HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 10. juni 2010 og af Østre Landsrets 17. afdeling den 30. marts I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Børge Dahl, Asbjørn Jensen, Poul Søgaard, Jytte Scharling, Marianne Højgaard Pedersen, Jens Peter Christensen og Hanne Schmidt. Påstande Dommen er anket af anklagemyndigheden med påstand om udvisning af de tiltalte T1, T2 og T3, subsidært betinget udvisning. De tiltalte T1 og T3 har påstået frifindelse for udvisning, subsidiært stadfæstelse af bestemmelsen om betinget udvisning. Tiltalte T2 har påstået stadfæstelse.

2 - 2 - Supplerende sagsfremstilling Vedrørende T1 T1 er i denne sag fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens 191 og forsøg herpå i fire forhold med hensyn til overdragelse af ikke under 450 g heroin (forhold 3 a), salg af ikke under 20 g heroin i et fængsel (forhold 9) og forsøg på levering samt levering af ikke under 100 g kokain med henblik på videresalg (forhold 26 a og 26 b). Herudover er T1 dømt for overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1, ved at have truet to fængselsfunktionærer samt for overtrædelse af straffelovens 124, stk. 1, ved at have hjulpet medtiltalte T2 til at undvige fra strafafsoning. Af en 808-undersøgelse af 30. juni 2008 vedrørende T1 fremgår det bl.a., at han blev bortvist fra Havneskolen i Rødby i februar 2007, da han gik i 9. klasse. Efter et par måneder blev der etableret en praktikplads for ham, hvor han stoppede efter en uge, da han ikke ville arbejde gratis. Af en skrivelse af 3. juli 2008 fra Odense Kommune, Børn- og Ungeforvaltningen, til Fyns Politi, fremgår det, at kommunen bl.a. har iværksat arbejdspraktik for T1, hvilket han misligholdt ved manglende fremmøde og blev udmeldt af. Kommunen opgav i 2008 at iværksætte hjælpeforanstaltninger for T1 på grund af hans og hans mors manglende medvirken hertil. Vedrørende T2 T2 er fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens 191 og forsøg herpå i fire forhold med hensyn til overdragelse af ikke under 120 g heroin i et fængsel (forhold 3 a), salg af ikke under 20 g heroin (forhold 9) og forsøg på levering samt levering af ikke under 100 g kokain med henblik på videresalg (forhold 26 a og 26 b). Herudover er han dømt for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer med hensyn til knap 1,5 kg hash og 18 g skunk med henblik på videresalg (forhold 31) samt for i seks tilfælde at have været i besiddelse af stoffer til eget brug (forhold 8, 13, 15, 18, 23 og 28). T2 er også dømt for overtrædelse af straffelovens 124, stk. 1 og stk. 4, til dels forsøg, ved i to tilfælde at være flygtet fra et fængsel (forhold 10 og 12) og for i et fængsel at have besiddet en mobiltelefon og simkort (forhold 17 og 19). Endelig er han dømt for overtrædelse af vå-

3 - 3 - benlovgivningen (forhold 29, 38 og 44) og færdselsloven i 8 tilfælde (forhold 1, 2, 21, 23, 30, 32, 33 og 37). Af skrivelser af 2. juli 2008 og 9. august 2011 fra Odense Kommune til Fyns Politi fremgår det, at kommunen har forsøgt hjælpeforanstaltninger for T2. Der var endvidere iværksat et forløb med alternativ afsoning, som blev afbrudt af T2 ved rømning. Kommunens bistand blev afsluttet i august 2008, da T2 gav udtryk for, at han ikke ønskede kontakt med kommunen. Af supplement af 10. december 2008 til 808-undersøgelse fremgår det, at T2 blev bortvist fra skolen i 9. klasse på grund af manglende fremmøde. I august 2007 begyndte han på ungdomsskole og var herunder i praktik som elektriker, hvilket ophørte på grund af afsoning. Om sin økonomi har han udtalt, at han ikke har nogen. Han modtager ikke penge nogen steder fra, men ernærer sig ved kriminalitet. T2 har oplyst, at han har en kæreste, som er blevet gravid under hans afsoning, således at parret nu venter et barn. Endvidere har han oplyst, at hans farmor i Bosnien er afgået ved døden. Vedrørende T3 T3 er i denne sag fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens 191 og forsøg herpå i fem forhold med hensyn til overdragelse af 59,5 kg hash med henblik på videresalg (forhold 53 a), levering af 23 kg hash til videresalg (forhold 56), overdragelse af ikke under 15 kg hash med henblik på videresalg (forhold 58), indgåelse af en aftale om at få leveret ikke under 200 g kokain, hvilket mislykkedes (forhold 60), samt planlægning af indsmugling af større mængder hash fra Holland, hvilket mislykkedes (forhold 61). Han er også dømt for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer ved at have besiddet og overdraget ikke under 10,6 kg hash, hvilket mislykkedes med hensyn til 6 kg hash (forhold 59), samt for at have besiddet 1,632 kg hash med henblik på videresalg (forhold 10). Herudover er T3 dømt for ulovlig tvang efter straffelovens 260 (forhold 54 og 57 a), for afpresning efter straffelovens 281, nr. 1 (forhold 57), samt for tyveri (forhold 64), for hæleri i seks forhold (forhold 66, 67, 68, 69, 70 og 71), for overtrædelse af våbenlovgivningen (for-

4 - 4 - hold 65) samt for overtrædelse af straffelovens 124, stk. 1, ved som arrestant at være flygtet (forhold 74). Der er hos T3 konfiskeret bl.a kr., der under en ransagning i forbindelse med hans anholdelse blev fundet i hans hjem bag en radiator på et toilet bundtet i fire poser. Beløbet er konfiskeret, da han er fundet skyldig i narkotikakriminalitet, der har givet et betydeligt udbytte, og da han og hans ægtefælle, der begge lever af førtidspension, ikke har sandsynliggjort, at pengene er erhvervet på lovlig måde. Der er til brug for Højesterets behandling af sagen foretaget en yderligere afhøring af T3 om de forhold, der er nævnt i udlændingelovens 26, stk. 1. T3 har herunder forklaret, at han har opholdt sig i Libanon i sommeren 2009 i 30 dage. Han har endvidere oplyst, at han ikke har kontakt til andre i Libanon end sin mor og en søster. I Syrien har han en søster, som bor sammen med sin mand og deres fem børn i en flygtningelejr i Damaskus. Han har opholdt sig i Syrien i sommeren 2007 i dage, i sommeren 2008 i ca. 14 dage og i december 2008 i 16 dage. Hans ægtefælle har 2-3 gange forud for 2009 været i Syrien med alle deres børn for at besøge hans søster. Det var som regel i sommerferien, ægtefællen tog af sted i dage. Siden han blev fængslet i september 2009, har hans ægtefælle i sommeren 2010 i 1 ½ måned og i sommeren 2011 i 2 måneder været i Syrien med børnene. I foråret 2011 var ægtefællen alene i Syrien i 7-10 dage, da hans søster var syg. I sommeren 2009 var han i gang med at købe en lejlighed i Damaskus i Syrien på grund af hans kones og børns rejser til Syrien. Der blev også talt om køb af et butikslokale, der var til salg i samme ejendom. Han har to gange via Western Union overført penge til sin søster i Syrien i relation til køb af lejligheden. På grund af hans anholdelse i september 2009 blev købet af lejligheden ikke til noget. Der er endvidere foretaget en afhøring af T3s ægtefælle, A. Hun har forklaret bl.a., at hun ikke vil kunne rejse med sin mand, hvis han bliver udvist til Libanon eller Syrien. Hverken hun eller børnene kunne holde ud at skulle bo i Libanon eller Syrien, og børnene vil ikke kunne undvære Danmark.

5 - 5 - Det fremgår af udtalelser fra Odense Kommune, Børn- og Ungeforvaltningen, samt fra børnenes skoler og institutioner, at flere af de otte børn har betydelige problemer, herunder af mental og faglig karakter. Bl.a. går fire af børnene i specialklasser i skolen, og flere af børnene har behov for særlig støtte og overvågning under deres ophold i skole og institutioner. Der er iværksat massive offentlige støtteforanstaltninger i både hjem, skoler og institutioner, bl.a. som følge af et stort behov for indlæring af sociale normer. Endvidere overvejes for nogle af sønnerne anbringelse uden for hjemmet. Der er fremlagt en politirapport af 9. august 2011 om politiets undersøgelse af opkald til og fra T3s telefonnumre. Rapporten er baseret på aflytningsmateriale fra sagen. Det fremgår heraf, at der for perioden fra den 21. april 2009 til den 10. september 2009 har været 967 opkald til og fra telefonnumre i udlandet. Der er 80 udenlandske telefonnumre, heraf 38 numre i Libanon og 9 i Syrien. Til numre i Libanon er der i alt 433 til/fra kald og til numre i Syrien er der i alt 306 til/fra kald. T3 har hertil forklaret, at hovedparten af opkaldene til og fra Libanon var til personer fra Danmark, der var på ferie der, og som under opholdet anskaffede libanesiske taletidskort, fordi dette var billigere. De ni forskellige telefonnumre i Syrien var til hans søster, hendes mand og hendes børn. T3s ægtefælle har forklaret, at hun ofte talte med sin mands søster i Syrien. Det kunne godt være dagligt og i nogle perioder på ugebasis. Hun talte også med sin moster og anden familie i Libanon. Hun har en del familie i Libanon, hvor hendes mor er født. Hun havde dog svært ved at forstå, at der var 38 forskellige numre til Libanon. Det fremgår af en politirapport af 18. august 2011, at der i perioden fra den 18. januar 2006 til den 15. juni 2011 har været adskillige pengeoverførsler fra T3, hans hustru og deres børn til Syrien og Libanon. 16 af disse pengeoverførsler, til et samlet beløb på ,32 kr., er foretaget af T3 i eget navn. Hans hustru er fortsat med pengeoverførsler efter, at T3 blev varetægtsfængslet den 10. september Der er bl.a. tale om overførsel af penge til T3s søster i Syrien og til hans søstre i Libanon.

6 - 6 - Højesterets begrundelse og resultat Vedrørende udvisning generelt De tre tiltalte er idømt frihedsstraf for overtrædelse af straffelovens 191 om narkotikakriminalitet. Der er herefter hjemmel i udlændingelovens 22, nr. 4, til at træffe bestemmelse om udvisning, medmindre de i 26, stk. 1, nævnte hensyn taler afgørende herimod, jf. 26, stk. 2. Om udvisning skal ske, beror herefter på en proportionalitetsbedømmelse. Det fremgår af Menneskerettighedsdomstolens dom af 23. juni 2008 i sagen Maslov mod Østrig, application no. 1638/03, præmis 68, at der ved proportionalitetsafvejningen i medfør af menneskerettighedskonventionens artikel 8 tages udgangspunkt i følgende kriterier: - Den begåede kriminalitets art og grovhed - varigheden af den udvistes ophold i bopælslandet - tiden efter den begåede kriminalitet og den pågældendes adfærd i denne periode - de berørte personers statsborgerskab - den udvistes familiesituation, herunder ægteskabets varighed og andre faktorer der viser familielivets effektivitet - hvorvidt ægtefællen havde kendskab til kriminaliteten, da forholdet blev etableret - hvorvidt der er børn i ægteskabet og i så fald deres alder - alvorligheden af de problemer den medfølgende ægtefælle i givet fald vil blive udsat for i den udvistes oprindelsesland - børnenes bedste interesser og velbefindende, herunder navnlig alvorligheden af de vanskeligheder, som den udvistes børn med sandsynlighed vil møde i det land, som den udviste udvises til, og - fastheden af sociale, kulturelle og familiemæssige bånd med værtslandet og med modtagerlandet. Det følger endvidere af dommens præmis 71, at de relevante kriterier i sager om en ung person, som endnu ikke selv har stiftet sin egen familie, er følgende:

7 Den begåede kriminalitets art og grovhed - varigheden af den udvistes ophold i bopælslandet - tiden efter den begåede kriminalitet og den pågældendes adfærd i denne periode - fastheden af sociale, kulturelle og familiemæssige bånd med værtslandet og med modtagerlandet. Ifølge dommens præmis kan den pågældendes alder spille en rolle i anvendelsen af de nævnte kriterier. F.eks. må det tages i betragtning ved vurderingen af kriminaliteten, om den er begået af den pågældende som ung eller voksen. I relation til længden af personens ophold i værtslandet og fastheden af båndene til værtslandet gør det en klar forskel, om personen allerede kom til værtslandet i sin barndom eller blev født i værtslandet, eller om den pågældende først kom til værtslandet som voksen. Hensyn skal tages til den specielle situation, hvor den pågældende har opholdt sig det meste af barndommen eller hele barndommen i værtslandet og er opvokset og har modtaget sin uddannelse der, jf. præmis 74. Af dommens præmis 75 fremgår det, at der skal foreligge meget tungtvejende grunde for at retfærdiggøre en udvisning, når der er tale om fastboende udlændinge, der er født i landet eller indrejst som børn og har tilbragt det meste af deres barndom og ungdom i landet. Vedrørende T1 T1 er statsborger i Armenien og indrejste i Danmark som 8-årig i T1 er i denne sag idømt fængsel i 4 år og 6 måneder for bl.a. videresalg af heroin og kokain i betydeligt omfang. Forholdene er begået i perioden september 2008 til maj 2009, og T1 havde en central rolle i forbindelse med kriminaliteten, herunder som leverandør. T1 er tidligere straffet ved en dom af 26. august 2009 bl.a. for besiddelse af falske pengesedler med fængsel i 6 måneder. T1s tilknytning til Danmark er, at han har boet her i landet, siden han var 8 år, at hans mor og søster ligeledes bor her, og at han har gået i dansk skole, indtil han blev bortvist i 9. klasse. Han er ikke i gang med en uddannelse, han har heller ikke fået arbejde, og Odense Kommune opgav i 2008 at iværksætte hjælpeforanstaltninger på grund af hans og moderens manglende medvirken hertil.

8 - 8 - Under hensyn til at T1 har haft en betydelig del af sin opvækst her og også den væsentligste del af sin skolegang, må der stilles strenge krav afhængig af tilknytningen til det oprindelige hjemland Armenien til den kriminalitet, der kan føre til udvisning. T1 har oplyst, at han taler armensk, men ikke er god til det. Han har også oplyst, at han ikke har forbindelse med slægtninge i Armenien, herunder heller ikke sin far, ligesom han ikke har været i Armenien, siden han indrejste i Danmark. T1 har således en begrænset tilknytning til Armenien. Selv om den begåede kriminalitet må anses for alvorlig, tiltræder Højesteret på denne baggrund, at de forhold, der er nævnt i udlændingelovens 26, stk. 1, taler afgørende mod udvisning, jf. 26, stk. 2. Under hensyn til kriminalitetens alvor finder Højesteret dog, at T1 bør advares ved en betinget udvisning mod at begå yderligere kriminalitet. Højesteret tiltræder derfor, at han udvises betinget, jf. udlændingelovens 24 b. Prøvetiden udløber 2 år efter afsoningen af den fastsatte straf på fængsel i 4 år og 6 måneder. Vedrørende T2 T2 er statsborger i Bosnien og indrejste til Danmark som 3-årig i T2 er i denne sag idømt fængsel i 3 år og 6 måneder for bl.a. videresalg af heroin og kokain. Forholdene er begået i perioden fra marts til maj 2009, og T2 havde en central rolle i forbindelse med kriminaliteten, herunder som leverandør. T2 er tidligere straffet senest ved en dom af 10. juli 2008 med en fællesstraf på fængsel i 5 måneder bl.a. for vold. T2s tilknytning til Danmark er, at han har boet her i landet, siden han var 3 år, at hans forældre og en lillebror ligeledes bor her, og at han har gået i dansk skole, indtil han blev bortvist i 9. klasse. Han er ikke i gang med en uddannelse, han har heller ikke fået arbejde, og Odense

9 - 9 - Kommune har opgivet at iværksætte hjælpeforanstaltninger, da han ikke har ønsket kontakt med kommunen. Under hensyn til at T2 har haft sin opvækst og sin skolegang her i landet, må der stilles meget strenge krav afhængig af tilknytningen til det oprindelige hjemland Bosnien til den kriminalitet, der kan føre til udvisning. T2 har oplyst, at han taler bosnisk, men at han ikke har forbindelse til slægtninge i Bosnien, ligesom han ikke har været i Bosnien, siden han indrejste i Danmark. T2 har således en begrænset tilknytning til Bosnien. Selv om den begåede kriminalitet må anses for alvorlig, tiltræder Højesteret på denne baggrund, at de forhold, der er nævnt i udlændingelovens 26, stk. 1, taler afgørende mod udvisning, jf. 26, stk. 2. Under hensyn til kriminalitetens alvor og herunder hans tidligere straffe finder Højesteret dog, at T2 ved en betinget udvisning bør advares mod at begå yderligere kriminalitet. Højesteret finder derfor, at han skal udvises betinget, jf. udlændingelovens 24 b. Prøvetiden udløber 2 år efter afsoningen af den fastsatte straf på fængsel i 3 år og 6 måneder. Vedrørende T3 T3 er statsløs palæstinenser og indrejste i Danmark som 23-årig i T3 er i denne sag idømt fængsel i 6 år bl.a. for omfattende og organiseret videresalg af betydelige mængder hash, for forsøg på at modtage en mindre mængde kokain samt for forsøg på indsmugling af hash. Handlen med narkotika er foregået gennem mere end 2 ½ år, og T3 har haft en ledende og central rolle. Han har tillige begået afpresning og ulovlig tvang ved vold og trusler om vold for at fastholde en person som sælger af narkotika og mod aftagere, der ikke kunne betale for narkotika. Han var bandemedlem og han har selv forklaret, at han var blandt de fem øverste i Black Ghost i Odense. Han er også dømt for afpresning ved at have opkrævet beskyttelsespenge til Black Ghost.

10 T3 er tidligere straffet flere gange for overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1, vold mod tjenestemand i funktion, senest med fængsel i 3 måneder. T3 har opholdt sig i Danmark siden 1993, men han er dårligt integreret i det danske samfund og har begrænsede danskkundskaber. Han har ikke tilknytning her til landet i form af arbejde eller uddannelse. Han har siden 2004 modtaget førtidspension. T3s ægtefælle er dansk statsborger. Ægtefællen er født som libanesisk statsborger og har boet kortvarigt i Libanon, før hun som 9-årig kom til Danmark. Parrets otte børn, der i dag er i alderen 5-16 år, er ligeledes danske statsborgere. De er født og opvokset her i landet og går i skole og institutioner her. T3 og resten af familien taler arabisk. T3 har stadig tilknytning til Libanon, hvor han har boet, indtil han som 23-årig rejste til Danmark, idet hans mor og to søstre bor der. Han var endvidere i sommeren 2009 på en rejse til Libanon. Han har også tilknytning til Syrien, hvor en søster og hendes familie bor, og hvor han har opholdt sig bl.a. på rejser i 2007 i ca. 3 uger, i 2008 i ca. 4 uger samt i T3 var forud for sin anholdelse i færd med at købe en lejlighed i Syrien, som familien kunne benytte under ophold der. T3s ægtefælle har familie i Libanon. Ægtefællen har endvidere løbende kontakt til T3s søster og hendes familie i Syrien, hvor hun og børnene har været på adskillige ferieophold, bl.a. i 2008, 2009 samt 1 ½ måned i 2010 og 2 måneder i Det er oplyst, at T3s ægtefælle bl.a. har 18 søskende her i landet. Hun har oplyst, at hun ikke vil rejse med tiltalte, hvis han bliver udvist til Libanon eller Syrien, og at børnene heller ikke vil undvære Danmark. Seks dommere Børge Dahl, Asbjørn Jensen, Poul Søgaard, Marianne Højgaard Pedersen, Jens Peter Christensen og Hanne Schmidt udtaler herefter: T3 har haft en central og ledende rolle i udøvelsen af vedvarende, organiseret og grov narkotikakriminalitet. Vi finder derfor uanset hensynet til hans ægtefælle og børn her i landet, at han skal udvises med indrejseforbud for bestandig, jf. udlændingelovens 32, stk. 2, nr. 5.

11 Dommer Jytte Scharling udtaler: Som anført af flertallet har T3 gjort sig skyldig i narkotikakriminalitet af betydelig grovhed. Jeg finder imidlertid, at hensynene til hans otte mindreårige børn taler afgørende mod udvisning, jf. udlændingelovens 26, stk. 2. Under hensyn til kriminalitetens alvor finder jeg, at T3 bør advares ved en betinget udvisning mod at begå yderligere kriminalitet, og at han derfor skal udvises betinget, jf. udlændingelovens 24 b. Jeg stemmer derfor for at stadfæste landsrettens dom. Der afsiges dom efter stemmeflertallet. Konklusion Landsrettens dom ændres, således at T2 udvises betinget med en prøvetid, der udløber 2 år efter afsoningen af den idømte straf, og således at T3 udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig. I øvrigt stadfæstes dommen i det omfang, den er anket. De tiltalte har fortsat været fængslet under anken. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes med følgende ændringer: T2 udvises af Danmark betinget på vilkår, at han i en prøvetid, der udløber 2 år efter løsladelse, ikke begår strafbart forhold, som kan give anledning til udvisning efter udlændingelovens T3 udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Sagens omkostninger for Højesteret vedrørende T1 betales af statskassen.

12 T2 og T3 skal solidarisk betale sagens omkostninger vedrørende dem for Højesteret, dog skal de hver især betale salæret til deres forsvarer.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015 Sag 260/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Bent Aagaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 3.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 Sag 76/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 29. maj 2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 Sag 211/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Bilag 1 oversigt over EMDs udvisningspraksis

Bilag 1 oversigt over EMDs udvisningspraksis Dom, dato samt resultat Arten og alvoren af overtrædelsen Nationalitet og opholdets varighed i udvisningslandet Perioden siden den begåede kriminalitet og vedkommende s opførelse i denne Familiesituation,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt Redegørelse for 2003, 2004 og de første 3 kvartaler af 2005 til Folketingets Integrationsudvalg vedrørende anvendelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 316/2010 A (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016 Sag 258/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 2000/7329-11 Redegørelse for 1999 til Folketingets Retsudvalg vedrørende anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 Sag 299/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat N.C. Strauss, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 4. februar 2011

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016 Sag 66/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Giersing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten på Frederiksberg den 6. februar 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 Sag 338/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Arne Paabøl Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). 2. afd. nr. S-995-13: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 368/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Bjarne Frøberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 8. december

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 307 Offentligt REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 208/2013 Anklagemyndigheden kærer Østre Landsrets kendelse om ikke at tilbagekalde beskikkelsen af advokat Kristian Mølgaard som forsvarer

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 367/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Warrer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 18. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017 Sag 217/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 21.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Frakendelse af dansk indfødsret på grund af svig i forbindelse med

Frakendelse af dansk indfødsret på grund af svig i forbindelse med This text is reproduced with thanks from www.karnovgroup.dk, with the permission of the copyright holder (Karnov Group) U.2003.1600V Frakendelse af dansk indfødsret på grund af svig i forbindelse med erhvervelsen.

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Bilag 2 Oktober 2017 Notat om ud- og afvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Indledning En afgørelse om udvisning

Læs mere

Indledning Redegørelsens omfang og grundlag Redegørelsens omfang Grundlaget for redegørelsen... 6

Indledning Redegørelsens omfang og grundlag Redegørelsens omfang Grundlaget for redegørelsen... 6 REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Side 1 af 60 Indhold Indledning... 4 1.

Læs mere

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse.

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse. D O M Afsagt den 6. oktober 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-2131-15: Anklagemyndigheden mod T

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 313/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Esben Roslev) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Holbæk den 1. oktober 2013 og af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 143/2009 A og B (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 319/2010 A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Udlændinge- og Integrionsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Not Not om konsekvenser af Højesterets dom af 17. januar 2017 vedr. opholds- og meldepligt 1. Indledning Udlændinge på tålt ophold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

AM H2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM H2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2017.10.04H2 Kilde: Retspraksis, Højesteret Emner: samfundstjeneste;udlændinge; Stikord: Menneskesmugling, udlændingelovens 59, stk. 8, nr. 1, bistand til ulovlig indrejse fra Tyskland til Danmark, én

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 136/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven

Lov om ændring af udlændingeloven UDKAST Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge) 7. november 2017 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

AM V2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2015.11.25V2 Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: ;menneskesmugling Stikord: Menneskesmugling, kørte to syriske flygtninge over grænsen fra yskland, selv syrisk statsborger, ringe tilknytning til

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B116800A - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. maj 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Peter Mørk Thomsen og Peter Rostgaard Ahleson (kst.)).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2012 Juni 2013 Side 2 af 91 Indholdsfortegnelse

Læs mere