Vi ved ikke med sikkerhed hvordan Cæsar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi ved ikke med sikkerhed hvordan Cæsar"

Transkript

1 60 Vi ved ikke med sikkerhed hvordan Cæsar så ud. Der findes godt nok en del portrætter af ham, men om de lignede, kan vi aldrig få at vide. Der er vi betydelig bedre stillet, når det gælder Karl Marx. Af den simple årsag at han er fotograferet. Denne forskel mellem fotografiet på den ene side og alle de klassiske afbildningsformer på den anden har paradoksalt nok noget at gøre med, at de klassiske afbildningsformer må forlade sig på den menneskelige hjerne, mens fotografiet betjener sig af en automatisk proces. Indenfor semiotikken eller tegnlæren som Charles Sanders Pierce opfattede den, kan man skelne mellem 3 forskellige tegnformer: indekset, som står i et årsagsforhold til sin referent, ikonen, som ligner sin referent og symbolet, som står i et konventionsbundet forhold til sin referent. Et typisk symbol er et ord: mellem ordet hest og en rigtig hest er der en konvention som binder lyd eller skriftbillede til referenten. Afbildningen af Cæsar er en typisk ikon: den ligner, selvom vi desværre ikke ved hvor godt. Fotografiet er derimod et indeks, idet det er lyspåvirkningen, som bestemmer udfældningen af sølv i emulsionen. Der er altså et årsagsforhold mellem billedets struktur og referenten. Det stiller naturligvis fotografiet i en særlig klasse som kilde, hvilket allerede Erslev indså. Det besad en særlig Authenti, skrev han i den sidste udgave af Historisk Teknik. Men før ham, havde politi og retsvæsen brugt og anerkendt fotografiet som bevismulighed. Den koreanske rorgænger Kim Il Sung har vi mange billeder af, såvel fotografier som imposante malerier og skulpturer. Kim havde på den ene side af halsen en stor svulst, som aldrig ses på billederne. På fotografierne, fordi han blev fotograferet fra den anden side, eller fordi den blev retoucheret væk. På malerierne og skulpturerne, fordi den blev udeladt. At koreanerne manipulerede med billeder er en kendt sag. Da Svend Auken engang var på besøg i Nordkorea og blev fotograferet sam- FORFALSK- NINGEN SOM HISTORISK KILDE Af Morten Thing Med udgangspunkt i en nyudkommen bog om forfalskningen af fotografier under Stalin diskuteres fotografiets og forfalskningens muligheder som historiske kilder. ARBEJDERHISTORIE NR

2 FORFALSKNINGEN SOM HISTORISK KILDE 61 men med Kim Il Sung ragede han betydeligt op over rorgængeren. Men på det officielle foto havde man forkortet Auken ved livet, så han ikke overskyggede Kim. Denne tilpasning af officielle billeder til et ønsket image er ikke til at undre sig over. Men det viser også, at fotografiets værdi og Authenti som kilde ikke er uproblematisk. Også producenterne af billeder ved, at fotografier tages som et bevis på virkelighedens eksistens og griber derfor enten organiserende ind i selve virkeligheden eller ændrende i fotografiets produktion. Da fire-banden faldt i Kina blev de på billeder, hvor de optrådte, skraveret over, så man ikke kunne se, hvem de var. Det skete f.eks. i Peking Review, det officielle kinesiske propaganda-organ. Når personerne på billedet blev omtalt i billedteksten blev de udskraverede omtalt, som f.eks. xx eller xxx. Antallet af tegn i deres navn afgjorde, hvor mange x er der stod i billedteksten. Denne kinesiske metode adskiller sig fra den koreanske derved, at den ikke skjuler, at medlemmer af fire-banden havde været på billedet. Derimod blev de usynliggjort i en skammens proces mod deres udseende og deres navn. Kun skyggen stod tilbage som et antal stavelser. I denne indgribende praksis har russerne været mere skamløse. Da Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv i sin tid fik det senest optagne portræt af den danske revolutionære Marie Nielsen, havde det af uransagelige grunde været brugt som russisk pressebillede og billedteksten lød: Ældre grusinsk kvinde afgiver sin stemme. I Sovjet blev forfalskningen af fotografier brugt i en udstrakt grad, så udstrakt at det næsten er blevet prototypen på forfalskning. Men man skal ikke glemme, at indgreb i fotografier er sket også i Vesten. Krigsfotografier er f.eks. meget ofte forfalskede. Det er imidlertid karakteristisk, at de fleste typer forfalskning kan afsløres ved kildekritik. Ved at sammenligne billeder kan man se, om de er ændrede, retoucherede eller monterede. Ved at se på negativerne kan man se om rækkefølgen er ændret. Osv. Det gælder vel at mærke den periode, hvor fotografiet stadig var ene om at være den moderne billedform. Sådan er det ikke mere. Med det digitale billede er der ikke længere nogen grænser for forfalskningens muligheder. I en computer kan man fremstille fotografier, som ikke længere kan kritiseres af nogen anden instans end virkeligheden og ved den sjældne mulighed at billedets enkeltdele kan identificeres. I år var fotografiet det mest moderne billedmedium. Denne klassiske periode er også den klassiske forfalsknings tid. At de sovjetiske forfalskere var meget aktive og kunstnerisk tit på et højt niveau vidner en ny bog om. Den hedder The Commissar Vanishes. The Falsification of Photographs and Art in Stalin s Russia. Det er David King, som har samlet og skrevet bogen. King har tidligere lavet en meget fin Trotskij-foto-biografi. I denne nye bog har han samlet en lang række af forfalskninger, som stort set alle har det tilfælles, at de handler om, at afbilledede personer er faldet i unåde, arresteret, sendt i lejr eller skudt, og derfor også må forsvinde fra billederne. Den stalinistiske forfalskning tjener to formål. For det første skal personer, som forsvinder ikke længere huskes som en del af den fortidige virkelighed. For det andet skal det at de forsvinder, selve forsvindingen, også forsvinde. For hvis alle disse forsvundne personer var blevet tilbage på fotografierne, ville man hele tiden blive mindet om, at forsvinding var noget som var til, som fandt sted. I denne forstand indgik forfalskningen som et led i en bevidst manipulation af fortiden. Men der lå bag denne manipulation et påfaldende mystisk eller religiøst moment. Da Stalin fyldte 70 blev der projiceret et portræt af ham op på skyerne over Den røde Plads, så han kiggede ned på de forsamlede mennesker, ligesom Jesus kigger ned på de troende i en ortodoks kirke, når man kigger op i en løgkuppel. Stalin dekreterede ikke, at de originale fotografier skulle destrueres. Sålænge han havde magt over arkiverne, var han ligeglad med, at de eksisterede. Derfor finder man i dag de mest utrolige fotografier og film i de russiske arkiver. Bl.a. fandt man en række fotos af Le-

3 62 ARBEJDERHISTORIE NR : originalbilledet. Billede nr. 1-3: Lenin og Trotskij på talerstolen foran Bolsjoj teatret 5. maj 1920.

4 FORFALSKNINGEN SOM HISTORISK KILDE 63 2: Forfalskning fra : Kanonisering af forfalskningen af maleren Isak Brodskij.

5 64 ARBEJDERHISTORIE NR Billede nr. 4: Nikolaj Antipov, Stalin, Kirov og Nikolaj Sjvernik, Nr. 5: Antipov er fjernet. Nr. 6: Sjvernik er fjernet. Nr. 7: Isak Brodskij har genbrugt Stalin alene på sit maleri.

6 FORFALSKNINGEN SOM HISTORISK KILDE 65 nin fra det sidste år, han levede. Han var lammet og sad i kørestol. Han lignede en galning. Disse fotos blev første gang udstillet i begyndelsen af 90erne på Lenin-museet i Moskva. Men de blev ikke bare hængt op på væggen. Nej, de hang bag gardiner, og man kunne kun komme om bag gardinerne alene og se på billederne. Det var som om man i næsten mystisk form genskabte den privathed, som det officielle Sovjet og Rusland så længe (siden 1924) havde omgærdet disse billeder med. Som var det en slags pornografi. David Kings bog er et monument i billedhistorien. Den lægger grunden til en forfalskningens historie, et alsidigt fænomen som burde udforskes meget mere grundigt. For også forfalskningen er en vigtig kilde. Ikke til virkeligheden, men til hvordan den med systemets og forfalskernes øjne burde have set ud. Og nu hvor Sovjet ikke længere eksisterer, er vores største opgave ikke at kritisere, men at forstå kritisk. Og det gælder for forfalskningen, at den i de kommende år vil blive en fast integreret del af vores virkelighed. At forstå forfalskningens tegn, er at forstå strategiske dele af virkeligheden set med andres øjne, forfalskernes eller deres opdragsgivere. David Kings samling vipper på kanten mellem kitsch og skønhed. Han er tydeligvis æstetisk stærkt betaget af denne uvirkelighed. Denne betagelse gør bogen til en nydelse. Til alt held er han samtidig meget nøjeregnende med kilderne og årstallene, så vi ikke ender i nostalgi. I stedet for at gennemgå Kings samling af forfalskninger vil jeg give nogle eksempler fra hans bog, som viser hvad det er han har fat i. Eksemplerne vil tale på bogens vegne. Vi starter med klassikeren: Lenin og Trotskij på talerstolen foran Bolsjoj teatret den 5. maj På første billede (nr. 1, s. 62) har vi Trotskij og Kamenev på talerstolens trappe. På andet billede (s. 63ø), som blev offentliggjort i 1927, er de skåret ud, og fem trætrin er malet på. Denne forfalskning blev siden standard-billedet. Herfra gik det over i kunsten. Det tredje billede er et maleri af Isak Brodskij fra 1933 (s. 63n). Denne forfalskning er i dag blevet dén typiske forfalskning, så typisk at da Den store danske encyklopædi i opslaget historie ville vise eksemplet frem, ulejligede man sig ikke med at finde de rigtige billeder frem, men viste to forskellige optagelser, som jo ingenting beviser. Et andet eksempel er dette fotografi fra 1926 med Nikolaj Antipov, Stalin, Sergej Kirov og Nikolaj Sjvernik, som fejrer sejren over den anti-stalinske opposition (nr. 4, s. 64). Da fotografiet blev brugt i History of the USSR fra 1940 var Antipov og den store lysestage væk (nr. 5, s. 64). Antipov, som havde været leder af tjekaen i Petrograd, blev i trediverne Molotovs viceminister, men blev arresteret og skudt i Da billedet blev brugt i Stalin-En kort biografi fra 1946 var Sjvernik af uransagelige grunde udeladt (nr. 6, s. 64). Han blev ellers i 1946 statsoverhovede. Isak Brodskij har iøvrigt brugt fotografiet til et portræt af Stalin fra 1929 (nr. 7, s. 64). Et tredje eksempel er det kendte foto af Lenin, som spiller skak på Capri hos Gorkij i 1908 (nr. 8, s. 66). Da fotografiet udkom i bogen Lenin (Moskva 1939) (nr. 9, s. 67) manglede Vladimir Bazarov til venstre for Lenin og Zinovij Peshkov. Bazarov var oprindelig bolsjevik, men blev senere mensjevik. Han blev skudt i Peshkov var storebror til Jakov Sverdlov, men tog Gorkijs rigtige navn, Peshkov, da han betragtede ham som en far. Han emigrerede til Frankrig og blev en højtstående officer i den franske hær, senere i efterretningstjenesten. I den sidste version af billedet (nr. 10, s. 67), som Instituttet for Masrxisme-Leninisme offentliggjorde i 1960, fik Peshkov (som stadig levede i Frankrig) lov til at komme tilbage, mens Bazarovs plads blev optaget af en spøgelsesagtig søjle. David King: The Commissar Vanishes. The Falsification of Photographs and Art in Stalin s Russia, 192s. ISBN , Canongate Books, 25.

7 66 ARBEJDERHISTORIE NR Billede nr. 8: Lenin spiller skak på Capri hos Gorkij, Fra venstre: Vladimir Bazarov, Ivan Ladyzjnikov, Lenin, Gorkij, Zinovij Pesjkov, Natalja Bogdanova og Aleksandr Bogdanov.

8 FORFALSKNINGEN SOM HISTORISK KILDE 67 Billede nr. 9: Vladimir Bazarov og Zinovij Peshkov er skåret væk. Billede nr. 10: Bazarov er erstattet af en søjle, mens Peshkov er kommet tilbage.

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kære konfirmander, familier og venner For en måneds tid siden stod jeg med en håndfuld frø i min hånd og tænkte på jer konfirmander. Det var nogen meget små frø, men

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

VISION BOARD GRATIS E-BOG FRA NADJA KALNÆS. E-bog serie. Bog nr. 2-2010. Nadja Kalnæs info@nadjakalnaes.dk http://www.nadjakalnaes.

VISION BOARD GRATIS E-BOG FRA NADJA KALNÆS. E-bog serie. Bog nr. 2-2010. Nadja Kalnæs info@nadjakalnaes.dk http://www.nadjakalnaes. VISION BOARD GRATIS E-BOG FRA NADJA KALNÆS E-bog serie. Bog nr. 2-2010 Nadja Kalnæs info@nadjakalnaes.dk http://www.nadjakalnaes.dk 1 Om Nadja Kalnæs For Nadja er det kreativitet der er drivkraft. Om det

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen Afleveres 17/02 2015 Princip: Card game übers alle Information om spillet: Antal spillere er 2 På nuværende tidspunkt er der over 20

Læs mere

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Teenbibeltimer 2015 Jesus one on one Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Jesus one on one Dette materiale er lavet til dig, der skal holde bibeltime for teenagere i en eller anden sammenhæng.

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Analyse af Visuelle Præsentationer

Analyse af Visuelle Præsentationer Analyse af Visuelle Præsentationer Evaluering af Studie- og Erhvervstræf 2007 Morten Christian Andersen Vejleder: Sine Carlsen Modul 2 Kommunikation E2007 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode...

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Om succes på tankefabrikken INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN. Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med

Om succes på tankefabrikken INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN. Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med Om succes på tankefabrikken Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med En historie om Vorby, som du kan blive introduceret til her. INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN... 1 OM PLACEBO-EFFEKTEN...

Læs mere

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Marts - maj 2008 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse: Formål 3 Baggrund og måletype 3 Målemetode 3 Måleparametre 3 AKTIV service 3 TTS-tallet 3 Ledelsesresumé 4 Resultater

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk PRØVESIDER Eventyrakademiets serie www.fortælling.dk Andre titler af samme forfatter: Drys fra himlen til mit jeg, en digtsamling, 2013 Fortæl med held, 2014 (Eventyrsamling) Eventyrakademiets serie Når

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Tyske medaljer 1935 1945

Tyske medaljer 1935 1945 Jeg samler på Tyske medaljer 1935 1945 1 Medaljesamleren At samle på medaljer, ordner og dekorationer givet af en stat, land, konge eller præsident, som tak for god tjeneste, heroisme i militæret eller

Læs mere

EN LÆRERGUIDE A Kassen Carnegie Art Award 2014

EN LÆRERGUIDE A Kassen Carnegie Art Award 2014 EN LÆRERGUIDE A Kassen Carnegie Art Award 2014 18. januar - 23. februar 2014 Introduktion Kære underviser I perioden 17 januar til 24 februar 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en stor soloudstilling

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

F O R E L S K E L S E

F O R E L S K E L S E F O R E L S K E L S E UNG/2000 nr. 1, side 4-5. TEKST: JAKOB WILLADSEN Udskriv side H v a d s k e r d e r n å r d u b l i v e r f o r e l s k e t? - Det er først, når du oplever forelskelse for første

Læs mere