publikationer Forsideprincipper På denne og næste side kan du se reglerne og eksempler for hvordan forsider skal se ud, fx på en folder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "publikationer Forsideprincipper På denne og næste side kan du se reglerne og eksempler for hvordan forsider skal se ud, fx på en folder."

Transkript

1 Logo placeres i nederste eller øverste højre hjørne Forsideprincipper Respektafstand omkring logoet På denne og næste side kan du se reglerne og eksempler for hvordan forsider skal se ud, fx på en folder. Reglerne/mulighederne gælder for alle formater og både i opsætning i Word eller andre programmer. Billed/ farve felt med variabel højde Respektafstand omkring logoet Billed/ farve felt med variabel højde Regel nr. 1: Logoet skal placeres øverst eller nederst i højre side af forsiden med en passende afstand til forsidens hvide kant. Som minimum skal luft om logoet være overholdt. Regel nr. 2: Hvis du bruger den blå streg som ramme omkring det hvide felt, må denne streg ikke være mere end 0,5 punkt i tykkelse. (se forsideeksemplerne). Rammen/stregen må gerne være usynlig. Regel nr. 3: Den hvide kant (margen) omkring forsiden er på A4 formater og på M65 formater. Regel nr. 4: Logoet er 40-4 bredt på A4 formater og mm på A5 og M65 formater. Logo placeres i nederste eller øverste højre hjørne Billed/farve felt går ikke til kant. Er feltet hvidt kan det afgrænses med en 0,5 pkt. streg se eksempler næste side.

2 Forsider eksempler Regel nr. 5: Brug kun farver fra paletten. tordenskjolddage 2007 Regel nr. 6: På printet materiale bruges Arial. Regel nr. 7: På trykt materiale bruges Fago. naturlegepladser i institutioner Overskrift og anden tekst på publikationens forside kan du frit indsætte i billed-/farvefeltet. toppen af danmark Eksempler Der vises her eksempler på brochureforsider, hvor der bruges billeder. Selvom der anvendes billeder på forsiden af publikationen, kan bølgerne også anvendes. Overskrifter, bølger og logo må ikke alle sammen være i samme kasse. Bølgerne skal helst være i en anden kasse end logo og overskrift som vist her. Benytter man en blå steg som ramme omkring et hvidt felt, skal denne ramme ikke være mere end 0,5 punkt i stregtykkelse.

3 Bagsideprincipper På denne og næste side kan du se reglerne, for og eksempler på hvordan en bagsideskal se ud, fx på en folder. Reglerne gælder for alle formater og både i opsætning i Word eller andre programmer. Felt til billeder, farveflader, grafik og tekst Regel nr. 1: Logoet placeres i venstre side af publikationen og adresse i højre side. Regel nr. 2: Logoet holder underkant med adressens overkant. Logo og adresse placeres med en passende afstand til det øverste felt og til bagsidens hvide kant. Denne afstand skal minimum være den definerede luft omkring logoet se også her. Respektafstand omkring logo og adresse Fago Bold/regular 7,5/12 pt. Regel nr. 3: Hvis du bruger den blå streg som ramme omkring det hvide felt, må denne streg ikke være mere end 0,5 punkt i tykkelse. (se bagsideeksemplerne). ). Rammen/stregen må gerne være usynlig. Logo placeres i øverste venstre hjørne af rammen Billed/farve felt går ikke til kant. Er feltet hvidt kan det afgrænses med en 0,5 pkt. streg se eksempler næste side. Regel nr. 4: Den hvide kant omkring bagsiden er på A4 formater og 5 mm på M65 formater.

4 Bagside eksempler Vulla commy non ent verostrud enim ea alisciliqui tetuerc iliquipit, velisse quatum in ulput auguer sequam, conullam ip eu faci tatem volortisi blan ullaore magnim dit ut autpatet, quatie venit nit lum erat alit er ad deliqui blandio consed tetum verosto exerat lan ulla feugue ea conse consecte tismodignim dolendit autem adiam dolobor sequism olortisi eraesto ex enibh ercing esed elisim vel iure exer si tate mincilis exero ea commy numsandre consed tem iureet ut accum del ut diatuer. Regel nr. 5: Logoet er 40-4 bredt på A4 og mm på A5 og M65. Regel nr. 6: Bagsiden på publikationer indeholder et øvre felt, som kan anvendes frit efter behov som billedfelt, farvefelt, tekstfelt med videre. Regel nr. 7: Det nederste felt skal altid være der og anvendes til logo og kommunens generelle oplysninger. Regel nr. 8: Brug kun farver fra paletten. Eksempler Der vises her eksempler på brochurebagsider, hvor der i det øvre store felt et indsat billeder eventuelt med en tekst, grafik eller farveflader (i eksemplet er farven dog hvid). Bagsider kan benyttes til tekstinformation, billeder eller grafisk illustration. Logo og afsenderinformation placeres i bunden af siden.

5 Grid til indholdssider 9 mm 86 mm 6 mm 86 mm 9 mm 60 mm 4, 60 mm 76 mm Felt til billeder, farveflader, grafik og tekst tatio conullutet commy Verci tin velit ad euguero dolor ing euipsummy nonsequisim iriusto enim dolobor percil doloborem dunt lorper ad modipis nisit alit alit iliquis modiamet augiamcor in hendignit ea faciliquam ing ex et, vulputem digna con eliscipsusto eugueros ad magniametum vel utpat. Lesto enit, coreetue corer sum auguero odiam volor si.ciniamc onulla facidui scidunt luptat ea augiam incil inis do odolobortio consendre ming eugait, quat velenibh eum ilit dolesto odolesent alit, quat, conse Ulput ipis nostie verci tin velit ad euguero dolor ing euipsummy nonsequisim iriusto enim dolobor percil doloborem dunt lorper ad modipis nisit alit alit iliquis modiamet augi - amcor in hendignit ea faciliquam ing ex et, vulputem digna lumsandrer ad eum il dio eum quisit alisi tations equisit, secte volobor si. Consent lut nulla feugiam, sequat, se consed modolore molestie modigna core eu facinis modolobor aut amcom - modit lum iriuree tueriustrud dunt loreet, sit laorer sectet aliquatummy nonsecte faccum veros adiam, quat. Gue enim iurero corer sit del iustinim quis ad modions enisis at velenim iriuscinim dolore tatue dolobore tincin ulputpat, conummy nosto do dionsequam nulput delent lore corpera essecte doluptat, commolorem venim vulla feugait iurer sequis aute mincipis dui tatem ad te dignim ing eu feum ad ramme hele vejen rundt dolenim veliquipit iriustrud ming ero commodit ute delesed dolenibh enim am, velisl ute cor se modolorper sum ad te eugue feugiam, secte dunt utat, consecte dolenit nonsequi eu faccum dolor sed magnim iliquisl in hendrem quat. Na ametum velissenis augiat. Ut accum ing et lum quipit, vel duissis nostrud mod tin eliquipis euipsum am atet, conse min veliquat dolese vullutat autat adignim nostrud eugiam, vendre molessisim veliquam vel et iurerci liquam, se volutpat venim quisl eu faccum nulla faccum non venisl dolessi scillandip elesecte feuguerat. Ut praesti onsent prat nullaor secte modoloreet prat init ipsusci bla faccummolor sed min utpatueriure duis dolortin vulla faccum zzrilisisisl ex exeratum del et wis ad mod modolorem delit nullummy niamet, si blaor aliquissed dolorem ipsustinibh eummolut ullan et nibh etuercin eugiam quisciduisl eniating et lut nonullam, quisi. 35/38 pt. 13/17 pt. delit irillute voloreet, consed dip et am nullan henismo dia - met la amet luptat alismodio dignibh elit amconse magni - sim nos at la ate euis del il eugiam venim in utpat irilit vulla feuisi. Sequis dolenibh erciduisi. Cor sum venim dolorting estrud enit lore elit num vel ea am, quisi ex etum iure feu faccummy num quiscil landiatis ea feuis alis nonsecte del Fago Bold/regular 9/14 pt. tatio conullutet commy Verci tin velit ad euguero dolor ing euipsummy nonsequisim iriusto enim dolobor percil doloborem dunt lorper ad modipis nisit alit alit iliquis modiamet augiamcor in hendignit ea faciliquam ing ex et, vulputem digna con eliscipsusto eugueros ad magnia- Oreet acipit, vulputem velit vero cortis dui te eu feugiat ipis duismol oboreet etum illutat, veliquate consendre modigna auguero odiam volor si. Ciniamc dipis nisit alit alit iliquis modiamet augiamcor in hendignit ea faciliquam ing ex et, vulputem digna con eliscipsusto eugue dipis nisit alit alit iliquis modiamet augiamcor in hendignit ea faciliquam ing ex et, vonulla faci - dui scidunt luptat ea augiam incil inis do odolobortio consendre ming eugait, quat velenibh eum ilit dolesto odolesent alit, quat, conse Ulput ipis nostie verci tin velit ad euguero do - lor ing euipsummy nonsequisim iriusto enim dolobor percil doloborem dunt lorper ad mo - dipis nisit alit alit iliquis modiamet augiamcor in hendignit ea faciliquam ing ex et, vulputem digna con eliscipsusto eugueros ad magniame - tum vel utpat. Lesto enit, coreetue corer sum vullam, velestie esed tionse er sis eu faccum dolorer sis eliquisl ex enim dolore tet utatum ipit lumsandrer ad eum il dio eum. ramme hele vejen rundt 25/27 pt. 9,5/12 pt. Consent lut nulla feugiam, sequat, se consed modolore molestie modigna core eu facinis modolobor aut amcommodit lum iriuree tu - eriustrud dunt loreet, sit laorer sectet aliqua - tummy nonsecte faccum veros adiam, quat. Gue enim iurero corer sit del iustinim quis ad mo - dions enisis at velenim iriuscinim dolore tatue dolobore tincin ulputpat, conummy nosto do dionsequam nulput delent lore corpera essecte doluptat, commolorem venim vulla feugait iurer sequis aute mincipis dui tatem ad te dignim ing eu feum ad dolenim veliquipit iriustrud ming ero commodit ute delesed dolenibh enim am, velisl ute cor se modolorper sum ad te eugue feugiam, secte dunt utat, consecte dolenit nonsequi eu faccum dolor sed magnim iliquisl in hendrem quat. Na ametum velissenis augiat. Ut accum ing et lum quipit, vel duissis nostrud mod tin eliquipis euipsum am atet, conse min veliquat dolese Fago Bold/regular 8/12 pt. tatio conullutet Verci tin velit ad euguero dolor ing euipsummy nonsequisim iriusto enim dolobor percil doloborem dunt lorper ad modipis nisit alit alit iliquis modiamet augiamcor in hendignit ea faciliquam ing ex et, vulputem digna con auguero odiam volor si. Ciniamc dipis nisit alit alit iliquis modiamet augiamcor in hendignit ea faciliquam ing ex et, vulputem digna con eliscipsusto eugue dipis nisit alit alit iliquis modiamet augiamcor in hendignit ea faciliquam ing ex et, vonulla facidui scidunt luptat ea augiam incil inis do odolobortio consendre ming eugait, quat velenibh eum ilit dolesto odolesent alit, quat, conse tatummy nostrud dolum in ut utatue feuis nisi. Ulput ipis nostie verci tin velit ad euguero dolor ing euips - ummy nonsequisim iriusto enim dolobor percil doloborem dunt lorper ad modipis nisit alit alit iliquis modiamet augi - amcor in hendignit ea faciliquam ing ex et, vulputem digna lumsandrer ad eum il dio eum. Consed modolore molestie modigna core eu facinis modo - lobor aut amcommodit lum iriuree tueriustrud dunt loreet, sit laorer sectet aliquatummy nonsecte faccum veros adiam, ramme hele vejen rundt På denne og næste side kan du se reglerne, muligheder og eksempler for hvordan indhold kan se ud, fx på en folder. Reglerne/mulighederne gælder for alle formater og både i opsætning i Word eller andre programmer. Reglen skal du altid overholdes mulighederne er til inspiration. Regel 1: Fra kanten af siden og til billede, farvefelt el. lign starter, skal der være. Fra kanten og indtil teksten starter, skal der være yderligere 9 mm. Det vil sige 16 mm fra kant til tekst. Mulighed 1: Det er muligt at skabe luft på siderne ved enten at indsætte billede og billedtekst eller tekst i den ene spalte. Mulighed 2: Det er muligt at anvende et farvefelt eventuelt med et udsnit af bølgerne fra logoet som baggrund på indholdssiderne. Heri skal der placeres et hvidt tekstfelt, så teksten stadig er let læselig. Således bevares samme kant mellem tekstfelt og bagvedliggende felt som ved opslag med hvid baggrund bag tekstfelt.

6 Eksempel på opslag, 1 Feugue tatio del ulla at vulput la consequat lor sit nibh ero ex eniat. Ratis aliquam, vendre delit irillute voloreet, consed dip et am nullan henismo diamet la amet luptat alismodio dignibh elit amconse magnisim nos at la ate. tatio conullutet commy Mulighed 3: Tekstfeltet kan også stå ovenpå et farvefelt, som i øvrigt går helt til kant, og det er muligt også at indsætte større billeder, tekstfelter i rammer og faktabokse efter smag og behov. Feugue tatio del ulla at vulput la consequat lor sit nibh ero ex eniat. Ratis aliquam, vendre delit irillute voloreet, consed dip et am nullan henismo diamet la amet luptat alismodio dignibh elit amconse magnisim nos at la ate euis del il eugiam venim in utpat irilit vulla feuisi. Cor sum venim dolorting estrud enit lore elit num vel ea am, quisi ex etum iure feu faccummy num quiscil landiatis ea feuis alis nonsecte del dolendionum diamet, velit er augiaipiscilisi tem veniscil dio dunt lobore faccum atem bla facilla commolutatie venim velit laor ad esto consequat niam, conumsandre tem ex eugiatinci eummy nosto odio dolobore dolutet praesto diamet ipsuscin ute feu feugue minim vullamcore velesequip exer sequat. Uptatisl duisi tat am, vel in endipis ismolore ming ea facil ut volum etue el etueriuscin ent lorper ing ea feugue dolenibh et, velit am, quat ametue dolesed magna con ulput adigna ad modolorem quam vulluptat ad do dolorerci ea autpatum dunt lumsan hendipit nullaore feu feuguer accum dolut nostrud magnim dignibh eu facipit prat nummodo lobore iure tis non vel elit nonsendre dunt lum dipit eum ea aut verci tatet prate tatem zzriurem zzrit laorero diame. Venit auguer in ute conumsandiam aliquis augait, secte doluptatet luptatum zzrit luptat. Lendrem quis endigna faciliquate feuguero commy nullam vel digna consequi tie tion heniam, secte exer ad tatue dolortie con ut non venit autet, sendio od etue modolore duip elit nonsed dolutpat. Ut lumsandrem ex exerostrud dit landre conum nis alit nulla feugi lorem ipsum. Verci tin velit ad euguero dolor ing euipsummy nonsequisim iriusto enim dolobor percil doloborem dunt lorper ad modipis nisit alit alit iliquis modiamet augiamcor in hendignit ea faciliquam ing ex et, vulputem digna con eliscipsusto eugueros ad magniametum vel utpat. Lesto enit, coreetue corer sum auguero odiam volor si.ciniamc onulla facidui scidunt luptat ea augiam incil inis do odolobortio consendre ming eugait, quat velenibh eum ilit dolesto odolesent alit, quat, conse Ulput ipis nostie verci tin velit ad euguero dolor ing euipsummy nonsequisim iriusto enim dolobor percil doloborem dunt lorper ad modipis nisit alit alit iliquis modiamet augiamcor in hendignit ea faciliquam ing ex et, vulputem digna lumsandrer ad eum il dio eum quisit alisi tations equisit, secte volobor si. Consent lut nulla feugiam, sequat, se consed modolore molestie modigna core eu facinis modolobor aut amcommodit lum iriuree tueriustrud dunt loreet, sit laorer sectet aliquatummy nonsecte faccum veros adiam, quat. Gue enim iurero corer sit del iustinim quis ad modions enisis at velenim iriuscinim dolore tatue dolobore tincin ulputpat, conummy nosto do dionsequam nulput delent lore corpera essecte doluptat, commolorem venim vulla feugait iurer sequis aute mincipis dui tatem ad te dignim ing eu feum ad dolenim veliquipit iriustrud ming ero commodit ute delesed dolenibh enim am, velisl ute cor se modolorper sum ad te eugue feugiam, secte dunt utat, consecte dolenit nonsequi eu faccum dolor sed magnim iliquisl in hendrem quat. Na ametum velissenis augiat. Ut accum ing et lum quipit, vel duissis nostrud mod tin eliquipis euipsum am atet, conse min veliquat dolese vullutat autat adignim nostrud eugiam, vendre molessisim veliquam vel et iurerci liquam, se volutpat venim quisl eu faccum nulla faccum non venisl dolessi scillandip elesecte feuguerat. Ut praesti onsent prat nullaor secte modoloreet prat init ipsusci bla faccummolor sed min utpatueriure duis dolortin vulla faccum zzrilisisisl ex exeratum del et wis ad mod modolorem delit nullummy niamet, si blaor aliquissed dolorem ipsustinibh eummolut ullan et nibh etuercin eugiam quisciduisl eniating et lut nonullam, quisi. delit irillute voloreet, consed dip et am nullan henismo diamet la amet luptat alismodio dignibh elit amconse magnisim nos at la ate euis del il eugiam venim in utpat irilit vulla feuisi. Sequis dolenibh erciduisi. Cor sum venim dolorting estrud enit lore elit num vel ea am, quisi ex etum iure feu faccummy num quiscil landiatis ea feuis alis nonsecte del Mulighed 4: Selve teksten kan opsættes i et klassisk to-spaltet modul, men det er valgfrit. Desuden kan overskriften og manchetten overskride spaltemargener, men igen er dette valgfrit. Eksemplerne I det første eksempel er det vist, hvordan det er muligt at skabe luft på siderne ved dels at indsætte billede og billedtekst, og dels ved kun at have tekst i den ene spalte. Det er desuden en mulighed at anvende et farvefelt eventuelt med et udsnit af det grafiske symbol fra logoet som baggrund på indholdssiderne, og heri indsættes et hvidt tekstfelt, så indholdet stadig er let læseligt. Således bevares samme kant mellem tekstfelt og bagvedliggende felt som ved opslag med hvid baggrund bag tekstfelt.

7 Eksempel på opslag, 2 Veliquate consendre modigna augue I dette eksempel på indhold er det vist, at tekstfeltet kan stå ovenpå et farvefelt, som i øvrigt går til ydre margen, og det er muligt også at indsætte større billeder, tekstfelter i rammer og faktabokse efter smag og behov. Ulput ipis nostie verci tin velit ad euguero dolor ing euipsummy nonsequisim iriusto enim dolobor percil doloborem dunt lorper ad modipis nisit alit alit iliquis modiamet augiamcor in hendignit ea faciliquam ing ex et, vulputem digna con eliscipsusto eugueros ad magniametum vel utpat. Lesto enit, coreetue corer sum vullam. auguero odiam volor si.ciniamc onulla facidui scidunt luptat ea augiam incil inis do odolobortio consendre ming eugait, quat velenibh eum ilit dolesto odolesent alit, quat, conse Ulput ipis nostie verci tin velit ad euguero dolor ing euipsummy nonsequisim iriusto enim dolobor percil doloborem dunt lorper ad modipis nisit alit alit iliquis modiamet augiamcor in hendignit ea faciliquam ing ex et, vulputem digna lumsandrer ad eum il dio eum quisit alisi tations equisit, secte volobor si. Consent lut nulla feugiam, sequat, se consed modolore molestie modigna core eu facinis modolobor aut amcommodit lum iriuree tueriustrud dunt loreet, sit laorer sectet aliquatummy nonsecte faccum veros adiam, quat. Gue enim iurero corer sit del iustinim quis ad modions enisis at velenim iriuscinim dolore tatue dolobore tincin ulputpat, conummy nosto do dionsequam nulput delent lore corpera essecte doluptat, commolorem venim vulla feugait iurer sequis aute mincipis dui tatem ad te dignim ing eu feum ad dolenim veliquipit iriustrud ming ero commodit ute delesed dolenibh enim am, velisl ute cor se modolorper sum ad te eugue feugiam, secte dunt utat, consecte dolenit nonsequi eu faccum dolor sed magnim iliquisl in hendrem quat. Na ametum velissenis augiat. Ut accum ing et lum quipit, vel duissis nostrud mod tin eliquipis euipsum am atet, conse min veliquat dolese vullutat autat adignim nostrud eugiam, vendre molessisim veliquam vel et iurerci liquam, se volutpat venim quisl eu faccum nulla faccum non venisl dolessi scillandip elesecte feuguerat. Ut praesti onsent prat nullaor secte modoloreet prat init ipsusci bla faccummolor sed min utpatueriure duis dolortin vulla faccum zzrilisisisl ex exeratum del et wis ad mod modolorem delit nullummy niamet, si blaor aliquissed dolorem ipsustinibh eummolut ullan et nibh etuercin eugiam quisciduisl eniating et lut nonullam, quisi. delit irillute voloreet, consed dip et am nullan henismo diamet la amet luptat alismodio dignibh elit amconse magnisim nos at la ate euis del il eugiam venim in utpat irilit vulla feuisi. Sequis dolenibh erciduisi. Cor sum venim dolorting estrud enit lore elit num vel ea am, quisi ex etum iure feu faccummy num quiscil landiatis ea feuis alis nonsecte del delit irillute voloreet, consed dip et am nullan henismo diamet la amet luptat alismodio dignibh elit amconse magnisim nos at la ate euis del il eugiam venim in utpat irilit vulla feuisi. Sequis dolenibh erciduisi Cor sum venim dolorting estrud enit lore elit num vel ea am, quisi ex etum iure feu faccummy num quiscil landiatis ea feuis alis nonsecte del dolendionum diamet, velit er augiaipiscilisi tem veniscil dio dunt lobore faccum atem bla facilla commolutatie venim velit laor ad esto consequat niam, conumsandre tem ex eugiatinci eummy nosto odio dolobore dolutet praesto diamet ipsuscin ute feu feugue minim vullamcore velesequip exer sequat. Uptatisl duisi tat am, vel in endipis ismolore ming ea facil ut volum etue el etueriuscin ent lorper ing ea feugue dolenibh et, velit am, quat ametue dolesed magna con ulput adigna ad modolorem quam vulluptat ad do dolorerci ea autpatum dunt lumsan hendipit nullaore feu feuguer accum dolut nostrud magnim dignibh eu facipit prat nummodo lobore iure tis non vel elit nonsendre dunt lum dipit eum ea aut verci tatet prate tatem zzriurem zzrit laorero diame. Venit auguer in ute conumsandiam aliquis augait, secte doluptatet luptatum zzrit luptat. Lendrem quis endigna faciliquate feuguero commy nullam vel digna consequi tie tion heniam, secte exer ad tatue dolortie con ut non venit autet, sendio od etue modolore duip elit nonsed dolutpat. Ut lumsandrem ex exerostrud dit landre conum nis alit nulla feugi lorem ipsum. Ulput ipis nostie verci tin velit ad eugu ero dolor ing euipsummy nonsequisim iriusto enim dolobor percil doloborem

Designguide. Designmanual for Tradium

Designguide. Designmanual for Tradium Designguide 1 Indhold Logo og navn............................... 3 Logo..................................... 4 Navn.... 5 Logo og navn, farvevarianter.................... 6 Logo og navn, farvevarianter,

Læs mere

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk 02 fårup betonindustri Velkomsttekst Utat dolore ectem dit num do odolore esequamet, quisi eugue tet, consequis ent

Læs mere

Fagdata vindue for Jord

Fagdata vindue for Jord Fagdata vindue for Jord Jordstykke Kortlægningsstatus Lokalit et numm er. Område klassificering Nuance ring Link til attest Bolig erklæring Jordstykke xx V1 Xx Analysefrit område (kategori 2) Jordstykke

Læs mere

Designmanual. VHF - Vanløse Handels & Erhvervsforening

Designmanual. VHF - Vanløse Handels & Erhvervsforening Designmanual VHF - Vanløse Handels & Erhvervsforening INDLEDNING vanloese apotek Side 1 af 3 Udgangspunktet for VHF Vanløse Handels og Erhvervsforenings nye logo, startede i det små ved at jeg undersøgte

Læs mere

Designguide. Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden.

Designguide. Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden. Designguide Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden. September 2009 Vilje, vækst og velfærd Viborgs nye identitet er skabt ud fra et ønske om at synliggøre Viborg Kommune

Læs mere

En virksomheds image er et produkt i sig selv. Derfor er det vigtigt, at vi altid er opmærksomme på det udtryk, vi sender vores kunder.

En virksomheds image er et produkt i sig selv. Derfor er det vigtigt, at vi altid er opmærksomme på det udtryk, vi sender vores kunder. Designmanual Degsignmanual / TÅRNBYFORSYNING / maj 2010 side 2 Forord En virksomheds image er et produkt i sig selv. Derfor er det vigtigt, at vi altid er opmærksomme på det udtryk, vi sender vores kunder.

Læs mere

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale.

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Designmanual_2009 Forord Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Indhold Manualen indeholder grafiske retningslinier for

Læs mere

Lorem ipsum Lorem ipsum Overskrift til denne folder Lorem ipsum Lorem ipsum abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ Kontakt:

Læs mere

Laugesens Have Designguide

Laugesens Have Designguide Kontakt I Kong Gulerod I Michael Ruby I Agerbækvej 9 I 7500 Holstebro T +45 4118 0688 I michael@konggulerod.dk I www.konggulerod.dk FORORD Denne designguide er netop det, ordet siger - en guide til at

Læs mere

D E S I G N : M A R G I N A L B Ü R O A / S

D E S I G N : M A R G I N A L B Ü R O A / S D E S I G N : M A R G I N A L B Ü R O A / S S K A N D E R B O R G K O M M U N E 2 0 0 7 DESIGNGUIDE Skanderborgs kommunevåben er redesignet af Marginal büro a/s, som også har designet og tilrettelagt denne

Læs mere

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne.

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne. Designmanual Randers / Byvåben Byvåbnet er en ny fortolkning af Randers` gamle byvåben. Det tidligst kendte aftryk af Randers` gamle byvåben er fra 1524. Det viser en mur med et porttårn med faldgitter,

Læs mere

Sikkerhed frem for alt.

Sikkerhed frem for alt. ODOROX oxygen tilsat sporstof Sikkerhed frem for alt. Du kan ikke se lækagen, du kan ikke høre lækagen, men du kan lugte den med ODOROX oxygen tilsat sporstof. 02 ODOROX oxygen tilsat sporstof Du skal

Læs mere

Ringsted Kommune Visuel identitet

Ringsted Kommune Visuel identitet Ringsted Visuel identitet DESIGN 2013 BLASONERING REGISTRERET VÅBEN Ved våbenets registrering i kommunevåbenregistret den 15. marts 1938 blev Ringsted s våben beskrevet på følgende måde: Et Guldskjold

Læs mere

GUIDE TIL REGERINGENS PUBLIKATIONER

GUIDE TIL REGERINGENS PUBLIKATIONER NOVEMBER 2015 GUIDE TIL REGERINGENS PUBLIKATIONER VEJLEDNING TIL MINISTERIERNE OM BRUG AF REGERINGENS PUBLIKATIONSDESIGN REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER 1 Publikationsguide Formålet med denne

Læs mere

Designguide. Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden.

Designguide. Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden. Designguide Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden. Marts 2014 Vilje, vækst og velfærd Viborgs nye identitet er skabt ud fra et ønske om at synliggøre Viborg Kommune som

Læs mere

Designmanual. Professionshøjskolen University College Nordjylland

Designmanual. Professionshøjskolen University College Nordjylland Designmanual Professionshøjskolen Indhold grundelementer 3 10 16 eksamensbevis 17 18 20 Formål Denne designmanual for Professionshøjskolen University College er udviklet for at sikre en stringent og konsekvent

Læs mere

MINUAL Center for Regional- og Turismeforskning

MINUAL Center for Regional- og Turismeforskning MINUAL Center for Regional- og Turismeforskning FARVER tryk: Pantone: 542 C Cmyk: 51, 2, 11, 0 web/skærm: Grafik: RGB: 114, 148, 178 Tekst: RGB: 71, 105, 14 tryk: Pantone: 152 C Cmyk: 0, 51, 100, 0 web/skærm:

Læs mere

Udlejning/ Uthyrning. HAJO TOOL Professionelt specielværktøj. Sortiment 2011. Vejledende priser er ekskl. moms, forsikring og fragt.

Udlejning/ Uthyrning. HAJO TOOL Professionelt specielværktøj. Sortiment 2011. Vejledende priser er ekskl. moms, forsikring og fragt. Professionelt specialværk Udlejning/ Uthyrning HAJO TOOL Professionelt specielværktøj Sortiment 2011 1 Register Affaser NITTO affaser MB-03... 04 NITTO affaser HB 15... 04 TRUMPF affaser TKA500... 04 Rørsave/-skære

Læs mere

TYPOGRAFI. Håndbog. Hovedrubrik. Hasse Sørensen. Under- eller subrubrik. (Paginering) 24. Manchet betyder den indledende tekst forud for brødteksten

TYPOGRAFI. Håndbog. Hovedrubrik. Hasse Sørensen. Under- eller subrubrik. (Paginering) 24. Manchet betyder den indledende tekst forud for brødteksten Hasse Sørensen TYPOGRAFI Håndbog Forrider; bruges i magasiner Hovedrubrik Under- eller subrubrik Løbende sidehoved Manchet betyder den indledende tekst forud for brødteksten Brødteksten er selve hovedteksten;

Læs mere

TIB. Side 9 eren historien man ikke gabte af tips. Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang

TIB. Side 9 eren historien man ikke gabte af tips. Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang TIB &Danmarks Bedste Fagforening 3 7 10 12 LokalNyt Side 9 eren historien man ikke gabte af tips Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang TIB &Danmarks Bedste Fagforening Udgiver af TIB & tips Lan eugiamc

Læs mere

Fleksibilitet uden kompleksitet Designprogram for FTF

Fleksibilitet uden kompleksitet Designprogram for FTF Fleksibilitet uden kompleksitet Designprogram for FTF 01 juni 2007 framework identity rillerkommunikation Tak for indbydelsen! I udviklingen af FTF s visuelle identitet har vi især lagt vægt på at opfylde

Læs mere

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. maj 2014

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. maj 2014 Designguide Vi skal genkendes af vores brugere Indhold Se symboloversigt under 1.2 Sådan kommer du i gang 1.0 Om denne Designguide 1.1 Introduktion 1.2 Sådan kommer du i gang 1.3 oversigt 2.0 Logo 2.1

Læs mere

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. v.2.sep.2012

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. v.2.sep.2012 Designguide Vi skal genkendes af vores brugere Indhold Se symboloversigt under 1.2 Sådan kommer du i gang 1.0 Om denne Designguide 1.1 Introduktion 1.2 Sådan kommer du i gang 1.3 Koncernoversigt 2.0 Logo

Læs mere

Indhold. Logo...4. Grafiske elementer...5. Farver...6. Typografi...7. Billeder...8

Indhold. Logo...4. Grafiske elementer...5. Farver...6. Typografi...7. Billeder...8 DESIGNMANUAL 2 Indhold Logo...4 Grafiske elementer...5 Farver...6 Typografi...7 Billeder...8 Tryksager A4...9 21x21 cm brochure... 10 10x10 cm brochure... 11 Plakater... 12 Brevpapir... 13 Visitkort...

Læs mere

03 Papirlinie Brevpapir side 1 og 2 Følgeskrivelser Konvolutter / C5, M65 og C4 m/rude Visitkort Faktura

03 Papirlinie Brevpapir side 1 og 2 Følgeskrivelser Konvolutter / C5, M65 og C4 m/rude Visitkort Faktura 61 Designmanual Designmanual > Indholdsfortegnelse 01 Introduktion Identitet og baggrund 02 Grundelementer Bomærke Navnetræk Logo Typografi Identitetselement Farver Billedstil 03 Papirlinie Brevpapir side

Læs mere

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer.

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer. DESIGN- MANUAL INDHOLD 03 04 05 06 07 07 08 09 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Visuel identitet Logo Logoplacering Typografi Papirlinje Brevpapir og visitkort Konvolutter Stillingsannoncer Publikationer

Læs mere

Stålmagasinet. Unik brug af stål til attraktivt domicil byggeri side 6. Solidt anlæg til Zoologisk Haves kæmper side 8. Fabrikken i Thisted side 9

Stålmagasinet. Unik brug af stål til attraktivt domicil byggeri side 6. Solidt anlæg til Zoologisk Haves kæmper side 8. Fabrikken i Thisted side 9 Unik brug af stål til attraktivt domicil byggeri side 6 Solidt anlæg til Zoologisk Haves kæmper side 8 Fabrikken i Thisted side 9 Trappetårne fuldender drømmeboliger side 11 Nyt kollegium båret af stål

Læs mere

Version 2 Juni 2010. design guide. Friluftsrådets designguide 1

Version 2 Juni 2010. design guide. Friluftsrådets designguide 1 Version 2 Juni 2010 design guide Friluftsrådets designguide 1 Indhold Grundelementer Logo...4 Logo farver og anvendelse...5 Logo størrelser (A4 og A5)...6 Respektafstande (luft omkring logo)...7 Farver

Læs mere

maj 2007 Designmanual for Gribskov Kommune

maj 2007 Designmanual for Gribskov Kommune maj 2007 Designmanual for Gribskov Kommune Ny identitet i Gribskov Kommune Gribskov Kommunes design skal sikre, at kommunen fremstår med et ensartet udtryk af høj kvalitet. Det skal understøtte kommunikationen

Læs mere

Silkeborg Kommunes designlinje

Silkeborg Kommunes designlinje Silkeborg Kommunes designlinje Opdateret april 2014 1 Indhold Vores designlinje... 3 Grafisk designlinje... 4 Grundelementer... 5 Grafisk element... 6 Farver... 7 Farvekode... 7 Typografi... 8 Papirlinje...

Læs mere

tilnærmelse mod kommunens overordnede layout på publikationer.

tilnærmelse mod kommunens overordnede layout på publikationer. Publikationer Jobcentrets publikationer bygger videre på farverne fra Jobcentrets logo og de generelle principper, som er benyttet i Jobcentrets visuelle udtryk. Samtidig er der lavet en tilnærmelse mod

Læs mere

grundelementer Logo December 2006

grundelementer Logo December 2006 grundelementer Logo December 2006 Haderslev Kommunes logo er sammensat af kommunevåbnet og navnetrækket. Kommunevåbnet er redesignet i et nutidigt formsprog efter det historiske motiv i Haderslevs kommunevåben.

Læs mere

TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT

TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT» Vores tests viser, at nogle kunder ønsker fysiske breve, og andre foretrækker elektronisk kommunikation.

Læs mere

Aalborg Havn - Feeder Route

Aalborg Havn - Feeder Route Langerak 19 P.. Box 8530 12.036 - CA/mart 2012 ide 1 af 7 Aalborg Havn - Feeder oute pgaven: Direct mail kampagne - worldwide container netværk. Virkomhed Att: Navn Navnen Gadenavn 00 Pot nr - by Ny feeder

Læs mere

Designguide. Brug piletasterne eller page op/page down til at bladre i designguiden.

Designguide. Brug piletasterne eller page op/page down til at bladre i designguiden. Designguide Brug piletasterne eller page op/page down til at bladre i designguiden. Designguide Faaborg-Midtfyn Kommune En kommunes visuelle identitet er en central del af kommunikationen med borgere og

Læs mere

gladsaxe.dk designlinie version

gladsaxe.dk designlinie version gladsaxe.dk designlinie 2004 1. version Designlinie Tjek for seneste version på Gladsaxe Idéen bag det grafiske udtryk Gladsaxe Kommune 2004 Kommunes medarbejderportal, Fokus. Gladsaxe Kommune er en professionel

Læs mere

Er mindre bedre? Se eksempler på opgaver, vi har løst, på de følgende sider.

Er mindre bedre? Se eksempler på opgaver, vi har løst, på de følgende sider. Er mindre bedre? martinsonnedesign er en mindre grafisk virksomhed med et bredt netværk af samarbejdspartnere fra fotografer til trykkerier. Vi løser stort set alle grafiske opgaver fra idé til færdigt

Læs mere

M I N U A L BORNHOLMS BRANDFORSIKRING 2008

M I N U A L BORNHOLMS BRANDFORSIKRING 2008 M I N U A L BORNHOLMS BRANDFORSIKRING 2008 LOGO Der er arbejdet med logoet som udtryk for de værdier, som kendetegner Bornholms Brandforsikring: Tradition/genkendelighed og historie Lokal tilknytning Troværdig/tryghed

Læs mere

Jobcenter Skive designmanual

Jobcenter Skive designmanual Jobcenter Skive designmanual 2012 Indhold side Forord 3 Logo - varianter og farver 4 Det femte element - jobcenterbomærket 9 Baggrundsfarver 10 Typografi 11 Brevpapir 12 Kuverter 14 Visitkort 16 Publikationer

Læs mere

Formsproget er stilrent og tidløst. Våbnets formsprog kommunikerer modernitet og dynamik, men med respekt for historien og geografien.

Formsproget er stilrent og tidløst. Våbnets formsprog kommunikerer modernitet og dynamik, men med respekt for historien og geografien. Grundelementer Logo Favrskov Kommunes logo er sammensat af det grønne kommunevåben og navnetrækket. Favrskovs mange åløb, med Gudenåen og Lilleåen som de mest kendte, er inspirationen til kommunevåbnet.

Læs mere

Her kan du læ s e o m br u g a f log o, skrifter, farver og designe. lem e n t er o g d o w nlo a d e fil er fr a lin ks.

Her kan du læ s e o m br u g a f log o, skrifter, farver og designe. lem e n t er o g d o w nlo a d e fil er fr a lin ks. Her kan du læ s e o m br u g a f log o, skrifter, farver og designe lem e n t er o g d o w nlo a d e fil er fr a lin ks. Designmanual 2011 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet > Designmanual > Forord

Læs mere

Design guidelines. - Grundelementer - Retningslinjer for layout

Design guidelines. - Grundelementer - Retningslinjer for layout Design guidelines - Grundelementer - Retningslinjer for layout Grundelementer Logo Banedanmark logo Sort Banedanmark logo Negative Banedanmark logo Bemærk: Når Banedanmarks logo placeres i en boks/felt

Læs mere

Jobcenter Skive designmanual

Jobcenter Skive designmanual Jobcenter Skive designmanual 2012 Indhold side Forord 3 Logo - varianter og farver 4 Det femte element - jobcenterbomærket 9 Baggrundsfarver 10 Typografi [2] 11 Brevpapir 12 Kuverter 14 Visitkort 16 Publikationer

Læs mere

Ring ved sygdom og skade

Ring ved sygdom og skade Infoannoncer Regionsrådsmøde Regionsrådet holder møde onsdag den 27. februar kl. 14 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg. Dagsorden til mødet kan findes på www.rm.dk under fanen politik. Du kan

Læs mere

Ny KvægForskningNr. 5

Ny KvægForskningNr. 5 Ny KvægForskningNr. 5 13. årgang, November 2015 vvraesto commod modigna autet, quat aliquat ad tatie dolorper il ullam, sectem dolenim iniat la feuipsu sciniat ver aliqui bla feumsandipit iure eummy nulputat,

Læs mere

Ny KvægForskning Bakterier blomstrer i børen. Side 2 Slagtekalve trives godt på kolbemajsensilage. Side 4 Hvornår er koen virkelig i brunst?

Ny KvægForskning Bakterier blomstrer i børen. Side 2 Slagtekalve trives godt på kolbemajsensilage. Side 4 Hvornår er koen virkelig i brunst? Ny KvægForskning Nr. 2, 9. årgang, April 2011 vvraesto commod modigna autet, quat aliquat ad tatie dolorper il ullam, sectem dolenim iniat la feuipsu sciniat ver aliqui bla feumsandipit iure eummy nulputat,

Læs mere

Borgerservice søger medarbejdere. Vil du arbejde med byens trafi k? Bilag 2. Lorem ipsum dolor sit amet delissed ex erit

Borgerservice søger medarbejdere. Vil du arbejde med byens trafi k? Bilag 2. Lorem ipsum dolor sit amet delissed ex erit Bilag 2 Vil du passe på KØBENHAVN? Vil du hjælpe KØBENHAVNERNE? Vil du arbejde med byens trafi k? Borgerservice søger medarbejdere TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN ØKONOMIFORVALTNINGEN Lorem ipsum dolor sit

Læs mere

SBN. SBN er en ny moderne nyheds Avis

SBN. SBN er en ny moderne nyheds Avis SBN SØNDAG, JANUAR 31, 15 ÅR 20015 Nummer 1 FLYGTNINGE EDITION Pris: 5 KR Nils erik utaler - Vi er utrolig glade for hjælpen fra det færøske landsstyre. Det viser stort udsyn, at det færøske folk tager

Læs mere

Rough - visuel idéudvikling

Rough - visuel idéudvikling 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box 260. 4000 Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Rough, udkast, struktur, billedbrug

Læs mere

Banedanmarks logo. Minimumstørrelse. Symbolets størrelse og proportioner må ikke ændres. Symbolet har en fast placering under navnetrækket.

Banedanmarks logo. Minimumstørrelse. Symbolets størrelse og proportioner må ikke ændres. Symbolet har en fast placering under navnetrækket. Banedanmarks logo Navnetræk Symbol Minimumstørrelse Bredde: 4,5 mm Designprogrammets bærende element er logoet. Logoet består af navnetrækket Banedanmark og af et symbol. Den grafiske opdeling i navnetrækket

Læs mere

29. april 2009 Kollektiv Trafik Forum Direkte busser på Sjælland og øerne

29. april 2009 Kollektiv Trafik Forum Direkte busser på Sjælland og øerne 29. april 2009 Kollektiv Trafik Forum Direkte busser på Sjælland og øerne Claus Lund Andersen cla@moviatrafik.dk Trængslen mod København er stigende Vækst i biltrafikken frem mod 2030 To scenarier 270

Læs mere

Journalistikkens syv faser

Journalistikkens syv faser Journalistikkens syv faser Journalistikkens syv faser er et forholdsvist nyt kapitel, der skal hjælpe dig med at få overblikket over, hvilken forberedelse og hvilke arbejdsopgaver, der kan ligge forude

Læs mere

Hvad er en Kommuneplan?

Hvad er en Kommuneplan? Forside Tema 1 Hvad er en Kommuneplan? Amet dignissim delenit nonummy illum dolore wisi in duis at, tincidunt wisi, duis elit, amet feugiat laoreet. Blandit nisl tincidunt nulla facilisi minim, velit nulla

Læs mere

09.10.2008 / Grand Park Flextrafik og interessenthåndtering i Movia

09.10.2008 / Grand Park Flextrafik og interessenthåndtering i Movia 09.10.2008 / Grand Park Flextrafik og interessenthåndtering i Movia Jens Peter Langberg og Claus Hermansen jpl@movia.dk og che@movia.dk Flextrafik til alle, i 2010 Har vi målet i sigte? Hvad er Målet Alle

Læs mere

Designmanual. Økonomi- og Erhvervsministeriet. 3. udgave

Designmanual. Økonomi- og Erhvervsministeriet. 3. udgave Designmanual Økonomi- og Erhvervsministeriet 3. udgave August 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Logo... 3 Danske... 4 Engelske... 5 Buen... 6 Typografi... 7 Skabeloner... 8 Brevpapir... 8 Visitkort... 10 Kuverter...

Læs mere

Design. manual. 4September 2014

Design. manual. 4September 2014 Design manual 4September 2014 2 Fredensborg Kommune Designmanual 4 September 2014 Fredensborg Kommune Designmanual 4 September 2014 3 Indhold 3 Forord 5 Logo 6 Logo, varianter 7 Frikommune-logo 8 Farver,

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler A A Forskellige mennesker med et fælles mål Blå Kors Danmark er en stor og alsidig organisation med en bred

Læs mere

Økologisk spiseklub for hele familien

Økologisk spiseklub for hele familien Oplæg til koncept Jeg har leget lidt med at føre ideen om en økologisk spiseklub i Odder en del videre. Jeg tror, der i tiden er et godt potentiale til at bygge noget mere op omkring økologisk sund mad,

Læs mere

MINUAL LAKRIDS BY JOHAN BÜLOW

MINUAL LAKRIDS BY JOHAN BÜLOW MINUAL LAKRIDS BY JOHAN BÜLOW Logo Der er arbejdet med logoet som udtryk for de værdier, som kendetegner Lakrids; Stil og klasse Eksklusivt Enkelhed Kvalitet Logoet skal skille sig ud fra den traditionelle

Læs mere

Gi et øre! Læs mere på ungpaalinie.dk

Gi et øre! Læs mere på ungpaalinie.dk Del ud af dig selv Gi et øre! ung På Linie & ungonline Giv et lyttende øre på telefonlinjen Ung På Linie eller chatten UngOnLine. Begge tilbyder anonyme og ufor pligtende samtaler til unge, der har brug

Læs mere

DET NYE LOGO INDHOLD. Corporate logo 3. Respektafstand 4. Farvekoder 5. Visitkort 7. Brevpapir 8

DET NYE LOGO INDHOLD. Corporate logo 3. Respektafstand 4. Farvekoder 5. Visitkort 7. Brevpapir 8 DESINUIDE 215 DET NE LOO INDHOLD orporate logo 3 espektafstand 4 Farvekoder 5 Typografi 6 Visitkort 7 revpapir 8 uverter 9 illeder stil og tone 12 illeder i brug 13 Powerpoint 14 ontakt 15 DANS SUNDHEDSSIINs

Læs mere

DECEMBER 2009... vi har den gode historie. Sagen om Thomas Bisp. Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT

DECEMBER 2009... vi har den gode historie. Sagen om Thomas Bisp. Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT VHMnyt DECEMBER 2009... vi har den gode historie NR. 17 Sagen om Thomas Bisp Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT Indhold Ny bestyrelse i Museumsforeningen

Læs mere

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret.

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. November 2008 Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. AJKS logo skal altid gengives efter digital original. Varianter Logoet

Læs mere

Vores visuelle profil Regler og vejledninger

Vores visuelle profil Regler og vejledninger namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Designguide Vores visuelle profil Regler og vejledninger side 1 opdateret oversigt 1.0 12. 2.0 november 3.0 4.0 5.0 2004 6.0 7.0 8.0 FAQ afslut tryk

Læs mere

Indhold. Standforhold under messen 6 Uddeling og opstilling af materiale Standen Diverse Leje af stande og standmateriel

Indhold. Standforhold under messen 6 Uddeling og opstilling af materiale Standen Diverse Leje af stande og standmateriel Udstillermappe - DSE Messe Lyngby 2011 - www.studerende.dk 1 Indhold Kære udstiller ved DSE Messe Lyngby 2011 2 Hvad er DSE Messe Lyngby? 3 Deadlines - vigtige datoer 4 Standforhold 5 Messearealets fysiske

Læs mere

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål. modolendre feugait am dolum irit accumsa ndreros nonsequam, consequisim venisl utpat praesed

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål. modolendre feugait am dolum irit accumsa ndreros nonsequam, consequisim venisl utpat praesed Ny KvægForskning Nr. 3 9. årgang, Juni 2011 vvraesto commod modigna autet, quat aliquat ad tatie dolorper il ullam, sectem dolenim iniat la feuipsu sciniat ver aliqui bla feumsandipit iure eummy nulputat,

Læs mere

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE DESIGNGUIDE FRIE skolers ledere de tre grundværdier Logoet for Frie Skolers Ledere signalerer: Frihed Sikkerhed Personlighed Frihed er det fundament, som alle frie skoler bygger på. Frihed til at have

Læs mere

Design af Energimåler II for Danfoss A/S

Design af Energimåler II for Danfoss A/S Design af Energimåler II for Danfoss A/S Design af Energimåler II for Danfoss A/S Projekt 7141 Design af Energimåler II for Danfoss A/S Synopsis Formålet med nærværende rapport er at præsentere det valgte

Læs mere

Region Syddanmark. Klædt på til valg med en stærk identitet i tiden efter... Præsentation af design- og kommunikationskoncept for Region Syddanmark

Region Syddanmark. Klædt på til valg med en stærk identitet i tiden efter... Præsentation af design- og kommunikationskoncept for Region Syddanmark Region Syddanmark Præsentation af design- og kommunikationskoncept for Region Syddanmark Klædt på til valg med en stærk identitet i tiden efter... Baggrund: 15. november afholdes for første gang valg til

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE Side 2 / Det danske spejderkorps / INDTRODUKTION Visuel identitet til DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

VHMnyt. Hirtshals ved Havet. Hist, hvor vejen slår en bugt... En overset detalje. en ny udstilling i Hirtshals

VHMnyt. Hirtshals ved Havet. Hist, hvor vejen slår en bugt... En overset detalje. en ny udstilling i Hirtshals September 2012 VHMnyt... vi... vi har den gode historie NR. 26 Hirtshals ved Havet en ny udstilling i Hirtshals Hist, hvor vejen slår en bugt... En overset detalje Indhold Forord... s. 3 Hist, hvor vejen

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

gladsaxe.dk designlinie version

gladsaxe.dk designlinie version GLADSAXE gladsaxe.dk designlinie 2004 1. version Gladsaxe Kommune 2004 Tjek for seneste version på Gladsaxe Ideen bag det grafiske udtryk Grafik & Idé: Rasmus Hald Kommunes intranet, Fokus. Gladsaxe Kommune

Læs mere

I n d h o l d. Det handler om kompetence og engagement

I n d h o l d. Det handler om kompetence og engagement P r o f i l 2 0 0 6 TILSTANDSVURDERING P R O J E K T ERING RENOVERING T ILSYN PL EJEHJEM HOSPITALER SKOLER UNIVERSITETER BOLIGER BIBLIOTEKER SPORTSANLÆG L A BORATO R I E R I n d h o l d Vi vil være i udvikling

Læs mere

drømmejob André Babikian fra dagpenge til Omvalg på SDU Læs alt om dramaet Toilettalenterne- SDU s elever er kreative på tønden

drømmejob André Babikian fra dagpenge til Omvalg på SDU Læs alt om dramaet Toilettalenterne- SDU s elever er kreative på tønden FEBRUAR 2009 Omvalg på SDU Læs alt om dramaet Toilettalenterne- SDU s elever er kreative på tønden André Babikian fra dagpenge til drømmejob RUST - STUDIEMAGASINET FOR SYDDANSK UNIVERSITET RUST - studentermagasinet

Læs mere

Beskrivelse af proces fra bruger

Beskrivelse af proces fra bruger Indhold Beskrivelse af proces fra bruger... 2 Beskrivelse af proces - fra koden... 6 0) Initialisering af proces... 7 1) Ansøgning oprettet (noteticket)... 8 2) Godkend nyt medlem (taskticket)... 9 3)

Læs mere

Weber isolerende facadesystem

Weber isolerende facadesystem Weber isolerende facadesystem - weber.therm plus ultra Fremtidens isoleringssystem - skær toppen af dine varmeudgifter med weber.therm plus ultra Hvor meget energi vil du spare? Familien Jensen er bekymret.

Læs mere

Om at designe bøger. Forfatterforlaget Attikas generalforsamling 22. april 2006. af Irene Schwarz Poulsen

Om at designe bøger. Forfatterforlaget Attikas generalforsamling 22. april 2006. af Irene Schwarz Poulsen Om at designe bøger Forfatterforlaget Attikas generalforsamling 22. april 2006 af Irene Schwarz Poulsen # /17 Om mig Født 1980 Begyndte at lave grafisk design i 2001 Debut som bog-designer i 2003 Uddannelse:

Læs mere

Designmanual for Rebild Kommune

Designmanual for Rebild Kommune Designmanual for Rebild Kommune Indhold Forord... 3 Kommunevåben... 4 Farvepalet... 6 Designelementer... 7 Typografi... 12 Brevlinje... 13 Visitkort... 17 Publikationer... 18 Annoncer... 25 PowerPoint...

Læs mere

Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010. 57nord.dk

Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010. 57nord.dk Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010 57nord.dk Kolofon for tidsskriftet Reflex Reflex er et tidsskrift med digte, artikler om lyrik, anmeldelser og andet som måtte interessere digtere og lyrikelskere. Reflex

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE SIDE 2 / DET DANSKE SPEJDERKORPS / INDTRODUKTION VISUEL IDENTITET TIL DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

IPU Designguide

IPU Designguide 16.09.2008 IPU Designguide Indholdsfortegnelse 01.00.00 Basis elementer 01.01.00 Logo 01.02.00 Farver 01.03.00 Fonte 01.04.00 Papir 02.00.00 Brevlinie 02.01.00 Brevpapir 02.02.00 Faktura 02.03.00 Telefax

Læs mere

Bomærke. I Miljø- og Fødevareministeriets logo er en unik og signalgivende kongekrone det identitetsbærende element.

Bomærke. I Miljø- og Fødevareministeriets logo er en unik og signalgivende kongekrone det identitetsbærende element. Grundelementer Bomærke I Miljø- og Fødevareministeriets logo er en unik og signalgivende kongekrone det identitetsbærende element. Kronen er en fortolkning over den danske enevoldskrone, så den i form

Læs mere

Mennesket bruger et tilbud i et forsøg på at forstå og navigere i, hvad der vil ske når en beslutning tages. Et tilbud vil som udgangspunkt være et

Mennesket bruger et tilbud i et forsøg på at forstå og navigere i, hvad der vil ske når en beslutning tages. Et tilbud vil som udgangspunkt være et Mennesket bruger et tilbud i et forsøg på at forstå og navigere i, hvad der vil ske når en beslutning tages. Et tilbud vil som udgangspunkt være et forsøg på at sikre sig mod tab! Det effektive tilbud

Læs mere

Titel så stor som mulig

Titel så stor som mulig Titel så stor som mulig Undertitel 1 Titel så stor som mulig Undertitel Indhold Titel ISBN EAN Principlayout: Hedda Bank Oplag: Tryk: Niveau 1 7 nivaeu 1 11 Niveau 2 11 Niveau 3 13 2012 Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Vejen til effektiv tilbudsteknik

Vejen til effektiv tilbudsteknik Vejen til effektiv tilbudsteknik Opgaven( ( indhold Priser & Tidslinjen( Formål Beskriv kort, hvad tilbuddets formål er, og hvad kunden får ud af det, du tilbyder. Baggrund Det er sandsynligt, at andre

Læs mere

Manualen er et arbejdsredskab...4. Beskrivelse af identitetsvision...5 Uddybning af værdiord...5

Manualen er et arbejdsredskab...4. Beskrivelse af identitetsvision...5 Uddybning af værdiord...5 DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED MANUALEN...4 Manualen er et arbejdsredskab...4 BRANDING STRATEGI...5 Beskrivelse af identitetsvision...5 Uddybning af værdiord...5 GRUNDELEMENTER...6 Lindpros

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. DE VISUELLE DRIVERS Handlekraftig Kompetent og innovativ Nærværende Troværdig Begreberne fortolket visuelt Solidt, robust og ikke til at overse. Det røde kors er garant

Læs mere

Ajos visuel identitet. Designguide

Ajos visuel identitet. Designguide Ajos visuel identitet Designguide Version 1.2 2012 Designguide Indhold 2 Forord Side 3 Grundelementer Logo 4 Logofrizone 5 Farver 6 Typografi 7 Grafisk elementer 8 Formater 9 Brand billedbehandling 10

Læs mere

Administrativ medarbejder. Blåkærgård, Silkeborg

Administrativ medarbejder. Blåkærgård, Silkeborg guidelines til jobannoncer Revideret 16.12.2014 Midt mellem uddannelse og indlevelse Blåkærgård, Silkeborg Region Midtjylland er en af Jyllands største arbejdspladser. De fleste medarbejdere udfolder deres

Læs mere

Århus_Designguide_24s. 20/01/06 18:09 Side 1 S M I L E T S M A N U A L

Århus_Designguide_24s. 20/01/06 18:09 Side 1 S M I L E T S M A N U A L Århus_Designguide_24s. 20/01/06 18:09 Side 1 SMILETS MANUAL Århus_Designguide_24s. 20/01/06 18:09 Side 2 Århus_Designguide_24s. 20/01/06 18:09 Side 3 SMILETS MANUAL 01 FORORD SMILET ERET LOGO,DERERBLEVET

Læs mere

DESIGNGUIDE. Designguide Kunststyrelsen

DESIGNGUIDE. Designguide Kunststyrelsen DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE s visuelle identitet er det tavse bindeled mellem organisationens interne enheder og omverdenen. Den visuelle identitet er med til at skabe en intern ramme for kulturen i den nye

Læs mere

2 Fredensborg Kommune Designmanual 3 Januar 2012. Indhold

2 Fredensborg Kommune Designmanual 3 Januar 2012. Indhold Designmanual 3 Januar 2012 2 Fredensborg Kommune Designmanual 3 Januar 2012 Indhold 3 Forord 5 Logo 6 Logo, varianter 7 Frikommune-logo 8 Farver, primære 9 Farver, skundær 10 Typografi, Arial 11 Typografi,

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL LOGO. RØDE KORS LOGO Introduktion I Røde Kors skelner vi mellem det røde kors som beskyttelsesmærke og det røde kors som logo. Beskyttelsesmærke

Læs mere

Skilte og 3D. Grundelementer. Digitale media. Korrespondance. Side. Side Intro. Designmanualen er opdelt i fem hovedafsnit: Facadeskilte Beklædning

Skilte og 3D. Grundelementer. Digitale media. Korrespondance. Side. Side Intro. Designmanualen er opdelt i fem hovedafsnit: Facadeskilte Beklædning Designmanual Indhold Side Designmanualen er opdelt i fem hovedafsnit: A A1 A. Intro Indledning og baggrund. B. Grundelementer Beskrivelse og definering af grafiske grundelementer. C. Korrespondance Design

Læs mere

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis En projektopgave i visuel identitet og kommunikation om det fiktive rejsebureau ream ours udarbejdet af Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis Troels Ottesen Michael Dalgaard Stefan Skjerning Erhvervsakademiet

Læs mere

Vordingborg Kommune. Designmanual

Vordingborg Kommune. Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual 2. udgave, 1. oplag Vordingborg Kommune Kommunikationsafdelingen Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf.: 55 36 27 14 www.vordingborg.dk

Læs mere

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03.

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03. DESIGNMANUAL INDHOLD Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K Telefon: 41 71 78 30 E-mail: netvaerkscenter@mbbl.dk ISB-nr. 978-87-7134-125-6 01. Introduktion

Læs mere

INDHOLD. Erhvervsstyrelsen LAG-sekretariatet Netværkscentret Slotsgade 1 4800 Nykøbing F. 01. Introduktion. 02. Brevpapir. 03.

INDHOLD. Erhvervsstyrelsen LAG-sekretariatet Netværkscentret Slotsgade 1 4800 Nykøbing F. 01. Introduktion. 02. Brevpapir. 03. DESIGNMANUAL INDHOLD Erhvervsstyrelsen LAG-sekretariatet Netværkscentret Slotsgade 1 4800 Nykøbing F 01. Introduktion 02. Brevpapir 03. Visitkort Tlf.nr.: 41 71 78 30 E-mail: netvaerkscenter@mbbl.dk ISB-nr.

Læs mere