Damhustorvet & Roskildevej. Analyse og scenarier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Damhustorvet & Roskildevej. Analyse og scenarier"

Transkript

1 Damhustorvet & Roskildevej Analyse og scenarier

2 Introduktion til projektet - og Rødovre Om opgaven Rødovre Kommune har gennem længere tid undersøgt mulighederne for en omdannelse af Roskildevej og Damhustorvet, der kan tilgodese butikslivet i området og styrke identiteten for de to byrum. Denne rapport omfatter en kortfattet analyse af Roskildevejs og Damhustorvets potentialer og udfordringer og dermed forudsætningerne for en videreudvikling af Roskildevej og Damhustorvet. På baggrund af analysen præsenteres idéskitser og scenarier for en omdannelse af Roskildevej og Damhustorvet. Der fokuseres både på en overordnet byrumsidentitet langs hele vejen og for hele torvet, men også på mulige indsatspunkter. Rødovre Kommune Mødesteder De offentlige mødesteder i Rødovre er ikke byrum i klassisk forstand. Rødovre Centrum, Biblioteket, supermarkedet, sportsforeningen mm. er byens mest brugte mødesteder. Ved Rådhuset, Rødovre Centrum og Islev Torv er der torvedannelser, som benyttes til ophold og aktiviteter, men Rødovre mangler et urbant samlingssted og en større diversitet i byrummenes udbud og program, således at de hver især får en stærkere identitet og kan supplere hinanden i forhold til program og brug. Byrum i nærheden af Damhustorvet Sammenhæng med byen Rødovre ligger centralt i Storkøbenhavn - kun 6 km fra København Centrum og ved Motorring 3, med let forbindelse for bilister til Københavns øvrige omegnskommuner og arbejdspladser. S-toget betjener især den helt nordlige og sydlige del af kommunen. Hvidovre station ligger blot 900 m fra Damhustorvet. Damhussøens udstrækning koncentrerertrafikken i få kanaler, Roskildevej og Jyllingevej. Roskildevej udgør dermed en central pendlingsrute mellem Rødovre og indre by og skaber stor trafik af såvel biler som cykler og busser på vejen og langs Damhustorvet. Damhustorvet ligger lige ved grænsen til Københavns Kommune og bliver således også Rødovres 'portal' for ankomsten/afskeden med Kommunen - Kommunens ansigt udadtil. Netværk af cykelstier S S 2 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej Projektområde Byrum Rødovre kommunegrænse Cykelstier

3 Udgangspunkt for projektet Baggrund Rødovre Kommune har fået lavet trafik-, byrums- og erhvervsanalyser for området ved Roskildevej og Damhustorvet for at informere en videre udvikling af området. Disse analyser, samt de eksisterende plandokumenter, har informeret processen bag denne rapport. Forslag til udvikling af Roskildevej Trafikanalyse (Ramböll 2013) Analysen undersøger de trafikale konsekvenser ved hhv. omlægning af Roskildevej samt vejlukninger på og omkring Damhustorvet. Damhustorvet: Det vil være muligt enten at lukke Damhus Boulevard eller både Damhus Boulevard og Damhustorvet. Begge scenarier vil: fredeliggøre Torvet mod syd og give bedre tilgængelighed for bløde trafikanter. Give begrænset øgning af trafik på de øvrige veje. Muliggøre en omdirigering af bustrafikken (evt. slippes igennem en bussluse). Roskildevej: Analysen har haft fokus på sikkerhed, tryghed og bymiljø. Konklussionen er bl.a. at: farten kan sænkes til 50 km/t, med indsnævring og rumlefelter rundkørsler ikke vil forbedre trafikkens flow eller sikkerhed. detailhandlen har behov for gode parkeringspladser og stoppesteder barrierer på tværs af vejen skal nedbrydes Reference til markesplads/torvehandel Erhvervsanalyse (Ramböll 2013) Erhvervsanalysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne samt dialog med erhvervsaktører. Analysen giver følgende anbefalinger: Udviklingen af et torvemiljø for at gøre det muligt at afvikle torvehandel og andre events i området. Dette vil skabe en ekstra trafik af handlende, samt et miljø, som differentierer sig fra butikscentre i området For at forbedre torvemiljøet, anbefales det at opstille en støjafskærmning mellem torvet og Roskildevej for at øge afstanden til trafikken Det anbefales at arbejde med en udvidelse og omlægning af Damhustorvet, På Roskildevej anbefales det at løfte områdets attraktivitet, uden at begrænse parkeringsmulighederne nævneværdigt Det anbefales ikke at afskære trafikken på Roskildevej fra butikslivet langs vejen, da dette forventes at have en negativ effekt på antallet af handlende Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 3

4 AXELHØJ RØDOVREVEJ Rødovre-liv Områdets brugere og deres behov RISUMS ALLE CHRISTIANSDAL Vi savner et godt fodgængermiljø hvor både ældre med rollator og alle fodgængere kan færdes på en tilgængelig og jævn overflade, samt med bænke med jævne mellemrum, hvor man kan tage sig et hvil. ENGGÅRDSVEJ Visionen for Damhustorvet er at skabe en byport til Rødovre; et trygt og attraktivt miljø med stærk identitet og aktivt byliv. Roskildevej skal blive en sikker vej for alle trafikant-typer, og farten skal sænkes. VALHØJS ALLE Vi vil gerne vente på bussen i et bekvemt og interessant miljø! HØJNÆSVEJ VALHØJS ALLE KEMPSVEJ Målsætningen generelt er at: Reducere antallet af færdselsulykker Styrke handelslivet Styrke områdets identitet Skabe et mere levende torvemiljø BREDSTENSVEJ HORNSTRUPVEJ Når jeg kører langs Roskildevej stopper jeg ofte og handler i nogen af de mange gode butikker langs vejen. Der må gerne komme endnu mere butiksliv og så skal muligheden for at korttidsparkere udenfor bevares (strøgkunde) TÅRNVEJ ROSKILDEVEJ Det ville være dejligt at kunne krydse Roskildevej trygt - og gerne flere steder. Det skal være let at cykle igennem området men også at standse og parkere cyklen for at holde pause eller shoppe! AGERSKOVVEJ HVIDDINGVEJ Jeg kører langs Roskildevej hver dag, men stopper ikke - det ville jeg, hvis der fandtes et bedre udbud af butikker (potentiel strøgkunde) HAVNEVEJ HENDRIKSHOL VAR 4 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej

5 GÅRDSVEJ Jeg kører ofte forbi og køber noget at spise hos slagteren på Torvet; for mig er det vigtigt at beholde muligheden for korttidsparkering. Jeg bor i Indre By og besøger sjældent Rødovre. Det ville være interessant at lære en ny bydel at kende! (Københavneren) AURORAVEJ Jeg løber og går rundt om søen - jeg vil gerne inviteres hen på torvet med spændende aktiviteter i weekenden! DIANAVEJ ROSKILDEVEJ ROSKILDEVEJ ELEKTRAVEJ VERONIKAVEJ ROSKILDEVEJ DAMHUSTORVET HVIDOVREVEJ ROSKILDEVEJ DAMHUS BOULEVARD MEDELBYVEJ VAMDRUPVEJ Jeg bor tæt ved Torvet og vil gerne have et urbant bymiljø i nærheden -noget som jeg ikke allerede har i baggården. Og det skal være trygt og tilgængligt for børn og ældre. Fjernvarmeledning PADBORGVEJ RANDRUPVEJ Damhuskroen har en stærk historie, og det er en destination vi kender. Det ville også være rigtig dejligt med en plads som vi vil kunne bruge, når vi besøger Damhuskroen. NÆSVEJ Vi mangler bænke som muliggør at man kan opholde sig på torvet. Det er i dag kun en plads man passerer på vej til supermarkedet. DAMHUS BOULEVARD VEDSTEDVEJ Vi kommer ikke på Damhustorvet i dag, da det ikke er et sted for børn og unge. Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 5

6 Damhustorvet - strategier og scenarier 6 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej

7 Damhustorvet er byporten til Rødovre Damhustorvet har potentiale for at blive et samlingspunkt i Rødovre pga. sin centrale placering, og ved at tilbyde et varieret program for forskellige brugergrupper med muligheder for ophold, leg og aktivitet. Forudsætninger i opgaven: Følgende forudsætninger danner grundlag for dette projektes hovedgreb og løsningsforslag. Damhustorvet skal i fremtiden have: Samme antal parkeringspladser Plads til markedsaktivitet Langsommere trafik på Roskildevej Mulighed for lukning af Damhus Boulevard samt Damhustorvet for gennemkørsel Samling af busstoppene på/langs torvet for at de ventende kan give liv på torvet (det er gratis ) Bedre forbindelse mellem Damhussøen og -Torvet; både fysisk og visuelt En ændret prioritering af trafikanter på torvet så bløde trafikanter er over biler og busser. Mere byliv i løbet af en dag, uge og år: Indbyggede dilemmaer i opgaven Mange af forudsætningerne for opgaven rummer dilemmaer; de er modsatrettede og en prioritering eller valg må derfor finde sted: Plads til meget parkering vs. plads til byliv og ophold Beskyttelse mod trafik og støj på Roskildevej vs. åbenhed mellem Torv og sø (samt Porten til Rødovre) Den attraktive kantzone/bygningskanten ligger i skyggesiden og solsiden er tættest på trafik, støj og forurening. Uændret trafik på Roskildevej vs. let krydsning af Roskildevej Bedre forhold for ophold og byliv vs. let adgang for strøgkunder Vinter Efterår Forår Byliv i dag M T O T F L S Sommer Mere byliv ønskes Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 7

8 Analyse Damhustorvet i dag Damhustorvet har en central placering ved ind-/ udgangen til Rødovre Kommune. Damhuskroen er stedets landemærke og er for mange mennesker identitetsskabende for stedet og medvirker til at skabe liv på Torvet på alle tider af døgnet, når der er fester og arrangementer. Der er planer om, at videreudvikle området omkring Damhuskroen; bl.a. via restaurering af Kroen, etablering af en kro-have samt byudvikling på grunden bag Kroen, hvor der tidligere lå et tivoli. Roskildevej gennemskærer torvet med ca biler dagligt og skaber en barriere for den frie bevægelse for fodgængere - mellem Damhussøen og -kroen og Torvet. Placeringen tæt på Damhussøen er et stort potentiale for attraktiviteten og livet i området. Mange bruger søens stier til motion og rekreation og passerer derfor tæt forbi Damhustorvet. Fodgængerforbindelsen mellem Søen og Torvet - og videre til Vigerslevparken via Kongeslusen- vil blive styrket ved en bedre kobling over Roskildevej. Fodgængerforbindelser i dag??? Trafikflow på Torvet i dag 66% af Damhustorvet i dag optages af biler og trafik Cyklister kører forbi og gennem pladsen og medvirker til at skabe liv og aktivitet på torvet DIANAVEJ Selve Torvet afgrænses mod syd og vest af en forholdsvis homogen bebyggelse på 3 etager med forretninger i stueetagen; fortrinsvis fødevarer og fast-food, og Torvet bruges i dag først og fremmest til parkering for kunder til disse butikker Tallene anviser antal biler igennem et hverdagsdøgn Høj trafikbelastning skaber barrierer og støj til gene for bylivet i området 8 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej

9 Hovedudfordringer og -potentialer Hele området omkring Damhustorvet virker slidt og mangler vedligeholdelse Damhuskroen giver identitet og liv til området Et skønt rekreativt område meget tæt på ROSKILDEVEJ ROSKILDEVEJ DAMHUS BOULEVARD DAMHUSTORVET Få bænke, der alle vender mod trafikken - ingen steder at mødes eller spise sin mad HVIDOVREVEJ En aktivt kantzone med butiksliv tiltrækker dagligt mange besøgende til torvet Attraktiv kantzone ved butikker ligger i skygge Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 9

10 Strategiske hovedgreb Damhustorvets brugere, brug og placering skaber en række lokalt forankrede forudsætninger, som informerer disponeringen og de strategiske hovedgreb for et nyt koncept til Damhustorvet. Fodgængere skal kunne bevæge sig frit over pladsen fordi: Fodgængere er byliv - det skal ikke begrænses men inviteres Når fodgængere føler sig trygge ved at færdes over torvet vil flere benytte sig af det Bilister skal have bekvem adgang fordi: Bilen er en del af borgernes og brugeres hverdag og brugsmønster Handelslivet er afhængig af let tilgang for kunder i bil Ventesituationen for buspassagerer skal være unik fordi: Ikke alle buslinier kører ofte, så der kan være en del ventetid Mennesker som venter ved busstops skaber liv i byrummet, og de skal blive en del af torvets puls Aktiviteter og ophold skal koncentreres på torvet fordi: Torvet er stort og grundlaget for byliv (antallet af mennesker) relativt lille Torvet virker mere levende, hvis brugerne samles i stedet for spredes Torvet skal fungere i mørke og kulde fordi: De fleste passerer torvet i myldretiden - tidlig morgen og sen eftermiddag - og disse tidspunkter er mørke i størstedelen af året Hvis Torvet har byliv på en kold vinterdag, opstår det højst sandsynligt også på en varm sommerdag Torvets flade skal være flexibel fordi: Torvet skal kunne fungere både i hverdagen og ved events og ved sæsonens forskellige typer aktiviteter Torvets program skal spejle det lokale liv fordi: Torvet skal skille sig ud fra andre torve i området og være attraktivt for de lokale i hverdagen Lokale sportsklubber kan have glæde af og ønske om at være mere synlige med sine aktiviteter - Rødovre er især kendt for fodbold og ishockey 10 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej

11 Strategier for videreudviklingen af Damhustorvet fra B B B parkeringsplads gennemskåret flade... opløst rum... ankomst udenfor torvet.. til...grønt byrum...en samlet flade... en aktiv kant... ankomst på torvet Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 11

12 Designmæssige hovedgreb P P En flade som samler En lysning på Roskildevej Et lysende samlingspunkt Belægning som samler parkering og ophold på samme flade - bilerne dog med begrænset adgang Træer som begrønner og mindsker rummets skala Træer som ikke hindrer udsyn på tværs af torvet Træer som forbinder visuelt til Damhussøen 12 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej God belysning ved busstop og langs facader, hvor der er funktioner og ophold Poetisk belysning der leder og forundrer de gående over torvet Modpol til det mørke sø-rum...

13 En attraktivt kantzone i solen God udnyttelse af de solfyldte områder Zoner skærmet for vind og støj Detaljering, materialer og belysning relaterer sig til den menneskelige skala Nødvendige funktioner får skulpturelle og legende udtryk, f.eks. bænke og busstops Understøtte ganglinier De gåendes desirelines understøttes ved at skabe tryg og uhindret adgang for fodgængere mellem destinationer og overgange Medianen på Roskildevej gøres smallere for at give mere plads langs Damhuskroen Et aktivt program hele året Julemarked - juletræssalg - juletræ Bagagerumsmarked hele året (bilernes Rødovre) Hockey, ishockey, fodbold - uformelt og stævner Torvehandel Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 13

14 Scenarier Idag Belægning Belægningen skal være den samme over hele torvefladen helt ind til facaderne og ud til cykelstierne langs Roskildevej og Hvidovrevej. Belægningen skal fremstå smuk i regnvejr Beplantning Træer over parkeringen skal skabe skygge og et grønt rum omkring bilerne. Om aftenen belyses træerne så parkeringsrummet bliver trygt at færdes i og smukt at se på. 14 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej Belysning Belysningen af pladsen skal skabe velbelyste zoner for fodgængere langs kanten af Torvet og mere dæmpet sanseligt lys på fladen. Lygtepælene langs kanten kan rumme projektører, som kan oplyse fladen ved events Kantzone Kantzonen indrettes til at integrere ophold, leg, beplantning, cykelparkering mm. Siddefladerne skal være af træ, fortrinsvis etableres i solen og generelt vende sig mod torvet. Ved busstop, restauranter mm. vendes de begge veje. Trafik Kantzonen brydes i fodgængernes foretrukne ganglinier. Cykler kan sive over pladsen i de samme spor. Cykelparkeringen integreres i kantzonen. Program Den store torveflade er ca. 17 x45 m (excl. parkering). Fladen kan i hverdagen bruges til udeservering leg og passage og i weekender og ved events til f.eks. bagagerums- eller torvemarked, musik, skøjte og sportsevents.

15 Damhustorvets lysning / scenarie 1 I dette scenarie samles parkeringen i den østlige del af torvet mod de mest trafikerede veje og skaber dermed en fredelig zone mod vest. Løsningen vil således: Ingen gennemkørende biltrafik - Torvet er en tryg og fredelig plads kun for bløde trafikanter Træer skaber forbindelse til Damhussøens grønne træk. Pladsdannelsen er koncentreret i vestlige del af torvet med kobling til Damhus Boulevard P Damhuskroen 79% af pladsen er helt fri for biler To sider af pladsen er omgivet af bygninger Opdeling af ophold og parkering P Sydbank Damhustorvets bageri Bolig Bolig Boligsalg Bolig DøgnNetto Damhusslagteren Bolig Shawarma Trafikforhold Ekstra p-plads til bil eller bus B 24 parkeringspladser under træ-kroner Torvekiosken Bolig Pizzeria Damhus Blomster 1-2 handicap p-pladser Pølsevogn Kanten åbner sig i hjørnerne for at sikre god mulighed for at krydse over torvet Et samlet lyskryds med bred fodgængerovergang Zone til torvehandel og hockeybane og udeservering Bølger i asfalten som indbyder til leg Cykel Buss Bil Cykel i kombination med bil eller fodgængere Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 15

16 Scenarier Idag Belægning Belægningen skal være jævn uden kanter, således at gående, gangbesværede og børn 'på hjul' kan komme uhindret frem. Evt. terrænspring skal optages niveaufrit Beplantning Træerne langs Roskildevej skærmer og definerer Torvet mod Roskildevej, men åbner samtidig for indblik. Træerne skal være en anden sort end Roskildevejs træer og være blomstrende Belysning Belysning af busstoppestedets overdækning og uplights i træerne skaber en lys og attraktiv kant mellem Torv og Roskildevej med en menneskelig skala. Roskildevejs belysning fortsættes forbi Torvet. Kantzone Den nye kantzone koncentrerer hverdagslivet og skaber ramme og afgrænsning for events og aktiviteter. Taget over stoppestedet skaber både afgrænsing af torvet og kobler Roskildevejs flow med livet på torvet. Trafik Fodgængere skal opleve at det er let at krydse Roskildevej. Tydelige overgange i de centrale ganglinier med længere grønt lys for fodgængere forbinder direkte til busstoppet på den anden side samt arealet foran Damhuskroen. Program Torvefladen er ca 12x70 meter excl. parkering (Rødovre Rådhustorv er ca. 17x95m). De ventende buspassagererindgår i torvets byliv. Butikkerne i stueetagen har mulighed for at indrette udeservering på torvet. 16 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej

17 Damhustorvets solside / scenarie 2 I dette scenarie samles parkeringen i skyggen langs butiksfacaden og optager således ikke den solfyldte del af torvet. Løsningen vil således: Åbne Torvet visuelt mod Roskildevej ved indkørsel til Rødovre Skabe let adgang for strøgkunder i bil til butikkerne Give maximal udnyttelse af solfyldte zoner. Muliggøre sivetrafik til Damhus Boulevard Gøre parkering og biltrafikken til en barriere mellem butikkerne og torvet Placere Torvets opholds og aktiviteszoner langs Roskildevej og er dermed mere udsat for støj Opdeling af ophold og parkering Damhuskroen 76% af pladsen er helt fri for biler Størstedelen af pladsen er omgivet af biler Sydbank Damhustorvets bageri Bolig Bolig Bolig Shawarma Boligsalg Bolig Trafikforhold Cykel Buss Bil Cykel i kombination med bil eller fodgængere Ekstra p-plads til bil eller bus 1-2 handicap p-pladser Et samlet lyskryds med bred fodgængerovergang Vendeplads for biler - alternativt kan man muliggøre ensrettet trafik til Damhus Blvd B DøgnNetto Pølsevogn Damhusslagteren Torvekiosken Bolig Pizzeria Damhus Blomster 25 parkeringspladser i skyggen langs butikkerne Bølger i asfalten som indbyder til leg Kanten skærmer mod parkeringen men åbner sig ofte for at sikre god mulighed for at krydse over torvet Zone til torvehandel og hockeybane og udeservering Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 17

18 Roskildevej - strategi og scenarier 18 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej

19 Forudsætninger for Roskildevej Roskildevej er en central færdselsåre igennem Rødovre - både for lokal og regional trafik. Desuden fungerer vejen også som handels- og boliggade og rummer mange bløde trafikanter. Der skal derfor skabes en god balance og miljø for alle trafikanttyper. Forudsætninger i opgaven: Følgende forudsætninger danner grundlag for dette projekts hovedgreb og løsningsforslag. Roskildevej skal i fremtiden have: Parkeringspladser til Strøgkunder Langsommere trafik i 2 spor hver vej Flere og bedre siddemuligheder for gående langs vejen Bedre og tryggere mulighed for krydsning udenfor trafikregulerede kryds Attraktive og trygge cykelstier Et trygt og bekvemt fodgængermiljø langs begge sider af vejen Den skiftende karakter af kvarterer og bebyggelse langs vejen er en styrke men skal samles og strammes op med et boulevard-motiv. Indbyggede dilemmaer i opgaven Mange af forudsætningerne for opgaven rummer dilemmaer; de er modsatrettede og en prioritering eller valg må derfor finde sted i den nærmere detaljering: Effektiv afvikling af biltrafikken (ca biler i døgnet) vs. formindskelse af Roskildevejs barriereeffekt Reducering af ulykker vs. tydeligere markering af uformelle krydsningsfelter for fodgængere i de zoner de krydser udenfor felterne i dag Beskyttelse mod trafik og støj på Roskildevej vs. bedre interaktion mellem restaurationer og forarealerne, og opholdsmuligheder i solsiden Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 19

20 EJ AXELHØJ RØDOVREVEJ Analyse Roskildevej i dag Den del af Roskildevej, som indgår i denne analyse, spænder fra Kommunegrænsen til København i øst til Tårnvej i vest og løber igennem områder med forskellig karakter. Der er en del boliger langs vejen - fortrinsvis boligblokke men også boliger i villaer samt ovenpå butiks- og erhvervslejemål. Ingen boliger har indrettede forarealer mod Roskildevej. Enkelte større og nyere boliger har trukket facaden væk fra vejen og lagt parkering og buskads ud til Roskildevej, hvilket skaber en udhulet gadeforløb og mange 'døde' zoner uden aktivitet eller interaktion med de forbipasserende bløde trafikanter. Hele den nordlige side af Roskildevej har gode solforhold og har på flere steder et aktivit butiksliv. Forarealerne er forholdsvis brede men bliver sjældent udnyttet til udstilling, ophold eller udeservering. Der er ca. 56 parkeringspladser langs vejen i dag især målrettet til butiks- og erhverskunder. BREDSTENSVEJ Flere steder langs vejen skaber tilbagetrukkede bebyggelser uattraktive mellemrum (flere steder er der mulighed for fortætning) HORNSTRUPVEJ Hovedudfordringer og -potentialer Bebyggelsen langs Roskildevej varierer i sit udtryk og skaber variation og oplevelser - enkelte bygninger er unikke arkitektonisk KEMPSVEJ Roskildevej er domineret af biler. Fortovene er i dårlig stand og afbrydes ved alle sideveje og indkørsler; cykelstierne ligeså. Vejen er desuden vanskelig at krydse. I lyskryds gives der begrænset tid for fodgængere til at krydse, og udenfor krydsene er der enkelte steder sat hegn op i medianen. Medianen er forholdsvis smal, og derfor ikke velegnet som venteareal for krydsende fodgængere og cyklister. TÅRNVEJ ROSKILDEVEJ AGERSKOVVEJ HVIDDINGVEJ AVEDØRE HAVNEVEJ Pladsen ved Avedøre Havnevej er et åndehul og er en af de eneste muligheder for ophold langs Roskildevej HENDRIKSHOLMS BOULEV FRITZ MØLLERS VEJ Der er stort set ingen offentlige siddepladser langs Roskildevej. De mange ældre som færdes har ingen muligheder for et hvil GRAMBYVEJ VARNÆSVEJ AGERSKO 20 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej

21 Fj SVEJ Parkering langs vejen bruges aktivt af strøgkunder. Dette skaber liv på gaden og holder liv i butikkerne AURORAVEJ Enkelte butikker og beværtninger inddrager uderummet og skaber en aktiv kant mod fortovet og vejen trods støj DIANAVEJ ROSKILDEVEJ ROSKILDEVEJ ELEKTRAVEJ MEDELBYVEJ ROSKILDEVEJ VAMDRUPVEJ VERONIKAVEJ ROSKILDEVEJ DAMHUSTORVET HVIDOVREVEJ Der er langt mellem lyskrydsene og gående og cyklister vælger derfor at krydse vejen udenfor fodgængerfelterne DAMHUS BOULEVARD Cykelstierne fra sidevejene føres ikke tydeligt over Roskildevej hvilket kan skabe utryghed og farlige situationer DAMHU Bag Roskildevejens hegn og hække gemmer sig grønne oaser, som dog sjældent er synlige fra vejen Fodgængere skal skynde sig når de krydser vejen for grønt - de venter i 1 minut og har 14 sekunder til at krydse Fortove og cykelstier bliver afbrudt af små sideveje hvilket understøtter bildominansen og får de bløde trafikanter til at føle sig udsatte og utrygge Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 21

22 Scenarier Strategiske hovedgreb Roskildevejens brugere, brug og placering skaber en række lokalt forankrede forudsætninger, som informerer disponeringen og de strategiske hovedgrebet for et nyt koncept til Roskildevej. Roskildevej skal have en god balance mellem alle trafikant-typer fordi: Roskildevej er en central færdselsåre for alle trafikant-typer men det er alene bilerne som har et godt miljø i dag En god balance mellem trafikant-typer skaber et tryggere og mere attraktivt miljø for alle Roskildevejs oplevede skala skal reduceres fordi: Fodgængere og cyklister skal færdes i et gaderum som tilbyder bedst mulige oplevelser og et trygt miljø Bilernes hastighed skal sænkes Roskildevej skal være en grøn boulevard fordi: Det skal være en god oplevelse for bilister at køre på Roskildevej i Rødovre Et grønnere miljø er attraktivt for fodgængere og cyklister Trærækkerne skaber et samlet gadeforløb som strammer gadeforløbet op; dermed kan bebyggelseskanten og -karakteren langs vejen variere og vise den lokale kontekst. 22 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej

23 Strategi for videreudviklingen af Roskildevej fra???? barriere... Bildomineret vej... gråt asfaltlandskab... mellemrum... til...forbindelsesled... gaderum for alle... grøn boulevard... gade i Rødovre Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 23

24 Fremtidens Roskildevej En bedre balance i trafikken Bedre forhold for bløde trafikanter Lettere krydsning af Roskildevej for bløde trafikanter Lavere hastighed på biltrafikken Der er 49 p-pladser langs vejen (ca. 7 færre end i dag) En bedre oplevelse Grønt boulevard-rum Bedre interakttion mellem vej og kantzoner Bedre belysning som relaterer sig til trafikant-typerne: Før Efter a-a Bufferzone med allétræer mere plads til cykler b-b BUS a-a 24 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej Bløde trafikanter over sideveje Høj prioritet til fodgængere og cyklister signaleres ved at fortove og cykelstier føres hen over mindre sideveje.

25 Indsnævringer sænker farten Etablering af median som uformel krydsningsmulighed for fodgængere tæt på lokale sideveje og busstoppesteder, hvor de krydser i dag Indsnævring af kørebanen vil medvirke til at sænke bilernes fart c-c Træer som rygrad og pejlemærke Træer placeres på en række, hvor det er muligt i buffer-zonen på begge sider af vejen Ved større kryds placeres træerne i midterrabatten for at markere krydset, bryde det meget lige vejprofil og for at fortsætte det grønne motiv, hvor der gives plads til svingbaner i buffer-zonen Før b-b Før c-c P P BUS Efter Efter buffer median smalner vejen buffer P smallere vejbaner buffer med svingbane median m træ pga svingbane BUS buffer med busstop mere plads til cykler og bus Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 25

26 Forslag til den videre proces Her, nu og senere Denne oversigt fremhæver nogle af de indsatser som er hurtige at tage fat på og er vigtige for Roskildevej / Damhustorvetets udvikling på længere sigt. Planen skal betragtes som et første oplæg, som skal videreudvikles i takt med at projekter og indsatser tager form i dialog med områdets aktører. Det foreslåes at starte hhv. med de initiativer som er lette og kan støtte transformationen allerede fra i morgen med små midler og i dialog med andre. Desuden er der en del af de mere omfattende anlægs- og planlægningsprojekter, hvor planlægning og forundersøgelser med fordel kan opstartes nu, så processen kommer i gang. De elementer som udpeges til at indgå i en senere proces er de mindre synlige projekter samt projekter hvor det forventes at en udvikling vil finde sted i et længere perspektiv. Uformelle overgange og vejindsnævringer, der samtidig reducerer hastigheden skabes samtig med beplantningen/ omlægning af Roskildevej Boulevard-beplantningen anlægges som en del af en udvikling/omlægning af Roskildevej. Omlægningen skal omfatte en projektering af trafik, lyssignaler, rumlestriber, parkering, busstops mm. Mulighed for at skabe bedre kant/ evt. fortætning med bygning på sigt 26 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej Mere varieret program for det grønne område der kan invitere flere brugere. Elever fra skolerne i området vil kunne have glæde af området til leg og give de ældre mere at se på og opleve Mulighed for at skabe bedre kant - flere oplevelser for bløde trafikanter og interaktion med Roskildevej. Evt. fortætning med bygning på sigt

27 Bedre opholds- og udstilingszoner for butikker og restauranter i solsiden langs Roskildevej Dialog med Movia ang. samling af busstoppestederne på Damhustorvet Dialog med Københavns Kommune om udbedring af hjørnet af Damhussøen samt nedlæggelse af busstop Unik bygning som kan fremhæves vha bedre opholdszoner foran - f.eks. integreret med busstop Skiltning med vejvisning fra Damhussøen til Vigerslevparken via/langs Damhustorvet Fortove og Cykelstier føres over veje. I første omgang kan dette ske med midlertidig belægning - på sigt indgå i en omlægning af hele Roskildevej. Dialog med Movia ang. nye/forbedrede busstoppesteder med siddepladser langs hele strækningen Dialog med lokale foreninger og aktører vedr. aktiviteter på Damhustorvet (parkeringen lukkes) for at kickstarte brug af og aktiviteter på pladsen Konkurrence eller projektudvikling af et nyt Damhustorv Her og nu I nærmeste fremtid På sigt Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 27

28 Klient: Konsulent: Gehl Architects Gl. Kongevej 1, 4.tv DK-1610 København V Tel: Fax: September 2014

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTEPLAN PLAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB

HEDENSTED BYMIDTEPLAN PLAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB HEDENSTED BYMIDTELAN LAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB KOLOFON Denne bymidteplan er udarbejdet af Hedensted Kommune, team By & Landskab. Arbejdet med bymidteplanen

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S

DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S RAMBØLL A/S SANKT ANNÆ-PROJEKTET Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade - 18.03.2013 LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER

Læs mere

Byrumsprogram Operaallmenningen

Byrumsprogram Operaallmenningen september 2007 Byrumsprogram Operaallmenningen Bjørvika Infrastruktur A/S Opdragsgiver Bjørvika Infrastruktur A/S Paulsenkaia 0150 Oslo Norge Kontaktperson: Sverre Narvestad: sverre.narvestad@civitas.no

Læs mere

TRAFIK & BYRUMSPLAN KØBENHAVNS KOMMUNE SJÆLLANDSGADEKVARTERET. November 2006

TRAFIK & BYRUMSPLAN KØBENHAVNS KOMMUNE SJÆLLANDSGADEKVARTERET. November 2006 TRAFIK & BYRUMSPLAN SJÆLLANDSGADEKVARTERET November 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Indhold Forord side 3 Resumé side 4 Projektsammenhæng side 5 Indledning side 6 Proces side 7 Vision side 8 Sund by side 9 Grøn

Læs mere

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 INDHOLD Anbefalinger...04-05 Analyse: Opsummering af analyse...06-07 Netværk og bevægelse...08-09 Karakter og Identitet...10-11 Aktiviteter og Brugergrupper...12-13

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at der i trafikplanlægningen

Det er derfor vigtigt, at der i trafikplanlægningen innehåll kapitel 1 1.0 Inledning 1.1 Vad er social bärighet 1.2 Vad skaber social adskillelse 1.3 Forudsætninger for social bärighet 1.4 Hur etableres og sikres social bärighet 1.41 Vision 1.42 Kvalitetskriterier

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 VORES VISION FOR GL. VALBY Gl. Valby skal være en bæredygtig ramme om det gode liv. Gode fysiske og sociale forbindelser på tværs af områder, generationer

Læs mere

Masterplan for Ringe 2011. Ringe - en by i bevægelse

Masterplan for Ringe 2011. Ringe - en by i bevægelse Masterplan for Ringe 2011 Ringe - en by i bevægelse Faaborg-Midtfyn Kommune 2011 Layout: COWI - lan, Udvikling og Trafik 2 Indhold Ringe - en by i bevægelse 4 Om tilblivelsen af Masterplanen 6 7 principper

Læs mere

BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE

BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE KOLOFON Januar 2011 Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem: Byplan, Rudersdal Kommune og metopos+ Bascon Anne Mette

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

Kvarterplan 2014-2019

Kvarterplan 2014-2019 Kvarterplan 2014-2019 1 Udgivet af grafik og layout fotos tegninger Områdefornyelsen Nørrebro 2014 Birgitte Wester Københavns Kommune, Ursula Bach, Anja Meier Sandreid, DYRK Nørrebro, TagTomat, Bo Grønlund

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro BYRUMSPLAN NØRREBRO 2012 TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro Fotos: Nørrebro Lokaludvalg (Med mindre andet er anført) Layout: Nørrebro

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Udviklingsprogram. ZebraBy Viby. VIBY Sjælland

Udviklingsprogram. ZebraBy Viby. VIBY Sjælland Udviklingsprogram ZebraBy Viby VIBY Sjælland Side Forord 2 Kort om ZebraBy i Viby 3 Kvaliteter vi bygger videre på... 4 De fem udvalgte indsatsområder 5 Ny dynamik og optimisme 7 Samlekraft og spændende

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

CENTERBYPLAN FOR AULUM

CENTERBYPLAN FOR AULUM CENTERBYPLAN FOR AULUM Aulum sætter scenen for det nære liv! September 2014 2 0. INDHOLD 1. INTRO 3 2. PROCES 4 3. AULUM I DAG 6 4. VISION 9 5. TEMAER 10 6. STRUKTURPLAN OG INDSATSOMRÅDER 12 6.1 BYMIDTEN

Læs mere

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188 projektbeskrivelse for og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 088 November 20 PROJEKTBESKRIVELSE for og Skt. Kjelds Plads Indhold 2 5 6 7 8 9 0 2 5 6 7 8 Opgaven Projektets fysiske afgrænsning Vision for opgaven

Læs mere

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser herning Sygehusgrunden iforundersøgelser Herning INDHOLD Kolofon 3 Indledning 5 Sygehusgrunden 12 Udviklingsstrategi Udarbejdet af: Bascon Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf.: 87 31 44 00 bascon@bascon.dk

Læs mere

hobro midtby kobling mellem by og havn

hobro midtby kobling mellem by og havn hobro midtby kobling mellem by og havn KONKURRENCEPROGRAM MARIAGERFJORD KOMMUNE & REALDANIA 2012 > Indbydelse > Visionen > Opgaven Rumdannende bebyggelse med blandede anvendelser, der skal skabe tæt by

Læs mere

SKØRPING MIDTBYPLAN. Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder

SKØRPING MIDTBYPLAN. Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder SKØRPING MIDTBYPLAN Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder Midtbyplanen er udarbejdet af COWI, Plan udvikling og trafik i samarbejde med Rebild Kommune 2 Tekst og layout: COWI A/S Juni 2013 INDHOLD

Læs mere

Program for parallelopdrag for BYLIV. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade samt Store og Lille Strandstræde

Program for parallelopdrag for BYLIV. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade samt Store og Lille Strandstræde Program for parallelopdrag for BYLIV Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade samt Store og Lille Strandstræde på Programmet er udarbejdet af Kvæsthusselskabet A/S, I samarbejde med Københavns Kommune og med bistand

Læs mere

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013 BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013 Københavnerne sætter stor pris på mulighederne for at få græs under fødderne, nyde solen på en bænk, eller opsøge kultur i byen. Københavnere går

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE - En designguide til social bæredygtighed Forandringer i det fysiske miljø kan øge tryghed, øge det sociale samvær, øge ejerskab, øge glæden ved at bo og gøre et boligområde

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere