ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup"

Transkript

1 ATV Vintermøde 2011 Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften Ole P. Stubdrup

2 Banegravsdepotet beliggenhed / udvikling Deponering fra 1934 (49)

3 Formål med undersøgelsen Sundhedsmæssig risiko ved ophold på depotarealet direkte fysisk kontakt med forureningen indånding af eventuel afdampning fra forureningen. Indledende vurdering af banegravsdepotet som kilde til forurening af det øvre sekundære grundvand Grundlag for forslag til en evt. indsats til begrænsning af risikoen / afværgeprogram. 3

4 Undersøgelser supplement / opdatering 4

5 Horisontal og vertikal opløsning af forureningsbillede Afdampning 5

6 Store lokale variationer stoftyper og koncentrationsniveauer PID, poreluft Tungmetaller, Dækjord 6

7 Analyseprogram et kapitel for sig, kriterier et andet! Historisk gennemgang af anvendte produkter /stoffer (NIRAS) => Sulfonamider, barbiturater, tungmetaller herunder kviksølv, klorede opløsningsmidler, BTEX, Blandingsforurening (nedbrydning, transport, absorption, ) Nye stoffer dannet ved reaktioner igennem tiden (50 år) Findes der analysemetoder (primært Højvang og i mindre grad ALS Laboratories) Screening for oversete stoffer => DDT, DDE, DDD og Lindan Prioritering ud fra: toksicitet fysisk kemiske egenskaber anvendelse (mængder og tidsrum) nedbrydelighed input fra Danisco og erfaringer fra Kærgaard projektet Økonomi Poreluft: 34 stoffer (20 påvist) Jord: 73 stoffer (33 / 43 / 25 påvist) Grundvand: 91 stoffer (32 påvist) en normal og reduceret analysepakke for hvert medie (økonomi).

8 Resultater ( 1) Fysiske forhold / materialer Areal: Ca. 410 m lang og m bred Lagtykkelser Dækjord, fra 0 til > 0,6 m Depotfyld (i længdeaksen) 1,5 2 m (op til 3 m) Volumen Dækjord m3 Depotfyld m3 Grundvand ca. 4,5 m u.t. et velydende sandmagasin GV strømning imod sydvest (Tronsøen / Grindsted å) Øverste 0,5 1 m reducerende derunder oxiderende forhold. > 90% > < 10% 8

9 Resultater (2) koncentrationsniveauer / vertikal fordeling (dækjord af ringe kvalitet ) 9

10 Resultater (3) forureningsmasser Depotet er inddelt i tre områder, nord, midt og syd (én enkelt høj værdi er udeladt) Forureningsmasser i kg (+/?? %) Dækjord Depotfyld Intakt jord Total Kviksølv Medicinalprodukter Klorerede forbind ,1 100 Metaller BTEX DDT, DDD, DDE, Lindan ,5 700 SUM (ca.) Ca

11 Risikovurdering generelt (konklusion) Store variationer - stoftyper og koncentrationsniveauer større koncentrationer Afdampning letflygtige stoffer over MST s kriterier i hele depotet reel afdampning af PCE til atmosfæreluften stedvis potentiel sundhedsmæssig risiko ved færdsel ikke udenfor depotet Direkte fysisk kontakt (øverste 0,5 m af jorden) kviksølv, herbicider og tungmetaller over MST s afskæringskriterier pot. sundhedsmæssig risiko ved fysisk kontakt evt. områder med akut sundhedsmæssig reaktion evt. ændres kviksølv til methylkviksølv Grundvandet aktuelle indhold af stoffer i grundvandet umiddelbart under depotet, udgør ikke en uacceptabel kilde, - påvirkning af drikkevandsmagasiner eller recipienter Ændret redoxforhold væsentlig øget mobilisering af stoffer, - fra depotet til grundvand. 11

12 Risikovurdering risikozoner afdampning og fysisk kontakt Antal stoffer > MST kriterier for jord i øverste 0,5 m Poreluft 12

13 Anbefalede aktiviteter før detailprojektering Laboratorieforsøg - udvaskningspotentialet for tungmetaller fra depotfyldet ved ændret kemisk miljø i jorden Det aktuelle geokemiske miljø i selve depotet Nærmere vurdering af depotmaterialet - andel af aktivt kul? Potentialet for naturlig omdannelse af kviksølv til det meget toksiske methylkviksølv. 13

14 Afværgeforslag Formål p.t. hindre direkte fysisk kontakt med jorden i depotet og, offentlig færdsel på (dele af) depotet p.g.a. afdampnings-sundhedsrisiko. Afgravning og bortskaffelse dyrt, miljøbelastende, ude af proportion In-situ løsninger dyrt, risikofyldt, usikker miljøeffekt, ude af proportion. Tre alternative løsningsforslag: Alternativ A: indhegning af området (ca kr.) Alternativ B: fjerne buske/træer, afdækning m. 0,5 m ren jord og tilplantning med tornede buske (ca kr.) Alternativ C: fjerne træer, tilførsel af rent/ let forurenet overskudsjord, der efterfølgende modelleres, - tilplantes hvor afdampningsrisiko.(ca kr.) Afklaring omkring - impermeabel membran / opbygning af afdækning. 14

15 Forsøgslagunen beliggenhed m.v. forsøgsperiode ca sedimentationsforsøg - rensning af spildevand (procesvand, kølevand og overfladevand) areal ca m2 med en dybde på ca. 1 m overløb til åen Overløb Grindsted Å 15

16 Forsøgslagunen prøvetagning / analyser 8 jordprøver (JP) af bundsedimentet analyseret for 73 stoffer heraf 12 påvist 4 prøve af vand i bundsedimentet (VP) analyseret for 83 stoffer heraf 14 påvist. 16

17 Forsøgslagunen resultater, risikovurdering og konklusion Jord / bundsediment: Grundvand: kviksølv i alle prøver, men kun én over kriteriet på 3 mg/kg VC i én af 4 prøver, 0,24 µg/liter (kriterium 0,2) og lavt indhold af sulfapræparater i alle prøver Risikovurdering / konklusion: Indhold af stoffer i bundsediment / grundvand udgør ikke en sundhedsmæssig risiko ved ophold / færdsel på området. forsøgslagunen er ikke en kilde til uacceptabel (forurenings) påvirkning af Grinsted Å VC i grundvandet udgør en potentiel kilde til uacceptabel påvirkning af indeklimaet i en evt. fremtidig bolig på arealet Indhold af kviksølv og vinylchlorid udgør en potentiel sundhedsmæssig risiko ved evt. fremtidig mere følsom anvendelse af arealet forsøgslagunen bør kortlægges (V2). 17

Status for arbejdet med forureningerne relateret til Grindstedværkets aktiviteter

Status for arbejdet med forureningerne relateret til Grindstedværkets aktiviteter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Christophersen/Jakob Sønderskov Weber Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.Christophersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/7173 Telefon: 76631939 Dato:

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning Syd Nytorv 2, 1. sal 6000 Kolding. Miljø og Råstoffer

Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning Syd Nytorv 2, 1. sal 6000 Kolding. Miljø og Råstoffer Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning Syd Nytorv 2, 1. sal 6000 Kolding Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Lone Dissing E-mail: lone.dissing@rsyd.dk Direkte tlf.: 7663 1937 Dato: 26. marts

Læs mere

Grindstedværkets forureninger Indledning Variationer i poreluftens forureningsindhold - projektkatalog

Grindstedværkets forureninger Indledning Variationer i poreluftens forureningsindhold - projektkatalog Grindstedværkets forureninger Indledning Variationer i poreluftens forureningsindhold - projektkatalog Jørgen Fjeldsøfor det videre arbejde Jørn K. Pedersen, Lone Dissing, geolog Christensen, geolog ingeniør

Læs mere

EN GIGANTISK OPGAVE Oprydningen efter forureningerne i Grindsted er så omfattende, at staten må træde til

EN GIGANTISK OPGAVE Oprydningen efter forureningerne i Grindsted er så omfattende, at staten må træde til Bliv klog på en af Danmarks største forureningssager Fund af vinylklorid i åen er ikke nyt Tjek din haveboring for forurening EN GIGANTISK OPGAVE Oprydningen efter forureningerne i Grindsted er så omfattende,

Læs mere

Analyserer vi for de mest miljøfarlige stoffer i forureningssager? Erfaringer fra udarbejdelse af kemikalieredegørelse for Grindstedværket

Analyserer vi for de mest miljøfarlige stoffer i forureningssager? Erfaringer fra udarbejdelse af kemikalieredegørelse for Grindstedværket Analyserer vi for de mest miljøfarlige stoffer i forureningssager? Erfaringer fra udarbejdelse af kemikalieredegørelse for Grindstedværket ATV-VINTERMØDE Vingstedcenteret 9.-10. Marts 2010 Civilingeniør

Læs mere

Indsats over for jordforurening

Indsats over for jordforurening Lok.nr. 565-00071 Indsats over for jordforurening Miljøteknisk undersøgelse i banegravsdepotet, 7200 Grindsted November 2010 / revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...1 2. Indledning...6

Læs mere

Region Syddanmark. Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse. 29. december 2013

Region Syddanmark. Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse. 29. december 2013 Region Syddanmark Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse 29. december 2013 Region Syddanmark Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse 29. december

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Baggrund Mange forureningskilder i Grindsted by der potentielt kan true drikkevandskvaliteten og Grindsted Å

Læs mere

Samlet strategi for in situ oprensning af grundvandet under grube 1 og 2 i Kærgaard Plantage

Samlet strategi for in situ oprensning af grundvandet under grube 1 og 2 i Kærgaard Plantage Samlet strategi for in situ oprensning af grundvandet under grube 1 og 2 i Kærgaard Plantage Torben Jørgensen (tjr@cowi.dk), Lars Nissen, Jarl Dall-Jepsen, Kirsten Rügge (COWI) Lars Bennedsen og Mette

Læs mere

Referat af møde den 17. april 2018 vedr. forureningerne i Grindsted relateret til det tidligere Grindstedværket

Referat af møde den 17. april 2018 vedr. forureningerne i Grindsted relateret til det tidligere Grindstedværket Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Jørn K. Pedersen og Lone Dissing Afdeling: Miljø og Råstoffer E-mail: joern.k.pedersen@rsyd.dk og lone.dissing@rsyd.dk Journal nr.: 07/7173 Telefon: 2920 1930

Læs mere

Sammenligning af laboratorieforsøg med kemiske og biologiske metoder til oprensning af residual fri fase under grundvandsspejlet i Kærgård plantage

Sammenligning af laboratorieforsøg med kemiske og biologiske metoder til oprensning af residual fri fase under grundvandsspejlet i Kærgård plantage Sammenligning af laboratorieforsøg med kemiske og biologiske metoder til oprensning af residual fri fase under grundvandsspejlet i Kærgård plantage Mette Christophersen, Region Syddanmark Mange medforfattere..

Læs mere

Status for arbejdet med forureningerne relateret til Grindstedværkets aktiviteter

Status for arbejdet med forureningerne relateret til Grindstedværkets aktiviteter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Christophersen/Jakob Sønderskov Weber Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.Christophersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/7173 Telefon: 76631939 Dato:

Læs mere

Transportprocesser i umættet zone

Transportprocesser i umættet zone Transportprocesser i umættet zone Temadag Vintermøde 2018: Grundvand til indeklima - hvor konservativ (korrekt) er vores risikovurdering? Thomas H. Larsen JAGGS tilgang Det kan da ikke være så kompliceret

Læs mere

Status for undersøgelser på og ved banegravsdepotet

Status for undersøgelser på og ved banegravsdepotet Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Lone Dissing Afdeling: Miljø og Råstoffer E-mail: lone.dissing@rsyd.dk Journal nr.: 17/16844 Telefon: 7663 1937 Dato: 7. juli 2017 Notat Status for undersøgelser

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Vognmand Filtenborg Nørrebro 70B 7900 Nykøbing M Att: Bjørn Filtenborg Sagsnr.: Dato: 2017-1124 3. august 2017 Risikovurdering vedr. indbygning af forurenet jord i støjvold beliggende

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE - GRUBE 3-6 INDHOLD. Resume 3. 1 Indledning 6

KÆRGÅRD PLANTAGE - GRUBE 3-6 INDHOLD. Resume 3. 1 Indledning 6 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE - GRUBE 3-6 VURDERING AF OMKOSTNINGER TIL OPRENSNING AF FORURENING UNDER GRUNDVANDSSSPEJLET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00

Læs mere

Indsats over for jordforurening

Indsats over for jordforurening Lok.nr. 530-81047 Indsats over for jordforurening Miljøteknisk undersøgelse af forsøgslagunen ved afløbsgrøften fra Grindstedværket, 7200 Grindsted Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.1

Læs mere

NOTAT- SEDIMENTPRØVER FRA ENGSØEN

NOTAT- SEDIMENTPRØVER FRA ENGSØEN NOTAT- SEDIMENTPRØVER FRA ENGSØEN Projekt Kunde Sammenstilling af analyser af sedimentprøver fra 1986 til 2012 fra Engsøen i Grindsted Billund Kommune Dato 08-11-2012 Til Annette Læbo Matthiesen Fra Mette

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Regionernes hovedpine - undersøgelse og afværge i moræneler. Henriette Kerrn-Jespersen

Regionernes hovedpine - undersøgelse og afværge i moræneler. Henriette Kerrn-Jespersen Regionernes hovedpine - undersøgelse og afværge i moræneler Henriette Kerrn-Jespersen Disposition 1. Hvorfor beskæftiger vi os med moræneler? 2. Udfordringer for ca. 5 år siden! - ift undersøgelser og

Læs mere

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge?

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge? Temadag om fri fase forurening. 5. marts 2012 Succesfuldt pilotforsøg med oprensning af residual fri fase PCE ved hjælp af stimuleret reduktiv deklorering i Kærgård Plantage Civilingeniør Torben Højbjerg

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

Region Syddanmark Banegravsdepotet i Grindsted. Nye metoder til rensning/fiksering af tungmetalforurening i Banegravsdepotet i Grindsted

Region Syddanmark Banegravsdepotet i Grindsted. Nye metoder til rensning/fiksering af tungmetalforurening i Banegravsdepotet i Grindsted NOTAT Projekt Region Syddanmark Banegravsdepotet i Grindsted Projektnummer 1341700005 Kundenavn Emne Projektleder Region Syddanmark Nye metoder til rensning/fiksering af tungmetalforurening i Banegravsdepotet

Læs mere

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015 Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske EnviNa 30/9 2015 1 Disposition 1. Indledning (kort) 2. Lovgivning (meget kort) 3. Cases (3-4 stk.) 4. Perspektivering/diskussion 2 1. Indledning

Læs mere

MILJØBESKYTTELSE VED HÅNDTERING AF OVERSKUDSJORD RISIKOBEREGNINGER/- VURDERINGER? 25 JANUAR 2018

MILJØBESKYTTELSE VED HÅNDTERING AF OVERSKUDSJORD RISIKOBEREGNINGER/- VURDERINGER? 25 JANUAR 2018 MILJØBESKYTTELSE VED HÅNDTERING AF OVERSKUDSJORD RISIKOBEREGNINGER/- VURDERINGER? 25 JANUAR 2018 Risikovurdering og udfordringer Principper for håndtering af overskudsjord Enhver, der flytter jord uden

Læs mere

Dokumentationskrav til muck produceret af TBM#1 og TBM#2 på strækningen fra Rådhuspladsen til København Hovedbanegård

Dokumentationskrav til muck produceret af TBM#1 og TBM#2 på strækningen fra Rådhuspladsen til København Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Dokumentationskrav til muck produceret af TBM#1 og TBM#2 på strækningen fra Rådhuspladsen

Læs mere

GRINDSTEDVÆRKETS PÅVIRKNING AF GRINDSTED Å VIA GRUNDVANDET

GRINDSTEDVÆRKETS PÅVIRKNING AF GRINDSTED Å VIA GRUNDVANDET GRINDSTEDVÆRKETS PÅVIRKNING AF GRINDSTED Å VIA GRUNDVANDET Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen Rambøll Vandkvalitet i grundvand/overfladevand - hvordan griber vi det an? Møde 29. november 2011 1

Læs mere

Undersøgelse af udslip fra jordvarmeanlæg

Undersøgelse af udslip fra jordvarmeanlæg Undersøgelse af udslip fra jordvarmeanlæg v/ Anne Krag, COWI A/S 1 Energistrategi 2050 fra kul, olie og gas til grøn energi 2 Principskitse, jordvarmeanlæg Fra Miljøprojekt nr. 1238 2008 3 Tilladte stoffer,

Læs mere

Den sidste oprensningsfase i Kærgård Plantage

Den sidste oprensningsfase i Kærgård Plantage 15. marts 2012 Den sidste oprensningsfase i Kærgård Plantage Baggrund Daværende Miljøminister Connie Hedegaard og regionsrådsformand Carl Holst nedsatte den 16. januar 2007 en fælles arbejdsgruppe, bestående

Læs mere

Slutdokumentation og oprensningskriterier på et aktivt system Jernbanegade 29, Ringe

Slutdokumentation og oprensningskriterier på et aktivt system Jernbanegade 29, Ringe WORKSHOP ATV VINTERMØDE 2017-10 ÅR MED STIMULERET REDUKTIV DECHLORERING ERFARINGER OG UDFORDRINGER Slutdokumentation og oprensningskriterier på et aktivt system Jernbanegade 29, Ringe Torben Højbjerg Jørgensen

Læs mere

Mette Christophersen, Rambøll Danmark, tidl. Region Syddanmark

Mette Christophersen, Rambøll Danmark, tidl. Region Syddanmark Grindstedværkets påvirkning af Grindsted Å via grundvandet Variationer i poreluftens Indledning forureningsindhold - projektkatalog for det videre arbejde Mette Christophersen, Rambøll Danmark, tidl. Region

Læs mere

Afgørelser i forhold til indeklima

Afgørelser i forhold til indeklima TEMADAG, Vintermøde 2018 d. 5. marts 2018 Afgørelser i forhold til indeklima Hvordan håndterer indeklimarisiko TEMADAG, ATV Vintermøde Sine Thorling Sørensen D. 5. marts 2018 1 Hvordan håndterer vurdering

Læs mere

Lokalisering af hot-spot under bygning på renserigrund

Lokalisering af hot-spot under bygning på renserigrund Lokalisering af hot-spot under bygning på renserigrund Af Poul Larsen, Per Loll og Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S og Annette Dohm, Region Nordjylland DMR har afprøvet en ny undersøgelsesstrategi

Læs mere

Måling for vinylchlorid i indeklima konklusioner, anbefalinger

Måling for vinylchlorid i indeklima konklusioner, anbefalinger Måling for vinylchlorid i indeklima konklusioner, anbefalinger ATV Gå-hjem-møde 9. oktober 2018, Roskilde Børge Hvidberg, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Konklusion ORSA-rør ORSA-rør: Vinylchlorid

Læs mere

Udkast til 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse på Islevgård Allé 5

Udkast til 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse på Islevgård Allé 5 CERVOGRUPPEN ApS Lille Gråbrødrestræde 1 1 th 5000 Odense C 21. november 2016 Udkast til 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse på Islevgård Allé 5 Firmaet JordMiljø A/S har

Læs mere

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Morten Bondgaard, Jord & Råstoffer, Region Midtjylland Cheminova, 2. december 2010 www.regionmidtjylland.dk NorthPestClean

Læs mere

Omfattende forureningsundersøgelse

Omfattende forureningsundersøgelse Omfattende forureningsundersøgelse Kirkebjerg Allé 4-6, 2600 Glostrup Matr. nr. 8 az og 8 aæ, Glostrup By, Glostrup Udført af: DMR Rådgivende Ingeniørfirma Dansk Miljørådgivning A/S For: Glostrup Kommune

Læs mere

Jordforureningsloven Region Midtjylland

Jordforureningsloven Region Midtjylland Jordforureningsloven Region Midtjylland Registrere muligt forurenede lokaliteter vidensniveau 1 (V1) Undersøge udvalgte lokaliteter udgår ell. kortlægges på vidensniveau 2 (V2). Registrere på V2. Foretage

Læs mere

PFAS I OVERFLADEVAND UNDERSØGELSE OG RISIKOVURDERING. Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse

PFAS I OVERFLADEVAND UNDERSØGELSE OG RISIKOVURDERING. Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse PFAS I OVERFLADEVAND UNDERSØGELSE OG RISIKOVURDERING Geolog Anne Mette Lindof Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse Civilingeniør Jette Kjøge Olsen NIRAS Vintermøde tirsdag d. 5. marts 2019 Baggrund hvorfor

Læs mere

Forureningshunden Louie

Forureningshunden Louie Forureningshunden Louie Et oplæg om metodeudvikling af forureningshund også med myndighedernes øjne Projektdeltagere Mette Algreen og Ole Frimodt (Orbicon) Katrine E. Sadowski og Susanne R. Pedersen (Region

Læs mere

INTRODUKTION TIL SOIL MIXING (ISS/ISCO) PÅ SØLLERØD GASVÆRK.

INTRODUKTION TIL SOIL MIXING (ISS/ISCO) PÅ SØLLERØD GASVÆRK. Vintermøde 2019, Temadag om Soil Mixing som afværgemetode INTRODUKTION TIL SOIL MIXING (ISS/ISCO) PÅ SØLLERØD GASVÆRK. Anna Toft og Line Mørkebjerg Fischer, Region Hovedstaden Torben Højbjerg Jørgensen

Læs mere

Jordforurening med PCB

Jordforurening med PCB 1 Jordforurening med PCB Kilde til foto: nyu.edu Rune Østergaard Haven ATV Jord og Grundvand, 12. oktober 2011 Jordforurening med PCB 2 PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø. Stor fokus

Læs mere

Jordforureninger og overfladevand: Resultater af screeningsarbejdet

Jordforureninger og overfladevand: Resultater af screeningsarbejdet Jordforureninger og overfladevand: Resultater af screeningsarbejdet 2014-2018 Erfaringer fra regionernes screening af risiko for overfladevand Disposition Baggrund Screeningsprincip og anvendte data Omfanget

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Jordhåndteringsplan. Horsens, den 10. marts 2015

Miljøteknisk rapport. Sag: J M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Jordhåndteringsplan. Horsens, den 10. marts 2015 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Jordhåndteringsplan Horsens, den 10. marts 2015 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Håndtering og risikovurdering af biooliespild. Andreas Houlberg Kristensen Civilingeniør, ph.d.

Håndtering og risikovurdering af biooliespild. Andreas Houlberg Kristensen Civilingeniør, ph.d. Håndtering og risikovurdering af biooliespild Andreas Houlberg Kristensen Civilingeniør, ph.d. Natur og Miljø Konference, Kolding, den 8. juni 2017 1 Ren planteolie Hvad er bioolie? eller Olieprodukt baseret

Læs mere

Vurdering af nye stoffer. i forhold til jordforureninger

Vurdering af nye stoffer. i forhold til jordforureninger Vurdering af nye stoffer i forhold til jordforureninger Indlæggets forfatter: Katrine Smith AC-tekniker i enheden Jord og Affald i Miljøstyrelsen Civilingeniør Email: kasmi@mst.dk Indhold Tilblivelsen

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Dynamisk udvikling i fordelingen af opløst PCE i sprækket kalkmagasin ved ændrede pumpningsforhold og udvikling af konceptuel model

Dynamisk udvikling i fordelingen af opløst PCE i sprækket kalkmagasin ved ændrede pumpningsforhold og udvikling af konceptuel model Dynamisk udvikling i fordelingen af opløst PCE i sprækket kalkmagasin ved ændrede pumpningsforhold og udvikling af konceptuel model ATV Vintermøde 7. marts 2017 Annika S. Fjordbøge (asfj@env.dtu.dk) Klaus

Læs mere

Risikovurdering af sagerne på vippen

Risikovurdering af sagerne på vippen Risikovurdering af sagerne på vippen Civilingeniør Anja Melvej, Region Midt Anja.Melvej@ru.rm.dk Miljøtekniker Klaus Bundgaard Mortensen, Region Syddanmark klaus.bundgaard.mortensen@rsyd.dk ATV-møde den

Læs mere

Rumlig interpolering af store datamængder om jordforurening i København

Rumlig interpolering af store datamængder om jordforurening i København GANDALF Rumlig interpolering af store datamængder om jordforurening i København Vingsted, marts 2018 GANDALF GANDALF projekt Udvikling af metoder til Chemical Fingerprinting på jord- og sedimentprøver

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Paradigme for 8 tilladelser. Partnerskabsprojekt FredericiaC, Fredericia Kommune og Region Syddanmark

Paradigme for 8 tilladelser. Partnerskabsprojekt FredericiaC, Fredericia Kommune og Region Syddanmark Paradigme for 8 tilladelser Partnerskabsprojekt FredericiaC, Fredericia Kommune og Region Syddanmark Kanalbyen ved Lillebælt Kanalbyen ved Lillebælt 1. Baggrund og historik 2. Jord- og grundvandsforurening

Læs mere

Risikovurdering. Definition

Risikovurdering. Definition Risikovurderinger Definition Risikovurdering En risikovurdering er en vurdering af de miljø-og sundhedsmæssige konsekvenser af en forurening. Tager udgangspunkt i konkrete situationer og bygger på oplysninger

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Indeklimaundersøgelser ved igangværende renserier - Dominerende interne bidrag eller hvad?

Indeklimaundersøgelser ved igangværende renserier - Dominerende interne bidrag eller hvad? Indeklimaundersøgelser ved igangværende renserier - Dominerende interne bidrag eller hvad? Per Loll, udviklingsleder, Ph.D, DMR A/S Mariam Wahid, chefkonsulent, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, Vingsted

Læs mere

6. Håndtering af jorden i praksis

6. Håndtering af jorden i praksis 6. Håndtering af jorden i praksis 6.1 Sortering Allerede ved opgravning af forurenet jord, og om muligt inden, i forbindelse med undersøgelser, bør jorden sorteres med henblik på genanvendelse. Det er

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Geus udarbejder et forståelsesnotat

Geus udarbejder et forståelsesnotat 2. 1. REFERAT for WP3-møde i Partnerskab Odense Vest Mødetidspunkt: 7. maj 2018 Sted: Vandværksvej 7, Odense Deltagere: Peter S, Ida, Anders, Torben, Johan, Troels, Hans Peter, Jørgen og Anette Afbud:

Læs mere

Hvordan kan vi inddrage viden om nedbrydning (benzen og vinylchlorid)? - Grundvand til indeklima

Hvordan kan vi inddrage viden om nedbrydning (benzen og vinylchlorid)? - Grundvand til indeklima Hvordan kan vi inddrage viden om nedbrydning (benzen og vinylchlorid)? - Grundvand til indeklima Per Loll, udviklingsleder, Ph.D 1 Spørgsmål vedr. nedbrydning af benzen og VC Hvordan kan vi inddrage nedbrydning

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE

JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE Notat NIRAS A/S Buchwaldsgade,. sal DK000 Odense C Region Syddanmark JORD OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE Telefon 6 8 Fax 6 48 Email niras@niras.dk CVRnr. 98 Tilsluttet F.R.I 6. marts

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS ATV Jord og Grundvand Jordforurening og overfladevand den 27. november2013 Jordforurening og de kritiske

Læs mere

MODEL RECIPIENTPÅVIRKNING VED FREDERICIAC

MODEL RECIPIENTPÅVIRKNING VED FREDERICIAC 10 1 3 4 6 7 9 10 11 15 14 19 13 47 16 Inderhavn 54 55 58 59 69 50 Slæbested 56 57 68 70 26a 26b 73 74 72 22 24 31 32 18b Fremtidig kanal 33 34 18a 17b 21 20 46 35 71 Nuværende kanal 23 30 29 Pier 52 53

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE?

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? Fagleder, civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen COWI A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT MEST

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Handleplan og resultater for den videre indsats over for forureningen i Kærgård Plantage

Handleplan og resultater for den videre indsats over for forureningen i Kærgård Plantage ATV Vintermøde 2019 Handleplan og resultater for den videre indsats over for forureningen i Kærgård Plantage Ida Holm Olesen Jørgen Fjeldsø Christensen Region Syddanmark Torben Højbjerg Jørgensen, COWI

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

Situationsplan med boringer. Analyseresultater VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

Situationsplan med boringer. Analyseresultater VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT MUSICONSEKRETARIATET HAL 1 OMRÅDET STATUSNOTAT - TERRÆNNÆRE JORDPRØVER TILLÆG TIL RAPPORT FRA 2017 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Økologiske effekter af forurenet grundvand i Grindsted å

Økologiske effekter af forurenet grundvand i Grindsted å AARHUS UNIVERSITY Marts 2015 Økologiske effekter af forurenet grundvand i Grindsted å Jes J Rasmussen Peter Wiberg-Larsen Poul L. Bjerg Ursula S. McKnight Jørn K. Pedersen Anne T. Sonne AARHUS UNIVERSITY

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder Thomas Hauerberg Larsen Forskellige andre overskrifter jeg kunne have valgt Historien om en succesoprensning hvordan vi fjernede 400 kg klorerede opløsningsmidler

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR Team Undersøgelser

Huskeliste for opdatering af JAR Team Undersøgelser Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR Team Undersøgelser Ansvarlig: Hanne Kristensen Revideret den 16. oktober 2012 af Lotte M. Petersen Revideret

Læs mere

Notat over udførelse af Geoprobeboring VP201

Notat over udførelse af Geoprobeboring VP201 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Lone Dissing Afdeling: Miljø og Råstoffer E-mail: lone.dissing@rsyd.dk Journal nr.: 13/34454 Telefon: 7663 1937 Dato: 1. september 2016 Notat over udførelse af

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Høfde 42 - status. Morten Bondgaard, Jord & Råstoffer, Region Midtjylland ATV vintermøde, 9. marts

Høfde 42 - status. Morten Bondgaard, Jord & Råstoffer, Region Midtjylland ATV vintermøde, 9. marts Høfde 42 - status Morten Bondgaard, Jord & Råstoffer, Region Midtjylland ATV vintermøde, 9. marts 2011 www.regionmidtjylland.dk Høfde 42 - status Indhold: 1. Høfde 42 tidsperspektivet 2. Forureningen 3.

Læs mere

SRD DOKUMENTATION AF AFVÆRGEEFFEKT ERFARINGER OG UDFORDRINGER CHARLOTTE RIIS, NIRAS

SRD DOKUMENTATION AF AFVÆRGEEFFEKT ERFARINGER OG UDFORDRINGER CHARLOTTE RIIS, NIRAS SRD DOKUMENTATION AF AFVÆRGEEFFEKT ERFARINGER OG UDFORDRINGER CHARLOTTE RIIS, NIRAS ATV VINGSTED 7. MARTS 2017 DOKUMENTATION AF AFVÆRGEEFFEKT Hvordan dokumenteres? Procesmonitering (vigtigt, men IKKE fokus

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING ANVENDELSE AF MULTI INCREMENTAL SAMPLING (MIS) FOR FES

ERFARINGSOPSAMLING ANVENDELSE AF MULTI INCREMENTAL SAMPLING (MIS) FOR FES ERFARINGSOPSAMLING ANVENDELSE AF MULTI INCREMENTAL SAMPLING (MIS) FOR FES MIS En metode til jordprøvetagning, der bør anvendes mere i DK? Geolog Philip de Lasson, Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelsen

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Undersøgelse af boldbaner og nedsivningsareal

Undersøgelse af boldbaner og nedsivningsareal 28.06.2017 17-0436 Ina Ibro/ Sven Ulrich Bertelsen Undersøgelse af boldbaner og nedsivningsareal SAG : Skolevej 1D, 9574 Bælum, matr. nr. 1bx Bælum By, Bælum. EMNE : Undersøgelse af jorden i forbindelse

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 21. december 2009 Forord Kampen mod jordforurening er en vigtig opgave,

Læs mere

ATV VINTERMØDE 2012 SAMMENLIGNING AF MIMS OG KULRØRSANALYSER - FEJLFINDING OG TOLKNING MIMS 2012/03/07

ATV VINTERMØDE 2012 SAMMENLIGNING AF MIMS OG KULRØRSANALYSER - FEJLFINDING OG TOLKNING MIMS 2012/03/07 ATV VINTERMØDE 2012 SAMMENLIGNING AF OG KULRØRSANALYSER - FEJLFINDING OG TOLKNING SAMMENLIGNING AF OG KULRØRSANALYSER - FEJLFINDING OG TOLKNING Arbejdet er udført for Region Syddanmark hvor Kristian Dragsbæk

Læs mere

v/ Cand.scient. Pia Thomsen, Københavns Kommune

v/ Cand.scient. Pia Thomsen, Københavns Kommune Afgørelser i forhold til indeklima Hvordan håndterer kommunerne indeklimarisiko i forhold til 8-ansøgninger og på hvilket grundlag stilles eventuelle krav? v/ Cand.scient. Pia Thomsen, Københavns Kommune

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 27. april 2009 Forord I Region Syddanmark arbejder vi for at skabe rammerne for det gode liv for alle

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE Civilingeniør Anders G. Christensen NIRAS A/S Lektor, civilingeniør, ph.d. Peter Kjeldsen Institut for Miljø & Ressourcer, DTU

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Januar 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan

Læs mere