HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 Sag 76/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 29. maj 2012 og af Østre Landsrets 1. afdeling den 19. november I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Børge Dahl, Niels Grubbe, Marianne Højgaard Pedersen, Henrik Waaben, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs og Jan Schans Christensen. Påstande Dommen er anket af T med påstand om frifindelse for udvisning. Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse. Begge parter har subsidiært nedlagt påstand om betinget udvisning. Anbringender T har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at betingelserne for at udvise ham ikke er opfyldt, idet hensynet i udlændingelovens 26, stk. 1, afgørende taler derimod, ligesom en udvisning vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens 26, stk. 2. Han er født og opvokset i Danmark, hvor også hans mor og brødre bor. Han har reelt ikke nogen tilknytning til Tyrkiet, hvor han senest har været for mere end 10 år siden, og hvor han hverken har familie, netværk, venner eller bekendte. Højesterets praksis

2 - 2 - efter artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention kræver tungtvejende grunde for at udvise personer, som er født i Danmark, og som er uden reel tilknytning til hjemlandet. Hvis han udvises med indrejseforbud, vil han blive afskåret fra at se sine to børn, som han har ret til samvær med, og som bor i Belgien med deres mor. Den kriminalitet, som han har begået, inden han fyldte 18 år, bør kun i mindre omfang indgå i vurderingen af hans kriminalitet. Han er omfattet af artikel 7 i associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet og kan derfor kun udvises, hvis kriterierne i opholdsdirektivets artikel 27 er opfyldt. Kravet heri, hvorefter hans personlige adfærd skal udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører grundlæggende samfundsinteresser, er ikke opfyldt. Til støtte for påstanden om betinget udvisning har T henvist til sine personlige forhold. Udvisning vil være særligt byrdefuld for ham. Der har ikke i forbindelse med tidligere straffesager mod ham været nedlagt påstand om udvisning, heller ikke om betinget udvisning. Formålet med reglerne om betinget udvisning er ifølge forarbejderne at give en advarsel om, hvad konsekvensen af næste skridt ud på den kriminelle løbebane vil være. Anklagemyndigheden har til støtte for udvisningspåstanden anført, at de formelle betingelser i udlændingeloven for at udvise T er opfyldt, jf. 22. Hans personlige forhold taler ikke afgørende imod udvisning, ligesom udvisning heller ikke vil stride mod Danmarks internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU-retten, jf. udlændingelovens 26, stk. 2. For de lovovertrædelser, som T har begået før den 1. juli 2011, følger det af den dagældende bestemmelse i udlændingelovens 26, stk. 2, at der skal ske udvisning efter dagældende 22, stk. 4-8, medmindre de i 26, stk. 1, nævnte forhold taler afgørende derimod. For de lovovertrædelser, som T har begået efter den 1. juli 2011, følger det af udlændingelovens 26, stk. 2, at der skal ske udvisning efter 22-24, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Hovedparten af de forhold, som T er dømt for ved Retten i Odenses dom af 19. januar 2012, er begået før den 1. juli Dog er sagens forhold 37-40, som bl.a. omfatter sagens hovedforhold om overtrædelse af straffelovens 192 a, begået efter den 1. juli 2011.

3 - 3 - Den konkrete afvejning og proportionalitetsvurdering bør føre til udvisning med indrejseforbud i 12 år på trods af Ts stærke tilknytning til Danmark. Han er aldrig blevet integreret på arbejdsmarkedet eller i Danmark i øvrigt, og han har udvist en vedvarende og omfattende kriminel adfærd. Han har ingen kontakt til sine to børn, der bor i Belgien. At T er omfattet af artikel 7 i associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet, kan ikke føre til andet resultat, idet den adfærd, der er kommet til udtryk gennem hans nuværende og tidligere kriminalitet, udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en væsentlig samfundsinteresse. Supplerende sagsfremstilling Ved Retten i Odenses dom af 19. januar 2012 blev T idømt en fællesstraf på 2 års fængsel omfattende en reststraf på 82 dage. Sagen vedrørte følgende forhold: Overtrædelse af straffelovens 192 a (besiddelse af en skarpladt afsikret pistol isat 8 patroner kaliber 6,35), overtrædelse af våbenloven (besiddelse af totenschlæger på offentligt sted, af foldekniv og af springkniv), besiddelse af euforiserende stoffer (besiddelse af halv hash-joint, af 10,87 g hash og 0,61 g heroin, af 0,35 g brun heroin, af 0,5 g hash, af 51,04 g hash og 0,15 g heroin, af 32 stk. Valium Diazepam, 0,38 g heroin og 5,56 g hash og af 1,06 g hash), overtrædelse af straffelovens 119 (tramp på fængselsbetjents fod med hævelse og misfarvning til følge samt trusler om vold mod fængselsbetjenten), brugstyverier, tyverier og overtrædelser af færdselsloven. Efter byrettens dom i udvisningssagen blev T ved dom afsagt af Retten i Odense den 14. februar 2013 idømt 20 dages fængsel for besiddelse af 60,5 g hash under afsoning. Forud for byretsdommen af 19. januar 2012 er T straffet adskillige gange. Fra 1993 til 1996, hvor han fyldte 18 år, har han modtaget i alt 9 domme, og fra 1997 til 2010 i alt 16 domme. Ved byretsdom af 22. november 1993 modtog han en betinget dom uden straffastsættelse for overtrædelser af våbenloven (besiddelse af stikvåben på offentligt sted), straffelovens 244 (knytnæveslag i ansigtet), tyverier og brugstyverier.

4 - 4 - Ved byretsdom af 20. december 1993 blev han idømt 6 måneders betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens 266 (trusler i forbindelse med anholdelse), tyverier og husfredskrænkelse. Ved byretsdom af 3. februar 1994 blev han idømt 8 måneders fængsel for indbrudstyverier, indbrudsforsøg og besiddelse af 3,84 g hash. Ved byretsdom af 17. maj 1994 blev han idømt 8 måneders betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens 119 (trusler mod politifolk og overfald på fængselsfunktionær), straffelovens 244 (spark i ryggen), et tyveri og et indbrudstyveri, besiddelse af Flunitrazepam-tabletter og et brugstyveri. Ved byretsdom af 12. august 1994 blev han idømt en fællesstraf på 8 måneders fængsel, der omfattede den betingede straf fra dommen af 17. maj 1994, samt for overtrædelse af straffelovens 266 (truet butikschef med kniv i forbindelse med tyveri) og et tyveri. Ved byretsdom af 30. august 1994 blev han idømt 30 dages fængsel for tyverier, overtrædelse af våbenloven (besiddelse af kniv på 21 cm) og et brugstyveri. Ved byretsdom af 9. januar 1995 blev han idømt dagbøder for et hærværk. Ved byretsdom af 17. marts 1995 blev han idømt en fællesstraf på 6 måneders fængsel, der omfattede reststraf fra dommene af 12. og 30. august 1994, for indbrud i biler og besiddelse af 5,19 g hash og 1,15 g hashblandet tobakssmuld. Ved byretsdom af 23. oktober 1996 blev han idømt 6 måneders fængsel for overtrædelser af våbenloven (besiddelse af knive på offentligt sted og besiddelse af et afkortet haglgevær og to patroner i en bil på offentligt sted), tyverier og tyveriforsøg, forhold vedrørende besiddelse af forskellige former for medicin, brugstyverier, et hæleri, overtrædelser af færdselsloven og ulovlig omgang med hittegods. Ved byretsdom af 11. februar 1997 blev han idømt 10 måneders fængsel for et røveri ved brug af attrappistol, tyverier og et tyveriforsøg, brugstyverier og et forsøg på brugstyveri, be-

5 - 5 - siddelse af 7,44 g hash, 0,3 g heroin og Anorfin-, Risolid- og Flunipan-tabletter samt overtrædelser af færdselsloven. Ved byretsdom af 24. september 1997 blev han idømt 30 dages fængsel for et tyveri og besiddelse af 2,98 g hash og 0,3 g heroin. Ved byretsdom af 12. april 1999 (stadfæstet af Østre Landsret) blev han idømt 8 måneders fængsel for tyverier, herunder ved indbrud i biler, og tyveriforsøg, en overtrædelse af straffelovens 266, besiddelse af 32,4 g hash, dokumentfalsk, et bedrageri og et bedrageriforsøg, en overtrædelse af straffelovens 164 (oplyst forkert navn), overtrædelser af færdselsloven, hælerier og et hæleriforsøg. Ved byretsdom af 26. januar 2000 blev han idømt dagbøder for besiddelse af 20,79 g hash, af 13,31 g hash, 2,02 g heroin og 0,16 g kokain samt af bl.a. Alopam-tabletter, overtrædelse af våbenloven (besiddelse af en tåregasspray og en baseballkølle), overtrædelse af straffelovens 119 (modværge ved anholdelse), overtrædelse af straffelovens 121 (råbt skældsord), overtrædelser af færdselsloven og overtrædelse af straffelovens 303 (et groft uagtsomt hæleri). Ved byretsdom af 24. maj 2000 blev han idømt 3 måneders fængsel for besiddelse af 3,13 g hash, af 0,61 g hash samt af 0,81 g amfetamin og Temgesic-tabletter, overtrædelse af våbenloven (besiddelse af strømpistol), et tyveri, et hæleri og overtrædelser af færdselsloven. Ved byretsdom af 27. november 2000 blev han idømt 1 års fængsel for overtrædelse af straffelovens 260 (trussel med kniv for at få et tilgodehavende), et røveri (trussel med kniv for at få udleveret Temgesic-tabletter), overtrædelser af våbenloven (besiddelse af foldekniv på 8 cm på offentligt sted, af foldekniv på 9,6 cm og kniv udformet som stødvåben på offentligt sted, af foldekniv på 8,8 cm på offentligt sted, samt besiddelse af en kølle, en brækket billardkø, en topnøgle og en skruetrækker i en bil på offentligt sted), overtrædelse af straffelovens 164 (oplyst forkert navn), overtrædelse af straffelovens 165, tyverier og et tyveriforsøg, besiddelse af henholdsvis 2,82 g hash, 1,84 g hash, 0,24 g heroin, Alupam- og Temgesictabletter og 0,02 g heroin, 0,04 g hash og 0,38 g hashblanding, et bedrageri, ulovlig omgang

6 - 6 - med hittegods, et brugstyveri, overtrædelser af færdselsloven og overtrædelser af naturbeskyttelsesloven. Ved byretsdom af 13. marts 2001 blev han idømt en tillægsstraf på 60 dages fængsel for besiddelse af 0,6 g hash og stesolid-tabletter samt overtrædelser af straffelovens 119 (trusler mod fængselsfunktionærer). Ved byretsdom af 19. september 2001 blev han idømt 20 dages fængsel for besiddelse af 0,21 g heroin. Ved byretsdom af 24. oktober 2001 blev han idømt en tillægs- og fællesstraf på 9 måneders fængsel for besiddelse af 3,38 g hash og 3 flasker metadon, overtrædelse af straffelovens 164 (oplyst forkert navn), et indbrudstyveri og overtrædelser af færdselsloven. Ved byretsdom af 8. oktober 2002 (stadfæstet af Østre Landsret) blev han idømt 1 års fængsel for besiddelse af et ladt oversavet jagtgevær, besiddelse af henholdsvis 17,09 g hash, 0,49 g hash, forsøg på indsmugling af i alt 30 g hash i arresten i Odense og overtrædelser af færdselsloven. Ved byretsdom af 5. marts 2003 blev han idømt 3 måneders fængsel for overtrædelse af straffelovens 119 (kastet bog mv. efter dommer under et retsmøde), straffelovens 119, stk. 3 (modværge, da han skulle føres ud af retslokale), straffelovens 121 (råbt skældsord efter anklager i retten) samt overtrædelse af straffelovens 119 og 121 (truet og råbt skældsord efter politifolk). Ved byretsdom af 18. september 2003 blev han idømt 2 års fængsel for et forsøg på bankrøveri (attrappistol), et tyveri og et indbrudstyveri, besiddelse af henholdsvis 7 g hash, 6,86 g hash, 36,3 g hash, 14,14 g hash og 0,37 g hash, 14,7 g hash og 1,04 g kokain, overtrædelser af våbenloven (besiddelse af tåregasspray på offentligt sted, af slagvåben på offentligt sted samt af foldekniv på over 7 cm på offentligt sted), overtrædelser af færdselsloven og et brugstyveri. Ved byretsdom af 14. februar 2007 blev han idømt 1 år og 3 måneders fængsel for overtrædelser af våbenloven (besiddelse af foldekniv, hvis klinge kunne fastlåses udfoldet, på offent-

7 - 7 - ligt sted, besiddelse i bil på offentligt sted af en 9 mm pistol med tilhørende magasin med skarpe patroner, en cal. 22 pistol med tilhørende magasin med skarpe patroner samt et halvautomatisk gevær med skarpe jagtpatroner, besiddelse af en 9 mm patron, en cal. 22 patron og 5 haglpatroner, besiddelse af en foldekniv, hvis klinge kunne fastlåses udfoldet, på offentligt sted), besiddelse af henholdsvis 1,33 g hash, 1 g heroin og 1,86 g hash, besiddelse af testosteronpræparater og overtrædelser af færdselsloven. Ved byretsdom af 6. maj 2008 blev han idømt 30 dages betinget fængsel for besiddelse af 2,4 g hash. Ved byretsdom af 18. december 2009 (stadfæstet af Østre Landsret) blev han idømt 8 måneders fængsel for overtrædelser af våbenloven (henholdsvis besiddelse af en foldekniv på offentligt sted, af en gas-/signalpistol på offentligt sted og af en foldekniv på 8 cm på offentligt sted), besiddelse af henholdsvis 1,5 g hash og bl.a. Rivotril-tabletter, 3,5 g hash, 0,33 g hash, 0,05 g heroin og 5,32 g amfetamin, 0,29 g hashmix, 1,54 g hash og Rivotril-tabletter, 0,61 g hash og af metadontabletter, et bedrageriforsøg, overtrædelser af færdselsloven, overtrædelse af straffelovens 164 (oplyst forkert navn) samt besiddelse med henblik på videresalg af dopingmidler (246 forskellige ampuller og tabletter). Ved byretsdom af 15. november 2010 blev han idømt 4 måneders fængsel for overtrædelser af færdselsloven og for besiddelse af henholdsvis 0,56 g hash, 1,06 g hash, 13 g hash samt 0,99 g brun heroin, 6,3 g hash og piller af lægemidlerne Modiodal og Citalopram Teva. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår udvisning af en 35-årig mand, som er født i Danmark og har haft sit liv her, og som for en række forhold begået løbende over en lang årrække er straffet ved et stort antal domme, hvori der ikke tidligere er rejst spørgsmål om udvisning eller betinget udvisning. Højesteret tiltræder, at betingelserne i udlændingelovens 24, nr. 2, 3, 6 og 8, for at udvise T er opfyldt. T er dømt for lovovertrædelser begået såvel før som efter den 1. juli For lovovertrædelser begået før den 1. juli 2011 følger det af den dagældende bestemmelse i udlændingelovens

8 - 8-26, stk. 2, at en udlænding skal udvises efter dagældende 22, stk. 4-8, medmindre de i 26, stk. 1, nævnte forhold, taler afgørende derimod. Højesteret har bl.a. i dom af 12. oktober 2011 (UfR 2012, side 225) fastslået, at der herefter skal foretages en proportionalitetsbedømmelse i overensstemmelse med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. For lovovertrædelser begået efter den 1. juli 2011 følger det af den gældende udlændingelovs 26, stk. 2, at en udlænding skal udvises efter 22-24, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Der skal således i alle tilfælde foretages en proportionalitetsbedømmelse i overensstemmelse med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Som anført af Højesteret i dom af 12. oktober 2011 (UfR 2012, side 225) har Menneskerettighedsdomstolen i dom af 23. juni 2008 i sagen Maslov mod Østrig (klagesag nr. 1638/03) opstillet nogle kriterier til brug for proportionalitetsafvejningen i medfør af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. Ved proportionalitetsbedømmelsen indgår således bl.a. de samfundsmæssige behov for udvisning under hensyn til karakteren og alvoren af den tidligere og nu begåede kriminalitet. I bedømmelsen indgår ligeledes, hvor længe den pågældende har opholdt sig her i landet samt styrken af de familiemæssige, sociale og kulturelle bånd til opholdslandet og statsborgerskabslandet. Ifølge Maslov-dommens præmis 73 gør det i relation til længden af personens ophold i opholdslandet og fastheden af båndene til opholdslandet en klar forskel, om personen allerede kom til opholdslandet i sin barndom eller blev født i opholdslandet, eller om den pågældende først kom til opholdslandet som voksen. Der skal tages hensyn til den specielle situation, hvor den pågældende har opholdt sig det meste af barndommen eller hele barndommen i opholdslandet og er opvokset og har modtaget sin uddannelse der, jf. præmis 74. Af dommens præmis 75 fremgår, at der skal foreligge meget tungtvejende grunde for at retfærdiggøre en udvisning, når der er tale om fastboende udlændinge, der er født i landet eller indrejst som børn og har tilbragt det meste af deres barndom og ungdom i landet. T, der er tyrkisk statsborger, er født og opvokset i Danmark, hvor han har boet hele sit liv, og hvor hans mor og tre brødre bor. Han har gået i skole her i landet, men har ingen uddannelse ud over skolegangen og har ikke haft nævneværdig forbindelse til det danske arbejdsmarked. Han har hele sit voksenliv modtaget kontanthjælp.

9 - 9 - Under hensyn til, at T er født i Danmark og har haft sin opvækst og skolegang her i landet, må der stilles meget strenge krav afhængig af tilknytningen til statsborgerskabslandet Tyrkiet til den kriminalitet, der kan føre til udvisning. T taler tyrkisk og har opholdt sig i Tyrkiet i perioder i 1992, 1993 (7 måneder) og I forbindelse med det seneste ophold mødte han en tyrkisk kvinde, som han blev gift med. Han har ikke familie eller venner i Tyrkiet i dag. Hans fraseparerede ægtefælle og hans børn bor i Belgien. T er i perioden, fra han fyldte 15 år i 1993, straffet for et meget stort antal forhold ved 26 domme, herunder senest dommen afsagt af Retten i Odense den 19. januar 2012, og er samlet idømt betinget og ubetinget frihedsstraf i ca. 16 år, der har ført til afsoning i ca. 13 år. Ved disse domme er han i en lang række tilfælde dømt for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer ved besiddelse af stoffer helt overvejende til eget forbrug, idet han, siden han var helt ung, har været stofmisbruger. Han er endvidere i mange tilfælde dømt for berigelseskriminalitet og færdselslovsovertrædelser. Herudover omfatter dommene bl.a. to røverier og et røveriforsøg begået i 1996, 2000 og 2003, to forhold af vold efter straffelovens 244 begået i 1993 og 1994, ulovlig tvang begået i 2000, samt adskillige tilfælde af trusler begået især mod politifolk og fængselsfunktionærer, men også mod andre. Endelig er han straffet for besiddelse af knive og slagvåben og i 1996, 2002, 2007 og senest i 2012 for besiddelse af skydevåben med tilhørende ammunition eller skarpladte skydevåben på offentligt tilgængelige steder. Der er ikke i de tidligere sager mod T nedlagt påstand om udvisning eller betinget udvisning, og Højesteret finder, at i en sag som den foreliggende kan dette indgå i proportionalitetsbedømmelsen. På denne baggrund og efter en samlet bedømmelse finder Højesteret, at der ikke er grundlag for udvisning. Det følger heraf, at T skal udvises betinget, jf. udlændingelovens 24 b, hvorved han advares mod at begå yderligere kriminalitet. Prøvetiden udløber 2 år efter afsoningen af den fastsatte straf på fængsel i 2 år.

10 Thi kendes for ret: T udvises af Danmark betinget på vilkår, at han i en prøvetid, der udløber 2 år efter hans løsladelse, ikke begår strafbart forhold, som kan give anledning til udvisning efter udlændingelovens Statskassen skal betale sagens omkostninger for byret, landsret og Højesteret.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 367/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Warrer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 18. maj

Læs mere

Emneord: 3. lands-borgere. Printet den:15. april 2016

Emneord: 3. lands-borgere. Printet den:15. april 2016 AM2013.06.14H - Betinget udvisning, tyrkisk statsborger, våbenbesiddelse, strfl 192a, tidl straffet adskillige gange, født og opvokset i DK, mor og brødre i DK, ringe tilknytning til Tyrkiet. Emneord:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015 Sag 260/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Bent Aagaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 3.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 Sag 211/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 368/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Bjarne Frøberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 8. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016 Sag 258/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 316/2010 A (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 319/2010 A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 Sag 338/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Arne Paabøl Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 2000/7329-11 Redegørelse for 1999 til Folketingets Retsudvalg vedrørende anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Bilag 2 Oktober 2017 Notat om ud- og afvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Indledning En afgørelse om udvisning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 307 Offentligt REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt Redegørelse for 2003, 2004 og de første 3 kvartaler af 2005 til Folketingets Integrationsudvalg vedrørende anvendelsen

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016 Sag 66/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Giersing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten på Frederiksberg den 6. februar 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 313/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Esben Roslev) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Holbæk den 1. oktober 2013 og af

Læs mere

D O M. afsagt den 6. august 2015. Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15. Anklagemyndigheden mod T

D O M. afsagt den 6. august 2015. Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15. Anklagemyndigheden mod T D O M afsagt den 6. august 2015 Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

Bilag 1 oversigt over EMDs udvisningspraksis

Bilag 1 oversigt over EMDs udvisningspraksis Dom, dato samt resultat Arten og alvoren af overtrædelsen Nationalitet og opholdets varighed i udvisningslandet Perioden siden den begåede kriminalitet og vedkommende s opførelse i denne Familiesituation,

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning Redegørelsens omfang og grundlag Redegørelsens omfang Grundlaget for redegørelsen... 6

Indledning Redegørelsens omfang og grundlag Redegørelsens omfang Grundlaget for redegørelsen... 6 REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Side 1 af 60 Indhold Indledning... 4 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse.

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse. D O M Afsagt den 6. oktober 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-2131-15: Anklagemyndigheden mod T

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 143/2009 A og B (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2012 Juni 2013 Side 2 af 91 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Anbefalinger fra tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Som opfølgning på

Læs mere

AM H2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM H2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2017.10.04H2 Kilde: Retspraksis, Højesteret Emner: samfundstjeneste;udlændinge; Stikord: Menneskesmugling, udlændingelovens 59, stk. 8, nr. 1, bistand til ulovlig indrejse fra Tyskland til Danmark, én

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. november 2012 Sag 239/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017 Sag 217/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 21.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. februar 2015 Sag 300/2013 U (advokat Tyge Trier, beskikket) mod Rigspolitiet I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 26. juli 2013 og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B116800A - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. maj 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Peter Mørk Thomsen og Peter Rostgaard Ahleson (kst.)).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 Sag 299/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat N.C. Strauss, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 4. februar 2011

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Frakendelse af dansk indfødsret på grund af svig i forbindelse med

Frakendelse af dansk indfødsret på grund af svig i forbindelse med This text is reproduced with thanks from www.karnovgroup.dk, with the permission of the copyright holder (Karnov Group) U.2003.1600V Frakendelse af dansk indfødsret på grund af svig i forbindelse med erhvervelsen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Udlændinge- og Integrionsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Not Not om konsekvenser af Højesterets dom af 17. januar 2017 vedr. opholds- og meldepligt 1. Indledning Udlændinge på tålt ophold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere