Rapport om Miljøstyrelsens tilsyn på Dan, Gorm, Tyra E og Tyra W den november 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Miljøstyrelsens tilsyn på Dan, Gorm, Tyra E og Tyra W den 3. 5. november 2009"

Transkript

1 Miljøudvalget MIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 367 Offentligt Notat Rapport om Miljøstyrelsens tilsyn på Dan, Gorm, Tyra E og Tyra W den november 2009 Miljøteknologi J.nr. MST Ref. Ancsk Den 20. september 2010 Baggrund og formål med tilsynet Miljøstyrelsen foretog den 3. november 2009 et tilsynsbesøg på produktionsplatformene Dan, Gorm, Tyra W og Tyra E hvor forhold omkring rensning af produktionsvand og analyse af vandprøver samt kemikalier og flowmåling blev inspiceret. Formålet med Miljøstyrelsens tilsyn var at kontrollere at udtagning og analyse af vandprøver offshore sker i overensstemmelse med nye retningslinjer i udledningstilladelse til Mærsk Olie og Gas A/S af d. 20. september 2009 udstedt med hjemmel i Bekendtgørelse nr. 394 af 17. juli Det følger af bekendtgørelsens 13, at Miljøstyrelsen fører kontrol med, at regler i denne bekendtgørelse overholdes. Interviewede personer: Rundgang på platform: Keld Bay Vester (kombimester) Laboratorium: Daniel Sandberg og Hanne Lykke Platforms chef: Kenneth Thiim Kontrolrum: Kasper Øllgaard Bloch Rundgang på platform: Bjørn Otte (driftmester) Laboratorium: Ken Feddersen Platforms chef: Flemming Thomsen Kontrolrum: Henrik Falbe Hansen Rundgang på platform: Erik Rasmussen (teknisk chef) Laboratorium: Peter Kjær Poulsen Kontrolrum: Per Dietz og Henning Bygvrå (driftsassistent) Rundgang på platform: Kasper Holmstrup Laboratorium: Carsten Øster Pedersen Platforms chef: Jørgen Lund Deltager fra Mærsk Olie og Gas, Esbjerg: Lars Hvejsel Hansen Deltager fra Miljøstyrelsen: Anna Cecilie Skovgaard Inspektionsprogram Tilsynene forløb på hver offshore installation med et indledende møde med sikkerhedsrundgang, detaljeret rundgang på platform og i laboratorium samt møde med platformchef med afsluttende evaluering. 1. Indledende møde med platformchef og sikkerhedsrundgang (ca. 1 time) 2. Rundgang på platform og i laboratoriet (ca. 2½ - 4 timer) 3. Møde med platformchef med afsluttende evaluering (ca. 1 time)

2 Rundgang på platform Separationsprocessen De enkelte step i separationsprocessen gennemgås, og vedligehold og tiltag/forbedringer bliver beskrevet for hvert separationsstep. Til illustration af separationsprocessen tappes der produktionsvand hvor det er muligt efter hvert step i rensningen. HP separator, IP intermediate separator og LP separator er udstyret med niveaumålere på tilgang og afgang, og LCV (level control ventiler). Funktion af disse vises ved eksempel på HP separator, hvor der ses en trykforskel på 1.8 bar mellem tilgang og afgang. Niveaumetre og LCV er koblet til kontrolrummet og overvåges løbende. På Dan FG er der nu lavet en modifikation af IGF-enheden, hvilket giver en mere effektiv skimning af olie, og bedre udnyttelse af volumen i beholderen. Styring af niveau i beholder foregår nu med level control ventil. Der er alarm på LCV i kontrolrum, og den løbende overvågningsprocedure er dermed både forenklet og gjort mere driftsikker. For hydrocykloner styres ventilåbning af differenstryk. På Dan FG vises eksempel på sand der er renset ud af HP separator. Der er lavet modifikationer på IGF for optimering af separationen. Det er ikke observeret at der er tab i rensningssystemet. Når personale på platform foretager daglig rundering som del af foreskreven procedure, vurderes rensningsgrad af produceret vand visuelt med et stykke oliesug, og der gives besked i produktionen hvis der observeres relativt lav rensningsgrad eller uregelmæssigheder i separationsprocessen. Til illustration af separationsprocessen tappes der ved rundgang produceret vand før hydrocycloner og før gasflotation. Funktionalitet af nyinstalleret manifold til styring af reinjektion gennemgås og manifold fremvises. Ved tilsyn er CFU ude af drift. Justeringen af separationsanlægget kan udløses ved alarm på en af level-transmitterne. Typisk vil man justere temperaturen på inlet heaters, evt. øge kemikalietilsætning (water clarifier). Vedligehold af separationssystemet sker bl.a. ved syrebehandling af centrifuger, og rensning af stave i hydrocykloner. Registrering af flowmålere Flowmåler DFG-FT (vandafgang HP-separator) Flowmåler DFG-A fit (vandafgang IGF) Ultrasonic måler. Flowmåler DFF-FT (vandafgang LP-seperator) Flowmåler DFF-FT (vandafgang Test-seperator) Flowmåler DFF-FT (vandafgang HP-seperator) Flowmålere af typen GE Panametrics XMT 868. Der måles i kubikmeter/time. Flowmåler DFF-FE (kemikalie flowmåler af typen Micromotion, NaNO 3 til Halfdan) Flowmåler DFC-FT (vandafgang HP-seperator) Flowmåler DFC-FT (vandafgang LP-seperator) Administration af planlagte vedligehold blev drøftet, og der blev foretaget stikprøvecheck af overholdelse af planlagte vedligehold. Check af enhed : årligt vedligehold, med næste due date 23.maj 2010, men target date er i april Frist var overholdt. Check af enhed 34401: I forbindelse med vedligehold af hele enhed 34 er det noteret at vedligehold af enhed er flyttet. På enhed kunne dokument for planlagt vedligehold ikke findes.

3 På Gorm F: Flowmåler LCV (før degasser) Flowmåler GOFC FC (før hydrocyklon) Flowmåler GOFC FI (efter test separator) Skjold: Flowmåler OB (efter degasser) Gorm C: Flowmåler GC-FIV-0212 (før hydrocyklon) Stikprøvecheck af overholdelse af planlagte vedligehold på flowmåler FC er i orden. Online måler med UV-lys, model TD 4100 XD, tag: EFA-ARC Flowmåler TWA-50F05 Produced water centrifuge (wam-cf-5715). Frekvens: 91 dage. Vedligehold skal udføres i perioden: 23/ / Flowmåler TWA-50F02 Produced water centrifuge, B wam-cf-5701b. Frekvens 91. Vedligehold skal udføres i perioden: 23/ / Flowmåler TWA-50E01 prod. Water degasser/hydr. Cycloner. Frekvens 365. Vedligehold skal udføres i perioden: 18/ / Flowmåler TWA-37G01 produced water measurement system. Frekvens: 365. Vedligehold skal udføres i perioden: 1/ / Flowmåler TEA-50W01 instr. Degasser skid A-5717, RCM. Frekvens: 365. Vedligehold skal udføres i perioden: 10/ / Heraf stikprøver på: Flowmåler TWA-37G01 Produced water measurement system. Frekvens: 365 dage. Vedligehold skal udføres i perioden:1/ / Vedligehold udført rettidigt d. 1/ Flowmåler TWA-50E01 Prod. Water degasser/hydro cycloner. Frekvens: 365 dage. Vedligehold skal udføres i perioden: 8/ til 7/ Vedligehold udført rettidigt d.18/ Gennemgang af kemikalier i anvendelse på installationen ved tilsynet Udledningstilladelser for de enkelte kemikalier kunne fremskaffes på platformen via intranet. Arbejdspladsbrugsanvisninger for nedennævnte kemikalier blev udleveret ved tilsynet. Type A: Demulsifier Emulsotron X8067 Type B: Biocid MB5111 Type B: Biocid Bactron B1920 Type B: Biocid Dyno NC-5009 Om anvendelse af biocid. Det oplystes at biocid typisk anvendes som batch treatment en gang ugentligt i ca. 2 timer. Type C: Scale inhibitor Gyptron SA11740 Om anvendelse af scale inhibitor. Det oplystes at scale inhibitor tilsættes kontinuerligt, og at der opretholdes en minimumskoncentration.

4 Type D: Water clarifier WT-1099 Om anvendelse af water clarifier. Det oplystes at water clarifier kun anvendes på Dan FG, der kun tilsættes ved indikation af olie-i-vand tal over 10 mg dispergeret olie/l I det producerede vand til overboard. Type E: H 2 S scavenger Scavtreat 7103 Type F: Drag reducer LP 100 Type: Oxygen scavenger COS 9191 (tidl. Scavtreat 7100) Type: Antifoam DF-9084 (skumdæmper) Type: Inorganic chemicals Biotreat 4559 Type: Inorganic chemicals Floctreat 7865 Type: Antifoulant Mexel 432/336/1 Type: Demulsifier - DMO86701 Type: Scale inhibitor Gyptron SA3370 Type: Flocculants og water clarifiers Baker Petrolite RBW Type: Water clarifier WT-1099 Type: Inorganic chemicals Biotreat 4559 Type: Oxygen scavenger Cos 9191 (tidl. Scavtreat 7100) Type: Scale inhibitor Gyptron SA1170 Type: Biocid Bactron B1920 Type: H 2 S scavenger Champion gas-treat K160 Type: H 2 S scavenger Scavtreat 7103 Type: Antifoulants Mexel 432/336/1 Type: Drag reducer LP 100 Type: Corrosion inhibitor Dyno KI 384 Type: Biocid Baker Petrolite XC82448 I laboratoriet Offshore Proceduremanual OPM 2B, Part 3, fælles program 9 fra 30. oktober 2009 er ved tilsynet introduceret og taget i brug af laboratorier. Den foreliggende OPM er fyldestgørende opdateret i forhold til retningslinjer i udledningstilladelser for installationerne gældende fra 1. oktober til 31. december Det konstateres at man er klar over ny procedure for yderligere prøveudtag, hvis første måling er over 20 mg dispergeret olie/liter. Personale og drift af laboratoriet Der kører skiftende laboratorievagter mellem op til 3 personer; laborant / miljøtekniker / bioanalytiker / kemitekniker. Medarbejdere der udfører olie-i-vand analyser videreuddannes løbende ved interne kurser i Mærsk, senest ved fælles kursus om olie-i-vand analyser den 2. september Standardkørsel og kalibrering af Wilks instrument Standardopløsningerne laves på laboratoriet ved fortynding af n-hexadecan. Ved etablering af standarkurver anvendes 5 målepunkter og punktet (0.0), det vurderes at være ok. Eksempel på seneste kalibreringsresultat fremvises og viser uens procedure for laboratorierne.

5 Overensstemmelse mellem interne procedurer og retningslinier i nye udledningstilladelser Den oftest anvendte praksis for prøveudtag er udtag af prøver om morgenen, og analyse om formiddagen, hvilket er i overensstemmelse med anbefaling i "OSPAR Recommendation 2001/1 for the management of produced water from offshore installations" afsnit 6.1 "Samples should be taken at equal time intervals". Det blev oplyst at seneste verifikation af olie-i-vand analyser blev foretaget af Øivind Ullenes fra Cotax AS i Norge. Laboratoriet analyserer også olie-i-vand på prøver af produceret vand fra Halfdan. Wilks apparat - serie nr , årstal af apparat ikke oplyst. Wilks apparat fra 4/ serie nr Wilks apparat serie nr Wilks apparat serie nr Resultat af dublet-analyse af prøver af produceret vand udtaget ved tilsynet Analyse for Mærsk O&G (mg dispergeret olie/liter) Analyse for Miljøstyrelsen (mg dispergeret olie/liter) Difference (mg dispergeret olie/liter) Platform Prøve Tyra W v Tyra W v Tyra W v Tyra W v Tyra W v Tyra W IPF Tyra W v Tyra W v Tyra W v n.a.* Tyra W CPI A cpi Dan FC v n.a.* ** Dan FC v n.a.* ** Dan FF v n.a.* ** Dan FF v n.a.* ** Gorm v-5005 A Gorm v Gorm v-5005 B Gorm v * ikke analyseret ** Forsendelse med prøver bortkommet under transport til Miljøstyrelsen

6 Afrunding af tilsyn med platform chef Observationer: - Nyinstalleret manifold blev fremvist på rundgang Afvigelser: - rapport for seneste verifikation af olie-i-vand analyser og laboratorieprocedurer kan ikke fremskaffes på laboratoriet En utilsigtet oliespildshændelse anmeldt af Mærsk i juli 2009 der skyldtes gennemtæring blev drøftet udfra materiale medbragt af Miljøstyrelsen. Der blev redegjort for de forebyggende tiltag der var blevet udført på installationen. Det blev indskærpet at operatøren har pligt til at straksanmelde utilsigtede spild. Det blev noteret at renset produktionsvand fra forskellige separationslinjer for henholdsvis centrifuger og hydro cykloner føres sammen før udledning til havet. Udtag af vandprøver og flowmålere på begge linjer er placeret før samling af strømmene. Udleverede dokumenter på tilsynet: - Infracal TOG/TPH Analyser (user s guide) rev. 3.1, february Guidelines for preparing calibration standards OPM 2B, part 3 rev. 2 d. 30/ OSP Rapportering af oliespild. Rev. 10/ HS&E gælder fra: 1/ en udskrift fra onlinemåler - arbejdsplads-brugsanvisninger for kemikalier Miljøstyrelsen har med tilfredshed konstateret at intern procedure for olie-i-vand er tilrettet så nye krav i udledningstilladelsen er indarbejdet, herunder de nye procedurer for prøveudtag til olie-i-vand analyser. Der er konstateret uens praksis mellem de enkelte laboratorier med hensyn til kalibrering af Wilks måleinstrumenter. Konklusion af stikprøver for vedligeholdsprocedurer på måleinstrumenter er, at der ved tilsynet ikke er fundet vedligehold der er hverken due eller overdue. Punkter til opfølgning for alle fire installationer: 1. Seneste rapport for årlig verifikation af OIW analyser i offshorelaboratorier ønskes tilsendt. 2. Opdaterede kalibreringskurver for Wilks måleinstrument er ikke løbende anvendt. Der ønskes en redegørelse for effekt på olie-i-vand tal som følge af uregelmæssig kalibrering af Wilks måleinstrumenter. 3. Der ønskes udført en verifikation af uvildig 3. part af olie-i-vand analyser, jf vilkår 7 i udledningstilladelserne for produktionsvand. Miljøstyrelsens afsluttende bemærkninger for alle fire installationer Ad 1) Dokument der blev efterspurgt under tilsynet er modtaget efterfølgende. Ad 2) Mærsk har i forbindelse med en møderække med Miljøstyrelsen fra januar til marts 2010 korrigeret oliei-vand tallene bagud. Korrigerede olie-i-vand tal er modtaget 25. februar 2010 for olie-i-vand tal for 2008 og De samlede korrektioner er et resultat af to uafhængige forhold a) og b), der hver gav anledning til korrektion.

7 a) korrektion af omregning af Wilks olie-i-vand data til GC-FID ækvivalente værdier. Korrektionen var ønsket af Miljøstyrelsen, da anvendte korrelationer mellem onshore målemetoden og offshore målemetoden fra 2008 og frem ikke var foretaget i overensstemmelse med anvisningerne i OSPAR Rec. Ønske om korrektion af data var udmeldt af Miljøstyrelsen før tilsynsbesøget. Korrektionen bestod i anvendelse af tilgængelige korrelationer bagudrettet fra perioden 2008 og Efterfølgende blev nye styrkede korrelationer mellem onshore og offshore målemetoden etableret og disse anvendes fra januar 2010 og skal vedligeholdes hver tredje måned jf. vilkår i udledningstilladelsen. b) korrektion af olie-i-vand tal målt offshore, hvor kalibreringer af Wilks måleinstrumenter er anvendt til korrektion af olie-i-vand data i perioden 2008 og I 2010 udføres der fremadrettet månedlig kalibrering af Wilks måleinstrumenter. Korrektionerne grundet uens kalibrering af offshore måleinstrumenter udgør den største andel af den samlede korrektion af olie-i-vand tal i 2008 og Ad 3) Miljøstyrelsen har d.1. september 2010 modtaget rapport for verifikation af olie-i-vand analyser udført i juli 2010 ved Mogens Simonsen fra FORCE. Verifikationsrapporten dækker praksis for olie-i-vand analyser på Wilks måleinstrumenter på laboratorierne på Dan, Gorm og Tyra E og Tyra W og viser at offshore målemetoden nu udføres tilfredsstillende. Derudover har observationer under tilsynet på platformen og emner der blev vendt ikke givet anledning til bemærkninger fra Miljøstyrelsen, og der udestår ikke yderligere opfølgning fra operatørens side udover opfølgning på henstillingerne i verifikationsrapporten.

Tilsynsrapport Varslet tilsyn Skjold i Gorm produktionsenheden Den 6. november 2012

Tilsynsrapport Varslet tilsyn Skjold i Gorm produktionsenheden Den 6. november 2012 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn Skjold i Gorm produktionsenheden Den 6. november 2012 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00015 Ref. Ancsk/Tokbu Den 22. november 2012 Formål med tilsynet Der var tale

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Gorm Den 24. april 2014

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Gorm Den 24. april 2014 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Gorm Den 24. april 2014 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00029 Ref. Ancsk/Jarch Den 16. juni 2014 Med ændringer d. 27. juni 2014 Miljøstyrelsen gennemførte et

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Halfdan B Den 18. juni 2012

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Halfdan B Den 18. juni 2012 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Halfdan B Den 18. juni Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00013 Ref. Ancsk/Tokbu/BB Den 2. juli Rettet udgave d. 6. august Formål med tilsynet Et rutinemæssigt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Uvarslet tilsyn på Dan FC, Dan FF og Dan FG Den 12. august 2013

Tilsynsrapport Uvarslet tilsyn på Dan FC, Dan FF og Dan FG Den 12. august 2013 Notat Tilsynsrapport Uvarslet tilsyn på Dan FC, Dan FF og Dan FG Den 12. august 2013 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00023 Ref. ancsk/tokbu Den 22. august 2013 Rettet udgave d. 11. nov. 2013 Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Syd Arne Den 3. og 4. december 2012

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Syd Arne Den 3. og 4. december 2012 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Syd Arne Den 3. og 4. december 2012 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00016 Ref. Ancsk/Tokbu Den 14. december 2012 Med tilføjelser d. 26. februar 2013 Formål med

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Dan Den 17. december 2014

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Dan Den 17. december 2014 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Dan Den 17. december 2014 Miljøteknologi J.nr. MST-404-00032 Ref. Ancsk/Jarch Den 29. januar 2015 Med tilføjelse d. 10. april 2015 Miljøstyrelsen gennemførte et tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Tyra E Den 21. februar 2014

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Tyra E Den 21. februar 2014 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Tyra E Den 21. februar 2014 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00027 Ref. Ancsk/Jarch Den 14. april 2014 Med rettelser af 28. april 2014 Miljøstyrelsen gennemførte

Læs mere

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011 1 Sammenfatning...3 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen...5 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen...6 3.1

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Halfdan B 16. december 2015

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Halfdan B 16. december 2015 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Halfdan B 16. december 2015 Virksomheder/Erhverv J.nr. MST-404-00034 Ref. mipma/hebec 8. juni 2016 Formål med tilsynet Der var tale om et rutinemæssigt tilsyn med

Læs mere

Mærsk Olie og Gas A/S Britanniavej Esbjerg

Mærsk Olie og Gas A/S Britanniavej Esbjerg Mærsk Olie og Gas A/S Britanniavej 10 6700 Esbjerg Miljøstyrelsen - Virksomheder J.nr. MST-400-00023 Ref. Hebec/emibm Den 16. december 2016 Generel tilladelse for Mærsk Olie og Gas A/S (Mærsk Olie) til

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Halfdan A 15. december 2015

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Halfdan A 15. december 2015 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Halfdan A 15. december 2015 Virksomheder/Erhverv J.nr. MST-404-00034 Ref. mipma/hebec 8. juni 2016 Formål med tilsynet Der var tale om et rutinemæssigt tilsyn med

Læs mere

Tilsynsrapport. Varslet tilsyn på Syd Arne Den 8. maj 2017

Tilsynsrapport. Varslet tilsyn på Syd Arne Den 8. maj 2017 Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Syd Arne Den 8. maj 2017 Virksomheder J.nr. MST-404-0003 Ref. EMIBM/HEBEC Den 11. juli 2017 Formål med tilsynet Tilsynet var et rutinemæssigt tilsyn med fokus på kontrol

Læs mere

Kontoret spiller også en rolle i den overordnet styring af OiW baseret på de data der rapporteres ind fra offshore installationer.

Kontoret spiller også en rolle i den overordnet styring af OiW baseret på de data der rapporteres ind fra offshore installationer. Mærsk Olie og Gas A/S Britanniavej 10 DK-6700 Esbjerg Virksomheder Ref. HEBEC/EMIBM/PEFIB J.nr. MST-404-00035 Den 2. februar 2017 Att. Lars Hvejsel Hansen /Jette Johanne Østergaard/Christian Kargård Jensen

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Gorm den 6. juli 2016

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Gorm den 6. juli 2016 NOTAT Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Gorm den 6. juli 2016 Erhverv/Virksomheder J. nr.: MST-404-00036 Ref. MIPMA/HEBEC/EMIBM Den 15. september 2016 Formål med tilsynet Der var tale om et rutinemæssigt

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Siri Den 18. oktober 2016

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Siri Den 18. oktober 2016 NOTAT Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Siri Den 18. oktober 2016 Miljøstyrelsen J. nr.: MST-404-00037 Ref. EMIBM/HEBEC/MIPMA Den 14. dec 2016 Formål med tilsynet Tilsynet var et rutinemæssigt tilsyn med

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Siri Den 12. marts 2013

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Siri Den 12. marts 2013 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Siri Den 12. marts 2013 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00018 Ref. Ancsk/Tokbu Den 9. April 2013 Med rettelser af d. 1. maj 2013 Miljøstyrelsen gennemførte et

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Tyra Ø Den 5. juli 2016

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Tyra Ø Den 5. juli 2016 NOTAT Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Tyra Ø Den 5. juli 2016 Erhverv/Virksomheder J. nr.: MST-404-00035 Ref. MIPMA/EMIBM/HEBEC Den 15. september 2016 Formål med tilsynet Der var tale om et rutinemæssigt

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Mærsk Resolute Den 30. oktober 2013

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Mærsk Resolute Den 30. oktober 2013 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Mærsk Resolute Den 30. oktober 2013 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00024 Ref. Ancsk/Mipma/Tokbu Den 28. november 2013 Rettet udgave d. 6. februar 2014 Miljøstyrelsen

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Status for den danske Offshore handlingsplan

Status for den danske Offshore handlingsplan Miljøstyrelsen 25.06.2008 tva Status for den danske Offshore handlingsplan Miljøministeren fremlagde den 19. december 2005 den såkaldte Offshore handlingsplan (jf. Bilag 2) med det formål, at miljøpåvirkningerne

Læs mere

Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område

Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område Energiindvindingsområdet Havanlægsenheden www.ens.dk Anne Højer Simonsen Olie-gas aktiviteterne i tal Produktionsanlæg: 10 bemandede, 11 ubemandede,

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse gældende fra 1. januar 2012 bør indsendes til Miljøstyrelsen senest 1. oktober 2011.

Ansøgning om udledningstilladelse gældende fra 1. januar 2012 bør indsendes til Miljøstyrelsen senest 1. oktober 2011. Operatør NN Miljøteknologi J.nr.: MST-401-XXXXX Generel tilladelse for Operatør NN til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af stoffer og materialer, herunder olie og kemikalier i produktionsog

Læs mere

Miljøstatusrapport. Juni 2016

Miljøstatusrapport. Juni 2016 Miljøstatusrapport 215 Juni 216 Miljødata 215 Hovedaktiviteter på dansk sokkel Myndighedskrav og - tilladelser Olie Gas Danmark (OGD) har siden 214 udgivet en årlig miljøstatusrapport. Formålet med miljøstatusrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på boreriggen GSF Monarch Den 16. maj 2013

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på boreriggen GSF Monarch Den 16. maj 2013 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på boreriggen GSF Monarch Den 16. maj 2013 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00019 Ref. Ancsk/Tokbu Den 17. juni 2013 Rettet udgave d. 5. juli 2013 Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01456 Ref. Johje/Chccl Dato: 29. januar 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01456 Ref. Johje/Chccl Dato: 29. januar 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01456 Ref. Johje/Chccl Dato: 29. januar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse DONG Energy A/S Nybro Gasbehandlingsanlæg

Læs mere

Energistyrelsens redegørelse om gennemgang af sikkerhedsredegørelserne for olie- og gasanlæggene i den danske del af Nordsøen

Energistyrelsens redegørelse om gennemgang af sikkerhedsredegørelserne for olie- og gasanlæggene i den danske del af Nordsøen Energistyrelsens redegørelse om gennemgang af sikkerhedsredegørelserne for olie- og gasanlæggene i den danske del af Nordsøen Februar 2004 Indholdsoversigt 1. Resume 3 2. Introduktion 3 3. Grundlag og

Læs mere

Vi har inkluderet baggrundsinformation vedrørende klassifikationen af kemikalier for at placere vores svar i den rette sammenhæng.

Vi har inkluderet baggrundsinformation vedrørende klassifikationen af kemikalier for at placere vores svar i den rette sammenhæng. Miljøstyrelsen - Virksomheder Strandgade 29 1401 København K 7. august 2017 SUPPLERENDE REDEGØRELSE VEDRØRENDE WT-1099 OG MB-5952 Introduktion Denne redegørelse er et svar på brevet af 5. juli 2017, hvori

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn hos DONG E&P Den 2. og 8. oktober 2014

Tilsynsrapport Varslet tilsyn hos DONG E&P Den 2. og 8. oktober 2014 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn hos DONG E&P Den 2. og 8. oktober 2014 Miljøteknologi J.nr. MST-404-00030 Ref. Ancsk/jarch Den 29. oktober 2014 Rev. d. 6. februar 2015 Miljøstyrelsen gennemførte et

Læs mere

Status for den danske offshorehandlingsplan til udgangen af 2008

Status for den danske offshorehandlingsplan til udgangen af 2008 Miljøstyrelsen 20.4.2010 tva Status for den danske offshorehandlingsplan til udgangen af 2008 Den første offshorehandlingsplan (jf. Bilag 2) blev fremlagt af miljøministeren den 19. december 2005 med det

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 27..2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Himmelblaa Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Højgaard børnehus. Anne-mariesvej 12, Lind Susanne Illum. Konst. Leder. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Højgaard børnehus. Anne-mariesvej 12, Lind Susanne Illum. Konst. Leder. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.4.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Højgaard børnehus Anne-mariesvej 12, Lind Susanne

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Dagtilbud for børn

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Dagtilbud for børn Årsrapport Kommunalt Tilsyn 5 Dagtilbud for børn Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr...-P9-59- Indledning Tilsynsenheden

Læs mere

Verifikation af CO2 opgørelse November 2015

Verifikation af CO2 opgørelse November 2015 Verifikation af CO2 opgørelse November 2015 1 Verifikation af CO2 udledning En gang årligt skal den årlige CO2 udledning verificeres af et anerkendt akkrediteringsfirma DNV BVQ... Energibalance-metode

Læs mere

Bilagsmappe. Bachelorprojekt. Aarhus Maskinmesterskole. Michael Fugleberg Damtoft

Bilagsmappe. Bachelorprojekt. Aarhus Maskinmesterskole. Michael Fugleberg Damtoft Bilagsmappe Bachelorprojekt Aarhus Maskinmesterskole Michael Fugleberg Damtoft 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 The Gorm Field... 3 Olie og gas produktion Gorm... 4 Procesdiagrammer Gorm... 4 Farvestandard

Læs mere

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT Denne manual er gældende for: Skrillinge Russelbæk Vandværk - og redegør for vandværkets procedurer, i forbindelse med udtagning af vandmålere til stikprøvekontrol. Udarbejdet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 3.3.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Læringscenter Syd Degnekrogen 4, Arnborg Brian

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Haderup Børnehus. Skolevænget 3, Haderup. Dorthe S Vestergaard. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Haderup Børnehus. Skolevænget 3, Haderup. Dorthe S Vestergaard. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 19.1.016 Tilbud: Adresse: Leder: Haderup Børnehus Skolevænget 3, Haderup Dorthe S Vestergaard Tilsynsførende:

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17-03-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1, Herning

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej 55, Kibæk Nauja Ulsøe. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej 55, Kibæk Nauja Ulsøe. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: 8.3.2016 Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej

Læs mere

Boreteknologi og vandrette boringer

Boreteknologi og vandrette boringer 1 Sub-soil konference. Tirsdag den 6. februar 2007 Boreteknologi og vandrette boringer Ved Allan Christensen Offshore Center Danmark Program Generel rundtur i olie/gas brøndteknikken 1. De danske koncessioner

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneby Øst Frølundvej 49, Hammerum 7400 Herning Morten Kristensen. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneby Øst Frølundvej 49, Hammerum 7400 Herning Morten Kristensen. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 15.03.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Børneby Øst Frølundvej 49, Hammerum 7400 Herning Morten Kristensen Tilsynsførende:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.0.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen

Læs mere

REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding

REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding Side 1/4 Møde i Offshoresikkerhedsrådet, fredag den 24. september 2010 i Energistyrelsen Til stede: Anna Cecilie Skovgaard,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Brændgård Brændgårdvej 12, 7400 Herning Lone Landkildehus. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Brændgård Brændgårdvej 12, 7400 Herning Lone Landkildehus. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 10.05.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Brændgård Brændgårdvej 12, 700 Herning Lone Landkildehus Tilsynsførende: Tilsynsførende:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01325 Ref. ANVED/SOEJA Dato: 27. august 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32065791 Virksomhedstype

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017 Version 1. juni 2017 Formål og baggrund for udvælgelse Forberedelse Rammebeskrivelse for Almen praksis Risikobaseret tilsyn 2017 Tema: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb Konkret håndtering:

Læs mere

Anmeldt/Uanmeldt tilsyn. Prærien. Østergade 13, 7490 Aulum Henrik Thoftgaard. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Anmeldt/Uanmeldt tilsyn. Prærien. Østergade 13, 7490 Aulum Henrik Thoftgaard. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Anmeldt/Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 16.4.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Prærien Østergade 1, 7490 Aulum Henrik

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk Meddelelse 202 Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk meddelelse 202 Ved en klage, bør det generelt undersøges om: Måleren står stille, når der ikke er noget forbrug Et

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 29-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Himmelblaa Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnecenter Nord. Lyngens kvarter 225, Herning. Jan Juelsgaard Kjellstrøm. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børnecenter Nord. Lyngens kvarter 225, Herning. Jan Juelsgaard Kjellstrøm. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 5..016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnecenter Nord Lyngens kvarter 5, Herning Jan

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Feldborg Frie Børneunivers. Bredgade 76, Feldborg. Johnny Hessellund. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Feldborg Frie Børneunivers. Bredgade 76, Feldborg. Johnny Hessellund. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.1.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Pædagogisk leder Tilsynsførende: Tilsynsførende: Feldborg Frie Børneunivers

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Verifikation af CO2 opgørelse Jumi 2016

Verifikation af CO2 opgørelse Jumi 2016 Verifikation af CO2 opgørelse Jumi 2016 1 Verifikation af CO2 udledning En gang årligt skal den årlige CO2 udledning verificeres af et anerkendt akkrediteringsfirma DNV BVQ... Energibalance-metode 2 Verfikation

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015 Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17-03-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1, Herning

Læs mere

Notat om offentlig høring af VVM-redegørelser for Harald, Halfdan og Tyra felterne

Notat om offentlig høring af VVM-redegørelser for Harald, Halfdan og Tyra felterne Notat om offentlig høring af VVM-redegørelser for Harald, Halfdan og Tyra felterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 11. april 2017 J nr. 2015 5115, 2015 5116 og 2015 5117 Høringsnotat om

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneliv. Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børneliv. Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 15-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneliv Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 26.3.2014 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K MST-7549-00057 Den 21. maj 2015 Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald KL har modtaget

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Miljøteknologi tva. Afsluttende rapport for de danske offshorehandlingsplaner

Miljøteknologi tva. Afsluttende rapport for de danske offshorehandlingsplaner Miljøteknologi 29.11.2013 tva Afsluttende rapport for de danske offshorehandlingsplaner 2005-2010 1 Indhold Side 3 Introduktion 5 Konklusion og samlet national vurdering 6 Produktion af og efterforskning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 12-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Østbyens Børnecenter Holbækvej 40, Herning

Læs mere

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks Notat SEGES P/S SEGES Planter & Miljø Test af måleudstyr til måling af nitrat i drænvand Ansvarlig KRP Oprettet 12-10-2016 Projekt: [3687, TReNDS] Side 1 af 5 Test af måleudstyr til måling af nitrat i

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

KALIBRERINGSCERTIFIKAT Side 1 af 5 KALIBRERINGSCERTIFIKAT Udarbejdet i henhold til Dansk Akkrediterings ovennævnte registringsnummer 1. For: Henrik Tofteng A/S Nyager 6 265 Brøndby 2. er i overensstemmelse med DANAK's retningslinier

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Midgården

Tilsynsrapport 2011 Midgården Tilsynsrapport 2011 Midgården Opfølgende tilsyn Den 19. december 2011 j.nr. 4-1214-22/1 ALW/mat Embedslægerne Hovedstaden Borups alle 174, 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Privat leverandør af høreapparater

Privat leverandør af høreapparater Privat leverandør af høreapparater Krav til at opnå og vedligeholde godkendelsen som privat leverandør af høreapparater September 2010 DELTA Side 1 af 7. Indhold Indhold.2 Indledning...3 Inden klinikken

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Hjemløseteamet. Tina Ladefoged Hansen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Hjemløseteamet. Tina Ladefoged Hansen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri Dato: 2.6.2016 Tilbud: Hjemløseteamet Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Tina Ladefoged Hansen Mia Mortensen Joan Dahl

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Eventyrhaven. Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Eventyrhaven. Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 15-04-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Eventyrhaven Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen

Læs mere

Velkommen til Flowcenter DK, Flowtemadag John Frederiksen, Laboratorieleder

Velkommen til Flowcenter DK, Flowtemadag John Frederiksen, Laboratorieleder Velkommen til Flowcenter DK, Flowtemadag 15-12-2015 John Frederiksen, Laboratorieleder jof@teknologisk.dk Nationale og internationale undersøgelser og vejledninger vedrørende måling af regn- og spildevandsflow

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnehuse. Thyrasvej 9 Torben Delfs. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnehuse. Thyrasvej 9 Torben Delfs. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17.05.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Østbyens Børnehuse Thyrasvej 9 Torben Delfs

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneby Øst- Barnets hus. Frølundvej 49, Hammerum Morten Kristensen og Per Pedersen. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneby Øst- Barnets hus. Frølundvej 49, Hammerum Morten Kristensen og Per Pedersen. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 21-04-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneby Øst- Barnets hus Frølundvej 49, Hammerum

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri Dato: 07.06.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Tre Birke Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch Joan Nørgaard Mia Mortensen

Læs mere

Måling af strømningshastighed og -profil ved hjælp af LDV. Matthew A. Rasmussen, Teknologisk Institut

Måling af strømningshastighed og -profil ved hjælp af LDV. Matthew A. Rasmussen, Teknologisk Institut Måling af strømningshastighed og -profil ved hjælp af LDV Matthew A. Rasmussen, Teknologisk Institut Hvorfor? hvor mange af dine flow- og energimålere er kalibrerede? Lidt fakta 1. I Danmark er der ca.

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST Høringsudkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald, nr. 1662:2010 Henvisning

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl. Dato: Lovsekretariatet Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2136 BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Odense kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Odense

Læs mere

Status for den danske offshorehandlingsplan til udgangen af Miljøstyrelsen tva

Status for den danske offshorehandlingsplan til udgangen af Miljøstyrelsen tva Status for den danske offshorehandlingsplan til udgangen af 2009 Miljøstyrelsen 8.10.2010 tva Indhold Side 3 Introduktion 4 Konklusion og samlet national vurdering 6 Status for de enkelte målsætninger

Læs mere