på detektering af eller forsvar imod radioaktive materialer»til krigsbrug«, biologiske kampmidler»til krigsbrug«, kampmidler til kemisk krigsførelse, 'simulatorer' eller»kampmidler til oprørskontrol«, selv hvis sådant udstyr eller sådanne komponenter anvendes i ikke-militære industrier som f.eks. miner, stenbrud, landbrug, den farmaceutiske industri, medicinalindustrien, den veterinære sektor, miljøsektoren, affaldshåndtering eller levnedsmiddelindustrien. 'Simulator' er et stof eller materiale, der anvendes i stedet for et (kemisk eller biologisk) toksin i forbindelse med uddannelse, forskning, afprøvning eller evaluering. I.B.9A012»Ubemandede luftfartøjer«(»uav«) og systemer, udstyr og komponenter i tilknytning hertil: a.»uav«med en eller flere af følgende egenskaber: 1. Selvstændig flykontrol- og navigationsfunktion (f.eks. en autopilot med et inertinavigationssystem), eller 2. Funktion for kontrolleret flyvning uden for det direkte synsfelt ved hjælp af en menneskelig operatør (f.eks. tv-fjernkontrol). b. Systemer, udstyr og komponenter i tilknytning hertil: 1. Udstyr specielt konstrueret til fjernkontrol af»uav«specificeret i 9A012.a 2. Systemer til navigation, flyvestilling, føring eller styring ud over dem, der specificeret i 7A i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009, og som er specielt konstrueret til at give»uav«, som specificeret i 9A012.a. mulighed for autonom flyvestyring eller navigation 3. Udstyr og komponenter specielt konstrueret til at omdanne et bemandet»fly«til et»uav«specificeret i 9A012.a 4. Atmosfærisk stempel- eller turbineforbrændingsmotorer, som er specielt konstrueret eller ændret til fremdrift af»uav«i over fods ( meter) højde. I.B.9A350 Spray- eller tågesystemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til installation på fly,»fartøjer, der er lettere end luften«eller ubemandede luftfartøjer, samt specielt konstruerede komponenter hertil som følger: Komplette spray- eller tågesystemer, der ud fra en flydende suspension kan producere initiale dråber 'VMD' på under 50 μm ved en flowhastighed på mere end to liter i minuttet Sprayanordninger eller kombinationer af aerosol-genererende enheder, der ud fra en flydende suspension kan producere initiale dråber med en 'VMD' på under 50 μm ved en flowhastighed på mere end to liter i minuttet Aerosolgenererende enheder, der er specielt konstrueret til installation i de systemer, der er specificeret i 9A350.a. og b. Note: Aerosol-genererende enheder er anordninger, der er specielt konstrueret eller modificeret til installation på fly, f.eks. dyser, roterende tromleforstøvere og tilsvarende anordninger. Note: 9A350 lægger ikke eksportkontrol på spray- eller tågesystemer samt komponenter hertil, som påviseligt ikke kan sprede biologiske agenser i form af infektiøse aerosoler. Tekniske noter: 1. Dråbestørrelsen for sprayudstyr eller dyser, der er specielt konstrueret til brug på fly,»fartøjer, der er lettere end luften«eller ubemandede luftfartøjer måles efter en af følgende metoder:

4 L 156/16 Den Europæiske Unions Tidende a. Dopplerlasermetoden b. Forwardlaserdiffraktionsmetoden. 2. I 9A350 er 'VMD' volumenmediandiameter, og for vandbaserede systemer svarer dette til massemediandiameter (MMD). B. TEST- OG PRODUKTIONSUDSTYR I.B.2B350 Faciliteter, udstyr og komponenter til kemisk fremstilling som følger: a. Reaktionstanke og reaktorer, med eller uden omrøringsudstyr, med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m 3 (100 liter) og mindre end 20 m 3 ( liter), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af: 1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom 2. Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour) 3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet) 4. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel 5. Tantal eller 'tantallegeringer' 6. Titan eller 'titanlegeringer' 7. Zirkonium eller 'zirkoniumlegeringer', eller 8. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'. b. Omrøringsudstyr til brug i reaktionstanke eller reaktorer som specificeret i 2B350.a samt skovlhjul, blade og aksler til brug i et sådant omrøringsudstyr, hvor alle de overflader på omrøringsudstyret, som kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af: 1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom 2. Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour) 3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet) 4. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel 5. Tantal eller 'tantallegeringer' 6. Titan eller 'titanlegeringer' 7. Zirkonium eller 'zirkoniumlegeringer', eller 8. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'. c. Lagertanke, beholdere og holdetanke med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m 3 (100 liter), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af: 1. 'legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom 2. Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour) 3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet) 4. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel 5. Tantal eller 'tantallegeringer' 6. Titan eller 'titanlegeringer'

5 Den Europæiske Unions Tidende L 156/17 7. Zirkonium eller 'zirkoniumlegeringer', eller 8. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'. d. Varmevekslere og kondensatorer med et varmeoverføringsareal på mere end 0,15 m 2 og mindre end 20 m 2 samt rør, plader, spiraler eller blokke (kerner) til brug i sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af: 1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom 2. Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour) 3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet) 4. Grafit eller 'carbongrafit' 5. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel 6. Tantal eller 'tantallegeringer' 7. Titan eller 'titanlegeringer' 8. Zirkonium eller 'zirkoniumlegeringer' 9. Siciliumcarbid 10. Titancarbid, eller 11. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'. e. Destillations- eller absorptionskolonner med indre diameter større end 0,1 m samt væskefordelere, dampfordelere eller væskesamlere til brug i sådanne destillations- og absorptionskolonner, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af: 1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom 2. Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour) 3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet) 4. Grafit eller 'carbongrafit' 5. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel 6. Tantal eller 'tantallegeringer' 7. Titan eller 'titanlegeringer' 8. Zirkonium eller 'zirkoniumlegeringer', eller 9. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'. f. Fjernstyret påfyldningsudstyr, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af: 1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom eller 2. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel. g. Ventiler med en 'nominel størrelse' på over 10 mm og indkapslinger (ventilhuse) og præformede indkapslingsforinger konstrueret til sådanne ventiler, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af: 1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom 2. Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour) 3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

6 L 156/18 Den Europæiske Unions Tidende Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel 5. Tantal eller 'tantallegeringer' 6. Titan eller 'titanlegeringer' 7. Zirkonium eller 'zirkoniumlegeringer' 8. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer', eller 9. Følgende keramiske materialer: a. Siliciumcarbid med en renhed på mindst 80 vægtprocent b. Aluminiumoxid med en renhed på mindst 99,9 vægtprocent c. Zirconiumoxid. 'Nominel størrelse' defineres som den mindste af henholdsvis indløbs- og udløbsdiameter. h. Flervæggede rør med udtag til detektering af utæthed, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af: 1. 'legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom 2. Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour) 3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet) 4. Grafit eller 'carbongrafit' 5. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel 6. Tantal eller 'tantallegeringer' 7. Titan eller 'titanlegeringer' 8. Zirkonium eller 'zirkoniumlegeringer', eller 9. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'. i. Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 0,6 m 3 /time, vakuumpumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 5 m 3 /time (ved standardtemperatur (273 K (0 C.)) og -tryk (101,3 kpa) samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsforinger, skovlhjul, rotorer eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af: 1. 'legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom 2. Keramik 3. Ferrosilicium (jernlegering med højt siliciumindhold) 4. Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour) 5. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet) 6. Grafit eller 'carbongrafit' 7. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel 8. Tantal eller 'tantallegeringer' 9. Titan eller 'titanlegeringer' 10. Zirkonium eller 'zirkoniumlegeringer', eller 11. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'. j. Incineratorer konstrueret til destruktion af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350, med specielt konstruerede affaldstilførselssystemer, specielle håndteringsfaciliteter og en gennemsnitlig temperatur i forbrændingsrummet på over K (1 000 C.), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med affaldsprodukterne, er fremstillet af eller foret med:

7 Den Europæiske Unions Tidende L 156/19 1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom 2. Keramik, eller 3. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel Tekniske noter: 1. 'Carbongrafit' er en sammensætning bestående af amorf carbon og grafit med et grafitindhold på mindst otte vægtprocent. 2. For de anførte materialer i ovennævnte produkter forstås ved 'legering', hvis der ikke er angivet nogen specifik koncentration af stoffet, en legering, hvor det pågældende metal indgår med en større vægtprocent end noget andet stof. I.B.2B351 Følgende kontrolsystemer til giftige gasser og dedikerede detekteringskomponenter, ud over dem, der er specificeret i 1A004, samt detektorer, følere og udskiftelige følerpatroner hertil: a. Konstrueret til kontinuerlig drift og brugbare til detektering af stoffer til kemisk krigsførelse eller de i 1C350 specificerede kemiske stoffer ved koncentrationer på mindre end 0,3 mg/m 3, eller b. Konstrueret til detektering af cholinesterasehæmmende aktivitet. I.B.2B352 Følgende udstyr, der kan anvendes til håndtering af biologiske materialer: a. Komplette faciliteter til biologisk indkapsling på indkapslingsniveau P3 eller P4. Mht. indkapslingsniveau P3 og P4 (BL3, BL4, L3 og L4) gælder specifikationerne i WHO's Laboratory Biosafety manual (3. udg., Genève, 2004). b. Gæringsanlæg, der kan anvendes til dyrkning af patogene»mikroorganismer«, vira, eller som kan producere toksiner uden udledning af aerosol, og som har en samlet kapacitet på mindst 20 liter. Gæringsanlæg omfatter bioreaktorer, kemostater og systemer med kontinuerlig gennemstrømning. c. Centrifugalcentrifuger, der kan foretage kontinuerlig adskillelse uden udledning af aerosol, med samtlige følgende egenskaber: 1. Gennemstrømningshatighed på 100 liter/time 2. Komponenter af poleret rustfrit stål eller titan 3. En eller flere forseglinger i dampindeslutningsområdet, og 4. Kan steriliseres på stedet i lukket tilstand. Centrifugalcentrifuger omfatter dekanteringskar. d. Filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning og komponenter som følger: 1. Filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning, der kan foretage adskillelse af patogene mikroorganismer, virus, toksiner eller cellekulturer uden udledning af aerosol, med alle følgende egenskaber: a. Et samlet filtreringsareal på mindst 1 m 2 og b. Som har en af følgende egenskaber: 1. Kan steriliseres eller desinficeres på stedet, eller 2. Anvender engangsfiltreringskomponenter.

8 L 156/20 Den Europæiske Unions Tidende I forbindelse med 2B352.d.1.b betyder sterilisering eliminering af samtlige levedygtige mikrober i udstyret ved hjælp af fysiske agenser (f.eks. damp) eller kemiske agenser. Desinficering betyder nedbrydelse af mikrobers potentielle smitteevne i udstyret ved hjælp af kimdræbende kemiske agenser. Desinficering og sterilisering adskiller sig fra hygiejnisering, idet der ved sidstnævnte forstås rensningsprocedurer, der skal nedbringe indholdet af mikrober i udstyret, uden at dette nødvendigvis fører til total eliminering af mikrobernes smitteevne eller levedygtighed. 2. Filtreringskomponenter med krydsende (tangential) strømning (f.eks. moduler, elementer, kassetter, patroner eller plader) med et filtreringsareal på mindst 0,2 m 2 for hver komponent og konstrueret til anvendelse i det i 2B352.d omhandlede filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning. Note: 2B352.d lægger ikke eksportkontrol på udstyr til omvendt osmose som specificeret af fabrikanten. e. Dampsteriliserbart udstyr til frysetørring, med en kondenseringskapacitet på over 10 kg is på 24 timer og under kg is på 24 timer f. Følgende beskyttelses- og indkapslingsudstyr: 1. Beskyttelsesdragter (hel- eller halvdragter) eller hætter med tilkoblet ekstern lufttilførsel, og som fungerer med overtryk Note: 2B352.f.1 lægger ikke eksportkontrol på dragter, der skal anvendes med indbygget åndedrætsudstyr. 2. Klasse III biologiske sikkerhedsskabe eller isoleringsudstyr med tilsvarende ydelsesstandard. Note: I 2B352.f.2 omfatter isoleringsudstyr fleksible isolatorer, tørrekasser, anaerobe kamre, handskebokse og laminar strømningskappe (lukket med vertikal gennemstrømning). g. Kamre, der er konstrueret til aerosolprovokationsprøvning med»mikroorganismer«, virus eller»toksiner«og med en kapacitet på mindst 1 m 3. C. MATERIALER I.B.1C350 Kemiske stoffer, der kan anvendes som prækursorer til toksiske kemiske forbindelser, som følger, og»kemiske blandinger«, der indeholder et eller flere af disse: NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C Thiodiglycol ( ) 2. Phosphoroxychlorid ( ) 3. Dimethylmethylphosphonat ( ) 4. JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL Methylphosphonyldifluorid ( ) 5. Methylphosphonyldichlorid ( ) 6. Dimethylphosphit (DMP) ( ) 7. Phosphortrichlorid ( ) 8. Trimethylphosphit (TMP) ( ) 9. Thionylchlorid ( ) hydroxy1-methylpiperidin ( ) 11. N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchlorid ( ) 12. N,N-diisopropyl-ß-aminoethanthiol ( ) quinuclidinol ( ) 14. Kaliumfluorid ( ) chlorethanol ( ) 16. Dimethylamin ( ) 17. Diethylethylphosphonat ( ) 18. Diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat ( ) 19. Diethylphosphit ( )

9 Den Europæiske Unions Tidende L 156/ Dimethylaminhydrochlorid ( ) 21. Ethylphosphinyldichlorid ( ) 22. Ethylphosphonyldichlorid ( ) 23. JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL Ethylphosphonyldifluorid ( ) 24. Hydrogenfluorid ( ) 25. Methylbenzilat ( ) 26. Methylphosphinyldichlorid ( ) 27. N,N-diisopropyl-ß-aminoethanol ( ) 28. Pinacolylalkohol ( ) 29. JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL O-ethyl2-diisopropylaminoethyl-methylphosphonit (QL) ( ) 30. Triethylphosphit ( ) 31. Arsentrichlorid ( ) 32. Benzilsyre ( ) 33. Diethylmethylphosphonit ( ) 34. Dimethylethylphosphonat ( ) 35. Ethylphosphinyldifluorid ( ) 36. Methylphosphinyldifluorid ( ) quinuclidon ( ) 38. Phosphorpentachlorid ( ) 39. Pinacolon ( ) 40. Kaliumcyanid ( ) 41. Kaliumbifluorid ( ) 42. Ammoniumhydrogenfluorid eller ammoniumbifluorid ( ) 43. Natriumfluorid ( ) 44. Natriumbifluorid ( ) 45. Natriumcyanid ( ) 46. Triethanolamin ( ) 47. Phosphorpentasulfid ( ) 48. Diisopropylamin ( ) 49. Diethylaminoethanol ( ) 50. Natriumsulfid ( ) 51. Svovlmonochlorid ( ) 52. Svovldichlorid ( ) 53. Triethanolaminhydrochlorid ( ) 54. N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchloridhydrochlorid ( ) 55. Methylphosphonsyre ( ) 56. Diethylmethylphosphonat ( )

10 L 156/22 Den Europæiske Unions Tidende N,N-dimethylaminophosphoryldichlorid ( ) 58. Triisopropylphosphit ( ) 59. Ethyldiethanolamin ( ) 60. O,O-diethylphosphorthioat ( ) 61. O,O-diethylphosphordithioat ( ) 62. Natriumhexafluorosilicat ( ) 63. Methylphosphonthiodichlorid ( ). Note 1: For så vidt angår eksport til»stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben«, lægger 1C350 ikke eksportkontrol på»kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 og 63, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 10 vægtprocent af blandingen. Note 2: 1C350 lægger ikke eksportkontrol på»kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350.2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61 og 62, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen. Note 3: 1C350 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug. I.B.1C351 Humane patogener, zoonoser og»toksiner«som følger: a. Vira, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af»isolerede levende kulturer«eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger: 1. Andesvirus 2. Chaparvirus 3. Chikungunyavirus 4. Choclovirus 5. Congovirus (Krim hæmorragisk feber) 6. Denguefebervirus 7. Dobrava-Belgrade-virus 8. Østlig hesteencephalitisvirus 9. Ebolavirus 10. Guanaritovirus 11. Hantaanvirus 12. Hendravirus (Equine morbillivirus) 13. Japansk encephalitisvirus 14. Juninvirus 15. Kyasanur Forest-virus 16. Laguna Negra virus 17. Lassafebervirus 18. Louping ill-virus 19. Lujovirus 20. Lymphocytær choriomeningitisvirus

11 Den Europæiske Unions Tidende L 156/ Machupovirus 22. Marburgvirus 23. Monkeypoxvirus 24. Murray Valley encephalitis-virus 25. Nipah-virus 26. Omsk hæmorragisk febervirus 27. Oropouchevirus 28. Powassan-virus 29. Rift Valley febervirus 30. Rociovirus 31. Sabiavirus 32. Seoulvirus 33. Sin nombre-virus 34. St Louis encephalitis-virus 35. Encephalitisvirus overført af mider (Russisk forårs-sommerencephalitis) 36. Variolavirus 37. Venezuelansk hesteencephalitisvirus 38. Vestlig hesteencephalitisvirus 39. Gul feber-virus. b. Rickettsier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af»isolerede levende kulturer«eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætlig er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger: 1. Coxiella burnetii 2. Bartonella quintana (rochalimaea quintana, Rickettsia quintana) 3. Rickettsia prowazekii 4. Rickettsia rickettsii. c. Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af»isolerede levende kulturer«eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger: 1. Bacillus anthracis 2. Brucella abortus 3. Brucella melitensis 4. Brucella suis 5. Chlamydia psittaci 6. Clostridium botulinum 7. Francisella tularensis 8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) 10. Salmonella typhi 11. Shigella dysenteriæ 12. Vibrio choleræ

12 L 156/24 Den Europæiske Unions Tidende Yersinia pestis 14. Epsilontoksinproducerende typer af Clostridium perfringens 15. Enterohaemorrhagisk Escherichia coli, serotype O157 og andre verotoksinproducerende serotyper. d. Følgende»toksiner«og»underenheder af toksiner«af disse: 1. Botulinumtoksin 2. Clostridium perfringens-toksin 3. Conotoksin 4. Ricin 5. Saxitoksin 6. Shigatoksin 7. Staphylococcus aureus-toksin 8. Tetrodotoksin 9. Vero-toksin og shigalignende ribosom-inaktiverende proteiner 10. Microcystin (Cyanginosin) 11. Aflatoksiner 12. Abrin 13. Choleratoksin 14. Diacetoxyscirpenoltoksin 15. T-2-toksin 16. HT-2-toksin 17. Modeccin 18. Volkensin 19. Viscum album Lectin 1 (Viscumin). Note: 1C351.d lægger ikke eksportkontrol på botulinumtoksiner eller conotoksiner i produktform, der opfylder samtlige følgende kriterier: 1. Er farmaceutiske specialiteter til human brug med henblik på sygdomsbehandling 2. Er færdigpakkede med henblik på distribution som lægemidler 3. Er tilladt af en statslig myndighed med henblik på markedsføring som lægemidler. e. Fungi, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af»isolerede levende kulturer«eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger: 1. Coccidioides immitis 2. Coccidioides posadsii. Note: 1C351 lægger ikke eksportkontrol på»vacciner«eller»immunotoksiner«. I.B.1C352 Animalske patogener som følger: a. Vira, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af»isolerede levende kulturer«eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger: 1. Afrikansk svinepestvirus 2. Aviært influenzavirus, der:

13 Den Europæiske Unions Tidende L 156/25 a. er ukarakteriseret, eller b. er defineret i bilag I, punkt 2, til direktiv 2005/94/EF ( 1 ) som værende stærkt patogene som følger: 1. Type A-vira på et intravenøst patogenicitetsindeks hos seks uger gamle kyllinger på over 1,2 eller 2. Type A-vira af undertype H5 eller H7 med en genotypefrekvens kodende for flere basiske aminosyrer på hæmagglutininets kløvningssted, svarende til, hvad der er konstateret for andre HPAI-virus, og som indikerer, at hæmagglutininet kan kløves af proteaser, der forekommer ubikvitært i værten. 3. Bluetonguevirus 4. Mund- og klovesygevirus 5. Gedekoppevirus 6. Aujeszkys sygdomvirus 7. Svinepestvirus (Hog Choleravirus) 8. Lysavirus (rabies) 9. Newcastlediseasevirus 10. Fåre- og gedepestvirus 11. Enterovirus type 9 hos svin (vesikulærvirus hos svin) 12. Kvægpestvirus 13. Fårekoppevirus 14. Teschenersygevirus 15. Vesikulær stomatitisvirus 16. Lumpy Skin Disease-virus 17. Afrikansk hestepestvirus b. Mycoplasma, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af»isolerede levende kulturer«eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger: 1. Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (små kolonier biotype) 2. Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae. Note: 1C352 lægger ikke eksportkontrol på»vacciner«. I.B.1C353 Genetiske elementer og genetisk modificerede organismer som følger: a. Genetisk modificerede organismer eller genetiske elementer, der indeholder nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra organismer, der er specificeret i 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 eller 1C354 b. Genetisk modificerede organismer eller genetiske elementer, der indeholder nukleinsyresekvenser, der koder for nogen af de»toksiner«, der er specificeret i 1C351.d, eller»underenheder af toksiner«af disse. Tekniske noter: 1. Genetiske elementer omfatter bl.a. kromosomer, genomer, plasmider, transposoner og vektorer, hvad enten de er genetisk modificeret eller ej. 2. Ved nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enhver af de mikroorganismer, der er specificeret i 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 eller 1C354, forstås enhver sekvens, der er specifik for den specificerede mikroorganisme, og som:

14 L 156/26 Den Europæiske Unions Tidende a. I sig selv eller via sine transskriberede eller translaterede produkter udgør en betydelig risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed' eller b. Er kendt for at gøre en specificeret mikroorganisme eller enhver anden organisme, som den kan indsættes eller på anden måde integreres i, bedre i stand til at forvolde alvorlig skade på menneskers, dyrs eller planters sundhed. Note: 1C353 finder ikke anvendelse på nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enterohaemorrhagisk Escherichia coli, serotype O157, og andre verotoksinproducerende stammer, ud over dem, der koder for verotoksin eller underenheder heraf. I.B.1C354 Plantepatogener som følger: a. Vira, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af»isolerede levende kulturer«eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger: 1. Potato Andean latent tymovirus 2. Potato spindle tuber viroid. b. Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af»isolerede levende kulturer«eller i form af materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger: 1. Xanthomonas albilineans 2. Xanthomonas campestris pv. citri, herunder stammer, der betegnes Xanthomonas campestris pv. citri, type A, B, C, D eller E eller i øvrigt er klassificeret som Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia eller Xanthomonas campestris pv. citrumelo 3. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae) 4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum eller Corynebacterium Sepedonicum) 5. Ralstonia solanacearum Races 2 og 3 (Pseudomonas solanacearum Races 2 og 3 eller Burkholderia solanacearum Races 2 og 3). c. Svampe, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af»isolerede levende kulturer«eller i form af materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger: 1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae) 2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae) 3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei) 4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f.sp. tritici) 5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum) 6. Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/pyricularia oryzae). I.B.1C450 Toksiske kemiske stoffer og toksiske kemiske prækursorer, som følger, og»kemiske blandinger«, der indeholder et eller flere af disse: NB: JF. LIGELEDES 1C350, 1C351.D OG KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILI TÆRE FORMÅL a. Toksiske kemiske stoffer som følger: 1. Amiton: 0,0-diethyl-S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorthiolat ( ) og alkylerede eller protoniserede salte deraf 2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormethyl)-1-propen ( ) 3. JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL BZ: 3-quinuclidinylbenzilat ( )

15 Den Europæiske Unions Tidende L 156/27 4. Phosgen: carbonyldichlorid ( ) 5. Cyanogenchlorid ( ) 6. Hydrogencyanid ( ) 7. Klorpikrin: Trichlornitromethan ( ). Note 1: For så vidt angår eksport til»stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben«, lægger 1C450 ikke eksportkontrol på»kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.a.1 og a.2, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 1 vægtprocent af blandingen. Note 2: 1C450 lægger ikke eksportkontrol på»kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.a.4, a.5, a.6 og a.7, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen. Note 3: 1C450 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug. b. Toksiske kemiske prækursorer som følger: 1. Kemiske stoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål eller 1C350, indeholdende et phosphoratom, hvortil er bundet en methyl-, ethyl- eller propylgruppe (normal- eller iso-), men ikke flere carbonatomer. Note: 1C450.b.1. lægger ikke eksportkontrol på fonofos: O-ethyl-S-phenyl-ethylphosphonothiolothionat ( ). 2. Andre N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphor-amiddihalogenider end N,N-dimethylfosforamidodiklorid NB: Se 1C vedrørende N,N-dimetylfosforamidodiklorid. 3. Dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-n,n-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphoramidater, bortset fra diethyl-n,n-dimethylphosphoramidat som specificeret i 1C N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethyl-2-chlorider og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchlorid eller N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchloridhydrochlorid som specificeret i 1C N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-oler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethanol ( ) og N,N-diethylamino-ethanol ( ) som specificeret i 1C350 Note: 1C450.b.5. lægger ikke eksportkontrol på følgende: a. N,N-dimethylaminoethanol ( ) og protoniserede salte deraf b. Protoniserede salte af N,N-diethylaminoethanol ( ). 6. N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-thioler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethantiol som specificeret i 1C Se 1C350 vedrørende ethyldiethanolamin ( ) 8. Methyldiethanolamin ( ). Note 1: For så vidt angår eksport til»stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben«lægger 1C450 ikke eksportkontrol på»kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5. og b.6, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 10 vægtprocent af blandingen. Note 2: 1C450 lægger ikke eksportkontrol på»kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.b.8, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen. Note 3: 1C450 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug. ( 1 ) Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza (EUT L 10 af , s. 16).

16 L 156/28 Den Europæiske Unions Tidende D. SOFTWARE I.B.1D003»Software«, der er specielt udviklet eller modificeret til at sætte udstyr i stand til at udføre de funktioner, som udføres af udstyr, der er specificeret i 1A004.c eller 1A004.d. I.B.2D351»Software«bortset fra det, der er specificeret i 1D003, der er specielt udviklet til»brug«af udstyr, der er specificeret i 2B351. I.B.9D001»Software«, der er specielt designet eller ændret til»udvikling«af udstyr eller»teknologi«, der er specificeret i 9A012. I.B.9D002»Software«, der er specielt udviklet eller ændret til»produktion«af udstyr, der er specificeret i 9A012. E. TEKNOLOGI I.B.1E001»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til»udvikling«eller»produktion«af udstyr eller materialer, der er specificeret i 1A004, 1C350 to1c354 eller 1C450. I.B.2E001»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til»udvikling«af udstyr eller»software«, der er specificeret i 2B350, 2B351, 2B352 eller 2D351. I.B.2E002»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til»produktion«af udstyr, der er specificeret i 2B350, 2B351 eller 2B352. I.B.2E301»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til»brug«af varer, der er specificeret i 2B350-2B352. I.B.9E001»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til»udvikling«af udstyr eller»software«, der er specificeret i 9A012 eller 9A350. I.B.9E002»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til»produktion«af udstyr, der er specificeret i 9A350. I.B.9E101»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til»produktion«af 'UAV', der er specificeret i 9A012. I 9E101.b. forstås ved 'UAV' ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km. I.B.9E102»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til»brug«af 'UAV', der er specificeret i 9A012. I 9E101.b. forstås ved 'UAV' ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km. DEL 2 Indledende noter 1. Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene i nedenstående kolonne med overskriften»«til de beskrivelser af produkter med dobbelt anvendelse, som findes i bilag I til forordning (EF) nr. 428/ Et referencenummer i nedenstående kolonne med overskriften» i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009«betyder, at egenskaberne ved det produkt, der er beskrevet i kolonnen»«, afviger fra de fastsatte parametre i beskrivelsen af det produkt eller den teknologi med dobbelt anvendelse, som der henvises til. 3. Udtryk i 'enkelte anførselstegn' defineres i en teknisk note under det pågældende punkt. 4. Udtryk i»dobbelte anførselstegn«defineres i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

17 Den Europæiske Unions Tidende L 156/29 Generelle noter 1. Kontrolforanstaltningerne i dette bilag gælder også ved eksport af et ikke-kontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål. NB: Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet. 2. De produkter, der er specificeret i dette bilag, omfatter både varer som nye og i brugt tilstand. Generel teknisk note (GTN) (Læses i forbindelse med del 1, afsnit B) 1. Det salg, den levering, overførsel eller eksport af»teknologi«, der»kræves«til»udvikling«,»produktion«eller»brug«af produkter, hvis salg, levering, overførsel eller eksport kontrolleres i medfør af nærværende dels afsnit I.C.A, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende dels afsnit I.C.B. 2. Den»teknologi«, der»kræves«til»udvikling«,»produktion«eller»brug«af varer, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på varer, der ikke er pålagt eksportkontrol. 3. Kontrol anvendes ikke på den»teknologi«, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de varer, der ikke kontrolleres, eller hvortil der tidligere er givet tilladelse i overensstemmelse med denne forordning. 4. Kontrol anvendes ikke på»teknologi«til»fri offentlig anvendelse«eller til»videnskabelig grundforskning«eller på de oplysninger, der som minimum kræves til patentansøgninger. I.C.A. VARER (Materialer og kemikalier) I.C.A.001 I.C.A.002 I.C.A.003 Kemikalier med en koncentration på 95 % eller derover som følger: 1. Dichlorethan, (CAS ) Kemikalier med en koncentration på 95 % eller derover som følger: 1. Nitromethan (CAS ) 2. Picrinsyre, (CAS ) Kemikalier med en koncentration på 95 % eller derover som følger: 1. Aluminiumchlorid, (CAS ) 2. Arsen, (CAS ) 3. Arsentrioxid, (CAS ) 4. Bis(2-chlorethyl)ethylaminhydrochlorid, (CAS ) 5. Bis(2-chlorethyl)methylaminhydrochlorid, (CAS ) 6. Tris(2-chlorethyl)aminhydrochlorid, (CAS ) i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009 I.C.B. TEKNOLOGI B.001 'Teknologi' til»udvikling«,»fremstilling«eller»brug«af produkter under afsnit I.C.A. Udtrykket 'teknologi' omfatter»software«.«

Liste over biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale

Liste over biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale Liste over biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale 1. Biologiske stoffer Humane patogener, zoonoser og toksiner som følger: BILAG 1 a. Virus, hvad enten de er naturlige, forstærkede

Læs mere

L 156/30 Den Europæiske Unions Tidende 16.6.2012

L 156/30 Den Europæiske Unions Tidende 16.6.2012 L 156/30 Den Europæiske Unions Tidende 16.6.2012 BILAG II»BILAG IX LISTE OVER UDSTYR, VARER OG TEKNOLOGI SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2b Indledende noter 1. Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 0900446 Dok nr.: 1641565 Dato: 4. marts 2015 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 23. oktober 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 23. oktober 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 23. oktober 2009 15. oktober 2009. Nr. 981. Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale 1) I medfør af 1, 2, stk. 2, 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 0900446 Dok. Nr.: 1355355 Dato: 22. januar 2014 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale 1) BEK nr 469 af 12/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1608809 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale 1)

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale 1) BEK nr 981 af 15/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0900446 Senere ændringer til

Læs mere

(jf. denne forordnings artikel 9, stk. 1)

(jf. denne forordnings artikel 9, stk. 1) L 340/278 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2015 BILAG II»BILAG IIa GENEREL EU-UDFØRSELSTILLADELSE NR. EU001 (jf. denne forordnings artikel 9, stk. 1) Udførsel til Australien, Canada, Japan, New Zealand,

Læs mere

Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0016 Offentligt

Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0016 Offentligt Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0016 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 1.6.2012 JOIN(2012) 16 final

Læs mere

(jf. denne forordnings artikel 9, stk. 1) Telekommunikation Udstedende myndighed: Den Europæiske Union Del 1 Produkter

(jf. denne forordnings artikel 9, stk. 1) Telekommunikation Udstedende myndighed: Den Europæiske Union Del 1 Produkter 15.11.2016 L 307/237 BILAG IIe GENEREL EU-UDFØRSELSTILLADELSE NR. EU005 (jf. denne forordnings artikel 9, stk. 1) Telekommunikation Udstedende myndighed: Den Europæiske Union Del 1 Produkter Denne generelle

Læs mere

L 88/34 Den Europæiske Unions Tidende 24.3.2012

L 88/34 Den Europæiske Unions Tidende 24.3.2012 L 88/34 Den Europæiske Unions Tidende 24.3.2012 BILAG III Varer og teknologi omhandlet i artikel 3, stk. 1, 3 og 5, artikel 5, stk. 2, artikel 8, stk. 4, artikel 18, stk. 1, artikel 31, stk. 1, og artikel

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr 1)

Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr 1) BEK nr 475 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00137 Senere ændringer

Læs mere

FORORDNINGER. (1) Forordning (EF) nr. 329/2007 giver virkning til foranstaltningerne i Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 ( 2 ).

FORORDNINGER. (1) Forordning (EF) nr. 329/2007 giver virkning til foranstaltningerne i Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 ( 2 ). 18.10.2016 L 280/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1831 af 14. oktober 2016 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2008 KOM(2008) 541 endelig 2008/0175 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring og ajourføring af forordning (EF) nr. 1334/2000

Læs mere

Vejledning til bilag I Kontrollisten. Guide til klassificering af dual-use produkter

Vejledning til bilag I Kontrollisten. Guide til klassificering af dual-use produkter Vejledning til bilag I Kontrollisten Guide til klassificering af dual-use produkter januar 2016 Indledning Dual-use produkter er civile produkter, der også kan have en potentiel militær anvendelse og særligt

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 198/28 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 697/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 6/11 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 8. december 2008 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2008-12105-142 Sagsbeh.: tk Fil-navn: Dokument 2 Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer,

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 90/4 Den Europæiske Unions Tidende 28.3.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 296/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

BILAG. Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (Kodifikation)

BILAG. Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (Kodifikation) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2014 COM(2014) 466 final ANNEXES 1 to 4 BILAG Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 740/2008 af 29. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 for så vidt angår procedurerne for eksport af affald

Læs mere

Optimal beklædning kan betyde forskel på liv og død

Optimal beklædning kan betyde forskel på liv og død Optimal beklædning kan betyde forskel på liv og død Mange arbejdsfunktioner foregår, hvor den rette påklædning kan have afgørende betydning for din sikkerhed. Derfor er det vigtigt at vurdere, hvor store

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 28.1.2017 L 23/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/151 af 27. januar 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne på listen over tredjelande,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

L 88/44 Den Europæiske Unions Tidende 24.3.2012

L 88/44 Den Europæiske Unions Tidende 24.3.2012 L 88/44 Den Europæiske Unions Tidende 24.3.2012 BILAG VI Liste over nøgleudstyr og -teknologi, der er omhandlet i artikel 8 og artikel 31, stk. 1 GENERELLE NOTER 1. Forbuddene i dette bilag gælder også

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition mv. 1

UDKAST. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition mv. 1 Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. maj 2012 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Inge Birgitte Møberg Sagsnr.: 2011-5000-0006 Dok.: 248384 UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 5707 final - Bilag 1 del 6/11.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 5707 final - Bilag 1 del 6/11. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) 12131/16 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. september 2016 til: COMER 96 CFSP/PESC 709 CONOP 70 ECO 52 UD 181 ATO 48 DELACT

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 22.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 163/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 532/2012 af 21. juni 2012 om ændring af bilag II til

Læs mere

Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse

Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse Landbrug & Fødevarer/DMRI 21. januar 2014 MOL/HCH Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse Nedenstående oversigt er en opsummering af en overordnet hazard analyse med udgangspunkt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 26-01-2010 / HSV SSI Diagnostica Herredsvejen 2 Anvendelse: Kemikalie

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Varmebehandling. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014

Varmebehandling. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Varmebehandling Tina Beck Hansen FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Varmebehandlingsteori hvad er det? Mikroorganismers varmetolerance Varmes drabseffekt Ækvivalente behandlinger Tilstrækkelig

Læs mere

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES Copenhagen Vibrator Products Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES 230V / 400V trefaset Indbygget tilslutningsboks Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING

KOMMISSIONENS BESLUTNING L 13/22 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (meddelt under nummer K(1999) 4522) (EØS-relevant tekst) (2000/40/EF)

Læs mere

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele:

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele: Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer og drikkevand til dyr Produktfordele: Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad Koldpresset Rapsolie Rev. dato: 18.02.2015. 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad Koldpresset Rapsolie Rev. dato: 18.02.2015. 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden Sikkerhedsdatablad 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden Produktnavn Varenumre Leverandør Kontaktperson Koldpresset rapsolie 00001(enhed liter) eller 00004(enhed tons) DAJOLKA Dalmosevej 2 DK-9330

Læs mere

Unit Magnet/posefiltre

Unit Magnet/posefiltre Unit Magnet/posefiltre 1-100 mikron/2,4 210 m 3 /h Heco Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) 12131/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMER 96 CFSP/PESC 709 CONOP 70 ECO 52 UD

Læs mere

Fra madaffald til vand

Fra madaffald til vand Fra madaffald til vand Brugervenlig med kontinuerlig fyldning Lugtfri proces Forbedrer hygiejnen i køkkenet Et perfekt system, der konverter madaffald til vand Lave driftsomkostninger Se video: https://www.youtube.com/watch?v=z-ahrd3hoco

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2016 COM(2016) 548 final 2016/0262 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste det nye psykoaktive stof methyl-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1h-indol-3-

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 2. december 2010 til: Pierre de BOISSIEU,

Læs mere

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 BILAG I Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 DEL I FRØLÅR Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen»lande«i bilag II til beslutning 2006/766/EF, undtagen

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Henvendelser til Fødevarestyrelsen om insekter Opdræt/primærproduktion

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 69-141863 19/12/05

Side 1 Færøsk-Kapitel 69-141863 19/12/05 Kapitel 69 KERAMISKE PRODUKTER Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun varer, som er keramisk brændt efter formningen. Til pos. 69.04-69.14 henføres udelukkende keramiske varer, der ikke kan tariferes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdet den: 12-05-2009 / LFJ Anvendelse: Hærder. Anvendes sammen med Flexovoss

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1) BEK nr 624 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. april 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113721 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

Henrik Classen Life Science Fødevareteknologi. Hygiejnisk produktion, udstyr og procesanlæg. Ansvarlig for EHEDG certificering

Henrik Classen Life Science Fødevareteknologi. Hygiejnisk produktion, udstyr og procesanlæg. Ansvarlig for EHEDG certificering Henrik Classen Life Science Fødevareteknologi Hygiejnisk produktion, udstyr og procesanlæg Ansvarlig for EHEDG certificering Medlem af EHEDG Sub Group - Test method - Test center - Meat Hygiene - Design

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. april 2009 (OR. en) 7815/09 Interinstitutionel sag: 2006/0266 (ACC)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. april 2009 (OR. en) 7815/09 Interinstitutionel sag: 2006/0266 (ACC) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. april 2009 (OR. en) 7815/09 Interinstitutionel sag: 2006/0266 (ACC) COMER 45 PESC 373 CONOP 14 ECO 37 UD 58 ATO 28 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Rapport fra Kommissionen. Årsrapport ( )

Rapport fra Kommissionen. Årsrapport ( ) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 737 final Rapport fra Kommissionen Årsrapport (2012-2013) om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 953/2003 af 26. maj 2003 om hindring af omlægning

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere