Indholdsfortegnelse. Indledning side 1 Forord side 1 System side 1 Synopsis side 1 Ideen side 1 Karaktererne side 2 Stemning side 2 Settingen side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indledning side 1 Forord side 1 System side 1 Synopsis side 1 Ideen side 1 Karaktererne side 2 Stemning side 2 Settingen side 2"

Transkript

1 Sea of Indledning Darkness Forord Dette er et psykologisk drama til Spil træf X i Odense. Scenariet er lavet til VP-systemet, men du kan nemt konver tere det til andre syste mer. Scenariet er lavet til en spilleder og seks spil lere. Kan spilles på én periode af seks til syv timer. Dette scenarie er meget ondt, især hvis både du og spillerne læser mellem linierne og drager konsekvenserne helt til enden. Som spilleder må du hele tiden passe på, at spillerne ikke presses længere ud end de kan klare. Vær især opmærksom på unge spillere. System Selv om scenariet inddrager en hel del vold og action, så gå ikke for stort op i reglerne. Kør det på den måde som passer dig bedst og brug kun terningslag, når du finder det passende. Tiden skal først og fremmest bruges på psykologisk horror. Synopsis Rumskibet Acheron styrter ned på en pla net, hvor det lægger sig på bunden af et dybt hav. Karaktererne vågner fra deres dvale-søvn i det havarerede rumskib. Alt er kaos og karaktererne er øjensynlig de eneste overlevende. De kommer i kontakt med to redningshold - et ubehageligt og et venligt. Begge redningshold søger rum skibets sorte boks, og vil have spillerne til at hjælpe sig. Redningsfolkene begynder at være mærkelige og bliver gradvist mere og mere sindssyge. Senere rammer sindssygen karaktererne selv. Det viser sig, at en virus er løs på rumskibet. virusen påvirker psyken, og gør folk til de res egne modsætninger. Mens karakte rerne kæmper mod deres egen eskale rende sindssyge, skal de afgøre deres fælles skæbne. Ideen Scenariet er et psykologisk drama, hvor hver spiller skal prøve kræfter med sin karakters skyggesider. Virusen rammer alle karaktererne, og nedbryder deres overjeg i takt med at scenariet skrider frem. Overjeg et er et begreb, der blev skabt af Sigmund Freud. Begrebet er en teoretisk størrelse og beskriver de højere kognitive funktioner i vores hjerner. Overjeg et styrer vores psyke og fortrænger uønskede elementer. Når overjeg et forsvinder kommer alle de for trængte sider frem - man bliver et negativ eller en modsætning af sig selv. Scenariet udspiller sig i rumskibet Acheron, der udgør den ramme, karakte rerne er fanget i. Karaktererne bliver udsat for et pres, der in tensiveres i takt med virusens virkninger. Presset skal gerne udløse en serie konflikter, der udspiller sig indbyrdes mellem karak tererne, mellem karaktererne og omverdenen, og som individuelle psykologiske konflikter. Du skal, som spilleder, benytte sce nariets handlingselementer som redska ber til at sætte karaktererne under pres. Dine væ sentligste redskaber er de to red nings hold, enkelte overlevende besæt nings medlemmer, glubske dybhavsmuræner og virusens virkninger. Brug dine redskaber til at presse ka raktererne ud i konflikt-situationer. Spillerne skal gerne bagefter tænke over, hvorledes de selv ville reagere på scenariets virus. Indholdsfortegnelse Indledning side 1 Forord side 1 System side 1 Synopsis side 1 Ideen side 1 Karaktererne side 2 Stemning side 2 Settingen side 2 Anslaget side 3 Opvågningen side 3 Live-anslag side 4 Hvor, hvad, hvorfor side 5 Vendepunktet side 6 Vi er reddet! side 6 Jagten på boksen side 7 Episoder side 8 Computeren side 9 Det andet hold side 10 Diverse spor side 10 Virussen begynder side 11 Klimaks side 11 Vi er alle smittet! side 11 Flugt side 12 Efterspil side 13 Konsekvenserne side 13 Rumskibet side 14 Generelt side 14 Den sorte boks side 14 Våben side 14 Afsluttende side 15 Appendix Karakterbeskrivelser side 16 Handout nr. 1 side 28 Handout nr. 2 side 29 Kort side 30 Karakterark side 31 1

2 Sea of Indledning Darkness De seks karakterere er: Maria Hemmingway. En ung smuk kvinde, der er gravid i 5. måned. Hendes forlovede Travis ligger druknet i dvalesengen ved siden af hendes egen. Maria har det svært med sin kommende moderrolle og savner sit tidligere så frie liv som datalog. Norman Hardings. Norman er oprindeligt officer i US. Army, men er nu på vej til et civilt job som sik kerhedschef for et mindre firma. Norman er en midaldrende mand, der går stærkt ind for disciplin og pligtopfyldelse - Han var ingen populær overordnet i hæ ren. Hans hårde facade bunder i en ensom barndom og fortiden i en special enhed. Er rimelig god til at slås. Roman Potokjev Reminov. Roman er en anerkendt forfatter, der lit terært ligger i den hårde seriøse ende. Han er meget facineret af livet og er et me get optimistisk og lykkeligt menneske. På det seneste har han dog manglet inspiration og føler at han mangler noget. Ro man var på vej til en stor litteratur-konges sammen med sin forlægger, der ligger halvt ædt af muræner i dvale-rum nr. 2. Karaktererne De seks hovedpersoner i vores fortælling er alle almindelige mennesker, der ikke kender hinanden i forvejen. Det er en ren tilfældighed at det netop er de seks, der i første omgang overlever. Alle karaktererne er lavet som rigtige mennesker med barndomstraumer, triste skæbner og personlige problemer. Personsammensætningen er lavet, så virusen kan udløse en mængde latente konflikter mellem karaktererne. Se sidespalten. Stemning For at presse spillerne til at prøve nogle grænser af, skal du danne en mørk og ond stemning. Brug alle de effekter du kan huske fra diverse horror og splatter-film. Hver gang du står i en valgsituation, så vælg det mørkeste alternativ. Som et væsentligt led i stemningsskabelsen, så gør meget ud af volden, der malerisk skal udpensles i alle sine groteske detaljer. Åbne benbrud, klæbrig hjernemasse på væggene, frithængende øjenæbler og afrevne kæber er blandt nogle af de effekter du kan bruge. Prøv seriøst på at presse spillerne, så de føler oprigtig ubehag. Et andet vigtigt redskab du kan bruge er håbet. For at stille ondskaben i relief, så kan du undertiden give spillerne et glimt af håb og muligheden for redning/frelse. Praktiske effekter: Tænd ikke lyset, men brug starinlys og/eller en lommelygte. Spillerne bør ikke side på den traditionelle måde omkring et bord. Fjern bordet og sid i en tæt rundkreds, eventuelt med en stol i midten til at stille lyset på. Musik er meget effektivt til at underbygge en stemning. Hvis du har nogen som helst mulighed for det, så medbring en ghetto-blaster. Soundtracks fra film som The Thing, Aliens III og Terminator II passer bedst til temaet. Settingen Fortællingen udspiller sig på en ocean-planet i en nær fremtid. Personligt bruger jeg VP-universet Anno 2415, der er en kombination af low-tech science fiction og cyber punk. Brug dit eget fremtidsunivers. Ocean-planeten hedder Nepton og ligner jorden. Næsten hele dens overflade er dækket af vand. Nep ton ejes officielt af De Forenede Ameri kanske Sta ter, men al ret og myndighed over planeten er i praksis overgivet to enorme inter stellare cor porations, DeepSpace og Ter raforming Inc. De to corporations ligger i uofficiel krig med hinanden og konkurrerer om fordelingen af planetens rige mineralfo rekomster. Konsekven sen er, at plane tens veludviklede, men desværre også meget fintfølende økosystem er al vorligt truet, og mange arter er allerede udryddet. Hvis den hen syns løse udnyttelse fortsætter, vil livs grundla get i de før så smukke have være fuld stændig væk for alt andet end mudde rorme og svovlbakterier i løbet af få år tier. Samlet be folker kun men nesker pla neten. De fleste arbejder for de to konkurrerende selskaber. Men nes kene er stuvet sammen på planetens få spredte øer, og i de enorme fabrik skom plekser, der som sandorme slynger sig hen over havbunden og efter lader denne gold og livløs. 2

3 Sea of Anslaget Darkness Anslaget Meningen med dette afsnit er, at karakte rerne skal introduceres for stemningen og settingen. De møder de to redningshold og stifter sporadisk bekendtskab med murænerne og de gale besætningsmed lemmer. Karaktererne kender endnu ikke årsagen bag styrtet, og virusen har de til gode. Opvågningen Da strømforsyningen til dvale-sengen for svandt, stoppede den automatiske re spira tion. Uden respirator og slimsug kunne den flødetykke dvalevæske trænge ind i munden og ned i halsen. Den bitre og salte smag, da dvale væs ken gled ind i mundhulen, sendte de første fa resignaler til den næsten livløse hjerne - de blev dog overhørt. Heldigvis er der visse re flekser som hjernen ikke kan overhøre, så da hal sen fyldtes med bitter hvid væske sendte en serie voldsomme opkast ningsreflekser de seks i dvale-sengene tilbage til virkeligheden: Det første instinktive åndedrag fyldte lungerne med kold væske og sendte en fan fare af faresignaler til den stadigvæk halvsovende hjerne. Kram perne gennem kroppen sender hovedet en tur mod plexiglasruden. Fingrene glider først til munden med dens virvar af tilstoppede og kvælende slanger, for de refter hårdt at trække ne glene skin grende ned langs ruden til fri heden, indtil den hvide dvalevæske farves rød. Efter hånden som reflekserne forgæves forsø ger at gylpe den bi tre kvælende væske op begynder bevidstheden at komme op til overfladen, og de første ratio nelle tanker former sig: Med et hårdt stød forsøger man forgæ ves at knuse plexiglasset, men man når ikke at prøve igen, før frygten for kvælningsdøden fø rer hænderne til den tilstop pede mund. For at få plads til den livsnødvendige luft forsøger man at flå slangerne i svælget og næsen ud, men det sender blot mere hvid væske ned i de smertende lun ger. Lige før søvnen igen fanger sjælen i sit forførende spind, denne gang dog på en mere langsigtet kontrakt, fører gamle indø vede sik kerhedsøvelser en hånd ned til det røde nød håndtag i højre side. Med de sid ste kramper af overlevelses-instinkt flås håndtaget tilbage og den hvide bitre væske begynder at fosse ud... Rummet ligger skråt og er delvist oversvøm met. Enkelte små nødlamper bader dvalesen gene langs væggene i et svagt blåligt lys. Ly set spejler sig også i det indtrængende saltvand og fylder rummet med kalejdoskopiske skygger. Væsken fra sengene lægger sig som en mælkehvid film på vandspejlet. Karaktererne vågner op i dvalerum nr. 1. Som de eneste af rummets 30 passagerer fik de åbnet dvalesengene og undslap derved kvælningsdødens favntag. Karaktererne kender ikke hinanden i forvejen og deres dvalesenge er placeret rundt omkring i rummet. Karaktererne var blot de seks heldige, der havde til strækkelig viljestyrke, eller var heldige nok, til at udløse sengenes nødmekanis mer. Karaktererne er nøgne, når de vågner. Delvist afrevne biomonitorer og elektroder hænger fra deres kroppe, og efterlader små blødende sår. Den første tid går med at hoste dvalevæske op og ryste død sangstens kramper af sig. Frygten for kvælningsdø den har sendt så meget adrenalin rundt i systemet, at samtlige sanseindtryk i star ten virker Keith Summers. Keith er en ung og dygtig læge, der lige er blevet færdiguddannet. Han har haft en meget beskyttet barndom og har aldrig fået lov til at stå på egne ben. Dette har efterladt ham med en stærk autoritetstro og et seksuelt mindeværdskompleks (han er jomfru). Shannen Stone. Shannen er en ung forkælet rigmandstøs, der blev følelsesmæssigt forsømt af sine forældre og aldrig har oplevet sand kær lighed. Denne opvækst har givet hende en hård følelsesløs overflade. Hendes mange og hyppige mandebe kendsskaber har kun drejet sig om sex, og aldrig om kærlighed. Hun er på en ferierejse, betalt af hendes forældre. Zaid Che Gummenera. Zaid er europæer af nord-afrikansk af stam ning og mekaniker af profession. Han er i USA på en opgave for et firma. Zaid er meget venlig og er troende katolik. For Zaid er troen en undvej til at trænge den tragedie, der har ramt hans familie. Han er også lettere mørkeræd og klastrofobisk. 3

4 Sea of Anslaget Darkness Tidsoversigt Tidspunkterne for virussens forskellige effekter er kun vejledende og varierer fra person til person. - D. 20/ Uheld i lastrummet. Virussen slipper løs Den sårede lagerarbejder bliver behandlet og får udtaget blodprøve. - D. 21/ Kampene mellem besætningen begynder Lægen har behandlet de første ofre Computeren svarer på blodprøven Kursen ændres af kaptajn Nicholos Endelig analyse af blodprøven. Ikke modtaget Acheron styrter ned i havet Redningsholdet fra TerraForming kommer frem i en ubåd Redningsholdet fra DeepSpace når frem i en mini-ubåd Karaktererne vågner og scenariet starter TerraForming -teamet bliver aggressive DeepSpace -teamet bliver aggressive Karaktererne bliver aggressive TerraForming -teamet begynder at blive sindssyge DeepSpace -teamets sindssyge begynder Karakterernes sindssyge begynder TerraForming -teamet bliver onde DeepSpace -teamet bliver onde Karaktererne bliver onde TerraForming -teamet går amok DeepSpace -teamet går amok Karaktererne går amok TerraForming -teamet bliver normale TerraForming -teamet går i coma DeepSpace -teamet bliver normale Karaktererne bliver normale igen DeepSpace -teamet går i coma Karaktererne går i coma Karaktererne dør af hjerneblødning, hvis de ikke har fået lægehjælp. meget kraf tige: Det kolde ru metalgulv mod de bare fødder, de smertende hænder med blod ige sønder revne negle, de bitre kras sende rester af dvalevæske i næsen, og hjertets hurtige slag, der høres som tor den i ørerne. Det varer lidt før karaktererne har over skud til at opfatte omgivelserne. Ved synet af de mindre heldige passagerer må de fleste karakterer kaste op: De vågnede aldrig, eller fik ikke fat i nødhåndtaget. De res for vredne ansigter kan svagt skimtes gen nem den hvide væske, der er farvet ly serød af deres desperate anstrengelser. Værst går det ud over karakteren Maria Hemmingway. Hendes forlovede ligger livløs i dvalesengen ved siden af hendes. En plamage af bræk ligger omkring hans hoved, der er forvredet i dødsrædsel. Karaktererne kan ikke undgå at bemærke, at det er meget koldt. Deres nøgne og våde lemmer bliver hurtigt blå og stive i kulden, og ånden fortættes til hvide skyer. I starten har karaktererne et kortvar igt hukommelsestab, men i løbet af de næste minutter glider er indringerne på plads. Udlever beskrivelserne og karakterarkene efterhånden som hu kommelsen stiger op til overfladen. Live-anslag Her er mit forslag til et anslag, der effektivt skal slå temaet og stemningen an. Hvis du ikke har mod på det, kan du bruge en mere traditionel opstart. En hel til en halv time før spilperioden begynder skal du opsøge spillokalet. Sluk lyset, skrug helt ned for varmen og åben alle vinduerne. Når spilperiden begynder og spillerne kommer skal der gerne være ubehageligt køligt i rummet. Saml spillerne uden for spillokalet og tjek at alle har været på toilettet og købt det de skal bruge. Når du åbner døren, så skal lyset gerne været slukket, stemningsmusikken startet og stolene stillet frem. Nu kommer det svære: På en pæn måde fortæller du spillerne, at de skal tage deres tøj af! De må dog gerne beholde det mest nødvendige undertøj på (Så holder vi også indre mission fra døren). De skal også aflevere deres slik, mad og drikke til dig (du må ikke spise det hele selv). Sæt de afklædte og forundrede spillere på deres stole. Uden yderligere introduktion sætter du dig ned og beskriver malerisk hvordan karaktererne nøgne vågner i det mørke og kolde rumskib. Stik hovedet frem over de levende lys (så højt at du ikke bræder dig) eller tænd en lommelygte under din hage. Dit ansigt skal gerne være det eneste, der er oplyst i det kolde lokale. Efter den indledende beskrivelse fortæller du kort hvordan de seks karakterere ser ud og umiddelbart har det. Karakterarkene bør først udleveres, når spillerne får deres erindring igen efter et kvarters tid. Giv spillerne lov til at tage deres tøj på igen, når deres karaktere finder tøj i rumskibet. Når spillerne finder tøj, så kan du eventuelt også lukke vinduerne og tænde for varmen igen. De lækkerier, som du også har hugget bør også først udleveres, når karaktererne får adgang til mad og drikke. Hvis du er flink, så har du i forvejen hentet en kande kaffe og syv krus. Når de kolde og forfrossende spillere møder det første redningshold kan du skabe glæde og populæritet ved at uddele dampende varm kaffe. 4

5 Sea of Anslaget Darkness Hvor, hvad og hvorfor? Det sidste karaktererne husker er, hvor dan de blev lagt i dvalesøvn kort før en længere rejse gennem rummet. Karaktererne var allerede i dvale, da de kom om bord på rumskibet, og har derfor ingen anelse om hvordan deres metalfængsel ser ud. Selv om saltvandet på gulvet og de kaotiske omstændigheder bør være til hjælp, så har karaktererne umiddelbart igen idé om, hvor de er, eller hvad der er sket. Karakterernes foreløbige konklusion må være, at rumskibet af ukendte årsager er styrtet ned og ligger under vandet. Gør det klart for spillerne, at deres lemmer er ved at antage blålige nu ancer af kulde, og at de generelt har det ad helvede til. Hvis de ikke gør noget, vil de snart dø. Karaktererne vil være presset til at forlade dvalerummet og bevæge sig ud i rumskibet på jagt efter tøj, hjælp og in formation. Den totale stilhed i dybet, der kun forstyrres af det svagt rislende vand, bry des med mellemrum af skroget, der med skingrende hvinen kæmper mod vand massernes kolossale tryk og sender rys tel ser gennem hele skibet. Spillerne skal føle, at skroget kan give efter hvert øje blik. Enkelte gange runger uhyggelige lyde igennem gangene: Der er smertelige skrig, rablende latter, skudsalver og fjerne kortslutninger. Karaktererne bevæger sig ind i et ragnarok. Overalt møder de virvar og kaos. Møbler, udstyr og men nesker er kastet rundt under styrtet. For vredne lig skvulper på overfladen i kager af eget blod og tilfældige slagger. Flæk kede stålstivere har gennemboret skille vægge og spiddet tilfældige besætningsmedlemmer på deres vej. De fleste af nødlamperne er ødelagte, så belysningen er meget svag og efterlader store områ der i dybe skygger. Små strømme af vand pibler fra det medtagede skrog og løber ned ad vægge, afrevne kabler og frithæn gende kæder. Karaktererne kan hurtigt finde lidt tøj og et par småting, f.eks. en lommelygte og en halvtom pistol. En nærmere undersøgelse af ligene kan kaste lidt lys over situ ationen: Næsten alle lig har skader efter styrtet. Mange er blevet splattet på maka ber vis. Flere af de døde har skudsår, knivstik eller andre skader efter kamp. En stor del af disse angreb har været ek stremt bestialske og overdrevne. Der er enkelte tegn på selvmord, f.eks. skudhul ler i ganen. En del af ligene er tydeligvis blevet bidt og spist af. Det er murænernes værk. Enkelte af ligene har ingen ydre tegn på fatale kvæstelser, men har blod ud af ørerne og næsen. Hvis spillerne er heldige kan de finde et par besætningsmedlemmer, der er i live. De er dog i dyb coma. Brug chancen for at indtroducere murænerne, mens karaktererne forsigtigt begynder at undersøge skibet. Du behøver blot komme med små hentyd ninger og indtryk, resten skal spillernes fantasi nok klare. En sort skygge under vandoverfladen, et plask tæt ved, eller en fod, der strejfes, er nok. Hold muræner nes sande identitet hemmelig. Op byg en paranoid stemning: Der er noget ude i mørket med store tænder! Dette burde være nemt, for alle forventer en alien i et rumskib. På skibet huserer enkelte galninge fra den oprindelige besætning. De er svært ramt af virusen og vil snart begå selvmord eller gå i coma. Styrtet, deres døde venner og omgivelserne har sam men med virusen gjort dem fuldstændig Bi-personer De bipersoner, der optræder i scenariet vil løbende blive forklaret i denne sidespalte. For folk, der ikke kender VPre glerne, og som ønsker at spille scenariet med et andet system, så vil jeg lige nævne, at et normalt menneske har 30 helbreds point (hits), har 10 i alle egen skaber (stats) og skal have mere end 15 i sine færdighe der (skills) for at være sej. Murænerne En stor mængde lokale dybhavsmuræner har sneget sig ombord i rumski bets oversvømmede dele, og har nu en fed tid med at æde løs af de mange lig. Murænerne skal bruges som action-indslag, og til at skabe en paranoid stem ning. Murænerne er 2-4 meter lange, på tykkelse med et lår, og har et stygt fjæs med ond skabsfuldt stirrende øjne. De har en meget tyk skællet overflade og er ret svære at tage livet af. Murænerne er kødædende, meget aggressive og for dumme til at vide noget om frygt. De tiltræk kes af lys og lug ten af blod, og angriber med et ubehageligt bid. Muræne. Helbreds point (HP): 30 HP, Skade be skyttelse (SB) imod alle angrebs former: -15. Bid. Skade(3d6 HP), AS(1,5), Form(Skarp), AR(18) og InI(1d4). Føler hverken frygt, smerte eller chok. 5

6 Sea of Vendepunktet Darkness Gale besætningsmedlemmer Når karaktererne vågner er der stadig nogle få besætningsmedlemmer, der er i live. Staklerne er hårdt ramt af virussen og kun skygger af deres tidligere selv. De er næs ten alle sårede, vælter rundt med fråde om munden og har vanviddet dansende i deres øjne. De fleste har et våben af en eller anden slags, som de vil angribe karaktererne med. Galskaben har mange ansigter, brug fantasien. Kannibalisme kan bruges med ef fekt. Galningene kan du frit bruge til at give handlingen et skub, hvis det begyn der at halte lidt. Desuden kan galningene bruges til at give spillerne et billede af hvad der venter dem. Dyg tige spillere kan even tuelt lokke oplysninger ud af staklerne. Egenskaber (eksempelvis): STR: 13. SMI: 8. HUR: 8. UDH: 9. STØ: 10. OB: 8. INT: 6. PSI: 0. UDA: 7. UDS: 5. HEL: 10. Helbreds point (HP): 30 HP. Reaktions tid (RT): 2d6. MMM (moral): 18. Væsentlige færdigheder (eksempelvis): Undvige 10, Liste 10. Gemme 10, Klatre 10, Svømme 10. HIV (hånd ild våben): 9. NV (nærkamps våben): 8. Ubevæbnet (slagsmål): 10. Våben: F.eks. Brandøkse. Skade(3d6+1), AS(1,0), Form(Hug), Ms(10), InIm(-3), InI(1d4+2 seg), DefARm(-6), Of farm(+0), DefAR(2) og OffAR(8). 5,1mm SEPU-21 (maskinpistol). NA(5/+4), KA(58/+0), MA(175/-4), LA(350/-8), Skade(3d6), AS(1,2), Form(SA+BC), SkH(4/ -), Sm(- 1/ -), Ms(12), Mag(30 caseless skud), InIm(+1) og InI(1d4+1 seg). rablende. De er meget aggressive, para noide og så groteske karikaturer på men nesker, som du kan gøre dem til. Kannibalisme, nekrofili, sadisme og masoc hisme er træk du kan bruge til at vække afsky i de fleste. Det er vigtigt, at spillerne kommer til at hade og afsky galningene. Det giver erkendelsen et ekstra drej, når det senere går op for spillerne, at de selv er smittet af den virus, der har ramt gal ningene. Er kendelsen af at du selv vil blive til det du foragter er ikke rar. De fleste af galningene er sårede efter styrtet eller kampe. Mange har sam let et eller flere våben op. Galningene er redskaber, som du frit kan benytte gennem scenariet. De er gode til at skabe stemning og kan sætte action og fart på handlingen, hvis det går for trægt. Det er meget fint, hvis en eller flere af karaktererne får små sår efter fysisk kontakt med enten muræner eller gal ninge. Dette kan senere bruges til at skabe tvivl om virusens smitteveje. Vendepunktet Vi er reddet! Efter karaktererne har bevæget sig lidt ud i rumskibet og har fundet lidt udstyr, er det tid til at introducere det første red ningshold. Kolde, forvirrede og bange bevæger de overle vende sig varsomt rundt i Acherons system af gange og rum. Deres frygtsomme øjne spejder konstant mod vandspejlet i det delvist over svømmede rumskib. Pludselige og uforklarlige krusninger på vandoverfladen får dem nu og da til at fare forskræmte sammen. Iskolde hæn der med blodige og sønderflåede negle knuger krampagtigt de få improviserede våben, som den lille gruppe overlevende har samlet på deres færd. Pludselig hører de nye lyde foran sig. De tør næsten ikke tro deres ører, da de gennem skrogets knirken opfatter den fjerne lyd af mennesker, der taler sammen. Hulkende af lettelse og med glædestårer løbende ned af kinderne vælter den lille gruppe frem mod stemmerne. De tror at mareridtet er forbi, de tror at redningen er nær. Det første redningshold, karaktererne støder på, er udsendt af megakoncernen TerraForming Inc. En time før karaktererne vågnede ankom holdet til Acheron i en dybhavsubåd. Ubåden hedder Leech og ligger ved siden af rumskibet. Leech er koblet til en af Acherons sluser og der er fri passage mellem ubåden og rum skibet. Gruppen ledes af den karismatiske og brutale Kaptajn Harkart, og består af tidligere lejesoldater og lystmordere. I henhold til gældende amerikansk lov, så har den part, der finder den sorte boks, bjærgningsrettighederne til et havereret rumskib. Dette gælder dog kun såfremt at der ingen overlevende er ombord. Harkart har af TerraForming fået til opgave at finde Acherons sorte boks og bringe den op til overfladen. Hvis han finder overlevende skal disse elimine res. Harkart ved dog ikke 6

7 Sea of Vendepunktet Darkness hvor boksen er, og han og hans mænd har ikke megen forstand på at moderne teknologi, hver ken når det gælder rumskibe eller compu tere. Når Harkart møder karaktererne vil han umiddelbart tro at de tilhører be sætningen. Han prøver derfor på at få dem til at hjælpe med at finde den sorte boks. Først forsøger han at holde sine mænd tilbage og spille nice guy. Med overdreven charme vil han optræde ven ligt og hjerteligt. Om karaktererne vil være så venlige at hjælpe med at finde den sorte boks, så årsagen til styrtet kan klarlægges? Harkart afslører ikke den virkelige årsag til jagten på den sorte boks. Karaktererne vil få overfladisk læ gehjælp, tøj og mad, men de kan hverken låne våben, rustninger eller kommunikations-midler. Harkart har ikke mange gram sku espiller i sig, så karaktererne vil hurtigt føle, at der er noget galt. Lad dem be mærke mændenes skumle blikke og ind forståede hvisken. Hvis karaktererne nægter at hjælpe Harkart eller afviser ham på anden måde, så fortæl dem, at han tydeligvis er en temperamentsfuld herre, der er vant til at få sin vilje. Skulle karaktererne trods dine advarsler være afvisende, så lader Har kart masken falde. Han er villig til at dræbe eller tortere en karakter for at få de an dre til at makke ret. Dette scenarie er ikke pænt, så lad gerne Harkart skære en ka rakters hånd af. Dræb dog ingen, der ikke fortjener det, vi ikke kom met langt nok til, at det ville være fair. Ideen med denne situation er, at karaktererne skal stå i en konflikt. Enten kan de stikke af fra Harkart og være alene og ubeskyttede mod den lurende fare i mørket, eller de kan hjælpe det skumle redningshold med at finde den sorte boks. Hvis karaktererne prøver på at stikke af vil de hurtigt blive fanget af Harkarts mænd, der har lygter, termo grafiske briller og er i god form. Jagten på den sorte boks Karaktererne vil nu, frivilligt eller ej, be væge sig ud i rumskibet sammen med Harkart og hans mænd. Tre af mændene bliver tilbage og passer på slusen til ubåden. Der vil altid være et par mænd, som holder et vågent øje med karakte rerne. Gruppen bevæger sig meget lang somt og holder mange pauser. Alle rum undersøges for steder, der kan skjule den sorte boks. Det er vigtigt at rumskibets stør relse holdes skjult, og at du ikke tegner kort. Spillerne skal gerne få den opfat telse, at rumskibet er en enorm metallisk labyrint, der er svøbt i mørke. De følgende små episoder kan bruges under eftersøgningen på den sorte boks. Scenerne skal primært bruges til at skabe stemning og give anledning til rollespil. Hvis du kan skabe personlige relationer mellem en spiller og en af Harkart folk er det fedt. Det kan du nemt bruge senere. Harkart og hans lakajer Redningsholdet består af mand. De er alle garvede og hårdkogte veteraner, med dystre his torier og kriminelle baggrunde. Med deres hårde ansigter, gamle krigsskader og mørke blikke lig ner de ikke typiske redningsfolk. Indtrykket pas ser bedre til moderne pirater, hvor klappen er er stattet af et cyberøje og kloen computerstyret. Holdet er svært bevæbnet med diverse automatvåben og grusomme håndvåben. De bæ rer rustninger af keramiske plader og teflon. Be klædningen er forskellig og varierende med tør klæder om hovedet, forskellige militærhjælme etc. Teamleder Harkart Kakionen Gruppen ledes af Kaptajn Harkart. Han har finske aner og er gammel smu glerkaptajn. Som et deci deret dumt svin tænker han kun på rigdom og ikke har me get tilovers for andres meninger eller ret tigheder til f.eks. livet. Harkart har en me get mørk sjæl med sadistiske træk og det, der er værre. Disse træk skræmmer ham selv, og han skjuler dem nor malt både for sig selv og andre med en grov sømandshumor. Harkart er en stor grov mand med et vildt sort fuldskæg og lynende øjne. Hans vejrbidte an sigt er arret af en lang fortid som sørøver og leje soldat. Få vil kalde Harkart smuk, men de fleste vil indrømme at han har udstråling. En mand man automatisk har respekt for. En gammel krigsskade har maltrakteret hans venstre arm. Hånden er nu erstattet af en stor skarp klo, der ser rusten og farlig ud. Han taler med en meget dyb stemme og har ikke det mest velopdragne og kultiverede sprog på rum skibet. Harkart går rundt i en let combatarmour med en sort kappe over skulderne. Han har en stor pistol og en gyro jet-riffel. Få karaktererne til at hade denne skurk: Lad ham f.eks. vold tage en af kvinderne el ler lemlæste en mand. Virusens effekt: Harkart er mentalt svag pga. striden i sit indre og bliver derfor me get hurtigt og voldsomt påvirket af virussen. Han bli ver først ekstra aggressiv og meget paranoid. De refter begynder hans 7

8 Sea of Vendepunktet Darkness for trængte lyster at bryde frem, og han bliver en meget slem dreng! Egenskaber: STR: 13. SMI: 9. HUR: 9. UDH: 10. STØ: 12. OB: 11. INT: 10. PSI: 6. UDA: 12. UDS: 13. HEL: 5. Helbreds point (HP): 40 HP. Reaktions tid (RT): 3d4. MMM (moral): 18. Væsentlige færdigheder: Undvige 12, Liste 10. Gemme 13, Klatre 13, Svømme 14. Eksplosi ver 12. Dykning 16. Under vands ek splosiver 14. For hørelse (tortur) 16. Lede revne 13. Sejle ubåd 18. Viden om Nepton: 15. Etikette (smugler): 15. Me ka nik (ubåd): 15. HIV (hånd ild våben): 16. NV (nærkamps våben incl. klo): 16. Ube væbnet (slagsmål): 14. Fordele: Vejrkender, Senestærk, Cool, No Pain og Grov humor. Ulemper: Sort sjæl, Fortrængt sadisme m.m., Pra lende, Selvsikker, Grådighed, Be rygtet og Blo drus. Våben: Klo. Skade(2d6+4), AS(0,7), Form(Spids), DeffAR(14), OffAR(14), OffARm(-2) og InI(1d4+1). 12mm Tiger III (pistol). Skade(4d6), AS(1,0), Form(SA), SkH(4), Ms(12), Mag(14 caseless skud) InIM(+2), InI(1d4 seg), NA(5/+6), KA(15/+0), MA(30/- 4) og LA(60/-8). 9mm Shikaku GJ-23 (gyrojet-automatrif fel). NA(5/+3), KA(125/-1), MA(350/-6), LA(700/-10), Skade(4d6), AS(1,3), Form(SA+BC+A), SkH(4/8), Sm(-1/-2), Ms(9), Mag(30 gyro jet ra ketter), InIm(+0) og InI(1d4+1 seg). Angrebsstyrken (AS) mind skes ikke med ved længere afstande. TerraForming Goons Disse folk er rutinerede bjærgningsfolk, røvere og mordere. Fol kene har alle en eller anden form for kriminel fortid. De følger Harkart pga. frygt, og fordi de under hans ledelse indi rekte arbej der for TerraForming, hvor ved de får en vis handlefrihed. Mange er arrede og/eller har cyberware. Få skur kene til at virke så seje, at karak tererne ikke tør gå i direkte kon frontation med dem. De fleste bærer let com bat-armour, intercom og et par granater. Viruseffekt: Virussen rammer folkene for skelligt, men generelt har de alle noget for trængt og uhyggeligt fra deres skumle fortid, som vil indhente dem. Enkelte vil måske ligefrem Episoder 1 En af mændene skriger pludselig og bliver sprællende trukket ned under vandet med en hvæsende lyd. Før nogen kan nå at gøre noget er staklen væk. Kun hans lygte, der vugger i vandoverfladen, fortæller om hans tilstedeværelse. Bør skabe uro og paranoia i alle. 2 En af mændene råber pludselig op og tager sig skrigende til benet. Man den er ved at blive trukket ned under vandet, men kæmper desperat for at holde sig fast i en kæde, der hænger ned langs væggen. Vandet omkring benet piskes til skum og farves rødt. Man får lige et glimt af noget slimet og skællet. Scenen kan ende på mange måder: Sta klen skriger på hjælp mens blodet be gynder at vælte ud mellem hans tænder. De andre pirater skyder vildt ned i vandet omkring manden, som de rammer. Efter seancen er der ingen spor efter angriberen. 3 En af de forreste mænd ser en skygge i mørket og åbner ild. Beskriv de kraftige automatvåben, der affyrer salver i de trange omgivelser: Nedslagene der pisker vandet op, den blændende mun dingsild, interiøret der skydes i smadder, damp der vælter ud af gennemhullede rør etc. Især larmen er øredøvende og efterla der alle forvirrede og groggy. Bestem selv hvad der blev skudt efter og om det blev ramt: En stakkels sindsyg overlevende, en muræne eller blot en kontorstol. 4 En til tre af karaktererne får chancen til at stikke af. Der er mange må der at stikke af på, eventuelt kræver det at de slår en vagt ned. De bør gøre det klart for dem der eventuelt flygter, at Harkart nok vil hævne sig på de tilbageværende. Det bør afføde nogle moral ske og følelsesmæssige overvejelser. 5 En eller to af karaktererne bliver væk fra de andre. De kan blive efterladt ved et uheld, være sammen med en vagt der bliver ædt, blive fanget bag en skyde dør der ikke kan åbnes igen, eller de kan falde ned gennem et hul i gulvet. 6 En af skibets sindssyge galninge angriber gruppen. Han bliver sandsyn ligvis hurtigt mejet ned af piraterne. Hvis karaktererne bryder ind og gør noget, kan de eventuelt tage en galning i live. Staklen vil være fuldstændig sindssyg og vil rable løs. Eventuelt vil han nævne det onde der lurer i mørket (morænerne). Benyt chancen til at svælge i galskab og perversiteter. 7 En af karaktererne ser et våben, der ligger og flyder. Måske kan han nå at snuppe det uden at blive opdaget? 8 En af karaktererne overhører en samtale mellem Harkart og en af hans mænd. Den virkelige årsag til eftersøgningen efter den sorte boks fremgår. Af dette følger automatisk at karaktererne vil blive slået ihjel senere. 9 Hvis der er en kvinde blandt ka raktererne, der blot er en lille smule smuk, så vil et par af de mest skumle pira ter forsøge at voldtage hende. De ven ter til en passende lejlighed, hvor de er alene. En god mulighed er at lade en af de sindssyge galninge blande sig og redde kvinden. Først vil hun være taknemmelig over at være blevet reddet, kort efter ville hun nok have foretrukket voldtæg ten frem for psykopatens perverse luner. Lige før hun dør af galningens behandling rejser et par mørke og glinsende skikkelser sig fra vandet. De skyder galn- 8

9 Sea of Vendepunktet Darkness ingen. Kvinden når at få sig et voldsomt chok før det går op for hende, at det blot er men nesker i dykkerdragter. Dykkerne kom mer fra det andet redningshold, der er udsendt af Deep- Space -koncernen. Mere om disse senere. Under jagten på den sorte boks bemærker karakte rerne, at Harkart og hans mænd gradvist bliver mere og mere aggressive og opfa rende. Situationen bliver mere og mere anspændt. Det er virusen, der gør sin virkning. Computeren Efter et par timer har piraterne og karak tererne endnu ikke fundet noget spor af den sorte boks. Det virker fuldstændig urealistisk at finde boksen ved at gen nemsøge det enorme kaos i Acherons in dre. De mange livløse computer-konsoller kan du bruge som et hint til karaktererne om, at dette er vejen frem. Den eneste realistiske måde at finde den sorte boks på er at starte skibets computersystem op. Acherons reaktor er lukket ned til vågeblus og yder kun strøm til lidt nødlys og enkelte små systemer. Der er tre måder at skaffe strøm til computeren på. Fælles for måderne er at de indebærer en del tekniske vanskeligheder og tager lang tid. Harkart kan over tales til at støtte alle løsningerne: 1) Man kan finde computerrummet og trække et kabel dertil fra Leech. Com puteren kan derved få energi fra ubådens lille fissions-reaktor. Desværre er der ikke tilstrækkeligt med kabel på Leech, så dette må findes et eller andet sted på Ac heron. Et passende kabel bør kunne findes i et lagerrum eller et værksted. 2) Nede i rumskibets lastrum findes et par små gaffeltruck-agtige trucks. Et par af karaktererne ved at dette er standard på transport-rumskibe. Trucksene er el-drevne og kører på et stort batteri, der har strøm nok til at holde computeren gående i én time. Desværre vejer batterierne 150 kilo hver og trucksene står i den laveste del af Acheron, der er fuldstændig oversvømmet. 3) Hvis man kommer ned i reaktorens kontrolrum kan man gøre to ting: Enten kan man prøve på at starte reaktoren op (hvilket er farligt) eller man kan omfor dele energien, så strømmen til nødlyset og de andre nødsystemer i stedet ledes til compu teren. Strømmen fra nødsystemerne er til strækkelig til at køre computeren på et begrænset niveau. blive flinke, da deres for trængte samvittighed og moral kravler frem. Egenskaber (eksempelvis): STR: 11 SMI: 10. HUR: 10. UDH: 11. STØ: 11. OB: 10. INT: 8. PSI: 8. UDA: 9. UDS: 7. HEL: 8. Helbreds point (HP): 33 HP. Reaktions tid (RT): 2d6. MMM (moral): 15. Væsentlige færdigheder (eksempelvis): Undvige 11, Liste 13. Gemme 13, Klatre 13, Svømme 12. Dykning 16. HIV (hånd ild våben): 15. NV (nærkamps våben): 10. Ubevæbnet (slagsmål): 12. Har desuden et speciale, f.eks. medicin, datalogi, eksplosi ver etc. Fordele: F.eks. God hørelse, stærke kno gler og vaks. Ulemper: F.eks. Dårlig vane, racist, stam mer, grådighed, misbrug og analfabet. Våben: F.eks. 7mm HKG-PPH (pistol). Skade(2d6), AS(1,0), Form(SA), SkH(5), Ms(8), Mag(15 caseless skud), InIm(+4), InI(1d4 seg), NA(5/+6), KA(13/+0), MA(25/- 4) og LA(50/-8). 7mm BattleTech MP-8 (Maskinpistol). NA(5/+4), KA(33/+0), MA(100/-4), LA(200/-8), Skade(3d6), AS(1,0), Form(BC+A), SkH( -/10), Sm(- 1/-2), Ms(10). Mag(40 case less skud), InIm(+1) og InI(1d4 seg). Computeren er flere minutter om at starte op, hvilket den gør med de klas siske lyde og klassisk PC-opstartssekvens. Se sidespalten for de muligheder computeren giver. 9

10 Sea of Vendepunktet Darkness Acherons computersystem Hele rumskibet har et stort centralt com pu tersys tem, der styrer alt fra atomreaktoren til optaget / fri -skiltene på toiletterne. Computersystemet styres af en næs ten in telligent antropol (menneskeliggøre) ved navn Moses. Mo ses står for formidlingen mellem besætning og computeren; man beder blot Mo ses om at gøre noget, hvilket han så får computeren til. Mo ses har en program meret personlig hed og frem toning som en gammel vis, men også noget kon ser vativ, mand. Han ta ler ofte i bibelske ter mer og kalder besæt ningen og andre brugere for sine børn. Mo ses har ingen ægte følelser, kun simule rede, men han kan godt komme med sandsynlige ræ sonnementer over en situation ( Moses, are we gonna die?...i m afraid so, my child, but that hap pens to all humans. May The Lord take mercy on your souls ).Når man tilkobler sig systemet, normalt fra en terminal, kræver Moses et ID-nummer for lukke én ind. Nummeret bru ges til at registrere hvilke brugere, der har gjort hvad hvornår. Man kan også komme ind i systemet som gæst. Enkelte filer kræver, at en bestemt ad gangskode kendes. Koderne er opstillet hierarkisk, således at en højere kode giver adgang til alle fi ler og områ der, som la vere koder også giver ad gang til. - Det øverste sikkerhedsniveau hedder Jehova og har kodeordet The Father. Kodeor det kendes kun af kaptaj nen, og giver ad gang til alle systemer incl. reaktoren og sikker hedssyste merne. - Det mellemste sikkerhedsniveau hedder Ma ria og har kodeordet The Holy Spirit. Denne kode kendes af samtlige skibets officerer incl. lægen. Ko den giver adgang til autopi loten, alle na vigations- og pilot funktioner, samt til fi lerne vedrørende lasten og infirmeriet. - Det laveste sikkerhedskode hed der Jesus og har kodeordet The Son. Koden kendes af alle besætningsmed lemmer. Koden gi ver kun af gang til Mo ses utallige pro grammer og person lige filer. En dygtig hacker kan selvfølgelig prøve på at snyde sig igennem systemet. Spillerne bør få mulighed for at lokke ko deordene ud af de tossede besætningsmedlem mer, som de møder. 10 Det andet hold På en eller anden måde, skal du gerne få en til fire af karaktererne til at flygte fra Harkart & Co. og begive sig ud i rumski bet på egen hånd. Du kan enten gøre det ved at benytte en af de tidligere nævnte episoder, eller du kan gøre Harkart så grum at de selv vælger at flygte. Benyt chancen til at rollespille en kalejdoskopisk flugt gennem de halvvejs oversvømmede rum og korrido rer. Hvis det lykkes for nogle af karaktererne at slippe væk, så lad dem efter rimelig kort tid komme i en desperat situation. Enten kan det være i en kamp med nogle muræner, en galning eller et par af leje-svendene fra TerraForming. Det væ sentlige er, at et par mørke skikkelser rej ser sig fra vandet og skyder skurkene. Karaktererne skal for et øjeblik tro at de res redningsmænd er dybhavs-humanoi der eller lignende, før det viser sig at være mennesker i sorte dykkerdragter. Dykkerne er fra det red ningshold, der er sent afsted fra Deep Space -koncernen. Holdet ankom til Ac heron i en miniubåd på samme tid som karaktererne vågnede. Mini-ubåden er forbundet med et moderskib på overfla den og har koblet sig fast et sted nederst på Acheron. Mini-ubåden har kun små elektriske motorer til at manøvrere, og kan ikke komme op ved egen hjælp. Fra mini-ubåden har redningsfolkene iført dykkerdragter undersøgt rumskibets nedre dele. Se sidebaren for flere oplysninger. Hvad der sker nu er uvist. Det væsentlig ste er blot, at du får introduceret virusens effekt og leder karaktererne på sporet af virusen og årsagen til styrtet. En mulighed er, at de flygtede ka rakterer sammen med DeepSpace -fol kene vil ind lede en direkte kamp mod Harkart & Co. Udfaldet af en kamp vil være mange døde. Lad Harkart selv slippe væk. En anden mulighed, som jeg selv fortrækker, er at DeepSpace -folkene sammen med de flygtede karakterer vil forsøge at tale Harkart til fornuft. Han vil dog spille dob beltspil og benytte chancen til at tage både de resterende karakterer og det an det redningshold til fange. Når virusen se nere begynder at påvirke Har kart, vil han som no get af det første ky nisk give sine mænd or dre til at skyde alle Deep Space -folkene ned. Lad dog en af dem undslippe, så du har mulighed for at komme med passende assistance, hvis ka raktererne senere bliver presset. Diverse spor Forskellige steder på rumskibet er der spor, der kan lede karaktererne på sporet af årsagen til styrtet og kaste lys over hvad der tidligere er sket. Kaptajnens dagbog (Handout nr. 1) Findes i inderlommen på kaptajnens lig, der ligger på broen. Er af den gammelda ges type, der kræver at man selv skriver i den med et special redskab. På indersiden af omslaget er med utydelig skrift ned skrevet Jehova = The Father.

11 Sea of Klimaks Darkness Skibslægen Doktor Mira Avalons pri vate notater (Handout nr. 2) Notaterne er indskrevet på en elektronisk notesblok, der er 1 cm tyk og i A5-stør relse. Blokken er stemmestyret og skri ver, hvad man siger til den. Notesblok ken, der er i lyserødt plastik, ligger hensmidt i et hjørne af laboratoriet. No tesblokkens skærm er gået i stykker, så den skal først til sluttes en ny skærm, hvil ket dog er relativt let for en øvet tekni ker. Virusen begynder at virke Efterhånden som tiden går vil alle perso ner begynde at vise tegn på virusens påvirkning. Symptomerne viser sig først på Harkart og hans mænd, da de ankom til rumskibet og blev smittet en time før dvale-sen gene brød sammen og Deep- Space nåede frem. Gør beskrivelserne af de fø lelses mæss ige og mentale ændringer grundige, og fryd dig, når du ser genken delsesglimt i dine spilleres øjne, når du senere lader dem gå en ligende proces igennem. Se sidespalten på de næste par sider. Klimaks Vi er alle smittet! Dette afsnit begynder, når karaktererne finder ud af at de selv er smittet af virusen. I kaptajnens dagbog, lægens noter, infirmeriets filer eller oplysninger om las ten finder de spor, der kan lede til den dystre sandhed. Det er umuligt at sige hvad der vil ske, da det hele afhænger af karakterer nes reaktioner og hvordan du styrer bi personerne. Prøv på at presse spillerne ud i konflikt-situationer og få dem til at tænke grundigt over virusens virkninger på deres karakterer. Karaktererne Det er vigtigt, at karakterernes psykolo giske ændringer bliver introduceret på en spændende og diskret måde. Dette er svært. Grundlæggende set skal alle oplys ninger omkring virusen gives på tomandshånd. Træk hver spiller udenfor døren og forklar vedkommende hvilke psykologiske ændringer han skal rollespille. Bemærkninger om de andre karakterer kan også videregives på denne måde. Det er vigtigt, at hver spiller selv tror han er forskellig fra de andre og no get specielt. Prøv på at skabe en illusion om at virusen kun smitter på en speciel måde. Det mest oplagte er at tro at galningene eller murænerne er smittebærere. Den op fattelse kan du understøtte ved at lade virusens effekter vise sig først på de karak tere, der er blevet såret af galninge eller muræner. Kan fint kombineres med hæ velser omkring sårene og misfarvning af det omkringlæggende væv. Karakterernes problem vil være at holde deres ændrede personlig heder i ave så de kan samarbejde og handle rationelt. De vil efter hånden blive alene takt med, at redningsfolkene begår selvmord eller går i coma. DeepSpace Teamet Teamet fra DeepSpace er kun på syv per soner: Kommander Arden Kindler (teamleder og en fin, men noget stiv offi cer), Løjtnant Asta W. Ryle (smuk næstkommanderende), Doktor Klark The orb (læge), Magnus Halbardson (tekniker og et stort brød), Wu Kashi miru (ubådsekspert), Nick Furry (kontorassistent) og Franz Baur Müller (dykker og dybhavsekspert). Folkene fra DeepSpace er relativt flinke og vil umiddelbart hjælpe karakte rerne. Dog vil de ikke sende karaktererne op til overfladen, før de har underskre vet en erklæring om, at de indvilliger i at blive erklæret døde og få en ny identitet. De må intet fortælle om affæren. Dette er prisen for at blive reddet. Folkene fra DeepSpace er ikke me get for kamp og vil prøve på at samar bejde med Harkart & Co. De fleste bærer let body-armour, f.eks. teflon vest, under deres dykkerdragter, og har en ear-plug-radio. Viruseffekt: Virussen har forskellige virkning fra person til person, men gen erelt bliver de paranoide, psykotiske og egoistiske. Løjtnanten og teknikeren er de mest sociale, og er mulige samar bejds partnere for karaktererne. Egenskaber (eksempelvis): STR: 10. SMI: 10. HUR: 10. UDH: 10. STØ: 10. OB: 11. INT: 11. PSI: 11. UDA: 12. UDS: 10. HEL: 10. Helbreds point (HP): 30 HP. Reaktions tid (RT): 2d6. MMM (moral): 13. Væsentlige færdigheder (eksempelvis): Undvige 13, Liste 12. Gemme 12, Klatre 10, Svømme 13. Dykning 14. HIV (hånd ild våben): 13. NV (nærkamps våben): 8. Ubevæbnet (slagsmål): 10. Alle også et speciale f.eks. medicin, teknik, sejle ubåd etc. Fordele: F.eks. God opdragelse, lyk kebringer, vellidt og talegave. Ulemper: F.eks. Rygning, genert, ærlig, moralsk, pligtopfyldende, smerteskræk og bangebuks. Våben: F.eks. 7mm Shikaku LP-7 (let maskinpistol). Skade(2d6), AS(1,0), Form(SA+A), SkH(5/6), Ms(10), Mag(36 caseless skud), InIm(+2), InI(1d4 seg). NA(5/+6), KA(13/ +0), MA(25/-4) og LA(50/-9). HKG CLAW (autoshotgun). NA(5/+6), KA(19/+2), MA(37/- 2), LA(75/-6), Skade(6d6), AS(0,7), Form(SA+BC+A), SkH(3/7), Sm(-2/-4), Ms(12), Mag(21 caseless skud), InIm(+0) og InI(1d4+1 seg). Skaden falder på længere afstande. 11

12 Sea of Klimaks Darkness Virussen Virussen der har inficeret rumskibet er udviklet af firmaet Dragon Tech. Virussen slap ud i rum skibet fra et knust rea gensglas i et fragtrum. Glasset blev knust, da en tåbelig lastarbejder kørte galt og ramte den container, reagens glasset var i, med sin fragttruck. Containeren er sort og beskyttet med en advanceret kodelås. Navnet Dragon Tech. Re search & Develop ment står med små hvide bog staver på siden. Virussen er meget smitsom, og i luft over lever den i flere dage. Dyr er upåvirkede, og kan ikke overføre virussen. Alle, der kommer ind i rumski bet, og ikke konstant bærer fuldstændig tætsluttende beskyttelse vil straks blive inficeret. Der er ingen kendt kur, og sygdom mens udgang er altid dø den. Her er en gennemgang af sympto merne, der dog nor malt har blødere over gange. Hvor kraftigt en person rammes afhænger af vedkom mendes psykiske stabilitet og viljes tyrke. I VP be dømmes dette ved at rulle et Psyke (PSI) tjek for hver karakter og bi-person, hver gang et nyt symptom indtræffer. Effek ten på den enkelte person afstemmes af spil lederen efter graden af tjekkets succes. Symptomer - Efter ca. 2 timer falder offerets stress-tærskel og vedkommende bliver mere impulsiv og hidsig. - Efter ca. 4 timer ændrer offerets personlighed sig, så hans dybest for trængte lyster kommer frem. Sympto merne og effekterne er dog meget for skellige fra individ til individ, og varierer også meget i styrke og intensitet. Eksem pelvis vil en normalt genert og underkuet per son blive ek stremt udfarende, domi nerende, selvsik ker og overlegen. Offeret vil ofte skifte mel lem sin nor male person lig hed og sin nye skyggeside. De sek suelle implikationer er det måske sikrest at holde sig fra, men de ville være frem træ dende. - Efter ca. 6 timer kommer en gru op vækkende ondskab op i offeret med korte intervaller, og ved kommende gør alle de ting, som moralske lænker normalt har af holdt ham fra. Som et lille barn, der hi ver vingerne af en sommerfugl. Det er dog vig tigt at pointere, at offeret stadig er rationelt og derfor godt kan samarbejde med andre. - Efter ca. 7 timer går offeret fuld stændig amok og føler en stærk afsky og had imod alle, især sig selv. Vedkom mende vil, hvis han/hun ikke har en me get stærk vilje, begå selvmord - ofte meget maka bert. Stærke individer vil måske nø jes med at være selvdestruktive på andre måder. - Efter ca. syv en halv time indtræder en kort pe ri ode på en halv time, hvor offeret delvist gen vinder sin fatning og oprinde lige per sonlighed. Offeret vil ofte være na get af en voldsom skyld følelse over hvad han/hun har gjort tidligere. Ved kom mende vil muligvis tro, at han/hun har re det stormen af og er reddet. - Efter ca. 8 timer rammes de, der har overlevet selvhadet, af en hjerneblød ning. Blødningen vil straks sende offeret i coma med blod løbende ud af øjne, næse og øre. Hvis man ikke får læge hjælp inden seks timer vil hjer ne blødningen være fatal. Hvis man klare hjerneblødningen er man frelst fra virussen, der er dog intet som frel ser en for mindet om de gerninger man begik under virussens indflydelse... Bipersonerne Harkart, som rammes først af virusen, går mere og mere amok og forsøger at dræbe alle, for til slut at skyde sig selv. De andre bipersoner reage rer forskelligt. Mange af dem vil for søge at redde sig ved at slippe op til overfladen. Du kan skabe gode scener med lejesoldater, der f.eks. skyder hinanden i et kapløb om at komme væk i en af de to funktionelle nødkapsler. Flugt Efter de har opdaget sandheden om virusen vil mange af karaktererne sand syn ligvis tænke på at flygte. Der er tre mulig heder: 1) TerraForming s ubåd er ko blet fast til rumskibets skrog og er en oplagt flugtmulighed. Desværre har Har kart givet computeren ordre til kun at frakoble sig, hvis der først indtastes en speciel kode (447). Kun Harkart ken der koden. Det er muligt at lokke ham til at røbe koden i fasen lige før han dør. Eventuelt kan man hacke ubådens computer til at droppe koden. 2) DeepSpace -teamet kom i en nedsænkelig mini-ubåd. Firmaets skib på overfladen vil dog nægte at trække ubå den op før den sorte boks er om bord. Hvis overfladeskibet får oplysninger om at der er smittefare eller en virus løs, vil de fra starten nægte at evakuere nogen som helst. Hvis selska bet får mere detaljerede oplys ninger om virusens egenskaber, f.eks. ved at oplysningerne i infirmeriet filer overføres til dykkerskibet, vil Deep Space pludselig skifte mening og vende 180 grader. Fir maet vil sige, at oplysnin gerne tyder på, at en kur er mulig og at man da selvfølge lig vil redde sine folk ved at trække mini-ubåden op. 3) Endelig kan rumskibets nødkaps ler benyttes. Kapslerne er designet til at stige op til overfladen (hvis nu de skulle falde i havet), men desværre kan der kun være to personer i hver kap sel, og der er kun to som virker. Konflikter og overvejelser vil følge i køl vandet på en beslutning om at flygte fra rumskibet: - Hvad med sårede og/eller gale venner, der måske allerede er gået i coma? - Hvad med befolkningen på overfladen, der muligvis vil blive smittet? - Skal rumskibet efterlades intakt, så se nere bjærgningshold kan komme ned og blive smittet? I denne forbindelse kan man overveje at få reaktoren til at ned smelte. Et andet aspekt, du kan vælge at ind drage, er virusens økologiske konsekven ser. Hvis overfladebefolkningen smittes vil planeten være reddet fra menneskets hensynsløse udnyttelse. Sandsynligvis og forhåbentlig vil ka rakte rerne handle forskelligt, enten indivi duelt eller i små grupper, og de vil sikkert be kæmpe hi nanden, da de for skellige flugtmulighe der jo modvirker hinanden. 12

13 Sea of Efterspil Darkness Da scenariet er ondt og mange af karak te rerne sandsynligvis vil dø, så lad kynisk de karakterer, der venter for længe, dø af virusen. Det er fint, hvis det ender med, at de sidste fire karakterer har et shoot-out, hvor efter de to overlevende flygter op til over fladen eller får reakto ren til at ned smelte. Efterspil Konsekvenserne De fleste ting har en ende, og en regnorm den har to. Dette scenarie kan ende på et utal af forskellige måder. Her er de fem mest oplagte. 1) Hvis ingen personer, hverken ka rakterer el ler bipersoner, kommer op til overfla den, vil et nyt sæt redningshold blive sendt af sted efter et par dage. Disse fører virusen op til overfladen, hvor den udrydder hele planetens be folk ning. På længere sigt vil Nepton genop bygge sit øko-system, og planeten vil igen være det pa radis den var før men nesket kom til. 2) Hvis overlevende kommer op på overfladen, vil de uden lægehjælp hur tigt dø af virusen. De vil sand syn ligvis nå at smitte overfladen, som vil dø som beskrevet ovenfor. 3) Hvis DeepSpace s sleske tilbud ac cepteres, får spillerne en overraskelse. På dykkerskibet venter eksperter fra fir maets biologisk/kemiske våbenafde ling, der iført beskyttelsesdragter fører staklerne til iso lerede karantæneceller. Senere vil de blive brugt som for søgsdyr. Firmaet er meget glade for den søde vi rus de har fået, og vil sikkert inden for den nærmeste frem tid bruge den til at slå en masse uskyldige ihjel. 4) Hvis ingen når overfladen og en uvildig part på overfladen advares, f.eks. via. en tom nødkapsel med en meddelelse i, så vil myndighederne kræve, at rumski bet for segles og aldrig åbnes. Dette vil redde be folkningen. På længere sigt vil alle planetens oprindelige dyr dø, men så dan er ud viklingen. 5) Hvis ingen når overfladen og re ak toren nedsmelter, vil virusen aldrig nå overfladen og tusinder vil undgå virus-dø den. De økologiske konsekvenser for plane ten er dog uløste. Computerfiler Her er en liste over Moses relevante fi ler. - Reaktorkontrol (øverste kode). Kan overvåge fusion-reaktorens situation, samt slukke og starte reaktoren. Man kan se, at reaktoren er blevet skadet un der styrtet og er ustabil. Mulig vis vil den bryde sammen indenfor det næste døgn. Hvis reaktoren bryder sam men, vil hele rumski bet og de nærmeste kvadratkilo meter havbund blive vold somt bestrålet. Man kan se, at fej len ligger i køle systemet. Hvis reaktoren luk kes ned er der 25% chance for at den brænder sam men. Hvis den overlever er den fremover ufarlig, indtil den startes igen. Det er mu ligt at fyre op for reakto rens output, så den bryder sammen ef ter et kortere tidsrum. - Navigation (mellemste kode). Det kan ses, at rumskibet indtil kl d. 21/3 fulgte sin planlagte rute mellem to planeter i solsystemet. Kl blev kursen ændret af kaptajn Nicholos. Den nye kurs gik med største hastighed mod planeten Nep ton, hvor rumskibet skulle nød lande. Kap tajnen brugte sin kode til at låse auto pilo ten, så ingen andre kunne ændre kursen. - Last-status (mellemste kode). Filen giver oplys ninger om lastens type, place ring og indhold. Rumskibets tolv store las trum er ifølge filen fyldt med alverdens fragt, bl.a. maskindele, ammuni tion, bore redskaber, lyslederkabler og soya-ek strat. I lastrum nr. 7 er der en container, som det kræver den øverste kode at få oplysninger om. Containeren indholder ke miske og bakteo logiske prøver, som skal be handles med største varsomhed. De må ikke udsættes for alvorlig kulde, varme eller tryk. Con taineren skal leveres til re præsentanter for Dragon Tech. s fors kningsaf deling. - Damage control (mellemste kode). Vi ser, at flere små systemer, f.eks. døre og lygter, blev øde lagt eller beskadiget fra d. 21/3 kl og frem. Aftenen før blev en lasttruck ført af Mick Dickson beskadi get under arbejde i lastrum nr. 7. Styrtet fandt sted d. 21/3 kl og for årsagede voldsomme skader: Først og fremmest er reaktoren ustabil, strømforsyningen og al livs-sup port er gået ned, skroget er perforeret flere ste der og der er sket kortslutninger som 13

14 Sea of Rumskibet Darkness Acheron følge af det indtrængende vand. Desuden er alle dvalesenge gået ned. Sikker hedsanordninger er blevet ak tiveret i ti af dvalesengene. Sidst, men ikke mindst, vir ker kun to af skibets nødkapsler. De kan føre to personer sik kert op til overfladen. Denne menu vil også kunne give et meget detaljeret kort over rum skibet med røde markeringer af, hvor der er ska der. - Dvale-kontrol (mellemste kode). Me nuen viser, at der er 60 dvalesenge for delt på to rum. Ti af dvale-sengene er ble vet forladt via. nødandord ninger, 4 i et rum, 6 i et andet. De resterende 50 perso ner i dvale-sengene er alle døde. - Generelt system (mellemste kode). Me nuen vi ser et fint kort over hele rum ski bet og giver kon trol over lys, skydedøre, varme, luftfugtighed, luftforsyning, ventilation, brandslukning, kun stig tyngde kraft etc. Alle disse funktioner kræver dog energi fra reaktoren og virker umid delbart ikke. - Infirmeriet (mellemste kode). I patient-fi lerne kan følgende journaler læses: - D.20/ Lagerarbejder Dickson brækker ar men. Bruddet scannes og be handling iværksættes. In gen komplikatio ner. Blodprøve udtages... - D.21/ Løjtnant Sam York er dræbt af skud i ansigtet på klos hold......patricia Wellington har læ deret venstre arm. Armen måtte ampu teres ca. 10 cm fra skulderen. Patienten er stabiliseret......sarah O Connel har skadet højre hånd. Flere knogler i hån dryggen er knust og de tre midterste fingre mangler......sarah har det efter omstændighederne godt, men hun udviser tydelige tegn på chok og har fået 16 ml Tesklopedin... - D.21/ Undersøgelse af blodprøve A er tilendebragt: Prøven indholder rester af ui dentificeret materi ale, muligvis en ukendt og unik vi rus. Ek spert-programmet anbefaler øjeblikkelig isola tion af tilfældet og påbegynder yder ligere tests... - D.21/ <Ikke modtaget>. Analyse af blod prøve A tilendebragt. Uidentificeret stof kategoriseret som hidtil ukendt virus-art, der påvirker centralner vesystemet og visse neurale områder. Sandsynligvis dødelig. Ingen kendt be handling... Der er selvfølgelig også mange an dre fi ler. Det er bl.a. muligt at skaffe en liste over rum skibets 40 oprindelige besætningsmedlemmer og 60 passagerer i dvale-tilstand. Rumskibet Acheron Se sidespalten for beskrivelser af de vigtigste lokaliteter. Generelt Rumskibet er stort, skummelt og me get uhyggeligt. Kun et elektro-blå ligt nødlys er tændt og alt ligger slynget i skygge og skummelt skær. Rumskibets lydbillede er meget skum melt og lugter af dommedag: Skibet genlyder af skurrende lyde fra skroget, der lider under tryk ket. Murænerne laver plaskelyde i de vandfyldte rum. Even tuelt hvæser de også. Nogle få gale besætningsmedlemmer skyder vildt omkring sig. Deres rablende latter runger gennem de smalle gange og fortæller karakte rerne hvad der venter dem. Rumskibet hælder ca. 10 på tværs og ca. 5 på langs. Temperaturen er fal dende og næsten på frysepunktet (ånden fortættes til hvide skyer). Hele den nederste sektion ligger un der vand. Den midterste sektion er delvist over svømmet. Den øverste sektion er endnu tør de fleste steder. Der er små luftlom mer mange steder under loftet. Benyt de oversvømmede sektioner til at lave episke scener, hvor karakterere må dykke mellem to luftlommer. Alle elevatorer er gået i stå, men be væ gelse mellem sektionerne er mulig via. elevator skakterne og nødstiger. Den sorte boks Boksen, der er sort og kasse-formet, vejer 75 kilo og ligger un der en gulvplade i skibets computer-rum. Det er ligegyldigt for plottet om boksen bli ver fundet eller ej. Våben Fordelt på skibet vil man kunne finde våben og ammunition. Mange af vå bnene er sidst blevet brugt af den tidli gere ejermand til selvmord. Ofte vil vå bnene være ødelagte, eller have helt eller delvist tomme magasiner. Våbnene er fra kaptajnens lille beholdning til særtilfælde, eller de er personligt blevet smuglet om bord af di verse besætnings medlemmer (de fleste er amerika nere). Våbentyper: Automatrifler, et par shot guns og enkelte maskinpistoler, ellers pis toler. Måske et par antikke våben fra be sætningen. 14

15 Sea of Afsluttende Darkness Afsluttende Lige en sidste bemærkning med på ve jen. På det praktiske plan er scenariet nemt at køre, da settingen udgør en refe rence ramme vi alle har til fælles takke være amerikanske film som The Abyss, Leviat han og Aliens. Brug derfor energien og dine evner til at arbejde med de psyko lo giske sider. Dette er sværere, men samtidig mere tilfredsstillende, når det lykkes. Mord jer godt og husk: Uden synd, ingen frelse! Ask Agger Lokaliteter på Acheron Broen. Broen bærer tydelige spor efter kamp. Bag kontrolpulten ligger liget af ski bets kaptajn Nicholos. Han er død af hjer neblødning, men har flere ikke-fatale skud- og snitsår. Kaptaj nen ligger stir rende ud af vinduet med en ladt auto matriffel i hånden. Ved hans fod ligger en knækket blyant og i inderlommen ligger hans dag bog (Handout nr. 1). Infirmeriet. Er delvist fyldt med vand. Her ligger ligene af syv personer: Dick son (skudt overkroppen og hovedet halvt væk), Ilse (blev spiddet af et rullebord un der styr tet), Sarah (beskadiget hånd, død af hjerne blødning), Helena (tydelige spor efter sadis tisk seksuelt fikseret tor tur, død af diverse kvæstelser), Patricia (mangler arm, død for egen hånd af skalpel i stru ben) og Løjtnant Sam (skudt i ansigtet). Laboratorium. Er stort set tørlagt. Doktor Sarah Avalons elektroniske notesbog (Handout nr. 2) ligger hens længt i et hjørne. Op ad den ene væg ligger liget af doktoren. Hun er blevet skudt i begge knæ og derefter slået gen tagne gange i hovedet med et stumpt in strument. Hjernemassen dækker et be tragteligt væga real. Blodprøven fra la gerarbejder Dickson er stadig i multi-analysecompu teren. Det nederste dvalerum. Her er ligene af 30 stakler, der alle er druknet. Vandet i rummet er delvist mælkefarvet af dvale-væske. Fire per soner slap ud af dvale-sen gene, men de druknede alle bagefter i hav vandet. Ligene har tiltrukket en mængde muræner, der har molestreret li gene besti alsk. Lastrum nr. 7. Rummet er oversvømmet som alle andre lastrum. En stor sort fragt-contai ner har fået en bule og en revne. Inde i containe ren, der har en kodelås, lig ger en masse kemiske prøver i diverse be holdere. Et reagensglas, i en beholder lige ud for revnen, er knust. Navnet Dragon Tech. Research & Develop ment står med små hvide bogstaver på siden. Lasttrucks. Rumskibet har to last-trucks, der er små gaffeltruck-agtige køretøjer. Den ene er voldsomt bulet, men den an den er OK. Batte rierne, der hver vejer 150 kilo, kan relativt nemt frigøres og fjernes. Luftslusen. Her hænger 20 rumdragter i metalskabe. Dragterne kan effektivt be nyttes som improviserede dykkerdragter, dog ikke udenfor rumskibet pga. trykket. Her er også andet nyttigt udstyr som lyg ter, ear-plug-radioer og værktøj skasser. Slusen kan åbnes manuelt, men det er besværligt og katastrofalt. Redningskapsler. Af skibets mange nødkapsler vir ker kun to endnu, hvilket kan ses ved et lille grøn lampe over indgangen. Resten af dem er begravet i mudderet på bun den, beskadiget af trykket, eller er blevet benyttet af besætningsmedlemmer før rum skibet styrtede ned. Hver kapsel kan rummet to perso ner. Ved ud løsning vil den straks flyde til over fla den, hvor den vil begynde at udsende nød sig naler. Reaktorrummet. Skibets fusions-reaktor er beskadiget under styrtet og lækker. Alle i rum met vil blive ubehageligt bestrå let. Dørene ind er meget tykke og har holdt vandet ude. Hvis dø rene åbnes ma nuelt, hvilket er besværligt, vil vandet vælte ind i rummet og hive alle i vejen med sig. Skaden på reaktoren findes i kø lesyste met og vil tage ca. en halv time at lave for en person, der ved, hvad han gør. Reaktoren kan kun slukkes helt eller star tes op via. computeren. 15

16 Sea of Maria Darkness Hemmingway Maria Hemmingway Maria er en køn, ung kvinde, der er gra vid i 5. måned. Hun er meget ansvarsfuld og voksen omkring sit barn og går me get op i sin kommende moderrolle. Ma ria var på vej sammen med sin kæreste til en ny pla net, hvor han havde fået arbejde, og de skulle bo. Baggrund Maria Hemmingway er født i en amerikansk storby på planeten New California. Hendes forældre er begge skolelærere og ligger lavt i den amerikanske middelklasse. Indtil teen-age-årene var Marias liv trygt og beskyttet. Begge forældre gjorde deres bedste for deres eneste barn, og Maria fik masser af kærlig opmærksomhed. Da Maria var 13 år fik hendes forældre en efternøler, Dennis. Desværre var Dennis misdannet fra fødslen og svært retarderet. Fødslen kom for et stort chok for den før så lykkelige familie og Marias forældre måtte bruge alle ressourcer på at pleje hendes misdannede lillebror. På dette tidspunkt var Maria i en svær periode og mødte en masse problemer som ung teen-ager, der skal lære at forholde sig til en masse ting. Hun havde stærkt brug for støtte og vejledning, men forældrene brugte al deres energi på Dennis og hun fik ingen hjælp. Fustreret og skuffet søgte den unge Maria væk fra familien. Storbyen er fuld af tilbud og Maria fandt hurtigt nye venner. Det hektiske storbyliv på gaden var vildt og meget facinerende for en ung teen-ager. Livet med hendes nye venner var altid spændende og med drøn på. Hun stiftede bekendskab med kriminalitet og narko, men var heldig nok til at slippe forbi de hårdest belastede kredse. Hun havde mange kærester og forhold, nogle gode, andre dårlige. Fra sine forældre mødte hun kun foragt. De havde ikke energi til forståelse for deres datters situation. Ved et tilfælde fik Maria en kæreste som var computer-programmør. Hun blev hurtigt træt af kæresten, men datalogien facinerde hende. Hun var senere heldig at komme i lærer hos forskellige dygtige hackers og datafreaks og blev med tiden en dygtig datalog. For et år siden var Maria lige blevet ansat i et dynamisk computerfirma og stod overfor en strålende karriere som programmør, da hun mødte Travis. Travis var en smuk karriereadvokat, der arbejdede for en større koncern. Han facinerede Maria med sine penge og kontakter til det søde high-society life og de blev hurtigt kærester. Siden da er det gået meget hurtigt, og Maria er nu gravid i 5 måned med deres fælles barn. De er sammen på vej til planeten Clesterine, hvor Travis har fået en lederstilling indenfor koncernen. Maria har måtte droppe sit eget job og kan nu se frem til en fremtid som hjemmegående husmor i en indspist corp-arcology. Maria var oprindeligt ikke meget for at få barnet, der var Travis idé, men han fik hende overtalt. 1

17 Sea of Darkness Maria Hemmingway Udseende Maria er en 22-årig ung kvinde, der virker moderlig, imens hun stadigvæk har beholdt en piget udstråling. De fleste vil finde hende smuk og tiltrækkende. Hun er ikke særlig høj og bygget med velpropotionerede kvindelige former. Graviditeten ses tydeligt på den runde mave, der dog endnu ikke er væsentligt hæmmende. Brysterne er også blevet lidt større. Ansigtet er ovalt med smukke træk og en fin, nærmest sart, hvid hud. Lige meget om man rører hendes ansigt eller hænder, så er hendes hud altid varm. Munden er lille med fyldige læber og smukke tænder. Et par smukke brune dådyrøjne sidder på hver side af den charmerende opstoppernæse. Maria er svagt skeløjet, men kun så lidt, at det gør hendes blik ekstra fængende og interessant. Håret er brunt og hænger velplejet ned til skulderne. Hendes højre øre er maltrakteret og deformt efter en ulykke som barn, hvor hun blev bidt af en gravhund. Hun er pinlig berørt over øret og skjuler det så godt som muligt bag det lange hår. Hendes stemme er en smule dyb og fløjlsblød. Personlighed Før hun mødte Travis, var Maria en livsglad og initiativrig pige, der nød storbyens hektiske liv og store muligheder. Hun var engageret i mange ting og projekter, men bibeholdt alligevel altid sin selvstændighed og frihed. Dette gældt også sine kærlighedsforhold, hvor hun aldrig bandt sig til en fyr og altid holdte en distance. Hun var kort sagt en selvstændig kvinde. På trods af storbylivet har Maria altid undgået det hårde miljø. Hun havde ikke alvorlige problemer med kriminalitet eller narko, og hendes moral var høj. Travis ændrede hendes liv meget. Han var en meget charmerende mand, med stor udtråling og en rig baggrund. Maria blev voldsomt forelsket i Travis og blev trukket ind i et forhold, der var tættere end noget hun nogensinde før havde prøvet. Før hun havde nået at tænke nærmere over det, var de flyttet sammen. Travis lavede hurtigt store planer for deres fælles fremtid. Planer hvor hun udgjorde baglandet for hans karriere som advokat. Det var Travis idé at de skulle have et barn, og Maria var for forelsket til at have en mening. Maria er ikke meget for at skulle blive mor. Hun føler moderrollen som en tung byrde af ansvar, der vil erstatte det frie og selvstændige liv hun tidligere har værdsat så meget. Barndomstragedien med den misformede lillebror, der stjal forældrenes opmærksomhed, kaster også en skygge over hendes forhold til børn, graviditet og fødsler. Et sted frygter hun selv at skulle føde et unormalt barn. Alt i alt savner Maria sit tidligere så frie liv. Maria er ikke bevist om sine skrupler. Hun fortrænger tvivlen bag sin naive forelskelse i Travis og et slør af idyllisk moderlighed. Barnet sym boliserer det ansvar hun vil flygte fra. 2

18 Sea of Keith Darkness Summers Keith Summers Keith er en ung ambitiøs læge, der lige er blevet færdiguddannet. Han er på vej til et nye job i Dragon Tech. s forskningsaf de ling. Baggrund Keith blev født i 2390 på Comcraft B, en stor og veludviklet planet i den amerikanske del af solsystemet. Keiths forældre tilhører den bedre middelklasse og opfostrede deres søn i et isoleret beboelseskompleks for de bedre bemidlede. Keiths far, Herbert Summers, er selv læge og arbejder på et stort privatejet plejehjem for velstillede pensionister. Moderen, Maggie, har altid været hjemmegående og har viet sit liv til at støtte mændene i sit liv. Faderen startede som en ambitiøs og flittig læge, der med sin konen som solidt bagland hurtigt gjorde karriere som kirug. Faderen kunne ikke klare det krævende arbejde og blev presset ud i et misbrug af narkotiske midler, som han havde adgang til igennem jobbet. Faderen måtte opgive sit drømmejob som kirug, da det massive misbrug ødelagde hans finmotorik og fik ham til at ryste på hænderne. Faderen fandt senere et luset job på et plejehjem, hvor han var på det laveste trin i hierarkiet og uden avancerings-muligheder. Det var en hård tid for den lille familie. Herbert fortalte aldrig sin kone den virkelige grund til stillingsskiftet, men hun kendte baggrunden. Hun accepterede dog stiltiende situationen. Keith var dengang 14 år og blev ikke indviet i sine forældres komplikationer. En dag huggede han sin fars dagbog og erfarede igennem den, hvordan det faktisk forholdt sig. Videnen om sin faders misbrug kom som et stort chok for den unge dreng. På den ene side krakelerede hans faderopfattelse, men på samme tid projicerede Keith skylden over på sig selv. Han skammer sig stadigvæk over at have læst i dagbogen og afsløret hemmeligheden bag familiens tragedie. Efter ægtemandens karriere var ødelagt, rettede Maggie sin opmærksomhed mod den unge Keith. Hun ser ham som bærer af sine egne ambitioner på familiens vegne. Hele sin barndom og ungdom er Keith blevet presset ind i en akademisk løbebane og det blev valgt for ham at han skulle læse medicin som sin far. Han flyttede først hjemmefra for et par måneder siden og har endnu aldrig mødt det virkelige liv. Han har aldrig haft en kæreste eller rigtig ven. Udseende Keith er højere end gennemsnittet, men han går altid lidt foroverbøjet og krummer ryggen, hvilket får ham til at virke lille og undseelig. Hans lange krop er ranglet og tynd, med lemmer, der virker unaturligt spinkle og langstrukne. Manglen på muskler kompenserer Keith delvist for ved at have kraf- 1

19 Sea of Darkness Keith Summers tige og markerede sener, der ligger som reb om hans lemmer. Hænderne er tynde og lange og er altid isnende kolde. Ansigtet virker indsunket, men har stadigvæk et ungdommeligt skær. Panden er høj og ender i hans korte brune hår, der ustyrligt lægger sig om issen. De grå blå øjne er omgivet af dybe furer, der vidner om mange nattetimer på operationsgange og i laburatorierne. Blikket får et brændende skær, når snakken falder på faglige emner eller videnskab i almindelighed. Munden er smal og sædvanligvis samlet i et smalt smil. Keith har notorisk dårlig ånde, og har for vane at fugte sine læber med tungen, når han bliver optaget af noget. Hans stemme er dæmpet og tør, med en tendens til at blive læspende, når han bliver ophidset. Keith er langt fra smuk, men virker ikke frastødende. Manden har ikke mange gram sex-appeal i kroppen. Personlighed Du er en ung mand på 27 år, der hele sit liv har levet en isoleret og beskyttet liv. Hans forældres formynderi og ambitioner har holdt ham fra at modnes, og han har endnu ikke prøvet at stå på egne ben i den virkelige verden. I sin isolation har han kastet sin interesse på sit studie og sin hobby som samler af sommerfugle. Han fanger sommerfuglene med net, bedøver dem med æter og gennemborer dem med nåle. Samlingen af sommerfugle, der hænger som korsfæstede på deres nåle, er hans kæreste eje. Han holder meget af sit fag og håber på at blive en stor kirug. Videnskaben facinerer ham og han tror blindt på teknologien og fremtiden. De to dominerende forældre har gjort Keith meget autoritetstro og underdanig. Han er vand til at beslutningerne træffes hen over hovedet på ham og har aldrig fået frihed til at tage et selvstændigt initiativ. Han frygter at skulle optræde selvstændigt og tage et individuelt ansvar. Keith er stadigvæk jomfru og har aldrig haft en kæreste. Dette er et stort tabu i hans liv. Han påstår overfor sig selv at det intet betyder, men reelt udgør afsavnet på kærlighed det centrale punkt i hans personlighed. Både i vågen tilstand og i søvne drømmer og fantaserer han om sand kærlighed, sex og kvinders affektion. Det sidste år har drømmene undertiden antaget marerids agtige proportioner og han skammer sig hver gang han vågner badet i sved efter en pervers våd drøm. 2

20 Sea Roman of Potokjev Darkness Reminov Roman Potokjev Reminov Roman er en kendt forfatter, der lit terært ligger i den hårde seriøse ende. Ro man var på vej til en stor litteratur-kongres sammen med sin forlægger, der også var på Acheron. Baggrund Reminov-slægten stammer oprindeligt fra Hviderusland. Det er dog over 300 år siden familien forlod moderlandet og Roman er født og opvokset som enhver anden amerikaner. Begge Romans forældre var koncertpianister og var meget velhavende. De gav deres eneste barn er klassisk opdragelse med privatlærer og musikundervisning. Romans tidlige barndom var meget tryg og lykkelig. Det satte et ferieophold en grusom stopper for. Den 6-årige Roman var med sine forældre taget på et afslappende ferie i et isoleret og fjernt sommerhus. En aften nød forælderne ferien ved at elske under det gamle flygel. Igennem en dørsprække betragtede Roman skamfuldt sine forældre. Under deres ubekymrede elskov kom en af forælderne til at sparke til benet på det gamle og vakkelvorne flygel. Benet gav efter, og det tunge gamle flygel væltede ned over det elskende par. Alt dette så den unge Roman fra sit skjul bag dørsprækken. Forældrene døde ikke på stedet, men lå fastklemt under flygelet i tre dage, før de døde af blødninger, udmattelse og tørst. Roman troede, at han havde gjort noget forbudt ved at belurer sine forældre, og følte sig skyldig for ulykken. Han gemte sig i halvanden dag på sit værelse, før han turde gå ned i stuen for at se, hvad der var sket. På trods af forældrenes vejledning kunne Roman ikke betjene det moderne køkken eller det avancerede interaktive kommunikationssystem. Roman levede alene i det tomme hus i fem dage efter forældrenes død, før han blev fundet. Efter tragedien tog Romans grandtanter den unge dreng til sig. Han kom sig forbløffende hurtigt over sine forældres dramatiske død og kastede sin interesse på lyrikken. Som 8-årig udgav han, opmuntret og støttet af grandtanten, sin første digt-samling. Digtene var meget optimistiske og samlet under titlen Forårsdigte for Livet. Roman holdt meget af sin grandtante, der dog primært havde taget ham til sig på grund af den medfølgende millionarv. Da Roman var 15 år gammel kom hans grandtante ud for et frygteligt uheld. Under en brandøvelse i et stormagasin var hun indelukket i en elevator, hvor en ung erhvervspraktikant kom til at udløse iltfjernende halogen. Fra stormagasinets hall så Roman sin grandtante blive kvalt i glaselevatoren. Efter tragedien flyttede den unge poet ind i en penthouse-lejlighed og udgav kort efter sin fjerde livsglade digt-samling med titlen Konsumer-drømme. 1

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

SEN. SGT. MARVIN NAIL SMI

SEN. SGT. MARVIN NAIL SMI 15 8 2d4 42 Slag 1d4+6 19 1d4 Skalle 3d4+6 1d4 2d6+6 7 1d4 5/+6 /+0 25/-4 50/-7 2 --- SA 3d6+3 0,4 7 skud 1d3 17 28 år, 195 cm og 1 kg. Hensynsløs Ligefrem Ustabil Kaki ørkenuniform Klatrestøvler Liste

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

ARES Regelsæt. Vi forventer at alle læser hele regelsættet igennem, det er på 7 sider, så det burde være til at overkomme.

ARES Regelsæt. Vi forventer at alle læser hele regelsættet igennem, det er på 7 sider, så det burde være til at overkomme. ARES Regelsæt ARES er ikke tænkt som et regeltungt scenarie, men vi synes nu alligevel, at der skal være muligheder for kamp og lidt hurlumhej, så nedenstående vil dække det mest basale. Er der ting som

Læs mere

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh METAN an original screenplay by Nanna Westh Nanna Westh Søren Norbys Allé 2A, 1.tv 2300 Kbh S +45 31364959 nannawesth@live.dk INT. KØKKEN-ALRUM - AFTEN Et kålhovedstort æble midt på et festdækket spisebord.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

DAVID OG BATSEBA BESØG. Bibeltime 6 LEVENDE FORTÆLLING I M502. soendagsskoler.dk BIBELCAMPING 2016 LEDERARK

DAVID OG BATSEBA BESØG. Bibeltime 6 LEVENDE FORTÆLLING I M502. soendagsskoler.dk BIBELCAMPING 2016 LEDERARK LEVENDE FORTÆLLING I M502 DAVID OG BATSEBA Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes synsvinkel. Klæd

Læs mere

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os.

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os. Gyldendal For pokker da Mor fnyser, så der kommer ild ud af hendes næsebor. Har du set den anden? Hun rækker guldøreringen med den funklende brillant op mod mig. Jeg ryster hovedet og rynker næse. Den

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

2. Det første anfald. 34274_kom_stærk_ud_af_din_angst.indd 25 30-05-2012 16:18:45

2. Det første anfald. 34274_kom_stærk_ud_af_din_angst.indd 25 30-05-2012 16:18:45 2. Det første anfald»hvor er det ubehageligt at føle, at jeg har en gift indeni. Pludselig begynder min krop at sitre, jeg bliver bange, og tankerne kværner og kører derudad. Pludselig kan jeg ikke kontrollere

Læs mere

BESAT. ANNA Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig, mine forældre er ikke hjemme. MIKKEL Det kunne være fedt

BESAT. ANNA Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig, mine forældre er ikke hjemme. MIKKEL Det kunne være fedt BESAT Scene 1 INT. Skolegang. Dag. (15), (15), (15) og (15), kommer ud i skolegården efter time. De står med front mod hinanden og taler Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig,

Læs mere

Farverne overvælder Jerry. Hun går hen ad gangen, der fører ind i planetens indre. For hvert skridt dukker flere farver op omkring hende.

Farverne overvælder Jerry. Hun går hen ad gangen, der fører ind i planetens indre. For hvert skridt dukker flere farver op omkring hende. 2. Farverne overvælder Jerry. Hun går hen ad gangen, der fører ind i planetens indre. For hvert skridt dukker flere farver op omkring hende. Hun mærker forsigtigt på væggene. De føles porøse. Som om hun

Læs mere

Min far omfavner mig. Vi klarede den, Bobby, vi klarede den. Jeg vrister mig fri af hans tag, og vi bevæger os langsomt ind mod den amerikanske bred.

Min far omfavner mig. Vi klarede den, Bobby, vi klarede den. Jeg vrister mig fri af hans tag, og vi bevæger os langsomt ind mod den amerikanske bred. Rio Grande Jeg sidder ved siden af min far. Vi har kørt på ladet af en lastbil hele dagen, og der stinker af sved, bræk og pis under den tykke presenning. Jeg stikker forsigtigt min hånd ud mellem ladet

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig P.E. 1 P.E. OG Q Q er min verden Hun er derude et sted. Alene. Hun er nødt til at være alene. Jeg vil ikke kunne håndtere det, hvis hun ikke er alene. Savnet brænder i mig. En dødelig lille stjerne af

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Side 1. Den store helt. historien om herkules.

Side 1. Den store helt. historien om herkules. Side 1 Den store helt historien om herkules Side 2 Personer: Herkules Kongen Nevøen Side 3 Den store helt historien om herkules 1 De to slanger 4 2 Dræb løven 6 3 Løvens skind 8 4 Hulen 10 5 Herkules dræber

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Beskeden. Et manuskript af. 10.y & x. Fredericia Realskole. 6. Gennemskrivning, oktober Side 1 af 14

Beskeden. Et manuskript af. 10.y & x. Fredericia Realskole. 6. Gennemskrivning, oktober Side 1 af 14 Beskeden Et manuskript af 10.y & x Fredericia Realskole 6. Gennemskrivning, oktober 2010 Side1af14 SC 1. EXT. PÅ VEJ TIL SKOLE DECEMBER DAG Maria (16)kommer cyklende på vej til skole. Hun ser Bolette ind

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

VÅBEN NA KA MA LA SkH Sm Form Skade AS Mag. InI AR.455 Webley Mk. 6 5/+6 12/+0 25/-4 50/-7 2 --- D 3d6+3 0,3 6 skud 1d4 16

VÅBEN NA KA MA LA SkH Sm Form Skade AS Mag. InI AR.455 Webley Mk. 6 5/+6 12/+0 25/-4 50/-7 2 --- D 3d6+3 0,3 6 skud 1d4 16 10 5 1 2d4 45 Slag 1d4+4 17 1d4 17 Dolk 2d6+4 8 1d4 8 Kolbe 2d4+4 10 1d4+1.455 Webley Mk. 6 5/+6 /+0 25/-4 50/-7 2 --- D 3d6+3 0,3 6 skud 1d4 16 35 år, 185 cm og 88 kg. God opdragelse Overklasse tilknytning

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Havenisserne flytter ind

Havenisserne flytter ind Havenisserne flytter ind Om havenisserne flytter ind I løbet af de sidste par år er flygtningestrømmen fra krigshærgede- og katastrofeområder vokset støt. For os, der bor i den her del af verden, er det

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Troels Træben - Skattejagt

Troels Træben - Skattejagt Dette løb er afholdt på en familieweekend med børn i alderen 1-13 år, hvor forældre og bedsteforældre også deltog. Løbet kunne fange specielt børnene fra 3-10 år, de yngre hyggede sig med at være med,

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Eva Egeskjold Iliana og Belin

Eva Egeskjold Iliana og Belin Eva Egeskjold Iliana og Belin Illustreret af Iona Brinch Andersen & Vig Brødre af Blodet 5 Iliana og Belin Eva Egeskjold og Forlaget Andersen & Vig 1. udgave, 1. oplag 2016 Brødre af Blodet 5 Illustration

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Steen Dorumlu Christensen. Noget i Klemme. Børnekrimi

Steen Dorumlu Christensen. Noget i Klemme. Børnekrimi Steen Dorumlu Christensen Noget i Klemme Børnekrimi Kapitel 1 onsdag aften BUMP! Klemme er alene hjemme. Med husets egne lyde og sms erne fra mor. Hej Klemme-mus. Mødet er snart slut. Jeg skriver når vi

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

Adrian. Mand, 35 år. Hvordan ser du din fremtid i TRUTH? (sæt et kryds. Scenariets anden del)

Adrian. Mand, 35 år. Hvordan ser du din fremtid i TRUTH? (sæt et kryds. Scenariets anden del) ROLLER I det følgende er de fem roller. Inden de uddeles, skal du som spilleder folde valgmulighederne til de to sidste akter (højre kolonne) ind. Du klipper ved den stiplede linje (ca. halvvejs er nok)

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer.

Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer. Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er

Læs mere

Kasper og Nikoline. an original screenplay by. Lille Næstved FINAL DRAFT

Kasper og Nikoline. an original screenplay by. Lille Næstved FINAL DRAFT Kasper og Nikoline an original screenplay by Lille Næstved FINAL DRAFT (555) 555-5555 MyEmail@emailaddress.com Kasper og Nikoline SCENE 1: (INT)(VENTEVÆRELSE/SKOLEGANGEN)

Læs mere

Kapitel 7. 7.december 965

Kapitel 7. 7.december 965 Kapitel 7 7.december 965 Fra Fruen vågnede af sine sælsomme drømme måske i går nat, Fruen var ikke sikker på at hendes tidsfornemmelser var i orden i dette rum hvor det var vanskeligt at holde styr på

Læs mere

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen For hendes fødder af Emma Elisabeth Nielsen Hun hedder Mia. Hun smækker med døren. Det er, som om verden er sky. Sådan er det altid. Det er, som om græsset bøjer sig for hende, når hun tramper gennem haven

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i]

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Final Nat med kniv? Manuskript [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Dette er en tidslinje over filmen. Gennem manuskriptet vil vi sige, hvor vi er. Filmen

Læs mere

21. søndag efter trinitatis II

21. søndag efter trinitatis II 21. søndag efter trinitatis II»Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder.«sådan hørte vi før ordsproget fra Ezekiels bog. Et ordsprog der heldigvis, vil ligge fjernt fra de fleste menneskers

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier For et år siden var menneskeheden ved at uddø. Zombier havde overtaget verden. Alle forsøg på at stoppe dem var slået fejl. En gruppe overlevende

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene.

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. Myre-liv Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. 1. Fortælling: Ud med antennerne! Forestil jer.. Bag et gammelt egetræ ligger

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

Eva Egeskjold Kongens løgne

Eva Egeskjold Kongens løgne Eva Egeskjold Kongens løgne Illustreret af Iona Brinch Andersen & Vig Brødre af Blodet 4 Kongens løgne Eva Egeskjold og Forlaget Andersen & Vig 1. udgave, 1. oplag 2016 Brødre af Blodet 4 Illustration

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Kapitel 1: Gabende huller

Kapitel 1: Gabende huller Kapitel 1: Gabende huller (ALO FORTÆLLER) Hæfteklammerne borer sig ind i min hud. Der går et jag af smerte gennem min krop, hver gang sygeplejersken skyder en ind. Stå stille, siger Elon irriteret og puffer

Læs mere

stiller sig op for at blive nusset sig op ad tremmerne dels for at vurdere om jeg er ven eller fjende og dels for at blive nusset

stiller sig op for at blive nusset sig op ad tremmerne dels for at vurdere om jeg er ven eller fjende og dels for at blive nusset Kaninens kropssprog Når kaninen gerne vil have kontakt. Der er meget forskel på hvordan kaniner beder om opmærksomhed. De lidt tilbageholdende kaniner er mere afventende og diskrete, end kaninerne på disse

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE 11 1d4-1 3 Slag 1d4+2 1d4 Spark 1d6+2 1d4 Dolk 2d6+2 1d4-1 Browning 47 5/+6 11/+0 22/-4 45/- 4 --- SA 2d6 0, skud 1d2 22 år, 11 cm og 1 kg. Vittig-Per Moralsk Genert Liste Gemme Undvige Undersøge Klatre

Læs mere

De 12 vise troldmænd af Tyrien

De 12 vise troldmænd af Tyrien De 12 vise troldmænd af Tyrien Kapitel 1 - Ildens verden - Gnist (1 skade per min.) 5.ep Gnist sætter din modstander i flammer, og vil give skade hvis de ikke slukkes. - Ildkugle (1 skade) 10.ep Ildkugle

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KAPITEL 1 Næste gang skal alt det hvide lugte af den her Grøn Æblehave, synes du ikke Katrine? Camillas øjne lyser af begejstring, mens hun holder den

Læs mere

Alma 78 år. Dement. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden SENG TIL PSYKIATRIEN

Alma 78 år. Dement. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden SENG TIL PSYKIATRIEN Alma 78 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

VÅBEN NA KA MA LA SkH Sm Form Skade AS Mag. InI AR.455 Webley AP 5/+6 12/+0 25/-5 50/ SA 3d6 0,6 8 skud 1d4 16

VÅBEN NA KA MA LA SkH Sm Form Skade AS Mag. InI AR.455 Webley AP 5/+6 12/+0 25/-5 50/ SA 3d6 0,6 8 skud 1d4 16 LT. ROGER URQHE 2d4 27 Slag 1d4 5 1d4+2 7 2d4 8 8 1d4+1 8 5/+6 /+0 25/-5 50/- 3 --- SA 3d6 0,6 8 skud 1d4 25 år, 172 cm og 60 kg. Talegave Rygning Intolerance Casanova Tuberkulose Umoralsk Doven Liste

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende.

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. INTRO.EXT. SLOTTET UDEFRA. Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. SCENE 1. INT. SLOTSGANG - EFTERMIDDAG En guide fortæller i en gang med mange billeder. En gruppe følger efter

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Min Hjernesmarte Sangbog

Min Hjernesmarte Sangbog Min Hjernesmarte Sangbog Indhold Alarmen i min hjerne.... 3 Amygdala-sangen.... 4 Arbejdshukommelsen er trang... 5 Hyldestsang til hjernen... 6 Hippocampus hoppedans... 7 Hjernens viskelæder... 8 Man kan

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

Udfordringen. Indledning og formål. Mulm og Mørke

Udfordringen. Indledning og formål. Mulm og Mørke Årstid: Hele året, men det anbefales, at mærket tages i de mørkere måneder Forløbets varighed: 4 trin + en nat Udfordringen Indledning formål Dette mærke tager fat i en stolt spejdertradition, nemlig at

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Guds fulde rustning BørneOase 2011

Guds fulde rustning BørneOase 2011 uds fulde rustning BørneOase 2011 1 Lad mig høre et kæmpe råb F C Lad mig høre et kæmpe råb! dm Bb Syng en sang om tro og håb! F C Klap nu alle drenge og piger, dm Bb mærk den glæde Jesus gi'r! Hjertet

Læs mere

SÆRIMNER. Historien om Hen

SÆRIMNER. Historien om Hen SÆRIMNER Historien om Hen Et novellescenarie af Oliver Nøglebæk - Særimner 2014 KOLOFON Skrevet af: Oliver Nøglebæk Varighed: 2 timer Antal Spillere: 4 Spilleder: 1 HISTORIEN OM HEN Scenariet er en roadmovie

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Automatisk ekstern defibrillator. Elevøvelser. Tommy Sørensen

Automatisk ekstern defibrillator. Elevøvelser. Tommy Sørensen Automatisk ekstern defibrillator Elevøvelser Læringsforløb Eleverne opdeles i hold af tre (fire) personer. En er skadet En er førstehjælper En er vejleder Når en opgave er løst, så skiftes roller, således

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere