Prisliste pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisliste pr. 1.2.2015"

Transkript

1 Prisliste pr

2 1. Kontaktinformation og betingelser 2. Trægulv 3. Laminat 4. Sportsgulv 5. Tilbehør 6. Udstillingsmateriale 7. Procedurer Herunder reklamation og kvalitetssikring

3 KONTAKTINFORMATION Tarkett A/S Telefon: Industrivej 2 Telefax: Hedehusene Kundeservice: Mandag torsdag 08:00 16:00 Fredag 08:00 15:00 Ordremodtagelse: Vi modtager gerne din skriftlige ordre døgnet rundt på fax nr eller Konsumentafdeling: Thomas Ebbe Salgschef Tlf.: Fritz Hansen Salgskonsulent Sønderjylland & Fyn Tlf.: Jacob Schnedler Salgskonsulent Midt- & Østjylland Tlf.: Kirsten Nielsen Salgskonsulent Nordjylland Tlf.: Mads Pedersen Salgskonsulent Sjælland m. øer Tlf.: Glenn Hansen Key Account Konsulent, Tæpper Sjælland Tlf.: Majken Møgelberg Salgs- og marketingassistent Tlf.: Teknisk afdeling: Jørgen Baden Teknisk chef Tlf.: Mette Fraenkel Teknisk assistent Tlf.:

4 KONTAKTINFORMATION Tarkett A/S Telefon: Industrivej 2 Telefax: Hedehusene Kundeservice: Mandag torsdag 08:00 16:00 Fredag 08:00 15:00 Ordremodtagelse: Vi modtager gerne din skriftlige ordre døgnet rundt på fax nr eller Projektafdeling: Kenn H. Nielsen Adm. direktør Tlf.: Jesper Gall Gram Salgskonsulent Midt- & Sønderjylland & Fyn Tlf.: Salgskonsulent Midt- & Nordjylland Tlf.: Jacob Boesen Salgskonsulent Sjælland m. øer Tlf.: Jan Madsen Salgskonsulent Sjælland m. øer Tlf.: Glenn Hansen Key Account Konsulent, Tæpper Sjælland Tlf.: Majken Møgelberg Salgs- og marketingassistent Tlf.: Teknisk afdeling: Jørgen Baden Teknisk chef Tlf.: Mette Fraenkel Teknisk assistent Tlf.:

5 1. SALGS-, LEVERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 1 Indledning 1.1 Nærværende betingelser er gældende, i det omfang de ikke er ændrede ved skriftlig aftale mellem partnerne. 1.2 Der henvises i nærværende betingelser til Tarkett A/S hjemmeside 1.3 Ud over nærværende betingelser gælder de under samhandelsbetingelser anførte reklamations- og garantibestemmelser. Disse findes på Tarkett A/S hjemmeside. 2 Risiko for produkterne 2.1 Risikoen for produkterne overgår til køber ved leveringen. 3 Leveringssted 3.1 Leveringen sker på købers forretningssted. 3.2 Såfremt leveringen sker efter aftale med køber hos dennes kunde eller byggeplads, overgår risikoen på tidspunktet for leveringen til kunden. 4 Købers undersøgelsespligt og reklamationsgang 4.1 Køber er pligtig til straks ved leveringen at undersøge produkterne for fejl og mangler som følge af transportskader og i øvrigt for mangler ved selve produktet. 4.2 Ved transportskader skal der gøres bemærkninger om eventuel beskadigelse af produkterne på fragtbrevet forud for kvittering. 4.3 Såfremt fejlen eller manglen som følge af transportskade ikke er umiddelbart synlig, skal der foretages skriftlig reklamation overfor fragtmanden/tarkett A/S senest syv dage efter produkternes levering. 4.4 Såfremt køber i øvrigt vil påberåbe sig fejl eller mangler ved produkterne, skal køber straks og inden syv dage efter leveringen skriftligt reklamere overfor Tarkett A/S med angivelse af nøjagtig specifikation af manglen i overensstemmelse med Tarkett A/S reklamationsprocedure, som er angivet på. 5 Tarkett A/S mangelansvar 5.1 Såfremt produkterne er behæftet med fejl eller mangler, som Tarkett A/S er ansvarlig for, er Tarkett A/S berettiget til efter eget valg at afhjælpe manglen ved reparation eller at foretage omlevering, såfremt tilsvarende produkter er på lager. 6 Forsinkelse af leveringer 6.1 Ved forsinkelse af leverancer er Tarkett ikke ansvarlig for produktionstab, driftstab, dagsbøder, lønomkostninger i forbindelse med ventetid, overtidsbetaling, tabt fortjeneste eller anden indirekte tab eller omkostninger som køber eller tredjemand pådrager sig i denne forbindelse. 7 Garanti 7.1 Tarkett A/S yder produktgaranti og slidgaranti i overensstemmelse med Tarkett A/S garantibetingelser, som fremgår af Tarkett A/S hjemmeside. 8 Ansvarsbegrænsning 8.1 For produkter, der anvendes i Danmark er Tarkett A/S underkastet den af Boligministeriets Erhvervs- og byggestyrelse udfærdigede byggeleveranceklausul, hvorefter Tarkett A/S ansvar for mangler ved leverancer ophører fem år efter aflevering af det byggeri, hvori leverancen indgår. 8.2 Ved levering til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køber. 9 Betalingsbetingelser 9.1 Såfremt køber ikke rettidigt erlægger betaling i henhold til faktura, skal køber betale morarenter fra forfaldsdagen med 1,5 % pr. påbegyndt måned. 10 Tvister 10.1 I tilfælde af at køber vil rejse krav mod Tarkett A/S som følge af mangler ved levering af Tarkett A/S leverance, skal tvisten afgøres af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i overensstemmelse med denne voldgiftsrets regler for behandling af voldgiftssager Tvister vedrørende øvrige forhold afgøres ved de almindelige domstole 10.3 Tvister afgøres efter dansk ret. 11 Retsforholdet i øvrigt 11.1 For leverancen gælder i øvrigt de bestemmelser, der er anført under samhandelsbetingelser på Tarketts A/S hjemmeside. Tarketts hjemmeside: 5.2 Tarkett A/S er ikke ansvarlig for produktionstab, driftstab eller andet direkte eller indirekte tab hos køber eller dennes kunde.

6 1. SAMHANDELSBETINGELSER Oplysninger og information herom findes på Produkter og priser Tarkett udsender normalt prisliste 1-2 gange om året. Ny prisliste udsendes ved ændringer i råvarepriser, sortiment, løn- og transport omkostninger, valutakurser samt skatter og afgifter. Vi kan derfor kun tilbyde faste priser efter speciel og udtrykkelig skriftlig aftale. Alle priser er ekskl. moms. Tarkett forbeholder sig dog ret til enhver tid at ændre i prislisten. Leverancer Ændringer fra køber i leveringsdatoen af standardprodukter skal ske senest 2 dage før det i henhold til ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt. Leverancen kan dog højst udskydes 7 dage. Udskydelse fra Tarkett af leverancer kan forekomme som følge af ændringer i produktionen. Dette medfører ikke kompensation fra Tarkett. Levering direkte til byggepladsen kan aftales. Det kræver, at der på byggepladsen er adgang for lastbiler samt mandskab og udstyr til at modtage godset. Ved produktlevering skal der være kompetente personer til at modtage, kontrollere og afgive forpligtende kvittering for korrekt levering. I modsatte fald har Tarkett retten til at udsætte levering for kundens regning. Kræves levering med liftbil skal dette oplyses på forhånd. Levering, hvor der skal anvendes kran, sker for købers regning og risiko. Tarkett viderefakturerer de faktiske omkostninger. Er der indgået aftale om kranassistance med Tarkett, er det Tarkett uvedkommende, at der eventuelt kan forekomme billigere tilbud fra anden side. Kranassistance skal aftales med Tarkett mindst 24 timer før leveringen. Levering til bestemt tid på dagen kan medføre meromkostninger, der videredebiteres køber. Betaling og forsendelse Er der indgået aftale om kredit, er den generelle betalingsfrist 8 dage minus 2% eller lbm. måned + 27 dage netto. Er der ikke indgået aftale om kredit, skal betaling ske forud for leveringen. Overskrides betalingsfristen, tilskrives renter p.t. 1,5% per påbegyndt måned. Sådanne renter er forfaldne til betaling straks. Alle ordrer på lagervarer afgår så vidt det er muligt inden for 2 arbejdsdage. Transporten sker med transportfirma efter Tarketts eget valg. Såfremt der ønskes en anden forsendelsesmåde, debiterer Tarkett merudgifterne for dette. Ordre under DKK 1000,00 Tarkett debiterer et gebyr på DKK 100,00 ved køb under kr ,00. Ordrebekræftelse Tarkett kan ikke drages til ansvar for misforhold mellem ordreafgivelsen og ordrebekræftelsen. Det er købers ansvar at kontrollere rigtigheden af ordrebekræftelsen og at den svarer overens med ordreafgivelsen. Produktændringer og udgåede produkter Tarkett forbeholder sig ret til enhver tid at ændre i produktsortimentet samt fortage ændringer i produktet. Tarkett forpligtiger sig ikke til at lagerføre udgåede produkter. Returvarer Tarkett tager ikke produkter retur. Variationer i produktet Tarkett har ansvaret for at leverancen lever op til de specifikationer, der er gældende for den enkelte produktgruppe, eller de for produktet naturlige egenskaber og variationer i farve, mønster, struktur, dimension m.m. Eventuelle udleverede prøver, displayprøver m.m. er vejledende og der kan forekomme variationer i forhold til det leverede produkt. Tarkett har ikke ansvaret for produktvariationer, hvis produktet bestilles i forskellige produktioner, batchnumre eller i øvrigt ved senere genbestilling af produktet. Der henvises i øvrigt til www. tarkett.dk Udskydelse af leverancer Forsinkelser, der kan henføres til køber, medfører ikke automatisk mulighed for udsættelse af leverancen. Dette kan først ske efter forudgående aftale og en eventuel oplagring sker for købers regning og risiko. For specialproduktioner eller ikke lagerførte produkter, i henhold til prislisten, under m2 gælder at leverancen skal aftages umiddelbart efter produktion. Tekniske oplysninger Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger m.m. om produktets anvendelse, funktion, montering og andre tekniske data er, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, alene vejledende og skal altid sammenholdes med fagets normale kutymer og gældende retningslinier fx fra Gulvbranchen, TOP (Træbranchens Oplysningsråd) eller SBI (Statens Byggeforskningsinstitut). Der henvises i øvrigt til Tarketts lægningsanvisninger, rengøringsog vedligeholdelses anvisninger og disse skal følges. Samhandelsbonus Dit køb af boligvinyl fra vor standard kollektion er bonusberettiget. Alle andre produkter, herunder nettovarer, er bonusbyggende. Bonussatsen aftaler vores sælger med dig primo kalenderåret, på basis af sidste års samlede køb. Vi ajourfører automatisk din bonussats primo hvert halve år, på grundlag af foregående halvårskøb, i henhold til følgende minimumsomsætninger: 3% 5% 7% 10% Den aktuelle bonussats fremgår af den enkelte faktura. Bonusbeløbet fratrækkes automatisk ved fakturering.

7 1. SAMHANDELSBETINGELSER Oplysninger og information herom findes på Produkter og priser Tarkett udsender normalt prisliste 1-2 gange om året. Ny prisliste udsendes ved ændringer i råvarepriser, sortiment, løn- og transport omkostninger, valutakurser samt skatter og afgifter. Vi kan derfor kun tilbyde faste priser efter speciel og udtrykkelig skriftlig aftale. Alle priser er ekskl. moms. Tarkett forbeholder sig dog ret til enhver tid at ændre i prislisten. Leverancer Ændringer fra køber i leveringsdatoen af standardprodukter skal ske senest 2 dage før det i henhold til ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt. Leverancen kan dog højst udskydes 7 dage. Udskydelse fra Tarkett af leverancer kan forekomme som følge af ændringer i produktionen. Dette medfører ikke kompensation fra Tarkett. Levering direkte til byggepladsen kan aftales. Det kræver, at der på byggepladsen er adgang for lastbiler samt mandskab og udstyr til at modtage godset. Ved produktlevering skal der være kompetente personer til at modtage, kontrollere og afgive forpligtende kvittering for korrekt levering. I modsatte fald har Tarkett retten til at udsætte levering for kundens regning. Kræves levering med liftbil skal dette oplyses på forhånd. Levering, hvor der skal anvendes kran, sker for købers regning og risiko. Tarkett viderefakturerer de faktiske omkostninger. Er der indgået aftale om kranassistance med Tarkett, er det Tarkett uvedkommende, at der eventuelt kan forekomme billigere tilbud fra anden side. Kranassistance skal aftales med Tarkett mindst 24 timer før leveringen. Levering til bestemt tid på dagen kan medføre meromkostninger, der videredebiteres køber. Betaling og forsendelse Er der indgået aftale om kredit, er den generelle betalingsfrist 8 dage minus 2% eller lbm. måned + 27 dage netto. Er der ikke indgået aftale om kredit, skal betaling ske forud for leveringen. Overskrides betalingsfristen, tilskrives renter p.t. 1,5% per påbegyndt måned. Sådanne renter er forfaldne til betaling straks. Alle ordrer på lagervarer afgår så vidt det er muligt inden for 2 arbejdsdage. Transporten sker med transportfirma efter Tarketts eget valg. Såfremt der ønskes en anden forsendelsesmåde, debiterer Tarkett merudgifterne for dette. Ordre under DKK 1000,00 Tarkett debiterer et gebyr på DKK 100,00 ved køb under kr ,00. Ordrebekræftelse Tarkett kan ikke drages til ansvar for misforhold mellem ordreafgivelsen og ordrebekræftelsen. Det er købers ansvar at kontrollere rigtigheden af ordrebekræftelsen og at den svarer overens med ordreafgivelsen. Produktændringer og udgåede produkter Tarkett forbeholder sig ret til enhver tid at ændre i produktsortimentet samt fortage ændringer i produktet. Tarkett forpligtiger sig ikke til at lagerføre udgåede produkter. Returvarer Tarkett tager ikke produkter retur. Variationer i produktet Tarkett har ansvaret for at leverancen lever op til de specifikationer, der er gældende for den enkelte produktgruppe, eller de for produktet naturlige egenskaber og variationer i farve, mønster, struktur, dimension m.m. Eventuelle udleverede prøver, displayprøver m.m. er vejledende og der kan forekomme variationer i forhold til det leverede produkt. Tarkett har ikke ansvaret for produktvariationer, hvis produktet bestilles i forskellige produktioner, batchnumre eller i øvrigt ved senere genbestilling af produktet. Der henvises i øvrigt til Udskydelse af leverancer Forsinkelser, der kan henføres til køber, medfører ikke automatisk mulighed for udsættelse af leverancen. Dette kan først ske efter forudgående aftale og en eventuel oplagring sker for købers regning og risiko. For specialproduktioner eller ikke lagerførte produkter, i henhold til prislisten, under m2 gælder at leverancen skal aftages umiddelbart efter produktion. Tekniske oplysninger Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger m.m. om produktets anvendelse, funktion, montering og andre tekniske data er, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, alene vejledende og skal altid sammenholdes med fagets normale kutymer og gældende retningslinier fx fra Gulvbranchen, TOP (Træbranchens Oplysningsråd) eller SBI (Statens Byggeforskningsinstitut). Der henvises i øvrigt til Tarketts lægningsanvisninger, rengøringsog vedligeholdelses anvisninger og disse skal følges.

8 1. SAMHANDELSBETINGELSER - Supplement Supplement til salgs-, leverings- og betalingsbetingelser 4 og 5 - Købers undersøgelsespligt og reklamationsgang samt Tarkett A/S mangelansvar Undersøgelsespligt Køber er forpligtiget straks ved leveringen at undersøge at produktet er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen og er ubeskadiget og mangelfri. Tarkett påtager sig ikke ansvaret for skader eller mangler opstået efter leveringen. Såfremt der indgås aftale mellem køber og dennes køber om at produktet kan henstilles på leveringsadressen uden modtagelseskontrol og kvittering og/eller at produktet henstilles i carport el.lign. eller blot afleveres på adressen, er det køber der påtager sig det fulde ansvar for skader, tyveri og andet, som er sket efter produktet er leveret på adressen. Reklamationsgang Ved mangler i det leverede produkt skal køber straks kontakte Tarkett. Såfremt produktet er behæftet med fejl eller mangler, Tarkett er ansvarlig for, er Tarkett berettiget til i så fald og efter eget valg at foretage reparation eller omlevering såfremt produkterne er på lager. Såfremt produktet er et specialprodukt eller et ikke lagerført produkt i henhold til prislisten kan der forekomme en vis leverancetid. Ved udgåede produkter forpligtiger Tarkett sig ikke til at producere dette produkt. Ved fejl og mangler skal der rettes henvendelse til Tarkett omgående efter manglen er registreret og reklamationen skal altid gå via køber. Ved indberetning af reklamationer over Tarkett produkter skal Tarkett reklamationsproceduren følges. Proceduren fremgår af Tarkett hjemmeside Tarkett behandler ikke reklamationer som indberettes direkte af slutbruger. Køber forpligtiger sig altid til at besigtige og behandle reklamationer direkte med kunden. Såfremt det for køber ikke er muligt at afdække årsagen til manglen eller klagen, kan Tarkett kontaktes. Ved indberetning af reklamationer skal Tarkett blanket reklamationsanmeldelse anvendes. Tarkett forpligtiger sig ikke til at udføre besigtigelse hos tredjemand, såfremt der ikke er tale om en formodet produktfejl. Reklamationsanmeldelsesblanketten findes på Tarkett dækker ikke omkostninger til møbelflytning, genhusning og andre følgeomkostninger. I forbindelse med udbedring af fejl og mangler, hvor der kan påberåbes fejl og mangler i produktet, forbeholder Tarkett sig retten til at udbedre disse og anvende egne servicefirmaer til udbedring af opgaven. Endvidere at servicefirmaet kan kontakte slutbruger/ bygherre direkte for arbejdets planlægning m.m. Tarkett kan ikke indgå eller deltage i udbedring af fejl og mangler, hvor der ikke er tale om fejl og mangler i produktet. Såfremt køber eller slutbruger vælger at anvende Tarkett tilknyttede servicefirmaer, kan Tarkett på ingen måde inddrages eller drages til ansvar for dette aftaleforhold. Uafklarede eller løbende reklamationer berettiger på ingen måde køber til tilbageholdelse i det til en hver tid skyldige beløb hos Tarkett. Tarkett er ikke ansvarlig for produktionstab, driftstab, tabt fortjeneste eller anden, hverken direkte eller indirekte, tab eller omkostninger som køber eller tredjemand pådrager sig i forbindelse med leverancen eller anvendelse af produktet.

9 2. TRÆGULV - Generel information LAMELKONSTRUKTION Tarketts trægulve er opbygget som en 3-lags konstruktion, hvor fiberretningen i de forskellige trælag låser træets naturlige bevægelser og giver et dimensionsstabilt gulv. MELLEMMATERIALE Alle gulvene i Tarketts danske sortiment har et stærkt og understøttende mellemlag af tværgående træfibre af fyr eller gran. TRINLYD For at opnå den ønskede trinlydsdæmpning i boliger, kontorer etc., kan trægulvene fra Tarkett kombineres med trinlydsdæmpende underlag fx Tarkoflex, læs mere herom under vores tilbehør. EMBALLAGE Tarketts trægulve leveres i pakker bestående af beskyttende pap og plastic. Dansk Indeklima mærkning Alle Tarketts trægulve med Proteco Lak og Proteco Natura (mat lak) har opnået Dansk Indeklima Mærkning. VÆLG DEN RETTE GULVTYKKELSE 13 MM Trægulv, der er tilpas tyndt og kan ofte monteres uden man behøver at afkorte dørene eller fjerne dørtrin og lister. Med 2-lock kliksystemet lægger du gulvet uden lim. Kan slibes til trærent 2-3 gange. 14 MM Trægulv med kliksystem for limfri, svømmende lægning. Passer i de fleste rum, i såvel bolig som erhverv. Kan slibes til trærent 4-5 gange. 22 MM Trægulv, som sømmes direkte på strøer og bjælker. Kan slibes til trærent 4-5 gange. Bagsiden på 22 mm kan variere mellem HDF, masonite eller krydsfiner (gran) alle typer kan lægges sammen. VÆLG DEN RIGTIGE TRÆSORT Træets hårdhed er vigtig for at bevare det smukke udseende og den skønne farve i mange år. Det er vigtigt at overveje, hvilken funktion rummet har, hvor gulvet skal ligge. Vælg en hård træsort, der hvor gulvet bliver belastet meget. Brinell-testen er en simpel, men meget præcis måde at måle træets hårdhed på. Jo højere Brinell-værdi, jo hårdere og mere slidstrærkt trægulv. OPBEVARING OG LÆGNING Tarketts trægulve skal altid opbevares og lægges ved stuetemperatur (minimum18 0 C og max 25 0 C) og den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30 og 60% RF. Giv pakkerne tid til at akklimatisere min. 24 timer i rummet, hvor gulvet skal lægges med ovennævnte klimaforhold og åbn først pakkerne umiddelbart inden lægning. Brand - klass D fl s1. Alle Tarketts trægulve er brandmæssigt egnede til flugtveje og opfylder kravene iht. EN , D fl s1. DB nr. (Tidligere TUN nr.) Alle Tarketts trægulve er mærket med DB nr. Proteco Lak Miljøvenlige dobbelt UV-hærdede færdiglakerede trægulve. En overfladebehandling i særklasse. Gulvet er ekstra modstandsdygtigt over for pletter og ridser. Lakken er er helt fri for opløsningsmidler og formaldehyd. Proteco Natura (mat lak) En færdig overfladebehandling med Proteco lakkens gode egenskaber, hvad angår slidstyrke og vedligeholdelse og det naturlige udseende som et olieret gulv. Er ligeledes dobbelt UV-hærdet. 2-lock 2-lock er et selvlåsende låsesystem til limfri, svømmende lægning. Brædderne vinkles ind i langsiden og låses ved horisontal låsning i endestødet. Sikrer let montering og tætte samlinger uden åbninger og mellemrum. Let at montere og demontere. FSC og PEFC Tarketts trægulvsfabrik er FSC- og PEFC Chain of Custody-certificerede. Cradle to Cradle Tarketts trægulve er Cradle to Cradle certificeret på sølv niveau. Proteco Hardwax Oil Et rent produkt fra planteriget, der består af olier fra bl.a. solsikke, hør og soja. Den giver en silkemat overflade, der forstærker fornemmelsen af et ægte trægulv. Olien trænger ind i træet, så det bliver ældningsbestandigt og møtter træet. Den indeholder også hårdvoks, som bliver liggende på overfladen og giver ekstra beskyttelse mod slid.

10 2. TRÆGULV Trægulve er et levende naturmateriale Trægulve er et levende materiale, og derfor er der heller ikke to trægulve der er helt ens. Trægulve findes i flere forskellige sorteringer, fra de meget ensartede til de mere sprælske og rustikke sorteringer. Træet varierer i farve, struktur og har mange eller få knaster, hvilket er med til at give trægulvet dets særegne karakter. For at gøre det lettere for dig såvel som din kunde har vi samlet de mange varianter i mere overskuelige serier. Nedenfor ses eksempler på de forskellige sorteringer i eg. Natur Denne sortering har et roligt udtryk, men samtidigt et naturligt varieret udtryk i såvel farve som struktur. Contract / Robust Disse sorteringer er mere livlige med et farverigt udseende. Rustik / Antik Som navnet antyder, disse sorteringer er mere livlige med variationer i såvel farve som struktur med flere knaster, som giver gulvet et mere rustikt udseende.

11 2. TRÆGULV Ask Ask Hvid Ahorn Kirsebær Birk Valnød Bøg Eg Java Eg Ask Cognac Før eksponering af sollys Efter eksponering af sollys VIGTIGT! Beskyt gulvet mod stærk sol eksponering fra fx større vinduespartier, da visse produkter blegner eller gulner kraftigt!

12 2. TRÆGULV RUMBA - 13 mm, 3-stav Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris MAT LAK EG NATUR 2-lock ,00 241,00 231,00 389,00_ EG NATUR BØRSTET 2-lock ,00 249,00 239,00 409,00 ASK NATUR 2-lock ,00 245,00 235,00 409,00 HVID MAT LAK ASK ROBUST HVID 2-lock ,00 245,00 235,00 409,00 EG MILKY WHITE 2-lock ,00 249,00 239,00 409,00 EG NATUR MILKY WHITE 2-lock ,00 269,00 259,00 439,00 FAKTA 194 x 2281 mm. Slidlag 2,5 mm. Pakke 2,66 m². Palle 106,4 m² = 40 pk. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice.

13 2. TRÆGULV TANGO - 13 mm, plank 162 & 190 mm Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris 162 MM PLANK MAT LAK EG EUROPÆISK NATUR 2-lock ,00 480,00 470,00 799,00 ASK IVORY 2-lock ,00 480,00 470,00 799,00 HVID MAT LAK EG EUROPÆISK RUSTIK HVID BØRSTET 2-lock ,00 480,00 470,00 799,00 ASK NATUR HVID BØRSTET 2-lock ,00 480,00 470,00 799, MM PLANK MAT LAK EG EUROPÆISK NATUR 2-lock ,00 480,00 470,00 799,00 EG EUROPÆISK RUSTIK BØRSTET 2-lock ,00 480,00 470,00 799,00 EG RUSTIK COTTON WHITE 2-lock ,00 480,00 470,00 799,00 FAKTA 162 x 2200 mm. Slidlag 2,5 mm. Pakke 2,14 m². Palle 77,0 m² = 36 pk. 190 x 2200 mm. Slidlag 2,5 mm. Pakke 2,51 m². Palle 87,8 m² = 35 pk. Tarkett Tango Plank med Proteco Mat Lak er Minifaset på længden af brædderne. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice. Ovenstående produkter findes eventuelt også i længderne 2000 mm & 2520 mm. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information. FAKTA 162 x 2000 mm. Pakke 1,94 m². Palle 69,84 m² = 36 pk. 162 x 2520 mm. Pakke 2,45 m². Palle 88,2 m² = 36 pk. 190 x 2000 mm. Pakke 2,28 m². Palle 79,8 m² = 35 pk.

14 2. TRÆGULV TANGO - 13 MM, 2-STAV Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris MAT LAK EG NATUR 2-lock ,00 349,00 339,00 539,00_ EG RUSTIK BØRSTET 2-lock ,00 337,00 327,00 519,00 HVID MAT LAK EG COTTON WHITE 2-lock ,00 365,00 355,00 569,00 EG HVID 2-lock ,00 344,00 334,00 529,00 FAKTA 194 x 2281 mm. Slidlag 2,5 mm. Pakke 2,66 m². Palle 106,4 m² = 40 pk. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice.

15 2. TRÆGULV SALSA - 14 mm, 3-stav, multistav & fletparket Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris LAK EG ROBUST 2-lock ,00 259,00 249,00 419,00_ EG NATUR 2-lock ,00 331,00 321,00 549,00 MULTISTAV EG FINE LINE 2-lock ,00 362,00 352,00 598,00 EG FLETPARKET* 2-lock ,00 406,00 396,00 669,00 ASK NATUR 2-lock ,00 306,00 296,00 499,00 ASK COGNAC 2-lock ,00 369,00 359,00 609,00 ASK WHITE PEARL - LASERET 2-lock ,00 357,00 347,00 589,00 BØG NATUR 2-lock ,00 331,00 321,00 549,00 BØG ROBUST 2-lock ,00 259,00 249,00 419,00 KIRSEBÆR ROBUST 2-lock ,00 389,00 379,00 639,00 VALNØD ROBUST - LASERET 2-lock ,00 399,00 389,00 659,00 MAT LAK EG ROBUST 2-lock ,00 279,00 269,00 459,00 EG NATUR 2-lock ,00 351,00 341,00 579,00 ASK NATUR 2-lock ,00 326,00 316,00 539,00 EG NATUR BØRSTET 2-Llock ,00 359,00 349,00 593,00 EG RUSTIK 2-lock ,00 334,00 324,00 549,00 ASK COGNAC BØRSTET - VARMEB. 2-lock ,00 376,00 366,00 619,00 ASK ROBUST 2-lock ,00 286,00 276,00 469,00 VALNØD 2-lock ,00 500,00 490,00 829,00 EG COTTON WHITE - LASERET 2-lock ,00 367,00 357,00 609,00 HVID MAT LAK EG ROBUST HVID 2-lock ,00 299,00 289,00 489,00 ASK NATUR HVID 2-lock ,00 344,00 334,00 569,00 ASK ROBUST HVID 2-lock ,00 306,00 296,00 499,00 FAKTA 194 x 2281 mm. Slidlag 3,5 mm. Pakke 2,66 m². Palle 93,1 m² = 35 pk. * Eg Fletparket 192 x 2028 mm. Slidlag 3,5 mm. Pakke 2,34 m². Palle 93,6 m² = 40 pk. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice.

16 2. TRÆGULV EPOQUE - 14 mm, plank 162 mm Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris LAK ASK WHITE PEARL - LASERET 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 MAT LAK EG EUROPÆISK RUSTIK BØRSTET 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 EG AMERIKANSK * 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 EG AMERIKANSK ANTIK BØRSTET * 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 EG JAVA GULD BØRSTET - VARMEB. 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 EG SORT BØRSTET - LASERET 2-lock ,00 550,00 540,00 919,00 EG MISTY GREY - LASERET 2-lock ,00 550,00 540,00 919,00 EG SANDY GREY - LASERET ** 2-lock ,00 550,00 540,00 919,00 ASK COGNAC BØRSTET - VARMEB. 2-lock ,00 550,00 540,00 919,00 EG DESIGN GREY CONTRAST 2-lock ,00 550,00 540,00 919,00 EG PRALINE BØRSTET - LASERET 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 EG STONE GREY BØRSTET - LASERET 2-lock ,00 522,00 512,00 869,00 HVID MAT LAK EG AMERIKANSK ANTIK HVID BØRSTET * 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 ASK NATUR HVID 2-lock ,00 550,00 540,00 919,00 ASK ROBUST HVID 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 FAKTA 162 x 2200 mm. Slidlag 3,5 mm. Pakke 2,14 m². Palle 77,0 m² = 36 pk. ** 162 x 2000 mm. Slidlag 3,5 mm. Pakke 1,94 m². Palle 69,84 m² = 36 pk. Tarkett Plank er Minifaset på længden af brædderne. * Maxifaset på langsiden af brædderne. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice. Ovenstående produkter findes også i længden 2000 mm. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information. FAKTA 162 x 2000 mm. Pakke 1,94 m². Palle 70,0 m² = 36 pk.

17 2. TRÆGULV EPOQUE - 14 mm, plank 190 mm Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris MAT LAK EG EUROPÆISK NATUR 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 EG EUROPÆISK RUSTIK BØRSTET 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 EG COTTON WHITE - LASERET 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 EG EU. ROBUST COTTON WHITE- LASERET 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 HVID MAT LAK EG AMERIKANSK ANTIK HVID BØRSTET * 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 FAKTA 190 x 2200 mm. Slidlag 3,5 mm. Pakke 2,51 m². Palle 87,8 m² = 35 pk. Tarkett Plank er Minifaset på længden af brædderne. * Maxifaset på langsiden af brædderne. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice. Ovenstående produkter findes også i længden 2000 mm. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information. FAKTA 190 x 2000 mm. Pakke 2,28 m². Palle 79,8 m² = 35 pk.

18 2. TRÆGULV VINTAGE - 14 mm, plank 190 mm Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris MAT LAK EG SOFT GREY - LASERET 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 EG BROWN 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 FAKTA 190 x 2200 mm. Slidlag 3,5 mm. Pakke 2,51 m². Palle 87,8 m² = 35 pk. Tarkett Plank er med håndlavet maxifas. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice.

19 2. TRÆGULV SEASONS - 14 mm, plank 162 mm Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris MAT LAK EG WINTER - LASERET 2-lock ,00 550,00 540,00 919,00 FAKTA 162 x 2200 mm. Slidlag 3,5 mm. Pakke 2,14 m². Palle 77,0 m² = 36 pk. Maxifaset på langsiden af brædderne. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice.

20 2. TRÆGULV HERITAGE - 14 mm, Plank 190 mm Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris HÅRDVOKSOLIE EG OLD GREY BØRSTET 2-lock ,00 550,00 540,00 919,00 EG BLONDE BØRSTET 2-lock ,00 550,00 540,00 919,00 EG LIME STONE BØRSTET 2-lock ,00 550,00 540,00 919,00 FAKTA 190 x 2200 mm. Slidlag 3,5 mm. Pakke 2,51 m². Palle 87,8 m² = 35 pk. Tarkett Plank er med håndlavet minifas. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice. Ovenstående produkter findes også i længden 2000 mm. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information. FAKTA 190 x 2000 mm. Pakke 2,28 m². Palle 79,8 m² = 35 pk.

21 2. TRÆGULV ELEGANCE - 22 mm. Plank 280 mm Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris HÅRDVOKSOLIE EG EUROPÆISK BØRSTET Fer & Not ,00 952,00 942, ,00_ EG LIME STONE BØRSTET Fer & Not ,00 952,00 942, ,00 EG UMBER BROWN BØRSTET Fer & Not ,00 952,00 942, ,00 FAKTA 280 x 2520 mm. Slidlag 4,0 mm. Pakke 2,82 m². Palle 33,8 m² = 4 pk. Tarkett Plank er Minifaset på alle 4 sider af brædderne. Elegance skal fuldlimes. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice.

22 2. TRÆGULV PROFESSIONAL - 22 mm, 3-stav Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris LAK EG NATUR Fer & Not ,00 389,00 379,00 639,00 ASK NATUR Fer & Not ,00 389,00 379,00 639,00 ASK CONTRACT Fer & Not ,00 344,00 334,00 569,00 BØG CONTRAST Fer & Not ,00 330,00 320,00 539,00 MAT LAK EG NATUR Fer & Not ,00 409,00 399,00 679,00 ASK NATUR Fer & Not ,00 411,00 401,00 679,00 ASK CONTRAST Fer & Not ,00 360,00 350,00 599,00 HVID MAT LAK EG ROBUST HVID Fer & Not ,00 426,00 416,00 709,00 ASK CONTRAST HVID Fer & Not ,00 365,00 355,00 599,00 FAKTA 194 x 2535 mm. Slidlag 3,5 mm. Pakke 1,97 m². Palle 68,95 m² = 35 pk. Sømning på strøer eller bjælkelag. 22 mm produkter er primært ordreproduceret (minimum 500 m² pr. produkt pr. leverance). Dog kan der være lagerbeholdning i mindre kvantitet. Spørg derfor vores kundeservice. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice.

23 3. LAMINAT Bolig LONG BOARDS Art. nr. DB varenr. Låsesystem Pakkepris 1 palle 3 paller Vejl.pris_ Moonshadow Light oak, 4-faset lock 161,00 151,00 141,00 299,00 Heritage Grey Oak, 4-faset lock 161,00 151,00 141,00 299,00 Classic Oak Natural, 4-faset lock 161,00 151,00 141,00 299,00 Snow Oak, 4-faset lock 161,00 151,00 141,00 299,00 Nostalgic Pine, 4-faset lock 161,00 151,00 141,00 299,00 Heritage Rustic Oak, 4-faset lock 161,00 151,00 141,00 299,00 WOODSTOCK Suede Sherwood Oak, 2-faset lock 145,00 135,00 125,00 259,00 Deep Honey Sherwood Oak, 2-faset lock 145,00 135,00 125,00 259,00 Soft Cumin Oak, 2-faset lock 145,00 135,00 125,00 259,00 LAMIN ART _ Black & Hype lock 145,00 135,00 125,00 259,00 White & Hype lock 145,00 135,00 125,00 259,00 SOUNDLOGIC Brushed Oak lock 111,00 101,00 91,00 228,00 Bergamo Grey Oak lock 111,00 101,00 91,00 228,00 Intense White lock 111,00 101,00 91,00 228,00 VINTAGE Dayspring Rainbow lock 111,00 101,00 91,00 209,00 Taiga Pine, mikrofaset lock 111,00 101,00 91,00 209,00 NORDIC STONE Soft Concrete Light lock 153,00 143,00 133,00 289,00 Soft Concrete Dark lock 153,00 143,00 133,00 289,00 French Slate Black lock 153,00 143,00 133,00 289,00 Storm Slate Dark lock 153,00 143,00 133,00 289,00 Storm Slate Sand lock 153,00 143,00 133,00 289,00

24 3. LAMINAT Bolig EASY LINE 832 Art. nr. DB varenr. Låsesystem Pakkepris 1 palle 3 paller Vejl.pris Grey Oak, Plank T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 Beige Oak, Plank T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 Oak, Plank T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 White Oak, Plank T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 Rustic Light Oak T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 Rustic Middle Oak T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00_ Rustic Dark Oak T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 Oak T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 Maple T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 Cherry T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 Walnut T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 Beech T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 FAKTA Produkt Long Boards Mål (h x b x l) 9 x 240 x 2033 mm M 2 pr. pakke 2,44 m 2 M 2 pr. palle 131,76 m 2 Pk. pr. palle 54 Brugsklasse 32 Slidgaranti (bolig) 25 år Woodstoock 8 x 194 x 1292 mm 2,005 m 2 112,28 m år Lamin art 8 x 194 x 1292 mm 2,005 m 2 112,28 m år SoundLogic 10 x 194 x 1292 mm 1,754 m 2 84,192 m år Vintage 8 x 194 x 1292 mm 2,005 m 2 112,28 m år Nordic Stones 8 X 612 X 329 mm 2,013 m 2 64,416 m år Easy x 194 x 1292 mm 2,005 m 2 112,28 m år GARANTI Der gives op til 25 års ( år) slidgaranti ved bolig brug i private hjem.

25 3. LAMINAT Erhverv SMART PRO 832 Art. nr. Kliksystem Pakkepris 1 palle 3 paller Vejl.pris Modern Wenge, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Light Oiled Oak, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Heritage Whitened Oak, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Mocha Sherwood Oak, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Deep Honey Sherwood Oak, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Heritage Traditionale Oak, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Canyon Beech, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 White & Hype, Plank MTO 2-lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Beige Sherwood Oak, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Suede Sherwood Oak,Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Soft Cumin Oak, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Soft Cinnamon Oak, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Grey Mocha Sherwood Oak, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Contrasting Pine, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Rough Cherry, 2-stav lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Polar Ash, 2-stav lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Bergamo Grey Oak, 3-stav lock 159,00 149,00 139,00 289,00 King Fontainebleau Oak, 3-stav lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Princess Fontainebleau, 3-stav lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Wild Light Stone, Patchwork lock 159,00 149,00 139,00 289,00 SELECT 833 _ Modern Wenge, Plank lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Heritage Whitened Oak, Plank lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Mocha Sherwood Oak, Plank lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Heritage Traditional Oak, Plank / * 2-lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Deep Honey Sherwood Oak, Plank / * 2-lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Beige Sherwood Oak,Plank / * 2-lock 175,00 165,00 155,00 319,00 White and Hype, Plank MTO 2-lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Suede Sherwood Oak, Plank lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Antique Paint, Plank lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Farmhouse Pine, Plank lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Barn Oak, Plank / * 2-lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Contrasting Pine, Plank lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Antique Maple, 2-stav lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Rough Cherry, 2-stav lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Princess Fontainebleau Oak, 3-stav lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Bergamo Grey Oak, 3-stav lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Coffee, Patchwork lock 175,00 165,00 155,00 319,00 ine, Patchwork lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Narrow Light, Patchwork lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Wild Light Stone, Patchwork lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Narrow Fumes, Patchwork lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Jeans, Patchwork MTO 2-lock 175,00 165,00 155,00 319,00 FAKTA Produkt Mål (h x b x l) M 2 pr. pakke M 2 pr. palle Pk. pr. palle Brugsklasse Slidgaranti (bolig) SMART PRO x 194 x 1292 mm 2,005 m 2 112, år SELECT x 194 x 1292 mm 2,005 m 2 112, år * Antislip MTO = Make to order (bestillingavare)

26 4. SPORTSGULV OMNISPORTS Listepris OMNISPORTS COMPACT 14 farver HETEROGEN (SKUM) 2,1 mm / PUR Rulle 132,00 / m cm x 23 lbm PVC-afgift 0,94/m² Art. nr _ / 3916 _ (3-cifret farvenummer) OMNISPORTS SPEED 15 farver /træmønstre HETEROGEN (SKUM) 3,45 mm / PUR Rulle 166,00 / m cm x 23 lbm PVC-afgift 0,94/m² Art. nr _ / 3707 _ (3-cifret farvenummer) OMNISPORTS TRAINING 14 farver/træmønstre HETEROGEN (SKUM) 5,00 mm / PUR Rulle 208,00 / m cm / 20,5 lbm/ 200 cm x 23 lbm PVC-afgift 1,27/m² Art. nr _ / 3709 _(3-cifret farvenummer) OMNISPORTS REFERENCE 18 farver/træmønstre HETEROGEN (SKUM) 6,50 mm / PUR Rulle 240,00 / m cm x 20,5 lbm/ 200 cm x 23 lbm PVC-afgift 1,41/m² Art. nr _/ 3913 _ (3-cifret farvenummer) OMNISPORTS EXCEL 18 farver/træmønstre HETEROGEN (SKUM) 8,30 mm / PUR Rulle 260,00 / m cm x 20,5 lbm/ 200 cm x 23 lbm PVC-afgift 1,85/m² Art. nr _ (3-cifret farvenummer) SVEJSETRÅD OMNISPORTS 4 MM Listepris pr. lbm. Ruller á 50 lbm Art. nr _ (3-cifret farvenummer) 6,25 Art. nr _ (3-cifret farvenummer) 6,25 Art. nr _ (3-cifret farvenummer) 6,25 SPORTSGULVSBESKYTTELSE Art. nr. Listepris PROTECTILES 4 farver TEKSTILMÅTTE Rulle 217,00 / m² Art. nr _ (3-cifret farvenummer) Dim: 100x200 cm TROLLYVOGN kapacitet 100 m² ,00 /stk. TOUCHDOWN 3 farver HOMOGEN 1,50 mm Rulle 107,00 / m² Art. nr _ (3-cifret farvenummer) PVC-afgift 0,58/m² 200 cm x 20,5 lbm TOUCHDOWN RULLEVOGN ,00 /stk. Flytbar reol med hjul inkl. 8 bomme ,00 /stk.

27 4. SPORTSGULV SPORTSGULVSYSTEM Art. nr. Listepris REFLEX EVOLUTION MED ENKELT REGELSYSTEM Samlet højde 56 mm Velegnet til sportshaller og gymnastiksale EN 14904, klasse A4 22 MM LAMELPARKET SPORTSGULV Bøg 3-stav lakeret ,00 / m² Eg 3-stav lakeret ,00 / m² Dim.: 2520 x 188 mm Pakkestørrelse 2,84 m² REFLEX SPORTSGULVSYSTEM Samlet højde 56 cm EN 14904, klasse A4 Velegnet til sportshaller og gynmastiksale SPORT REGLER EVOLUTION ,00 / lbm. Dim.: 2440x60x22 m Pakke med 10 stk = 240 lbm (3,9 lbm/ m²) SPORT REGLER SPACERS EVOLUTION ,00 / kit Kit med 10 stk ( 1 kit pr. sportsgulv) TARFILM 0,2 MM PE FOLIE ,25 / m² Rulle: 40x3 m = 120 m² EN 14904, klasse A4 SPORTSGULV Art. nr. Listepris PROFLEX MED DOBBELT REGELSYSTEM Samlet højde 88 mm Velegnet til store sportshaller og gymnastiksale EN 14904, klasse A4 22 MM LAMELPARKET LAKERET Bøg 3-stav ,00 / m² Eg 3-stav ,00 / m² Dim.: 2520 x 188 mm Pakkestørrelse 2,84 m² PROFLEX SPORTSGULVSYSTEM INDEHOLDER: PROFLEX REGELMODUL ,00 / m² Dim.: 240x60x22 mm x 10 stk 1 pk. indeholder 4 par = 2,5 m² GUMMIPADS ,00 / kasse Kasse med 650 stk (50m²) SPORT TARKOFOAM ,00 / m² Rulle: 25x2,07 = 51,75 m² TARFILM 0,2 MM PE FOLIE ,25 / m² Rulle: 40x3 m =120 m² KANTFORSTÆRKNING PROFLEX ,00 / lbm.

28 4. SPORTSGULV SPORTSGULV Art. nr. Listepris LUMAFLEX EKSKL. TOPBELÆGNING Samlet højde 33 mm ekskl. topbelægning. Velegnet til store gymnastiksale og sportshaller. Oven på Lumaflex lægges den ønskede topbelægning, linoleum 3,2 mm, eller Omnisports. LUMAFLEX SPORTSGULVSYSTEM LUMAFLEX DUO 18 MM ,00 / m² 2430x310x18 mm =2,26 m² pr pakke Pakke med 3 stk. pr. pakke = 2,26 m² SPORT TARKOFOAM ,00 / m² Rulle: 25x2,07 m = 51,75 m² TARFILM 0,2 MM PE FOLIE ,00 / m² Rulle: 40x3 m =120 m² Art. nr. Listepris LINOLEUM Linosport XF Homogen 180,00 / m² 3,2 mm banevare 200 cm / lbm / klasse 23,34,42 Art. nr _ (3-cifret farvenummer) Svejsetråd 4mm Art. nr _ (3-cifret farvenummer) 6,25 / lbm.

29 4. SPORTSGULV SPORTSGULV Art. nr. Listepris MULTIFLEX EKSKL. TOPBELÆGNING Samlet byggehøjde 38 mm inkl. 14 mm lamelparket. Velegnet til sportshaller og gymnastiksale EN 14904, klasse A4 14 MM EG 3-STAV LAMELPARKET LAKERET 2-LOCK ,00 / m² Pakkestørrelse 2,66 m² Dim.: 2281 x 194 mm 14 MM BØG 3-STAV LAMELPARKET LAKERET 2-LOCK ,00 / m² Pakkestørrelse 2,66 m² Dim.: 2281 x 194 mm 14 MM AHORN 3-STAV LAMELPARKET LAKERET 2-LOCK ,00 / m² Pakkestørrelse 2,66 m² Dim.: 2281 x 194 mm MULTIFLEX SPORTSGULVSYSTEM SPORTS TARFLEX PLADER BIRK 9 MM ,00 / m² Dim: 2440x310x9 mm Pakkestørrelse 6,05 m² SPORT TARKOFOAM ,00 / m² Rulle: 25x2,07 m = 51,75m² TARFILM 0,2 MM PE FOLIE ,25 / m² Rulle: 40x3 m =120 m² SPORTSGLUE MULTIFLEX (LIM) ,00 / kasse Kasse med 20 poser rækker til ca. 220 m²

30 4. SPORTSGULV TILBEHØR Art. nr Listepris Sportsgulv ventileret fodliste Dim: 46x46x2350 x 5 stk = 11,75 lbm pr. kasse Eg ,00 / lbm. Bøg ,00 / lbm. Ahorn ,00 / lbm. Sportsgulv ventileret fodliste ekstra bred Dim: 46x70x2350 x 4 stk = 9,4 lbm pr. kasse Eg ,00 / lbm. Bøg ,00 / lbm. Ahorn ,00 / lbm. Dobbeltklæbende Tape 1 rulle a 25 lbm x 100 mm ,00 / stk. Tapemaskine til dobb. klæbende tape ,00 / stk. Targun - Limpistol til 500/600 ml poser ,00 / stk. Ringe og låg ø90 mm (gulvlem) (udvendige mål 135m) Eg ,00 / stk. Bøg ,00 / stk. Ahorn ,00 / stk. Standard til Lumaflex ,00 / stk. Sugekop ,00 / stk. Ringe og låg ø170 mm (gulvlem) (udvendige mål 220 m) Eg ,00 / stk. Bøg ,00 / stk. Ahorn ,00 / stk. Standard ø180 mm til Lumaflex ,00 / stk. Sugekop ,00 / stk. Dørtrin - skråliste i hårdt træ Dim: 40 x 2070 mm ,00 / stk. Overgangsskinner anodiseret aluminium Dim: 60/80/100/130 x 3000 mm 60 mm ,00 / stk. 80 mm ,00 / stk. 100 mm ,00 / stk. 130 mm ,00 / stk. Access rampe aluminium Dim: 140 x 960 mm ,00/ stk. Teleskop rampe i aluminium til kørestol Dim: 760x1120/ ,00 / stk.

31 5. TILBEHØR - Lægning Art. nr. DB varenr. Beskrivelse Pakning (min. køb) Pris Lim Tarkett hvid PVAc lim til trægulve D3, svømmende lægning. 0,75 liter til 30 kvm ved punktlimning. 12x0,75 l 34,75/kg Parketlim D. Vandbaseret, 0,7-0,9 kg/m 2 Anbefales til spånplader. 1x14 kg 35,75/kg Parketlim MS Parketlim til fuldlimning af trægulv. 1x15 kg 46,50/kg Primer til parketlim MS. Anvendes til beton. 1x11 kg 100,00/kg Tarkospray. 1x6 flasker 133,00/stk Spartel til fuldlimning 1x1 35,50/stk Tarktool - Jern Tarktool DIY, jern, 690 gram Anbefales til lægning af 13 mm gulve. 1x1 129,00/stk Tarktool Silence Professional, med lyddæmpning, jern, 1280 gram Anbefales til lægning af 14 mm gulve. 1x1 10x1 216,25/stk. 196,75/stk Kiler Plastkiler (50 stk./pose) 1x50 10x50 64,50/ps. 58,25/ps Slagklods til svømmende lægning Slagklods flad, 20 cm 1x1 10x1 66,00/stk. 58,50/stk Slagklods flad med håndtag, 60 cm 1x1 10x1 181,00/stk. 158,50/stk Slagklods til fuldlimet lægning Slagklods med profil og håndtag, 60 cm 1x1 10x1 196,50/stk. 176,50/stk.

32 5. TILBEHØR - Lægning Art. nr. DB varenr. Beskrivelse Pakning (min. køb) Pris Lægningssæt Startboks Inklusiv: 1 slagklods, 1 Tarktool DIY og 30 kiler. 10x1 71,00/sæt Startboks Inklusiv: 1 slagklods (38 cm) med håndtag, 1 Tarktool (6 mm metal) med filt på undersiden og 30 plastkiler. 1x1 192,00/sæt Notfræsejern Notfræsejern til profil 14 mm 1x1 552,50/stk Løse fer Løse fer til 14 mm gulve, længde 405 mm 1x1 9,75/stk Løse fer til 22 mm gulve, længde 405 mm Kobberbånd, selvklæbende - 12 mm x 33 m Anvendes til Granit SD og Toro SC 1x1 1 rulle á 33 lbm. 9,75/stk. 198,75/stk Dobbeltklæbende tape til samlinger - 50 mm x 25 m Anvendes til Acczent Loose Lay (tidl. Unik) 1 rulle á 25 lbm. 177,75/stk. Ensfarvet svejsetråd til vinyl Afkap Flerfarvet svejsetråd til iq Granit, iq Optima, iq Granit Safe.T og iq Natural Afkap 1 rulle á 50 lbm. 1 rulle á 50 lbm. 6,25/lbm. 8,25/lbm. 9,25/lbm. 11,25/lbm. Smeltetråd til xf 2 linoleum - ensfarvet Afkap 1 rulle á 50 lbm. 8,25/lbm. 10,25/lbm. Smeltetråd til xf 2 linoleum - flerfarvet Afkap 1 rulle á 50 lbm. 8,25/lbm. 10,25/lbm Tarkofix, koldsvejsevæske (50ml/tube, ca. 25 lbm) 20x1 98,00/stk Hurtigsvejsemundstykke 1x1 193,00/stk Rensebørste til hurtigsvejsemundstykke 1x1 66,00/stk Arbejdsbukser, grå Str. XS (C46) Str. S (C48) Str. M (C50) Str. L (C52) Str. XL (C54) 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 735,50/stk. 735,50/stk. 735,50/stk. 735,50/stk. 735,50/stk Knæbeskyttere 1x1 244,00/stk.

33 5. TILBEHØR - Underlagsmateriale Art. nr. DB varenr. Beskrivelse Pakning (min. køb) Pris Tarkofoam II 2 mm, (1 rulle) 1x75 kvm (1 rulle 1,2x75 m) Til laminat og mm trægulve Tarkofoam II mm 1x75 kvm 6,75/kvm Tarkofoam II 2 mm, (28 ruller/box) PE-skum. Freonfri. 30 kg/m 2. Tæthed 30 ks/m 3 Til laminat og mm trægulve 28x15 kvm 1x15 kvm 6,75/kvm. 7,00/kvm Tarkoflex II 2 mm, (1 rulle) 2 mm PE-skum kombineret med 0.1 mm PE-folie (dampspærre). Til lægning på beton. (1 rulle 0,95x75 m) Til laminat og mm trægulve 1x75 kvm 11,25/kvm Tarkoflex II 2 mm, (22 ruller/box) mm Polyethylenfilm (dampspærre) (1 rulle 2,7x25 m/rl.) Ældningsbestandig dampspærre Afdækningspap (40 ruller á 75m 2 ) (1 rulle 1,3x58 m) Beskytter gulvet mod maling, ridser mv. 22x15 kvm 1x15 kvm 50x67,5 kvm 1x67,5 kvm 1x75 kvm 11,25/kvm. 11,50/kvm. 7,00/kvm. 7,75/kvm. 3,50/kvm Tarkomfort Pro Egnet til id Inspiration Click (1 rulle 10 kvm.) 1x10 kvm 41,00/kvm Tarkomfort Plus Egnet til Starfloor og id Inspiration Click Kun til boligbrug, klasse 23 (1 rulle 10 kvm./ 1 palle 280 kvm.) 1x10 kvm 29,85/kvm Tarkomfort Egnet til Starfloor og id Inspiraion Click (1 rulle 10 kvm./ 1 palle 324 kvm.) 1x10 kvm 37,00/kvm Tarkolay (1 rulle) Fugtspærrende underlag til Homogene og Heterogene vinyler. Lægges løst på undergulvet. Tykkelse 1,3 mm. 1x ca.90 kvm 113,00/kvm.

34 5. TILBEHØR - Rengøring og vedligeholdelse Art. nr. DB varenr. Beskrivelse Pakning (min. køb) Pris SORT, Tarkett Metalpolish, 1 liter 6x1 l. 66,00/l SORT, Tarkett Metalpolish, 5 liter 3x5 l. 64,00/l BLÅ, Tarkett Grundrengøring, 1 liter 6x1 l. 42,75/l BLÅ, Tarkett Grundrengøring, 5 liter 3x5 l. 37,00/l GRØN, Tarkett Gulvvask, 0,25 liter 35x0,25 l. 11,00/stk GRØN, Tarkett Gulvvask, 1 liter 6x1 l. 35,50/l GRØN, Tarkett Gulvvask, 5 liter 3x5 l. 31,00/l RØD, Tarkett Prof. Vaskemiddel, 1 liter 6x1 l. 38,00/l RØD, Tarkett Prof. Vaskemiddel, 5 liter 3x5 l. 33,00/l ORANGE, Tarkett Vaskemiddel m. voks, 1 liter 6x1 l. 47,00/l BRUN, Tarkett Kalk- og rustfjerner, 1 liter 6x1 l. 69,00/l GRÅ, Tarkett Pletfjerner, 0,2 liter 1x0,2 l. 56,00/stk Lak Refresher, 1 liter 12x1 l. 53,00/l Refresher til Hårdvoksolie, 1 liter 6x1 l. 203,50/l Lak Vedligeholdelsessæt Startboks/Vedligeholdelsessæt til lakerede trægulve Inklusiv: 0.5 liter Tarkett Lak Refresher, 0.25 liter Tarkett Gulvvask, 2 poser filtdupper mm. 1x1 96,00/stk Spray Cleaner, 0,75 liter Til rengøring af lakeret gulve, Hardwax olie eller laminatgulve. 1x0,75 l. 61,25/stk Wood Floor Care Kit Inklusiv: Spray cleaner 0,75 l, microfibermoppe, moppe holder 1 kit 218,50/stk Spray Mop Kit Inklusiv: Spray moppe, refill spray, microfibermoppe 1 kit 256,50/stk Refill Spray Mop, 1 liter 1x1 l. 84,50/stk Microfibermoppe med velcro (vaskbar) 1x1 29,00/stk.

Tilbehør 2010/2011 1

Tilbehør 2010/2011 1 Tilbehør 2010/2011 1 Gulvtilbehør for det perfekte slutresultat Tarketts brede sortiment af gulvtilbehør er tiltænkt for at gøre det lettere for dig, at vælge det rigtige produkt til det rette rette gulv,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Det sikre valg LAMINATGULV 2010

Det sikre valg LAMINATGULV 2010 Det sikre valg LAMINATGULV 2010 Tag det roligt, behold bare skoene på, mens du danser! Oplev den sikre fornemmelse med et nyt laminatgulv fra Tarkett. Når du byder op til dans i hjemmet, kan du nyde musikken

Læs mere

GULVE - et naturligt valg

GULVE - et naturligt valg GULVE - et naturligt valg A natural choice by moland - blik for nye muligheder Gulve, mærket med FSC, viser, at produktet støtter bære dygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSC s regler.

Læs mere

TARKETT EN VIDUNDERLIG ÆGTE HÅNDVÆRK SIDEN 1886 NATURLIGT HOLDBART PÅ LANG SIGT TRÆGULVE INSPIRATION OG GUIDE TIL TARKETT TRÆGULVSSORTIMENT 2015

TARKETT EN VIDUNDERLIG ÆGTE HÅNDVÆRK SIDEN 1886 NATURLIGT HOLDBART PÅ LANG SIGT TRÆGULVE INSPIRATION OG GUIDE TIL TARKETT TRÆGULVSSORTIMENT 2015 TARKETT TRÆGULVE INSPIRATION OG GUIDE TIL TARKETT TRÆGULVSSORTIMENT 2015 ÆGTE HÅNDVÆRK SIDEN 1886 NATURLIGT HOLDBART PÅ LANG SIGT EN VIDUNDERLIG VERDEN TRADITION AF OCH TRÆGULVE INNOVATION HERITAGE EG

Læs mere

GULVE. Velkommen til VORES VERDEN FÅ MASSER AF INSPIRATION I VORES ONLINE SHOWROOM

GULVE. Velkommen til VORES VERDEN FÅ MASSER AF INSPIRATION I VORES ONLINE SHOWROOM GULVE Velkommen til VORES VERDEN FÅ MASSER AF INSPIRATION I VORES ONLINE SHOWROOM WWW.GULV.MOLAND.BIZ MOLAND GULVE - et univers af ubegrænsede muligheder Når der vælges gulv til boligen, vælges der med

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 TARKETT TRÆGULVE LAMELKONSTRUKTION Vores trægulve er opbygget som en 3-lags konstruktion, hvor fiberretningen i de forskellige

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013....det brugervenlige gulv

LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013....det brugervenlige gulv LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013...det brugervenlige gulv Smart på mange... 2 Lamin art Black&Hype / Lamin art White&Hype ...forskellige måder Lamin art Black & Hype Der findes næppe noget gulv, der sætter

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og

Læs mere

Fra skovens træer til dit gulv

Fra skovens træer til dit gulv Fra skovens træer til dit gulv 1 2 Primaplank - Eg m/ hvidpigmenteret olie el. matlak Eksklusiv EKO Primaplank med fasede sider 3 Primaplank - Ask m/ hvidpigmenteret olie el. matlak Primaplank - Eg m/

Læs mere

LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET

LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET CREATIVE CLASSICS CREATING EXCEPTIONAL SPACES LAMELGULVE Ask Plank Whitesand Det er ikke kun lyset, der giver rummet liv 03 LAMELGULVE Ask parket Whitesand 05 Det er let

Læs mere

GULVE - et naturligt valg

GULVE - et naturligt valg GULVE - et naturligt valg A natural choice by moland - blik for nye muligheder Gulve, mærket med FSC, viser, at produktet støtter bære dygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSC s regler.

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

LABOFA Prisliste 2016 TABLES

LABOFA Prisliste 2016 TABLES LABOFA Prisliste 2016 TABLES 2016 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Denne prisliste er gældende fra 15.06.2016 og annullerer alle tidligere prislister. Betingelserne er gældende for standardsortiment,

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

164 cm 3,5 cm 1 cm 2 cm 62 cm X X 30 cm X 7,5 cm 2 cm 3 cm 12 cm 54,5 cm 55 cm 54,5 cm 164 cm 3,5 cm 1 cm 2 cm 62 cm X X 36 cm X 7,5 cm 2 cm 3 cm 12 cm 49,5 cm 65 cm 49,5 cm A B R 15 mm R 15 mm 2 11 32

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

længe leve laminat! Nyhed! Naturtro stenmønstre

længe leve laminat! Nyhed! Naturtro stenmønstre længe leve laminat! laminatgulv KOLLEKTION 2015 Nyhed! Naturtro stenmønstre Karakteristiske køkkener, side 10. Velkommen til Tarkett Vores mål er at udvikle moderne og nyskabende gulve i træ, vinyl, laminat,

Læs mere

GULVE - et naturligt valg

GULVE - et naturligt valg GULVE - et naturligt valg Velkommen Velkommen Naturens materiale træ er en altafgørende ingrediens i dagligdagen hos Moland og, bevidst eller ubevidst, også dagligdagen for de fleste mennesker. I vores

Læs mere

TIMBERMAN SLOTSPLANK TIMBERMAN WIDEPLANK

TIMBERMAN SLOTSPLANK TIMBERMAN WIDEPLANK 1. JANAUR 2017 14 mm til lægning svømmende Fyr Plank 14x185x2400 1,2 mm fas/lud/olie hvid/click 2,66/106,40 1678454 101556CO 275,00 282,00 399,00 Ask prime 14x190x1820 1,5 mm fas/mathon lak hvid 2.08/114,40

Læs mere

Ved køb af antal paller 1 2 4 8 10 >10 ½ Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81

Ved køb af antal paller 1 2 4 8 10 >10 ½ Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81 LOGO VAND Mini 0,33 liter i klar flaske, 1 palle = 1.764 vand (12 kolli) Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81 Lågfarve / bestil varenr. Transparent 100 10-15 Pro nr. 1500 * ½ palle (1008

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7

TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7 Prisliste 2014 TORO 2 Indholdsfortegnelse TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7 Leveringsterminer Leveringstiden for TORO stole er 2-3 uger. Leveringstiden

Læs mere

TARKETT TRÆGULVE TRADITION OG INNOVATION BREDE PLANKER ÅRETS NYHED SMUKT, HVIDT OG VINTAGE

TARKETT TRÆGULVE TRADITION OG INNOVATION BREDE PLANKER ÅRETS NYHED SMUKT, HVIDT OG VINTAGE TARKETT TRÆGULVE INSPIRATION OG GUIDE TIL TARKETT TRÆGULVSSORTIMENT 2014 2015 BREDE PLANKER ÅRETS NYHED SMUKT, HVIDT OG VINTAGE TRADITION OG INNOVATION EPOQUE EG NATUR PLANK 7876001 HVORDAN SER DIT DRØMMEGULV

Læs mere

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? Screwpull proptrækkeren er udviklet af oliemanden Herbert Allen i 1979. I dag er varemærket Screwpull globalt anerkendt, og produkterne sælges i næsten ethvert industrialiseret land. Mange nye produkter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O P R I S L I S T E

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O P R I S L I S T E HOLDBART HÅNDVÆRK A N N O 1 9 6 7 PRISLISTE 2017 KVALITETER Prisliste 2017 MASSIVE FINGERTAPPEDE REOLER ATBO indkøber og udvælger nøje råtræ fra hele verden. Vi køber kun fra træleverandører, der kan garantere,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014 Lægningsanvisning Trægulve Elegance 04 november 2014 BETINGELSER Før lægning Undergulvet skal være rent, tørt, fast og plant. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30-60 % før, under og efter installation

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Nu kan du blande dit eget trægulv

Nu kan du blande dit eget trægulv Parquet Magazine INSPIRATION, IDEER OG EN GUIDE TIL TARKETT TRÆGULVSORTIMENT / 2011 tema: trægulve til alle rum et skønt mix af inspiration og fakta gulve, der vækker mange følelser nu er det endnu nemmere

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE

TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE Produktkatalog TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE Skal redigeres i ny version A-Z- Snedkeriet salgs- og leveringsbetingelser 2010 Bestilling af vare Vare kan bestilles pr. telefon (75 126599). Ved bestilling

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Det sikre valg LAMINATGULV 2011

Det sikre valg LAMINATGULV 2011 Det sikre valg LAMINATGULV 2011 2 Tag det roligt, behold bare skoene på, mens du danser! Oplev den sikre fornemmelse med et nyt laminatgulv fra Tarkett. Når du byder op til dans i hjemmet, kan du nyde

Læs mere

Gulve og paneler

Gulve og paneler Februar 2016 Gulve og paneler www.sodra.dk 1 Cm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Et bredt standardsortiment så du finder det helt rigtige Vores brede standardsortiment omfatter mere end 1.000 artikler - gulve, lister,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

LÆNGE LEVE LAMINAT! LAMINATGULV KOLLEKTION 2014/15

LÆNGE LEVE LAMINAT! LAMINATGULV KOLLEKTION 2014/15 LÆNGE LEVE LAMINAT! LAMINATGULV KOLLEKTION 2014/15 VELKOMMEN TIL TARKETT Vores mål er at udvikle moderne og nyskabende gulve i træ, vinyl, laminat, linoleum og tæpper, som også hjælper til at gøre dit

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

Natursten. til anlægsopgaver. Nordisk Granit Import A/S. Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01

Natursten. til anlægsopgaver. Nordisk Granit Import A/S. Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01 Natursten til anlægsopgaver Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01 www.nordiskgranit.dk - post@nordiskgranit.dk Multicolor, brændt Hælfacon 20 x 17 x 5 cm. 192698 Pris excl. moms 54,40

Læs mere

Eksklusive trægulve. Zagawood det tidsløse design i moderne stil! Plank Eg Rustik matlak RW03130

Eksklusive trægulve. Zagawood det tidsløse design i moderne stil!  Plank Eg Rustik matlak RW03130 Eksklusive trægulve Zagawood det tidsløse design i moderne stil! www.zagawood.dk Plank Eg Rustik matlak - 0614RW03130 2 Træets oprindelse Nordisk tradition forenet med den nyeste teknologi Zagawood er

Læs mere

Stilfuld atmosfære med naturlige kvalitets trægulve...

Stilfuld atmosfære med naturlige kvalitets trægulve... Stilfuld atmosfære med naturlige kvalitets trægulve... Indholdsfortegnelse Side 3 Træets oprindelse Side 4-5 ipowood Parket eller Plank Side 6-7 ipowood Plank sortiment Side 8-9 ipowood Parket sortiment

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O P R I S L I S T E

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O P R I S L I S T E HOLDBART HÅNDVÆRK A N N O 1 9 6 7 PRISLISTE 2016 KVALITETER Prisliste 2016 MASSIVE FINGERTAPPEDE REOLER ATBO indkøber og udvælger nøje råtræ fra hele verden. Vi køber kun fra træleverandører, der kan garantere,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

WOOD. Fakta om trægulve

WOOD. Fakta om trægulve WOOD Fakta om trægulve 1 2 Epoque Eg Winter Plank 162 mm Tarkett er en af verdens førende producenter af trægulve og med aner, der går mere end 120 år tilbage. Vores gulve findes i miljøer verden over.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O E N G R O S P R I S L I S T E

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O E N G R O S P R I S L I S T E HOLDBART HÅNDVÆRK A N N O 1 9 6 7 ENGROSPRISLISTE 2017 KVALITETER Engrosprisliste 2017 MASSIVE FINGERTAPPEDE REOLER ATBO indkøber og udvælger nøje råtræ fra hele verden. Vi køber kun fra træleverandører,

Læs mere

Oversigt over specialforme

Oversigt over specialforme Oversigt over specialforme SÅLBÆNKE Sålbænk type 110/055 Varenr.: 992001 Vægt pr. m.: 13 kg. Max Længde: 1400 mm. Sålbænk type 110/055 Varenr.: 992076 Vægt pr. m.: 14 kg. Sålbænk type 110/190 Varenr.:

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

VEJLEDNING Møbler. Kundevejledning - praktisk anvendelse af aftalen

VEJLEDNING Møbler. Kundevejledning - praktisk anvendelse af aftalen VEJLEDNING 50.30 Møbler Kundevejledning - praktisk anvendelse af aftalen 1 05092016 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 iment...3 Hvilken leverandør skal jeg købe ind hos...4 Hvordan køber jeg ind...4

Læs mere

Levende detaljer til dit hjem

Levende detaljer til dit hjem Gode rum Levende detaljer til dit hjem Paneler Trægulve 2016/2017 www.moelven.dk Træ en del af naturen Tag et stykke af naturen, og skab nye, gode rum med et levende materiale. Interiørprodukter i massivt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Nytstaaltag.dk (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne

Læs mere

Lev naturligt med. Massive trægulve & paneler

Lev naturligt med. Massive trægulve & paneler Lev naturligt med Massive trægulve & paneler Ægte trægulve vokser på træerne Södra Interiör er en af nordens førende leverandører af massive lister, trægulve, paneler og interiørprodukter. I vores sortiment

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra jan 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 0 Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

primolister.com PRISLISTE 1.07.2009 (ekskl. moms) PRIMO lister

primolister.com PRISLISTE 1.07.2009 (ekskl. moms) PRIMO lister primolister.com PRISLISTE 1.07.2009 (ekskl. moms) PRIMO lister AFSLUTNINGSLISTER Sandlister, skurelister og skyggeliste 25 mm 22 mm 33 mm 21 mm 5001 5075 5065 5073 5002 (mm) stk. m pr. stk pr. stk 5001-0001-45

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Salgs- og leveringsbetingelser maj 2014 Salgs- og leveringsbetingelser I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

KØKKENBORDPLADER laminat

KØKKENBORDPLADER laminat KØKKENBORDPLADER laminat www.qualitybrands.dk K-bord/1301 Kundetilpassede bordplader QualityBrands.dk er din danske bordpladespecialist. Vores produktion foregår hos Danmarks ældste og mest erfarne leverandør

Læs mere

FRA NATUREN TIL DIT HJEM...

FRA NATUREN TIL DIT HJEM... FRA NATUREN TIL DIT HJEM... PRODUKTER JULI 2015 TILBEHØR INDHOLD BORDPLADER Bordplader i massiv træ side 3 Laminatbordplader - Basic side 5 Laminatbordplader - Select side 6 HYLDER Hylder i massiv træ

Læs mere

Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms. Prisliste Opbevaring

Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms. Prisliste Opbevaring Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms Prisliste Opbevaring Altikon totalleverandør af kontormiljøer Om vores produkter Altikon tilbyder et unikt sortiment af møbler, opbevaringsløsninger samt tilbehør

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Gulve reparation af trægulve

Gulve reparation af trægulve Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af trægulve Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i

Læs mere

Ægte træ. skaber gulve med karakter. det er helt naturligt

Ægte træ. skaber gulve med karakter. det er helt naturligt Ægte træ skaber gulve med karakter det er helt naturligt Slotsplank Eg prime, Mathon matlak hvid - 145016MMF 2 Vælg det rigtige trægulv Timberman trægulve skaber stemningsfulde rum at leve og bo i. Vores

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

L A M INATBORD P L A DER

L A M INATBORD P L A DER L A M INATBORD P L A DER OVERSIGT SORTIMENT 2012 JANUAR 2012 SORTIMENT OVERSIGT Hornbaek Scandiwood præsenterer Skandinaviens mest komplette sortiment i laminatbordplader. Programmet er udviklet i et tæt

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere