Alt, hvad der er skrevet i denne bog, er hentet fra hjertets og mindernes forråd og hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alt, hvad der er skrevet i denne bog, er hentet fra hjertets og mindernes forråd og hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med!"

Transkript

1 Forord Ligesom et vulkanudbrud på Island kommer uden at være specielt planlagt, sådan er denne bog blevet til med samme indre nødvendighed! Den første ansats blev bare et blackout, idet min bærbare computer gik helt i sort, og alt forsvandt. Men også i dette stykke måtte jeg erfare sandheden i Hannas lovsang: Herren døder og gør levende, fører ned i dødsriget og fører op, Herren gør fattig og han gør rig (1 Sam 2,6). Nu har redaktøren på forlagsgruppen Lohse, Thomas Bjerg Mikkelsen, sat mig under pres og så kommer det hele som ét glødende varmt udbrud under overskriften en flig af nådens trone. Det hænger naturligvis sammen med min forkærlighed for Kaj Munk og den blå anemone, at titlen nærmest kom flyvende helt af sig selv som: en flig af nådens trone Den har jeg mødt så mange gange i mit liv også i tilblivelsen af denne bog. At bogen blev færdig netop til den første dag i marts, er i sig selv et tankevækkende vidnesbyrd herom! Det skal på ingen måder skjules, at jeg aldrig var blevet færdig til denne dato, hvis ikke min talentfulde, omhyggelige og højtelskede ægtefælle, Bodil, var tiltrådt som redaktør og korrekturlæser. Hun besidder den evne, som jeg ikke har som naturgave, nemlig akribi præcision og rettidig omhu! Jeg benytter derfor anledningen til at takke hende for et kæmpearbejde med ikke blot korrekturlæsning, men også tilrettelæggelse, ombrydning og redigering af alt det lava, som bare er kommet i det ene udbrud efter det andet! I samme åndedrag, vil jeg takke både hende og vore fem sønner for udholdenhed og overbærenhed med en somme tider vidt flagrende far. Tak for den tålmodighed og kærlighed, som I altid har udvist. Uden den var jeg intet! Jeg benytter også denne anledning til at takke teol.dr. Kai Kjær- F O R O R D 9

2 Hansen, provst emer. John Ørum Jørgensen og lektor, ph.d. Kurt Larsen (MF) for gennemlæsningen af relevante afsnit, således at de skønt måske ikke altid enige så dog kunne føle sig i historisk samstemmighed med det skrevne. Endelig vil jeg takke min altid tjenstvillige og begavede svigerdatter, Lena Wrona Behrens, for tilvejebringelse af forsidefoto samt affotografering af diverse avisudgaver. Alt, hvad der er skrevet i denne bog, er hentet fra hjertets og mindernes forråd og hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med! Gårslev, den 1. marts 2009 Carl P. Behrens

3 Slægtens rødder En forårsdag 2008 er vi på vej til et besøg i Vestjylland. På vejen derud laver vi en lille afstikker til Nørre Omme Kirke i nærheden af Spjald. Jeg måtte med egne øjne se min tipoldefars navn på præstetavlen. Ganske rigtigt, han stod der: Jes Lassen Bjerrum ( ). Han stammede fra Bjerrumgaard i Sdr. Farup ved Ribe og blev gift med en Christiane Ursin, som var barnebarn af den magister Georg Ursin, som jeg året efter vores flytning til Lolland fandt på præstetavlen i Nakskov. Det viste sig at være min fire gange tipoldefar, som havde været præst i Nakskov fra De første år var Jes Bjerrum præst i Egedesminde på Grønland. Men datteren Helga Eulalia Petrea Bjerrum er både døbt og siden konfirmeret i Nørre Omme Kirke. Vi har fra den tid en udskrift af faderens notater i hendes skudsmålsbog, som måske skulle bruges, da hun som 24-årig søger stillingen som husassistent hos slotsgartner Carl Ferdinand Traugot Behrens i Gram. Samme år havde han mistet sin første kone og havde hårdt brug for en duelig kvinde i huset også til at passe sin 6 år gamle datter, Karen, som blev født, mens han var indkaldt ved Infanteri-Exerceerskolen i København under krigen i Efter et år sender han et brev med følgende ordlyd til pastor Jes Bjerrum i Nørre Omme Præstegård: S L Æ G T E N S R Ø D D E R 1 1

4 Gram 29. August 1871 Kjære Herr Pastor Bjerrum! Da jeg i Foraaret dristede mig til at anmode Deres Datter om at komme ned til mig for at være mig til Selskab og Nytte, var det ikke min Hensigt at beholde hende til ud på Eftersommeren, som jo nu dog er sket og derved efterlader et talende Bevis for at hun tilfulde har udført det hende overgivne Hverv. Ja jeg vil ikke lægge Skjul paa at det er hende jeg har at takke for, at jeg i Sommer har gjenvundet en Del af den mig i Sorg og Savn berøvede Livskraft, jeg har ved hendes blide og venlige Omgang, ved siden af den gode Stytte hun har været mig, atter faaet Øinene op for denne Verden, ja, Gud ske Lov! Afmagten har forladt mig og mit sunkne Mod har reist sig. Samtidig med denne Omveksling har en stedse stigende Agtelse for hende fundet Indgang hos mig, vel ogsaa foranlediget ved den Hygge og gode Tone hvorved hun har forstaaet at pryde mit Hus. Nu da vi nærme os Skilsmissen fra hinanden har en anden Følelse banet sig Vei til vore Hjærter, og det er Kjærligheden. Ja, vi elsker hinanden, og idet vi hermed aabenbare dette for Dem er det vor ydmyge Bøn at bede Dem skjænke os Deres faderlige Samtykke og Velsignelse, for at vor Glæde kan fuldkommes og Kjærligheden os forene. I det glade Haab, at De vil optage mig i Deres Børns Tal og skænke mig Deres faderlige Godhed og Tillid, hilser Dem og Deres Børn med barnlig Hengivenhed Deres Carl Behrens 1 2 E N F L I G A F N Å D E N S T R O N E

5 På bagsiden af det håndskrevne brev står tilføjet: Kjære Fader! Ogsaa jeg beder Dig om Dit Samtykke til Ovenstaaende, haabende derved, naar Gud Faders Naade og Velsignelse ellers maa følge os, igjen at opnaa Lykke og Tilfredshed. Din kjærlige Datter Helga Jeg ønsker ikke gjerne at andre end Emma og Thora skal have noget at vide derom, for det Første. Samme år blev slotsgartneren gift med Helga og året efter blev min farfar, Carl Bjerrum Behrens, født som den første af en søskendeflok på otte børn! At vi overhovedet har fået transskriberet de gotiske hieroglyffer, skyldes en grandfætter, Palle Lyck fra Hjerting, som gennem årene har udvist en enorm interesse for Behrens-slægten. Med et sådant brev i hænderne kan man næsten mærke slægtens åndepust i nakken og glæde sig over, at man dengang ikke havde computere, men pen og blæk! Ifølge slægtsforskere vil vores generation kun blive et sort hul i jorden, fordi vi ikke efterlader os andet end forældet it-isenkram med måske helt ulæselige indtastninger? På min fædrene side har Behrens-slægten været slotsgartnere ved Gram Slot i tre generationer. Min tipoldefar, Johan Friedrich Traugot Behrens S L Æ G T E N S R Ø D D E R 1 3

6 indvandrede omkring 1825 fra Tyskland til Danmark, hvor han fik arbejde ved Brødremenigheden i Christiansfeld. Han blev forelsket i en af de unge piger fra søsterhuset og måtte derefter se sig om efter et lidt mere givtigt arbejde, så han kunne forsørge en familie. Han fik ansættelse hos greven i Gram som slotsgartner. Det gjorde han så godt, at da grevinden fra Gisselfeld den følgende sommer var på besøg og fik friske roser sat i vase på slottets gæsteværelse, kom hun dagen efter og gav slotsgartneren sin ubetingede kompliment for hans dygtige arbejde og for de velduftende gisselfeldroser! Er der ikke en begunstigelse, jeg kan vise Dem, hr. Behrens? spurgte grevinden. Jo, Deres Nåde, hvis De kan udvirke hos greven, at jeg får lov at gifte mig, vil jeg være Dem meget taknemmelig! Få dage efter dukkede grev Brockenhus Schack op i slotsparken og fik en perspektivrig samtale med sin slotsgartner. Den sluttede med ordene: Nå, Behrens, skal vi så ikke se at få klaret en lønforhøjelse, så De nu kan gifte Dem med Deres udkårne fra Christiansfeld? Ikke nok med det. Greven fik i udkanten af slotsparken bygget et lille charmerende hus, som den dag i dag hedder Havehuset. Her kunne den unge nygifte gartner indrette sig med sin familie og én ko og én gris i kælderen. Ved selvsyn har vi konstateret, at jernringen i kældermuren stadig findes, hvortil koen stod bundet om vinteren. Ligeledes det lille aflukke til grisen, som åd alle madrester fra familien i huset. Morsomt nok har min egen far som ungkarl i Lyngby haft den samme lidenskab med en gris i haveskuret. Den blev fodret med rester fra diverse herberger og hotelkøkkener i nærmeste omegn! I haven dyrkede min tipoldefar alskens grønsager til eget forbrug. Men siden udviklede gartneriet ved Gram Slot sig til en stor forretning, hvor vognene kørte til både Ribe og Ringkøbing med friske blomster og grønsager. Måske netop derfor blev han på et tidspunkt optaget i den 1 4 E N F L I G A F N Å D E N S T R O N E

7 lokale klan af erhvervsfolk, som gik under betegnelsen: Løverne fra Gram! I min oldefars tid blev der også avlet frø, som blev solgt videre i små fine poser med påtryk: C. Behrens Gulerødder. Min oldefar Carl Ferdinand kom også på videregående studier med ansættelse i slotsparken Herrenhausen ved Hannover i 1850 erne. Vi har i slægten bevaret hans to dagbøger fra den tid, hvor han blandt andet tegnede og fremstillede Nordeuropas første varmevæksthus med orangerier, hvor man kunne dyrke både citroner og appelsiner. Originaltegningerne findes i dag på Grejsdalens Planteskole, som ejes af min grandfætter, Carl Martin Fisker, som altså er Carl Ferdinands oldebarn. Disse nymodens orangerier fik selveste dronning Victoria af England glæde af, idet hun hver sommer ferierede på sit fornemme lystslot i Nordtyskland. Herrenhausen tilhørte det engelske kongehus. I slægten verserer der vedholdende rygter om, at dronning Victoria engang hos slotsgartner Carl Behrens lånte 300 gulddukater, som han imidlertid aldrig fik tilbage! Ved et slægtstræf i Wolfenbüttel så vi og fik fortalt historien om et originalt håndskrift fra 1100-tallet et meget fornemt evangeliar med dele af Johannesevangeliet, som i et letsindigt øjeblik var blevet foræret til det engelske kongehus. Men da tiden var moden, tilbagekøbte Herzog August Bibliothek i Wolfenbüttel dette unikke og meget værdifulde håndskrift med støtte fra Folkevognsfabrikkerne for hele 32 mio. D-mark på en auktion på Sotheby s i London. Hvad ville slægtens 300 gulddukater ikke kunne være blevet til med renters rente?! I slutningen af 1990 erne planlagde vi en slægtstur til Behrens-slægtens oprindelsessted Wolfenbüttel ved Hannover. Foran Trinitatis Kirke står en fornem statue i bronze af et gartnerpar han med rive og hun med en kurv med blomster. Min bror, Svend, var så overbevist om, at det kun S L Æ G T E N S R Ø D D E R 1 5

8 kunne være vores tipoldeforældre, at han med vores oldefars sværd kappede toppen af en flaske champagne, som på stedet blev udskænket til de fremmødte af Behrens-klanen. Først senere ved et besøg i kirken fik vi at vide, at ca. 1/3 del af menigheden bestod af gartnere, hvorfor statuen af gartnerparret var rejst foran kirken! Men byen var i øvrigt fyldt med Behrens er 125 i telefonbogen, og på hovedstrøget var der både en Behrens-Optik og en Behrens-Mode. Min bror og jeg måtte naturligvis ind og købe noget med hjem, og jeg fik tilmed overtalt ekspedienten til at udlevere bøjlen, hvorpå stod trykt med sorte bogstaver: BEH- RENS. Jeg har den endnu hængende som et minde i klædeskabet. Ved festmiddagen om aftenen i den historiske restaurants kasematlignende lokaler med levende lys under middelalderbuerne kunne jeg fortælle om Behrensslægten i Wolfenbüttel. Hos kordegnen ved Trinitatis Kirke havde vi fået oplyst, at der var 18 Behrens er med på den preussiske side i slaget ved Waterloo Vi kunne derfor hurtigt konstatere, at dét naturligvis måtte være årsagen til, at selveste kejser Napoleon tabte det berømte slag! Jeg kunne også fortælle, at vores tiptipoldemor havde været marketenderske under slaget hun havde altså lavet maden til soldaterne. Der var særligt én, som var meget glad for hendes mad og de to blev siden gift. På min mødrene side har vi netop hos Nordisk Slægtsforskningsinstitut fået fremstillet en meget omfattende slægtsstudie, som kan berette om min mormors slægt, som alle stammer fra Stiergården i Borris. Min morfar stammer fra en gård ved Nymindegab og jeg kan huske, at han selv berettede om sin hjemegn oppe ved æ Gaf! Morfar var beddingsmester. Han hed Peder Thuesen Pedersen og boede i Vesterhavsgade 33 i Esbjerg, hvor deres 10 børn fem drenge og fem piger voksede op. 1 6 E N F L I G A F N Å D E N S T R O N E

9 Fest hos Behrens Blomster i Stormgade i Esbjerg i anledning af min farfar, Carl Bjerrum Behrens 70-års fødselsdag i Selv står jeg på ølkassen i forgrunden og mine forældre bagerst i midten. Fra min barndoms tidligste rejser med sprudlende damptog fra København til Esbjerg husker jeg min elskelige mormor, som tog imod mig ved køkkendøren og hurtigt fik åbnet for dåsen med Marie-kiks. Når jeg så fik lov at låne den mekaniske kaffemølle, kunne jeg lege sporvogn med håndtaget lidt frem til højre, så kørte vi, og tilbage, så standsede sporvognen. Undertiden kunne jeg få både mormor og mostre op i sporvognen og så gik det ellers bare derudad. Ved middagsbordet kan jeg endnu se hende for mig: Hun lægger forklædet og siger vær-så-go! Alle sætter sig, hun bøjer hovedet og folder hænderne: I Jæsu nawn går wi te bor s, å spis å drik på di ord, dæ Gu te ær os til gawn, så få wi ma i Jesu nawn. Amen. SLÆGTENS RØDDER 17

10 Det var mit livs første bordbøn. Nu synger alle børnebørn om kap, når de om sommeren er til Flyvende Farmor på Lolland. En af dem, Oliver, ville ikke spise hjemme en aften, uden at de fik sunget bordbønnen. Forældrene måtte derfor ringe til farfar og jeg sang den i telefonen: I Jesu navn går vi til bords, tikke-tikke-tak og lov Se, så forsvandt alle skyer på himlen, og den lille familie kunne spise med god appetit og god samvittighed! Da vi senere i min barndom flyttede til Fur, indførte også mine forældre den daglige bordbøn og husandagt. Den udvikling har mine to mindre søskende ikke selv oplevet. Men i min erindring er der et før og et efter! I tiden på Fur fik jeg mit første rigtige møde med Indre Mission og lærte levende missionsfolk at kende. På barndommens feriebesøg i Esbjerg gik jeg allerede som 4-årig alene fra Vesterhavsgade i zigzag forbi Danmarksgades Skole og om til Stormgade 39, hvor der altid duftede af frisk grønt i binderistuen, hvor alle opholdt sig i dagtimerne. Jeg husker endnu min aldrende farmor sidde i den store røde plysstol med en stråle af spyt hængende som en lang elastik fra den hængende underlæbe og ned på det fine forklæde i hendes skød.

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Forord om : Tre vigtige anledninger. 1. Kapitel: En dreng, født for at tjene. 2. - : En pige, født for at tjene

Forord om : Tre vigtige anledninger. 1. Kapitel: En dreng, født for at tjene. 2. - : En pige, født for at tjene Indholdsfortegnelse: Forord om : Tre vigtige anledninger 1. Kapitel: En dreng, født for at tjene 2. - : En pige, født for at tjene 3. - : Gensynet 4. - : Syv brogede år 5. - : Ingen tilfældigheder 6. -

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

Marén fra Brande. af Niels Chr. Kjeldsen Pedersen

Marén fra Brande. af Niels Chr. Kjeldsen Pedersen Marén fra Brande Marén fra Brande af Niels Chr. Kjeldsen Pedersen Forord Egentlig var det min mening kun at fortælle om min moster, Maren Louise Nielsen, der er født den 24. august 1905 i Kærby, Uhre

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Flid, selvværd og slagsmål

Flid, selvværd og slagsmål Flid, selvværd og slagsmål - erindringer fra 1800-tallets Sorø og Lynge Sogn Af Karsten Byrgesen Blandt arkivalierne på Sydvestsjællands Museum i Sorø findes nogle erindringer fra 1800-tallets Sorø og

Læs mere

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 "Charles Wilhelm Groth 1887-1976." forlaget Groth Christoffersen Genealogi Bureau Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Bette Mands historie

Bette Mands historie Eget forlag Bette Mands historie Bette Mands historie 24 breve til Minner Mand Eget forlag Bette Mands historie 2 Eget forlag Bette Mands historie 3 Minner Mand Bette Mand De to drenge mødtes på kostskolen,

Læs mere

Blomsterhilsen fra Lille Ida

Blomsterhilsen fra Lille Ida Blomsterhilsen fra Lille Ida af Anette Tonn-Petersen Eventyret Der var engang en lille pige der hed, Ida. Hun blev født i 1830 i Kongens København i en god familie, hvis omgangskreds talte tidens største

Læs mere

1-27. Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877

1-27. Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 1-27 Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 Oplysningerne hertil er fremskaffet af: Karen Ærbo

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

Troende on-off KIRKE BLADET

Troende on-off KIRKE BLADET Troende on-off WWW.CHRISTIANSKIRKEN.DK NR. 3 2014 JULI - OKTOBER KIRKE BLADET Velkommen til Christians sogns nye kirkeblad! Christians sogn har fået et nyt kirkeblad. Designet er blevet frisket op i forbindelse

Læs mere

nogen, der kender mig særlig godt, om. Men nu kan jeg tale om det hele i store træk uden at føle, at det var mig, der var noget i vejen med.

nogen, der kender mig særlig godt, om. Men nu kan jeg tale om det hele i store træk uden at føle, at det var mig, der var noget i vejen med. Forord Jeg har ikke skrevet denne bog som et selvportræt eller som en biografi, men nærmere som en oplysning til de unge, som, jeg håber, vil kunne bruge min historie som en viden om, hvor sårbar man er,

Læs mere

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959.

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL Farfar C. M. C. Kjær døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. søn af Jens Christensen, 1845-1927 kaldet Kjær. Af oldebarn og barnebarn Bodil Laurentzi

Læs mere

ANDERS KJÆR ERINDRINGER FRA DET VIRKELIGE LIV

ANDERS KJÆR ERINDRINGER FRA DET VIRKELIGE LIV ANDERS KJÆR ERINDRINGER FRA DET VIRKELIGE LIV Selvbiografi ved Anders Kjær 2006 Selvbiografi ved ANDERS KJÆR OVER DET VIRKELIGE LIV GENNEM TIDERNE En erindringsbeskrivelse med stof til eftertanke FORORD

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

Billedet på forsiden er fra Niels Peter Nielsens 75 års fødselsdag den 30. juli 1948 Fotograferingen foregik i Mosely, hvor Niels Peter boede de

Billedet på forsiden er fra Niels Peter Nielsens 75 års fødselsdag den 30. juli 1948 Fotograferingen foregik i Mosely, hvor Niels Peter boede de SLÆGTEN Billedet på forsiden er fra Niels Peter Nielsens 75 års fødselsdag den 30. juli 1948 Fotograferingen foregik i Mosely, hvor Niels Peter boede de sidste år. På billedet ses fra venstre stående i

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

1-37 ET SOGN II FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN

1-37 ET SOGN II FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 1-37 ET SOGN II FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-37 ET SOGN II FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN Sats og tryk: HEUREKA, Vestervig. Papir: 90 g. MultiCopy fra HAVREHOLM. Omslag 110 g. PALADIN fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Julehilsen fra OM...Side 3-4. Julehilsen fra OB...Side 5-6. Julefortælling...Side 7-10. Hvem er vores embedsmænd...

Indholdsfortegnelse. Julehilsen fra OM...Side 3-4. Julehilsen fra OB...Side 5-6. Julefortælling...Side 7-10. Hvem er vores embedsmænd... Concordia 29 25/06/03 23:42 Side 1 Nr. 49 december 2013 28139_Blad nr 2 december 2013.indd1 Indholdsfortegnelse Julehilsen fra OM...Side 3-4 Julehilsen fra OB...Side 5-6 Julefortælling...Side 7-10 Hvem

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt den stenografisk protokollerede afskrift af talen, som Bruno Gröning den 9. september 1949 holdt på Traberhof i Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge.

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 2 Jesu helbredelses fest Ugens tekst og referencer: Luk 4,38-44. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: Jeg var syg, og I tog jer af mig. (Matt 25,36) Hovedformålet er, at

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

Den gamle mahognisekretærs historie.

Den gamle mahognisekretærs historie. Søren Hertel Eller Leosalle 26, 6270 Tønder Tlf. 74 72 36 50 mobil 30 25 36 50 e-mail: soren@eller.dk GLIMT FRA ELLER-SLÆGTENS HISTORIE Den gamle mahognisekretærs historie. Det er et såre menneskeligt

Læs mere