Sommerens arrangementer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommerens arrangementer."

Transkript

1 Kære kolonister. Ja, så kan det ikke skjules længere. Vi er nu i færd med at tage hul på den 44. sæson i Sommerbyen Ejbyvænge. Efter en lang og træls vinter ser det endelig ud til, at foråret er på vej og vi ser frem til at tage hul på en ny omgang i haverne. I dette nummer vil vi vanen tro fortælle lidt om de forskellige arrangementer vi har på bedding, stegt pattegris, loppemarked, vinsmagning mm. Vurderingsudvalget kommer med lidt praktisk information omkring de forhold man skal være opmærksom på, hvis man går i salgstanker. Nu hvor alting langt om længe begynder at spire frem er det måske lige på sin plads at huske på, at selvom vi glæder os over alt det grønne, er der jo også noget af det, som vi ikke er så glade for. Det gælder alt det man under et kalder ukrudt. Her er det værd at huske på, at vi som kolonister kan gøre meget for at bevare det gode naboskab. Alene ved at sørge for, at holde rent i hækken er man med til at bevare en god stemning. Ligeledes skal man jo også holde sin sti ren (i bogstaveligste forstand) altså foran de enkelte havelodder. Bestyrelsen vil på sine havevandringer påse, at det er i orden, i modsat fald vil den tage kontakt med pålæg om at bringe forholdende i orden. Men lad os nu slutte med ønsket om en rigtig god og lang sommer og forhåbentlig - med en masse godt vejr og varme. Vi trænger til det. Sommerens arrangementer. Mens vintermørket herskede og sne og kulde dominerede i landet, var bestyrelsen i tænkeboks for at udtænke og planlægge sommerens arrangementer, som vi selvfølgelig håber, bliver vel modtaget og besøgt. Vi lægger ud med pattegris. Lørdag den 29. juni, hvor solen forhåbentlig bager fra en skyfri himmel inviterer vi til helstegt pattegris. Som sædvanlig sælges billetter efter princippet først til mølle. Prisen bliver i år kr. 75 for voksne og gratis for børn under 10 år. Alle skal tilmeldes også børn. Vi henstiller til, at der kun kommer max 4 fra hver have, vi vil nemlig gerne se så mange forskellige haver deltager som muligt. Fra pålidelig kilde er der underretning om, at der også kommer underholdning men hvilken - skal være en overraskelse. Biletter kan købes i kontortiden. Grillaften Den 27. juli tænder vi op i foreningens store grill. Her er det så tanken, at man møder op medbringende alt nødvendigt, mad, service mv. og så griller vi ellers i fællesskab og har et hyggeligt og uforpligtende sammenværd. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi indendørs. Arrangementet er gratis. Vinsmagning Allerede fredag den 2.august kl. 17 til 19 slår vi til igen. Her har vi årets vinsmagning, som vi arrangerer i samarbejde med Laudrup Vine, Skovlunde, som har sammensat et spændende program

2 Aftenens tema er australske vine og vi smager først en mousserende vin efter fulgt af to hvide og 4 røde. Afslutningsvis prøver vi en dessertvin. 1 Bobler/sparkling wine. 2 hvidvine (Next of Kin Sauvignon Blanc og Blue Ring Chardonnay) 4 rødvine (Yering The Elms Pinot Noir, Next of Kin Cabernet Sauvignon, Samson's Range Shiraz, Billi Billi Shiraz) 1 dessertvin (Yering S Riesling Late Harvest) til sidst. Vi taler her om vine i prisklassen 80 til 120 kr. Laudrup Vine har i forbindelse med arrangementet oprettet Sommerbyen med en rabatkode, så der giver 15 % på listeprisen ved køb i forretningen. I forbindelsen med aftenens smagning har de også sammensat nogle særlige tilbud, som vi bliver præsenteret for. Aftenens vine for kvalificerede kommentarer fra en af Laudrups Vines velkvalificerede medarbejdere. Prisen for dette arrangement er kun kr Minimum 25 tilmeldinger og max 40. Så hvis I er til god vin, så skynd jer, vi tror der bliver rift om pladserne. Loppemarked. Lørdag den 10. august afvikler vi foreningens loppemarked. Der er som sædvanlig stande til udlejning, kr. 50 for en enkelt stand og kr. 100 for en dobbelt stand. Standene er 3x3 meter og kan købes i kontortiden. Foreningen sørger for salg af pølser og drikkevarer. Cykeltur. Vi håber ikke at loppemarkedet giver for mange anstrengelser for allerede dagen efter, søndag den 11. august, forsøger vi at afvikle den årlige cykel tour. Vi cykler en tur ud i det blå kl Så tag madkurven med og vær med til en spændende tur, hvor vi udforsker nærområdet. Pligtarbejde. Midt i al festivitassen skal vi ikke glemme, at vi jo også skal have afviklet vores pligtarbejde. Det er i år lagt på følgende datoer: Lørdag den 11. maj, 22. juni og 17. august. For dem, der ikke kan de pågældende dage, er der heldigvis en chance på opsamlingsdagene den 13. juli og 7. september. Husk på at pligtarbejde er til fælles glæde og gavn og er en god mulighed for at møde de naboer, man ikke har set hele vinteren. Så fat spaden, riven, hakkejernet mv. og mød op til et par hyggelige timer sammen med gode venner og naboer til fælles glæde. Vores klubber Petanque Krolff Humør Praktiske informationer. Leje af foreningshus. Vi har i år og fremad valgt at ændre proceduren for udlejning af foreningshuset en smule. Fra indeværende sæson er det kun muligt at leje foreningshuset ved personligt fremmøde i kontortiden. Samtidig skal man betale såvel depositum og leje på en gang. Vi har valgt at regulere depositummet, så lejen udgør kr og depositum kr Ekstra dag koster kr. 600.

3 I forbindelse med leje og betaling bliver der samtidig lavet udlejningskontrakt. På sigt håber vi at kunne ordne dette via vores hjemmeside, men det er endnu fremtidsmusik. Vi skal også lige nævne, for dem der ikke ved det, at foreningshuset har undergået en kraftig ansigtsløftning i løbet af vinteren. Ny maling alle steder, nye døre, renoverede toiletter o, når vi har lidt mere overblik over økonomien, nyt komfur og opvaskemaskine. Trailere. Vær opmærksom på, at trailere, der hensættes på parkeringspladser, skal være forsynet med havenummer Om bestyrelsens adgang til haver. På generalforsamlingen blev der rejst spørgsmål om bestyrelsens adgang til haverne. Kolonihaveforbundets advokat har denne udlægning: Havelodden som sådan, er ikke omfattet af grundlovens beskyttelsesbestemmelse. Lejeren er beskyttet af lejeaftalen, der i sit væsentligste indhold giver lejeren eneret til at bruge havelodden på de i øvrigt aftalte vilkår. Bliver disse vilkår ikke overholdt f. eks. ved at lejeren lader arvelodden henligge som naturreservat eller i anden misrøgtet stand, er bestyrelsen beføjet til at gribe ind og sætte haven i stand for lejerens regning, hvis lejeren ikke har efterkommet påkrav om af få brag haven i sømmelig stand. Beføjelsen til den slags indgreb er retligt begrundet i ejerforholdet til havelodden og lejekontraktens bestemmelser om haveloddens pasning og pleje. Tilsvarende har vi i foreningens love 1 stk. B følgende bestemmelse: Haverne skal være renholdte og i orden inden 15. maj og fremdeles sommeren igennem. I tilfælde af forsømmelser er det bestyrelsens pligt, at lade haverne bringe i orden for de pågældende medlemmers regning. Bestyrelsen: Formand: Finn Hansen Have 706 Tlf Kasserer: Helge Thygesen Have 407 Tlf Næstformand Gert Olsen

4 Have 507 Tlf Sekretær Kirsten G. Nielsen Have 416 Tlf Bestyrelsesmedlem: Jan Hvid Have 629 Tlf Bestyrelsesmedlem: Bo Jakobsen Have 007 Tlf Bestyrelsesmedlem: Allan Pedersen Have 613 Tlf Suppleant: Benny Jørgensen Have 710 PS. Efter generalforsamlingen har vores webmaster Johannes Rodenberg valgt at fratræde som suppleant til bestyrelsen. Vi takker Johannes for det store arbejde han har udført for foreningen i gennem de senere år. Kontortid. Vanen tro holder vi kontortid hver mandag mellem kl. 18 og 19, dog tillader vi os at holde lukket den 1., 15. og 29. juli samt den 12. og 26. august. Og en lille bøn: Vi henstiller til, at telefonisk kontakt til bestyrelsen sker i tidsrummet 18 til 19, med mindre det er absolut nødvendigt. Lokalplan Lokalplanen for kolonihaveområderne i Glostrup Kommune er nu vedtaget og trådt i kraft. Det indebærer blandt andet at enhver form for byggeansøgning, også for redskabsskure mv. skal rettes til Glostrup Kommune. I denne forbindelse henleder vi opmærksomheden på den omstændighed, at en byggetilladelse kun er gældende et år. Såfremt byggeriet ikke er færdigmeldt inden, skal der søges på ny og denne gang altså hos kommunen.

5 For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at hele lokalplanområdet er udpeget som område med særlig drikkevandsinteresse. Sommerbyen er kontraktligt forpligtet til ikke at anvende sprøjtemidler og pesticider Havevandring. I denne sæson vil stivandring finde sted den 22. maj og 21. august. Det er en rigtig god ide at sørge for, at der er orden på haver, hæk og sti inden disse datoer. Hunde. Der er rigtig mange som er glade for hunde og de luftes flittigt. Men vær sød at sørge for at hunden er i snor, ikke alle deler glæden, og sørg også for at fjerne eventuelle efterladenskaber. En bøn fra havemændene. Det vil være os til hjælp i hverdagen, såfremt kolonisterne undlod at deponere deres gamle fliser mv. nede ved depotet. Fliser og lignende skal afleveres på Genbrugspladsen. Orker man ikke det, kan man forsøge med et opslag og give dem væk gratis. Der er flere eksempler på, at det rent faktisk fungerer. Rotter. Vi gør lige opmærksom på, hvis man observere rotter i sin eller andre haver, skal det omgående anmeldes til Glostrup Kommune, som så vil foretage sig det videre med hensyn til bekæmpelsen. Venteliste. Miljøministeriet har sendt et forslag om ændring af lov om kolonihaver i høring. Forslaget indebærer, at det fremover stadigvæk vil være muligt at udleje arealer til kolonihaver til en pris, der er lavere end markedslejen. Vi vil ikke trætte med en masse forklaringer om hvorfor og hvordan. Det afgørende i forhold til Sommerbyen er, at vi kan forvente at vi fortsat kan leje vores jord til en billig jordleje. (Det er væsentligt fordi vi skal indgå kontrakt om nyt lejemål i 2015.) Men lovforslaget indeholder også en bestemmelse om, at ventelister bliver obligatoriske. Vi må altså regne med, at vi fra næste år skal indføre venteliste som skal styre salget af vores kolonihavehuse. Lovforslaget er ikke fremsendt til Folketinget endnu og vi ved ikke hvordan den endelige ordlyd bliver. Men i bestyrelsen følger vi udviklingen og vil informere, når vi har klarhed over, hvornår og hvordan lovændringen træder i kraft. Forside. Sæsonen 2013 er officielt påbegyndt og flaget sendt til vejrs. Gennem de senere år har vi udviklet en tradition med i fællesskab at hejse flaget og markere sæsonens begyndelse. Søndag den 31. marts kl mødtes derfor omkring 60 mennesker ved foreningshuset for at hilse den nye sæson velkommen. Efter formandens velkomst blev flaget hejst Under ledsagelse af en lidt spagfærdig og tøvende fællssang. (Næste år sørger vi for sange)

6 Vanen tro havde bestyrelsen sørget for kaffe mv. til de fremmødte, som havde et par hyggelige timer. Det er altid rart at hilse på naboerne som man ikke har set hele vinteren. Nu håber vi så blot at vi kan få en god sommer med masser af godt vej og solskin. Bestyrelsen ønsker alle velkommen til en ny sæson og god sommer.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

KondiBanko fejrer 25 års jubilæum

KondiBanko fejrer 25 års jubilæum 33. årgang September 2008 Nr. 131 Foto: Allan Lund KondiBanko fejrer 25 års jubilæum På billedet ser I ophavskvinderne til KondiBanko: Gertrud Backhausen og Sonja Lindgren Leder Så går sæsonen på hæld

Læs mere

Leder. Susanne Voss Formand

Leder. Susanne Voss Formand RØNRØN-BLADET 38. årgang maj 2013 Nr. 145 Leder Endelig blev det forår for alvor Dette forår har godt nok ladet vente på sig. Men omkring bededagsferien var vejret så godt, at det for alvor sydede og boblede

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

EJBY-POSTEN. Et farverigt view ud over Sportens loppemarked. Familien Vedderkop er som altid flot repræsenteret. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

EJBY-POSTEN. Et farverigt view ud over Sportens loppemarked. Familien Vedderkop er som altid flot repræsenteret. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Et farverigt view ud over Sportens loppemarked. Familien Vedderkop er som altid flot repræsenteret 3 2015 September Fra formanden - Hans Vedderkop Det kan godt

Læs mere

Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3

Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3 Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3 Egebjerg maj 2013 Maj 16. GF Egebjerghuse 30. GF Pilehøj Juni 3. Blomstervennerne 4. Seniorklubben 9. Gourmetklubben 23. Skt. Hans i Fælleshuset Juli 2.

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren 2015. H/F Søndervang. 2770 Kastrup. HF Søndervang. 2770 Kastrup. sondervang@sondervang.info www.sondervang.

Søndervang nyt. Sommeren 2015. H/F Søndervang. 2770 Kastrup. HF Søndervang. 2770 Kastrup. sondervang@sondervang.info www.sondervang. Søndervang nyt Sommeren 2015 H/F Søndervang Kære medlemmer Nu må det da snart blive sommer. Efter en kold, blæsende og regnfuld maj måned, hvor varmeapparatet har kørt hver dag, så tyder det i skrivende

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen

RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen RØN-BLADET 35. årgang maj 2010 Nr. 136 Formanden bød velkommen til generalforsamlingen Leder En ny sæson er begyndt, men desværre ikke med det dejlige vejr vi havde i starten af sidste sæson. Men måske

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen Se artiklen inde i bladet 205 Marts Formandens beretning for året

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

Beretning 2014. Velkommen:

Beretning 2014. Velkommen: Beretning 2014. Velkommen: Fra 1. januar 2014 blev det tilladt at koble sig på fælles kloakledningen. Der blev gravet alle steder og mange fik også lagt nye fliser samtidigt. Det er vor opfattelse, at

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Åben alle dage Kl. 7-19. Tlf: 58 14 00 01

Åben alle dage Kl. 7-19. Tlf: 58 14 00 01 Nr. 104 April 2014 2 Hulby Gymnastikforening Uddrag af beretning ved Hulby Gymnastikforenings generalforsamling 26/2-14 Vi er nu godt inde i 2014 og har lagt 2013 bag os. Et år der sagtens kan ligne alle

Læs mere

ODDEPOSTEN. september 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ

ODDEPOSTEN. september 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ ODDEPOSTEN september 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ 1 Indholdsfortegnelse Redaktionen... 3 Bestyrelsen... 3 Nyttige oplysninger... 3 Formanden har ordet... 4 Margits klumme... 6 Referat af beboermøde...

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere