GASTRO-SCIENCE. student fra laboratoriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GASTRO-SCIENCE. student fra laboratoriet"

Transkript

1 HTX GASTRO-SCIENCE student fra laboratoriet

2 VELKOMMEN TIL HTX GASTRO-SCIENCE Vi vil uddanne Danmarks bedste studenter! HTX Gastro-science er en studentereksamen med fokus på sundhedsvidenskab, fødevare videnskab, innovation og design. Det betyder, at du som student herfra bliver særligt godt klædt på til at læse videre på uddannelser inden for de områder. Du kan naturligvis også læse meget andet med din studentereksamen fra HTX Gastro-science. Vi er et gymnasium med ambitioner både på dine og på egne vegne. Vi har som et klart defineret mål at uddanne Danmarks bedste studenter. Det gælder det fagfaglige, det dannelsesmæssige såvel som det studiekompetencegivende. Vi arbejder fokuseret og målrettet med at løfte dit niveau på flere planer, så du har de faglige kompetencer i orden. Vi stiler dog i ligeså høj grad efter, at du bliver bevidst om, hvordan du bedst lærer, og hvordan du forholder dig selvstændigt og kritisk. Vi arbejder derfor med forskellige læringsmetoder, der hjælper dig til at nå dine fagfaglige mål og samtidig lærer dig den vanskelige proces at indgå i samarbejde med andre og reflektere over dine egne udviklingsområder.

3 Du har også ambitioner En studentereksamen fra HTX Gastro-science kræver, at du er villig til at levere en indsats. Alle vores studieretninger har et ekstra A-fag indbygget, og alle har matematik på A-niveau. Det åbner døre til en lang række naturvidenskabelige og tekniske uddannelser med gode karrieremuligheder men du skal gøre dig bevidst, at en studentereksamen på det niveau også forudsætter et stort engagement og masser af flittighed. Når det er sagt, så understøtter vi dit studieforløb gennem tydelig feedback, social trivsel og en masse fællesskab. Så har du lyst, energi og arbejdsomhed til at blive naturvidenskabelig student i et miljø med fokus på læring, faglighed, dannelse og fællesskab, så håber jeg at se dig her på HTX Gastro-science. Velkommen. Mie Heinfelt Rektor

4 HVORFOR HTX? Kongevejen til de naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser HTX er den naturvidenskabelige og teknologiske studentereksamen. Det betyder, at man obligatorisk har naturvidenskabelige fag på B og A-niveau og hos os har man matematik på A-niveau uanset valg af studieretning. Det har vi besluttet, fordi størstedelen af elever på HTX alligevel vælger matematik på A-niveau, og fordi det er et krav på rigtig mange uddannelser. Vi ønsker, at vores studenter kan starte direkte efter studentereksamen på naturvidenskabelige- og teknologiske uddannelser uden at skulle supplere fag. Få adgang til mange uddannelser HTX kaldes kongevejen til de naturviden skabelige og teknologiske uddannelser, da de høje niveauer er adgangsgivende til mange uddannelser. Derfor er HTX en uddannelse for den ambitiøse elev. Udover den naturvidenskabelige og teknologiske faglighed er vores mål på HTX Gastro-science også at (ud)danne innovative og kreative studenter, der kan tænke nye og kvalificerede idéer og løsninger og samtidig formår at føre dem ud i virkeligheden.

5 STUDIERETNING BIOKEMI Matematik A, Kemi A og Biologi B Går du med en læge, en farmaceut, en kommende forsker på Novo i maven? Eller drømmer du om noget helt fjerde inden for kemi og biologi? Så er Biokemi studie retningen for dig. Vi arbejder med sammenhænge inden for fødevarer og sundhed og inddrager matematikken som stillads for at blive klogere på de kemiske processer og reaktioner i både krop, mad og medicin. Hvorfor Biokemi? Du skal vælge denne studieretning, hvis dine karriere drømme fx er at blive Læge Farmaceut Sygeplejerske Laborant Tandlæge Dyrlæge

6 DET ER VIGTIGT FOR OS MED GLADE ELEVER På HTX Gastro-science lægger vi stor vægt på din trivsel hele vejen gennem uddannelsen Det er vigtigt, at du føler dig tryg og udfordret på samme tid, så du kan udvikle dig både fagligt og som menneske. Vi ved, at kontakten mellem dig og dine lærere betyder meget for det samlede uddannelsesforløb. Du skal kunne søge støtte, sparring og inspiration hos dine lærere. Vi hjælper dig også gerne med struktureret planlægning af dine afleveringsfrister undervejs. Det er ingen hemmelighed, at du kommer til at knokle, hvis du vil være én af landets bedste studenter. Det siger eleverne om HTX Gastro-science Det bedste ved HTX Gastro-science er, at sam arbejdet mellem elever og lærere er meget stærkt. Det er et sted, hvor du kan være dig selv, men hvor dit faglige niveau kan accelerere hurtigere, end du selv forventer. Vi arbejder meget i grupper. Lærerne er dygtige og engagerede, og de emner, vi arbejder med, er spændende og relevante.

7 STUDIERETNING DESIGN OG TEKNOLOGI Matematik A, Teknologi A og Design B På studieretningen for teknologi, matematik og design mødes kreativitet, innovation og naturvidenskab. Er du en pilfinger, opfinder eller stifinder? Kan du grine af dig selv og dine idéer, er du modig og tør gå planken ud og tænke ud af boksen? Så er Design og Teknologi din studieretning. Vi skaber kreative og innovative løsninger på virkelig hedsnære problemstillinger, vi klækker idéer, der skaber værdi og mening i virkeligheden. Hvorfor Design og Teknologi? Du skal vælge denne studieretning, hvis dine karriere drømme fx er at blive Arkitekt Produktudvikler Designingeniør Designer Innovationsingeniør Byplanlægger

8 HVAD ER STUDIEOMRÅDET? Et tværfagligt arbejde, der ruster dig til videreuddannelse En studentereksamen består af en lang række fag, som for en stor dels vedkommende er nogle, du genkender: Matematik, kemi, fysik, dansk, engelsk m.m. Der er også fag, du nok ikke er stødt på før som fx teknologi, teknologihistorie, kommunikation og IT. Og så er der et fag, som er nyt for de fleste, der starter på HTX: Det er faget StudieOmrådet (SO)som er et meget stort fag på HTX. Faget samler din viden fra de mange forskellige fag og hjælpe dig med at skabe forbindelse i mellem dem. teknologihistorie samfundsfag kemi matematik Formålet er at gøre dig klar til videreuddannelse. Det gør vi sammen ved at styrke dine evner inden for kritisk og selvstændig tænkning og styrke din viden om metoder og dannelse inden for det naturvidenskabelige, teknologiske, samfundsmæssige og humanistiske område, så du bliver bevidst om forskelle og ligheder. Derudover lærer du at reflektere over egne læringsprocesser og om, hvordan du kan blive bedre til at være studerende både alene og sammen med andre. Kort fortalt er det et fag, der vil rigtig meget og kan hjælpe dig til at gå fra at være elev til at blive studerende. På HTX Gastro-science har vi valgt at gøre SO-faget til vores dannelsesmæssige fyrtårn. I SO trækker vi de store linjer mellem fag og læringsmetoder. fysik biologi teknologi teknikfag StudieOmrådet bioteknologi dansk

9 STUDIERETNING BIOTEK OG INNOVATION Matematik A, Bioteknologi A og Innovation B Er du nysgerrig på mødet mellem videnskabsmanden og idéskaberen? Og er du fremtidens forsker, der skal opfinde kuren mod kræft, vaccinen mod ebola eller den endelige udryddelse af malaria? Eller brænder du måske for at mindske fremtidens hungersnød eller fedmeepidemier gennem fødevare - forskning? Studieretningen Biotek og Innovation vil give dig indsigt i DNA ets og genteknologiens betydning, så du kan bidrage til at gøre en forskel for mennesker og vores klode i fremtiden. Hvorfor Biotek og Innovation? Du skal vælge denne studieretning, hvis dine karriere drømme fx er at blive Fødevareingeniør Læge Farmaceut Forsker inden for medicinalindustrien Diætist Fødevareforsker

10 FAG PÅ HTX GASTRO-SCIENCE Få her en oversigt over studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag på HTX Gastro-science På HTX-Gastro science vil der, afhængig af hvilken studieretning du vælger, være en række obligatoriske fag og mulige valgfag i løbet af din gymnasietid. Du skal være opmærksom på, at nogle af fagene nedenfor vil blive løftet til et højere niveau dette afhænger også af din valgte studieretning. Det første halve år på HTX går du på grundforløbet, hvor alle studieretninger har samme obligatoriske fag. Derefter begynder du på en af de tre studieretninger, som skolen tilbyder. STUDIERETNINGSFAG Matematik A Bioteknologi A Teknologi A Kemi A Biologi B Innovation B Design B OBLIGATORISKE FAG Dansk A Teknikfag A Kemi B Teknologi B Engelsk B Fysik B Biologi C Samfundsfag C Kommunikation og IT C Teknologihistorie C VALGFAG Fysik A Kemi A Engelsk A Teknologi A Samfundsfag B Idéhistorie B Innovation C Design C Tysk C Fransk C

11 INDSIGT I FEM UNIKKE HTX-FAG Få her en kort beskrivelse af fem fag som løfter det anvendelsesorienterede til et akademisk niveau Innovation Danmark skal i fremtiden leve af innovation men hvad i alverden betyder det dér innovation egentlig? Innovation er at føre nye idéer ud i livet eller anvende idéer på nye måder. Det lyder i sig selv let, men kan i virkeligheden være yderst kompliceret. Kreativitet leder til nye idéer, men er ikke i sig selv innovation. Først når nye idéer bliver realiseret og skaber værdi for andre, kan vi tale om ægte innovation. I Innovation på HTX Gastro-science tager vi udgangspunkt i innovation som: Værdiskabt kreativitet i et handleperspektiv. Vi arbejder med kreativitetsteori og metoder til skabelse, udvikling og vurdering af idéer i både teori og praksis. Vi arbejder også med virksomhedernes forretningsmodeller og forskellige virksomhedstyper. Med udgangspunkt i virkelighedsnære eksempler går vi i dybden med forståelse af sammenhængen mellem innovation og samfund og sætter fokus på de mange mekanismer, der påvirker succesraten ved lanceringen af nye innovationer på markedet. I et bredere perspektiv ser vi også på innovationernes betydning for dansk konkurrenceevne på kort og langt sigt. Innovation som fag giver dig altså en bred forståelse for udvikling og spredning af innovationer i teori og praksis. Og samtidig lærer du at gøre idé til virkelighed. Teknologi På HTX Gasto-science får du med dette fag en helt speciel mulighed for- og værktøjer til- at løse problemer gennem produktudvikling i praksis. Produkterne udvikler vi gennem kreativitet og metoder til idéudvikling sat i forhold til krav fra brugere og kunder. Den tekniske udformning af produkterne vil ofte bygge bro til andre fag såsom matematik, fysik og kemi. Det kan være beregninger af belastninger for produktet eller det kan være forsøg, der afprøver produktets holdbarhed. Produktet skal fremstilles fysisk og i den sammenhæng får du indblik i blandt andet teknisk tegning, design i form og funktion, produktionsformer og værkstedsarbejde. Teknologi er som profil projektorganiseret. Sammen med din projektgruppe får du stor indflydelse på hvilke problemer, der skal løses. Undervejs skal problem og produkt dokumenteres vha. værktøjer som projektplanlægning, samarbejds - relationer, rapportskrivning og præsentationsformer. Teknologi giver dig kompetencer til at observere, analysere, producere og dokumentere en samfundsmæssig problemstilling og dens løsning samt arbejde med et fælles problem i en gruppe.

12 Idéhistorie Idéhistorie beskæftiger sig med menneskets tanker og idéer gennem tiden. Vi ser på, hvordan mennesket har forholdt sig til sin omverden især i de situationer, hvor der opstår brudflader, som fx mellem en kristen tankegang og en videnskabelig. Vi kommer ind på idéer, der ændrede verden: At jorden er rund i stedet for flad, idéen om demokrati osv. Vores samfund bliver stadig mere teknologisk avanceret, og det gør mennesket også. Vi kan udvælge ét foster frem for andre, og vi kan forbedre menneskets sanser. De nødvendige teknologier stiller ingen spørgsmål til, hvorvidt det er rigtig eller forkert men det gør vi! Vi spørger os selv, om vi bør gøre alle de ting, vi kan gøre. Hvad er et menneske? Og ophører vi med at være mennesker i takt med, at vi får mere teknologi opereret ind i kroppen? Teknologihistorie I teknologihistorie arbejder vi med at udvikle din historiske bevidsthed og da det er et HTX fag, er der selvfølgelig et stort teknologisk fokus. Du lærer om nogle af de store teknologiske landvindinger gennem tiden herunder fx den romerske hærs våben, dampmaskinen og kunstig intelligens, men vi er især interesserede i, hvordan teknologien og samfundet gensidigt har påvirket hinanden historisk set. Vi spørger os selv: Definerer teknologien samfundet eller er det samfundet, der afgrænser, hvilke teknologier, der udvikles? Proces, Levnedsmidler og Sundhed Proces, Levnedsmidler og Sundhed (PLS) er et af tre mulige Teknikfag. I PLS beskæftiger vi os med fremstilling og analyse af produkter ved hjælp af kemi, mikrobiologi og bioteknologi. Hovedparten af undervisningstiden foregår i laboratoriet, hvor I arbejder i mindre grupper og bruger underviseren som vejleder. Projekter i PLS kan f.eks. være: At fremstille mousserende vin, yoghurt eller penicillin ved fermentering (gæring) At fremstille et konserveringsmiddel eller et farvestof ved kemisk syntese At udvikle en færdigret eller en is som er egnet til diabetikere At fremstille naturmedicin fra planter, fx ved at udtrække chamazulen fra kamilleblomster eller koffein fra theblade. Faget bygger på viden fra kemi- og biologiundervisningen og giver indsigt i, hvordan naturvidenskab kan bruges i praksis.

13

14 FAGLIGHED MED UDSYN Oplev hvordan det er at studere i udlandet i 3.g Studentereksamen er rettet mod dig, der vil læse videre bagefter. I den forbindelse tænker du måske på at læse et semester i udlandet det er i hvert fald noget, som vi kun kan opfordre til. Det skaber godt udsyn og indblik i andre måder at studere og anvende sin faglighed på. Derfor arbejder vi på HTX Gastro-science også med internationale perspektiver. Du vil således i 3.g komme på et to ugers studieophold i en by i Europa, hvor du bor, går i skole og arbejder med faglige projekter i tråd med din studieretning. HTX Gastro-science hører til på Hotel- og Restaurantskolen, som har et stort netværk af samarbejdsskoler i verden. En lang række af dem udbyder også uddannelser, der minder om vores gymnasium. På studieopholdet kommer du til at følge et forløb med elever fra lignende udenlandske uddannelser, og du prøver også selv at have en hverdag på 14 dage knyttet til én af skolerne i udlandet. Nogle af dine egne lærere vil naturligvis tage med, men de vil holde sig i baggrunden. Formålet med opholdet er netop, at du får rammerne til at styrke din selvstændighed og evne til at begå dig i et andet land i forbindelse med et studie. De nuværende klassers studieophold kommer eksempelvis til at gå til Tourismussschule Salzburg i Bad Hofgastein i Østrig. Her skal de arbejde med innovation og naturvidenskab i et område, hvor man er afhængig af naturressourcerne, fordi man lever af turisme i bjergene. Opholdet bliver omdrejningspunktet for det faglige projekt, som du måske kan anvende som perspektivering i din SRP (den store opgave ved jul i 3.g) og helt sikkert kan inddrage i din obligatoriske SO-eksamen i afslutningen af 3.g. Hvor du selv skal hen, afhænger af studieretning, men for alle ophold gælder, at de går til relevante destinationer i Europa alt efter fag. Prisen er ca. kr ,- som vi allerede begynder at spare op til efter jul i 1.g.

15 OM AT GÅ PÅ SKOLEN Et alsidigt studiemiljø på et spændende campus Som elev på HTX Gastro-science kommer du til at gå i gymnasiet på et spændende campus, som også tilbyder 10. klasse, erhvervsuddannelser (inden for hotel og restauration) og EUX. Her er altid en masse interessante aktiviteter og gode faciliteter til forskellige faglige og sociale aktiviteter. En uddannelsesinstitution med holdning Vi arbejder på skolen målrettet med sundhed, økologi og bæredygtighed. Både for at styrke fagligheden, men også for at bidrage med flere frø til en grønnere fremtid for os alle sammen. Det skal være en naturlig del af arbejdet og fagligheden hos alle, vi uddanner. Vi skal være med til sætte Danmark i førertrøjen inden for bæredygtige tiltag. Sund elevkantine En anden ting, der er værd at nævne, er vores Nøgle huls- og økologimærkede elevkantine med tilhørende café, hvor man i hverdagene kan få smagfuld varm mad, sandwiches, morgenmad, sunde snacks m.m. Elevkantinen bliver styret af skolens produktionskøkken som nogle af skolens gastronomiske elever i vores praktik center er en del af. Det er altså elever, der laver mad til elever. Basket, bier, hygge og økologisk bylandbrug Du kan også koble af på skolens udendørsarealer. Vi har bl.a. basketbane, økologisk bylandbrug, bistader (ja, vi laver vores egen honning) og borde og bænke, hvor man kan sætte sig og få noget luft. Lækre elevfaciliteter og pc-ordning Inden du starter på dit studie, vil du blive tilbudt vores pc-ordning, hvor du kan vælge mellem en Mac bærbar eller en almindelig pc. Du vil opleve, at skolen har flotte nye laboratorier og et lækkert studiemiljø dedikeret til vores HTX-elever. Hvad skal til for at komme ind på HTX? For at blive optaget på HTX skal du have færdiggjort 9.- eller 10. klasse, og du skal have fulgt prøveforberedende undervisning i enten tysk eller fransk, også selvom det ikke er obligatorisk at have tysk eller fransk på HTX. Du skal desuden være erklæret uddannelsesparat til gymnasiet af din UU-vejleder. Ansøgningsfristen til de gymnasiale uddannelser er 1.marts igennem optagelse.dk

16 BESØG OS OG HØR MERE! Vi holder orienteringsarrangement på HTX Gastro-science: Lørdag d. 9/1-16 kl. 11 Lørdag d. 23/1-16 kl. 11 Tirsdag d. 2/2-16 kl. 17 Har du spørgsmål allerede nu? Så er du meget velkommen til at kontakte Line Høyer, studievejleder på HTX Gastro-science: Mobil : Du kan også aftale en besøgsdag hos os, hvis du er interesseret i at se skolen. HTX G stro-science Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé Valby PurePrint by KLS Produceret 100 % bionedbrydeligt af KLS Grafisk Hus A/S

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium 2015-2016 Tradium Teknisk Gymnasium htx er for dig, der vil videre! Hvad mener vi nu med det? Vil alle ikke gerne videre? Jo, men htx er dén gymnasiale uddannelse, der giver adgang til flest videregående

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Teknisk Gymnasium. Kreativitet Fordybelse faglig styrke teknisk gymnasium

Teknisk Gymnasium. Kreativitet Fordybelse faglig styrke teknisk gymnasium 2011 2012 Teknisk Gymnasium Kreativitet Fordybelse faglig styrke teknisk gymnasium Har du lyst til at skabe nye relationer? Vil du være en del af et stort fagligt netværk? VELKOMMEN TIL TRE ÅR MED HØJ

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER. aarhustech.dk / htx

FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER. aarhustech.dk / htx FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER 2012 2013 aarhustech.dk / htx 1 TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM VELKOMMEN TIL TEKNISK GYMNASIUM På de tekniske gymnasier i Aarhus og Skanderborg uddanner vi unge

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

HTX. En målrettet studentereksamen

HTX. En målrettet studentereksamen HTX En målrettet studentereksamen Indhold Uddannelsens opbygning 2 Optagelse 4 Studiemiljø 4 HTX på Aalborg Tekniske Gymnasium HTX-uddannelsen strækker sig over 3 år og er opbygget af ½ års grundforløb

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

HJERNE ALENT PERIMENT

HJERNE ALENT PERIMENT HJERNE ALENT PERIMENT 2 INDHOLD Uddannelsens opbygning 4 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX PÅ AALBORG TEKNISKE GYMNASIUM En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Start. et helt nyt kapitel i dit liv og bliv udfordret i et miljø med. 10medpuls.dk. Silkeborg Ungdomsskole

Start. et helt nyt kapitel i dit liv og bliv udfordret i et miljø med. 10medpuls.dk. Silkeborg Ungdomsskole Start et helt nyt kapitel i dit liv og bliv udfordret i et miljø med puls 10medpuls.dk Silkeborg Ungdomsskole ER DU KLAR TIL AT TRÆFFE ET VALG OG STARTE ET NYT KAPITEL I DIT LIV I ET UNGDOMSMILJØ MED PULS?

Læs mere

3-D HTXPRESS SAMMENHOLD. teknologi. Et FANtAStISK LØFTER NIVEAUET PÅ HTX SIDE 3 SIDE 4-5 SIDE 9

3-D HTXPRESS SAMMENHOLD. teknologi. Et FANtAStISK LØFTER NIVEAUET PÅ HTX SIDE 3 SIDE 4-5 SIDE 9 TEKNISKGYMNASIUMEUCNORD HHX EUCNORD.DK FACEBOOK.COM/HHXHJOERRING OKTOBER2013 OKTOBER2014 HTXPRESS TÆTTERE PÅ VIRKELIGHEDEN Et FANtAStISK SAMMENHOLD SIDE 3 3-D teknologi LØFTER NIVEAUET PÅ HTX SIDE 4-5

Læs mere

Hjerne alent periment

Hjerne alent periment Hjerne alent periment Indhold Uddannelsens opbygning 5 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX på Aalborg Tekniske Gymnasium En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk

Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk Silkeborg Gymnasium 2014 n Indholdsfortegnelse n Rektors velkomst Rektors velkomst... Udfordringer, oplevelser og viden for livet!... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab...... Udsyn mod verden...

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

tønder handelsgymnasium & handelsskole

tønder handelsgymnasium & handelsskole tønder handelsgymnasium & handelsskole information om HHX & HG UDDANNELSERNE kære kommende elev Snart skal du træffe et valg - hvilken ungdomsuddannelse skal vælges? Det kan være et vanskeligt valg, som

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

UU-Centrene i Region Nord

UU-Centrene i Region Nord UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2011 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil IBC Handelsgymnasiet Velkommen til IBC Handelsgymnasiet

Læs mere