Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-København: Traktorer SKOV- OG NATURSTYRELSEN Indkøb af udkørselsmaskine til Skov- og Naturstyrelsen, Driftsregion Syd. Indkøb af udkørselsmaskine. CPV: John Deere Forestry Box 502 SE Märsta SVERIGE

2 DK-København: Vagttjenester SLOTS- OG EJENDOMSSTYRELSEN Kontrakt om vagttjenester. Der skal udføres bl.a. fastvagt, sæsonbestemt fast-/patruljevagt, åbning af og tilsyn i en række slotshaver, en kirke og en kontorejendom samt tilkøbt vagt efter behov til arrangementer og særlige indsatser på de samme og andre lokaliteter i hovedstadsområdet og Nordsjælland. CPV: DVAS ApS Lindevej Esbjerg V

3 DK-København: Internettjenester KULTURARVSSTYRELSEN Hosting og drift af et antal fagsystemer og Kulturavsstyrelsens hjemmeside. Den udbudte opgave vedrører hosting og drift af et antal fagsystemer og Kulturarvsstyrelsens hjemmeside med dertil hørende services. Både fagsystemer og hjemmeside er open source baserede. Leverandøren skal varetage driften af Kulturarvsstyrelsens hjemmeside, nuværende og fremtidige fagsystemer, som anvendes af borgere, museer og kommuner. Hjemmesiden er implementeret i Typo3, mens fagsystemerne alle er enterprise level Java EE løsninger, der anvender JBoss eller Tomcat som applikationsservere. Fagsystemerne og hjemmesiden er i dag i drift på et antal Linux servere med tilhørende cron script og jobs. Efterspurgte services omfatter bl.a. implementering, installation, driftsafvikling, overvågning, løbende konfiguration, ændringshåndtering, sikkerheds- og kapacitetsstyring, logning og afrapportering, herunder webstatistik og driftsupport/helpdesk. Leverandøren skal leve op til kravene i DS484:2005. CPV: , , , UNI-C Vermundsgade København Ø

4 DK-Nakskov: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker og varmeværker LOLLAND VARME A/S Opførelse af bygningsanlæg for halmfyret varmeværk på Narvikvej i Nakskov. Opgaven udbydes i hovedentreprise. Byggeriet omfatter opførelse af halmlager, askelager, kedelhal og. Serviceafsnit for et nyt halmfyret varmeværk. CPV:

5 DK-Odense: Vejtransport TRAFIKSELSKABET FYNBUS Kontrakt om udførelse af buskørsel på Fyn og Langeland. Udførelse af buskørsel på Fyn og Langeland. CPV: Arriva Skandinavien A/S Skøjtevej Kastrup

6 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK CPV: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed. Nras A/S Ørestadsboulevard Copenhagen S Telefon Internet:

7 DK-Hillerød: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje REGION HOVEDSTADEN, KØK, INDKØB Flowcytometer, FACS CANTO. Flowcytometer, FACS CANTO. CPV: Becton Dickinson Park alle Brøndby

8 DK-Hillerød: Diagnostisk udstyr REGION HOVEDSTADEN, KØK, INDKØB Sekvenator med Sangers princip. Sekvenator med Sangers princip. CPV: Applied Biosystem

9 DK-Hillerød: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje REGION HOVEDSTADEN, KØK, INDKØB TMA- Tissue micro array med stor kapacitet. TMA- Tissue micro array med stor kapacitet (minimum blokke). CPV: Mitogen Ltd. 45 Roundwood Lane, Harpenden, Herts, AL5 3BP DET FORENEDE KONGERIGE

10 DK-København: Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker KUNSTSTYRELSEN (PÅ VEGNE AF STATENS KUNSTRÅDS MUSIKUDVALG) Analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv. Statens Kunstråds Musikudvalg ønsker at gennemføre en analyse af pengestrømme og ressourcer i musiklivet. I Danmark og dansk musik i udlandet. Formålet med analysen er at skabe et stærkere faktabaseret grundlag for den fremadrettede debat og for. Prioriteringen af de offentlige tilskud til musikområdet. Analysen skal levere et overordnet og sammenhængende billede af de økonomiske forhold i det danske musikliv, Og omfatte såvel de dele af musiklivet, der helt eller delvis finansieres via offentlige og private midler som den. Rent kommercielle musikbranche. Analysen skal belyse direkte og indirekte offentlig støtte fordelt på kommunale, Regionale og statslige midler samt fonde, sponsorater og egenfinansiering. De pengestrømme, der genereres af. Ophavsretten skal også inddrages i analysen. Analysen skal omfatte hele det danske musikliv herunder den enkelte musiker/komponist, Uddannelsesinstitutioner, spillesteder, koncertarrangører m.fl. Analysen forventes at indeholde:. En kortlægning af den økonomiske situation i dansk musikliv, 2. Kortlægning af støtten til dansk musikliv, 3. Udarbejdelse af profiler for aktører i dansk musikliv i form af casestudies, 4. Analyse af de samlede pengestrømme i dansk musikliv, 5. Analyse af musikstøttens effekter. Analysen skal baseres på validt datagrundlag. Det primære fokus skal være på de økonomiske pengestrømme, men herudover skal analysen belyse andre. Kvantitative forhold vedrørende aktiviteterne i dansk musikliv. CPV: Rambøll Nørregade 7A 65 København K Telefon

11 DK-Frederiksberg: Vejtransport FREDERIKSBERG KOMMUNE Transport af genbrugshjælpemidler. Kørsel af genbrugshjælpemidler fra hjælpemidel center til borgere og retur. CPV: Kurertransporten Apås Forhåbningsholms alle 940 Frederiksberg

12 DK-København: Udførelse af elektriske installationer STATENS SERUM INSTITUT El-Tele/Data, Forsyning og Installation. Udføresle af ydelser inden for El-Tele/Data, Forsyning og Installation. CPV: Høyrup & Clemmensen A/S Bådehavnsgade København SV YIT A/S Literbuen Skovlunde Kemp & Lauritzen A/S Roskildevej Albertslund

13 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR ANLÆG OG UDBUD PÅ VEGNE AF "PARTNERSKABET FOR MIMERSGADEKVARTERET" VED REALDANIA OG KØBENHAVNS KOMMUNE Udvikling af aktivitetspark på DSB-arealet, Ydre Nørrebro. Teknik- og Miljøforvaltningen vil med dette udbud indbyde 5 rådgivere til at give tilbud på totalrådgivning på udviklingen af en ny aktivitetspark på DSB-arealet på Ydre Nørrebro. Arealet ligger mellem s-togsbanen og Mjølnerparken fra Borgmestervangen til Tagensvej. Baggrund. Københavns Kommune og Realdania indgik i 2005 et partnerskab om at udvikle Mimersgadekvarteret på Nørrebro til gavn for beboere i kvarteret og resten af København. Ud over DSB-arealet finansieres 2 andre projekter af dette Partnerskab: Superkilen og en om- og tilbygning af Nørrebrohallen. På 2/3-dele af DSB-arealet er netop igangsat en miljøoprensning, der består af udlægning af en halv meter ren jord på eksisterende terræn og derpå rullegræs. På den sidste /3-del af arealet er der igangsat projektet Midlertidige Aktiviteter på DSB-arealet. Se evt. Fra september 2009 vil hele arealet kunne anvendes til leg, ophold og de midlertidige aktiviteter. Opgaven. På DSB-arealet skal der i løbet af de næste 2½ år udvikles og anlægges en ny aktivitetspark. Parken skal udvikles og anlægges i 2 etaper, således at der i efteråret 200 anlægges en "basispark" med f.eks. stisystemer, randbeplantning, belysning og bænke. I efteråret 20 anlægges så de egentlige aktiviteter i parken. En central del af udviklingen af parken er borgerdialog og -inddragelse i samarbejde med lokalområdets mange interessenter. Områdefornyelsen i Mimersgadekvarteret har tidligere gennemført en omfattende borgerdialog om brugen af DSB-arealet. Rådgiveren skal tage udgangspunkt i denne, samt i en indsamling af erfaringer fra de aktiviteter, der er igangsat via projektet Midlertidge Aktiviteter på DSB-arealet. Totalrådgiveren skal varetage projektledelse, udarbejdelse af idéoplæg og projektering af aktivitetsparken i begge etaper, samt foretage yderligere borgerinddragelse og indsamling af erfaringer fra de Midlertidge Aktiviteter på DSB-arealet. Idéoplæg og projektering skal udarbejdes på baggrund af en borgerproces med en bred inddragelse af interessenter i lokalområdet samt erfaringer fra de Midlertidige Aktiviteter. CPV: Peter Holst Landskab og Arkitektur Jorcks Passage, opgang A, 5. sal 62 København K

14 DK-Valby: Kontormaskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke computere, printere og møbler KØBENHAVNS KOMMUNE - KONCERN SERVICE Udbud af kontorartikler til Københavns Kommune. I henhold til EU's udbudsdirektiv, er der pligt til at udbyde kontorartikler, når indkøbsvolumen pr. år overstiger den tilladte tærskelværdi for vareindkøb. Københavns kommune har valgt at gennemføre udbudet som et offentligt udbud efter reglerne i EU s udbudsdirektiv. Københavns kommune har besluttet at effektivisere kommunens indkøb af kontorartikler. Effektiviseringen medfører at indkøbet for kommunen standardiseres og koordineres. Københavns kommune skønnes uden forbindende at anvende ca DKK årligt på indkøb af kontorartikler. Københavns Kommune ønsker at indgå aftale med leverandører vedr. levering af kontorartikler. Udbuddet omfatter kontorartikler, som i nærværende udbud defineres som værende alene de varer der er oplistet under fanen "Produkter" i Mercell, hvor de udbudte varer nærmere beskrives. Det er alene disse varer, som omfattes af nærværende udbud af kontorartikler. Sortimentet er opdelt i følgende kategorier; Prisbevidst begrænset sortiment Øvrigt begrænset sortiment. Ad. Prisbevidst begrænset sortiment består alene af de produkter angivet under kategorien Prisbevidst begrænset sortiment under fanebladet "Produkter" i Mercell. Det er Københavns kommunes hensigt, at disse produkter skal tilbydes til optimale priser. Produkterne i denne kategori udgør hovedparten af de kontorartikler, der indkøbes i Københavns kommune. Ad 2. Øvrigt begrænset sortiment består alene af de produkter oplistet i kategorien Øvrigt begrænset sortiment under fanebladet Produkter i Mercell. Der ønskes en totalleverandøraftale mellem Københavns kommune og én leverandør, der kan levere samtlige ydelser i nærværende udbud. Der skal derfor bydes på samtlige varelinier under fanebladet Produkter i Mercell, for at tilbuddet anses som konditionsmæssigt. CPV: , , Staples Denmark ApS

15 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros U.30.a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. CPV: Schering-Plough A/S Lautrupbjerg Ballerup Abbott Laboratories A/S Emdrupvej 28C 200 København Ø

16 DK-Frederikshavn: Forsikringstjenester BOLIGFORENINGEN VESTERPORT Indgåelse af forsikringsaftaler for Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn, gældende for en periode på 3 år. Indgåelse af forsikringsaftaler for Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn, gælden for en periode på 3 år. CPV: Codan Forsikring A/S Vesterbro Aalborg Telefon

17 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support SKAT, HOVEDKONTORET Debitormotor. Debitormotoren (herefter benævnt løsningen) er en integreret del af SKAT s systemmodernisering som har til. Formål at effektivisere en række centrale arbejdsprocesser og give borgere og virksomheder en bedre digital service. SKAT ønsker en løsning til håndtering af det komplette økonomiske mellemværende med alle borgere og virksomheder. Løsningen skal bl.a. forestå: opkrævning af fordringer, ind- og udbetalinger herunder fordeling i henhold til reglerne for fordeling af indbetalinger, renteberegning, håndtering af betalingsaftaler, hæftelsesforhold, modregninger, bogføring (kredit- og debet), hertil kontooverblik, regnskab, kontobevægelser og brugeranvendelse af disse til eksempelvis betaling og for SKATs medarbejdere til kundevejledning/betjening. Løsning udgør en del af Én Skattekonto, som håndterer det komplette økonomiske mellemværende med hensyn til opkrævning og afregning. Til brug for Én skattekonto skal der leveres en række services til understøttelse af skærmbilleder (skærmbilleder indgår som en option). Løsningen skal understøtte SKAT s kommende inddrivelsesløsning (Et Fælles Inddrivelsessystem også kaldet EFI) og SKAT s kommende løsning til motorregistrering (Digitalt Motor Register også kaldet DMR). Løsningen skal integreres til relevante systemer i en serviceorienteret arkitektur via løst koblede services. Denne integration skal foregår via SKAT s Infrastruktur Platform. Leverandøren skal udføre den nødvendige. Udvikling og konfiguration knyttet til denne integration. SKAT s Infrastruktur Platform spænder over en række komponenter, herunder portal og enterprise service bus. Hertil kommer en række infrastrukturservices såsom CMS, logning, overvågning og sikkerhed. Infrastruktur platformen er baseret på en Oracle (tidligere BEA) platform. Drift og forvaltning af Infrastruktur Platformen varetages i øjeblikket af 3. part. Det forventes, at kravene til løsningen i stor udstrækning kan opfyldes af et standardsystem. Løsningen opdeles i delleverancer med selvstændige idriftsættelser. Til løsningen er tilknyttet en række supplerende ydelser, herunder dokumentation, uddannelse og konvertering. Kontrakten omfatter udvikling, vedligeholdelse og support i 2 år regnet fra overtagelsesdagen/idriftsættelse af sidste delleverance. Endvidere omfatter kontrakten også drift af løsningen indtil afslutningen af en overdragelsesperiode efter idriftsættelse af sidste delleverance. CPV: CSC Danmark A/S Retortvej Valby

18 2

19 DK-Søborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support GLADSAXE KOMMUNE Kontrakt om løn- og økonomisystem. Kontrakten omfatter anskaffelse af henholdsvis løn- og økonomisystemer som servicebureauløsninger. Lønsystemet: Omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af en standardløsning til løn- og personaleadministration samt vagtplanlægning. Lønsystemet skal i sin helhed tilbydes som en servicebureauløsning. Lønsystemet skal være klar til drift i hele kommunen den På det tidspunkt skal lønsystemet kunne anvendes til de daglige løn- og personaleopgaver. Følgende opgaveområder og processer skal understøttes: Lønadministration, Personaleadministration, Pensionsområdet, Økonomi og lønbudgettering, Lønsimulering, Vagtplanlægning. Systemet skal understøtte den nødvendige datamæssige integration med en række øvrige it-løsninger, som leverer data til brug for lønberegning mv. Udover systemet skal leverandøren levere følgende ydelser: Projektledelse, Opsætning og konfigurering, Konvertering (option), Implementeringsbistand, Testplanlægning og afprøvning, Uddannelse (option). Der er desuden følgende optioner: Læseadgang til historiske data ( år), Uddannelse, Forslag til konvertering af data eller alternativt anden lagring af historiske data. Økonomisystemet. Omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af et standard økonomisystem. Økonomisystemet skal tilbydes som en servicebureauløsning. Økonomisystemet skal være klar til drift i hele kommunen den På dette tidspunkt skal systemet være klar til indberetninger af budgetter. Den.2.20 skal økonomisystemet være klar til at varetage samtlige opgaver, således at den eksisterende løsning kan lukkes ned på samme dato. Omfatter desuden et system til håndtering af anlægsregisteret. Følgende opgaveområder og processer skal understøttes: Kontoplan, Bank og kasse, Brugeradministration, Budget og budgetopfølgning, Årsregnskab m.v, Anlægsstyring og anlægsregnskaber, Debitorstyring, Ressourcestyring (option), Indkøb (option), Rapportering og analyser. Økonomisystemet skal understøtte den nødvendige datamæssige integration med en lang række øvrige it-løsninger, som leverer og trækker økonomidata. Udover systemet skal leverandøren levere følgende ydelser: Projektledelse,

20 Opsætning og konfigurering, Konvertering (option), Implementeringsbistand, Testplanlægning og afprøvning, Uddannelse (option). Der er desuden følgende optioner: Læseadgang til historiske data ( år), Uddannelse, herunder et uddannelses- og testmiljø, Forslag til konvertering af data eller alternativt anden lagring af historiske data, Ressourcestyring, Indkøbsløsning. CPV: , , , , , , , EG A/S Lautrupvang Ballerup Telefon Internet: 2

21 DK-Viborg: Indsamling af affald REVAS Indsamling af papir, pap og batterier i Viborg Kommune. Opgaven omfatter indsamling af papir, pap og batterier fra område-/undergrundscontainere samt beholdere til papir, pap og batterier placeret ved boligblokke. CPV: , 90500, HCS Renovation Hvissingevej Glostrup Telefon Fax

22 DK-Viborg: Indsamling af affald REVAS Indsamling af glas, alu-dåser og pet-flasker. Opgaven omfatter indsamling af glas, alu-dåser og pet-flasker fra område-/undergrundscontainere samt beholdere til glas, alu-dåser og pet-flasker placeret ved boligblokke. Herudover skal der renholdes omkring opsamlingsstederne. Tømningen omfatter ca. 250 områdecontainere, ca. 200 beholdere og ca. 5 undergrundscontainere til glas m.v. CPV: , , Midtjysk Flaskecentral A/S Karupvej Karup Telefon Fax

23 DK-Århus: Vedligeholdelse af elevatorer AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale om udførelse af elevatoreftersyn m.v. på Aarhus Universitets institutioner i Danmark. Rammeaftale om udførelse af eftersyn, service, vedligeholdelse, reparation og foreståelse af kontrol, besigtigelse og afprøvning samt udførelse af vagtordning for Universitetets elevatorer. CPV: ThysssenKrupp Elevator A/S Satellitvej Horsens Schindler Elevatorer A/S Virkeholm 3 C 2730 Herlev KONE A/S Egsagervej Åbyhøj

24 DK-Århus: Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner AARHUS UNIVERSITET Aarhus Universitet - rammeaftale om service, lovpligtige eftersyn m.v. af trykbærende anlæg på Universitetets institutioner i Danmark. Rammeaftale om udførelse af service, vedligeholdelse og reparation samt foreståelse af lovpligtig besigtigelse, eftersyn m.v. af Universitetets trykbærende anlæg. CPV: Ardua Trykluft ApS Arresøvej Risskov Granzow A/S Dalgårdsvej Brabrand WICOTEC A/S Jens Juuls Vej Viby J

25 DK-Herning: Uddannelsestilbud til personlig udvikling SKAT Den nye Leder - Uddannelsesforløb for nyudnævnte lederer ved SKAT. Annoncering af Bilag IIB ydelse: Kontrakt omkring et uddannelsesforløb for nyudnævnte lederer ved SKAT. CPV: Mannaz A/S Kogle Allé 2970 Hørsholm

26 DK-Herning: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder REGION MIDTJYLLAND, HOSPITALSENHEDEN VEST Vedligeholdelse af grønne områder samt snerydning. Vedligeholdelse af grønne områder og snerydning af regionshospitalerne i Hospitalsenheden Vest. CPV: , , Aulum have og anlæg v/gunnar Najbjerg samt anlægsgartner Kristian Kjærgaard Lundbyvej Aulum HedeDanmark a/s Kokholm Kolding Munck Forsyningsledninger A/S Falkevej Esbjerg Ø

27 DK-Ballerup: Kraner FORSVARETS MATERIELTJENESTE Rammekontrakt om levering af kranmateriel m.v. Løbende anskaffelse af stationært kranmateriel ved anvendelse af rammekontrakt(-er) med en eller flere leverandører. Omfang af ydelser i henhold til rammeaftale: Stationært kranmateriel omfatter kraner (bl.a. sving-, travers- og portalkraner) med en løftekapacitet fra 50 kg til 00 ton. Leverandøren skal have en serviceorganisation, som kan varetage montage, servicering og reparation af kranmateriellet. For alle rammekontraktleverancer gælder det, at leverandøren(-erne) skal overholde al relevant dansk lovgivning, herunder produkt-, arbejdssikkerheds- og arbejdsmiljømæssige bestemmelser. CPV: , , , , Danløft A/S Rugkobbel Aabenraa Carl Stahl Danrope A/S Vognmagervej Fredericia

28 DK-Vejen: Hestevogne eller håndtrukne vogne samt andre ikke mekanisk drevne køretøjer VEJEN KOMMUNE Tvillingebarnevogne til dagplejen. Indkøb af tvillingebarnevogne til dagplejen i Varde, Tønder og Vejen Kommuner. CPV: , El-let

29 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support SKATTEMINISTERIETS KONCERNCENTER Elektronsik lovsamling. Skatteministeriets koncern, dvs. Skatteministeriet og Landsskatteretten indkøber et elektronisk sy-stem til søgning i gældende og historisk lovgivning og praksis mv. primært indenfor Skatteministe-riets ressortområde. Systemet skal understøtte varetagelse af en række forskellige arbejdsopgaver, der varetages af medarbejdere i Skatteministeriets koncern og skal således løbende holdes ajour og skal indeholde en række funktioner, herunder søgefunktioner mv., som nærmere beskrevet i ud-budsmaterialet. Systemet skal kunne administreres. Efter de retningslinjer, der er gældende for Skat-teministeriets brug af IT-systemet, jf. nærmere beskrivelse i udbudsmaterialet. Som en option skal Tilbudsgiveren levere undervisning i anvendelsen af systemet. CPV: , Magnus Informatik Palægade 4 26 København Telefon

30 DK-Søborg: Vask og rensning GLADSAXE KOMMUNE Vask og leje af uniformer til hjemmeplejen i Gladsaxe Kommune. Vask og leje af uniformer til hjemmeplejen i Gladsaxe Kommune. CPV: , Berendsen Textil Service A/S Tobaksvejen Søborg

31 DK-København: Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel SKAT Udvikling af It systemet: Dansk Motor registering (DMR). CPV: , , , , , , NetCompany Grønningen København Ø

32 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support SKAT A&D Aftaler & Distribution er et system, der kan distribuere meddelelser til Kundens kunder af en forudbestemt kanal (brev, , SMS mv.), som Kunden måtte ønske for de enkelte meddelelsestyper. A&D består af tre hoveddele, en aftaledel, en distributionsdel og en kommunikationsmap-pe. I aftaledelen sikres det at kunden kan modtage meddelelsen af den valgte kanal. I distributionsdelen transformeres og formateres meddelelsen til den valgte kanal og med-delelsen sendes til kunden (meddelelsen sendes til kunderne via Kundens nuværende leverandører af løsninger for print, , SMS, mv.). I kommunikationsmappen kan Kundens medarbejdere se de sendte meddelelser og skærmdialog til rådighed for bl.a. administration, søgning og visning af lagrede dokumenter skal derfor stilles til rådighed. Kunden har gennemført et udbud herom, offentliggjort ved udbudsbekendtgørelsen 2009/S På baggrund af det gennemførte udbud, er der indgået nærværende Kontrakt med Leverandøren. CPV: Logica FINLAND

33 DK-Vordingborg: Ingeniørvirksomhed VORDINGBORG SPILDEVAND A/S Rådgivning til kloakprojekter i området Damsholte og Ny Æblenæs. Totalrådgivning i forbindelse med kloakprojekter. CPV: , , , Grontjmi Carl Bro A/S Granskoven Glostrup

34 DK-Vejen: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder VEJEN KOMMUNE Indendørs planteservice. Udførelse af indendørs planteservice. CPV: , Jydsk Planteserivce Kolding

35 DK-Vordingborg: Ingeniørvirksomhed VORDINGBORG SPILDEVAND A/S Rådgivning til kloakprojekter i området Allerslev og Mern mod Ørslev. Totalrådgivning i forbindelse med kloakprojekter. CPV: , , , Grontjmi Carl Bro A/S Granskoven Glostrup

36 DK-Horsens: Snerydning HORSENS KOMMUNE Glatførebekæmpelse og snerydning med traktor på cykelsti. Glatførebekæmpelse og snerydning med traktor på ca. 00 km cykelsti, fordelt på tre ruter. CPV: Midtjysk Grader Service Fuglerisvej Brædstrup JK Transport A/S Islandsvej Horsens Gedved Entreprenørforretning Holtvadvej Gedved

37 DK-Horsens: Snerydning HORSENS KOMMUNE Glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil. Glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil på ca. 360 km fordelt på ruter i Horsens Kommune. CPV: JK Transport Islandsvej Horsens Brædstrup Vognmandsforretning a/s Vestervangen Brædstrup Hans Ikær Industrivænget Hornsyld Brædstrup Vognmandsforretning A/S Vestervangen Brædstrup Brædstrup Vognmandsforretning a/s Vestervangen Brædstrup Åstruplund Entreprenørforretning ApS Åvej Brædstrup Brædstrup Vognmandsforretning a/s Vestervangen Brædstrup

38 DK-Højbjerg: Offentlig vejtransport MIDTTRAFIK Almindelig rutekørsel med bus i Herning Kommune. Buskørsel for Midttrafik i Herning Kommune. Udbuddet omfatter årligt ca køreplantimer og 3 kontraktbusser. CPV: Arriva Skandinavien A/S Skøjtevej Kastrup

39 DK-København: Gasturbiner DONG ENERGY POWER A/S CPV: , , 53300, , , , Gasturbiner. Gasturbiner. Installation af gasturbiner. Turbinearbejder. Gasgeneratorer. Reparation og vedligeholdelse af generatorer. Installation af generatorer.

40 DK-København: Byggearbejde KAB Byggesag /0052, Enggården, opførelse af plejeboliger,. etape. Nyopførelse - i totalentreprise - af 36 almene plejeboliger, etape vedr Plejecenter Enggården, 279 Dragør med tilhørende fællesbolig-, serviceog driftsareal samt adgangs- og udearealer. CPV: Carlo Lorentzen Gruppen A/S Frejasvej 23B 3400 Hillerød Telefon

41 DK-Vejle: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter REGION SYD Fødevarer til sygehusene i Region Syddanmark. Fødevarer til brug i sygehuskøkkenerne og enkelte sygehuskantiner og psykiatricentre undtaget kød og kødpålæg, bagerbrød/bageriprodukter, kaffeprodukter til kaffe-automater samt frisk frugt og grønt. CPV: Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup Telefon Catering Engros Nørremarken Skovlund Telefon BKI Foods A/S Axel Kiersvej Højbjerg Telefon

42 DK-Viborg: Udstyr til spildevandsanlæg VIBORG SPILDEVAND A/S Filteranlæg - Viborg Centralrenseanlæg. Projektering, levering, montering og idriftssættelse af skivefiltre til efterpolering på spildevandsanlæg. Den maksimale tilledning til filtreringsenheden er m3/h på min. 2 filtre. CPV: , , Nordic Water Products AB Sisjö Kullegata 6 SE Västra Frolunda SVERIGE

43 DK-Ryslinge: Rengørings-, pudse- og poleringsmidler FÆLLESINDKØB FYN Indkøb af rengøringsmidler, rekvisitter og vogne, aftørringspapir samt engangsartikler. Indkøb af rengøringsmidler, rekvisitter og vogne, aftørringspapir samt engangsartikler til Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns og Nyborg kommuner. CPV: , , , , , , , , , Multiline A/S Alsvej Randers NV

44 DK-Valby: Rengøringsmidler KØBENHAVNS KOMMUNE - KONCERNSERVICE Udbud på levering af forbrugsartikler. Nærværende udbud omfatter levering af forbrugsartikler. Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler: Delaftale A: Engangsartikler. Delaftale B: Aftørringspapir og Affaldsposer samt Delaftale C: Rengøringsmidler, -artikler og vogne. Nærmere beskrivelse og krav til produkterne fremgår af Kravspecifikationerne, jf. Appendiks, Bilag A (Engangsartikler), Bilag B (Aftørringspapir og Affaldsposer) og Bilag C (Rengøringsmidler, -artikler og -vogne.) samt dette materiales afsnit om delaftaler. Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til en rammeaftale med Københavns Kommune og 3 Leverandører per delaftale. Hver Tilbudsgiver kan byde på en eller flere delaftaler. Københavns Kommune skønner uden forbindende at anvende ca ,00 DKK årligt på indkøb af forbrugsartikler. Indkøbet forventes at fordele sig med ca ,00 DKK på Engangsartikler, ca ,00 DKK på Aftørringspapir og Affaldsposer og ca ,00 DKK på Rengøringsmidler, -artikler og -vogne. Kommunens forvaltninger, institutioner mv. er forpligtet til at anvende de indgåede aftaler. Den enkelte aftale om levering af forbrugsartikler indgås mellem Leverandøren og den kommunale enhed, der foretager bestillingen, men er underlagt de betingelser og priser, som fremgår af udbudsmaterialet samt udkast til Kontrakt inkl. bilag. Københavns Kommune er ikke forpligtet til at aftale en bestemt mængde eller opnå en bestemt omsætning i aftaleperioden. Alle oplysninger om forbrug har alene vejledende karakter og er på ingen måde bindende for Københavns Kommune. Det samlede udbudsmateriale kan downloades på CPV: , , Abena A/S Egelund Aabenraa Telefon Internet: Stadsing A/S Østre Fælledvej Nørresundby Telefon Internet: RV Unique ApS Kometvej Rødekro

45 Telefon Internet: 2

46 DK-Odense: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed ODENSE KOMMUNE, BY- OG KULTURFORVALTNINGEN BYPLAN Odense Kommune - Projektkonkurrence Byens Ø. Odense Kommune ønsker med denne åbne idekonkurrence at få belyst de mest kvalificerede muligheder for at udvikle et tidligere havneareal midt i byen. Visionen er, at Byens Ø skal være hele byens "kultur- og oplevelsesø" og et sted, der er værd at besøge. CPV:

47 DK-Løgumkloster: Vejbelysning TØNDER KOMMUNE Udbud af drift og vedligeholdelse af gadebelysning i Tønder Kommune. Aftalen omfatter drift og vedligeholdelse af gadebelysningen i Tønder Kommune. CPV: Brand El-service Lobækvej 9B 6240 Løgumkloster Telefon

48 DK-Hillerød: Lufttransport REGION HOVEDSTADEN, INDKØB Kontrakt om helikopterberedskab. Der er indgået kontrakt om levering af et helikopterberedskab, som en del af et halvandet årigt forsøgsprojekt med et akutlægehelikopterberedskab til Region Hovedstaden og Region Sjælland. Leverandøren stiller et helikopterberedskab (HB) inkl. bemanding (akutlægen i HB stilles dog af ordregiver), HEMS-base og udstyr til rådighed. HB er bemandet med en pilot samt et HEMS besætningsmedlem, Som har en sundhedsfaglig uddannelse på et niveau, der svarer til den danske paramedicineruddannelse, og har erfaring i at assistere læger som HEMS-besætningsmedlem eller som assistent i en akutlægebil. HB er fuldt udstyret med alt nødvendigt behandlings-, monitorerings- og kommunikationsudstyr. Leverandøren leverer endvidere som en del af sine ydelser den nødvendige service og vedligeholdelse af HB, inkl. udstyr og HEMS-base. Driftsstart er fastsat til CPV: Falck DRF Luftambulance A/S Polititorvet 780 København Telefon Internet: danskluftambulance.dk Fax

49 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed TRAFIKSTYRELSEN Design af kontroltællesystem. Trafikstyrelsen på vegne af parterne i Hovedstadssamarbejdet (herefter benævnt ordregiver) varetager. Trafikplanlægning samt drift af busser, S-tog, Regional og Fjerntog samt Metro i Hovedstadsområdet som led i Rammeaftale for takstsamarbejdet i Hovedstadsområdet af har parterne i Hovedstadens. Indtægtsfællesskab aftalt, at der skal foretages uvildige kontroltællinger af parternes egne passagertællinger. Parterne i Hovedstadens indtægtsfællesskab - Metroselskabet I/S, DSB, DSB S-tog, Trafikstyrelsen, Trafikselskabet Movia - foretager løbende tællinger af passagerne i eget transportsystem. Fra år 200 skal disse passagertællinger kontrolleres af en for parterne uvildig kontrolinstans. Den uvildige kontrolinstans skal tilse kvaliteten i parternes løbende passagertællinger under hensyntagen til repræsentativitet i stikprøven, statistisk sikkerhed for resultaterne og pris for udførslen af kontrolopgaven. Projektet frem mod idriftsættelse af de uvildige kontroltællinger af passager-tællingerne i Hovedstadsområdet er opdelt i to faser: Fase : Formulering af operationelle krav til de uvildige kontroltællinger samt produktion af udbudsmateriale i forbindelse udbud af aktiviteterne i projektets fase 2. Fase 2: Drift af uvildige kontroltællinger. Nærværende udbud omfatter alene opgaverne i fase. CPV: , , Wilke Overgaden Neden Vandet 9C 44 København K

50 DK-København: Fjernelse af slam DSB Slamsugning og beslægtede ydelser. Slamsugning og tilknyttede ydelser. CPV: , ,

51 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed DSB Bygherre- og byggeteknisk rådgivning. Bygherrerådgivning - programfasen. Byggeteknisk rådgivning fordelt på 3 regioner. CPV: Skude & Jacobsen Næstvedvej 4760 Vordingborg Telefon Fax Internet:

52 DK-København: Tjenesteydelser i forbindelse med affald DSB EU udbud af affaldshåndtering for DSB. Affaldshåndtering for DSB koncernen. CPV: , , ,

53 DK-Vejen: Ombygning af Brørup Sygehus til Sundhedscenter Brørup (Vejen Kommune) & Lokalpsykiatrisk center (Region Syddanmark) Vejen Kommune, Rådhuspassagen 4, 6600 Vejen, & Region Syddanmark, Damhaven 2, 700 Vejle

54 DK-Holbæk: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Vejdirektoratet

55 DK-Skanderborg: Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej Vejdirektoratet

56 DK-Kolding: Krydsombygning i Vamdrup Vejdirektoratet

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 OPP UDBREDELSE OG STATUS ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 Samarbejdsformer Drift Totalentreprise/partnering Driftspartnerskab Design Opførelse Vedligehold Finansiering Projektkonkurrence Entreprise

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015. Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015. Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015 Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning -

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Adobe Albertslund Kommune Allerød Kommune Ankestyrelsen Arbejdsdirektoratet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_mab-rm 02/09/2010- ID:2010-116085 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

VEKS Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Albertslund Varmeforsyning. Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S

VEKS Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Albertslund Varmeforsyning. Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholms Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Dragør Kommune Egedal Kommune Esbjerg Kommune Fanø

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere