AIC B 39/12 10 DEC AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145."

Transkript

1 AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: , FAX: , Internet: 10 DEC 2012 AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. Baggrund Trafikstyrelsen har i forbindelse med vort generelle funktionstilsyn af autoriserede organisationer fundet flere forhold og mangler i den måde som Compliance Audit udføres og dokumenteres. Styrelsen har derfor fundet grundlag for denne præcisering. * I denne forbindelse skal Compliance Audit forstås som den del af en organisations kvalitetssystem, der monitorerer overensstemmelse mellem organisationen, det i expositionen beskrevet og kravene i bestemmelserne herunder f.eks. auditering af procedurer, faciliteter, styring af resursers (ressourcer?), udførsel af opgaver, dokumentation, o.s.v.. Compliance Audit Generelt: Organisationen skal sikre at der findes: klare beskrivelser i exposition omhandlende hele auditsystemet og dets afvikling, herunder bl.a. ansvar, delegering af udførsel, processer og anvendt dokumentation. Den nøjagtige beskrivelse i exposition af hvordan en organisation udøver Compliance Audit, vil altid være individuel og direkte tilpasset den enkelte organisation. detaljerede records med dokumentation for at de enkelte emner og områder er dækket og udført (f.eks. auditplan, auditrapporter, auditchecklister, notater, kopier af dokumenter fundet under audits, dokumentation for at der er foregået en proces for lukning af en konstateret afvigelse, referater fra møder osv.). Uddybning: Compliance Audit består af to led: 1. Sikring af, at denne omfatter hele organisationens autorisationsområde og 2. Den samlede proces. Ad.1. Audit systemet/strukturen skal sikre at der auditeres mod samtlige aktiviteter i organisationens (det fulde scope), også selv om det måtte omfatte auditering af de samme bestemmelser flere gange. Som eksempler på forskellige aktiviteter der kan være omfattet af de samme bestemmelser kan nævnes: Faciliteter på forskellige lokaliteter, line stationer, subcontracting, sample check af forskellige produktlinjer, samme produkt der behandles efter forskellige processer eller i forskellige faciliteter, osv.. Ad. 2. Den samlede proces skal indeholde følgende elementer: a. Beskrivelse af det system og/eller struktur som organisationen vil anvende for at dække det fulde scope. b. En fremadrettet plan som viser, hvornår på året de enkelte emner/områder planlægges auditeret. Det er et krav, at denne plan skal udarbejdes, gennemgås eller revideres hvert år. Planen (eller et eksempel på planen), skal være godkendt af Accountable Manager. c. En metode til at sikre og monitorere, at planen for de planlagte audits overholdes. d. Auditchecklister som er sporbare tilbage til systemet/strukturen. e. Auditrapporter efter udførte audits som er direkte sporbare tilbage til systemet/strukturen og planen. f. Metode til at lukke konstaterede afvigelser under auditeringen. Lukning af hver enkel afvigelse omfatter to niveauer: 1. Umiddelbar aktion i forhold den konstaterede afvigelse (afhjælpende aktion/remediate action) 2. Fastlæggelse af årsagen til afvigelsen,og evt. aktion for at forhindre gentagelse (root cause/correctiv action) g. Metode til at monitorere, hvordan konstaterede afvigelser korrigeres. h. System til sikring af at Accountable Manager holdes informeret om kvalitetsarbejdet og konstaterede afvigelser, herunder møder med relevante managers (Management Evaluation). (Bilag 5 sider)

2 Compliance Audit visualiseret: Exposition beskrivelse Compliance Audit Audit plan Supplerende dokumentation Checklister Notater Kopi Audit Rapport 1 Audit Rapport 2 Audit Rapport 3 Audit Rapport x Finding 1 Finding 2 Finding 3 Finding x Opfølgning Af Findings Øjeblikkelig Root cause Audit plan - status Management Evaluation Eksempler: På de næste sider følger et par eksempler på hvordan de styrende dokumenter kan se ud og/eller hvad de kan indeholde. Eksemplerne er taget fra Part 145 miljø men de kan anvendes til de fleste bestemmelser og organisationer.

3 Eksempler på dokumentation for Compliance Audit under Part 145, punktangivelserne henviser til Ad. 2 og dets underpunkter): a) Et eksempel på en visualisering af et audit system/struktur:

4 b) En eksempel på en auditplan - bemærk sammenhæng med system/struktur ovenfor. c) Organisationens individuel udformning Trafikstyrelsen ser ofte at en digital kopi af auditplanen anvendes, hvor så aktuelle datoer for udførte audits indtastes. d) Eksempel på en auditcheckliste med reference til bestemmelse som ligeledes er sporbare tilbage til systemet/strukturen. Herudover er der konkrete og relevante spørgsmål, samt mulighed for kommentarer og/eller referencer. e) Eksempel på emner som den enkelte auditrapport som minimum skal indeholde. Der skal være en konstaterbar sammenhæng med system/struktur og audit plan: Unikt nummer Dato Navn på auditør Scope sporbar tilbage til system/struktur og auditplan herunder f.eks.: o Hvilke bestemmelser og expositionafsnit auditten omfatter o Adresse på den facilitet der auditeres o Evt. om auditten omfatter en line stationer, subcontracting, eller sample check. Listning af hvilke personer der er set og/eller interviewet.

5 Summary Findings. Der vedlægges relevante attesterede checklister, understøttende dokumentation, notater og kopier af relevante dokumenter. f) Eksempler på emner der minimum skal angives i en afvigelsesrapport for oprettelse, opfølgning og lukning af en afvigelse: Auditøren opretter første del af afvigelsesrapporten: Reference til oprindelse: auditrapport, ekstern audit (f.eks. kunder eller Trafikstyrelsen), intern deviation, o.l. Dato Reference til det område der er i non-conformance (bestemmelse, exposition o.l.) Beskrivelse af non-conformance Evt. alvorlighedsgrad (f.eks. level 1 eller 2) Due date Navn på den auditør, der har rejst afvigelsesrapporten Navn på den person, der får ansvar for opfølgning og korrigerende handling normalt den manager, der har ansvaret for den del af produktionen hvor afvigelsen er konstateret. Manageren behandler afvigelsen indenfor to områder: Aktion: 1. Umiddelbar aktion i forhold den konstaterede afvigelse (afhjælpende aktion / remediate action) 2. Fastlæggelse af årsagen til den konstaterede afvigelse og evt. aktion for at undgå fremtidige gentagelser (root cause / correctiv action) Navn og dato for termin for afsluttet aktion skal anføres. Kvalitetsafdelingen lukker afvigelsesrapporten: Attestation for verifikation efter at auditøren har vurderet at de beskrevne tiltag er tilstrækkelige. Der skal evt. foretages geninspicering før endelig lukning, hvis det fremsendte materiale ikke er tilstrækkelig til fuldstændig verifikation. Navn og dato for lukningen skal anføres. Normalt oprettes der en afvigelsesrapport pr. afvigelse. Dette sikrer af hver afvigelse behandles individuelt og kan afsluttes separat. En afvigelsesrapport kan også anvendes som grundlag for opfølgning på afvigelser konstateret af eksterne auditører herunder også Trafikstyrelsens tilsyn. Den kan evt. også anvendes som opfølgning på deviationsrapporter indrapporteret fra det interne occurrence-rapporterings-system. g) Eksempler på elementer der skal tages stilling til for at skabe overblik, og sikre dokumentation for at der er foretaget opfølgning på konstaterede afvigelser: Reference til afvigelsesrapporten Resume af afvigelsens emne Dato hvor afvigelsen er konstateret

6 Dato / termin hvor den konstaterede afvigelse skal være lukket. Evt. dato for accepteret udsættelse Dato for managers lukning af afvigelsesrapporten: o Umiddelbar aktion - remediate action o Root cause / correctiv action Dato for kvalitetsafdelingens verifikation og lukning. h) Management Evaluation møder afholdes mellem Accountable Manager, Quality Manager (funktionen og ofte også med deltagelse af den øvrige ansvarlige ledelse. Møderne afholdes minimum 2 gange om året. Følgende er eksempler på dagsordenspunkter for mødet i forhold til Compliance Audit. Andre og flere punkter kan være relevante afhængig af organisationens størrelse og scope. En systematisk og dokumenteret gennemgang af organisationens afholdte audits herunder: o Resultaterne af audits o Organisationens evne til at korrigere afvigelser inden for givne tidsrammer o Afdækning af specifikke områder som kræver særlig indsats o Afdækning af trends som kræver særlig indsats o Generel vurdering af effektiviteten af organisationens procedurer Afsluttes med en status, konklusion og anbefalinger. Mødet dokumenteres ved referat.

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Management review 03/09-2013

Management review 03/09-2013 Management review 03/09-2013 Management Review Ledelsens Gennemgang Ledelsens Evaluering Ledelsens Granskning Har den øverste ledelse nogen ansvar vedrørende GMP? Svar: Ja! Topledelse har det endelige

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning

Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Intern Revision NOTAT Til: Økonomiforvaltningen Dato 16. september 2013 Fra: Revisionschef Kurt Wagner Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Nærværende

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 DEFINITION OG FORMÅL... 1 1.2 PLACERING I IT-PROJEKTMODELLEN / PROGRAMMODELLEN... 2 2 PRINCIPPER

Læs mere

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej 4. 5250 Odense SV Telefax nummer: 66 17 19 77 Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem

Læs mere

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12 Hvis denne del udføres i forlængelse af del 1 startes med side 4 (indledning til undervisningen) Side 2-3 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Copyright by DI 1 Copyright by DI 2 Få

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Kvalitetshåndbog nr. 1

Kvalitetshåndbog nr. 1 Kvalitetshåndbog nr. 1... 4 Forord... 4 Introduktion... 6 MÅLSÆTNING... 7 Idegrundlag... 7 Kvalitetsmål... 7 Kvalitetsmålsætning...7 Personale (uddannelse og træning)... 8 Organisation... 8 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere