INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE"

Transkript

1 INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C T: MARTS 2015

2 INDHOLD Summarisk materialebeskrivelse... s. 2 Situationsplan... s. 3 Tegninger fremtidige forhold (1:100) Kælderplan... s. 4 Stueplan... s sal plan... s. 6 Loftsetage plan... s. 7 Nordvest facade... s. 8 Sydøst og nordøst facade... s. 9 Snit a-b og sydvest facade... s. 10 Originale tegninger Kælderplan... s. 11 Stueplan... s sal plan... s. 13 Loftsetage plan... s. 14 Nordvest facade... s. 15 Sydøst facade... s. 16 Snit a-b og sydvest facade... s. 17 Økonomi... s. 18 STATISKE PROBLEMER: Bygningens murværk lider af kraftige saltskader. Eftersom murværket ikke er vedligeholdt gennem en periode, vil problemets størrelse accelerere. Murværket udskiftes delvist og omfuges helt i forslaget. Over størstedelen af vinduerne er der indmuret I-profiler af jern. Disse er generelt meget rustne og presser murværket ud, hvilket menes at være den væsentligste årsag til murværkets udbuling. Alle overliggere skiftes i forslaget. Indvendigt ses enkelte forstærkningsbeslag. Deres funktion kan ikke bestemmes før der åbnes til konstruktioneren, men der er i forslaget regnet med supplerende ankre til bjælkelaget. UDVENDIGE ARBEJDER: De tilføjede vinduespartier i trempelen fjernes og der lægges et nyt skifertag med ovenlys som oprindeligt. Mod Kirkepladsen isættes nye vinduer i blændingerne. Vinduesoverliggere skiftes murværket istandsættes og omfuges. Skifertaget udskiftes, der monteres nye kviste mod Kirkepladsen og skorstens-/ventilationspiberne genopføres. Fra Kirkepladsen etableres en handicaprampe til indgangen. INDVENDIGE MATERIALER: Gulve: De nuværende kraftigt knirkende bøgeparketgulve fjernes. De underliggende fyrretræsplanker istandsættes eller udskiftes, således at fyrretræsgulvene bliver gennemgående i de fleste rum. I vådrum, køkken og elevator lægges en ensartet vinyl eller linoleum. Partielt isoleres etageadskillelsen, hvor der er behov. Vægge: Alle lette vægge og påsatte paneler, samt gipsplader fjernes. Herefter spartles og males alle vægoverflader, så de fremstår ensartede. I køkken og toiletter opsættes fliser efter behov. De markante brystningslister og høje fodpaneler suppleres i de primære rum. KIRKEPLADSEN 1 - RINGKØBING SUMMARISK BESKRIVELSE Der søges ved ombygningen mod, at huset som inde får flere at sine oprindelige kvaliteter tilbage. Herunder det fine trapperum, gange med høje dørpartier, høje fodpaneler og brystningslister, ensartede gulve, samt store, lyse rumforløb. Huset nyindrettes ud fra den oprindelige hoveddisponering, således at rummenes kvaliteter fortsat kan udnyttes. Dermed opnås nogle store, lyse kontorer ved ydervæggene med de sekundære funktioner i bygningsmidten. INDRETNING: Den foreslåede indretning lever generelt op til de behov og ønsker, menighedsrådet har opsat for et nyt kirkehus i Ringkøbing. Bygningen ligger tæt ved kirken og det er muligt at skabe niveaufri adgang hertil. Alle medarbejdere kan samles i bygningen og der er mulighed for at der er direkte forbindelse mellem kontorerne for øget kollegialt fællesskab og vidensdeling. Kontorernes størrelse og antal er dikteret af det eksisterende hus. I stedet for de ønskede 7 enkeltmandskontorer er der mulighed for 6 store tomandskontorer. Disse store, lyse lokaler vil være et attraktivt, fysisk arbejdsmiljø. De store lokaler sikrer tillige fleksible og fremtidssikrede indretningsmuligheder. På loftet og i kælderen er der store disponible arealer til depot. Der foreslås opført en garagebygning, fuldmuret med tegl- eller skifertag på parkeringsarealet bag bygningen. Såfremt dette ikke er muligt, kan der laves en garage i kælderen, hvilket dog ikke er ønskeligt af brandhensyn. Lofter: De eksisterende systemlofter nedtages. Såfremt der er muligt at istandsætte de gamle pudslofter gøres dette, da de bidrager væsentligt til indeklimaet. Men i overslaget er der regnet med opsætning af nye glatte gipslofter. I større rum og kontorer opsættes akustikregulerende lofter. Trapperum: Trapperummet istandsættes og trappen tilbageføres til sit oprindelige udtryk med trætrin eller ensfarvet linoleum. TEKNIK, ENERGIFORBRUG OG DRIFT: Det eksisterende vand- og varmeanlæg ændres og suppleres i nødvendigt omfang. Der etableres et nyt ABDL-anlæg med røgmeldere og sprinkling i alle hovedadgangsveje. El-anlægget udskiftes. Der etableres udsugning af nødvendige lokaler, toiletter og køkken. De tekniske installationer føres vertikalt gennem bygningen i det nordligste hjørne ved toiletterne/køkkenet, samt i den zone der skabes i midten af huset. Nye installationer laves så energibesparende, som muligt i forhold til rentabilitet. Derudover efterisoleres bygningen delvis i dækkene, samt hele tagkonstruktionen. Energiforbruget forventes herefter at ligge tæt på det nuværende forbrug i bygningen. Der tilkommer serviceudgifter til elevator og ventilation, udgifter som dog vil være tilsvarende i en nybygning. Ekstraudgifter til vedligehold af det eksisterende hus i forhold til en nybygning, vil især være til løbende udskiftning og fugning af murværk. Det forventes, at være nødvendigt med mindre istandsættelsesarbejder hvert 4. år. INVENTAR: Der er ikke medregnet inventar eller belysning ud over det faste. 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C T: Oprindelige forhold kælderplan ca. 1:100 11

12 VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C T: Oprindelige forhold stueetage plan ca. 1:100 12

13 VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C T: Oprindelige forhold 1. sal plan ca. 1:100 13

14 VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C T: Oprindelige forhold loftsetage plan ca. 1:100 14

15 VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C T: Oprindelige forhold nordvest facade ca. 1:100 15

16 VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C T: Oprindelige forhold sydøst facade ca. 1:100 16

17 VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C T: Oprindelige forhold snit a-b og sydvest facade ca. 1:100 17

18 OVERSLAG PÅ INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE Ud fra besigtigelse af bygningen og skitseforslaget Indretning af sognegård i den gamle borgerskole af 18. marts 2015 er følgende overslag over de forventede arbejder udarbejdet. Der er ikke foretaget destruktive indgreb i bygningen for at undersøge den tekniske tilstand, men priser til istandsættelse af den eksisterende bygningsmasse er fastlagt ud fra erfaringspriser og vurdering af de synlige skader. Øvrige delpriser er fra V&S Prisbøger. Overslaget omfatter nødvendig rydning, istandsættelse af bygningen og nyindretning til sognegård. KLIMASKÆRM Stillads, omfugning af hele bygningen, udskiftning af overliggere og ankersupplering. Tilmuring af vinduer, genopførelse af ventilationspiber. Nyt skifertag og isolering af hele tagfladen, mod syd monteres nye kviste. Vindfang nedbrydes og der monteres enkelte nye vinduer samt døre: KÆLDER Rydning af panelvægge, samt partiel oppudsning af vægge. Nyt terrændæk og skillevægge ved personalefaciliteter, samt indretning heraf. Maling af lofter, vægge, døre m.v. samt indretning af personalefaciliterer. El, ventilation, spildevand, vand og varme ændres/fornys: STUEETAGE Rydning af lydvægge, skabe, parketgulve, akustiklofter m.v. Ændring af eksisterende vægge, samt tilføjelse af nye skillevægge. Nye døre, brandadskillelse, lofter, akustikregulerende overflader. Istandsættelse af eksisterende gulve og supplering med nye. Vinduesistandsættelse, maling af lofter, vægge, døre m.v. samt indretning af toilet og køkken. El, ventilation, spildevand, vand og varme ændres/fornys: 1. SAL Rydning af lydvægge, skabe, parketgulve, akustiklofter m.v. Ændring af eksisterende vægge, samt tilføjelse af nye skillevægge. Nye døre, brandadskillelse, lofter, akustikregulerende overflader. Istandsættelse af eksisterende gulve og supplering med nye. Foldevæg, faste skabe, maling af lofter, vægge, døre m.v. samt indretning af toilet og køkken. El, ventilation, spildevand, vand og varme ændres/fornys: TAGETAGE Rydning af vægge, skabe, parketgulve, akustiklofter m.v. Nye lette vægge og ændring af eksisterende vægge. Nye døre, brandadskillelse, lofter, akustikregulerende overflader. Istandsættelse af eksisterende gulve og supplering med nye. Fast inventar, køkken og toilet. El, ventilation, spildevand, vand og varme ændres/fornys: ØVRIGT Rydning af trapperummet, istandsættelse og maling af trappen. Brandsikring, ABDL. Elevator fra kælder til tagetage: UDEAREALER Etablering af rampe til fordør ved omlægning af areal på kirkepladsen. Belysning og skilt til adgangsvej, samt fritliggende garage til maskiner: Prisindex 2014, 4. kvartal DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK SAMMENLIGNELIG PRIS FOR NYBYGNING (V&S prisbog) Nedrivning af 795 kvm, nybygning af personale- og administrationslokaler 492 kvm, nybygning af undervisningslokaler (sale med faciliteter) 265 kvm. I alt nybygning 757 kvm, inkl. moms: DKK DELSUM, EKSKL. MOMS Uforudsete udgifter: Byggeplads m.v.: Rådgiver: DKK DKK DKK DKK VEDLIGEHOLD Energiforbruget forventes at ligge tæt på det nuværende forbrug i bygningen. Dertil kommer serviceudgifter til elevator og ventilation, som vil være tilsvarende i en nybygning. Ekstraudgifter til vedligehold af det eksisterende hus i forhold til nybygning vil især være til murværket. Arbejdet vil typisk blive udført hvert 4. år, her angivet i udgift pr. år: Merudgift til liftleje, udskiftning af sten og omfugning inkl. moms DKK I ALT EKSKL. MOMS Moms IALT INKL. MOMS DKK DKK DKK 18

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Højenhald 7. februar 2012 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Rapportens

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT LINDØHUSENE SAG NR. 08.2819.60 MAJ 2008 PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål og generelle bemærkninger...

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 2.0

Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 2.0 Projektbeskrivelse til Kulturravsstyrelsen Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 2.0 Beskrivelse Pakhuset i gården Nytorv 7, der er ejet af Nordea, har i en årrække ligget ubenyttet.

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Birkevej 12 8450 Hammel Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2014 Til den 16. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,04 MWh fjernvarme. 5 kwh el 10,53 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,04 MWh fjernvarme. 5 kwh el 10,53 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Abel Cathrines Gade 27 Postnr./by: 1654 København V BBR-nr.: 101-009440-001 Energikonsulent: Anja Wilhelm Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Region Midt Anlægsmasterplan for Aarhus Universitetshospital, Risskov

Region Midt Anlægsmasterplan for Aarhus Universitetshospital, Risskov Region Midt Anlægsmasterplan for Aarhus Universitetshospital, Risskov August 2011 Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Anlægsmasterplan for Regionspsykiatrien Randers August 2011 Kunde Psykiatri

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Juli 2014. Energioptimering af Børnecenter Himmerland Energiscreeningsrapport

Juli 2014. Energioptimering af Børnecenter Himmerland Energiscreeningsrapport Juli 2014 Energioptimering af Børnecenter Himmerland Energiscreeningsrapport Indholdsfortegnelse 1. Intro 2 1.1 Sammenfatning 3 2 Bygningen 5 2.1 Gennemgang af klimaskærmstiltag 6 2.3 Gennemgang af øvrige

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

RISBJERGGÅRD HVIDOVRE KOMMUNE

RISBJERGGÅRD HVIDOVRE KOMMUNE RISBJERGGÅRD HVIDOVRE KOMMUNE A3 hæfte, mål 1:300 A4 hæfte, mål 1:430 Arkitekterne KØGE A/S Rambøll A/S Maj 2011 Indholdsfortegnelse Opgaven Risbjerggårds historie Rapporten Opgaven Risbjergsgårds historie

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2 Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 1.2 Beskrivelse Pakhuset i gården Nytorv 7, der er ejet af Nordea, har i en årrække ligget ubenyttet. Vi så det sidst omkring år 2000, hvor det

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Andelsboligforening Strandvejen 18 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. november 2014 Til den 20. november

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 23 MWh Fjernvarme, 22 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 23 MWh Fjernvarme, 22 kwh el SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Majdalen 1 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-296649 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 6070 - Tranehavegård Tranehavegård 1-15 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2012 Til den

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan Trio Arkitekter A/S Nyvej 16C, 1. sal 1851 Frederiksberg C Tlf.: 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk CVR-nr.: 25896947 10 års vedligeholdelsesplan AB Skovåsen - Skovåsen 1-27 4060

Læs mere

PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV

PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: 08.12.2011 PROJEKTFORSLAG side 1 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Projektforslag december 2011

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blok 49, 51 og 53 Snogebæksvej 23 8210 Aarhus V Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 6070 - Tranehavegård Tranehavegård 32-43 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2012 Til den

Læs mere

ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014

ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014 ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN INDHOLD Side 2 FORORD 1. BEBYGGELSEN I DAG 3 Beliggenheden 3 Boligsammensætning 4 Områdets beboere 5 Bebyggelsens kvaliteter 6 2. BEBYGGELSENS

Læs mere