Visma NemHandel. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visma NemHandel. Indhold"

Transkript

1 Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion Installation Daglig brug - følg status for dokumenter Leverede dokumenter Fejlede dokumenter Modtagne dokumenter Status i systembakken Opsætning og opdatering Vedligeholdelse og support Opsætning Afinstallation Dataindsamling Teknisk beskrivelse Introduktion Visma NemHandel er et program til afsendelse og modtagelse af elektroniske fakturaer og kreditnotaer (hefter samlet benævnt dokumenter) i de danske e-faktura formater via den danske infrastruktur. Visma NemHandel sættes op til at afsende dokumenter fra en bestemt mappe, og faktureringssystemet skal derfor placere dokumenterne i denne mappe. Dokumenterne skal være i et af de understøttede formater: OIOXML eller OIOUBL. Tilsvarende kan Visma NemHandel sættes op til at gemme modtagne dokumenter i en bestemt mappe. Dokumenterne gemmes her altid i det format afsenderen dannede dem i. Visma NemHandel understøtter: Afsendelse via NemHandel Afsendelse via VANS Konvertering af OIOXML til OIOUBL (sker automatisk hvis modtageren kun understøtter OIOUBL og dokumentet forefindes i OIOXML) Overvågning af status fra flere arbejdsstationer Visning af afsendte/fejlede dokumenter Modtagelse af dokumenter Visma NemHandel programmet er gratis, men for at benytte det, skal du oprette en konto med et antal klip. Hvert dokument du sender eller modtager koster et klip. Oprettelse og aktuelle priser fås ved henvendelse til salg. Visma NemHandel side 1

2 2 Installation Kør VismaNemHandelSetup.exe og følg vejledningen. I det følgende findes uddybende forklaring til nogle af skærmbillederne. Visma NemHandel side 2

3 Her angives hvor Visma NemHandel installeres. Det anbefales generelt at bruge den foreslåede standardplacering, hvis ikke du har specielle grunde til at ønske noget andet. Her vælger du hvilken installationstype du ønsker. Enkeltbruger Benyttes hvis du kun ønsker at køre Visma NemHandel på én maskine, som både skal fungere som server (dvs. sende dokumenterne) og som klient (dvs. overvåge om afsendelsen er gået godt). Denne mulighed bruges typisk, hvis du også kun har dit økonomisystem installeret på én maskine i en enkeltbrugerkonfiguration. Arbejdsstation Denne installationstype benyttes på maskiner der skal overvåge afsendelse af e- fakturaer, men som ikke skal stå for afsendelsen. Denne installationstype kan foretages på lige så mange maskiner som du ønsker og fra disse maskiner er det så muligt at følge med i status for afsendelsen af dokumenter. Server Denne installationstype benyttes på en maskine der skal stå for afsendelse af dokmenterne. Du må kun foretage denne installationstype på én maskine i en flerbrugerinstallation, da det ikke er hensigtsmæssigt at have flere maskiner der alle prøver at afsende de samme dokumenter. Hvis du installerer på anden måde end enkeltbrugerinstallation, specielt hvis du installerer i et miljø med en server og flere klienter samt flere brugere, bør du sætte dig lidt mere ind i hvordan Visma NemHandel teknisk fungerer, for at kunne foretage de rigtige valg mht. mapper og brugerrettigheder. Se afsnit 5 Teknisk beskrivelse for flere detaljer vedrørende dette. Visma NemHandel side 3

4 På dette skærmbillede vælger du om statusprogrammet automatisk skal startes på maskinen. Statusprogrammet benyttes til at holde øje med status for afsendelse af dokumenter så man kan følge med i om alle dokumenter er leveret, eller om nogle ikke er kommet frem. Hvis der svares ja, vil programmet starte når man logger på windows, og køre i systembakken som et lille ikon der viser om der er problemer med afsendelse. Dette anbefales på klienter, hvor man da på en nem måde kan holde øje med at afsendelsen fungerer. På en server hvor man normalt ikke arbejder direkte, anbefales det ikke at starte status programmet automatisk (det kan altid startes fra start-menuen hvis man skal bruge det). I ovenstående skærmbillede vælges den mappe der benyttes til afsendelse af dokumenter. Dvs. dit økonomisystem skal sættes op til at aflevere dokumenterne i ovenstående mappe. Dit CVR-nummer og kodeord benyttes til at identificere dig over for e-dokument serveren, så det rette antal klip kan registreres på din konto. Hvis du tidligere har brugt Stellar så skal du bruge det samme CVR og Kodeord, ellers kan kodeord bestilles hos salg. Hvis Modtagne dokumenter udfyldes, vil Visma NemHandel klienten hente dokumenter som andre har sendt til dig og kopiere dem til den angivne mappe. Hvis Visma NemHandel side 4

5 dit økonomisystem understøtter det, kan du importere dokumenterne fra denne mappe, og evt. slette dem efterfølgende. Du vil fortsat have en kopi af alle modtagne dokumenter som du kan se fra Visma NemHandel programmet. 3 Daglig brug - følg status for dokumenter Når Visma NemHandel er installeret, er det først og fremmest programmet Visma NemHandel Status du skal benytte i det daglige. Hvis dit økonomissytem er sat rigtigt op, således at det danner dokumenter i den valgte mappe, vil du kunne følge afsendelsen af disse dokumenter i Visma NemHandel Status. Under afsendelse af dokumenter, kan det f.eks. se således ud: Fanen Igang" som er valgt her, viser en liste over de dokumenter der i øjeblikket er under afsendelse. Ikonet med den grønne pil, fortæller at dette dokument er afleveret til Vismas e-dokument server, og er ved at blive videresendt til modtageren. Et dokument kan godt have denne status i længere tid, afhængig af modtagerens system og eventuelle problemer i netværket, men som oftest forsvinder dokumentet hurtigt fra denne fane, og bliver overført til enten Fejlede eller Leverede afhængig af om dokumentet kunne leveres. Dokumentet med ikonet uden den grønne pil, er endnu ikke afleveret til Visma e- dokument serveren. Dokumenterne bør aldrig have dette ikon i længere tid, medmindre man har en meget langsom forbindelse til internettet. Øverst til højre i vinduet, vises antal klip på din konto. Der betales et klip pr. dokment der sendes eller modtages. Hvis antal klip når ned på 0, kan du ikke længere sende og modtage dokumenter. Du bør derfor kontakte salg for køb af flere klip, når du er ved at have opbrugt dem. Hvis du har dokumenter under afsendelse når du løber tør for klip, vil disse blive liggende under Igang indtil du har købt flere klip, hvorefter de resterende dokumenter automatisk vil blive afsendt. Visma NemHandel side 5

6 3.1 Leverede dokumenter Fanen Leverede viser dokumenter der er leveret til modtagerens netværk. Bemærk at når du skifter til fanen, viser den som standard kun dokumenter leveret den sidste uge. Du kan ændre datointervallet og trykke Vis hvis du ønsker at se dokumenter for et andet tidsinterval. Hvis du ønsker at se indholdet af et dokument kan du dobbeltklikke på det, eller højreklikke og vælge Vis. Hvis modtageren ikke har fået et dokument, eller på en eller anden måde har mistet det. Har du mulighed for at sende det igen, ved at højreklikke og vælge Gensend. Dokumentet vil derved flytte til fanen Igang og vil blive sendt igen. Dette vil naturligvis koste dig et klip. 3.2 Fejlede dokumenter Fanen Fejlede viser dokumenter der af en eller anden grund ikke kunne leveres til modtageren. Visma NemHandel side 6

7 Bemærk at når der er fejlede dokumenter, skifter programikonet øverst til venstres, samt teksten øverst i vinduet. Dette er for at man som bruger straks bliver opmærksom på, hvis nogle dokumenter ikke er leveret korrekt. Ved siden af det fejlede dokument, vises en fejlmelding. Fejlmeldingen kommer direkte fra den underliggende infrastruktur. I ovenstående eksempel, er problemet at modtageren ikke understøtter hverken OIOXML eller OIOUBL på NemHandel eller VANS. I sådan et tilfælde skal man starte med at kontakte modtageren, og kontrollere at man har sendt til det korrekte GLN nummer og at de er registreret på NemHandel. Hvis et dokument er fejlet pga. et problem hos modtageren, kan men forsøge at sende det igen, når modtageren har rettet problemet. Dette gøres ved at højreklikke på dokumentet og vælge Prøv igen. Dette vil flytte dokumentet til fanen Igang hvorfra det vil blive forsøgt sendt igen. Hvis et dokument ikke kan komme frem, og man vælger at håndtere det på anden vis. F.eks. ved at kreditere fakturaen i sit økonomisystem og danne en ny, eller ved at sende den på papir, kan man fjerne dokumentet fra listen over fejlede, ved at højreklikke på det og vælge Annuller. Dette vil flytte dokumentet til fanen Annullerede og programikonet vil skifte tilbage til OK. Dette anbefales kraftigt at gøre, når man har håndteret en fejlsituation, for at bevare overblikket over om dokumenter senere hen fejler. Lige som for leverede dokumenter, kan man se indholdet af fejlede dokumenter ved at dobbeltklikke på dem, eller ved at højreklikke og vælge Vis. 3.3 Modtagne dokumenter Fanen Modtagne viser dokumenter der er blevet sendt til dig. Bemærk at denne fane, lige som fanerne med leverede og annullerede dokumenter, som standard kun viser dokumenter for den sidste uge, og du derfor skal vælge et datointerval øverst på fanen og klikke Vis, hvis du vil se dokumenter for et andet datointerval. Visma NemHandel side 7

8 Visma NemHandel klienten henter kun modtagne dokumenter, hvis du har valgt en mappe at gemme modtagne dokumenter i. Dette vælges enten under installationen (se afsnit 2 Installation) eller ved efterfølgende opsætning (se afsnit 4.1 Opsætning). De modtagne dokumenter kopieres til den mappe du har valgt, men du har dem også fortsat tilgængelig i Visma NemHandel klienten, selv hvis du sletter dem fra mappen valgt til modtagelse. Du kan højreklikke på et modtaget dokument og vælge Gem som for at gemme en kopi af et dokument i en anden mappe. 3.4 Status i systembakken Når du minimerer Visma NemHandel status, vises programikonet i den såkaldte systembakke. På Windows 7 ser det således ud: Som det ses, vises antal klip når musen peger på ikonet. Når du dobbeltklikker på ikonet, gendannes Visma NemHandel Status vinduet. Som vi så i afsnit 3.2 Fejlede dokumenter, skifter ikonet for programmet til et dokument med et rødt kryds når et dokument er fejlet. Dette afspejles også i systembakken: Formålet er, at du på dine arbejdsstationer kan have Visma NemHandel status kørende i systembakken, og dermed altid med et hurtigt blik i systembakken, kan se om der er fejlede dokumenter. I Windows 7 vises alle ikoner ikke altid i systembakken. Hvis du ikke kan se Visma NemHandel Status efter at have minimeret den, kan du ændre indstillingerne: Visma NemHandel side 8

9 Klik på Customize Vælg Show icon and notifications ud for Mamut.MBS.EDocClient.StatusGui for altid at vise ikonet i systembakken. Klik derefter OK. Visma NemHandel side 9

10 3.5 Opsætning og opdatering Visma NemHandel statusvinduet har nogle få muligheder for opsætning, samt mulighed for at opdatere via internettet. Vælg mappe Benyttes til at vælge den mappe der benyttes til udveksling af dokumenter. Denne skal normalt kun vælges én gang, og hvis du skifter mappe, skal du være opmærksom på at kopiere indholdet af den gamle mappe først, samt rette opsætningen i dit økonomisystem. Serverstatus Viser en liste over hvilke maskiner der har forsøgt at starte server-delen af Visma NemHandel. Normalt kun nyttig i supportsituationer i forbindelse med flerbrugermiljøer med en server og flere klienter. Søg efter opdateringer Visma NemHandel undersøger automatisk om der er opdateringer til programmet når det starter samt én gang i døgnet. Hvis du ønsker at opdatere nu, kan du trykke på denne knap, og hvis der er en ny version tilgængelig vil du blive tilbudt at hente og installere den. 4 Vedligeholdelse og support Følgende afsnit beskriver hvordan opsætning af Visma NemHandel foretages efter installation, samt hvordan man afinstallerer og indsamler data til support. 4.1 Opsætning Udover Visma NemHandel status, installeres på server- og enkeltbrugerinstallationer også Visma NemHandel opsætning der kan findes i startmenuen. Her åbnes samme skærmbillede som under installationen, og de samme oplysninger kan rettes: Visma NemHandel side 10

11 Se afsnit 2 Installation for beskrivelse af felterne. På arbejdsstationer er denne opsætning ikke relevant, da den kun vedrører serverdelen. På arbejdsstationen vælger man blot mappen fra Visma NemHandel Status. 4.2 Afinstallation Visma NemHandel afinstalleres enten via genvejen Afinstaller Visma NemHandel der installeres i startmenuen eller via windows kontrolpanelet. Dokumenter og opsætning fjerne ikke ved afinstallation, så hvis du efterfølgende installerer igen, vil opsætning og dokumenter stadig være tilgængelig. 4.3 Dataindsamling Hvis der er problemer med afsendelse af dokumenter via Visma NemHandel, kan du kontakte supporten for at få hjælp. I den forbindelse vil du i nogle tilfælde blive bedt om at indsende en Dataindsamling. Dette gøres ved at starte Visma NemHandel Dataindsamling, der er installeret i startmenuen. Når du klikker OK, dannes der, som skærmbilledet også beskriver, en fil med navnet VismaNemHandelData.zip. Denne fil sendes til support efter nærmere aftale. Visma NemHandel side 11

12 5 Teknisk beskrivelse Hvis du er IT-ansvarlig eller installerer Visma NemHandel i et flerbrugermiljø og/eller på et netværk, skal du sætte dig en smule ind i, hvordan Visma NemHandel teknisk virker. Hvis du er almindelig bruger, har dette afsnit ikke relevans for dig. Visma NemHandel består grundlæggende af to dele: En Windows service (server del) der kommunikerer med Visma e-dokument serveren og står for den egentlige funktionalitet med at sende og modtage dokumenter. Denne service må kun køre på én maskine i en installation. Dvs. der må ikke være flere maskiner hvor Visma NemHandel service er installeret og sat op til at benytte samme mappe til udveksling. Derudover er der Visma NemHandel Status, som er det program brugeren benytter til at følge med i afsendelse og modtagelse af dokumenter. Dette program kan installeres på lige så mange arbejdsstationer man måtte ønske. Se følgende illustration. Modtagne dokumenter E-Faktura E-Kreditnota Modtager Afsender NemHandel mappe ERP System E-Faktura E-Kreditnota Status.xml Visma NemHandel Service E-dokument server Arbejdsstation 1 Arbejdsstation 2 Visma NemHandel Service udveksler dokumenter med omverdenen via e-dokument serveren og registrerer status i Status.xml filen, mens arbejdsstationerne udelukkende overvåger indholdet i NemHandel mappen for at kunne vise brugeren en oversigt over dokumenterne og deres status. Hvis du har en flerbrugerinstallation med en server og flere arbejdsstationer, skal du være særligt opmærksom på hvor du placerer MBS NemHandel mappen (den mappe hvorfra e-fakturaer sendes, ikke programmappen). I et flerbrugermiljø vil man typisk placere NemHandel mappen på den server hvor Visma NemHandel serverinstallationen kører, men man kan også vælge at placere den på et andet netværksdrev. Visma NemHandel side 12

13 Det er vigtigt at alle relevante brugere på arbejdsstationerne samt den bruger som server-servicen kører som, har adgang til NemHandel mappen. Tilsvarende er det vigtigt at den bruger som service-servicen kører som, har adgang til at skrive i mappen til modtagne dokumenter, hvis modtagelse benyttes. Hvem der ellers skal have adgang til denne mappe, afhænger af hvordan modtagne dokumenter skal viderebehandles det er uden for Visma NemHandel klientens regi. Server servicen kører som standard som Local system dvs. at hvis du placerer udvekslingsmappen på en netværkslokation, skal du ændre dette til en bruger der har adgang til denne netværksmappe. Dette gøres i kontrolpanelet under administrative værktøjer Services/Tjenester. Her finder du Visma NemHandel servicen og ændrer LogOn for denne: Her skal du vælge en bruger der har adgang til den ønskede mappe. Visma NemHandel side 13

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere