Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe"

Transkript

1 OUTDOOR MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION MPa 0.3 ATUAL Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Indendørs enhed WH-SXF09D3E8 WH-SXF12D9E8 Udendørs enhed WH-UX09DE8 WH-UX12DE8 DANSK Før du betjener enheden, bedes du læse denne betjeningsvejledning grundigt og gemme den til senere brug. Før du betjener enheden, bedes du sørge for, at installationen er udført af en autoriseret forhandler, som har handlet korrekt og præcist fulgt producentens installationsvejledning. 2 ~ 9 Panasonic HA Air-onditioning (M) Sdn. Bhd Uautoriseret kopiering og distribution er en lovovertrædelse. F568057

2 Tak fordi du har købt dette Panasonic produkt. INDHOLD Sikkerhedsforanstaltninger 2~3 sikkerhedsforanstaltninger Panasonic Luft-til-vand varmepumpe er et split-system bestående af en indendørs enhed og en udendørs enhed. Dette system er konstrueret til brug sammen med en Panasonic beholderenhed. I tilfælde af at en ikke-panasonic beholderenhed bruges med et Panasonic luft-til-vand varmepumpesystem, kan Panasonic hverken garantere god drift eller pålidelighed i systemet. Denne manual beskriver kun betjeningen af varmepumpesystemets indendørs og udendørs enheder. For andre enheder som vandbeholdere, radiatorer, eksterne termo stater og gulvvarme, se de pågældende producenters betjeningsvejledninger. BETJENINGSPANEL INDENDØRS ENHED FEJLFINDING INFORMATION 4~ For at forhindre personskade, skade på andre, eller skade på ejendom, bedes du overholde følgende. Forkert brug som følge af manglende overholdelse af anvisningerne herunder kan forårsage ulykker eller skader, hvis alvorlighed er klassificeret som nedenfor: Advarsel Advarsel Dette symbol advarer om dødsfald eller alvorlig personskade. Dette symbol advarer om personskade eller skade på ejendom. Anvisningerne, som skal følges, er klassificeret med de følgende symboler: Dette symbol angiver en handling, som er FORBUDT. bemærk Disse symboler angiver en handling, som er OBLIGATORISK. 2 Illustrationerne i denne manual er kun forklarende og kan afvige fra den aktuelle enhed. Den kan ændres uden varsel ved fremtidige forbedringer. driftsbetingelser Vandafløb temperatur ( ) Indendørs Max. 55 VARME Min. 25 Omgivelses temperatur ( ) Udendørs Max. 35 VARME Min. -20 BEMÆRK: Når udetemperaturen er uden for det ovennævnte temperaturområde, falder varmekapaciteten betydeligt, og udendørs enheden kan stoppe for at beskytte systemet. Enheden genstarter automatisk efter kort tid, når udetemperaturen er tilbage inden for grænserne. Advarsel INDENDØRS ENHED og udendørs enhed. Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, med mindre de bliver overvåget eller har modtaget vejledning i brug af enheden fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Der bør holdes opsyn med børn for at sikre, at de ikke leger med enheden. Kontakt en autoriseret forhandler eller specialist til at rengøre de indvendige dele samt reparere, installere, fjerne og geninstallere enheden. Forkert installation og håndtering kan forårsage lækage, elektrisk stød eller brand. Installer ikke enheden i en potentielt eksplosiv eller brandbar atmosfære. Undladelse kan resultere i brand. Stik ikke fingrene eller andre genstande ind i indendørs eller udendørs enheden. Roterende dele kan forårsage skade. Rør ikke ved udendørs enheden under tordenvejr. Det kan forårsage elektrisk stød. Lad være med at sidde eller stå på enheden. Du kan falde ned ved et uheld. Installer ikke indendørs enheden udendørs. Den er konstrueret til indendørs installation.

3 / / Advarsel advarsel strømforsyning Brug ikke ændret ledning, samlet ledning, forlængerledning eller uspecificeret ledning for at undgå overophedning og brand. For at undgå overophedning, brand eller elektrisk stød: Del ikke den samme stikkontakt med andet udstyr. Betjen ikke enheden med våde hænder. Undgå at bøje netledningen hårdt. Hvis netledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, en serviceafdeling eller af en fagmand med lignende kvalifikationer for at undgå fare. Denne enhed er udstyret med en RB (Residual urrent ircuit Breaker) fejlstrømsafbryder. Det anbefales stærkt at kontrollere RB ens funktion efter installation og periodisk efter servicering eller vedligeholdelse ved en autoriseret forhandler for at sikre, at den er i god stand. Ellers kan den forårsage elektrisk stød eller brand i tilfælde af fejl. Det anbefales stærkt at installere et fejlstrømsrelæ (RD) på stedet for at forhindre elektrisk stød eller brand. Stop med at bruge produktet, når noget unormalt eller en fejl opstår, og tag netstikket ud eller sluk for strømmen og afbryderen. (Risiko for røg/ild/elektrisk stød) Eksempler på unormal drift/fejl RB (fejlstrømafbryderen) slår selv fra. Brændt lugt, unormal støj eller vibrationslyd observeres, når enheden er i brug. Varmt vand bliver ved med at komme ud af enheden. Kontakt straks din lokale forhandler for vedligeholdelse/reparation. Det anbefales at bære handsker i forbindelse med servicering eller vedligeholdelse for at undgå fare. Dette udstyr skal jordforbindes for at undgå elektrisk stød eller brand. INDENDØRS ENHED og udendørs enhed. Vask ikke indendørs enheden med vand, rensebenzin, fortynder eller skurepulver. Installer ikke enheden tæt på nogen form for brændbart udstyr eller i et badeværelse. Ellers kan det forårsage elektrisk stød eller brand. Rør ikke ved vandafgangsrøret på indendørs enheden under drift. Anbring ikke noget oven på eller under enheden. Rør ikke ved den skarpe aluminiumsfinne. Skarpe dele kan forårsage skade. Sørg for at afløbsrøret er tilsluttet korrekt. Ellers kan der opstå lækage. Efter lang tids brug bør du kontrollere, at installationens beslag ikke er forringet og forhindre enheden i at falde ned. betjeningspanel Lad ikke betjeningspanelet blive vådt. Ellers kan det forårsage elektrisk stød eller brand. Tryk ikke på knapperne på betjeningspanelet med hårde, spidse genstande. Ellers kan det beskadige enheden. Vask ikke betjeningspanelet med vand, rensebenzin, fortynder eller skurepulver. Prøvikke at inspicere eller servicere betjeningspanelet selv. Kontakt en autoriseret forhandler. Ellers kan det medføre personskade, hvis det er fejlhåndtering. dansk Undgå elektrisk stød ved at slukke for strømforsyningen: -Før rengøring eller servicering. -Længere tid uden brug. Dette apparat er til flere anvendelser. Alle strømforsyningskredsløb skal afbrydes før adgang til nogen af terminalerne i indendørs enheden, for at undgå elektrisk stød, forbrænding eller dødelige kvæstelser. Indendørs enhed Udendørs enhed Bruser Strømforsyning Panel Betjeningspanel Vandbeholder enhed Gulvvarme 3

4 BETJENINGSPANEL Nogle funktioner beskrevet i denne vejledning gælder muligvis ikke for din enhed. Kontakt din nærmeste autoriserede forhandler for yderligere information. ERROR RE TANK QUIET OPERATION OUTDOOR MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN ON OFF REMOTE MODE QUIET HEK ATUAL SEARH LOK ANEL ERROR RE knap 14 Støjsvag drift indikator 2 Drift LED 15 Backup varmelegeme aktiveret/deaktiveret indikator 3 Driftsindstilling knap 16 Forcer opvarmning indikator 4 Støjsvag drift knap 17 Backup varmelegeme aktuel drift () indikator 5 Indendørs enhed backup varmelegeme aktivering knap 18 Booster varmelegeme aktuel drift () indikator 6 Systemindstilling knapper 19 Systemindstilling indikator 7 Timer-indstilling gruppeknapper 20 Systemstatus check indstilling indikator 8 Forcer opvarmning knap 21 System udpumpning indikator 9 System udpumpning knap 22 Timer/Ur-indstilling display 10 Systemstatus check knapper 23 Tilsluttet ekstern termostat display 11 Fejl-nulstilling knap 24 Udendørs temperatur display 12 Opvarmning indikator 25 Vandafløb temperatur display 13 Beholder indstilling indikator 26 Solcelle display 4 BETJENINGSPANEL KLARGØRING Indstilling af dag og tid LOK 1. Tryk på 2. for at indstille dagen. 3. Tryk på for at bekræfte. 4. Gentag trin 2 og 3 for at indstille tiden. Bemærk: Dagen og tiden skal indstilles når: - Enheden tændes for første gang. - Der er gået lang tid, siden der sidst var tændt for enheden. Den tid, der er indstillet, vil være standardtid for alle timeroperationer.

5 OPSÆTNING AF SPEIELLE FUNKTIONER Efter den grundlæggende installation kan du justere indstillingerne manuelt. Den grundlæggende indstilling forbliver aktiv, indtil brugeren ændrer den. Betjeningspanelet kan bruges til flere installationer. Nogle funktioner gælder muligvis ikke for din enhed. Sørg for at drift LED en er i OFF tilstand før indstilling. Dag display YES / NO / Temperatur display dansk Driftsindstilling TANK QUIET OPERATION OUTDOOR ATUAL Aktuel drift Timer display Funktioner* / indikator HEK ANEL SEARH vælg funktioner og indstil din ønskede timer HEK 2. for at browse gennem funktionerne. 3. Tryk på for at komme ind i funktionen. 4. for at aktivere YES eller deaktivere NO funktionen eller indstille din ønskede dag og tid. Funktion * Driftsindstilling/ Aktuel drift TANK SOLAR TANK Beskrivelse Ekstern termostat (YES/NO) Indstilling af ekstern termostat tilslutning. Beholder tilslutning (YES / NO) Indstilling af beholder tilslutning. Solcelle prioritet (YES / NO) Til valg af solceller til opvarmning af vandbeholder. Varme prioritet (YES / NO) Til valg af varmepumpe udelukkende til varme i + TANK indstilling. Varme interval-indstilling Til indstilling af timer til varme i + TANK indstilling (0,5 time ~ 10 timer). Beholder-opvarmning interval-indstilling Til indstilling af timer til beholder i + TANK indstilling (5 minutter ~ 1 time 35 minutter). Indstilling af booster varmelegeme tidsforsinkelse Til indstilling af tidsforsinkelse for booster varmelegeme, hvis beholdertemperatur ikke nås (20 minutter ~ 1 time 35 minutter). Sterilisering (YES / NO) Brug ikke systemet Til indstilling af sterilisering, hvis nødvendigt. under sterilisering for at undgå Indstilling af sterilisering dag og tid forbrænding eller Indstilling af timer til sterilisering (kun en gang om ugen). Advarsel overophedning Sterilisering temperaturindstilling under brusebad. Indstilling af temperatur til steriliseringsfunktion (40 ~ 75 ). Sterilisering varighed Til indstilling af timer til at bevare varmetemperatur for at gennemføre steriliseringsfunktionen (5 minutter ~ 1 time). 5

6 6 GRUNDLÆGGENDE BETJENING OFF / ON TÆND ELLER SLUK FOR ENHEDEN Når enheden er tændt, lyser drift LED en, og den aktuelle temperatur for vandafløbet samt udetemperaturen vises på betjeningspanelets display. MODE VALG AF DRIFTSINDSTILLING +TANK TANK Opvarmning - Sæt radiatorer/gulvvarme opvarmning til ON eller OFF. - I denne indstilling leverer udendørs enheden varmekapacitet til indendørs enheden. Heat + Tank indstilling - I denne indstilling leverer udendørs enheden varmekapacitet til varmtvandsbeholderen og indendørs enheden. - Denne indstilling bruges ikke, når en varmtvandsbeholder ikke er installeret. Tank indstilling - Sæt brug af varmvandsbeholder til ON eller OFF. - I denne indstilling leverer udendørs enheden varmekapacitet til varmtvandsbeholderen. QUIET ET MERE STILLE MILJØ Denne indstilling dæmper støj fra udendørs enheden. I denne indstilling kan varmekapaciteten blive nedsat. AKTIVERING AF BAKUP varmelegeme Backup varmelegemet giver ekstra varmekapacitet ved kold udetemperatur og kan kun betjenes i forbindelse med opvarmning fra indendørs enheden, når det er aktiveret ved at trykke på denne knap. Backup varmelegemet tænder automatisk, når de indstillede betingelser er opfyldt. Opvarmningen deaktiveres manuelt ved at trykke på den pågældende knap igen. HEK SEARH Systemstatus check indstilling 1. Tryk på HEK i 5 sekunder for at komme ind i indstilling. SEARH 2. Tryk på eller for at checke vandtilførsel SEARH temperatur, beholder temperatur, kompressor driftsfrekvens eller fejl historik. Tryk på ANEL for at afslutte indstilling. Når indstilling er aktiveret, er indikatoren ON. indstilling kan ikke aktiveres, når indikatoren er ON. AVANERET BETJENING Det anbefales stærkt at kontakte den nærmeste autoriserede forhandler for at ændre vandets temperaturområde. Brug betjeningspanelet til at indstille temperaturområdet for vandets afgangstemperatur og udetemperaturen. SYSTEMINDSTILLING Driftsindstilling Temperatur display ANEL HEK SEARH TANK ON QUIET OPERATION OUTDOOR ATUAL Parameter * indikator 1. Tryk på i 5 sekunder for at komme ind i indstilling. indikatoren er ON. 2. Tryk på eller for at vælge en parameter. 3. Efter at have valgt den ønskede parameter,tryk på for at angive parameteren. 4. Tryk på eller for at indstille den ønskede temperatur. 5. Tryk på igen for at bekræfte indstillingen. Gentag trin 2 til 5 for at indstille andre parametre. Driftsindstilling Parameter * Beskrivelse Indstilling til lav udetemperatur (-15 ~ 15 ). Indstilling til høj udetemperatur (-15 ~ 15 ). Indstilling til vand afløbstemperatur ved lav udetemperatur (-25 ~ 55 ). Indstilling til vand afløbstemperatur ved høj udetemperatur (-25 ~ 55 ). Vandtemperatur Udetemperatur OFF Indstil temperatur til sluk for opvarmning (5 ~ 35 ). ON Indstilling af udetemperatur til tænd for opvarmning (-15 ~ 20 ). TANK Indstillings af varmtvandsbeholder temperatur (40 ~ 75 ). Vandtemperatur forskel indstilling 1. Tryk på inden 5 sekunder. Gentag trin 3 til 5 for at indstille den ønskede temperaturforskel (-5 ~ 5 ). Bemærk: Tryk på ANEL eller vent 30 sekunder for at afslutte indstillingen. Den indstillede temperatur gemmes i systemet, når den er bekræftet. indstilling kan ikke aktiveres, når og indikatoren er ON.

7 UGENTLIG -INDSTILLING Timer display Lyser hvis timer-drift er valgt 6 forskellige programmer kan indstilles for en dag (1 ~ 6) Angiver den valgte dag MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN Angiver den næste dag til timer-drift ON Tid som skal vælges (10 minutters trin) OFF OFF Timer ON Timer Til automatisk at sætte enheden til OFF Til automatisk at sætte enheden til ON Dag som skal vælges LOK ANEL dansk Funktion Trin Gå ind i timer-indstilling Tryk på. Indstil dag og tid 1. Tryk på eller for at vælge din ønskede dag. 2. Tryk på for at bekræfte blinker, tryk på for at indstille program Tryk på for at vælge ON eller OFF timer. 5. Tryk på eller for at vælge din ønskede tid. Hvis du vil indstille timeren sammen med andre operationer, tryk på MODE og QUIET. 6. Tryk på for at bekræfte program 1. Den valgte dag markeres med. Efter 2 sekunder går displayet til det næste program. 7. Gentag trin 4 til 7 for at indstille programmerne 2 til 6. Hvis der i timer-indstilling ikke trykkes på en knap i 30 sekunder, eller hvis der trykkes på knappen, bekræftes den øjeblikkelige indstilling, og timer-indstillingen afsluttes. Tilføje/Juster timer Frakobling af timer Tilkobling af timer Gentag de ovenstående trin. Tryk på ANEL, tryk derefter på. Tryk på, tryk derefter på. heck timer 1. Tryk på. Annuller timer 1. Tryk på. 2. Tryk på eller indtil din ønskede dag vises, tryk på 3. Tryk på eller for at checke de indstillede programmer. for at bekræfte dit valg. 2. Tryk på eller indtil din ønskede dag vises. 3. Tryk på for at angive programindstillingen. 4. Tryk på eller indtil dit ønskede program vises. ANEL 5. Tryk på for at annullere programmet. Bemærk: Du kan indstille timeren til hver dag i ugen (mandag til søndag) med 6 programer om dagen. Når enheden tændes af ON en, vil den bruge den tidligere indstillede temperatur til at kontrollere vandets afgangstemperatur. Det samme timer-program kan ikke indstilles flere gange samme dag. Du kan også vælge flere dage med den samme timer-indstilling. Fremmer energibesparelse ved at give dig mulighed for at indstille op til 6 programmer for enhver dag i ugen. 7

8 OUTDOOR MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION MPa 0.3 ATUAL INDENDØRS ENHED FORSIGTIG Afbryd strømforsyningen før rengøring. RENGØRINGSANVISNINGER Brug ikke rensebenzin, fortynder eller skurepulver. Brug kun sæbe ( ph7) eller et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke varmere vand end 40. TIP For at sikre optimal ydeevne fra enheden bør der udføres regelmæssige eftersyn af den. Kontakt en autoriseret forhandler. Vandtrykmåler MPa Tryk eller ram ikke glasdækslet med hårde, spidse genstande. Dette kan beskadige enheden. Sørg for at vandtrykket er mellem 0,05 og 0,2 MPa (0,1 MPa = 1 bar). Hvis vandtrykket er uden for det ovenstående interval, kontakt en autoriseret forhandler. 8 Indendørs enhed & Betjeningspanel Sprøjt ikke vand direkte på enheden. Tør forsigtigt enheden af med en blød, tør klud. EKSTERNT FILTER Rengør det eksterne filter mindst en gang om året. Undlader du at gøre dette, kan filteret blive tilstoppet og forårsage systemnedbrud. Kontakt en autoriseret forhandler. Udendørs enhed Bloker ikke luftindtag- og aftræksåbninger. Det kan forårsage lav ydelse eller sammenbrud. Fjern forhindringer for at sikre tilstrækkelig ventilation. Om vinteren bør du rengøre og fjerne sne i nærheden af udendørs enheden, så sneen ikke dækker for luftindtaget og aftræksåbninger. Eftersyn For at sikre optimal ydeevne fra enheden bør der udføres regelmæssige eftersyn af enheden, dens eksterne filter og ledningsføring. Denne vedligeholdelse bør udføres af en autoriseret forhandler. Fjern enhver blokering af luftindtag og aftræksåbninger på udendørs enheden. Ved længere tid uden brug. Afbryd strømforsyningen. BESTIL SERVIE I DISSE SITUATIONER AFBRYD STRØMFORSYNINGEN og kontakt derefter en autoriseret forhandler i de følgende situationer: Unormal støj under drift. Vand/fremmedlegemer er kommet ind i betjeningspanelet. Vand lækker fra indendørs enheden. Fejlstrømsafbryder slår hyppigt fra. Netledningen bliver varm.

9 fejlfinding De følgende symptomer er ikke tegn på funktionsfejl. Symptom Årsag Strømmende lyd under drift. Kølemiddel strømmer indvendig i enheden. Drift forsinkes nogle minutter efter genstart. Forsinkelsen beskytter enhedens kompressor. Udendørs enheden afgiver vand/damp. Kondensation eller fordampning sker på rør. Udendørs enheden afgiver damp under opvarmning. Dette skyldes afrimning ved varmeveksleren. dansk Udendørs enheden fungerer ikke. Når udetemperaturen er uden for driftsområdet, skifter varmepumpesystemet til beskyttet tilstand. Luft-til-vand varmepumpesystemet slukker. Hvis indendørs enhedens vandindtag temperatur er lavere end 20. Backup varmelegemet tænder for at opvarme vandet. Systemet har vanskeligt ved at varme. Når opvarmning udføres af indendørs enheden sammen med gulvvarme eller radiatorer samtidigt, kan der være tilfælde, hvor varmtvandstemperaturen bliver lavere og gør opvarmningen med gulvvarme eller radiatorer svagere. Når udetemperaturen er lav, kan det være svært at holde varmen. Blokerer en snedrive udløbsåbningen eller luftindtaget på udendørs enheden? For lavt indstillet varmekurve. Systemet varmer ikke med det samme. På grund af varmepumpesystemets natur kan det tage lidt tid at varme vandet op, hvis enheden koldstartes. Drift starter, efter at strømmen vender tilbage. Enheden har en automatisk genstart funktion. heck de følgende punkter, før du bestiller service. Symptom check Opvarmning fungerer ikke effektivt. Indstil temperaturen korrekt. Er en radiatorventil lukket? Fjern enhver blokering af luftindtag og aftræksåbninger på udendørs enheden. Støj under drift. heck om enheden er installeret på et hældende underlag, eller om dækslet er lukket ordentligt. Enheden fungerer ikke. heck om sikkerhedsafbryderen er udløst. Drift LED en lyser ikke, eller betjeningspanelets display er mørkt. Er strømforsyningen afbrudt, eller er der et strømsvigt? Drift LED en blinker og en fejlkode vises på betjeningspanelets display. OUTDOOR ATUAL EAT Sluk for enheden og oplys fejlkoden til en autoriseret forhandler. MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN ANK Timer-drift annulleres, når en fejlkode vises. ON UIET OFF ATER SOLAR REMOTE RE NOT AVAILABLE ERATIONKnap til forceret brug af varmelegeme. I tilfælde af et svigt i luft-til-vand varmepumpesystemet kan backup varmelegemet bruges til at opvarme brugsvandet. Tryk på for at tænde for backup varmelegemet. OFF / ON Tryk på for at stoppe forceret opvarmning. Under forceret opvarmning er ingen andre operationer tilladt. 9

10 INFORMATION Information til brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt behandling, genvinding og genbrug af gamle produkter, bedes du tage dem til egnede indsamlingssteder i overensstemmelse med nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF. Ved at bortskaffe sådanne produkter korrekt, hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af forkert håndtering af affaldet. For mere information om indsamling og genanvendelse af gamle produkter, kontakt din kommune, dit renovationsselskab eller den forhandler, hvor du har købt produkterne. Sanktioner kan være gældende for ukorrekt bortskaffelse af dette affald, i overensstemmelse med national lovgivning. Til erhvervsmæssige brugere i EU Hvis du ønsker at kassere elektriske og elektroniske apparater, bedes du kontakte din forhandler eller leverandør for nærmere information. [Information om bortskaffelse i lande uden for EU] Disse symboler er kun gyldige i EU. Hvis du ønsker at kassere disse produkter, bedes du kontakte dine lokale myndigheder eller din forhandler og spørge om den korrekte bortskaffelsesmetode. I henhold til direktiv 2004/108/EU, Artikel 9, stk. 2 Panasonic Testing entre Panasonic Service Europe, en division i Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Tyskland Trykt i Malaysia Panasonic orporation Website: F568057

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe OUTDOOR 1 2 3 4 5 6 MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION 0.1 0 0.2 0.4 MPa 0.3 ATUAL Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Indendørs enhed

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING SPLIT LUFT / LUFT VARMEPUMPE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

Klimaanlæg. Bruger- og installationsmanual. Tak fordi du har købt et produkt fra Samsung. Tak fordi du har købt et produkt fra Samsung.

Klimaanlæg. Bruger- og installationsmanual. Tak fordi du har købt et produkt fra Samsung. Tak fordi du har købt et produkt fra Samsung. AR FSSSBWK AR09HSSDPWK/EE serien AR FSSSCUR AR12HSSDPWK/EE serien AR09HSFSPWK/EE AR12HSFSPWK/EE Klimaanlæg Bruger- og installationsmanual Denne manual er er trykt på 100 % genbrugspapir. forestil dig mulighederne

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Energitab uden cover Pool temperatur 27 0 Min. 200mm. betonvæg Gennemsnitlig pooldybde Vind hastighed < 0,5 m/s Luftfugtighed >

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534

Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LUFT/VAND AW-5, AW-8, AW-10 & AW-13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING

LUFT/VAND AW-5, AW-8, AW-10 & AW-13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. LUFT/VAND AW-5, AW-8, AW-10 & AW-13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING Se www.andes.dk for

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

IW 35 PRO 105833 V2/0413

IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105832 V2/0413 DK Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

LG VARMEPUMPE TØRREREN INDEHAVERS MANUAL

LG VARMEPUMPE TØRREREN INDEHAVERS MANUAL INDEHAVERS MANUAL LG VARMEPUMPE TØRREREN Læs venligst denne manual omhyggeligt, før du tager tørretumbleren i brug og gem den til eventuelt fremtidige brug. RC8055AP2Z RC8055AP1Z RC8055APZ P/NO. : MFL67708603

Læs mere