Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener"

Transkript

1 Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen til det, der kommer til at ændre litteraturen for evigt - det moderne gennembrud. Førhen er det drømmen om idyl samt de romantiske forestillinger omkring familie og nation, der har optaget litteraturen. Men efterhånden som industrisamfundet vokser frem, og bringer nye samfundsstrukturer og en klasseopdeling med sig, kan litteraturen ikke længere følge med. Der er brug for forandring, og det sørger Brandes for. Han indleder det skred, der sætter en litterær revolution i gang. Pludselig skal litteratur sætte problemer til debat, i stedet for blot at forholde sig naivt og drømmende til tingene. Ifølge Brandes skal man ikke skrive om, hvordan verden bør være, men i stedet forholde til kritisk til hvordan den rent faktisk er. En af de mange forfattere, der tager dette budskab til sig, er J. P. Jacobsen. Han beskæftiger sig især meget med naturalisme og henter inspiration hos Darwin og hans teorier, idet han anskuer mennesket som noget, der er styret af fysiologiske, biologiske og seksuelle kræfter, forstået på den måde, at drifterne er det afgørende for, hvordan vi agerer. Vi minder altså i høj grad om dyr. På den måde distancerer Jacobsen sig fra det religiøse syn på mennesket, idet han mener, at kroppen - og ikke Gud - er årsag til vores handlinger. Som navnet også antyder, er det moderne gennembrud et opgør med de gamle idylliske forestillinger og et skridt hen imod en mere moderne opfattelse, der i højere grad forholder sig til realiteterne. På trods af Jacobsens naturalistiske livssyn er han imidlertid også æstetiker, hvilket kan ses hos ham i en vis tiltrækning til det mere drømmende og irrationelle. Han er således splittet mellem den nye fornuftige og rationelle tendens og så de sider af menneskets sind, som er mere fortrængte og irrationelle.

2 Denne splittelse ses i hans novelle To Verdener som er skrevet i Novellen handler om en syg kvinde, som forsøger at blive helbredt. Det gør hun ved hjælp af kloge koner, hellige kilder og andre overtroiske ritualer. Da vi møder kvinden står hun ved en flodbred og venter. Hun bor i en fattig landsby, der ligger ved bredden af en flod. Hun venter på, at et skib kommer forbi, idet hun har fået at vide, at hvis hun kaster en bestemt buket efter en rask ung kvinde, vil hendes sygdom gå over på den anden. Efter at have kastet buketten møder vi kvinden igen et år efter, hun er nu helbredt, det er dog uvist, om det er buketten eller en ny fattiglæge, der har gjort udslaget. Kvinden selv er overbevist om, at hun har overført sygdommen til en anden, og grundet dårlig samvittighed ender hun med at kaste sig i floden. Den unge kvinde, hun engang kastede buketten efter, kommer så umiddelbart efter sejlende i en båd, lykkelig og på bryllupsrejse. Hvor romantikken beskæftigede sig med dannelsesromaner, har naturalismen mere fokus på udvikling. Derfor følger mange naturalistiske tekster hjemme - ude modellen. Denne model har hentet inspiration i den klassiske hjemme-ude-hjemme-model, som også bruges i dannelsesromaner, hvor hovedpersonen tager ud, oplever noget og lærer noget nyt, hvorefter de vender hjem. Men hvor dannelsesromanen ofte ender lykkeligt, er det sjældent at udviklingsromanen har samme glædelige udgang. Derfor ender den ved ude, idet modellen dækker over, at hovedpersonen løber ind i problemer, som så aldrig løses. Naturalister benyttede ofte denne noget mere pessimistiske model, da de mente, at drømmen om en lykkelig slutning blot er en urealistisk fantasi. Ifølge naturalister ser du sjældent lykkelige slutninger i den virkelige verden, og eftersom Jacobsen var en naturalist, finder hovedpersonen heller ingen løsning på sine kvaler, i stedet ender hun med langsomt at flyde af sted på bunden af floden (s. 3 linje 94-95). Hendes tilknytning til det umoderne, religiøse landsbysamfund, er det, der i sidste ende har drevet hende til selvmord. Skæbnen vil så, at det først er, da hun har valgt døden, at hun befries fra landsbyens snærende bånd. Først her driver hun langsomt bort (s. 3 l. 95) fra alt det, som hele hendes liv har holdt hende tilbage, og som i sidste ende blev hendes død. I novellen starter hovedpersonen med at være defineret som en syg. Hele hendes karakter er bygget op omkring det faktum, at hun er syg. På side 2 linje kommer skiftet fra hjemme til ude. Her kaster hun kosten efter båden, for på den måde at komme af med sine problemer. Det paradoksale er, at hendes største problemer først rigtigt starter, idet hun er af med de gamle.

3 Herfra starter nemlig ude-fasen i historien. Kvinden hjemsøges af den unges ansigt, og hun plages af skyld, ved tanken om at have gjort et andet menneske skade. Dette driver hende i sidste ende til selvmord, hvilket hverken løser hendes problemer eller giver en lykkelig slutning. Der er flere tilbagevendende elementer i novellen, som også er med til at danne historiens form. Et af dem er begrebet lykke, som på mange måder er essentielt for teksten. Da båden første gang kommer sejlende snakker mændene ombord om begrebet lykke (s. 2 l ). Alene det, at de diskuterer og reflekterer over begrebet, viser, at det er dannede mænd. Det er altså et uddannet selskab, præget af intellekt. Men også et selskab, som gør op med religion, hvilket er en klar modsætning til den syge kvinde, som er stærkt præget af det overtroiske. Anden gang båden sejler forbi, står den unge nygifte kvinde og synger om sin lykke. Dette gør hun, mens hovedpersonen driver bort på flodens bund. I kampen mellem det overtroiske og så intellektet og fornuften, er det altså sidstnævnte, der har ført mest godt med sig. For mens hovedpersonen endnu ikke er kommet videre, men endt som gidsel for sin egen overtro, har den unge kvinde i mellemtiden fundet lykken. Samtidig viser det også, at kvindens død er meningsløs, idet den unge kvinde stadig lever i bedste velgående. Et andet tilbagevendende element i novellen er kirkeklokkernes ringen. Den kommer to steder i historien, begge gange for at markere et vendepunkt. Første gang hun hører kirkeklokkerne, er da hun venter på båden, for at kunne smide sin buket efter den unge kvinde. De synes at minde hende om, hvad hun ved, hun bliver nødt til at gøre. Hun bliver om end endnu mere nervøs og utålmodig. Da hun først har smidt buketten efter kvinden går hendes øjne fra at være håbløse (s. 1 l. 24) til at være klare (s. 2 l. 68), og hun synes altså at have fundet en form for tilfredsstillelse og velvære ved at have udført ritualet. Anden gang vi hører kirkeklokkerne er på side 3 linje 90-92: en gang imellem rejste hun sig i vejret og lyttede, og så tegnede hun videre. Da begyndte det at ringe. Hun gjorde korsettet omhyggeligt færdigt, lagde spånen fra sig, knælede ned og bad. Også her synes kirkeklokkerne at minde hende, om det, hun ved, venter forude. Efter at have været plaget af dårlig samvittighed, virker hun fast besluttet på, at ville udfries fra sine kvaler. Men

4 klokkerne bliver også en understregning af religionens og troens rolle i hovedpersonens liv, idet de eksemplificerer i hvor høj grad hendes handlinger er styret af hendes tro. Generelt for naturalistisk litteratur kan siges, at fortælleren forsøger at være objektiv. Litteraturen kan opfattes som en afsøgning af determinerende sociale og psykologiske kræfter, hvor personer puttes i forskellige situationer, for så at se resultatet. På den måde kan samfundet afsøges for eventuelle lovmæssigheder. Derfor tilstræber fortælleren at være ikke-styrende. På trods af meget detaljerede beskrivelser i To Verdener er 3. persons fortælleren også i høj grad implicit. Han kommer dog til syne på side 2 linje 77 måske også en ny fattiglæge, der var kommen på egnen. Idet han med denne indskudte sætning antyder, at den syge kvindes helbredelse sandsynligvis ikke bunder i det udførte ritual, men nok nærmere i medicin, altså videnskab. En kendsgerning hun ikke engang selv har overvejet, hvilket blot endnu engang understreger, hvor stærkt knyttet hun er til sine metafysiske overbevisninger. Samtidig afsløres også hans holdning, idet han tillægger videnskaben en rolle. Hovedpersonen og hendes tilknytning til den fattige, triste landsby, symboliserer en af de to verdener. En verden som netop er præget af tro og irrationalitet. Denne verden er beskrevet meget deltaljeret, og fremstår som en klar modsætning til den anden verden, nemlig de grønne sletter langt borte i det fjerne (s. 1 l. 8-9), hvor husene pludselig beskrives med helt andre og positive adjektiver. Båden beskrives også, som noget der hører til i den gode og lykkelige verden: thi deroppe hvor båden var, lå solens skær gyldent og blinkende over vandene.. (s. 1 l ). Lys er for Jacobsen noget positivt, da det er et symbol på at få klarlagt ting og kastet lys over dem. Altså understreges det også her, at bådens og dens passagerer hører til i fornuftens og rationalitetens verden. Som tidligere nævnt var Jacobsen splittet mellem sin naturalistiske side, som ønsker klarhed og oplysning omkring realiteterne, og så den mere dunkle side, der i stedet hælder mod drømmerier og irrationalitet. På den måde bliver de to verdener i teksten, et billede på de to verdener Jacobsen er så splittet i mellem. Da den unge kvinde til sidst i sangen står på båden og synger, er det en hyldest til lykken og drømmene. Hun er på vej ned af floden, som fører hende væk fra den triste, gamle landsby og videre ud i livet, som ligger foran hende. Samtidig flyder hovedpersonen rundt et sted under båden. Hendes selvmord er et resultat af flere ting. For det første havde hun en svag psyke (s. 1 l.

5 25) og eftersom mennesker følger samme orden som dyr, er det den stærkeste, som overlever. Overtroen gav hende dårlig samvittighed, fordi hun troede, hun havde gjort noget slemt mod et andet menneske. Hendes psyke kunne ikke klare presset, og derfor ender hun med at tage livet af sig selv. Det vil sige at selvmordet er en blanding af hendes svage sind og så hendes religiøse overbevisning. Hun må derfor ende sine dage på bunden af den selvsamme flod, som skal bære den unge kvinde væk fra den landsby og det samfund, som er årsagen til selvmordet. Det gør bare historien endnu mere tragisk, at den unge kvinde lykkeligt uvidende synger sin glæde ud, alt imens den anden forsvinder bort med vandet, der blot siver videre som altid. Livet fortsætter altså sin gang, og den eneste som er påvirket af alt dette, er hende, som nu ikke lever mere. Dermed giver teksten et godt billede af forfatterens holdning, nemlig at fornuften og intellektet sejrer, mens det irrationelle intet godt fører med sig. Dette stemmer godt overens med tidens tendenser, som forlanger, at man klarlægger realiteterne og forholder sig til det virkelige, mens religion, tro og det irrationelle ikke længere er i centrum.

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Verden er gennemtrængt af en allestedsnærværende ånd: panteisme. Gud og ånden i

Verden er gennemtrængt af en allestedsnærværende ånd: panteisme. Gud og ånden i Indhold 1. Indledning s. 2 2. Udviklingsromanen - og hvad den udviklede sig af s. 2 2.1 Romanen s. 2 2.2 Dannelsesromanen s. 2 2.3 Udviklingsromanen s. 3 3. Mellem krigene - en introduktion til perioden

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL.

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. STUDIEMATERIALE HJÆLP! AF ANNA BRO TEATRET VED SORTE HEST SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17 BILLETBESTILLING TELEFON 33 31 06 06, MAN. FRE. KL. 12-16 UNG GRUPPE U. 25,

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

HVAD NATUREN DOG SIGER

HVAD NATUREN DOG SIGER NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL Af Christian Coff FOTO:BIOFOTO/BAUER Der var engang to riger som lå tæt ved

Læs mere

KAPITEL 3 SKAB DIN EGEN HVERDAG

KAPITEL 3 SKAB DIN EGEN HVERDAG KAPITEL 3 SKAB DIN EGEN HVERDAG Det er svært at være uden arbejde, men det blev lettere, da jeg satte arbejdsløsheden i system og blev jobjæger fra 8-16. Knap halvdelen af arbejdsstyrken går gennem livet

Læs mere