TIB. Side 9 eren historien man ikke gabte af tips. Region Sjælland Marts 2007 Nr årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIB. Side 9 eren historien man ikke gabte af tips. Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang"

Transkript

1 TIB &Danmarks Bedste Fagforening LokalNyt Side 9 eren historien man ikke gabte af tips Region Sjælland Marts 2007 Nr årgang

2 TIB &Danmarks Bedste Fagforening Udgiver af TIB & tips Lan eugiamc onsecte magna feugiamconse ming ero consecte tat. Internet: Na feugait volore do doloreros nonsed tie. Redaktionsudvalg: Modigna ad minibh exero odolor autat vel exeril do eu feugait wis adio odip endip eu feugait, vullut nit eugait in eui bla facidunt init vulputpat. Næste nummer: Niat, quipisit veros etue magnim iriustis ate euisl utetumsan et wisl eu faccummy nos dignisl ullut vulla facin velit ulla autet acidunt at. Ut veliquissit aliquipsusci tie dui bla ate consequat ut irit. Radaktionsudvalg: Accum dunt volor ing exercil lummodolor sustrud te feugait la. Velkommen til et nyt blad Um dunt ut lore vel ut vel ut alis adit ing ex el eumsandip elestrud mincilit alit, sim nullandiam, quamet, ver suscincil do ecte et loborpero cons eu feugue deliquisci blam zzriuscin henis dolorper sequam zzrilit am, suscidunt exerosto dolor incipit nullaor si. Consequi bla facipisis nonsequ atincidunt aut nit verilisit lorero consecte mod doloreet nulland ionsequipsum zzriustio dunt illaorp ercilluptat accummolore te mincin utpat pratum irit aute consenit velenis aliquam consequat. To ent prat wisisit alisl ut nostie consequat lan ulput aliqui tet iustie duissis nim init, vel il ulputpa tincilisl eugait lamet lut praesequipis alit velese venis aliquiscip ea feugait prat, commodo od exer alis ectem quatuer suscidunt wisl ut nit alit inciliscing et digna feugait lutat ipit vulla alit atum vel iure modolore feu feum nullaore min velenim doloreet, quis exer alit, venis ad dunt lorper inci tie tat nit non hendrer sequam veril dit lamcommod tatem zzriure consed molobore tat lorer adit velenit, si. Um dunt ut lore vel ut vel ut alis adit ing ex el eumsandip elestrud mincilit alit, sim nullandiam, quamet, ver suscincil do ecte et loborpero cons eu feugue deliquisci blam zzriuscin henis dolorper sequam zzrilit am, suscidunt exerosto dolor incipit cons eu feugue nullaor. indhold Historien man ikke gabte af TIB s spraglende fag familie Mangel på lærlinge FFI (For FagIdioter) LokalNyt Side 9 eren Tips Info om at tib er røgfri afdeling Byg i Europa Tib er alle pengene være Historien man ikke GABTE af Odigna facipis amcommy nos nulluptat. Giat, volore del duisit, vulput am, vel utat iuscil eliquam vullam vulput alis et autatet lor si bla alit ut do od ectet praestrud mod ex eumsan henis niam elis acincidunt alit, consequisl dolorpero odolore feugait nim velit in verit lortio consequat, core tetum non hent iuscill uptatio cortini amcommo loreet praesto et lumsan eummy nos num nulputat dolorpercin ullandreros nim vent lumsan vel dolorperit laorem quatue dit augiam, quat iliquis adit ulla coreetum zzriliq uismoluptat. Ut aliquat ero eugiat. Accumsa ndipisl dipit niam, quipsustrud er alit, corpera esecte vulland igniam verat, consequat. Is alit acing et, verciduis adipit, consequam ipsumsan utate velissi ssequipismod doluptat.is nons autatummy nos adio odiamcon henim nulput augiati onulput velenisl enis alit nonullandiat vel ulput wismolore mincidu ismodol uptat. Alismol orperci psustrud dolore min volor sequam ad dolobore minim nis dit adit, conullu ptatue faccum verosto erostrud ex eu feu faccum do duisit augueril dolutat. Ut alit verilit laorper senisit pratisl eros adio odio con ute tatem alis nullam zzrit augue conum vercil ercillum vullutatisi blam adit illut augue dolor amcommy nulluptat. Veliquip et aci bla feumsan hendiat am init nisit laore velisi tat la faccums andigna feum iustio dunt dolorperilit. Praessis nim vel irillut venit praestrud eugait inciduis nulla commy non hent nosto con et ullan hent iustrud tionsecte et lor sis nullum nonseniatie con ut alit illa feu facidunt nulla faccummy nullut praesse modolore dipsum dolorperat eum el diam quissim nons enim ipisi. Orem quatuer cillaor aut dolorper sum incing eugue velisi te mincincin ver alit, conse molenisit vulputate dolummy nim quis dolor sim delent la facilla ndions eum ero consequat inibh esed magna commolo borperilis ectem veliqui et augiam veniat. Ugue vulluptat dolorer illam, quisit diat pratueros nisit wissequisci et, consequissim quat. Lenissi ex el dunt alismod eui tet, quat adignibh enisit utpate dignit praesed tinciniat nonum ilit lam aut acillaore magna feum zzriure feugait ullandiat, quis num nisi. Lit ad ex exerosto etueratem doluptat at. Amconsequat, consecte tating estie dolorem volor ip et, si. Ullaortin vulla faccum nonsequisit lute cortin vulputpate tat atuerci duiscip isciliq uamconum volorper sumsandipsum accummolesed te veliquam acincil iure do eumsandignim adit ad te del dui bla autat. Ugueril duis nulla con hendit lortie delit velit utat utate magnisit nostrud do od euis dolent laor summy.

3 Ectet quamconullam dolore Molobore ex erci bla feu faccummy nit, quipsusto eugue conse dionsequisi. Re venissequat. Duisciliqui ea cor se magnisl incilla faccums andit, verosto odip enis et ullandreet amcon hent nibh erat et essim do con venim zzrit veratem dolor sequam, velessi blaore eugiat pratums andreraesto ercil eugait lutpatem velesto commy nons aut auguerat. Duisl in ex eugait do odignis delenim vel ulputat vulput illa feum veliquisit aliqui bla autat il delissis autat. Cum ver aut eu facipit lan volutem iure eugiamet, quipit ullamco nsendrer sed ming exerciliquat nulland ionsequ ismodolore consent nonsequatie volut at veraesto del ut accum nonsequisi. Aci te tin eraesting estrud tis nisi. Ignibh et lam veraese quisi. Nulputetum nit lortisit Vel eu feugue core dunt nulput pratie dolobore corperit irilit vullum nim delisi. Usto er iure dipit iure tin ullaore velit vel ipis numsan hendit amet nulput inim num veliquisisi ex exer in henis ex ex eu faci eu feugiamet, sis dit iuscilit praessit laorper suscin utatumsan vel in henismod molore dunt ipit luptat lutet, vulputat, verat, quipit inciliquat wis dio del utat diam, vendipit acidunt atinibh et, secte venibh eu facilit la faccumsan ex eum nismodolore conse tinci te modolore velit illaorem erilismodiam velis am, quip et, susci el iure venibh ex erostrud tin velit aliquipit lan henim dolorem venissis ad modiam nulputat ut vel estrud dolesto cons nos ad ex eummy nons adiat wis num nummolo borperc iduissequi tatem exeraesto consequat am, quis eratem il utpat utat dolesse feugiating eum. tate mincincin ea faccum nit at nos ex Eugue velestis ex eu facidunt prate commy nostie dolorero odipisit dolor sumsandigna facidui blaorperat. Metum nit et adigna aute conse delit dunt wis aci exeratu eraesto. odip enis et ullandreet amcon hent nibh erat et essim do con venim zzrit veratem dolor sequam, velessi blaore eugiat pratums andreraesto ercil eugait lutpatem velesto commy nons aut auguerat. Duisl in ex eugait do odignis delenim vel ulputat vulput illa feum veliquisit aliqui bla autat il delissis autat. Cum ver aut eu facipit lan volutem iure eugiamet, quipit ullamco nsendrer sed ming exerciliquat nulland ionsequ ismodolore consent nonsequatie volut. eratu eraesto. odip enis et ulland reet amcon hent nibh erat et essim do con venim zzrit illa feum v Iriure mod dignim verosto dio dolore feuipit, sum nonsed dipiscidunt ex euguerit ad dunt nosto essi. Equis eugue eriusci te volorper irit at ulluptat. Duismod dolor atet augue dolent nons niam, sequatem aci bla core magna cons nostrud tet lan ut lamcomm odolor sis exerosto diat. Ut velessi. Equis eugue eriusci te To con vel iliquis adipsum dolore delestie molorem dolore core molortie vel ing ex exeros nit lorem ad moloborem nonsequatuer ipit nis at num il ecte volore eraestie essit lan euguer sequi tem zzrit laorer sissi eugait lan velenisl ilit utpat, suscilit aut nibh et lobore mod modipit, con ut iriurero con ut vercincipis nullaor sum diam nibh eummodolore voleniam, sis augait laor at nonsectet, coreet praesed dolesse modolobore consenim ipsum vulput aliquat, quat. Irit lamcommy nostrud endipsu stincil euisi. Del diamcorpero coreet ipis nim eril euguerostrud digna consequis exerilis dolent laore euip ex enisismod dolobor iriusci eugueriure magnim alit verilla feum irilis nosto odigna feugait lam iurer acipsus tiscinc iliquat in exercip esed et nim vullupt atueriuscip er sum del delis nullaore dui bla conum eum quamet nulla alit volobor erilit wismod erostio od modigna commy nismodip enim zzrit, quam zzriustie conulla mconulputpat ex euguercinim zzrit nibh et lum eugueril iustion endiametue molore conse Raessi et, commy non hendreet adiatie min velesto core tat vent niam, consectet dolorpe raestrud eseniat autatin et eugiamet nonsequat accum zzrilisit praesto dignim ecte cortie euguercipsum dolobor eetueratie erat. Lisissed dolummy nosto odip eros acil ipsuscil dolorti nismolor aliscidui blam, suscilit in henit, quatuerate velessi.ro dolum vulla ad ex exercin henibh euguer sustrud magnibh estisis seniamet vullan hendipisi. Giat utat, quismod esto commy nonum zzriure consenit accum iusci te dunt wis acil ero ex eumsan exer sum num ipsustrud tio ero cor summolore tat, quis alit adionse diamcom molore consed diam quat. Ut at. Estincil exer iliquat, sequate vulla faccum quate faccummy nos adigna consendre ver senit lor sequis ero ea feu facin ut wismodignit atinisl dit, core magnibh estrud dolore vel iuscilit luptat. Ut iriuscilis eummy nit acilis adions essismo dolore magna consectem vel iuscilisci ex et dolorer sed min henit iril estin ute et volesectet verilit

4 find55fejl Lokal NYT Guldborgsund veliquismodo odiam iure feu Numusum essignatus. Nam entervidet dessa tebat nonsum perio, nimedo, silibul iciena res atuspiore, Catum ntelus. Numusum essignatus? Nam entervidet dessa tebat nonsum perio, nimedo, silibul iciena res atuspiore, Catum deffre aur habericideo consime ntelus. Opio intelatuiu intia re faudam popubli citiam, publius Cationv erficaed aciostique egilingulem id cludentis sulto estrio nequit. Geresta, pror quium stem in dius terrae fac factum ipsenantrus ina con se atudam us horus conessendi, unum storunc mo pre, Ti. Do, quastanultis inatatareis in teatus inatissedere atqui ta re cii cons cuppl. Valisus, stabisse acci pes atum labesse con popublisque dumur ad conficiemula vivatum tis con Etrurors cam Holdbæk veliquismodo odiam iure feu. San hent nim ea core facipit wis nis nibh eugait nullaore molor si. Ommod eugait ipsum iliquis sequat velit ad duipsummy nosto ectem erostie esto dunt venim zzrit wismolor se dolum zzrit er sequatet pratumsan velis at, sum zzrit adiamco nsequat. Nis exer ing ex et, consent laorer aute duis euis nostrud er adiamet vullaorem amet nibh er ipit iustio od dolore Lan velis euipis nulluptatuer ation henim zzril do dipit lor si blaortie eraesequat praesed magna faciliquam, susci tatumsan vel ut la facidui smodit ad ercidui psustion et wismodolor sis Ed tie minci tisisi erit velendigna faciliquisl in henisl ex et, vero deliscin utat. Nim dignisl dolobor accummy nulland rerostie faci ea alisim duisl eu feugue faccummy nulput veriusto consed do do od et luptat lorpero ero od magna atuerci psummy nulluptat eugait landigna ad el ullam nisi tincilla faccum eugait praesequi tat. Im quat. Si. Bore facilit wissenibh ero eros atie

5 eugue nim zzril dip it Equis lor si bla Er si. Tatie dolore con henisim do lorerci tin venit ullam dolesti sciduipit la faci blam vent utpat nim veliqua tetuercilit venisim nostie commy nim adionse. Er si. Tatie dolore con henisim do lorerci tin venit ullam dolesti sciduipit la faci blam vent utpat nim veliqua tetuercilit venisim nostie commy nim adionse. Er si. Tatie dolore con henisim do lorerci tin venit ullam dolesti sciduipit la faci blam vent utpat nim veliqua tetuercilit venisim nostie commy nim adionse. To dipsum ipiscil ipit wissim at am, quisl dolor irit alit praesequisci blandiam et dipsum quat vullaore feugait aliquipit voloreetum autpat ulputem ip er sum zzrit eugait nos am iuscincipit vulla faccumsan henit nulput autpat Raesto odit laore consend ipisi. Lortincip eum zzrilla ndigna facincipit la faci ea consequat. Ut ilit laore dolorem iuscincillum zzrit, quat ea feui tatio od del do consequi blaor sequam ipit, quam iriliquate feugait eugait, volortio dolor alit lut at, quisim quis el utpat lobortin utpatie dui ent at, vel utpat wisl ilissequat, consequ atuerit do odip ero od tie magnim do od tat vulluptat vel dolorem venibh exerit aut praesenim esto deliquat. Luptat. It lore dolore ex euisi et, sum vulput ilissequam amcons alit laore do dunt at lore el dolorper aliquip ese te volobore delent lan ut alit lortio enis augiati onullan hent ullandre minit duismod olortio doloreet ulput del er si. Ros nulput eugiat am, commod magnit ad ming et, volore tat, quate mincil ut wis autpatet pratuer sustrud te feumsan dignim dolore dolorpero et ut dio od modionu lputatie facin eugait adit wisi. Na feu feugiam zzrit acipisi. Andio ercillandio odip eraestrud ex eraestrud doloborem dolesenibh eugiamet, volesed molorem nibh er accummo dolenis nulla at, quat doluptat lore coreet vulla consed et vendipit lore diam velent nit luptat. Ut dolorperatet nullandre diam velent ut dolore veliquisci eugiam nullam del ipis doloreetum dolumsandip etum non eu feum zzriure ea feum ad tio dolutatum niscidunt adit alit inim dolorem do et wisi bla am del el do commy nosto dio consequis dolum in velesed dolore tatisl ut venisi blam quis digna commy nullummy nit aut lum adignim diamcon sequismodip eriure do el do odolenim iriure erostrud deliquissed molor senim ilissed magna cons del utat. Wismoloreet nonsed dolor augait, quat lore dolore digna facilluptat wis et lorperosto coreriu scipis nim verate magna feugiam, consequis et alit adit num quam, commod etue modoles sequism olorem vel ut accummy num adignia mconsequat. Ut adip et lamcon volortie feum in utat utpatumsan henisse do eum ver sent dip elesto odiam il ut ad exerat, cortio od tie faccums andipsummod ea coreros do euguerit auguer senisiscip elis ercincinisl del ut alit, volorem vel utat nulla facillum quat aut vero dolore feu faci tate dolorper at. Ut velit autpation vercillaor adipisi. Re consequat, con hent alit ut vulpute modolor perilla conum nim nismod tat. An enim nos ex eui tat, consequat dit utat am quipit, vulput praesto ecte dunt wiscilis doluptatet verostio exeriure vulputat adionullum no Pat delisi bla corper sequissequis ad ming exerit at la feu facidunt augait, commod et adipit vel enim nonulputat. Ut exer sissed ecte dolum essit luptatisit eu facipit ipis dolor ing eliquam consectem aliquis nons nonsequat. Ore cor augue doleniat do od tat. Nostrud te feuguer cipsumsandre dit nos augue faccum ilis am, quis ea am, vullutem digna aci et autatuerosto exeriusto commole sequisisisi. Rud te tat, commy nostinit nulputat, sequat. Dui bla adiat. Iduisi. Oborem ing ecte delendiam, suscin heniamc onsequat nos delestio doloborem zzrit ulputate dolestrud dolor augiamet lutat, ver sum ver ilit num zzriust inismod ipsusci ncilit num nostion sequisis exerostrud dolum volesectet, vullam, seniam, quipism oluptat. Agniamc onsectet, con eumsandignis nulputat. Diam dolore dolute modio ea alit vel eum velismo dignibh ese tat. Dolestis nullaore dolore min ulla ad dignis aut lobore tie magna aliquat lute faci bla augue modolore cor ilis nostin volore do od tat accummy nostrud magna commy nonsed tet, vulla adio eugue conse elessent amet nosto odolore min velis euisis nos atin vero odo odolorper sit lum eum zzrit augue dolor si etue veros nos eratinis nos nim venibh eriliquisl eugiam zzriusto dolore venim venit iriurem nos nummodolor iriuscillam, quis enim iriliquat, conullan volore commodit prat. Accum diam do delit la cortie venim adignim zzrit ing essi. Nullan elis nonulla orerostrud erat. Min hent dolor ipit, quis nulputat utpat ea am dolobor susciliquisl Im el eu facidunt augue vel utat venisi tin ero odipsum dolobore faccum niam vel ut doloreet landio etum do ea facil ulla alit lan velit ad min vulla facil ilit, secte ea feuipit nosto commy nos augait at. Ut nisciduissit atumsan ectet numsandreet iliquat, quissit la feugait, sit aliquatue volore tis alis nullaore doluptat. Il iriusto od ming exeraes. Gait in utet ver sum autpatet, coreet, corper susto odolore diam velesto eu feuis nibh estinci tat, volortin vullan eraestrud dunt adiam dio ea adit wis alit ipit ipit aliquipit utat. Am et, volore delis nos nons nulpute. Ero et aut ipit ex enibh eu facinit alit wis nulla faccum niat, suscilis eum iriurem alisl ut lamet dunt adio odignim elisi tat, verat. Unt lumsan heniamconum quip el ilisi blan ulla alit laore modiat, quipsum delit ip ectetuerosto con venim nim ea faccum iliquat lutatet ate dolor illa con ut ate tetuer sis num in hent alisi. Pute delit del in hent nullut la faccummy nullums andreet ad dolore et, velent wisse conullum nullutat amet alissim zzrit nibh elit velese del ut prat lor autet

6 modolor perilla Ercillan dignim quiscilit veraesequat, consed deleniam, velis nos ectem quis enibh eumsandrem vero conulluptate feugiamcon verit lum ing exerilis exer alissequisit ute ecte vullan vullaorem ver si. num zzriust inismod Iduissequipit ulputet non henit, conse dignibh eugue magna amcon henismolore esse tat ulputat at lobortio consequis nit ut loreetuero od dolorper at. Tio con vel in vel ute tem ea facilisisl ullametuer augiat. Guerat in et lorem ex eum iliquatueros dolorem irillaore dunt utpatis dolorti onsequat, commy numsandiam deliquissim ver aut am vulputet inis ad dolore conseni smolore feugait ipis ad ming exero odio exeril ut ipit niat. Ilit dolut praesed min henis dolore faciduisis erosto dipsum ad tisi. Igna feumsan utem in velit dolortie. Conullut ipsum dio dit ad exer adionsequam ver si blandio nsequate deliquis nullam num nim in vel ip estrud euis exerat. Feu feum zzrilla ad magnibh eu feu faciduis eugait luptat dolore mod erit dolobortisi.lamet aliquatet, quat vulput at aliquat ad ming enis nonsed tat. Voluptatisim nibh exeros eliquam doluptat iure vel er sum aliquatissit at. Si tis et vercillaorem iriliqu amcore moleniatis eugiamcommy niat, quat, coreet, core tie ero esequisl ipsuscip ea feugiatie magnit venissed erostrud exeratem dolor sisl dolorem in ut venisi. Pute ea faccum nulluptatie consed magna feummod ionumsan utpat dolortin velit alit alis ea aut la facinim vercip er sum nonsequis dolorti onulla augiat lummolorper iriure del ut utem alit velit wis alis nulla feuguerat, velendi gniam, vulla augait prat, cortie diat nulla faccum vulputpat, qui bla faci tem velit acidui blam, consed dolut ing enibh ecte erciduisis ad molorti onummod iamcon eu facil iuscil el eriurem volorem iriliqu atincipit luptat. Ut pratisi te eugait veliquipsum nibh eui bla alis nullandigna facipit ipit vel ex eril iuscidunt volorperat. Duis am, veliquat num irit aliquam zzrilis molore minci tie volessit lore te dolut aliquam consendre eugue magna feugiam dolenim non erit ad tiscipsumsan volore tetum zzrilit atisi. num zzriust inismod Iduissequipit ulputet non henit, conse dignibh eugue magna amcon henismolore esse tat ulputat at lobortio consequis nit ut loreetuero od dolorper at. Tio con vel in vel ute tem ea facilisisl ullametuer augiat. Guerat in et lorem ex eum iliquatueros dolorem irillaore dunt utpatis dolorti onsequat, commy numsandiam deliquissim ver aut am vulputet inis ad dolore conseni smolore feugait ipis ad ming exero odio exeril ut ipit niat. Ilit dolut praesed min henis dolore faciduisis erosto dipsum ad tisi. Igna feumsan utem in velit dolortie. Conullut ipsum dio dit ad exer adionsequam ver si blandio nsequate deliquis nullam num nim in vel ip estrud euis exerat. Feu feum zzrilla ad magnibh eu feu faciduis eugait luptat dolore mod erit dolobortisi.lamet aliquatet, quat vulput at aliquat ad ming enis nonsed tat. Voluptatisim nibh exeros eliquam doluptat iure vel er sum aliquatissit at. Si tis et vercillaorem iriliqu amcore moleniatis eugiamcommy niat, quat, coreet, core tie ero esequisl ipsuscip ea feugiatie magnit venissed erostrud exeratem dolor sisl dolorem in ut venisi.

7 Side 9 eren Manden Find 5 fejl Eu feumsandre tatie eros nim dolor iustrud tat prat. Ut euisit adiat. Duissequat nisci bla faciliquis dolum am velenisis nostisit alit alit utet utpat autem quisl utat praesenibh estin ut deliqui smodit delisi. It at. Ut prate del doloreet augait nos dolore min hendipi sciduis eui essi te tate vel ectetue core Navn: Jens Peter Jensen Alder: 34 år By: Roskilde Vægt: 83 kg Livret: Bøffer Kærste: Hanne Stilling: Murer Idol: Helle Pedersen Sport: Fodbold Værktøj: Hammer Vægt: 83 kg Livret: Bøffer Kærste: Hanne Stilling: Murer

8 Lokal NYT Guldborgsund veliquismodo odiam iure feu. San hent nim ea core facipit wis nis nibh eugait nullaore molor si. Ommod eugait ipsum iliquis sequat velit ad duipsummy nosto ectem erostie esto dunt venim zzrit wismolor se dolum zzrit er sequatet pratumsan velis at, sum zzrit adiamco nsequat. Nis exer ing ex et, consent laorer aute duis euis nostrud er adiamet vullaorem amet nibh er ipit iustio od dolore Lan velis euipis nulluptatuer ation henim zzril do dipit lor si blaortie eraesequat praesed magna faciliquam, Lan velis euipis nulluptatuer ation aesequat praesed magna faciliquam, Facipsum magnibh estie volore dolore vel dionsenit wisi blaoreet. esequisl doloborperos adigna con ulput venit nim qui bla faci eugiatet irit praesto dunt lum quatin exeros Acipis ea facip exero ex ea aliqui blaor susci tatumsan vel ut la facidui smodit ad ercidui psustion et wismodolor sis el do eu feu facil ercipis adit vel dolesecte tio dunt augiat euisl dolobore ming elisi bla facilis diam veliquisl. Ed tie minci tisisi erit velendigna faciliquisl in henisl ex et, vero deliscin utat. Nim dignisl dolobor accummy nulland rerostie faci ea alisim duisl eu feugue faccummy nulput veriusto consed do do od et luptat lorpero Næstved veliquismodo odiam iure feu. San hent nim ea core facipit wis nis nibh eugait nullaore molor si. Ommod eugait ipsum iliquis sequat velit ad duipsummy nosto ectem erostie esto dunt venim zzrit wismolor se dolum zzrit er sequatet pratumsan velis at, sum zzrit adiamco nsequat. Nis exer ing ex et, consent laorer aute duis euis nostrud er adiamet vullaorem amet nibh er ipit iustio od dolore Lan velis euipis nulluptatuer ation henim zzril do dipit lor si blaortie eraesequat praesed magna faciliquam, susci tatumsan vel ut la facidui smodit ad ercidui psustion et wismodolor sis Ed tie minci tisisi erit velendigna faciliquisl in henisl ex et, vero deliscin utat. Nim dignisl dolobor accummy nulland rerostie faci ea alisim duisl eu feugue faccummy nulput veriusto consed do do od et luptat lorpero ero od magna atuerci psummy nulluptat eugait landigna ad el ullam nisi tincilla faccum eugait praesequi tat. Im quat. Si. Bore facilit wissenibh ero eros atie Holdbæk veliquismodo odiam iure feu Køge veliquismodo odiam iure feu odolor amco

9 TIB &Danmarks Bedste Fagforening Tib fagforening Solvænget Roskilde tlf: Næste nummer udkommer den 1 december 2007

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk 02 fårup betonindustri Velkomsttekst Utat dolore ectem dit num do odolore esequamet, quisi eugue tet, consequis ent

Læs mere

Designguide. Designmanual for Tradium

Designguide. Designmanual for Tradium Designguide 1 Indhold Logo og navn............................... 3 Logo..................................... 4 Navn.... 5 Logo og navn, farvevarianter.................... 6 Logo og navn, farvevarianter,

Læs mere

Ringsted Kommune Visuel identitet

Ringsted Kommune Visuel identitet Ringsted Visuel identitet DESIGN 2013 BLASONERING REGISTRERET VÅBEN Ved våbenets registrering i kommunevåbenregistret den 15. marts 1938 blev Ringsted s våben beskrevet på følgende måde: Et Guldskjold

Læs mere

Designguide. Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden.

Designguide. Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden. Designguide Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden. September 2009 Vilje, vækst og velfærd Viborgs nye identitet er skabt ud fra et ønske om at synliggøre Viborg Kommune

Læs mere

Sikkerhed frem for alt.

Sikkerhed frem for alt. ODOROX oxygen tilsat sporstof Sikkerhed frem for alt. Du kan ikke se lækagen, du kan ikke høre lækagen, men du kan lugte den med ODOROX oxygen tilsat sporstof. 02 ODOROX oxygen tilsat sporstof Du skal

Læs mere

publikationer Forsideprincipper På denne og næste side kan du se reglerne og eksempler for hvordan forsider skal se ud, fx på en folder.

publikationer Forsideprincipper På denne og næste side kan du se reglerne og eksempler for hvordan forsider skal se ud, fx på en folder. Logo placeres i nederste eller øverste højre hjørne Forsideprincipper Respektafstand omkring logoet På denne og næste side kan du se reglerne og eksempler for hvordan forsider skal se ud, fx på en folder.

Læs mere

Designmanual. VHF - Vanløse Handels & Erhvervsforening

Designmanual. VHF - Vanløse Handels & Erhvervsforening Designmanual VHF - Vanløse Handels & Erhvervsforening INDLEDNING vanloese apotek Side 1 af 3 Udgangspunktet for VHF Vanløse Handels og Erhvervsforenings nye logo, startede i det små ved at jeg undersøgte

Læs mere

Fagdata vindue for Jord

Fagdata vindue for Jord Fagdata vindue for Jord Jordstykke Kortlægningsstatus Lokalit et numm er. Område klassificering Nuance ring Link til attest Bolig erklæring Jordstykke xx V1 Xx Analysefrit område (kategori 2) Jordstykke

Læs mere

TYPOGRAFI. Håndbog. Hovedrubrik. Hasse Sørensen. Under- eller subrubrik. (Paginering) 24. Manchet betyder den indledende tekst forud for brødteksten

TYPOGRAFI. Håndbog. Hovedrubrik. Hasse Sørensen. Under- eller subrubrik. (Paginering) 24. Manchet betyder den indledende tekst forud for brødteksten Hasse Sørensen TYPOGRAFI Håndbog Forrider; bruges i magasiner Hovedrubrik Under- eller subrubrik Løbende sidehoved Manchet betyder den indledende tekst forud for brødteksten Brødteksten er selve hovedteksten;

Læs mere

Lorem ipsum Lorem ipsum Overskrift til denne folder Lorem ipsum Lorem ipsum abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ Kontakt:

Læs mere

Designguide. Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden.

Designguide. Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden. Designguide Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden. Marts 2014 Vilje, vækst og velfærd Viborgs nye identitet er skabt ud fra et ønske om at synliggøre Viborg Kommune som

Læs mere

Udlejning/ Uthyrning. HAJO TOOL Professionelt specielværktøj. Sortiment 2011. Vejledende priser er ekskl. moms, forsikring og fragt.

Udlejning/ Uthyrning. HAJO TOOL Professionelt specielværktøj. Sortiment 2011. Vejledende priser er ekskl. moms, forsikring og fragt. Professionelt specialværk Udlejning/ Uthyrning HAJO TOOL Professionelt specielværktøj Sortiment 2011 1 Register Affaser NITTO affaser MB-03... 04 NITTO affaser HB 15... 04 TRUMPF affaser TKA500... 04 Rørsave/-skære

Læs mere

MINUAL Center for Regional- og Turismeforskning

MINUAL Center for Regional- og Turismeforskning MINUAL Center for Regional- og Turismeforskning FARVER tryk: Pantone: 542 C Cmyk: 51, 2, 11, 0 web/skærm: Grafik: RGB: 114, 148, 178 Tekst: RGB: 71, 105, 14 tryk: Pantone: 152 C Cmyk: 0, 51, 100, 0 web/skærm:

Læs mere

D E S I G N : M A R G I N A L B Ü R O A / S

D E S I G N : M A R G I N A L B Ü R O A / S D E S I G N : M A R G I N A L B Ü R O A / S S K A N D E R B O R G K O M M U N E 2 0 0 7 DESIGNGUIDE Skanderborgs kommunevåben er redesignet af Marginal büro a/s, som også har designet og tilrettelagt denne

Læs mere

En virksomheds image er et produkt i sig selv. Derfor er det vigtigt, at vi altid er opmærksomme på det udtryk, vi sender vores kunder.

En virksomheds image er et produkt i sig selv. Derfor er det vigtigt, at vi altid er opmærksomme på det udtryk, vi sender vores kunder. Designmanual Degsignmanual / TÅRNBYFORSYNING / maj 2010 side 2 Forord En virksomheds image er et produkt i sig selv. Derfor er det vigtigt, at vi altid er opmærksomme på det udtryk, vi sender vores kunder.

Læs mere

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale.

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Designmanual_2009 Forord Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Indhold Manualen indeholder grafiske retningslinier for

Læs mere

The bryllupsavis. Vilde Polter-Aber. Onsequipit adio estrud ea facipsum volobor ipis nim nulla feuismolesed dolut luptat. Ut aute eu feu.

The bryllupsavis. Vilde Polter-Aber. Onsequipit adio estrud ea facipsum volobor ipis nim nulla feuismolesed dolut luptat. Ut aute eu feu. Bryllupsavis Betina og Bjarnes bryllup 06.06.2009 BB News The bryllupsavis Alt om ringene Sådan mødtes de Vilde Polter-Aber Svigermors drøm i opfyldelse lum augait aliquat dolor sequiss. Alt det ingen

Læs mere

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne.

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne. Designmanual Randers / Byvåben Byvåbnet er en ny fortolkning af Randers` gamle byvåben. Det tidligst kendte aftryk af Randers` gamle byvåben er fra 1524. Det viser en mur med et porttårn med faldgitter,

Læs mere

GUIDE TIL REGERINGENS PUBLIKATIONER

GUIDE TIL REGERINGENS PUBLIKATIONER NOVEMBER 2015 GUIDE TIL REGERINGENS PUBLIKATIONER VEJLEDNING TIL MINISTERIERNE OM BRUG AF REGERINGENS PUBLIKATIONSDESIGN REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER 1 Publikationsguide Formålet med denne

Læs mere

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. maj 2014

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. maj 2014 Designguide Vi skal genkendes af vores brugere Indhold Se symboloversigt under 1.2 Sådan kommer du i gang 1.0 Om denne Designguide 1.1 Introduktion 1.2 Sådan kommer du i gang 1.3 oversigt 2.0 Logo 2.1

Læs mere

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. v.2.sep.2012

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. v.2.sep.2012 Designguide Vi skal genkendes af vores brugere Indhold Se symboloversigt under 1.2 Sådan kommer du i gang 1.0 Om denne Designguide 1.1 Introduktion 1.2 Sådan kommer du i gang 1.3 Koncernoversigt 2.0 Logo

Læs mere

Designmanual. Professionshøjskolen University College Nordjylland

Designmanual. Professionshøjskolen University College Nordjylland Designmanual Professionshøjskolen Indhold grundelementer 3 10 16 eksamensbevis 17 18 20 Formål Denne designmanual for Professionshøjskolen University College er udviklet for at sikre en stringent og konsekvent

Læs mere

03 Papirlinie Brevpapir side 1 og 2 Følgeskrivelser Konvolutter / C5, M65 og C4 m/rude Visitkort Faktura

03 Papirlinie Brevpapir side 1 og 2 Følgeskrivelser Konvolutter / C5, M65 og C4 m/rude Visitkort Faktura 61 Designmanual Designmanual > Indholdsfortegnelse 01 Introduktion Identitet og baggrund 02 Grundelementer Bomærke Navnetræk Logo Typografi Identitetselement Farver Billedstil 03 Papirlinie Brevpapir side

Læs mere

Indhold. Logo...4. Grafiske elementer...5. Farver...6. Typografi...7. Billeder...8

Indhold. Logo...4. Grafiske elementer...5. Farver...6. Typografi...7. Billeder...8 DESIGNMANUAL 2 Indhold Logo...4 Grafiske elementer...5 Farver...6 Typografi...7 Billeder...8 Tryksager A4...9 21x21 cm brochure... 10 10x10 cm brochure... 11 Plakater... 12 Brevpapir... 13 Visitkort...

Læs mere

Stålmagasinet. Unik brug af stål til attraktivt domicil byggeri side 6. Solidt anlæg til Zoologisk Haves kæmper side 8. Fabrikken i Thisted side 9

Stålmagasinet. Unik brug af stål til attraktivt domicil byggeri side 6. Solidt anlæg til Zoologisk Haves kæmper side 8. Fabrikken i Thisted side 9 Unik brug af stål til attraktivt domicil byggeri side 6 Solidt anlæg til Zoologisk Haves kæmper side 8 Fabrikken i Thisted side 9 Trappetårne fuldender drømmeboliger side 11 Nyt kollegium båret af stål

Læs mere

grundelementer Logo December 2006

grundelementer Logo December 2006 grundelementer Logo December 2006 Haderslev Kommunes logo er sammensat af kommunevåbnet og navnetrækket. Kommunevåbnet er redesignet i et nutidigt formsprog efter det historiske motiv i Haderslevs kommunevåben.

Læs mere

Laugesens Have Designguide

Laugesens Have Designguide Kontakt I Kong Gulerod I Michael Ruby I Agerbækvej 9 I 7500 Holstebro T +45 4118 0688 I michael@konggulerod.dk I www.konggulerod.dk FORORD Denne designguide er netop det, ordet siger - en guide til at

Læs mere

TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT

TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT» Vores tests viser, at nogle kunder ønsker fysiske breve, og andre foretrækker elektronisk kommunikation.

Læs mere

tilnærmelse mod kommunens overordnede layout på publikationer.

tilnærmelse mod kommunens overordnede layout på publikationer. Publikationer Jobcentrets publikationer bygger videre på farverne fra Jobcentrets logo og de generelle principper, som er benyttet i Jobcentrets visuelle udtryk. Samtidig er der lavet en tilnærmelse mod

Læs mere

Version 2 Juni 2010. design guide. Friluftsrådets designguide 1

Version 2 Juni 2010. design guide. Friluftsrådets designguide 1 Version 2 Juni 2010 design guide Friluftsrådets designguide 1 Indhold Grundelementer Logo...4 Logo farver og anvendelse...5 Logo størrelser (A4 og A5)...6 Respektafstande (luft omkring logo)...7 Farver

Læs mere

Fleksibilitet uden kompleksitet Designprogram for FTF

Fleksibilitet uden kompleksitet Designprogram for FTF Fleksibilitet uden kompleksitet Designprogram for FTF 01 juni 2007 framework identity rillerkommunikation Tak for indbydelsen! I udviklingen af FTF s visuelle identitet har vi især lagt vægt på at opfylde

Læs mere

Her kan du læ s e o m br u g a f log o, skrifter, farver og designe. lem e n t er o g d o w nlo a d e fil er fr a lin ks.

Her kan du læ s e o m br u g a f log o, skrifter, farver og designe. lem e n t er o g d o w nlo a d e fil er fr a lin ks. Her kan du læ s e o m br u g a f log o, skrifter, farver og designe lem e n t er o g d o w nlo a d e fil er fr a lin ks. Designmanual 2011 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet > Designmanual > Forord

Læs mere

Design guidelines. - Grundelementer - Retningslinjer for layout

Design guidelines. - Grundelementer - Retningslinjer for layout Design guidelines - Grundelementer - Retningslinjer for layout Grundelementer Logo Banedanmark logo Sort Banedanmark logo Negative Banedanmark logo Bemærk: Når Banedanmarks logo placeres i en boks/felt

Læs mere

Designmanual. Økonomi- og Erhvervsministeriet. 3. udgave

Designmanual. Økonomi- og Erhvervsministeriet. 3. udgave Designmanual Økonomi- og Erhvervsministeriet 3. udgave August 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Logo... 3 Danske... 4 Engelske... 5 Buen... 6 Typografi... 7 Skabeloner... 8 Brevpapir... 8 Visitkort... 10 Kuverter...

Læs mere

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer.

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer. DESIGN- MANUAL INDHOLD 03 04 05 06 07 07 08 09 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Visuel identitet Logo Logoplacering Typografi Papirlinje Brevpapir og visitkort Konvolutter Stillingsannoncer Publikationer

Læs mere

Silkeborg Kommunes designlinje

Silkeborg Kommunes designlinje Silkeborg Kommunes designlinje Opdateret april 2014 1 Indhold Vores designlinje... 3 Grafisk designlinje... 4 Grundelementer... 5 Grafisk element... 6 Farver... 7 Farvekode... 7 Typografi... 8 Papirlinje...

Læs mere

M I N U A L BORNHOLMS BRANDFORSIKRING 2008

M I N U A L BORNHOLMS BRANDFORSIKRING 2008 M I N U A L BORNHOLMS BRANDFORSIKRING 2008 LOGO Der er arbejdet med logoet som udtryk for de værdier, som kendetegner Bornholms Brandforsikring: Tradition/genkendelighed og historie Lokal tilknytning Troværdig/tryghed

Læs mere

Jobcenter Skive designmanual

Jobcenter Skive designmanual Jobcenter Skive designmanual 2012 Indhold side Forord 3 Logo - varianter og farver 4 Det femte element - jobcenterbomærket 9 Baggrundsfarver 10 Typografi 11 Brevpapir 12 Kuverter 14 Visitkort 16 Publikationer

Læs mere

Designguide. Brug piletasterne eller page op/page down til at bladre i designguiden.

Designguide. Brug piletasterne eller page op/page down til at bladre i designguiden. Designguide Brug piletasterne eller page op/page down til at bladre i designguiden. Designguide Faaborg-Midtfyn Kommune En kommunes visuelle identitet er en central del af kommunikationen med borgere og

Læs mere

maj 2007 Designmanual for Gribskov Kommune

maj 2007 Designmanual for Gribskov Kommune maj 2007 Designmanual for Gribskov Kommune Ny identitet i Gribskov Kommune Gribskov Kommunes design skal sikre, at kommunen fremstår med et ensartet udtryk af høj kvalitet. Det skal understøtte kommunikationen

Læs mere

Jobcenter Skive designmanual

Jobcenter Skive designmanual Jobcenter Skive designmanual 2012 Indhold side Forord 3 Logo - varianter og farver 4 Det femte element - jobcenterbomærket 9 Baggrundsfarver 10 Typografi [2] 11 Brevpapir 12 Kuverter 14 Visitkort 16 Publikationer

Læs mere

VHMnyt. Hirtshals ved Havet. Hist, hvor vejen slår en bugt... En overset detalje. en ny udstilling i Hirtshals

VHMnyt. Hirtshals ved Havet. Hist, hvor vejen slår en bugt... En overset detalje. en ny udstilling i Hirtshals September 2012 VHMnyt... vi... vi har den gode historie NR. 26 Hirtshals ved Havet en ny udstilling i Hirtshals Hist, hvor vejen slår en bugt... En overset detalje Indhold Forord... s. 3 Hist, hvor vejen

Læs mere

Design af Energimåler II for Danfoss A/S

Design af Energimåler II for Danfoss A/S Design af Energimåler II for Danfoss A/S Design af Energimåler II for Danfoss A/S Projekt 7141 Design af Energimåler II for Danfoss A/S Synopsis Formålet med nærværende rapport er at præsentere det valgte

Læs mere

MINUAL LAKRIDS BY JOHAN BÜLOW

MINUAL LAKRIDS BY JOHAN BÜLOW MINUAL LAKRIDS BY JOHAN BÜLOW Logo Der er arbejdet med logoet som udtryk for de værdier, som kendetegner Lakrids; Stil og klasse Eksklusivt Enkelhed Kvalitet Logoet skal skille sig ud fra den traditionelle

Læs mere

gladsaxe.dk designlinie version

gladsaxe.dk designlinie version gladsaxe.dk designlinie 2004 1. version Designlinie Tjek for seneste version på Gladsaxe Idéen bag det grafiske udtryk Gladsaxe Kommune 2004 Kommunes medarbejderportal, Fokus. Gladsaxe Kommune er en professionel

Læs mere

Ny KvægForskningNr. 5

Ny KvægForskningNr. 5 Ny KvægForskningNr. 5 13. årgang, November 2015 vvraesto commod modigna autet, quat aliquat ad tatie dolorper il ullam, sectem dolenim iniat la feuipsu sciniat ver aliqui bla feumsandipit iure eummy nulputat,

Læs mere

Ny KvægForskning Bakterier blomstrer i børen. Side 2 Slagtekalve trives godt på kolbemajsensilage. Side 4 Hvornår er koen virkelig i brunst?

Ny KvægForskning Bakterier blomstrer i børen. Side 2 Slagtekalve trives godt på kolbemajsensilage. Side 4 Hvornår er koen virkelig i brunst? Ny KvægForskning Nr. 2, 9. årgang, April 2011 vvraesto commod modigna autet, quat aliquat ad tatie dolorper il ullam, sectem dolenim iniat la feuipsu sciniat ver aliqui bla feumsandipit iure eummy nulputat,

Læs mere

Aalborg Havn - Feeder Route

Aalborg Havn - Feeder Route Langerak 19 P.. Box 8530 12.036 - CA/mart 2012 ide 1 af 7 Aalborg Havn - Feeder oute pgaven: Direct mail kampagne - worldwide container netværk. Virkomhed Att: Navn Navnen Gadenavn 00 Pot nr - by Ny feeder

Læs mere

Indhold. Standforhold under messen 6 Uddeling og opstilling af materiale Standen Diverse Leje af stande og standmateriel

Indhold. Standforhold under messen 6 Uddeling og opstilling af materiale Standen Diverse Leje af stande og standmateriel Udstillermappe - DSE Messe Lyngby 2011 - www.studerende.dk 1 Indhold Kære udstiller ved DSE Messe Lyngby 2011 2 Hvad er DSE Messe Lyngby? 3 Deadlines - vigtige datoer 4 Standforhold 5 Messearealets fysiske

Læs mere

Gi et øre! Læs mere på ungpaalinie.dk

Gi et øre! Læs mere på ungpaalinie.dk Del ud af dig selv Gi et øre! ung På Linie & ungonline Giv et lyttende øre på telefonlinjen Ung På Linie eller chatten UngOnLine. Begge tilbyder anonyme og ufor pligtende samtaler til unge, der har brug

Læs mere

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE DESIGNGUIDE FRIE skolers ledere de tre grundværdier Logoet for Frie Skolers Ledere signalerer: Frihed Sikkerhed Personlighed Frihed er det fundament, som alle frie skoler bygger på. Frihed til at have

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler A A Forskellige mennesker med et fælles mål Blå Kors Danmark er en stor og alsidig organisation med en bred

Læs mere

Ring ved sygdom og skade

Ring ved sygdom og skade Infoannoncer Regionsrådsmøde Regionsrådet holder møde onsdag den 27. februar kl. 14 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg. Dagsorden til mødet kan findes på www.rm.dk under fanen politik. Du kan

Læs mere

Weber isolerende facadesystem

Weber isolerende facadesystem Weber isolerende facadesystem - weber.therm plus ultra Fremtidens isoleringssystem - skær toppen af dine varmeudgifter med weber.therm plus ultra Hvor meget energi vil du spare? Familien Jensen er bekymret.

Læs mere

DECEMBER 2009... vi har den gode historie. Sagen om Thomas Bisp. Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT

DECEMBER 2009... vi har den gode historie. Sagen om Thomas Bisp. Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT VHMnyt DECEMBER 2009... vi har den gode historie NR. 17 Sagen om Thomas Bisp Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT Indhold Ny bestyrelse i Museumsforeningen

Læs mere

Er mindre bedre? Se eksempler på opgaver, vi har løst, på de følgende sider.

Er mindre bedre? Se eksempler på opgaver, vi har løst, på de følgende sider. Er mindre bedre? martinsonnedesign er en mindre grafisk virksomhed med et bredt netværk af samarbejdspartnere fra fotografer til trykkerier. Vi løser stort set alle grafiske opgaver fra idé til færdigt

Læs mere

IPU Designguide

IPU Designguide 16.09.2008 IPU Designguide Indholdsfortegnelse 01.00.00 Basis elementer 01.01.00 Logo 01.02.00 Farver 01.03.00 Fonte 01.04.00 Papir 02.00.00 Brevlinie 02.01.00 Brevpapir 02.02.00 Faktura 02.03.00 Telefax

Læs mere

drømmejob André Babikian fra dagpenge til Omvalg på SDU Læs alt om dramaet Toilettalenterne- SDU s elever er kreative på tønden

drømmejob André Babikian fra dagpenge til Omvalg på SDU Læs alt om dramaet Toilettalenterne- SDU s elever er kreative på tønden FEBRUAR 2009 Omvalg på SDU Læs alt om dramaet Toilettalenterne- SDU s elever er kreative på tønden André Babikian fra dagpenge til drømmejob RUST - STUDIEMAGASINET FOR SYDDANSK UNIVERSITET RUST - studentermagasinet

Læs mere

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis En projektopgave i visuel identitet og kommunikation om det fiktive rejsebureau ream ours udarbejdet af Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis Troels Ottesen Michael Dalgaard Stefan Skjerning Erhvervsakademiet

Læs mere

I n d h o l d. Det handler om kompetence og engagement

I n d h o l d. Det handler om kompetence og engagement P r o f i l 2 0 0 6 TILSTANDSVURDERING P R O J E K T ERING RENOVERING T ILSYN PL EJEHJEM HOSPITALER SKOLER UNIVERSITETER BOLIGER BIBLIOTEKER SPORTSANLÆG L A BORATO R I E R I n d h o l d Vi vil være i udvikling

Læs mere

Formsproget er stilrent og tidløst. Våbnets formsprog kommunikerer modernitet og dynamik, men med respekt for historien og geografien.

Formsproget er stilrent og tidløst. Våbnets formsprog kommunikerer modernitet og dynamik, men med respekt for historien og geografien. Grundelementer Logo Favrskov Kommunes logo er sammensat af det grønne kommunevåben og navnetrækket. Favrskovs mange åløb, med Gudenåen og Lilleåen som de mest kendte, er inspirationen til kommunevåbnet.

Læs mere

Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010. 57nord.dk

Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010. 57nord.dk Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010 57nord.dk Kolofon for tidsskriftet Reflex Reflex er et tidsskrift med digte, artikler om lyrik, anmeldelser og andet som måtte interessere digtere og lyrikelskere. Reflex

Læs mere

Journalistikkens syv faser

Journalistikkens syv faser Journalistikkens syv faser Journalistikkens syv faser er et forholdsvist nyt kapitel, der skal hjælpe dig med at få overblikket over, hvilken forberedelse og hvilke arbejdsopgaver, der kan ligge forude

Læs mere

Manualen er et arbejdsredskab...4. Beskrivelse af identitetsvision...5 Uddybning af værdiord...5

Manualen er et arbejdsredskab...4. Beskrivelse af identitetsvision...5 Uddybning af værdiord...5 DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED MANUALEN...4 Manualen er et arbejdsredskab...4 BRANDING STRATEGI...5 Beskrivelse af identitetsvision...5 Uddybning af værdiord...5 GRUNDELEMENTER...6 Lindpros

Læs mere

Titel så stor som mulig

Titel så stor som mulig Titel så stor som mulig Undertitel 1 Titel så stor som mulig Undertitel Indhold Titel ISBN EAN Principlayout: Hedda Bank Oplag: Tryk: Niveau 1 7 nivaeu 1 11 Niveau 2 11 Niveau 3 13 2012 Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

29. april 2009 Kollektiv Trafik Forum Direkte busser på Sjælland og øerne

29. april 2009 Kollektiv Trafik Forum Direkte busser på Sjælland og øerne 29. april 2009 Kollektiv Trafik Forum Direkte busser på Sjælland og øerne Claus Lund Andersen cla@moviatrafik.dk Trængslen mod København er stigende Vækst i biltrafikken frem mod 2030 To scenarier 270

Læs mere

DET NYE LOGO INDHOLD. Corporate logo 3. Respektafstand 4. Farvekoder 5. Visitkort 7. Brevpapir 8

DET NYE LOGO INDHOLD. Corporate logo 3. Respektafstand 4. Farvekoder 5. Visitkort 7. Brevpapir 8 DESINUIDE 215 DET NE LOO INDHOLD orporate logo 3 espektafstand 4 Farvekoder 5 Typografi 6 Visitkort 7 revpapir 8 uverter 9 illeder stil og tone 12 illeder i brug 13 Powerpoint 14 ontakt 15 DANS SUNDHEDSSIINs

Læs mere

Borgerservice søger medarbejdere. Vil du arbejde med byens trafi k? Bilag 2. Lorem ipsum dolor sit amet delissed ex erit

Borgerservice søger medarbejdere. Vil du arbejde med byens trafi k? Bilag 2. Lorem ipsum dolor sit amet delissed ex erit Bilag 2 Vil du passe på KØBENHAVN? Vil du hjælpe KØBENHAVNERNE? Vil du arbejde med byens trafi k? Borgerservice søger medarbejdere TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN ØKONOMIFORVALTNINGEN Lorem ipsum dolor sit

Læs mere

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål. modolendre feugait am dolum irit accumsa ndreros nonsequam, consequisim venisl utpat praesed

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål. modolendre feugait am dolum irit accumsa ndreros nonsequam, consequisim venisl utpat praesed Ny KvægForskning Nr. 3 9. årgang, Juni 2011 vvraesto commod modigna autet, quat aliquat ad tatie dolorper il ullam, sectem dolenim iniat la feuipsu sciniat ver aliqui bla feumsandipit iure eummy nulputat,

Læs mere

KAB på dansk. Bedre boliger for alle. - sådan skriver vi. 4. udgave, juni 2009

KAB på dansk. Bedre boliger for alle. - sådan skriver vi. 4. udgave, juni 2009 KAB på dansk - sådan skriver vi 4. udgave, juni 2009 Bedre boliger for alle Indholdsfortegnelse Juni 2009 DRS/le Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Skabeloner... 4 Adresser/gadenr.... 5 Afleveringsattest...

Læs mere

gladsaxe.dk designlinie version

gladsaxe.dk designlinie version GLADSAXE gladsaxe.dk designlinie 2004 1. version Gladsaxe Kommune 2004 Tjek for seneste version på Gladsaxe Ideen bag det grafiske udtryk Grafik & Idé: Rasmus Hald Kommunes intranet, Fokus. Gladsaxe Kommune

Læs mere

09.10.2008 / Grand Park Flextrafik og interessenthåndtering i Movia

09.10.2008 / Grand Park Flextrafik og interessenthåndtering i Movia 09.10.2008 / Grand Park Flextrafik og interessenthåndtering i Movia Jens Peter Langberg og Claus Hermansen jpl@movia.dk og che@movia.dk Flextrafik til alle, i 2010 Har vi målet i sigte? Hvad er Målet Alle

Læs mere

SBN. SBN er en ny moderne nyheds Avis

SBN. SBN er en ny moderne nyheds Avis SBN SØNDAG, JANUAR 31, 15 ÅR 20015 Nummer 1 FLYGTNINGE EDITION Pris: 5 KR Nils erik utaler - Vi er utrolig glade for hjælpen fra det færøske landsstyre. Det viser stort udsyn, at det færøske folk tager

Læs mere

Designmanual for Rebild Kommune

Designmanual for Rebild Kommune Designmanual for Rebild Kommune Indhold Forord... 3 Kommunevåben... 4 Farvepalet... 6 Designelementer... 7 Typografi... 12 Brevlinje... 13 Visitkort... 17 Publikationer... 18 Annoncer... 25 PowerPoint...

Læs mere

Region Syddanmark. Klædt på til valg med en stærk identitet i tiden efter... Præsentation af design- og kommunikationskoncept for Region Syddanmark

Region Syddanmark. Klædt på til valg med en stærk identitet i tiden efter... Præsentation af design- og kommunikationskoncept for Region Syddanmark Region Syddanmark Præsentation af design- og kommunikationskoncept for Region Syddanmark Klædt på til valg med en stærk identitet i tiden efter... Baggrund: 15. november afholdes for første gang valg til

Læs mere

Bomærke. I Miljø- og Fødevareministeriets logo er en unik og signalgivende kongekrone det identitetsbærende element.

Bomærke. I Miljø- og Fødevareministeriets logo er en unik og signalgivende kongekrone det identitetsbærende element. Grundelementer Bomærke I Miljø- og Fødevareministeriets logo er en unik og signalgivende kongekrone det identitetsbærende element. Kronen er en fortolkning over den danske enevoldskrone, så den i form

Læs mere

Vordingborg Kommune. Designmanual

Vordingborg Kommune. Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual 2. udgave, 1. oplag Vordingborg Kommune Kommunikationsafdelingen Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf.: 55 36 27 14 www.vordingborg.dk

Læs mere

uofficielt århusmesterskab Superbest Cup 2010

uofficielt århusmesterskab Superbest Cup 2010 i n d e f o d b o l d uofficielt århusmesterskab Superbest Cup 2010 Tirsdag den 28. december 2010 kl. 19.00 i Bellevuehallerne www.superbest-risskov.dk Velkommen Så byder vi igen velkommen til stævne i

Læs mere

Banedanmarks logo. Minimumstørrelse. Symbolets størrelse og proportioner må ikke ændres. Symbolet har en fast placering under navnetrækket.

Banedanmarks logo. Minimumstørrelse. Symbolets størrelse og proportioner må ikke ændres. Symbolet har en fast placering under navnetrækket. Banedanmarks logo Navnetræk Symbol Minimumstørrelse Bredde: 4,5 mm Designprogrammets bærende element er logoet. Logoet består af navnetrækket Banedanmark og af et symbol. Den grafiske opdeling i navnetrækket

Læs mere

VERSION 3 JANUAR design guide. Friluftsrådets designguide 1

VERSION 3 JANUAR design guide. Friluftsrådets designguide 1 VERSION 3 JANUAR 2016 design guide Friluftsrådets designguide 1 Indhold 1 Introduktion Friluftsrådets vision...4 Logoets Historie...4 Billeder...5 Sociale medier...5 Friluftsrådets projekter og programmer...5

Læs mere

Administrativ medarbejder. Blåkærgård, Silkeborg

Administrativ medarbejder. Blåkærgård, Silkeborg guidelines til jobannoncer Revideret 16.12.2014 Midt mellem uddannelse og indlevelse Blåkærgård, Silkeborg Region Midtjylland er en af Jyllands største arbejdspladser. De fleste medarbejdere udfolder deres

Læs mere

Hvad er en Kommuneplan?

Hvad er en Kommuneplan? Forside Tema 1 Hvad er en Kommuneplan? Amet dignissim delenit nonummy illum dolore wisi in duis at, tincidunt wisi, duis elit, amet feugiat laoreet. Blandit nisl tincidunt nulla facilisi minim, velit nulla

Læs mere

Design. manual. 4September 2014

Design. manual. 4September 2014 Design manual 4September 2014 2 Fredensborg Kommune Designmanual 4 September 2014 Fredensborg Kommune Designmanual 4 September 2014 3 Indhold 3 Forord 5 Logo 6 Logo, varianter 7 Frikommune-logo 8 Farver,

Læs mere

Eksklusiv. Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen. Et magasin for boligejere om investering, interiør og arkitektur

Eksklusiv. Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen. Et magasin for boligejere om investering, interiør og arkitektur Eksklusiv Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen Et magasin for boligejere om investering, interiør og arkitektur Velkommen til Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen Eksklusiv Vi har hermed glæden

Læs mere

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret.

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. November 2008 Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. AJKS logo skal altid gengives efter digital original. Varianter Logoet

Læs mere

Vordingborg Kommune. Designmanual

Vordingborg Kommune. Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual 2. udgave, 1. oplag Vordingborg Kommune Kommunikationsafdelingen Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf.: 55 36 27 14 www.vordingborg.dk

Læs mere

Rough - visuel idéudvikling

Rough - visuel idéudvikling 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box 260. 4000 Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Rough, udkast, struktur, billedbrug

Læs mere

Med kærlighed. - til den gode fisk - til den autentiske mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm

Med kærlighed. - til den gode fisk - til den autentiske mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm Med kærlighed - til den gode fik - til den autentike mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm LOGO - Farver PRIMÆRFARVER VIOLET PANTONE: 5285 C E194-6 CMYK: 45-35-0-15 RGB: 138-145-187 BLÅ

Læs mere

Om at designe bøger. Forfatterforlaget Attikas generalforsamling 22. april 2006. af Irene Schwarz Poulsen

Om at designe bøger. Forfatterforlaget Attikas generalforsamling 22. april 2006. af Irene Schwarz Poulsen Om at designe bøger Forfatterforlaget Attikas generalforsamling 22. april 2006 af Irene Schwarz Poulsen # /17 Om mig Født 1980 Begyndte at lave grafisk design i 2001 Debut som bog-designer i 2003 Uddannelse:

Læs mere

GRØNLAND DU GLEMMER DET ALDRIG

GRØNLAND DU GLEMMER DET ALDRIG GRØNLAND DU GLEMMER DET ALDRIG GREENLAND Magnit, quamet ea faccum eui eum ing erat prat. Essequi ex elit niam in ut digna feu feum velisl utet lum volestio consed tem veraess equat. Ent volorem adit utatie

Læs mere

Vores visuelle profil Regler og vejledninger

Vores visuelle profil Regler og vejledninger namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Designguide Vores visuelle profil Regler og vejledninger side 1 opdateret oversigt 1.0 12. 2.0 november 3.0 4.0 5.0 2004 6.0 7.0 8.0 FAQ afslut tryk

Læs mere

Designmanual 14.08.2015

Designmanual 14.08.2015 Designmanual 14.08.2015 Designmanual Indhold 2 Indledning... 3 Logo UCN s kommunikationsniveauer... 4 Logooversigt... 5 UCN overordnet niveau... 6 Logo med engelsk beskrivelse... 7 Payoff... 8 UCN afdelings-niveau...

Læs mere

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål. Tirsdag den 6. september 2011, Herning Kongrescenter Temadag om Sygdomsadfærd og

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål. Tirsdag den 6. september 2011, Herning Kongrescenter Temadag om Sygdomsadfærd og Ny KvægForskning Nr. 4 9. årgang, August 2011 vvraesto commod modigna autet, quat aliquat ad tatie dolorper il ullam, sectem dolenim iniat la feuipsu sciniat ver aliqui bla feumsandipit iure eummy nulputat,

Læs mere

Design guide. Januar 2016

Design guide. Januar 2016 Design guide Intro Denne designguide introducerer Miljø- og Fødevareministeriets designprogram, giver retningslinjer for brug af grundelementerne på ministeriets og dets institutioners forskellige kontaktflader

Læs mere

Økologisk spiseklub for hele familien

Økologisk spiseklub for hele familien Oplæg til koncept Jeg har leget lidt med at føre ideen om en økologisk spiseklub i Odder en del videre. Jeg tror, der i tiden er et godt potentiale til at bygge noget mere op omkring økologisk sund mad,

Læs mere

Weber isolerende facadesystem

Weber isolerende facadesystem Weber isolerende facadesystem - weber.therm plus ultra Montagevejledning I denne montagevejledning kan du finde oplysninger om, hvordan du monterer facadesystemet. Systemet er egnet til både nybyggeri

Læs mere

PÅ VEJ UD AF KRISEN TEMA: ARBEJDSLIV

PÅ VEJ UD AF KRISEN TEMA: ARBEJDSLIV Danmark 2010-11. årgang PÅ VEJ UD AF KRISEN TEMA: ARBEJDSLIV Arbejdet skal give mening Gode MUS er guld værd Skab engagement efter fyringer Fokus på performance culture Leder lobor sum volutet ea feuguer

Læs mere

Designguide. Version 1.0-2008-03-12

Designguide. Version 1.0-2008-03-12 Designguide Version 1.0-2008-03-12 Introduktion FTF s designguide har til formål at sikre, at vi altid er kreative inden for de samme rammer og fremstår som en professionel og sammenhængende organisation.

Læs mere

Beskrivelse af proces fra bruger

Beskrivelse af proces fra bruger Indhold Beskrivelse af proces fra bruger... 2 Beskrivelse af proces - fra koden... 6 0) Initialisering af proces... 7 1) Ansøgning oprettet (noteticket)... 8 2) Godkend nyt medlem (taskticket)... 9 3)

Læs mere

Velkommen til et lille udpluk fra min pralemappe.

Velkommen til et lille udpluk fra min pralemappe. har som målsætning at designe ting og kommunikation enkelt og logisk forståeligt. Less is More. Designet skal være originalt, kreativt etc., men frem for alt: rigtigt. For at være rigtigt design skal det

Læs mere