Damhustorvet & Roskildevej. Analyse og scenarier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Damhustorvet & Roskildevej. Analyse og scenarier"

Transkript

1 Damhustorvet & Roskildevej Analyse og scenarier

2 Introduktion til projektet - og Rødovre Om opgaven Rødovre Kommune har gennem længere tid undersøgt mulighederne for en omdannelse af Roskildevej og Damhustorvet, der kan tilgodese butikslivet i området og styrke identiteten for de to byrum. Denne rapport omfatter en kortfattet analyse af Roskildevejs og Damhustorvets potentialer og udfordringer og dermed forudsætningerne for en videreudvikling af Roskildevej og Damhustorvet. På baggrund af analysen præsenteres idéskitser og scenarier for en omdannelse af Roskildevej og Damhustorvet. Der fokuseres både på en overordnet byrumsidentitet langs hele vejen og for hele torvet, men også på mulige indsatspunkter. Rødovre Kommune Mødesteder De offentlige mødesteder i Rødovre er ikke byrum i klassisk forstand. Rødovre Centrum, Biblioteket, supermarkedet, sportsforeningen mm. er byens mest brugte mødesteder. Ved Rådhuset, Rødovre Centrum og Islev Torv er der torvedannelser, som benyttes til ophold og aktiviteter, men Rødovre mangler et urbant samlingssted og en større diversitet i byrummenes udbud og program, således at de hver især får en stærkere identitet og kan supplere hinanden i forhold til program og brug. Byrum i nærheden af Damhustorvet Sammenhæng med byen Rødovre ligger centralt i Storkøbenhavn - kun 6 km fra København Centrum og ved Motorring 3, med let forbindelse for bilister til Københavns øvrige omegnskommuner og arbejdspladser. S-toget betjener især den helt nordlige og sydlige del af kommunen. Hvidovre station ligger blot 900 m fra Damhustorvet. Damhussøens udstrækning koncentrerertrafikken i få kanaler, Roskildevej og Jyllingevej. Roskildevej udgør dermed en central pendlingsrute mellem Rødovre og indre by og skaber stor trafik af såvel biler som cykler og busser på vejen og langs Damhustorvet. Damhustorvet ligger lige ved grænsen til Københavns Kommune og bliver således også Rødovres 'portal' for ankomsten/afskeden med Kommunen - Kommunens ansigt udadtil. Netværk af cykelstier S S 2 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej Projektområde Byrum Rødovre kommunegrænse Cykelstier

3 Udgangspunkt for projektet Baggrund Rødovre Kommune har fået lavet trafik-, byrums- og erhvervsanalyser for området ved Roskildevej og Damhustorvet for at informere en videre udvikling af området. Disse analyser, samt de eksisterende plandokumenter, har informeret processen bag denne rapport. Forslag til udvikling af Roskildevej Trafikanalyse (Ramböll 2013) Analysen undersøger de trafikale konsekvenser ved hhv. omlægning af Roskildevej samt vejlukninger på og omkring Damhustorvet. Damhustorvet: Det vil være muligt enten at lukke Damhus Boulevard eller både Damhus Boulevard og Damhustorvet. Begge scenarier vil: fredeliggøre Torvet mod syd og give bedre tilgængelighed for bløde trafikanter. Give begrænset øgning af trafik på de øvrige veje. Muliggøre en omdirigering af bustrafikken (evt. slippes igennem en bussluse). Roskildevej: Analysen har haft fokus på sikkerhed, tryghed og bymiljø. Konklussionen er bl.a. at: farten kan sænkes til 50 km/t, med indsnævring og rumlefelter rundkørsler ikke vil forbedre trafikkens flow eller sikkerhed. detailhandlen har behov for gode parkeringspladser og stoppesteder barrierer på tværs af vejen skal nedbrydes Reference til markesplads/torvehandel Erhvervsanalyse (Ramböll 2013) Erhvervsanalysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne samt dialog med erhvervsaktører. Analysen giver følgende anbefalinger: Udviklingen af et torvemiljø for at gøre det muligt at afvikle torvehandel og andre events i området. Dette vil skabe en ekstra trafik af handlende, samt et miljø, som differentierer sig fra butikscentre i området For at forbedre torvemiljøet, anbefales det at opstille en støjafskærmning mellem torvet og Roskildevej for at øge afstanden til trafikken Det anbefales at arbejde med en udvidelse og omlægning af Damhustorvet, På Roskildevej anbefales det at løfte områdets attraktivitet, uden at begrænse parkeringsmulighederne nævneværdigt Det anbefales ikke at afskære trafikken på Roskildevej fra butikslivet langs vejen, da dette forventes at have en negativ effekt på antallet af handlende Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 3

4 AXELHØJ RØDOVREVEJ Rødovre-liv Områdets brugere og deres behov RISUMS ALLE CHRISTIANSDAL Vi savner et godt fodgængermiljø hvor både ældre med rollator og alle fodgængere kan færdes på en tilgængelig og jævn overflade, samt med bænke med jævne mellemrum, hvor man kan tage sig et hvil. ENGGÅRDSVEJ Visionen for Damhustorvet er at skabe en byport til Rødovre; et trygt og attraktivt miljø med stærk identitet og aktivt byliv. Roskildevej skal blive en sikker vej for alle trafikant-typer, og farten skal sænkes. VALHØJS ALLE Vi vil gerne vente på bussen i et bekvemt og interessant miljø! HØJNÆSVEJ VALHØJS ALLE KEMPSVEJ Målsætningen generelt er at: Reducere antallet af færdselsulykker Styrke handelslivet Styrke områdets identitet Skabe et mere levende torvemiljø BREDSTENSVEJ HORNSTRUPVEJ Når jeg kører langs Roskildevej stopper jeg ofte og handler i nogen af de mange gode butikker langs vejen. Der må gerne komme endnu mere butiksliv og så skal muligheden for at korttidsparkere udenfor bevares (strøgkunde) TÅRNVEJ ROSKILDEVEJ Det ville være dejligt at kunne krydse Roskildevej trygt - og gerne flere steder. Det skal være let at cykle igennem området men også at standse og parkere cyklen for at holde pause eller shoppe! AGERSKOVVEJ HVIDDINGVEJ Jeg kører langs Roskildevej hver dag, men stopper ikke - det ville jeg, hvis der fandtes et bedre udbud af butikker (potentiel strøgkunde) HAVNEVEJ HENDRIKSHOL VAR 4 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej

5 GÅRDSVEJ Jeg kører ofte forbi og køber noget at spise hos slagteren på Torvet; for mig er det vigtigt at beholde muligheden for korttidsparkering. Jeg bor i Indre By og besøger sjældent Rødovre. Det ville være interessant at lære en ny bydel at kende! (Københavneren) AURORAVEJ Jeg løber og går rundt om søen - jeg vil gerne inviteres hen på torvet med spændende aktiviteter i weekenden! DIANAVEJ ROSKILDEVEJ ROSKILDEVEJ ELEKTRAVEJ VERONIKAVEJ ROSKILDEVEJ DAMHUSTORVET HVIDOVREVEJ ROSKILDEVEJ DAMHUS BOULEVARD MEDELBYVEJ VAMDRUPVEJ Jeg bor tæt ved Torvet og vil gerne have et urbant bymiljø i nærheden -noget som jeg ikke allerede har i baggården. Og det skal være trygt og tilgængligt for børn og ældre. Fjernvarmeledning PADBORGVEJ RANDRUPVEJ Damhuskroen har en stærk historie, og det er en destination vi kender. Det ville også være rigtig dejligt med en plads som vi vil kunne bruge, når vi besøger Damhuskroen. NÆSVEJ Vi mangler bænke som muliggør at man kan opholde sig på torvet. Det er i dag kun en plads man passerer på vej til supermarkedet. DAMHUS BOULEVARD VEDSTEDVEJ Vi kommer ikke på Damhustorvet i dag, da det ikke er et sted for børn og unge. Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 5

6 Damhustorvet - strategier og scenarier 6 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej

7 Damhustorvet er byporten til Rødovre Damhustorvet har potentiale for at blive et samlingspunkt i Rødovre pga. sin centrale placering, og ved at tilbyde et varieret program for forskellige brugergrupper med muligheder for ophold, leg og aktivitet. Forudsætninger i opgaven: Følgende forudsætninger danner grundlag for dette projektes hovedgreb og løsningsforslag. Damhustorvet skal i fremtiden have: Samme antal parkeringspladser Plads til markedsaktivitet Langsommere trafik på Roskildevej Mulighed for lukning af Damhus Boulevard samt Damhustorvet for gennemkørsel Samling af busstoppene på/langs torvet for at de ventende kan give liv på torvet (det er gratis ) Bedre forbindelse mellem Damhussøen og -Torvet; både fysisk og visuelt En ændret prioritering af trafikanter på torvet så bløde trafikanter er over biler og busser. Mere byliv i løbet af en dag, uge og år: Indbyggede dilemmaer i opgaven Mange af forudsætningerne for opgaven rummer dilemmaer; de er modsatrettede og en prioritering eller valg må derfor finde sted: Plads til meget parkering vs. plads til byliv og ophold Beskyttelse mod trafik og støj på Roskildevej vs. åbenhed mellem Torv og sø (samt Porten til Rødovre) Den attraktive kantzone/bygningskanten ligger i skyggesiden og solsiden er tættest på trafik, støj og forurening. Uændret trafik på Roskildevej vs. let krydsning af Roskildevej Bedre forhold for ophold og byliv vs. let adgang for strøgkunder Vinter Efterår Forår Byliv i dag M T O T F L S Sommer Mere byliv ønskes Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 7

8 Analyse Damhustorvet i dag Damhustorvet har en central placering ved ind-/ udgangen til Rødovre Kommune. Damhuskroen er stedets landemærke og er for mange mennesker identitetsskabende for stedet og medvirker til at skabe liv på Torvet på alle tider af døgnet, når der er fester og arrangementer. Der er planer om, at videreudvikle området omkring Damhuskroen; bl.a. via restaurering af Kroen, etablering af en kro-have samt byudvikling på grunden bag Kroen, hvor der tidligere lå et tivoli. Roskildevej gennemskærer torvet med ca biler dagligt og skaber en barriere for den frie bevægelse for fodgængere - mellem Damhussøen og -kroen og Torvet. Placeringen tæt på Damhussøen er et stort potentiale for attraktiviteten og livet i området. Mange bruger søens stier til motion og rekreation og passerer derfor tæt forbi Damhustorvet. Fodgængerforbindelsen mellem Søen og Torvet - og videre til Vigerslevparken via Kongeslusen- vil blive styrket ved en bedre kobling over Roskildevej. Fodgængerforbindelser i dag??? Trafikflow på Torvet i dag 66% af Damhustorvet i dag optages af biler og trafik Cyklister kører forbi og gennem pladsen og medvirker til at skabe liv og aktivitet på torvet DIANAVEJ Selve Torvet afgrænses mod syd og vest af en forholdsvis homogen bebyggelse på 3 etager med forretninger i stueetagen; fortrinsvis fødevarer og fast-food, og Torvet bruges i dag først og fremmest til parkering for kunder til disse butikker Tallene anviser antal biler igennem et hverdagsdøgn Høj trafikbelastning skaber barrierer og støj til gene for bylivet i området 8 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej

9 Hovedudfordringer og -potentialer Hele området omkring Damhustorvet virker slidt og mangler vedligeholdelse Damhuskroen giver identitet og liv til området Et skønt rekreativt område meget tæt på ROSKILDEVEJ ROSKILDEVEJ DAMHUS BOULEVARD DAMHUSTORVET Få bænke, der alle vender mod trafikken - ingen steder at mødes eller spise sin mad HVIDOVREVEJ En aktivt kantzone med butiksliv tiltrækker dagligt mange besøgende til torvet Attraktiv kantzone ved butikker ligger i skygge Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 9

10 Strategiske hovedgreb Damhustorvets brugere, brug og placering skaber en række lokalt forankrede forudsætninger, som informerer disponeringen og de strategiske hovedgreb for et nyt koncept til Damhustorvet. Fodgængere skal kunne bevæge sig frit over pladsen fordi: Fodgængere er byliv - det skal ikke begrænses men inviteres Når fodgængere føler sig trygge ved at færdes over torvet vil flere benytte sig af det Bilister skal have bekvem adgang fordi: Bilen er en del af borgernes og brugeres hverdag og brugsmønster Handelslivet er afhængig af let tilgang for kunder i bil Ventesituationen for buspassagerer skal være unik fordi: Ikke alle buslinier kører ofte, så der kan være en del ventetid Mennesker som venter ved busstops skaber liv i byrummet, og de skal blive en del af torvets puls Aktiviteter og ophold skal koncentreres på torvet fordi: Torvet er stort og grundlaget for byliv (antallet af mennesker) relativt lille Torvet virker mere levende, hvis brugerne samles i stedet for spredes Torvet skal fungere i mørke og kulde fordi: De fleste passerer torvet i myldretiden - tidlig morgen og sen eftermiddag - og disse tidspunkter er mørke i størstedelen af året Hvis Torvet har byliv på en kold vinterdag, opstår det højst sandsynligt også på en varm sommerdag Torvets flade skal være flexibel fordi: Torvet skal kunne fungere både i hverdagen og ved events og ved sæsonens forskellige typer aktiviteter Torvets program skal spejle det lokale liv fordi: Torvet skal skille sig ud fra andre torve i området og være attraktivt for de lokale i hverdagen Lokale sportsklubber kan have glæde af og ønske om at være mere synlige med sine aktiviteter - Rødovre er især kendt for fodbold og ishockey 10 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej

11 Strategier for videreudviklingen af Damhustorvet fra B B B parkeringsplads gennemskåret flade... opløst rum... ankomst udenfor torvet.. til...grønt byrum...en samlet flade... en aktiv kant... ankomst på torvet Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 11

12 Designmæssige hovedgreb P P En flade som samler En lysning på Roskildevej Et lysende samlingspunkt Belægning som samler parkering og ophold på samme flade - bilerne dog med begrænset adgang Træer som begrønner og mindsker rummets skala Træer som ikke hindrer udsyn på tværs af torvet Træer som forbinder visuelt til Damhussøen 12 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej God belysning ved busstop og langs facader, hvor der er funktioner og ophold Poetisk belysning der leder og forundrer de gående over torvet Modpol til det mørke sø-rum...

13 En attraktivt kantzone i solen God udnyttelse af de solfyldte områder Zoner skærmet for vind og støj Detaljering, materialer og belysning relaterer sig til den menneskelige skala Nødvendige funktioner får skulpturelle og legende udtryk, f.eks. bænke og busstops Understøtte ganglinier De gåendes desirelines understøttes ved at skabe tryg og uhindret adgang for fodgængere mellem destinationer og overgange Medianen på Roskildevej gøres smallere for at give mere plads langs Damhuskroen Et aktivt program hele året Julemarked - juletræssalg - juletræ Bagagerumsmarked hele året (bilernes Rødovre) Hockey, ishockey, fodbold - uformelt og stævner Torvehandel Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 13

14 Scenarier Idag Belægning Belægningen skal være den samme over hele torvefladen helt ind til facaderne og ud til cykelstierne langs Roskildevej og Hvidovrevej. Belægningen skal fremstå smuk i regnvejr Beplantning Træer over parkeringen skal skabe skygge og et grønt rum omkring bilerne. Om aftenen belyses træerne så parkeringsrummet bliver trygt at færdes i og smukt at se på. 14 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej Belysning Belysningen af pladsen skal skabe velbelyste zoner for fodgængere langs kanten af Torvet og mere dæmpet sanseligt lys på fladen. Lygtepælene langs kanten kan rumme projektører, som kan oplyse fladen ved events Kantzone Kantzonen indrettes til at integrere ophold, leg, beplantning, cykelparkering mm. Siddefladerne skal være af træ, fortrinsvis etableres i solen og generelt vende sig mod torvet. Ved busstop, restauranter mm. vendes de begge veje. Trafik Kantzonen brydes i fodgængernes foretrukne ganglinier. Cykler kan sive over pladsen i de samme spor. Cykelparkeringen integreres i kantzonen. Program Den store torveflade er ca. 17 x45 m (excl. parkering). Fladen kan i hverdagen bruges til udeservering leg og passage og i weekender og ved events til f.eks. bagagerums- eller torvemarked, musik, skøjte og sportsevents.

15 Damhustorvets lysning / scenarie 1 I dette scenarie samles parkeringen i den østlige del af torvet mod de mest trafikerede veje og skaber dermed en fredelig zone mod vest. Løsningen vil således: Ingen gennemkørende biltrafik - Torvet er en tryg og fredelig plads kun for bløde trafikanter Træer skaber forbindelse til Damhussøens grønne træk. Pladsdannelsen er koncentreret i vestlige del af torvet med kobling til Damhus Boulevard P Damhuskroen 79% af pladsen er helt fri for biler To sider af pladsen er omgivet af bygninger Opdeling af ophold og parkering P Sydbank Damhustorvets bageri Bolig Bolig Boligsalg Bolig DøgnNetto Damhusslagteren Bolig Shawarma Trafikforhold Ekstra p-plads til bil eller bus B 24 parkeringspladser under træ-kroner Torvekiosken Bolig Pizzeria Damhus Blomster 1-2 handicap p-pladser Pølsevogn Kanten åbner sig i hjørnerne for at sikre god mulighed for at krydse over torvet Et samlet lyskryds med bred fodgængerovergang Zone til torvehandel og hockeybane og udeservering Bølger i asfalten som indbyder til leg Cykel Buss Bil Cykel i kombination med bil eller fodgængere Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 15

16 Scenarier Idag Belægning Belægningen skal være jævn uden kanter, således at gående, gangbesværede og børn 'på hjul' kan komme uhindret frem. Evt. terrænspring skal optages niveaufrit Beplantning Træerne langs Roskildevej skærmer og definerer Torvet mod Roskildevej, men åbner samtidig for indblik. Træerne skal være en anden sort end Roskildevejs træer og være blomstrende Belysning Belysning af busstoppestedets overdækning og uplights i træerne skaber en lys og attraktiv kant mellem Torv og Roskildevej med en menneskelig skala. Roskildevejs belysning fortsættes forbi Torvet. Kantzone Den nye kantzone koncentrerer hverdagslivet og skaber ramme og afgrænsning for events og aktiviteter. Taget over stoppestedet skaber både afgrænsing af torvet og kobler Roskildevejs flow med livet på torvet. Trafik Fodgængere skal opleve at det er let at krydse Roskildevej. Tydelige overgange i de centrale ganglinier med længere grønt lys for fodgængere forbinder direkte til busstoppet på den anden side samt arealet foran Damhuskroen. Program Torvefladen er ca 12x70 meter excl. parkering (Rødovre Rådhustorv er ca. 17x95m). De ventende buspassagererindgår i torvets byliv. Butikkerne i stueetagen har mulighed for at indrette udeservering på torvet. 16 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej

17 Damhustorvets solside / scenarie 2 I dette scenarie samles parkeringen i skyggen langs butiksfacaden og optager således ikke den solfyldte del af torvet. Løsningen vil således: Åbne Torvet visuelt mod Roskildevej ved indkørsel til Rødovre Skabe let adgang for strøgkunder i bil til butikkerne Give maximal udnyttelse af solfyldte zoner. Muliggøre sivetrafik til Damhus Boulevard Gøre parkering og biltrafikken til en barriere mellem butikkerne og torvet Placere Torvets opholds og aktiviteszoner langs Roskildevej og er dermed mere udsat for støj Opdeling af ophold og parkering Damhuskroen 76% af pladsen er helt fri for biler Størstedelen af pladsen er omgivet af biler Sydbank Damhustorvets bageri Bolig Bolig Bolig Shawarma Boligsalg Bolig Trafikforhold Cykel Buss Bil Cykel i kombination med bil eller fodgængere Ekstra p-plads til bil eller bus 1-2 handicap p-pladser Et samlet lyskryds med bred fodgængerovergang Vendeplads for biler - alternativt kan man muliggøre ensrettet trafik til Damhus Blvd B DøgnNetto Pølsevogn Damhusslagteren Torvekiosken Bolig Pizzeria Damhus Blomster 25 parkeringspladser i skyggen langs butikkerne Bølger i asfalten som indbyder til leg Kanten skærmer mod parkeringen men åbner sig ofte for at sikre god mulighed for at krydse over torvet Zone til torvehandel og hockeybane og udeservering Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 17

18 Roskildevej - strategi og scenarier 18 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej

19 Forudsætninger for Roskildevej Roskildevej er en central færdselsåre igennem Rødovre - både for lokal og regional trafik. Desuden fungerer vejen også som handels- og boliggade og rummer mange bløde trafikanter. Der skal derfor skabes en god balance og miljø for alle trafikanttyper. Forudsætninger i opgaven: Følgende forudsætninger danner grundlag for dette projekts hovedgreb og løsningsforslag. Roskildevej skal i fremtiden have: Parkeringspladser til Strøgkunder Langsommere trafik i 2 spor hver vej Flere og bedre siddemuligheder for gående langs vejen Bedre og tryggere mulighed for krydsning udenfor trafikregulerede kryds Attraktive og trygge cykelstier Et trygt og bekvemt fodgængermiljø langs begge sider af vejen Den skiftende karakter af kvarterer og bebyggelse langs vejen er en styrke men skal samles og strammes op med et boulevard-motiv. Indbyggede dilemmaer i opgaven Mange af forudsætningerne for opgaven rummer dilemmaer; de er modsatrettede og en prioritering eller valg må derfor finde sted i den nærmere detaljering: Effektiv afvikling af biltrafikken (ca biler i døgnet) vs. formindskelse af Roskildevejs barriereeffekt Reducering af ulykker vs. tydeligere markering af uformelle krydsningsfelter for fodgængere i de zoner de krydser udenfor felterne i dag Beskyttelse mod trafik og støj på Roskildevej vs. bedre interaktion mellem restaurationer og forarealerne, og opholdsmuligheder i solsiden Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 19

20 EJ AXELHØJ RØDOVREVEJ Analyse Roskildevej i dag Den del af Roskildevej, som indgår i denne analyse, spænder fra Kommunegrænsen til København i øst til Tårnvej i vest og løber igennem områder med forskellig karakter. Der er en del boliger langs vejen - fortrinsvis boligblokke men også boliger i villaer samt ovenpå butiks- og erhvervslejemål. Ingen boliger har indrettede forarealer mod Roskildevej. Enkelte større og nyere boliger har trukket facaden væk fra vejen og lagt parkering og buskads ud til Roskildevej, hvilket skaber en udhulet gadeforløb og mange 'døde' zoner uden aktivitet eller interaktion med de forbipasserende bløde trafikanter. Hele den nordlige side af Roskildevej har gode solforhold og har på flere steder et aktivit butiksliv. Forarealerne er forholdsvis brede men bliver sjældent udnyttet til udstilling, ophold eller udeservering. Der er ca. 56 parkeringspladser langs vejen i dag især målrettet til butiks- og erhverskunder. BREDSTENSVEJ Flere steder langs vejen skaber tilbagetrukkede bebyggelser uattraktive mellemrum (flere steder er der mulighed for fortætning) HORNSTRUPVEJ Hovedudfordringer og -potentialer Bebyggelsen langs Roskildevej varierer i sit udtryk og skaber variation og oplevelser - enkelte bygninger er unikke arkitektonisk KEMPSVEJ Roskildevej er domineret af biler. Fortovene er i dårlig stand og afbrydes ved alle sideveje og indkørsler; cykelstierne ligeså. Vejen er desuden vanskelig at krydse. I lyskryds gives der begrænset tid for fodgængere til at krydse, og udenfor krydsene er der enkelte steder sat hegn op i medianen. Medianen er forholdsvis smal, og derfor ikke velegnet som venteareal for krydsende fodgængere og cyklister. TÅRNVEJ ROSKILDEVEJ AGERSKOVVEJ HVIDDINGVEJ AVEDØRE HAVNEVEJ Pladsen ved Avedøre Havnevej er et åndehul og er en af de eneste muligheder for ophold langs Roskildevej HENDRIKSHOLMS BOULEV FRITZ MØLLERS VEJ Der er stort set ingen offentlige siddepladser langs Roskildevej. De mange ældre som færdes har ingen muligheder for et hvil GRAMBYVEJ VARNÆSVEJ AGERSKO 20 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej

21 Fj SVEJ Parkering langs vejen bruges aktivt af strøgkunder. Dette skaber liv på gaden og holder liv i butikkerne AURORAVEJ Enkelte butikker og beværtninger inddrager uderummet og skaber en aktiv kant mod fortovet og vejen trods støj DIANAVEJ ROSKILDEVEJ ROSKILDEVEJ ELEKTRAVEJ MEDELBYVEJ ROSKILDEVEJ VAMDRUPVEJ VERONIKAVEJ ROSKILDEVEJ DAMHUSTORVET HVIDOVREVEJ Der er langt mellem lyskrydsene og gående og cyklister vælger derfor at krydse vejen udenfor fodgængerfelterne DAMHUS BOULEVARD Cykelstierne fra sidevejene føres ikke tydeligt over Roskildevej hvilket kan skabe utryghed og farlige situationer DAMHU Bag Roskildevejens hegn og hække gemmer sig grønne oaser, som dog sjældent er synlige fra vejen Fodgængere skal skynde sig når de krydser vejen for grønt - de venter i 1 minut og har 14 sekunder til at krydse Fortove og cykelstier bliver afbrudt af små sideveje hvilket understøtter bildominansen og får de bløde trafikanter til at føle sig udsatte og utrygge Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 21

22 Scenarier Strategiske hovedgreb Roskildevejens brugere, brug og placering skaber en række lokalt forankrede forudsætninger, som informerer disponeringen og de strategiske hovedgrebet for et nyt koncept til Roskildevej. Roskildevej skal have en god balance mellem alle trafikant-typer fordi: Roskildevej er en central færdselsåre for alle trafikant-typer men det er alene bilerne som har et godt miljø i dag En god balance mellem trafikant-typer skaber et tryggere og mere attraktivt miljø for alle Roskildevejs oplevede skala skal reduceres fordi: Fodgængere og cyklister skal færdes i et gaderum som tilbyder bedst mulige oplevelser og et trygt miljø Bilernes hastighed skal sænkes Roskildevej skal være en grøn boulevard fordi: Det skal være en god oplevelse for bilister at køre på Roskildevej i Rødovre Et grønnere miljø er attraktivt for fodgængere og cyklister Trærækkerne skaber et samlet gadeforløb som strammer gadeforløbet op; dermed kan bebyggelseskanten og -karakteren langs vejen variere og vise den lokale kontekst. 22 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej

23 Strategi for videreudviklingen af Roskildevej fra???? barriere... Bildomineret vej... gråt asfaltlandskab... mellemrum... til...forbindelsesled... gaderum for alle... grøn boulevard... gade i Rødovre Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 23

24 Fremtidens Roskildevej En bedre balance i trafikken Bedre forhold for bløde trafikanter Lettere krydsning af Roskildevej for bløde trafikanter Lavere hastighed på biltrafikken Der er 49 p-pladser langs vejen (ca. 7 færre end i dag) En bedre oplevelse Grønt boulevard-rum Bedre interakttion mellem vej og kantzoner Bedre belysning som relaterer sig til trafikant-typerne: Før Efter a-a Bufferzone med allétræer mere plads til cykler b-b BUS a-a 24 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej Bløde trafikanter over sideveje Høj prioritet til fodgængere og cyklister signaleres ved at fortove og cykelstier føres hen over mindre sideveje.

25 Indsnævringer sænker farten Etablering af median som uformel krydsningsmulighed for fodgængere tæt på lokale sideveje og busstoppesteder, hvor de krydser i dag Indsnævring af kørebanen vil medvirke til at sænke bilernes fart c-c Træer som rygrad og pejlemærke Træer placeres på en række, hvor det er muligt i buffer-zonen på begge sider af vejen Ved større kryds placeres træerne i midterrabatten for at markere krydset, bryde det meget lige vejprofil og for at fortsætte det grønne motiv, hvor der gives plads til svingbaner i buffer-zonen Før b-b Før c-c P P BUS Efter Efter buffer median smalner vejen buffer P smallere vejbaner buffer med svingbane median m træ pga svingbane BUS buffer med busstop mere plads til cykler og bus Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 25

26 Forslag til den videre proces Her, nu og senere Denne oversigt fremhæver nogle af de indsatser som er hurtige at tage fat på og er vigtige for Roskildevej / Damhustorvetets udvikling på længere sigt. Planen skal betragtes som et første oplæg, som skal videreudvikles i takt med at projekter og indsatser tager form i dialog med områdets aktører. Det foreslåes at starte hhv. med de initiativer som er lette og kan støtte transformationen allerede fra i morgen med små midler og i dialog med andre. Desuden er der en del af de mere omfattende anlægs- og planlægningsprojekter, hvor planlægning og forundersøgelser med fordel kan opstartes nu, så processen kommer i gang. De elementer som udpeges til at indgå i en senere proces er de mindre synlige projekter samt projekter hvor det forventes at en udvikling vil finde sted i et længere perspektiv. Uformelle overgange og vejindsnævringer, der samtidig reducerer hastigheden skabes samtig med beplantningen/ omlægning af Roskildevej Boulevard-beplantningen anlægges som en del af en udvikling/omlægning af Roskildevej. Omlægningen skal omfatte en projektering af trafik, lyssignaler, rumlestriber, parkering, busstops mm. Mulighed for at skabe bedre kant/ evt. fortætning med bygning på sigt 26 Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej Mere varieret program for det grønne område der kan invitere flere brugere. Elever fra skolerne i området vil kunne have glæde af området til leg og give de ældre mere at se på og opleve Mulighed for at skabe bedre kant - flere oplevelser for bløde trafikanter og interaktion med Roskildevej. Evt. fortætning med bygning på sigt

27 Bedre opholds- og udstilingszoner for butikker og restauranter i solsiden langs Roskildevej Dialog med Movia ang. samling af busstoppestederne på Damhustorvet Dialog med Københavns Kommune om udbedring af hjørnet af Damhussøen samt nedlæggelse af busstop Unik bygning som kan fremhæves vha bedre opholdszoner foran - f.eks. integreret med busstop Skiltning med vejvisning fra Damhussøen til Vigerslevparken via/langs Damhustorvet Fortove og Cykelstier føres over veje. I første omgang kan dette ske med midlertidig belægning - på sigt indgå i en omlægning af hele Roskildevej. Dialog med Movia ang. nye/forbedrede busstoppesteder med siddepladser langs hele strækningen Dialog med lokale foreninger og aktører vedr. aktiviteter på Damhustorvet (parkeringen lukkes) for at kickstarte brug af og aktiviteter på pladsen Konkurrence eller projektudvikling af et nyt Damhustorv Her og nu I nærmeste fremtid På sigt Gehl Architects Rødovre Damhustorvet og Roskildevej 27

28 Klient: Konsulent: Gehl Architects Gl. Kongevej 1, 4.tv DK-1610 København V Tel: Fax: September 2014

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

FRA DRIVE THROUGH TIL DRIVE IN

FRA DRIVE THROUGH TIL DRIVE IN FRA DRIVE THROUGH TIL DRIVE IN KONTAKT ARKITEKT Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark +45 33327804 www.polyformarkitekter.dk UNDERRÅDGIVER Søvej 13B 3460 Birkerød Danmark +45 4820 9000 www.viatrafik.dk

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA PLATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA PLATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015 OTIMERINGSLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA LATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Hensyn til de erhvervsdrivende er vigtig, men det skaber problemer, når handlende krydser

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

68 Ny Amagerbrogade Helhedsplan

68 Ny Amagerbrogade Helhedsplan 68 Ny magerbrogade elhedsplan Visualisering Dobbeltporten Ny magerbrogade elhedsplan 69 KOINGEN EE GERROGDE OG GER CENTRET vor magerbrogade møder mager Centret dannes en samlende plads. En rolig og overskuelig

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat Søndergård Passage Trafiknotat NOTAT 5. juli 2016 mkk 1 Baggrund og konklusion GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag med titlen Fra shared space til safe space omfattende trafikale

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

stationsforpladsen hedehusene

stationsforpladsen hedehusene stationsforpladsen hedehusene Borgermøde 19.10.2015 Arkitekter: Juul Frost Arkitekter Ingeniør: Atkins ingeniører DISPOSITION 1. VISION - Fra spredt til samlet byliv - Bedre forhold for bløde trafikanter

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 OVERSIGTSKORT LUFTFOTO Ry Møllesø Målestok 1:2.000 Skanderborgvej Baneareal Klostervej Kyhnsvej DIAGRAMMER ANVENDELSER FLOW VISUELLE FORBINDELSER Hotel Restaurant

Læs mere

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Langs Klostergade Forhaverne Langs Vestergade Indhold Tre nedslag; Alle tre forslag bygger videre på eksisterende forhold og potentialer, som beskrevet

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE Domk irkestr æde LOGGIA 3399 STÆNDERTORV ROSKILDE irkepladsen TORVEDAG I JUNI LOKALT ORKESTER SPILLER C C Fondens Bro 39 39 4411 C de Palæstræ BUS BUS LOGGIA SET FRA PALÆSTRÆDE

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2

Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2 Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2 Overordnet disponering af området: Området deles i seks kvarterer af øst-vestgående veje/stier. Hver af de seks kvarterer indeholder modsætningspar

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE Center for Bydesign Arkitektur og Byrum marts 2009 gadehjørner fortov busgade Nørrebrogade projektets fase 1 lagde sit

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\ t \ t \961bbe6b-1c6d-43...

file://d:\migrationserver\work\ t \ t \961bbe6b-1c6d-43... Page 1 of 1 From: Jan E. Jørgensen Sent: 08-04-2015 11:33:01 To: Pia Dittmer Subject: Fwd: VS: Vedrørende bymiljø ved Rathsacksvej Attachments: ATT00001.htm; ATT00002.htm; Rathsacksvej.pdf; ATT00003.htm

Læs mere

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Aabenraa Kommune Rambøll Byudvikling & Landskab Januar 2016 Helhedsforslag Camma Larsen-Ledets Vej, Aabenraa Indhold INTRODUKTION

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

TRANSFORMASJON AV FORUS

TRANSFORMASJON AV FORUS FAKTABOKS: Projekt: Udvikling af Vision Forus - en fremtidssikret strategi for udviklingen af Forus Næringspark Klient: Forus Næringspark AS Areal: ca. 645 km, 1.000.000 m2 erhvervsejendomme Periode: Rådgivning

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR - SKANDERBORG MIDTBY - En by vil ikke vil hjem fra - Indbydende gennem iscenesættelse af gaden - Fælles vi - Attraktiv for børnefamilier - Byens skal samles for

Læs mere

Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade. Vejforum d Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind

Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade. Vejforum d Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade Vejforum d. 6.12.2007 Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind Geografisk afgrænsning Områdefornyelse og Kvarterløftområde Aktive borgere

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København Fleksible byrum i København Foto: Ursula Bach Indledning For at sikre en bedre udnyttelse af byrummets kapacitet, skal gaderne tilpasses byens døgnrytme. Som beskrevet i ITS-handlingsplan 2015-2016 vil

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Herlev Bytorv Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Skitseforslag 14.01.2016 INTRODUKTION I disse år oplever hele hovedstadsregionen en enorm udvikling. I Herlev kommer dette blandt til udtryk

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Kort over butikstorvet på Hørretvej i Mårslet Landsbyen Mårslet har gennem flere år været en by i udvikling. Byen har vokset sig større i nærmest alle retninger,

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR bryggebroen med byens lys dispositionsforslag 1:500 Idéen for Axel Heides Plads er at skabe et enkelt men dynamisk pladsrum, med gode forhold for såvel den store mængde cykler på stedet, som kvalitative

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Struer bymidte & havn

Struer bymidte & havn Struer bymidte & havn Forundersøgelse Sammenhæng Bymidte & Havn UDDRAG Forbindelsen mellem bymidte og havn skal styrkes Formålet med forundersøgelsen af sammenhængen bymidte og havn er at belyse, hvordan

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Reberbanen. Plads og Passage

Reberbanen. Plads og Passage Plads og Passage Reberbanen Projektet tager udgangspunkt i Reberbansgade, Aalborg, som ligger i Vestbyen. Der er blevet foretaget registreringer af stedet, for at få et indtryk af den nuværende stemning

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015 OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Her er utrygt som cyklist. Rummet er smalt og man skal være opmærksom hele tiden, da det virker som, at alle har travlt. Særligt

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Grønne Cykelruter Belysningsforslag for Amagerbanen

Grønne Cykelruter Belysningsforslag for Amagerbanen Grønne Cykelruter Belysningsforslag for Amagerbanen Indledning Cykelruten Amagerbanen Med udgangspunkt i notatet fra Københavns Kommune og designoplægget fra Schønnherr vedrørende Amagerbanen beskrives

Læs mere

Menneskevenlige, bæredygtige g byer

Menneskevenlige, bæredygtige g byer Menneskevenlige, bæredygtige g byer Veksø Taulov 19.maj 2010 Lars Gemzøe Arkitekt M.A.A. Lektor i Urban Design Associeret partner, GEHL Architects ApS Urban Quality Consultants Nye udfordringer Sundhed

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK 1 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen mod regn samtidig med,

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

program for Alsgadekvarteret

program for Alsgadekvarteret program for Alsgadekvarteret Tværgående forbindelse og mødested Ophold, leg, tryg og lokal stemning er nøgleordene i fornyelsen af kvarteret mellem Enghave Station og Enghaveparken. Det skabes gennem en

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere