S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F / 0 2 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3"

Transkript

1 STENHUS / 12 G Y M N A S I U M & HF 3

2 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse, det arbejde og den fremtid du gerne vil have. Forstå din verden Din uddannelse vil give dig forståelse for hvad der sker i verden: fra efterløn til lykkepiller og den globale udvikling. Hvorfor vælge? STENHUS Gymnasium & HF Venner for livet Ud-af-huset Arkitekturen Bevægelse & kreativitet Efter skoletid Tryghed og udvikling skabes for den enkelte gennem gensidig respekt, engagement og en god omgangstone. Det giver god grobund for fællesskab og venskaber. Nye elever får et helt særligt introduktionsprogram, så du hurtigt lærer dine klassekammerater, fagene og skolen at kende. Alle elever kommer på ekskursioner og en studierejse til udlandet. Disse ud-afhuset-arrangementer giver faglig fordybelse på en anderledes måde, og styrker sammenholdet i klassen. De fysiske rammer er helt i top på Stenhus. Skolen er om- og nybygget i en moderne og lys arkitektur, som giver plads til alle former for studieaktivitet. Alle elever har idræt og et kunstnerisk fag. Det giver en praktisk dimension i din uddannelse. Når den almindelige undervisning er forbi, kan du på tværs af klasserne fx lave lektier, deltage i frivillig idræt, billedkunst, en naturvidenskabelig studiekreds eller spille i et band. Et tilbud til dem, der bare ikke kan få nok. Stenhus after dark Når mørket sænker sig over skolen, skrues der op for lyden til de mange sociale arrangementer, som elever er med til at planlægge. Skolen har ry for at holde byens bedste fester. 4 5

3 Sådan er gymnasiet bygget op 3-årig gymnasieuddannelse - forløbsoversigt 3-årig gymnasieuddannelse fagene 1/2 års GRUNDFORLØB Obligatoriske fag Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb 2 1/2 års STUDIERETNINGSFORLØB Obligatoriske fag 3 studieretningsfag Op til 3 valgfag/niveauer Studieretningsprojekt Gymnasietiden er delt op i 1., 2. og 3.g. De tre år består af et 1/2 års grundforløb i første halvdel af 1.g, efterfulgt af et studieretningsforløb på 2 1/2 år. I grundforløbet har du, ud over de obligatoriske fag, almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Disse to forløb introducerer til sprogvidenskab og naturvidenskab og giver dig et solidt fundament til det videre arbejde i sprogfagene og de naturvidenskabelige fag. I gennem alle 3 år løber den tværfaglige disciplin almen studieforberedelse. Efter det første halve års grundforløb begynder du på din studieretning. Studieretningerne ligger inden for et af de fire områder: Det naturfaglige, samfundsfaglige, sproglige eller musiske. Almen studieforberedelse alle fag indgår i forskellige kombinationer 1 g 2 g 3 g dansk A historie A engelsk B idræt C matematik C samfundsfag C 2. fremmedsprog begynder A eller fortsætter B kunstnerisk fag C biologi C dansk A historie A engelsk B idræt C oldtidskundskab C religion C 2. fremmedsprog begynder A eller fortsætter B kemi C eller naturgeografi C i enten 2. eller 3.g dansk A historie A engelsk B idræt C fysik C 2. fremmedsprog begynder A Mindst et af fagene: biologi B, fysik B, kemi B eller naturgeografi B i enten 2. eller 3. g. Almen studieforberedelse alle fag indgår i forskellige kombinationer 6! Skemaet viser, hvilke obligatoriske fag du skal have i din gymnasietid, og hvornår de ligger placeret i det 3-årige forløb. Fagene er delt op i A-B-C- niveau, med A som det højeste. 7

4 Inden du begynder på gymnasiet Når du tilmelder dig gymnasiet - skal du foretage 3 valg 1 Vælg Studieretning Vælg et 2. fremmedsprog Her er der to muligheder: a) b) enten et fortsættersprog B fransk, tysk eller kinesisk fra folkeskolen eller et begyndersprog A fransk, kinesisk eller spansk Vælg et kunstnerisk fag: Billedkunst, dramatik, mediefag eller musik Studieretningsvalget er ikke bindende. Det endelige valg træffer du i december. Du må dog regne med at skulle gøre en ekstra indsats i forbindelse med et omvalg. Vi udbyder 13 studieretninger, som er delt op i naturvidenskab, samfundsfag, musik og sprog. En studieretning har tre studieretningsfag, som arbejder tæt sammen. På vores website kan du se en grafisk oversigt over netop din fagkombination (under beskrivelsen af hver enkelt studieretning). Som noget nyt kan du hos os få både begynder og fortsætter kinesisk. Vi vil på Stenhus gerne styrke de kontakter vi allerede har i Kina. Bl.a. med elevudveksling mellem Danmark og Kina. 8 9

5 Studieretninger Naturvidenskab Matematik A fysik A kemi B Studieretningen for dig, der både har interesse for naturvidenskab og et ønske om at fordybe dig i naturvidenskabens udforskning af grundlæggende sammenhænge og fænomener i naturen i bredeste betydning. Udover at se på den rolle, som fagene matematik, fysik og kemi spiller i menneskets udforskning af verden omkring os, behandler vi også disse fags anvendelser i den teknologiske udvikling i samfundet og i din hverdag. Vi arbejder med alt fra universets mindste dele til de største. Fra elementarpartikler og atomer til stjerner og galaksehobe. Vi ser på grundstoffer, molekyler og kemiske reaktioner, og industriens fremstilling af nye materialer, lægemidler, fødevarer osv. Laboratorieøvelser og større eksperimentelle projekter, hvor du selv udforsker, spiller en stor rolle på denne studieretning fordi et vigtigt element i naturvidenskab netop er kombinationen af teori og eksperiment. En del af arbejdet kan udføres på uddannelses- og forskningsinstitutioner og erhvervsvirksomheder, som skolen har kontakt med. Matematik A fysik B filosofi C I denne studieretning lægger vi vægt på naturvidenskab samt en filosofisk og historisk forståelse af naturvidenskaben. Matematik er et sprog, der kan beskrive naturen. Fysikken undersøger naturen og bruger matematikkens sprog. Og for rigtigt at kunne forstå fysikken og matematikken er det vigtigt også at studere deres udvikling historisk og måden at erkende og forstå virkeligheden på. Det kan filosofi hjælpe med til. Filosofi kan bl.a. bidrage med forskellige metoder, mennesket har brugt til at undre sig over og forstå sin ofte uregerlige omverden. Er verden logisk i sit væsen? Er livet præget af forudsigelighed, kaos eller frie valg? Hvad har man gennem tiderne ment, verden var lavet af og hvad er universets centrum? Matematik A kemi B biologi B Biologi, miljø og medicinalindustrien er nogle af de områder hvor dansk forskning og industri kan gøre sig gældende på verdensplan. Denne studieretning beskæftiger sig bl.a. med disse emner. Du får mulighed for at fordybe dig i moderne naturvidenskabelig forskning, både via teori og eksperimenter. Biologi og kemi supplerer hinanden, hvilket giver et godt grundlag for at tage stilling til nogle af de etiske og samfundsmæssige spørgsmål, som forskningen rejser. Vi vil fx behandle industriens, landbrugets, fiskeriets og skovbrugets virkninger på miljøet og studere emner inden for kroppens funktioner. Du kan supplere med fysik på B-niveau, hvis du ønsker direkte adgang til en række naturvidenskabelige videregående uddannelser. Matematik A - bioteknologi A fysik B Denne studieretning har en bred naturvidenskabelig profil med fokus på bioteknologi. Faget, der indeholder elementer fra både biologi og kemi, retter sig mod moderne naturvidenskabelige uddannelser inden for sundhed, medicin og miljø, der har at gøre med levende teknologi. Undervisningen varierer mellem teori, praktiske forsøg i laboratoriet samt besøg uden for skolen. Vi vil behandle emner som fx gensplejsning, fremstilling af aktive stoffer ved gæring og udvikling af miljøvenlig teknologi. Sammensætningen af fag i denne studieretning giver direkte adgang til de fleste videregående naturvidenskabelige uddannelser. Studieretninger Biologi A matematik B idræt B Denne studieretning henvender sig til dig der er interesseret i natur, sundhed, idræt og fysisk aktivitet. Du får mulighed for at fordybe dig i moderne naturvidenskabelig forskning. Og du får et godt grundlag for at tage stilling til nogle af de etiske og samfundsmæssige spørgsmål, som forskningen rejser. Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem praktik og teori, fx med fysiologiske test og teoretiske modeller, og du vil på egen krop erfare, hvordan muskler arbejder, mad fordøjes og meget mere. Vi kan også arbejde med forholdet mellem fysiske præstationer og psykologiske og sociale forhold. Samfundsfag Samfundsfag Samfundsfag A matematik B erhvervsøkonomi C De samfundsfaglige problemstillinger er bærende for denne studieretning. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske og dets umiddelbare omgivelser. Derfra ser vi på, hvordan mennesket påvirkes af økonomi, politik, medier og globalisering. Op igennem gymnasiet vil du kunne tale mere og mere med om det samfund, vi lever i: hvorfor samfundet er, som det er, hvordan samfundet påvirker den enkelte og hvordan det enkelte menneske selv har mulighed for indflydelse. Matematik anvendes som nødvendigt redskab til at forstå nogle af de modeller, der anvendes og erhvervs-økonomi stiller skarpt på erhvervslivet. Engelsk A samfundsfag B psykologi C Fokus for denne studieretning er kultur, samfund og identitet i en globaliseret verden. I takt med at vi rejser mere, kommunikerer over Internettet med folk på den anden side af kloden og bosætter os i andre lande, ændrer vilkårene sig for det enkelte menneske og samfundet. Vi arbejder med, hvordan mennesket og grupper påvirkes af økonomi, politik og medier, personlighedens udvikling og kommunikation mellem mennesker. Vi beskæftiger os også med arbejdsforhold, udvikling og ledelse. Med engelsk på højt niveau vil du endvidere få styrket din evne til at kommunikere internationalt. A engelsk A filosofi C Det er vigtigt at understrege, at der ikke er krav om specielle forkundskaber i musik, men du skal have interesse for og lyst til at beskæftige dig med musik både praktisk og teoretisk. Sang og sammenspil spiller nemlig en stor rolle, både i undervisningen, og når vi skal optræde ved forskellige arrangementer på skolen. er omdrejningspunktet for en lang række tværfaglige samarbejder om kulturelle, samfundsmæssige og filosofiske elementer i musik. Vi kan fx arbejde med musikkens og kulturens påvirkning af hinanden, engelske og amerikanske subkulturers brug af musik, og mediernes udnyttelse af folks ønsker om berømmelse og rigdom

6 Studieretninger Valgfag i gymnasiet Sprog A - niveau Engelsk A tysk fortsætter A samfundsfag B Engelsk A fransk begynder A samfundsfag B Engelsk A spansk begynder A samfundsfag B Studieretning 9, 10 og 11 er humanistiske og samfundsvidenskabelige studieretninger for dig med interesse for moderne sprog, kultur og samfundsforhold. Sprogbeherskelse, sprogforståelse og kommunikation spiller en central rolle, når vi skal studere de enkelte landes samfundsforhold og kultur via sagprosa, litteratur, film og massemedier. Vi kan eksempelvis arbejde med Europas stilling i den globaliserede verden, ungdomskultur, familieformer, journalistik og de politiske systemer i Danmark og de engelsk-, tysk-, fransk- eller spansktalende lande Engelsk A fransk begynder A tysk fortsætter B Engelsk A spansk begynder A tysk fortsætter B Studieretning 12 og 13 har fokus på sprog, kultur og internationale relationer. Du får solide sproglige færdigheder både mundtligt og skriftligt og forståelse for, hvordan sprogene er bygget op. Sprogfærdighed, sprogforståelse og kommunikation danner udgangspunktet, når vi skal studere de enkelte landes kultur via litteratur, sagprosa, film og massemedier. Vi arbejder både med europæiske og globale emner, fx multikulturelle samfund, historiske og litterære perioder, medier og politik i forskellige kulturer. Med indsigt i andre kulturer får du en bedre evne til at kommunikere internationalt og navigere i en globaliseret verden. Biologi Engelsk Fransk fortsætter Fysik Kemi Kinesisk fortsætter Matematik Samfundsfag Tysk fortsætter Billedkunst Biologi Dramatik Filosofi Fysik Idræt Kemi Matematik Mediefag Naturgeografi Psykologi Religion Samfundsfag B - niveau Billedkunst Datalogi Dramatik Erhvervsøkonomi Filosofi Informationsteknologi Kemi Latin Mediefag Naturgeografi Psykologi Retorik C - niveau 12 13

7 Kunstneriske fag Dramatik Dramatik består af tre dele. For det første vil vi skabe og spille dramatik. Vi arbejder med skuespil, instruktion eller scenografi, lyd, lys og kostumer. For det andet lærer du at iagttage og vurdere både de små spil, holdet selv skaber og professionelle forestillinger, vi ser uden for skoletid. Den tredje del er teaterhistorie og teori. Vi skal fordybe os i to teaterhistoriske perioder, fx naturalismen, og arbejde med dramaturgiske modeller. Kunstneriske fag Mediefag Mediefag beskæftiger sig med film og tv. Vi studerer filmhistorie og filmgenrer, og lærer i shot to shot-analyser om de filmsproglige virkemidler: kameraarbejde, klipning og lyd. Et filmtema studeres grundigt. Desuden studerer vi tv-historie og tv-genrer, bl.a. faktion - blandingen mellem fakta og fiktion. Også et tv-emne studeres over nogle uger. Det praktiske arbejde foregår i grupper. Grupperne laver små optageøvelser med videokamera, som siden redigeres. Senere i forløbet produceres en kort film. Kunstneriske fag Billedkunst I billedkunst arbejder vi både teoretisk og praktisk, men det er ikke et krav, at du kan tegne eller male; interesse og motivation rækker. Vi arbejder med kunst, arkitektur og kunsthistorie. Vi analyserer forskellige former for kunst, både ældre og helt moderne værker, fx malerier, skulpturer, installationer, bygningsværker og video-kunst. Eksempler på emner er politisk kunst, boligformer gennem tiden og menneskekroppen. IT er en del af faget, og vi arbejder både med billedbehandlingsprogrammer, Internettet og power point. I musik lærer du om musik fra nær og fjern og fra forskellige perioder. Du synger og spiller selv, og arbejder her specielt med stemmen og basal teknik på trommer, bas, klaver og guitar. Du behøver ikke at kunne spille et instrument. Lyst til at spille og synge er det vigtigste. Teknologi indgår i musik på mange måder. Du kan fx indspille din egen CD, lære at skrive flotte noder, træne hørelære eller spille flotte klingende numre ved hjælp af sequencere.! I de kunstneriske fag kan du i gymnasiet komme til eksamen, mens du skal til eksamen på HF 14 15

8 Dannelse Venskaber Studiekompetencer Fremtid Fællesskab Faglighed STENHUS 16 17

9 2-årig HF uddannelse Obligatoriske fag Nogle af de obligatoriske fag er grupperet med henblik på tværfagligt samarbejde: historie, religion og samfundsfag danner en kultur- og samfundsfagsgruppe, og biologi, geografi og kemi udgør en naturvidenskabelig faggruppe. Valgfag Du vælger først dine valgfag nogle måneder inden udløbet af 1. HF, og forinden valget får du en grundig orientering om fagene af faglærerne. Det eneste fag, du skal vælge samtidig med din tilmelding, er det praktisk/musiske fag. Adgangsgivende til de videregående uddannelser Det betyder, at du med en HF-eksamen har mulighed for at læse videre ved en lang række uddannelsesinstitutioner, som fx universiteter, Handelshøjskolen, lærerseminarier, pædagogseminarier, sygeplejeskoler, fysioterapeutskoler og laborantskoler. De fleste HF ere vælger at tage en mellemlang videregående uddannelse. Langt de fleste kommer i gang med en uddannelse umiddelbart eller et par år efter en HF-eksamen. 2 år med mulighed for supplering HF er den eneste gymnasiale ungdomsuddannelse, der kan tages på 2 år. Nogle videregående uddannelser (f.eks. uddannelserne til ingeniør og læge) kræver, at den adgangsgivende eksamen skal indeholde fag på bestemte niveauer. Hvis du ikke har disse krævede niveauer i din hfeksamen, kan du efter eksamen følge suppleringskurser i disse fag. Det vil typisk være A og B-niveauer i matematik, fysik, kemi og engelsk. HF indeholder A-niveau i dansk, og mulighed for at vælge engelsk på A-niveau. Kombination af teori & praksis Vi samarbejder med Holbæk Seminarium, Slagelse Sygeplejeskole og Ankerhus Seminarium for Ernæring og Sundhed. Undervisningen på Stenhus gymnasium & HF bliver suppleret med undervisning på disse videregående uddannelser, så du på den måde får indblik i, hvordan din uddannelse kan bruges i praksis. Projekter I uddannelsen indgår både i 1. og 2. HF projektperioder. I 3. semester er der afsat en uge til, at du skal skrive en større skriftlig opgave. Du kan vælge at skrive opgaven inden for en række fag, og du vælger selv det overordnede tema. I slutningen af uddannelsen skal du i en sådan periode udarbejde et eksamensprojekt. Introduktion De første måneder er en introduktionsperiode. Her får du en undervisning, der lægger vægt på, at alle får et godt fagligt udgangspunkt for uddannelsesforløbet. Er der nogle områder, hvor du trænger til at blive ajourført, har du muligheden i denne periode. Gode studie vaner Til at hjælpe dig gennem studiet får du en tutor. Det er en af dine lærere, der bliver din støtteperson, og som hjælper dig med at blive bedre til at studere. Du har individuelle samtaler med din tutor, og du får hjælp og råd med hensyn til hensigtsmæssige arbejdsmetoder og ajourføring af studiebogen. I hele forløbet indgår skemalagt værkstedsundervisning, hvor der fokuseres på studiemetoder og eksamenstræning. Karakterer Du får løbende igennem uddannelsen råd, støtte og evaluering af dine lærere og din tutor. I HF får du ingen terminskarakterer og årskarakterer, der tæller med i gennemsnittet. Du skal til eksamen i alle fag, bortset fra obligatorisk idræt. Karaktererne til eksamen gives individuelt. Du får karakter for den større skriftlige opgave i 3. semester. Obligatoriske fag dansk A engelsk B kultur- og samfundsfagsgruppen (historie B, samfundsfag C, religion C) matematik C idræt C kunstnerisk fag C naturvidenskabelig faggruppe: (biologi C, kemi C, geografi C) Engelsk Sådan er HF bygget op Uddannelsen består af en række obligatoriske fællesfag og en frikombination af 2-3 valgfag 1 HF 1 HF Valgfag HF A-niveau 1. og 2. HF studieværkstedsordning og projekt B-niveau Billedkunst Biologi Dramatik Filosofi Fransk begynder Geografi Idræt Kemi Matematik Mediefag Psykologi Religion Samfundsfag Spansk begynder Tyrkisk begynder Tysk fortsætter Obligatoriske fag dansk A engelsk B kultur- og samfundsfagsgruppen (historie B, samfundsfag C, religion C) 2-3 VALGFAG PÅ NIVEAUERNE B+B eller B+C+C C-niveau Billedkunst Datalogi Dramatik Erhvervsøkonomi Filosofi Informationsteknologi Fysik Kemi Latin Mediefag Oldtidskundskab Psykologi Retorik

10 Vi glæder os til at se dig Vi glæder os til at se dig STENHUS GYMNASIUM & H F 1. HF 20 21

11 Vil du vide mere? STENHUS GYMNASIUM & H F 22 STENHUSVEJ HOLBÆK TLF

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER INDHOLD Rektors velkomst 1 Elevinitiativer 2 Den overordnede struktur i gymnasiet 4 Studieretninger 6 Naturvidenskabelig studieretning: 1. - Naturvidenskab

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

STUDIERETNINGER GRIBSKOV GYMNASIUM 2014-2017

STUDIERETNINGER GRIBSKOV GYMNASIUM 2014-2017 STUDIERETNINGER GRIBSKOV GYMNASIUM 2014-2017 VELKOMMEN TIL GRIBSKOV GYMNASIUM DIT LOKALE GLOBALE GYMNASIUM! Du skal snart vælge ungdomsuddannelse. Det er et vigtigt valg! Hvis du vælger Gribskov Gymnasium,

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk

Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk Silkeborg Gymnasium 2014 n Indholdsfortegnelse n Rektors velkomst Rektors velkomst... Udfordringer, oplevelser og viden for livet!... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab...... Udsyn mod verden...

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015... dit valg, dit liv Kom og vær med Bliv en del af vores fællesskab! Velkommen til Niels Steensens Gymnasium Denne folder vil give dig et overblik over, hvordan

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2012 VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER. VK Det bedste fundament for uddannelse

VELKOMMEN TIL 2012 VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER. VK Det bedste fundament for uddannelse VELKOMMEN TIL 2012 VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER VK Det bedste fundament for uddannelse Indhold Rektors velkomst........ 4 VK giver det bedste fundament for din videre uddannelse; Strukturerede

Læs mere

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger RØDKILDE 2012 Skolen Valgfag Studieretninger 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi bruger fjorden meget i undervisningen og hjælper bl.a. Miljøcentret Hvert 3. år opfører vi et stort teaterstykke, som spilles for ca.

Læs mere

Engelsk, Spansk og Tysk

Engelsk, Spansk og Tysk Engelsk, Spansk og Tysk Studieretning 1 Engelsk A Spansk A 3. studieretningsfag Kunstneriske fag 2. fremmedsprog Mulige valgfag Tysk B Billedkunst, Dramatik eller Musik Skal ikke vælges Se nedenfor I en

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19. Tradition for en sikker fremtid Studieretninger 2012-2015 Orienteringsmøde Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.30 N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk STUDIERETNINGER Science 1: Matematik A, Fysik B,

Læs mere

VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? INDHOLD VELKOMMEN TIL GEFION GYMNASIUM

VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? INDHOLD VELKOMMEN TIL GEFION GYMNASIUM VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? På Gefion Gymnasium er alle elever vigtige medspillere i vores fælles projekt: at skabe et inspirerende og udfordrende studiemiljø i hjertet af København med plads til både

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere