Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder"

Transkript

1 1 Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder Venstre har haft et godt år Kære landsmøde, kære delegerede, kære gæster fra ind- og udland Det har været et godt år for vores parti. Det har været et år, hvor Venstre har vist, at man godt kan være konstruktiv, og alligevel kritisk, når man er i opposition. Og at man kan tage ansvar, selv om man ikke er i regering. Vi har indgået store politiske aftaler om fremtidens energi. En reform om førtidspension og flexjob-ordningen. Og vi lavede en skattereform med regeringen, som sænker skatten på arbejde. På alle steder, hvor regeringen har ønsket store reformer, har Venstre taget medansvar. Og vi har gjort det klart, at hvis regeringen vil lave reformer på kontanthjælp og SU så er Venstre klar. Vi har også fremlagt vores egen politik. Et finanslovsforslag med 64 konkrete forslag, der giver flere arbejdspladser og færre afgifter. Og vi har præsenteret 6 helt konkrete forslag til en kontanthjælpsreform, der skal sikre, at vi tager endnu et skridt i retningen af, at det altid skal kunne betale sig at arbejde. Og så er vi gået frem. Meningmålingerne viser, at næsten flere end ved valget sidste år er parate til at give Venstre deres stemme. Det er cirka 6 procent mere end ved valget.til sammenligning har Socialdemokraterne rundt regnet mistet én vælger hvert andet minut siden valget. Så Venstre er Danmarks største parti. Venstre har de seneste 11 år været Danmarks største parti. Vi har været det parti med størst opbakning ved alle folketingsvalg siden Og vi er klar til at tage nøglerne tilbage efter næste valg. Og derfor kan jeg med oprejst pande indlede mit første landsmøde som jeres partisekretær og Venstres Landsmøde nummer 83 med deltagere. Venstres organisation I Venstres mange foreninger har det været et travlt år også selv om det ikke har været valgår. Valgkampen sidste år trak store veksler på Venstres mange frivillige rundt om i hele landet. Jeg har gennem det sidste halve år haft fornøjelsen af at komme rundt og besøge en lang række af Venstres foreninger ude i landet. Det er dejligt at se, at I alle er i arbejdstøjet igen efter valget. Det er også nødvendigt, for der venter store opgaver forude. Næste år skal vi til Regions- og kommunalvalg det er mange af jer allerede i gang med at planlægge. Og i 2014 er der valg til Europa-Parlamentet - det arbejde skyder vi i gang i morgen her på dette Landsmøde.

2 2 Politikudvikling Men derudover har en af de helt centrale aktiviteter i dette år været arbejdet med politikudvikling. Venstres formand præsenterede på sidste års landsmøde fem nye sigtelinjer for Venstre. Udgangspunktet er, at drøfte de problemstillinger, som den almindelige dansker - dig og mig står overfor i hverdagen. Det er ikke højtragende teoretiske modeller for, hvordan vi ser velfærdsstaten indrettet i 2032 nej, det er de problemstiller og de udfordringer, der optager den almindelige dansker, der er omdrejningspunktet for vores politikudvikling. Vi er i øjenhøjde med danskerne, når vi diskuterer politik. Derfor har vi afholdt 140 møder rundt om i landet, hvor vi har drøftet Venstres politik. Og de 6 regionale møder, hvor alle sigtelinjerne har været på dagsordenen, har samlet næsten 700 personer. Det er flot. Jeg er dybt imponeret over den entusiasme og det engagement, Venstres medlemmer har lagt i den politiske udviklingsdebat. Mange af jer har givet input til Venstres politik. Flere af de konkrete forslag er allerede omdannet til konkret politik. Lad mig nævne to eksempler: Fra gruppen bag Flere skal med er der kommet direkte inspiration til det udspil til en kontanthjælps reform, som Venstres Folketingsgruppe lancerede på sommergruppemødet. Og vores finanslovsoplæg er præget af politik ideer fra Venstres medlemmer. Lad mig blot nævne det centrale forslag om nabotjek, hvor vi i alle tiltag skal benchmarke os op mod Danmarks nabolandene. Det er med andre ord brugbare ideer, I kommer med. Det er ikke vanvidsforslag, som kønsneutrale pas, frit navne-valg, tolerance på skoleskemaet, 4 forældre til børn og flerkoneri, som de radikale lancerer, som deres bud på løsninger, der skal løse hverdagens udfordringer for den almindelige dansker. Nej, I Venstre er vi i øjenhøjde med danskernes udfordringer - det skal være billigere at være dansker, og det skal gøres mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark. Jeg vil gerne i dag benytte lejligheden til at rette en varm tak til alle jer, som har brugt tid på Venstres politiske udviklingsarbejde. Og jeg vil også rette en stor tak til de medlemmer af Folketinget, som oveni deres arbejde på Christiansborg har medvirket til at drive udviklingsprocessen fremad. Men vi stopper ikke her. Vi fortsætter arbejdet med politikudvikling. De fem netværksgrupper forsætter deres arbejde. Første skridt i det nye år er at gøre status og udvælge de politikområder, som vi arbejder videre med frem mod næste folketingsvalg. Målet for vores arbejde er, at befolkningen i god tid inden næste valg har et krystalklart indtryk af, hvad Venstre går til valg på. For os i Venstre er det naturligt, at det vi lover før valget, det gennemfører vi efter valget. Venstre ved du, hvor du har - vi løber ikke fra vores løfter. Vedtægter

3 3 Og lad os så i øvrigt glæde os over, at vi senere i dag vedtager nye vedtægter, der giver vælgerforeningerne mere indflydelse med egne delegerede til landsmødet. Vi er i dag 775 delegerede til dette landsmøde. Næste år vil der være delegerede. Det siger noget om et sundt parti, der værdsætter medlemmernes inddragelse og sætter pris på deres engagement. Medlemmer Venstre består i dag af 450 vælgerforeninger, 98 kommuneforeninger, 98 kandidatbestyrelser, 5 regionsbestyrelser og en række udvalg. En gennemsnitsbestyrelse består af 6 personer, så der er mennesker i vores parti, som har en post med ansvar. Vi ved, at medlemsengagement er afgørende i valgkampe. Vi ved, at antallet af medlemmer og frivillige kan gøre den nødvendige forskel. I den seneste valgkamp var der frivillige, der kæmpede for Venstre hver dag. Og de gjorde alle sammen en forskel for Venstre. Vi er store målt på medlemmer. Men flere år i regering har slidt på medlemsbasen, og i dag har Venstre medlemmer. Vores parti har styrke. Vores formand har styrke. Og han er ubetinget danskernes fortrukne statsminister. Det er kendsgerninger, der er værd at fremlægge for vores medlemmer og vælgere. Det ændrer dog ikke på, at vi taber medlemmer, og i 2011 tabte vi 5 procent. Det er ikke godt nok. Og Venstres Forretningsudvalg har derfor besluttet, at alle Venstres foreninger tilbydes betalingsservice, og dermed undgår vi på sigt, at vi skal gentegne alle medlemmer hvert år. Men det kan ikke stå alene. Det er jer, som er bedst til at tegne medlemmer til Venstre. Det er jer, der til daglig møder de danskere, der stemmer og sympatiserer med Venstre, og som I skal invitere indenfor i fællesskabet Venstre. Særligt jer som er valgt som borgmester, kommunalbestyreselsmedlem, folketingsmedlem eller foreningsformænd, som har en ekstra opgave med at sikre, at flere melder sig ind i Venstre Sig til dem, at der er brug for dem. Ring til dem, og forklar dem, at hvis de hellere ser Lars Løkke Rasmussen end Helle Thorning-Schmidt som statsminister, eller hellere vil have en Venstremand eller kvinde som borgmester, så har vi brug for deres hjælp. Lad mig bare nævne et enkelt eksempler. Borgmesteren i Kalundborg, han brugte en enkelt aften på at ringe rundt og fik sammen med et par fra bestyrelsen gentegnet/ny tegnet 40 medlemmer af Venstre. Den indsats I gør, kan udgøre den forskel, som kan sikre, at den nuværende regering falder ved næste valg. Men det kræver, at I spørger: "Vil du være medlem af Venstre?". Lad mig minde om, at vi er oppe mod store kræfter. En ny undersøgelse af partimedlemmer, som Københavns Universitet har offentliggjort for nylig, viser, at 20 pct. af Socialdemokraternes medlemmer svarer, at den konkrete tilskyndelse til at bliver medlem af Socialdemokratiet kommer fra fagbevægelsen. De har altså en stor kampagnemaskine, som målrettet holder liv i den socialdemokratiske bevægelse og sikrer dem et stabilt medlemstal. I Venstre gør vi arbejdet selv, og det kan I være stolte af. Men vi skal alle gøre en ekstra indsats de næste år for vi får brug for alle hænder, hoveder og fødder, når Statsministeriet skal erobres tilbage ved næste valg.

4 4 Venstres økonomi I Venstre har vi desværre oplevet, at de frivillige tilskud er faldet fra 2010 til Vi fik indsamlet 14 mio. kr. til valgkampen sidste år. Det var flot - men langt fra tilstrækkeligt. En moderne valgkamp er en bekostelig affære. Valgkampen i 2011 var historisk dyr for Venstre. Vi brugte over 30 mio. kr. på de tre uger, valgkampen var i gang. Derfor endte regnskabet med et minus på ca. 2,6 mio. kr. Målt op mod partierne i rød blok og deres mæcener i fagbevægelsen er det nærmest en dråbe i havet. Som optakt til folketingsvalget indkøbte de røde annoncer til en værdi svarende til ca. 260 millioner kr. Den nuværende regering og deres allierede i fagbevægelsen indkøbte altså annonceplads svarende til en kvart milliard på at vælte den borgerlige regering, viser tal fra Gallup. 260 millioner kroner på at vælte en borgerlig regering. 260 millioner kroner på at angribe vores regering og udbrede kendskabet til en lang liste af gyldne løfter, som de så alligevel ikke kunne holde, da de endelig fik magten. Et eksempel, som også blev nævnt på landsmødet sidste år, var 3F s Skævt kampagne, der var eet langt angreb på den daværende regering. Jeg kan kun undre mig over fagbevægelsens engagement, når man tænker på, at den klassiske arbejder i dag stemmer på Venstre. Vi må erkende, at der på den borgerlige side ikke er samme forståelse for, at politisk arbejde kræver penge. Fagbevægelsen er derimod pinligt klar over, at penge hjælper et stykke hen af vejen. Jeg står ikke her og beklager mig. Men jeg vil gerne gøre det klart for alle, der er interesseret i, at Venstre indtager Statsministeriet igen: Hvis ikke I bidrager til Venstres arbejde, bliver det umuligt for Venstre bare tilnærmelsesvis at hamle op med fagbevægelsens utømmelige kasse. De næste år bliver bekostelige. Vi står overfor et regions- og kommunalvalg næste år. Året efter et valg til Europa- Parlamentet. Og derefter kommer der folketingsvalget. Det betyder, at de næste 2-3 år skal skaffes over 60 mio. kr. udover den daglige drift. Det er mange penge. Rigtig mange penge. Og ligesom Venstre udviser økonomisk ansvarlighed i vores daglige politik, har vi også i Venstres Landsorganisation taget bestik af den økonomiske situation. Det er min opgave at sikre, at sekretariatet er trimmet til de opgaver og udfordringer, vi står overfor, og derfor har vi gennemført en række tilpasninger, som skal sikre os til fremtiden. Vi har nedlagt en rækker aktiviteter, bl.a. EU rejser. Vi har udliciteret en række aktiviteter, og der vil kommer flere af disse tiltag fremadrettet. Det er også min opgave at sikre, at I, som brugere af Venstres Landsorganisation, er tilfredse med vores service. En medlemsundersøgelse fra august viste til vores store glæde, at 94 procent af Venstres tillidsfolk er tilfredse med Venstres Sekretariat, og at de varer vi har på hylderne. Det er glædeligt, og vi skal gøre vores til, at I forbliver tilfredse. Venstre - det skal ikke være dyrere at være dansker Det skal ikke være dyrere at være dansker. Det høje danske omkostningsniveau i form af skatter og afgifter betyder noget for konkurrenceevnen og for den almindelig danskers virkelyst.

5 5 Venstre er i dag Danmarks moderne arbejderparti, som repræsenterer hele den danske befolkning. Vi har fået nye vælgere, som ønsker, at Venstre og Lars Løkke hurtigst muligt får nøglen til Statsministeriet tilbage. Jeg ved ikke, hvor mange af jer der læste Berlingskes reportage fra 1. maj-gildet i Fælledparken. Her talte Berlingskes journalist med Tagdækker Henrik Olsen, der lå og slængede sig på græsset foran den store scene, hvorfra han lyttede til skiftende røde politikeres budskaber fra talerstolen. Henrik Olsen beskrev sig selv som»arbejderen«. Alligevel forventede han sig ikke meget af Thornings tale. For Henrik Olsen stemmer på Venstre.»Det er jeg jo nødt til, når jeg tjener om året,«sagde han til avisen. Henrik Olsen sætter en tyk streg under det, som alle herinde godt ved. Det er Venstre, der repræsenterer den almindelig danske befolkning - om du er landmand eller direktør. Om du bor i Hvide Sande eller på Østerbro i København. Om du er offentlig eller privat ansat. Venstre er danskernes fortrukne parti. Regions- og kommunalvalg Næste år gælder det så regions- og kommunalvalget. I Venstre er vi allerede i gang med forberedelserne. Vi gennemfører en række uddannelsestiltag bl.a. Kampagnelederuddannelsen, som sikrer, at dem, som står i spidsen for det lokale felttog, har de bedste forudsætninger for at gennemføre en professionel kampagne. Vi tilpasser vores grafiske layout. Og vi gennemfører en række målrettede møder med kandidater og organisationsfolk rundt om i landet, så vi alle er forberedt bedst muligt til valgkampen. Men lad mig lige minde om en lille stribe af den guldregn, som SF og S lovede kommunerne sidste år. - 2 lærere til de mindste klasser. - Maksimalt 24 elever i Grundskolen. - Bærbar PC til alle ekstra pædagoer. - Gratis sundhedstjek til alle. De her løfter er aldrig blevet til noget. Og jeg vil i det stille opfordre alle, der skal føre kommunalvalg kamp fra nu og frem til næste år om, at minde vælgerne om, at det eneste de fik, var massive løftebrud. For tiden er ikke til gaveregn. Danmark mister arbejdspladser, ledigheden stiger og væksttallene skuffer. Det bliver et centralt tema i kommunalvalgkampen næste år. Regeringen konstaterer, at sådan er det bare og undlader at gøre noget ved det. I Venstre tager vi helt konkrete initiativer, der kan bringe optimismen tilbage og skabe

6 6 varige arbejdspladser - også kommunalt. Og det bliver jeres opgave at forklare vælgerne, hvad forskellen på os og dem er. I vores finanslovsforslag har vi fundet to milliarder kroner, der kan bruges til målrettede forbedringer af velfærden - herunder investeringer i folkeskolen og på sundhedsområdet. Der er også fundet penge til vækst og udvikling i hele landet bl.a. ved at sikre en nedrivningspulje til faldefærdige bygninger, ved at liberalisere planloven og etablere en ordning for mere viden i landdistrikterne. Det er alle sammen konkrete udspil, I kan bruge i jeres kommunale valgkamp. Folketingsvalg I modsætning til sidste år har Venstre ikke 5 minutters forspring, når der næste gang skal udskrives valg til Folketinget. Derfor må valget uanset hvornår det kommer ikke komme som en overraskelse. I Venstre har vi allerede taget fat på forberedelserne. Er der ting, vi skal gøre anderledes? Er der nye initiativer? Hvordan skal vores design og tryksager se ud? Hvilken rolle vil de sociale medier spille næste gang? Hvordan sikres kommunikation til alle de mobile enheder, som befolkningen bruger? Og hvordan ruster vi vores folketingskandidater til arbejdet? Dertil kommer den politiske forberedelse, som er i god gænge med arbejdet med sigtelinjerne. Og forberedelse på Socialdemokraternes mere eller mindre forudsigelige angreb på vores parti. En ting synes dog allerede at stå lysende klart: Valget bliver formentlig udskrevet uden noget tema Det bliver en lang tale fra Helle Thorning om, at nu har regeringen gjort alt det rigtige, men resultaterne er udeblevet, fordi de overtog et fallitbo fra VK-regeringen. Hun vil dog samtidig slå fast, at Danmark er på vej og hvis danskerne forlænger hendes mandat, så kommer resultaterne også. Jeg gentager. Vi kommer igen og igen til at høre fra Helle Thorning, at det har været svære år, at det er VK-regeringens skyld, at resultaterne ikke er kommet endnu - men de kommer altså resultaterne - hvis røde bliver valgt igen. Socialdemokraterne vil igen med hjælp fra fagbevægelsen føre skræmmekampagne mod Venstre. Det stiller krav til os i Venstre. Vi kommer under pres. Allerede nu kræver det sammenhold - fra bund til top. Fra vores medlemmer i kommunalbestyrelserne til medlemmerne af Folketinget. Og det kan vi også godt. Vi har allerede vist det i foråret, hvor medierne forsøgte at slå kiler ind mellem vores borgmestre og vores folk på Christiansborg. Den slags angreb er vi blevet bedre til at forsvare - det skal vi holde fast i. Sammenhold i Venstres organisation er forudsætningen for, at vi vinder magten ved næste folketingsvalg. Jeg vil gerne slutte med at takke for den varme velkomst, jeg har fået som partisekretær og takke for samarbejdet det første halve år. Og jeg vil love, at alle medarbejdere i Venstre - om de sidder i Søllerød, på Christiansborg eller i Bruxelles - vil yde en målbevidst indsats for et mere blåt Danmark. Fortsat godt landsmøde.

PARTISEKRETÆR CLAUS RICHTERS MUNDTLIGE BERETNING TIL VENSTRES LANDSMØDE 2014. Når jeg står her og kigger ud over jer, så føler jeg mig stolt.

PARTISEKRETÆR CLAUS RICHTERS MUNDTLIGE BERETNING TIL VENSTRES LANDSMØDE 2014. Når jeg står her og kigger ud over jer, så føler jeg mig stolt. PARTISEKRETÆR CLAUS RICHTERS MUNDTLIGE BERETNING TIL VENSTRES LANDSMØDE 2014 Kun det talte ord gælder. Kære landsmøde Når jeg står her og kigger ud over jer, så føler jeg mig stolt. Stolt, fordi vi i Venstre

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Valgkampens skæve citater 06 Danmark skal have en ny regering - igen 07 Min første valgkamp 08 Formandskandidaterne 12 Næstformandskandidaterne 16 Kandidater

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014

Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014 (Det talte ord gælder) Kære kongres. Socialdemokraterne har nu stået i spidsen for regeringen i tre år.

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Politik er at ville. Politik er at turde. Politik er hele tiden at have modet til at ville forandre, udvikle og forbedre vores samfund.

Politik er at ville. Politik er at turde. Politik er hele tiden at have modet til at ville forandre, udvikle og forbedre vores samfund. 1 Formandstale SF s landsmøde 1.-2. marts 2014 [Det talte ord gælder] Politik er at ville. Politik er at turde. Politik er hele tiden at have modet til at ville forandre, udvikle og forbedre vores samfund.

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

LARS LØKKE RASMUSSENS LANDSMØDETALE 2013. Det talte ord gælder

LARS LØKKE RASMUSSENS LANDSMØDETALE 2013. Det talte ord gælder LARS LØKKE RASMUSSENS LANDSMØDETALE 2013 Det talte ord gælder Vi har lige mødt seks danskere. Seks forskellige danskere. Ved første øjekast virker de endda meget forskellige. Mænd kvinder fra forskellige

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på. Socialdemokraternes kongres 28. september 2013

Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på. Socialdemokraternes kongres 28. september 2013 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 28. september 2013 (Det talte ord gælder talen er klausuleret til den påbegyndes) Kære kongres. I ser helt og aldeles fantastiske

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT. Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre« ET SMUKKERE danmark MIN FØRSTE KONGRES

3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT. Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre« ET SMUKKERE danmark MIN FØRSTE KONGRES 3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre«et SMUKKERE danmark MILLIARDER TIL RENOVERING AF almene BOLIGER VIRKER.»SUPERFLOT«, lyder TO BEBOERES DOM

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

VENSTRE FOR FREMTIDEN

VENSTRE FOR FREMTIDEN NR. 4 DECEMBER 24 Tema VENSTRE FOR FREMTIDEN PÅ VEJ MOD VALG: LÆS MERE OM DE FEM MÆRKESAGER Klar med kampagne og kandidater vær med Aktuelt FINANSLOV 25 Vækst og job efterlyses Aktivitet VENSTRE I FRONT

Læs mere

KV/RV 13: LOKALT FOKUS PÅ VÆKST OG JOB

KV/RV 13: LOKALT FOKUS PÅ VÆKST OG JOB NR. 4 NOVEMBER 23 Tema KV/RV 13: LOKALT FOKUS PÅ VÆKST OG JOB FLERE ARBEJDS- PLADSER SKAL SIKRE VELFÆRDEN Venstre-borgmestre skaber erhvervsvenlige kommuner Regionerne BLÅ POLITIK SIKRER HØJ EFFEKTIVITET

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

89. møde. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.03.2010). Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden.

89. møde. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.03.2010). Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1 (Fremsættelse 26.03.2010). 89. møde Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00 Kl. 10:00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 10: Indenrigs- og sundhedsministerens regionalpolitiske

Læs mere

TRYGHEDEN SKAL STYRKES

TRYGHEDEN SKAL STYRKES NR. 3 SEPTEMBER 24 Tema TRYGHEDEN SKAL STYRKES REGERINGEN SVIGTER NORMER OG VÆRDIER Venstre vil lægge ny kurs for fremtiden Aktuelt ET SUNDT DANMARK Finanslovsudspil robust økonomi og flere penge til de

Læs mere

Landsrådstale 2012, Det Konservative Folkeparti, Lars Barfoed

Landsrådstale 2012, Det Konservative Folkeparti, Lars Barfoed Landsrådstale 2012, Det Konservative Folkeparti, Lars Barfoed Kære Landsråd, kære konservative! Nye tider ny politik Vi lever i en ny tid, og vi står over for nye store udfordringer. Aldrig har behovet

Læs mere

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 - Det talte ord gælder Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke For præcist et år siden var vi også samlet her i Aalborg. Vi var nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere