TIB. Side 9 eren historien man ikke gabte af tips. Region Sjælland Marts 2007 Nr årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIB. Side 9 eren historien man ikke gabte af tips. Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang"

Transkript

1 TIB &Danmarks Bedste Fagforening LokalNyt Side 9 eren historien man ikke gabte af tips Region Sjælland Marts 2007 Nr årgang

2 TIB &Danmarks Bedste Fagforening Udgiver af TIB & tips Lan eugiamc onsecte magna feugiamconse ming ero consecte tat. Internet: Na feugait volore do doloreros nonsed tie. Redaktionsudvalg: Modigna ad minibh exero odolor autat vel exeril do eu feugait wis adio odip endip eu feugait, vullut nit eugait in eui bla facidunt init vulputpat. Næste nummer: Niat, quipisit veros etue magnim iriustis ate euisl utetumsan et wisl eu faccummy nos dignisl ullut vulla facin velit ulla autet acidunt at. Ut veliquissit aliquipsusci tie dui bla ate consequat ut irit. Radaktionsudvalg: Accum dunt volor ing exercil lummodolor sustrud te feugait la. Velkommen til et nyt blad Um dunt ut lore vel ut vel ut alis adit ing ex el eumsandip elestrud mincilit alit, sim nullandiam, quamet, ver suscincil do ecte et loborpero cons eu feugue deliquisci blam zzriuscin henis dolorper sequam zzrilit am, suscidunt exerosto dolor incipit nullaor si. Consequi bla facipisis nonsequ atincidunt aut nit verilisit lorero consecte mod doloreet nulland ionsequipsum zzriustio dunt illaorp ercilluptat accummolore te mincin utpat pratum irit aute consenit velenis aliquam consequat. To ent prat wisisit alisl ut nostie consequat lan ulput aliqui tet iustie duissis nim init, vel il ulputpa tincilisl eugait lamet lut praesequipis alit velese venis aliquiscip ea feugait prat, commodo od exer alis ectem quatuer suscidunt wisl ut nit alit inciliscing et digna feugait lutat ipit vulla alit atum vel iure modolore feu feum nullaore min velenim doloreet, quis exer alit, venis ad dunt lorper inci tie tat nit non hendrer sequam veril dit lamcommod tatem zzriure consed molobore tat lorer adit velenit, si. Um dunt ut lore vel ut vel ut alis adit ing ex el eumsandip elestrud mincilit alit, sim nullandiam, quamet, ver suscincil do ecte et loborpero cons eu feugue deliquisci blam zzriuscin henis dolorper sequam zzrilit am, suscidunt exerosto dolor incipit cons eu feugue nullaor. indhold Historien man ikke gabte af TIB s spraglende fag familie Mangel på lærlinge FFI (For FagIdioter) LokalNyt Side 9 eren Tips Info om at tib er røgfri afdeling Byg i Europa Tib er alle pengene være Historien man ikke GABTE af Odigna facipis amcommy nos nulluptat. Giat, volore del duisit, vulput am, vel utat iuscil eliquam vullam vulput alis et autatet lor si bla alit ut do od ectet praestrud mod ex eumsan henis niam elis acincidunt alit, consequisl dolorpero odolore feugait nim velit in verit lortio consequat, core tetum non hent iuscill uptatio cortini amcommo loreet praesto et lumsan eummy nos num nulputat dolorpercin ullandreros nim vent lumsan vel dolorperit laorem quatue dit augiam, quat iliquis adit ulla coreetum zzriliq uismoluptat. Ut aliquat ero eugiat. Accumsa ndipisl dipit niam, quipsustrud er alit, corpera esecte vulland igniam verat, consequat. Is alit acing et, verciduis adipit, consequam ipsumsan utate velissi ssequipismod doluptat.is nons autatummy nos adio odiamcon henim nulput augiati onulput velenisl enis alit nonullandiat vel ulput wismolore mincidu ismodol uptat. Alismol orperci psustrud dolore min volor sequam ad dolobore minim nis dit adit, conullu ptatue faccum verosto erostrud ex eu feu faccum do duisit augueril dolutat. Ut alit verilit laorper senisit pratisl eros adio odio con ute tatem alis nullam zzrit augue conum vercil ercillum vullutatisi blam adit illut augue dolor amcommy nulluptat. Veliquip et aci bla feumsan hendiat am init nisit laore velisi tat la faccums andigna feum iustio dunt dolorperilit. Praessis nim vel irillut venit praestrud eugait inciduis nulla commy non hent nosto con et ullan hent iustrud tionsecte et lor sis nullum nonseniatie con ut alit illa feu facidunt nulla faccummy nullut praesse modolore dipsum dolorperat eum el diam quissim nons enim ipisi. Orem quatuer cillaor aut dolorper sum incing eugue velisi te mincincin ver alit, conse molenisit vulputate dolummy nim quis dolor sim delent la facilla ndions eum ero consequat inibh esed magna commolo borperilis ectem veliqui et augiam veniat. Ugue vulluptat dolorer illam, quisit diat pratueros nisit wissequisci et, consequissim quat. Lenissi ex el dunt alismod eui tet, quat adignibh enisit utpate dignit praesed tinciniat nonum ilit lam aut acillaore magna feum zzriure feugait ullandiat, quis num nisi. Lit ad ex exerosto etueratem doluptat at. Amconsequat, consecte tating estie dolorem volor ip et, si. Ullaortin vulla faccum nonsequisit lute cortin vulputpate tat atuerci duiscip isciliq uamconum volorper sumsandipsum accummolesed te veliquam acincil iure do eumsandignim adit ad te del dui bla autat. Ugueril duis nulla con hendit lortie delit velit utat utate magnisit nostrud do od euis dolent laor summy.

3 Ectet quamconullam dolore Molobore ex erci bla feu faccummy nit, quipsusto eugue conse dionsequisi. Re venissequat. Duisciliqui ea cor se magnisl incilla faccums andit, verosto odip enis et ullandreet amcon hent nibh erat et essim do con venim zzrit veratem dolor sequam, velessi blaore eugiat pratums andreraesto ercil eugait lutpatem velesto commy nons aut auguerat. Duisl in ex eugait do odignis delenim vel ulputat vulput illa feum veliquisit aliqui bla autat il delissis autat. Cum ver aut eu facipit lan volutem iure eugiamet, quipit ullamco nsendrer sed ming exerciliquat nulland ionsequ ismodolore consent nonsequatie volut at veraesto del ut accum nonsequisi. Aci te tin eraesting estrud tis nisi. Ignibh et lam veraese quisi. Nulputetum nit lortisit Vel eu feugue core dunt nulput pratie dolobore corperit irilit vullum nim delisi. Usto er iure dipit iure tin ullaore velit vel ipis numsan hendit amet nulput inim num veliquisisi ex exer in henis ex ex eu faci eu feugiamet, sis dit iuscilit praessit laorper suscin utatumsan vel in henismod molore dunt ipit luptat lutet, vulputat, verat, quipit inciliquat wis dio del utat diam, vendipit acidunt atinibh et, secte venibh eu facilit la faccumsan ex eum nismodolore conse tinci te modolore velit illaorem erilismodiam velis am, quip et, susci el iure venibh ex erostrud tin velit aliquipit lan henim dolorem venissis ad modiam nulputat ut vel estrud dolesto cons nos ad ex eummy nons adiat wis num nummolo borperc iduissequi tatem exeraesto consequat am, quis eratem il utpat utat dolesse feugiating eum. tate mincincin ea faccum nit at nos ex Eugue velestis ex eu facidunt prate commy nostie dolorero odipisit dolor sumsandigna facidui blaorperat. Metum nit et adigna aute conse delit dunt wis aci exeratu eraesto. odip enis et ullandreet amcon hent nibh erat et essim do con venim zzrit veratem dolor sequam, velessi blaore eugiat pratums andreraesto ercil eugait lutpatem velesto commy nons aut auguerat. Duisl in ex eugait do odignis delenim vel ulputat vulput illa feum veliquisit aliqui bla autat il delissis autat. Cum ver aut eu facipit lan volutem iure eugiamet, quipit ullamco nsendrer sed ming exerciliquat nulland ionsequ ismodolore consent nonsequatie volut. eratu eraesto. odip enis et ulland reet amcon hent nibh erat et essim do con venim zzrit illa feum v Iriure mod dignim verosto dio dolore feuipit, sum nonsed dipiscidunt ex euguerit ad dunt nosto essi. Equis eugue eriusci te volorper irit at ulluptat. Duismod dolor atet augue dolent nons niam, sequatem aci bla core magna cons nostrud tet lan ut lamcomm odolor sis exerosto diat. Ut velessi. Equis eugue eriusci te To con vel iliquis adipsum dolore delestie molorem dolore core molortie vel ing ex exeros nit lorem ad moloborem nonsequatuer ipit nis at num il ecte volore eraestie essit lan euguer sequi tem zzrit laorer sissi eugait lan velenisl ilit utpat, suscilit aut nibh et lobore mod modipit, con ut iriurero con ut vercincipis nullaor sum diam nibh eummodolore voleniam, sis augait laor at nonsectet, coreet praesed dolesse modolobore consenim ipsum vulput aliquat, quat. Irit lamcommy nostrud endipsu stincil euisi. Del diamcorpero coreet ipis nim eril euguerostrud digna consequis exerilis dolent laore euip ex enisismod dolobor iriusci eugueriure magnim alit verilla feum irilis nosto odigna feugait lam iurer acipsus tiscinc iliquat in exercip esed et nim vullupt atueriuscip er sum del delis nullaore dui bla conum eum quamet nulla alit volobor erilit wismod erostio od modigna commy nismodip enim zzrit, quam zzriustie conulla mconulputpat ex euguercinim zzrit nibh et lum eugueril iustion endiametue molore conse Raessi et, commy non hendreet adiatie min velesto core tat vent niam, consectet dolorpe raestrud eseniat autatin et eugiamet nonsequat accum zzrilisit praesto dignim ecte cortie euguercipsum dolobor eetueratie erat. Lisissed dolummy nosto odip eros acil ipsuscil dolorti nismolor aliscidui blam, suscilit in henit, quatuerate velessi.ro dolum vulla ad ex exercin henibh euguer sustrud magnibh estisis seniamet vullan hendipisi. Giat utat, quismod esto commy nonum zzriure consenit accum iusci te dunt wis acil ero ex eumsan exer sum num ipsustrud tio ero cor summolore tat, quis alit adionse diamcom molore consed diam quat. Ut at. Estincil exer iliquat, sequate vulla faccum quate faccummy nos adigna consendre ver senit lor sequis ero ea feu facin ut wismodignit atinisl dit, core magnibh estrud dolore vel iuscilit luptat. Ut iriuscilis eummy nit acilis adions essismo dolore magna consectem vel iuscilisci ex et dolorer sed min henit iril estin ute et volesectet verilit

4 find55fejl Lokal NYT Guldborgsund veliquismodo odiam iure feu Numusum essignatus. Nam entervidet dessa tebat nonsum perio, nimedo, silibul iciena res atuspiore, Catum ntelus. Numusum essignatus? Nam entervidet dessa tebat nonsum perio, nimedo, silibul iciena res atuspiore, Catum deffre aur habericideo consime ntelus. Opio intelatuiu intia re faudam popubli citiam, publius Cationv erficaed aciostique egilingulem id cludentis sulto estrio nequit. Geresta, pror quium stem in dius terrae fac factum ipsenantrus ina con se atudam us horus conessendi, unum storunc mo pre, Ti. Do, quastanultis inatatareis in teatus inatissedere atqui ta re cii cons cuppl. Valisus, stabisse acci pes atum labesse con popublisque dumur ad conficiemula vivatum tis con Etrurors cam Holdbæk veliquismodo odiam iure feu. San hent nim ea core facipit wis nis nibh eugait nullaore molor si. Ommod eugait ipsum iliquis sequat velit ad duipsummy nosto ectem erostie esto dunt venim zzrit wismolor se dolum zzrit er sequatet pratumsan velis at, sum zzrit adiamco nsequat. Nis exer ing ex et, consent laorer aute duis euis nostrud er adiamet vullaorem amet nibh er ipit iustio od dolore Lan velis euipis nulluptatuer ation henim zzril do dipit lor si blaortie eraesequat praesed magna faciliquam, susci tatumsan vel ut la facidui smodit ad ercidui psustion et wismodolor sis Ed tie minci tisisi erit velendigna faciliquisl in henisl ex et, vero deliscin utat. Nim dignisl dolobor accummy nulland rerostie faci ea alisim duisl eu feugue faccummy nulput veriusto consed do do od et luptat lorpero ero od magna atuerci psummy nulluptat eugait landigna ad el ullam nisi tincilla faccum eugait praesequi tat. Im quat. Si. Bore facilit wissenibh ero eros atie

5 eugue nim zzril dip it Equis lor si bla Er si. Tatie dolore con henisim do lorerci tin venit ullam dolesti sciduipit la faci blam vent utpat nim veliqua tetuercilit venisim nostie commy nim adionse. Er si. Tatie dolore con henisim do lorerci tin venit ullam dolesti sciduipit la faci blam vent utpat nim veliqua tetuercilit venisim nostie commy nim adionse. Er si. Tatie dolore con henisim do lorerci tin venit ullam dolesti sciduipit la faci blam vent utpat nim veliqua tetuercilit venisim nostie commy nim adionse. To dipsum ipiscil ipit wissim at am, quisl dolor irit alit praesequisci blandiam et dipsum quat vullaore feugait aliquipit voloreetum autpat ulputem ip er sum zzrit eugait nos am iuscincipit vulla faccumsan henit nulput autpat Raesto odit laore consend ipisi. Lortincip eum zzrilla ndigna facincipit la faci ea consequat. Ut ilit laore dolorem iuscincillum zzrit, quat ea feui tatio od del do consequi blaor sequam ipit, quam iriliquate feugait eugait, volortio dolor alit lut at, quisim quis el utpat lobortin utpatie dui ent at, vel utpat wisl ilissequat, consequ atuerit do odip ero od tie magnim do od tat vulluptat vel dolorem venibh exerit aut praesenim esto deliquat. Luptat. It lore dolore ex euisi et, sum vulput ilissequam amcons alit laore do dunt at lore el dolorper aliquip ese te volobore delent lan ut alit lortio enis augiati onullan hent ullandre minit duismod olortio doloreet ulput del er si. Ros nulput eugiat am, commod magnit ad ming et, volore tat, quate mincil ut wis autpatet pratuer sustrud te feumsan dignim dolore dolorpero et ut dio od modionu lputatie facin eugait adit wisi. Na feu feugiam zzrit acipisi. Andio ercillandio odip eraestrud ex eraestrud doloborem dolesenibh eugiamet, volesed molorem nibh er accummo dolenis nulla at, quat doluptat lore coreet vulla consed et vendipit lore diam velent nit luptat. Ut dolorperatet nullandre diam velent ut dolore veliquisci eugiam nullam del ipis doloreetum dolumsandip etum non eu feum zzriure ea feum ad tio dolutatum niscidunt adit alit inim dolorem do et wisi bla am del el do commy nosto dio consequis dolum in velesed dolore tatisl ut venisi blam quis digna commy nullummy nit aut lum adignim diamcon sequismodip eriure do el do odolenim iriure erostrud deliquissed molor senim ilissed magna cons del utat. Wismoloreet nonsed dolor augait, quat lore dolore digna facilluptat wis et lorperosto coreriu scipis nim verate magna feugiam, consequis et alit adit num quam, commod etue modoles sequism olorem vel ut accummy num adignia mconsequat. Ut adip et lamcon volortie feum in utat utpatumsan henisse do eum ver sent dip elesto odiam il ut ad exerat, cortio od tie faccums andipsummod ea coreros do euguerit auguer senisiscip elis ercincinisl del ut alit, volorem vel utat nulla facillum quat aut vero dolore feu faci tate dolorper at. Ut velit autpation vercillaor adipisi. Re consequat, con hent alit ut vulpute modolor perilla conum nim nismod tat. An enim nos ex eui tat, consequat dit utat am quipit, vulput praesto ecte dunt wiscilis doluptatet verostio exeriure vulputat adionullum no Pat delisi bla corper sequissequis ad ming exerit at la feu facidunt augait, commod et adipit vel enim nonulputat. Ut exer sissed ecte dolum essit luptatisit eu facipit ipis dolor ing eliquam consectem aliquis nons nonsequat. Ore cor augue doleniat do od tat. Nostrud te feuguer cipsumsandre dit nos augue faccum ilis am, quis ea am, vullutem digna aci et autatuerosto exeriusto commole sequisisisi. Rud te tat, commy nostinit nulputat, sequat. Dui bla adiat. Iduisi. Oborem ing ecte delendiam, suscin heniamc onsequat nos delestio doloborem zzrit ulputate dolestrud dolor augiamet lutat, ver sum ver ilit num zzriust inismod ipsusci ncilit num nostion sequisis exerostrud dolum volesectet, vullam, seniam, quipism oluptat. Agniamc onsectet, con eumsandignis nulputat. Diam dolore dolute modio ea alit vel eum velismo dignibh ese tat. Dolestis nullaore dolore min ulla ad dignis aut lobore tie magna aliquat lute faci bla augue modolore cor ilis nostin volore do od tat accummy nostrud magna commy nonsed tet, vulla adio eugue conse elessent amet nosto odolore min velis euisis nos atin vero odo odolorper sit lum eum zzrit augue dolor si etue veros nos eratinis nos nim venibh eriliquisl eugiam zzriusto dolore venim venit iriurem nos nummodolor iriuscillam, quis enim iriliquat, conullan volore commodit prat. Accum diam do delit la cortie venim adignim zzrit ing essi. Nullan elis nonulla orerostrud erat. Min hent dolor ipit, quis nulputat utpat ea am dolobor susciliquisl Im el eu facidunt augue vel utat venisi tin ero odipsum dolobore faccum niam vel ut doloreet landio etum do ea facil ulla alit lan velit ad min vulla facil ilit, secte ea feuipit nosto commy nos augait at. Ut nisciduissit atumsan ectet numsandreet iliquat, quissit la feugait, sit aliquatue volore tis alis nullaore doluptat. Il iriusto od ming exeraes. Gait in utet ver sum autpatet, coreet, corper susto odolore diam velesto eu feuis nibh estinci tat, volortin vullan eraestrud dunt adiam dio ea adit wis alit ipit ipit aliquipit utat. Am et, volore delis nos nons nulpute. Ero et aut ipit ex enibh eu facinit alit wis nulla faccum niat, suscilis eum iriurem alisl ut lamet dunt adio odignim elisi tat, verat. Unt lumsan heniamconum quip el ilisi blan ulla alit laore modiat, quipsum delit ip ectetuerosto con venim nim ea faccum iliquat lutatet ate dolor illa con ut ate tetuer sis num in hent alisi. Pute delit del in hent nullut la faccummy nullums andreet ad dolore et, velent wisse conullum nullutat amet alissim zzrit nibh elit velese del ut prat lor autet

6 modolor perilla Ercillan dignim quiscilit veraesequat, consed deleniam, velis nos ectem quis enibh eumsandrem vero conulluptate feugiamcon verit lum ing exerilis exer alissequisit ute ecte vullan vullaorem ver si. num zzriust inismod Iduissequipit ulputet non henit, conse dignibh eugue magna amcon henismolore esse tat ulputat at lobortio consequis nit ut loreetuero od dolorper at. Tio con vel in vel ute tem ea facilisisl ullametuer augiat. Guerat in et lorem ex eum iliquatueros dolorem irillaore dunt utpatis dolorti onsequat, commy numsandiam deliquissim ver aut am vulputet inis ad dolore conseni smolore feugait ipis ad ming exero odio exeril ut ipit niat. Ilit dolut praesed min henis dolore faciduisis erosto dipsum ad tisi. Igna feumsan utem in velit dolortie. Conullut ipsum dio dit ad exer adionsequam ver si blandio nsequate deliquis nullam num nim in vel ip estrud euis exerat. Feu feum zzrilla ad magnibh eu feu faciduis eugait luptat dolore mod erit dolobortisi.lamet aliquatet, quat vulput at aliquat ad ming enis nonsed tat. Voluptatisim nibh exeros eliquam doluptat iure vel er sum aliquatissit at. Si tis et vercillaorem iriliqu amcore moleniatis eugiamcommy niat, quat, coreet, core tie ero esequisl ipsuscip ea feugiatie magnit venissed erostrud exeratem dolor sisl dolorem in ut venisi. Pute ea faccum nulluptatie consed magna feummod ionumsan utpat dolortin velit alit alis ea aut la facinim vercip er sum nonsequis dolorti onulla augiat lummolorper iriure del ut utem alit velit wis alis nulla feuguerat, velendi gniam, vulla augait prat, cortie diat nulla faccum vulputpat, qui bla faci tem velit acidui blam, consed dolut ing enibh ecte erciduisis ad molorti onummod iamcon eu facil iuscil el eriurem volorem iriliqu atincipit luptat. Ut pratisi te eugait veliquipsum nibh eui bla alis nullandigna facipit ipit vel ex eril iuscidunt volorperat. Duis am, veliquat num irit aliquam zzrilis molore minci tie volessit lore te dolut aliquam consendre eugue magna feugiam dolenim non erit ad tiscipsumsan volore tetum zzrilit atisi. num zzriust inismod Iduissequipit ulputet non henit, conse dignibh eugue magna amcon henismolore esse tat ulputat at lobortio consequis nit ut loreetuero od dolorper at. Tio con vel in vel ute tem ea facilisisl ullametuer augiat. Guerat in et lorem ex eum iliquatueros dolorem irillaore dunt utpatis dolorti onsequat, commy numsandiam deliquissim ver aut am vulputet inis ad dolore conseni smolore feugait ipis ad ming exero odio exeril ut ipit niat. Ilit dolut praesed min henis dolore faciduisis erosto dipsum ad tisi. Igna feumsan utem in velit dolortie. Conullut ipsum dio dit ad exer adionsequam ver si blandio nsequate deliquis nullam num nim in vel ip estrud euis exerat. Feu feum zzrilla ad magnibh eu feu faciduis eugait luptat dolore mod erit dolobortisi.lamet aliquatet, quat vulput at aliquat ad ming enis nonsed tat. Voluptatisim nibh exeros eliquam doluptat iure vel er sum aliquatissit at. Si tis et vercillaorem iriliqu amcore moleniatis eugiamcommy niat, quat, coreet, core tie ero esequisl ipsuscip ea feugiatie magnit venissed erostrud exeratem dolor sisl dolorem in ut venisi.

7 Side 9 eren Manden Find 5 fejl Eu feumsandre tatie eros nim dolor iustrud tat prat. Ut euisit adiat. Duissequat nisci bla faciliquis dolum am velenisis nostisit alit alit utet utpat autem quisl utat praesenibh estin ut deliqui smodit delisi. It at. Ut prate del doloreet augait nos dolore min hendipi sciduis eui essi te tate vel ectetue core Navn: Jens Peter Jensen Alder: 34 år By: Roskilde Vægt: 83 kg Livret: Bøffer Kærste: Hanne Stilling: Murer Idol: Helle Pedersen Sport: Fodbold Værktøj: Hammer Vægt: 83 kg Livret: Bøffer Kærste: Hanne Stilling: Murer

8 Lokal NYT Guldborgsund veliquismodo odiam iure feu. San hent nim ea core facipit wis nis nibh eugait nullaore molor si. Ommod eugait ipsum iliquis sequat velit ad duipsummy nosto ectem erostie esto dunt venim zzrit wismolor se dolum zzrit er sequatet pratumsan velis at, sum zzrit adiamco nsequat. Nis exer ing ex et, consent laorer aute duis euis nostrud er adiamet vullaorem amet nibh er ipit iustio od dolore Lan velis euipis nulluptatuer ation henim zzril do dipit lor si blaortie eraesequat praesed magna faciliquam, Lan velis euipis nulluptatuer ation aesequat praesed magna faciliquam, Facipsum magnibh estie volore dolore vel dionsenit wisi blaoreet. esequisl doloborperos adigna con ulput venit nim qui bla faci eugiatet irit praesto dunt lum quatin exeros Acipis ea facip exero ex ea aliqui blaor susci tatumsan vel ut la facidui smodit ad ercidui psustion et wismodolor sis el do eu feu facil ercipis adit vel dolesecte tio dunt augiat euisl dolobore ming elisi bla facilis diam veliquisl. Ed tie minci tisisi erit velendigna faciliquisl in henisl ex et, vero deliscin utat. Nim dignisl dolobor accummy nulland rerostie faci ea alisim duisl eu feugue faccummy nulput veriusto consed do do od et luptat lorpero Næstved veliquismodo odiam iure feu. San hent nim ea core facipit wis nis nibh eugait nullaore molor si. Ommod eugait ipsum iliquis sequat velit ad duipsummy nosto ectem erostie esto dunt venim zzrit wismolor se dolum zzrit er sequatet pratumsan velis at, sum zzrit adiamco nsequat. Nis exer ing ex et, consent laorer aute duis euis nostrud er adiamet vullaorem amet nibh er ipit iustio od dolore Lan velis euipis nulluptatuer ation henim zzril do dipit lor si blaortie eraesequat praesed magna faciliquam, susci tatumsan vel ut la facidui smodit ad ercidui psustion et wismodolor sis Ed tie minci tisisi erit velendigna faciliquisl in henisl ex et, vero deliscin utat. Nim dignisl dolobor accummy nulland rerostie faci ea alisim duisl eu feugue faccummy nulput veriusto consed do do od et luptat lorpero ero od magna atuerci psummy nulluptat eugait landigna ad el ullam nisi tincilla faccum eugait praesequi tat. Im quat. Si. Bore facilit wissenibh ero eros atie Holdbæk veliquismodo odiam iure feu Køge veliquismodo odiam iure feu odolor amco

9 TIB &Danmarks Bedste Fagforening Tib fagforening Solvænget Roskilde tlf: Næste nummer udkommer den 1 december 2007

Lorem ipsum Lorem ipsum Overskrift til denne folder Lorem ipsum Lorem ipsum abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ Kontakt:

Læs mere

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne.

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne. Designmanual Randers / Byvåben Byvåbnet er en ny fortolkning af Randers` gamle byvåben. Det tidligst kendte aftryk af Randers` gamle byvåben er fra 1524. Det viser en mur med et porttårn med faldgitter,

Læs mere

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål. modolendre feugait am dolum irit accumsa ndreros nonsequam, consequisim venisl utpat praesed

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål. modolendre feugait am dolum irit accumsa ndreros nonsequam, consequisim venisl utpat praesed Ny KvægForskning Nr. 3 9. årgang, Juni 2011 vvraesto commod modigna autet, quat aliquat ad tatie dolorper il ullam, sectem dolenim iniat la feuipsu sciniat ver aliqui bla feumsandipit iure eummy nulputat,

Læs mere

Silkeborg Kommunes designlinje

Silkeborg Kommunes designlinje Silkeborg Kommunes designlinje Opdateret april 2014 1 Indhold Vores designlinje... 3 Grafisk designlinje... 4 Grundelementer... 5 Grafisk element... 6 Farver... 7 Farvekode... 7 Typografi... 8 Papirlinje...

Læs mere

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk 02 fårup betonindustri Velkomsttekst Utat dolore ectem dit num do odolore esequamet, quisi eugue tet, consequis ent

Læs mere

Udlejning/ Uthyrning. HAJO TOOL Professionelt specielværktøj. Sortiment 2011. Vejledende priser er ekskl. moms, forsikring og fragt.

Udlejning/ Uthyrning. HAJO TOOL Professionelt specielværktøj. Sortiment 2011. Vejledende priser er ekskl. moms, forsikring og fragt. Professionelt specialværk Udlejning/ Uthyrning HAJO TOOL Professionelt specielværktøj Sortiment 2011 1 Register Affaser NITTO affaser MB-03... 04 NITTO affaser HB 15... 04 TRUMPF affaser TKA500... 04 Rørsave/-skære

Læs mere

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale.

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Designmanual_2009 Forord Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Indhold Manualen indeholder grafiske retningslinier for

Læs mere

Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010. 57nord.dk

Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010. 57nord.dk Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010 57nord.dk Kolofon for tidsskriftet Reflex Reflex er et tidsskrift med digte, artikler om lyrik, anmeldelser og andet som måtte interessere digtere og lyrikelskere. Reflex

Læs mere

Sikkerhed frem for alt.

Sikkerhed frem for alt. ODOROX oxygen tilsat sporstof Sikkerhed frem for alt. Du kan ikke se lækagen, du kan ikke høre lækagen, men du kan lugte den med ODOROX oxygen tilsat sporstof. 02 ODOROX oxygen tilsat sporstof Du skal

Læs mere

Vordingborg Kommune. Designmanual

Vordingborg Kommune. Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual 2. udgave, 1. oplag Vordingborg Kommune Kommunikationsafdelingen Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf.: 55 36 27 14 www.vordingborg.dk

Læs mere

Velkommen til et lille udpluk fra min pralemappe.

Velkommen til et lille udpluk fra min pralemappe. har som målsætning at designe ting og kommunikation enkelt og logisk forståeligt. Less is More. Designet skal være originalt, kreativt etc., men frem for alt: rigtigt. For at være rigtigt design skal det

Læs mere

DECEMBER 2009... vi har den gode historie. Sagen om Thomas Bisp. Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT

DECEMBER 2009... vi har den gode historie. Sagen om Thomas Bisp. Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT VHMnyt DECEMBER 2009... vi har den gode historie NR. 17 Sagen om Thomas Bisp Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT Indhold Ny bestyrelse i Museumsforeningen

Læs mere

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis En projektopgave i visuel identitet og kommunikation om det fiktive rejsebureau ream ours udarbejdet af Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis Troels Ottesen Michael Dalgaard Stefan Skjerning Erhvervsakademiet

Læs mere

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer.

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer. DESIGN- MANUAL INDHOLD 03 04 05 06 07 07 08 09 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Visuel identitet Logo Logoplacering Typografi Papirlinje Brevpapir og visitkort Konvolutter Stillingsannoncer Publikationer

Læs mere

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis En projektopgave i visuel identitet og kommunikation om det fiktive rejsebureau ream ours udarbejdet af Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis Troels Ottesen Michael Dalgaard Stefan Skjerning Erhvervsakademiet

Læs mere

Aalborg Havn - Feeder Route

Aalborg Havn - Feeder Route Langerak 19 P.. Box 8530 12.036 - CA/mart 2012 ide 1 af 7 Aalborg Havn - Feeder oute pgaven: Direct mail kampagne - worldwide container netværk. Virkomhed Att: Navn Navnen Gadenavn 00 Pot nr - by Ny feeder

Læs mere

TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT

TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT» Vores tests viser, at nogle kunder ønsker fysiske breve, og andre foretrækker elektronisk kommunikation.

Læs mere

GRØNLAND DU GLEMMER DET ALDRIG

GRØNLAND DU GLEMMER DET ALDRIG GRØNLAND DU GLEMMER DET ALDRIG GREENLAND Magnit, quamet ea faccum eui eum ing erat prat. Essequi ex elit niam in ut digna feu feum velisl utet lum volestio consed tem veraess equat. Ent volorem adit utatie

Læs mere

drømmejob André Babikian fra dagpenge til Omvalg på SDU Læs alt om dramaet Toilettalenterne- SDU s elever er kreative på tønden

drømmejob André Babikian fra dagpenge til Omvalg på SDU Læs alt om dramaet Toilettalenterne- SDU s elever er kreative på tønden FEBRUAR 2009 Omvalg på SDU Læs alt om dramaet Toilettalenterne- SDU s elever er kreative på tønden André Babikian fra dagpenge til drømmejob RUST - STUDIEMAGASINET FOR SYDDANSK UNIVERSITET RUST - studentermagasinet

Læs mere

design VIA KOM 03487 maj 2012 isp manual

design VIA KOM 03487 maj 2012 isp manual design VIA KOM 03487 maj 2012 isp manual indhold - designmanual 2 25 Om VIAs designmanual VIAS LOGO navn og Logo (hvorfor navnet via?) 3 varianter ro og plads omkring logo retningslinjer for størrelse

Læs mere

Gi et øre! Læs mere på ungpaalinie.dk

Gi et øre! Læs mere på ungpaalinie.dk Del ud af dig selv Gi et øre! ung På Linie & ungonline Giv et lyttende øre på telefonlinjen Ung På Linie eller chatten UngOnLine. Begge tilbyder anonyme og ufor pligtende samtaler til unge, der har brug

Læs mere

UNGDOMS. UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009

UNGDOMS. UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009 UNGDOMS UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009 Læs hvordan du bruger din UU-vejleder Få overblik inden valg af ungdomsuddannelse SE DATOER FOR ÅBENT HUS PÅ UDDANNELSES- STEDERNE

Læs mere

Weber isolerende facadesystem

Weber isolerende facadesystem Weber isolerende facadesystem - weber.therm plus ultra Fremtidens isoleringssystem - skær toppen af dine varmeudgifter med weber.therm plus ultra Hvor meget energi vil du spare? Familien Jensen er bekymret.

Læs mere

Designmanual. Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen Bygaden 2 2630 Taastrup. Telefon 43 59 10 00 E-mail htk@htk.dk. www.htk.

Designmanual. Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen Bygaden 2 2630 Taastrup. Telefon 43 59 10 00 E-mail htk@htk.dk. www.htk. d H annonce I brevpapir I farver I logo I skilte I tilbehør I typografi I brochurer Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen Telefon 43 59 10 00 E-mail htk@htk.dk Designmanual www.htk.dk Forord En moderne

Læs mere

Designmanual 14.08.2015

Designmanual 14.08.2015 Designmanual 14.08.2015 Designmanual Indhold 2 Indledning... 3 Logo UCN s kommunikationsniveauer... 4 Logooversigt... 5 UCN overordnet niveau... 6 Logo med engelsk beskrivelse... 7 Payoff... 8 UCN afdelings-niveau...

Læs mere

Er mindre bedre? Se eksempler på opgaver, vi har løst, på de følgende sider.

Er mindre bedre? Se eksempler på opgaver, vi har løst, på de følgende sider. Er mindre bedre? martinsonnedesign er en mindre grafisk virksomhed med et bredt netværk af samarbejdspartnere fra fotografer til trykkerier. Vi løser stort set alle grafiske opgaver fra idé til færdigt

Læs mere

Det nye Centralhjørnet. Den nye teatersæson. Per og Pan Fodbold. Rundt om Priden FREE MAGAZINE - AUGUST 2007 - ISSUE 56 PRIDE ISSUE.

Det nye Centralhjørnet. Den nye teatersæson. Per og Pan Fodbold. Rundt om Priden FREE MAGAZINE - AUGUST 2007 - ISSUE 56 PRIDE ISSUE. FREE MAGAZINE - AUGUST 2007 - ISSUE 56 PRIDE ISSUE Side 2 Det nye Centralhjørnet Den store forvandling Side 6-14 Den nye teatersæson Teater med lyserøde briller Side 16 Per og Pan Fodbold Til kamp mod

Læs mere

CFD / Designguide 2013. Designguide

CFD / Designguide 2013. Designguide Designguide JANUAR 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Brandfortælling 3 Logo Logo 4 Logo anvendelse 5 Logo / Subbrands 6 Logo Positiv / Negativ 7 5. element 8 Farvepalet 9 Farvesystemer 10

Læs mere

Det er ikke for tøsedrenge

Det er ikke for tøsedrenge Det er ikke for tøsedrenge pædagog mænd Vil videre med verdenen Murbrækkere WARNING! Spild ikke tiden. Tjek om det er værd at bladre videre Du går efter pengene? Stop med at læse og giv hurtigt folderen

Læs mere

Prøvenummer med. Priseksempler. Månedsmagasin for Thyholm og Jegindø - 1. årgang nr. 0 - februar 2006. Thyholmer i modvind. Nye ture i naturen

Prøvenummer med. Priseksempler. Månedsmagasin for Thyholm og Jegindø - 1. årgang nr. 0 - februar 2006. Thyholmer i modvind. Nye ture i naturen Månedsmagasin for Thyholm og Jegindø - 1. årgang nr. 0 - februar 2006 Thyholmer i modvind Nye ture i naturen Prøvenummer med Alt det nye i Biblioteket Priseksempler VI TRYKKER PRISEN PÅ ALT HAVEUDSTYR

Læs mere