Prisliste pr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisliste pr. 1.2.2015"

Transkript

1 Prisliste pr

2 1. Kontaktinformation og betingelser 2. Trægulv 3. Laminat 4. Sportsgulv 5. Tilbehør 6. Udstillingsmateriale 7. Procedurer Herunder reklamation og kvalitetssikring

3 KONTAKTINFORMATION Tarkett A/S Telefon: Industrivej 2 Telefax: Hedehusene Kundeservice: Mandag torsdag 08:00 16:00 Fredag 08:00 15:00 Ordremodtagelse: Vi modtager gerne din skriftlige ordre døgnet rundt på fax nr eller Konsumentafdeling: Thomas Ebbe Salgschef Tlf.: Fritz Hansen Salgskonsulent Sønderjylland & Fyn Tlf.: Jacob Schnedler Salgskonsulent Midt- & Østjylland Tlf.: Kirsten Nielsen Salgskonsulent Nordjylland Tlf.: Mads Pedersen Salgskonsulent Sjælland m. øer Tlf.: Glenn Hansen Key Account Konsulent, Tæpper Sjælland Tlf.: Majken Møgelberg Salgs- og marketingassistent Tlf.: Teknisk afdeling: Jørgen Baden Teknisk chef Tlf.: Mette Fraenkel Teknisk assistent Tlf.:

4 KONTAKTINFORMATION Tarkett A/S Telefon: Industrivej 2 Telefax: Hedehusene Kundeservice: Mandag torsdag 08:00 16:00 Fredag 08:00 15:00 Ordremodtagelse: Vi modtager gerne din skriftlige ordre døgnet rundt på fax nr eller Projektafdeling: Kenn H. Nielsen Adm. direktør Tlf.: Jesper Gall Gram Salgskonsulent Midt- & Sønderjylland & Fyn Tlf.: Salgskonsulent Midt- & Nordjylland Tlf.: Jacob Boesen Salgskonsulent Sjælland m. øer Tlf.: Jan Madsen Salgskonsulent Sjælland m. øer Tlf.: Glenn Hansen Key Account Konsulent, Tæpper Sjælland Tlf.: Majken Møgelberg Salgs- og marketingassistent Tlf.: Teknisk afdeling: Jørgen Baden Teknisk chef Tlf.: Mette Fraenkel Teknisk assistent Tlf.:

5 1. SALGS-, LEVERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 1 Indledning 1.1 Nærværende betingelser er gældende, i det omfang de ikke er ændrede ved skriftlig aftale mellem partnerne. 1.2 Der henvises i nærværende betingelser til Tarkett A/S hjemmeside 1.3 Ud over nærværende betingelser gælder de under samhandelsbetingelser anførte reklamations- og garantibestemmelser. Disse findes på Tarkett A/S hjemmeside. 2 Risiko for produkterne 2.1 Risikoen for produkterne overgår til køber ved leveringen. 3 Leveringssted 3.1 Leveringen sker på købers forretningssted. 3.2 Såfremt leveringen sker efter aftale med køber hos dennes kunde eller byggeplads, overgår risikoen på tidspunktet for leveringen til kunden. 4 Købers undersøgelsespligt og reklamationsgang 4.1 Køber er pligtig til straks ved leveringen at undersøge produkterne for fejl og mangler som følge af transportskader og i øvrigt for mangler ved selve produktet. 4.2 Ved transportskader skal der gøres bemærkninger om eventuel beskadigelse af produkterne på fragtbrevet forud for kvittering. 4.3 Såfremt fejlen eller manglen som følge af transportskade ikke er umiddelbart synlig, skal der foretages skriftlig reklamation overfor fragtmanden/tarkett A/S senest syv dage efter produkternes levering. 4.4 Såfremt køber i øvrigt vil påberåbe sig fejl eller mangler ved produkterne, skal køber straks og inden syv dage efter leveringen skriftligt reklamere overfor Tarkett A/S med angivelse af nøjagtig specifikation af manglen i overensstemmelse med Tarkett A/S reklamationsprocedure, som er angivet på. 5 Tarkett A/S mangelansvar 5.1 Såfremt produkterne er behæftet med fejl eller mangler, som Tarkett A/S er ansvarlig for, er Tarkett A/S berettiget til efter eget valg at afhjælpe manglen ved reparation eller at foretage omlevering, såfremt tilsvarende produkter er på lager. 6 Forsinkelse af leveringer 6.1 Ved forsinkelse af leverancer er Tarkett ikke ansvarlig for produktionstab, driftstab, dagsbøder, lønomkostninger i forbindelse med ventetid, overtidsbetaling, tabt fortjeneste eller anden indirekte tab eller omkostninger som køber eller tredjemand pådrager sig i denne forbindelse. 7 Garanti 7.1 Tarkett A/S yder produktgaranti og slidgaranti i overensstemmelse med Tarkett A/S garantibetingelser, som fremgår af Tarkett A/S hjemmeside. 8 Ansvarsbegrænsning 8.1 For produkter, der anvendes i Danmark er Tarkett A/S underkastet den af Boligministeriets Erhvervs- og byggestyrelse udfærdigede byggeleveranceklausul, hvorefter Tarkett A/S ansvar for mangler ved leverancer ophører fem år efter aflevering af det byggeri, hvori leverancen indgår. 8.2 Ved levering til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køber. 9 Betalingsbetingelser 9.1 Såfremt køber ikke rettidigt erlægger betaling i henhold til faktura, skal køber betale morarenter fra forfaldsdagen med 1,5 % pr. påbegyndt måned. 10 Tvister 10.1 I tilfælde af at køber vil rejse krav mod Tarkett A/S som følge af mangler ved levering af Tarkett A/S leverance, skal tvisten afgøres af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i overensstemmelse med denne voldgiftsrets regler for behandling af voldgiftssager Tvister vedrørende øvrige forhold afgøres ved de almindelige domstole 10.3 Tvister afgøres efter dansk ret. 11 Retsforholdet i øvrigt 11.1 For leverancen gælder i øvrigt de bestemmelser, der er anført under samhandelsbetingelser på Tarketts A/S hjemmeside. Tarketts hjemmeside: 5.2 Tarkett A/S er ikke ansvarlig for produktionstab, driftstab eller andet direkte eller indirekte tab hos køber eller dennes kunde.

6 1. SAMHANDELSBETINGELSER Oplysninger og information herom findes på Produkter og priser Tarkett udsender normalt prisliste 1-2 gange om året. Ny prisliste udsendes ved ændringer i råvarepriser, sortiment, løn- og transport omkostninger, valutakurser samt skatter og afgifter. Vi kan derfor kun tilbyde faste priser efter speciel og udtrykkelig skriftlig aftale. Alle priser er ekskl. moms. Tarkett forbeholder sig dog ret til enhver tid at ændre i prislisten. Leverancer Ændringer fra køber i leveringsdatoen af standardprodukter skal ske senest 2 dage før det i henhold til ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt. Leverancen kan dog højst udskydes 7 dage. Udskydelse fra Tarkett af leverancer kan forekomme som følge af ændringer i produktionen. Dette medfører ikke kompensation fra Tarkett. Levering direkte til byggepladsen kan aftales. Det kræver, at der på byggepladsen er adgang for lastbiler samt mandskab og udstyr til at modtage godset. Ved produktlevering skal der være kompetente personer til at modtage, kontrollere og afgive forpligtende kvittering for korrekt levering. I modsatte fald har Tarkett retten til at udsætte levering for kundens regning. Kræves levering med liftbil skal dette oplyses på forhånd. Levering, hvor der skal anvendes kran, sker for købers regning og risiko. Tarkett viderefakturerer de faktiske omkostninger. Er der indgået aftale om kranassistance med Tarkett, er det Tarkett uvedkommende, at der eventuelt kan forekomme billigere tilbud fra anden side. Kranassistance skal aftales med Tarkett mindst 24 timer før leveringen. Levering til bestemt tid på dagen kan medføre meromkostninger, der videredebiteres køber. Betaling og forsendelse Er der indgået aftale om kredit, er den generelle betalingsfrist 8 dage minus 2% eller lbm. måned + 27 dage netto. Er der ikke indgået aftale om kredit, skal betaling ske forud for leveringen. Overskrides betalingsfristen, tilskrives renter p.t. 1,5% per påbegyndt måned. Sådanne renter er forfaldne til betaling straks. Alle ordrer på lagervarer afgår så vidt det er muligt inden for 2 arbejdsdage. Transporten sker med transportfirma efter Tarketts eget valg. Såfremt der ønskes en anden forsendelsesmåde, debiterer Tarkett merudgifterne for dette. Ordre under DKK 1000,00 Tarkett debiterer et gebyr på DKK 100,00 ved køb under kr ,00. Ordrebekræftelse Tarkett kan ikke drages til ansvar for misforhold mellem ordreafgivelsen og ordrebekræftelsen. Det er købers ansvar at kontrollere rigtigheden af ordrebekræftelsen og at den svarer overens med ordreafgivelsen. Produktændringer og udgåede produkter Tarkett forbeholder sig ret til enhver tid at ændre i produktsortimentet samt fortage ændringer i produktet. Tarkett forpligtiger sig ikke til at lagerføre udgåede produkter. Returvarer Tarkett tager ikke produkter retur. Variationer i produktet Tarkett har ansvaret for at leverancen lever op til de specifikationer, der er gældende for den enkelte produktgruppe, eller de for produktet naturlige egenskaber og variationer i farve, mønster, struktur, dimension m.m. Eventuelle udleverede prøver, displayprøver m.m. er vejledende og der kan forekomme variationer i forhold til det leverede produkt. Tarkett har ikke ansvaret for produktvariationer, hvis produktet bestilles i forskellige produktioner, batchnumre eller i øvrigt ved senere genbestilling af produktet. Der henvises i øvrigt til www. tarkett.dk Udskydelse af leverancer Forsinkelser, der kan henføres til køber, medfører ikke automatisk mulighed for udsættelse af leverancen. Dette kan først ske efter forudgående aftale og en eventuel oplagring sker for købers regning og risiko. For specialproduktioner eller ikke lagerførte produkter, i henhold til prislisten, under m2 gælder at leverancen skal aftages umiddelbart efter produktion. Tekniske oplysninger Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger m.m. om produktets anvendelse, funktion, montering og andre tekniske data er, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, alene vejledende og skal altid sammenholdes med fagets normale kutymer og gældende retningslinier fx fra Gulvbranchen, TOP (Træbranchens Oplysningsråd) eller SBI (Statens Byggeforskningsinstitut). Der henvises i øvrigt til Tarketts lægningsanvisninger, rengøringsog vedligeholdelses anvisninger og disse skal følges. Samhandelsbonus Dit køb af boligvinyl fra vor standard kollektion er bonusberettiget. Alle andre produkter, herunder nettovarer, er bonusbyggende. Bonussatsen aftaler vores sælger med dig primo kalenderåret, på basis af sidste års samlede køb. Vi ajourfører automatisk din bonussats primo hvert halve år, på grundlag af foregående halvårskøb, i henhold til følgende minimumsomsætninger: 3% 5% 7% 10% Den aktuelle bonussats fremgår af den enkelte faktura. Bonusbeløbet fratrækkes automatisk ved fakturering.

7 1. SAMHANDELSBETINGELSER Oplysninger og information herom findes på Produkter og priser Tarkett udsender normalt prisliste 1-2 gange om året. Ny prisliste udsendes ved ændringer i råvarepriser, sortiment, løn- og transport omkostninger, valutakurser samt skatter og afgifter. Vi kan derfor kun tilbyde faste priser efter speciel og udtrykkelig skriftlig aftale. Alle priser er ekskl. moms. Tarkett forbeholder sig dog ret til enhver tid at ændre i prislisten. Leverancer Ændringer fra køber i leveringsdatoen af standardprodukter skal ske senest 2 dage før det i henhold til ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt. Leverancen kan dog højst udskydes 7 dage. Udskydelse fra Tarkett af leverancer kan forekomme som følge af ændringer i produktionen. Dette medfører ikke kompensation fra Tarkett. Levering direkte til byggepladsen kan aftales. Det kræver, at der på byggepladsen er adgang for lastbiler samt mandskab og udstyr til at modtage godset. Ved produktlevering skal der være kompetente personer til at modtage, kontrollere og afgive forpligtende kvittering for korrekt levering. I modsatte fald har Tarkett retten til at udsætte levering for kundens regning. Kræves levering med liftbil skal dette oplyses på forhånd. Levering, hvor der skal anvendes kran, sker for købers regning og risiko. Tarkett viderefakturerer de faktiske omkostninger. Er der indgået aftale om kranassistance med Tarkett, er det Tarkett uvedkommende, at der eventuelt kan forekomme billigere tilbud fra anden side. Kranassistance skal aftales med Tarkett mindst 24 timer før leveringen. Levering til bestemt tid på dagen kan medføre meromkostninger, der videredebiteres køber. Betaling og forsendelse Er der indgået aftale om kredit, er den generelle betalingsfrist 8 dage minus 2% eller lbm. måned + 27 dage netto. Er der ikke indgået aftale om kredit, skal betaling ske forud for leveringen. Overskrides betalingsfristen, tilskrives renter p.t. 1,5% per påbegyndt måned. Sådanne renter er forfaldne til betaling straks. Alle ordrer på lagervarer afgår så vidt det er muligt inden for 2 arbejdsdage. Transporten sker med transportfirma efter Tarketts eget valg. Såfremt der ønskes en anden forsendelsesmåde, debiterer Tarkett merudgifterne for dette. Ordre under DKK 1000,00 Tarkett debiterer et gebyr på DKK 100,00 ved køb under kr ,00. Ordrebekræftelse Tarkett kan ikke drages til ansvar for misforhold mellem ordreafgivelsen og ordrebekræftelsen. Det er købers ansvar at kontrollere rigtigheden af ordrebekræftelsen og at den svarer overens med ordreafgivelsen. Produktændringer og udgåede produkter Tarkett forbeholder sig ret til enhver tid at ændre i produktsortimentet samt fortage ændringer i produktet. Tarkett forpligtiger sig ikke til at lagerføre udgåede produkter. Returvarer Tarkett tager ikke produkter retur. Variationer i produktet Tarkett har ansvaret for at leverancen lever op til de specifikationer, der er gældende for den enkelte produktgruppe, eller de for produktet naturlige egenskaber og variationer i farve, mønster, struktur, dimension m.m. Eventuelle udleverede prøver, displayprøver m.m. er vejledende og der kan forekomme variationer i forhold til det leverede produkt. Tarkett har ikke ansvaret for produktvariationer, hvis produktet bestilles i forskellige produktioner, batchnumre eller i øvrigt ved senere genbestilling af produktet. Der henvises i øvrigt til Udskydelse af leverancer Forsinkelser, der kan henføres til køber, medfører ikke automatisk mulighed for udsættelse af leverancen. Dette kan først ske efter forudgående aftale og en eventuel oplagring sker for købers regning og risiko. For specialproduktioner eller ikke lagerførte produkter, i henhold til prislisten, under m2 gælder at leverancen skal aftages umiddelbart efter produktion. Tekniske oplysninger Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger m.m. om produktets anvendelse, funktion, montering og andre tekniske data er, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, alene vejledende og skal altid sammenholdes med fagets normale kutymer og gældende retningslinier fx fra Gulvbranchen, TOP (Træbranchens Oplysningsråd) eller SBI (Statens Byggeforskningsinstitut). Der henvises i øvrigt til Tarketts lægningsanvisninger, rengøringsog vedligeholdelses anvisninger og disse skal følges.

8 1. SAMHANDELSBETINGELSER - Supplement Supplement til salgs-, leverings- og betalingsbetingelser 4 og 5 - Købers undersøgelsespligt og reklamationsgang samt Tarkett A/S mangelansvar Undersøgelsespligt Køber er forpligtiget straks ved leveringen at undersøge at produktet er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen og er ubeskadiget og mangelfri. Tarkett påtager sig ikke ansvaret for skader eller mangler opstået efter leveringen. Såfremt der indgås aftale mellem køber og dennes køber om at produktet kan henstilles på leveringsadressen uden modtagelseskontrol og kvittering og/eller at produktet henstilles i carport el.lign. eller blot afleveres på adressen, er det køber der påtager sig det fulde ansvar for skader, tyveri og andet, som er sket efter produktet er leveret på adressen. Reklamationsgang Ved mangler i det leverede produkt skal køber straks kontakte Tarkett. Såfremt produktet er behæftet med fejl eller mangler, Tarkett er ansvarlig for, er Tarkett berettiget til i så fald og efter eget valg at foretage reparation eller omlevering såfremt produkterne er på lager. Såfremt produktet er et specialprodukt eller et ikke lagerført produkt i henhold til prislisten kan der forekomme en vis leverancetid. Ved udgåede produkter forpligtiger Tarkett sig ikke til at producere dette produkt. Ved fejl og mangler skal der rettes henvendelse til Tarkett omgående efter manglen er registreret og reklamationen skal altid gå via køber. Ved indberetning af reklamationer over Tarkett produkter skal Tarkett reklamationsproceduren følges. Proceduren fremgår af Tarkett hjemmeside Tarkett behandler ikke reklamationer som indberettes direkte af slutbruger. Køber forpligtiger sig altid til at besigtige og behandle reklamationer direkte med kunden. Såfremt det for køber ikke er muligt at afdække årsagen til manglen eller klagen, kan Tarkett kontaktes. Ved indberetning af reklamationer skal Tarkett blanket reklamationsanmeldelse anvendes. Tarkett forpligtiger sig ikke til at udføre besigtigelse hos tredjemand, såfremt der ikke er tale om en formodet produktfejl. Reklamationsanmeldelsesblanketten findes på Tarkett dækker ikke omkostninger til møbelflytning, genhusning og andre følgeomkostninger. I forbindelse med udbedring af fejl og mangler, hvor der kan påberåbes fejl og mangler i produktet, forbeholder Tarkett sig retten til at udbedre disse og anvende egne servicefirmaer til udbedring af opgaven. Endvidere at servicefirmaet kan kontakte slutbruger/ bygherre direkte for arbejdets planlægning m.m. Tarkett kan ikke indgå eller deltage i udbedring af fejl og mangler, hvor der ikke er tale om fejl og mangler i produktet. Såfremt køber eller slutbruger vælger at anvende Tarkett tilknyttede servicefirmaer, kan Tarkett på ingen måde inddrages eller drages til ansvar for dette aftaleforhold. Uafklarede eller løbende reklamationer berettiger på ingen måde køber til tilbageholdelse i det til en hver tid skyldige beløb hos Tarkett. Tarkett er ikke ansvarlig for produktionstab, driftstab, tabt fortjeneste eller anden, hverken direkte eller indirekte, tab eller omkostninger som køber eller tredjemand pådrager sig i forbindelse med leverancen eller anvendelse af produktet.

9 2. TRÆGULV - Generel information LAMELKONSTRUKTION Tarketts trægulve er opbygget som en 3-lags konstruktion, hvor fiberretningen i de forskellige trælag låser træets naturlige bevægelser og giver et dimensionsstabilt gulv. MELLEMMATERIALE Alle gulvene i Tarketts danske sortiment har et stærkt og understøttende mellemlag af tværgående træfibre af fyr eller gran. TRINLYD For at opnå den ønskede trinlydsdæmpning i boliger, kontorer etc., kan trægulvene fra Tarkett kombineres med trinlydsdæmpende underlag fx Tarkoflex, læs mere herom under vores tilbehør. EMBALLAGE Tarketts trægulve leveres i pakker bestående af beskyttende pap og plastic. Dansk Indeklima mærkning Alle Tarketts trægulve med Proteco Lak og Proteco Natura (mat lak) har opnået Dansk Indeklima Mærkning. VÆLG DEN RETTE GULVTYKKELSE 13 MM Trægulv, der er tilpas tyndt og kan ofte monteres uden man behøver at afkorte dørene eller fjerne dørtrin og lister. Med 2-lock kliksystemet lægger du gulvet uden lim. Kan slibes til trærent 2-3 gange. 14 MM Trægulv med kliksystem for limfri, svømmende lægning. Passer i de fleste rum, i såvel bolig som erhverv. Kan slibes til trærent 4-5 gange. 22 MM Trægulv, som sømmes direkte på strøer og bjælker. Kan slibes til trærent 4-5 gange. Bagsiden på 22 mm kan variere mellem HDF, masonite eller krydsfiner (gran) alle typer kan lægges sammen. VÆLG DEN RIGTIGE TRÆSORT Træets hårdhed er vigtig for at bevare det smukke udseende og den skønne farve i mange år. Det er vigtigt at overveje, hvilken funktion rummet har, hvor gulvet skal ligge. Vælg en hård træsort, der hvor gulvet bliver belastet meget. Brinell-testen er en simpel, men meget præcis måde at måle træets hårdhed på. Jo højere Brinell-værdi, jo hårdere og mere slidstrærkt trægulv. OPBEVARING OG LÆGNING Tarketts trægulve skal altid opbevares og lægges ved stuetemperatur (minimum18 0 C og max 25 0 C) og den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30 og 60% RF. Giv pakkerne tid til at akklimatisere min. 24 timer i rummet, hvor gulvet skal lægges med ovennævnte klimaforhold og åbn først pakkerne umiddelbart inden lægning. Brand - klass D fl s1. Alle Tarketts trægulve er brandmæssigt egnede til flugtveje og opfylder kravene iht. EN , D fl s1. DB nr. (Tidligere TUN nr.) Alle Tarketts trægulve er mærket med DB nr. Proteco Lak Miljøvenlige dobbelt UV-hærdede færdiglakerede trægulve. En overfladebehandling i særklasse. Gulvet er ekstra modstandsdygtigt over for pletter og ridser. Lakken er er helt fri for opløsningsmidler og formaldehyd. Proteco Natura (mat lak) En færdig overfladebehandling med Proteco lakkens gode egenskaber, hvad angår slidstyrke og vedligeholdelse og det naturlige udseende som et olieret gulv. Er ligeledes dobbelt UV-hærdet. 2-lock 2-lock er et selvlåsende låsesystem til limfri, svømmende lægning. Brædderne vinkles ind i langsiden og låses ved horisontal låsning i endestødet. Sikrer let montering og tætte samlinger uden åbninger og mellemrum. Let at montere og demontere. FSC og PEFC Tarketts trægulvsfabrik er FSC- og PEFC Chain of Custody-certificerede. Cradle to Cradle Tarketts trægulve er Cradle to Cradle certificeret på sølv niveau. Proteco Hardwax Oil Et rent produkt fra planteriget, der består af olier fra bl.a. solsikke, hør og soja. Den giver en silkemat overflade, der forstærker fornemmelsen af et ægte trægulv. Olien trænger ind i træet, så det bliver ældningsbestandigt og møtter træet. Den indeholder også hårdvoks, som bliver liggende på overfladen og giver ekstra beskyttelse mod slid.

10 2. TRÆGULV Trægulve er et levende naturmateriale Trægulve er et levende materiale, og derfor er der heller ikke to trægulve der er helt ens. Trægulve findes i flere forskellige sorteringer, fra de meget ensartede til de mere sprælske og rustikke sorteringer. Træet varierer i farve, struktur og har mange eller få knaster, hvilket er med til at give trægulvet dets særegne karakter. For at gøre det lettere for dig såvel som din kunde har vi samlet de mange varianter i mere overskuelige serier. Nedenfor ses eksempler på de forskellige sorteringer i eg. Natur Denne sortering har et roligt udtryk, men samtidigt et naturligt varieret udtryk i såvel farve som struktur. Contract / Robust Disse sorteringer er mere livlige med et farverigt udseende. Rustik / Antik Som navnet antyder, disse sorteringer er mere livlige med variationer i såvel farve som struktur med flere knaster, som giver gulvet et mere rustikt udseende.

11 2. TRÆGULV Ask Ask Hvid Ahorn Kirsebær Birk Valnød Bøg Eg Java Eg Ask Cognac Før eksponering af sollys Efter eksponering af sollys VIGTIGT! Beskyt gulvet mod stærk sol eksponering fra fx større vinduespartier, da visse produkter blegner eller gulner kraftigt!

12 2. TRÆGULV RUMBA - 13 mm, 3-stav Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris MAT LAK EG NATUR 2-lock ,00 241,00 231,00 389,00_ EG NATUR BØRSTET 2-lock ,00 249,00 239,00 409,00 ASK NATUR 2-lock ,00 245,00 235,00 409,00 HVID MAT LAK ASK ROBUST HVID 2-lock ,00 245,00 235,00 409,00 EG MILKY WHITE 2-lock ,00 249,00 239,00 409,00 EG NATUR MILKY WHITE 2-lock ,00 269,00 259,00 439,00 FAKTA 194 x 2281 mm. Slidlag 2,5 mm. Pakke 2,66 m². Palle 106,4 m² = 40 pk. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice.

13 2. TRÆGULV TANGO - 13 mm, plank 162 & 190 mm Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris 162 MM PLANK MAT LAK EG EUROPÆISK NATUR 2-lock ,00 480,00 470,00 799,00 ASK IVORY 2-lock ,00 480,00 470,00 799,00 HVID MAT LAK EG EUROPÆISK RUSTIK HVID BØRSTET 2-lock ,00 480,00 470,00 799,00 ASK NATUR HVID BØRSTET 2-lock ,00 480,00 470,00 799, MM PLANK MAT LAK EG EUROPÆISK NATUR 2-lock ,00 480,00 470,00 799,00 EG EUROPÆISK RUSTIK BØRSTET 2-lock ,00 480,00 470,00 799,00 EG RUSTIK COTTON WHITE 2-lock ,00 480,00 470,00 799,00 FAKTA 162 x 2200 mm. Slidlag 2,5 mm. Pakke 2,14 m². Palle 77,0 m² = 36 pk. 190 x 2200 mm. Slidlag 2,5 mm. Pakke 2,51 m². Palle 87,8 m² = 35 pk. Tarkett Tango Plank med Proteco Mat Lak er Minifaset på længden af brædderne. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice. Ovenstående produkter findes eventuelt også i længderne 2000 mm & 2520 mm. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information. FAKTA 162 x 2000 mm. Pakke 1,94 m². Palle 69,84 m² = 36 pk. 162 x 2520 mm. Pakke 2,45 m². Palle 88,2 m² = 36 pk. 190 x 2000 mm. Pakke 2,28 m². Palle 79,8 m² = 35 pk.

14 2. TRÆGULV TANGO - 13 MM, 2-STAV Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris MAT LAK EG NATUR 2-lock ,00 349,00 339,00 539,00_ EG RUSTIK BØRSTET 2-lock ,00 337,00 327,00 519,00 HVID MAT LAK EG COTTON WHITE 2-lock ,00 365,00 355,00 569,00 EG HVID 2-lock ,00 344,00 334,00 529,00 FAKTA 194 x 2281 mm. Slidlag 2,5 mm. Pakke 2,66 m². Palle 106,4 m² = 40 pk. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice.

15 2. TRÆGULV SALSA - 14 mm, 3-stav, multistav & fletparket Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris LAK EG ROBUST 2-lock ,00 259,00 249,00 419,00_ EG NATUR 2-lock ,00 331,00 321,00 549,00 MULTISTAV EG FINE LINE 2-lock ,00 362,00 352,00 598,00 EG FLETPARKET* 2-lock ,00 406,00 396,00 669,00 ASK NATUR 2-lock ,00 306,00 296,00 499,00 ASK COGNAC 2-lock ,00 369,00 359,00 609,00 ASK WHITE PEARL - LASERET 2-lock ,00 357,00 347,00 589,00 BØG NATUR 2-lock ,00 331,00 321,00 549,00 BØG ROBUST 2-lock ,00 259,00 249,00 419,00 KIRSEBÆR ROBUST 2-lock ,00 389,00 379,00 639,00 VALNØD ROBUST - LASERET 2-lock ,00 399,00 389,00 659,00 MAT LAK EG ROBUST 2-lock ,00 279,00 269,00 459,00 EG NATUR 2-lock ,00 351,00 341,00 579,00 ASK NATUR 2-lock ,00 326,00 316,00 539,00 EG NATUR BØRSTET 2-Llock ,00 359,00 349,00 593,00 EG RUSTIK 2-lock ,00 334,00 324,00 549,00 ASK COGNAC BØRSTET - VARMEB. 2-lock ,00 376,00 366,00 619,00 ASK ROBUST 2-lock ,00 286,00 276,00 469,00 VALNØD 2-lock ,00 500,00 490,00 829,00 EG COTTON WHITE - LASERET 2-lock ,00 367,00 357,00 609,00 HVID MAT LAK EG ROBUST HVID 2-lock ,00 299,00 289,00 489,00 ASK NATUR HVID 2-lock ,00 344,00 334,00 569,00 ASK ROBUST HVID 2-lock ,00 306,00 296,00 499,00 FAKTA 194 x 2281 mm. Slidlag 3,5 mm. Pakke 2,66 m². Palle 93,1 m² = 35 pk. * Eg Fletparket 192 x 2028 mm. Slidlag 3,5 mm. Pakke 2,34 m². Palle 93,6 m² = 40 pk. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice.

16 2. TRÆGULV EPOQUE - 14 mm, plank 162 mm Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris LAK ASK WHITE PEARL - LASERET 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 MAT LAK EG EUROPÆISK RUSTIK BØRSTET 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 EG AMERIKANSK * 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 EG AMERIKANSK ANTIK BØRSTET * 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 EG JAVA GULD BØRSTET - VARMEB. 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 EG SORT BØRSTET - LASERET 2-lock ,00 550,00 540,00 919,00 EG MISTY GREY - LASERET 2-lock ,00 550,00 540,00 919,00 EG SANDY GREY - LASERET ** 2-lock ,00 550,00 540,00 919,00 ASK COGNAC BØRSTET - VARMEB. 2-lock ,00 550,00 540,00 919,00 EG DESIGN GREY CONTRAST 2-lock ,00 550,00 540,00 919,00 EG PRALINE BØRSTET - LASERET 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 EG STONE GREY BØRSTET - LASERET 2-lock ,00 522,00 512,00 869,00 HVID MAT LAK EG AMERIKANSK ANTIK HVID BØRSTET * 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 ASK NATUR HVID 2-lock ,00 550,00 540,00 919,00 ASK ROBUST HVID 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 FAKTA 162 x 2200 mm. Slidlag 3,5 mm. Pakke 2,14 m². Palle 77,0 m² = 36 pk. ** 162 x 2000 mm. Slidlag 3,5 mm. Pakke 1,94 m². Palle 69,84 m² = 36 pk. Tarkett Plank er Minifaset på længden af brædderne. * Maxifaset på langsiden af brædderne. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice. Ovenstående produkter findes også i længden 2000 mm. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information. FAKTA 162 x 2000 mm. Pakke 1,94 m². Palle 70,0 m² = 36 pk.

17 2. TRÆGULV EPOQUE - 14 mm, plank 190 mm Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris MAT LAK EG EUROPÆISK NATUR 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 EG EUROPÆISK RUSTIK BØRSTET 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 EG COTTON WHITE - LASERET 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 EG EU. ROBUST COTTON WHITE- LASERET 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 HVID MAT LAK EG AMERIKANSK ANTIK HVID BØRSTET * 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 FAKTA 190 x 2200 mm. Slidlag 3,5 mm. Pakke 2,51 m². Palle 87,8 m² = 35 pk. Tarkett Plank er Minifaset på længden af brædderne. * Maxifaset på langsiden af brædderne. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice. Ovenstående produkter findes også i længden 2000 mm. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information. FAKTA 190 x 2000 mm. Pakke 2,28 m². Palle 79,8 m² = 35 pk.

18 2. TRÆGULV VINTAGE - 14 mm, plank 190 mm Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris MAT LAK EG SOFT GREY - LASERET 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 EG BROWN 2-lock ,00 535,00 525,00 889,00 FAKTA 190 x 2200 mm. Slidlag 3,5 mm. Pakke 2,51 m². Palle 87,8 m² = 35 pk. Tarkett Plank er med håndlavet maxifas. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice.

19 2. TRÆGULV SEASONS - 14 mm, plank 162 mm Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris MAT LAK EG WINTER - LASERET 2-lock ,00 550,00 540,00 919,00 FAKTA 162 x 2200 mm. Slidlag 3,5 mm. Pakke 2,14 m². Palle 77,0 m² = 36 pk. Maxifaset på langsiden af brædderne. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice.

20 2. TRÆGULV HERITAGE - 14 mm, Plank 190 mm Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris HÅRDVOKSOLIE EG OLD GREY BØRSTET 2-lock ,00 550,00 540,00 919,00 EG BLONDE BØRSTET 2-lock ,00 550,00 540,00 919,00 EG LIME STONE BØRSTET 2-lock ,00 550,00 540,00 919,00 FAKTA 190 x 2200 mm. Slidlag 3,5 mm. Pakke 2,51 m². Palle 87,8 m² = 35 pk. Tarkett Plank er med håndlavet minifas. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice. Ovenstående produkter findes også i længden 2000 mm. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information. FAKTA 190 x 2000 mm. Pakke 2,28 m². Palle 79,8 m² = 35 pk.

21 2. TRÆGULV ELEGANCE - 22 mm. Plank 280 mm Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris HÅRDVOKSOLIE EG EUROPÆISK BØRSTET Fer & Not ,00 952,00 942, ,00_ EG LIME STONE BØRSTET Fer & Not ,00 952,00 942, ,00 EG UMBER BROWN BØRSTET Fer & Not ,00 952,00 942, ,00 FAKTA 280 x 2520 mm. Slidlag 4,0 mm. Pakke 2,82 m². Palle 33,8 m² = 4 pk. Tarkett Plank er Minifaset på alle 4 sider af brædderne. Elegance skal fuldlimes. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice.

22 2. TRÆGULV PROFESSIONAL - 22 mm, 3-stav Låsesystem Art. nr. DB varenr. Pakke 1 palle 3 paller Vejl. pris LAK EG NATUR Fer & Not ,00 389,00 379,00 639,00 ASK NATUR Fer & Not ,00 389,00 379,00 639,00 ASK CONTRACT Fer & Not ,00 344,00 334,00 569,00 BØG CONTRAST Fer & Not ,00 330,00 320,00 539,00 MAT LAK EG NATUR Fer & Not ,00 409,00 399,00 679,00 ASK NATUR Fer & Not ,00 411,00 401,00 679,00 ASK CONTRAST Fer & Not ,00 360,00 350,00 599,00 HVID MAT LAK EG ROBUST HVID Fer & Not ,00 426,00 416,00 709,00 ASK CONTRAST HVID Fer & Not ,00 365,00 355,00 599,00 FAKTA 194 x 2535 mm. Slidlag 3,5 mm. Pakke 1,97 m². Palle 68,95 m² = 35 pk. Sømning på strøer eller bjælkelag. 22 mm produkter er primært ordreproduceret (minimum 500 m² pr. produkt pr. leverance). Dog kan der være lagerbeholdning i mindre kvantitet. Spørg derfor vores kundeservice. Følg altid Tarketts lægningsanvisninger. Se eller kontakt kundeservice.

23 3. LAMINAT Bolig LONG BOARDS Art. nr. DB varenr. Låsesystem Pakkepris 1 palle 3 paller Vejl.pris_ Moonshadow Light oak, 4-faset lock 161,00 151,00 141,00 299,00 Heritage Grey Oak, 4-faset lock 161,00 151,00 141,00 299,00 Classic Oak Natural, 4-faset lock 161,00 151,00 141,00 299,00 Snow Oak, 4-faset lock 161,00 151,00 141,00 299,00 Nostalgic Pine, 4-faset lock 161,00 151,00 141,00 299,00 Heritage Rustic Oak, 4-faset lock 161,00 151,00 141,00 299,00 WOODSTOCK Suede Sherwood Oak, 2-faset lock 145,00 135,00 125,00 259,00 Deep Honey Sherwood Oak, 2-faset lock 145,00 135,00 125,00 259,00 Soft Cumin Oak, 2-faset lock 145,00 135,00 125,00 259,00 LAMIN ART _ Black & Hype lock 145,00 135,00 125,00 259,00 White & Hype lock 145,00 135,00 125,00 259,00 SOUNDLOGIC Brushed Oak lock 111,00 101,00 91,00 228,00 Bergamo Grey Oak lock 111,00 101,00 91,00 228,00 Intense White lock 111,00 101,00 91,00 228,00 VINTAGE Dayspring Rainbow lock 111,00 101,00 91,00 209,00 Taiga Pine, mikrofaset lock 111,00 101,00 91,00 209,00 NORDIC STONE Soft Concrete Light lock 153,00 143,00 133,00 289,00 Soft Concrete Dark lock 153,00 143,00 133,00 289,00 French Slate Black lock 153,00 143,00 133,00 289,00 Storm Slate Dark lock 153,00 143,00 133,00 289,00 Storm Slate Sand lock 153,00 143,00 133,00 289,00

24 3. LAMINAT Bolig EASY LINE 832 Art. nr. DB varenr. Låsesystem Pakkepris 1 palle 3 paller Vejl.pris Grey Oak, Plank T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 Beige Oak, Plank T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 Oak, Plank T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 White Oak, Plank T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 Rustic Light Oak T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 Rustic Middle Oak T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00_ Rustic Dark Oak T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 Oak T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 Maple T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 Cherry T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 Walnut T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 Beech T-lock 90,00 80,00 70,00 159,00 FAKTA Produkt Long Boards Mål (h x b x l) 9 x 240 x 2033 mm M 2 pr. pakke 2,44 m 2 M 2 pr. palle 131,76 m 2 Pk. pr. palle 54 Brugsklasse 32 Slidgaranti (bolig) 25 år Woodstoock 8 x 194 x 1292 mm 2,005 m 2 112,28 m år Lamin art 8 x 194 x 1292 mm 2,005 m 2 112,28 m år SoundLogic 10 x 194 x 1292 mm 1,754 m 2 84,192 m år Vintage 8 x 194 x 1292 mm 2,005 m 2 112,28 m år Nordic Stones 8 X 612 X 329 mm 2,013 m 2 64,416 m år Easy x 194 x 1292 mm 2,005 m 2 112,28 m år GARANTI Der gives op til 25 års ( år) slidgaranti ved bolig brug i private hjem.

25 3. LAMINAT Erhverv SMART PRO 832 Art. nr. Kliksystem Pakkepris 1 palle 3 paller Vejl.pris Modern Wenge, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Light Oiled Oak, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Heritage Whitened Oak, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Mocha Sherwood Oak, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Deep Honey Sherwood Oak, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Heritage Traditionale Oak, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Canyon Beech, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 White & Hype, Plank MTO 2-lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Beige Sherwood Oak, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Suede Sherwood Oak,Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Soft Cumin Oak, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Soft Cinnamon Oak, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Grey Mocha Sherwood Oak, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Contrasting Pine, Plank lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Rough Cherry, 2-stav lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Polar Ash, 2-stav lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Bergamo Grey Oak, 3-stav lock 159,00 149,00 139,00 289,00 King Fontainebleau Oak, 3-stav lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Princess Fontainebleau, 3-stav lock 159,00 149,00 139,00 289,00 Wild Light Stone, Patchwork lock 159,00 149,00 139,00 289,00 SELECT 833 _ Modern Wenge, Plank lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Heritage Whitened Oak, Plank lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Mocha Sherwood Oak, Plank lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Heritage Traditional Oak, Plank / * 2-lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Deep Honey Sherwood Oak, Plank / * 2-lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Beige Sherwood Oak,Plank / * 2-lock 175,00 165,00 155,00 319,00 White and Hype, Plank MTO 2-lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Suede Sherwood Oak, Plank lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Antique Paint, Plank lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Farmhouse Pine, Plank lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Barn Oak, Plank / * 2-lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Contrasting Pine, Plank lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Antique Maple, 2-stav lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Rough Cherry, 2-stav lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Princess Fontainebleau Oak, 3-stav lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Bergamo Grey Oak, 3-stav lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Coffee, Patchwork lock 175,00 165,00 155,00 319,00 ine, Patchwork lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Narrow Light, Patchwork lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Wild Light Stone, Patchwork lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Narrow Fumes, Patchwork lock 175,00 165,00 155,00 319,00 Jeans, Patchwork MTO 2-lock 175,00 165,00 155,00 319,00 FAKTA Produkt Mål (h x b x l) M 2 pr. pakke M 2 pr. palle Pk. pr. palle Brugsklasse Slidgaranti (bolig) SMART PRO x 194 x 1292 mm 2,005 m 2 112, år SELECT x 194 x 1292 mm 2,005 m 2 112, år * Antislip MTO = Make to order (bestillingavare)

26 4. SPORTSGULV OMNISPORTS Listepris OMNISPORTS COMPACT 14 farver HETEROGEN (SKUM) 2,1 mm / PUR Rulle 132,00 / m cm x 23 lbm PVC-afgift 0,94/m² Art. nr _ / 3916 _ (3-cifret farvenummer) OMNISPORTS SPEED 15 farver /træmønstre HETEROGEN (SKUM) 3,45 mm / PUR Rulle 166,00 / m cm x 23 lbm PVC-afgift 0,94/m² Art. nr _ / 3707 _ (3-cifret farvenummer) OMNISPORTS TRAINING 14 farver/træmønstre HETEROGEN (SKUM) 5,00 mm / PUR Rulle 208,00 / m cm / 20,5 lbm/ 200 cm x 23 lbm PVC-afgift 1,27/m² Art. nr _ / 3709 _(3-cifret farvenummer) OMNISPORTS REFERENCE 18 farver/træmønstre HETEROGEN (SKUM) 6,50 mm / PUR Rulle 240,00 / m cm x 20,5 lbm/ 200 cm x 23 lbm PVC-afgift 1,41/m² Art. nr _/ 3913 _ (3-cifret farvenummer) OMNISPORTS EXCEL 18 farver/træmønstre HETEROGEN (SKUM) 8,30 mm / PUR Rulle 260,00 / m cm x 20,5 lbm/ 200 cm x 23 lbm PVC-afgift 1,85/m² Art. nr _ (3-cifret farvenummer) SVEJSETRÅD OMNISPORTS 4 MM Listepris pr. lbm. Ruller á 50 lbm Art. nr _ (3-cifret farvenummer) 6,25 Art. nr _ (3-cifret farvenummer) 6,25 Art. nr _ (3-cifret farvenummer) 6,25 SPORTSGULVSBESKYTTELSE Art. nr. Listepris PROTECTILES 4 farver TEKSTILMÅTTE Rulle 217,00 / m² Art. nr _ (3-cifret farvenummer) Dim: 100x200 cm TROLLYVOGN kapacitet 100 m² ,00 /stk. TOUCHDOWN 3 farver HOMOGEN 1,50 mm Rulle 107,00 / m² Art. nr _ (3-cifret farvenummer) PVC-afgift 0,58/m² 200 cm x 20,5 lbm TOUCHDOWN RULLEVOGN ,00 /stk. Flytbar reol med hjul inkl. 8 bomme ,00 /stk.

27 4. SPORTSGULV SPORTSGULVSYSTEM Art. nr. Listepris REFLEX EVOLUTION MED ENKELT REGELSYSTEM Samlet højde 56 mm Velegnet til sportshaller og gymnastiksale EN 14904, klasse A4 22 MM LAMELPARKET SPORTSGULV Bøg 3-stav lakeret ,00 / m² Eg 3-stav lakeret ,00 / m² Dim.: 2520 x 188 mm Pakkestørrelse 2,84 m² REFLEX SPORTSGULVSYSTEM Samlet højde 56 cm EN 14904, klasse A4 Velegnet til sportshaller og gynmastiksale SPORT REGLER EVOLUTION ,00 / lbm. Dim.: 2440x60x22 m Pakke med 10 stk = 240 lbm (3,9 lbm/ m²) SPORT REGLER SPACERS EVOLUTION ,00 / kit Kit med 10 stk ( 1 kit pr. sportsgulv) TARFILM 0,2 MM PE FOLIE ,25 / m² Rulle: 40x3 m = 120 m² EN 14904, klasse A4 SPORTSGULV Art. nr. Listepris PROFLEX MED DOBBELT REGELSYSTEM Samlet højde 88 mm Velegnet til store sportshaller og gymnastiksale EN 14904, klasse A4 22 MM LAMELPARKET LAKERET Bøg 3-stav ,00 / m² Eg 3-stav ,00 / m² Dim.: 2520 x 188 mm Pakkestørrelse 2,84 m² PROFLEX SPORTSGULVSYSTEM INDEHOLDER: PROFLEX REGELMODUL ,00 / m² Dim.: 240x60x22 mm x 10 stk 1 pk. indeholder 4 par = 2,5 m² GUMMIPADS ,00 / kasse Kasse med 650 stk (50m²) SPORT TARKOFOAM ,00 / m² Rulle: 25x2,07 = 51,75 m² TARFILM 0,2 MM PE FOLIE ,25 / m² Rulle: 40x3 m =120 m² KANTFORSTÆRKNING PROFLEX ,00 / lbm.

28 4. SPORTSGULV SPORTSGULV Art. nr. Listepris LUMAFLEX EKSKL. TOPBELÆGNING Samlet højde 33 mm ekskl. topbelægning. Velegnet til store gymnastiksale og sportshaller. Oven på Lumaflex lægges den ønskede topbelægning, linoleum 3,2 mm, eller Omnisports. LUMAFLEX SPORTSGULVSYSTEM LUMAFLEX DUO 18 MM ,00 / m² 2430x310x18 mm =2,26 m² pr pakke Pakke med 3 stk. pr. pakke = 2,26 m² SPORT TARKOFOAM ,00 / m² Rulle: 25x2,07 m = 51,75 m² TARFILM 0,2 MM PE FOLIE ,00 / m² Rulle: 40x3 m =120 m² Art. nr. Listepris LINOLEUM Linosport XF Homogen 180,00 / m² 3,2 mm banevare 200 cm / lbm / klasse 23,34,42 Art. nr _ (3-cifret farvenummer) Svejsetråd 4mm Art. nr _ (3-cifret farvenummer) 6,25 / lbm.

29 4. SPORTSGULV SPORTSGULV Art. nr. Listepris MULTIFLEX EKSKL. TOPBELÆGNING Samlet byggehøjde 38 mm inkl. 14 mm lamelparket. Velegnet til sportshaller og gymnastiksale EN 14904, klasse A4 14 MM EG 3-STAV LAMELPARKET LAKERET 2-LOCK ,00 / m² Pakkestørrelse 2,66 m² Dim.: 2281 x 194 mm 14 MM BØG 3-STAV LAMELPARKET LAKERET 2-LOCK ,00 / m² Pakkestørrelse 2,66 m² Dim.: 2281 x 194 mm 14 MM AHORN 3-STAV LAMELPARKET LAKERET 2-LOCK ,00 / m² Pakkestørrelse 2,66 m² Dim.: 2281 x 194 mm MULTIFLEX SPORTSGULVSYSTEM SPORTS TARFLEX PLADER BIRK 9 MM ,00 / m² Dim: 2440x310x9 mm Pakkestørrelse 6,05 m² SPORT TARKOFOAM ,00 / m² Rulle: 25x2,07 m = 51,75m² TARFILM 0,2 MM PE FOLIE ,25 / m² Rulle: 40x3 m =120 m² SPORTSGLUE MULTIFLEX (LIM) ,00 / kasse Kasse med 20 poser rækker til ca. 220 m²

30 4. SPORTSGULV TILBEHØR Art. nr Listepris Sportsgulv ventileret fodliste Dim: 46x46x2350 x 5 stk = 11,75 lbm pr. kasse Eg ,00 / lbm. Bøg ,00 / lbm. Ahorn ,00 / lbm. Sportsgulv ventileret fodliste ekstra bred Dim: 46x70x2350 x 4 stk = 9,4 lbm pr. kasse Eg ,00 / lbm. Bøg ,00 / lbm. Ahorn ,00 / lbm. Dobbeltklæbende Tape 1 rulle a 25 lbm x 100 mm ,00 / stk. Tapemaskine til dobb. klæbende tape ,00 / stk. Targun - Limpistol til 500/600 ml poser ,00 / stk. Ringe og låg ø90 mm (gulvlem) (udvendige mål 135m) Eg ,00 / stk. Bøg ,00 / stk. Ahorn ,00 / stk. Standard til Lumaflex ,00 / stk. Sugekop ,00 / stk. Ringe og låg ø170 mm (gulvlem) (udvendige mål 220 m) Eg ,00 / stk. Bøg ,00 / stk. Ahorn ,00 / stk. Standard ø180 mm til Lumaflex ,00 / stk. Sugekop ,00 / stk. Dørtrin - skråliste i hårdt træ Dim: 40 x 2070 mm ,00 / stk. Overgangsskinner anodiseret aluminium Dim: 60/80/100/130 x 3000 mm 60 mm ,00 / stk. 80 mm ,00 / stk. 100 mm ,00 / stk. 130 mm ,00 / stk. Access rampe aluminium Dim: 140 x 960 mm ,00/ stk. Teleskop rampe i aluminium til kørestol Dim: 760x1120/ ,00 / stk.

31 5. TILBEHØR - Lægning Art. nr. DB varenr. Beskrivelse Pakning (min. køb) Pris Lim Tarkett hvid PVAc lim til trægulve D3, svømmende lægning. 0,75 liter til 30 kvm ved punktlimning. 12x0,75 l 34,75/kg Parketlim D. Vandbaseret, 0,7-0,9 kg/m 2 Anbefales til spånplader. 1x14 kg 35,75/kg Parketlim MS Parketlim til fuldlimning af trægulv. 1x15 kg 46,50/kg Primer til parketlim MS. Anvendes til beton. 1x11 kg 100,00/kg Tarkospray. 1x6 flasker 133,00/stk Spartel til fuldlimning 1x1 35,50/stk Tarktool - Jern Tarktool DIY, jern, 690 gram Anbefales til lægning af 13 mm gulve. 1x1 129,00/stk Tarktool Silence Professional, med lyddæmpning, jern, 1280 gram Anbefales til lægning af 14 mm gulve. 1x1 10x1 216,25/stk. 196,75/stk Kiler Plastkiler (50 stk./pose) 1x50 10x50 64,50/ps. 58,25/ps Slagklods til svømmende lægning Slagklods flad, 20 cm 1x1 10x1 66,00/stk. 58,50/stk Slagklods flad med håndtag, 60 cm 1x1 10x1 181,00/stk. 158,50/stk Slagklods til fuldlimet lægning Slagklods med profil og håndtag, 60 cm 1x1 10x1 196,50/stk. 176,50/stk.

32 5. TILBEHØR - Lægning Art. nr. DB varenr. Beskrivelse Pakning (min. køb) Pris Lægningssæt Startboks Inklusiv: 1 slagklods, 1 Tarktool DIY og 30 kiler. 10x1 71,00/sæt Startboks Inklusiv: 1 slagklods (38 cm) med håndtag, 1 Tarktool (6 mm metal) med filt på undersiden og 30 plastkiler. 1x1 192,00/sæt Notfræsejern Notfræsejern til profil 14 mm 1x1 552,50/stk Løse fer Løse fer til 14 mm gulve, længde 405 mm 1x1 9,75/stk Løse fer til 22 mm gulve, længde 405 mm Kobberbånd, selvklæbende - 12 mm x 33 m Anvendes til Granit SD og Toro SC 1x1 1 rulle á 33 lbm. 9,75/stk. 198,75/stk Dobbeltklæbende tape til samlinger - 50 mm x 25 m Anvendes til Acczent Loose Lay (tidl. Unik) 1 rulle á 25 lbm. 177,75/stk. Ensfarvet svejsetråd til vinyl Afkap Flerfarvet svejsetråd til iq Granit, iq Optima, iq Granit Safe.T og iq Natural Afkap 1 rulle á 50 lbm. 1 rulle á 50 lbm. 6,25/lbm. 8,25/lbm. 9,25/lbm. 11,25/lbm. Smeltetråd til xf 2 linoleum - ensfarvet Afkap 1 rulle á 50 lbm. 8,25/lbm. 10,25/lbm. Smeltetråd til xf 2 linoleum - flerfarvet Afkap 1 rulle á 50 lbm. 8,25/lbm. 10,25/lbm Tarkofix, koldsvejsevæske (50ml/tube, ca. 25 lbm) 20x1 98,00/stk Hurtigsvejsemundstykke 1x1 193,00/stk Rensebørste til hurtigsvejsemundstykke 1x1 66,00/stk Arbejdsbukser, grå Str. XS (C46) Str. S (C48) Str. M (C50) Str. L (C52) Str. XL (C54) 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 735,50/stk. 735,50/stk. 735,50/stk. 735,50/stk. 735,50/stk Knæbeskyttere 1x1 244,00/stk.

33 5. TILBEHØR - Underlagsmateriale Art. nr. DB varenr. Beskrivelse Pakning (min. køb) Pris Tarkofoam II 2 mm, (1 rulle) 1x75 kvm (1 rulle 1,2x75 m) Til laminat og mm trægulve Tarkofoam II mm 1x75 kvm 6,75/kvm Tarkofoam II 2 mm, (28 ruller/box) PE-skum. Freonfri. 30 kg/m 2. Tæthed 30 ks/m 3 Til laminat og mm trægulve 28x15 kvm 1x15 kvm 6,75/kvm. 7,00/kvm Tarkoflex II 2 mm, (1 rulle) 2 mm PE-skum kombineret med 0.1 mm PE-folie (dampspærre). Til lægning på beton. (1 rulle 0,95x75 m) Til laminat og mm trægulve 1x75 kvm 11,25/kvm Tarkoflex II 2 mm, (22 ruller/box) mm Polyethylenfilm (dampspærre) (1 rulle 2,7x25 m/rl.) Ældningsbestandig dampspærre Afdækningspap (40 ruller á 75m 2 ) (1 rulle 1,3x58 m) Beskytter gulvet mod maling, ridser mv. 22x15 kvm 1x15 kvm 50x67,5 kvm 1x67,5 kvm 1x75 kvm 11,25/kvm. 11,50/kvm. 7,00/kvm. 7,75/kvm. 3,50/kvm Tarkomfort Pro Egnet til id Inspiration Click (1 rulle 10 kvm.) 1x10 kvm 41,00/kvm Tarkomfort Plus Egnet til Starfloor og id Inspiration Click Kun til boligbrug, klasse 23 (1 rulle 10 kvm./ 1 palle 280 kvm.) 1x10 kvm 29,85/kvm Tarkomfort Egnet til Starfloor og id Inspiraion Click (1 rulle 10 kvm./ 1 palle 324 kvm.) 1x10 kvm 37,00/kvm Tarkolay (1 rulle) Fugtspærrende underlag til Homogene og Heterogene vinyler. Lægges løst på undergulvet. Tykkelse 1,3 mm. 1x ca.90 kvm 113,00/kvm.

34 5. TILBEHØR - Rengøring og vedligeholdelse Art. nr. DB varenr. Beskrivelse Pakning (min. køb) Pris SORT, Tarkett Metalpolish, 1 liter 6x1 l. 66,00/l SORT, Tarkett Metalpolish, 5 liter 3x5 l. 64,00/l BLÅ, Tarkett Grundrengøring, 1 liter 6x1 l. 42,75/l BLÅ, Tarkett Grundrengøring, 5 liter 3x5 l. 37,00/l GRØN, Tarkett Gulvvask, 0,25 liter 35x0,25 l. 11,00/stk GRØN, Tarkett Gulvvask, 1 liter 6x1 l. 35,50/l GRØN, Tarkett Gulvvask, 5 liter 3x5 l. 31,00/l RØD, Tarkett Prof. Vaskemiddel, 1 liter 6x1 l. 38,00/l RØD, Tarkett Prof. Vaskemiddel, 5 liter 3x5 l. 33,00/l ORANGE, Tarkett Vaskemiddel m. voks, 1 liter 6x1 l. 47,00/l BRUN, Tarkett Kalk- og rustfjerner, 1 liter 6x1 l. 69,00/l GRÅ, Tarkett Pletfjerner, 0,2 liter 1x0,2 l. 56,00/stk Lak Refresher, 1 liter 12x1 l. 53,00/l Refresher til Hårdvoksolie, 1 liter 6x1 l. 203,50/l Lak Vedligeholdelsessæt Startboks/Vedligeholdelsessæt til lakerede trægulve Inklusiv: 0.5 liter Tarkett Lak Refresher, 0.25 liter Tarkett Gulvvask, 2 poser filtdupper mm. 1x1 96,00/stk Spray Cleaner, 0,75 liter Til rengøring af lakeret gulve, Hardwax olie eller laminatgulve. 1x0,75 l. 61,25/stk Wood Floor Care Kit Inklusiv: Spray cleaner 0,75 l, microfibermoppe, moppe holder 1 kit 218,50/stk Spray Mop Kit Inklusiv: Spray moppe, refill spray, microfibermoppe 1 kit 256,50/stk Refill Spray Mop, 1 liter 1x1 l. 84,50/stk Microfibermoppe med velcro (vaskbar) 1x1 29,00/stk.

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Bruttoprisliste, excl. moms

Bruttoprisliste, excl. moms Corus ByggeSystemer A/S Bruttoprisliste, excl. moms 15. april 2011 Corus ByggeSystemer sætter standarden Vi har markedets førende produkter Metal, som byggemateriale, skaber unikke muligheder på tag og

Læs mere

Facadeplader. Byggeplader/Brandprodukter. Tagprodukter. Bruttoprisliste 2014 Alle priser excl. moms

Facadeplader. Byggeplader/Brandprodukter. Tagprodukter. Bruttoprisliste 2014 Alle priser excl. moms Facadeplader Byggeplader/Brandprodukter Tagprodukter Bruttoprisliste 2014 Alle priser excl. moms Bruttoprisliste juli 2014 Salgs- og leveringsbetingelser Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015 Lægningsanvisning 22 mm trægulve 20. februar 2015 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og forudsætninger gælder hovedsageligt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Bruttoprisliste juni 2012 Alle priser excl. moms

Bruttoprisliste juni 2012 Alle priser excl. moms Facadeplader Frontline Cedral Tonality Byggeplader/Brand Tagprodukter Bruttoprisliste juni 2012 Alle priser excl. moms Bruttoprisliste juni 2012 Salgs- og leveringsbetingelser Tilbud og ordrebekræftelse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Professionelle skabe

Professionelle skabe Professionelle skabe 2professionelle skabe Professionelle skabe garderobeskab til specialbehov LOS Forkortelsen LOS blev oprindeligt brugt i forbindelse med militærskabe, men det er ikke nødvendigvis kun

Læs mere

Bruttoprisliste marts 2011 Alle priser excl. moms

Bruttoprisliste marts 2011 Alle priser excl. moms Facadeplader Byggeplader Tagprodukter Bruttoprisliste marts 2011 Alle priser excl. moms Bruttoprisliste marts 2011 Salgs- og leveringsbetingelser Tilbud og ordrebekræftelse 1. Tilbud er uforbindende, hvis

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Vejl. prisliste. 1. juni 2013. Teknisk isolering Conlit brandsikring ÅRHUS N. ÅRHUS Johann N Gutenbergs Vej 11-13. 8200 Århus Tlf.

Vejl. prisliste. 1. juni 2013. Teknisk isolering Conlit brandsikring ÅRHUS N. ÅRHUS Johann N Gutenbergs Vej 11-13. 8200 Århus Tlf. Vejl. prisliste 1. juni 2013 Teknisk isolering Conlit brandsikring Tempovej 18-22 2750 Tlf. Ballerup 70 26 06 36 Fax Fax 70 70 26 26 34 05 34 05 Gejlhavegaard 7-9 6000 Tlf. Kolding 70 22 99 33 Fax Fax

Læs mere

Produktoversigt. Bygningsisolering. Rettet d. 13. november 2014

Produktoversigt. Bygningsisolering. Rettet d. 13. november 2014 Produktoversigt Bygningsisolering Rettet d. 13. november 2014 Produktoversigt Bygningsisolering pr. 1. juni 2014 Erstatter Produktoversigt Bygningsisolering pr. 3. juni 2013 Sort/hvid hus pictogram Glasuld

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Brødrene Dahl (sælger) og en given køber i forhold til alle tilbud, ordrer

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

SKABT AF NATUREN FORÆDLET AF KÄHRS DK 11

SKABT AF NATUREN FORÆDLET AF KÄHRS DK 11 SKABT AF NATUREN FORÆDLET AF KÄHRS DK 11 Gør dit hus til et rigtigt hjem med et trægulv fra Kährs Hvordan får man et hus til at føles som et rigtigt hjem? Hvordan gør man det til et varmt og indbydende

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. levering af. Hardware til digitale skilte, infoskærme, digitale standere og skærme til patientstuer. mellem

Udkast til KONTRAKT. levering af. Hardware til digitale skilte, infoskærme, digitale standere og skærme til patientstuer. mellem Udkast til KONTRAKT om levering af Hardware til digitale skilte, infoskærme, digitale standere og skærme til patientstuer mellem REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) og [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter

Læs mere

Hvordan sikres fremtiden?

Hvordan sikres fremtiden? Hvordan sikres fremtiden? med produkter fra 1 PRIS GARANTI! INGEN MELLEMLED 1 Information PRISLISTEN ER UDGÅET Vi har valgt ikke at lave en statisk prisliste i dette katalog, da markedet ændres fra uge

Læs mere

SERVICE Vores hovedfokus er, at vi vil levere den bedste service! Vi mener at service er nr. 1 i en handel, ellers er produktet intet værd!

SERVICE Vores hovedfokus er, at vi vil levere den bedste service! Vi mener at service er nr. 1 i en handel, ellers er produktet intet værd! 1 Information PRISLISTEN ER UDGÅET Vi har valgt ikke at lave en statisk prisliste i dette katalog, da markedet ændres fra uge til uge. Ring eller mail efter en opdateret pris! PRODUKT OPTIMERING Vi ser

Læs mere

Stålbeklædning til tag og facade DS Bruttoprisliste Januar 2015

Stålbeklædning til tag og facade DS Bruttoprisliste Januar 2015 Stålbeklædning til tag og facade Bruttoprisliste Januar 2015 Alle priser er ekskl. moms. 2 Stålprofil Bruttoprisliste Farvekort Farve Korrosionsbestandighed: RC3 Polyester µm Godstykkelse i Korrosionsbestandighed:

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt Pr. februar 2014

fermacell Stålsystemer Produktoversigt Pr. februar 2014 fermacell Stålsystemer Produktoversigt Pr. februar 2014 Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét

Læs mere

Sikringskatalog Sikringskatalog

Sikringskatalog Sikringskatalog Sikringskatalog Sikringskatalog 1 Information Information PRISLISTEN ER UDGÅET Vi har valgt ikke at lave en statisk prisliste i dette katalog, da markedet ændres fra uge til uge. Ring eller mail efter

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

En stærk dansk betonløsning. Fabriksbeton

En stærk dansk betonløsning. Fabriksbeton En stærk dansk betonløsning Fabriksbeton liste 1. januar 2015 Jylland IBF Beton Ikast IBF Lyng Beton Give IBF Beton Rødkærsbro IBF Beton Hadsund Mads Clausens Vej 9 Dyrskuevej 10 Bjerrevej 80 Aalborgvej

Læs mere