INSTRUKTIONS- OG SERVICEBOG SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND ENGLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONS- OG SERVICEBOG SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND ENGLAND"

Transkript

1 INSTRUKTIONS- OG SERVICEBOG SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND ENGLAND

2

3 DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal ud at køre første gang 4 Tjekliste inden afrejse 4 Lastning 4 Tilkobling til bil 4 Under kørsel 5 Punktering 5 Opstilling af campingvognen 5 Frakobling af campingvognen 5 ATC ATC ANTIUDSKRIDNINGSSYSTEM 6 AL-KO Vedligeholdelse af AL-KO-chassiset 7 EL-SYSTEMET 230 V-systemet 8 12 V-systemet 8 Betjeningspanel 8 Indstillinger i hovedmenuen 8 Timer og vækkeur 10 Servicemenuen 10 Gendannelse af fabriksindstillingerne 10 Opladning af batteri 10 Indvendig belysning 10 TV-antenne (ekstraudstyr) 11 Trafikbelysning, udskiftning af elpærer 11 Bilens 13-polede kontakt 11 VARME Varmesystem 12 Udluftning af varmesystemet 12 Cirkulationspumpe 230 V 13 Sikkerhedsventilation 13 Gulvvarme til/fra 13 Shuntet gulvvarme (ekstraudstyr) 13 Rumføler (ekstraudstyr) 14 Tagluger 15 Emhætte 15 Fjernstyring af varme Cabby GSM Start (ekstraudstyr) 15 DRIKKEVAND OG AFLØB Drikkevand 17 Tømning af spildevandsbeholder 17 Vandpumpe 17 FLASKE Flaskegassystemet 18 Vognens flaskegascentral 18 Udskiftning af gasflasken 18 Egenkontrol 19 Opbevaring af gasflasker 19 Forholdsregler ved mistanke om gaslækage 19 Gaskomfur 19 Tændsikring 19 Køleskab 19 Toiletrum 20 Opredning af sofaen 20 Opredning af dinetten 20 Langtidsopstilling 20 Vedligeholdelse af batteriet 21 Rengøring indvendigt 22 Rengøring vinduer 22 Rengøring gulv 22 Dug og kondens 22 Rengøring udvendigt 22 Vedligeholdelse af dæk samt lufttryk 23 Forholdsregler ved brand 23 Vintertid tjekliste 24 Egenkontrol 25 Kontrolstempler ved udført service 26 Cabby Garantibevis 27

4 FORBEREDELSER Tillykke med din nye Cabby! Med korrekt vedligeholdelse og regelmæssig service får du masser af dejlige stunder med din campingvogn. Desuden bevarer din Cabby sin høje brugtvognsværdi i lang tid. Du har foretaget en stor investering, når du har købt en Cabby. Du har derfor al ret til at stille krav til kvalitet, service, tilgængelige reservedele og kompetent personale. Din viden og dine erfaringer hjælper os med at udvikle Cabby Vi er derfor lydhøre og vil hellere end gerne høre din mening med hensyn til forbedringer eller forandringer. Du kan nemt videregive dine erfaringer til os ved at kontakte din forhandler, som du finder på Konstruktionen i en Cabby er tilpasset optimale køreegenskaber med personbil og ikke andre køretøjer som eksempelvis lastvogn eller køretøjer med ekstremt vridningsstiv bagvogn. Cabby har intet garantiansvar over for skader, som skyldes, at campingvognen er blevet trukket af et sådant køretøj. Hvis du har spørgsmål vedrørende trækkende køretøjer, bør du kontakte din Cabby-forhandler. LASTNING Det er vigtigt, at campingvognen lastes korrekt, så køreegenskaberne ikke forringes. Vognens totalvægt og garanteret akseltryk er angivet på vognens typeskilt. Øvrige oplysninger finder du i registreringsattesten. Vær omhyggelig ved lastning af campingvognen, og sørg for, at der ikke kan falde tunge genstande ud af skabene. Kontrollér, at vinduer og døre er lukket og låst. Forskellen på de forskellige biler og campingvogne betyder, at der er forskellige løsninger på, hvordan lasten skal placeres og fordeles. Tunge genstande skal samles lige foran eller over hjulakslen (se billede). Kugletrykket bør ligge på omkring kg. Et for lavt kugletryk kan give forringet retningsstabilitet. Et for højt kugletryk kan give forskellige problemer, eksempelvis alt for højt forlygtelys på bilen. Problemet kan afhjælpes med en ekstra affjedring på bilen, og på mange moderne biler kan man også sænke forlygterne ved hjælp af en knap på instrumentbrættet. NÅR DU SKAL UD AT KØRE MED DIN CABBY FØRSTE GANG: Gennemgå vognens trafikbelysning. Kontrollér, at gasflasken er fyldt. Afprøv komfur, køleskab, fyr og vandsystem. I forbindelse med længere rejser bør du kontrollere gasniveauet, samt at du har reservehjul og donkraft med. Afprøv bremserne på dit vogntog, før du kører afsted. Let oppakning Mellemtung oppakning Tung oppakning Kontrollér, at campingvognens håndbremse er løsnet. Løft støtteben og næsehjul op ved at dreje på håndsvinget. Kontrollér, at koblingen sidder godt fast på kuglen på bilen. Kontrollér, at elkabler eller nødbremsens wire ikke slæber hen ad jorden. Kontrollér, at lasten inde i vognen er placeret korrekt og fastgjort sikkert. Gennemgå trafi kbelysningen. Medbring ekstra sikringer og elpærer. Tøm og medbring eventuelt en spildevandsbeholder. Kontrollér, at låget til drikkevandsbeholderen er lukket. Luk og lås vinduer og tagluger. Tag tv-antennen ned. Lås luger og døre. Fastgør køleskabsdøren. Lås yderdøren. TJEKLISTE INDEN AFREJSE Juster sidespejlene. Har du behov for reservehjul, værktøj og donkraft? TILKOBLING TIL BIL Koblingen på campingvognen består af en kuglehandske med automatisk låseanordning. Kuglehandsken er konstrueret til brug sammen med en koblingskugle på 50 mm. Ved sammenkobling skal du omhyggeligt kontrollere, at kuglehandsken sidder helt ned over kuglen, og at låsemekanismen er i låst position. For at opnå fuld funktion skal bilen være udstyret med en 13-polet anhængerkontakt. OBS! Kuglen skal være fri for fedt og snavs ved brug af AKS-sikkerhedskobling. Rengør kuglen med et fedtopløsende middel, før du kører afsted. SÅDAN GØR DU: 1. Placer bilens koblingskugle 1 så tæt på campingvognens 1 kuglehandske som muligt. Brug 2 næsehjulets håndgreb til at løfte koblingshovedet et stykke op 3 over kuglen på bilen. 4

5 FORBEREDELSER FORBEREDELSER 2. Løft håndtaget på koblingshovedet opad/fremad. På denne måde åbnes kuglekoblingens låsemekanisme automatisk. 3. Løsn campingvognens parkeringsbremse. Vær forsigtig, hvis campingvognen står på en skråning. Hvis det er tilfældet, skal håndbremsen først løsnes, når sammenkobling har fundet sted. 4. Sænk kuglehandsken ned over kuglen på bilen ved PUNKTERING Det er en god idé at medbringe donkraft og reservehjul i tilfælde af, at uheldet er ude. Ved punktering skal du bruge en donkraft til at løfte vognen, så hjulet kan skiftes. OBS! Campingvognen må aldrig løftes ved hjælp af støttebenene. Da chassisrammen er fremstillet i et forholdsvis tyndt materiale, er det ikke tilladt at sætte donkraften direkte mod chassisrammen. Donkraften hjælp af næsehjulets håndgreb. 4 skal sættes under hjulakslen og lige i nærheden af akslens monterings- I den korrekte position sted på chassisrammen. Alternativt kan en specialdonkraft fastgøres 4 låses koblingshovedet automatisk. mod særlige steder på chassisrammen (se billede). Bland ikke forskellige Du kan se et grønt mærke. 6 dækdimensioner eller dæktyper ved dækskift. 5. Løft i trækbommen, og vip et par gange med koblingshovedet for at kontrollere en ekstra gang. 6. Vip sikkerhedskoblingens håndtag ned til vandret position. 7. Nødbremsens wire fastgøres med karabinhagen på det dertil beregnede sted på bilens trækkrog. 8. Drej, og træk næsehjulet op, og lås det omhyggeligt fast i den øverste position. 7 DÆK Dækkene er fra fabrikken fyldt med kvælstof/nitrogen. Efterfyld eventuelt dækkene med kvælstof/nitrogen ved behov. I tilfælde af, at kvælstof/nitrogen ikke er tilgængeligt, kan der udmærket påfyldes luft. 9. Tilslut campingvognens 13-polede kontakt til udtaget på bilen. Kontrollér, at kontakterne passer sammen se 8 styresporene og lås campingvognens kontakt fast ved at dreje den yderste låsering med uret. Om vinteren kan der forekomme isdannelse på 12 OPSTILLING AF CAMPINGVOGNEN Vælg et plant underlag (det er bl.a. vigtigt, for at køleskabet kan fungere optimalt). Husk at medbringe støtteklodser til hjul eller støtteben. Du kan også med fordel medbringe et vaterpas. Vælg et fast og hårdt underlag, da bil og campingvogn tilsammen er stikbenene. Varm kontakten tunge. Dette er især vigtigt, når det regner. forsigtigt, og tør den ren. Dårlig kontakt kan også skyldes Beregn dit behov for strøm, hvis du ikke kan få tilslutning til 230 V-nettet på pladsen. korrosion spray stiften med en kontaktspray Kontrollér, at nødbremsens FRAKOBLING AF CAMPINGVOGNEN wire eller elkablerne ikke SÅDAN GØR DU: slæber hen ad jorden. A. Campingvognen skal stå på et så plant underlag som muligt. Træk 11. Kontrollér, at al trafikbelysning fungerer. 12. Kontrollér, at den grønne ATC-lampe lyser med et fast grønt lys. 13. Gennemgå tjeklisten på forrige side inden afrejse. håndbremsen. B. Fold næsehjulet ned, og lås det fast. C. Frakobl el-tilslutningen og nødbremsens wire. D. Løsn friktionskoblingen ved at trække koblingshåndtaget opad/ fremad, så låseanordningen åbnes. Nu kan koblingen løftes af med håndkraft eller ved hjælp af næsehjulets håndgreb. UNDER KØRSEL Sæt forsigtigt i gang, og undgå ryk. E. Vognens justeres til vandret ved at hæve eller sænke næsehjulet. F. Fold støttebenene ned, og juster vognens stilling. Husk på, at campingvognen er bredere end bilen. Hold øje bagud. Undgå kødannelse, og hjælp den hurtigere trafik med at passere. Overhaling med vogntog med campingvogn kræver en længere OBS! Campingvognens vægt skal hvile på hjulene. Ikke på støttebenene! strækning og tager længere tid. Tænkt dig om, før du overhaler, og frem for alt tag det roligt. 5DANMARK

6 ATC ANTIUDSKRIDNINGSSYSTEM ATC ANTIUDSKRIDNINGSSYSTEMET FØR KØRSEL Kobl campingvognen på. Slut det 13-polede anhængerkabel til det trækkende køretøj. Kontrollér, at campingvognens belysning fungerer. Kontrollér ATC-systemets lysdiode. ATC starter en selvtest lysdioden lyser rødt i ca. 3 sekunder. Lysdioden lyser derefter grønt. Der kan nu køres med vogntoget. HVIS LYSDIODEN IKKE SKIFTER OM TIL GRØNT: GÅ FREM IFØLGE TABELLEN. Indikation Status Følgevirkning Afhjælpning Grøn ATC aktiv Alt er OK Rød ATC ikke aktiv Fortsat kørsel mulig Løsn det 13-polede anhængerkabel fra det trækkende køretøj. Vent i ca. fem sekunder. Slut det 13-polede anhængerkabel til det trækkende køretøj. Blinker rødt ATC bremser Fortsat kørsel forbudt Løsn det 13-polede anhængerkabel fra det trækkende køretøj. Vent i ca. 5 sekunder. Slut det 13-polede anhængerkabel til det trækkende køretøj.gentages flere gange, hvis lysdioden ikke skifter til grønt første gang. Hvis lysdioden fortsætter med at blinke: Kontrollér trykstangsforlængelsen. Lysdiode ATC er uden strøm Fortsat kørsel forbudt OBS! slukket Bremsernes status er usikker. Kontrollér trykstangen! Ved problemer, som ikke kan løses ved hjælp af denne tabel: Opsøg et specialværksted! KONTROLLÉR TRYKSTANGEN Kontrollér tilslutningen mellem campingvognens chassis og ATC. Trykstangen kørt ud Rød markering vises Kør ikke! Løsn nødoplåsningen. (bremseposition) Trykstangen kørt ind Rød markering Fortsat kørsel uden Opsøg et specialværksted. (endeposition) vises ikke. ATC-funktion. LØSN NØDOPLÅSNINGEN VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Løsn stopmøtrikken (1), og skru den til bremsestangsforlængelsens hoved (2). Skru bremsestangsforlængelsen af stangen. Løft stangen en anelse, og træk bremsestangsforlængelsen af ATC. Skru stopmøtrikken af bremsestangsforlængelsen, hvorved kuglegevindet sikres. (3) Må ikke rengøres med højtryksrenser. Systemet er vedligeholdelsesfrit. SIKKERHEDSANVISNINGER Selv om ATC forbedrer sikkerheden, skal du alligevel tænke på ikke at udsætte dig eller dine medtrafikanter for nogen sikkerhedsrisiko. Tilpas altid hastigheden efter vejr-, vej- og trafikforholdene. Campingvogne/anhængere med højt tyngdepunkt kan vælte, inden de begynder at svinge! ATC-funktionen afhænger af dækkenes tilstand. 6

7 FORBEREDELSER AL-KO-CHASSIS VEDLIGEHOLDELSE AF AL-KO-CHASSIS Alle Cabbys campingvogne har et varmforzinket chassis. VEDLIGEHOLDELSE AF VARMFORZINKEDE DELE Varmforzinkning giver en heldækkende rustbeskyttelse. Gennem en kemisk reaktion med kuldioxidindholdet i luften opnås en tilstrækkelig beskyttelse efter nogle måneder. AL-KO Kobers køretøjsdele forsynes med et lag, som er mindst 70 µ tykt. Denne beskyttelse påvirkes af klimaforholdende og bliver 2-5 µ tyndere om året under normale forhold. I de første måneder efter varmforzinkningen er yderlaget følsomt over for fugt og dårlig luftcirkulation. Dette kan give matte hvide/grålige pletter (såkaldt hvidrust). Det drejer sig dog udelukkende om rent udseendemæssige forandringer, som ikke har nogen betydning for korrosionsbestandigheden. DE MEST ALMINDELIGE ÅRSAGER TIL HVIDRUST ER: Vejsalt Kondens, dårlig ventilation Opstilling i højt græs eller sne/snedriver Stærke rengøringsmidler Sne, som ligger på metaldele Søtransporter FOR AT FOREBYGGE DANNELSEN AF HVIDRUST ANBEFALES FØLGENDE Ved opstilling: Sørg for, at der er god luftcirkulation. Vand skal kunne løbe af og ikke blive liggende på metallet (tørres eventuelt af med det samme). Efter kørsel på vintervej skal de forzinkede dele spules med rent vand og derefter tørres. Der kan opnås en midlertidig beskyttelse med et tyndt lag olie. I henhold til DIN og SS-EN ISO 1461 er dannelsen af hvidrust normalt ikke nogen reklamationsgrund. FJERNELSE AF HVIDRUST: Hvidrust kan fjernes ved forsigtigt at børste med en rustfri stålbørste eller ved omhyggelig at gnide med en vaskesvamp med en grov overflade. I visse tilfælde kan der med fordel anvendes kemiske midler af typen Poligrat CSG zinkrengøring. Hvidrusten ses mest, når vognen er ny, og primært på blanke overflader. Hvidrusten slides med tiden væk af vejr og vind, og overfladen dækkes af et stabilt lag med en mat grå nuance. DANMARK 7

8 EL-SYSTEMET Din Cabby er udstyret med to forskellige el-systemer 230 V og 12 V. 230 V-SYSTEMET Elskabet er placeret på garderobens ydervæg, og ALDE-centralvarmefyret er placeret på gulvet. Størstedelen af alt serviceudstyr, såsom batteri og oplader, er samlet i en "elblok", som er placeret foran i sofaen til højre. Sikringerne på 16/10 A til 230 V samt fejlstrømsafbryderen er samlet i elskabet. Sikringerne sidder i relæboksen i garderoben. OBS! Der sidder to hovedsikringer på 20 A i forbindelse med batteriboksen. Den højeste tilslutningsstrøm er 16 A, hvilket betyder, at man i teorien kan udtage 3680 W til vognens strømforbrug. Normalt er udtagene på campingpladserne kun på 10 A, og den teoretiske udtagne effekt sænkes dermed til 2300 W. Hvis du er i tvivl, skal du finde ud af, hvad der gælder for det aktuelle udtag, så sikringerne i stolpen ikke overbelastes og udløses. For at tilslutte vognen til 230 V-nettet kræves et forlængerkabel på maks. 20 meter (gummikabel af typen RDO). Ledningens tværsnit må ikke være mindre end 2,5 mm 2 for at undgå overbelastning af kablet med spændingsfald, kortslutning, brand eller andre skader til følge. Placer kablet, så du undgår skader på kablet, eller at det fryser fast til jorden om vinteren. Tilslutningen til vognen skal være af typen CEE-19, et såkaldt "industristik". På mange pladser kræver man også tilsvarende stikforbindelser ved strømudtaget/stolpen. I vognens elskab er der monteret automatsikringer, som udløses i tilfælde af kortslutning eller overbelastning. Hvis sikringerne udløses, skal du altid undersøge årsagen til fejlen og afhjælpe fejlen, før sikringerne slås til igen. Der er i øvrigt flere funktioner, som drives ved hjælp af 230 V. Det er vigtigt, at man som bruger ikke overbelaster systemet, hvilket medfører, at sikringerne udløses, hvis ikke belastningssikringen er aktiveret. Se side 15 vedrørende aktivering af belastningssikringen. BETJENINGSPANEL A Betjeningspanelet består af to displays: A. Cabby-display B. Alde-display B Cabby-displayet er inddelt i to hovedsystemer: C. Hovedmenuen indeholder 14 menuer og styrer de funktioner, som Cabbydisplayet kan udføre. D. Servicemenuen anvendes til at foretage kalibrering og indstillinger. Du kan bladre mellem menuerne med de knapper, der har et pilsymbol iht. billedet. Alle menuer har som regel en ON- og en OFF-indstilling. HOVEDMENUEN (C) Menu 1 Ur og el-tilslutning Indstillingen OFF: Vognens hovedstrømafbryder er slukket. Der er slukket for 12 V. C D Uret er aktivt. Hvis bjergkobling er aktiveret, vises en bjergtop samt den type bjergkobling, der er valgt. Hvis 230 V er tilsluttet, vises et lyn. Indstillingen ON: Vognens hovedstrømafbryder er aktiv. Viser, at 12 V er tilkoblet, dvs. at vognens batteri er tilkoblet til el-systemet. Uret er aktivt. 230 V er tilsluttet og kan anvendes ved opvarmning. Hvis vand ON er aktiveret, vises en vandhane. Hvis eksternt vand (byvand) er aktiveret, vises en vandhane samt teksten EXT. Læs mere om byvand på side V-SYSTEMET Din Cabby er udstyret med et betjeningspanel, som er placeret sammen med panelet til fyret i den venstre skabslåge over køkkenet. Betjeningspanelet er vognens hovedafbryder, og det bruges desuden til regulering af vognens 12 V-funktioner. På betjeningspanelet kan man regulere, om spændingen skal tilføres fra campingvognens eller bilens batteri. Husk kun at bruge indstillingen "spændingstilførsel fra bil" som reserve hvis der ikke er mere strøm på campingvognens batteri. Bemærk dog, at man i mange moderne biler ikke kan opnå forbindelse med bilens batteri, hvis tændingsnøglen står i slukket position. Hvis du alligevel gerne vil kunne bruge bilens batteri i denne position, skal du kontakte et autoriseret værksted med henblik på eventuel ombygning. OBS! Ved større udtag eller udtag over længere tid fra bilens batteri kan bilen miste evnen til at starte. Ved batteridrift alene er den tilgængelige kapacitet begrænset til batteriets aktuelle opladningsniveau. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på vognens strømforbrug, især når den ikke er koblet til 230 V-nettet. Menu 2 Drikkevand Indstillingen OFF: Vandpumpen er slukket. Niveau 1. Indstillingen ON: Drikkevandsniveau % angives med en vandbeholder med eller uden vandhane. Vandpumpen i campingvognen er aktiveret, og tankens volumen vises på displayet. Niveau 2. Indstillingen ON: Eksternt vand er aktiveret. Hvis eksternt vand (byvand) er aktiveret, vises en vandhane samt teksten EXT. Menu 3 Spildevand/afløbstank Spildevandsniveauet ligger mellem % og angives med en beholder uden vandhane. 8

9 FORBEREDELSER EL-SYSTEMET Menu 4 Batterispænding Symbolet for den aktuelle batterispænding er et batteri. Menu 5 Varme ved 12 V Indstillingen skal altid være ON. OBS! Alde-displayet tændes kun i tilstanden ON, når vognen ikke er sluttet til 230 V. Fra Alde-displayet kan du styre opvarmning af campingvognen. Menu 9 Trafikbelysning i campingvognen Indstilling i positionen OFF eller ON. Ligesom advarselsblinkene kan også trafikbelysningen til campingvognen aktiveres fra Cabbydisplayet. Det kan være godt at anvende, hvis vognen skal efterlades i mørke, f.eks. ved punktering. Menu 10 Batterivalg mellem campingvogn og bil. Batterivalg foretages med ON/OFF-knappen, afhængig af om du vil bruge bilens eller campingvognens batteri. DANMARK Menu 6 Aktivering af køleskab med 12 V Indstillingen OFF: Ved normal brug af campingvognen. Indstillingen ON: Kun i kombination med opladningsbooster. OBS! Begrænset drift. Menu 7 Bjergkobling Indstillingen OFF: Hvis bjergkobling er aktiveret, vises en bjergtop i den første menu. Menu 11 Opladningsbooster (ekstraudstyr) Indstillingen Auto: Her registrerer Cabby-displayet, om boosteren er tilsluttet eller ej. Indstillingen OFF: Boosteren er slukket. Med boosteren kan campingvognens batteri oplades ved hjælp af bilen. OBS! For at boosteren kan fungere skal der bruges en korrekt tilsluttet 13-polet kontakt på bilen. Menu 12 Ekstra Denne menu er ikke aktiveret. Indstillingen ON: Her indstilles, hvilken position bjergkoblingen skal være i. Niveau 1 Varme: Hvis bjergkoblingen er indstillet til varme, får campingvognen automatisk adgang til varme, så snart den får adgang til 230 V, også selvom betjeningspanelet står på OFF. Menu 13 Sikringsoversigt Hvis alle sikringer på relæet fungerer, vises der kun et sikringssymbol med OK. Hvis én eller flere af de 14 sikringer på relæet er ude af drift, så viser displayet et kryds over sikringssymbolet samt hvilke af de 14 sikringer, der er ude af drift. Niveau 2 Køling: Hvis bjergkoblingen er indstillet til køling, aktiveres campingvognens køleskab automatisk, når 230 V tilsluttes til campingvognen, også selvom betjeningspanelet står på OFF. Niveau 3 Varme + køling: Indstillingen forsyner campingvognen med både adgang til varme og et aktiveret køleskab. Inden strømmen afbrydes, skal der foretages følgende valg: 1. Valg af energitype, såsom gas, el eller en kombination heraf, samt valg af effekt, f.eks. 2 kw. 2. Indstil til køleskab, og vælg 230 V samt den ønskede temperatur. OBS! Alde-displayet skal være ON, når strømmen afbrydes. Menu 8 Advarselsblink i campingvognen Indstilling i positionen OFF eller ON. Campingvognens advarselsblink kan aktiveres fra Cabby-displayet, forudsat at bilens lygter er slukkede. Menu 14 Viser de aktive niveau-alarmer Menuen viser en liste over aktive alarmer. Alarmer i form af lyd- og lyssignal. I menuen over aktive alarmer er der alarmer for drikkevand, spildevand og batterispænding. Alarmniveauerne for drikkevand, spildevand og batterispænding indstilles i Cabbydisplayet under servicemenuen. Den forudindstillede værdi for batterialarm er 10 V, og den forudindstillede værdi for vandniveauerne er hhv. 10 % og 80 %. Alarmen kan slukkes i hovedmenuen (Store/Reset) og nulstilles ved at fjerne årsagen til alarmen, f.eks. påfylde vand, tømme spildevandsbeholderen og oplade batteriet. OBS! Hvis alarmen for drikkevand eller spildevand nulstilles på Cabby-displayet, gentages alarmen ikke. Hvis batterispændingen i campingvognen er faldet til under det alarmniveau, som er indstillet i servicemenuen, vises den aktuelle batterispænding under Aktive alarmer. Tidsstyring: Lydalarmen er slukket fra Lysalarmen er aktiv døgnet rundt. 9

10 EL-SYSTEMET TIMER OG VÆKKEUR Symbol for vækkeur: Symbol for timer: Tryk på knappen Store/Reset for at vende tilbage til den første hovedmenu. Efter 5 minutters inaktivitet i servicemenuen vender displayet tilbage til den første hovedmenu. Vækkeur Timer GENDANNELSE AF FABRIKSINDSTILLINGERNE For at få adgang til fabriksindstillingerne på betjeningspanelet skal knapperne + og - holdes inde, indtil summeren afgiver et bip (ca. 10 sek.). For at aktivere timeren eller vækkeuret skal betjeningspanelets øverste display befinde sig i hovedmenuen. Ved hjælp af et kort tryk på knappen Store/Reset vises en menu for valg af timer eller vækkeur. Valget foretages ved hjælp af piltasterne, og indstillingen gemmes ved at trykke på knappen Store/Reset. Timerens indstillingsområde er 1-99 minutter, og der kan også indstilles sekunder. Indstil den ønskede tid ved hjælp af +/-, og skift mellem minutter og sekunder ved hjælp af piltasterne. Den værdi, som kan indstilles, er markeret. Start timeren ved hjælp af knappen Store/Reset. Når timeren har talt ned fra den indstillede tid, afgiver summeren en lyd i form af korte bip, som deaktiveres på betjeningspanelet. Hvis summeren ikke deaktiveres, stopper den efter 1 minut, og displayet vender tilbage til den første menu. Vækkeuret indstilles på samme måde som timeren, dvs. den ønskede tid indstilles ved hjælp af +/-, og du kan skifte mellem timer og minutter ved hjælp af piltasterne. Når vækkeuret er aktiveret, vises et lille ur i hovedmenuen. Vækkeuret aktiveres ved at trykke på Store/Reset, samtidig med at tasten +/- trykkes ind, så vækkeuret indstilles til ON. Du kan vende tilbage til hovedmenuen ved at trykke på knappen Store/Reset. Summeren afgiver det samme korte bip som ved timeren, men signalet gentages efter 2 minutter, hvis alarmen ikke er deaktiveret. SERVICEMENUEN (D) GRUNDINDSTILLINGER Servicemenuen (øverste display Cabby-displayet) aktiveres med et langt tryk på knappen Store/Reset. I servicemenuen indstilles alle alarmniveauer for drikkevand, spildevand og batterispænding. I servicemenuen kan man også indstille kontrast og baggrundsbelysning på displayet. Servicemenuen indeholder følgende funktioner: Indstilling af ur. Indstilling af alarmniveau for drikkevand. Indstilling af spildevand. Indstilling af alarmgrænsen for spændingen i campingvognens batteri. Kalibrering af niveaufølere for drikkevand og spildevand, maksimumog minimumniveauer. Tallet i parentes angiver følerens aktuelle værdi. Baggrundsbelysning på displayet ved aktivitet. Baggrundsbelysning på displayet i hviletilstand. Kalibrering af ur. Angiv, hvor mange sekunder/døgn, uret skal justeres. Kontrast på displayet. Valg af sprog. Niveau-alarm ON/OFF. Tidsstyring af niveau-alarm. FABRIKSINDSTILLEDE DATA PÅ BETJENINGSPANELET Ur 00:00:00 Alarmniveau drikkevand 10 % Alarmniveau spildevand 80 % Alarmniveau batteri 10V Kalibrering drikkevand Min. 70, Maks. 130 Kalibrering spildevand Min. 70, Maks. 120 Kalibrering LCD MIN 40 % Kalibrering LCD MAX 100 % Kalibrering ur 0 S/24H Kalibrering LCD-kontrast 0 Valg af sprog Svensk (kan ændres til dansk) OPLADNING AF BATTERI Campingvognens batteri er placeret i en batterikasse. Det er vigtigt, at udluftningsslangen fra batteriet er tilsluttet korrekt, og at den frie ende udmunder under gulvet. Campingvognens batteri kan normalt oplades på to måder. Med campingvognens batterioplader eller bilens generator, hvis der er tilkoblet en opladningsbooster. MED CAMPINGVOGNENS BATTERIOPLADER Når campingvognen tilsluttes til 230 V-nettet, starter campingvognens batterioplader automatisk, og batteriet oplades. Husk, at dårligt opladede batterier nemt fryser i stykker i koldt vejr, mens et fuldt opladet batteri langt bedre kan tåle kulde. Hvis campingvognen ikke skal bruges i længere tid, kan batteriet med fordel opbevares køligt og om muligt med en vis vedligeholdelsesopladning. Når campingvognen ikke anvendes, er det også vigtigt at slå campingvognens hovedafbryder fra ved at vælge OFF i det øverste display, da selv et meget lille forbrug vil tømme batteriet. INDVENDIG BELYSNING Al belysning drives med en batterispænding på 12 V. Ved udskiftning af elpærer er det vigtigt at montere den korrekte type elpære med den rigtige effekt. Brug af en forkert elpære eller en elpære med for høj effekt kan medføre overophedning med risiko for brand eller brandskader. 10

11 FORBEREDELSER EL-SYSTEMET TV-ANTENNE (EKSTRAUDSTYR) Cabbys campingvogne kan udstyres med en elektronisk TV-antenne til internt TV, hvilket vil sige, at man får signalet ind via antennen på taget. Denne antennetype kræver 12 V spænding for at kunne fungere. På alle de steder i campingvognen, hvor der er placeret antenneudgange, er der også tilslutning til eksternt TV (1), f.eks. kabel-tv på campingpladsen. Tilslutning til eksternt TV foretages i det udvendige udtag på campingvognens dørside, som er mærket med EXT. I de TV-udtag, der findes i campingvognen, skal kablet til eksternt TV sættes i det øverste udtag. Det nederste udtag er til internt TV (2), dvs. antennen fra taget. Hvis udtagene ligger ned, skal det eksterne TV kobles til højre udtag. Det interne TV skal kobles til venstre udtag. 1 2 DANMARK TRAFIKBELYSNING Cabbys vogne er udstyret med trafikbelysning i overensstemmelse med det 13-polede system. Glassene på den bageste belysning er limet fast og kan ikke løsnes fra lygtehusene. Ved udskiftning af elpære: 1. Skru de to skruer på dekoplasten løs. 2. Skru de to skruer på lygten løs, samtidig med at du holder på lygten med hånden. 3. Bagsiden af lygten. Elpæren sidder fast med en bajonetfatning. Skru en kvart omdrejning mod uret, og løft holderen til pæren ud. 4. Elpæren skrues ud 2 mm mod uret. 1 2 TABEL OVER ELPÆRER Bremselygte, diode Blinklys Forreste positionslygte, diode Bagerste positionslygte, diode Nummerpladelygte Sidemarkeringslygte, diode Breddemarkeringslygte Baglygte Tågebaglygte Effekt ubetydelig effekt 21 W ubetydelig effekt ubetydelig effekt 5 W ubetydelig effekt 5 W 21 W 21 W 3 4 BILENS 13-POLEDE KONTAKT (DIN 72570) Set udefra (tilslutningssiden mod campingvognen) skal kontakten være tilkoblet i henhold til tabellen Stikben nr. DIN-kateg. Tilsluttet forbruger Ledningstværsnit, mm 2 1 L Venstre blinklys g Tågebaglys Jord R Højre blinklys R Højre baglys Bremselys L Venstre baglys Bagprojektør (baklys) Kontinuerlig strømforsyning 2.5 (ATC i campingvogn) 10 Strømforsyning, når generatoren oplader 2.5 (opladning + køleskab i campingvogn) 11 Jord Ledig Jord

12 VARME VARMESYSTEM Cabbys campingvogne er som standard udstyret med vandbåren centralvarme. Dette system indeholder ved levering fra fabrikken en blanding af vand og glykol i et forhold, som kan klare en udetemperatur på ned til -35 grader. OBS! Inden hver vinter skal du altid kontrollere den aktuelle glykolblanding. Brug altid ETYLEN-glykol. Vær omhyggelig med påfyldning af vand, og brug aldrig vand af ukendt oprindelse på grund af risikoen for saltkorrosion af aluminiumsystemet. Varmesystemet er baseret på en rørslange med radiatorer i hele campingvognen, som opvarmer den kolde luft i gulvniveau. Den varme luft stiger op gennem særlige luftspalter langs væggene og cirkulerer derefter rundt i vognen. Pas på ikke at tildække luftspalterne, da dette reducerer varmekapaciteten betydeligt. Den friske luft suges ind i gulvniveau gennem separate ventiler. Den friske, kolde luft forvarmes ved at blive ledt gennem en særligt tætribbet del af radiatorerne. Cabby er som standard udstyret med vandbåren gulvvarme. I gulvet er der tre rørslanger, som opvarmer gulvet. Advarsel: Skru aldrig i gulvet. UDLUFTNING AF VARMESYSTEMET Ekspansionsbeholderen er vægmonteret og er placeret på garderobens ydervæg. Den giver en regelmæssig udluftning og kontrol af systemets vandniveau. Der er ekstra luftnipler, som kan åbnes for udluftning, hvis der opstår forstyrrelser i systemets cirkulation. Drej ventilen mod uret for at udlufte. Du skal have et stykke papir ved hånden, eftersom det sprøjter en del under udluftningen. Når der kommer en tynd stråle af glykol, kan du lukke for luftniplen. PLACERING AF LUFTNIPLER Indtræden Luftniplen er placeret lige til venstre, når du træder ind i vognen. Findes på følgende modeller i henhold til tabellen: Luftnipler Alle længder Visse længder F3, F4 og FT 740 M 740 M2C 800 F3F 800 FTM 800 FTM2C 740 LTD/LTF 800 LTD/LTF 740 F2C 800 F2C Toilet F3, F4, M, M2C, F3F Luftniplen sidder til venstre i skabe med lige låge. Midterste toilet Findes på følgende modeller: L, F2B, F2C, FM. Luftniplen er placeret inde i kommoden i højre side. Toilet & bruser Findes på model FT, LTD, LTF, FTM og FTM2C. Luftniplen er placeret bag ved toilettet og nås via den tilsluttende garderobe. Sofa på dørsiden Der sidder to luftnipler bag 1 2 ved sofaen. Løft på sofalåget i henhold til billedet. Findes på følgende modeller: F3, L, F2B, F2C, F3F, M, M2C, FM. Luftniplen i hjørnet kan ikke ses (1). Du kan komme til den fra ydersiden via skilugen På de øvrige modeller er der kun en luftnippel (2). Bagvæg Billedet viser udluftning under etageseng. Der er udluftning til gulvvarme på forskellige steder i campingvognen afhængig af model, men den er altid placeret mod 800 F3F under dobbeltseng. bagvæggen. Der er udluftning under sengen, etagesengen, dinetten eller garderoben. Varmeanlæg Der er en luftnippel ved varmeanlægget på alle modeller. Billedet viser luftniplen på en model med shuntet gulvvarme (ekstraudstyr). På modeller uden shunt er luftniplen placeret ved siden af varmeanlægget. Bag ved seng mod vinduessiden Findes på: F4, FT, LTD, LTF, FTM, FTM2C. 12

13 FORBEREDELSER VARME CIRKULATIONSPUMPER Som standard er alle Cabby-campingvogne udstyret med en integreret 230 V- og en 12 V-cirkulationspumpe. Valg af cirkulationspumpe, dvs. 12 V eller 230 V, foretages på Cabby-displayet. SIKKERHEDSVENTILATION Alle Cabby-campingvogne er udstyret med en sikkerhedsventilation, som er dimensioneret således, at når alle vinduer, tagluger og yderdøre er lukkede, vil indholdet af kuldioxid i vognen ikke overskride et sundhedsfarligt niveau. Dette forudsætter dog, at der ikke opholder sig flere personer i vognen end det, som vognen ventilationsmæssigt er konstrueret til. Eksisterende ventilationsåbninger må ikke tildækkes. Tagluger og ventiler skal holdes fri for sne. GULVVARME TIL/FRA På væggen inde i skabet med fyret er der en kugleventil. Du skal løfte træpladen af for at komme ind til den. Kugleventilen har to indstillinger. Gulvvarmen er slået til, når kugleventilen står lodret mod gulvet. (1) Du kan slukke for gulvvarmen ved at dreje kugleventilen vandret i forhold til gulvet. (2) 2 1 DANMARK SHUNTET GULVVARME (EKSTRAUDSTYR) INDIVIDUELT REGULERBAR GULV- OG RADIATORVARME TILKOBLING AF GULVVARMESYSTEMET Shunten kan indstilles på en skala fra 1 til 9. På billedet er shunten indstillet på 5, som er grundindstillingen. Det betyder, at 50 % af det vand, der cirkulerer i gulvvarmeslangerne, løber tilbage til fyret. Her varmes vandet op for derefter igen at løbe ud i varmeslangerne. Hvis du vil øge gulvvarmen, kan du f.eks. indstille shunten på 8. Det betyder, at 80 % af det vand, der cirkulerer i gulvvarmeslangerne, løber tilbage til fyret og bliver opvarmet. Hvis du i stedet vil have et mindre varmt gulv, kan du f.eks. indstille shunten på 2. Det betyder, at 20 % vandet i gulvvarmeslangerne løber tilbage til fyret og bliver opvarmet. GENERELT: Cirkulationspumpen til gulvvarmen arbejder i intervaller på 5 minutter, hvilket indebærer, at den ikke arbejder i de næste 5 minutter. Dette mindsker strømforbruget, hvilket kan have betydning for den, der kun anvender 12 volt. Cirkulationspumpen til gulvvarme arbejder altid i disse intervaller, uanset hvilken indstilling der er aktiveret. Pumpen kan indstilles i tre forskellige indstillinger. På nedenstående billede ses, hvordan gulvvarmesystemet er tilkoblet. Føler til termostat 5 SHUNT Retur til fyr Udgående til konvektorer Tilførsel fra fyr Cirkulationspumpe til gulvvarme Varmeanlæg 3010 Konvektorer Gulvvarmerør Bemærk! Konvektor = radiator/element Fyrets cirkulationspumpe Retur fra konvektorer 13

14 VARME INDSTILLINGEN AUTO: I denne indstilling arbejder gulvvarmen og radiatorerne på at opvarme campingvognen. Når den ønskede temperatur er opnået, fortsætter gulvvarmen i yderligere 30 minutter, inden den slås fra. Når der er behov for opvarmning, kører gulvvarmen hele tiden. 1. Indstil shunten på 5, og vælg indstillingen Auto, som er grundindstillingen. Shunten er en ventil, som regulerer mængden af varmt vand fra fyret til gulvslangerne. Den højeste indstilling på shunten er Vælg altid indstillingen Auto om vinteren. Hermed fås en kombination af varme fra radiatorerne og gulvvarme. Hvis du vil øge varmen til radiatorerne, kan du nedsætte indstillingen på gulvvarmeshunten for at undgå eventuel kondens på vinduesruderne. INDSTILLINGEN KONTINUERLIGT: Ved denne indstilling opvarmes kun gulvet, under forudsætning af at fyret er indstillet til et bestemt effektniveau, f.eks. 2 kw. INDSTILLINGEN TID: En anden måde at "tvinge" gulvvarmen i gang i et begrænset tidsrum, er at anvende indstillingen Tid. OBS! Strømafbryderen er fjedrende og standser ikke i indstillingen Tid. Hvis du vælger indstillingen Tid, går gulvvarmen i gang i 30 minutter. Derefter slukkes der for gulvvarmen. Eksempel: Om morgenen, når systemet har været slukket, og man kun vil have gulvvarme i kortere tid: Før regulatoren til den fjedrende indstilling "Tid", og lad den fjedre tilbage. HER ER ET EKSEMPEL PÅ, HVAD DER ER GODT AT VIDE VED OP- VARMNING AF CAMPINGVOGNEN. Forudsætninger: Campingvognen er opstillet på en campingplads. Inde i campingvognen er der minusgrader. En effektiv måde at opvarme campingvognen er at kombinere el og flaskegas. I dette eksempel anvendes el 2 kw og flaskegas 5 kw. Campingvognen skal ikke opvarmes udelukkende med gulvvarme. Gulvvarmen skal kun ses som en funktion, der øger komforten. Det skal føles varmt og behageligt at gå på gulvet. På campingpladsen: Kontrollér, hvilken sikring der anvendes i eludtaget. Hvis det er en sikring på 10 ampere, skal effekten indstilles til 1 eller 2 kw. For at kunne anvende en effekt på 3 kw skal der sidde en sikring på 16 ampere i el-udtaget. Belastningsvagt: En belastningsvagt holder styr på effektforbruget i 1 2 campingvognen. Ved for høj belastning går fyret ned i effektniveau, i stedet for at der går en sikring (f.eks. ved anvendelse af en mikrobølgeovn). Når du ved, hvilken sikring der er tilgængelig, kan du gå ind og aktivere belastningsvagten. Det gør du ved at låse panelet op og trykke på symbolet AMP og vælge samme amperetal som sikringen i stolpen. I dette eksempel vælges 10 A. Afslut ved at trykke på OK for at aktivere indstillingen. Eksempel. Sådan gør du: Alde-displayet 1. Tænd for displayet ved at trykke på knappen. 2. Indstil den ønskede temperatur i campingvognen. 3. Vælg et effektniveau på 2 kw til en 10 ampere sikring. 4. Flaskegas: Vælg indstillingen ON. 5. Tryk på knappen Menu for at se temperaturen udendørs og indendørs. Tryk en gang til for at komme tilbage til udgangsmenuen. 6. Lås menuen op for at komme til funktionen belastningsvagt. Belastningsvagten Indstil belastningsvagten efter, hvilken sikring der er i stolpen. I dette eksempel med 2 kw bliver indstillingen 10 A. Afslut med OK for at aktivere indstillingen. Bemærk! Hvis belastningsvagten er indstillet på 10 A, og Alde-displayet er indstillet på 3 kw, vil der alligevel ikke ryge en sikring, eftersom belastningsvagten styrer og sænker fyrets effekt til 2 kw, hvilket er det maksimale effektudtag for en 10 A-sikring. RUMFØLEREN (EKSTRAUDSTYR) Rumføleren sidder under betjeningspanelet og har to indstillinger. Føleren mærker temperaturen og arbejder på at opretholde den indstillede temperatur. Føleren anvendes til at få den ønskede temperatur, der hvor man befinder sig i campingvognen. Tanken med denne løsning er, at temperaturen skal måles, dér hvor man befinder sig. Eftersom alle, der opholder sig i vognen, samt påvirkningen fra f.eks. madlavning, kaffemaskine osv. tilfører varme, påvirker dette reguleringen af fyret. Når man flytter til den bagerste del af vognen, slås føleren om, således at aflæsningen flyttes til den bagerste føler. Temperaturen bliver så mere jævn, da føleren sidder dér, hvor påvirkningen aktuelt er. OBS! Rumføleren til forreste sofadel sidder på undersiden af overskabene. Rumføleren til sovedelen sidder oven for sengens hovedende. 14

15 FORBEREDELSER VARME TAGLUGER Taglugen har ventilationsåbninger i rammen. Disse er altid åbne. De fleste tagluger er som standard udstyret med myggenet og rullegardin. Den forreste tagluge åbnes ved at dreje låsebeslagene og løsne dem fra låsepalen. Derefter trykkes lugen opad, hvorefter den kan skydes i vognens længderetning til den ønskede åbning. Ved risiko for regn skal lugen skydes tilbage over åbningen, så der ikke kommer regnvand ind i vognen. Ved risiko for kondens skal der sørges for god udluftning. EMHÆTTE Emhætten drives med 12 V, og ventilationskanalerne og filteret skal rengøres efter behov. Emhætten er udstyret med et fedtfilter, som nemt kan afmonteres og rengøres. OBS! Gulvventiler, tagventiler eller tagluger må ikke overdækkes eller begrænses. Om vinteren skal du undgå at skovle sne op ad campingvognen, så frisklufttilførslen blokeres. Rengør insektnet og støvfi lter efter behov. Om vinteren skal is og sne fjernes fra ventiler og tagluger. FJERNSTYRING AF VARME CABBY GSM START (EKSTRAUDSTYR) VIGTIGT AT VIDE Når forsyningsspændingen tilsluttes, påbegynder Cabby GSM Start med opstart, og lysdioden blinker. Det tager 1-2 minutter, inden opstarten er udført, lysdioden holder med at blinke, og samtale kobles til. SIM-kortet skal være aktivt. Kontrollér dette med kortleverandøren for at undgå problemer med funktionen. DEAKTIVERING AF PIN-KODEN TIL SIM- KORTET TIL CABBY GSM START. 1. Indsæt et SIM-kort i en mobiltelefon. 2. Gå til Indstillinger/ Værktøjer. Den videre sti er Sikkerhed Lås SIMbeskyttelse Beskyttelse. Her vælger du indstillingen FRA. Har du en anden sti, henviser vi til manualen til mobiltelefonen. 3. Træk den grønne kontakt ud. Der må ikke være strøm på, når du sætter SIM-kortet i. 4. Sæt SIM-kortet ind i Cabby GSM Start i henhold til billedet Sæt den grønne kontakt i. Nu begynder lysdioden at blinke. 6. Kontrollér, at fyret er indstillet med en effekt på f.eks. 2 kw. 7. Indstil Alde-fyret til indstillingen Ekstern (se Aldes instruktionsbog). Indstillingen Ekstern ON viser, at Cabby GSM Start-systemet er aktiveret. Teksten "External start heater on" vises på displayet. GSM-systemet arbejder altid mod den indstillede temperatur på Alde-fyret. INDSTILLINGEN AF AFBRYDEREN, NÅR DU FORLADER CAMPINGVOGNEN A Vippeafbryderen (A), som er monteret oven på sikringsskabet i garderoben med fyret, står i indstillingen GSM for køleskab. Denne indstilling gælder, når du forlader campingvognen. GENNEMLÆS... hvilke kommandoer (0-9), der kan vælges imellem, inden du ringer telefonnummeret til din Cabby GSM Start. Tast PIN-koden 0000 ind, og afslut med #. Følg telefonsvarerens oplæsning af de forskellige kommandoer, og vælg en af dem. KOMMANDOER Der er 10 kommandoer at vælge imellem (0 9), og de svarer til telefonens nummertaster. Du kan frit vælge en kommando og behøver ikke at gøre det i rækkefølge. Du kan f.eks. gå direkte til kommando nr. 4 ved at trykke på 4. Kommando 0 lukker for udgang 1 til fyret/varmeapparater og udgang 2 til køleskabet. Kommando 1 aktiverer udgang 1 til fyr/varmeapparater. Kommando 2 forsinket starttid kan indstilles højst 24 timer i forvejen. B Lysdioden (B) er placeret oven for Cabbydisplayet. Lysdioden blinker i afventning på, at kommandoen udføres, og lyser derefter uafbrudt eller med dobbeltblink. Kommando 3 aktiverer udgang 2 til køleskabet. Forudsætningen for, at denne kommando kan fungere, er, at brugeren har omstillet vippeafbryderen (A) i henhold til billedet. Kommando 4 status. Her får du svar på følgende spørgsmål: Er fyret slået til udgang 1? Hvilken køretid har fyret? DANMARK 15

16 VARME Er køleskabet tændt udgang 2? Er temperaturreguleringen aktiv? Hvilken temperatur er der i campingvognen? Hvilken spænding har batteriet? Hvor kraftigt er GSM-signalet? Kommando 5 indstilling af fyrets køretid. Vælg konstant, som er uendelig tid. Kommando 6 aktivering af temperaturreguleringen. Lysdioden (B) lyser med dobbeltblink, når temperaturreguleringen er aktiveret. Temperaturreguleringen arbejder hen mod den temperatur, som er indstillet på Alde-displayet. Inden du tager hjem, skal du indstille systemet til minimum det antal grader, du vil regulere op til, f.eks. 20 C. Alde-displayet skal så indstilles til 22 C eller derover. Når du sidder i bilen eller er hjemme, kan du vælge, hvilken temperatur der ønskes i vognen. Du kan f.eks. indstille temperaturen til 10 C for at undgå kondens og for at få en hurtigere opvarmning af vognen. Inden du tager hen til campingvognen, skal du vælge kommando 6 igen og hæve temperaturen til det, som den skal være, når du kommer frem til campingvognen. Tænk på eksemplet med, at Alde-displayet skal være indstillet på 22 C, inden du forlader campingvognen. Når temperaturen er opnået i campingvognen, skifter den eksterne indstilling til OFF. Når temperaturen er faldet til under den værdi, der er indstillet på Alde-displayet, slås fyret til, og den eksterne indstilling skifter til ON. Kommando 7 aktivering af SMS-alarmer. 1. SMS-alarmerne aktiveres ved at trykke Indtast hvilket telefonnummer, SMS-alarmerne skal sendes til. 3. Alarmerne aktiveres med tre cifre 110 #. Det første ciffer aktiverer alarmen for den indstillede temperatur. Der sendes en SMS til din telefon, hvis temperaturen kommer under +5 C. Det andet ciffer aktiverer spændingsalarmen. Der sendes en SMS til din telefon, hvis spændingen kommer under 11 V. Det tredje ciffer aktiverer alarmen for enheden. Denne funktion kan ikke aktiveres, eftersom der ikke er tilsluttet nogen føler. Du kan slukke for indstillingerne ved at taste 000, som er indstillingen OFF. Der sendes en SMS tre gange for hver aktiveret alarm. De sendes med 5 minutters mellemrum. De respektive alarmfunktioner deaktiveres efter tre afsendte alarmer. Herefter skal du igen aktivere de respektive alarmer. Kommando 8 ændring af indstillinger for dato og tid samt Eksempel på dato valg af sprog. Kommando 9 ændring af PIN-kode. Tryk på *, hvis du vil til hovedmenuen. Hvis du allerede er i hovedmenuen, afsluttes samtalen. De indstillinger, som du har foretaget, er altid til rådighed. Hvis du trykker på lysdioden ovenfor Cabby-displayet i 10 sekunder, nulstilles dine indstillinger, og du kan så begynde forfra. I CAMPINGVOGNEN Når du kommer hen til campingvognen: Sluk for GSM-systemet ved at trykke på lysdioden eller ved at ringe til din Cabby GSM Start, og tryk Kommando 0. Omstil vippeafbryderen til køleskabet i garderoben med fyret. Ellers fungerer køleskabet ikke. FUNKTIONSFORSTYRRELSER Der kan opstå funktionsforstyrrelser, hvis: Mobiltelefonen befinder sig i nærheden af Cabby GSM Start. Der er andet elektronisk udstyr, såsom computere, i nærheden, som skaber forstyrrelser. Spændingsniveauet tilfældigt understiger 8 V (kan forekomme ved start med dårligt batteri). Køretøjet er placeret ved en kraftig senderantenne. Køretøjet befinder sig uden for GSM-nettets dækningsområde. Temperaturen i campingvognen er under -30 C. FEJLSØGNING Hvis Cabby GSM Start (herefter benævnt C GSM S) ikke fungerer ved opkald via telefon, bør der foretages følgende handlinger, inder der tages kontakt med et servicested. 1. Kontrollér, at SIM-kortet er aktivt. 2. Send en SMS, og se om den går igennem. 3. Kontrollér, at der er sat strøm til C GSM S. 4. Kontrollér, at temperaturen ikke er under -30 C. Hvis temperaturen er under -30 C, er funktionen ikke sikker. 5. Afprøv, om C GSM S fungerer ved at trykke på trykknappen. 6. Kontrollér ved hjælp af din egen mobiltelefon, at der er et GSMsignal. 7. Kontrollér, at antennekontakten er skruet sammen, og at antennen er placeret således, at signalerne kan nå den, og at antennekablet er helt. 8. Sluk for strømmen til C GSM S i 5 minutter. 9. Tilslut forsyningsspænding. 10. Ring til C GSM S. 11. Kontrollér, om den valgte funktion er aktiveret. 12. Hvis funktionen ikke virker, skal køretøjet flyttes til et sted, hvor det tidligere har fungeret, og samtalen skal gentages. 13. C GSM S kommunikerer regelmæssigt med sendere, og ved høj belastning kan der opstå ventetider, så C GSM S ikke kan svare. Forsøg at ringe op igen. 14. Hvis funktionen alligevel ikke opnås, skal du kontakte et servicested. 16

17 FORBEREDELSER DRIKKEVAND OG AFLØB DRIKKEVAND Drikkevandssystemet består af en fast beholder, som normalt er placeret foran under campingvognens sofa. Beholderen har en kapacitet på 40 liter, og påfyldning sker gennem det udvendige indtag. Påfyldning skal ske ved hjælp af en almindelig vandkande med tud eller en vandslange. Beholderen er udstyret med overfyldningsbeskyttelse via et overløbsrør, som udmunder under vognen. Rengøring af vandbeholderen foretages via en inspektionsluge i beholderens øverste del. Aflejringer vaskes nemt væk med varmt vand og et neutralt opvaskemiddel, som ikke afgiver smag. Skyl flere gange. Vedrørende eventuel desinficering henvises til anvisningerne på de midler, der fås i handelen. TILSLUTNING TIL BYVAND (EKSTRAUDSTYR) Tilslutning til byvand (1) kan anvendes de steder, hvor der er mulighed for at koble sig på den kommunale vandforsyning. Drikkevandsbeholder Drikkevandsbeholderens udtømningshane i åben stilling. TØMNING AF SPILDEVANDSBEHOLDER Ved tømning af spildevandsbeholderen stilles et kar under afløbet under vognen. Åbn afløbshanen under vognen, lad vandet løbe ud, og luk derefter hanen. Afløbet er opvarmet for at modvirke isdannelse. Der sidder et låg på vandlåsen, som kan åbnes med henblik på: Fjernelse af snavs Tømning ved vinterlukning VANDPUMPE Dykvandpumpen er placeret inde i drikkevandsbeholderen. Dens konstruktion bevirker, at ikke alt vand kan suges op. Der står en smule tilbage på bunden, som skal tømmes ud via udtømningshanen. ADVARSEL Kør aldrig pumpen "tør" uden vand. OBS! Ved risiko for frost, når varmeanlægget er slukket, henvises til separat vejledning vedrørende vinterlukning på side 25. Spildevandsbeholderens udvendige afløbshane Vandlåsen til spildevandsbeholderen DANMARK UDTAG TIL BRUSER (EKSTRAUDSTYR) (2) 17

18 FLASKE FLASKESYSTEMET Flaskegas er en af energikilderne til campingvognens centralvarme. Det er også den almindelige energi til komfur, ovn og køleskab. Flaskegas er et miljøvenligt petroleumsprodukt, som primært består af gasserne propan eller butan eller en blanding af disse. Flaskegas er en ren og praktisk energikilde med høj varmeværdi. Når flaskegas brænder, afgives kuldioxid og vanddamp de samme stoffer, som i menneskets udåndingsluft. Der er tilsat et ildelugtende stof til gassen, som fungerer som advarsel i tilfælde af lækage. Gassen brænder normalt med en klar blå flamme. Ved ufuldstændig forbrænding er flammen gullig. Hvis det sker, skal du snarest kontakte et autoriseret serviceværksted for at finde årsagen, hvis du er i tvivl. Læs i øvrigt den separate "brugsanvisning" til hvert gasapparat grundigt. OBS! Det er vigtigt at sørge for god ventilation, for at forbrændingen kan blive fuldstændig. FLASKECENTRALEN I CAMPINGVOGNEN Spærreventilerne til de indvendigt monterede gasapparater er samlet i en gascentral, som sidder i garderoben, hvor fyret også er placeret. Læs den medfølgende mærkat ved hanen for at se, hvilken position der er åben, og hvilken der er lukket Åbn derefter for gasflaskens hovedventil. Kontrollér, at der ikke er lækage. 8. Tryk knappen ned som vist på billedet. Hvis alle gasapparater er lukkede, må der ikke være bobler i glasset. 9. Efter udskiftning af flasken kan der være lidt luft i rørene, hvilket betyder, at der går lidt tid, før gassen når frem. AUTOMATISK OMKOBLER (EKSTRAUDSTYR) Indstillingen skal foretages første gang. Derefter fungerer skiftet til den anden gasflaske automatisk. 1. Rattet er inddelt i en grøn og en rød skala. Drej rattet, så pilen på den grønne skala peger mod den gasflaske, som først skal bruges. 2. Tryk med en skruetrækker på den knap, som er placeret over gasrøret, samtidig med at du trykker på knappen for at få gasstrømmen i gang fra den gasflaske, som skal anvendes. Læs mere i brugsanvisningen til Duo Control CS. 1 UDSKIFTNING AF FLASKEN Sådan gør du: 1. Sluk alle gasapparater i campingvognen. 2. Luk derefter for gasflaskens hovedventil. 3. Løsn reduktionsventilen. OBS! Denne ventil har venstregevind UDVENDIGT UDTAG (EKSTRAUDSTYR) Anvendes f.eks. til at tilkoble en gasgrill. 4. Løsn spændet om flasken, og udskift den tomme gasflaske. 5. Spænd den nye fulde gasflaske fast. 6. Skru den røde beskyttelseshætte af, og tilslut reduktionsventilen. Skru den godt fast. 18

19 FORBEREDELSER FLASKE EGENKONTROL Gassystemet er trykprøvet og funktionstestet fra fabrikken. Se den medfølgende separate gasprotokol. For at sikre, at systemet fungerer, bør trykprøvning udføres mindst én gang årligt på et autoriseret serviceværksted. Desuden anbefales et generelt eftersyn. Hvis gasapparaterne anvendes kontinuerligt, bør lækagekontrollen gennemføres oftere. Kontrollér også jævnligt gasapparater, gasledninger, slanger og koblinger hver sæson. Hvis du er blot det mindste i tvivl, skal du kontakte et autoriseret serviceværksted for at få en vurdering og for en eventuel reparation. Cabby leveres som standard med en gaslækagetester, som er monteret på forgavlen i gaskassen. Ved hjælp af denne tester kan du selv kontrollere systemets tæthed ofte. I skueglasset kan du straks se små "bobler", hvis der er en lækage i systemet. Dette forudsætter naturligvis, at alle gasapparater er helt lukkede. TÆNDSIKRING Hvis en gasflamme af en eller anden grund går ud, har hvert gasblus en tændsikring, som lukker for gastilførslen, hvis flammen er slukket. Tændsikringen er et termoelektrisk element, som opvarmes af gasflammen. Herved dannes en lille elektrisk strøm, som holder en magnetventil åben. Hvis flammen ikke brænder, nedkøles tændsikringen meget hurtigt, hvilket bevirker, at magnetventilen lukker for gastilførslen. Det er vigtigt, at tændsikringen beskyttes mod mekaniske påvirkninger og tilsmudsning. DANMARK OPBEVARING AF FLASKER Med hensyn til opbevaring af gasflasker er der visse forskrifter. Opbevar aldrig en gasflaske inde i campingvognen. Opbevar aldrig en gasflaske liggende. Sørg for, at hovedventilen i flaskens top altid er lukket, når flasken ikke er i brug. Fyldte gasflasker udgør ved brand en yderligere brandrisiko og kan ved stærk opvarmning medføre eksplosion. Ved brand skal det sikres, at flaskens hovedventil er lukket, og flasken/flaskerne skal straks fjernes fra brandens centrum. Undlad at eksperimentere med påfyldning af gas eller på anden måde håndtere eller tilslutte gasflasken til campingvognen på en måde, som den ikke er beregnet til. FORHOLDSREGLER VED MISTANKE OM LÆKAGE Hvis du har konstateret, at der lækker gas ud i vognen, skal du følge nedenstående anvisninger: 1. Sluk al åben ild. 2. Sluk levende lys og cigaretter. 3. Rør ikke ved nogen kontakter. 4. Luk ventilerne på gascentralen. 5. Luk gasflaskens hovedhane. 6. Udluft campingvognen grundigt. 7. Find det nærmeste autoriserede serviceværksted. 8. Kontrollér, at fejlen er afhjulpet, før systemet tages i brug. KOMFUR Den fjedrende trykknap til venstre holdes inde, samtidigt med at drejeknappen til den aktuelle brænder drejes og holdes inde. Når flammen er tændt, slippes den fjedrende knap til venstre. Hold drejeknappen inde et kort stykke tid, efter at flammen er tændt. Komfuret er altid udstyret med en tændsikring, som forhindrer udstrømning af gas, hvis flammen slukkes utilsigtet. Ved rengøring af komfuret kan gitteret nemt fjernes. Brug opvaskemiddel, vand og børste til rengøringen. Se i øvrigt brugsanvisningen til komfuret. KØLESKAB Køleskabet drives af gas, 12 V eller 230 V, som kan indstilles på køleskabets panel. OBS! Hvis der anvendes 12 V under kørsel, skal der suppleres med en såkaldt opladningsbooster (ekstraudstyr), da batteriet ellers hurtigt bliver afladet. Batteriet aflades dog med tiden, også selvom der anvendes en opladningsbooster. Læs også den separate brugsanvisning til køleskabet. OBS! Komfuret må aldrig anvendes til opvarmning af campingvognen. 19

20 TOILETRUM Kassettetoilet. Se den separate vejledning fra Thetford. Vær forsigtig med vandstrålen under brusning (LTD, LTF, FTM, FT). Træk bruserdøren helt til, og spar på vandet. Luft godt ud efter badet for at undgå fugt- og mugskader. Kontrollér jævnligt, at der ikke er trængt vand ind under brusergulvet eller andre steder i toiletrummet. OPREDNING AF DINETTEN 1. Dinetten inden opredning. 1 OBS! Brusergulvet er af plast. Vær derfor forsigtig med at betræde brusergulvet med hårde sko, f.eks. skistøvler. OPREDNING AF SOFAEN 2. Løsn bordet fra spalten, fold benet, og placer bordet med de afrundede hjørner mod ydervæggen som vist på billedet. 2 Det fritstående bord sænkes til nederste position ved at løsne spærren på benet. Tryk bordet sidelæns med en zig-zag-bevægelse. Bordet kommer så i samme højde som sofasædet. 3. Læg hynderne med undersiden opad. Læg de smalle ryghynder yderst og de brede sædehynder i midten. 3 Ved opredning skydes sædehynderne sammen, og ryghynderne lægges ned. Afhængigt af vognens bredde skal der udfyldes med et ekstra udfyldningsstykke i bredden. OBS! Læg en topmadras på for at få den bedste sovekomfort. Vi anbefaler kemisk rensning til alle tekstiler i campingvognen eller at følge den medfølgende vaskeanvisning. Læderbetræk rengøres med lunkent vand og eventuelt et mildt opvaskemiddel. Undgå stærke kemikalier, som udtørrer læderet. Nogle gange skal læderet smøres med fedt igen. Kontakt en faghandel. LANGTIDSOPSTILLING Ved langtidsopstilling, når campingvognen ikke anvendes. Sørg for god ventilation. Find et godt og plant opstillingssted. Sæt stopklodser for hjulene. Håndbremsen må ikke trækkes. Tøm drikkevands- og spildevandssystemet (se den separate vejledning om "Vinterlukning"). Tøm toilettets kassette. Vintertid hold taget frit for tunge snemasser. Stil køleskabet i udluftningsposition. Luk gasflaskens hovedhane. 20