Årskonference E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årskonference 2012. E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen"

Transkript

1 Årskonference 2012 E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen

2 Praktiske oplysninger Konferencedage Tirsdag den 9. oktober 2012 kl Registrering fra kl Onsdag den 10. oktober 2012 kl Sted Hotel Nyborg Strand Østerøvej Nyborg Tlf: konferencegebyr Ved tilmelding senest den 28. september 2012 er prisen for deltagelse i konferencen DKK 4.000,Ved tilmelding efter den 28. september 2012 er prisen for deltagelse i konferencen DKK 6.500, Festmiddag Festmiddag: kr. 680,- Tilmelding /tilmelding Tilmeldingen er bindende BUSTRANSFER Der vil blive arrangeret bus transfers: Fra banegården til Hotel Nyborg Strand og retur ifm konferencestart og -slut Fra hotel Nyborg Strand til de øvrige hoteller og retur ifm omklædning til festmiddagen Fra Hotel Nyborg Strand til de øvrige hoteller efter festmiddagen Fra de øvrige hoteller til Hotel Nyborg Strand til konferencestart 2. dagen konferencesekretariat Hoteller Hotel Nyborg Strand administrerer booking af de hotelværelser, som E-sundhedsobservatoriet har prebooket til konferencen. Afregning for overnatning sker gennem Nyborg Strand, også for overnatning på de øvrige hoteller. Alle værelser er inkl. morgenbuffet. Link til booking af værelser. esundhed Hotel Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf: De luxe værelse à kr ,Stort værelse à kr ,Stort enkeltværelse à kr ,Standard værelse à kr. 833,Lille enkeltværelse à kr. 635,- Holckenhavn Slot (15 værelser) Holckenhavn 1, 5800 Nyborg Tlf: Enkeltværelser à kr ,Dobbeltværelse à kr. 750,- pr. person Hotel Villa Gulle (20 værelser) Østervoldgade 44, 5800 Nyborg Tlf: Enkeltværelser à kr. 770,Juelsberg Slot - Bed & Breakfast (6 værelser) Juelsbergvej 11, 5800 Nyborg Tlf: Enkeltværelser à kr. 625,- De øvrige hoteller, der er omfattet af aftalen, er: Frederikshøj Bed & Breakfast (10 værelser) Kogsbøllevej 66E, 5800 Nyborg Tlf: Enkeltværelser à kr. 375,- Hotel Hesselet (35 værelser) Christian Lundsvej 110, 5800 Nyborg Tlf: Enkeltværelser à kr. 1305,Dobbeltværeler à kr. 865,- pr. person Best Western Hotel Knudsens Gaard (25 værelser) Hunderupgade 2, 5230 Odense M Tlf: DSB Kursuscenter (20 værelser) Fyrvej 1, 5800 Nyborg Tlf: Enkeltværelser à kr. 755,Dobbeltværelse à kr. 725,- pr. person Enkeltværelser à kr. 920,Dobbeltværelse à kr. 572,50 Der tilmeldes og afregnes på Hotel Nyborg Strand pga. Conference Manager tilmelding E-sundhedsobservatoriet Dansk Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet Vestre Havnepromenade 5, 1. sal 9000 Aalborg Tlf: Cvr. nr

3 E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen Det er i dag bredt anerkendt, at sundhedsvæsenet står over for en række udfordringer, der vil kræve nytænkning. Kronikerbølgen og den demografiske bombe er eksempler på, at det vi plejer at gøre snart ikke længere er tilstrækkeligt. Såfremt princippet om borgernes fri og lige adgang til behandling, gennem en overvejende skattefinansieret samfundsløsning på sundhedsområdet, fortsat skal have befolkningens tillid, bliver vi nødt til at se på hvilke sundhedsydelser, der er behov for herunder deres tilgængelighed, gennemførelse, tilhørende effekter og omkostninger - i hele sundhedsvæsenet. Vi må spørge: Hvad bliver de afledte justeringer og forandringer, vores sundhedsvæsen må undergå? En mulig tilgang til at skabe den nødvendige innovation og udvikling med e-sundhed som et underliggende tema er at anskue sundhedsvæsenet som et HELE med borger-/patientcentrering, serviceorientering og sektorneutralitet. Men det er i sagens natur ikke uproblematisk. På den anden side vil det kunne bidrage til at flytte den gængse opfattelse af, hvad der er muligt, nødvendigt og realistisk. E-sundhed, der er den danske oversættelse af det engelske begreb e-health, er alment brugt og defineres og anvendes derfor også i flæng, formelt såvel som uformelt, og ofte også underforstået. I E-sundhedsobservatorie-regi definerer vi e-sundhed bredt og i tråd med EU-Kommissionen: "ehealth is the use of modern information and communication technologies to meet needs of citizens, patients, healthcare professionals, healthcare providers, as well as policy makers." (e-health Ministerial Declaration, 22 May 2003) Mere specifikt forstår vi e-sundhed som omfattende anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi til at understøtte samspillet mellem patienter og udbydere af sundhedsydelser, udveksling af information, overførsel af data fra en institution til en anden, indbyrdes kommunikation mellem patienter eller mellem ansatte i sundhedsvæsenet. E-sundhed omfatter også informationsnetværk i sundhedssektoren, ledelsesinformation, elektroniske patientjournaler, telemedicintjenester, personlige wearables og bærbare kommunikationssystemer til at overvåge og hjælpe patienter. I dagens Danmark anses e-sundhed som en af de vigtigste elementer i transformeringen af sundhedsvæsenet mod: øget borger/patient-empowerment borgeren/ patienten (og pårørende) skal understøttes i at være mest mulig aktiv og deltagende i forebyggelse og behandling af egen helbreds/sygdomstilstand øget kvalitet i behandling og et sammenhængende patientforløb baseret på effektiv koordination af sundhedsindsatser, der i videst muligt omfang er evidensbaserede og gennemførlige øget ressource-effektivitet gennem bedre forebyggelse, øget kvalitet og opgaveflytning, så vigtige sundhedsydelser i det enkelt patientforløb udføres rettidigt, velkoordineret og af kvalificerede aktører, herunder patienten selv Patienter, pårørende, sundhedsfaglige, it-professionelle og ledelsesansvarlige har forskellige behov for information til at understøtte forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje samt drift at systemer. E-sundhedsobservatoriets årskonference formidler et samlet billede af vigtige resultater inden for e-sundhed i Danmark. På baggrund af skitserede temaer for årets konference har deltagere, der arbejder med e-sundhed, indsendt korte beskrivelser af de erfaringer og budskaber, de ønsker at dele med fagfæller, hvorefter programmet er tilrettelagt.

4 Tirsdag den 9. oktober 9:30 Plenumsession 1: Konferenceåbning Velkommen esundhed - glæder og genvordigheder Sektordirektør Flemming Christiansen, Sektor for National Sundheds-it The EU ehealth Task Force Report "Redesigning health in Europe for 2020" Medlem i The EU ehealth Task Force Anders Olauson, President for EPF (European Patients Forum) og Ordförande i ÅGRENSKA, Sverige 10:40 Kaffepause 11:10 Plenumsession 2: International experience with ehealth Effect of telehealth on use of secondary care and mortality: findings from the Whole System Demonstrator cluster randomized trial Prof Stanton Newman, Dean of the School of Health Sciences, City University, London E-sundhedsobservationer 2012 Professor Christian Nøhr og ekstern lektor Søren Vingtoft, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet 12:00 Frokost 13:00 A1 Regional Sundheds-it, RSI 14:30 Kaffepause 15:00 A2 E-sundhed i kommunerne B1 It-løsninger til ledelsesinformation B2 Perspektiver på nationale e-sundhedsinitiativer C1 Brugerperspektiver på e-sundhedsprojekter (I) C2 Brugerperspektiver på e-sundhedsprojekter (II) D1 Den informerede, deltagende og styrende patient/borger D2 E-sundheds-battle 16:30 Kaffepause 17:00 Plenumsession 3: E-sundhed som fundament i fremtidens sundhedsvæsen - hvilke krav stiller det til innovation og planlægning? Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag indleder sessionen og deltager i den efterfølgende paneldebat 18:00 Første konferencedag slutter 19:00 Festmiddag Onsdag den 10. oktober 9:00 Plenumsession 4: User considerations in the design of ehealth Health literacy assessment - a key issue in patient involvement Prof. Richard Osborne, Chair in Public Health, School of Health & Social Development, Deakin University, Melbourne, Australia Human Factors and Usability for complex Health Information Technologies: Why is it so important? Dr. Marie-Catherine Beuscart-Zéphir, University of Lille, Faculty of Medicine, France 10:30 Kaffepause 11:00 A3 National Sundheds-it, NSI B3 Telemedicin og velfærdsteknologier 12:30 Frokost 13:30 Plenumsession 5: Hvor er vi på vej hen? Hvad byder fremtiden på for RSI? Styregruppeformand og adm. direktør Jens Andersen, RSI og Region Sjælland 14:30 Konferencen slutter C3 User-perspectives on e-health projects national and international experiences D3 E-sundhed i overgange

5 Tirsdag den 9. oktober 9:30 Plenumsession 1: Konferenceåbning Velkommen til konferencen esundhed - glæder og genvordigheder Sektordirektør Flemming Christiansen, Sektor for National Sundheds-it The EU ehealth Task Force Report "Redesigning health in Europe for 2020" Medlem i The EU ehealth Task Force Anders Olauson, President for EPF (European Patients Forum) og Ordförande i ÅGRENSKA, Sverige 10:40 Kaffepause 11:10 Plenumsession 2: International experience with ehealth Effect of telehealth on use of secondary care and mortality: findings from the Whole System Demonstrator cluster randomized trial Prof Stanton Newman, Dean of the School of Health Sciences, City University, London E-sundhedsobservationer 2012 Professor Christian Nøhr og ekstern lektor Søren Vingtoft, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet 12:00 Frokost 13:00 A1: Regional Sundheds-it, RSI Overordnet status for RSI: Hvordan går det med samarbejdet og med at opfylde pejlemærker? Sekretariatschef for RSI, Heidi Forberg Den kliniske it-arbejdsplads: Hvornår og hvordan får personalet nem og hurtig adgang til de mest kritiske systemer? En kliniker fra Region Nordjylland Patient empowerment: Hvad gør regionerne for at skabe tilfredse, trygge og involverede patienter? Stabsdirektør Christian Worm, Region Hovedstaden Sammenhæng og samarbejde: Hvad gør regionerne for at skabe sammenhæng på tværs? N.N. 14:30 Kaffepause 15:00 A2: E-sundhed i kommunerne Status på kommunernes opkobling til FMK Konsulent Poul Erik Kristensen, KL - social og sundhed Sygeplejersker bruger megen tid på dokumentation - er det spild af tid? Konsulent Birgit Bækmann Jeppesen, Aarhus Kommune Automatisk besøgsplanlægning i hjemmeplejen mere end at trykke på en knap! Konsulent Hrönn Kold Sigurðardóttir, KMD Kommunerne er gået i gang med FMK FMK datakonsulent Ditte Victoria Borggreen, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark 16:30 Kaffepause B1: It-løsninger til ledelsesinformation Millionbesparelser på lægeordineret medicin Regional lægemiddelkonsulent Kirsten Schæfer, Region Sjælland En national løsning på en national udfordring - ledelsesinformation på tværs af regioner Overlæge Jakob Steen Andersen, Rigshospitalets intensivafdeling 4131 Brugerdeltagelse i udviklingen af EPJ til understøttelse af Den Danske Kvalitetsmodel EPJ-konsulent Marianne Møller, Afdeling for driftsoptimering og It, Odense Universitetshospital Overholdelse af behandlingsgaranti Chef for datateamet Anne Mette Vestergård, Sygehus Nord, Region Sjælland B2: Perspektiver på nationale e-sundhedsinitiativer Hvordan kan strukturering af CAVE-oplysninger forbedre patientsikkerheden? Læge og informatiker Knut Bernstein, MEDIQ Lokationsbaseret overblik på enterprise niveau i sundhedssektoren arkitekturer og applikationer Chefarkitekt Jan Mark, CSC Scandihealth Kan juraen følge med innovationen inden for sundheds-it? Områdechef Kenneth Mikkelsen, KMD Healthcare Fælles Medicinkort - en fantatisk idé - hvornår er det her? Projektleder Hans Henrik Bøttger, IT-stab, Region Midtjylland C1: Brugerperspektiver på e-sundhedsprojekter (I) Hvordan kan brugerne hjælpe hinanden med implementering og anvendelse af EPJ? Case om MidtLink og brugerdrevet support community til EPJ Partner Lærke Ullerup, Wemind A/S Mobil EPJ brugerinddragelse i prototypeudvikling Etnograf Susanne Wollsen, Alexandra Instituttet - Pervasive Healthcare Brugerne udviklede og videreudvikler i samarbejde med virksomheden et kritisk informationssystem til en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Små udfordringer kan blive til store problemer! KMD og Lægeforeningens bud på systematisk brugerinddragelse i it-udvikling og -implementering Forretningskonsulent Mads Stampe Frederiksen, KMD Healthcare C2: Brugerperspektiver på e-sundhedsprojekter (II) Klinisk oversigt over e-journal-data skal hjælpe i planlægningen af patientforløb Afdelingslæge Ulrich Andersen, Region Sjælland Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden EPJ-konsulent Jens Erik Warfvinge, Aarhus Universitetshospital Den tværfaglige patientjournal i Region Nordjylland. Fra ustruktureret fritekst dokumentation til standardiseret basisjournal. Tanker og erfaringer Centerchef Uffe Niebuhr, Medicinsk Center, Aalborg Sygehus, Region Nordjylland It-understøttelse af den kliniske logistik Seniorprojektleder Esben Wolf, Region Midtjylland 17:00 Plenumsession 3: E-sundhed som fundament i fremtidens sundhedsvæsen - hvilke krav stiller det til innovation og planlægning? Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag indleder sessionen og deltager i den efterfølgende paneldebat 18:00 Første konferencedag slutter 19:00 Festmiddag D1: Den informerede, deltagende og styrende patient/borger Borgersprog - patientjournal på sengekanten Chefarkitekt Hans Kåre Pallesen, CSC Scandihealth A/S Virtuel behandling af psykiatriske patienter - et pilotprojekt om ipads som værktøj i behandlingen af unge med skizofreni og ældre med depression Overlæge Anne Grethe Viuff, Leder af Klinik for unge med skizofreni, Regionspsykiatri Vest, Region Midtjylland Kan computerbaseret KAT være vejen til større udbredelse af KAT og til tidligere intervention? Cand.psych. Kim Mathiasen, Region Midtjylland, Klinik for OCD og Angstlidelser, Aarhus Universitetshospital, Risskov Mobiltelefonen kan hjælpe maniodepressive Ph.d.-studerende Mads Frost, IT-Universitetet i København D2: E-sundheds-battle Webbooking - en vej til patient empowerment? Sundhedssystem-koordinator Anette Mundbjerg, Hospitalsenheden Horsens Europas bedste e-sundhedsløsning er dansk udviklet Kommerciel direktør Troels Bierman Mortensen, Daintel ApS HealthTerm App støtter klinikere i deres hverdag i delingen af klinisk viden og sikrer let adgang til viden lokalt, nationalt og internationalt Vice President of Operation Annika Sonne Hansen, CareCom A/S Sådan understøtter Danmarks mest udbredte epj klinikernes arbejde Senior clinical adviser Pia Wichmann Madsen, Systematic A/S Den digitale lægekasse Sekretær Laila Søndergaard Christiansen, Børneafdelingen, Næstved Sygehus, Region Sjælland Ledelsesinformation og beslutningsstøtte med analytics - reel mulighed eller modefænomen? Executive IT-Architect, CTO Peter Lange, IBM Europe ProLogistics: Realtidsledelsesinformation fra servicefunktioner kan bidrage til forbedringer på hele sygehuset Director Mikkel Harbo, Systematic A/S

6 Onsdag den 10. oktober 9:00 Plenumsession 4: User considerations in the design of ehealth Health literacy assessment - a key issue in patient involvement Prof. Richard Osborne, Chair in Public Health, School of Health & Social Development, Deakin University, Melbourne, Australia Human Factors and Usability for complex Health Information Technologies: Why is it so important? Dr. Marie-Catherine Beuscart-Zéphir, University of Lille, Faculty of Medicine, France 10:30 Kaffepause 11:00 A3: National Sundheds-it, NSI Standarder og arkitektur på sundhedsområdet - hvordan NSI arbejder med at fastlægge nationale standarder, og hvilken betydning det har for it-udviklingsprojekter Chefarkitekt Esben Dalsgaard, National Sundheds-it Referencearkitektur for deling af dokumenter og billeder - hvordan kan man anvende en referencearkitektur i forbindelse med it-projekter? Specialkonsulent Pia Jespersen, National Sundheds-it National Serviceplatform, sammenhæng og samarbejde i sundhedsvæsenet Afdelingschef Birgitte Drewes, National Sundheds-it Nationalt Patientindeks - perspektiver i standardiseret og sikker adgang til data på tværs af sektorer Chefkonsulent Ivan Lund Petersen, National Sundheds-it 12:30 Frokost 13:30 Plenumsession 5: Hvor er vi på vej hen? Hvad byder fremtiden på for RSI? Styregruppeformand og adm. direktør Jens Andersen, RSI og Region Sjælland Farvel og på gensyn 14:30 Konferencen slutter B3: Telemedicin og velfærdsteknologier Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering Senior Architect Claus Kjærgaard Andersen, Systematic A/S Health Apps til klinikeren på farten Fysioterapeut Martin Winberg, Sygehus Sønderjylland Telemedicin i et tværorganisatorisk felt - hvordan lykkes det uden een stærk mand for bordenden? Direktør Dorte Stigaard, Region Nordjylland CareCoor. It-understøttelse af netværket omkring ældre i eget hjem Lektor Claus Bossen, Aarhus Universitet C3: User-perspectives on e-health projects national and international experiences Safety, quality, innovation - the role that an organisational communication perspective can play in enhancing the impact of health information technology Dr. Andrew Georgiou, Centre for Health Systems and Safety Research, Australien Institute of Health Innovation, University of New South Wales, Australia Human factor driven approach to the design of decision support systems to prevent medical errors - the PSIP project Dr. Marie-Catherine Beuscart-Zéphir, University of Lille, Faculty of Medicine, France Radioknapper og anamnese kan de virkelig snakke sammen? Brugernes oplevelse af en brugerinddragende designproces Konsulent Stine Loft Rasmussen, Region Hovedstaden - It, medico og telefoni User perspectives on e-health projects - national and international experiences, epsos Chefkonsulent Anni Buhr, National Sundheds-it D3: E-sundhed i overgange Sammenhæng og samarbejde, når RSI-pejlemærker rammer det lokale arbejde med EPJ SFI-konsulent Lars H. Lilholt, Koncern IT, Region Nordjylland Den relative succes og fiasko af et ABT-projekt læren fra projektet. It-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling på Bispebjerg Hospital CEO Jari Friis Jørgensen, Symmetric Consulting Den individualiserede sektorneutrale patientplan - hvordan laver man en business case for den? Innovationskonsulent, it-arkitekt Anders Skovbo Christensen, Region Hovedstadens IMT 2. generation af it-strategi for tværsektorielt sundhedssamarbejde Enhedschef Tove Lehrmann, Region Syddanmark

7 Organisation E-sundhedsobservatoriet E-sundhedsobservatoriet udgøres af Dansk Center for Sundhedsinformatik (DaCHI) på Aalborg Universitet. Stig Kjær Andersen Lektor tlf: Pernille Bertelsen Lektor tlf: Christian Nøhr Professor tlf: Marianne Sørensen AC-fuldmægtig tlf: Søren Vingtoft Ekstern lektor Rådgivningsgruppe NSI, chefrådgiver Jonas Tyle Pedersen Danske Regioner, seniorkonsulent Kristoffer Lange Regionernes Sundheds-it, chef Heidi Forberg KL, konsulent Poul Erik Kristensen MedCom, CEO Henrik Bjerregaard sundhed.dk, direktør Morten Elbæk Petersen Danske Patienter, direktør Morten Freil Lægeforeningen, vicedirektør Marianne Rex Sørensen DSR, konsulent Gunilla Svensmark Lægesekretærforeningen, formand Soile Friis DaCHI leverandørforum, formand Jacob Boye Hansen PL, Praksisleverandørernes forum, formand Jesper Sørensen Dansk Selskab for Medicinsk Informatik, suppleant Gert Galster Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin, formand Klaus Phanareth Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet, bestyrelsesformand Leif Panduro Dansk Selskab for Sygehusledelse, bestyrelsesmedlem Ole Filip Hansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed, chefkonsulent Jonas Egebart Center for IT innovation, KU, direktør Finn Kensing

8 Leverandørudstilling 2012 ACTE-Medical Capgemini Care-Call Cetrea CSC Scandihealth Daintel DIPS EMC Corporation Epic IBM Imatis InterSystems KMD Logica Max Manus MIRSK Siemens Systematic Trifork

9 Praktiske oplysninger Konferencedage Tirsdag den 9. oktober 2012 kl Registrering fra kl Onsdag den 10. oktober 2012 kl Sted Hotel Nyborg Strand Østerøvej Nyborg Tlf: konferencegebyr Ved tilmelding senest den 28. september 2012 er prisen for deltagelse i konferencen DKK 4.000,Ved tilmelding efter den 28. september 2012 er prisen for deltagelse i konferencen DKK 6.500, Festmiddag Festmiddag: kr. 680,- Tilmelding /tilmelding Tilmeldingen er bindende BUSTRANSFER Der vil blive arrangeret bus transfers: Fra banegården til Hotel Nyborg Strand og retur ifm konferencestart og -slut Fra hotel Nyborg Strand til de øvrige hoteller og retur ifm omklædning til festmiddagen Fra Hotel Nyborg Strand til de øvrige hoteller efter festmiddagen Fra de øvrige hoteller til Hotel Nyborg Strand til konferencestart 2. dagen konferencesekretariat Hoteller Hotel Nyborg Strand administrerer booking af de hotelværelser, som E-sundhedsobservatoriet har prebooket til konferencen. Afregning for overnatning sker gennem Nyborg Strand, også for overnatning på de øvrige hoteller. Alle værelser er inkl. morgenbuffet. Link til booking af værelser. esundhed Hotel Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf: De luxe værelse à kr ,Stort værelse à kr ,Stort enkeltværelse à kr ,Standard værelse à kr. 833,Lille enkeltværelse à kr. 635,- Holckenhavn Slot (15 værelser) Holckenhavn 1, 5800 Nyborg Tlf: Enkeltværelser à kr ,Dobbeltværelse à kr. 750,- pr. person Hotel Villa Gulle (20 værelser) Østervoldgade 44, 5800 Nyborg Tlf: Enkeltværelser à kr. 770,Juelsberg Slot - Bed & Breakfast (6 værelser) Juelsbergvej 11, 5800 Nyborg Tlf: Enkeltværelser à kr. 625,- De øvrige hoteller, der er omfattet af aftalen, er: Frederikshøj Bed & Breakfast (10 værelser) Kogsbøllevej 66E, 5800 Nyborg Tlf: Enkeltværelser à kr. 375,- Hotel Hesselet (35 værelser) Christian Lundsvej 110, 5800 Nyborg Tlf: Enkeltværelser à kr. 1305,Dobbeltværeler à kr. 865,- pr. person Best Western Hotel Knudsens Gaard (25 værelser) Hunderupgade 2, 5230 Odense M Tlf: DSB Kursuscenter (20 værelser) Fyrvej 1, 5800 Nyborg Tlf: Enkeltværelser à kr. 755,Dobbeltværelse à kr. 725,- pr. person Enkeltværelser à kr. 920,Dobbeltværelse à kr. 572,50 Der tilmeldes og afregnes på Hotel Nyborg Strand pga. Conference Manager tilmelding E-sundhedsobservatoriet Dansk Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet Vestre Havnepromenade 5, 1. sal 9000 Aalborg Tlf: Cvr. nr

10 E-sundhedsobservatoriet Dansk Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet Vestre Havnepromenade 5, 1. sal 9000 Aalborg Tlf:

Årskonference 2012. E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen

Årskonference 2012. E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen Årskonference 2012 E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen INDHOLDSFORTEGNELSE App til smartphone og trådløst log-in... 2 Velkommen... 3 Lokalefordeling...

Læs mere

Årskonference 2011. Fokusskift fra sygdom mod sundhed e-sundhed som løftestang for fornyelse af sundhedsvæsenet

Årskonference 2011. Fokusskift fra sygdom mod sundhed e-sundhed som løftestang for fornyelse af sundhedsvæsenet Årskonference 2011 Fokusskift fra sygdom mod sundhed e-sundhed som løftestang for fornyelse af sundhedsvæsenet Fokusskift fra sygdom mod sundhed e-sundhed som løftestang for fornyelse af sundhedsvæsenet

Læs mere

ÅRSKONFERENCE 2013 Borgercentrisk e-sundhed fiktion eller fakta?

ÅRSKONFERENCE 2013 Borgercentrisk e-sundhed fiktion eller fakta? ÅRSKONFERENCE 2013 Borgercentrisk e-sundhed fiktion eller fakta? INDHOLDSFORTEGNELSE Program-app...2... 3... 4... 5... 6... 9 Plenumsession 1... 10 Plenumsession 2... 12 Parallelsession A1, B1, C1, D1...

Læs mere

DANSK CENTER FOR SUNDHEDSINFORMATIK ÅRSKONFERENCE 2014. Er e-sundhedsvæsenet fanget i en kompleksitetsfælde?

DANSK CENTER FOR SUNDHEDSINFORMATIK ÅRSKONFERENCE 2014. Er e-sundhedsvæsenet fanget i en kompleksitetsfælde? DANSK CENTER FOR SUNDHEDSINFORMATIK ÅRSKONFERENCE 2014 Er e-sundhedsvæsenet fanget i en kompleksitetsfælde? Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 Program-app til smartphone og trådløst log-in... 6 Lokalefordeling...

Læs mere

ÅRSKONFERENCE 2010. Velfungerende e-sundhed for personale og patienter en forudsætning for et mere effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen

ÅRSKONFERENCE 2010. Velfungerende e-sundhed for personale og patienter en forudsætning for et mere effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen ÅRSKONFERENCE 2010 Velfungerende e-sundhed for personale og patienter en forudsætning for et mere effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Velkommen 3 Lokalefordeling

Læs mere

ÅRSKONFERENCE 2015. 6.-7. oktober på Hotel Nyborg Strand

ÅRSKONFERENCE 2015. 6.-7. oktober på Hotel Nyborg Strand DANSK CENTER FOR SUNDHEDSINFORMATIK ÅRSKONFERENCE 2015 6.-7. oktober på Hotel Nyborg Strand Hvordan skal borgerens e-sundhedsvæsen udvikles for at styrke sammenhængskraften imellem fremtidens borgernære

Læs mere

National Workshop Report. Denmark. 21-22. October 2009

National Workshop Report. Denmark. 21-22. October 2009 National Workshop Report Denmark 21-22. October 2009 D3.2 Report on the Workshops 2009 1/11 1 Table of Content 1 Table of Content... 2 2 Introduction... 3 3 Report of the Workshop... 3 3.1 Location...

Læs mere

Sundhedspolitisk Topmøde 2013. Opsamling fra diskussionerne om fremtidens sundhedsvæsen d. 16. december 2013

Sundhedspolitisk Topmøde 2013. Opsamling fra diskussionerne om fremtidens sundhedsvæsen d. 16. december 2013 Sundhedspolitisk Topmøde 2013 Opsamling fra diskussionerne om fremtidens sundhedsvæsen d. 16. december 2013 Sundhedspolitisk topmøde 2013, opsamling / Dansk Erhverv Fire temaer, fire rundbordsdebatter

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 Temasessioner Løsningsgalleri Se og prøv Velfærdens Innovationsdag 2012 1 Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen Toiletter Toiletter Temasessioner 2/3/4/5/6 Plenum

Læs mere

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 88. årgang Nr. 8 December 2012 TEMA: Patient empowerment i fremtidens sundhedsvæsen DSS seminar februar 2013 Danish Health Care Journal 88. årgang 8/2012 Tidsskrift for

Læs mere

Projektbeskrivelse - Fælles Servicecenter

Projektbeskrivelse - Fælles Servicecenter Projektbeskrivelse - Fælles Servicecenter 23. oktober 2014 1 Executive Summary Der eksisterer et stort antal projekter inden for telesundhed i kommuner og regioner. Tiden er kommet til at få projekterne

Læs mere

PROGRAM 28. - 29. APRIL

PROGRAM 28. - 29. APRIL PROGRAM 28. - 29. APRIL Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. INDHOLD Konferenceprogram for 28.

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Århus den 1. - 2. april. Stigende modenhed fælles løsninger. IT-arkitekturkonferencen 2009 1

Århus den 1. - 2. april. Stigende modenhed fælles løsninger. IT-arkitekturkonferencen 2009 1 Århus den 1. - 2. april IT-arkitekturkonferencen 2009 Stigende modenhed fælles løsninger IT-arkitekturkonferencen 2009 1 Indhold 3 4 6 7 8 12 16 18 20 Forord Oversigt over program oversigt Plenum Dag 1

Læs mere

Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT

Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT Årsrapport 2011 Caretech Innovation er skabt af Region Midtjylland som en del af Vækstforums megasatsning Erhverv og sundhed. Vores formål er at

Læs mere

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@ En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne MesseKatalog Odense Congress Center 25. september 2014 Arrangører: KL, Borgerservice Danmark og

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager.

MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager. MTIC Team Gitte Kjeldsen Project manager Susanne Svendsen Project manager Mette Herlev Communication & office manager Trine Winterø CEO Lars Svane Project manager Bettina Balslev Sørensen Project manager

Læs mere

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2012 ÅRSBERETNING Folkemøde. Formanden for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ulla Astman var blandt debattørerne ved Folkemødet på Bornholm. Sygehusene er positive, sundhedspersonalet vil gerne, og patienter

Læs mere

Koordineret organisering af sundheds- og velfærdsydelser

Koordineret organisering af sundheds- og velfærdsydelser Koordineret organisering af sundheds- og velfærdsydelser Patienten møder sundhedsvæsenet Børge Obel (bo@asb.dk) og Morten Bygvraa Rasmussen (mobr@asb.dk) ICOA, Aarhus Universitet, Fuglesangs Allé 20, 8210

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

FÅ DE BEDSTE LØSNINGER PÅ BØRNEOMRÅDET

FÅ DE BEDSTE LØSNINGER PÅ BØRNEOMRÅDET MESSEKATALOG Mød over 125 leverandører... NETVÆRK DIGITALISERING DIALOG SELVBETJENING Odense Congress Center 1. oktober 2015 En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere

Læs mere

PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2011

PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2011 PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2011 Oversigtskort Alle programpunkter på nær temasessionerne foregår i plenum og udstillingsområdet. Udgang til CPH Conference: via port 13 Udgang til PH Caféen: Hovedindgangen

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

Kommunernes strategi for telesundhed

Kommunernes strategi for telesundhed Kommunernes strategi for telesundhed April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visionen for telesundhed i kommunerne... 3 Mål for kommunerne med telesundhed... 3 Visionens betydning for borgere, medarbejdere

Læs mere

DEN STORE OMSTILLING

DEN STORE OMSTILLING REG LAB DEN STORE OMSTILLING 2.900 MIA. DOLLARS I BESPARELSER I 2030 VED AT HØSTE POTENTIALET I RESSOURCEPRODUKTIVITET 44 MIO. MENNESKER ER DREVET IND I FATTIGDOM PÅ GRUND AF STIGENDE FØDEVAREPRISER I

Læs mere

Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014

Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014 Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014 08.30-09.30 Morgenmadssession og registrering Vi starter konferencen med morgenmad og oplæg om The Future Hospital more than a concept. The Future

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere