Veronika lyder som harmonika litteraturundervisning på mellemtrinnet Kenneth Jakobsen Bøye

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veronika lyder som harmonika litteraturundervisning på mellemtrinnet Kenneth Jakobsen Bøye"

Transkript

1 Faglige områder: Udvikle nuanceret ord- og begrebsforråd Læse sprogligt udviklende tekster Fastholde det læste i skriftlig form Læse aldersvarende skønlitteratur med god forståelse og indlevelse Fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse Kende betydning af sproglige virkemidler Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel Fagligt stof/tekster: Veronika lyder som harmonika af Rebecca Bach-Lauritsen Kortfilm fra filmstriben Dokumentarudsendelsen sporløs Illustrationer af Stian Hole Faglige aktiviteter: Læse Skrive Tolke Meddigte Dramatisere

2 Opgave 1. Læs eventuelt bogen højt på klassen. Læs romanen. Opgave 2: Løb romanen. Læs med lyst. Del bogen op 24 kapitler kopier og læg kapitlerne ud som poster til et stjerneløb. Når børnene har læst et kapitel kommer de tilbage til læreren og refererer, hvad de har læst. Efter fortællingen får de at vide, hvor de kan finde næste kapitel. For at undgå kødannelser ved læreren, kan nogle af børnene bruges som medhjælpere til at lytte og give poster videre. Du deler løbet over to dage. Veronikas stjerneløb. Nu skal I løbe stjerneløb. Ved hovedposten får du et kort, hvor der står, hvor du kan finde første post. Når posten er fundet og læst, løber du tilbage til mig og refererer, hvad du har læst. Du får så kort til næste post. Og sådan fortsætter vi med 12 poster i dag. I kan også vælge at indtale referat/resume (forklar forskellen) på jeres mobiltelefon. Opgave 3. Læs på, mellem og bagved linjerne om personer. Her skal eleverne læse, hvad der står og tolke ud fra, hvad der står på linjerne og mellem linjerne. Find beskrivelser af Veronika, Veronikas mor, Veronikas far, Josefine og Mummi: Hvad står der om dem? Hvad betyder de sproglige billeder som beskriver dem? og hvad mener du om personerne, når du læser, hvad der står på og mellem linjerne? Grupper á 3 Vælg en af personerne. eksempel: Person 1: skriv ned hvad der står på linjerne i bogen om Mor Maj Person 2: skriv ned hvad du læser mellem linjerne om Mor Maj Person 3. skriv ned hvad du mener, Mor Maj er for en person. Eks: Mor. På linjen står der: Mor elsker afskårne buketter og hader potteplanter, fordi de skal vandes. Mellem linjen: Mor er ikke god til at passe på ting, som kræver, at hun husker, for hun glemmer det. Hun vil have blomster med mange farver og ikke grønne potteplanter Bagved linjen: Mor er måske lidt forfløjen og kan ikke overskue at forpligtige sig (hun flytter jo også tit og har forskellige kærester). Mor er en farverig person, glad og griner meget. Ikke kedelig

3 Opgave 3a Kreativ personkarakteristik Når alle grupper har lavet eksempler på, hvad der står på, mellem og bagved linjerne om personerne, skal de skildre personerne billedligt ud fra deres fælles oplysninger. Lad eleverne bruge tusser, farver, udklip fra blade m.m. Nu skal I ud fra det I har fundet ud af om Veronika, Josefine, Mor Maj, Veronikas far og Mummi lave et billede af den person I har læst om og tolket. Skriv et stort skilt med personens navn og hæng billede nedenunder og skriv op, hvad I fundet frem til i opgave 3. Tag også en kopi af den side i bogen, hvor jeres person er illustreret og hæng op sammen med jeres billede. Opgave 3b Personmeddigtning Eleverne skal nu i samme gruppe vælge en eller flere af følgende meddigtningsopgave ud fra, hvad de har læst og tolket. Nu skal I vælge en af følgende opgaver. I skal forestille, at I besvarer opgaven, som den person I lige har arbejdet med: 1: Udfyld en side i vennebogen (se bilag1) 2: skriv sms er, hvor jeres person, sms er til Veronika. Lad dem der har personen Veronika svare, og I svarer så igen. Hvis I har Veronika, sms er I til moren. Lad dem der har Mor Maj svare på sms en, og I svarer. Gem sms erne og læs op på klassen. HUSK at svare ud fra, hvad I ved om personerne. Brug jeres egne mobiltelefoner. 3. WANTED plakat. Lav en efterlysningsplakat over Veronikas far. Skriv på plakaten hvad der er væsentligt og nævn det, I ved. Hæng plakaterne rundt på skolen.

4 Opgave 4 Billeder af Veronika. Nu skal eleverne finde ud af mere om Veronika, og hvem hun er. Første øvelse er en billedsprogsordbog, hvor eleverne skriver forklaringer til de skrevne sprogbilleder (se bilag2). Fortæl om billedsprog (læs bilag3) Uddel bilag2 og lad børnene udfylde det alene. Veronika føler sig anderledes og rodløs. Det ved jeg, fordi jeg læser på linjerne og mellem dem. Veronika lyder som en harmonika er fyldt med sprogbilleder. Læs udleveret papir (bilag 2)og skriv, hvad billedsproget fortæller om Veronika. Opgave 4a Andre sprogbilleder Elevernes øjne er nu skærpede i forhold til sprogbilleder, og hvad der står mellem linjerne. Lad dem gå på jagt efter flere sprogbilleder og hvad der står mellem linjerne om eksempelvis tema, stemninger, forholdet mellem bogens personer. Nu har du fundet en masse sprogbilleder, der fortæller om Veronika. Er der eksempler i bogen, hvor du læser noget mellem linjerne, der fortæller om andet end personerne? Eksempelvis: tema stemninger forholdet mellem bogens personer. Gå på jagt. De børn, der først finder to sprogbilleder eller kommer med to forslag i teksten, der viser noget om tema, stemninger eller forhold mellem personer mellem linjerne, får retten til at (b)læse et uddrag af bogen med mel i munden eller få et kvarters hyggelæsning i valgfri medie (bog, net, tegneserie, lyt/læs bog m.m.) et valgfrit sted på skolen. Opgave 4b Bogens billeder stemninger mellem linjerne Kopier alle billederne i bogen. Hver elev vælger et billede, og her skal de skrive, hvad de konkret ser på billederne, bagpå skriver de, hvilke følelser billederne viser, og hvad de tror, billederne skal fortælle. Herefter farvelægger de billederne ud fra hvilke følelser og stemninger, de mener billedet viser. Tal evt. om farvers betydning (varme og kolde farver). Dette er igen en opgave som konkret viser, hvad der er på og mellem linjerne her konkret: ord på selve billedet og bagpå billedet, hvor eleverne skriver ned hvilke følelser billedet viser. Eleverne skal bruge tusser eller caran d`ache farver. Fortæl eleven om ovennævnte opgave. Brug evt. forsiden som eksempel: Du ser: en pige med stort hår holde en potteplante. Skriv bagpå: farverne er gyldne, det giver en varm følelse. Hun ser tom ud i blikket: måske er hun ikke glad. Hæng billederne op under overskriften Stemningsbilleder :

5 Opgave 5 Hvor er far? Dokumentar meddigtningsopgave indenfor dokumentargenren. Veronikas far har intet navn han er en bare en glad aften i byen, fortæller Mor Maj. Men hvem, hvor og hvad er faren? Opgaven går ud på, at eleverne får kendskab til dokumentargenren og selv producerer et Sporløs program om Veronika og hendes far. Fortæl om dokumentargenren. Vis derefter et Sporløs program: Eleverne deles ind i grupper a fire personer. Hver gruppe skal vælge en Veronika og en far. De to øvrige personer er figurer, der fører Veronika til sin far. Eleverne skiftes til at filme. Brug Sporløs programmet som skabelon for elevernes egne programmer. Film med mobilkamera eller andet. Programmerne vises på klassen, og her efter diskuteres hvilke forskellige billeder af faren, programmerne viser. Bagefter diskuterer I på klassen begreberne: fiktion fakta faktion. Faktion: en fremstillingsform, som benytter en blanding af virkelighed og digtning med elementer både fra sagprosaen og skønlitteraturen. Opgave 6 Kortfilm. Se kortfilm som handler om det samme tema. Se bilag4. Gå på opdagelse i en af filmene, hvordan filmen fortæller hvad der står på linjen og mellem linjen kan en film det, selvom der ikke er tekst? Opgave 7 Afsluttende skriftlig opgave. Som starten på en ny melodi, sådan lyder den sidste sætning i bogen. Nu skal alle skrive en novelle med sætningen som overskrift. Novellegenretræk: Novelle hører til den episke hovedgenre. Den er en kort fortælling, der er koncentreret om et enkelt handlingsforløb. Koncentrerer sig om enkelte situationer og den indflydelse, de har på det enkelte menneskes skæbne. Opbygning er klar og bygger på tre elementer: indledning: antydning af et problem. Vendepunkt: konflikt, brud, krise. Ny situation: konsekvensen af vendepunktet. Eleverne får tre valgmuligheder, som de kan skrive novellen om. Alt efter hvor meget stillads eleven har brug for. Gennemgå novellens genretræk. A: novellen skal omhandle, hvad der sker, når Veronika starter i sin nye klasse B: Novellen skal handle om en hyggeeftermiddag, som Veronika og hendes mor har sammen uden Mummi og Josefine. Beskriv eftermiddagen og hvad der kommer til at ske efter eftermiddagen. C: Novellen skal handle om endnu en køretur med Mummi i lastbilen. D: Eleven vælger selv. Dog stadig under samme overskrift. Beskriv ovennævnte opgave for børnene.

6 Bilag 1

7 Veronika lyde som harmonika litteraturundervisning for mellemtrinnet Kenneth Jakobsen Bøye Bilag 2 Billedsprogsordbog skriv hvad billederne betyder og fortæller om Veronika Som om hun gemmer et uvejr i sit hoved (side 6): Det(håret) er blevet helt elektrisk. Som om der er strøm i det og kan holde folk på afstand. Som et stødhegn. Sådan et man skal holde nallerne fra (side 7): Hendes hoved er en kirkeklokke (side 27): Når Veronika skal tage mod til sig, tager hun en dyb indånding og føler sig som en stor, gammel harmonika, fyldt med hemmelige toner, som ingen har hørt endnu (side 38): Men Veronika kan alligevel mærke, at Josefine er en lille krog, der har sat sig fast i jakken (side 38): Hendes ansigt er en gipsmaske, hendes krop er en gipskrop, hun er klistret fast til gulvet (side 41): Veronika kører op og ned ad de rullende trapper som en kuffert på et transportbånd. En kuffert, der aldrig bliver hentet. En kuffert, der er sendt til en forkert lufthavn (side 43): Veronika kigger på hans hånd, hvordan den har lukket sig om hendes arm som en lænke, man lænker vilde hunde med og hun har lyst til at gø af ham (side 47): Hun asfalterer tungen og ganen og halsen og hele vejen ned til maven (side 58): Hun skal være en rød plet på et kort. En rød plet, der bliver, hvor den er (side 59):

8 Som starten på en ny melodi (side 67): Veronika lyder som harmonika litteraturundervisning for mellemtrinnet Kenneth Jakobsen Bøye Bilag 3 Billedsprog er omskrivninger, det vil sige at ord og udtryk erstattes med andre, som skal aflæses/opfattes i overført betydning. Billedsprog kan anvendes af mange grunde, man kan få noget svært forståeligt til at virke mere klart og tydeligt med et billede, billedet kan også få læseren til at tænke mere over ordets betydning og associationer. Sammenligning: Er hvor man siger noget og sammenligner det med noget andet. For eksempel: Den danske sang er lige som en pige (her bruges bindeord 'som', lige som eller som om ). Metafor: Er hvor man siger noget, der oftest er noget vrøvl, hvis man tager det bogstaveligt. Men hvis man ser metaforisk på det, giver det som oftest mening, men man er nødt til at være intimt bekendt med et sprog for at forstå metaforerne i det. Eksempler: Kold i røven, du er min rose, hundesulten, luk låget, klap gællerne i, solen står op, at tage tyren ved hornene, at kaste lys over sagen osv. (bemærk: ingen bindeord) Besjæling: Gøre en konkret ting levende, tillægge den menneskelige egenskaber, f.eks. dansende blomster, sovende skyer, overvågende himmel osv. Personifikation: Abstrakte begreber tillægges egenskaber, f.eks. tidens kolde tand, lovens lange arm, manden med leen osv. Symbol: Et udtryk der skal opfattes konkret (det bevarer sin egenværdi), men som samtidig henviser til andre forhold i teksten (det peger altså udover sig selv). Det litterære symbol kan skabe en overordnet sammenhæng mellem forskellige passager i teksten og samle forskellige forstillinger, følelser og tanker til en meningsenhed. Når man skal fortælle om billedsprog, kan man forklare noget om real- og billedplan. Sammenligning: Din kind er som en rose Realplan: En rose = en blomst Billed/symbolplan: Rosen - et billede - et symbol på kærlighed. Sammenligning: Hun er som en fugl Realplan: En fugl Billed/symbolplan: Fuglen et billede et symbol på frihed.

9 Sol skin Kortfilm 2009, 29 min Det er sommer, og Nadja på 13 år fordriver tiden alene med at spise is og ligge på stranden, hvor hun fascineres af en lille idyllisk familie, som hun følger efter og begynder at udspionere. På sin vej møder hun drengen Eskild, som selv strejfer ensomt rundt på sin cykel. Han tiltrækkes af hende. Nadja indvier og inddrager Eskild i sit voyeur-projekt, som gradvist eskalerer, og som får fatale konsekvenser, da Nadja en dag fortæller Eskild, at manden i familien er hendes far. Amandas 2 verdener Dokumentar 2007, 41 min Amanda er 11 år. Hendes forældre er skilt. Derfor har hun to familier, to verdener, som hun skifter imellem hver uge. Amanda har det godt med begge sine forældre, og de har det okay med hinanden, men alligevel er det ikke nemt at være delebarn. Amanda tænker meget på, dengang mor og far var sammen, og på hvorfor de ikke længere er en familie. Og tit kan hun ikke sove, fordi hun bekymrer sig om, hvordan andre har det. Denne dokumentarfilm følger Amanda tæt i ni måneder i en tid med store forandringer: Begge forældre har fået nye kærester, og Amanda har fået nye søskende. Og begge forældre skal flytte med deres nye familier. Amanda bliver nødt til at forholde sig til forandringerne i sine to verdener og gøre sig fri fra kravet om at skulle gøre alle glade hele tiden. Lysvågen Kortfilm 2010, 27 min 10-årige Benjamin kan ikke falde til ro. Han bor sammen med sin mor og hendes nye mand Robert, der gør, hvad han kan for at få et godt forhold til Benjamin. Men Benjamin savner sin far og håber, at hans forældre finder sammen igen. Benjamin samler på tinsoldater og drømmer om, at han og hans mor en dag bliver reddet af soldater og genforenet med Benjamins far. En nat går hans ønske i opfyldelse. Mens franske, engelske og tyske soldater fra 1. verdenskrig udkæmper et blodigt slag i Benjamins have, kravler en såret tysk soldat ud under hans seng og vil gerne hjælpe Benjamin med at flygte. Men helt så let bliver det ikke at få mor med på flugt.»lysvågen«er en film om en dreng, der udkæmper sin egen lille krig. Filmene findes på Undervisningsideer på

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion lærersider 23 2. OMGANG OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 24 lærersider Fokus Ali har valgt et håndværksfag. Film og materiale lægger vægt på valget for de unge, der ikke bryder sig om at læse og skrive, men som

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Kærester slår da ikke?

Kærester slår da ikke? Undervisningshæfte om emnet kærestevold for 14-18 årige Kærester slår da ikke? Tekstoplæg: Chris Poole konsulent i forebyggelse af vold Tekstredigering: Departementet for Familie og Justitsvæsen Grønlands

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

03. MATEMATIK 04. ENGELSK

03. MATEMATIK 04. ENGELSK BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 01. INDLEDNING Indledning Forord... 1 Indledning Lidt om Akademiet Fodbold Fulton... 2 Indledning Om materialet... 4 Indledning Der er ikke noget så praktisk

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været

Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været kæreste med Mette i to år. 1 Jeg kendte ikke noget til lesbiske,

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

TES AAMIR, 11 ÅR, SORTE OG HVIDE. RESPEKT ER, AT MAN BEHANDLER ALLE ENS. FAR I FÆNGSEL MADS VEN SLADREDE TIL HELE KLASSEN.

TES AAMIR, 11 ÅR, SORTE OG HVIDE. RESPEKT ER, AT MAN BEHANDLER ALLE ENS. FAR I FÆNGSEL MADS VEN SLADREDE TIL HELE KLASSEN. T K E P S E R FAR I FÆNGSEL MADS VEN SLADREDE TIL HELE KLASSEN. BILJANA ER ROMA: DE SYNES, JEG ER BESKIDT ALLE HAR RESPEKT FOR RØDE KORS. MEN HVORFOR EGENTLIG? AAMIR, 11 ÅR, TES DANSK-PAKISTANER: RESPEKT

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

FORORD. Kærlig hilsen Britta

FORORD. Kærlig hilsen Britta FORORD Det kræver en god fantasi at forestille sig at man er god nok Britta Kristensen 2014 Titel: Ellen Sander Jacobsen Forside: Britta Kristensen Forlag: Den Indre Alpehue 1993 fik jeg tinnitus og satte

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det? Vejledning Til denne øvelse er det en forudsætning at have gennemgået de 5 voldsformer. De 24 breve er bygget på rigtige breve og historier fra børn og unge. Ved at læse andre børns oplevelser kan det

Læs mere

God til dialog. Dialogværktøj til rollemodeller

God til dialog. Dialogværktøj til rollemodeller God til dialog Dialogværktøj til rollemodeller Forfatter Heidi Børsholt, partner i Navigent A/S. Med bidrag fra Lucas Haini Nielsen, Brug for alle unge. Redaktion Birgitte Degnegaard, Joakim Sandal-Jeppesen

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Bilag 4. Amalies observationsnoter Mandag morgen kl. 08:15 i klassen

Bilag 4. Amalies observationsnoter Mandag morgen kl. 08:15 i klassen Bilag 4 Amalies observationsnoter Mandag morgen kl. 08:15 i klassen Eleverne har klassens tid, efter en uge med efterårsferie. De har alle faste pladser og sidder fordelt ved borde af fire. Der er to lærere

Læs mere