GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen"

Transkript

1 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej og Valby Langgade Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/ Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Topdahl har udført ejendomstjek af ejendommens klimaskærm. Ejendommen blev gennemgået visuelt og gennemført uden destruktive indgreb eller målinger. Mødedato: 18/ Tilstede: Nanna Biener Bestyrelsen Søren Thieme Topdahl Rådgivende ingeniører Oplysninger fra bygherren: 1. Administrator er: DEAS. 2. Ejendommen er fra 1934 og består af 13 opgange med i alt 83 boliger fordelt fra Stueetage og til 3.sal (tagetage). I stueetagen er der flere erhverv. 3. I 2014 fik ejendommen lavet kloak, facade- og murrenovering, isolering af lofter, nyt TV-signal, nye dørtelefoner, nye trappelys, vinduesrenovering (maling og lister), taggennemgang. 4. I 2011 fik ejendommen nye faldstammer og vandrør. Alle badeværelser er vådrumssikret. 5. I 2009 blev der udført vedligeholdelse af vinduer (maling og lister), taggennemgang. Gadefacade Gårdfacade Marielundvej Herlev - tlf cvr

2 Følgende konstateret ved besigtigelsen: Tag: Ejendommens tag er opført som saddeltag med belægning af røde tegl. Taget er udført uden undertag, men understrøget med mørtel. Underliggende konstruktion (spær og lægter mv.) er udført i træ. Tagfladerne er gennembrudt af tagvinduer, faldstammeudluftninger, taghætter samt kviste mod gård og gade. Tagrender og nedløb er udført i plast. I forbindelse med taggennemgang i 2014 er understygning, samt rygninger eftergået og disse syner i ok stand. Det blev oplyst at der tidligere har været problemer med vandindtrængning enkelte steder, men at dette er udbedret. Flere tagvinduer er af ældre dato og syner medtaget. Taghætter af zink og murede brandkamme syner i ok stand. Det blev oplyst, at der påtænkes udskiftning af taget inden for de næste 5 år og at der i den forbindelse overvejes etablering af solcelleanlæg på taget. Ved udskiftning af taget bør der etableres fast undertag. Hvis der skal etableres solceller på taget, bør man se på rentabiliteten af dette, idet de gældende regler for det økonomiske grundlag løbende ændres fra politisk side. Understrøget tegltag Ældre tagvindue Side 2 af 10

3 Kælder: Generelt er kælderen i normal god stand i forhold til lignende ejendomme af samme alder. Kælderen fremstår rimelig velholdt, med luftfugtighed på et acceptabelt niveau samt generelt tør. Der er ikke oplyst problemer med vand i kælder. Kælderen er indrettet med pulterrum m.m. Etageadskillelsen mod stueetagen er efterisoleret. I flere kældervinduer mod gården er ruden udskiftet med en rist der ikke kan lukkes. Kælderen er dermed konstant udluftet. Det bør undersøges om den konstante udluftning giver problemer med kondens om sommeren, hvor varm luft udefra kommer ind og kondenserer på de kolde kældervægge. Trappeløb til kælder er udført i træ. Det anbefales generelt at trappeløb til kælder udføres støbt. Kælder med isoleret loft Trappeløb i træ til kælder Kældervindue med rist i stedet for rude Side 3 af 10

4 Facader: Facaderne fremstår med blankt murværk i gule sten. Sålbænke af skifer. Ejendommen er opført i sammenhæng med naboejendom og har derfor ingen frie gavle. Facaderne fremstår i god stand, men det anbefales at facaderne gennemgås for eventuelle reparationer i forbindelse med evt. vindues- og tagudskiftning, således at stillads kan udnyttes bedst muligt. For at nedbringe ejendommens varmeforbrug, samt øge komforten i boligerne, kan det overvejes at isolere ejendommens facader mod gården. Evt. også mod gaden. Facadeisolering kan udføres med 10 cm specialisolering, afsluttet med puds. Det skal forinden undersøges hvor vidt myndighederne vil tillade sådanne tiltag. Gårdfacade Gårdfacade Altaner, gadefacade Gadefacade Side 4 af 10

5 Vinduer: Ejendommens vinduer er trævinduer med termoglas, fra mellem 1980 og Vinduerne er sidst blevet malet i 2014 og fremstår generelt i god stand. Vedligeholdelse af trævinduer skal påregnes i et interval mellem 5-10 år, afhængig af verdenshjørneorientering m.m. Normal levetid for termoruder er 25 år, hvilket de snart har udlevet. Det blev oplyst at flere ruder er skiftet på grund af punkteringer. Det blev oplyst at foreningen overvejer udskiftning af vinduerne næste gang de ellers planmæssigt burde malerbehandles om ca. 5 år. Udskiftning af vinduer bør udføres i forbindelse med evt. tagudskiftning, således at stilladser udnyttes bedst muligt. Nye træ/alu-vinduer kræver ikke malervedligeholdelse af udvendige overflader, og derved opnås en stor besparelse på den intervalmæssige malerbehandling. Samtidig vil der opnås en besparelse på varmeudgifter, da nye vinduer er forsynet med lavenergiruder. Fugerne omkring vinduer ses partielt udskiftet, men flere steder fremstår fugerene udtørret med revner/huller. Dette bør udbedres, såfremt vinduerne ikke skiftes. Vindue Udtørret fuge omkring vindue Side 5 af 10

6 Udvendige døre: Ejendommens udvendige opgangsdøre er i træ med sporet plade og rude. Kælderdøre er ligeledes i træ. Generelt er ejendommens udvendige døre i god stand. Det skal påregnes, at belastede/meget anvendte døre skal vedligeholdes med et interval mellem 3-5 år. Dør mod kælder Opgangsdør Side 6 af 10

7 Trapper: Ejendommens trappeopgange fremstår lettere medtaget, med hakker i maling og slidt linoleum. Der blev ved synet ikke observeret alvorlige skader, men opgangenes fremtoning kan påvirke brugeradfærd i resten af ejendommen. Det blev oplyst at trappeopgange ønskes maleristandsat, samt udskiftning/polering af linoleum. Afskallende maling på trappe Let slidt linoleum Side 7 af 10

8 Varmeanlæg: Ejendommens varmeanlæg er 1-strenget og med radiator placeret centralt i boligerne. Det blev oplyst at enkelt beboer har etableret ekstra radiator i værelse/værelser. Radiatornes nuværende placering giver en dårlig fordeling af varmen i boligerne og kombineret med 1-strengsanlæg, der generelt har sværere ved at få varmen frem til den enkelte radiator, kan dette være med til at forringe komforten. Det er oplyst, at man overvejer, at udskifte varmeanlægget til 2-strengsanlæg med placering af radiatorer under vinduerne. I forbindelse med udskiftning af varmeanlægget skal der tages højde for asbestsanering. Radiator placeret centralt i bolig Ekstra radiator i værelse Side 8 af 10

9 Konklusion og anbefalede tiltag: På baggrund af besigtigelsen anbefaler Topdahl, at følgende arbejder udføres: 1. Udskiftning af ejendommens tag i forbindelse med vinduesudskiftning om ca. 5 år. 2. Undersøgelse af om der opstår sommerkondens på kældervægge, grundet konstant udluftning af kælder, i år. 3. Gennemgang af ejedommens facader i forbindelse med udskiftning af vinduer og tag. Evt. udvendig isolering af facaderne afsluttet med puds. 4. Udskiftning af vinduer til træ/alu med lavenergiruder i forbindelse tagudskiftning om ca. 5 år. Alternativt, udskiftning af revnede fuger omkring vinduer og fortsat malervedligehold. 5. Maler- og snedkervedligehold af udvendig døre løbende. 6. Maleristandsættelse af trappeopgange inkl. udskiftning/polering af linoleumsbelægning i år, afhængig af forenings ønsker til trapperummenes fremtoning. 7. Udskiftning af ejendommens varmeanlæg til 2-strenget med nye radiatorer foran vinduer for øget komfort, i 2015 eller Side 9 af 10

10 Topdahl har stor ekspertise i renovering og vedligeholdelse af ejendomme og påtager sig gerne gennemførelsen af de arbejder, som skal udføres på ejendommen og ydelser kan bestå af: Deltagelse ved bestyrelsesmøde. Deltagelse ved generalforsamling med byggeteknisk information. Fastlæggelse af foreningens ønsker og istandsættelsesarbejder. Ansøgninger og forhandlinger med myndigheder. Indledende og løbende beboerorientering. Udarbejdelse af udbudsmateriale. Indhentning af tilbud fra 2-3 kvalificerede entreprenører. Vurdering af indkomne tilbud samt forhandling med håndværkere og indstilling af tilbud til bestyrelsen. Afholdelse af byggemøder, fagtilsyn med arbejdets udførelse og kvalitetssikring. Iværksætte ekstra-/uforudseelige arbejder indenfor aftalt budget. Godkendelse af månedlige fakturaer vedr. entreprisen og udarbejdelse af byggeregnskab. Afholdelse af afleveringsforretning inkl. udarbejdelse af afleveringsprotokol. 1- og 5-års garantigennemgang af entreprisearbejdet. Byggeteknisk rådgivning af Topdahl udføres efter nærmere aftalt honorar, som et fast honorar eller en procentsats af samlede håndværkerudgifter. Jeg håber at ovenstående imødekommer jeres forventninger, men står naturligvis til rådighed for evt. uddybning, hvis I har spørgsmål. Nærværende notat er udarbejdet af Topdahl v/ Søren Thieme Bygningskonstruktør, projektleder Tlf Side 10 af 10

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V.

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Tilstandsvurdering - Vedligeholdelsesplan September 2014

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Margit Haim Valsgard Bygningsingeniør

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk

Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk AB Eksempelhus 2015 Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen er at

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Højenhald 7. februar 2012 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Rapportens

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02.

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012 Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. WWW.BERGELIN.DK CVR NR: 10040086 BANK: 5472 2023539 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan Trio Arkitekter A/S Nyvej 16C, 1. sal 1851 Frederiksberg C Tlf.: 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk CVR-nr.: 25896947 10 års vedligeholdelsesplan AB Skovåsen - Skovåsen 1-27 4060

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182

Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182 Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Februar 2012 Udført af: Arkitekt MAA Nanna Aae

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus Erik Eriksens gade 7-11 2300 København S Vedligeholdelsesplanen er et værktøj, der hjælper bestyrelsen med at varetage opgaven med at sikre foreningens største

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l Rørmoseparkvej 19-65 & 50-100, 3520 Farum DERFOR HAR DIN FORENING EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN Den er et brugbart værktøj for at bestyrelsen kan varetage opgaven med

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Tilstandsvurdering Juni 2008 Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 Formand Bent Palmqvist Højgårdsparken 43 3660 Stenløse Tlf. 30 75 88 78 Administrator

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere