DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN"

Transkript

1 INDSAMLING AF DATA FRA KREDITINSTITUTTER OG ANDRE VIRKSOMHEDER, DER HÅNDTERER KONTANTER SOM LED I DERES VIRKSOMHED I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN FOR RECIRKULERING AF EUROSEDLER DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN I henhold til afsnit 2.7 i referencerammen skal målgruppen, dvs. kreditinstitutter og andre virksomheder, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed (herefter benævnt kontanthåndterende virksomheder), regelmæssigt indberette følgende data til de nationale centralbanker: generelle oplysninger om recirkulering og kontantdepoter statistik over antallet af kontanttransaktioner oplysninger om maskiner, der anvendes til recirkuleringsformål, og pengeautomater oversigt over afsidesliggende bankfilialer med meget få kontanttransaktioner, hvor sorteringen efter kvalitet foregår manuelt. I dette dokument beskrives Eurosystemets krav til indsamling af data, som de fremgår af referencerammens afsnit 2.7. Kreditinstitutter og andre kontanthåndterende virksomheder, der ikke selv recirkulerer pengesedler dog undtaget transaktioner "over skranken" skal ikke indberette data inden for rammerne af dette dokument. 1 MÅLSÆTNING Hovedmålsætningen med dataindsamlingen er, at give Eurosystemet i sin egenskab af udstedende myndighed mulighed for løbende at overvåge kreditinstitutters og kontanthåndterende virksomheders recirkulering af pengesedler med henblik på at vurdere de cirkulerende eurosedlers kvalitet og om nødvendigt at gribe ind. Mere specifikt skal indsamlingen af data gøre det muligt for og de nationale centralbanker: at identificere aktørerne på seddelrecirkuleringsområdet at sammenligne de enkelte aktørers kassationsprocent med henblik på at analysere, hvordan deres sortering efter kvalitet fungerer at identificere forhold, der kan gøre det nødvendigt for en national centralbank at foretage en nærmere undersøgelse, fx ved at aflægge besøg hos den pågældende aktør. De indsamlede data anvendes af Eurosystemet til at sikre, at de cirkulerende eurosedler er af god kvalitet. Indsamlingen af data sker efter de samme regler i alle eurolande, så der kan sikres lige 1

2 konkurrencevilkår og et samlet overblik over hele euroområdet. For at lette den administrative byrde for alle involverede parter skal indsamlingen af data være effektiv, og omfanget af dataindsamlingen begrænses til det nødvendige. Der stilles forslag om, at der parallelt med at de vedtagne indberetningsformularer tages i brug, ses nærmere på muligheden for, at Eurosystemet, kreditinstitutter og andre kontanthåndterende virksomheder får adgang til disse data via en fælles elektronisk platform. 2 HVAD DÆKKER INDBERETNINGSORDNINGEN? Som det fremgår af referencerammens afsnit 2.1.2, må eurosedler kun recirkuleres af kreditinstitutter som led i en kontanttransaktion "over skranken", efter at det er kontrolleret, at de er ægte og i god stand. Af praktiske hensyn vil kreditinstitutterne dog ikke blive bedt om at levere detaljerede data om kontanttransaktioner "over skranken". Da kreditinstitutter og andre kontanthåndterende virksomheder desuden straks skal aflevere alle mistænkelige og falske sedler til de kompetente nationale myndigheder, og da de nationale centralbanker selv er i stand til at indsamle statistiske oplysninger, anses det i øjeblikket ikke for nødvendigt særskilt at indsamle data fra kreditinstitutter og andre kontanthåndterende virksomheder om antallet af mistænkelige sedler og/eller falske sedler, der er detekteret i forbindelse med seddelhåndtering til recirkuleringsformål. 3 PERIODISK DATAINDSAMLING Alt efter oplysningernes art kan de data, der er omfattet af indberetningsordningen, opdeles i stamdata og operationelle data. Indsamlingshyppigheden bliver følgende: 3.1 STAMDATA Stamdata beskriver fx de enkelte aktører (kreditinstitutter og andre kontanthåndterende virksomheder), afsidesliggende bankfilialer og de kriterier, som de skal opfylde for at blive betegnet som sådan, samt type og antal af forhåndenværende maskiner til seddelhåndtering. Selv om stamdata kun ændrer sig fra tid til anden, er det vigtigt, at de nationale centralbanker sørger for at opdatere disse data, så de er nøjagtige. Når indberetningskravene i referencerammen træder i kraft, skal stamdata først indsamles i de medlemslande, hvor recirkulering inden for kreditsektoren allerede er tilladt. I medlemslande, hvor recirkulering endnu ikke er tilladt, skal stamdata først indberettes, når de respektive enheder begynder med at recirkulere sedler, efter at referencerammen er trådt i kraft. Efterfølgende ændringer skal løbende og inden tre måneder indberettes til den nationale centralbank. Indsamlingen af data sker ved hjælp af et spørgeskema. 3.2 OPERATIONELLE DATA Data, der stammer fra kreditinstitutters og andre kontanthåndterende virksomheders håndtering og recirkulering af eurosedler, betegnes inden for referencerammen som operationelle data. Operationelle data leveres hver 6. måned. Data for 1. og 2. halvår indberettes til den respektive nationale centralbank senest to måneder efter den respektive indberetningsperiode (dvs. ultimo februar og ultimo august). Indsamlingen af data sker ved hjælp af et spørgeskema. 2

3 4 INDBERETNINGSENHEDER De operationelle data bør principielt leveres af de operationelle enheder. Hvis kreditinstitutterne har udliciteret kontanthåndteringen, og hvis de nationale centralbanker ikke kan få operationelle data fra disse kontanthåndterende virksomheder, skal kreditinstitutterne levere dem. 5 AGGREGERINGSNIVEAU De operationelle data skal indberettes af kreditinstitutterne og andre kontanthåndterende virksomheder i aggregeret form, dvs. at der ikke skal foretages nogen opdeling pr. filial (kreditinstitut) eller kontantdepot (andre kontanthåndterende virksomheder). De operationelle data skal indberettes særskilt for de afsidesliggende bankfilialers vedkommende. De enkelte nationale centralbanker kan lokalt aftale, om dataene skal indsamles fra de enkelte enheder aggregeret på landeniveau eller på regionalt plan (fx region "syd"). For at kunne give Eurosystemet et klart overblik over kreditinstitutters og andre kontanthåndterende virksomheders håndtering og recirkulering af eurosedler skal de operationelle data indberettes som samlet antal og opdeles efter seddelstørrelse. Denne detaljeringsgrad er nødvendig for at nå Eurosystemets målsætning i afsnit 1, idet der er stor forskel på de forskellige seddelstørrelsers livscyklus. 6 EUROSYSTEMETS OFFENTLIGGØRELSE AF DATA OG DATAFORTROLIGHED De nationale centralbanker i Eurosystemet kan beslutte at offentliggøre rapporter eller statistikker, som bygger på data, der er indsamlet i henhold til bestemmelserne i referencerammen. I disse offentliggørelser skal dataene være aggregeret på en sådan måde, at de ikke kan henføres til de enkelte indberetningsenheder. Det er nødvendigt at vurdere, hvor kritiske dataene er, for at kunne fastsætte fortrolighedsgraden. Både stamdata og operationelle data skal behandles fortroligt. 7 HVORNÅR TRÆDER BESTEMMELSERNE OM INDSAMLING AF DATA I KRAFT? Indberetningsordningen træder i kraft senest ved udgangen af Det er de nationale centralbankers opgave at give tredjemand meddelelse om indberetningskravene. Ordningen vil blive gennemgået igen medio 2007, hvor der vil blive set nærmere på, om de indsamlede data er tilstrækkelige set ud fra et overvågningsperspektiv, eller hvorvidt indberetningen bør omfatte yderligere operationelle data. Der vil desuden blive taget stilling til, om indskuds-/hæveautomater bør inkluderes. 3

4 Den Europæiske Centralbank, 2006 Adresse: Kaiserstrasse 29, D Frankfurt am Main, Tyskland Postadresse: Postfach , D Frankfurt am Main, Tyskland Telefon: Websted: Fax: Telex: ecb d Alle rettigheder forbeholdt. Fotokopiering til uddannelsesformål eller i ikke-kommercielt øjemed er tilladt, såfremt kilden angives. Pr. december ISBN ISBN (online) 4

GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 10-EUROSEDDEL. www.newfaceoftheeuro.eu. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu

GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 10-EUROSEDDEL. www.newfaceoftheeuro.eu. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE -EUROSEDDEL www.newfaceoftheeuro.eu www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu INDLEDNING Den nye -euroseddel sættes i omløb i euroområdet den 23. september 2014. -eurosedlen

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999 L 17/22 21.1.2000 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere