Designmanual. Økonomi- og Erhvervsministeriet. 3. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designmanual. Økonomi- og Erhvervsministeriet. 3. udgave"

Transkript

1 Designmanual Økonomi- og Erhvervsministeriet 3. udgave August 2005

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Logo... 3 Danske... 4 Engelske... 5 Buen... 6 Typografi... 7 Skabeloner... 8 Brevpapir... 8 Visitkort Kuverter Publikationer Regerings publikationer Publikationer - afsender regeringen eller flere ministerier Økonomi- og Erhvervsministeriets publikationer Dias Annoncer mv Invitationer mv Har du spørgsmål, forslag eller lign. skal du kontakte Susanne Hvarre W. (shv) på lokal eller

3 3 LOGO Logoet består af en rød bue afbrudt af en centreret kongekrone. Nedenunder er Økonomi- og Erhvervsministeriet typograferet i versaler. Logoet placeres altid øverst centreret. Logoet må ikke anvende anden tekst end insitutionens navn. Logoet findes kun på dansk, med undtagelse af: - Søfartsstyrelsen - Patent- og Varemærkestyrelsen - Erhvervs- og Byggestyrelsen - Konkurrencestyrelsen - Erhvervs- og Selskabstyrelsen - Sikkerhedsstyrelsen Logoet skal som udgangspunkt vises i farver, og kun når det skønnes hensigtsmæssigt anvendes sort/hvid. Hvis logoet bruges i sort/hvid skal dette gøres i 100% sort. Hvornår de forskellige farvekoder anvendes afhænger af den enkelte tryksag. Trykkes der i 4 farver anvendes CMYK, og skal der trykkes i 2 farver anvendes pantone koden. RGB farven anvendes på internettet. Se samtlige logoer på næste side. Farvekoder CMYK RGB PANTONE RØD CVC GUL CVC Logoets historie Kronen signalerer tilhørsforholdet til staten og den troværdighed og autoritet, der ligger i at være en del af staten. Kronen er tegnet specielt til Økonomi- og Erhvervsministeriet. Dette logo skal således ikke tilhøre andre end det danske Økonomiog Erhvervsministerium. Navnet er placeret under buen og kronen - og viser hermed Økonomi- og Erhvervsministeriets centrale placering i statsadministrationen. Desuden er den centrale placering et symbol på, at Økonomi- og Erhvervsministeriet planlægger og analyserer de overordnede perspektiver og konsekvenser for økonomi- og erhvervspolitikken. Et overblik og en varetagelse af opgaver, der favner bredt. Buen synboliserer et overblik og et udsyn og kronen næsten svæver på de udbredte vinger. Buen kan ligeledes fortolkes som armenen på en vægt, hvor ministeriet skal afveje mellem forskellige interesser og finde en frugtbar balance, fx mellem offentlig økonomi og erhvervsliv. Farverne - dybrød og gul - er de oldenburske farver. De giver indtryk af en varetagelse af ministeriets arbejdsopgaver på en kompetent, troværdig og grundig måde.

4 4 Danske logoer Her ses logoer for departementet, 9 styrelser og 1 tilsyn. Danmarks Statistik og SBI er styrelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet, men har deres eget logo design.

5 5 Engelske logoer Syv styrelser har logo på engelsk.

6 6 Buen

7 7 Typografi Konsekvent anvendelse af samme typografi er et af de elementer, der er med til at skabe en gennemført visuel profil. Til produktion af visitkort, overskrifter, publikationstitler, navneskilte, plakater mv. er valgt Arial og Frutiger en grotesk skrift der er robust og harmonisk. En grotesk skrift er populært sagt: en skrift uden seriffer. Til brødtekst bruges Times New Roman eller Minion. Skrifterne har seriffer og der er klar forskel på hårstreg og grundstreg. I alle breve, notater osv. bruges Times New Roman pkt. 12, som er fast formateret i wordskabelonerne. Alle tekster skrives med lige margener. Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Frutiger ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Times New Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Minion ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

8 8 Skabeloner Der er udarbejdet en række skabeloner for skriftlig korrespondance. Disse ligger i Word under»filerny«. Skabelonerne skal bruges og der må ikke ændres i standardudseendet. Overskrifter og brødtekster skrives i Times New Roman pkt. 12 og der er lige margener.»dato«,»ekspeditionsnummer«,»initialer«og»deres ref.«står øverst til højre på brevpapiret. Ovenstående udfyldes i det»rullegardin«som kommer frem, når man vælger et nyt dokument/skabelon. I breve fra ministeren, departementschefen eller ledelsessekretariatet står hhv.»økonomi- og erhvervsministeren«,»departementschefen«og»ledelsessekretariatet«over adressen. Alle breve, notater osv. - er opsat efter enkle retningslinjer. Første side af korrespondancen printes på fortrykt papir med logo. Ved elektronisk korrespondance ud af huset, vælges wordskabelonen»xx«. I denne skabelon er logoet indsat i 100% sort. I breve står adresse, telefonnumre osv. også i højre side og er fast formateret i skabelonerne. Skrifttypen er arial black pkt. 6,5 og arial 8. Dansk Design Center H. C. Andersens Boulevard København V 10. august 2003 Eksp. nr /shv Deres ref. ALR 2/2 Lorem ipsum ullamcorper suscipit lobortis tincidunt tincidunt nisl ex ut aliquip ex ea. ex ullamcorper suscipit lobortis tincidunt nisl ut aliquip ex ea ullamcorper suscipit lobortis tincidunt nisl ut aliquip ex ea ullamcorper suscipit lobortis tincidunt ex nisl ut aliquip ex ea ullamcorper suscipit lobortis tincidunt ev ea nisl ut aliquip ex ea ullamcorper tincidunt ex ea tincidunt suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea KONKURRENCESTYRELSEN Nørregade København K Tlf Fax CVR-nr Lore mod dunt prat, quissed dolore volobore doluptatisim aliquat eriure et luptat. Ut alisit utat ut iustrud eliquamet, con ent lum zzriure facip ex ea feugiam quat. Dui el utpatuerat. Duissi. Lor sum delendi issequat, quamet ute tionulla cons nulla feugait utat dolore ex el digna aliqui blaorpero etum ipisim dunt auguerilis ad estrud doloreet lor ing eu faciliquisl ulla feugueraesed ting eugait acil duis aliquipit veraest onulla facipsum eriuscing el utat. Lore conumsa dions dipsuscinisl ullutem dolobor si. Lore dipsuscip ea conse vel il eui tat. Duis eui blam, quissi. Duiscid isisl ut num quat lore diat adit ex eum eum inciliquam vullut augue tio conullan ea commy nummy nim zzrit atie tat. Ut pratue faci exerostrud eugait, sit ipisi ercidunt at adipis nulpute mod do estrud eraesequi tinit landre tatuer ipit vendip ea alissendre doloreraesto ese tat lore tatem esequat, quat, sum qui tio conum iure dit lore doloreet adipit ad euguerosto erilit, consequ sismodigniam delissendit eugue tie magna cortie doleniam veliquip ea alis alit aliquat, volenia commoloreet vel dolor se digna ad dolobor iustisi. Lortie exer si. Lore facillan eu feugait aliquamet eu feuisci sustie velenismod dipsum autet la amet, quat lutat pratis nos nim ipsum inci blandre enim in utpatetue facil ut pratis am vel doluptatue velis eugait vulputpatie min hent inciliquis aut ad dolor aliquam ea facipit atue magna feu facinisit nos ercilis ex ea ad magna feugait praessequat exero esendip el irit nos nos alit am, vel ulput diam irilis niat. Duisl in hent wis dolor sum erostin hent loreetue diam doluptat iuscilla facidui summy nostrud euisisit lortion hendre tissi eummy nulluptat, quat lor sum zzriure dolobor sum irit wis nonsenisl esequat ad tat.sim vulput inci eum illumsan utat. Duis do od min henim at. Lore deliquat volut at. Ut nonsed dunt inis nullandre et, quisl ullummy num dolore tate te del ipis eummy nis erostrud exero odolent lore eliquam dolut nususcinisl ulput nos alis ero enit luptatum iustrud modiamet amcore facin vullam quiscing erosto esectet, corero odolore aesto etum zzrit volorperci tismod modolum quipis at, quatin veliquis nit ipit aliquat adit wismodit ulla facipsum iliquisi. Lorperilla facipis dolorem aliquip exerci blaore faccum dolor suscip et, Lore dolor aliquat. Duisse tat niam, quisci essed tet nulla ad mincilit adiamcommy non ulla facin exero cons dolortie min el ectem veliscinci bla feugait vel eum iuscinci bla feu faccums ndrerostrud elit at, venim iriurem doluptat.

9 9 Dansk Design Center H. C. Andersens Boulevard København V ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN Lorem ipsum ullamcorper suscipit lobortis tincidunt tincidunt nisl ex ut aliquip ex ea. ex ullamcorper suscipit lobortis tincidunt nisl ut aliquip ex ea ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Slotsholmsgade København K Tlf Fax CVR-nr ullamcorper suscipit lobortis tincidunt nisl ut aliquip ex ea ullamcorper suscipit lobortis tincidunt ex nisl ut aliquip ex ea ullamcorper suscipit lobortis tincidunt ev ea nisl ut aliquip ex ea ullamcorper tincidunt ex ea tincidunt suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea Dansk Design Center H. C. Andersens Boulevard København V Det er tilladt at bruge højre spalte på brevets første side til yderligere information som fx åbningstider. Eneste krav er, at skrifttypen skal være frutiger, eller arial og informationerne skal flugte med brødtekstens nederste kant. Lorem ipsum ullamcorper suscipit lobortis tincidunt tincidunt nisl ex ut aliquip ex ea. ex ullamcorper suscipit lobortis tincidunt nisl ut aliquip ex ea ullamcorper suscipit lobortis tincidunt nisl ut aliquip ex ea ullamcorper suscipit lobortis tincidunt ex nisl ut aliquip ex ea ullamcorper suscipit lobortis tincidunt ev ea nisl ut aliquip ex ea ullamcorper tincidunt ex ea tincidunt suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea Forbrugerklagenævnet FORBRUGERNES HUS Amagerfælledvej København S Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Henvendelse i verserende sager Tlf Telefontid Telefon rådgivning Tlf Telefontid torsdag dog ForbrugerINFOpunkt Find dit lokale infopunkt på forbrugerinfopunkt/hvem Få svar på forbrugerspørgsmål Bestilling af pjecer m.v. Tlf Hele døgnet

10 10 VISITKORT Visitkort trykkes hos Xponcard. På det lokale intranet findes vejledning samt link til bestilling. Visitkort kan trykkes på dansk og engelsk og kan indeholde private oplysninger. Departementets eller styrelsens logo er placeret øverst, centreret. De styrelser der har engelsk logo anvender dette på kortets bagside og det danske på forsiden. De institutioner der kun har dansk logo kan vælge at få private oplysninger på bagsiden. Ved privat bagside, skal vælges»intet logo«. HANS HANSEN Administrationschef Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Tlf Tlf dir Fax Mobil HANS HANSEN Deputy Secretary NATIONAL AGENCY FO R ENTERPRISE AND HOUSIN G Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 Copenhagen Ø MINISTRY OF ECONOMIC AND BUSINESS AFFAIR S Tel Tel dir Fax Mobile

11 11 Kuverter Store kuverter med rude er en standard S4 kuvert. Ruden er placeret 20 mm fra venstre kant og 40 mm fra øverste kant. Logo og afsenderadresse er påtrykt. Kuverter uden rude er en standard C4 kuvert. Logo og afsenderadresse er påtrykt. Små kuverter med og uden rude trykkes som standard M5. Logo og afsenderadresse er påtrykt. Logoet er placeret på den nederste del af kuverten og er centreret. Konkurrencestyrelsen / Danish Competition Authority Nyropsgade 30 DK-1780 København V Konkurrencestyrelsen / Danish Competition Authority Nyropsgade 30 DK-1780 København V

12 12 Publikationer Alle publikationer, der udgives af Økonomi- og Erhvervsministeriet skal indeholde de retningslinjer, som er besluttet på koncernniveau. Der skelnes mellem 4 typer af publikationer. Hvilken form publikationen skal udgives i, afhænger af afsender. Regeringspublikationer Publikationer fra regeringen eller flere ministerier Publikationer fra Økonomi- og Erhvervsministet - departement eller styrelser Øvrige publikationer, rapporter mv. fra departementet eller styrelser Kolofon I alle publikationer skal der være en kolofon. Kolofonen har et standardudseende - se nedenfor. ISBN nummer kan rekvireres hos eller hos Det Kongelige Bibliotek. Alle publikationer trykkes i statens standard AS5. Papirvalget er frit, men skal være svanemærket. HTML & PDF Alle trykte publikationer skal også forefindes i HTML og PDF og skal opfylde kravene for statens standard.

13 13 Regeringspublikationer skrives i pkt. 14. Farvekoder Regeringen er afsender af denne type publikationer og indholdet ligger udenfor vækststrategien. Alle regeringspublikationer skal trykkes i farverne blå (pantone 072 eller CMYK ) og grøn (pantone 368 eller CMYK ). Layout Titlen på forsiden skrives med skrifttypen Arial eller Frutiger i pkt. størrelse mellem (afhængig af titlens længde). Titlen skal centreres. Titlen placeres 65 mm fra øverste kant. Tekstens farve skal være grøn(pantone 368 eller CMYK ). Der anvendes ikke logo på denne type publikationer. Bagsiden Bagsiden skal være blå (pantone 072 eller CMYK ). Der kan ikke indsættes bagsidetekst. Pantone 368 Pantone 072 CMYK CMYK »Regeringen, Måned og år«skrives på to linjer og placeres nederst centreret på forsiden, 7 mm fra nederste kant. Skrifttypen er Frutiger Roman eller Arial.»Regeringen«skrives i pkt. 16.»Måned og år«bagside

14 14 Publikationer fra regeringen eller flere ministerier Publikationer, som udgives af Økonomiog Erhvervsministeriet, hvor regeringen eller flere ministerier er afsender. Indholdet ligger indenfor vækststrategien. Layout Omslaget er i farverne blå (pantone 072 eller CMYK ) og grøn (pantone 368 eller CMYK ). Billedfrise Der er altid en lige billedefrise hen over for- og bagside. Billedvalget er frit, men skal illustrere indholdet. Billedefrisen placeres 110 mm. fra nederste kant og skal være 50 mm høj. Frisens totalbredde er 237 mm (statens standard). Dette kan dog variere alt efter hvor mange sider bogen indeholder. Omkring frisen skal der indsættes en ramme i hvid eller grøn (pantone 368 eller CMYK ). Rammen skal være 1 pkt. Tekst Al tekst på publikationens forside skrives i farven grøn (pantone 368 eller CMYK ). Publikationens titel (og evt. undertitel) placeres 5 mm over billedefrisen med skrifttypen Frutiger eller Arial og i en pkt. størrelse mellem (afhængig af titlens længde). Titlen skal venstrestilles og skal starte 12 mm fra venstre kant.»vækst med vilje«skrives altid under billedefrisen, højrestillet og 10 mm fra højre kant med Frutiger eller Arial pkt. 18. Hvis Regeringen er afsender skrives»regeringen, Måned og år«på to linjer og placeres nederst centreret på forsiden, 7 mm fra nederste kant. Skrifttypen er Frutiger Roman eller Arial.»Regeringen«skrives i pkt. 16/18.»Måned og år«skrives i pkt. 14. Hvis flere ministerier er afsender skrives sidstnævnte af de involverede ministerier 25 mm fra nederste kant, centreret på forsiden i pkt. 16/22. Økonomi- og Erhvervsministeriet skal altid stå øverst. Der anvendes ikke logo på denne type publikationer. Regeringens handlingsplan Uden vækst er vi ikke i stand til at finansiere fremtidens velfærd og samtidig forny vores samfund. Derfor har regeringen lanceret en vækststrategi "Vækst med vilje", der skal bidrage til at skabe det bedst mulige grundlag for vækst i beskæftigelse og produktion. Vækst med vilje Vækststrategien er en bred strategi med over 30 udspil inden for 11 ministeriers områder. Økonomi- og Erhvervsministeriet Undervisningsministeriet Finansministeriet Skatteministeriet September 2003 Større valgfrihed i pensionsopsparingen Det er Økonomi- og Erhvervsministeriets opgave at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere global verden. Vores vision er at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark. Det er Økonomi- og Erhvervsministeriets opgave at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere global verden. Vores vision er at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark Større valgfrihed i pensionsopsparingen Økonomi- og Erhvervsminsiteriet Beskæftigelsesministeriet Finansministeriet Februar 2004

15 15 Bagsiden På bagsiden er der mulighed for at indsætte bagsidetekst i én spalte. Skrifttypen skal være Frutiger Light eller Arial pkt. 9/11 og tekstens farve skal være hvid. Bagsideteksten indsættes 8 mm under billedefrisen og 20 mm fra venstre kant med lige margen. Max. 50 tegn pr. linje og max. 23 linjer. Eksempler hvor Regeringen er afsender.

16 16 Publikationer fra Økonomiog Erhvervsministeriet - departement eller styrelser Publikationer, som udgives af Økonomiog Erhvervsministeriet - departementet eller enkelte styrelser hvor ministeren, departementet eller styrelse er afsender og indholdet ligger indenfor vækststrategien og/eller bidrager til at nå målene i det faglige arbejdsprogram. Layout Omslaget er i farverne blå (pantone 072 eller CMYK ) og grøn (pantone 368 eller CMYK ). Over billedfrisen anvendes dog en lys farve således, at logoet træder tydeligt frem. Farvevalget bør være hvid eller lys blå nuance. Billedfrise Der er altid en»buet«billedefrise hen over forsiden. Billedefrisen placeres 110 mm fra nederste kant. På forsiden skal frisen have en øvre bue på 10 grader. Frisen måler 50 mm ved smalleste kant. På bagsiden skal frisen ikke bue, men blot gå lige over og være 50 mm høj. Frisens totalbredde er 237 mm (statens standard). Dette kan dog variere alt efter hvor mange sider bogen indeholder. Omkring frisen skal der indsættes en ramme i hvid eller grøn (pantone 368 eller CMYK ). Rammen skal være 1 pkt. Billedefrisen skal ikke nødvendigvis indeholde fotografier, men kan fx være malerier, tegninger osv. Antallet af billeder er frit. Tekst Al tekst på publikationens forside skrives i farven grøn (pantone 369 eller CMYK ) Publikationens titel (og evt. undertitel) placeres under billedefrisen, højrestillet og 10 mm fra højre kant med skrifttypen Frutiger eller Arial og i en pkt. størrelse mellem »Vækst med vilje, Måned og år«skrives på to linjer og placeres nederst centreret på forsiden, 7 mm fra nederste kant. Skrifttypen er Frutiger Roman eller Arial.»Vækst med vilje«skrives i pkt. 16/22.»Måned og år«skrives i pkt. 14. Økonomi- og Erhvervsministeriets eller styrelsens logo indsættes øverst, centreret på forsiden, 9 mm fra øverste kant. Bagsiden På bagsiden er der mulighed for at indsætte bagsidetekst i en spalte. Skrifttypen skal være Frutiger Light eller Arial pkt. 9/11 og tekstens farve skal være hvid. Ejer, andelshaver eller lejer? Vækst med vilje Januar 2003 Bagside eksempel

17 17 Bagsidetekst indsættes 8 mm under billedefrisen og 20 mm fra venstre kant med lige margen. Max. 50 tegn pr. linje og max. 23 linjer. Konkurrenceredegørelse 2003 Vækst med vilje Januar 2003

18 18 Øvrige publikationer, rapporter mv. fra departement eller styrelser Publikationer, som udgives af departementet eller de enkelte styrelser hvor indholdet ligger udenfor det faglige arbejdsprogram. Layout Farverne på omslaget holdes i blå nuancer. Farverne blå (pantone 072 eller CMYK ) og grøn (pantone 368 eller CMYK ) må ikke anvendes. Økonomi- og Erhvervsministeriets eller styrelsens logo indsættes øverst, centreret på forsiden, 9 mm fra øverste kant. Såfremt publikationen har et format, der er mindre end AS5 kan logoet placeres tættere på øverste kant. Dog ikke mindre end 5 mm. Farven bag logoet skal holdes i en lys farve således, at logoet træder tydeligt frem. Billedfrise Der er altid en»buet«billedfrise (se beskrivelse af buen på side 6) hen over forsiden. Buen går fra forsidens venstrekant til forsidens højrekant. Det er valgfrit om billedfrisen»løber«om på bagsiden. Billedefrisen placeres minimum 9 mm fra undersiden af logoet. Billedfrisen slutter minimum 18 mm fra nederste kant. Omkring frisen skal der indsættes en ramme i 1 pkt. Farvevalget er frit, men bør holdes i blå nuancer. Billedefrisens indhold er frit og skal ikke nødvendigvis indeholde fotografier, men kan fx være malerier, tegninger osv. Billedfrisen skal dog illustrere indholdet af publikationen, rapporten, analysen mv. Tekst Tekstfarven på publikationens forside er valgfrit. Ligesom placering af titel mv. er valgfrit. Teksten kan således for eksempel placeres i billedfrisen. Måned og år bør fremgå af forsiden, men kan undlades hvis det ikke skønnes hensigtsmæssigt i forhold til indholdet af publikationen.»vækst med vilje«må ikke anvendes på forsiden. Bagsiden Der er ingen krav til bagsiden, dog bør minimum én af farverne fra forsiden gå igen på bagsiden.

19 19 Dias Der er i powerpoint udarbejdet forskellige skabeloner med Økonomi- og Erhvervsministeriets logo. Skabelonerne findes i powerpoint: Filer/ny/generelt Der er 3 danske og 3 engelske skabeloner. To eksempler på dansk og engelsk er vist nedenfor. Det tredje eksempel er en hvid side kun med logo (ikke vist).

20 20 Dias - Vækststrategien Der er i powerpoint udarbejdet 2 skabeloner til vækststrategien. Skabelonen findes i powerpoint: Filer/Ny/ Generelt/«vækst«&»vækst2«. Seminar om Regeringens Vækststrategi Den 27. november øget konkurrence - reducer de administrative byrder - vækst -

21 21 Stillingsopslag - dagspressen Stillingsopslag fra Økonomi- og Erhvervsministeriet til fx Berlingske Tidende. Logoet placeres øverst centreret 9 mm fra øverste kant. Det er til avisen tilladt at anvende logo i 100% sort. Overskriften skrives med Frutiger eller Arial i pkt. størrelse mellem 14 og 18. Der findes mange forskellige formater, men det anbefales, at annoncen opsættes i 4 spalter hvor spalten til venstre skal indeholde ministeriets værdigrundlag samt adresseoplysninger. Denne tekst skrives med Frutiger Light Italic eller Arial Italic i pkt. størrelse mellem 7-9 og i 80% sort. En annonce som denne kan indeholde mellem xx-xx tegn. Der må anvendes billeder. Se eksempel nedenfor, hvor den endelige annonce målte 176 x 130. Brødteksten skrives med Times New Roman eller Minion i pkt. størrelse mellem 8 og 11.

22 22 Spotannoncer for stillingsopslag I dagspressen er der mulighed for at indrykke spotannoncer. En spotannonce måler xx-xx mm og kan max. indeholde xx tegn. Logoet placeres øverst centreret (er det ok at skalere det ned??). 9 mm fra øverste kant. Det er til avisen tilladt at anvende logo i 100% sort. Overskriften skrives med Frutiger eller Arial i pkt. størrelse mellem xx og xx. Brødteksten skrives med Times New Roman eller Minion i pkt. størrelse mellem xx og xx.

23 23 Stillingsopslag til DJØFbladet og andre fagblade Stillingsopslag fra Økonomi- og Erhvervsministeriet til DJØF-bladet og andre fagblade. Logoet placeres øverst centreret 9 mm fra øverste kant. Det er til DJØF-bladet tilladt at anvende s/h logo. Brødteksten skrives med Times New Roman eller Minioen i pkt. størrelse mellem 8 og 11. Annoncen opsættes i 4 spalter hvor spalten til venstre skal indeholde departementets/ styrelsens værdigrundlag og adresse. Denne tekst skrives i Frutiger eller Arial kursiv i pkt. størrelse 8. Der er 4 forskellige formater: - hel side (H:267 x B:185 mm) - halv side lodret (H:267 x B:90 mm) - halv side vandret (H:131 x B:185 mm) - kvart side (H:131 x B:90 mm) Halv side vandret benyttes oftes og her skrives overskriften med Frutiger eller Arial i pkt. størrelse mellem 14 og 18.

24 24 Invitationer mv. Invitationer, programmer osv. som udsendes fra Økonomi- og Erhvervsministeriet og fra styrelser. Design og format er frit. Dog må farverne blå pantone 072 og grøn pantone 382 ikke benyttes, medmindre invitationen vedrører vækststrategien. Logoet skal placeres øverst centreret 9 mm under øverste kant, og skal fremstå tydeligt.

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne.

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne. Designmanual Randers / Byvåben Byvåbnet er en ny fortolkning af Randers` gamle byvåben. Det tidligst kendte aftryk af Randers` gamle byvåben er fra 1524. Det viser en mur med et porttårn med faldgitter,

Læs mere

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale.

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Designmanual_2009 Forord Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Indhold Manualen indeholder grafiske retningslinier for

Læs mere

Silkeborg Kommunes designlinje

Silkeborg Kommunes designlinje Silkeborg Kommunes designlinje Opdateret april 2014 1 Indhold Vores designlinje... 3 Grafisk designlinje... 4 Grundelementer... 5 Grafisk element... 6 Farver... 7 Farvekode... 7 Typografi... 8 Papirlinje...

Læs mere

Ankestyrelsens Designguide

Ankestyrelsens Designguide ANKESTYRELSENS DESIGNGUIDE 1 Ankestyrelsens Designguide 1. udgave, august 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Side 2 1. Moderniseret design og layout 3 Udgangspunkt for nævnene 3 Spørgsmål? 3 2. Faste designelementer

Læs mere

Vordingborg Kommune. Designmanual

Vordingborg Kommune. Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual 2. udgave, 1. oplag Vordingborg Kommune Kommunikationsafdelingen Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf.: 55 36 27 14 www.vordingborg.dk

Læs mere

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer.

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer. DESIGN- MANUAL INDHOLD 03 04 05 06 07 07 08 09 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Visuel identitet Logo Logoplacering Typografi Papirlinje Brevpapir og visitkort Konvolutter Stillingsannoncer Publikationer

Læs mere

Designmanual. Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen Bygaden 2 2630 Taastrup. Telefon 43 59 10 00 E-mail htk@htk.dk. www.htk.

Designmanual. Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen Bygaden 2 2630 Taastrup. Telefon 43 59 10 00 E-mail htk@htk.dk. www.htk. d H annonce I brevpapir I farver I logo I skilte I tilbehør I typografi I brochurer Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen Telefon 43 59 10 00 E-mail htk@htk.dk Designmanual www.htk.dk Forord En moderne

Læs mere

design VIA KOM 03487 maj 2012 isp manual

design VIA KOM 03487 maj 2012 isp manual design VIA KOM 03487 maj 2012 isp manual indhold - designmanual 2 25 Om VIAs designmanual VIAS LOGO navn og Logo (hvorfor navnet via?) 3 varianter ro og plads omkring logo retningslinjer for størrelse

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE Side 2 / Det danske spejderkorps / INDTRODUKTION Visuel identitet til DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

Lorem ipsum Lorem ipsum Overskrift til denne folder Lorem ipsum Lorem ipsum abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ Kontakt:

Læs mere

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info DesignGuide Sådan bruger du denne guide Grundelementer 2 3 Logo Logotype Det 5. element Farver Typografi Papirlinje 4 Brevpapir Kuverter Visitkort Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

Læs mere

Fødevareministeriets Designmanual

Fødevareministeriets Designmanual 1 Fødevareministeriets Designmanual Indhold Introduktion Side 3 Designelementer Side 4 Horisontlinjen/buen, bokse og billeder Farver og skrifttyper Kongekronen Logo Side 8 Specifikationer for logo Billeder

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Designguide

Danske Fysioterapeuters Designguide Danske Fysioterapeuters Designguide DANSKE FYSIOTERAPEUTERS DESIGNGUIDE INDLEDNING OG INDHOLD / 5 Dette er Danske Fysioterapeuters designguide. Guiden præsenterer foreningens visuelle identitet og viser,

Læs mere

Designmanual 14.08.2015

Designmanual 14.08.2015 Designmanual 14.08.2015 Designmanual Indhold 2 Indledning... 3 Logo UCN s kommunikationsniveauer... 4 Logooversigt... 5 UCN overordnet niveau... 6 Logo med engelsk beskrivelse... 7 Payoff... 8 UCN afdelings-niveau...

Læs mere

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis En projektopgave i visuel identitet og kommunikation om det fiktive rejsebureau ream ours udarbejdet af Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis Troels Ottesen Michael Dalgaard Stefan Skjerning Erhvervsakademiet

Læs mere

Egedal Kommunes Logo- og designmanual

Egedal Kommunes Logo- og designmanual Egedal Kommunes Logo- og designmanual Opdateret oktober 2007 Visuel identitet introduktion design Dette er Egedal Kommunes Logo- og Designmanual. Designmanualen er Egedals fælles visuelle identitet, som

Læs mere

Designguide. Randers Socialog Sundhedsskole

Designguide. Randers Socialog Sundhedsskole Designguide Randers Socialog Sundhedsskole Baggrunden for arbejdet med en ny visuel identitet Målet for arbejdet med et nyt logo og en ny visuel identitet til Randers Social og Sundhedsskole har været

Læs mere

TIB. Side 9 eren historien man ikke gabte af tips. Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang

TIB. Side 9 eren historien man ikke gabte af tips. Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang TIB &Danmarks Bedste Fagforening 3 7 10 12 LokalNyt Side 9 eren historien man ikke gabte af tips Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang TIB &Danmarks Bedste Fagforening Udgiver af TIB & tips Lan eugiamc

Læs mere

Hjemmeværnet Designmanual. 2012 VERsion 2,0

Hjemmeværnet Designmanual. 2012 VERsion 2,0 Hjemmeværnet Designmanual 2012 VERsion 2,0 Indhold Introduktion Autorisation... Formålet med Designmanualen... 1. Grundelementer HJV-mærke... HJV-logo... Farver... Størrelser... Placering og respektafstand...

Læs mere

DESIGNGUIDE August 2013

DESIGNGUIDE August 2013 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. forord... side 3 2. kommunevåbnet... side 4 3. logoet... side 5 4. typografi... side 7 5. farver... side 8 6. breve... side 9 7. breve med afdelingslogo... side 10 8.

Læs mere

DESIGNIDÉ EN STRØM AF TANKER, IDÉER & LØSNINGER... DTU det bli r til noget. DTU visuel identitet Designretningslinier 2.3

DESIGNIDÉ EN STRØM AF TANKER, IDÉER & LØSNINGER... DTU det bli r til noget. DTU visuel identitet Designretningslinier 2.3 DESIGNIDÉ EN STRØM AF TANKER, IDÉER & LØSNINGER... DTU det bli r til noget DTU visuel identitet Designretningslinier 2.3 INDHOLD FORTEGNELSE BAGGRUND NAVN 3 DESIGNSYSTEM 4 VISUEL IDENTITET 5 DESIGNPLATFORM

Læs mere

DECEMBER 2009... vi har den gode historie. Sagen om Thomas Bisp. Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT

DECEMBER 2009... vi har den gode historie. Sagen om Thomas Bisp. Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT VHMnyt DECEMBER 2009... vi har den gode historie NR. 17 Sagen om Thomas Bisp Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT Indhold Ny bestyrelse i Museumsforeningen

Læs mere

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål. modolendre feugait am dolum irit accumsa ndreros nonsequam, consequisim venisl utpat praesed

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål. modolendre feugait am dolum irit accumsa ndreros nonsequam, consequisim venisl utpat praesed Ny KvægForskning Nr. 3 9. årgang, Juni 2011 vvraesto commod modigna autet, quat aliquat ad tatie dolorper il ullam, sectem dolenim iniat la feuipsu sciniat ver aliqui bla feumsandipit iure eummy nulputat,

Læs mere

DESIGNGUIDE. UDGIVELSESDATO 1. oktober 2012

DESIGNGUIDE. UDGIVELSESDATO 1. oktober 2012 Erhvervsakademi Sjælland DESIGNGUIDE print og web UDGIVELSESDATO 1. oktober 2012 version 2.0 Introduktion 2 Introduktion Designguiden skaber en fælles visuel identitet for de uddannelsescentre, der hører

Læs mere

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis En projektopgave i visuel identitet og kommunikation om det fiktive rejsebureau ream ours udarbejdet af Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis Troels Ottesen Michael Dalgaard Stefan Skjerning Erhvervsakademiet

Læs mere

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN DESIGNGUIDE

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN DESIGNGUIDE /kom s trykte designguide suppleres af den digitale platform /kom Her findes elektroniske versioner og skabeloner til download samt vejledninger og uddybende information. ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN DESIGNGUIDE

Læs mere

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret.

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. November 2008 Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. AJKS logo skal altid gengives efter digital original. Varianter Logoet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012

KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 www.kk.dk/design KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 www.kk.dk/design Redaktion og design Sekretariatet for ledelse og kommunikation Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND DESIGNGUIDE VERSION 1.01

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND DESIGNGUIDE VERSION 1.01 UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND DESIGNGUIDE VERSION 1.01 UDGIVELSESDATO 1. marts 2008 ONLINE GUIDE /designguide komm@ucsj.dk Introduktion 2 Introduktion Med denne designguide tager vi et vigtigt skridt i arbejdet

Læs mere

Sikkerhed frem for alt.

Sikkerhed frem for alt. ODOROX oxygen tilsat sporstof Sikkerhed frem for alt. Du kan ikke se lækagen, du kan ikke høre lækagen, men du kan lugte den med ODOROX oxygen tilsat sporstof. 02 ODOROX oxygen tilsat sporstof Du skal

Læs mere