dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv"

Transkript

1 kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde (1 Pet. 1,3). Disse ord bliver læst i kirken, når man bliver døbt - og på kirkegården eller i kirken, når man bliver begravet eller bisat. Man kan sige, at vores liv som kristne mennesker bliver indrammet af dette vers fra Peters første Brev. Lovet Være Gud! Der er virkelig grund til at sige tak, fordi vores liv må blive indrammet af dåb og begravelse. For begge steder får vi at vide, at vores liv ikke kun består af det korte menneskeliv, som vi kan se med det blotte øje - men vores Liv er også evigt. Vi har fået givet et levende håb om, at efter døden, dér skal vi få lov til at blive levende igen. I dåben blev vi genfødt til dette levende håb: Håbet om kødets opstandelse og det evige Liv. Og der er grund til at lægge særlig mærke til en bestemt detalje: Der står at, Gud har i sin barmhjertighed genfødt os til dette håb. Det er altså ikke os selv, der har fundet på at håbe på evigt Liv efter døden. Det er heller ikke os selv, der har udviklet evnen til at turde håbe på opstandelsen fra de døde. Nej, det er Gud, som har givet os det håb! Og det har Han ikke gjort, fordi vi har gjort os særligt fortjent til det, men af ren og skær barmhjertighed. Af barmhjertighed har han genfødt os til at kunne tro på kødets opstandelse og det evige Liv. I dåbsbefalingen siger Jesus: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Dåben er indgangen til kirken. Ved dåben bliver man medlem af kirken og ved dåben kommer man til at høre til hos Gud. Jesus bruger det stærke udtryk, at han vil være med os helt til verdens ende; altså ikke bare mens vi lever på jorden men også efter vores død i Guds Himmel. Jesus bruger også som billede, at vi er som kviste, der podes ind på ham som Livets Træ; så får vi Evigt Liv gennem ham. Dåben og troen hører sammen. Troen eller forældrenes løfte om at lære barnet at tro er den menneskelige forudsætning for dåben. Og dåben er den guddommelige forudsætning for, at vi kan tro. Fortsættes på side 2 påske nr ÅRGANG 51 1

2 Dåb, tro og liv (fortsat fra forsiden) Dåben bærer vores tro, fordi Guds kærlighed kommer til os udefra gennem Jesus. Derfor springer vi billedligt talt ud af dåben som kristne med tillid til, at Gud hjælper os igennem livet og at han giver os Evigt Liv efter døden. I dåbsbefalingen siger Jesus, at vi ikke alene skal døbe; men at vi også skal lære de døbte alt, hvad han har sagt! Når man har fået sine børn døbt, skal man også lære dem, hvad kristendommen går ud på. Hvordan kan vi lære vores døbte børn om tro? Det er vigtigt at lære dem at bede bønnen Fadervor. Med en børnebibel i hånden, som alle børn her i sognene får i gave fra kirken, kan enhver fortælle bibelhistorie. Det er også en god idé at synge salmer for dem og med dem. Sov sødt barnlille er god, når der skal puttes. Det er også godt at tage børnene med i kirke ind i mellem, så de kan blive vant til at komme der. Fredbergs dåbslysestage Alle kender til at fejre fødselsdag, det kan også være en god idé at fejre børnenes dåbsdag! Ved at markere den dag, man blev døbt, husker man på, at dåben har betydning og man kan tale om, hvad troen betyder. Det kan man gøre på mange forskellige måder. Vi inspireres ofte til at tro på Gud gennem at se, hvad troen til Gud betyder for andre mennesker eller gennem en personlig erfaring, måske gennem gode oplevelser, som fylder os med glæde, måske gennem vanskeligheder, som får os til i bøn at række ud efter Guds hjælp (eller tak). I Hald Ege Kirke er der babysalmesang med vores sognemedhjælper Helle. Der lytter babyerne til salmer og hører organisten spille og de små bliver trygge i kirkerummet. Og så er der minikonfirmanderne. Minikonfirmandundervisning er et af kirkens tilbud om at lære børnene, hvad det betyder, at de er døbt. Senere kommer konfirmationen, der hvor de unge konfirmander selv tager stilling og siger ja til at tro. Troen og tilliden til Gud kan gøre os trygge og kan give os frimodighed til at turde være sårbare og række ud til andre mennesker. Troen og tilliden til Gud bekræftet gennem erfaring bærer os gennem modgang og forebygger, at tvivl og håbløshed kan overvinde os. Sognepræst Hanne Rytter Til refleksion Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle (Efeserbrevet ) Når vi har barnedåb, synger vi ofte denne dåbssalme: Fyldt af glæde over livets under, med et nyfødt barn i vore hænder, kommer vi til dig, som gav os livet. Fyldt af bæven foran ukendt fremtid lægger vi vort barn i dine hænder. Det, som sker i dåben, gør os trygge. Fyldt af undren er vi i din nærhed. Du, som bærer verdensrummets dybder, venter på de små og tar imod os. Ved dit værk, ved kærlighedens vilje, er vi født på ny til liv i Kristus, til et åbent liv i tro og tillid. Og ved tidens grænse lever fortsat dine løfteord ved døbefonten, dåbens lys er tændt, når livet slukkes. Større rigdom, end hvad ord kan rumme, har du givet os ved dåbens gave. Herre skænk os troen fuld af glæde! 2

3 Når et menneske ungt eller gammelt bliver døbt, sker det i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Og der bliver sagt ja til Trosbekendelsen: Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Trosbekendelsen Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Michala Petri & Lars Hannibal kommer til Finderup Kirke den 13. marts kl De er instrumentalister i verdensklasse. Michala Petri og Lars Hannibal har sammen siden 1991 givet utallige kirkekoncerter i såvel ind- som udland, og hyppigt optrådt i radio og tv. Deres koncerter indeholder musik som spænder fra originalrepertoiret fra renæssancen og barokken, - over romantiske transskriptioner til ny musik komponeret til Duoen. Koncerten koster 150,00 kr. Det bliver en oplevelse af de store! Der er plads til 130 personer i kirken. Der er billetsalg den 17. februar kl efter gudstjenesten i Finderup Kirke - og den 18. februar kl i Finderup Kirke. Der er lagt op til en forrygende koncert, når Michala Petri og Lars Hannibal gæster Finderup Kirke. 3

4 Et sognebarn fortæller Bladets udsendte medarbejder har denne gang været på besøg hos Eigil Kromand Frederiksen på Havesangervej i Ravnstrup. Det var en diset og regnfuld formiddag i januar, så det var dejligt at blive inviteret indenfor i Eigils hyggelige køkken. Da besøget naturligvis var aftalt i forvejen, havde Eigil på forhånd skrevet rigtigt meget ned, så det var en ren loppetjans, at være reporter denne gang. Specielt, da det også var helt nyt, for mig. Eigil er, som den yngste af fire børn, født i april 1931 i en lille fiskerlandsby, ved navn Onsevig, på den nordvestlige del af Lolland. Huset, som Eigil voksede op i, lå så tæt på vandet, at man, i klart vejr, fra stuevinduerne kunne se både fyret på Sprogø, samt nordspidsen af Langeland. Efter skoletiden kom han i 1945 i lære som mejerist. Det indebar, at han skulle møde hver morgen før kl for at fyre under kedlerne. Som brændsel blev der brugt halm, som blev leveret fra de store kvægløse landbrug, som der var mange af på egnen, specielt efter en mund- og klovsygeepidemi, hvor flere gårde helt havde fravalgt køerne. Af forskellige grunde, bl.a. mejeribestyrerens iltre temperament, viste det sig, at den elevplads var en forkert satsning. Eigil som marinesoldat Eigil flyttede herefter over til den lokale smedemester, hvor han kom i lære i I 1950 var han udlært og lavede sit svendestykke, 4 hestesko og en hærdet mejsel. Jeg fik lov at se en af hesteskoene. Den var virkelig flot, der var kælet for detaljerne. Herefter fik han lyst til at se andre græsgange. Stort set alle vennerne var rejst til København, men Eigil ville hellere til Jylland. Her arbejdede han, i et års tid, hos smeden i Kølkær, og blev så tilbudt arbejde i brunkulslejerne i Søby, hvor den stod på reparation af maskineri og andet udstyr. Efter en tid i brunkulslejerne blev Eigil, i 1953, indkaldt som marinesoldat på Holmen i København. Han kom dog ikke ud at sejle, men blev, af køkkenchefen, håndplukket til køkkentjans, hvilket viste at være ganske udmærket. Efter hjemsendelsen blev Eigil ansat på skibsværftet i Nakskov, hvor han var i ca. 6 år. Men tanken om at skulle arbejde her til sin pensionering virkede skræmmende på Eigil, så han fik job på Grønland, hvor han i alt var i 4½ år. Ind imellem var han ude at sejle med et A.P. Møller tankskib. Under en motorreparation fik han, på grund af skibets bevægelser i søen, flere fingre læderet så voldsomt at han måtte tilbringe næsten 4 mdr. på et hospital i Portsmouth. Eigil var blevet gift og fik en datter, men under et af grønlandsopholdene gik forholdet i stykker, og det endte med en skilsmisse. Eigil fik forældreretten over datteren, Babysalmesang i Hald Ege Kirke Vi mødes i kirkerummet. Her synger vi for børnene, vugger dem i tæpper, laver fagter og bevæger os til salmerne og børnesange. Vi blæser sæbebobler og bruger forskellige sansestimulerende ting som tørklæder, klokkespil m.m. Vi synger, spiller og bevæger os til musikken. Man behøver ikke at kunne synge for at være med! Det varer ca. en halv time. Bagefter går vi over i konfirmandstuen og får kaffe og boller. Vi mødes tirsdage kl Babysalmesang er for babyer fra 1-8 mdr. med mødre, fædre, bedsteforældre eller andre nære voksne. Alle er hjerteligt velkomne men husk at tilmelde dig! Vi fortsætter frem til 19. marts. Tilmelding til sognemedhjælper Helle Kjærsgaard på: eller på

5 Et sognebarn fortæller men indså, at det ville være uholdbart, at arbejde i Grønland og samtidig skulle være ansvarlig for at opfostre et lille barn. Datteren, Jytte, blev bortadopteret til svigerforældrene som Eigil havde et fint forhold til. På den måde kunne der også bevares et nært forhold til hende, selv om arbejdet lå langt borte. Imellem Grønlandsopholdene, tog Eigil en tur til Schweiz for at arbejde på en stor fabrik i Altdorf. Sprogvanskeligheder gjorde dog, at opholdet kun blev af kortere varighed. Bagest fra venstre: Frank, René, Mogens. Forrest: Jytte og Eigil Nu gik turen igen til Grønland, hvor Eigil fik job på Thulebasen, hvor der dengang var ansat omkring mennesker Her arbejdede han, i 3 år, som kølemontør, med ansvar for alle basens kølemaskiner og frysehuse. Nogen vil nok tænke: Kølehuse på Grønland???, men om sommeren hvor solen aldrig går ned, er behovet faktisk stort. I starten arbejde han for amerikanerne, senere kom arbejdet under KGH. En overgang arbejde han på en ø ved Angmagssalik, senere længere mod syd, i Nanortalik. Mens han var på Grønland, mødte han på en ferie en pige, Birtha, som han blev rigtig gode venner med, og senere gift med. De bosatte sig i Ravnstrup i Birtha var ansat på Viborg Kaserne, som der var store planer om at flytte til Ravnstrup, så ville der blive dejligt kort til arbejdspladsen. Eigil har, mens han har boet i Ravnstrup, arbejdet henholdsvis hos Colas, Frigor og i en længere periode hos AC-kraner hvor han var i 17 år. Birtha døde desværre i 1991, og Egil har været alene siden. Heldigvis fik de 3 drenge, Frank, René og Mogens, de bor alle forholdsvis tæt på, nemlig i Sparkær, Viborg og Aalborg. 4 børnebørn er det også blevet til. Eigil glæder sig over sin dejlige familie og er meget tilfreds med sit liv, nu hvor han snart runder de 82 år. Knud Winther Højskoletimer om Hvidstengruppen Onsdag d. 3. april er der Højskoletimer i Ravnstrup Forsamlingshus. Denne gang starter arrangementet med fællesspisning kl , og der er foredrag om Hvidstengruppen efterfølgende. Det er Hans Nejsum, pensioneret historielærer fra Spentrup, der kommer og fortæller os historien om Hvidstengruppen. Han har personlige relationer til familien Fiil, som var kropar på Hvidsten Kro. Han har en meget fængslende måde at fortælle om modstandsgruppen fra Hvidsten på. Glæd jer til denne aften. Prisen for hele aftenen er 90,00 kr. pr. person. Hvis du kun ønsker at komme og høre foredrag, er prisen inkl. kaffe og kage 50,00 kr. pr. person. Foredraget starter kl Tilmelding til Knud Erik fra Ravnstrup nødvendig af hensyn til mad, tlf

6 Til forældre og elever i 3. klasse på Hald Ege Skole! I 3. klasse får børnene mulighed for at gå til forberedende konfirmandundervisning, med andre ord blive mini-konfirmand. Undervisningen vil foregå i Hald Ege kirke og konfirmandstue: Tirsdage kl frem til d. 9. april. Minikonfirmandundervisningen er en mulighed for at få noget at vide om, hvad det vil sige at være døbt. Naturligvis er også børn, der ikke er døbte, velkomne til at være med. Vi skal høre historier, synge, se film, tegne, lave et lille skuespil og mange andre hyggelige ting. Hvis du vil være med skal du tilmelde dig på eller på , med de nedenstående oplysninger, eller tage sedlen med den første gang. Det er sognemedhjælper Helle Kjærsgaard som varetager undervisningen. Skulle der være nogen, som har spørgsmål til minikonfirmandprojektet, er man naturligvis velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen Sognemedhjælper Helle Kjærsgaard Forberedende konfirmandundervisning forår 2013 Navn... Klasse... Adresse... JA! Jeg ønsker at deltage i undervisningen:... (sæt X) Mail Forældreunderskrift 6

7 QR-tag i kirkerum, ja tak! - Altertavle v. Le Berthélaine Der har været kunstudstilling i Hald Ege Kirke. Udstillingen indskriver sig i det forgangne års debat: Hvad skal vi med de tomme kirker? De skal selvfølgelig levendegøres er mit ord, og eftersom verden af i dag præges af mediernes og internettets frie fluks af billeder, er det oplagt at inddrage denne visualitet. På naturlig vis, tager indeværende levendegørelse derfor et visuel afsæt i spændingsfeltet mellem kunst, tro og arkitektur. Udsmykningen udgøres af altertavle- og prædikestolsværk, samt maleri nær indgangen. Det er alle landsskabsmalerier, hvoraf det ene månebilledet har en særlig metafysisk karakter, der netop fører min kunst ind i kirkerummet. For hiin inspirerende nat tindrede mere en blot fysik og bar materie; bag stjerne og måne i den dybsorte stilhed sitrede det; der var liv i rum-mørket. Hald Ege Kirke er tegnet af arkitekterne Johannes og Inger Exner i 1960 erne i et moderne udtryk præ get af stringent geometri. Heroverfor står mine værker, der tilhører serien Pixels and Patches. Malerierne fra denne serie tager livtag med vor digitale tidsalder og dens atomare æstetiske enhed Pixlen. Værkerne er opbygget med spatel og er således blevet til i kvadranter og rektangler, - dog samtidigt udfordrende denne geometri i overskridende, udviskende gesti. Derved foreligger en naturlig korrespondance imellem det geometrisk anlagte ydre og den indre kunstneriske udstilling. Men ønsket om en inspirerende æstetisk oplevelse Le Berthélaine Værkerne er opbygget med spatel, hvilket ses af de rektangulære felter Scan denne QR-kode med din mobiltelefon og se mere: 7

8 Præsentation af seks nye Birthe Pedersen, nyvalgt medlem af Ravnstrup Menighedsråd Jeg er født i Sindal en lille stationsby i Vendsyssel for godt 67 år siden. Efter endt skolegang og kontoruddannelse lå verden åben. Der gik nogle år med forskellige kontorjobs og to højskoleophold rundt i landet, inden jeg slog mig ned i Ravnstrup og sammen med Jørgen skabte et hjem for vores fire børn. Jørgen var barnefødt her i Ravnstrup og overtog sit fødehjem Østergaard. Dette drives nu videre af næste generation og vi flyttede i nyt hus på Kirkevej i Ravnstrup. Her ville vi sammen etablere en senior tilværelse, men den blev kort, da Jørgen døde et år senere. Jeg bor stadig i huset, selvom det er fem år siden jeg blev alene. Vi voksede begge op i et kristent hjem. Søndagsskole, KFUM/KFUK og Indre Mission har præget vores liv. Det er den ballast vi byggede vores liv og tilværelse på, og dermed har det kirkelige tilhørsforhold altid været Den Danske Folkekirke. Med frigivet tid lå det ikke fjernt for Jørgen, Birthe Pedersen hvis det blev muligt, at gå ind i menighedsrådsarbejdet og med det in mente har jeg sagt ja til at påtage mig den opgave, at være en del af Ravnstrup Menighedsråd. Jeg går til opgaven med en vis ydmyghed og håber, jeg med mine input kan være med til at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst, måske med nyskabelse og/eller med fastholdelse af det vi kender og holder af. Det er min forventning, at jeg kan indgå i et frugtbart samarbejde med de øvrige rådsmedlemmer i Ravnstrup samt i hele pastoratet, og at vi i fællesskab kan varetage opgaverne til gavn for kirken og menighederne. Kjeld Bach, nyvalgt menighedsrådsmedlem og formand for menighedsrådet i Finderup Landmand og underviser i førstehjælp. Bestyrelseserfaring fra blandt andet skolebestyrelse, spejderarbejde, fritidsundervisning, daghøjskoleleder, borgerforening, Røde Kors. Er for indeværende næstformand i Folkeoplysningsudvalget i Viborg Kommune. Kjeld Bach Døbt, konfirmeret og gift i Finderup Kirke og føler en naturlig interesse for kirken i lokalsamfundet. Gerne hen imod et tættere samarbejde mellem pastoratets tre sogne. Grete Gårsdal Lund, nyvalgt medlem af Finderup Menighedsråd Født i Fløjgårde i Finderup Sogn. Gift og har to piger. Har arbejdet i papirindustri og er nu førtidspensionist. Arbejder som frivillig i det lokale dagcenter. Jeg bor i Frederiks, men har løst sognebånd til Finderup, da jeg altid har følt mig tilknyttet Finderup Kirke, hvor også mine forældre er begravet. Glæder mig til at komme i gang med menighedsrådsarbejdet og vil hjælpe, hvor jeg kan. Grete G. Lund 8

9 menighedsrådsmedlemmer Karen Degn, nyvalgt medlem af Finderup Menighedsråd sekretær og kontaktperson Mit navn er Karen K. Degn og jeg flyttede sammen med min mand til Benediktevej i Finderup i Jeg har dels arbejdet med mit fag som sygeplejerske og dels de sidste 20 år haft ansættelse som trivselskonsulent med fokus på medarbejderne og deres psykiske arbejdsmiljø indenfor hospitalsverdenen. Efter 45 år på arbejdsmarkedet valgte jeg i 2012 at gå på efterløn. Jeg er både kunst- og kirkeinteresseret og føler det som et privilegium, at jeg nu har mulighed for at fordybe mig mere i begge dele og også i relation til mit nærmiljø. Glæder mig til samarbejdet i Finderup Karen Degn Menighedsråd. Lisbeth Sloth Hesselberg, nyvalgt medlem af Dollerup-Hald Ege Menighedsråd Jeg er uddannet lærer og har i 2013 arbejdet 40 år i den danske folkeskole. De sidste mange år har jeg arbejdet med børn med indlæringsvanskeligheder og de sidste fem år som AKT lærer, dvs. at tage hånd om børn og unge med udfordringer på adfærd, kontakt og trivselsområdet. Jeg interesserer mig for demokratiske og kristne værdier, som det danske samfund Lisbeth Hesselberg bygger på og vil gerne være med til at arbejde for, at børn og unge forstår, hvilket værdifuldt grundlag vi i dag bygger vort samfund på. Jeg vil gerne være med til at videreføre den tradition, der efterhånden er blevet opbygget i mange danske kirker med musikarrangementer. Ofte finder man ved disse arrangementer ro og hvile, hvilket mange af os har behov for i en hektisk hverdag. Tage Baandrup Carstens, nyvalgt medlem af Dollerup-Hald Ege Menighedsråd Jeg hedder Tage Baandrup Carstens, født i 1948 i Roum Sogn. Jeg er gift med Karen på 42. år. Vi har tre sønner, som alle er voksne og gift og vi har ti børnebørn. Jeg har været selvstændig landmand i 13 år i Falle, derefter ansat på Flyvestation Karups autoværksted, som dækmand i 19 år. Gik på efterløn i 2008 og nu folkepensionist. Vi er bosiddende i Hald Ege, hvor vi nu har boet i snart 24 år. Hvorfor jeg har sagt ja til menighedsrådsarbejde? Jeg blev opfordret til at møde op til opstillingsmødet, og da det kneb med emner, sagde jeg ja, da jeg mener det er vores pligt som medlem af folkekirken, at være med til at bevare den. Samtidig synes jeg, det kunne være spændende at lære denne verden at kende fra menighedsrådets side. Jeg blev nysgerrig, da Karen arbejdede som provstisekretær i fem år i Skive Provsti. Jeg glæder mig til arbejdet. Tage Carstens 9

10 Amerikansk gospel i kirken Søndag d. 10. marts kl åbner Hald Ege Kirke dørene for en gospelgudstjeneste. Her gæster gospelkoret Sallvation med korleder Brian Hollingsworth kirken, som en del af gudstjenesten. Koret kommer fra Sall ved Hammel og byder på autentisk amerikansk gospelmusik. Korlederen har mere end 35 års erfaring ud i gospelgenren både som solist, korsanger og korleder i såvel USA som Danmark. Brian Hollingsworth er opvokset i Washington D.C. i USA og har siden han var barn, taget del i den sorte amerikanske kirke og har derfor sunget gospel hele sit liv. Brian Hollingsworth overtog korlederrollen i Sallvation gospelkor i Der er noget at glæde sig til, når gospelkoret optræder 10. marts. august Koret består i dag af ca. 30 personer som ynder at tage rundt og synge i kirker samt ved diverse lejligheder. Koret assisteres af pianist Van Silvére. Kom og vær med! Venlig hilsen Dollerup-Hald Ege menighedsråd Koncert i Finderup kirke d. 2. december 2012 Glade og forventningsfulde myldrede unge som gamle til koncert med duoen SAM i det smukt julepyntede kirkerum i Finderup. Duoen består af Susanne Klausen, kendt med sin tværfløjte fra vore friluftsgudstjenester, og Susanne Klausen og Anne Mette Skovbjerg Anne Mette Skovbjerg, som til fulde mestrer guitar og lut og indimellem tamburinen, som betjenes med benet. Begge musikere er til dagligt undervisere ved Viborg Musikskole. Under koncerten blev vi på bedste vis med små anekdoter guidet gennem renæssancemusik fra Christian d. 4. s tid, en lille afstikker til spansk barokmusik, og videre til nogle små barok dansestykker af Johan Sebastian Bach. Aftenen blev afsluttet med fællessang og yderligere fire kendte musikstykker af Carl Nielsen, som vi alle kunne nynne med på. Kirkerummet egner sig fantastisk til denne form for musik, og måske havde nogen det, som bønderne i baroktiden lyst til at rejse sig og danse. I stedet opførte vi os som adelige, vi blev siddende og nød musikken i fulde drag. Efter en dejlig afslutning med snak, gløgg og klejner kunne vi alle gå hjem - én god oplevelse rigere. På menighedsrådets vegne / BB 10

11 Konfirmation 2013 Ændringer kan forekomme hold øje med ugeaviserne Karup Kirke, Bededag d. 26. april (elev Hald Ege Skole) Emma Munch Hansen, Elmevej 12, 7470 Karup J Hald Ege Kirke, søndag d. 28. april kl (Centerklassen) Jannick Højriis Nielsen, Vendersgade 11, st.th, 8800 Viborg Martin Berg Sørensen, Borgåvej 82, 8800 Viborg Lasse Weller Kjems Juhl, Vibevej 22, 8800 Viborg Mikkel Nielsen, Hedeskrænten 25, 8800 Viborg Hald Ege Kirke, søndag d. 28. april kl (Friskolen) Casper De Fønss Gandrup Hansen, Bronzehøj 13, 8800 Viborg Casper Sig Jäger, Nonbo Krat 10, 8800 Viborg Emil Møller, Gl. Århusvej 165, 8800 Viborg Freja Mette Holm, Bøgevænget 14, 8800 Mads Kjellerup Andersen, Smedegårdsvej 27, 8800 Viborg Nikoline Winther, Møgelparken 37, 8800 Viborg Rasmus Munk Wilbek, Houlkærhøjen 7, 8800 Viborg Tobias Høj, Langvadhøj 18, Bruunshåb, 8800 Viborg Sortebrødre Kirke Caroline Brøndum Christensen, Danmarksvej 9, 8800 Viborg Maria Abildlund Hansen, Sverrigsvej 5, 8800 Viborg Søndermarkskirken, søndag d. 5. maj kl (elev Hald Ege Skole) Magnus Hagen Østergaard, Liseborgvænget 34, 8800 Viborg Vorde Kirke Mikkel Haaselager Mackenhauer, Sejrhøje 6, 8831 Løgstrup Viborg Domkirke, søndag d. 5. maj (elev Friskolen) Jimi Høiriis Jacobsen, Hermodsvej 12, 8800 Viborg Otto Brande Teichert, Højtoftevej 13, 8800 Viborg Finderup Kirke, Kristi himmelfartsdag d. 9. maj kl Jacob Lindbjerg Callesen, Anne- Marievej 12, Finderup, 8800 Viborg Simon Skov Jakobsen, Fallevej 56, Finderup, 8800 Viborg Mathias Nors, Fallevej 29, Finderup, 8800 Viborg Nick Lynge Espersen, Fallevej 39, Finderup, 8800 Viborg Hald Ege Kirke, Kristi himmelfartsdag d. 9. maj kl Andreas Mikkelsen Bejer, Videbechs Alle 41 A, 8800 Viborg Casper Frederik Østergaard, Nonbo Krat 8, 8800 Viborg Chris Holmsgaard Sørensen, Solsortvej 11, 7470 Karup J Christian Vibild Iversen, Teglgårdsvej 22, 8800 Viborg Martin Ibsen, Nonbo Dal 20, 8800 Viborg Mathias Zeuthen, Søndergade 39, Fredriks, 7470 Karup J Simon Mikkelsen Bejer, Videbechs Alle 41 A, 8800 Viborg Alberte Lyngaa Jensen, Egeskovvej 41, 8800 Viborg Asger Tommerup Agger, Videbechs Alle 4 L, 8800 Viborg Benjamin Strand-Holm Schmidt, Nonbo Hede 30, 8800 Viborg Casper Dam Larsen, Nonbo Vænge 8, 8800 Viborg Christian Wingaa, Nonbo Enge 31, 8800 Viborg Emilie Torp Kronegh Andersen, Birkevænget, 8800 Viborg Frederik Emil Gottenborg, Nonbo Krat 24, 8800 Viborg Jonathan Steen Pedersen, Nonbo Krat 18, 8800 Viborg Kristian Gradman, Nonbo Krat 20, 8800 Viborg Lasse Hjort Fog, Videbechs Alle 41 B, 8800 Viborg Magnus Stampe Rask, Teglgårdsvej 27, 8800 Viborg Niels Skov Pedersen, Egeskovvej 23, 8800 Viborg Robert Alipao Schwartz, Brinken 4, 8800 Viborg Sidsel Lunding Hansen, Hasselvænget 11, 8800 Viborg, Sofie Søndergaard Lind, Brinken 20, 8800 Viborg Tobias Frølund Jepsen, Nonbo Krat 40, 8800 Viborg Victor Møller Brøker, Nonbo Krat 26, 8800 Viborg Arthur Palmann Jensen, Tostrupvej 6, 8800 Viborg Jacqueline Josephine Grelck Væggemose, Nonbo Krat 34, 8800 Viborg Ravnstrup Kirke, søndag d. 12. maj kl Anders Kjærulff Damsgaard Andersen, Hellerupvej 28, Ravnstrup, 8800 Viborg Kasper Lange Christensen, Nybrovej 20, Ravnstrup, 8800 Viborg Rasmus Schøler Agger, Kirkevej 11, Ravnstrup, 8800 Viborg Dollerup Kirke, søndag d. 12. maj kl Carina Sofie Nygaard, Herningvej 62 A, 8800 Viborg Mads Lykke Justesen, Thestrupvej 11, 8800 Viborg Mads Damgaard Helms Herningvej 66, 8800 Viborg Thorning Kirke, søndag d. 12. maj Cecilie Agerskov Nielsen, Niels Bugges Alle 18, Virum 11

12 præsteteam Sognepræst Hanne Ellemann Rytter er med i et præs te team sammen med bypræster, som kommer i pastoratet og holder gudstjeneste en gang om måneden. Præsterne er: Sognepræst i Søndermarks Kirke Birgitte Thun, tlf , Sognepræst i Søndermarks Kirke Morten Hougaard Sørensen, tlf , Sognepræst i Sortebrødre Kirke Hannah Lyngberg-Larsen, tlf , Sognepræst i Sortebrødre Kirke John Melchiorsen, tlf , Praktiske oplysninger Fødselsanmeldelse Pr. 1. oktober 2010 skal nybagte forældre ikke længere til sognepræsten/kirkekontoret med en fødselsanmeldelse. Hvis for æl dre ne ikke er gift, skal der stadig laves en Omsorgs- og Ansvarser klæ ring, og denne blan ket skal man have registreret hos sognepræsten/ kirkekontoret inden 14 da ge efter barnets fødsel. Man kan stadig få faderskabet anerkendt ved Statsforvaltningen inden fødslen, og så er det denne blanket, man skal aflevere hos sognepræsten inden 14 da ge efter fødslen. På kan man finde blanketten: Omsorgs- og Ansvarserklæring samt blanket til navngivning mv. Indsamling Jul Nytår Påske Pinse Folkekirkens Nødhjælp Bibelselskabet KFUM/KFUK Folkekirkens Nødhjælp Høstgudstjeneste Høstoffer Dåb Når barnet skal døbes, ringer man og aftaler kirke og dato for dåben. Nærmere aftale om dåbs handlingen, barnets navn og faddere (mindst 2 og højst 5) gudmoderen er også fadder. Fad dere skal være døbt ved en kristen dåb. Dåbssamtale finder sted enten i præste går den, eller ved at præs ten kommer i hjemmet. Navngivelse uden dåb Skal barnet navngives, sker det te også ved anmeldelse til kirkekontoret. Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen. Vielse Ved vielse i kirken retter man først henvendelse til præsten om tid og sted for vielsen. Senere kontakter man vielseskontoret i den kommune, hvor man bor, for at få udfærdiget en prøvelses attest. Den må højst udstedes 4 måneder før vielsen. Prøvelsesattesten samt navn og adresse på to vidner kan medbringes til en samtale med præsten om vielsens forløb. Man kan forinden have overvejet, hvilke salmer man ønsker sunget, der synges normalt fire; og om kirken skal pyntes og af hvem. begravelse Hvis man har en bedemand til at bistå ved begravelsen/bisættelsen, vil det i praksis ofte være ham, der hjælper med udfyldelsen af anmeldelsen til begravelsesmyndigheden. Begravelsesmyndigheden er altid sognepræsten i bopælssognet, og så i de tilfælde hvor begravelsen/bisættelsen skal foregå uden for sognet, også hvis begravelsen finder sted uden kirkelig medvirken. Ved kirkelig begravelse/bisættelse aftales tidspunkt, salmer m.m. med præsten. Aftale vedrø ren de gravsted træffes med gra veren. Gravstedsbrev ordnes ved henvendelse til graveren el ler kirkeværgen. Navneændring 1. april 2006 trådte den nye navnelov i kraft. Reglerne er nu blevet lempet meget. Det er bl.a. pr. 1. oktober 2009 blevet muligt at tage en afdød ægtefælles mellemnavn som mellem navn eller efternavn. Blanketter til brug for navneændring kan rekvireres på kirkekontoret eller kan hentes på: Man må beregne ca. 14 dages ekspeditionstid. For de fleste navneændringer betales et gebyr på 480 kr. Hent en blanket og se hvordan du betaler på: 12

13 Merete Christiansens alterdug pryder nu Finderup Kirke. Ny alterdug i Finderup Kirke Søndag den 2. december lagde Merete Christiansen sidste hånd på værket, og vi kan nu glæde os over den nye fine alterdug. Dugen, der har været længe undervejs, er fremkommet ved et samarbejde mellem mexicanske Mayaindianere, der har broderet stoffet, og danske Merete, der har tilpasset og syet dugen. Vi takker igen Merete for samarbejdet og sender en venlig og taknemmelig tanke til Martha Nielsen, der havde betænkt Finderup Kirke i sit testamente. Gaven er nu blevet til den tiltrængte og længe ventede alterdug. Som det kan ses på billedet, kom dugen på sin rette plads på alteret i Finderup Kirke lige i rette tid til julekoncerten samme aften. Sigfred fortæller om Ordet i Ravnstrup Det er ikke det talte ord blandt personer eller det talte ord i en tale eller prædiken, der er tale om. Men det er skuespillet af samme navn. Det er skrevet af Kaj Munk og blev i sin tid opført på et af de københavnske teatre. Der blev ligeledes lavet en film, hvor den tids mesterinstruktør Carl Th. Dreyer iscenesatte og instruerede. Filmen var i sort hvid og jeg husker meget tydeligt, at have set den i fjernsynet. Selve handlingen er en lovprisning af mirakler og bøn, men giver også plads til vanvid og tvivl. Det hele har sin afspejling i en personlig oplevelse, som Kaj Munk havde på en gård i Vedersø, hvor han var præst. Marie og Kristian Lund havde to døtre, og et nyt barn var på vej. Desværre døde Marie i barselsseng i oktober Heller ikke den lille dreng overlevede. Denne tragiske hændelse gjorde et stærkt indtryk på egnens befolkning og ikke mindst Kaj Munk. Tidligere efterskole forstander Jørgen Nørgård fra Skjern er en glimrende fortolker af noveller og andet, som Kaj Munk har skrevet. I øvrigt om hvem han sagde: Han er en ener og af hans lige går der ikke 12 stk. på et dusin. Med skuespillet slår Kaj Munk fast, at der er et under over dem alle - opstandelsesunderet. Det samme under der kunne få ham til at formulere: Lad dem spotte langfredag vi lurer dem påskemorgen. Jørgen Nørgård spillede alle personerne i skuespillet, som var i fire akter og de tilstedeværende fik en rigtig god oplevelse med fra denne aften i Ravnstrup. Ypperligt fremført! Det var ikke bare godt, det var rigtig godt! Sigfred Nielsen 13

14 Egeskovvej 23 Hald Ege 8800 Viborg Munks Tømrerog Snedkerforretning Tornsangervej 17, Ravnstrup 8800 Viborg Tlf: servietter bordpapir dække- Zoneterapi Bækkelund Zoneterapi Papirværk Kinesiologi Kinesiologi v/ Koldingvej Else K. Pedersen 195 v/ servietter Else K. Pedersen lys 86 Tlf Tlf Vi har bøjet det i neon i 40 år! Vi har bøjet det i neon i 40 år! Finderup Finderup Ll. Sct. Mikkels Gade 19 Totalleverandør af baldakiner, skilte og Totalleverandør 8800 bogstaver Viborg med af baldakiner, og uden lys skilte og bogstaver med og uden lys * * Alle former for TRYKSAGER i offset og digital teknik FARVEKOPIERING A4 og A3 Bedemand Per Rasmussen v/ Thorkild Nielsen Teglgårdsvej 4 Hald Ege TelefonTavle TelefonTavle Vil De købe eller sælge er det Drejer De bør vælge Jernbanegade Karup Præsternes vagttelefon Her er i Viborg Domprovsti Har du brug for at plads tale med til en din præst på en mandag, annonce! kan»vagtpræsten«træffes på tlf Reparationer Gravering Håndarbejde Teglgårdsvej 7 Hald Ege Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Ravnstrup Viborg begravelsesforretning el a/s Ravnstrup Holstebrovej el 155 a/s Holstebrovej 155 v/ Per Rasmussen Dumpen Har Chr. Rosgaard Søn ApS Chr. du Rosgaard lyst til en gang Vognmand & Søn ApS imellem at Vognmand lave kirkekaffe Holstebrovej 146, Ravnstrup i din Holstebrovej kirke 146, Ravnstrup så ring til sognepræsten på tlf Alt i kreaturkørsel Containerudlejning Alt i kreaturkørsel Containerudlejning KFUM og KFUK s BØRNEKLUB Tømrermester Tømrermester Den meget velfungerende og velbesøgte børneklub i Centeret på Nybrovej finn Jørgensen i Ravnstrup er for alle børn fra børnehaveklassen finn op Jørgensen til 6. klasse. Der er klub hver tirsdag fra kl til Hesselbjergvej , Finderup Hesselbjergvej 11, Finderup Leder: Ninna Pedersen, Åbakken 12. Tlf Her er plads til din annonce! EGETRYK EGETRYK Falkevej 4 Egeskovvej 6920 Videbæk 23 Hald Egeskovvej 23 telefon Hald Ege Viborg 8800 Viborg Alle former for Alle TRYKSAGER former for i offset og digital TRYKSAGER teknik FARVEKOPIERING i offset og digital A4 teknik og A3 FARVEKOPIERING A4 og A3 Munks Tømrer- Munks Tømrerog Snedkerforretning og Snedkerforretning Tornsangervej 17, Ravnstrup Tornsangervej 8800 Viborg 17, Ravnstrup 8800 Viborg Tlf: Tlf: Forlaget ravnsbjerg Bækkelund Bækkelund Papirværk Papirværk servietter bordpapir dækkeservietter bordpapir lys dække- servietter Bliv klogere servietter på lokalhistorien lys og køb vore bøger 75 om 75Dollerup, alle skrevet af Birgit Aarestrup under fællestitlen Mit Dollerup. Forlaget Ravnsbjerg Røverdal 20, Dollerup, 8800 Viborg, Tlf Hald ege el-forretning Hald v/ Thorkild ege Nielsen el-forretning v/ Thorkild Nielsen Teglgårdsvej Teglgårdsvej 4 Reparationer Gravering Håndarbejde Hald Ege Reparationer Teglgårdsvej Gravering 7 Hald Håndarbejde Ege Hald Ege Tlf Teglgårdsvej Åbent: Mandag torsdag 7 Hald Ege kl Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Vil De købe eller sælge er Vil det De Drejer købe De eller bør sælge vælge Viborg begravelsesforretning er det Drejer De bør vælge Viborg begravelsesforretning Per Rasmussen v/ v/ Per Rasmussen Dumpen Dumpen Bidrag til Kirke og Sogn Præsternes vagttelefon Har du lyst til en gang Viborg Præsternes modtages Domprovsti vagttelefon med tak i imellem Har du lyst at lave til en kirkekaffe gang Har Viborg og kan du brug Domprovsti indsættes på konto i for at tale med en imellem din kirke at lave kirkekaffe præst Har Danske du på brug Bank: en mandag, for at 4770 tale kan med»vagtpræsten«en så i din ring kirke eller til sognepræsten på præst gives på en til træffes mandag, sognepræsten på tlf. kan 70»vagtpræsten«i en tlf. så ring 8664 til sognepræsten på kuvert med træffes navn på på tlf. giveren tlf KFUM og KFUK s BØRNEKLUB Den KFUM meget og KFUK s velfungerende BØRNEKLUB og velbesøgte børneklub i Centeret på Nybrovej i Den Ravnstrup meget er velfungerende for alle børn og fra velbesøgte børnehaveklassen børneklub op i til Centeret 6. klasse. på Nybrovej Der i Ravnstrup er klub hver er for tirsdag alle børn fra fra kl børnehaveklassen til op til 6. klasse. Leder: Der er Ninna klub hver Pedersen, tirsdag Åbakken fra kl Tlf. til Leder: Ninna Pedersen, Åbakken 12. Tlf

15 Døbte dollerup kirke Alberte Winther Kragsig Liam Lysdahl Hesselvig Ravnstrup kirke Lærke Harksen Nehmdahl Anna Henneberg Klausen Liva Isabel Fuglsang Hansen viede/velsignelse dollerup kirke Josefine Damgaard Nielsen og Jeffrey James Anglero Strikkeklubben i Hald Ege Torsdage i ulige uger (undtagen i skoleferierne) er der strikkeklub i konfirmandstuen i Hald Ege. Der strikkes til Røde Kors og Aktion Børnehjælps Tæppecenter. Alle er velkomne, kontakt Mo na Kjelstrup eller Tove Lund , hvis du har lyst til at være med. Garnrester modtages med tak Kirke & Sogn Udkommer 4 gange om året til marts, juni, september og december. Oplag: 2455 ekspl. Den frivillige redaktion: Knud Winther, Else Pedersen, Kirsten Odgaard Poulsen og sognepræst Hanne E. Rytter. Stof til kirkebladet sendes til sognepræsten på Næste blad udkommer i uge 21 Sats & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S, tlf døde/begravede dollerup kirke Agnethe Østergård Berthelsen Hald EGe kirke Ida Louise Møller Jensen Kaj Cassøe Jensen ravnstrup kirke Johannes Edvin Nielsen Vutborg Egon Kjellerup finderup kirke Eva Hyttel Hellerup Frokost og hyggeligt samvær for enlige - eller andre der er alene april kl i konfirmandstuen. Tilmelding af hensyn til maden på tlf Venlig hilsen sognemedhjælper Helle Kirkebil Det er muligt at komme i kirke med kirkebil ved at ringe til: Frederiks Taxi Viborg Taxa Er det Viborg Taxa der skal køre, rettes der henvendelse til sognepræsten for at få oplyst konto nr. Ring til præsten Ønskes samtale, sygebesøg, hjemmealtergang kan henvendelse ske til sognepræst Hanne Ellemann Rytter, tlf , Sognepræst: Hanne Ellemann Rytter Hellerupvej 4, Finderup, 8800 Viborg, tlf , , Træffetid: Træffes bedst tirsdag kl , samt onsdag, torsdag og fredag kl Mandag træffes vagtpræsten på tlf Organist i Dollerup, Hald Ege, Finderup og Ravnstrup kirker: Inger Thomsen, tlf Præstesekretær Jonna Schmidt Jensen Pastoratets hjemmeside: Fra denne side er der links til de øvrige kirker i pastoratet. Dollerup sogn med Hald Ege kirkedistrikt Formand: Kirsten Odgaard Poulsen tlf Kirkeværge v. Dollerup Kirke: Gungild Frederiksen tlf Kirkeværge v. Hald Ege Kirke: Tage Båndrup Carstens tlf Graver ved begge kirker: Finn Kabel tlf Karen Margrethe Rasmussen: tlf Finderup sogn Formand: Kjeld Jensen Bach tlf Kirkeværge: Hans Hoyer tlf Graver: Karl Erik Hedegaard tlf Ravnstrup sogn Formand: Magnus Ladefoged tlf Kirkeværge: Kristian Møller tlf Graver: Jens Ole Nygaard tlf adresser 15

16 kalender februar-maj 227 Februar 10. februar Fastelavn Dollerup Hald Ege Viborg Kirkeradio i Dollerup 17. februar 1. s. i fasten Ravnstrup Finderup Billetsalg til Michala Petri og Lars Hannibal kl efter gudstjenesten i Finderup. 18. februar Billetsalg i Finderup Kirke kl til koncert med Michala Petri og Lars Hannibal. 24. februar 2. s. i fasten Hald Ege Dollerup Birgitte Thun Marts 3. marts 3. s. i fasten Finderup Ravnstrup marts Midfaste Dollerup Hald Ege Gospelgudstjeneste i Hald Ege 13. marts Finderup Kirke kl : Michala Petri og Lars Hannibal 17. marts Mariæ bebudelse Ravnstrup John Melchiorsen 24. marts Palmesøndag Dollerup Hannah Lyngberg-Larsen 28. marts Skærtorsdag Finderup marts Langfredag Dollerup Liturgisk gudstjeneste Birgitte Thun 31. marts Påskedag Ravnstrup april 1. april 2. påskedag Hald Ege april Højskoletimer om Hvidstengruppen i Ravnstrup Forsamlingshus kl april 1. s. e. påske Ravnstrup Finderup Afslutning med minikonfirmanderne, som medvirker ved gudstjenesten. Efterfølgende spisning i Hald Ege, tilmelding på april 2. s. e. påske Hald Ege John Melchiorsen 16. april Frokost kl i konfirmandstuen for enlige. Se side april 3. s. e. påske Finderup Ravnstrup april Bededag Dollerup april 4. s. e. påske Finderup Viborg Kirkeradio Hald Ege Konfirmation Friskolen maj 5. maj 5. s. e. påske Finderup John Melchiorsen 9. maj Kristi himmelfartsdag Finderup Konfirmation Hald Ege Konfirmation Morten Hougaard Sørensen Hald Ege Konfirmation 12. maj 6. s. e. påske Ravnstrup Dollerup Konfirmation 19. maj Pinsedag Præstegårdshaven maj 2. pinsedag Hald Ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske Foråret er opstandelsens tid i hele sin kraft. På samme måde som graven åbnede sig for den opstandne Jesus, således åbner træernes knopper sig og

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri

dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri Kirkelig vielse i det fri er nu en realitet. I april 2013 blev det vedtaget, at det skal være muligt for et brudepar at få en kirkelig

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

Pinse - kirkens fødselsdag

Pinse - kirkens fødselsdag kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse - kirkens fødselsdag Pinse er en af de tre store fester i kirkeåret, men den har aldrig haft helt samme folkelige appel, som jul og påske. Måske

Læs mere

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE Adventtid er ventetid November kan være streng at komme igennem. For ude bliver det tidligere og tidligere mørkt. Vi kan allerede i november begynde at

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin

dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt nu smykket

Læs mere

Lidt trosinspiration

Lidt trosinspiration kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Lidt trosinspiration Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

MARTS - MAJ. sjørslev almind lysgaard. marts - maj 2014

MARTS - MAJ. sjørslev almind lysgaard. marts - maj 2014 MARTS - MAJ 1 sjørslev almind lysgaard marts - maj 2014 SALmarm14.indd 1 11-02-2014 16:52:22 2 kirkebladet Kirkerne i julen 2013 v. Hans Werner Klausen Julen 2013 blev fejret med gudstjeneste den 24. om

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014 Ottende årgang nr. 1 Sidste forår i den gamle Nykirke Det siges, at da maleren Rudolf Rud-Petersen i sin tid

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

De ni sogne. Sommerkirke

De ni sogne. Sommerkirke De ni sogne Sommer 2011 Juni, juli og august Frydendal Hjembæk Holmstrup Jyderup Kundby Mørkøv Skamstrup Stigs Bjergby Svinninge Sommerkirke Børn fra 4., 5. og 6. klasse var sidste år med til Sommerkirke

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

GAUERSLUND SOGN FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ

GAUERSLUND SOGN FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ GAUERSLUND SOGN Nr. 1-2014 FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ SOGNEINDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP Meld dig som indsamler Indsamlingen begynder i Gauerslund Sognehus Søndag den 9. marts kl. ca. 10.30 Gauerslund

Læs mere

Kirkelig vejviser. Blanketter m.m. kan findes på www.personregistrering.dk

Kirkelig vejviser. Blanketter m.m. kan findes på www.personregistrering.dk SEPTEMBER JUNI OKTOBER JULI NOVEMBER AUGUST 2013 2011 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Men hvis I ikke er gift, skal I, såfremt I ønsker fælles forældremyndighed,

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup

kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 4september oktober november 2013 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup Præsentation af Jens Christian Hasager Kirk Alting har sin tid Foto: Frivillige ved Snejbjerg Kirke 2 kirkelige adresser Sognepræster:

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls Skibet sogne og kirkenyt 1 Maj 2012 Foto: James Pauls SKIBET SOGN Skibet Sogne- og Kirkenyt Juni-August 2012 93. årg. nr. 3 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Sognepræst Ulrik Overgaard er ansvarshavende

Læs mere