Rapport om Miljøstyrelsens tilsyn på Dan, Gorm, Tyra E og Tyra W den november 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Miljøstyrelsens tilsyn på Dan, Gorm, Tyra E og Tyra W den 3. 5. november 2009"

Transkript

1 Miljøudvalget MIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 367 Offentligt Notat Rapport om Miljøstyrelsens tilsyn på Dan, Gorm, Tyra E og Tyra W den november 2009 Miljøteknologi J.nr. MST Ref. Ancsk Den 20. september 2010 Baggrund og formål med tilsynet Miljøstyrelsen foretog den 3. november 2009 et tilsynsbesøg på produktionsplatformene Dan, Gorm, Tyra W og Tyra E hvor forhold omkring rensning af produktionsvand og analyse af vandprøver samt kemikalier og flowmåling blev inspiceret. Formålet med Miljøstyrelsens tilsyn var at kontrollere at udtagning og analyse af vandprøver offshore sker i overensstemmelse med nye retningslinjer i udledningstilladelse til Mærsk Olie og Gas A/S af d. 20. september 2009 udstedt med hjemmel i Bekendtgørelse nr. 394 af 17. juli Det følger af bekendtgørelsens 13, at Miljøstyrelsen fører kontrol med, at regler i denne bekendtgørelse overholdes. Interviewede personer: Rundgang på platform: Keld Bay Vester (kombimester) Laboratorium: Daniel Sandberg og Hanne Lykke Platforms chef: Kenneth Thiim Kontrolrum: Kasper Øllgaard Bloch Rundgang på platform: Bjørn Otte (driftmester) Laboratorium: Ken Feddersen Platforms chef: Flemming Thomsen Kontrolrum: Henrik Falbe Hansen Rundgang på platform: Erik Rasmussen (teknisk chef) Laboratorium: Peter Kjær Poulsen Kontrolrum: Per Dietz og Henning Bygvrå (driftsassistent) Rundgang på platform: Kasper Holmstrup Laboratorium: Carsten Øster Pedersen Platforms chef: Jørgen Lund Deltager fra Mærsk Olie og Gas, Esbjerg: Lars Hvejsel Hansen Deltager fra Miljøstyrelsen: Anna Cecilie Skovgaard Inspektionsprogram Tilsynene forløb på hver offshore installation med et indledende møde med sikkerhedsrundgang, detaljeret rundgang på platform og i laboratorium samt møde med platformchef med afsluttende evaluering. 1. Indledende møde med platformchef og sikkerhedsrundgang (ca. 1 time) 2. Rundgang på platform og i laboratoriet (ca. 2½ - 4 timer) 3. Møde med platformchef med afsluttende evaluering (ca. 1 time)

2 Rundgang på platform Separationsprocessen De enkelte step i separationsprocessen gennemgås, og vedligehold og tiltag/forbedringer bliver beskrevet for hvert separationsstep. Til illustration af separationsprocessen tappes der produktionsvand hvor det er muligt efter hvert step i rensningen. HP separator, IP intermediate separator og LP separator er udstyret med niveaumålere på tilgang og afgang, og LCV (level control ventiler). Funktion af disse vises ved eksempel på HP separator, hvor der ses en trykforskel på 1.8 bar mellem tilgang og afgang. Niveaumetre og LCV er koblet til kontrolrummet og overvåges løbende. På Dan FG er der nu lavet en modifikation af IGF-enheden, hvilket giver en mere effektiv skimning af olie, og bedre udnyttelse af volumen i beholderen. Styring af niveau i beholder foregår nu med level control ventil. Der er alarm på LCV i kontrolrum, og den løbende overvågningsprocedure er dermed både forenklet og gjort mere driftsikker. For hydrocykloner styres ventilåbning af differenstryk. På Dan FG vises eksempel på sand der er renset ud af HP separator. Der er lavet modifikationer på IGF for optimering af separationen. Det er ikke observeret at der er tab i rensningssystemet. Når personale på platform foretager daglig rundering som del af foreskreven procedure, vurderes rensningsgrad af produceret vand visuelt med et stykke oliesug, og der gives besked i produktionen hvis der observeres relativt lav rensningsgrad eller uregelmæssigheder i separationsprocessen. Til illustration af separationsprocessen tappes der ved rundgang produceret vand før hydrocycloner og før gasflotation. Funktionalitet af nyinstalleret manifold til styring af reinjektion gennemgås og manifold fremvises. Ved tilsyn er CFU ude af drift. Justeringen af separationsanlægget kan udløses ved alarm på en af level-transmitterne. Typisk vil man justere temperaturen på inlet heaters, evt. øge kemikalietilsætning (water clarifier). Vedligehold af separationssystemet sker bl.a. ved syrebehandling af centrifuger, og rensning af stave i hydrocykloner. Registrering af flowmålere Flowmåler DFG-FT (vandafgang HP-separator) Flowmåler DFG-A fit (vandafgang IGF) Ultrasonic måler. Flowmåler DFF-FT (vandafgang LP-seperator) Flowmåler DFF-FT (vandafgang Test-seperator) Flowmåler DFF-FT (vandafgang HP-seperator) Flowmålere af typen GE Panametrics XMT 868. Der måles i kubikmeter/time. Flowmåler DFF-FE (kemikalie flowmåler af typen Micromotion, NaNO 3 til Halfdan) Flowmåler DFC-FT (vandafgang HP-seperator) Flowmåler DFC-FT (vandafgang LP-seperator) Administration af planlagte vedligehold blev drøftet, og der blev foretaget stikprøvecheck af overholdelse af planlagte vedligehold. Check af enhed : årligt vedligehold, med næste due date 23.maj 2010, men target date er i april Frist var overholdt. Check af enhed 34401: I forbindelse med vedligehold af hele enhed 34 er det noteret at vedligehold af enhed er flyttet. På enhed kunne dokument for planlagt vedligehold ikke findes.

3 På Gorm F: Flowmåler LCV (før degasser) Flowmåler GOFC FC (før hydrocyklon) Flowmåler GOFC FI (efter test separator) Skjold: Flowmåler OB (efter degasser) Gorm C: Flowmåler GC-FIV-0212 (før hydrocyklon) Stikprøvecheck af overholdelse af planlagte vedligehold på flowmåler FC er i orden. Online måler med UV-lys, model TD 4100 XD, tag: EFA-ARC Flowmåler TWA-50F05 Produced water centrifuge (wam-cf-5715). Frekvens: 91 dage. Vedligehold skal udføres i perioden: 23/ / Flowmåler TWA-50F02 Produced water centrifuge, B wam-cf-5701b. Frekvens 91. Vedligehold skal udføres i perioden: 23/ / Flowmåler TWA-50E01 prod. Water degasser/hydr. Cycloner. Frekvens 365. Vedligehold skal udføres i perioden: 18/ / Flowmåler TWA-37G01 produced water measurement system. Frekvens: 365. Vedligehold skal udføres i perioden: 1/ / Flowmåler TEA-50W01 instr. Degasser skid A-5717, RCM. Frekvens: 365. Vedligehold skal udføres i perioden: 10/ / Heraf stikprøver på: Flowmåler TWA-37G01 Produced water measurement system. Frekvens: 365 dage. Vedligehold skal udføres i perioden:1/ / Vedligehold udført rettidigt d. 1/ Flowmåler TWA-50E01 Prod. Water degasser/hydro cycloner. Frekvens: 365 dage. Vedligehold skal udføres i perioden: 8/ til 7/ Vedligehold udført rettidigt d.18/ Gennemgang af kemikalier i anvendelse på installationen ved tilsynet Udledningstilladelser for de enkelte kemikalier kunne fremskaffes på platformen via intranet. Arbejdspladsbrugsanvisninger for nedennævnte kemikalier blev udleveret ved tilsynet. Type A: Demulsifier Emulsotron X8067 Type B: Biocid MB5111 Type B: Biocid Bactron B1920 Type B: Biocid Dyno NC-5009 Om anvendelse af biocid. Det oplystes at biocid typisk anvendes som batch treatment en gang ugentligt i ca. 2 timer. Type C: Scale inhibitor Gyptron SA11740 Om anvendelse af scale inhibitor. Det oplystes at scale inhibitor tilsættes kontinuerligt, og at der opretholdes en minimumskoncentration.

4 Type D: Water clarifier WT-1099 Om anvendelse af water clarifier. Det oplystes at water clarifier kun anvendes på Dan FG, der kun tilsættes ved indikation af olie-i-vand tal over 10 mg dispergeret olie/l I det producerede vand til overboard. Type E: H 2 S scavenger Scavtreat 7103 Type F: Drag reducer LP 100 Type: Oxygen scavenger COS 9191 (tidl. Scavtreat 7100) Type: Antifoam DF-9084 (skumdæmper) Type: Inorganic chemicals Biotreat 4559 Type: Inorganic chemicals Floctreat 7865 Type: Antifoulant Mexel 432/336/1 Type: Demulsifier - DMO86701 Type: Scale inhibitor Gyptron SA3370 Type: Flocculants og water clarifiers Baker Petrolite RBW Type: Water clarifier WT-1099 Type: Inorganic chemicals Biotreat 4559 Type: Oxygen scavenger Cos 9191 (tidl. Scavtreat 7100) Type: Scale inhibitor Gyptron SA1170 Type: Biocid Bactron B1920 Type: H 2 S scavenger Champion gas-treat K160 Type: H 2 S scavenger Scavtreat 7103 Type: Antifoulants Mexel 432/336/1 Type: Drag reducer LP 100 Type: Corrosion inhibitor Dyno KI 384 Type: Biocid Baker Petrolite XC82448 I laboratoriet Offshore Proceduremanual OPM 2B, Part 3, fælles program 9 fra 30. oktober 2009 er ved tilsynet introduceret og taget i brug af laboratorier. Den foreliggende OPM er fyldestgørende opdateret i forhold til retningslinjer i udledningstilladelser for installationerne gældende fra 1. oktober til 31. december Det konstateres at man er klar over ny procedure for yderligere prøveudtag, hvis første måling er over 20 mg dispergeret olie/liter. Personale og drift af laboratoriet Der kører skiftende laboratorievagter mellem op til 3 personer; laborant / miljøtekniker / bioanalytiker / kemitekniker. Medarbejdere der udfører olie-i-vand analyser videreuddannes løbende ved interne kurser i Mærsk, senest ved fælles kursus om olie-i-vand analyser den 2. september Standardkørsel og kalibrering af Wilks instrument Standardopløsningerne laves på laboratoriet ved fortynding af n-hexadecan. Ved etablering af standarkurver anvendes 5 målepunkter og punktet (0.0), det vurderes at være ok. Eksempel på seneste kalibreringsresultat fremvises og viser uens procedure for laboratorierne.

5 Overensstemmelse mellem interne procedurer og retningslinier i nye udledningstilladelser Den oftest anvendte praksis for prøveudtag er udtag af prøver om morgenen, og analyse om formiddagen, hvilket er i overensstemmelse med anbefaling i "OSPAR Recommendation 2001/1 for the management of produced water from offshore installations" afsnit 6.1 "Samples should be taken at equal time intervals". Det blev oplyst at seneste verifikation af olie-i-vand analyser blev foretaget af Øivind Ullenes fra Cotax AS i Norge. Laboratoriet analyserer også olie-i-vand på prøver af produceret vand fra Halfdan. Wilks apparat - serie nr , årstal af apparat ikke oplyst. Wilks apparat fra 4/ serie nr Wilks apparat serie nr Wilks apparat serie nr Resultat af dublet-analyse af prøver af produceret vand udtaget ved tilsynet Analyse for Mærsk O&G (mg dispergeret olie/liter) Analyse for Miljøstyrelsen (mg dispergeret olie/liter) Difference (mg dispergeret olie/liter) Platform Prøve Tyra W v Tyra W v Tyra W v Tyra W v Tyra W v Tyra W IPF Tyra W v Tyra W v Tyra W v n.a.* Tyra W CPI A cpi Dan FC v n.a.* ** Dan FC v n.a.* ** Dan FF v n.a.* ** Dan FF v n.a.* ** Gorm v-5005 A Gorm v Gorm v-5005 B Gorm v * ikke analyseret ** Forsendelse med prøver bortkommet under transport til Miljøstyrelsen

6 Afrunding af tilsyn med platform chef Observationer: - Nyinstalleret manifold blev fremvist på rundgang Afvigelser: - rapport for seneste verifikation af olie-i-vand analyser og laboratorieprocedurer kan ikke fremskaffes på laboratoriet En utilsigtet oliespildshændelse anmeldt af Mærsk i juli 2009 der skyldtes gennemtæring blev drøftet udfra materiale medbragt af Miljøstyrelsen. Der blev redegjort for de forebyggende tiltag der var blevet udført på installationen. Det blev indskærpet at operatøren har pligt til at straksanmelde utilsigtede spild. Det blev noteret at renset produktionsvand fra forskellige separationslinjer for henholdsvis centrifuger og hydro cykloner føres sammen før udledning til havet. Udtag af vandprøver og flowmålere på begge linjer er placeret før samling af strømmene. Udleverede dokumenter på tilsynet: - Infracal TOG/TPH Analyser (user s guide) rev. 3.1, february Guidelines for preparing calibration standards OPM 2B, part 3 rev. 2 d. 30/ OSP Rapportering af oliespild. Rev. 10/ HS&E gælder fra: 1/ en udskrift fra onlinemåler - arbejdsplads-brugsanvisninger for kemikalier Miljøstyrelsen har med tilfredshed konstateret at intern procedure for olie-i-vand er tilrettet så nye krav i udledningstilladelsen er indarbejdet, herunder de nye procedurer for prøveudtag til olie-i-vand analyser. Der er konstateret uens praksis mellem de enkelte laboratorier med hensyn til kalibrering af Wilks måleinstrumenter. Konklusion af stikprøver for vedligeholdsprocedurer på måleinstrumenter er, at der ved tilsynet ikke er fundet vedligehold der er hverken due eller overdue. Punkter til opfølgning for alle fire installationer: 1. Seneste rapport for årlig verifikation af OIW analyser i offshorelaboratorier ønskes tilsendt. 2. Opdaterede kalibreringskurver for Wilks måleinstrument er ikke løbende anvendt. Der ønskes en redegørelse for effekt på olie-i-vand tal som følge af uregelmæssig kalibrering af Wilks måleinstrumenter. 3. Der ønskes udført en verifikation af uvildig 3. part af olie-i-vand analyser, jf vilkår 7 i udledningstilladelserne for produktionsvand. Miljøstyrelsens afsluttende bemærkninger for alle fire installationer Ad 1) Dokument der blev efterspurgt under tilsynet er modtaget efterfølgende. Ad 2) Mærsk har i forbindelse med en møderække med Miljøstyrelsen fra januar til marts 2010 korrigeret oliei-vand tallene bagud. Korrigerede olie-i-vand tal er modtaget 25. februar 2010 for olie-i-vand tal for 2008 og De samlede korrektioner er et resultat af to uafhængige forhold a) og b), der hver gav anledning til korrektion.

7 a) korrektion af omregning af Wilks olie-i-vand data til GC-FID ækvivalente værdier. Korrektionen var ønsket af Miljøstyrelsen, da anvendte korrelationer mellem onshore målemetoden og offshore målemetoden fra 2008 og frem ikke var foretaget i overensstemmelse med anvisningerne i OSPAR Rec. Ønske om korrektion af data var udmeldt af Miljøstyrelsen før tilsynsbesøget. Korrektionen bestod i anvendelse af tilgængelige korrelationer bagudrettet fra perioden 2008 og Efterfølgende blev nye styrkede korrelationer mellem onshore og offshore målemetoden etableret og disse anvendes fra januar 2010 og skal vedligeholdes hver tredje måned jf. vilkår i udledningstilladelsen. b) korrektion af olie-i-vand tal målt offshore, hvor kalibreringer af Wilks måleinstrumenter er anvendt til korrektion af olie-i-vand data i perioden 2008 og I 2010 udføres der fremadrettet månedlig kalibrering af Wilks måleinstrumenter. Korrektionerne grundet uens kalibrering af offshore måleinstrumenter udgør den største andel af den samlede korrektion af olie-i-vand tal i 2008 og Ad 3) Miljøstyrelsen har d.1. september 2010 modtaget rapport for verifikation af olie-i-vand analyser udført i juli 2010 ved Mogens Simonsen fra FORCE. Verifikationsrapporten dækker praksis for olie-i-vand analyser på Wilks måleinstrumenter på laboratorierne på Dan, Gorm og Tyra E og Tyra W og viser at offshore målemetoden nu udføres tilfredsstillende. Derudover har observationer under tilsynet på platformen og emner der blev vendt ikke givet anledning til bemærkninger fra Miljøstyrelsen, og der udestår ikke yderligere opfølgning fra operatørens side udover opfølgning på henstillingerne i verifikationsrapporten.

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011 1 Sammenfatning...3 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen...5 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen...6 3.1

Læs mere

Produceret vand på Tyra Øst F

Produceret vand på Tyra Øst F 2012 Produceret vand på Tyra Øst F Gustav Undall-Behrend Aarhus Maskinmesterskole 10-12-2012 Forfatter: Gustav Undall-Behrend Studienummer: F10147 Titel: Produceret vand på Tyra Øst F Undertitel: Optimering

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere

Energistyrelsens tilsyn med energikonsulenter og kontrol med energibesparende tilskud

Energistyrelsens tilsyn med energikonsulenter og kontrol med energibesparende tilskud Beretning til statsrevisorerne om Energistyrelsens tilsyn med energikonsulenter og kontrol med energibesparende tilskud September 2004 RB A503/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 10. marts 2015 (2014-0037981). Pensionsselskab påbudt

Læs mere

Miljøstyrelsens tilsynsplan

Miljøstyrelsens tilsynsplan Miljøstyrelsens tilsynsplan Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2010 Indhold FORORD 5 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL MED TILSYNSPLANEN 8 1.2 MINIMUMSINDSATS 9 1.3 DELPLANER FOR TILSYNSOMRÅDER 9 1.4 ORGANISERING

Læs mere

Udfasning af gaskøleanlæg på Gorm grundet R22 Freon

Udfasning af gaskøleanlæg på Gorm grundet R22 Freon Udfasning af gaskøleanlæg på Gorm grundet R22 Freon Bachelorprojekt Aarhus Maskinmesterskole Michael Fugleberg Damtoft 2014 Titel: Udfasning af gaskøleanlæg på Gorm grundet R22 Freon Forfatterens navn:

Læs mere

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006)

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Marts 2007 Indholdsoversigt Forord 4 Sammenfatning af evalueringens resultater 6 Indledning 6 Evalueringens resultater

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 14 Rigsrevisors fortsatte notat af 20. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

9/2011. Beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret

9/2011. Beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 9 Beretning om administrationen af CO2-kvoteregisteret Offentligt 9/2011 Beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret 9/2011 Beretning om administrationen

Læs mere

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport inkl. grønt regnskab samt miljøredegørelse 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 4 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Anvendelse af sensorer i vandforsyningen

Anvendelse af sensorer i vandforsyningen Anvendelse af sensorer i vandforsyningen Anders Lynggaard-Jensen DHI 2009 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 1 INDLEDNING 11 2 KILDEPLADSER, FORSØGSFORMÅL OG OMBYGNINGSKRAV 13 2.1 KASTED

Læs mere

Maj 2015. Faxe Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Faxe Kommune for regnskabsåret

Maj 2015. Faxe Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Faxe Kommune for regnskabsåret Maj 2015 Faxe Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Faxe Kommune for regnskabsåret 2014 Ib Østergaard Rasmussen Faxe Kommune Center for IT & Digitalisering Industrivej 2 4683 Rønnede 18. maj

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V5: Empiriske undersøgelser af energimærkning af bygninger og vurderinger omkring bygningsreglement

Læs mere

OIL AND GAS DANMARKS OLIEOG GASPRODUKTION. and Subsoil. anvendelse af undergrunden

OIL AND GAS DANMARKS OLIEOG GASPRODUKTION. and Subsoil. anvendelse af undergrunden OIL AND GAS DANMARKS PRODUCTION IN DENMARK OLIEOG GASPRODUKTION and Subsoil samt anden Use anvendelse af undergrunden 2012 FORORD Når man ser på den historiske udvikling for den danske olie- og gasproduktion,

Læs mere

Stenlille Naturgaslager GRØNT REGNSKAB 2009. www.dongenergy.com

Stenlille Naturgaslager GRØNT REGNSKAB 2009. www.dongenergy.com Stenlille Naturgaslager GRØNT REGNSKAB 2009 www.dongenergy.com Indhold Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 6 Redegørelse for valgt af data og tekst... 6 Miljøpolitik... 6 Miljømål, handlinger

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

Miljøstatusrapport 2013 Den danske Nordsø

Miljøstatusrapport 2013 Den danske Nordsø Miljøstatusrapport Den danske Nordsø Forord Maersk Oil Miljøstatusrapport 1 Forord Integreret miljøledelse og højt aktivitetsniveau Indhold Forord 3 Miljøperformance - resumé 5 Fokusområder i 014 7 8 Aktivitetsniveauet

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Oil Storage ApS, Gasværksvej 49, 9000 Aalborg.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Oil Storage ApS, Gasværksvej 49, 9000 Aalborg. Oil Storage ApS Gasværksvej 49 9000 Aalborg Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Oil Storage ApS, Gasværksvej 49, 9000 Aalborg. 01-05-2013 Sags nr.: 2011-37001 Init.: HTH/HHN CVR nr.: 29

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer).

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00010 (tidl. MKN-100-00069) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Statoil Servicecenter, Blekinge

Læs mere