Notat om grønne tage Sagsnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om grønne tage 15-01-2010. Sagsnr. 2010-5899"

Transkript

1 Notat om grønne tage Der er få, om nogen teknologi, der kan give så mange fordele for den offentlige og private sektor som grøn tag infrastruktur. De er i høj grad en funktion af design, struktur og stedsmålrettede betingelser. Der er mange fordele, der er fælles for alle grønne tage, andre skabes gennem unikke design-løsninger for det specifikke tag. Nogle fælles fordele ved grønne tage opnås ved henvendelse til offentligheden som helhed, mens andre arbejder til fordel for de private parter, der investerer i eller direkte anvender grønne tage. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Dorthe Rømø Grønt tag på eksisterende bygning på Peblinge Dosseringen!"#$ #%#!&'(## )))

2 Hvad er grønne tage? Ekstensive grønne tage er levende tage, der kan bestå af en blanding af mosser og stenurter eller stenurter og græsser - lav vægt omkring 50 kg/m 2, tørketolerant og kræver stort set ingen vedligeholdelse. Intensive grønne tage er taghaver med større planter, buske og træer og har derfor en højere vægt. Taghave fra Chicago Hvad kan grønne tage? Grøn infrastruktur i flere niveauer Bymiljøet er karakteriseret ved uigennemtrængelige overflader, og begrænsede grønne områder. Hustage kan opfylde et hvilket som helst antal funktioner, for hvilke der er begrænset plads til på jorden, herunder private rekreative rum, offentlige haver/parker, kommercielle pladser, passive og aktive rekreative områder. Grønne tage påvirker bymiljøet positivt ved at udnytte potentialet for at skabe rekreative og grønne områder i et byfortættet miljø, de mindsker presset på spildevandsystemet og bidrager til at bevare den biologiske mangfoldighed. Side 2 af 11

3 Kilde: Peck og Loder 2004 Æstetik og velvære Storbyer er domineret for største partens vedkommende i materialer, der er ensartet i tekstur og i det funktionelle udseende. Grønne tage modvirker denne tendens ved at give æstetisk og arkitektonisk variation. Grønne tage skaber ikke kun visuel interesse, men tilstedeværelsen af grønne omgivelser har vist sig at reducere stress. Kilde: CAST 2002 Regnvandshåndtering Grønne tage har vist sig at være en effektiv strategi både i forhold til mængden og kvaliteten af regnvandsafstrømning. Ekstensive grønne tage kan tilbageholde 85 % af den maksimale regnvandsafstrømning i de første par timer af en nedbørsbegivenhed og kan reducere den samlede afstrømning med 60 %. Ved at forsinke og reducere regnvandsafstrømningen, reducerer grønne tage effektivt faren for oversvømmelser, overløb og mindsker presset på det eksisterende kloaksystem. Kilde: Moran, 2004; Oberndorfer et al. 2007, tekniske rapporter fra Portland 2008 og London 2008 Urban Heat Island Effect. Højere temperaturer i storbyerne (UHI) skyldes de mange uigennemtrængelige overflader, der omdanner sollys til varme, mens den forsvindende vegetation og opførelse af høje bygninger forhindrer forekomsten af naturlige afkølingsprocesser såsom evapotransporation og vind. Ekstrem varme fremmer produktionen af skadelig jordnær ozon, øger efterspørgslen af energi til air condition og er ansvarlig for flere dødsfald end alle andre vejrforhold tilsammen. Genindførelsen af vegetation i bymiljøer ved grønne tage fremmer forekomsten af naturlige afkølingsprocesser såsom fotosyntese og evapotranspiration. Grønne tage bidrager også til at mindske UHI ved at dække nogle af de varmeste overflader i bymiljøet - hustagene. Side 3 af 11

4 Studier i Toronto har vist ved simulering at 50 % tagdække med grønne tage vil betyde en reduktion af temperaturen på 2 o C. Traditionelle sorte tage kan nå en temperatur på 70ºC og det har en stor effekt på bygningstemperaturer. Energibesparelser ved at udbrede grønne tage kan indebære betydelige økonomiske gevinster. Kilder: Chagnon et al. 1996; Oberndorfer et al. 2007; London Technical Report, 2008 Forbedret luftkvalitet Grønne tage mindsker luftforureningsniveauet ved at sænke ekstreme sommertemperaturer, ved optag af partikler og filtrering af skadelige gasser. Hertil kommer, at det grønne tagsystem fælder luftforurenende stoffer såsom metaller og polycykliske aromatiske kulbrinter, der resulterer i renere afstrømning. Kilder: Kenworthy 2002; London Technical Report, 2008; Portland, 2008 Energi og CO 2 Den grønne tagteknologi mindsker opvarmnings- og afkølings omkostninger af en bygning ved at give ekstra isolering. Den reducerede efterspørgsel af energi betyder mindre CO 2 og andre forurenende biprodukter bliver frigivet til luften. Kilder: London Technical Report, 2008 Private fordele Energieffektivitet. Utilstrækkelig klimaskærmet byggeri fører til varmetab og er en af de største syndere af energiineffektivitet. Tagene er de varmeste overflader i storbyerne, de absorberer og fastholder den største mængde varme i sommermånederne. Grønne tage forbedrer isoleringsværdien af et tag, hvilket har en stor indflydelse på en bygnings energiforbrug. En canadisk undersøgelse fra 2003 viste, at grønne tage reducerer varmetabet betydeligt om vinteren og reducerer det gennemsnitlige daglige energibehov for klimaanlæg i sommeren med mere end 75%. Kilder: Liu 2003 Langstidsholdbart byggeri Grønne tage reducerer behovet for ny taglægning over bygningens levetid. Dette skyldes at grønne tage beskytter imod UV-strålernes nedbrydende effekt samt reducerer temperatur udsving over døgnet på atget, dette er med til at øge tagmembranens holdbarhed. Side 4 af 11

5 Barske forhold fremskynder den hastighed, hvormed vandtætningsmembraner nedbrydes og beskytter de fra ekstreme temperaturer forlænges levetiden. Kilder: Liu, 2003; Oberndorfer et al Støjreduktion Grønne tage er effektive til at reducere lyd, især ved lave frekvenser. Et ekstensivt grønt tag kan reducere lyden inde i bygningen med 40 decibel, mens et intensivt grønt tag kan reducere lyden med decibel. Desuden kan grønne tage afbøde eksterne støjniveau med decibel afhængigt af hyppigheden af eksponering. Kilder: Peck et al. 1999, Perry 2004 Grønne tage og solceller Det er en udbredt misforståelse at tage enten reserveres til grønne tage eller til solceller. Der er god synergi mellem solceller og grønne tage, da de grønne tage har en mikrokølende effekt, der optimerer solcellernes funktion og fordi de grønne tage reducerer temperaturfluktuationen over døgnet. Kilde: Technical Report Toronto, 2005 foto fra Side 5 af 11

6 Økonomiske overvejelser Grønne tage betyder en ekstra udgift på 500 kr. pr. m 2 og opefter. I større boligkomplekser svarer det til under 0,5 % pr. kvadratmeter i ekstra anlægsomkostninger. 1 For denne ekstra udgift opnås en fordobling af tagets levetid, da tagmembranen er beskyttet mod UV-strålernes nedbrydende effekt. Københavns Kommune kan overveje om der i fremtiden skal tænkes i en form for klimaskatter. Således at der skabes økonomiske incitamenter til etablering af grønne tage. Set i lyset af klimaforandringernes udfordringer med mere nedbør kan det overvejes om der i den kommende spildevandsplan skal indarbejdes storm water skatter som man fx har i Tyskland. Her giver myndighederne nedsættelse eller tilbagebetaling af denne skat hvis grundejerne fx etablerer grønne tage, fordi de hermed ikke belaster spildevandsystemet i samme grad, som hvis de ikke havde valgt klimatilpassede løsninger. Internationale eksempler: - Berlin: 50 % reduktion i afledningsafgift - Chicago: Højere byggeintensitet tillades, hvis der etableres mindst 50 % eller mere end 160 m 2 grønt tag. Reduktion i stormwater afgifter - Cologne: Reduktion i stormwater afgifter - Linz: Tilbyder økonomisk støtte på optil 30 % af udgifterne ved etablering af et grønt tag - Münster: Giver 80 % i reduktion i stormwater afgift - Portland, Oregon: Giver 35 % reduktion i storm water afgifter Kilde: London Technical Report, 2008 note 2 stormwater Internationale eksempler på grøn tagpolitik: FOR IMMEDIATE RELEASE Toronto City Council Adopts Mandatory Green Roof Requirements Toronto leads North America by requiring green roofs on new buildings! 1 for opførelse af boligareal for etagebyggeri over tre etager med en antagelse på anlægsomkostning på kr. pr. m 2. Side 6 af 11

7 TORONTO, ON May 27, 2009 Green Roofs for Healthy Cities, (GRHC) the North American green roof industry association, is pleased to announce that the City of Toronto passed a new green roof by-law with overwhelming support yesterday. The green roof by-law consists of a green roof construction standard and a mandatory requirement for green roofs on all classes of new buildings. The by-law requires up to 50 per cent green roof coverage on multiunit residential dwellings over six storeys, schools, non-profit housing, commercial and industrial buildings. Larger residential projects require greater green roof coverage, ranging anywhere from 20 to 50 per cent of the roof area. The City of Toronto s leadership on all things green took another major step by making it obligatory to have green roofs for all types of new buildings said Deputy Mayor Joe Pantalone, the primary champion of the new by-law. This by-law is a major part of the solution to climate change, the creation of green jobs and it represents a whole new mindset on how our cities approach the 20 per cent or so of surface area that are roofs. he added. Toronto s by-law provides a new opportunity to strengthen the emerging practice of integrated green building design, said, Steven W. Peck, President of Green Roofs for Healthy Cities, which supported the by-law against pressure from developers opposed to the policy. The by-law breaks new ground on how to structure a mandatory green roof requirement and the construction standard also contains important best practices that may prove to be a model for other cities, he added. For details please see: Chicago remains the number one city in 2008, for the most green roofs installed, according to GHRC s Annual Green Roof Industry Survey released last week. The mandatory by-law in Toronto may change that, resulting in approximately 50 to 75 new projects annually. Toronto already requires green roofs on city-owned properties, has established a financial incentive of up to $5 per square foot for existing buildings, and is currently building a publicly accessible green roof on its city hall. The project will be unveiled at CitiesAlive!, the first international green roof congress to be held October 19-22, 2009 with a focus on addressing climate change. See for details. GRHC is having its 7th Annual Conference, Awards and Trade Show on June 3-5, 2009 in Atlanta, Georgia, where the first sold out Green Roof Professional (GRP) accreditation exam will be held. Please see for more conference details and media passes. Side 7 af 11

8 Contact: Steven W. Peck, President, GRHC (647) Kilder: Council on Agricultural Science and Technology (2002). Agriculture s Contribution to Community Health and Well- Being. Urban and Agricultural Communities Opportunities for Common Ground. Ames, IA Changnon, S. A ; Jr. Kunkel, K. E and. Reinke, B. C. (1996) Impacts and Responses to the 1995 Heat Wave: A Call to Action. Bulletin of the American Meteorological Society V.77, Kenworthy J, and Laube F. (2002) Urban Transport Patterns in a Global Sample of Cities and Their Linkages to Transport Infrastructures, Land Use, Economics and Environment. World Transport Policy and Practice. V. 8:3, Liu, K. and M. Baskaran (2003). Thermal Performance of Green Roofs Through Field Evaluation. First Annual Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference. Chicago, Green Roofs for Healthy Cities Moran, A., B. Hunt, et al. (2004). A North Carolina Field Study to Evaluate Green Roof Run-off Quantity, Run-off Quality, and Plant Growth. Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference. Washington, DC, Green Roofs for Healthy Cities. Oberndorfer et al. (2007). Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services. Bioscience nov. 2007/vol. 57 No. 10 Peck Callaghan Kuhn Bass, Steven Chris Monica Brad. 01- MAR Greenbacks from Green Roofs: Forging a New Industry in Canada. Report prepared for CMHC, p. 78 pages. Perry, Michael D. 01-MAY Yorktowne Square Condominium Green Roof Retrofit and Stormwater Management Plan. Greening Rooftops for Sustainable Communities, Washington, 2005, p. 10 pages. Side 8 af 11

9 Peck, Steven and Loder, Angela. (2004). Green Roofs Contribution to Smart Growth. Second Annual Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference, June 2004, Portland, OR: Green Roofs for Healthy Cities. Retrieved from CD-ROM, 2006, Track 1.1. Cost Benefit Evaluation of Ecoroofs 2008, Enviromental Services City of Portland London Living Roofs and Walls. Technical report supporting London Plan Policy GREEN ROOF BENEFITS- GENERAL Doshi, H., D. Baniting, et al. (2005). Report on the Environmental Benefits and Costs of Green Roof Technology for the City of Toronto. Toronto, Ryerson Univeristy. Green Roofs for Healthy Cities (2006). Green Roof Policy Development Workshop: Participant s Manual. S. W. Peck. Toronto, Green Roofs for Healthy Cities: 107. GREEN ROOFS, AIR QUALITY AND UHI Bass, B. and B. A. Currie (2006). Estimates of air pollution mititgation with green plants and green roofs using the UFORE model A. a. I. R. Group, Environment Canada. Clark, C., B. Talbot, et al. (2001). Optimization of Green Roofs for Air Pollution Mitigation. Third Annual Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference. Washington, DC, Green Roofs for Healthy Cities. Track 1.1. Oberndorfer et al. (2007). Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services. Bioscience nov. 2007/vol. 57 No. 10 GREEN ROOFS AND BIODIVERSITY Side 9 af 11

10 Brenneisen, S. (2003). The Benefits of Biodiversity from Green Roofs- Key Design Consequences. Greening Rooftops for Sustainable Communities. A. Loder and J. Sprout. Chicago, Green Roofs for Healthy Cities. English Nature (2003). Green Roofs: Their Existing Status and Potential for Conserving Biodiversity in Urban Areas, English Nature. Gedge, D. and London Biodiversity Partnership (2004). from rubble to redstarts. Greening Rooftops for Healthy Cities Conference, Awards and Trade Show, Chicago, Illinois, Greenroofs for Healthy Cities. GREEN ROOFS AND ENERGY Liu, K. and M. Baskaran (2003). Thermal Performance of Green Roofs Through Field Evaluation. First Annual Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference. Chicago, Green Roofs for Healthy Cities Leonard, T. and J. Leonard (2005). The Green Roof and Energy Performance- Roof top Data Analyzed. Third Annual Greening Rooftops Washington, DC, Green Roofs for Healthy Cities Oberndorfer et al. (2007). Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services. Bioscience nov. 2007/vol. 57 No. 10 GREEN ROOFS AND ROOF MEMBRANES Hutchinson, T. W. (2001). Designing Environmentally Responsive Low Slope Roof Systems. RCI Interface 14(11): Mutton, C. (2004). Protected Membrane Roofs: Not All Roofs are Built the Same. Buildings, Buildings. Oberndorfer et al. (2007). Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services. Bioscience nov. 2007/vol. 57 No. 10 Side 10 af 11

11 GREEN ROOFS AND STORMWATER MANAGEMENT Moran, A., B. Hunt, et al. (2004). A North Carolina Field Study to Evaluate Green Roof Run-off Quantity, Run-off Quality, and Plant Growth. Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference. Washington, DC, Green Roofs for Healthy Cities. Norquist, A. (2008). Changing New York s Skyline. Living Architecture Monitor. Toronto, Green Roofs for Healthy Cities. 10: 3. Clark, C., R. Field, et al. (2001). Wet Weather Pollution Prevention by Product Substitution. American Society of Civil Engineers. Snowmass, Colorado, American Society of Civil Engineers: Oberndorfer et al. (2007). Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services. Bioscience nov. 2007/vol. 57 No. 10 Side 11 af 11

Notat om grønne tage 15-01-2010. Sagsnr. 2010-5899

Notat om grønne tage 15-01-2010. Sagsnr. 2010-5899 15-01-2010 Notat om grønne tage Der er få, om nogen teknologi, der kan give så mange fordele for den offentlige og private sektor som grøn tag infrastruktur. De er i høj grad en funktion af design, struktur

Læs mere

Grønne tage i København Dorthe Rømø

Grønne tage i København Dorthe Rømø 1 Inspiration Grønne tage behøver vand Det reducerer mængden af overløb Det forbedrer vandkvaliteten Grønt tag på Nationalbanken Spildevandsplan 2008 2 3 4 5 Peblinge Dosseringen/ Veg Tech Grønne tage

Læs mere

Green Roofs in Copenhagen

Green Roofs in Copenhagen 1 Baggrund Hvorfor grønne tage? Fremtidig byplanlægning 2 Inspiration Grønne tage behøver vand Det reducerer mængden af overløb Det forbedrer vandkvaliteten Grønt tag på Nationalbanken Spildevandsplan

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen

Bæredygtigt byggeri. Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen Bæredygtigt byggeri Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen Titelblad: Titel: Bæredygtigt byggeri, - Grønne tage i projektering og renovering. Forfatter: Jais Hammer, BKAR73P Uddannelsessted:

Læs mere

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction 1 Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer

Læs mere

Grøn omstilling. Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling.

Grøn omstilling. Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling. Grøn omstilling Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling. Miljøstyrelsen Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Miljøstyrelsen Oktober 2012 Forord... 3 1 Sammenfatning...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.12.2005 KOM(2005) 628 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573} DA DA MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Handlingsplan

Læs mere

Almene boliger Non-profit housing

Almene boliger Non-profit housing Almene boliger Non-profit housing Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer med tilsammen mere

Læs mere

RAPPORT. Green Building i USA Hvor bevæger markedet sig hen? Udarbejdet marts 2009

RAPPORT. Green Building i USA Hvor bevæger markedet sig hen? Udarbejdet marts 2009 RAPPORT Green Building i USA Hvor bevæger markedet sig hen? Dato 16-03-2009 Udarbejdet marts 2009 Pelle Bournonville, Senior Commercial Officer Tanya Jacobsen, Assistant Commercial Officer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog om Grøn Lov og Praksis

Håndbog om Grøn Lov og Praksis Håndbog om Grøn Lov og Praksis 8.1 Grønne tage Af Barbara Kleinlercher Miljøingeniør, Grontmij Maj 2012 Grøn Lov og Praksis Forlaget Andersen 8.1 Grønne tage Af Miljøingeniør Barbara Kleinlercher Barbara.Kleinlercher@grontmij.dk

Læs mere

A permanent Nordic representation in Masdar City

A permanent Nordic representation in Masdar City NORDIC INNOVATION REPORT 2013:02 // SEPTEMBER 2013 A permanent Nordic representation in Masdar City Feasibility study A permanent Nordic representation in Masdar City Feasibilty study Author: Nordic Innovation

Læs mere

bæredygtigt byggeri sustainability tekt

bæredygtigt byggeri sustainability tekt aar hus arki bæredygtigt byggeri sustainability tekt bæredygtigt byggeri sustainability grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 5. udgave intro Den globale opvarmning, CO2 debatten og stigende energipriser

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges EnergyFlexHouse er et højteknologisk laboratorium til udvikling,

Læs mere

Titelblad. Problemformulering

Titelblad. Problemformulering Titelblad Klimatilpasning Byforgrønnelse som middel til bymæssig bæredygtighed Specialeprojekt, 2010 Byggeteknologi, BYG-DTU Afleveret januar 2010 Udarbejdet af: Ditte Ivalu Esbirk Bastian Junker s032473

Læs mere

IPD /ED Indekskonference, København d. 23/2.2011

IPD /ED Indekskonference, København d. 23/2.2011 1 Påbegyndt byggeri 1982-2011 Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk Solgte investeringsejendomme 1992-2010 Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk Note: Erhverv er ekskl. fabrikker 2 Realkreditinstitutternes

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

DEN INTEGREREDE FACADE THE INTEGRATED BUILDING ENVELOPE

DEN INTEGREREDE FACADE THE INTEGRATED BUILDING ENVELOPE DEN INTEGREREDE FACADE THE INTEGRATED BUILDING ENVELOPE Udvikling af et præfabrikeret, modulbaseret facadesystem Development of a pre-fabricated, modular façade system 2009 Dansk Arkitektur Center Udgivet

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Brædstrup SolPark. følg energien follow the energy. Fjernvarmevej 2. DK-8740 Brædstrup. Tlf.: +45 75 75 33 00. Fax: +45 75 75 35 19

Brædstrup SolPark. følg energien follow the energy. Fjernvarmevej 2. DK-8740 Brædstrup. Tlf.: +45 75 75 33 00. Fax: +45 75 75 35 19 Brædstrup SolPark følg energien follow the energy Fjernvarmevej 2 DK-8740 Brædstrup Tlf.: +45 75 75 33 00 Fax: +45 75 75 35 19 post@braedstrup-fjernvarme.dk www.braedstrup-fjernvarme.dk 2 Indhold Bag om

Læs mere

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international ordha 2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008 nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn 2008 cph city and port development The City of

Læs mere

IT S NOT ABOUT KEEPING UP WITH THE FUTURE

IT S NOT ABOUT KEEPING UP WITH THE FUTURE natura natura envira envira IT S NOT ABOUT KEEPING UP WITH THE FUTURE envira IT S ABOUT CREATING IT WITH RESPECT Klimaet er i evig forandring, og vores fokus er i særlig grad rettet mod CO 2 udslip, bæredygtighed

Læs mere

Værditilvækst og bedre miljø. en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder. Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning

Værditilvækst og bedre miljø. en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder. Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for

Læs mere

Klimaforandringer i byerne nyt tema i kommuneplanlægningen

Klimaforandringer i byerne nyt tema i kommuneplanlægningen Klimaforandringer i byerne nyt tema i kommuneplanlægningen Miljøministeriet Realdania Rapportens titel Klimaforandringer i byerne nyt tema i kommuneplanlægningen Udarbejdet af Stephan Pauleit og Trine

Læs mere

Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder

Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 305 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 33 95 80 00 Fax 33

Læs mere

Status og perspektiver på indeklimaområdet

Status og perspektiver på indeklimaområdet Status og perspektiver på indeklimaområdet Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut Torben Sigsgaard og Nils Testrup Andersen Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Allan Linneberg Forskningscenter

Læs mere