PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER Foto: Hoff

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER 2008. Foto: Hoff"

Transkript

1 65. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Foto: Hoff

2 Bagsiden 2 PROPEL Nr. 6/2008 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig! *) betyder tilmelding nødvendig se omtale i bladet! Bowling Tirsdage i lige uger LA Sydfyn*) Sidste søndag i måneden LA Holstebro*) Generalforsamlinger 3/ FSN Værløse*) 5/ LA Odense 10/ LA Vestjysk 17/ LA Sydfyn 25/2...LA Skrydstrup 26/2... FSN Aalborg 26/2... LA Aalborg 26/ LA Vestsjælland*) 27/ LA Sydsjælland Hyggeaften i flyverstuen 3. tirsdag i måneden FSN Værløse NB! ikke i december Julefrokost 6/ LA Vestsjælland*) Nytårsgudstjeneste 15/ LA Aalborg Nytårskur 9/ LA Sydsjælland*) Skydning 1. & 3. onsdag i måneden LA Aalborg 3/12 Juleskydning LA Aalborg 10/12 Juleskydning Værløse 7/ LA Aalborg 14/ FSN Værløse 21/ LA Aalborg 4/ LA Aalborg 11/ FSN Værløse 11/ FSN Værløse Flyvevåbnets Soldaterforenings Rejser. Kære medlemmer. Vi beklager meget, at vi måtte skuffe en del medlemmer, der gerne ville med til Skotland sidste år. På grund af manglende hoteller måtte vi annullere den annoncerede tur. Det laver vi nu om på! Den 15. august 2009 starter en spændende ferie fra Sydsjælland via København, Nordsjælland, Fyn og Sønderjylland gør vi stop med overnatning i Amsterdam. Herfra næste dag med DFDS s store lækre færge til Newcastle. Nu går turen nordpå til Edinburgh (hvor vi blandt meget andet skal opleve det helt fantastiske TATTOO). Efter to dage her går det videre til Inverness med ligeledes to spændende udflugtsdage. Sydpå langs Loch Ness og Det Irske Hav. Efter to dage nær Oban med diverse udflugter, går turen mod Glasgow og Newcastle. En sådan spændende tur på 11 dage kan ikke bare lige beskrives de skal opleves! Turens pris pr. person i delt dobbeltværelse med halvpension i fine hoteller med eget bad og toilet er 8.380,00 kr. Ring, skriv eller mail efter komplet program og tilmeldingsblanket ved: Flemming Raalund. Lindevej 28, 4760 Vordingborg. Tlf.: & Fax: E-post: NB. Antal pladser er begrænset. PROPEL denne gang Forsidebillede side 1 En deltager i jubilæet på Flyvestation Aalborg melder sig ind i Flyvevåbnets Soldaterforening Repræsentantskabsmøde 2008 side 3-5 Referat fra årsmødet i Soldaterforeningens højeste myndighed Medlemsinformation side 3-5 Information og tilbud til dig fra: Aalborg, Thy-Mors, Karup, Skrydstrup, Vestjysk, Odense, Sydfyn, Værløse, Sydsjælland og Vestsjælland Landsskydning side 5 Påmindelse om den årlige begivenhed for alle medlemmer Støt danske soldater side 9 Opfordring til at støtte udsendte soldater og deres familier Jubilæumsbilleder side Et udpluk af de mange billeder på hjemmesiden fra årets fire soldaterjubilæer Ny afdeling i FSF side 12 Værløse og Skalstrup afdelingerne fusionerer til Værløse-Jonstrup afdeling Bestyrelsesseminar i Karup side 12 Successen fra Skrydstrup gentaget i Karup Jagerpilot i 1917 side Fortsættelse af den spændende føljeton Medlemsmærkedage side 15 Se om en af dem du kender fylder rundt Efterlysning side 16 Navne og adresser side 16 Info om forretningsudvalg og medlemsblad

3 PROPEL Nr. 6/ Repræsentantskabsmødet satte ny varighedsrekord Tekst og foto: Ernst Kronvold Frederiksen Den klare oktobersol lokkede mødedeltagerne ud i Erika og Erik Krogsriis have. Her ses de sammen med værten, - nr. 3 fra højre. Flyvevåbnets Soldaterforenings øverste myndighed - repræsentantskabet - afholdt sit 2008-møde den 25. oktober i lokalafdeling Odenses regi hos Erik Krogsriis i Revninge ved Kerteminde. Rekorden Aldrig før er et repræsentantskabsmøde blevet afviklet på kun 3 timer. Og det var skam ikke fordi, der ikke var emner at debattere, men skyldes snarere en kompetent styring, at mødet var velforberedt, at indsendte forslag var velbegrundede så de ikke gav anledning til større diskussioner, samt endelig at alle valg var genvalg. Formaliteterne Efter at landsformanden havde budt velkommen, blev Leif Christensen valgt som dirigent og Jørgen Amonsen og Knud B. Jensen som stemmetællere. Beretningerne fra udvalg og landsformand (LF) Som noget nyt indledtes med landsformandens beretning. Kaj Clausen fortalte, at forretningsudvalget (FU) arbejder med et forslag om, at FSF skal uddele et ur til den bedste kammerat fra hvert holdt indkaldte. Formålet med denne donation er at synliggøre foreningen og hverve nye medlemmer. Han nævnte også, at FU vil forsøge at arrangere 1-års jubilæer for hjemsendte værnepligtige. Under samme punkt berettede landsnæstformand Kurt B. Sørensen at Soldaten og Orlogsgastens Fond ikke har foretaget uddelinger i 2008 på grund af det dårlige afkast i Midlerne er derfor anbragt på en fastforrentet konto, hvilket skulle medføre en uddeling i 2009 på kr. fordelt på de tre værn. Beretningen blev godkendt. Jubilæumsudvalget Bent Petersen beklagede, at beretningen af praktiske årsager ikke var færdiggjort, men han kunne fortælle, at der til jubilæerne havde været over omkring 60 deltagere på Transport Wing Aalborg, og omkring 100 hvert sted på Fighter Wing Skrydstrup, Helicopter Wing Karup og Flyvestation Værløse, som i øvrigt for første gang afholdt jubilæum på Flyvevåbnets Officersskole i Jonstrup. Formanden roste og takkede hjælperne ved alle jubilæerne for det store arbejde, de havde gjort og havde en særlig tak til folkene fra Skrydstrup som var nye i faget. Udvalget slås med trælse edb-problemer, men håber, at de er løst, inden indbydelser skal udsendes i efteråret. Årgangsjubilæerne 2009 forventes afholdt således: Værløse/Jonstrup Lørdag d. 5. september Karup Lørdag d. 12. september Skrydstrup Lørdag d. 19. september Aalborg Lørdag d. 19. september Den mundtlige orientering blev godkendt. Redaktionsudvalget Erling H. Sørensen berettede om selve arbejdsprocessen med PROPEL og fremhævede PR-udvalgsformanden, der er redaktør på bladet og forretningsføreren, der styrer økonomien, for deres indsats i denne forbindelse. Det begrænser udvalgets opgaver til stort set kun at tage sig af budgetopfølgning og af klager, og dem har han ikke modtaget nogen af i det forgangne år. Formanden havde ingen yderligere kommentarer, men henviste til PR-udvalgets beretning. Beretningen blev godkendt. Skydeudvalget Finn Schjoldager nævnte i sin skriftlige beretning, at annonceringen af landsskydningen desværre var glippet i PROPEL. Formanden efterlyste atter i år større interesse for landsskydningen i afdelingerne. Beretningen godkendt uden bemærkninger. Effektudvalget Den fungerende formand, Kaj Clausen, konstaterede et jævnt og tilfredsstillende salg af effekter året igennem. Beretningen godkendt uden bemærkninger. a

4 4 PROPEL Nr. 6/2008 PR-udvalget Ernst Kronvold Frederiksen beklagede, at den udsendte beretning manglede information om de afholdte bestyrelsesseminarer i Skrydstrup og Karup. Der deltog personer begge steder. Hvorfor seminarer? FU besluttede i 2007 at afholde nogle seminarer for bedre at orientere bestyrelser i afdelinger og lokalafdelinger om foreningens ny struktur. Formanden fortalte, at seminarerne indledes med et Power Point show, som gennemgår foreningens opbygning og drift, hvorefter showets emner debatteres. Det var forbavsende, hvor ens de afsluttende evalueringerne var. I begge tilfælde var der stor ros til seminaret og enighed om, at gentage seancen med cirka 2 års mellemrum. Formanden oplyste at FU afventer invitation til at afholde seminaret på Sjælland, hvorefter alle tiltag og forslag kan samles til en egentlig handlingsplan for foreningen. Flyversoldatens ur Et forslag, der allerede - som omtalt af LF - arbejdes med, er agitation overfor de unge soldater, der hjemsendes. - Vi taler ikke helt de unges sprog, og derfor er det vigtigt, at vi involverer dem i selve processen, og det har fostret ideen med Flyversoldatens ur. FU forventer, at landsformanden uddeler det første i Modtageren vælges af rekrutterne FU vil samarbejde med rekrutholdets talsmand om udpegningen af den, der skal have uret. Vi håber så at kunne skabe interessere hos både talsmand og urets modtager om arbejdet med det før omtalte 1-års jubilæum. Formålet med det hele er at synliggøre foreningen og skabe interesse for FSF også hos de helt unge. Send stof til PROPEL Herefter redegjorde formanden for det rent praktiske arbejde omkring redaktionsudvalget, PR udvalget og forretningsføreren. Flyvevåbnet har skiftet trykkeri, det medfører, at der trykkes 16 sider ad gangen, og derfor opfordres der til at indsende stof og billeder til bladet. Formanden oplyste at han stadig arbejder på hjemmesiden og forventer, at den ny er klar i løbet af senest et halvt år. Beretningen blev godkendt. Orientering fra afdelingerne. Værløse afdeling Formand Poul Møgelvang orienterede om afdelingens aktiviteter og flytning fra FSN. Værløse til FLOS i Jonstruplejren. Der har været en forskydning af det tidspunkt, hvor vi var blevet lovet lokalerne og til den tid, hvor der var klar til indflytning. Vi var blevet lovet køkkenadgang, men det lod sig ikke gøre alligevel. Det undersøges om vi kan få tildelt et lokale i kælderen til opbevaring af diverse effekter. Der er afholdt årgangsjubilæum med stor succes selvom der ikke er noget at vise frem. Arrangementet blev rost af deltagerne. Skrydstrup afdeling Formand Jens Yttung beklagede, at der ikke har været så mange arrangementer. Årgangsjubilæet gik rigtig godt, selv om det var første gang, Skrydstrup afdeling stod for arrangementet. Der var et rigtig godt samarbejde med Fighter Wing Skrydstrup, som havde sørget for en hel del oplevelser til jubilarerne. Karup afdeling Formand Henning Halkjær fortalte, at afdelingen har haft to arrangementer i årets løb, besøg i Finderup og hos SOK i Århus, og begge arrangementer havde fuld tilslutning. Åbent Hus blev også omtalt, og foreningens stand havde haft en rigtig god placering. Jubilæet gik også fint. Aalborg afdeling Formand Helge Hoff meddelte, at det går stille og roligt i det Nordjyske, der er et fortrinligt samarbejde med samvirkerne. Han omtalte fejring af den danske soldat, eventuel dato er den 31. august, og man håber på en koordinering. Mindestenen er flyttet til garnisonmuseet. Der er et godt samarbejde med flyvestationen, hvor der forberedes chefskifte til foråret. Der blev også afviklet jubilæum med stor succes. Aktiviteterne har ikke været så mange i det forgangne år. Da mødet sluttede 2-3 timer før beregnet, nedlagde fru Erika Krogsriis straks veto mod, at deltagerne forlod Sibiriensvej 130 inden vi havde fået kaffe. Begrundelsen var til at acceptere, - hun havde bagt 3 store lagkager. Derfor fik vi god tid til blandt andet at bese Eriks hangar, hvor farvestrålende, ultralette fly af mange slags står opstaldet.

5 PROPEL Nr. 6/ Indlægget foranledigede, at LF oplyste om en eventuel flagdag, som Forsvarsministeriet har foreslået skal være den 31. august, og han omtalte også planer om en mindeplade på Kastellet i København. Rindsholm Kro ved Viborg har allerede en mindelund for faldne soldater samt en udstilling af militært udstyr. Skalstrup afdeling Næstformand Erling Hedegaard Sørensen beklagede, at Skalstrup afdeling har ikke virket så godt. Men nu går det godt, og der er ønske om at blive sammenlagt med Værløse afdeling. Lokalafdelingerne fungerer godt med gode arrangementer og god økonomi. Regnskab. Forretningsføreren gennemgik det omdelte regnskab, som blev godkendt uden bemærkninger. Indkomne forslag. Værløse og Skalstrup afdelinger ønsker at blive sammenlagt til en afdeling. Lokalafdelingerne fortsætter som hidtil. FU foreslår navnet Værløse-Jonstrup afdeling. Afdelingerne nedlægges på de næste generalforsamlinger, derefter afholdes en stiftende generalforsamling, så den ny afdeling kan fungere fra den 1. marts Forslaget blev vedtaget enstemmigt. Forslag fra Skrydstrup Lokalafdeling. Jens Yttung stiller forslag til lovenes 19: Betegnelserne ledelse ændres til bestyrelse, og ordinære medlemsmøder ændres til generalforsamling. Efter en kort debat blev forslaget vedtaget. Budget 2009 Budgettet var fremsendt og blev gennemgået af forretningsføreren. Budgettet blev godkendt. Valg På valg var landsformand Kaj Clausen, samt Jubilæumsudvalgsformand Bent Petersen Redaktionsudvalgsformand Erling H. Sørensen Effektudvalgsformand, (opgaver varetages af FU/LF) Kritisk revisor Leo Schmidt og Revisorsuppleant Erik Kjær Mikkelsen. Alle blev genvalgt. Redaktionsudvalgsformanden opfordrede indtrængende alle til snarest at finde en ny effektudvalgsformand til aflastning af Landsformanden. 60 års trofæet Da der ikke var indstillet nogen trofæholder af 60 års trofæet, er det sat i hangar hos René Crone. Helge Hoff foreslår, at man finder en ny trofæholder. Valg af Trofæudvalg Kaj Clausen, K. B. Sørensen, og René Crone genvalgt. Næste års repræsentantskabsmøde Aalborg afdeling afholder repræsentantskabsmøde 2009, som bliver et 2-dagesmøde. Eventuelt Klager over T-shirt med dårligt logo Alle udvalg bedes sende beretninger til delegerede 14 dage før repræsentantskabsmødet. Medlemslister kan rekvireres hos forretningsføreren. Uddeling af overskudsblade på forskellig vis. Afslutning Landsformanden takkede dirigenten og deltagerne for et godt repræsentantskabsmøde og Erik Krogsriis for husly. I første kvartal af 2009 afholdes der som sædvanligt landsskydning på 15 meter indendørsbane. Landsskydning Der konkurreres om følgende fornemme titler: Individuelle skydninger: Landsskytte Landsskytte Veteranlandsskytte Veteranlandsskytte Holdskydninger: Landsskyttehold Landsskyttehold Veteranlandsskyttehold Veteranlandsskyttehold bedste herre under 55 år bedste dame under 55 år bedste herre som er fyldt 55 år bedste dame som er fyldt 55 år bedste herreskyttehold med skytter under 55 år bedste dameskyttehold med skytter under 55 år bedste herreskyttehold med skytter som er fyldt 55 år bedste dameskyttehold med skytter som er fyldt 55 år Prisen for deltagelse er uændret den beskedne sum af 15,- kroner pr. skytte. Vil du bevise, at du er den bedste skytte i FSF, bliver du nødt til at deltage i den landsskydning, der afholdes i din lokalafdeling. Kontakt din formand, skydeudvalgsformand eller undertegnede for yderligere oplysninger. Med venlig hilsen Finn Schjoldager Formand for Skydeudvalget Skydeudvalget ønsker alle medlemmer et godt nytår og håber på stor deltagelse i forårets skydninger. Til alle i Flyvevåbnets Soldaterforening Tak for din interesse for FSF i 2008 Jeg ønsker dig og din familie en rigtig glædelig Jul og et godt nytår. Med venlig hilsen Kaj Clausen Landsformand

6 6 PROPEL Nr. 6/2008 Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Soldaterjubilæum Lørdag den 27. september mødte ca. 60 glade og forventningsfulde soldaterkammerater op på FSN Aalborg for at gense de gamle kammerater og Flyvestationen. Formanden Helge Hoff bød velkommen. Efter rundstykkerne orienterede OB Ole Ryberg og aktiviteterne på flyvestationen og specielt hos Air Transport Wing, der har mange opgaver ude i verdenen, bl.a. i Afghanistan. Meget har ændret sig siden dengang jubilarerne var soldater på flyvestationen. Obersten uddelte jubilæumstegn til 50, 40 og 25 års jubilarerne, inden man besøgte ESK 721, hvor JEN briefede om eskadrillens historie og arbejde. Herefter kørte man ud til de store hangarer for at studere Hercules og Challenger på nærmere hold. CSG Preben Rasmussen fortalte om flyene, medens BOR kom forbi og demonstrerede deres store Crash tender med vandkanon og det hele. Middagen bestod af gule ærter med flæsk, hvorefter der var kammeratligt samvær. Stor tak til Flyvestationen og pigerne i køkkenet, Birthe, Doris og Merethe for en herlig dag. Lokalafdeling Thy-Mors Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted. Tlf.: Søndag den 31.august 2008 afviklede Lokalafdeling Thy-Mors den årlige Jagerskydning på Skyttecenteret i Næstrup. Dagen startede med det flotteste efterårsvejr, høj sol og næsten ingen vind, så humøret var højt lige fra starten. Efter at kaffen, rundstykkerne og en enkelt Dr. Nielsen var fortæret, kunne vi starte på skydningen kl Ved middagstid holdt vi inde med skydningen for at nyde vores medbragte frokost. Ved 13 tiden genoptog vi skydningen, og efter at de 29 skytter havde afgivet i alt 322 skud, heraf alene på bomberummet 104, var JAGERSKYTTEN 2008 fundet. Juleskydningen Onsdag den 3. december kl slår vi døren op på Gl. Lindholm skole til den hyggelige og traditionsrige Juleskydning, hvor hele familien kan være med til at vinde fine præmier. Herefter spiller vi Bingo og sædvanligvis medbringer vi selv en lille gave til værdi af ca. 25 kr. til at spille om. Der vil være kaffe og kager så mød talrigt op til en god og hyggelig aften Nytårsgudstjeneste Alle er velkommen til den stemningsfulde militære Nytårsgudstjeneste, der foregår i Budolfi kirke torsdag den 15. januar kl Prædikant er Garnisonskommandanten på FSN Aalborg og chef for Air Transport Wing Aalborg, OB Ole Ryberg. Brass Bandet fra ATW AAL lægger musik til. Og vi er der selvfølgelig med vores fane. Indendørsskydningen Vi starter igen lige efter julen onsdag den 7. januar 2009 kl på Gl. Lindholm skole. Kom og vær med, så vi kan træne til Kredsskydningen i marts. Yderligere oplysninger kan fås hos skydeudvalgsformand Ib Nielsen på Generalforsamlingerne i Aalborg Sæt endelig kryds i kalenderen ved torsdag den 26. februar 2009, hvor der er generalforsamling i både Aalborg afdeling og Aalborg lokalafdeling. Mere herom i februar nummeret. Tillykke Herdis Bedre sent end aldrig. Da Herdis har haft udenbys arbejde i en længere periode, er det først nu hun har fået overrakt pokalen. Med venlig hilsen Helge Hoff JAGERSKYTTE 2008 blev Ib Nielsen, Aalborg Øvrige resultater blev: Venstre vinge Leo Pedersen, Thy-Mors Højre vinge Helge Hoff, Aalborg V. droptank Finn Schjoldager, Vendsyssel H. droptank Thorbjørn Pedersen, Thy-Mors V. højderor Gunhild Jensen, Thy-Mors H. højderor Jette Hoff, Aalborg Cockpit Jette Hoff, Aalborg Radardome Merethe Schjoldager, Vendsyssel Bomberum Ib Nielsen, Aalborg Efter præmieuddelingen takkede Hans Jørgen Jensen for fremmødet, og udtrykte ønsket om, at vi ses igen til Jagerskydning i Med venlig hilsen H.J.Jensen, sekretær Herdis Rasmussen blev individuel mester i dameklassen i forårets Landsskydning for andet år i træk. Tillykke Herdis. Har du fået ny adresse, tlfnr. Giv forretningsføreren besked

7 PROPEL Nr. 6/ FSF Karup afdeling Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev. Tlf.: , Mob.: FSF Karup afdeling har været vært ved to virksomhedsbesøg hvor alle afdelinger kunde deltage. Den første var ved bunker 7 i Finderup eller også kaldet JHNSG. den.22. april. Først fik vi en god rundvisning ovenpå bunkeren hvor der var en meget fin udsigt dernæst tog vi turen ned i bunkeren hvor vi fik en orientering om deres arbejdsopgaver samt en fin rundvisning. Vi var 25 personer, akkurat det antal, vi måtte være. Den 24. september tog vi turen til SOK - også kaldet Søværnets Operative Kommando i Aarhus. Selv om det ikke var let at finde inde i skoven, fandt alle det rettidigt. Der fik vi også en god orientering om deres arbejdsopgaver samt en rundvisning. Også en meget fin tur, hvor vi var 20 personer som vi måtte være. Det var to meget gode ture i godt vejr. Med venlig hilsen Henning Halkjær Karup afdeling FSF Skrydstrup afdeling Jens Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding. Tlf.: E-post: Et vellykket jubilæum Skrydstrup Afdeling afholdt soldaterjubilæum 2008 den 27. september på Flyvestation Skrydstrup. Dagen startede i flot solskin (som bestilt). Det dannede en perfekt ramme for de mange fremmødte - over 100. Dagens program så således ud. Morgenkaffe i cafeteriet Briefing om Fighter Wing Skrydstrup anno 2008 v/ CH ST Oblt. Jan Dam. Overrækkelse af årgangstegn Her efter var der besøg til Brand og Redning BOR Og til Helikopterberedskabet SAR. Da vi skulle til at dele folk op i to hold fik vi en melding om at helikopteren var sendt på en Mission. Derfor foreslog besøgslederen OS Brian J. Jensen at alle kom til BOR først. Han havde fået at vide fra kontroltårnet at jagerberedskabet skulle ud og flyve Og det var muligt at se det fra BOR. I mellemtiden var helikopteren tilbage fra missionen. Alle tog til SAR. Efter besøg ved BOR og SAR gik turen tilbage til Cafeteriet hvor middagen ventede. Dagen sluttede med eftermiddagskaffe og socialt samvær i Landsoldaten. Jeg vil her til sidst sige en stor tak til alle som var med til at få dette arrangement til at lykkes. Med venlig hilsen Jens Yttung Afd. Formand Har du opdaget - Lokalafdeling Skrydstrup Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens Tlf Generalforsamling 25 februar 2009 skal der sættes stort X i kalenderen,da afholder LA Skrydstrup generalforsamling, tid og sted samt dags orden kommer senere. Lokalafdeling Vestjysk Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding Tlf.: E-post: Lokalafdeling Odense Med venlig hilsen Uffe Lyngholm LA Skrydstrup Vi ses til næste år Året lakker mod slutningen og da vi alle har ekstra travlt i december har vi besluttet at skyde over med arrangement og vente til ind i det nye år. Vi starter så ud med en gang bowling i Varde tirsdag den 13. januar 2009 kl Tilmelding senest den 9/1 09 til Lis Yttung eller Generalforsamling Vores generalforsamling finder sted den 10. februar 2009 kl på Østerhedevej 19, 6690 Gørding. Arrangement som sædvanlig. Men mere herom i Februarnummeret. Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Lørdag d. 25/ stod Odense afdeling for afholdelse af repræsentantskabsmødet, som foregik på Krogsriis i Revninge hos Erika og Erik Krogsriis. Næste arrangement: Generalforsamling torsdag d. 5/ kl på Højstrup, bygning 24, Vibelundsvej, Odense. Bemærk: der er kun en vej til denne adresse nu (fra Stegsted). Ved tilmelding kan I få nøjagtig kørevejledning. Mad og drikke kan købes som sædvanlig. Mødet starter med servering af en varm ret og derefter afholdes selve generalforsamlingen. Tilmeldingsfrist mandag d. 2/ til bestyrelsen. Erik: tlf , Henning: tlf , Klaus: tlf Venlig hilsen Klaus Ingolf Henriksen at du også kan finde PROPEL på Som regel lægges medlemsbladet ud på hjemmesiden omkring en ugestid inden du får det i postkassen. Ernst Kronvold

8 8 PROPEL Nr. 6/2008 Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf.: Bowling Vores bowling kører fortsat med fuldt slag i kuglerne på alle tirsdage i lige uger kl i Bowl n Fun på Nyborgvej i Svendborg. Men vi kan godt finde plads til nogle flere på banerne, så slut jer bare til, tag familie og venner med og tag del i det gode og fornøjelige samvær. Vi beder blot om en tilmelding senest søndagen før til Hans Henningsen på tlf Generalforsamling Lokalafdelingens ordinære generalforsamling finder sted forud for bowlingen i Bowl n Fun kl tirsdag den 17. februar Du behøver ikke at deltage i den efterfølgende bowling; men du er naturligvis meget velkommen til at gøre det husk så blot en tilmelding som anført ovenfor. FSF Værløse afdeling Poul Møgelvang, Bredekærs Vænge 97, 2635 Ishøj. Tlf.: , E-post: Hugo er ikke iblandt os længere Et mangeårigt medlem af FSF, Hugo F. Hansen, er afgået ved døden. Jeg lærte Hugo at kende allerede i 1963, hvor Hugo gjorde tjeneste som MP er i Flyvestations Politiet på FSN Vedbæk. Hugo var en god kammerat og altid meget hjælpsom. Han var absolut den mest velpressede og topgejlede soldat jeg nogensinde har mødt. Hugo var altid parat med en kvik bemærkning og sådan var det også da jeg, 30 år senere, igen mødte ham. Vi nåede heldigvis at få mange gode timer sammen igen, inden han forlod os. Smukke Hansen, som han yndede at kalde sig selv, når han var i festligt lag, var med til næsten alt renoveringsarbejdet i det gamle hus Granly i Bringe Landsby, det som senere blev til vores Flyverstue. Han bestred, i sit alt for korte liv, mange tillidsposter i FSF. Vi er mange der vil savne Hugo og hans helt specielle retorik. Hugo efterlader ægtefælle og datter. Æret være Hugos minde. Torben Ek Mindeord om Palle Tage Werner Jensen, i daglig tale PTW. PTW faldt om på gaden onsdag den 24. september PTW blev kørt i ambulance på hospitalet, men desværre var hans liv ikke til at redde. PTW var en af de første jeg mødte da jeg blev konstabel i HG 7, Flyvestation Værløse i PTW har i alle årene stået for mig som en meget venlig, arbejdsom, loyal og hjælpsom person. Jeg har aldrig hørt PTW tale højt, snerre, eller være gal på nogen. PTW har gennem alle årene været meget vellidt af både kolleger, såvel som ledelse. Dette kan bl.a. ses i at han har haft personlig kontakt med flere tidligere ledere, selv efter sin hjemsendelse fra Flyvevåbnet for 15 år siden. Det kunne også ses af de fremmødte ved PTW s bisættelse i Frederiksberg Kirke, den 30. september, hvor der deltog mange tidligere kolleger og ledere. PTW har været meget socialt engageret. Bl.a. som tillidsrepræsentant, som medlem af bestyrelsen for Sergentforeningen på Flyvestation Værløse. PTW har været medlem af Flyvevåbnets Soldaterforening gennem mange år. De sidste år deltog han aktivt i bestyrelsesarbejdet i afdelingen, senest som revisor. Mine tanker går til familien over PTW s alt for tidlige og pludselige død. Æret være PTW s minde. P.b.v. Poul Møgelvang formand Værløse Afdeling Den nye flyverstue Flyverstuen indviet Den 16. september, blev vores nye Flyverstue indviet. Det var ikke mange af medlemmerne, der var mødt frem. Det skyldes helt sikkert, at vi ikke havde haft mulighed for at annoncerer det i PROPEL, fordi vi først kort tid før indvielsen fik lov til at benytte lokalet. Vi forsøgte at kontakte de medlemmer som vi umiddelbart havde telefonnummer til, men mange svarede ikke. Dette kan så være endnu en opfordring til at oplyse din adresse og/eller mobiltelefonnummer til formanden Poul Møgelvang. Det blev alligevel et hyggeligt arrangement, hvor vi fik mange dejlige gaver, bl.a. en plakette overrakt af SSG F. S. Hansen fra Bevogtningseskadrillen, som vi jo har haft en del at gøre med. Efter talerne blev dagen lidt mere uformel. Officersforeningen, som holder til i samme bygning som Flyverstuen, holdt kursusafslutning og inviterede FSF ind til en kop MusseMælk *). Efter at have smagt deres form for mælk, tror jeg godt, at jeg igen kan blive mælkedrikker. Jeg var først i stand til at føre motorkøretøj efter 3 timer. Jeg tror, vi bliver glade for Stuen, selvom vi skal dele den med andre. *) Da den omtalte drik var redaktionen ubekendt, bad vi forfatteren om en uddybning, og det viste sig at mussemælk er en blanding af vodka, brun rom, kahlua, mælk og vaniljeis i et ikke nærmere angivet forhold. Velbekomme. Ingen hyggeaften på stuen i december måned Nu er det snart jul med mange traditioner, og traditionen tro er der IKKE åbent i Flyverstuen den 3. tirsdag i december. Imidlertid behøver du ikke undvære hyggen på stuen. Se overskriften julegløgg. - men i januar - februar, marts, april og maj, hygger vi, ganske som tidligere mellem kl & Der er en vagt fra stuen ved Porten fra kl Det er her vi brænder gamle soldaterhistorier af, snakker om fly, damer, regering, sygdom, forsvarsforlig, Pc er, koner, børn, børnebørn, mad og absolut alt muligt andet. Du snyder dig selv for en afslappende aften, hvis du glemmer at møde op. Hvis du ikke kan komme ind, så ring til vores Genbrugsmobil på

9 PROPEL Nr. 6/ Indendørskydning, 15m Bane Drengene med en kop Musse mælk Sådan finder du den ny flyverstue Flyverstuen ligger i Jonstruplejren, Bygning 26, Jonstrupvej 240, 2750 Ballerup, th. for vagten, kort efter Flyvevåbnets Bibliotek. Tag Bus 157 fra Måløv station, mod Ballerup station og stå af ved Tvendagervej. Herfra er der kun ca. 3 min. at gå. Du kan også benytte Bus 147 fra Ballerup station mod Måløv (der står Ballerup st. på bussen, det er en ringlinie), og stå af ved Tvendagervej. Julegløgg. Så kan det hurtigt blive tid til at Julehygge med Gamle Flyvere og din egen ledsager. I år er det d. 9. december kl. 19 i den nye Flyverstue i Jonstruplejren, Bygning 26. Det er en go anledning til at vise det nye lokale til din ledsager, så grib telefonen og meld dig til hos: Jørgen Hinrichsen, tlf.: og senest d. 6. december. Nytårsparole Vi holder endnu engang liv i en af vores gamle traditioner, Nytårsparolen. Den afholdes i år d. 6. januar 2009 i Flyverstuen, Bygning 26, Jonstruplejren. Der er adgang til Flyverstuen fra kl Vi begynder med morgenkaffe og et stykke brød kl. 10. Her vil vi byde dig, repræsentanter for Flyvevåbnet og andre samarbejdspartnere velkommen. Vi håber at få en orientering om Flyvevåbnets fremtid. Det koster ikke noget at deltage i arrangementet, men hvis du efterfølgende vil nyde et par stykker mad med andre af De Gamle Drenge, så bliver det muligt for egen regning og til en absolut favorabel pris. Da vi, som bekendt, har begrænset plads er tilmelding nødvendig. Du tilmelder dig til Kai Clausen på ( efter kl. 18 og absolut senest 15/12. Husk at fortælle om du også bliver til frokosten, og hvorfor skulle du dog ikke gøre det. Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling Flyvevåbnets Soldaterforening, Værløse Afdeling afholder generalforsamling tirsdag den 3. februar 2009 kl. 19. Dagsorden i følge vedtægterne. Generalforsamlingen afholdes i Officersforeningen, Jonstruplejren, Bygning 26, Jonstrupvej 240, 2750 Ballerup, th. for vagten, kort efter Flyvevåbnets Bibliotek. Da vagten er lukket og ubemandet, vil en vinterklædt person fra Flyverstuen stå ved vagten og lukke dig ind ml. kl & Alle er velkomne til at deltage i selve generalforsamlingen. Deltagelse i den efterfølgende spisning sker med forudgående tilmelding til: Kaj Clausen efter kl. 18 og absolut senest 19/1. Kontaktperson: Jørgen Hinrichsen Det foregår i lokalet i Høje Gladsaxe, alle dagene kl. 19. Datoerne er: 10. december, Juleskydning. 14. januar, 11. februar og 11. marts, Landsskydning. Du må gerne tage en ledsager med! KSS - Skydning en endnu ikke fastlagt dato i februar. Kbh s Idrætspark. Støt vore soldater Den gule sløjfe sælges for 50 kroner. Halvdelen af overskuddet anbringes på en konto i HKKF, der kan dække udgifter for Familienetværket, som ikke falder ind under det budget, netværket får fra Kammeratstøtteordningen. Som eksempel på dette kan nævnes, at denne konto trådte ind, da en soldat var blevet såret i en international operation og indlagt på Rigshospitalet. Soldatens kæreste kunne ikke ud af sin SU finde midler til at komme fra provinsen til Rigshospitalet på besøg, ud over ganske sjældent. Her trådte denne konto til på Familienetværkets vegne og forærede kæresten et togkort, så turen til Rigshospitalet kunne tages dagligt. Den anden halvdel af et eventuelt overskud vil gå til Anders Lassen-fonden. Anders Lassen-fondens formål er at belønne betydningsfuld militær indsats og opmuntre tilskadekommet dansk militært personel. Desuden tilgodeser fonden personer eller deres efterladte, der yder eller har ydet en særlig humanitær indsats, hvis de er under vanskelige økonomiske forhold. Ydelsen kan også tilfalde pårørende, hedder det blandt andet i fundatsen. Anders Lassen-fonden har Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik som protektor. Den gule støttesløjfe er blevet til på et ønske fra Familienetværkets kontaktpersoner, og er fremstillet efter amerikansk forbillede. Den gule sløjfe er hentet i historien om den unge soldat, der måtte skilles fra sin kæreste for at drage i krig. Hvis hun stadig ville have ham, når han vendte hjem fra krigen, skulle hun binde at gult bånd om et gammelt egetræ ved indkørslen til forældrenes farm, så han allerede her kunne se, at han var velkommen. Måske husker du den i 70erne så populære sang, Tie a Yellow Ribbon. Det er denne gule sløjfe, der i flere år har kunnet ses bag på mange biler i USA. Nu kommer de også i Danmark med teksten Støt vore soldater og et lille Dannebrogsflag. Den gule sløjfe kan købes ved at indbetale 50 kroner til Arbejdernes Landsbank, Tværgade 7, 8600 Silkeborg. Reg. nr Konto nr Her skal anføres navn og adresse på indbetaleren, hvorefter sløjfen bliver fremsendt fra Hærens Konstabel- og Korporalforening. P. b. v. TEK.

10 10 PROPEL Nr. 6/2008 Billeder fra soldaterjubilæerne 2008 Se mange flere på FSF SOLDATERJUBILÆUM FSN AALBORG 2008 FSF SOLDATERJUBILÆUM FSN AALBORG 2008 Lokalafdeling Sydsjælland Bjørn Petersen, Svinøvej 117, 4750 Lundby Tlf.: Nytårskur Lokalafdelingen sender de bedste ønsker om en glædelig jul samt et godt nytår, hvor vi starter FSF SOLDATERJUBILÆUM FSN AALBORG 2008 FSF SOLDATERJUBILÆUM FSN AALBORG 2008 lørdag den 9. januar kl. 13 med Nytårskur hos formanden. Der bliver serveret en god frokost til en pris af 60,- kr. sammen hermed er lokalafdelingen vært med lidt at drikke. Vi beder om, at I medtager godt humør og en lille pakke! Venligst tilmelding senest den 5. jan. til Preben på eller til Lis på Generalforsamling Lokalafdelingens ordinære generalforsamling holder vi FSF SOLDATERJUBILÆUM FSN AALBORG 2008 FSF SOLDATERJUBILÆUM FSN AALBORG 2008 fredag den 27. februar kl. 18 hos næstformand Preben Bogø Hovedgade 5. Arrangementet indledes med de traditionelle gule ærter med tilbehør. Efter generalforsamlingen fortsætter vi med vores billard turnering. Venligst tilmelding senest den 20. feb. til ovenstående. Lokalafdeling Vestsjælland FSF SOLDATERJUBILÆUM FSN SKRYDSTRUP 2008 FSF SOLDATERJUBILÆUM FSN SKRYDSTRUP 2008 Jan Christensen, Mosevej 20, 4200 Slagelse. Tlf.: , E-post: Julefrokost! Lokalafdeling Vestsjælland Lørdag den 6. december kl. 13 Sted: S.B.I. s klubhus. Parkvej. Slagelse. Der skal medbringes 1 pakke pr. person til lotteri. Værdi min. 20 kr. Sidste bindende tilmelding den 28. november. FSF SOLDATERJUBILÆUM FSN SKRYDSTRUP 2008 FSF SOLDATERJUBILÆUM FSN SKRYDSTRUP 2008 Menu: Den sædvanlige gode julefrokost, til den sædvanlige billige pris. Tilmelding til Jan, kan ske pr. telf.: eller eller .: Ordinær Generalforsamling. Torsdag, den 26. februar 2009 kl. 19 på Antvorskov Kaserne (Peter Ålborg stuen) Dagsorden iflg. lovene. FSF SOLDATERJUBILÆUM FSN SKRYDSTRUP 2008 FSF SOLDATERJUBILÆUM FSN SKRYDSTRUP 2008 Efter Generalforsamlingen vil foreningen være vært med et par stykker smørrebrød. Af hensyn til traktementet, skal du melde dig til spisning hos formanden på telf.: eller på Jan Christensen Formand

11 PROPEL Nr. 6/ FSF SOLDATERJUBILÆUM FSN AALBORG 2008 FSF SOLDATERJUBILÆUM FSN AALBORG 2008 FSF SOLDATERJUBILÆUM FSN AALBORG 2008 FSF SOLDATERJUBILÆUM FSN SKRYDSTRUP 2008 FSF SOLDATERJUBILÆUM VÆRLØSE 2008 FSF SOLDATERJUBILÆUM VÆRLØSE 2008 FSF SOLDATERJUBILÆUM VÆRLØSE 2008 FSF SOLDATERJUBILÆUM FSN SKRYDSTRUP 2008 FSF SOLDATERJUBILÆUM VÆRLØSE 2008 FSF SOLDATERJUBILÆUM VÆRLØSE 2008 FSF SOLDATERJUBILÆUM VÆRLØSE 2008 FSF SOLDATERJUBILÆUM FSN SKRYDSTRUP 2008 FSF SOLDATERJUBILÆUM VÆRLØSE 2008 FSF SOLDATERJUBILÆUM VÆRLØSE 2008 FSF SOLDATERJUBILÆUM VÆRLØSE 2008

12 12 PROPEL Nr. 6/2008 Til alle medlemmer i Afdelingerne Værløse og Skalstrup samt i de tilsluttede lokalafdelinger: Bornholm, Kalundborg, Nordvestsjælland, Sydsjælland, Vestsjælland og Østsjælland På de ordinære generalforsamlinger i 2008 blev bestyrelserne i Skalstrup Afdeling og Værløse Afdeling, bemyndiget til at fremsende forslag til repræsentantskabet om sammenlægning af de to afdelinger. Begrundelsen var, at de hidtidige Flyvestationer på Sjælland Værløse og Skalstrup ikke længere eksisterer. Forslaget blev vedtaget på repræsentantskabsmøde den 25. oktober med den ændring, at den nye afdelings navn bliver: Flyvevåbnets Soldaterforening Værløse-Jonstrup Afdeling Repræsentantskabet ønskede at beholde Værløse som del af afdelingsnavnet, idet Flyvevåbnets Soldaterforening blev stiftet ud fra Flyvestation Værløse i april NB! De tilsluttede lokalafdelinger for både Skalstrup og Værløse Afdeling fortsætter uændret i den nye sammenlagte afdeling. Da det drejer sig om oprettelsen af en ny afdeling under Flyvevåbnets Soldaterforening, indkaldes derfor til Stiftende generalforsamling onsdag den 25. februar 2009 kl i Flyverstuen, Bygning 26 i Jonstruplejren. Porten vil være åben i tidsrummet Såfremt dette ikke er tilfældet, eller der ankommes efter klokken 1900, bedes man ringe på telefon eller , hvorefter der straks kommer én og åbner porten. Dagsorden for den stiftende generalforsamling Valg af bestyrelse: Formand Kasserer Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsessuppleant Bestyrelsessuppleant Kritisk revisor Kritisk revisor Revisorsuppleant Revisorsuppleant Fanebærer Fanevagt Delegeret til repræsentantskab Suppleant til delegeret til repræsentantskab vælges for 2 år vælges for 2 år vælges for 2 år vælges for 2 år vælges for 2 år vælges for 2 år Bestyrelserne i de eksisterende afdelinger Skalstrup og Værløse håber på interesserede til valg til bestyrelsen. På vegne af bestyrelserne i Skalstrup og Værløse Afdelinger Flemming Raalund formand Skalstrup Afdeling Tilmelding til spisning senest den 17. februar til Kaj Clausen på efter kl. 18. Poul Møgelvang formand Værløse Afdeling Bestyrelsesseminar i Karup Den 4. oktober samledes en snes mennesker i Karup til bestyrelsesseminaret FSF Version Aalborg og Karup afdelingerne var blevet inspireret af omtalen af seminaret i Skrydstrup i februar til at bestille et tilsvarende hos forretningsudvalget, og der var tilslutning fra bestyrelserne i begge afdelinger og alle de tilhørende lokalafdelinger. Gentagelse på flere måder Programmet var det samme, og mange ting i dagens debat berørte også de samme emner, for eksempel problemer med at få arrangementer stablet på benene, og endnu mere med at få medlemmerne til at møde op til dem, man laver. Men der blev også udvekslet ideer og erfaringer mellem deltagerne, og der var tilsyneladende en del, som blev inspireret til at gå hjem og prøve nogle af de arrangementer, som andre havde haft held med, og som man ikke selv havde tænkt på tidligere. Den afsluttende evaluering af dagen lignede forbavsende meget den tilsvarende i Skrydstrup. Mødedeltagerne var så tilfredse med seminaret, at man også her bad om at få det gentaget med faste intervaller. Det ønske kan arrangørerne selvfølgelig kun både glæde sig over og efterkomme, og alt tyder på, at seancen vil blive gentaget med to års mellemrum. Ideer samles Både fra Skrydstrup og fra Karup har forretningsudvalget fået mange gode ideer til nye tiltag og ændringer i foreningen med sig hjem, og når FSF Version 2008 forhåbentligt inden alt for længe også har været afholdt på Sjælland, vil det hele blive samlet og indgå i en ny handlingsplan for soldaterforeningen.

13 PROPEL Nr. 6/ FLYVERLIV Et Aar på Hærens Flyveskole En beretning om uddannelsen til militærpilot i 1917 Af cand. polyt. Jens Engberg I forrige nummer af PROPEL berettede Jens Engberg om den første skoletid, om flyvemaskinens opbygning, og om hvordan man lærte at flyve i de den gang nymodens militærflyvemaskiner. Efter at have fløjet solo, var den næste store opgave at blive certificeret militærflyver. Det militære certifikat omfatter to Rundflyvninger over Sjælland, den ene Tur med Landing i Hillerød og Vordingborg, den anden med Landing i Slagelse og Næstved. DET MILITÆRE CERTIFIKAT var det næste, der stod paa Programmet. Det omfatter to Rundflyvninger over Sjælland, den ene Tur med Landing i Hillerød og Vordingborg, den anden med Landing i Slagelse og Næstved. Dernæst skal man i mindst 45 Minutter uafbrudt flyve i over 1000 m s Højde, og man skal stige til over 2000 m s Højde. Langebro og Kalvebodstrand Der er et mægtigt Spring fra det internationale til det militære Certifikat. Flyvning tide over Terrænet er vidt forskellig fra at kredse rundt i 100 m s Højde over Flyvepladsen, hvor der er rigelig med Landingsplads, og hvor man kender hver en Jordknold og hver en Sænkning i Terrænet. Det er aldeles ikke vanskeligere at styre en Flyvemaskine i 2000 m s Højde end i 100 m s Højde; men man maa langsomt lære at orientere sig rigtig fra de forskellige Højder og at beregne Landingerne rigtigt; man skal opøve Bedømmelsesevnen af den tredje Dimension. Afstandsbedømmelse er man i det Hele taget ikke født med; Fugleblikket faar man kun ved Øvelse. Træningen til det militære Certifikat er lang og grundig; blandt andet skal man lære at lande i Spiraler. Naar man f. Eks. fra 600 m s Højde skal lande paa en Plads, der ligger lodret under En, kan det selvfølgelig ikke gaa an at gaa ned i lodret Styrteflugt. Man maa stoppe Motoren og glide passende stejlt, og, for ikke at komme væk fra Landingspladsen, maa man samtidig svinge rundt i Kreds med Maskinen, saa man i Virkeligheden nærmer sig Jorden i en Skruelinie. Først øver man sig fra 75 m s Højde i at lande i en Kvartspiral, d.v.s. man afbryder Motoren og lægger Maskinen i Glideflugt, mens man flyver i en Retning vinkelret paa den, man skal lande i; under Glidningens første 50 m nedad, gælder det om at faa Maskinen svinget rundt 90 grader, saa man tilsidst har 25 m s»lige Glidning«til selve Landingen. Dernæst kommer Halvspiralen fra 125 m s Højde, Helspiralen fra 250 m s Højde - og Dobbelt-, Tre- og Firdobbelt Spiralen o. s. v. Selvfølgelig kan man lave frie Spiraler med større ja endog med mindre Højder end de ovenfor nævnte, men disse er de skolemæssige. Alle disse Øvelser foregaar under streng Ledelse. KL 4 næste Morgen ringer Vækkeuret, - ud af Sengen»Hurra, skyfri Himmel, næsten vindstille!«en halv Time senere suser man paa Motorcykle gennem de mennesketomme Gader. Før Erhvervelsen af det militære Certifikat fik vi overhovedet ikke Lov til at gaa i Luften, uden vi i Forvejen havde faaet en ganske bestemt Opgave: stige til en bestemt Højde, lande paa en bestemt Maade, paa et bestemt Sted; - og der var sandelig rig Lejlighed for os til at lave gale Ting: det kneb at faa Maskinen rundt i Spiralen, inden man var ved Jorden, man satte den for stærkt paa Næsen, saa det blev en livsfarlig Styrteflugt -; man levnede for ringe Højde til den sidste Spiral og - man landede aldrig, hvor man skulde! Alt det og meget andet fik man forklaret af Læreren, og han havde en egen farverig Maade at sige det paa! Ja - mange Gange fik man at vide, at man i det Hele taget hellere maatte søge sig en anden Bestilling! - Det tog nu ikke Modet fra En; man holdt sig Instruktionerne efterrettelig og lod Tilgiften virke som Vand paa en Gaas, - og Lærer og Elev var lige gode Venner for det: og takket være Læreren, fik man - Trin for Trin, ikke hurtigere end Ens Evner og Anlæg strakte til, - uden Uheld af nogen Art lært, hvad man skulde. Hærens Flyveruddannelse er noget med System i. Et hjørne af Gentofte Saadan gik April og Maj, - næsten daglig Flyvning, især Morgen og Aften. Til de omkringboende Folks Rædsel begyndte vi Kl. 5 om Morgenen og hængte i til Kl. 10 Aften; det var et raskt og anstrængende Liv. Saa begyndte Udlængslen, altid holdt vi os jo over Pladsen, - men Verden er saa stor og saa vidunderlig især for en Flyver! Landskabet nærmest omkring Flyvepladsen er saamænd smukt nok oppe fra Luften; Amagers Fladhed skæmmer ikke i Fugleperspektivet; Stadsgraven omkring Christianshavn, Udsigten over Havnen og Langelinie, Øresund med de nette smaa Kystforter, Sundby med Køkkenhavefelterne omkring, Skydebanerne og Kalvebodstrand, det er alt sammen saa kært og gammelkendt for En! - men altid maatte man jo dreje rundt og skifte Kurs og passe paa Højdemaaleren for i rette Tid at styre ind i den rigtige Landingsretning. Nej! nu i Foraarstiden rigtig at flyve ud over Danmarks grønne Lunde, det var vor Higen, - og til sidst kom det ogsaa. Først et Par mindre Terrænflyvninger til Eremitagesletten og Dragørs Strand-Enge -; da det var klaret pænt og forskriftsmæssigt, lød Chefens Ord:»Ja, hvis Vejret er fint i Morgen tidlig, maa De gærne gaa paa Certifikattur i Morgen; De kan selv aftale Tiden med Mekanikeren.«KL 4 næste Morgen ringer Vækkeuret, - ud af Sengen»Hurra, skyfri Himmel, næsten vindstille!«en halv Time senere suser man paa Motorcykle gennem de mennesketomme Gader. Paa Flyvepladsen er Mekanikeren netop kommen; han har gjort Maskinen klar Aftenen forud; nu er der bare at trække den ud og prøve Motoren. Man faar lige Tid til en Kop Kaffe i Marketenderiet, en morgenduelig Kammerat laver imens Barografen den selvregistrerende Højdemaaler i Stand -, saa pakker man sig ind: Skindtøj, Halstørklæde, Handsker, Hjelm, Briller, - Barografen spændes fast paa Maven, Uhr paa Haandleddet. Man ser Maskinen efter og spørger til Motorens Omdrejninger, -»820, den er fin!«er Svaret, og et Øjeblik efter sidder man vel fastspændt i Førersædet med en vældig Oliedunk bundet paa Passagersædet bag sig. a

14 14 PROPEL Nr. 6/ saa kredser man i 600 m s Højde Pladsen rundt et Par Gange, for at udspejde en god Landingsbane; den skal være ca. 150 m lang og helst bestaa af jævn Græsmark. Styregrejerne prøves, -»Klar«- Mekanikeren svinger Propellen, Motoren starter, - et Par Minutter fuld Gas paa Stedet, et Blik paa Omdrejningstælleren: 820, ja, den er fin; - Højdemaaleren er paa Nul, Kompasset viser rigtigt, - man nikker, og Klodserne for Hjulene fjærnes, - igen giver man fuld Gas, og saa suser man hen over Pladsen vinkende til de tilbageblevne misundelige. Pladsen tre Gange rundt, saa er man i 600 fods Højde og tager Retning mod Køge; man ser den allerede nede i Sydvest med den store, røde Kirke som en altoverskyggende Landkending: man skærer tværs over Bugten ud over det dybe, blaa Vand. Det er ganske vindstille og klart. Maskinen flyver sig selv, og man nyder Udsigten, - og hvor er der smukt: -»Jeg elsker de grønne Lunde«- ja, man kan ikke andet end synge - den Sang, og alle andre Sange man holder af. Man forstaar, hvorfor Fuglene synger: fordi Livet i Luften er det gladeste af alt! Naar en Ko, der græsser paa Kløvermarken, staar og brøler, saa er det fordi, den er sulten eller tørstig, eller fordi den vil hjem og malkes, eller den hilser maaske paa andre Kreaturer. Naar derimod Lærken stiger lodret i Luften over Kløvermarken og synger sin jublende Sang, saa skvldes det ikke, at den er sulten eller tørstig, ej heller kalder den paa sin Mage - nej! den synger Livets glade Sang og»priser sin Skaber, saa godt den formaar«, som Digteren udtrykker det. En bondegaard set fra 600 m s højde Som et Tæppe med spraglede, afvekslende Felter breder sig det fede danske Agerland dernede. Hver mark har Farve efter sin Plantevækst; som fine gule Traade tegner Veje og Jærnbaner sig paa Tæppet - forbindende Dukke-Landsby med Dukke-Landsby, - og dette Billede faar Forskellighed af himmelblaa Bugter, Sunde, Bælter og Indsøer. I klart Vejr kan man fra 1000 m s Højde over Roskilde se hele Sjælland ligge under sig som et Landkort. For hver Købstad har man sin særlige Landkending. I Ringsted, Roskilde, Kallundborg er det Kirkerne, i Sorø Akademiet, i Hillerød Slottet, i Vordingborg Gaasetaarnet, i Næstved to høje Fabrikskorstene o. s. v.; København selv - Byen med de mange Taarne - den tager man selvfølgelig ikke Fejl af. Over Køge gaar Turen langs Jernbanen til Næstved. Set fra Luften har det smukke Bregentved en vidunderlig Beliggenhed mellem Søer og Skove. En Time efter Starten er man trods voksende Modvind over Næstved. Eksercerpladsen, som man skal ned paa, er ikke svær at finde, og den er saa stor og jævn, som man kan forlange det af en god Landingsplads. Efter Skorstensrøgen bedømmer man Vindretningen og fastslaar for sig selv, i hvilken Retning nede paa Pladsen man skal lande; det skal altid være lige mod Vinden -; saa kredser man i 600 m s Højde Pladsen rundt et Par Gange, for at udspejde en god Landingsbane; den skal være ca. 150 m lang og helst bestaa af jævn Græsmark. Det vrimler med eksercerende Soldater dernede, men der er dog god Plads alligevel. Naar saa hele Planen for Landingen er lagt, styrer man Maskinen ind i Landingsretningen; og idet man befinder sig lodret over det Punkt, hvor Maskinen til sidst skal staa, stopper man Motoren, saa man kommer i Glideflugt, giver straks efter»venstre Ben«og lægger Maskinen paa Højkant, saa den skruer sig ind i Spiralen, - og saa sidder man og passer paa: Spiralen maa ikke være for stejl og ikke for snæver, - men heller ikke for»flad«eller for rummelig -; med Øjnene følger man Højdermaaleren, i 400 m s Højde skal man være kommet en Gang rundt og igen befinde sig lodret over Landingspladsen; - saa skærer man ind i den anden Spiral, - der er god Fart paa, det synger i Bardunerne og er ganske herligt. I Slagelse, der maa naaes paa mindre end en halv Time, skal der fyldes Benzin og Olie paa Motoren; det tager et Par Timers Tid, idet der er langt fra den som Flyveplads daarligt egnede Eksercerplads til Depotet. I Glideflugt er man fri for Støjen fra Motoren; den trækker ikke mere, idet der er lukket af for benzintilførslen. Det rareste er dog, naar Lufttrykket stadig kan holde Propellen i Bevægelse rundt; saa kan man nemlig faa Motoren til at trække paany, naar man igen aabner for Benzinen, og det kan faa Betydning, hvis man har beregnet sin Landing forkert. Naar Propellen først er gaaet i Staa, kan man ikke faa Motoren i Gang igen. I 200 m s Højde er man igen lodret over sit Landingspunkt, - og saa kommer den sidste, den»kriminelle«spiral. Her gælder det: hurtig rundt i den første Halvdel, godt bagud, og i Tide Svingning ind i den rigtige Landingsretning, saa man, som sagt, tilsidst har en lige Glidning fra mindst 25 m s Højde. Paa dette sidste Stykke begynder man langsomt at rette Maskinen op, d.v.s. at flade Glidningen ud. Forsigtigt trækker man Styrestangen til sig, medens man anspændt stirrer paa Jorden og bedømmer Afstanden. Tilsidst skal Maskinen»svæves ud«med Hjulene i højst en halv Meters Højde over Grønsværet, saa det gælder om at holde urokkelig fast ved Højderoret, medens Maskinen langsomt taber Hastigheden og synker ned igennem den sidste halve Meter.»Svæve - svæve svæve!«sidder man og hvisker til sig selv. - Tilsidst mærker man, at man ganske blødt rører med Hjulene ved Jorden; det bremser; Farten mindskes ydermere; - større og større Part af Vægten kommer til at hvile paa Hjulene, tilsidst sænker Halen sig, Bæreplanerne bærer nu slet ikke mere, og et Øjeblik efter holder man for Fronten af en eksercerende Infanterilbataillon. I Virkeligheden er jo hele Landingen foregaaet meget hurtigere, end man kan fortælle det. Her i Næstved er der imidlertid kun kort Ophold. Barografens Kontrolstrimmel paategnes af en tililende Befalingsmand; der veksles Hilsen med et Par Officerer; mens nogle Soldater holder fast i Maskinen, svinger man selv Propellen, saa Motoren starter: saa kravler man igen op, giver fuld Gas og stryger væk med Kurs imod Slagelse. Vinden er nu frisket godt op, saa der er en Del Uro i Luften, hidrørende fra det hakkede Terræn; man bliver vippet godt omkring, men finder dog allerede i 400 m s Højde rolige Luftlag. I Slagelse, der maa naaes paa mindre end en halv Time, skal der fyldes Benzin og Olie paa Motoren; det tager et Par Timers Tid, idet der er langt fra den som Flyveplads daarligt egnede Eksercerplads til Depotet.

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Foto: Torben Ek 2 PROPEL Nr. 1/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af

Læs mere

NR. 2/2008 65. ÅRGANG APRIL 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

NR. 2/2008 65. ÅRGANG APRIL 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING NR. 2/2008 65. ÅRGANG APRIL 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2008 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen,

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

66. ÅRGANG NR. 5 NOVEMBER 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

66. ÅRGANG NR. 5 NOVEMBER 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 66. ÅRGANG NR. 5 NOVEMBER 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 5/2009 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 1/2012 Aktivitetskalender PROPEL denne gang Mød op når din forening kalder, så får du glæde

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2012. 69. årgang Nr. 4. Flyversoldatens Ur. Medlemsnyt. 70 års trofæet uddelt

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2012. 69. årgang Nr. 4. Flyversoldatens Ur. Medlemsnyt. 70 års trofæet uddelt PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening August 2012 69. årgang Nr. 4 Flyversoldatens Ur Side 10 Medlemsnyt Side 2-9 70 års trofæet uddelt Side 16 AirShow 2012 Side 10-14 PROPEL 1 Det sker

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 5/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og

Læs mere

67. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

67. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 Nr. 1/2010 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen får

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Juni 2014. 71. årgang Nr. 5. Foto: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Juni 2014. 71. årgang Nr. 5. Foto: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Juni 2014 71. årgang Nr. 5 Foto: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige uger...

Læs mere

67. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

67. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 5/2010 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2013 70. årgang Nr. 3 Generalforsamlinger Side 3-5 Besøg hos Airbus Avedøre Flyveplads Side 10-11 Side 5 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2014 71. årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 4/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. November 2014. 71. årgang Nr. 9. Foto: H. Hoff PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. November 2014. 71. årgang Nr. 9. Foto: H. Hoff PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening November 2014 71. årgang Nr. 9 Foto: H. Hoff PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Maj 2013 70. årgang Nr. 4 Landsskydning 2013 Side 4-5 Find et fly Årgangsjubilæer Side 10-11 Side 6 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Marts 2014. 71. årgang Nr. 2. Foto: Jesper Hansen PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Marts 2014. 71. årgang Nr. 2. Foto: Jesper Hansen PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Marts 2014 71. årgang Nr. 2 Foto: Jesper Hansen PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2015. 72. årgang Nr. 3 PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2015. 72. årgang Nr. 3 PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2015 72. årgang Nr. 3 Foto: Jens Foto: Faurbye ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig PROPEL

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING BUREAU117 Årets offcielle AIR SHOW logo er designet af Rasmus Vind, Haderslev. AIR SH W D A N I S H A I R S

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Juni 2013. 70. årgang Nr. 5. Mr. Slatters far. Side 5 og 10-11 Foto: Helge Hoff PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Juni 2013. 70. årgang Nr. 5. Mr. Slatters far. Side 5 og 10-11 Foto: Helge Hoff PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Juni 2013 70. årgang Nr. 5 Mr. Slatters far Side 5 og 10-11 Foto: Helge Hoff PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 4 - NOVEMBER / DECEMBER / JANUAR

100. ÅRGANG - 2010 NR. 4 - NOVEMBER / DECEMBER / JANUAR 100. ÅRGANG - 2010 NR. 4 - NOVEMBER / DECEMBER / JANUAR Kongeskibet 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2014. 71. årgang Nr. 6. Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2014. 71. årgang Nr. 6. Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening August 2014 71. årgang Nr. 6 Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Indhold nr. 4 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede... 3 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede Af Oberstløjtnant John Dalby Forsidebillede:

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG »ny stemme«nr. 3 2003 41. Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: 3525 7424, fax:

Læs mere