De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet."

Transkript

1 1 FØR DU STARTER 1.1 JAR fil formatet De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet. Har du installeret Winzip 9.0 vil jar pakkerne automatisk være associeret til Winzip. Årsagen til Jar formatet er valgt, skyldes at dette benyttes af F-Secure installations programmet. 1.2 Krav til serveren Operativ System: Windows NT 4.0 Service Pack6a Eller nyere, Windows 2000 SP 2 eller nyere; Windows 2000 Advanced Server, Windows Server 2003, Standard Edition or Web Edition. Red Hat EnterPrise Linux ES 3.0, SuSE 9.0 og SuSE 9.1. Processor: Intel Pentium III 450 og op efter. Hvis der er mere en 500 maskiner og/eller der køres web reporting anbefales Intel mindst Pentium III 1Ghz. RAM: 256 MB Mindst. Benyttes web reporting mindst 512 MB. Disk Plads: Min. 300MB eller mere er anbefalet. Ovenstående er producentens anbefalinger. Står serveren og laver udover at køre F-secure produkterne kan dette naturligvis stille yderligere krav til systemet. 1.3 Placering af server Vi anbefaler at du installerer Management severen på skolens P-bens net. Således vil skolens A-bens maskiner have adgang såvel som elevmaskinerne på P-benet. Har du maskiner på et O-ben net vil det ikke være muligt at nå serveren, hvis den placeres på skolens P-ben. Som et naturligt udgangspunkt for at forhindre vira og hacker angreb i mod skolens net anbefaler vi at man minimum har et P-bens-net. Dette alene vil øge sikkerheden på skolens net betragteligt i forhold til udefra kommende angreb. Ønsker man at have et O-ben net (åbent net), anbefales det kraftigt at have en firewall på dette net.

2 1

3 Ovenstående tegning giver et overordnet overblik hvordan F-Secure er skruet sammen. F-Secure Management Server er et kommunikationscenter alt kommunikation foregår via dette. F-Secure Policy Console er et administrationsværktøj til at styre hele F-Secure domænet. Alle F-Secure Anti-Virus klienter vil kontakte Management Serveren ved opstart og efterfølgende med det tidsinterval som er angivet i den pågældende policy. Der vil klienten så modtage definitionsstrenge, hvis nye er tilgængelige og evt. en ny policy. Ved en evt. programopdatering, vil den, når den er lavet via Administratoren, blive lagt i kommunikationscentret og klienterne vil få den efterhånden som de kontakter serveren. Kommunikationen vil altid foregå fra klienter og til serveren. De ændringer som laves i Policy Consolen, vil alle ligge på Management Serveren og når klienterne kontakter serveren, vil de modtage hvad der måtte ligge til dem. 2

4 Vi vil nu lave en installation af F-Secure Management Server, Policy Manager, Automatisk Update som alle skal installeres på en WinNT eller Win2000/2003 og Anti-virus på pc og server. F-Secure Management Server kan kun installeres på en WinNT eller Win2000/2003 og nedenstående vejledning beskriver, hvordan I installerer en Management Server. For at kunne administrere F-Secure Anti-Virus fra centralt hold, skal man bruge en Commdir (kommunikations mappe) og den er blevet dannet under installationen af Management Serveren. Dette administrator-program (F-Secure Policy manager ) skal installeres på serveren sammen med Management Serveren, men kan også installeres på en arbejdsstation. Men da alle informationer kan læses fra administratoren, skal man være opmærksom på at få tjekket den mindst en gang om dagen. Kør setup.exe fra mappen Management Server og følgende skærmbillede vil fremkomme: Tryk på Next: 3

5 Markér Accept af licens aftalen og tryk på Next. Fra vælg F-Secure VPN+ Certificate Wizard 5.10 Samt F-Secure Installation Package 1.0 og tryk Next. 4

6 Tryk på Next. Tryk på Next. Dette billede vises kun såfremt installationen ikke foretages på en server udgave af Windows. I den forbindelse skal du tage højde for de begrænsninger der evt. måtte være. UNI-C anbefaler IKKE at køre Management serveren fra arbejdsstationsudgaver af Windows, pga. ovenstående 5

7 Tryk på Next Tryk på Next Standard indstillingen er port 80 Sørg for at foretage installationen på en maskine som kan kontaktes på port 80 Fra skolens øvrige maskiner. Placeres serveren på skolens P-bens net vil den kunne tilgåes fra skoles administrative maskiner såvel som elevernes maskiner på P-bens nettet. Kører der en web-server allerede vil port 80 være blokeret. Vælg da en alternativ port. Igen gælder det at maskinen skal kunne kontaktes udefra, på den valgte port. Ældre Windows server versioner starter IIS (webserver op automatisk). Stop evt. denne proces i kontrol panelet for at frigøre port 80. 6

8 Tillad tilgang fra andre maskiner. Herved bliver det muligt at administrere policies fra andre computere end selve serveren. Tryk på Næste. Dette valg gør det muligt at se statistik fra F-Secure serveren på andre maskiner via Internettet. Tryk på Next. 7

9 Tryk på Next Installationen kører 8

10 Du kan evt. fjerne fluebenene i show readme file. Fravælg Launch F-Secure Policy Manager Console. Tryk på Finish. Genstart Serveren. F-Secure Policy Manager er nu installeret. 9

11 F-Secure Policy Manager Console Konfiguration Vi skal nu i gang med at konfigurere F-Secure Policy Manageren. Dette program bruges til installere og ved lige holde F-secure på serveren såvel som de enkelte maskiner. Tryk på Start -> Programmer -> F-Secure Policy Manager Console. Følgende billede kommer nu frem. Tryk på Next. 10

12 I øverste felt skrives IP adressen på jeres Server. Syntaksen er som følger: Er Administratoren (Policy Manageren) installeret på Management Serveren så brug default navnet localhost Tryk på Next. Tryk på Next 11

13 Flyt Musen rundt indtil der er indsamlet nok data og tryk next. Opdaterer du fra en tidligere installation vil du blive spurgt om du ønsker at benytte de allerede eksisterende nøgler. Vælg i dette tilfælde use existing. Her skrives fsecure som er passwordet. Dette kan ikke ændres. Dette skal benyttes når du efterfølgende skal logge ind på F-Secure Policy Manager Console. 12

14 Tryk Finish. Her efter starter Administratoren op. Tryk på view og Vælg advanced. 13

15 Højre Klik på Root og vælg New Policy Domain Vælg et passende navn til Policy Domænet. 14

16 Vi skal nu have sat indstillingerne i F-Secure Management Agent. 1. Under Communications mappen skal Active Protocol sættes til HTTP. 2. Klik Communications->Protocols-> HTTP. Vælg Management Server Address feltet og skriv Serverens IP adr. 3. Dette punkt angiver hvor ofte Management Agenten skal kontakte serveren for opdateringer. Samt hvor ofte Management Agenten skal klargøre oplysninger til Management Serveren. Disse står som default til 10 min. Dette er fint i starten, men når alle klienter kører kan disse ændres til 1 eller 2 timer. 4. Markér Communications mappen og tryk på Restriction (i højre side af Konsol vinduet). Vælg Final. Hermed er det kun administratoren som kan foretage ændringer. 4) 1) 2) 3) 5) 5. Åben Alerting folderen og klik på Alert Forwarding. Her sættes hvilke alerts som skal vises. Vi anbefaler i sætter flueben i alle felterne. Således får i alle informationer fra jeres klienter. 15

17 I har også en valgfri mulighed for at få tilsendt alarmerne via mail. Markér det policy domæne i vil have sendt alarmer fra via mail. Tryk herefter på F-Secure Management Agent -> Settings -> Alerting -> Alert Agents -> SMTP 3) 1) 2) I højreside af skærmen vil der være indtastningsfelt til hver af punkterne under SMTP mappen. 1. Server Address: Her skrives DNS-Navn eller IP-Adr. på jeres SMTP-server (udgående postserver) 2. Return Address: Skriv her din egen adr. 3. Markér Alerting mappen og tryk på restriction ude til højre. Sæt denne til Final. Ellers kommer denne del ikke til at virke 16

18 Anti-Virus indstillinger. Vi skal nu have defineret hvordan F-Secure skal overvåge jeres maskiner samt hvad anti virus delene skal gøre i det tilfælde en virus opdages. Tryk først på det ønskede domæne: Klik her efter: F-Secure Anti virus -> Settings -> Settings for Real-Time Protection -> Scanning Options. Sæt indstillingerne under Settings for Real Time Protection som ovenstående. For at Slutbrugeren (eleverne etc.) ikke kan ændre i indstillingerne anbefales det, at du markér Settings for Real-Time Protection. Trykker på Restriction i højre side af skærmen, og sætter et flueben i Final De samme indstillinger kan bruges for Manuel Scanning. Man kan evt. sætte F-Secure til at scanne i arkiv filer (.zip etc.) Igen gælder det at disse indstillinger skal gøres Final for at sikre at de ikke ændres. Sidst nævnte gælder også for de ændringer i foretager i manuel scanning. Man kan vælge at scanne inden i arkiv filer (.zip etc.) i forbindelse med manuel scanning af maskinen. Distribution af policies Det er nu tid til at distribuere policy filen. Klik på File -> Distribute. Første gang bliver man promptet for at navngive policyfilen. Vi anbefaler at du benytter default og trykker OK. Foretager man ændringer SKAL policy filen gendistribueres. 17

19 Installation af F-secure på Klienter. Der er to måder at installerer F-Secure på klienterne. På en Win NT/2000/2003 Server og WinXP/Windows2000 arbejdsstation kan man Pushe installationen ud fra Policy Manageren. Pc med 95/98 på, skal man danne en installationspakke fra Administratoren og efterfølgende installere på hver enkelt pc. Dette gøres med et program som hedder Ilauncher.exe Man kan også danne en pakke til en server og med Ilauncher.exe, installere på den. Først nævnte metode er dog langt den nemmeste. I følgende afsnit vises begge installationsmetoder. Først en push-installation til en server og dernæst hvor I danner installationspakken til en klient pc. Push Installation på management server Først skal vi sikre at den pakke vi skal benytte til at foretage push installationen med er tilgængelig for policy manageren. Klik Tools -> Installation Packages 18

20 1. Tryk Import 2. Markér Server via management550.jar 3. Tryk Åben Pakkens autentificeres af policy manageren og optræder nu i listen af installationspakker. Dette kan godt tage et øjeblik. 4. Tryk på Close 19

21 Tryk på Edit og Autodiscover Windows Host F-secure går nu ud på jeres domæner og finder alle jeres Win NT/2000/2003 Servere, samt jeres WinXP og Win2000 arbejdsstationer. Markér jeres managementserver (den maskine du sidder ved) og klik install Tryk Next 20

22 Tryk Next Tryk Next 21

23 Tryk Next Tryk Next 22

24 Tryk Start Tryk Next 23

25 Indtast produktnøglen. Denne findes i Sektornet Værktøjskassen hvor du hentede Installationspakkerne fra. Tryk Next Tryk Next 24

26 Vælg den øverste da I jo har installeret F-Secure Management Serveren. Tryk Next Indtast serverens IP adr. Tryk Next. 25

27 Tryk Next Tryk Next 26

28 Tryk Finish F-Secure begynder nu at danne den pakke som ligger til grund for installationen af antivirus klienten på serveren. Herefter foretages installationen af klienten på serveren automatisk. Dette kan tage et stykke tid. 27

29 Installationen er fuldført. Luk begge skærmbilleder. Der er nu et rødt X ved jeres siden af f-secure ikonet i nederste højre hjørne af skærmen. Dette betyder at klienten endnu ikke har kontaktet management serveren, inden for de sidste 7 dage. Dette skyldes at vi jo først lige har installeret klienten. Serveren skal nu Genstartes Åben F-secure policy manageren Vi skal nu have distribueret vores policy som omtalt tidligere. Tryk File -> Distribute Policies. Alternativt kan man trykke på Ctrl+D Push Installationen er nu færdig og policy er opdateret på klienten. 28

30 Installation til Klient maskiner Kontroller der eksisterer et Policy Domæne til jeres klienter. Hvis ikke opret dette. (se evt side 13) Lav en delt mappe på serveren. Navngiv den så du er klar over at den hører til F-Secure. Eksempelvis FS-Share Tryk på Tools -> Installation Packages Tryk Import og vælg nu pakke Klient via Management554 Tryk Åben. Pakke importeres og kommer frem i oversigten. Markér installationspakken til klienterne Tryk Export 29

31 Find Den mappe som du lavede tidligere. Du kan give pakken et mere sigende navn hvis du ønsker det. F.eks. pc554. Tryk Gem. 30

32 Tryk Next Her kan du sende en policy med ud til klienterne. Vælg den du har lavet til arbejdsstationer. Tryk Next 31

33 Tryk Start Tryk Next 32

34 Indtast produkt nøglen. Denne kan findes i Sektornet værktøjskassen hvor du hentede installationsfilerne. Tryk Next Vælg hvilke dele der skal installeres på klient maskinerne. Tryk Next 33

35 Version 5.54 er nu tilgængelig på Dansk. Tryk Next Tryk Next 34

36 Skriv IP Adr. På jeres Server Tryk Next Tryk Next 35

37 Tryk Next Tryk Next 36

38 Har du installeret andre anti virus produkter på maskinerne kan F-Secure fjerne dem. Dette gælder også evt. software firewalls. Tryk Next. Her definerer du hvorledes brugeren af klient maskinen skal advares i forbindelse med installations af F-Secure klienten Tryk Finish. 37

39 Pakken til Klient installation dannes. Pakken er nu eksporteret til den angivne mappe. Tryk OK og Close 38

40 Installation på slutbruger PC Kopier pc554.jar pakken samt Ilaunchr.exe ned i temp direktoriet på den slutbruger, du vil installere på. Start herefter MS Dos Prompt op og gå til temp direktoriet. Skriv herefter Ilaunchr pc554.jar /f Og tryk Enter Når den beder om genstart så tryk OK og lad den for gud skyld genstarte af sig selv det kan godt virke som om den er gået i stå, men den skal nok genstarte. Efter genstart er pakken blevet installeret på pc en og Management Agenten vil indenfor 10 min lægge et autoregistrerings request på Managementserveren Derefter vi det være muligt at importere i Administratoren. 39

41 Og følgende skærmbillede vil fremkomme. Der er vores pc som har autoregistreret sig. 40

42 I feltet i nederste venstre hjørne Import host to klikker I på firkanten og ovenstående billede fremkommer her I kan vælge hvor den pågældende Hosts kan være. Vi vælger Arbejdsstationer. Tryk OK Følgende besked vil fremkommer. Tryk OK Over til venstre vil I kunne se vores pc under Arbejdsstationer med et rødt kryds. 41

43 Distribuerer en policy og næste gang pc kontakter Managemenetserveren, vil den modtage sin policy og sende diverse besked ifølge de settings som vi har defineret. Hver gang I ændrer i jeres policies eller importerer en ny klient, er det vigtigt, at I distribuerer en policy. 42

Antivirus Policy Manager

Antivirus Policy Manager Antivirus Policy Manager UNI C Antivirus Policy Manager I denne vejledning, får du demonstreret, hvordan F-Secure installeres på server og klient, så det beskytter skolens netværk mod virus. Formål At

Læs mere

UNI C Antivirus. Policy Manager 10 Installationsvejledning

UNI C Antivirus. Policy Manager 10 Installationsvejledning UNI C Antivirus Policy Manager 10 Installationsvejledning UNI C Antivirus Policy Manager 10 I denne vejledning, får du demonstreret, hvordan F-Secure installeres på server og klient, så det beskytter skolens

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

1. Opsætning af computer på netværket... 2. 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut... 4. 3. Installation af Office programmer...

1. Opsætning af computer på netværket... 2. 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut... 4. 3. Installation af Office programmer... Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. Gælder for Windows Vista og Office 2007 Indhold 1. Opsætning af computer på netværket.... 2 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut....

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket FSB Skolevangen I og II: Guide Til Netværket Indholdsfortegnelse Forord...3 Velkommen...3 Tilgang til administrations siden (mail konti og sikkerhed)...4 Mail generelt...5 Brug af administrations siden

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT 26. august 2013 1. Generelt om installationen... 2 1.1 Opgradering... 2 1.2 Vedrørende installation på et virtuelt miljø... 2 2. Operativsystemer... 3 3. Opdeling

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Opsætning af mail, pkt. 2 (Generelt)

Opsætning af mail, pkt. 2 (Generelt) Opsætning af mail, pkt. 1 På alle de maskiner i klinikken der skal kunne tilgå mailløsningen (dvs maskiner på klinikkens netværk), trykkes på følgende link (linket kan også kopieres og indsættes i browseren

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 Trådløs kommunikation... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 4 URSTYRING FRA PC...

Læs mere

Obligatorisk opgave i CO 25-09-2009 DM091. Uudarbejdet af Kresten Østerby, Morten Knudsen & Lars Vendelbo.

Obligatorisk opgave i CO 25-09-2009 DM091. Uudarbejdet af Kresten Østerby, Morten Knudsen & Lars Vendelbo. Obligatorisk opgave i CO 25-09-2009 DM091 Uudarbejdet af Kresten Østerby, Morten Knudsen & Lars Vendelbo. Indhold Opg. 1:Terminalkommandoer i Ubuntu... 2 Opg. 2: Brugerrettigheder i Ubuntu... 3 Windows

Læs mere

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development Kundekalender 3 Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 6 Del II Installation 8 1 Velkomst... 8 2 Licens... 9 3 Placering... 10 4 Første... bruger 11 5 Afslutning... 12 6 Fejlmeddelelser... 13 Del III

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere