Tradium Teknisk Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tradium Teknisk Gymnasium"

Transkript

1 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden

2 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden. Og vil du videre? Med dig selv, din viden, din kreativitet, din karriere - ud i verden? Er du grundlæggende nysgerrig efter virkeligheden? Og har lyst til at forstå den, påvirke den, arbejde med den? At stille spørgsmål til verden og søge svar og viden er grundlæggende for de fleste. Det har altid været en drivkraft i menneskets historie. Og det er i kombinationen mellem teori og praksis, at svarene søges og viden findes. Det er i dette spændingsfelt, du får mulighed for at tænke skævt og kreativt. Projektarbejde, eksperimenter og forsøg er derfor vigtige elementer i mange fag hos os. Gymnasiet ligger på Vester Allé 26 i Randers. Der går pt. 320 elever fordelt på 13 klasser. Vi vægter en god hverdag og et godt samarbejde med elever og lærere højt. Der er fokus på naturvidenskab og teknologi, men du får selvfølgelig også en række andre mere generelt orienterede og alment dannende fag, - fag, der er med til at give dig viden om historie, kultur og dét samfund, du er en del af, og som skal gøre dig i stand til at foretage kvalificerede valg i en moderne, global verden.

3 3 Efter min htx blev jeg diplomingeniør i bioprocesteknologi. Pt. læser jeg til civilingeniør i International Teknologiledelse, Aalborg Universitet. Danny El Dakak Når du har fået huen på vil du måske være læge, ingeniør, sygeplejerske, arkitekt, lærer - eller noget helt andet. Med en teknisk studentereksamen er du godt forberedt, og over 80% fortsætter på en videregående uddannelse. Ann Schou Bentzen Jeg blev student på htx i Randers 2009, teknologi og design linje. Nu læser jeg Arkitektur og Design på Aalborg Universitet. Jeg læser til dyrlæge, og htx har været en rigtig god forberedelse til min videregående uddannelse - specielt de spændende teknikfag. Camilla Skovrup Daniel Rafn Jeg blev htx-student i 2004, og er idag maskinmester hos A.P. Møller - Mærsk. Htx har været et perfekt fundament for min karriere.

4 4 Studiets opbygning Teknisk Gymnasium består af ½ års grundforløb og et efterfølgende forløb på 2½ år, hvor du kan vælge en studieretning ud fra dine interesser og ønsker. Når du tilmelder dig, kan du vælge mellem en af disse 3 studieretninger med forskelligt fokus: Naturvidenskabelig Teknologisk Kommunikationsteknisk Den endelige beslutning om valg af studieretning træffer du i slutningen af grundforløbet, og du får selvfølgelig mulighed for at drøfte det med studievejledere. Dit valg af studieretning binder dig IKKE med hensyn til hvilken videregående uddannelse, du måtte ønske efter htx. Først et halvt års grundforløb. I grundforløbet indføres du i både fag og arbejdsmetoder på htx. Nogle af de obligatoriske fag som matematik, samfundsfag, dansk, kemi, biologi, fysik og engelsk kender du nok allerede fra grundskolen, mens andre fag fx kommunikation/it og teknologi er nye. På side 8 kan du læse mere om teknologi, der sammen med teknikfag på 3. år er helt specielle fag for Teknisk Gymnasium. Grundforløbet består af undervisning i de enkelte fag og et studieområde, hvor du og dine kammerater bl.a. lærer at arbejde sammen i projekter på tværs af fagene. Et projekt kan fx være at skrive og designe en brochure om sundhed. Her bruger I jeres viden fra bl.a. kommunikation/it, biologi og kemi. Der er 4 projekter i løbet af grundforløbet, der afsluttes med en intern prøve.

5 5 dernæst 2½ års studieretningsforløb Studieretningerne toner din studentereksamen efter dine interesser i naturvidenskabelig-, teknologisk- eller kommunikativ retning. På side 11 har du en oversigt over alle studieretninger, hvilke fag, der indgår i dem og på hvilket niveau (A: 3 år; B: 2 år; C: 1 år). I studieretningsforløbet fortsætter vi i flere perioder med et tværfagligt samarbejde mellem fagene. De obligatoriske fag (markeret med grå i oversigten) er med til at give din studentereksamen bredde og dybde, der sikrer den generelle og alment-dannende dimension i studiet. Mange spændende valgmuligheder Udover at du ved valg af studieretning kan indrette dit studie efter dine interesser, har du mulighed for at vælge mellem en række valgfag. Du skal minimum vælge ét valgfag. Muligheder for valgfag: A-niveau: Engelsk, matematik B-niveau: Biologi, idéhistorie, samfundsfag C-niveau: Erhvervsøkonomi, filosofi, kulturforståelse, programmering, psykologi, statik- og styrkelære, tysk Endelig kan du også på 3. år vælge blandt forskellige muligheder inden for teknikfag (s. 8).

6 6 Hvilken studieretning er du til? Er du til naturvidenskabelige eksperimenter, forsøg og teori? Eller synes du design og produktudvikling er mere inspirerende? Eller foretrækker du at beskæftige dig med kommunikation i en global verden? Det er nogle af de overvejelser, du kan gøre dig, inden du vælger studieretning. Med dit valg af studieretning kan du profilere din uddannelse i forhold til dine interesser og fremtidsdrømme. På dette opslag kan du læse lidt mere om de 6 studieretninger, du kan vælge hos os. Det høje niveau på de obligatoriske fag giver adgang til en række videregående uddannelser - uanset hvilken studieretning, du vælger (se samlet uddannelsesoversigt side 11). 3 naturvidenskabelige studieretninger De naturvidenskabelige studieretninger er for dig, der kan lide at eksperimentere og kombinere teoretisk viden. Du vil måske videre på en sundhedsuddannelse som fx læge, fysioterapeut eller sygeplejerske. Eller du vil måske være laborant eller biotekniker. Du kan vælge mellem tre naturvidenskabelige studieretninger hos os. De kombinerer alle to naturvidenskabelige fag med et tredje valgfag, der først lægges fast ved det endelige valg. Matematik A, fysik A, fx idehistorie B Matematik A, kemi A, fx psykologi C Matematik A, biologi B, fx psykologi C

7 7 1 teknologisk retning Vores teknisk/teknologiske studieretning er for dig, der kan lide at designe, forbedre og udvikle produkter. Du vil måske være ingeniør, arkitekt, bygningskonstruktør eller vil ind på en af de mange designuddannelser. Vi kan hos os tilbyde en teknologisk studieretning med vægt på teknologi, design og kendskab til materialer og knowhow: Teknologi A, design B og fx erhvervsøkonomi C 2 kommunikationstekniske retninger Kommunikationsstudieretningerne er for dig, der er fokuseret på den globale verden med kommunikation og kreativitet i centrum. Du vil måske læse informatik eller engelsk. Eller du drømmer om at arbejde med internationale opgaver for organisationer eller virksomheder. Du kan vælge følgende kommunikationsstudieretninger hos os: Kommunikation/IT A, design B og fx idéhistorie B International studieretning: Kommunikation/IT A, Engelsk A, og fx idéhistorie B På den nye internationale studieretning kommer du alle tre år til at samarbejde med elever, virksomheder og institutioner i andre lande. De elektroniske kommunikationsmidler er i fokus, og en stor del af kommunikationen vil foregå via it. Dertil kommer en studierejse hvert år. Studierejserne vil tilsammen udgøre over fem uger af de tre år. Vi tilstræber at samarbejde med udenlandske gymnasieklasser, så du får mulghed for at knytte personlige kontakter og evt. lave udvekslingsbesøg. Du må derfor påregne en vis egenbetaling for at gennemføre denne studieretning.

8 8 Teknologi og teknikfag Teknologi mellem teori og praksis Teknologi er et tværfagligt projektfag, der er helt specielt for Teknisk Gymnasium. Du har det på 1. og 2. år. Her skabes koblingen mellem virkeligheden og den teori, du lærer i fx de naturvidenskabelige fag fysik, kemi og biologi. Udgangspunktet er det samfund, du er en del af. Du og dine kammerater lærer at identificere og løse teknologiske problemer og sætte dem i relation til samfundet. I lærer også at arbejde i vore værksteder og laboratorier, så I kan udvikle konkrete produkter. Et projekt kan fx bestå i fremstillingen af vindmålere, en solcelledreven modelbil, eller en ph-venlig hudcreme. Et produkt kan også være en hjemmeside. Teori, proces og produkt lærer I at beskrive i en rapport. Med fokus på selvstændighed, innovation og projektstyring giver teknologifag dig kompetencer til både fremtidens studie- og arbejdsliv. Teknikfag - tid til fordybelse Teknikfag på tredje år er sammen med teknologifaget helt særligt for Teknisk Gymnasium. Teknikfaget bygger videre på teknologifag fra 1. og 2. år. Undervisningen i teknikfagene er altså projektbaseret og veksler mellem teori og praktisk arbejde i laboratorier og værksteder. I teknikfag vælger du, hvilket fagområde du vil gå i dybden med. Du har 11 lektioner om ugen til at koncentrere dig om helt specifikke, konkrete problemstillinger. Det kan fx være konstruktion af en tyverialarm eller at fremstille øl. Du kan vælge mellem: Byggeri og energi Proces og bioteknologi Design og produktion el og maskin Akitektur og rum

9 9 Og alt det andet... Ud i virkeligheden... Studieture og ekskursioner hænger naturligt sammen med undervisningen. På de mange kortere ekskursioner kommer du på en vifte af besøg på såvel virksomheder som på museer. Vi har også et spændende projektsamarbejde med Randers Regnskov, og hvis du har valgt design som fag, tager vi fx på byvandring for at se på arkitektur eller byplanlægning. Studierejse i 3. g I 3. g. er der en studierejse til udlandet. Vi har tradition for studieture, der med et fyldigt og varieret program giver dig indblik i en anden virkelighed end din egen. At opleve verden med dens mange muligheder og forskelligheder er en vigtig forudsætning for at blive verdensborger i et globalt samfund. Arrangementer og traditioner Vi har en række fælles arrangementer og traditioner på Teknisk Gymnasium. Fx har vi: Introtur Lektiecafé 3. g.-elevernes julerevy Idrætsdag Dansk Naturvidenskabs årlige festival En række fællessamlinger Vi deltager i div. konkurrencer, fx YE-teknisk messe og DM/EM i Science, DM i teknologi Fredagscafé og fester

10 10 Godt undervisningsmiljø Undervisningsrum og undervisningsform hænger naturligt sammen hos os. Det nye hus på Vester Allé er bygget til uddannelsen. Det indbyder til projektarbejde en arbejdsform, hvor du og dine kammerater lærer at arbejde selvstændigt og tilbundsgående med en problemstilling. Der er en række små gruppearbejdspladser, 3 IT-lokaler samt selvfølgelig trådløs opkobling, hvor du måtte ønske det. Hertil kommer en række velfungerende og veludstyrede laboratorier. Der er selvfølgelig også klasselokaler, hvor din klasse hører til. Det store og åbne fællesrum fungerer i det daglige som samlende midtpunkt for en række aktiviteter og gøremål, og det er også her skolen samles om forskellige arrangementer. Kontakt og info Åbne døre og telefoner Du er altid velkommen til at kontakte vore studievejledere eller bare kigge indenfor. Se bagsiden for kontaktinfo. Din UU-vejleder kan også hjælpe dig med ansøgning og tilmelding. Efter nytår holder vi åbent hus på Teknisk Gymnasium. Læs mere om dette på Teknisk Gymnasium er kort sagt i tråd med fremtidens undervisningsmiljø.

11 11 Naturvidenskabelig Teknologisk Kommunikationsteknisk Studieretningsfag: Obligatoriske fag: Matematik A Fysik A Idéhistorie B Matematik A Kemi A Psykologi C Matematik A Biologi B Psykologi C Teknologi A Design B Erhvervsøkonomi C Kommunikation/IT A Design B Idehistorie B Kommunikation/IT A Engelsk A Idehistorie B Dansk A A A A A A Teknikfag (Et-årig forløb!) A A A A A A Engelsk B B B B B A Matematik A A A B B B Teknologi B B B A B B Fysik A B B B B B Kemi B A B B B B Biologi C C B C C C Kommunikation/IT C C C C A A Teknologihistorie - C C C - - Samfundsfag C C C C C C Idéhistorie B B B Design B B - Psykologi - C C Erhvervsøkonomi C - - Samlet oversigt over studieretninger tilsvarende rettelser under kommunikationsteknisk retning i brochure

12 Tradium Teknisk Gymnasium Vester Allé 26, 8900 Randers C, Tlf Studievejleder Ole Algren, tlf , Studievejleder Janne Langgaard, tlf ,

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium 2015-2016 Tradium Teknisk Gymnasium htx er for dig, der vil videre! Hvad mener vi nu med det? Vil alle ikke gerne videre? Jo, men htx er dén gymnasiale uddannelse, der giver adgang til flest videregående

Læs mere

Hjerne alent periment

Hjerne alent periment Hjerne alent periment Indhold Uddannelsens opbygning 5 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX på Aalborg Tekniske Gymnasium En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

HJERNE ALENT PERIMENT

HJERNE ALENT PERIMENT HJERNE ALENT PERIMENT 2 INDHOLD Uddannelsens opbygning 4 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX PÅ AALBORG TEKNISKE GYMNASIUM En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Tradium Handelsgymnasiet

Tradium Handelsgymnasiet 2014-2015 Tradium Handelsgymnasiet økonomi marketing international hhx - fremtidens gymnasium 2 hhx - fremtidens gymnasium Du har måske allerede gjort dig tanker om din fremtid? Måske kunne du tænke dig

Læs mere

HVIDOVRE GYMNASIUM & HF!

HVIDOVRE GYMNASIUM & HF! VELKOMMEN TIL HVIDOVRE GYMNASIUM & HF! Rektors velkomst Velkommen til et moderne gymnasium med fokus på højt fagligt niveau, godt undervisningsmiljø og et stærkt socialt fællesskab. Vi glæder os til, at

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER INDHOLD Rektors velkomst 1 Elevinitiativer 2 Den overordnede struktur i gymnasiet 4 Studieretninger 6 Naturvidenskabelig studieretning: 1. - Naturvidenskab

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

Uddannelses katalog 2007

Uddannelses katalog 2007 Uddannelseskatalog 2007 2 Selandia er Centret med de mange muligheder, som du kan blive en del af. Preben Knorrenborg, direktør Indhold Vi ses på Selandia! 3 Uddannelsesvejene på Selandia 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

Kom til åbent Hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad

Kom til åbent Hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad det lille gymnasium med de store muligheder ZBC Lyst til at lære spørgsmålet er ikke, om du skal Have en uddannelse... - men HvilkeN? Kom til åbent Hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad læs blandt

Læs mere