MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2016"

Transkript

1 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN

2 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4 rejser...5 Belægning - Fjern- og regionaltog...6 Belægning - Fjern- og regionaltog (delstrækninger)...7 Belægning - Sppleringsbusser...8 Belægning - Øresundstrafik...9 Belægning - S-tog...10 Belægning - S-tog (delstrækning)...11 Kørte tog...14 Togkilometer...15 Ankomster - Fjern- og regionaltog...16 Ankomster - S-tog...17 forsinkede og aflyste tog...18 Forsinkelses- og aflysningsårsager...19 Ansvarsfordeling...21 Særkøreplaner...22 Erstatningskørsel med bus...23 Operatørrettidighed...24 Kunderettidighed...25 Kunderettidighed - kort...26 Force majeure...27 Materiel ude af drift...28 Togsætkilometer mellem tekniske hændelser...29 Litrakilometer

3 Definitioner Nedenfor fremgår en række definitioner på begreber, der benyttes i denne månedsrapport. I det omfang at månedsrapporten omfatter væsentlige forudsætninger som ikke er fremhævet nedenfor, fremgår disse forudsætninger under de enkelte punkter i månedsrapporten Myldretid: Myldretiden defineres som følgende tidsrum på normale hverdage: Kl til Morgenmyldretid Kl til Eftermiddagsmyldretid Øvrige tidsrum på normale hverdage defineres som: Kl til Dagtimer Kl til Aften og nat Afviklet trafik: Månedsrapporten omfatter alle passagerførende tog med undtagelse af særtog, såsom skoletog. Materieltog (tog, som flytter materiellet, fx. til og fra værkstedet, placeringskørsel til og efter myldretid etc.) indgår således ikke i rapporterne. Køreplaner: I flere af månedsrapportens punkter sammenlignes den faktisk afviklede trafik med den planlagte. Den planlagte trafik er her defineret som planlagt 72 timer før. Registreringsstationer: Flere rapporter er baseret på ankomstregistreringer ved Banedanmarks registeringsstationer. I S-togtrafikken er alle stationer registreringsstationer, mens der er 42 registreringsstationer i fjern- og regionaltogtrafikken. Ankomstkorrektioner: Registreringen på registreringsstationerne finder sted umiddelbart inden toget kører til perronen, mens togets døre først åbner sekunder senere. I bestræbelsen på at tilpasse registreringerne til passagerernes oplevede ankomsttidspunkt, foretages korrektioner ved hver ankomst således at det faktiske registreringstidspunkt er senere end det automatisk registrerede. 3

4 Passagerindtægter Tabellerne viser DSB's indtæger for fjern- og regionaltogtrafikken fordelt på billetkategorier og geografi samt indtægter for S-togtrafikken (Opgørelse af passagerindtægter) Tabel 1 Sjælland Indtægter (mio. kr.) jan feb mar apr maj jun Billetter turskort Periodekort Rejsekort - DSB takst Indenfor takstområde Indenfor hovedstadsområdet I alt Tabel 2 Fyn og jylland Indtægter (mio. kr.) jan feb mar apr maj jun Billetter turskort Periodekort Rejsekort - DSB takst Indenfor takstområde I alt Tabel 3 Landsdelstrafik Indtægter (mio. kr.) jan feb mar apr maj jun Billetter turskort Periodekort Rejsekort - DSB takst I alt Tabel 4 Øvrige Indtægter (mio. kr.) jan feb mar apr maj jun IC Bornholm International Øresund Indtægter fra ministerium Indtægter u/rejser I alt Fjern- og regionaltrafikken total Tabel 5 S-tog Indtægter (mio. kr.) jan feb mar apr maj jun S-tog I alt DSB total ) Periodekort: Indtægter fra togkort og ungdomskort. 2) Indenfor takstområde: Korte lokale rejser som foretages inden for et lokalt takstområde. 3) Øresund: Øresundsrejser defineres som rejser mellem Hovedstadsområdet (Movia H) og Skåne enten via Øresundsbroen eller via Helsingør- Helsingborg. En togrejse over Øresund, der starter eller slutter udenfor Hovedstadsområdet er kategoriseret som en international rejse. 4) Indtægter fra ministerium: Indtægter hidrørende fra sociale rabatter (børn, ung og ældre), værnepligt og skolerejser. 5) Indtægter u/rejser: Indtægter fra provisioner (fx. Rejsekort honorar, mersalgsprovision i hovedstadsområdet, provision for Øresund mv.), pladsbilletter, wildcard mv. Under denne kategori registeres også bustilslutningsudgifter: Når DSB sælger takstområdeoverskridende billetter, så kan kunderne køre videre i bus og metro på samme billet. Betalingen for denne tilslutning udgør en udgift for DSB, og DSB modtager som konsekvens heraf ikke hele indtægten for billetten. De øvrige operatører kompenseres for deres del af transportarbejdet Om periodisering: Salget af billetter opgøres månedsvis, hvilket indebærer, at fx særligt periodekort og 10-turs kort, der købes op til slutningen af en måned, indebærer en transportforpligtelse ud over den måned, rejsehjemlen er købt i. 4

5 rejser Tabellerne viser det totale antal rejser og antallet af rejser på enkelte strækninger (Opgørelse af antal rejser) Tabel 1 DSB - rejser Totale antal rejser (mio.) 1 jan feb mar apr maj jun Fjern- og regionaltogtrafikken S-togtrafikken DSB total Tabel 2 Fjern- og regionaltogtraf. - Strækningsfordelt Belastning pr. strækning (tusinde) jan feb mar apr maj jun København H-Ystad København H-Kbh Lufthavn Kbh Lufthavn-Malmø København H-Helsingør København H-Roskilde Roskilde-Ringsted Ringsted-Næstved Næstved-Nykøbing F Nykøbing F-Rødby F Roskilde-Holbæk Holbæk-Kalundborg Roskilde-Køge Køge-Næstved Ringsted-Slagelse Slagelse-Nyborg Nyborg-Odense Odense-Middelfart Middelfart-Fredericia Fredericia-Vejle Vejle-Skanderborg Skanderborg-Aarhus H Aarhus H-Langå Langå-Hobro Hobro-Aalborg Aalborg-Hjørring Hjørring-Frederikshavn Fredericia-Taulov Middelfart-Taulov Taulov-Kolding Kolding-Lunderskov Lunderskov-Tinglev Tinglev-Sønderborg Tinglev-Padborg Lunderskov-Bramminge Bramminge-Esbjerg Vejle-Herning Herning-Struer Langå-Struer Struer-Thisted Odense-Ringe Ringe-Svendborg Aarhus H-Hornslet Hornslet-Grenaa Tabel 3 S-tog - Strækningsfordelt Rejsende fordelt på strækning (tus.) 2 jan feb mar apr maj jun Hellerup-Valby Svanemøllen-Farum Valby-Frederikssund Hellerup-Hillerød Valby-Høje Taastrup Hellerup-Klampenborg Dybbølsbro-Køge Hellerup - Ny Ellebjerg En rejse med DSB finder både i fjern- og regionaltogtrafikken og i S-togtrafikken i de fleste tilfælde sted på flere delstrækninger. Der er derfor ikke direkte sammenhæng mellem de strækningsopdelte rejsetal og de totale antal passagerer. Af samme årsag kan de strækningsopdelte rejsetal ikke summeres. 1) Total antal rejser: Det totale antal rejser bliver opgjort på baggrund af oplsyninger fra DSB's salgssystemer, fysiske passagertællinger, samt modelberegninger. 2) Rejsende per strækning: let af rejsende per strækning bliver opgjort på baggrund af fysiske passagertællinger (fjern- og regionaltogtrafikken) og automatiske passagertællinger (S-togtrafikken). 5

6 Belægning i fjern- og regionaltogtrafikken Tabellerne viser den udbudte siddepladskapacitet og passagertallet i og uden for myldretiden. De viser ligeledes andelen af tog hvori der har været stående passagerer, samt andelen af kunderne der ikke har haft mulighed for at få en siddeplads. Andelen af overbelagte tog er ydermere opgjort på strækninger (Opgørelse af belægningen) Kontraktmål for fjern- og regionaltogtrafikken: "Togproduktionen skal tilrettelægges således, at alle passagerer kan få siddeplads (belægning < 100 pct.) ved 90 pct. af togafgangene i myldretiden og i 95 pct. af de øvrige togafgange." (Kontraktens afsnit 1.7.1) Tabel 1 Fjern- og regionaltogtrafikken Myldretid jan feb mar apr maj jun Siddepladskapacitet 1 (tus.) Passagerer 2 (tus.) Andel overbelagte tog (pct) 3 - Krav max 10,0 3,6 4,0 4,2 4,8 6,3 4,5% Tabel 2 Fjern- og regionaltogtrafikken Udenfor myldretid jan feb mar apr maj jun Siddepladskapacitet 1 (tus.) Passagerer 2 (tus.) Andel overbelagte tog (pct) 3 - Krav max 5,0 1,0 1,0 1,4 1,4 2,0 1,3% Tabel 3 Fjern- og regionaltogtrafikken Stående kunder jan feb mar apr maj jun Andel stående kunder (pct) 4 i myldretid 1,2 1,3 1,2 1,5 2,8 1,6% Andel stående kunder (pct) 4 udenfor myldretid 0,5 0,5 0,6 0,6 1,2 0,7% 1) Siddepladskapacitet: Opgøres som det samlede udbud af siddepladskilometer. Et tog med 300 siddepladser, som kører 100 km, vil således generere siddepladskilometer. 2) Passagerer: Opgøres som de samlede passagerkilometer. Et tog med 300 passagerer som kører 100 km vil således generere passagerkilometer. 3) Andel overbelagte tog: Andelen af tog hvori der har været flere passagerer end udbudt siddepladskapacitet. Denne opgørelse skelner ikke mellem hvor mange passagerer der har stået op på de enkelte afgange, hvorved tog med 1 stående passager i denne forbindelse vægtes med samme faktor som tog med 100 stående passagerer. 4) Andel stående kunder: Andelen af passagererkilometer foretaget stående divideret med det samlede antal passagererkilometer. Udtrykket for andelen af stående kunder er ikke et kontraktkrav. 6

7 Belægning i fjern- og regionaltogtrafikken opdelt på delstrækninger Tabellerne viser den udbudte siddepladskapacitet, passagertallet og andelen af overbelagte tog fordelt på delstrækningerne i hver retning i og udenfor myldretiden (Opgørelse af belægningen) Kontraktmål for fjern- og regionaltogtrafikken: "Togproduktionen skal tilrettelægges således, at alle passagerer kan få siddeplads (belægning < 100 pct.) ved 90 pct. af togafgangene i myldretiden og i 95 pct. af de øvrige togafgange." (Kontraktens afsnit 1.7.1) Tabel 4 Fjern- og regionaltogtraf. - Strækningsfordelt År til dato i myldretiden udenfor myldretiden i myldretiden 4 udenfor myldretiden Siddepladser Passagerer Overbelægn. % 3 Siddepladser Passagerer Overbelægn. % 3 Siddepladser Passagerer Overbelægn. % 3 Siddepladser Passagerer Overbelægn. % 3 Helsingør - København H , , , ,3 København H - Helsingør , , , ,3 København H - Københavns Lufthavn , , , ,7 Københavns Lufthavn - København H , , , ,3 København H - Ystad , , , ,2 Ystad - Københavns H , , , ,0 København H - Roskilde , , , ,9 Roskilde - København H , , , ,3 Roskilde - Ringsted , , , ,4 Ringsted - Roskilde , , , ,8 Ringsted - Næstved , , , ,4 Næstved - Ringsted , , , ,5 Næstved - Nykøbing F , , , ,8 Nykøbing F - Næstved , , , ,9 Nykøbing F - Rødby Færge , , , ,4 Rødby Færge - Nykøbing F , , , ,6 Roskilde - Holbæk , , , ,1 Holbæk - Roskilde , , , ,0 Holbæk - Kalundborg , , , ,3 Kalundborg - Holbæk , , , ,0 Roskilde - Køge , , , ,4 Køge - Roskilde , , , ,3 Køge - Næstved , , , ,2 Næstved - Køge , , , ,3 Ringsted - Slagelse , , , ,6 Slagelse - Ringsted , , , ,8 Slagelse - Korsør , , , ,2 Korsør - Slagelse , , , ,0 Korsør - Nyborg , , , ,3 Nyborg - Korsør , , , ,0 Nyborg - Odense , , , ,7 Odense - Nyborg , , , ,1 Odense - Middelfart , , , ,9 Middelfart - Odense , , , ,9 Middelfart - Fredericia , , , ,8 Fredericia - Middelfart , , , ,5 Middelfart - Taulov , , , ,9 Taulov - Middelfart , , , ,9 Taulov - Kolding , , , ,7 Kolding - Taulov , , , ,5 Fredericia - Vejle , , , ,4 Vejle - Fredericia , , , ,9 Vejle - Horsens , , , ,3 Horsens - Vejle , , , ,9 Horsens - Skanderborg , , , ,4 Skanderborg - Horsens , , , ,9 Skanderborg - Aarhus H , , , ,0 Aarhus H - Skanderborg , , , ,0 Aarhus H - Langå , , , ,4 Langå - Aarhus H , , , ,0 Langå - Randers , , , ,9 Randers - Langå , , , ,8 Randers - Hobro , , , ,9 Hobro - Randers , , , ,6 Hobro - Aalborg , , , ,6 Aalborg - Hobro , , , ,8 Aalborg - Brønderslev , , , ,7 Brønderslev - Aalborg , , , ,7 Brønderslev - Hjørring , , , ,4 Hjørring - Brønderslev , , , ,7 Hjørring - Frederikshavn , , , ,1 Frederikshavn - Hjørring , , , ,1 Fredericia - Taulov , , , ,0 Taulov - Fredericia , , , ,6 Kolding - Lunderskov , , , ,3 Lunderskov - Kolding , , , ,4 Lunderskov - Tinglev , , , ,8 Tinglev - Lunderskov , , , ,0 Tinglev - Sønderborg , , , ,0 Sønderborg - Tinglev , , , ,0 Tinglev - Padborg , , , ,7 Padborg - Tinglev , , , ,8 Lunderskov - Bramming , , , ,9 Bramming - Lunderskov , , , ,1 Bramming - Esbjerg , , , ,1 Esbjerg - Bramming , , , ,0 Vejle - Herning , , , ,9 Herning - Vejle , , , ,0 Herning - Holstebro , , , ,2 Holstebro - Herning , , , ,4 Holstebro - Struer , , , ,1 Struer - Holstebro , , , ,1 Struer - Thisted , ,0 Thisted - Struer , , ,2 Langå - Viborg , ,3 Viborg - Langå , , , ,5 Viborg - Skive , ,3 Skive - Viborg , , , ,0 Skive - Struer , ,0 Struer - Skive , , , ,0 Odense - Ringe , , , ,5 Ringe - Odense , , , ,3 Ringe - Svendborg , , , ,9 Svendborg - Ringe , , , ,4 Aarhus H - Hornslet , , , ,1 Hornslet - Aarhus H , , , ,8 Hornslet - Grenaa , , , ,1 Grenaa - Hornslet , , , ,1 1) Siddepladser: Siddepladskapacitet opgjort som det samlede antal siddepladser på den specifikke strækning. 2) Passagerer: Opgøres som det samlede antal passagerer på den specifikke strækning. 3) Overbekægning %: Andelen af tog hvori der har været flere passagerer end udbudt siddepladskapacitet. Denne opgørelse skelner ikke mellem hvor mange passagerer der har stået op på de enkelte afgange, hvorved tog med 1 stående passager i denne forbindelse vægtes med samme faktor som tog med 100 stående passagerer. 4) I myldretiden: Det er afgangstiden fra første station for den pågældende strækning som bruges til at afgøre om strækningen regnes som myldretid eller ej. 7

8 Belægning i suppleringsbusserne Tabellerne viser den udbudte siddepladskapacitet og passagertallet i de busser, som bliver indsat som supplement til fjern- og regionaltogtrafikken på strækningen Flensborg - Fredericia i forbindelse med tilstrømningen af flygtninge og migranter. Busserne er åbne for alle passagerer (Opgørelse af belægningen) Kontraktmål for fjern- og regionaltogtrafikken: "Togproduktionen skal tilrettelægges således, at alle passagerer kan få siddeplads (belægning < 100 pct.) ved 90 pct. af togafgangene i myldretiden og i 95 pct. af de øvrige togafgange." (Kontraktens afsnit 1.7.1) Særlige forhold: Der blev ikke indsat suppleringsbusser i maj måned Tabel 1a Supplerende busser jan feb mar apr maj jun busser Siddepladskapacitet 1) Passagerer 2) Andel overbelagte busser (pct) 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 1) Siddepladskapacitet: Opgøres som det samlede udbud af siddepladser. Busserne har mellem siddepladser. 2) Passagerer: Opgøres som det samlede antal passager. Det bemærkes, at DSB ikke tæller passagererne i systematisk form, men at busserne som hovedregel har været fuldt belagt. Passagertallene er derfor et estimat. 3) Andel overbelagte busser: Andelen af busser hvori der har været flere passagerer end udbudt siddepladskapacitet. Busserne har ikke haft flere passagerer med end siddepladser, da busserne ikke er godkendt til ståpladser. 8

9 Belægning i Øresundstrafikken Tabellerne viser en oversigt over belægningen i DSB's tog på Øresundstrafikken (Belægningen på strækningen Københavns Lufthavn, Kastrup og Hyllie) Kontraktmål for afgange fremført med tog af typen ET (Kontraktens afsnit 2.3.3): Forventet passagertal < 200: Gennemsnitlig belægning på højst 84% Forventet passagertal : Belægning på højst 89% Forventet passagertal > 420: Belægning på højst 91% Tabel 1 Øresundstrafikken Passagertal < 200 Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Måned Siddepladskapacitet 1 (tus.) Passagerer 2 (tus.) Belægning (pct.) - krav max. 84% 71% 67% 74% 88% 84% 64% 75% 74% Tabel 2 Øresundstrafikken Passagertal Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Måned Siddepladskapacitet 1 (tus.) Passagerer 2 (tus.) Belægning (pct.) 3 - krav max. 89% 74% 71% 73% 74% 86% 64% 70% 73% Tabel 3 Øresundstrafikken Passagertal > 420 Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Måned Siddepladskapacitet 1 (tus.) Passagerer 2 (tus.) Belægning (pct.) 3 - krav max. 91% 79% 80% 85% 99% 68% 100% 79% 85% 1) Siddepladskapacitet: Opgøres som det samlede udbud af siddepladser på strækningen Københavns Lufthavn, Kastrup og Hyllie. 2) Passagerer: Opgøres som det samlede antal passagerer på strækningen Københavns Lufthavn, Kastrup og Hyllie. 3) Belægning: Summen af passagerer på samtlige ugedage / summen af siddepladser på samtlige ugedage. N.B. Opgørelsen er udelukkende baseret på fysiske passagertællinger, som udgør ca. halvdelen af alle afgange. De reelle tal for siddepladskapacitet og passagerer er cirka dobbelt så stort. Årsagen er, at det kun er de af DSB opererede afgange, hvor passagertællingerne findes i KIT. For de af Transdev opererede afgange bliver resultatet af tællingerne leveret i form af excel filer. Der arbejdes på en løsning, så disse tællinger også kommer ind i KIT, så de restende tog, der ikke er talt af hverken DSB ellers Transdev, bliver estimeret (ligesom i resten af fjern- og regionaltogtrafikken). 9

10 Belægning i S-togtrafikken Rapporten viser den udbudte siddepladskapacitet og passagertallet i og uden for myldretiden (Opgørelse af belægningen) Kontraktkrav: "DSB er i S-togtrafikken forpligtet til - så vidt det er muligt med det indkøbte togmateriel og den eksisterende infrastruktur - at indsætte en kapacitet målt i antal siddepladser, der sikrer at der kan forventes en siddeplads til alle passagerer." (Kontraktens afsnit 1.7.3) Tabel 5 S-togtrafikken Myldretid - kl jan feb mar apr maj jun Siddepladskapacitet 1 (tus.) Passagerer 2 (tus.) Belægning (pct.) 3 57,9 52,4 50,5 57,0 49,8 53, Tabel 6 S-togtrafikken Myldretid - kl. 16:10 jan feb mar apr maj jun Siddepladskapacitet 1 (tus.) Passagerer 2 (tus.) Belægning (pct.) 3 52,2 49,8 47,0 52,4 49,6 50, Tabel 7 S-togtrafikken Udenfor myldretid - kl jan feb mar apr maj jun Siddepladskapacitet 1 (tus.) Passagerer 2 (tus.) Belægning (pct.) 3 26,2 24,4 22,8 27,5 25,9 25,3 1) Siddepladskapacitet: Opgøres som et øjebliksbillede af antallet af siddepladser i samtlige tog på førstkommende station efter det angivene tidspunkt. Tidspunkterne er valgt, da de ligger midt i tidsbåndene, hvor S-togtrafikken på en gennemsnitsdag har flest rejser. 10

11 Belægning i S-togtrafikken opdelt på delstrækninger Rapporten viser den udbudte siddepladskapacitet og passagertal i maksimale snit og tidsbånd i og uden for myldretiden (Opgørelse af belægningen) Kontraktkrav: "DSB er i S-togtrafikken forpligtet til - så vidt det er muligt med det indkøbte togmateriel og den eksisterende infrastruktur - at indsætte en kapacitet målt i antal siddepladser, der sikrer at indsætte der kan forventes kapacitet en siddeplads målt i antal til siddepladser, alle passagerer." der sikrer (Kontraktens at der kan afsnit forventes 1.7.3) en siddeplads til alle passagerer." (Kontraktens afsnit Tabel 8 Køge - Solrød Strand År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 07:20:00-07:39:00 Morgenmyldretid Jersie Solrød Strand , ,4 86,0 40,4 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Jersie Ølby , ,9 47,9 24,5 15:40:00-15:59:00 Eftermiddagsmyldretid Jersie Solrød Strand , ,5 29,9 17,2 16:40:00-16:59:00 Eftermiddagsmyldretid Solrød Strand Jersie , ,4 40,5 35,1 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Jersie Solrød Strand , ,3 32,0 12,2 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Solrød Strand Jersie , ,8 25,7 13,3 05:00:00-05:59:00 Aften og nat Jersie Solrød Strand , ,1 21,4 14,7 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Solrød Strand Jersie , ,9 37,3 13, Tabel 9 Solrød Strand - Hundige År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Greve Hundige , ,9 73,8 66,2 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Hundige Greve , ,2 61,9 29,3 15:20:00-15:39:00 Eftermiddagsmyldretid Greve Hundige , ,7 48,2 24,5 16:40:00-16:59:00 Eftermiddagsmyldretid Hundige Greve , ,4 96,0 46,8 10:00:00-10:59:00 Mellem myldretiderne Greve Hundige , ,4 34,7 14,6 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Hundige Greve , ,5 32,0 18,2 05:00:00-05:59:00 Aften og nat Greve Hundige , ,3 27,8 22,4 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Hundige Greve , ,0 57,4 21, Tabel 10 Hundige - Dybølsbro År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Åmarken Ny Ellebjerg , ,0 198,1 101,7 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Dybbølsbro Sydhavn , ,8 100,8 34,2 16:00:00-16:19:00 Eftermiddagsmyldretid Sydhavn Dybbølsbro , ,7 90,2 33,6 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Ny Ellebjerg Åmarken , ,3 160,0 82,5 10:00:00-10:59:00 Mellem myldretiderne Sydhavn Dybbølsbro , ,0 68,0 26,4 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Dybbølsbro Sydhavn , ,0 86,0 32,4 05:00:00-05:59:00 Aften og nat Avedøre Friheden , ,7 51,1 26,9 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Dybbølsbro Sydhavn , ,3 118,8 34, Tabel 11 Høje Taastrup - Glostrup År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 07:20:00-07:39:00 Morgenmyldretid Albertslund Glostrup , ,8 113,5 63,9 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Glostrup Albertslund , ,3 89,1 66,2 16:00:00-16:19:00 Eftermiddagsmyldretid Albertslund Glostrup , ,7 82,8 52,0 15:40:00-15:59:00 Eftermiddagsmyldretid Glostrup Albertslund , ,3 93,6 62,7 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Albertslund Glostrup , ,5 51,1 24,9 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Glostrup Albertslund , ,0 78,4 32,1 05:00:00-05:59:00 Aften og nat Albertslund Glostrup , ,8 45,8 24,2 20:00:00-20:59:00 Aften og nat Glostrup Albertslund , ,7 61,2 36, Tabel 12 Glostrup - Valby År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Hvidovre Danshøj , ,1 172,7 95,3 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Rødovre Brøndbyøster , ,9 117,7 99,2 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Hvidovre Danshøj , ,7 127,2 89,7 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Danshøj Hvidovre , ,2 140,3 81,1 10:00:00-10:59:00 Mellem myldretiderne Hvidovre Danshøj , ,9 109,2 41,3 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Danshøj Hvidovre , ,4 111,9 51,1 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Hvidovre Danshøj , ,9 71,4 35,5 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Valby Danshøj , ,2 87,0 48, Tabel 13 Frederikssund - Ballerup År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 07:20:00-07:39:00 Morgenmyldretid Måløv Ballerup , ,8 124,0 70,5 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Ballerup Måløv , ,6 54,2 32,2 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Måløv Ballerup , ,0 59,5 30,7 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Ballerup Måløv , ,3 96,3 45,6 10:00:00-10:59:00 Mellem myldretiderne Måløv Ballerup , ,5 52,1 16,6 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Ballerup Måløv , ,5 60,6 22,2 05:00:00-05:59:00 Aften og nat Måløv Ballerup , ,5 33,1 15,9 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Ballerup Måløv , ,3 48,9 22, Tabel 14 Ballerup - Flintholm År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Jyllingevej Vanløse , ,6 133,6 102,1 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Husum Herlev , ,2 173,8 90,0 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Jyllingevej Vanløse , ,2 144,1 79,3 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Vanløse Jyllingevej , ,3 143,2 65,1 10:00:00-10:59:00 Mellem myldretiderne Jyllingevej Vanløse , ,5 83,8 31,0 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Vanløse Jyllingevej , ,8 86,0 36,0 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Jyllingevej Vanløse , ,7 69,0 24,9 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Vanløse Jyllingevej , ,2 68,0 32, Tabel 15 Flintholm - Valby År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Langgade Valby , ,0 99,2 71,6 07:20:00-07:39:00 Morgenmyldretid Peter Bangs Vej Flintholm , ,9 113,5 59,4 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Langgade Valby , ,0 99,7 55,1 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Valby Langgade , ,4 114,5 58,5 11

12 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Peter Bangs Vej Langgade , ,6 83,8 24,2 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Valby Langgade , ,7 84,9 29,9 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Flintholm Peter Bangs Vej , ,5 52,1 18,6 20:00:00-20:59:00 Aften og nat Valby Langgade , ,6 57,4 31, Tabel 16 Valby - Dybbølsbro År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Valby Enghave , ,1 156,8 78,5 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Enghave Valby , ,6 88,1 48,5 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Valby Enghave , ,1 105,0 55,0 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Enghave Valby , ,6 118,0 68,6 10:00:00-10:59:00 Mellem myldretiderne Enghave Dybbølsbro , ,5 101,8 30,1 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Enghave Valby , ,8 95,7 35,7 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Valby Enghave , ,5 66,3 22,5 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Enghave Valby , ,9 78,4 39, Tabel 17 Dybbølsbro - København H År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Dybbølsbro København H , ,0 158,9 76,6 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid København H Dybbølsbro , ,3 97,6 36,3 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Dybbølsbro København H , ,0 148,4 41,9 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid København H Dybbølsbro , ,6 189,1 66,9 10:00:00-10:59:00 Mellem myldretiderne Dybbølsbro København H , ,5 97,6 27,8 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne København H Dybbølsbro , ,9 96,7 33,2 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Dybbølsbro København H , ,4 82,8 19,9 19:00:00-19:59:00 Aften og nat København H Dybbølsbro , ,7 111,4 35, Tabel 18 København H - Østerport År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid København H Vesterport , ,8 185,4 71,1 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid Østerport Nørreport , ,3 176,9 68,6 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Nørreport Østerport , ,7 180,1 63,0 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Vesterport København H , ,8 210,8 62,0 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Nørreport Østerport , ,3 76,4 27,8 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Nørreport Vesterport , ,3 103,8 32,3 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Nørreport Østerport , ,3 109,2 33,8 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Nørreport Vesterport , ,9 66,9 23, Tabel 19 Østerport - Svanemøllen År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Østerport Nordhavn , ,6 97,6 47,0 08:20:00-08:39:00 Morgenmyldretid Svanemøllen Nordhavn , ,4 208,7 73,9 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Østerport Nordhavn , ,3 173,8 66,1 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Nordhavn Østerport , ,2 185,4 44,6 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Østerport Nordhavn , ,6 79,6 29,6 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Nordhavn Østerport , ,6 78,4 28,1 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Østerport Nordhavn , ,7 109,2 35,5 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Nordhavn Østerport , ,3 44,7 19, Tabel 20 Svanemøllen - Buddinge År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid Svanemøllen Ryparken , ,5 92,3 36,5 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid Emdrup Ryparken , ,2 160,0 87,1 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Ryparken Emdrup , ,7 152,6 67,6 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Emdrup Ryparken , ,9 74,4 35,8 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Svanemøllen Ryparken , ,0 59,5 34,0 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Emdrup Ryparken , ,9 85,5 30,4 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Ryparken Emdrup , ,1 79,5 34,6 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Emdrup Ryparken , ,6 52,1 20, Tabel 21 Buddinge - Farum År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 08:20:00-08:39:00 Morgenmyldretid Buddinge Stengården , ,4 59,5 21,7 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Stengården Buddinge , ,3 113,5 59,4 16:40:00-16:59:00 Eftermiddagsmyldretid Buddinge Stengården , ,0 90,2 43,9 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Stengården Buddinge , ,7 48,9 22,0 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Buddinge Stengården , ,5 44,7 21,9 11:00:00-11:59:00 Mellem myldretiderne Stengården Buddinge , ,8 36,9 19,0 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Buddinge Stengården , ,4 52,1 18,6 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Stengården Buddinge , ,4 33,1 10, Tabel 22 Svanemøllen - Hellerup År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Svanemøllen Hellerup , ,1 90,2 42,2 08:20:00-08:39:00 Morgenmyldretid Hellerup Svanemøllen , ,3 212,9 66,5 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Svanemøllen Hellerup , ,4 152,6 57,4 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Hellerup Svanemøllen , ,6 156,8 44,1 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Svanemøllen Hellerup , ,6 88,1 26,1 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Hellerup Svanemøllen , ,4 82,8 23,2 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Svanemøllen Hellerup , ,5 113,5 26,9 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Hellerup Svanemøllen , ,5 43,1 19, Tabel 23 Hellerup - Lyngby År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Hellerup Bernstorffsvej , ,1 115,1 72,2 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid Bernstorffsvej Hellerup , ,0 149,4 92,2 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Hellerup Bernstorffsvej , ,0 167,4 73,4 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Bernstorffsvej Hellerup , ,2 189,6 64,4 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Hellerup Bernstorffsvej , ,7 92,3 34,3 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Bernstorffsvej Hellerup , ,5 98,7 31,3 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Hellerup Bernstorffsvej , ,3 116,6 34,2 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Bernstorffsvej Hellerup , ,0 48,9 35, Tabel 24 Lyngby - Holte År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 07:20:00-07:39:00 Morgenmyldretid Lyngby Sorgenfri , ,5 95,5 42,3 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid Sorgenfri Lyngby , ,6 104,5 72,2 12

13 16:40:00-16:59:00 Eftermiddagsmyldretid Lyngby Sorgenfri , ,6 126,2 54,1 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Sorgenfri Lyngby , ,8 125,4 39,6 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Lyngby Sorgenfri , ,5 99,7 25,3 10:00:00-10:59:00 Mellem myldretiderne Sorgenfri Lyngby , ,5 84,9 22,7 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Lyngby Sorgenfri , ,6 90,2 23,6 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Sorgenfri Lyngby , ,9 29,4 16, Tabel 25 Holte - Hillerød År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Holte Birkerød , ,8 79,6 41,4 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Birkerød Holte , ,8 103,9 72,4 16:40:00-16:59:00 Eftermiddagsmyldretid Holte Birkerød , ,2 112,4 52,6 16:00:00-16:19:00 Eftermiddagsmyldretid Birkerød Holte , ,3 101,1 40,4 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Holte Birkerød , ,4 91,3 24,1 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Birkerød Holte , ,6 62,7 20,3 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Holte Birkerød , ,7 68,0 21,1 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Birkerød Holte , ,9 26,7 16, Tabel 26 Hellerup - Klampenborg År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Hellerup Charlottenlund , ,0 39,4 17,9 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Charlottenlund Hellerup , ,7 82,8 43,2 16:40:00-16:59:00 Eftermiddagsmyldretid Hellerup Charlottenlund , ,0 111,4 30,8 15:20:00-15:39:00 Eftermiddagsmyldretid Charlottenlund Hellerup , ,8 42,6 23,4 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Hellerup Charlottenlund , ,6 51,1 16,4 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Charlottenlund Hellerup , ,4 41,5 13,3 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Hellerup Charlottenlund , ,6 68,0 13,6 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Charlottenlund Hellerup , ,3 34,1 6, Tabel 27 Hellerup - Flitholm År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Grøndal Fuglebakken , ,0 208,2 90,5 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Grøndal Flintholm , ,6 123,0 64,0 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Flintholm Grøndal , ,6 112,9 49,7 15:40:00-15:59:00 Eftermiddagsmyldretid Fuglebakken Grøndal , ,3 151,4 51,9 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Flintholm Grøndal , ,4 86,5 24,4 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Fuglebakken Grøndal , ,4 74,4 28,2 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Flintholm Grøndal , ,5 68,3 22,4 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Fuglebakken Grøndal , ,6 86,5 27, Tabel 28 Flintholm - Ny Ellebjerg År til dato Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 Belægning siddepladser 5 passagerer (pct) 1 tog 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid KB Hallen Flintholm , ,6 175,7 75,1 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Flintholm KB Hallen , ,6 110,9 52,4 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid KB Hallen Flintholm , ,8 72,4 38,1 15:20:00-15:39:00 Eftermiddagsmyldretid Flintholm KB Hallen , ,6 135,2 44,9 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne KB Hallen Flintholm , ,4 68,3 18,4 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Flintholm KB Hallen , ,5 56,1 21,3 19:00:00-19:59:00 Aften og nat KB Hallen Flintholm , ,6 58,2 17,2 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Flintholm KB Hallen , ,5 80,5 30,5 1) Belægning: Siddepladskapacitet er opgjort som antallet af passagerer i forhold til det indsatte antal siddepladser i hver delstrækning. snit. 2) Spidsperiode: I myldretider opgøres er spidsperioden perioden et med 20 min flest interval passagerer mens for den et for 20 min øvrige interval tidsbånd mens opgøres den for som øvrige spidstimen. tidsbånd Spidsperioden opgøres som spidstimen. er det interval, hvor der har været flest passagerer i tidsperioden. 3) Fra station/til station: Angiver mellem de stationer hvilke på stationer strækningen på strækningen hvor imellem belægningen er er størst. 4) Max. belægning / Min. belægning Angiver den maximale og den minimale belægningsgrad for den specifikke strækning i den specifikke spidsperiode i procent. 5) siddepladser: let af siddepladser bliver opgjort på baggrund af en siddepladskapacitet på 324 siddepladser i SA tog og 150 siddepladser i SE tog. Der regnes med tre siddepladser pr. bænk. 13

14 kørte tog pr. strækning Tabellerne viser antallet af planlagte og realiserede tog, som har kørt på de enkelte delstrækninger ( kørte tog) Tabel 1 Fjern- og regionaltogtrafikken År til dato kørte tog 3 Planlagt 1 Realiseret 2 Planlagt 1 Realiseret 2 Helsingør-Nivå Nivå-Østerport Østerport - København H København H - Kbh Lufthavn Kbh Lufthavn-Peberholm København H - Ystad København H - Roskilde Roskilde - Ringsted Ringsted - Næstved Næstved - Vordingborg Vordingborg - Nykøbing F Nykøbing F - Rødby F Roskilde - Holbæk Holbæk - Kalundborg Roskilde - Køge Køge - Næstved Ringsted - Slagelse Slagelse - Nyborg Nyborg - Odense Odense - Middelfart Middelfart - Fredericia Fredericia - Vejle Vejle - Skanderborg Skanderborg - Aarhus H Aarhus H - Langå Langå - Hobro Hobro - Skørping Skørping - Aalborg Aalborg - Hjørring Hjørring - Frederikshavn Fredericia - Kolding Middelfart - Kolding Kolding - Lunderskov Lunderskov - Tinglev Tinglev - Sønderborg Tinglev - Padborg Lunderskov - Bramming Bramming - Esbjerg Vejle - Herning Herning - Struer Langå - Struer Struer - Thisted Odense - Ringe Ringe - Svendborg Aarhus H - Hornslet Hornslet - Grenaa Tabel 2 S-togtrafikken År til dato kørte tog 3 Planlagt 1 Realiseret 2 Planlagt 1 Realiseret 2 Køge-Solrød Strand Solrød Strand-Hundige Hundige-Dybbølsbro Høje Taastrup-Glostrup Glostrup-Valby Frederikssund-Ballerup Ballerup-Flintholm Flintholm - Valby Valby-Dybbølsbro Dybbølsbro-København H København H-Østerport Østerport-Svanemøllen Svanemøllen - Buddinge Buddinge - Farum Svanemøllen-Hellerup Hellerup-Lyngby Lyngby-Holte Holte-Hillerød Hellerup-Klampenborg Hellerup-Flintholm Flintholm-Ny Ellebjerg ) Planlagt: Det planlagte antal tog viser antallet af tog som er planlagt til at køre på den pågældende delstrækning, jf. RDS planen. RDS planen er resultatet af den oprindelige tjenestekøreplan +/- tillysninger/aflysninger 72 timer før afgang. 2) Realiseret: Det realiserede antal tog viser antallet af tog som har kørt på den pågældende delstrækning. 3) kørte tog: Omfatter tog i begge retninger. 14

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2016

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2016 MÅNEDS- RAPPORT APRIL I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2016

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2016 MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2016

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2016 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2015

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2015 MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2017

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2017 MÅNEDS- RAPPORT JUNI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2017

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2017 MÅNEDS- RAPPORT AUGUST I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2017

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2017 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2017

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2017 MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2016

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2016 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2015

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2015 MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2015

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2015 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2015

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2015 MÅNEDS- RAPPORT APRIL I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2016

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2016 MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2015

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2015 MÅNEDS- RAPPORT JANUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2016

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2016 MÅNEDS- RAPPORT AUGUST I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2016

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2016 MÅNEDS- RAPPORT JANUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 356 Offentligt Notat Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Frederiksholms Kanal 27 1220 Kbh Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ISBN:

Læs mere

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010 Trafikudvalget -11 TRU alm. del Bilag 98 Offentligt Notat Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. 1. Antallet af rejser I 3. blev der foretaget ca. 12,8 mio. rejser med DSB's fjern- og regionaltog. Dette

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat 18 28 38 48 58 08 28 38 48 58 08 18 47 57 07 17 27 50 00 10 20 30 40 20 30 40 50 00 10 Hillerød Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby Jægersborg Gentofte Bernstorffsvej

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Afrapportering DSB S-tog 3. kvartal 2013 1. Antallet af rejser I 3. kvartal 2013 blev der foretaget 24,7 mio. rejser på S-banen, hvilket er et

Læs mere

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum 18 28 38 48 58 08 31 41 51 01 11 21 47 57 07 17 27 58 08 18 28 38 48 20 30 40 50 00 10 Køge Hillerød - ma-fr 5.02-0.22 5.52-18.32 lø 5.02-0.22 10.32-17.12 sø og hldg 6.02-0.22 - Køge ma-fr 5.22-0.42 6.12-18.52

Læs mere

Digitale Netværk... 3 Abribus... 4 Railboards... 5 Retail & Convenience... 6

Digitale Netværk... 3 Abribus... 4 Railboards... 5 Retail & Convenience... 6 Prisliste 2017 Indhold Digitale Netværk... 3 Abribus... 4 Railboards... 5 Retail & Convenience... 6 Side 2 Digitale netværk 2017 1 Digitalt Netværk skærme Share of Time pr. stk. * DSB 93 16,66% 2.200 204.600

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Transportudvalget -13 TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev der foretaget 28,8 mio. rejser på S-banen, hvilket er en stigning på 1,2 mio. rejser i forhold

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Transportudvalget 2013-14. TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850. Offentligt. Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget 2013-14

Transportudvalget 2013-14. TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850. Offentligt. Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget 2013-14 Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 294 Offentligt Punkt 2: Antallet af kørte tog 1. kvartal 2014 Strækning Planlagt

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Notat Projekt: 1529 Samfundsøkonomisk screening af Øresundsmetroen Dato: 23.

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 17 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 17 Offentligt Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 17 Offentligt Bilag 1 S-tog pr. 20. min. - hverdage Hverdag Grundbetjening Supplement Ekstra kørsel TRM Plan Faktisk Plan Faktisk TRM Plan Faktisk Plan Faktisk

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter :

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : DSB S-tog a/s Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog Gyldig fra 08.01.2006 Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : Bx udgår som personførende tog A+ forlænges til Bud ma-fr F+ forlænges

Læs mere

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift Banedanmark - AML 13.04.2015 AML Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift AML Fortegnelse over største tilladte - akselafstand - akseltryk/aksellast - metervægt - læsseprofil på

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt Banedanmarks infrastrukturportefølje 2018-2023 Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 1 Hovedprincipper i re-planlægning af strækninger

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2015

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2015 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet ISBN: 978-87-93292-01-7

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Punktlighed for Tog og Metro

Punktlighed for Tog og Metro Punktlighed for Tog og Metro September 2017 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Resumé... 4 3 Måling af togenes punktlighed på Fjern- og S-banen... 7 3.1 Fjernbanen... 7 3.2 S-banen... 8 3.3 Arriva tog...

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Strækningslængder. Bilag 6.6

Strækningslængder. Bilag 6.6 Banedanmarks Netredegørelse 2015 Bilag 6.6 Strækningslængder Afstandstabellen angiver den kilometerafstand, som infrastrukturafgifterne beregnes efter. Afstanden mellem Sjælland og Fyn er redurceret med

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Bus & Tog. Vesttælling 2010. Hovedrapport. Juli 2011

Bus & Tog. Vesttælling 2010. Hovedrapport. Juli 2011 Bus & Tog Vesttælling 2010 Hovedrapport Juli 2011 1 Bus & Tog Vesttælling 2010 Hovedrapport Juli 2011 Dokument nr.: 74174-A-1 / A013119 Revision nr.: 2 Udgivelsesdato: 28. juli 2011 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Egelundsvej 5 2620 Albertslund Shell / 7-Eleven 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 07:00-22:00 07:00-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 Roskildevej 117 2620 Albertslund

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 20/09 2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen så som venterum. Arbejde med vand med tryk og der i øvrigt er risiko for overskridelse

Læs mere

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S09. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s Tlf.

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S09. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s Tlf. DSB Stog a/s Tjenestekøreplan for Stog (TKS) Gyldig fra 11.01.2009 TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB Stog a/s Tlf. 33 54 09 33 Ansvarshavende: DSB Planlægning & Trafik Sølvgade 40. 1349 København

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere