NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT"

Transkript

1 NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT

2

3 NATIONAL SUNDHEDS-IT National Sundheds-it (NSI) har tre hovedopgaver: 1. FASTSÆ TTELSE AF NATIONALE STANDARDER 2. STRATEGI OG GOVERNANCE 3. IT-DRIFT OG UDVIKLING

4 INTERNATIONAL RANKING Denmark is one of the few countries that has been able to make electronic patient records work, through a judicious use of incentives, regulation, and a focus on the interoperability of various systems rather than the creation of a single one. The results have included lower costs, reduced paperwork and, especially through outcomes data and analysis, improved quality of care. Source: The Economist Intelligence Unit (2011)

5 ET STÆ RKT FUNDAMENT FOR SUNDHEDS-IT Opgørelse over udbredelse af sundheds-it på hospitaler i EU OECD/EU COMMISSION

6 MÅL FOR STRATEGIEN De centrale mål for strategien er: 1. Bedre og mere effektiv behandling, øget patientsikkerhed og nemmere arbejdsgange for personalet 2. Sikre, at gevinsterne af de mange igangsatte it-projekter i sundhedsvæ senet kommer patienter og personale til gode. 3. Fuld udbredelse og anvendelse af eksisterende it-løsninger, bl.a. gennem udfasning af papirbaserede arbejdsgange.

7 FEM FOKUSOMRÅDER OG 22 INITIATIVER SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE MÅDER - eksempler - Realisering af national handlingsplan for udbredelse af telemedicin - Sundhedsjournalen digital adgang til sundhedsoplysninger for borgere og klinikere - Digital booking pilotforsøg - Borgeren som pårørende fuldmagtsløsning DIGITALE ARBEJDSGANGE OG PROCESSER - eksempler - Fuld anvendelse af den kliniske arbejdsplads. Indikatorer - Fæ lles præ hospital patientjournal i regionerne - Effektive digitale arbejdsgange I kommunerne. 5-7 fuldt digitale i Udbredelse af Fæ lles Sprog III i kommunerne. Fuldt integreret i Analyse af kommunal opkobling til Sundhedsjournalen

8 FEM FOKUSOMRÅDER OG 22 INITIATIVER SAMMENHÆ NG I PATIENTFORLØB eksempler - Fuld udbredelse og anvendelse af FMK - Fuld udbredelse og anvendelse af beskedbaseret kommunikation. Sundhedsaftalerne, organisatorisk understøttelse - Digital understøttelse af relevante arbejdsgange på tvæ r (målbillede) - Analyse vedr. Sikkerhedsstandarder - Mobil NemID BEDRE BRUG AF DATA - Digital adgang til kliniske retningslinjer - Juridiske rammer for deling og adgang til sundhedsdata - Analyse af anvendelsen af Patientrapporterede oplysninger (PRO) PRIORITERING, EKSEKVERING OG SYNLIGHED - F.eks. Klare indikatorer og mål for fremdrift og resultater

9 EKSEMPEL PÅ MONITORERING AF ANVENDELSE AF SUNDHEDS-IT Anvendelse af Fæ lles Medicinkort maj 2013

10 1.1 REALISERING AF NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR UDBREDELSE AF TELEMEDICIN Initiativet skal sikre fremdrift på de fem initiativer fra handlingsplanen - fokus på gevinster, infrastruktur og erfaringsopsamling De fem projekter er: - National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - udbredelse - Telepsykiatri mellem sengeafdelinger og distrikt - udbredelse - Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) storskala - Telecare Nord storskalaforsøg og evaluering - Internetpsykiatri - demonstration Alle projekter skal væ re afsluttede ved udgangen af Opsamling på handlingsplanen begynder i efteråret 2013 (Koordinationsgruppen for telemedicin)

11 1.2 NATIONAL MODEL FOR TELEMEDICINSK HJEMMEMONITORERING Beskrivelse af en dansk model for udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering med udgangspunkt i hidtidige erfaringer fra ind- og udland Væ sentlige punkter, der skal beskrives og afklaries i modellen: - Juridiske barrierer, fx vedr. datadeling og dataansvar for patientrapporterede data - Tekniske barrierer, fx bredbånd og mobilt netvæ rk, national infrastruktur - Finansiering, herunder samfinansiering og evt. æ ndret takstruktura - Byrdefordelingsmæ ssige konsekvenser - Ny ansvars- og opgavefordeling mellem kommuner, praktiserende læ ger og regioner - Muligheder for at benytte fæ lles løsninger og fæ lles drift Koordinationsgruppen for telemedicin påbegynder arbejdet i Frem mod ØA16

12 1.3 MODNE NYE OMRÅDER TIL NATIONAL UDBREDELSE Modning af de næ ste telemedicinske områder herunder gennemføre flere storskalaprojekter med henblik på senere national udbredelse, fx teledermatologi eller øget brug af patientrapporterede oplysninger (pro) Udpegning af nye telemedicinske områder til modning påbegyndes i Udpegning foretages af Koordinationsgruppen for telemedicin med ophæ ng til den nationale bestyrelse for sundheds-it og Styregruppen for digital velfæ rd.

13 1.4 MODNING AF TELEMEDICINSK INFRASTRUKTUR Består af tre delinitiativer: Hjemmemonitorering, herunder oplysninger fra borgerens egne måleapparater - Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren (NSI) - Afprøvningsprojekt af referencearkitektur og tilhørende standarder i KIH og TeleCare Nord (NSI, MedCom, regioner og kommuner) - National model for standarder og teknisk opkobling til infrastruktur for hjemmemonitorering (NSI, MedCom, regioner og kommuner) Deling af billeder - Model for deling af billeder på tvæ rs af hele sundhedsvæ senet sundhedsvæ senet (NSI med inddragelse af KL og Danske Regioner) Videokonferencer mellem sundhedspersoner og kommunikation med borgerne via internet - Fæ llesoffentlig plan for videreudvikling af videoinfrastrukturen (NSI og MedCom)

14 ?! Flemming Christiansen Direktør National Sundheds-it

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN Lene Vistisen, National Sundheds-it e-sundhedsobservatoriet 3. december 2013 DE NÆSTE 15 MINUTTER 1. Hovedtræk fra de fire telemedicinske initiativer i de nationale

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Telemedicinsk platform, pejlemærker 2014 16

Telemedicinsk platform, pejlemærker 2014 16 Telemedicinsk platform ØKOSYSTEM P13 P12 Borgeren Produktion og forbrug af helbredinformation P1 Audio Kalender Billeder Video Beskeder Journal P9 P11 Alarmer Borgeren Anvendere Forretningssystemer Proces

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform behovsbeskrivelse. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Baggrund og strategiske overvejelser for anskaffelse

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 indhold FORORD 3 Hvad skal sundhed.dk? 4 Borgerne som målgruppe 5 De sundhedsprofessionelle som målgruppe 6 Tilpasninger til brug af mobile ENHEDER 7 Tilgængelighed og

Læs mere

Årskonference 2012. E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen

Årskonference 2012. E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen Årskonference 2012 E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen INDHOLDSFORTEGNELSE App til smartphone og trådløst log-in... 2 Velkommen... 3 Lokalefordeling...

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

DANSK CENTER FOR SUNDHEDSINFORMATIK ÅRSKONFERENCE 2014. Er e-sundhedsvæsenet fanget i en kompleksitetsfælde?

DANSK CENTER FOR SUNDHEDSINFORMATIK ÅRSKONFERENCE 2014. Er e-sundhedsvæsenet fanget i en kompleksitetsfælde? DANSK CENTER FOR SUNDHEDSINFORMATIK ÅRSKONFERENCE 2014 Er e-sundhedsvæsenet fanget i en kompleksitetsfælde? Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 Program-app til smartphone og trådløst log-in... 6 Lokalefordeling...

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8 Status Marts 2014 1 Marts 2014 Indeværende er en oversigt over status på fremdrift for de 14 projekter, som er aftalt og del af handleplanen i den fælles it-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Keywords: Single-point-of-contact, koordineringscenter, online, triagering, business intelligence, resultater.

Keywords: Single-point-of-contact, koordineringscenter, online, triagering, business intelligence, resultater. Noteliste Nedenstående liste indeholder en kort beskrivelse, 3-5 linjer, af hver enkel kilde fra litteraturlisten. Herudover er der lavet en kort opsamling på keywords for hver kilde. Hvis der er flere

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

Allakkiaq Notat. Behandling af høringssvar på Digitalisering som drivkraft, Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Allakkiaq Notat. Behandling af høringssvar på Digitalisering som drivkraft, Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Allakkiaq Notat 03-06-2014 2014-097894 Postboks 1078 3900 Nuuk Tel. (+299) 34 50 00 Behandling af høringssvar på Digitalisering som drivkraft,

Læs mere